You are on page 1of 24

Audio

PREMAGNETIZAREA
Ă __ _
II BENZII
MAGNETICE
Laborator scolar
STUDIUL .
CIRCUITELOR
OSCILANTE
Divertisment
SUNETE
$1 CULORI
MEGAFON
PORTABIL
Ţ Ş PUEC1"El.E
DlFIJZOAAELOR EtECl'AOOl/<Io\MlCE
Ircr·", c:iI\.O:OfOJ -.. _ /IIg 1),
-"" _.-...1 ... """" kllWa, A.

rr.t. ..... _ ... __ ... .uo
__ 8._.""_ ....
... La __ ............ dOlIUoIk>-
"
"
EI
._nI ("" .. ptOOle:rla oM .... -.4
nil'"" e. i""""'.n' ...... Iee:.
"oc. Uon. ",,,. ,.. put.,"
m .. ,ml)
o ac.po.,. bvn.I .. P<>-'- 01» ....
,_ •• ... , ..... Cu • . Ia ea'"
"""" .. do 10'1><$1 cat ..
_ ............. _ p<n;U>aI&. col-
"""" ar." ca .. _
-.. ...... eIoogo .. •• pc>-
2
........ imI>ecII ...... .. I_
.. ... _
"""_ eu C>lltIIe ou ,and,I_m.
'-_. <le ... 0%10 SO'IO. dO
_ ............. P*nIru do
H"""".' _ ....
pMuI ...... .,,1Ij C. d . ... .tn!OJ .... 'u c
01_ do U-. IimlIlta. dO la cJtwl H.
Ll 1<11. Din "'""'" 1< __ ati •
.. \1Il00:,,,",. !lin 1Ig. 2
...o .... fig 3. Ia car. esli oSIJtJlIli
OiIu._ .... ac .. , lip .. c • .-..
....... ",,",-o ... _ ..... "'-'tantI ..
o_ ....... _ .. ...
--
OE PUTERE
.,..",.. • ,.... __ <ilo ,pooIir".
MI_ ti ....... '" oImpiJocaroa .............
1IfI . .. It k>QoC U tdoo.Im ""
cu d<a.ot. "'011'''. """ .. ;as.nc
.-__ ........ In<:al"j ... ...
opUI "'"'*" pA7" ti
To.+.2OO2 su...... ... __
,.... _ ţ ......... In ,;_. Sooo " $ "
........... " .............. _ ......
.....................
cu ptIft "", __ 0lIl el Cb\9A
al : e .... _ fixa! do '_II ......
....... FII,pe ,," o ............
uni ... ""' ....... ''"''' ... P. pe do __
EI 110'" ft CU ",oIorui lui P.
Oeoo,..,. CU .. -..., .... -.
...... _.1 .......... "..,.,_ . ..
la

dMz".",. 1'l1Ii1'l1

_IOO'UI ca

__ o
_"'1'110"

Imrare. lui CI!
(ampiIic.olOO'Ul III
GfI.IIII,I1
CS. R3 cont_
,1abII111N !"
!'oevon1l ("upn.

_1). con·

Q.IPINlI"",", III
--

w.. __
.... "" ........
_ III con:o 6V.
'" copii'" ... ....
.....
ACIUI. VI'
... --..
"" 1Iju1 ..... -
-"'--
TEHN/UM -i8nuat18 1999
zatl. de si deQ.oplatil cu C6 p-.. ar·
""".t. Jl'HmpIifIca'orUuI. A12 $1 C9 ....
gLK:' "" _...,-.. SUplmoOl.,. T ...... "
de aM"",,,,,,. de COtMP'J""" cu
_ 1iIi""l _ de o 1>o10ri0 ."0
elnd oh.rnatot\Jl lu"",,,,,o..... p""UU
v_fU """,Dia .. pol _ Itai
de 4,SV '_1'
ClllCUfTUlluPRl t.lA.T
Le pro«t ... a si _."'" _>*.Ii
Imprimat al 1r8tI<1Ie luoiI'n
Iaplui cl
irI1<og,", de ""' ......... Ioa"" op<opia1.
"'" de _, iar """0., ea" v-...
IOllli ...,..- de ma .... _
_ '" hlr ..... ""'" primt ........ .-
,",,,", &Iabe oul> "'-'*"\& mare ca
. IiI ... , . ... ,. ris.cun d. a/:!Opj.
-
A7. 47 krI
Re • 1 krI
R9.10krl
R'O. 15 krI
RII.I50n
RHI • 47 t>
P. 47 krIlÎt1
TEHNIUM - i<lnuarie 1999
P'ln clJ!llalo capoci!ivo ........ ,.
riscuri .. pol mi_a """''''
<igcroasa • posltllO< dtouIIUuI impr!mat si "
"01"1/0'" co...wo • com_MIGr D.
OC<>N. p""""""" In log impri.
ma! si OmpIo"",ru <:<>mpon!ItI18Ita """'"
,., TOA 2002 OSI. pe un ,adi"""
mie. cu onp;oaro. de :).5 ".." l..al""""

DI4>lI cum aratalo!og,",",. fu""'" p,\Io
roioi. din.,..."" 1tJma1. <;<>mpartI gol ""' .....
<bpuol In si ;,a.... potJ1rU
de ta oapoIa metUca •
mag ............ Pontru • nu ... ".
_ '"""""'tii. b a ... dr<:Utt.U Onpo""'"
po ......"..,." corosItUCIloi .. ,_ cu ......
.,..,. • orei j>HIW de prastie. """ ...... cu
aduJv PoIt<Jllomoltul p, de regio,. •
Ol . TDMQOZ
c"'"II'0' ... ,. _ pol copoi' <le
_ si. ta _ prin!lou.l """""'"
'oa,. eli mai ",,"<le. Mic<oIonuI ru -=u ...
111 __ prin 1IOuII"._
pIMOIlnr-un tub rrOc de pIa&IIC CU lIrIgImN
de "'" _
1>""10 _. ampIiIicaIonaoI In
,_ <le __ pe ... ro 10 posodL
T.nsi ....... 111 _ ... nu MI" oo1d.
ă ci _ varia Imo 1I_14.5Y. ea se
P<>OI<> _ CItI(jr.-
• <le ta o t>atolio de aLlfOlll<lbil (12\1 In
rovIm de ota\IOnanI. 14V _ oI\etnaIoI\J
ţ
• <le ta" _ cad_:
• de .. 4,5Vlnoeri-
• ••
..
D
••
••
..

..

GHO-' .
.,
II
_.

,
..

.,
-7, 'i V OY
"
100 ....
"
0 . 1,,0'
1--- A_. r--
1999

n!HN/UM - ianuarie '999

~
o
,
o
. _ .......
,
• •
. . . .

· ......

o
· .......

o
... .' .... ~ . .' ,.' . ~ ....... ~ . ~
i';:::;] 0
o
• , ___ ...:: •. ' ..•. 1. _._, ••
o O
• • •

~

--
--.

"

"
-
-
. --
-- --

-- --
• • • •
• •
-
1
-
-1.1"


• .-
-- --
--' 1
... ...
• •

• •
" .

"


.'. .

... -.... .......


O
• •
· 1111111
O
. • l' -
- .
D
TEHN/UM- lanwule 1999
LUMINAc_
CANTA
Fiz. ALEXANDRU MARCULESCU
"
".

'"
.... F"f 2

"-
-,.
"
U
1014.1.48
,.-p
"
."
,

I
,.
- ,.
..

,0<,'
,
"
"
0. 47 ... F"

f--;-.

'00'
110.110.".
"
• "'
"11-- ,M


" •
1014148


'"
:::FT4

"
".
"
,
"
, .,

rric al aumi. se ,eco",.,,><I' olimenta<ea
n>Or'IIIIjWI din belllrie.
Re.ulla1* mai bune se pol ob\WI<t In
euul In care se UIiil1Nll6, chiar si
rlUmai pt<1tru lmegralO<, "" , .. plifoc:.o\O/
Oj)IIratlonal eu \ensiu,,* .,. 011 •• 1

Cablajul scMma cin
/IgIn 7 .. te prez.""11 In 1IgurIe'. 10.
1\ ti 12. "Ionlajul poate ,_.t cir·
cuillIIbIu placat eu cupru, da, al pe Iim-
pIu placat {n..."arul cii If .... /ind rIdus
pe lICNSlI pen" !le cabIIIl. pe fOII eu
conexiurilo lklt1C1u· .. eu
m InairItl de plasat" pIeseIo<
II

II
SUNETE ş CULORI
Fi:r.. ALEXANDRU MIRCULESCU
OI FUZOfii O.:
"ADI O"" tII"':
r\lI "..,.l1li la _1 bloc n cond·
.... lltonat .. 'xpM"*'lMII • valolli
"'listenIeI R5 {Qt\MlaIlllInh 120 f/470
OI. In do poata
a t>.empIan.i.i de lr\IIe loIotl P-.. TI
siT2 .. __ ......... culKlDrul


1......... """_ jou.lI _sa,.
(9-ll?'I) ..
ma!<lr. d.1 fiind consumul N<Iu:I do
cu.- (de dori! _ 50 mA). Prin
d"nsale'ruI C2 I""'POIWI!. CU , .....
unea do lUcru de COol pulin 400V}. I....n-
I! CU ele Re. __
.... din "'IN .... CIAIll ....... dv lmIIat
In in_W. do rNCWl\a •
lui 02; -.....1IItlI. pomr.l ...,.
.. _ prin cIoda 01.1at
t:W ,"",*U'I. _ """ 02. III-
" ... 1 ••• _.,. ...............
Ol-CJ. do la CM _
..... - .....
.rnpIi!k:aIO<\OIui. "- ..... O ....
b<A'IA .... __ con.
dansatotufuI C3 .,... .. fi "'.rita, ciupi
_r.. 1)Int. Ia 4700,.FI25V,
0i0d.I Z_ DZ. I"Iw.biI CU tfM>.
-.- .............. 12'1( ...... .....
........ 9V) • kMt """1Idio' .......... U c.
do oioipIlII ( lt1W ) .,....., •
.... po:t'l ... OII e>.nnI
do la llOtl*w ............ dnd C2_
catrCIIM
mam .. __ InstMI..- R
__ ruIatnca Re. Nu .. tICO-
.......,. m6rIrM v .... lui Re '*"'" .....
,

, ,

_ D ...... *""'C:I la
lI,onefonataa • lI'IOr1III/I.U
o."paQ,IM ....... ..-: .... -..-..
1.1 __ Il r. n .... torm.IOf Impune
pr.e.U\ii d.oMbil. pe 1.,..'1 <1111'.1 •
•• perimantltil, CI 5111 realiza, ..
• mDn11/1iu1 Mtt.!. JllnIrU •• vIUI PI"I-
ooIuI dI -'Klroeula/'. pe ţ .....
nu __ R atirtM Qj mW
(DI'I eu lI'II!IIIeoI ".;,obtt) COlII·
... I ......
'*" dupa c.bfv. _ do le 1_
lUl*'N *-ttri .,. Ia r.\N
.. I J. cind
<:0"''''1&.11''''' el VI ft p'aclIc
dHcItcM. ..... 1_ R7 _.
IMI In IWMI cu el. 00 _. Ia
1......-.. moru;.a; - cat4I 'Tnc.Irpt'
......, In CLIII.I diluzOfUfuf <Ilo tidiofiul ••
""'" ..... grija .. "" ft n ..... cir'>
• • !e/Iar >IicI \l1li din """""""'1'IIMIo
.,....,._ NIt .• f1f41 pt<1I'II.
nMI In <lrlCtas_
li In 11I'IOI'UjuIuI
(hw;J_ lui 1) ...... ft.elua din
........... Pl UO " .ti.
In '" 'OOO-U do "Iond' din
..-. ornb!InI. P_. lui Pl
.. -tu-t...... pl...... 1.1 M'>O<UfI'
_..... <Ilo De<:UlI (P2 flifld dft 1.
m .. Im). dIIpI <;III CUISOf'U! kIi Pl M dII
!oInl poI!jn 1""",,, pina la IIIngwoo
bIcurb. In Iunt:;io do plaja do
l1li ...................... <Ilo ''''''*'Il10.
do<b I momljulul ..
.......... 1pOI dlnpo\ll .. , ...... 011 P2.
In lIno. MIUOI", .. cii -"'III' ....
...
" \/1>10 ... '" 1>«> 1 ........
<Ilo Ct..u. (_ SIU ......... In P'fI'
.... .,.,_ ... _ ............. 1'I()I'I'Oi.
...... <Ilo TucnI <Ilo 220'1),
TEHNIUM -Ianuwie 1999
ACUMULATOARELOR AU I O
Flz. ALEXANDRU MARCULESCU
P
OHIIOrilor da auum)l'l$rTIII
ea .. 1$1 II'W IncarcA. 'net,
!)atn de aeu ...... atoa< .. da
la un .-.dresor laTIIliu (lranslormatcf
piui punti '- .--
• ..".,lmentarN $1 , .. , ....... adap-
aIa\llr.ll. car.. int .. calal 1 ......
"MOI tlliC:Ul'l'll.UlOruI ""
otar. ",malOll'N supIi.
_ 1mIar •• mu\m
CI& .. (1 ....... ptftIabih;
,"" .. j.... """...wtuI CI& rrw:.tcara In
...
blllO'IeI '''.1; dec:olJlf .... ltUIOITIatI •
11'1C1rCMJ11a un prag .II ten-
oIuniI la lIoCUI'I'II.,jatorulul; Indi-
car .. penTIII_ ţ curan·
tulul da Inc.rea,,: ,amnallzare.
opdu • o. pragul maxim de
lno;l/1;>1t.
MCMItt
lncIMduaIII pitIlIrU n.car. "tua\>e COtI-
cntf; In 1*\1. valorle (orItn\iItiYe) ale
pjeMlo< mc:ticf,la In ecnem..
In prinapII. d& .......
_ •• da lIriIIor Iat>sk.
eNo .. ) balWleî de
lncttM. Q "doi .......
.......... QDIIIlnue p' .. auri (DbIgatD-
riu larl IiIIr_Q are.tta de .-.
In ----.. VOII\ punaa pnnc;t.
Pl'1M pentru
cazul 00!'ICteI .II unul ............ ,or de
n V14$ Ah. l\Ilnd ea ....... .ne.c.
maxlmt P'"W C\If«lt\II de Tncan:ata
'-.. • <fA. •
Dupa cum .. ob&ei'\oi dln ....... ma
M prIndpIu, "" vorba despre Inter·
c.ratH Intra r«tr_ $1 ..:o.wnulatot a
unul tiristor Th, IIIMfI.t cu '.'ls!en\II .
11.(, __ don urma .... ind Q rolul
CI& 1I'.,.;Iuo;Ior d& QHIII !J*IIru indI·
__ .vonrn.uIcII' • CI&
c6II $1 - In CU
.........
rnaxIm& !m&xImum max"""""",) ..
(:lJr.ntuIuI de lneareare Avind In
WIdIora __ doi lin·
....... pe _ douI ., ... te. va
trMIuI ... pu\!n t-.... •
...::undarl • tnlnat.,.",..lOnJU. Cel
1:0 .... "II ... ,uijum un par\-
d.r "" 2W,II4-6A, CU priza
.... 111 2OV. tQV '" ..... nNtIl8V.
.. c:ur«IIUIuI IMI Incarcare
.. t_ IIM modiIlcIo'H kl/\Qr.lului M
detdI>d_. Urlltotutul (RI. CI. Pl),
manevrlnd cuflO!l.ll poIWIIiometrutu!
TEHNIUM - 1999
P1. TOII'- ...... IIM lII;8$IUi c:itCut
.. ........ , .... In lo.ncIIe
de MI ,'t .. ,IoI.,.. '" P<*UI' lInSICtu-
1UTh. ............
unul ••• rnpI. '" \ltWOf de lip
KV202K .... 1ncI CU'enruI '" JX>IfUi
(pentru .,anc;IaIlp .. " terrnl) de iIUb
'OM
Dec:oop ..... UIOfIIMA .1nc;\/cAtIi
.. t_ pm bIourN tlrt$1OIUIuI, de
uite tr.nr!slOfUl TI, atunci dnd t ... •
.tunea la bo"'''' I)jItllllel ftlnOe va·
Io.ra. pr.st.bllita. In IeeSI 1ICOp,
bal. lui TI • loiI poi .... Z.1I cIin1r-un
dMzor de 1_ (R6, 02, 03, P2),
ajusllbil din P2. Vale:-
!ia pieMIot din 80HI <hIlOf '.. In CIIle
... Inelul " LED-uI 03. pa post de
irdcator """" - .... lot! ... pentrU
.... Pf"II U ....... de cifeIo ",.V In
1iP0000N acfttUI prag ( __ -...
al POlIta OIY. _. 5buI
fiind (:;II. iIUb 1no:areIN, ___ II
bornele _ mal ......
cIIcIl JIl goI'"), LED-uI 03 Incape s.I
.......
Re:dltorul A4 (O>'IOJ VI ft ....
dlll lUb IoITTiI de "III .tI'". din
(m.ng.nln. .IC.) CU
dllmellUlllnAui de '* pu\in 1-1.2 mm
,1 CU dl.metr\ll .apI,,1o(' de 2cm,
acMIH mnd daWt\lI. panlru radie
prin (R. ..
ampINNU ilo • .<11tiOfui ewtol Prac·
ileM
lIIIi mini (dn;:iI 1- 120).
c.. v. R .,oi .....urII duplI __
"'"
montalul.... ..
1noIpoI al t..t .... de
dHclraul (c'nd nu m.1 ,.duc,"
dttmarDllJI), Ieg!nd'O III serie CU
redr8SQfUI pus pa IOV. al CU
rUISI8fl1l flfovlloo1. A4 ti cu un
amparmetru .de 11IbriU' .... 1ncI HA
la cap de scala S. _ provtro-
riu poarta brlltonAuI (In punctul A) prin
grupul A'.P,. urm'rlnd
amparm.1nrIuL Dac. ylIoarN
m;uma doriti (4A! nu ..........
lecIuOIm 1rlflUi' lui
A4. dupa OI ........ as!;IwM. al P'
da! ilo iTiir'iIm. ca lIduoorN ...... lui
AI nu ". mal .u pr_. P...ct\J
'''*''PIarut .......... , ....... In oooiIfIIiM
_ ." obbnut R4..o.1!iC1. La
.-.. .. poa1 ...... la
Itoople .uperIoar. pentru tlllSlune.a
secundara I IrlllSlo<matarului In eu
o;o<Vrar. ln18NiIlIlH CUO' .......
(\Itr1l de PMta 1-2 minute)
v.lo .... mulma propus •. putem
limita Ufl9hIui maxim de "nclude" •
mlrlrod valolr .. lui RI, dar
..,. bir-. .. ta s.I 1.cIuo:«ro Inci pouJ\n
t ......... din MCU'\dar\i lrana!onTII·
"""".
c....., OI v ...... lui A4 • to&I
<IiIfnIIvIoLl - ... rlotm la 1).750 -
lI1OfIt.Im In 1*'" "'" A4 -..oIIrnIIrui
.. alin, cu rnic;roarnpann.m.ot
c.o::. Ia c.p de fii
__ "'" fNiIIentI adi\iOnaII AS. !'en .
Iru R4..o.750 II """-4A. ilo botnaII
lui A4 .. zuIIa o ..........
3V Ţ .... de ...........
erori de m ....... , c:a ti Iot!na de
IMI • cur.ntuiul de •. vom
..dImenIIoo'II" lnI\iII OIOoI:mewt M.AS
penIIU 00 cap _ta """'. mal
mara. de pIda 4-l!V. In _LI lazi
experirn""IaI.. FIS VI fi obligatoriu
ml'..n.r. .. 1.l prlntr·o f.,iS\8f\I1 d.
limoIara FI" 5 pIu& un trimet R' 5". 11"".
Iru • ro rIto;a ,prt,r .. ' InsIrurnantu-
lui. o. ••• rnplu. pantIU
(-'cfo 2fMlN .....
biIitata). "'011l1l\I Id"t\IOiWa neo:e.
...1. panIru IrI/"ollotfNo In 0I00I:.
rnKU 3V .. c:ap '" acaIa 161. de
6Gkn. in .... <;:;IZ .. -"'II "'*"'*'"
R' !-47...,!itkn ti R" "251\0. CII-
tor .... .. v. 1ao:. doect tn
valori ... de ""' ....... prin
.,.,.,...._ al .dc:aIIIII l/l'lC*l!l1IIru·
IU tarie. CI(I utllfi '" incheie mI$I-
._.
At* pa paroonui .
efol ,1 la r .. Ul lr .. flnll,
VI II _II oblIQator!u pa ....
radl .. or .. rmlc .dec:; .. {minimUm

..
r---------------------------------------
... __ o

• ·'11 -.-_ '*'
_ ...... ...
. ,'
Goo __ ula.s.dIn'-' I 01' ....
___ ._1I'Ie>W'iII
1" • M" ............. , ...... p
-pm .............. .... .
--
io'QMoIui do lItrc> In car.
ALe ...... I .. .....,., ............ drtP!·
........,.. CI .. tnwef,
""" ..... fIl. In w.r.aIuI do
liITIp ......-. .. """"""'" ca
un......,.,.. "'" ' ,<"" _.In __ _
"<Iolmp"""'" 1'"YUI .. _iIM
lINI>IfM ..,. AL. dind .... _
.......... --..-.-.
. ,
Ş al _ QsO.5).
-......_ ; $ f '!fo.n3).
" ;?"" .-..
...... 400· ...... P ... P<>I_-""
_III 77
oaea pr ..... _oi do Wnp _
e;aII cu Jum*tatl ... l*IOadI. _
, .......... do 1'01 __ OKI·
_" figuri _..al .....
C*IeI din •• 2 (""""""""' ..-..
R. .. P>&II...azI __
pe y •• "'0.""' ...... In <II
_.
Prin ",odiHea, .. !t>dllCtlntoi L •
_ (caro .. ..-AI .... ptIn modift·
"'U ""lIIloi mIe< ... ullt<omag,*", In
'nl.rIo ..... 1»eI'* .. u utili •• , ••
ptlzel "_."'1 .. u •••
lne. '""od ... In c:lrcuI! (N 10dIIiH
'n""""oM 1(, ) •• 1 ...,.,. ot> .......
"-"",nil IrkYlnrel osdIItlilof car.
JPI' In clrelAl In do .........
__ ''''"
..... '" ... --_ ..........

<
., o


--o
-
--
Ih
TEHNIUM 1999
,
o!ranuI pow, Iar UI .,."." ........
"'In cacI<...u ",,1.
o.c& .. ... " ..
.. IC, .. __
............. -_.-
..--._- D" ___ _....po
O!''- I lIDAuI _
OT-41 _ OII 10 V, O .......
_ ......... 7_ .... >MnI
" dioOI ....... -. <II ......... ZEf<O.
'OOQl\W ....
__ do """"- _ <It. V.
Perllru _ .... _orIotd ""
1c.I(UealiEoCl H 110lil .... <*I:uI-
!IA dk> Io<n

........ ICof(\.l(;"" ..... __ _
TEHNIUM - 1999
_ (EFT3130), ......... " ......
__ C(UJ,lF),P.
""' __ 0 __ ' :'--'
__ _ do lIgin ModiIIcM<I va-
_0.0-..0110_ ....... _
CIoh : ..... ".'l1li .. .......
_ .......... "'-
_ 1>1 _..u 0 +4,_
_"'_Uu"·"-':·In
--
et. g"':
1 VICTOA SCt.Il.t..RIJ. _,
.Au' CUza" - CenIrU do
............ 1atI- 1II1II
2 ""
PIIJUIuo CIuOM do _ O . ... .. ,
P"'-ll1113
m
'.
'"
'.
' .
....... ~ - ; : . ' .
- --- - .

• TEHN/UM- lanuaTt.l999
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ...........
"
,
,
"
TEHNIUM -Isnuarie 1999
m
.1
il
'--_-+----'J.::.;;_ !
i ,

,
TEHN/UM - J&tJuariIJ 7999
ELECTRONICA AUT
------------------------_ ..
-
F __ oI«ÎIII o. al"""" p"' .....
tatlln IVJ" 1 lin:
1 Intra_ In &<JpIav.gI1_ a __
o ........ "...... <!oul _ (II ..... )
<10 ""'" __ ;
2. _Iar. CI ulgu<1
lunc\iIo ""'- " In .... <10 I
...... ,
...
4. !IImenI8ri CU CI!1lU'
rani printr.., oIoWov-"'a. €v, \tft. pooIbII-
""u ' ........ tiI In fu"""'''' 1....:11.11,
rurnaI """"""' pund .... 1;
• 5 .... <10 .......... In lun<:\k.<II I
........ (bu .... ). _ poatl
1.,. buz . .. fi lift.
_ (a._1
'''''''!<ilo) <!Oci tMlz ... ,uI doo Int'''"
ş <net _
rupIIOrIA <It opIro diar In fI'tItati

7 Dupa o oIarmatI. ' ....... , .. In
ţ • .",p.II....,ooIff. _ doo """"
tac:!. .. loC\iON<H '" ___ Al: ......
GoUI tIIIIOMI pIulo11 !fi I(w::un cI!eriIo:
8. A"rtiJ... ţ , .... rupetII
..."".. 10 bord;
t. _ m.cio .. ........ In alIo
-,
10. IntArzM <10 ....... ti _ ,1 <10
llatml mo6tic_ prin $d'IItnbIo_ LO'III
"zlsIo,. .. uiti _Of,
DESCRIEREA. SCI1E1oEI
l""orup&!<>rUI Y _ un <I<.eIu.........,.
$I ... fI,rqi:
al p""" In ..me;.. _, EI
.. "'"'& _ alund ""'" vaI>k:uIui
_In daIIrn s.I __
capoto , ...... lb.O .,..... In <:OI'IIaCI:
b) PonriI •• "" aju!oruI lui LED 1 ...
.....-.... po>lIIl ..."". op<ItIo cinci
"'*" "" --pusa. EloIc:Irtrv"",a _ pe ............
.,. "onspor1a Mtuln.o <in r .... """ In
_ ele 1HwlnIo. 0""" Ş .... _
dotata cu .recltoveIYl, '''''''''"nd
montatea ..,..loiI .. "" _. Cln<I Olar·
mii _ pr\Illnn<upalOlUl Y,
bIIIeria lIIOo'IIaII, oIoWov.,.. 1"
lIIirnenlItea pOn TSORE3 ...... 0'1 apQan\
pe BI'2.F\eIoouI RE3 , ___ prin
_. f'Iut;i __ _
asig ..... "" bat. prin .,..... ..
c:orII..:t. ConIlaIam oi .....,. _
"" _lnIrer\.IPI8 ...... __ aiz.au..
REa .. te In __ I I .... va • .aiv ..
ţ BP2. lat RE2 v • • fi .. In
... .In lip&I lui RE2. RE3 Uoc<o In
..... -. ""' BP2 .. Do
..,.,.. __ I Iunc:donal. o mu.I
late "'*"',. pe blll n prin 020. CII"
aatlel .. _. ş AE3 ....- In
--
Z ulgw'
rTI&fII,IAII • ..."".. prin bIocarN lui 15.
lui RE3 tllmr-..- aptInde<I
pmOl\1-01B-RU. BPI, po-
.1IiI iIII V. pontn,o ........ Ulilu m
"" IntrerupI;!<>I', o.tI un mp.Is """" ar
tooI lu!kMn" P .. 'ntroofllPllorul
o.oar.c. .. ull;url ti pon'ir ... ...-
prin Oli-OH·REI. cam ....,.. • l\InC-
TEHN/UM -Ianuarie /999
jIofta1 ..... timp, __ 020 0JnfI0 d ·
__ prin RE3. U::O-U
2. prin aPI 51"" _ 01 lui RE2 ....
!ap6J 0:1 .... cupIata.
lEO-uI 3 nmndIeazI OI. RE3 ....
ln_$Iu_ .....
M.oo'lOll LED 1.2.3 nu H oprind _
Und .,.,.. "" _"" puU..
, ...(:hM !:It 00I!tId __
-lM pUs lui 11 pM OI,
AI . do<:i 11 cond_:
-TI. pm 08. _azl ..... po 1"3$1
REI :
D2. !CIA OI "" "'LII lui 1C18,
"" .. OI o mo.s.I. lui 02, prin R7. 1n ..,..11
0DfICffi pol T3 prin RlI ,
,. till'l> ee C3 .. dHcarc& pr\I1 RI C;
_ ..... UC'll _ pou:
- fm ţ pol """'*'" ICIF
"" • ....-. po 13 pm 07
o.odli<Ifr •• un.! 141 da o muI iIII
Da. '"""" lui 1C:lD "" '" O. da< H nu
OI' cOeI un _ quproo punc:fuU ...
In-ICIB ,*,.,.,.. _OfIIaIlui
11\5 "011.
o.s.:hide/ .. capolol OI o muI lui
Oi. ,"', .. lui 1C2E .. 100 In 1 •. P ....
R16 ş 015. _ .... JnaII.I._
OI 1""""" ......,. "*- po C2.
el&< _ kIoru nu lOII pooa,iI din clun
lui RI6'" ...... ""' ... , .... Cal leWN.
)o.asI11uI !C2f .... _ "" __
lui R17. 012. _ ..... nu pcIIOl' lnIIu-

2 -eMIl do.......,.1tInn.IpCI.
_TI" _ prin R2, il< CI ...
_ prin R:1, eor-a. <10 lin'\> C,-R3
_"';..1102 ....... :
_ T3 .a M blOcat "" ICI F $1
07;
-CI"" CI "" IC'A bq •
CUlM>1. r.$rN OI _. po 13 prin
!CIF. ca ti tJI&Iab;jul Iorml' din
....... )oIosaIUIC18
OSII me<l\inUIa R. p" .... _ .. ,
-cii"" o 1>$& _ cIescfWl. ......... tII joo
...... do RIs-D1I este ecIN. IeIB t"
ochimb.l .,", ... $l ..... U sia" este
do 03:
-C2 .. 1n;:.wc8 prin Rl (_ """'" ""
o IrtlnIwI "" Innte). TlmpuI ""!<U<lion
_ do IS .....-.de. DacI dorITI c:a lICHI
*'" sa le .... mic. Rl 1QnI'"
lelE _1N11t1 dL\:Ia 15s, 1"3 """"""'.
REI ş RE2 .""'." .... 1 $1 RE3
-,
- Prin lelE. R' O. C3 .. """""* (Iim-
P"' "" 1WmI). p-., • ,_ In .......

3Ss. Dupa 3Ss.1e$irN kIIl!nB esle In 1.
10 cond_ 1 .. R12. C.\ ..
Toc:arcI !oarIe rop6:
_ T4 opica o masa kII IelC prin 013.
Prin _eru'" 00, __ 1tI_
_ " ,lITII". .. .. <1_ kII IW:
_C2 .. le d .. urcat prin O,.. Iar C3
!>'In 0'6. !n .., .... o;cnditiI. 10 III _
ropid _. AoOl' e!oc' • !OJt ,*",oh",
I"in C.\:
lntrlli:
-ayUW _ oct!vlt "" fiec." C!atlI
clnd ...... lui 1e18 .... In 1. dt.pa
1'"Gio\!lrU """' AU • <1 __
"..,." _onAui ....... ,. dupa 1n\1r.
..... Iba!l. 00 ..,. o dioda Z_ ..
""",",,1,.,- "tIOuaIt • lui 1e18.
Pnn RS. 12 ' conci..,. $1 ."Il .. UI
buUw:
Ţ Ţ el"" l>J".ruI
.. da<:i ma_am ...,.,..,..
10ruI V oi punem """'. do eontac:\.
"'oei'" _ li t,u .. lnJlui .. dbpI._.1ar
_ "_ In poll!ill .!<>tU
Wa!', etMar.,.,.. 1Il_ nu Iu<\cIIOnIUI.
_ __ ,maL.! prin -......
BPl sl 81'2:
-<:6 ...... 11 • ......,. """'_.
",","'Co" f*lII'IJ 1e18,""" .. iI\a un
..
-s. 10\8I00g0 el. !Iaca _ .........
"""_, mana..,.-.otI.,
-.......-..,
Clincl lUa1I m ...... In _ dOInioo,
... _ • .."....... l.anle "" I op.1
opU.III p" Z. .. "ti _ moIoruI
..... bontlna te mal fi"""," pa "".
..... .o:.ntiI. 1nsi. nu __
-1lOOf! lILtOn In _, ea moIoruI ..
... opri"""""""',
lIEAt.lZAREA PRAC11CA
plia! 0011 PfIZ_ In liga-
..
figIn 3 Dupa cum .. poo.te _ .. cir·
CUiI ...... oimpkJ placat.
Aocom&<1Cl a"" -. _ tom-
P<N .. _IW, R:I. A1S. A16. AH, CO
,..., ...... ..gIIjI do oaohat. _ .......
...
--

mor>II • _ RE' ti fIS 1U"Il
_ cit 12 V, ta!I _ OI scp:wII pa
un o;.rinl cit !IA. FlE3 _ !OI un
-. "" 11!oI, .. """" si- scp:wII pe con-
_ un cun"lA..
Consum'" g ... '" al OIOn1-lj .....
dopincIo "" AE3. CU un rnodtI ...... un
<U<IfIt do 00mA. ......-.1 .. _lIosto ""
-

-
LECTRONtCA AUl
..
TU TE PErmtU VeRlFJCAAeo\
"'"""'"""
ConottIjj ....... do <:OrItac;l, 4uPf.
.... ItIoIlEo.....t _ u..r... ComuIOII 110'
V al lEtklll .... """",
ADau08PlI11LEO .. ,.u .. \'ItMot
lIP2 . lEO-uIl ..... .....,.,
l'Mo I J W .. uta. dupI .. .. ....

,*", .. -....... -.llrnpuI ......
P'nfIIo pon*N DUU.....u _1irnpuI <II
M ..... lot lIrnI>uI plnllo _
-1ImpuI"_ •.
....... do _..c:t; Ilu>: • ..u
H •• opri, COl do _ II aw-. LEl>-I.wJo
2 II 3 .. optIncI. P.w • _ • .......-
111'1 al 1jIOj1P2.
In ........... '" ' .... CU_.
DLeoI O -.. .......... do ......
.. 1Iuu_ .1
""'*""'- pe V al _ ••
....,...eo.-w ......... LECkoIo 1. 2
"l ..
Pt<1lrU • _ _ o ... . · • . pomii!
f*Jb'u"'" lImp o
_._,,-...-.. ....
opti. LED-ul3 .... .......,. ...... ""'II ....
,., ..... ...... """'Ii ....... II_II
10 -. '**""'"' __ din_
__ ......
-
TEHNlUM- .... fa
L
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ....
UTO SERVIC
-
AVANSUL
VACUUMATIC
M. STRATULAT
-. " 0-*11, 1IIu..,J "''''' .. """"
troioIul $1 .. rtI;IIw.zi ~
'" .'odoool, ~ ..... """""
umlllC: "" ................ 1 .. aoordI
........ "."... Cu ___ .,.,...,.
.... lurc\iOnatI _ ~ ... poorW
COITIIIOI'InoI ........... ti -au ... 1*-
~ .. _"'-..
-
2.
0In _ ".,... . ....... COIIItOI!..j
dfPuIrI Ilbn • "" lIIIrIIbrn ti I
$tlrII _IIM "" ...... ...-.. •. T"t&rN
..:MIU <bpo.<1Ifi Iri' 1IOOal .... l U ~ " " " ' "
'" ~ ' ' ' ' . Ou Clrbu,.,..... """'" dl ___ .......... _ .. oc:e&<I&
pn:iI)to .. ___ CI lu<O(jI ~
~ . 1 .... ln'WI.I CI lbpo,,''''' .. ,.
_ .. W_ .. " ' ~ . D •. _
......... _ , ... .-1_ ........
- ~ ~ -
, .. ..... . .
TEHNIUM - 1InusrIe 1999
,---------,
• >:L- • •
LUCRARI DIN PIELE naturalA ş i sinteticA (III)
SERVIETA
SERVIETA-
m
'- .
,
~
® '
, ,
! :f; a
4 'a
.!l '""

TEHNIUM - ianuane 1999

.... !oh "'""" do mat ..... ptuIic (do
_ rINgIi, cat ..... SI" 1Iril • .,....
lmItIo pIM\&, l*'IIrII ._ al
ceIo< <IDuA """" _",.. ....
AU b4!ama·_'oJ do lungi ......
_: pentru 1"""" _
broatl* cu .,.,. do ...........

" ".""..,.. StabII!IIlngurI
_.- ,_. 0upiI ca" 1uCrf.Ii,
MOCASINI
MESERII Ţ :'; 1 PI10f IT
!noa/IlmlnI. <III casa timpul
dor .. ""' _ . In . 110 cu .......
_.
-... <III _ coreu. din INtIMi
<III blarll ('* SI 1 + ""O 1""""r$.8 cu
pioIN In oIlIa). pIooIo .... matorIaI pO$lic
ce .... tuO\l fi pieIN .. u .101. groua.
lri<oIoj din fire sini...,. tip llni 010 . ...",.
por ... do la do Imbr .......... "'II
In ţ colaboratorilor
Revista este ă ă cititor,
singurul criteriu pentru publicare fiind cali-
tatea articolului.
Colaboratorii sunt rugati ă ne ă
materialele numai dactilografiate, insotite
de indicatii bibliografice complete (autor,
titlu, ă an etc.) ş ilustratii corespun-
zatoare (desen in ş negru ş ă se
poate, fotografii de ansamblu sau detalii).
Pentru ca autorii ă ş ă drep-
turile ş integrale, colaborarile vor fi
insotite de ă ş telefon.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie.
ă pentru afirmatiile, solu-
lii1e ş recomandarile publicate revine inte-
gral autorilor respectivi.
m

GENERATOR MORSE
CifirOllJl NICOI..AE sALCEAI'IU din ş ,,",v, ne 5dJ."". ""iii
Q8t1(Irarar MersB.
Scr.ema de prirv::ipiu a ge",,·
"
,atorulul ct.Iprinde un tran1lstor
da audiolr&CVanta (EFT321.
EFTl22. OC70. OC7,. PI3A.
"
...
"
.. ,
, P14 eIC.) conectat ca osciIator
,..
1
aOOlo. Circurtul 11510110(-
"
l Onf
"
mat din Induc!anta C3$!iI (20000)
.ri·
Tn C8f9 se semnalul ş din
concIens.atoa,&Ie C,. C2 (10 ... 20
nF) , Palariz.fea lIanzlSlorulul
"
aSle asogurata de flI"stentate
R
I
_ R2 ş RS' Cu p<>Wtn\IOI"'elruI
P, s8 '&9leua tOtllA (fm<;o,anla)
"'
"
lao)' ..

semnalului audio. PUr\&IU In
'"
funeIIune &II ,_ prin aplicarea
,.
"
tensiunii de allmantarB (4,5 V)
prin conta<;tele
"
TEHNIUM
International 70
R....cstI JMtI/1U anaIrlI1
FondIItI. In anul 1970
s.M nout. Nr. 315
W«JAFlIE 1999
,-
__ M
"'-Ia "'- Nr. 1, ac "'fi!

-
--
TEHNIUM iaftuarl6 1999

. - 10

'--9
,
1
DE PING·PONG
va p'ez&nlam un mQOOl
Oe doemorllabila <!&sti·
nata de ă Cel"
doua ... ",,!abI. ale mesei au
dimensiunile de 1
• 1 370 mrn ş Sunt unile
p'''m·un .Istem de pritldent UXl' 13D
ou balamal. tTp banda. ..,.m...
!RtI
TEHNIUM - ianuari8 1999

ONFOAT LA DOMICILIU
,
<


re,
II
A
!ntr-o de Incaper. ""
OI oboQIr;
a) o cr.uv.Ui cu bau .. ,.
r;a'. 1_ ItgjTU", la adl.lC\'8 de apa
r;a lda ş rece, p .... :um ş un sdon de
evacua'. a apel uzate;
b) ° cada (v.",,) cu bate .... CII
Include Ş cordonul .. obI! lI8fl!JU dus.
poIus un Ş (venblj OI .... acuar •. Ia
care M cuplnza \8ava OI Pfea.pn.
c) In loc de r;..:Ifr M poli" onstaIa
(In spa(Ir mc " mao Ko"omll;) doar
un d,"", gr. cupnnde Obal., •
...".,.. $O un val de MI_a SQUI.
!III larma patrata pU\In JOinc.
ci) un vas WC .. I ....... apa
811H11t11 (IU__ pe &au
.salai cI'oar pa VU; _1' don """"
porneSle IPI de CUr.'8' fOII prin
ulO!l8"Nl ...... w maneta - Iiot prin
l"'P"'9IIal II - de 11'11_).
Valuf .,. .. un cot de evlCIJlf' fa
canal ( .... Il d,lenla 1iWO);
.) ........ 11 un \IU btdeu CU
ba!e<l. ş Idon de .... a.cua'.I. canal,
e. ra;uta - pInUU o In$Talatil
noua - M curr.pifa. orrr;a'. dInlnl
aceste v_o In QllM\lfa completa.
cu 1Oat.1MN'II ..... ° compo.o"l: 0"'-'
Muri. poufrta. hale, .... rKOlduri
fte>:lbole ... ro ... CU ho*-'. aolon
.-le. 0.-" krnguf tlmpuIuI. cinci .....
dll'ltrl eu"'llO""'" ......... .t. ""
lac, n"""" InIor;u,,.1 _SI"I.
locul • " modul de •
lueta PIr_n.l. car. sa
mlNauca .......- unpIa (c:IIIO "'.
&au ragIaOiIoI. deu. IIUr\IIIIdr"ot,) pol
sa monl' " ,1 JIr rlPl" .. ngore
8<:ISII 1IIIIIIIt,'. Ik.ln<l ullii
Il<0l''''''" IrnporIlnll la eullUl marro·
Mal mull. 14. IUfII capabrl, ş
"KUIa _l'IIIlur;rill,ll""'tru aJtIj ,
cltllgurl
Schem'lI pr,unlall In
...... re arati CU Pf«:llie 1IplIf. Iocuf.
r'lUm&tu! Hee.lrIII p/eSI dom. oile de
rNI _ ElUl OI fItJr'IUI ca r'IU SUfII
d,sel'llll' 91""ltlllll d,n Inl,rioruf
'obne1-'o<. dl/, OII de etil ori se
__
Uf ş M \/Itdir:e daca _ta MI'
COfT'IIIIeUI ş tona luaata (a. IMI,
bune. lCioUI\I dr"IMI)
la luc;rttl d' mon'''' prin
InINIar. SI va iz ...
la,,,. w firi de clI\I U'>SI a. vaselinl
sau pu\lnl per1IrU o buna ş
durabil' etaII$a4zar •.
In"'l II cH.N«aI SI tace dupa
SCNIn\a d,n l'gura A. car. InU'!l$\taza
t,al laZI principal,: 1) moo!a,.a
bateriei p& .aSIA 1I1an\& al chiu·
VI!eI ş ,acordati. el la "",sel. de
1999
TEI-/NIUM - iatwarie 1999
r
sau de ~ p conexpan (ou .... ripjoafe-
CiIf1I se <iBsehicI ta Îl'I$IJlUbarej - $;
facotdul ta canal prinn-un COl de 90'
din pvc. laranW ori metalic. la unekl
vase, cotul ""'. m,,,O" SPfe leava de
canal SltUaI.a într-o"$iI din perete are
a deschide<e mal mare a ungl'iulul.
(Cantmuaffl In numallll I'Irtar)
EI
••
SK.

V2T2
ECC 81
,
O,',F
en

t I
SI Ci .
'" 220 V! 1 lKV
l

r 5QIIfflSO V

3
C
.-3 .. c
ii!
. "l ."". ,, "
ii c ... s ,,;:!!. 2 . ii" ă
. I .• Q
;


S
:i

....
i

Related Interests