You are on page 1of 4

BAB

11
Pengenalan ialah: •

SURUHANJAYA

Terdapat lima suruhanjaya perkhidmatan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Antaranya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia;(SPRM) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam;(SPA) Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan;(SPP) Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang; Suruhanjaya Perkhidmatan Polis dan Majlis Angkatan Tentera; Suruhanjaya Pilihanraya;(SPR) Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia(SUHAKAM) Suruhanjaya Khas

• • • •
• • •

11.1

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

Ditubuhkan pada 31 Ogos 1957, iaitu bersamaan dengan hari Kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu. Pada awalnya, semasa penjajahan Inggeris, Perkhidmatan Awam NegeriNegeri Tanah Bersekutu Melayu ketika itu di bawah pentadbiran Inggeris. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah dengan sendirinya membentuk pemerintahan baru Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan berdaulat. Secara Rasmi, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah dibentuk sebagaimana termaktub dalam Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan1 Fungsi-fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di bawah Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan. Fungsi-Fungsi Suruhanjaya adalah meliputi perkara-perkara berikut:• • Melantik Mengesahkan Dalam Perkhidmatan
1

Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan:"Tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang ada dan kepada peruntukan Perlembagaan ini, maka adalah menjadi kewajipan sesuatu Suruhanjaya yang dimaksudkan oleh Bahagian ini melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya."

80

• • • • 11. • Memastikan setiap calon yang bertanding menyerahkan akaun perbelanjaan kempennya dalam masa 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan.i) Warganegara Malaysia yang genap umur 21 tahun layak untuk mendaftar namanya dalam daftar pemilih ii) Pemilih bagi kawasan Parlimen dan Kawasan Dewan Undangan Negeri mestilah dalam daftar pemilih yang sama iii) Pemilih mesti bermastautin di sesuatu kawasan pilihan raya yang tertentu iv) Memastikan pemilih yang sah sahaja layak untuk mengundi.2 Kemasukan Ke Dalam Jawatan Berpencen Menaikkan Pangkat Menukar Menjalankan Kawalan Tatatertib SURUHANJAYA PILIHAN RAYA • • • • Ditubuhkan untuk memelihara. anggota tentera. Syarat-syarat anggota SPR: • • • • Tidak melebihi 65 tahun Bukan seorang muflis Bukan ahli politik (Parlimen/DUN) Tidak memegang apa-apa jawatan bergaji Boleh dipecat oleh YDPA melalui tribunal jika melanggar syarat-syarat kelayakan • 81 . Polis. Pegawai Kedutaan dan Pelajar di luar negara serta isteri mereka. menyelia dan mengekalkan proses demokrasi negara melalui pilihan raya yang adil dan saksama Suruhanjaya Pilihan Raya ialah badan yang bebas daripada kawalan politik Anggota Suruhanjaya Pilihan Raya terdiri daripada seorang Pengerusi. seorang Timbalan Pengerusi dan tiga orang anggota yang lain Anggota-anggota Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Majlis Raja-raja Tugas-Tugas Suruhanjaya Pilihan Raya • Menyelia dan menyemak daftar pemilih . orang yang tidak sempurna akal atau sedang menjalani hukuman penjara hilang kelayakkan untuk mengundi • Menjalankan pilihan raya bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri untuk mengisi kekosongan kerusi wakil rakyat • Menyampaikan keputusan pilihan raya kawasan Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong dan keputusan pilihan raya kawasan Dewan Undangan Negeri kepada Sultan atau Yang Dipertua Negeri • Mengkaji hal-hal tentang persempadan kawasan pilihan raya sekurang-kurangnya sekali dalam 8-10 tahun (dilakukan dengan majoriti 2/3 Parlimen atau Dewan Undangan Negeri) • Mendaftarkan dan memastikan calon-calon yang bertanding memenuhi syarat-syarat kelayakkan yang ditetapkan • Menerima rayuan-rayuan tentang perjalanan sesuatu pilihanraya • Menguruskan pengundian melalui pos bagi kakitangan perkhidmatan awam yang berkhidmat untuk Suruhanjaya Pilihan Raya.

Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dilantik oleh YDPA (atas nasihat PM setelah berunding dengan Majlis Raja-raja) Matlamat: • beri perkhdmatan yang adil.11.4 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG Ditubuhkan dalam tahun 1957 di bawah perkara 138 Perlembagaan Persekutuan. 4 hingga 8 ahli yang lain. • melahirkan guru-guru atau anggota-anggota Perkhidmatan Pendidikan selaras dengan matlamat Dasar Pendidikan Negara dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dianggotai oleh Peguam Negara. Anggota: • • • Seorang pengerusi. Ahli-ahli Suruhanjaya Kehakiman dilantik oleh Yang Di Pertuan Agong atas nasihat Ketua Hakim Negara Mahkamah Agung) Peranan Suruhanjaya Kehakiman ialah membuat pelantikan dalam perkhidmatan kehakiman dan undang-undang dan menempatkan ahli kehakiman dan undang-undang dalam kategori tertentu.3 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (SPP) Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari 1974. Peranan: • • • • • • Membuat perlantikan guru dalam perkhidmatan pendidikan Taraf pencen bagi mereka yang pilih taraf pencen Pengesahan jawatan guru Pertukaran guru Kawalan tatatertib dalam perkhidmatan pendidikan Rayuan kenaikan pangkat (selepas tiap-tiap Masyuarat Suruhanjaya) 11. Tujuan: • Ahli: Untuk mengawal tatatertib ahli-ahli dalam Perkhidmatan Undang-undang • • • • Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Pendakwaraya atau Peguam Negara Setiausaha SPA Beberapa orang ahli atau bekas hakim dalam bidang kehakiman Fungsi: • • Cadang perlantikan/pertukaran ahli-ahli kehakiman dan undang-undang Kawal tatatertib pegawai bidang kehakiman dan undang-undang 82 . Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan seorang atau bebrapa ahli kehakiman dan undangundang. Perkara 141A Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Timbalan Pengerusi.

• malapetaka alam. Ketua Polis Negara. dan • penyelewengan Untuk mengatasi masalah yang timbul ekoran sesuatu isu yang sensitif. Dua orang Pegawai Kanan Angkatan Tentera Persekutuan (dilantik oleh Yang di Pertuan Agong). Mempunyai bidang kuasa ke atas semua anggota Angkatan Tentera. Mempunyai bidang kuasa ke atas semua anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia. Seorang pegawai kanan Tentera Laut dan Tentera Udara (dilantik oleh Yang DiPertuan Agong) dan dua orang ahli lain (dilantik oleh Yang DiPertuan Agong). Suruhanjaya DiRaja 1968. Seorang dari ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dilantik oleh Yang DiPertuan Agong dan dua hingga enam ahli yang lain. Ahli: • • Pengerusi: Menteri dalam Negeri Pegawai Polis – pemerintah umum pasukan Polis Ketua setiausaha Kementerian Dalam Negeri Wakil Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 2 – 6 ahli lain • • • Tugas: • • • • Cadang perlantikan.11. Ketua Turus Angkatan Tentera (dilantik oleh Yang DiPertuan Agong). Ketua Setiausaha Dalam Negeri (Pasukan Polis).6 SURUHANJAYA KHAS (TIDAK TETAP) Suruhanjaya ini bersifat sementara. Fungsinya ialah membuat pelantikan dalam perkhidmatan polis dan menempatkan anggota polis dalam kategori tertentu. Ditubuhkan di bawah perkara 137 Perlembagaan Persekutuan. seorang wakil Yang DiPertuan Agong (dilantik oleh Majlis Raja-Raja). Dianggotai oleh Menteri Pertahanan. Kawal tatatertib 11. Suruhanjaya Gaji Harun. diwujudkan untuk tujuan-tujuan khas seperti: • menyiasat salah guna kuasa.5 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN POLIS DAN MAJLIS ANGKATAN NEGARA Ditubuhkan dibawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. kenaikan pangkat dan pertukaran ahli-ahli pasukan polis Pengesahan jawatan pegawai polis ke jawatan tetap Mengawasi pentadbiran angkatan tentera dan mengawal tatatertib anggota-anggota angkatan tentera. Dianggotai oleh Menteri Dalam Negeri. Suruhanjaya Di Raja 1973. 83 . Contoh-contoh suruhanjaya khas ialah Suruhanjaya Gaji Aziz.