You are on page 1of 6

U.M.F.

„CAROL DAVILA‟ - BUCUREȘ TI FACULTATEA DE MEDICINĂ SECRETARIAT

COMISIILE LUCRĂRILOR DE DIPLOMĂ SESIUNEA SEPT. 2012 COMISIA NR. 1 – 75 lucrări ANATOMIE, ANATOMIE PATOLOGICĂ, GENETICĂ 1. Conf. Univ. Dr. Florin Filipoiu – președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Maria Sajin 3. Conf. Univ. Dr. Naum Ciomu 4. Conf. Univ. Dr. Romică Cergan 5. Conf. Univ. Dr. Laurenț iu Bohîlț ea Secretar comisie: Asist. Dr. Răzvan Dănciulescu COMISIA NR. 2 – 28 lucrări FARMACOLOGIE, BIOCHIMIE, FIZIOLOGIE, FIZIOPATOLOGIE I 1. Prof. Univ. Dr. Ion Fulga – președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Valeriu Atanasiu 3. Prof. Univ. Dr. Maria Mohora 4. Prof. Univ. Dr. Leon Zăgrean 5. Prof. Univ. Dr. Constantin Bâră Secretar comisie: COMISIA NR. 3 – 44 lucrări BOLI INFECȚ IOASE(MATEI BALȘ Ș I V. BABEȘ ), EPIDEMIOLOGIE 1. Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel – președintele comisiei 2. Conf. Univ. Dr. Victoria Aramă 3. Prof. Univ. Dr. Emanoil Ceaușu 4. Prof. Univ. Dr. Petre Calistru 5. Prof. Univ. Dr. Daniela Ion 6. Conf. Univ. Dr. Dumitru Ferechide Secretar comisie: COMISIA NR. 4 – 41 lucrări CHIRURGIE: FLOREASCA, SF.MARIA, FUNDENI, CANTACUZINO, BAGDASAR 1. Prof. Univ. Dr. Mircea Beuran – președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Silviu Constantinoiu 3. Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu 4. Prof. Univ. Dr. Traian Pătrașcu 5. Conf. Univ. Dr. Valentin Grigorean Secretar comisie:

COMISIA NR. 5 – 37 lucrări CHIRURGIE: COLȚ EA, COLENTINA, I.O.B., IV S.U.U.B., III S.U.U.B. 1. Prof. Univ. Dr. Traean Burcoș- președintele comisiei 2. Conf. Dr. Costel Ș avlovschi 3. Conf. Univ. Dr. Dan Straja 4. Conf. Univ. Dr. Dănuț Vasile 5. Conf. Univ. Dr. Ion Daniel Secretar comisie: COMISIA NR. 6 – 26 lucrări CHIRURGIE PLASTICĂ (FLOREASCA + BAGDASAR), CHIRURGIE PEDIATRICĂ (GR. ALEXANDRESCU + MARIE CURIE) 1. Prof. Univ. Dr. Ioan Lascăr- președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Petre Florescu 3. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Burnei 4. Ș ef Lucr. Dr. Radu Bălănescu Secretar comisie: COMISIA NR. 7 – 16 lucrări DERMATOLOGIE ELIAS, DERMATOLOGIE COLENTINA (I + II), ALERGOLOGIE 1. Prof. Univ. Dr. Călin Giurcăneanu - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Olga Simionescu 3. Prof. Univ. Dr. George Ț iplică 4. Conf. Dr. Florin Popescu Secretar comisie: COMISIA NR. 8 – 15 lucrări DIABET, ENDOCRINOLOGIE ELIAS (ELIAS + PARHON), 1. Prof. Univ. Dr. Simona Fica - președintele comisiei 2. Conf. Univ. Dr. Cătălina Poiană 3. Conf. Univ. Dr. Cristian Serafinceanu 4. Conf. Univ. Dr. Corin Badiu Secretar comisie: COMISIA NR. 9 – 39 lucrări SĂNĂTATE PUBLICĂ, IGIENĂ, RECUPERARE MEDICALĂ 1. Prof. Univ. Dr. Dana Mincă - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Adriana Nica 3. Ș ef Lucr. Dr. Doina Lupulescu 4. Ș ef Lucr. Dr. Corina Zugravu Secretar comisie:

COMISIA NR. 10 – 32 lucrări MEDICINĂ LEGALĂ, TOXICOLOGIE, ISTORIA MEDICINEI, GERIATRIE 1. Prof. Univ. Dr. Dan Dermengiu - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Radu Macovei 3. Conf. Dr. Cristian Curcă 4. Conf. Dr. Octavian Buda 5. Conf. Dr. Gabriel Prada Secretar comisie: COMISIA NR. 11 – 12 lucrări VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE, MICROBIOLOGIE, BIOLOGIE CELULARĂ, EPIDEMIOLOGIE 1. Prof. Univ. Dr. Simona Ruț ă - preș edintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Mircea Ioan Popa 3. Conf. Univ. Dr. Carmen Creț u 4. Conf. Dr. Mihai Hinescu 5. Conf. Univ. Dr.Adrian Băncescu Secretar comisie: COMISIA NR. 12 – 26 lucrări CARDIOLOGIE FUNDENI, GASTROENTEROLOGIE (FUNDENI + MILITAR), ONCOLOGIE, HEMATOLOGIE S.U.U.B 1. Prof. Univ. Dr. Carmen Ginghină - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Ana Maria Vlădăreanu 3. Prof. Univ. Dr. Mircea Diculescu 4. Prof. Univ. Dr. Rodica Anghel 5. Prof. Univ. Dr. Anca Lupu 6. Ș ef Lucr. Dr. Mariana Jinga Secretar comisie: COMISIA NR.13 – 21 lucrări CARDIOLOGIE (S.U.U.B. + FLOREASCA + COLENTINA + COLȚ EA) 1. Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Maria Dorobanț u 3. Prof. Dr. Dan Gheorghe 4. Conf. Dr. Dănuț Isacoff Secretar comisie:

COMISIA NR. 14 – 37 lucrări REUMATOLOGIE(SF. MARIA + CANTACUZINO + COLENTINA), RESPIRATOR NASTA 1. Prof. Univ. Dr. Ruxandra Ionescu - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Victor Stoica 3. Prof. Univ. Dr. Miron Bogdan 4. Conf. Univ. Dr. Denisa Predeț eanu 5. Conf. Univ. Dr. Cristian Băicuș Secretar comisie: COMISIA NR. 15 – 23 lucrări UROLOGIE(SP. FUNDENI + MILITAR), NEFROLOGIE DAVILA, MEDICINĂ INTERNĂ S.U.U.B. , NEFROLOGIE FUNDENI 1. Conf. Univ. Dr. Viorel Jinga - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Dan Mischianu 3. Prof. Univ. Dr. Gabriel Mircescu 4. Conf. Univ. Dr. Dorin Ionescu 5. Ș ef Lucr. Dr. Ionel Copaci Secretar comisie: COMISIA NR. 16 – 17 lucrări ORTOPEDIE ( PANTELIMON + S.U.U.B. + FLOREASCA + FOIȘ OR), RADIOLOGIE (COLȚ EA + FUNDENI) 1. 2. 3. 4. 5. Prof. Univ. Dr. Constantin Zaharia - președintele comisiei Prof. Dr. Ș tefan Cristea Conf. Dr. Ioana Lupescu Conf. Dr. Radu Rădulescu Conf. Dr. Gheorghe Popescu

Secretar comisie: COMISIA NR. 17 – 24 lucrări NEUROLOGIE (COLENTINA + S.U.U.B. ) Ș I NEUROLOGIE PEDIATRICĂ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prof. Univ. Dr. Ovidiu Băjenaru - președintele comisiei Prof. Univ. Dr. Marina Ț icmeanu Conf. Univ. Dr. Cristina Panea Conf. Univ.Dr. Cristina Tiu Conf. Univ. Dr. Dana Craiu Conf. Univ. Dr. Ioan Buraga

Secretar comisie:

COMISIA NR. 18 – 14 lucrări OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE ( S.U.U.B., BUCUR, CANTACUZINO, GIULEȘ TI, POLIZU) 1. Prof. Dr. Radu Vlădăreanu - președintele comisiei 2. Conf. Univ. Dr. Anca Stănescu 3. Conf. Univ. Dr. Manuela Russu 4. Conf. Univ. Dr. Florin Anca 5. Conf. Univ. Dr. Nicolae Suciu Secretar comisie: COMISIA NR.19 – 18 lucrări PSIHIATRIE , PSIHOLOGIE MEDICALĂ 1. Prof. Univ. Dr. Dan Prelipceanu - președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Iuliana Dobrescu 3. Conf. Univ. Dr. Cătălina Tudose 4. Ș ef Lucr. Dr.Ovidiu Popa-Velea Secretar comisie: COMISIA NR. 20 – 21 lucrări OFTALMOLOGIE + O.R.L. 1. Prof. Univ. Dr. Viorel Zainea – președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Liliana Voinea 3. Prof. Univ. Dr. Monica Pop 4. Conf. Univ. Dr. Ion Anghel 5. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Dan Cristian Secretar comisie: COMISIA NR. 21 – 26 lucrări PEDIATRIE 1. Prof. Univ. Dr. Doina Pleșca – președintele comisiei 2. Prof. Univ. Dr. Ioana Alina Anca 3. Conf. Univ. Dr. Mihaela Bălgrădean 4. Ș ef. Lucr. Dr. Dorin Bleahu 5. Ș ef. lucr. Dr. Gabriela Leș anu Secretar comisie:

COMISIA NR. 22 – MODUL ENGLEZĂ – 44 lucrări 1. 2. 3. 4. 5. Prof. Univ. Dr. Mircea Beuran – președintele comisiei Prof. Univ. Dr. Ruxandra Ionescu Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel Conf. Univ. Dr. Florin Filipoiu Conf. Univ. Dr. Mihai Craiu

Secretar comisie:

Related Interests