You are on page 1of 20

Op een plastic kuipstoeltje Verzamelde blogstukken van Andr de Raaij over Harry Bout In De Telegraaf

13 november 2005 Verschenen op: http://christianarchie.blogspot.nl/2005/11/in-detelegraaf.html Harry Bout is een Nederlander wiens levenspad het mijne gekruist heeft - indirect of direct, het verschil is niet van belang. Hij is de Nederlander die het langst in den vreemde gevangen zit. En dat nog wel voor iets wat hij niet gedaan heeft. De afgelopen maanden is zijn zaak aan de orde geweest in diverse gedrukte media: Nieuwe Revu, Dagblad van het Noorden (tevens Tubantia en BN/De Stem). Vandaag komt het langste en ingrijpendste artikel in de zondagseditie van De Telegraaf. Hoe het mogelijk is dat degene die de moord gepleegd heeft waarvoor Harry Bout vastzit vrij rondloopt is een van de raadselen rond de dodelijke kermis van het VS-rechtssysteem. Misschien was het niet eens een moord, maar doodslag althans zelfverdediging. Het lijkt in de hele zaak geen rol gespeeld te hebben. Donderdagochtend fietste ik met een foto van Harry B. naar de burelen - Station Sloterdijk is snel te bereiken op de fiets, maar dan begint de ellende van een stadsinrichting zonder stad. De tocht maakte mij nog eens duidelijk hoe treurig het er met dit land voorstaat: CWI, Belastingdienst, Arboned, al die inktvissengebouwen waar mensen werken die het leven van anderen zuur moeten maken. Een grimmige vaststelling: er wordt in dit zogenaamde industriegebied bijna niets GEMAAKT. Er zijn wat drukkerijen, een daarvan is die van De Telegraaf. Ook dat is al een hele vaststelling: die wordt (er) dan nog wel gemaakt. De foto waarmee en waarvoor ik de fietstocht heb gemaakt staat waarschijnlijk niet in deze zondagsTelegraaf. Maar toch een hele prestatie voor de tweevrouwsgideonsbende van freeharrybout.org (zie het menu links).
Ziehier de tekst van het verhaal. [link verdwenen]

Negen uur op een plastic kuipstoeltje met 1 sanitaire pauze 30 april 2006 Van: http://christianarchie.blogspot.nl/2006/04/negen-uur-op-een-plastickuipstoeltje.html

Negen uur lang bezoek in een gevangenis in de VS, Carson City Michigan. Ik ben het afgelopen jaar direct getuige geweest hoe de campagne voor Harry Bout, de langstzittende Nederlandse gevangene in het buitenland, en in het algemeen overigens, ontwikkeld werd. Tot op het punt waarop de kern van de steungroep voor Harry Bout uitgeleide gedaan werd door een filmploeg van SBS6, afgelopen donderdagochtend. Harry is een zeer Indisch aandoende man met zachte stem (wat er ook bij hoort) die voortdurend zijn woede uitdraagt over het onrecht dat hem is en wordt aangedaan. Als het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken niets of zo goed als niets voor hem wil doen kan dit onmogelijk gerechtvaardigd worden met het verhaal dat hij gee nbinding heeft met Nederland. In de eerste plaats - en tamelijk verrassend voor iemand die op zijn tweede gemigreerd is - spreekt hij Nederlands. Zijn Amerikaans-Engels heeft een sterk IndischNederlandse kleur, ik zou het zelfs een fors accent willen noemen... Ten tweede: hij doet regelmatig mee aan Nederlandse verkiezingen. Hij heeft tijdenlang GroenLinks gestemd, maar deze partij heeft het geheel laten afweten in zijn zaak, dus die stem zijn ze kwijt. En verdiend. Maar iemand die in zijn VS-cel regelmatig verkiezingsbiljetten krijgt geen echte Nederlander noemen is uiteraard volstrekt ongeloofwaardig.

Harry gaf een glasheldere omschrijving van wat hij anarchisme ziet en waarom hij dit streven geheel onderschrijft. Een bekering die geheel in deze omgeving heeft plaatsgevonden. Het maakt niet uit voor de mate waarin hier en in aanpalende gewesten voor zijn zaak gewerkt wordt maar het is een aardige bijkomstigheid. Bij het afscheid moest hij een beetje huilen. Ik geloof dat ik de enige in het gezelschap was die dit ook deed - de andere drie aanwezigen waren vrouwen. Uitleg en verder verhaal volgen nog. (...)
2

Harry Bout vertelde ons gisteren dat hij als een soort robot had gehandeld en geleefd nadat hij had moeten merken dat zijn vriendinnetje zijn vriend Al had doodgeschoten in het huis van zijn moeder. Hij kon alleen mechanisch handelen, zichzelf opdrachten geven: Harry, nu ga je lopen - en dan liep hij. Enzovoort. De robottoestand bepaalde zijn handelen in de uren en dagen na de moord. Twee jaar na de gebeurtenissen, hij zat al gevangen voor de moord die hij niet gepleegd had, kreeg hij te horen wat de verklaring was voor zijn irrationele robotachtige handelwijze. "Shock," had de arts gezegd. Hij kon het ook toen nog nauwelijks geloven. Shock, dat was iets spectaculairs, en eigenlijk een beetje aanstellerigs. Op de een of andere manier dichtte voor mij dit verhaal het laatste gat waardoor enige twijfel had kunnen doorsijpelen over zijn betrokkenheid bij de moord (in ieder geval bij het wegmoffelen van het lijk). Je moet hem gezien hebben zoals hij er bijna twintig jaar nadat de arts hem dit gezegd heeft over vertelt: deze man is nog steeds oprecht verbaasd over zijn eigen handelen destijds. Shock? Ik? (...)

Iets over Harry Bout, langst vastzittende Nederlander 19 mei 2006 Van: http://christianarchie.blogspot.nl/2006/05/iets-over-harry-bout-langst.html

Hij is op zijn tweede gemigreerd, spreekt met een IndischNederlands accent Amerikaans-Engels en is geladen over "de Amerikanen." Nederland heeft de roep van een vrijzinnig land - waarom toch? Het kan alleen ontleend zijn aan het gedoogbeleid ten aanzien van hennepproducten. Of het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. En nog zo het een en ander. Maar dat de Nederlandse overheid een benauwend en benepen netje over haar objecten werpt - hij wil het niet geloven. "Moet je met een gordel om in de auto zitten?" "Nu ook in de touringcar!" "Moet je een helm dragen op de motor?" "Ook op de bromfiets." Het valt allemaal wat tegen. Toch - wij Nederlanders, tegenover hen. En dan de orwelliaanse passage in de vorige uitspraak van een gerechtshof over zijn zaak. Ja, het klopt dat de Conventie van Wenen is geschonden doordat hij geen contact met het consulaat heeft kunnen hebben in 1985, maar het staat niet vast dat hij hierdoor in zijn
3

belangen is geschaad. Als je het op valse gronden tot levenslang veroordeeld worden gewoon vindt, en vindt dat consulaire bijstand hierbij niets uitgemaakt zou hebben, dan kun je daar best gelijk in hebben. Al ligt de tegenstrijdigheid al in de formulering begrepen.

"This seems to be a contrived argument." Harry briest en zijn woede is niet te stuiten. "Een rechtertje in Michigan beledigt hiermee het hele Nederlandse volk. Dat wordt als een stelletje bedriegers afgeschilderd." Zo kun je contrived lezen - een andere, en waarschijnlijk de juiste is: met de haren er bij gesleept. Het blijft grof. Inderdaad, een rechtertje in Michigan, een deelstaat waar naar iedere Nederlandse provincie behalve Flevoland een plaats vernoemd is, waar je struikelt over de (Oost-)Nederlandse familienamen - veel kampen, -ma's en -stra's -, waar tulpenfestivals gehouden worden en gevulde koeken en chocoladehagel op de schappen liggen in de supermarkt - maar waarvan ik mij toch afvraag of men enig idee heeft waar Nederland ligt en wat de hoofdstad is (twee antwoorden goed te rekenen). Michigan onderhoudt geen diplomatieke betrekkingen met Nederland. Alles welbeschouwd doen de Verenigde Staten als geheel dat nauwelijks of niet - het heeft de afgelopen jaren tergend lang geduurd voordat het regime een hoerafiguur gevonden had die in Den Haag wilde gaan zitten. Maar waarschijnlijk zal het gevecht om Harry Bouts lot op het diplomatieke niveau gevoerd moeten worden. Om tenminste n persoon uit deze Goelag te redden.(Op de foto: de Hervormde kerk van Overisel, Michigan).

Harry Bout in De Volkskrant 29 augustus 2006 Van: http://inclarameijersgeest.blogspot.nl/2006/08/harry-bout-in-devolkskrant.html


De correspondent van De Volkskrant in New York is naar Michigan geweest om onder anderen met Harry Bout te praten - de langst vastzittende Nederlander in het buitenland, en op valse gronden zoals hier wel eerder besproken. Ik kan slechts verwijzen naar de papieren editie van maandag 28 augustus, het artikel komt vermoedelijk niet op het net. Voor wie de notities hier en op Freeharrybout.org [met verdere verwijzingen] heeft gelezen staan er niet veel nieuwe dingen in. Correspondent Van Hoogstraten laat ook de advocaat, een getuige dcharge en de officier van justitie Varis Klavins aan het woord. Deze laatste laat zich kennen: hij lijkt volkomen gemotiveerd door een persoonlijke rancune tegen degene die hij levenslang heeft laten opsluiten. Toch wel opmerkelijk, want dat moet deze figuur met meer mensen gedaan hebben. Van Hoogstraten heeft het door Klavins bewaarde dossier-Bout gezien en stelt droogjes vast dat hij er een bedankbriefje van de echte moordenares Dawn Bean in aantrof. 4

Over Cecil McKinney, een vriend van de moordenares: "In 2003 heeft hij onder ede gezegd dat ze de moord tegenover hem bekende. Zij was een racist, zegt McKinney. Ze droeg een .32-kailber pistool bij zich - het moordwapen - en schepte op over de schietpartij." McKinney is naar mijn weten niet vervolgd wegens meineed. Nog iets wat mij hetzij ontschoten is voor de reconstructie van de avond van de moord en de nasleep, of Harry heeft het niet verteld: de auto van het slachtoffer is naar het vliegveld van Indianapolis gereden om de indruk te wekken dat hij het land verlaten had. Dat klopt - dit heeft Dawn Bean gedaan, maar dit vermeldt de Volkskrant niet. Advocaat Lawrence schat de kansen in de hoogste-instantie-procedures niet hoog. En gratie "ligt evenmin voor de hand. 'Een wegens moord veroordeelde man laten gaan', weet Lawrence, 'is politiek niet echt verstandig'." Hier klinkt de politiek van de VS als gesticht weer door. Als Harry Bout niet de moordenaar is laat gouverneur Granholm van Michigan de echte moordenaar vrij rondlopen. Mij dunkt dat deze mevrouw soft on crime is. Voor wie de papieren versie van De Volkskrant na dezen ter hand neemt (Tussen criminelen, p.9): de foto van de gevangenis van Carson City is genomen in de nor van Carson City in Nevada. In The Land of the free zijn veel gelijke plaatsnamen en zit een op de honderd mensen achter slot en grendel, dus de vergissing - het is trouwens een mooie foto - is begrijpelijk. In Carson City Michigan zijn de deuren massief. En de liefste wordt "een Amsterdamse vrouw" genoemd. Daarbij denk je als snel aan iemand die even van achter de tobbe vandaan komt om een gevangene te redden. Tja, De Volkskrant als stilistisch hoogstandje - enfin, de boven geciteerde zinnen spreken al voor zich. Inmiddels staat de tekst hier op het net te lezen.

Volkskrant, 28 augustus 2006


Tussen criminelen Harry Bout werd in 1985 veroordeeld wegens moord. Ook na 21 jaar in de Amerikaanse cel blijft de Nederlander volhouden dat hij onschuldig is. Hij hoopt op een nieuw proces, of op uitlevering naar Nederland. "Ik hoor hier toch niet thuis" Door Diederik van Hoogstraten Voor Onunwa Iwuagwu beloofde 7 maart 1985 geen gewone donderdag te worden. De Nigeriaanse immigrant in de Verenigde Staten - hij werd er Al genoemd - had een afspraak
5

gemaakt met zijn goede vriend Harry Bout. Al zou het bed delen met Dawn Bean, de vriendin van Bout. "Een beetje vreemd, maar ja, dat was de deal", zegt Bout, een Nederlandse Amerikaan. De dag werd inderdaad gedenkwaardig, maar om een andere reden. In een bescheiden huis in Grand Rapids, een stad in Michigan, overleed Al door drie kogels in zijn hoofd. Het was Bout (toen 26) of Bean (indertijd 17) die de Nigeriaan vermoordde. Later bracht Bout de auto van Al Iwuagwu naar een vliegveld, zodat het leek alsof die per vliegtuig was vertrokken. Het lijk werd in cement gestort in de kelder van het huis van Bouts moeder, waar Iwuagwu ook was gestorven. Zo trachtten Bout en Bean de moord te verhullen. De politie vond het lichaam. Na een rechtszaak kreeg Bout levenslang. De aanklager sloot een plea bargain met Bean: in ruil voor een lichte straf legde zij een getuigenis af waaruit bleek dat Bout de trekker had overgehaald. De jonge vrouw zat kortstondig vast en is daarna verdwenen. Bout leeft nog steeds achter de tralies in Michigan. Tot zover de onbetwiste feiten. Harry Bout is een kleingebouwde man van 48, geboren in Zeist en al sinds zijn tweede levensjaar in de VS. Vandaag draagt hij een spijkerbroek en rood overhemd. Wanneer hij bezoek ontvangt in de gevangenis in Carson City, mag hij de donkerblauwe plunje verruilen voor gewone kleding. Bout heeft een flesje sinaasappelsap binnen handbereik, maar drinkt er nauwelijks uit. Hij heeft het te druk met praten. "Ik heb het niet gedaan." Bout betoogt in redelijk Nederlands met een accent dat hij onterecht vastzit, al 21 jaar. Het probleem is dat de jury in het eerste proces en de rechters in hoger beroep tot een andere conclusie kwamen: Bout is schuldig. In de cel, die hij deelt met een medegedetineerde, blijft Bout weigeren die uitspraak te aanvaarden. "Ik hoor hier niet", zegt hij in de bezoekzaal. Andere gevangenen praten en bidden met hun familie en vrienden. Gewapende bewakers houden toezicht. "Ik zit hier tussen criminelen. Ik hoor hier toch niet thuis." Varis Klavins, de aanklager van destijds, is intussen gepensioneerd en reageert zonder aarzeling op Bouts uitspraken: "Onzin. Hij moordde met voorbedachten rade. Luister, Harry is een con man" - een zelfverzekerde bedrieger. "Ik weet dat hij probeert iedereen wijs te maken dat hij onschuldig is. Maar ik zou hem nog niet geloven als hij zegt dat het regent. Harry kreeg wat hij verdiende." Bout bewandelt twee wegen. Enerzijds heeft hij het Hooggerechtshof van Michigan verzocht zijn zaak te heropenen. Dat gebeurt "niet vaak", zegt Bouts advocaat, James Lawrence. Als dit hof bereid is Bout te horen, kan de zaak worden terugverwezen naar de eerste rechtbank waar Bout terechtstond. Als het Hof nee zegt, kan Lawrence nog een zitting aanvragen voor het federale Hooggerechtshof in Washington. Daar wordt de kans op succes minimaal geacht. Bout en Lawrence betogen dat Dawn Bean -per definitie de dader als Bout onschuldig is- leugens vertelde om vrij te komen. Ook zouden zijn eerste twee advocaten slecht werk hebben verricht. Politiemensen zouden onder ede verhalen hebben verzonnen. De aanklager en rechter waren tegen hem.
6

De tweede route loopt naar Nederland. Nadat hij was opgepakt, had het Nederlandse consulaat in Chicago juridische bijstand kunnen verlenen. De jonge, niet al te wereldwijze Harry Bout wist van niks. De politie had het consulaat moeten bellen en Bout moeten vertellen dat hij contact kon opnemen. Dit gebeurde niet. Door hem toegang tot zijn landgenoten te ontzeggen, werd de Weense Conventie voor consulaire betrekkingen geschonden. Gert-Jan Knoops, de Nederlandse advocaat die de zaak ondersteunt, vindt het vreemd dat de rechter oordeelde dat de schending van de conventie geen rol speelde. "Dit is in mijn visie in strijd met het internationale recht." Hij hoopt dat het hof deze factor alsnog zal meewegen. Bout wil worden uitgeleverd aan Nederland. Zo'n verzoek tot overdracht Van het strafvonnis kan worden ingediend nadat het hof in Michigan erover heeft besloten, mogelijk later dit jaar. Het consulaat staat Bout hierin bij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag volgt de zaak op afstand. Er is volgens een woordvoerder "behoorlijk wat contact" met Bout. Als de staat Michigan akkoord gaat, zou hij de rest van zijn tijd in Nederlandse cel kunnen uitzitten. In de Nederlandse praktijk zou dat, na meer dan twintig jaar cel, vrijheid betekenen. 'Hij heeft zijn tijd nu wel gehad', zegt Annabelle P., een Amsterdamse vrouw die Bout steunt. Bout vindt het ironisch: "Ik heb het niet gedaan, en toch zit ik in Amerika mijn hele leven vast. Als ik het in Nederland wel had gedaan, zou ik nog niet zo lang vastzitten." Hij is al 46 jaar weg, maar gevangene nummer 180741 voelt zich Nederlander. Na twee decennia onder de verschoppelingen van de Amerikaanse samenleving wil hij weg uit het land dat hem 'nooit accepteerde', veroordeelde en voor altijd opsloot. Zijn moeder is dood. "Ze kon niet meer wachten totdat ik vrij zou komen", zegt Bout. "Ik wil naar mijn eigen mensen." Bout betoogt dat hij de moord niet gepleegd kan hebben. Hij was beneden een drankje aan het inschenken toen hij boven schoten hoorde. Toen hij met een geweer de trap op liep, werd hij gezien door Evelyn Schneider, een oudere vrouw die ook in huis woonde. Volgens de politie kon Schneider Bout nooit hebben gezien. De vrouw leeft niet meer, maar haar getuigenis blijft de kern van het betoog dat Bout onschuldig is. Het zou vanuit haar kamer wel mogelijk zijn dat zij Bout de trap op zag komen. Bout, Lawrence en P. stellen deze vraag: waarom zou Schneider hebben gelogen? Aanklager Klavins antwoordt: om Bout vrij te pleiten. Ander tegenbewijs is afkomstig van een toenmalige vriend van Dawn Bean, Cecil McKinney. In 2003 heeft hij onder ede gezegd dat ze de moord tegenover hem bekende. Zij was een
7

racist, zegt McKinney. Ze droeg een .32-kaliber pistool bij zich -het moordwapen- en schepte op over de schietpartij. In zijn rommelige kantoortje in Detroit geeft advocaat Lawrence toe dat Bouts kansen niet erg groot zijn. Een nieuwe procesgang waarbij de veroordeelde zegeviert, heeft de advocaat nog nooit meegemaakt. Gratie door gouverneur Granholm van Michigan, als opmaat voor uitlevering, ligt evenmin voor de hand. 'Een wegens moord veroordeelde man laten gaan', weet Lawrence, "is politiek niet echt verstandig." Een probleem voor Bout zijn z'n vage verleden en acties na de dood van Iwuagwu. De toen nog getrouwde Dutch-American was al eens veroordeeld voor geldvervalsing. Hij bewoog zich in een wereld van kleine criminaliteit en onbetrouwbare types. Dawn Bean was een prostituee die Bout onder zijn hoede had genomen. Bovendien reed hij de auto van Iwuagwu naar het vliegveld van Indianapolis en begroef hij het lijk. "Een cover-up", oordeelt Klavins. "Waarom doe je dat als je niet schuldig bent." Het ligt voor de hand dat de omstandigheden de jury in 1985 beinvloedden. "Het was niet slim. Ik was jong en ik was niet goed bezig", zegt Bout. "Maar dat is wel iets anders dan moord." Tijdens gesprekken met Bout en met Klavins in diens riante huis in Grand Rapids wordt duidelijk dat de twee een beladen relatie hebben. Ze zijn voor altijd verbonden door de moord. Klavins heeft nog steeds een klein dossier-Bout. Naast krantenknipsels en een bedankbriefje van Bean zit er veel post van Bout bij. In die lange brieven gaat een palet van emoties schuil. Soms uit Bout een enorme toorn tegenover Klavins, die "zal branden in de hel". Dan weer een wanhopige toon: "Ik zal je vertrouwen en hoop dat je me zult helpen een uitweg te vinden uit deze rotzooi waar ik mezelf in heb gekregen." Elders [..] sarcasme: "Je hebt je werk goed gedaan." Bout vindt het veelzeggend dat zijn oude vijand de post bewaart. "Hij weet dat hij verkeerd zit." Haten doet hij Klavins niet. "Ik kan niet haten. Ik geloof in de bijbel: vergeef ons onze schulden..." Hij stopt middenin de zin. Dan, fel: "Klavins weet dat hij zelf de gevangenis in moet als de waarheid wordt blootgelegd." Een ding staat vast: de eindeloze nasleep van de moordzaak is "zeer persoonlijk". Misschien niet voor Klavins, zegt de aanklager, maar wel voor Harry Bout -en zeker voor de nabestaanden van Onunwa Iwuagwu. Gratie voor Harry Bout ligt niet voor de hand. 'Een wegens moord veroordeelde man laten gaan, is politiek niet echt verstandig.' Steun Twee Nederlandse vrouwen hebben de zaak van Harry Bout opgepikt en zetten zich nu voor hem in. Sandra K. uit Hoogeveen en Annabelle P. uit Amsterdam weten zeker dat Bout
8

onterecht gevangen zit. Samen met geestverwanten bepleiten ze zijn vrijlating, onder meer op de website www.geocities.com/freeharrybout. Innocence Denied, een Amerikaanse groep voor mensen die onterecht zijn veroordeeld, staat ook achter Bout. "Ik heb niet lang getwijfeld aan zijn onschuld", zegt P. "Moet je het bewijsmateriaal zien. Dat kun je niet verzinnen. Voor mijn gevoel klopt zijn verhaal gewoon." De Nederlandse vrouwen bieden Bout morele steun door het sturen van brieven en, zoals onlangs gebeurde, het afleggen van een bezoek aan de gevangenis in Carson City, waar Bout gedetineerd is. Ze bieden hem tevens financile steun in zijn juridische strijd. De herinnering aan het bezoek is bijzonder voor Bout. Zijn gezicht wordt een grote glimlach als hij erover vertelt. "Ze zijn fantastisch. Dat is nu mijn familie. Het helpt me om te weten dat ik vrienden heb in Nederland." Harry Bout maakt een aantal bezwaren tegen dit stuk. Hier zijn ze opgesomd: * Dat Harry een "Dutch-American" is vindt hij niet de waarheid: hij is 100% Nederlander. * Hij maakt bezwaar tegen het geschrevene waar staat dat hij de auto van het slachtoffer naar een luchthaven heeft gereden. Dawn Bean zou dat gedaan hebben. Dit heeft hij mondeling aan de journalist medegedeeld. Dawn Bean zou dit in de rechtszaal ook toegegeven hebben. De andere helper na de moord, Elvin W. Shaver Jr, heeft dit ook duidelijk in zijn Affdavit (1986) gezegd. *Elvin Shaver, die door de politie gedwongen werd een vals getuigenis af te leggen tegen Harry, maar dat hij dit later schriftelijk heeft ingetrokken. Dit is van belang om te laten zien dat de zaak tegen Harry Bout uit veel valse getuigenissen is opgebouwd. Dit vond Harry niet terug in het stuk, ook al heeft hij het wel genoemd aan de journalist. *Harry voelt zich in de maling genomen, omdat de officier van justitie, die hem in 1985 heeft vervolgd, zijn woordje mag doen, en Harry afschildert als een bedrieger. Hierop heeft Harry geen weerwoord kunnen hebben, omdat hij niet wist dat dit in het artikel kwam. Ook vindt Harry dat er verkeerd uit een van zijn brieven aan deze officier van justitie is geciteerd. *De foto in het artikel laat een cel ergens zien, met een hand die een sigaret vasthoudt. Harry zegt dat dit absoluut niet CCCF is, waar hij zit (er zijn daar geen getraliede deuren), en dat hij niet rookt.

Judge rejects killer's request for new trial


Thursday, August 31, 2006 By John Agar The Grand Rapids Press GRAND RAPIDS -- The state Supreme Court has rejected appeals by Harry Bout, whose conviction in a 1985 killing has drawn intense interest in the Netherlands, his native country. Bout insists he is innocent and was railroaded by police, a prosecutor and his own attorney. Dutch officials and media have followed his case, which has generated sympathy on Internet sites. Judges have not bought his arguments, however. He has been in prison since his conviction in the killing of Onunwa Iwuagwu, a Nigerian immigrant. His appeals ran out years ago, but a new attorney two years ago asked a Kent County Circuit judge for a new trial. He said Bout's previous attorney talked him into a written confession, despite his innocence. He also claimed Bout was denied contact with the Dutch consulate, which should have been allowed under a 1969 interna[]

Persbericht aangaande Harry Bout 31 augustus 2006 Van: http://inclarameijersgeest.blogspot.nl/2006/08/persbericht-aangaandeharry-bout.html

In de zaak van Harry Bout, een Nederlander die al 21 jaar vastzit in Michigan, de VS, op verdenking van moord, heeft de Hoge Raad van Michigan besloten geen heropening van zijn zaak te geven. De rechter achtte het niet voldoende bewezen dat een internationaal verdrag was geschonden. De uitspraak werd op 29 augustus gedaan in het Hoge Gerechtshof in Lansing, de hoofdstad van Michigan. Hiermee is de zaak van Harry Bout voor de Staat Michigan afgesloten. Een volgende stap zou het federale hof (US Supreme Court) zijn. De Nederlandse advocaat van Bout, mr. G.G..J. Knoops, acht een kans mogelijk om de schending van het internationale verdrag van Wenen aan te vechten. Andere mogelijkheden, zoals terugkeer naar Nederland onder het WOTS-verdrag, moeten nu weer bekeken worden. Ook behoren diplomatieke oplossingen tot de mogelijkheden die bekeken kunnen 10

worden, aldus de Amerikaanse advocaat van Bout, mr. J. Lawrence te Detroit. De Free Harry Bout Support Groep, bestaande uit Sandra uit Hoogeveen en Annabelle uit Amsterdam, zegt door te gaan met de ondersteuning en te blijven fondsenwerven voor eventuele kosten van een zaak voor de US Supreme Court. De uitspraak kwam niet geheel onverwacht, want de Hoge Raad in Michigan had nog nooit een zaak als deze laten heropenen. Het was een noodzakelijke stap om verder te komen, aldus de supportgroep. Veel mensen hebben bijgedragen in de kosten van de stap naar de Hoge Raad, en we gaan ervan uit dat dit een stap op weg naar de rechtvaardigheid voor de zaak van Harry Bout is. Meer informatie: Freeharrybout.org.

Press release about Harry Bout - to serve a servile press 1 September 2006 From: http://inclarameijersgeest.blogspot.nl/2006/09/press-release-about-harrybout-to.html
The Michigan Supreme Court decided on August 29th that the case of Harry Bout, a Dutchman who has been detained for 21 years, suspected of murder, will not be re-opened. The judge did not think there was sufficient proof that his rights had been violated although the Vienna Convention was neglected during his trial in 1985. This ends the case of Harry Bout as far as the State of Michigan is concerned. A possible next step may be the Federal Supreme. Bouts Dutch lawyer, Mr. G.G.J. Knoops, sees possibilities to fight the violations against the Vienna Convention. Other options, such as return to the Netherlands on the basis of a treaty between the Netherlands and the USA, should now be considered too. Diplomatic solutions might be taken into consideration according to Bouts US lawyer, Mr. Lawrence from Detroit. The Free Harry Bout Support Group, formed by Sandra from Hoogeveen and Annabelle from Amsterdam, says it will continue to support and will look for funding for a case before the US Federal Supreme Court. Harry Bouts case is also endorsed by Innocence Denied. The judgement was not entirely unexpected, as the Michigan Supreme Court never in its history had re-opened a case like this. It was a necessary step to procede, the Support group argues. Many people have contributed in the cost of this Supreme Court ruling and we think it will be a step on the 11

road to justice in the case of Harry Bout. The case Mr Bout fights false murder charges against him based on the fact that he could not have shot the victim, Mr Iwuagwu, because he was downstairs in the house when he heard shots being fired. He then ran up the stairs with the shotgun of his mother, and shouted to his girlfriend Dawn Bean who was upstairs with Mr Iwuagwu: are you alright? Going upstairs he passed the bedroom of a lodger, who rented the room next to the one where the shooting had taken place and who happened to be at home, Mrs Evelyn Schneider. She came out of her bedroom and saw Mr Bout running up the stairs. In court, the police argued that Mrs Schneider could not have seen Mr Bout on the stairs, showing to the judge and jury a drawing of the house with wrongful information. The judge then prohibited the jury from seeing the premises for themselves. They then decided on the instigation of the D.A. that the police should be believed, to condemn Mr Bout. The witness-account of Mrs Schneider was discarded. The bullets found on the body of the victim came from a small gun, not from the shotgun Mr Bout was carrying upstairs. The murderess, Ms Dawn Bean, 17 at the time and a former prostitute, was under the impression that Mr Iwuagwu had to be held up, until a third friend showed up to confront him about counterfeit plates. When this friend did not show up (he had no knowledge of this date), and when Mr Iwuagwu saw that she did not want to have intercourse with him, he decided to go. That was the time she thought she should keep him there, and so she shot him. Weeks earlier, she had shot and killed the dog of the family of Mr Bout. Mr Bout decided under shock of what had just happened to call his friend, Mr Shaver, who had not been there, and the three of them decided to hide the body in the cellar. This was the ill judgement Mr Bout made. He did buy cement and he did help discard the body, but he did not murder Mr Iwuagwu. Mr Shaver was arrested, threatened with parole violation and life imprisonment as a habitual criminal if he did not cooperate. Shaver took the police to where the body was buried. With the threat of life imprisonment for being a habitual criminal, the police were able to get Shaver to lie for them in exchange for having the prosecutor drop the habitual criminal charges. Dawn Bean and Harry Bout were then arrested. Ms Bean proceeded with an insanity defense that was not receptive to the judge. After she obtained her third lawyer, she placed the blame on Mr Bout and made a deal with the prosecutor five days before she was to be on trial for first degree murder. This left only Mr Bout to take the fall for a murder he did not even commit. The real murderer walked out of the courtroom with probation, while Harry Bout was convicted and sentenced to life imprisonment without the possibility of parole. Ms Bean, who had struck a plea bargain and testified against Mr Bout, is the witness that the Grand Rapids and Michigan newspapers are talking about. Later on, a former friend of Dawn Beans testified under oath that she had confessed the killing to 12

him. He had seen the handgun in her handbag for himself. This testimony was also discarded by the court, because he was in prison when he made the testimony. Questions about why Mr Bout would have wanted to kill his friend in his mothers house remain unanswered by the court decision. The Vienna Convention All foreign prisoners are entitled to notify their consulate in case of arrest in the foreign country, according to an international convention also signed by the United States of America, in the interest of their own people in other countries. Mexicans and Germans have fought violations of this treaty, and the Dutch government has written two letters to the Michigan court to honor the treaty. This issue remains unsolved, because the court dismissed it. For more information on the case of Harry Bout: Website of the Supportgroup in The Netherlands Website of Attorney Lawrence (Detroit) with photographic and video evidence freeharrybout at yahoo dot com

Volksvertegenwoordiging 3 juli 2007 Van: http://christianarchie.blogspot.nl/2007/07/volksvertegenwoordiging.html

Aanwezig geweest - ter politicologische ondersteuning, zal ik maar zeggen - bij de overhandiging van een petitie met betrekking tot Harry Bout. Een petitie die een verdere strekking zou kunnen hebben: Nederland mag wat beter op zijn ingezetenen letten die elders zitten. We hadden ons voorgesteld dat er een streng of juist verveeld kijkende commissie zou zitten, die toegesproken moest worden (een kwartier lang, zei de agenda) en dan de petitie in ontvangst zou nemen. Leden zouden onder anderen enkel mensen zijn die ook getekend hebben, maar ook bijvoorbeeld Wilders. Zou de wet-en-orde-man het winnen van Nederlandersgaan-voor-man, en moeten we daar opportunistisch op inspelen? Het dilemma werd ons bespaard. 13

Het bleek dat de overhandiging plaats had in de hal, staande tegenover de voorzitter van de commissie buitenland (Ormel, CDA) en de griffier. Er bleken drie verdere leden aanwezig. Een van hen had de petitie zelf getekend: Harry van Bommel van de SP. En opmerkelijk - het gaat om zorg voor een Nederlander en de waarde van het Nederlanderschap - Fatma Koer Kaya van D66 en Coskun rz van het CDA. Nieuwe Nederlanders die deze waarde misschien beter aanvoelen? Het recht van petitie is bevochten, in de negentiende eeuw. Hoewel ik heel wat lijsten heb getekend was dit de eerste die ik zelf mede aanbood aan wat doorgaat voor de volksvertegenwoordiging. Bij het overhandigen kon ik slechts het gevoel hebben dat dit op dat ogenblik klopte - zo vaak is de Tweede (of Eerste) Kamer helemaal geen volksvertegenwoordiging, maar het praatcollege dat de repressie die bij de Tucht van de Markt hoort goedpraat en bekrachtigt. Hier was nu even niets van te merken. En Van Bommel werd zelfs terzijde genomen door de verslaggevers en sprak voor camera en microfoon als iemand die op de hoogte is van de zaak. De beste minister van buitenlandse zaken die Nederland niet gehad heeft? Maar wie weet... Ook Koer Kaya - haar partij heeft ook het een en ander achter de schermen gedaan voor Harry Bout - en rz waren uiterst vriendelijk en meedenkend. Nu verder afwachten - Van Bommel vond dat er wel druk uitgeoefend kon en moest worden.

Collecte voor Harry Bout


13 oktober 2007 Van: http://inclarameijersgeest.blogspot.nl/2007/10/collecte-voor-harry-bout.html

Er zijn op 8 oktober Kamervragen gesteld over Harry Bout door D66. De steungroep kan hier slechts dank voor zeggen - het is een goede vraag waarom via een kort geding afgedwongen zou moeten worden dat Harry Bout als Nederlander behandeld wordt door de Nederlandse overheid. De vragen aan de minister van buitenlandse zaken: - Wat is de huidige status van de zaak van de in een Amerikaanse gevangenis verblijvende Harry Bout? - Waarom wordt de WOTS-aanvraag van dhr. Bout niet in behandeling genomen door het ministerie van Justitie? Als het kort geding tegen de Nederlandse regering doorgang moet vinden is er het risico dat Harry Bout wordt veroordeeld tot de kosten van het geding, bij verlies. De advocaat wordt wel bekostigd door toevoeging, maar deze kosten worden niet gedekt. 14

Met leedwezen dus een vraag om geld aan u, dierbare lezer(es), vriend(in), kameraad. Dank u.

Nog steeds de langstzittende Nederlander in den vreemde 29 februari 2008 Van: http://christianarchie.blogspot.nl/2008/02/nog-steeds-delangstzittende.html
Op de dag waarop bekendgemaakt wordt dat een op de negenennegentig volwassen VS-ingezetenen zich achter tralies bevinden verwijder ik de verwijzingen naar de zaak van Harry Bout uit de linkslijst. Ik heb vaak over zijn zaak geschreven hier, ik noem slechts dit stuk, als u interesse heeft tikt u zijn naam maar in de zoekmachine in linksboven (ook bij In Clara Meijers Geest). Het is ook zeker niet de bedoeling zijn zaak te laten rusten maar zij gaat wel uit de etalage. De tweevrouwsactiegroep de Free Harry Bout Support Groep was in feite sinds afgelopen zomer een eenvrouwsactiegroep geworden. Die ene kijkt nu niet over mijn schouder mee maar is wel degene aan wie ik boven alles loyaal zal zijn. Waarom de tweede koos voor passiviteit zou om een overweging kunnen vragen, maar deze ga ik hier zeker niet maken. Tegen het einde van het afgelopen jaar brak er iets, (nader) definitief. Omstreeks die tijd werd de celgenoot van Harry vrijgelaten na vijf jaar detentie. Deze man werd door Harry Bout beschreven als "zo goed als mijn zoon, een familielid". Na aanhoudend vragen of betergezegd aandringen werd deze persoon opgenomen in het familiehuis te Grand Rapids, waar een nicht (oomzegster) van Harry woont. Het huis ook van de moord waarvoor Harry ten onrechte levenslang vastzit. De betrokkene stelde dat zijn gehele familie verongelukt was op weg naar hem in de gevangenis. Een treurig verhaal waar toen hij eenmaal vrij was niet veel van over bleef. En of het een goed idee is iemand die vijf jaar heeft vastgezeten - waarvoor dan ook - te huisvesten bij een 21jarig meisje is niet eens een vraag. Haar vader noch haar vriend waren gecharmeerd van het idee. En inmiddels kwamen de emails met klachten van de moeder, Harry's zus, binnen over het tamelijk voorspelbare slechte gedrag van deze aangenomen zoon van Harry Bout. Zodanig dat hij weggebonjourd werd naar Tennessee, goed uit de buurt. Iemand moet de kwaaie pier zijn, en dat was dan de liefste, de Free Harry Bout Supportgroep zogezegd. Zij wees Harry Bout op het onverstandige, nee onverantwoorde, van het aandringen op huisvesting bij zijn nichtje. Dit werd beantwoord met denigrerende opmerkingen over het nichtje. En een verklaring van liefde over de inmiddels allang uit het zicht verdwenen zogenaamde zoon. Na 23 jaar zowel gek als homofiel in de nor geworden, het is niet opmerkelijk. Maar dit gedoe, dat in 15

feite in het geheel niets met de zaak te maken had, was net te veel voor degene die geen enkele steun meer kreeg van degene(n) van wie zij die had mogen verwachten. En de liefde voor de zogenaamde zoon moet zo hoog gezeten hebben dat de liefste gemaand werd geen contact meer te onderhouden met de advocaat die zij zelf voor Harry Bout geregeld had. Dat zal iemand anders dan wel doen. Het zal wel. Zij werd ontslagen als steungroep, om precies te zijn. Bajesmaf - zo mag je iemand wel noemen die op deze wijze zelf zijn eigen zaak saboteert. Waarmee de eigenaardige figuur ontstaat dat je iemand zou moeten helpen die dit niet eens wil en tegen wie je inmiddels een grote tegenzin hebt. Om der gerechtigheid wille doorgaan? U hoort er vast nog wel over.

De zaak-Harry Bout: een avond in april 1985 24 mei 2006 Van: http://inclarameijersgeest.blogspot.nl/2006/05/de-zaak-harry-bout-eenavond-in-april.html

Vera, Dawn, Al en Harry waren uitgeweest. De eerste haakte af, Al ging nog mee om door te drinken in het huis van Harry's moeder waar hij op dat ogenblik met Dawn woonde. Er was nogal wat drank gevloeid daarna. Al en hij hadden samen bijna een hele fles whiskey op, Dawn ongeveer anderhalve fles wijn in haar eentje. "Gebruikten jullie er nog iets bij?" vroeg ik, om een nader beeld van de stemming te krijgen. "Ja, coke." Hiermee blijkt een zoetig bruin drankje bedoeld te zijn dat de werking van de whiskey juist versterkt moet hebben. Hij ging met Dawn, die tot voor kort straatprostituee was geweest. Ze was zeventien. Een deel van wat gebeurd is moet verklaard kunnen worden aan de hand van zijn vraag, nu nog: "Vind je haar niet mooi?" Als je het echt eerlijk wilt weten: ik zie niets bijzonders aan haar. Over deze reactie is hij verbaasd en bijna verslagen. Wij zitten hier tenslotte door haar toedoen, dus wij kijken er anders tegenaan. Maar hij zit daar ook door haar toedoen. Hij was nog getrouwd met Robin, die zwanger van hem was, maar zij waren al uit elkaar. Hij was eerst nog met een vriendin van Dawn gegaan. Zij bleek nota bene een vroeger buurmeisje te zijn. Zonder plichtplegingen of redelijke aanleiding had zij de hond van zijn moeder doodgeschoten ("Hij wilde mij bijten"). Dit moest verdoezeld worden voor zijn moeder. Het maakte hem blijkbaar niet minder verliefd. Hij was 26.

16

En op die avond besprak hij met Al dat hij wel eens wat wilde doen met Vera, de vriendin van Al (die overigens ook netjes getrouwd was en niet in scheiding lag). En Al wilde wel eens met Dawn. Het leek die avond bedisseld en uitgevoerd te zullen worden, althans het tweede deel van de partnerruil. Dawn had haar afkeer van zwarte mensen in het algemeen niet onder stoelen of banken geschoven. Maar Al en zij gingen naar boven, voor een tamelijk zakelijk nummertje onder invloed. Harry had al eens wat opgeknapt wegens valsemunterij. Zijn broeder in deze kwade zaak was Elvin Shaver, die vrij was op erewoord. Met Al had hij een nieuwe drukpers geregeld om nieuwe stoute dingen te gaan doen - aandelen drukken om zo'n typisch Nigeriaans opzetje te gaan uitvoeren waarmee echt geld binnen te slepen was. "Niet mooi van ons, slecht," weet hij, en tegelijkertijd verzucht hij: "We hadden miljonair kunnen zijn." Shaver vertrouwde de hele zaak met die drukpers niet en was bang dat hij er weer de nor voor in zou draaien. Dawn had contact met Shaver, wist Harry. Hij schonk nog eens in terwijl Al en Dawn naar boven waren. Er klonken twee schoten. Harry greep een jachtgeweer, laadde dit en rende de trap op. Mevrouw Evelyn Schneider, die in een kamer op de eerste verdieping woonde, zag hem de trap op komen - zij had de schoten natuurlijk ook gehoord. "Wat is er aan de hand?" "Niets," antwoordde hij, of iets van die strekking, en hij sloot haar deur, "slaap verder." "Harry, Harry," riep Al vanuit de grote slaapkamer, en er klonk nog een schot. Zij zat op het ontklede lijk van Al. Al bloedde heftig uit zijn hoofd, waar de kogels terechtgekomen waren. Toen het er op aan kwam had zij toch niet gewild, en Al had boos willen weglopen. Dawn wist dat Shaver langs zou komen om te vragen hoe het nu zat met die drukpers. Blijkbaar vond zij het de beste manier om de confrontatie door te laten gaan om hem neer te schieten. Dood. "Should not you go to the bathroom?" vroeg hij in ontsteltenis kijkend naar het bloedbad. "Ach nee, waarom?" Zij bleef op het lijk zitten, tilde het hoofd op aan zijn haren en zei tegen het dode hoofd: "You certainly don't need a bathroom, do you?" Nadat Dawn tenslotte toch van het lijk was opgestaan brachten Harry en zij de nog steeds bloedende Al naar beneden en zij legden het lijk in het bad. Shaver, Dawn en hij wisten niets beters te doen dan het lijk in een gat in de grond in de kelder te verstoppen. Het werd provisorisch met cement afgedekt. Maar er stak nog wel stoffelijk overschot naar buiten. "Ik heb mijn vriend niet eens een behoorlijke begrafenis laten hebben," hij is er nog steeds ontdaan over. Na de moord was hij nog steeds verliefd genoeg op Dawn dat in de tijd die verstreek tussen de moord en het uitkomen van de zaak er aan een zwangerschap gewerkt kon worden die
17

loos alarm bleek. Hij moest voor zijn gevoel wel bij haar blijven omdat uitzetting naaar Nederland vanwege de valsemunterij dreigde. Hij deed alles sinds die avond mechanisch. Moest zichzelf opdrachten geven, alsof hij buiten zichzelf stond. Een arts vertelde hem jaren later dat dit een shocktoestand was. Deze brokstukken van die avond opschrijvend moet ik als chroniqueur wel concluderen dat ook de dader zelf, Dawn, in een andere staat van bewustzijn geweest moet zijn in die tijd.

Toonaangevend is toch iets of iemand anders 12 december 2008 Van: http://christianarchie.blogspot.nl/2008/12/toonaangevend-is-toch-iets-ofiemand.html

Het was op of omstreeks mijn verjaardag, eerder dit jaar, dat ik op het idee kwam ondanks het wegvallen van de Harry Bout Supportgroep misschien toch wat verder speurwerk in de zaak Harry Bout te doen, het spoor verder uit te zoeken aangaande de gebeurtenissen van die avond in april in Grand Rapids. Het meest voor de hand liggend zou het opsporen van degene die de moord gepleegd heeft, Dawn Bean, zijn geweest. Omdat deze mevrouw als vuurgevaarlijk zou kunnen gelden een niet ongevaarlijk te achten onderneming. Ze heeft in korte tijd die wij van haar bestaan overzien de hond van Harry en zijn vriend Al doodgeschoten. Zeker, iemand die 23 jaar geleden een moord heeft gepleegd zal hoe dan ook niet meer dezelfde zijn. Maar zij weet dat iemand anders in haar plaats gevangen zit, en zal zeer moeilijk benaderbaar zijn over dit onderwerp. En nee, ik ben misschien wel enigszins een speurneus, maar geen criminoloog en ook geen priv-detective. Hoe dit aan te pakken - het bleek al snel geen punt meer te zijn want iemand was mij voor geweest: een undercoveragent ten dienste van het televisieprogramma van Peter R. de Vries. En ook deze kon het niet aanpakken. Zodra Bean doorhad dat er over de zaak-Bout vragen gesteld zouden worden belde zij de politie en liet zij de undercoveragent uit haar omgeving weghalen. Het zou geen Jorannig succesverhaal worden. Voorzover die stunt nou eigenlijk een succesverhaal genoemd mag worden. Blijkbaar moest De Vries toch wat doen met wat ongetwijfeld een investering was voor een programma bij een commercile omroep. Het debacle bij Bean laten we gewoon zitten, weet je wat: we zeggen dat zij onschuldig is, dat heb de rechter tenslotte ook gezegd en er loopt nog steeds die officier van justitie rond die graag kwijt wil dat Harry Bout het heb gedaan en graag verder geen moeilijke vragen hoe het zit met die mevrouw Bean die dan toch op zijn minst medeplichtig is. Harry Bout is depressief en wil dat er tegen Peter R. de Vries gestreden wordt. Tja. Al met al: de man is tenslotte nauwelijks journalist, laat staan rechercheur al dan niet particulier. SBS 6 heeft eerder 18

wel als positief althans niet-negatief ervaren aandacht besteed aan de zaak-Harry Bout. En we moeten eerlijk zijn: als hij wat meer van zijn werk had gemaakt en niet had lopen knoeien na het vinden van de moordenares, en niet had geparasiteerd op de inspanningen van degenen die zich inzetten voor Bouts vrijheid, dan zou hij op handen gedragen zijn, deze misdaadverslaggever die eerder de lof heeft gezongen van de bommengooiers van Radio Veronica.

De charlatannerie van Peter R. de Vries 7 maart 2009 Van: http://inclarameijersgeest.blogspot.nl/2009/03/de-charlatannerie-van-peterr-de-vries.html

Een brief van onze vriend Harry Bout, de langstzittende gevangene van Nederland, en dan nog zittend voor iets wat hij niet gedaan heeft ook. HIj wil dat we "iets doen" aan het bedrog van zelfbenoemde rechercheur Peter R. de Vries. Dit lijkt mij geen goed uitgangspunt. Naar leven en welzijn zullen we zijn zaak weer opnemen binnenkort.

Harry Bout #180741 Ionia Maximum Correctional 1576 W. Bluewater Highway Ionia, Michigan 48846-8594 U.S.A Dear ..., January 31st,2009 Just a short letter to let you know that I did listen to the Peter R. de Vries program over the phone even though I could not see it. It was 100% against me and they mistranslated into Dutch what my 1985 trial lawyer (Mr. Beason) said in English, from "I got a guilty" (as in verdict) to "hij IS schuldig" he IS guilty. This was clearly a deliberate mistranslation. Then Peter R. de Vries ridiculed the other Dutch media for giving my case attention without knowing the facts, as if the supportgroup does not know the facts, to discourage the other media from giving my case any further attention and in this way make sure the facts he withheld would never be told by the other media. Peter R. de Vries relied on his reputation as an investigative crime reporter to create the false appearance that he thoroughly looked into the facts of my case to justify his conclusion while discrediting the supportgroup as not knowing the facts, facts like these: 19

1. What Elvin Shaver said in his affidavits that prosecutor and detectives forced him to lie; Elvin being taken off the witness stand by the detectives while giving his testimony (witness tampering) because he was going to tell the court that he was being forced to lie; 2. Cecil McKinney (the one time pimp of Dawn Bean) confessing that he gave Dawn the murder weapon; That Dawn confessed to him that she committed the murder and bragged about it; 3. Dawn' s probation officer (Kim Hage) who knew of Dawns background as a street prostitute who was known to carry a gun and switchblade knife was never interviewed; 4. The false diagram of the crime scene and the false police testimony to falsely discredit the testimony of the only eyewitness not involved in the crime (Evelyn Schneider); 5. The false testimony by attorney Richard Holst about his involvement with the writing and smuggling of letters to Dawn; The false testimony by Holst that he never provided me with the police report of Iwuagwu attacking a city housing inspector with a knife and being on probation for it; the false testimony by Holst that ne never gave me the criminal jury instructions for the defense he fabricated, all of which Holst later admitted to having done 7 years later in a Civil lawsuit; 6. That prosecutor Klavins & detective Roelofs driving all the way to the prison in the upper peninsula of Michigan to threaten Elvin Shaver and remove Elvin from the prison and personally bring him back to Grand Rapids for the court hearing where Elvin was scheduled to give testimony against Klavins and Roelofs, and then make Elvin plead the Fifth Amendment right of silence so he would not give testimony against them or else face life imprisonment; 7. That. Dawn from the very beginning tried to proceed with an insanity defense; That Dawn failed 2 lie detector tests, and on the 3rd test the results were inconclusive. 8. That I asked prosecutor Klavins for a lie detector test and that Klavins refused to let me have one. 9. Detective Roelofs being caught lying on the witness stand saying that Evelyn Schnieder never before the time of trial said that she seen me coming up the stairs even though the original police interview transcipt of Evelyn 4 months earlier clearly shows that she told the police this the very same day I was arrested April 5th, 1985. 10. That attorney James Lawrence who discovered the evidence proving that the diagram was false and that the police testimony was false, was never interviewed, and neither was my Dutch attorney G.G.J Knoops interviewed.

20