You are on page 1of 23

SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012


GEOGRAFI Kertas 1 Ogos 2012 1 jam 15 minit

23/1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiaptiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak

23/1

[Lihat sebelah SULIT

2 SULIT Soalan 1 hingga 7 berdasarkan peta topografi di bawah.


49

23/1

170

Bukit Gali

48
120 90 60 Kampung Pinang

47
Pekan Delima

46

45 Sg. Lui 44

Kampung Nyiur Kampung Bayu

43 Laut

42 24

25

26

27

28

29

30

31

U Petunjuk:

Kontur Pantai Benteng Kelapa sawit

Getah Kelapa Padi Paya masin

Hutan Masjid Kuil Kilang

Petempatan Stesen trigonometri

Skala : 1 cm mewakili 1 km

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

3 SULIT 1. Apakah rujukan grid bagi stesen trigonometri dalam peta? A. RG 2448 B. RG 2449 C. RG 2748 D. RG 2749 23/1

2.

Bearing sukuan Bt. Gali (RG 241483) dari simpang Pekan Delima (RG 271460)? A. B. C. D. U 55 B U 55 T S 55 B S 55 T

3.

Apakah ciri fizikal yang terdapat di bahagian barat daya peta? A. B. C. D. Hutan Getah Padi Paya bakau

4.

Apakah ciri budaya yang terdapat di segi empat grid berikut? 48

47 30 A. B. C. D. Kuil Getah Kilang Kelapa 31

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

4 SULIT 5. Berapakah selang kontur di dalam peta? A. B. C. D. 6. 15 meter 30 meter 45 meter 60 meter 23/1

Apakah cerun yang terdapat di segi empat grid berikut? 49

48 28 A. B. C. D. Landai Curam Sekata Bertangga

29

7.

Di manakah bahagian paling tinggi dalam peta? A. B. C. D. Utara Selatan Barat Laut Barat Daya

Bandar A 30B

0 12.00 tengah hari

8.

Apakah waktu tempatan di Bandar A jika waktu tempatan di Greenwich 12.00 tengah hari? A. B. C. D. 2.00 pagi 2.00 petang 10.00 pagi 10.00 malam

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

5 SULIT 9. Apakah pola sungai yang ditunjukkan seperti dalam rajah berikut? 23/1

A. B. C. D.

Jejala Jejari Selari Reranting

10. Pernyataan berikut merujuk kepada banjaran di Malaysia. Tulang belakang Semenanjung Malaysia A. B. C. D. Banjaran Bintang Banjaran Crocker Banjaran Tama Abu Banjaran Titiwangsa

11. Apakah kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia? I. II. III. IV. A. B. C. D. Tadahan hujan Tapak pelabuhan Kawasan pertanian Jaringan pengangkutan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

6 SULIT 12. Berdasarkan peta di bawah, kawasan manakah berkaitan dengan tanaman berikut? Teh Sayur-sayuran 23/1

A A

B A

D A

C A

Peta: MALAYSIA

13. Terowong dibina untuk mengatasi halangan A. B. C. D. tanah tinggi cerun curam hutan tebal sungai deras

14. Apakah kepentingan kawasan berikut? A. B. C. D. Pertanian Pembalakan Perlancongan Perlombongan Gunung Kinabalu Pergunungan Alps

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

7 SULIT 15. Apakah kesan peredaran bumi? A. B. C. D. Pembiasan angin Kejadian empat musim Air pasang dan air surut Kejadian siang dan malam 23/1

16. Apakah kegunaan haiwan berikut di kawasan ladang?

A. B. C. D.

Melindungi fauna Mencegah hakisan Menyuburkan tanaman Mengawal makhluk perosak

17. Apakah kejadian bagi rajah 2 berikut?

Rajah 2 A. B. C. D.
23/1

Hujan asid Hujan bukit Hujan perolakan Hujan perenggan


[LIHAT HALAMAN SEBELAH

SULIT

8 SULIT 18. Apakah kesan penggunaan bahan berikut? A. B. C. D. Tanih tandus Tanah runtuh Sungai tercemar Perubahan landskap Baja kimia Racun rumpai 23/1

19. Apakah negeri X? Negeri X A. B. C. D. Perak Sabah Pahang Kelantan laut sentiasa tenang menangkap ikan sepanjang tahun

20. Maklumat berikut terdapat di kawasan peta yang bertanda Hutan Taiga - Pembalakan

A B

Peta: DUNIA

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

9 SULIT 21. Apakah punca kejadian jerebu? A. B. C. D. Pelepasan CFC Pembakaran terbuka Petrol tanpa plumbum Perluasan kawasan hijau 23/1

22. Di hutan manakah tumbuhan berikut ditemui?

A. B. C. D.

Hutan paya Hutan pantai Hutan gunung Hutan hujan tropika

23. Di kawasan manakah terdapat hidupan liar seperti di dalam foto berikut?

A. B. C. D.

Tundra Gurun panas Mediterranean Monsun tropika

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

10 SULIT 24. Apakah hutan X? Hutan X Saliran buruk Tanih gambut 23/1

A. B. C. D.

Hutan pantai Hutan gunung Hutan hujan tropika Hutan paya air tawar

25. Antara berikut kombinasi yang manakah benar? Hasil hutan Kayu ru Buluh Daun nipah Daun mengkuang Kegunaan Cerucuk kelong Perabot Membuat atap Bahan api

I II III 1V A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

26. Apakah kepentingan tumbuhan semula jadi kepada hutan simpan? A. Sumber mineral B. Pertanian pindah C. Tadahan air hujan D. Pembalakan terpilih

27. Apakah kesan penerokaan hutan terhadap tumbuhan semula jadi? I. II. III. IV. A. B. C. D. Kehilangan hasil hutan Mengganggu hasil tanaman Meningkatkan kesuburan tanih Menjejaskan keaslian tumbuhan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

11 SULIT 28. Manakah merupakan petempatan awal dalam peta? 23/1

A A
B

A D A

C A

Peta: MALAYSIA

29. Apakah agensi yang dikaitkan dengan maklumat berikut? Memelihara flora dan fauna secara berterusan

I. II. III. IV. A. B. C. D.

FRIM PERHILITAN Jabatan Pertanian Jabatan Alam Sekitar I dan II I dan IV II dan III III dan IV

30. Apakah haiwan yang dapat dikaitkan dengan pernyataan berikut? Kuala Gandah, Pahang

A. B. C. D.

Gajah Burung Orang Utan Badak Sumbu


[LIHAT HALAMAN SEBELAH

23/1

SULIT

12 SULIT 31. Kawasan berlorek di bawah menunjukkan berpenduduk 23/1

Peta: MALAYSIA A. B. C. D. padat jarang optimum sederhana padat

32. Apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk lokasi berikut? Sungei Way Bayan Lepas

A. B. C. D.

Pertanian Pendidikan Perlancongan Perindustrian

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

13 SULIT 33. Apakah kesan daripada pernyataan berikut? A. B. C. D. Kadar kelahiran tinggi Kadar kelahiran rendah Kadar kematian tinggi Kadar kematian rendah Kahwin lewat Amalan perancangan keluarga 23/1

34. Apakah kesan negatif penerokaan sumber air? A. B. C. D. Hutan musnah Pencemaran udara Tanah menjadi subur Suhu atmosfera meningkat

35. Apakah tujuan pembinaan berikut? Empangan Kenyir, Terengganu Empangan Batang Ai, Sarawak

A. B. C. D.

Mengawal banjir Mengairi kawasan padi Membekal tenaga elektrik Membekal air domestik

36. Apakah faktor X? Wabak penyakit A. B. C. D. Bencana alam Kahwin lewat Peluang pekerjaan Pemakanan berkhasiat Kadar kematian tinggi X

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

14 SULIT 37. Lokasi berikut dibina di kawasan Mahkota Parade, Melaka 23/1

A. B. C. D.

Tanah tebusguna Pinggir laut ditambak Tanah bekas lombong Tanah pertanian diteres

38. Apakah hasil Q? SUMBER TANAH A. B. C. D. Piuter Tembikar Botol kaca Tin minuman KAOLIN Q

39. Berikut ciri kependudukan sebuah negara. Apakah negara Y? Negara Y

Kadar kenal huruf tinggi Kadar kelahiran rendah

A. B. C. D.

India Kanada Malaysia Bangladesh

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

15 SULIT 40. Apakah kesan migrasi luar bandar ke luar bandar di Z? 23/1

Peta: SEMENANJUNG MALAYSIA A. B. C. D. Dasar kerajaan Peluang pekerjaan Wujud bandar baru Jaringan pengangkutan moden

41. Bandar manakah berfungsi sebagai bandar pendidikan? A. B. C. D. Kuala Kangsar Bayan Lepas Alor Setar Bangi

42. Manakah cara pengangkutan darat awal penduduk? A. B. C. D. Jong Rakit Sampan Kereta lembu

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

16 SULIT 43. Keperluan pengangkutan kereta api dari Seremban ke Port Dickson pada awalnya dikaitkan dengan A. B. C. D. kayu balak batu kapur bijih timah getah 23/1

44. Apakah faktor utama yang menggalakkan pertempatan awal di kawasan berlorek?

Peta: DUNIA A. B. C. D. Bekalan air Keselamatan Binatang buas Sumber mineral

45. Apakah fungsi pelabuhan berikut? A. B. C. D. Pelabuhan kontena Pusat perikanan Pusat perlancongan Pengkalan tentera laut Pelabuhan Bintulu Pelabuhan Klang

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

17 SULIT 46. Apakah kepentingan lebuh raya berikut? A. B. C. D. Timur - Barat Kuala Lumpur - Karak 23/1

Mengurangkan kos pengangkutan Mengurangkan pencemaran udara Meningkatkan darjah ketersampaian Memajukan kawasan pedalaman

47. Apakah pola petempatan dalam rajah 3 berikut?

Rajah 3 A. B. C. D. Berjajar Berpusat Berselerak Berkelompok

48. Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? A. B. C. D. Air Suria Hutan Mineral

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

18 SULIT 49. Mineral apakah yang terdapat di Teluk Ramunia, Johor? A. B. C. D. Bauksit Kuprum Arang batu Bijih timah 23/1

50. Negara manakah tenaga pasang surut dijalankan secara meluas?

D A C B

Peta: DUNIA

51. Apakah industri berkaitan kawasan berikut? Kerteh Bintulu

A. B. C. D.

Perkayuan Petrokimia Elektronik Automotif

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

19 SULIT 52. Apakah kaedah berkaitan langkah pengurusan berikut? A. B. C. D. Ladang hutan Rawatan silvikultur Penghutanan semula Penebangan terpilih Menghadkan pokok ditebang Pokok matang ditebang 23/1

53. Apakah faktor yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di kawasan berlorek?

Peta: MALAYSIA

A. B. C. D.

Pasaran Governan Bentuk muka bumi Sumber bahan terpilih

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

20 SULIT 54. Apakah kegiatan ekonomi utama bagi kawasan berikut? A. B. C. D. Membuat kereta Penapisan petroleum Menghasilkan besi dan keluli Menghasilkan barangan elektrik Shah Alam Pekan 23/1

55. Apakah kegiatan ekonomi berkaitan dengan proses awal pembandaran di bandar raya Kuala Lumpur dan Ipoh? A. B. C. D. Pertanian Perikanan Perkhidmatan Perlombongan

56. Apakah sumbangan utama kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara? I. II. III. IV. A. B. C. D. Peningkatan pengangguran Peningkatan infrastruktur Pemindahan teknologi Peningkatan import I dan II I dan IV II dan III III dan IV

57. Apakah kesan aktiviti berikut terhadap alam sekitar? Perlombongan Pertanian

A. B. C. D.

Perubahan pandang darat Penipisan lapisan ozon Kesan rumah hijau Pulau haba

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

21 SULIT 58. Apakah punca berlaku kesan rumah hijau? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pembinaan bangunan konkrit Penggunaan gas CFC Pembajaan tanih Pembakaran bahan api fosil I dan II I dan IV II dan III III dan IV 23/1

59. Negara manakah yang menjalankan rawatan semula air? A. B. C. D. German Taiwan Singapura Denmark

60. Apakah pertubuhan yang melibatkan kegiatan ekonomi Negara-negara Asia Tenggara? A. B. C. D. ASEAN EAEC NAM OIC

KERTAS SOALAN TAMAT

[LIHAT HALAMAN SEBELAH 23/1

SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012
SKEMA JAWAPAN 23/1 Geografi
No Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Jawapan B C 1

A 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

No Soalan 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Jawapan B C 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 15