You are on page 1of 4

PROIECT DIDACTIC

Propunător:Draganescu Maria Disciplina:Limba şi literatura română Clasa: I Subiectul:Semnele de punctuaţie.Textul suport: ,,Ciubotelele ogarului” de Călin Gruia Tipul:Lecţie de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor Obiective de referinţă şi obiective operaţionale: OR1:- să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date OO1.1-să formuleze propoziţii cu cuvinte date la sfârşitul cărora să fie necesar punctul; OO1.2-să transforme propoziţiile enunţiative formulate, în propoziţii interogative prin schimbarea semnului de punctuaţie şi a intonaţiei (fără terminologia specifică); OO1.3:- să formuleze întrebări legate de conţinutul textului; OO1.4:- să formuleze răspunsuri prin propoziţii enunţiative adecvate întrebărilor; OR2:- să citească în ritm propriu, corect un text cunoscut OO2.1:- să citească selectiv doar propoziţiile la sfârşitul cărora este punct; OO2.2:- să citească selectiv doar propoziţiile la sfârşitul cărora este semnul întrebării; OR3:- să utilizeze convenţii ale limbajului scris(punctul, semnul întrebării, scrierea cu majusculă OO3.1:- să transcrie selectiv propoziţii interogative; OO3.2:- să transcrie selectiv propoziţii afirmative; OR4:- să desprindă semnificaţia globală a unui text citit OO4.1:- să cunoască titlul, autorul şi prsonajele Metode:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca cu manualul

Mijloace de învăţământ:manualul, fişe de lucru

SCENARIUL DIDACTIC
Nr Secvenţele Crit. lecţiei I Evocare II Realizarea sensului Ob. Op. T 1min Conţinuturi Forme de activitate Activitate frontală Forme de evaluare

Crearea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei. Verificarea cantitativă a temei. Se va scoate în evidenţă aspectul scrisului. OO1.1 Muncă independentă: Alcătuiţi 2 5min propoziţii la sfârşitul cărora să aveţi punct. OO1.2 Acum citiţi-le ca şi cum ar avea semnul întrebării. 2min Anunţarea obiectivelor OO4.1 10min Care este titlul textului? Care este autorul? Care sunt personajele? Se va citi textul integral, apoi pe

Evaluare individuală

Activitate frontală

Aprecieri verbale Evaluare individuală

Reflecţia

fragmente şi sub formă de ştafetă. OO2.1 Se vor citi selectiv doar propoziţiile la sfârşitul cărora se află punct. OO2.2 Se vor citi selectiv doar propoziţiile la sfârşitul cărora se află semnul întrebării. Se vor citi propoziţiile la sfârşitul cărora se află punct, ca şi cum ar avea semnul întrebării. Se vor citi propoziţiile la sfârşitul cărora se află semnul întrebării ca şi cum ar avea punct. OO3.1 10min Se vor transcrie 3 propoziţii interogative şi 3 propoziţii afirmative. Se va aminti OO3.2 poziţia corectă la scris şi se va urmări aspectul scrisului. OO1.3 10min Se va organiza un joc. Clasa va fi împărţită în 2 echipe. Fiecare echipă va OO1.4 adresa 3 întrebări, referitoare la conţinutul textului, celeilalte echipe. Va câştiga echipa care va formula cele mai corecte întrebări şi răspunsuri. 5min Fişă de lucru (vezi anexa) 2min Tema pentru acasă

Observare sistematică

Activitate individuală Activitate pe echipe

Evaluare individuală Aprecieri pe echipe

Activitate individuală Aprecieri individuale prin calificative