You are on page 1of 8

Mata Pelajaran Kelas Masa Bil.

Murid Aspek Kemahiran

: : : : : :

Pendidikan Muzik 3 Bestari 9.15-10.15 pagi 34 orang Persepsi Estetik 1.1 Memberi perbezaan bunyi empat alat perkusi dengan respon yang sesuai. 1.2 Memainkan alat perkusi mengiringi lagu yang telah dipelajari mengikut detik lagu.

Objektif

:

Di akhir pelajaran ini, murid dapat : 1. Mengecam dan mengenalpasti bunyi alat perkusi.

2. Memainkan alat perkusi mengiringi lagu mengikut detik.

Pengetahuan sedia ada

:

1. Murid-murid sudah mengenali alat-alat perkusi. 2. Murid-murid sudah belajar menyanyikan lagu “Hidup berjiran”

KBKK

:

1. Membanding Beza 2. Mengecam

Penerapan Nilai

:

1. Berkerjasama 2. Mengikut peraturan 3. Berdisiplin

Guru membunyikan alat-alat perkusi tersebut. Tamborin 3. Murid diperdengarkan BBM: bunyi-bunyi alat-alat muzik Kayu tik tok 2. Murid mendengar dan cuba meneka bunyi alatalat tersebut. Meneka bunyi alat. 2. Rekoder Langkah Isi pelajaran Aktiviti P & P Catatan/bahan Set induksi ( 5 minit) 1. 3. Mengecam dan mengenal pasti bunyi alat perkusi. Murid-murid mengikut arahan guru. 4. Kayu tik-tok 2. BBM: Kayu Tik-Tok Tamborin Rekoder KBKK: Membanding beza . ( Warna Ton ) 1 .alat perkusi 1.Bahan Bantu Mengajar : 1. Guru meminta murid mengajuk bunyi alat-alat tersebut sambil menepuk detik. Guru meminta semua Tamborin murid menutup mata. Rekoder KBKK: Mengecam Langkah1 (15 minit) 1.

Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan.Meneroka .4.2.Muzikal 5.1.Tamborin Kump.3. Guru membimbing murid bermain alat perkusi mengikut detik lagu dalam .Rekoder Kecerdasan Pelbagai : . Kontekstual : .Kayu Tik-Tok Kump.Menemui Kump.

Murid bermain alat mengikut detik dengan bimbingan guru. 6. .kumpulan masing-masing.

Murid menyanyi lagu tersebut dengan iringan muzik. 3. Menyanyikan lagu „rama-rama‟. BBM: Komputer Speaker Sudu Kayu tik tok Loceng Kastanet Gendang inovasi . Murid diperdengarkan lagu „rama-rama‟ dan diminta menyalin liriknya.Langkah 2 ( 20minit ) 1. 1. 4. Guru meminta murid menyanyikan lagu „ramarama‟ dengan iringan muzik.

Kayu Tik-Tok Kump.3.6.2.Perkusi badan . Guru membimbing murid menyanyi sambil menepuk detik. 6.1.2. 3.Kastanet Kump. Bermain alat-alat perkusi mengiringi lagu „rama-rama‟. Menyanyi sambil menepuk detik lagu. Guru membimbing murid bermain alat perkusi mengikut kumpulan iaitu : Kump.Sudu Kump. 5.5.Loceng Kump.4-Gendang inovasi Kump. 7. Murid menyanyi sambil menepuk detik lagu.

Murid diminta untuk menyanyi diringi muzik dan membuat pergerakan dengan . Murid-murid bermain alat. Menyanyi beserta pergerakan 1. Murid-murid bermain alat.alat tersebut dalam kumpulan dengan bimbingan guru.alat tersebut secara serentak dengan bimbingan guru. Guru memberi peneguhan positif kepada murid-murid yang bermain alat dengan betul Langkah 3 ( 15 minit ) 1. 9. Guru meminta semua murid bermain alat perkusi secara serentak mengiringi lagu „ramarama‟.4. 11. Gabungjalin 8. 10.

Rumusan 1.bimbingan guru. Penutup ( 5 minit ) 1. Ulasan Pensyarah Pembimbing : Ulasan Guru Pembimbing : Refleksi Guru : . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran.