You are on page 1of 9

Conferinţa internaţională - live

Conferinţa internaţională 5 octombrie 2003 Întrebări şi răspunsuri
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, cred că această transmisiune este în mod deosebit pentru fraţii slujitori, pentru a pune întrebări, şi desigur, prin harul lui Dumnezeu aş dori să le răspund. Eu ştiu că mulţi ni sau alăturat în lumea întreagă, pentru a auzi ceea ce avem de spus în Numele Domnului. Cred că a sosit timpul să informăm întregul pământ despre mesajul acestui ceas. Nu numai William Branham urma să fie premergător, ci mesajul urma să premeargă a doua venire a lui Hristos. Dovada acestui lucru este că din decembrie 1965, când Domnul şi-a luat slujitorul şi prorocul Său, şi numai de atunci, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu care este mesajul acestui ceas ce cuprinde toate făgăduinţele din Vechiul şi din Noul Testament, şi de asemenea cea din Maleahi 4 confirmată de către Domnul Isus în Matei 17:11. De aceea noi înţelegem că nu putem să privim în urmă şi să împodobim mormântul unui proroc, ci noi trebuie să cunoaştem ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Este timpul chemării afară, timpul pregătirii, şi aşa cum am spus-o de multe ori, nu este suficient să ieşim afară din Babilon, ci Babilonul trebuie scos afară din noi. Gândurile noastre, totul trebuie să se supună Cuvântului lui Dumnezeu. După cum văd, au început să apară întrebări. Prima întrebare se referă la naşterea din nou şi la botezul cu Duhul Sfânt. Ce să spun? De fapt Sfânta Scriptură este atât de clară şi la subiect şi în privinţa aceasta, aşa cum este şi cu celelalte învăţături. Dar desigur, este nevoie de Duhul Sfânt pentru a ne

1

Conferinţa internaţională - live

descoperi Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel avem o cunoştinţă intelectuală, nu descoperire divină. Apoi desigur intervin interpretările, şi se trece pe lângă adevăratele binecuvântări. Prima întrebare spune: Vă rog explicaţi diferenţa dintre botezul cu Duhul Sfânt şi ploaia timpurie şi cea târzie. Este aşa: la începutul Bisericii nou testamentare, acum două mii de ani, s-a împlinit făgăduinţa pe care o găsim în prorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură.” Aceasta este confirmată în ziua Cincizecimii, în Fapte 2. Dar acolo, când s-a coborât Duhul Sfânt şi a venit la existenţă Biserica, a fost dată făgăduinţa din vers. 38-39, care este valabilă de-a lungul tuturor epocilor bisericii, până la revenirea Domnului. Şi spune: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.” Scriptura spune de fapt următoarele: chiar la început a avut loc o revărsare a Duhului Sfânt – aş spune – în masă. Nu numai o singură persoană, ci toţi care au fost adunaţi au avut în acelaşi timp, în aceeaşi zi, aceeaşi trăire. Apoi desigur, noi toţi avem aceeaşi experienţă, dar nu într-o adunare laolaltă, cum a fost la început. La sfârşit revărsarea Duhului Sfânt va avea loc peste întreaga adunare în acelaşi loc, în acelaşi timp. Deci este acelaşi Duh Sfânt în ploaia timpurie, în ploaia târzie, este acelaşi Duh Sfânt în botezul prin Duhul pe care-L primim. Eu cred că această întrebare şi-a primit răspunsul.

2

Conferinţa internaţională - live

Apoi văd punându-se o altă întrebare, similară: Ce trăire (experienţă) aşteaptă Biserica? Pare să fie o întrebare aparţinând aceleiaşi persoane. Noi aşteptăm ca Domnul să-şi confirme Cuvântul pe loc. Am văzut acest lucru – şi prieteni, iubiţi fraţi, mai ales fraţi slujitori – când l-am văzut pe William Branham şi slujba lui, am văzut cu ochii mei confirmarea lucrurilor pe care le predica el. L-am văzut pe Isus Hristos acelaşi ieri şi azi şi în veci. William Branham a avut o slujbă restituită. Şi datorită acestei slujbe restituite, apostolică şi profetică, el a avut slujba pe care o va avea biserica. Ceea ce Dumnezeu a făcut prin mesager şi cu mesagerul, este ceea ce va face Dumnezeu prin Biserica aşezată din nou. Chiar acum noi ne găsim în procesul aşezării din nou, iar în final vom vedea puterea lui Dumnezeu demonstrată în Biserica chemată afară şi pregătită să-L întâlnească pe Domnul. Şi cu toţii înţelegem ceea ce scria apostolul Pavel: dacă în noi locuieşte acelaşi Duh Sfânt care L-a înviat pe Hristos Isus Domnul nostru, atunci şi trupurile noastre muritoare vor fi schimbate. Puterea, puterea de transformare, trebuie să locuiască în noi. Mai întâi are loc experienţa naşterii din nou, iar în al doilea rând este umplerea cu Duhul Sfânt. Ca şi Isus, Domnul şi Mântuitorul: El a fost născut, dar când a fost botezat, Duhul Sfânt a venit peste El. Deci sunt două experienţe diferite: noi suntem născuţi din nou de-ndată ce Cuvântul lui Dumnezeu ca sămânţa divină este aşezat în sufletul nostru – Duhul Sfânt vine peste noi şi se arată viaţa nouă care este în sămânţă – noi suntem născuţi din nou. Dar apoi vine Duhul Sfânt ca să ne aşeze în slujbă. Prin prima experienţă noi devenim fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Prin a doua experienţă suntem aşezaţi în Trupul lui Hristos, în slujbă, cu cele cinci slujbe, nouă daruri spirituale, şi cu nouă roade

3

Conferinţa internaţională - live

spirituale ale Duhului Sfânt. În momentul acesta nu mai vedem alte întrebări. Ba da, mai este una: De exemplu, dacă eu lucrez în fiecare zi 8-9 ore la birou, ce mai pot să fac pentru Domnul? Şi altcineva doreşte să ştie despre contracepţie. Iubiţi prieteni: tu ai grijă de lucrul tău şi de timpul tău liber, iar tu ai grijă de căsnicia ta. Dacă nu ştii cum să-ţi duci viaţa de căsnicie, ar fi trebuit să fi aşteptat până la maturitate ca să ştii ceea ce aduce cu sine viaţa de căsnicie. Apoi avem aici altă întrebare care spune: Saluturi deosebite în Numele scump al Domnului Isus Hristos. Fratele nostru ne trimite saluturile sale. Nu pune întrebări, pentru că deja lui i-a fost descoperit Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate Tino, într-un mod deosebit. Eu aş vrea să folosesc timpul, până ce vor apare şi celelalte întrebări. Noi tocmai am avut un week-end minunat, şi desigur, au venit oameni din întreaga Europă, şi din străinătate, pentru a ni se alătura ca să asculte Cuvântul Domnului pentru timpul acesta. De fapt este minunat să ştii că prin harul lui Dumnezeu suntem la zi în împărăţia lui Dumnezeu. Şi o spun iarăşi: nu pentru că sunt eu fratele Frank, ci eu am avut parte de o chemare din partea Domnului, şi am auzit glasul Său. Şi ştiu, de la luarea lui William Branham, Domnul foloseşte pe cineva – nu este vorba de vreun Ilie sau Elisei, sau altcineva asemănător – acestea sunt nimicuri – se ridică oameni cu păreri. Noi nu avem nevoie de o persoană deosebită, ci avem nevoie de oameni care să primească Cuvântul lui Dumnezeu descoperit şi să-L ducă la marginile

4

Conferinţa internaţională - live

pământului. Şi apropo, nu sunt eu singurul – se poate ca Dumnezeu să mă fi folosit pentru a începe slujba de după William Branham. Şi ca să fiu sincer, eu am participat la funeraliile lui William Branham; am fost ultima persoană care l-a văzut în sicriu; dar atunci toţi slujitorii din mesaj au aşteptat ca William Branham să învie. Chiar şi acela care conducea cântările - s-a cântat „Numai să crezi” circa două ore - şi înainte de începerea serviciului funerar, el a venit la mine şi a spus „Frate Frank, ştii pentru ce ne aflăm aici?” Şi desigur, am fost puţin surprins, şi apoi el a spus „Noi suntem aici pentru învierea prorocului.” Şi acest bărbat care a făcut afirmaţia aceasta a exprimat pur şi simplu ceea ce credeau ceilalţi. Cântau într-una „Numai să crezi, numai să crezi” aşteptând ca fratele Branham să învie. Nu este necesar ca acest lucru să fie negat de către cineva, pentru că este un fapt evident. Şi în ziua următoare înmormântării prorocului, fratele Frank a fost acela care a chemat toţi fraţii împreună: Pearry Green, Roy Borders, Lee Vayle, Billy Paul, şi alţi fraţi pe care i-am chemat împreună în ziua ce a urmat funeraliilor. Şi le-am spus ceea ce a vorbit Dumnezeu, cum am fost chemat de Domnul iar fratele Branham a confirmat acest lucru în 3 decembrie 1962. Au fost acolo Fred Sothman, Banks Wood – cei doi martori care au stat la aceeaşi masă atunci când fratele Branham mi-a spus ceea ce Domnul îmi vorbise. Şi ei au fost acolo şi în ziua următoare funeraliilor, şi ar fi putut confirma că mărturia mea era adevărată. Deci de fapt fratele Frank a iniţiat lucrarea care este acum cunoscută în lumea întreagă, chiar atunci şi acolo, în SUA. Şi desigur, au trecut un număr de ani fără ca ceilalţi predicatori să se implice în slujbă. Şi ca să fiu sincer, chiar cel mai mare „domn” al mesajului din SUA, nu ar fi ştiut unde se află Europa, dacă nu i-ar fi

5

Conferinţa internaţională - live

invitat fratele Frank, şi dacă nu ar fi pregătit întâlniri (adunări) pentru ei. Astăzi fie că este cineva din SUA sau Canada, fiecare se prezintă pe sine ca fiind acela care a fost cu prorocul sau acela care a iniţiat slujba. Acest lucru nu este adevărat. Sunt doar gânduri imaginare date oamenilor. Deci prieteni, noi trăim într-un timp când adevărul trebuie să învingă. De aceea este de o absolută importanţă să ştim că Domnul a ştiut lucrurile mai dinainte, şi a purtat de grijă – şi eu sunt foarte mulţumitor pentru că noi putem lua Cuvântul adevărat, nu explicaţiile sau interpretările diverselor afirmaţii, ci să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu şi să spunem ceea ce spune Scriptura, şi să aşezăm fiecare afirmaţie în limitele Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Şi acest lucru este absolut minunat: să înţelegi slujba prorocului, şi să vezi împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru. Ce să spun?! Pot spune doar că Dumnezeu are calea Sa şi El lucrează în simplitate, iar noi aşteptăm revenirea lui Hristos; şi înainte de revenirea Sa, conform Fapte 3 de la v. 19, va trebui să aibă loc o aşezare din nou a tuturor lucrurilor. William Branham a fost prorocul făgăduit în Cuvântul lui Dumnezeu, care urma să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate. El a adus mesajul. Şi eu am patruzeci de copii ale afirmaţiilor din diferite perioade când fratele Branham se referă la experienţa sa din 11 iunie 1933 şi spune „Aşa cum a fost trimis Ioan botezătorul ca premergător al primei veniri a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos.” Nu vreau ca cineva să nege acest lucru, nici chiar dragul nostru prieten din Tucson. Să fim întotdeauna sinceri, fie că ne place sau nu. Acum se spune aici:

6

Conferinţa internaţională - live

Mulţumiri frate Frank – mulţi fraţi din România sunt de acord cu ceea ce ai spus. Minunat! Noi credem că nu numai fraţi din România ci fraţi de pretutindeni care sunt de acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie de acord cu ceea ce predicăm noi, pentru că predicăm numai Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veci. Apoi, partea a doua a acestei întrebări se referă copierea (reproducerea) şi distribuirea casetelor şi a broşurilor din Jeffersonville. Înainte ca Jeffersonville să se gândească să facă ceva, timp de mulţi ani, eu am făcut lucrul acesta. Şi prima tipărire a avut loc sub supravegherea Roy Borders la indicaţia sau cel puţin din cauza faptului că fratele Frank a cerut ca predicile care se aflau pe benzi să fie tipărite – pentru că noi aveam nevoie ca predicile să fie tipărite pentru a putea fi traduse. Aşa că eu nu am nevoie de cineva care să-mi dea voie să fac de cunoscut întregului pământ mesajul acestui ceas, şi care să-mi permită să traduc predicile fratelui Branham de pe casete sau broşuri. Sper că nimeni nu va merge atât de departe încât să spună „Frate Frank, îţi trebuie permisiunea noastră!” Te rog să mă scuzi, iubit frate. Cu siguranţă nu am nevoie de nici o permisiune de la Jeffersonville sau de la Tucson sau din partea altcuiva de pe pământ. Dumnezeu mi-a permis s-o fac. Nu am doar permisiunea lui Dumnezeu, ci eu am auzit-o cu urechile mele: „Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraş se va încheia în curând. Te voi trimite în alte oraşe ca să predici Cuvântul Meu.” Şi prorocul lui Dumnezeu, William Branham, a spus: „Aşteaptă cu împărţirea hranei până vei primi şi restul.” Şi trebuie doar să citiţi Mat. 24, ultimele versete, unde se spune că Domnul va avea pe cineva care să fie pus în Împărăţia lui Dumnezeu ca să dea

7

Conferinţa internaţională - live

hrana la timpul potrivit. Iubiţilor, în Împărăţia lui Dumnezeu totul funcţionează conform măreţului plan de mântuire. Numai oamenii sunt aceia care provoacă deranj. Dar Dumnezeu urmăreşte ca întotdeauna lucrurile să îşi urmeze cursul în felul dorit de El. Şi toţi aceia care sunt din Dumnezeu vor asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze într-un mod puternic. Vom vede dacă se vor mai pune şi alte întrebări. (urmează muzică…) Aş vrea doar să spun câteva cuvinte în încheiere timpului pe care l-am petrecut astăzi cu voi, iubiţi prieteni. Romani 16:25: „Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, - potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri…” Aş vrea să mai clarific un singur punct. Iubiţilor, dacă se vorbeşte la singular, atunci este „taina”. La plural se vorbeşte despre „taine”. „Taina” la singular, se referă întotdeauna la Dumnezeu şi la descoperirea Sa în Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Când se vorbeşte la plural, ca în Matei 13, atunci se referă la tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. Este foarte important să fie ştiut acest lucru, pentru că Apoc. 10:7 nu vorbeşte despre multe taine, ci despre o singură taină, apoi se specifică foarte clar „taina lui Dumnezeu” – la singular. Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. Mulţi ar putea să spună „Dar fratele Branham a folosit Apoc. 10:7 întotdeauna la plural.” El a folosit acest text la plural pentru că el a fost acela prin care Dumnezeu a descoperit toate tainele ascunse în Cuvânt, de la Geneza 1 la Apocalipsa 22. Dar el n-a făcut-o pe lângă ceea ce

8

Conferinţa internaţională - live

spune Cuvântul. Avem aici o altă întrebare care spune: Unii nu înţeleg destul de bine limba engleză - şi mi se cere dacă pot să răspund în limba germană. A venit timpul când fiecare vorbeşte engleza mai mult sau mai puţin. Această generaţie nu cunoaşte o singură limbă, ci mai multe. Eu cred că nu este necesar să spun astăzi ceva în limba germană – ar trebui să spun în germană aceleaşi lucruri pe care le-am spus în engleză. Vreau doar să spun ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Sper ca data viitoare să nu fie numai 10, 11, sau 12 inşi care să spună sau să întrebe ceva, ci să ni se alăture mulţi din lumea întreagă, şi atunci putem răspunde oricare ar putea fi întrebările lor. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele Sfânt al lui Isus. Amin.

9