You are on page 1of 53

CIA SOSYALZMNN TARH

AYDINLIK - TKP TKP - SOSYALST PART - PARTS ve MAOCULUK/ENVERCLK

Derleyen: kurtuluspartili @ Scribd

Yaynlayann notu
Trkiyede bir hainlik hayaleti dolayor. Yllardr Trkiye solunu megul eden bu hayalet, sessiz ama derinden, kimi dnem tutularak, kimi zaman dlanarak, bir ekilde kafalar kartrarak siyaset sahnesinde yer alyor. Ne olduu bir trl anlalamayan, srekli olarak o cepheden bu cepheye atlayan, ancak gerek komnistlerce kulandan tutulup ekilenlerin hikayesidir anlatlan. nce Aydnlk blerek, anavatannda rmeye balayan Maoculuu lkemize sokan, onun skolastii ile Trkiye solunda byk yaralar aan, her trl liberal dnein yetitii okul haline dnen, gnmzn i Partisinin ne olduunu olduu gibi ortaya koyan bu bror dizisinde, umarz ki bir ok kafa gerekten aydnlanacak, bir ok kii Dou Perinekin mridi olmadan nce 2 defa dnecektir. Makaleler, ou eyi olduu gibi anlatmakta. Tabii ki grmek isteyen gzlere

Kurtulu Yolu Gazetesi Kurtulu Yolu Gazetesi Facebook sayfas Kurtulu Yolu Gazetesi e-posta Halkn Kurtulu Partisi Halkn Kurtulu Partisi Facebook sayfas Halkn Kurtulu Partisi Facebook grubu

Bize ulan kurtulusyolu.org facebook.com/kurtulusyolu.org kurtulusyolu@kurtulusyolu.org kurtuluspartisi.org facebook.com/halkinkurtuluspartisitakipcileri facebook.com/groups/kurtuluspartisi/

Blm - 1 Hikmet Kvlcmlnn gzyle CIA sosyalizmi


***

MAO! MAO! Sosyalist (15 Aralk 1970)

Manifest gibi: "Asya'da bir hayalet dolayor: Mao Mao Hayaleti" diyelim. Bunun bizde de harika trleri belirdi. Yeri geldike konuya demek zere, imdilik ksa bir giri deniyoruz. 1- Mao-Mao tarikatmz "Mao-Ze-dung dncesi".. Biz de de dervilerini buldu. Dervilil olsun da, ne olursa olsun. Onu beceririz. Srtta ab, elde as, kolde Kekl' fukar.. Yalnz mangr m? Fikir de dilene dilene, Maripten Marka gideriz. Hazreti Muhammet: "tlb'l lm Velev fis Syn: Bilimi in'de olsa dileyin" demi. Dilemiiz, gitmiiz, almz, gelmiiz: Pusula - barut - ipek kt... daha neler, ne hnerler ve biberli baharlar.. Hep in'den gelmi. Neden Sosyalizm gelmesin? O da geldi. Hem tam bizim Halvetiyye tarikatnn elde bin bir tneli vird' tespihi, her parman boumu gibi er er ekiyoruz: Marksizm Leninizm - Maozedung dncesi... Birbirimizi mat etmek iin, hep onu tekerliyoruz. Ve her kim ki tekerlemezse: nez' billh kfir olur. ylesine keskin Mao'cular tredi kim... krs'lerde!..."Krslerde" ya.. baka nerede olacak? Evet, hi amayahm: hepsi, mam-Hatip diplomal vizler gibi. Hep siperce bir kubbenin altnda, yahut gklere doru basamak- basamak ykselen kutsal menberin stnde, gzlerimizi evremize kapayarak, azmz cemate aarak okuyup flyoruz: Marksizm - Leninizm - Mavzedung dncesi... "Marksizm-Leninizm" yetmiyor.. ille"Mavzedung dncesi"!! 2- Dnyay sarsan 2 Deyi: Tse Tung mu? Ze-Dung mu? inli yoldalarmz, Mool Atalarmzn kanyla ylesine katktrlar ki, ekik gzl, kk yanakl sarp yzleri bize ayrca scak bir yaknlk verdii iin midir? ten sndk hepsine. Liderleri Mao, masallarmzn tkenmez byl in Padiah gibi geldi oturdu kimi kafalarmza. ylesne ki, adn in tecvidi ile kalkalelemiyenlere, cahil sapkn grme yukardan bakyoruz. Mao'nun sonu nasl okunacak? Bir takm kendini bilmez nbekrlar "Tse Tung" diyorlarm. Neuzubillh: Kfir oluyorlar "Tse Tung" diyenler. Arballna toz kondurmayan ar sayfal, ar bilim ykl bir "Aydnlk" dergisi de az kalsn cehennemlik olayazm: "Tse Tung" diyormu!.Yememi, imemi incede asln aram. Meer inMinli az ona: Tse-Tung deil, Ze-Dungdermi. Allah, Allah .. Ne ulu gnah! "bilimsel sosyalist Proleter Aydnlk" zel saysnda hemen, hadesten teharetle, gusul ve setr'i avret eyleyip, abdest alm: Bundan kelli, sakn ola MaoZe-Dung'a Mao-Tse-Tung demekten hararetle tvbe istifar ediyor. Bir daha m "Mav-TseTung" demek? Yrabbi, sen o mriklie artk drme Ak-Aydnlk kulunu. Ve ey! Mao Mao

mritleri: gznz drt an: Mao-Ze-Dung'a kalkar Mao-Tse-Tung derseniz, yeriniz Gayy kuyusunun dibi olur! Byle tilcik atlatmyorlar, bizim Mao, Mao tarikatinin h'tan iczet alm tze Halifeler:.. Gelin grn ki, u in mmeti ok ince klh eylerler adama. Trkiye'ye dek ilettikleri Mao Peygamberin ncil'i erifi stne nasl bir ad koysalar beenirsiniz? Oldu gibi aaya alalm: "Oeuvres Choisies de MAO-TSE-TUNG." Evet, bizim koyu dindar Mao Mritlerine Mao'nun inlileri bu affedilmez mziplii yapyorlar. Resmen "Ze-Dung"a "Tse-Tung" diyorlar. Hem nerede? Mao'nun Pyitaht Pekin'de. Yukardaki kitab yaynlyanlann adresleri u: "Yabanc Diller bask'lar. PEKN, 1969." Olabilir. in'de de bir "revizyonist" ajan, t Pekin yaynlarna dek burnunu sokmu. "ZeDung"u "Tse-Tung" diye bastrmakla, "Maocu halk sava"na sinsice ihanet ediyordur. Bizim mritler yeminlidirler. H! yle fsk' fcur'a lseler dmezler.... 3- Sosyalizmin lemine: Dung! Vaktiyle, s dininin, -eskilerce "Tesls" denilen, -lemi yerine, yukarki zn kuyruunda "Stalin" gelirdi. Mao- Mao'cularmz onu makaslamlar. Yerine "Mao-Zedung"u takmlar. Genellikle "Bat": deyince "Hristiyan" akla gelir. Hristiyan kltrne alm olanlar, Sosyalizmi de "Tesls"letirerek popler olmak istemiler. Yahut, dnmeden onu yapmlar. imdi (Marksizm + Leninizm + Stalinizm) lemi: (Marksizm + Leninizm + Mao-Zedung) dncesi olmu "Stalin": (elikcil) demekti. Zhir, elik yeterli grlmemi Mao-Zedung'un iinde hem "mavzer" var, hem de sonu Nakkaare dedikleri "ks" adl koca davulun yaman tokma gibi: "Dung!" diye her dtke adamn dn patlatyor. Pek sevdi kimi "sosyalistlerimiz" bu "Esm'i Hsn" (Gzel-Adlar) ekmei. Bizim bile neredeyse houmuza gidecek: Mav-Ze-Dung! Ho-i-Minh'inkinden ho ve cengver kayor kulaa. Yzlerce yldr ok ekti in mmeti. Kurtuluunu 24 saat davul zurna alarak kutlasa yeridir. Mao'nun el kadar kzl kapl kitapn barna basmadka nefes almasa hakkdr. 4 - Devrim'in DEVRM olduunun "Kefdir" Ve nedir Mao-Ze-Dung dncesi? Marksizm - Leninizm'de sylenmemi ve yaplmam hibir yan bulunmyan bir diyalektik ve pratik olay: Devrim'in "DEVRM" olduunu dnm Mao. ok hakl. Devrimin: silhl bir ayaklanma olduunu da dnm Mao. O hepsinden doru. Ya bizim devrimbazlar? Elbet, Moskova'dan Pekin'e, Hanoy'dan Havana'ya dek yeryznn drt yan kanl ve silhl savalarla sosyalizme domasayd, Santiyago'da ili'de Allende'nin "marksizmi" sandktan kp iktidara geebilir miydi? Orada bile hi deilse genel kurmay bakan gizli gizli kurban edildi, saclar tarafndan. Hl da "devrim" oldu mu? Greceiz.

5- Hey gidi "Mavzer" Yolda Mao-Zedung'un, Rusa'daki: "Sz mavzer Yoldan!" iirini aslndan tercme ve poplarize etmesine ihtiyac yoktu. Koca in yle bir yanardan krateri olmutu ki, orada en snepe kalem elebisi, akam dresinden kp evine sa slim gitmek istiyorsa, kalasna, mavzer olmad, akaralmaz bir tabanca takmadan yola demiyordu. Neden? u "ebedletirilmi" szden tr: "Uzakdou'da in haclarnn etekleri bir kar ksalsa, Uzakbat da Manester dokuma endstrisi zngadak duruyor" da ondan. zerinde gnein batmad ngiliz mparatorluu bile grevden ihtille kayyordu da ondan. Kapitalizm kolayn bulmutu: Batda ii snfin devrime ayaklandrmaktansa, Douya smrgeliin ateten gmleini giydiriveriyordu. Hele Dounun tepesinde Osmanl Pdiah, Acem ehinah, in Fafuru gibi yozlam Tefeci-Bezirgnln kpne zarar keskin sirke bir derebei tnetilmi bulunuyorsa: O hepsinden ucuz ve rahat smr alanyd. Yar smrgenin yerli beki kpekleri (ve yalnz onlar m?) zaten birbirleriyle hrlap kuduzlamaktan ve kendi kendilerini srmaktan teye geemezlerdi. (Yerli"devrimci"lerimizin ya ona benzemese?!) 6 - Yar Smrgede Tm Silhl lm Yan Smrgelerden Osmanl paralanp kua evriliyordu. Acem diyarnn hazineleri, teherndan yukars senin, aas benim: Hakpay eski kalantor emperyalistler aras kasap engelinde kesilp biilmiti. Ortada tek antika av: Usuz bucaksz 6 milyon ksur kilometre karelik, dnyann iinde ayr ve kapal bir dnya olan in yar smrgesi kalyordu. Onu kim yiyecek? Kapitali olan herkes! Btn linanlann, rmaklarn, gllerini yetmi iki buuk eski oturakl, yeni yrtc eit emperyalist canavarlar tutmu. kide bir yan yattn, amura battn: in'in her iine, topla tfekle, ak ve kanl.saldryorlar. Bu saldrlarla iyice henkletirilmi in i dzeninin her kaya dibinde bir siltl akc haydut, gnde metelik iin adam doruyor. Her da tepesine bir ayr din ve ayr kin fkrtmas general "Sava Aas" sivrilmi, durmayp silhl yama ve yangn kkrtyor. 19. cu yzyl ortasndan (kapitalizmin devr ekonomi Krizlerinden) 20.ci yzyl ortasna (kapitalizmin politik krizlerine: Evren bunalmlarna, evren savalarna, evren ihtilllerine) dek, her byk sanayi ufunetini bakasnn lkesine boaltmak isteyen soyguncu: Kesik bal, yerde yatan in bereket ejderhasnn tatl etine saldrm. Ama lfla deil, plack silhla saldrm. inli de, diline dolanan zikr' tespihle deil, eline geen her trl yabayla, kazmayla, bakla, kamayla, yni gene silhla habire, uluorta harakiri yapyor, karnn klcyla deip kanl barsaklarn darya frlatyor. 7 - in'in 1. Kuvayimilliyecilii: Uzun Yry Bunalmlar, savalar, d savalar.. ayrntlarna girmiyelim. Kann gvdeyi gtrd in'de herhangi bir devrimcinin:1789 - 1830 - 1848 - 1871 - 1905 - 1917 ve ilh. Devrimlerinin soluk ve tkrkle olmadn "kef" etmesine hi ihtiyac yoktu. Mareal an-Kay-eei, o zamane dek elele yrd proletarya devrimcilerini 1927 yl kahpece arkadan vurup, anghay, Nankin, Kanton'da rastlad devrimciyi yakalyordu. Soru sual yok. Ellerini arkalarna balatyor, koyun gibi ama, boyunlarndan deil, enselerinden

kestirtiyor; balarn ayaklar stne diziyordu. O genel kltan geirili srasnda idama gtrlrken kap cann kurtaran Mao: "Btn iktidar tfein namlusu iinden kar" demiyebilir miydi? Mao bu durumda yetimi. Bir de bizim serde yetitirilmileri dnn! ehirde katliamlar srp giderken, kylerde patlam ayaklanmalarn bana iilerle katlmamak: kar - devrimciden baka hi kimsenin yapabilecei i olamazd. an-Kay-ek ordusu rnekti. Kapitalist dzeni uruna bile dvrken, az ok bir dzen getirebildike 2 kat bymt. Haydutlara kar kim dirense, canndan bezmi halk, hemen onun evresinde ordulayordu. Tpk bizim Birinci Kuvayimilliye Anadolusu... Onun iin Mao'lar, u'lar, u'lar evresinde, olduka ksa bir silhl direnmeyle, 1930 yl 50.000 kiilik ordu dodu. ang eeinin 900.000 kiilik nc saldrsnda Mao'lar: 90.000 kiilik ordular ile teslim mi olacaklard? 16 Ekim 1934 gn dman yarp, Uzun Yrye gemekten baka yol yoktu. 368 gn,18 sradalar, 25 rmak ap, 300 arpma,15 dzgn Muharebe vererek, 10.000 kilometre yol alnd. 10.000 kilometre: in'in bir ucundan br ucu bile deil, oporta gbei idi! ensi'ye byle gelindi. ensi, ilk in uygarlna kentleme kayna olmutu. ensi'nin inanlmaz stratejik savunma deerini kim kefetti? Mao mu? Hayr: Hazret'i s domadan 80 yl nce, in'in Herodot'u saylan Sseu-Matts... Kzl Ordu'nun Uzun Yryle snd yer iin, SseuMatts: "20.000 kii ile bu devlet mzrakla silhlanm 1 milyon kiiye kafa tutabilir." demiti. Yry sonu Kzl Ordu'da 90 binden tam o kadar kalmt: 20.000 kii... ang 1 milyon kiiyi nereden bulacakt? ang bulmya kalksa, emperyalizm in'i tek vcut grmeye dayanamazd. 8 -in'in Yunan' Japon: Mao Yarat mdr? Emperyalistlerin en zpkt haydudu Japon, daha 1931 yl Manurya'y ele geirmiti. 15 Temmuz 1937 gn an-Kay- eeinden, d Moolistan'daki ahar' istedi. Gelenekil in bakentinin in seddi ile korunduu yerleri: Hopeh'i de istedi. Japon emperyalizmi bir hafta bile bekleyemedi. 21 Temmuz'da Pekin'i, 27 Ocak'ta anghay',14 Kasm'da Kanton'u igal ederek yaylmaya balad. Mao'nun yakasn kurtard 1927 ylndan, Ikinci Emperyalist Evren Sava sonu i savalarn bittii 1949 ylna dek 50 milyon inlinin ldrld anlald. Btn bu olaylar m "Mav-Zedung dncesi"nin eseridir? Yoksa "Mav-Zedung dncesi" mi o olaylarn rndr? in'de yetmi yedi buuk emperyalistin "din adam" geinen misyonerlerine bakn. Hepsi Afrika'da arslan avna km silhl babozuk klndalar? Papazlar bile elde silh dolarken, "Mav-Zedung dncesi", hele Marksizm Leninizmle temastan sonra, ne yapabilirdi? 90'lk Bonz'larn (in memurlarnn) arasnda elebice kalemtralar bileyerek, fralar psklliyerek "terayde iirler" dzmekle ve imtihana girip maana yarm Yen zam alma hasretini ekmekle kalabilir miydi? 9 - Trkiye'de miyiz? Osmanllkta myz? Ak sayfalar stne Kara tilcikler dizitirirken, bilimcil sosyalizmi kimseciklere brakamyan ateli beciklerimiz var. Bunlar z-ar-Trkeyle, turnalar gibi: "ortam! ortam!" diye dem ekerler. "Mav-Zedung dncesini", yerin dibinden zorla ge

frlatan ortam dediimizdir. O ortam: Kapitalizmin son kertesinde, komprador burjuvazinin memleketi yabanc emperyalistlere, hi bir maske taknmakszn satt ortamdr. O, Yar smrge Antika mparatorluu'nun paldr kldr ykld ortamdr. Mao'yu Mao yapan Ortam: in yar smrge imparatorluunu hem didik didik etmek, hem olduu gibi alkoymak gibi eliik amalann kasrgal kyametidir. Trkiye'de Osmanl yar smrge imparatorluunu hem parampara etmek, hem ortak yerli komprador, yabanc Finans-Kapital salamal olarak korumak isteyen elikiler kyameti, 50 yl ncelerine gelen Trkiye'dir. Antika in mparatorluu emperyalistler arasnda bir trl paylalamad iin, tm ile patlay 40 yl kan ve ate saan bir volkan gibi iledi. Antika Osmanl mparatorluu: Yemen - Trablus - Balkan - I. Emperyalist Evren - I. Kurtulu savalar srasnda btn dallar, kollar budand iin, Sovyetler devrimine srtn dayam birka yllk kuvay milliye sava ile hi deilse politk anlamda bir bamsz Trkiye biiminde istikrarlat. O nedenle, in'de demokratik devrim komprador burjuvazinin tehakkmnden bir trl kurtulamad. Komprador burjuvazinin gbekba yabanc Finans-Kapital emrinde kald. Millet nnde her trl merluunu ve ncln yitiren burjuvazinin yerine, ancak ii snf demokratik devrimi ele ald, yrngesine oturttu. Proletarya nclnde demokratik devrim, nne geilmez akyla sosyalist devrime ulamaktan baka kar yol bulamad. Trkiye'de demokratik devrim, bir mill kurtulu sava biiminde geliti. Komprador ttihat Burjuvazi arabuk kendisini ele vererek, egemenlik yeteneini ve gcn yitirdi. Burjuvazi, 20. ci yzyln genel kural iinde bir ayrcalk salayp, demokratik devrimin siyas yzeylerde ban balyabildi. Ve 19. cu yzyil ortasndan beri "yabanc sermaye" klnda Trkiye'ye girmi bulunan Finans-Kapital: "devletletirilme" basks altnda, devlet kapitalizminden, doru yerli Finans - Kapital egemenliini salad. Bugn Trkiye'de Mao'culuk taslamak: Trkiye'yi 50 yl geride kalm Osmanl mparatorluu ile kartrmak olur.

*** CIA SOSYALZM NASIL YAPILIR? Sosyalist (9 Mart 1971)


i arkadalar, belki gleceklerdir. "Baka iiniz mi kalmad?" diye. "Brakn sarholar yklsnlar" diyecekler. Aydn yaygaralarna arasra yer verdike alan ynlarmzdan zr dileriz. Bu satrlar sakn bol parayla lks bask yapan iki buuk aydn mezi "dzeltmek" umuduna kaplarak yazdmz sanlmasn. Demagoji hi bir zaman "dzeltilemez". Aydn genlik ortamnda sal sollu saptmalarn bir "Ev sahibini artmak istiyen hrsz" tipini kimi temiz gence belirtmek istedik. Yanl hesap Badat'tan dnecektir. "Sffiyn" savanda, namuslu ve yiit mslman saflarn bozmak iin Tefeci-Bezirgn Muaviye askerlerinin mzraklar ucuna Kuran' takarak, herkesten koyu "Mslman" olduklarn gstermek istedikleri gibi, "sosyalizm" demagoklar da Marks'n Kapital'ini ve baka "kutsal kitaplar" kalkan gibi kullanacaklardr. "Toplum

Polisi"nin kalkanlar ne ise, onlarnki de odur. Nitekim Toplum Polisi ne denli "toplumcu" ise, demagoklar da o tr "sosyalist" tirler. Bu sk sk unutturulmaya allan doruyu aklyoruz. "Demagok"un (kuru lfla kara kalabal ayartanlarn) kendi yalanna inanm olup olmamas hi nemli deildir. "Demagogun en tehlikelisi, sylediine inanm olandr" der Lenin. Demagoglarn "samim"leri deilse bile; sahteleri, yanl kap aldklarn reneceklerdir. imdilik, hep onlarla uraacak olmadmz iin, kulaklarn kimi saf genlere gsterip bkmekle yetiniyoruz. Finans-Kapitalin bilinli-bilinsiz oyuncaklar "yeni" bir "aydnlk" getirdiklerini sanrlar. Oysa glgedeki kurun efendileri yzyllardr, bile bile ldes oynarlar. Bugn adna "CA sosyalizmi" dediimiz oyun ilktir, ne sondur. Oyunun aktrleri gizli ajan siciline yazlm mdrlar? Klarnda polis tabancalar var mdr?... Oras ikinci kertedir. Aktrlerin objektif olarak yaptklarderlenilebilecek her noktaya yalan dolan bombalar atmaksa, rolleri CA sosyalizmi iindedir. Bizim iin olayda hi bir yenilik yok. Eski adyla "burjuva sosyalizmi" her zaman, her yerde bukalemun gibidir. Konduu daln rengini almakta esizdir. Bunlardan bir ka eantiyonu analm. 1- Japonya'da "MARKSST" Polis Yeryznde birinci emperyalist evren savandan sonra Japon emperyalizminin gizli polisi, kendi ajanlarn yetitirdii bir "Marksist" okul at. Ve orada, gizli Finans-Kapital ajanlarna"Bilimsel Sosyalizm"in inceliklerini retti. Japon "Marksist" ajanlarnn balca grevleri, elden geldiince ii snf partisi kuruluunu baltalamak; bunu yapamazlarsa, ii snf partisi iine szarak, orada "keskin sosyalizm" yrtnmalaryla provokasyonlar ve mz karmakt. t rd, kervan yrd. Japon ii snf partisi, ajan kpekleri zararszlatrd. 2 - arln "PROLETER DEVRMC" Ajanlar Gerek sosyalizmin ii snf partisini baltalayan gizli polis "komnizmi", keskin "Marksist" provokatrler sosyalizmi yalnz 1. emperyalist evren savandan sonra Uzakdou'da grlmedi. Ondan ok nce, kapitalizmin yerletii her yerde ii snf kmldandka, en kurnazca "suret'i haktan gelen" (doruymu gibi grnen) ar "proleterci" (ii yanl), deme "sol"(goist) veya keskin silhl sosyalist provokasyonlar binbir eitlilik sundu. Sosyal yaps Trkiye'ninkine ok benziyen eski arlk Rusya'snda, gerek ii snfi partisini domadan bomak, yahut dounca soysuzlatrmak iin ka trl provokatrlkler (kkrtc gizli polis ajanlklar) icat edildii, artk Trkiye'de dahi okunabilen klsik edebiyat srasna girdi. Bunlarm en sistemli teorik olan, ar jandarmasn Albay Zubatof'unca uygulanan "proleter devrimcilii"dir. Frenke'de uvriyerizm (koyu amelecilik) denen bu ideolojiye gre, iiler eylemci aydn genlere kanmamaldrlar. i snf partisi yerine srf iilerden kurulmu rgtlerde kendi karlarn aramaldrlar. 3 -1905 "Devrimci"si: POP GAPON O provokasyonlann en korkun ve dillere destan ant rnei (heseri), kii olarak: Pop Gapon'dur. Pop Gapon bizim klkuyruklar gibi yaz izi klbklklaryla havanda su dvmemi ve yalnz baya "endikatrlk" (ii ve kyl hareketlerini ve liderlerini belli etmeden polise ele vermek) rol ile yetinmemitir. Pop Gapon, bugn artk herkesin tand iyzne ramen, o zaman herkese Rusya'daki 1905 ihtilline nc olan ilk i ayaklamsnn kendiliindenci "Lideri" saylmt. Pop Gapon, iileri ellerinde dileke, ilhiler okuyarak: "ar Baba"larna dertlerini dkmeye gtrm nl Kzl Meydan'a gelen temiz ii ve halk ynlarn Kanl Pazar'da kl ve kurun

yamuru ile yere serdirmiti. Bu hareketin ardndan, ayn Pop Gapon, Avrupa'ya geip, Rus Sosyal Demokrat i Partisi'nn tek ayk lideri Lenin'i de gizli gizli ziyaret etmiti. Pop Gapon'un bir Okrana Ajan (Gizli ar Polisinin Papas (ilmiyye) mesleinden adam) olduunu bugn bilmiyen kalm mdr? Pop Gapon, gerek sosyalizmin 1903 Kongresi'nden beri ordulam ii snf partisini baltalamak iin ii snfn kurunlatarak yldrmak grevini zerine almt. Farkna varmadan, yapt provokasyonla lkeyi ar zulmne kar bir utan br uca silhl isyana giritiren tepkiyi aceleletirdi. t rd, kervan yrd. ii snf partisi, ajan kpekleri Rusya'da da zararszlatrd. 4 - Trkiye'nin "POP"lar i smf partisine kar Trkiye burjuvazisi ar stdndan ve uluslararas Finans-Kapital efendilerinden hi aa kalmamak iin srekli idmanlar yapmtr. Trkiye'nin modern tarihini azck yayanlar ve blenler, mtareke yllarnda yabanc emperyalist ajanlarnn ve yerli burjuvazinin hangi "tirkiyyun" (komnizm) ajanlarn nasl piyasaya srdklerini hatrlarlar. Bunlarn balca grevleri: Trkiye'de gerekten bir ii snf partisinin douunu nlemek, baltalamakt. Bunu yapamaynca; ya herkesten daha nce davranm grnerek bir "sosyalist parti", hatt "komnist parti" kurmaya girimek yolunu tuttular; yahut ii snf partisi iine szarak, orada keskin "sosyalizm" hatta "komnizm" formlleriyle, elabukluu mrifet, hokkabazlk yolundan provokasyonlar ve mz karmak grevini en "bilimsel", yahut en inadna "devrimci" perdesi altnda yerine getirmeye koyuldular. Trkiye'nin karanlk ve nankr snflar savanda ne aamalar geirilmedi? Yaayanlar bir gn ayrntlaryla aklyacaklardr: i snf iin ve eitli iyerlerinde uzun yllar gizli polisin kurduu "komnist hcreleri" iletildi. Bu polis komnistleri, uluslararas emperyalist casuslarla ve ajanlarla da elele vererek, foyalar ortaya kncya dek: "nc Enternasyonal" adna, foyalar srtnca: "buukuncu Enternasyonal" adna tahrikt, propaganda, tekilt yaptlar. ylesi gnler oldu ki, pek ar polis Marksist- komnistlerinin ii snf ve halk yn iine yaydklar ateli "komnist beyannameleri"nin ve "komnist dergileri"nin hesab, gerek ii snfi devrimcilerinden soruldu. Elebalar azl "polis komnistlerinden" olan boylu boyunca szde "komnist tekilatlarnn grltl szde: Komnist tevkifatlar" yapld. Sonra, bu yaman "komnist tevkifatlar"nn arslan ajanlar, msum iilerle birlikte, polis birinci ubesinde epey "mthi" sorgu sualden geirilip, bir karanlk saatte, polis mdrlnn arka kapsndan: "defolun!" diye sokaa (ii snf iinde) frlatldlar. t rd, Kervan yrd. Trkiye ii snfnn partisi, hep "ileriye kaan" ajan kpekleri, sk sk zararszlard. 5- Provokasyon Amac: i Snfn Partisiz Brakmak Bu ksa aklama bize neyi belli ediyor? unu: Kkrtc ajan kpeklerin ii snfna saldrlar her zaman, snfn en bilinli, en fedakr, en yiit nclerinin rgtlendii ii snf partisinekar olur. Azyla ku tutsa, partisiz bir snf her zaman torbada kekliktir. Yaplan saldr parti ortada grnmyorsa; ii snf partisinin olamyaca, hi deilse "henz zaman gelmedii"yvesini iler. Parti, bu havlaylar ksa kesmek iin yeni aamasna davrand m, "herkesten nce" bir provokasyon rgt ne srmeye giriir. Sosyalizm dmanlar iin baka her ey mbahtr: "solculuk"ta, "sosyalistlik"te, "komnistlik"te en arca ajitasyon ve propaganda edilebilir. Yeter ki ii snf partisi bozulsun. elik, ekirdeksiz "sosyalizm"ler, nasl olsa rgtl gericilik tarafndan bozguna uratlr. Burjuvazi bilinli ve rgtldr ya...

6 - Minarenin Klf ve San Akl Kendilerini ilkin 50 yl nce km ilk Aydnlk dergisinin oldu bittiyle "mirass" pozunda gsterebileceklerini uman "neydikleri belirsiz" kiiler, dncemizi ve yazmz almak iin bize ok alak gnllce bavurdulard. Kendilerine yaynn ancak rgt in bir duvarc sicimi olabileceini anlattk. O artla yaz verdik. Onlar ok gemeden akgzle baladlar: Yazdklanmzda yeni bir neri grnce, kacak dergide o neri yerine, ayn dnceyi sulandrarak, ilkin "kendi bulular" imi gibi ne srdler. Bir iki say sonra yaynlanan yazlarmzn asl okurlara, o keskin sosyalistlerin "bulutarn" taklit eden bir ge kalm dnce imi gibi sunuldu. "proleter sosyalizmi" ile "burjuva sosyalizmi" deyimlerimizin bana getirilenler gibi... Kalpazanlk myd bu, yoksa toyca kurnazlk m? Biz, tkenmez iyi dileimizle, o turfanda "sosyalist" beyciklerin, Tefeci Bezirgn art kk burjuvalklarna verdik. Dzelirler umudu ile grmezlikten geldik. Oysa onlar at alnca skdar' geecek harmilikteymiler. Sosyalist ortamda "Bilimsel" logorre'lerini (sz ishallerini) akllarnca geer aka klar klmaz asl iyzlerini aa vurdular. Trkiye'de "ii snf partisi'nin objektif ve sbjektif artlarnn yetersiz olduu" iddiasna sradlar. O zaman ald bizi bir dnce. "Karaman'n koyunu, sonradan kmt oyunu!" Tpk polis ajanlarnn ii snf partisini baltalama taktiklerine pek benziyordu bu "artlarn yetersizlii teorisi". Ne yapyorsnuz deyince, yetersizlik yazsn kendi dergilerindeki "zgrle" atfettiler. Ama, yalanlamadlar da. Minareyi alanlar, klfn hazrlamlar demekti. San trtkl ile vakit kazanacaklard. Hele boylarn gstersinlerdi. 7 - Sust Yakalan Sonradan Ak-Aydnlk olacaklar, meru savunma durumuna itilmi arkadalarnn eylemlerini "anaristlik" iln etmekte, bezirgn parti liderleriyle ayn zamana ve ayna kaba yellendiler. O yzden eylemciler ile "sosyalizmin bilimi"ni yazar geinenler arasnda ngar koptu. Ak-Aydnlk'lar kendilerini "Proleteleter Devrimci" iln eder etmez, anszn herkesten daha "keskin sosyalist" grnmenin yolunu "Mao-Mao"culukta buldular. Ve dn "eletirdikleri" eylemcilerin "silhl halk sava" parolasn iddetle (ama kaloriferli apartmanlarnda) dktrdler: Onlar m eylem dman? Az nceki "bilimsel" perhizlerini, imdi Mao-Mao'culuk turusu ile keskince bozmulard. "Tarihsel Maddecilik Yaynlar"nn son kitab knca, tatar aalar ge kaldklarn anladlar. Bu yol "ii snf partisi"ni herkesten nce kendilerinin giriiminde kurmak sevdasyla "Sosyalist Kurultay" arsna lgar ettiler. Ve bir yol daha metotlarna sdk kaldlar. Ka yl nce "Sosyalist" gazetesinde km "Sosyalistler Konferans" arsn azlarnda, hi anmakszn, soysuzlatrma abasna daldlar. Yalar benzemesin, Dnya'da ve Trkiye'de ii snf partisi'ni nce baltalama, sonra ele geirme yolundaki casus taktii ve provokasyonu ile iyice paralele dtklerini, ve "Cesaret arz ederken, sirkatlerini sylediklerini" anlamadlar. Sust yakalandlar.

*** CIA SOSYALZM TARH KALPAZANLARI - Sosyalist (9 Mart 1971)

Ak-Aydnlk, onu yanllkla okuyacak olan her delikanly, "Hanyay Konyay bilmez"

enayi yerine koyarak yle diyor: "Proletaryann devrim hedefine ynelmeyen bir tarih tezi, proletaryann bilimi deildir." Sz konusu Tarih Tezi'nin z "Antika Tarih"in gidi kanunudur. Bu kanuna gre snfl toplum (yni medeniyet - uygarlk) insanl na zaman bir kmaza soktuysa, o zaman barbarlk (yni snfsz toplum, ilkel sosyalizm) klcn ekmi, Gordios'un kr dmn kesmitir. Bu Tez'de "proletaryann Devrim hedefine ynelmeyen" ne var? Anlatlan aktr. Sosyalizm, toplu yaamak zorunda olan insanln yle gl bir eilimidir ki, en ilkel (tarihncesi) biimi ile dahi, yedi bin yl toplumu yokolmaktan kurtarabilmitir.Modern ii snf gibi bir devrimci sosyal snfn bulunmad antik medeniyetler boyunca, barbarln ikide bir yaratt rnesanslar (dirililer), gerekte (ilkel bile olsa) gene sosyalizm'in eseridir. Modern ii snfnn sosyalizmi ile ilkel sosyalizm arasnda, medeniyet tarihilerinin uydurduklar uurum zerinde insancl bir kpr vardr. Sosyalist beycikler, bu Tez'de ve ynla aydnlatc baka sonularnda, "proletaryann devrim hedefine" ynelmemi hangi noktay gryorlar? Bunu anlam ve anlatm deiller. Ancak krk yl ilenmi bir aratrmay, bir ka saatlik stn kr ve kuyruk acl okumayla, bir vuruta yere sermek sevdasndalar. O yzden, Tez'in btnl iinde deerlenebilecek bir ka satrnn nn sonunu makaslyarak, Tez'in asln bilmeyen bir ka ocuu kandrmaya yekiniyorlar. KARA CMLES EKSK SOSYAL CANBAZLIKLAR Tabi her sosyal tez gibi, sz konusu Tarih Tezi de, "krs sosyalisti" Beyciklerin sandklar gibi, yahut gstermeye abaladklar gibi bilim iin bilim yapma hevesinden domad. Doulu toplumlardaki sosyal snf savalarnn batdakilere gre ok daha karmak oluu yznden yaplm krk yllk teorik -pratik savalarn br sonucuydu. ster istemez o ok zellikli savalarn anlamlar ve gelimeleri zerinde uygulamalara yanklar verecekti. Ak-Aydnlk sosyalist beciklerimizi de en ok zen ey bu uygulamalar olmu. Uygulamalardan birisi Tarih Tezi'nin Osmanl tarihinde spatlandr. Buna yle ierlemiler ki, her kzdklarna akrep kuyruklar ile sokmaya altklar, o yaman "revizyonizm"lerini nasl kullanacaklarn bilemiyorlar. yle "bilgincil" szler kekeliyorlar: "Kvlcml'nn tahlilinde, tarih iinde toplumun geirdii sarsntlar, bir ileri aamaya atltan hep kulak arkas edilmektedir." "E mna?" Ne demek istedikleri anlald m? Yksek retimde bu denli "kara cmlesi eksiklik" olmamal: Belki bir kaleme al veya dzeltim yanldr. Geelim. Asl okuyacak olana Tarih Tez'inden iki fre yakalayp sunuyorlar: 1 - Osmanlln "kurulu" problemi; 2 - O problem yznden tarihi "dmdz", "metafizik" gr.. Ak-Aydnlk sosyalizm arslanlar, bu iki iddialarn tutturabilmek iin "dmdz" yalanlar uydurup, hi bir metin vermeksizin inanlmaz "canbazlklara" giriiyorlar. Srasyla grelim. Osmanllk zerinde, Tarih Tezi'nin ak metinleri yerine, cici sosyalizmin u iki makyajl genelev sermayesi mteriye sunuluyor: "Kvlcml, Osmanl Devletinin kabile demokrasisi gelenek ve grenekleri zerine kurulduunu sylyor. Tam tersine, Osmanl Devletinin kurulmas kabile demokrasisinin yklmas ve yerini feodal bir devletin almas olaydr." Kvlcml'nn byle bir cmlesi yok. Cici sosyalizm Beyciklerinin "bilimsel" kafacklar yle yaktrm. Sonra dnp o baya yaktrma zerine Kvlcml'y arkadan vuracaklar. Byle uydurma lfla adam kandrmak arslanlk deil, sosyalizm kedilii bile deil, tam mfls kkburjuva kalpazanln ve burjuva dnce vurgunculuunu maskeleyen sosyalizm

akalldr. Nasl m? Belirtelim. Metafizik Ka le Skolastik Pislii Yeyi Tarih Tezi, Osmanlln, kabile demokrasisi "zerine" deil, kabile demokrasisinden kaynak alm vurucu g "tarafndan" kurulduunu grr. Osmanllk kabile demokrasisi "zerine kuruldu" denilirse: Osmanllk yaadka, hep kabile demokrasisi zerine dayand, demek olur ki, geree aykr dlr. nk "Osmanl Devleti kurul"duka elbet "kabile demokrasisi yklm"tr. Kabile demokrasisi hem kendisi yklyor, hem Devleti kuruyor, bu nasl olur denecek? Bu "elikidir" denecek. Tamam; biz de onu sylyoruz. Eer bu sylediimiz, kendi aklmzdan uydurulmu bir eliki olsayd, elbet "sama" olurdu. Ne var ki, Osmanl Tarihinin som gereklii o elikinin zenberei ile kurulmutur. Yni, slm ve Bizans derebeyilik devletlerini ykan da, Osmanl Devletini kuran da ayn zamanda, ayn ilkel sosyalizm ilikilerini yaatan "kabile demokrasisi"nin ilk Osmanl ilblerine (gaazilerine, valyelerine) verdii gtr. lk Osmanllar Bizans tekfurlar, yahut Seluk Sultanlar gibi derebeilemi bulunsa idiler, fethettikleri yerlerde Dirlik Dzeni denilen kkl toprak reformunu ve tarihsel devrimiyapamazlard. O zaman toprak kleliinden "ifti" durumuna gemek isteyen ezik kylye halk ynlarnca kucak alarak karlanmazlard. Dolays ile Osmanl Ftuhat, saman alevi gibi, ktay arabuk saramazd. Osmanl Devleti 600 yl yayamazd. Btn o zincirleme tarih olaylar en kr gzn bile grmezlikten gelemiyecei gerekliklerdir. Hacaa yahut Finans-Kapital veletlerinin paa keyiflerince uyduracaklar sosyalizm kalpazanl ile grmezlikten gelinemezdi. Buna karlk, o tarihsel devrim prosesinin vurucu gc olan ilkel sosyalizm (Ak-Aydnlk Beyciklerinin sevdikleri deyimle: "Kabile demokrasisi") Osmanl Devletini kurarken, kendi kan rgtlerinin ykln getirmedi mi? Getirdi. Devleti kuran g yklr: Bu canl, gerek elikiyi namusluca kavramak iin, buuk skolastik krs dknts cici sosyalistin buuk ylda"diyalektik maddecilii" ezberleyip metafzik beyinsizlie soysuzlatrmas yetmez. Diyalektik, ezberlenecek bir CA Sosyalizminin dogm'u deildir. Tarih iinde cann diine takpdvenlerin, adm adm uygulayabilecekleri bir metot ve mantk iidir. Sosyalizm akallarnn Vakfa Pevlemeleri Cici Sosyalizm akallar, onlar belki adam olurlar sanm olan Trkiye ii snf savalarnn ayak izlerini koklaya koklaya "pev-"lemekle, bozgunculuk yaratabileceklerini mi umuyorlar. Bouna aba. Onu, kendilerinden ok daha aktif kkburjuva arlatan devrim yobazlar bile yapamadlar. Osmanl Tarihi, yle Marksizm softalnn tekerlemesi gibi "kabile demokrasisinin yklmas ve yerini feodal devletin almas" biiminde olmad. Bu, eski sapk sosyalizm arlatanl Tortskizmin, an ve keskin "permanan devrim" gevezelii ile Leninizmi mat etmiye kalkm yenik formln tarih alanna yaktrvermek olurdu. Tortskizm de, olmaz maskara kkburjuva bensizlii ile, tarihin basamaklarn "dz" ve "yatnkat" edebiyat mant ile atlamak iin yle demiti: "arln yklmas ve yerini proleterya devletinin almas" Bu forml, sr sr zpkt aydn sosyalistin ve gizli ak provakatrn aznn suyunu aktm, suyu bulandrmt. Tarih yle yrmedi arlk ykld. Onun yerine burjuva iktidar Kerenski'leri kulland. Sonra onu ii-kyl iktidar kovalad. Proletarya demokrasisi gene kyl ynlaryla sosyalizme geii salad. Tarih ileriye gidi gibi geriye gidiinde de,hangi basamaklar at ise, onlar olmam saymak neyi deitirir? Osmanl Tarihi, "kabile demokrasisi" yklr yklmaz "feodal bir

devlet"biimine girmedi. Tarihin belirli a zerinde yaplm bir kesitle, tarihin btn geliimi zerine genelleme yarg yrtmek: 19.'cu yzyl ortalarna dek az ok mzur grlebilecek burjuvametafizik mantn v metodunu kullannak demektir. Ak-Aydnlk beycikler, kendilerine saknmalar iin ka yol aklama yaptmz bir ukura dtler. Burjuva profesrlerinin sempozyumundaki metafizik "Osmanl feodatitesi"tekerlemelerini szde bize gnderip eletirimizi alacaklar ve hepsini birden basacaklard. Bir daha szlerinde durmadlar. Burjuva tarih tezini mal bulunmu marib gibi yaynladlar. imdi dtkleri skolastikle, kendi kafalarn da orba ederek cezalandrdlar. Sz konusu Tarih Tezi, Osmanl toplumunun toprak temelinde derebeylemeyi azttran kesim (mukataa) dzeninden nce, ilk yzyl boyu srm, ikinci yzyla doru Mehmet Ftih olmadan yeni bir dirilie uratlm bir dirlik dzeni yaandn aklamtr. Ak-Aydnlk cici beycikler o yzyl boyu yaanm ve "Mir Toprak" rejimiyle t Tanzimat'a dek kalntlarn zaman zaman teptirmi bulunan Dirlik Dzeni'ni niin atlyorlar. Akllarnca Tarih Tezi'ni yalan dolanla rtmek iin. Tarihin Geliimini "dmdz" Eden Kim? Bir tezi rtmek iin, ilkin onun zn namusluca, hibir tahrife girimeden olduu gibi koymak, sonra yanlln gerek olaylarn nda aklamak gerekir. Cici sosyalist beycikler unun tam tersine kalkyorlar. Tez zerine kendi uydurduklar yalanlara dayanp, blmeyenleri aldatacak yle svgler havlyorlar: "Kvlcml'nn Tarih Tezi Marksist bir tarih kavrayndan uzaklamakta, sonu olarak tarihi dmdz bir gelime olarak gren metafizik bir tez olmaktadr." Evet. Bunu yazabiliyor. Szcklerin, anlam namusu tanmyan dillere isyan edemiyeceklerini bilen cici sosyalistlerimiz hep yle kelimelerin rzna gemekle, kendi namuslarn lekelediklerini kavrayamyorlar. Yukarda, Osmanl tarihinde burjuva bilginlerinin ve Ak-Aydnlk mezlerinin nasl "metafizik" mantklarna kurban gittiklerine dedik. AkAydnlk beyciklerinin en bukalemunu olan D.P.'ye(Demokrat Parti'ye deil, onun ilk faist komandolanndan keskin Sosyalizme frlam Bay D.P.'ye*) yanmza her sokuluunda en az birka n sylediimiz sz hep "tarihi dmdz bir gelime" saymaktan ekinmesi idi. imdi sra onlara gelmi.. Onlar bizi "dmdz gelime" ile suluyorlar! Ne var ki, Tarih Tezi yllar yldr yazl ve basl olarak ortada duruyor. Acep Ak-Aydnlk beycikleri Tez'e "tkaka" demekle kimsenin okumayacan, hele anlyamayacan m sanmlar? Tarih Tezi, Osmanlln ilkel sosyalizmden snfl topluma ve en sonra derebeylemeye geiindeki basamaklar, en somut rnei ile 300-400 yl nce yazlm Osmanl Tarih'lerinden alp aklamtr. rnek, Hac Halife (G.1058, . D.1647) ile Naim (G.1121,) . D.1708) nin tarih felsefelerinden zetlenmitir. "Tarih-Devrim-Sosyalizm" kitabnda, ilkel sosyalizmden medeniyete gei, olaanst duru gereklikte be "Tavr" (Aama) olarak zetlenir: 1. Tavr' Evvel: "Dou sralarnda devletin "sahibi" vardr. "YOLDA ve GZC" demek olan sahibidir o... Sahip szcnn ilk anlamndan kay, gittike ZIT anlama gelii: Toplumun zellikle toprak mnasebetlerindeki soysuzlama, DEREBEYLEME gidii ile geirdii deiikliklere ayna olur." (Tarih-Devim-Sosyalizm,1965, s.l63) Bu aklama nedir? Tarihin "dmdz-metafizik" deil, diyalektik bir geliimle "zt" (eliik) gidi gsterdiine belgedir. Ve btn ondan sonraki drt "Tavr" (Aama) byle diyalektikiliki-elikilerle Derebeylemeye doru basamak basamak atlayp geer. Derebeylie Uzanan Drt Aama

2. Tavr' Sn: "lk barbarn lkc karakteri anmya balar. Toplumda o zamana kadar ki KAN tekilt yerine, SINIFLAR ve SINIF dv geince; artk, ierideki gerginlii dengeletirecek eski hereyde ORTAKLIK: Mareket prensibini gden GELENEK ve GRENEK'ler YASAK edilecektir." (a.y., s.165) "KANDALIK balar yerine KUL, AA, KLE ve EFEND mnasebetlerini geirmek kolay edinilir bir bilim deildi. O hinoluhinlii baka kimse akmadan renen akgz, eski KAN dzenli EIT ve KANDA toplumu ancak atlatabilir." (T.D.S., s.l67) Her dnce dolandrcs olmayan iin besbelli olduu gibi: "ET KANDALII... YASAK" etmekle, onun "GELENEK-GRENEK"lerini "YOK" etmek arasnda uurumlar vardr. Toplum bu uurumlu aamalar atlaya atlaya en son kona olan DEREBELEME'ye varacaktr. lgilenenler ayrntlarn yerinde okur. Son aama iin birka sz: 3- Tavr' Slis: "Bezirgn Medeniyetin ykselii", "sosyal ve ekonomik geliim devridir." (T.D.S., s.171) Demek Toplum, nc aamasnda bile, henz derebeyleme arteryo-sklerozu'na girmemitir. Gerilemez, ilerler. 4- Tavr' Rbi: "Bezirgn medeniyetinin durmas", "eski, nispeten namuslu, azok idealist devlet adamlar ortadan kalkm"tr. "Tet'i rti" (rvet alverii) ve "Mala meyilli Ricl'i Mutlaka" (zel mlkiyet eilimli mstebit devlet adamlar) tremitir. (T.D.S., s.172) Demek Toplum ancak drdnc aamasnda derebeyilemeye balamtr. Henz gerilemez ise de ilerliyemez de. 5- Tavr' Hmis: "Bezirgn medeniyetinin kmesi" (T.D.S., s. 173.) "temeli: Bezirgn - derebeyi frelerince anm bir toplumun teki btn siyasi, hukuki, ahlki, felsefi, dini ve ilh. STYAPISINDA iler tutar yer kalamaz." "Artk bouma st tabakalar sarmtr. HARP nlenemez, srer. STKRAZ yetmez, arttrlr. DEREBEYCE dn almalarla MSADERE'ler: apulu zenginler katna doru karr. Onlar, alan fakir halk gibi kaderlerine ksmezler. Birbirlerine derler. Yahut, Osmanl usul: KOYU DNDARLIK ayranlar kabarr. Kimi "HACILIA", kimi Msr'a il yavrusu gibi karlar. "Ve son VURUU yapacak BARBAR, toplumun altl, stl btn snflarnca, kurtarc gibi beklenir." (T.D.S., s.174) Bizim cici sosyalist klkuyruklar, bunlar okumam mdrlar? Tarih Tezi, antika tarihi byle batp kan sonsuz elikileri iinde buluyor: Beyciklerin, yaynladklar burjuva feodolizm anlaynn skolastik batandan burunlarn karp Tarih Tezi'ni dmdz bir gelime, metafizik bir tez olarak iln etmeleri neye benzer? Onlardan daha zrl olan isterik salon kokotunun, kendi pisliini levantalarla rtmesine... Yahut, onlardan daha hakl olan sokak fhiesinin, aalk kompleksi ile, btn komu kadnlarn namuslarndan pheyle konumasna, ve herkese pislik atmasna... Kadncklar mecbur. Bu beycikleri yalana, dolana, namussuzlua zorlyan yok, sanrz. (*) Dou Perinek. Yayncnn notu.
***

MAO KALPAZANLARI Sosyalist (6 Nisan 1971)

nl kzl kitabn birinci blm parti zerinedir. Ve bu blnn (yani kitabn) birinci cmlesi: "Parti'nin" in Halknn nderlik merkezi olduunu syler. Ve btn birinci blm boyunca, Mao'nun eitli zamanlarda Parti'nin nemini vurgulayan cmleleri yer almaktadr. Her Marksist - Leninist lider gibi Mao da, partinin birinci derecedeki nemini ok iyi kavram, tm mcadelesi boyunca partiyi glendirmi ve partiyi daima kitlelerin nderi klmtr. Ak-Aydnlk benzerlerini yani bizdeki sahte Maocular ekmitir, bunlar her nedense parti meselesine hi girmiyorlar. Bir zamanlar "i snfnn politik - ideolojik - rgtsel - nclnden" szederlerdi. Hadi ideolojik ncl "Mao Zedung dncesiyle" hallettiler diyelim, peki politik nclk nasl gerekleecek? Ak Aydnlk dergisiyle mi? Hadi onu da o dergiyle salasnlar... Ya rgtsel nclk ne oldu? Oysa ideolojik politik nclk rgt nclnn, (yani her eyden nce rgtn) varlyla gerekleir. nclk diyalektik bir btndr. te sahtekrlann maskesi burada der... Aylardr bir sr laf kalabal iinde niversite odalarndan ahkm kesenler buraya geldi mi susarlar.. Susarlar nk Proletarya Partisi'nin tekilini ne kadar geciktirirlerse, kendi borlarnn o kadar uzun mrl olacan hesaplamlardr. Oysa bu kiiler gerek Maoculuun ne olduunu pekl bilirler. rgtsz hibir mcadelenin baarya ulaamayacan hi phesiz bilirler. Ama gene de rgt nermezler. Gnmzn acil meselesinin rgtlenmek olduunu nicedir dillerine almyorlard. Kuru sk laf kalabal arasnda oradan buradan adam apartmak peindeydiler. Bir ara Sosyalist Kurultay'dan bahsediyorlard. Oradaki ama da belliydi, ortadaki danklktan kendilerine parsa toplayacaklarn umdular, olmad.. Susuverdiler.. nk genlik katlarnda partisiz mcadele gr yaygnd. nk Proletarya Partisinden szeden herkese hemencecik revizyonist diyenler ounluktayd. Genleri en keskin lf eden grubun toparlayacan uman sahte Maocular bu yara girdiler. Dev Gen merkez ynetimini pasifistlikle sularken, partisiz mcadele anlayn eletirmek ilerine gelmiyordu. Marksizm - Leninizmin (ve dillerinden hi eksik etmedikleri Mao Zedung dncesinin) en temel teorik ve pratik noktalarndan biri olan PART konusuna, rgtl mcadele konusuna hi deinmediler. Yaptklar eer provokasyon deil idiyse, oportnizmin ve revizyonizmin dik lsyd... Ve bizce yaptklar ayn zamanda bir provokasyondu. Dev-Gen merkez ynetimini "en tehlikeli revizyonizm"le ve pasifizmle suladlar. Nereden aldklar belli olmayan bir icazetle lfta keskinletike keskinletiler. Yaptklar akt, dier ihtiyatsz ve tecrbesiz gruplar kendi provokasyon alanlarna ekip, sosyalizmin gizliliini deifre etmek ve birtakm gen kadrolarn, acemi unsurlarn kendi kendilerini polise ihbar etmelerini salamak. Elhak Akaydnlklar bu provokasyonda bir miktar baarl oldular... (Ak Aydnlklarn SOSYALST'e fkelenmelerinin nedenlerinden birisi Proletarya Partisi almalar ise, dieri de Sosyalist'i ve onun bayazarn bu provokasyona dremediklerinden ileri gelir. 30 Mart 1971 tarihli saylarnda da binbir dereden su getirerek, en adi demagojilerle Dr. Kvlcml'y kendi kendisini ihbara zorlamaktadrlar. Oysa bilmezler mi ki Kvlcml niin bunca yl hapiste yatmtr.. Bilmezler mi, Kvlcml, daha geen

yl yapt bir konumada, Sosyalizm lfla deil, silhla olur" dedii gerekesiyle hlen yarglanmaktadr. Hepsini bilirler. Ve gene Dr. Kvlcml'nn "Mao Mao" balkl yazsnda Mao'yu niin ve nasl takdir ettiini, ve sahte Maocularn, pamuk elli cici beyciklerin ellerine silhtan baka her eyin yaraacan bildii iin o yazy yazdn bilirler. Kvlcml, orada Mao'nun eylemini sergileyerek Mao kalpazanlann tehir etmiti.) Ak Aydnlk sahtekr Maocular Nihat Erim kabinesinin ardndan hemen "rgtlenelim" slogann attlar. Yeni mi akllarna geldi? Yeni geldi, diyelim. Peki nasl rgtlenelim? Aylardr Parti konusunda tek lf ulalaca konusunda en ufak bir gr belirtemeyenler Partili mcadele bilincini nleyenler, Vatan Partisi'nin tekliflerini baltalayanlar kendileri deiller mi? Onlar m, Proletarya Sosyalistlerine rgtlenmeyi salk veriyorlar? Daha bir yl nce ideolojik - politik - rgtsel nclkten bahsederlerdi. Demagojinin baka bir biimi. rgtsel nclk olmazsa ne ideolojik ne de politik nclk gerekleir... Ve rgt Akaydnlklar tarafndan hep hasralt edilmitir. Yani proletaryann rgtlenmesini, i Snf Partisi'ne giden yolu da dier baz gruplarla birlikte dinamitlemeye almlardr. Kurtulu grubunun tutumu aktr, onlar imdilik partisiz mcadeleyi nerirler. Bu nedenle Kurtulu grubundan proletarya partisinin nasl kurulacan sormayz. stelik bu arkadalar lmn stne yryen pervasz kiilerdir. Ya bizim keskin Maocular? te burada apa otururlar.. nk her Leninist gibi Mao da partinin nc gereini her satr ba vurgulam, her admda bunu ispatlam bir kiidir... Bylece, Leninizmin en nemli meselesinde sahte Maocular ak vermilerdir... Hem de ylesine yaman bir ak vermilerdir ki, grmeyen gzler nnde de maskeleri dmtr... Bundan sonra proletarya partisini konusunu da ele alacaklardr... Fakat burada da en seviyesiz demagojiler bir takm lf salatalar ve bol bol Mao Zedung dncesi... Bylece bu konuyu da dejenere etmeye alacaklardr. Ak Aydnlklar'n proletarya partisi konusuna girdiklerinde illegaliteyi u ya da bu ekilde dillerinden eksik etmeyerek Provokasyon konusu yapacaklar bellidir. AK AYDINLIK'IN EYLEMDEK BR PROVOKASYONU: imdi sras gelmiken Ak Aydnlklarn eylemdeki bir provokasyonunu rnek olarak burada vereceiz. Bir greve giden Ak Aydnlklar, iilerle konuurken, sendikaclarn Moskovaya bal olduklarn bu nedenle revizyonist olduklarn, Moskovac sendikaclara iilerin gvenmemeleri gerektiini sylemilerdir... Daha sonra ayn grevde sendika ynetimi Gorki lsnden bir filmi getirip iilere gstermilerdir ve flm esnasnda iiler sinemann oynad adr terketmilerdir, "Bize sylemilerdi inanmamtk, bu sendikaclar hakikaten komnistmi" demilerdir... Burada sendikaclar mkl durumda brakmamak iin olayn yerini ve zamann vermiyoruz. Bu halt ileyen provokatrler olay daha iyi bilirler... Eer ynetici "aabeylerinin" (Ak Aydnlk merkezinin) haberi yoksa, sorup rensinler. Fakat sorup renmee ne hacet, Ak Aydnlk yneticileri yrtlen toplu ve ak bir provokasyonu srdrmektedirler. Trkiye'de CIA ve egemen snflar Sovyet Rusya dmanln komnizm dmanl ile edeer tutmulardr. Ak Aydnlklarn Rusya'ya kar kmalar hlisne niyetle ve "sosyalizm"adna deildir. nk, henz doru drst ekonomik bilince bile gelmemi ve derin anti-komnist artlanma iinde yetimi iilere anti Sovyet propaganda yapmak, Trkiye'nin artlarnda sosyalizm dmanlnn, CIA provokasyonunun ta kendisidir... Trke'in faist komandolar Mavi ve Kzl emperyalizmin dmanyz derler.Akaydnlklar, Amerikan ve Sovyet Sosyal Emperyalizminin dmanyz diye

konuurlar... mmetiler de ayn sloganlar kullanrlar... CHP'nin safdil genleri de, yan yoldadr ve CIA Trkiye ii snf iindeki en baarl provokasyonlarn anti-komnist artlanmann Sovyet dmanlna eit olduu olgusundan yola karak tezghlar... APIIP KALAN CC MAOCULAR Maoculuun Trkiye'ye en temel noktalar arptarak sokan ve yukarda sylediimiz provokasyonlar dnda, genel geer lflarla mezhepilik yaratmaya alan, Trkiye'deki snf tahlillerini 50 yl ncesinin in'ine benzeterek arptan ve ona uysun diye "Toprak ve kyl"' demagojileri yapan, ikide bir gr deitiren, hedef artan, her trl kaypakl "esneklik" diye yorumlayan, kii putlatrma eilimini yerletirmek isteyen, Trkiye'den kopuk buuk krk dkk lfla ideolojik nclk peinde koan Ak Aydnlk sahtekr Maocular Rusya'nn uzlamac politikasn dillerine dolamlarken, Pakistan meselelesiyle app kalmlardr. Bilindii gibi, faist Yahya Han'n Pekin'le aras hayli iyidir. in, Hindistan'a kar daima Pakistan'la birlik olmutur.. Ne var ki, son hafta iindeki Dou-Bat Pakistan kavgasnda Yahya Han'n faist terr, dkt oluk oluk kan in'i mkl durumda brakmtr. Hele Hindistan'da Dou Pakistan halkn destekleyince in cephesinden henz ses seda kmamtr. Byle eyler olur.. Sosyal olaylara mekanik adan baklrsa kimileri ite byle app kalrlar. nk sosyal olaylar ancak diyalektikle zlecek kadar karmaktr. Ksa vadeli kar hesaplar adam byle gnn birinde afallatverir... Ve bizim cici beycikler, Pakistan konusunda genel geer szler sylemek yoluna gitmilerdir. 4.4.1971 saylarnda bu konuda net bir yorum getirmeden fykal lflar ve ihtiytl cmlelerle ii geitinneye almaktadrlar. te burada, sahtekr Maocularla ilgili imdilik noktaya deindik...

Blm - 2 Devrimci Derleni yazlar

K SPER OPORTNZM
*** Maoizmin en popler olduu yllarda yazlan ve Maoizmin yaratt kafa karklna kar mcadelede en nemli kaynaklardan biri olan ki Sper Oportnizm adl kitabn nsznden Maoizm ile ilgili blmleri ve birka bal( dnya teorisi, diyalektik materyalizmin inkar, Sovyet sosyal emperyalizmi) bu derlemede kullanacaz. Ancak konu ile ilgili daha net bilgi iin ki Sper Oportnizm(Derleni Yaynlar) derlemesinin de bu brorlerle beraber okunmasnda fayda olduunu belirtiriz (Derleyen notu).

ki Sper Oportnizm - n sznden


()Bilindii gibi Maocularn Kbesi 1970lerde indi, KPydi. Daha da net sylersek Mao idi. Bunlardan bir grubun ise hzn Mao da kesememiti: Onlar da Kbe olarak Arnavutlukun Baehri Tiran semilerdi. Tabi lider olarak da yanlmaz Enver Hocay. Bu gruplar ylesine sapk idiler ki, kendi kafalarn asla kullanmazlard. Mao ne demi ise onu Trkiyede tekrarlamak en byk devrimcilikti onlara gre. Dikkat edilsin; Maonun yaptn yapmak deil, sylediini tekrar etmekti yaptklar Bu Maocu gruplardan Enver Hocacla karanlar ise (O gnlerin Halkn Kurtuluu, bugnn EMEPi) bir baka trl zavalllard. Onlar Enver Hocann yazp izdikleri de kesmezdi. Tiran Radyosu onlarn en byk teori kaynaklaryd. ylesine ki, Tiran Radyosunun haber bltenlerini bile, hi enmeden, nce tercme eder, sonra teksir eder, elden ele geirerek okurlard. Bylece Trkiyede nasl bir devrim gerekletirecekleri konusunu kendileri anlam allameler, kendilerine her inanan kii ise bir militan devrimci olurdu(!..) Yani al Allah delini zapt eyle kulunu durumu en keskin devrimcilik saylyordu. Bu gruplarn Kart Babas ise o zamanlar PDA (Proleter Devrimci Aydnlk) adyla anlan, bugnn Pidir. Hikmet Kvlcmlnn kulandan yakalayp, t 1970 ylnda CIA Sosyalizmi olduunu tehis ve tehir ettii bu grubun, Maodan ald ve tm dier Maoculara taprd ey uydu: Gnmzde ki Sper Emperyalizm vard. Bu ikisine kar da mcadele vermek gerekirdi. Hatta Sovyet Sosyal Emperyalizmi ykselen emperyalizm olduu iin Onunla mcadele daha nemliydi. Yani badman Sovyetler Birliiydi. Sovyetler Birliinin Trkiyeyi igal etmesine kar tm Trkiye yekvcut olmalyd. Hatta Batda konulanm Ege Ordusu Sovyetler Birlii snrna tanmalyd. Bylece onlar, lkemizin milyonlarca metrekare topra ABD ss olmu ve bu sler de Atom Silahlaryla (Hatta daha tam syleyile ABC; yani Atom, Kimyasal ve Biyolojik

Silahlarla) doldurulmu iken; badman olarak ABD Emperyalizmini deil de Sovyet Sosyal Emperyalizmini gsteriyordu. Bir nszde sz uzatmaktan kanmak iin daha fazla ayrntya girmeyelim. Fakat u kadarn da belirtmeden gemeyelim: SSCB ve Sosyalist Kampn, insanl Emperyalizmin canavarlklarndan koruyan nasl bir kalkan olduu; Sosyalist Kamp yklnca en kr gze bile batt. Yukardaki tezleri savunanlar iin tek bir yol vard: Savunduklar tezlerin hibir kymetinin olmadn, hatta halklarmz zehirlemekten baka hibir grev ifa etmediklerini grp, biz bir halt deilmiiz deyip, siyaset arenasndan ekilmek Bunun yerine hazret (Dou Perinek) kendisine Sovyet Sosyal Emperyalizmini en byk tehlike olarak gryordunuz. Bunun byle olmad ortaya kt. Bu konuda ne diyorsunuz diye sorulunca: Bu tezi ABDden Halil Berktay, ahin Alpay gibi Robert Kolejliler getirdi. diye savunma yapabiliyor. E, nerede kald o zaman senin siyasi liderliin?.. Sana den, artk kuyruunu kstrp, bir keye ekilmek deil midir?.. Olur mu hi?.. Emperyalizm, on yllar harcayarak var ettii bir hareketi bir rpda niin yok etsin Yok edip atmak yerine, hazr hl inanan mritler de varken, yeni demagojiler niin retilmesin: Gerei dnld nce Bekaaya gitti D. Perinek. Apoyu yalayarak Krt Hareketine irin grnd. Bylece 12 Eyllde PKK Davas bizim ihbarlarmz sonucu almtr. dediini, 12 Eyll Faizmini savunan tek sol grnl hareket olduunu unutturmak istedi. Apo hazretleri de sorulunca: Dou Perinek, iyi yolda. diyerek, onun bitmi siyasi mrn yeniden balatt. Bylece kardevrimci olduu herkese kabul ve ilan edilen D. Perinek, kkburjuva sol ortamna yeniden dnebildi.
()

Bir de sz etmemiz gereken bir baka konu; Maonun, dolaysyla Maocularn Sovyetler Birliinde 1956 ylnda kardevrim oldu tezidir. Bu tez ylesine koftur ve ylesine Maonun hayal rndr ki, 1991 kardevrimi sonrasnda, bu uydurma kardevrim szdeteorisinin ne kadar kof olduunu, artk dnyann en cra kesinde yaayn oban bile bilir, anlar oldu. Yani kardevrimin Sovyetlerde 1991de gerekletiini; bunun ncesinde ise (u derecede hasta, bu derecede yanl uygulamalarla inmeli de olsa) sosyalist sistemin ayakta olduunu, artk sar sultan bile duydu, biliyor. Demek ki, Maonun kardevrim tezi, ancak bir kariyer hastasnn beyninin retebilecei zrvalamadr. 1963e kadar doru ve devrimci bir izgi izleyen Mao, 1963 sonrasnda, bizce bunad, salkl dnme yetisini kaybetti; bunun sonucunda da sosyal ovenizme sapt. ini dnyann merkezi yapmak ve bunu herkese kabul ettirmek istedi. Bunu yapabilmesi iin Sosyalist Sovyetler Birlii ve Onunla dayanma iinde bulunan Sosyalist Kamp lkelerinin sosyalist olmadklarn, hatta bazlarnn emperyalist bile olduunu iddia ederek, amacna ulaabileceini sand. Sovyet Sosyal Emperyalizm tezi bylesine ilkel, oven ve salksz bir bak asnn-mantn rndr. Maonun buna benzer daha ne zrva teoriler uydurduu ve Dnya SosyalistKomnist Hareketine ne zararlar verdii, bilimsel ispatlaryla ortaya konulmaktadr bu Kitapta.

MAOZM (MAOCULUK) VAR MI?

Mao Zedung Dncesi aka MAOZM demektir. Hele Marksizm-Leninizm dendikten sonra hemen bir de Mao Zedung Dncesi eklenirse bunun MAOZMden baka bir anlam olamaz. KP ve bizzat Bakan Maonun kendisi de bu anlamda kullanmaktadr Mao Zedung Dncesini. Ayrca daha aada greceimiz Maonun szleri bizim bu kanmz daha da pekitirmektedir. Gemeden hemen belirtelim ki, Mao Zedung Dncesi kavram, hatal ve idealist bir kavramdr. nk Marksizm yalnz dnceyi incelemez. O her eyden nce dnce ve davran bilimidir. Kimin dnce ve davran bilimidir? i Snfnn ve onun nc mfrezesi, ayn zamanda genelkurmay olan Proletarya Partisinin. Marksizm yalnz dnce bilimi olsayd, i Snf dnyay deitiremezdi. nk devrimci dnce, devrimci davranla birlemezse; dnce uykuda sayklamaktan, davran uykuda gezerlikten kurtulamaz. Biz nasl Marksn dnce rnlerini devrimci savandan ayr dnemezsek, Lenini de Ekim Devriminden ayr dnemeyiz. Maoyu yine in Devriminden ayr koyamayz. nk Marksn da, Leninin de, Maonun da eserleri o devrim frtnalar iinde ortaya kmtr. Diyelim ki Leninin Ne Yapmal? adl eseri, Leninin dahi kafasnn olduu kadar, ekonomistlere kar verdii mcadelenin de rndr. Ve biz Leninizm derken Ustann hayat boyunca verdii Sosyalizm savan, Ekim Devrimini ve dnce rnlerini anlarz. Biliriz ki: Marksizm dogma deil, davran iin yol gstericidir. Bizce Bakan Mao ve KP aka Maoizm demeye cesaret edemedikleri iin, ayn anlama gelmek zere byle idealist bir kavram formlasyonuna gittiler. Ve ayn anlamda kullandlar: Marksizm-Leninizm, Mao Zedung Dncesi diye. Marksizm-Leninizm yetmiyor. nk ald o. Kim at? Mao Zedung Dncesi. Mao Zedung Dncesi, btn dnyada emperyalizmin tm olarak ortadan kaldrlmas ve sosyalizmin muzaffer olmas ann Marksizm-Leninizmidir. (Kzl Kitap, nsz) Grld gibi burada Mao Zedung Dncesi gnmzn Marksizm-Leninizmi olarak sunulmaktadr. Marksizm-Leninizmin ald burada aka konmaktadr. Halbuki Mao Zedung Dncesi ya da Maoizmde, Marksizm-Leninizmde bulunmayan yeni hibir doru dnce ve davran yoktur. Bunu aada daha geni inceleyeceiz.

SOVYETLER SOSYAL-EMPERYALST M?
Bakan Mao ya da KP deyince ilk akla gelen Sovyet Sosyal-Emperyalizmi meselesidir. Bizce bu tez antimarksist bir tezdir. Marksizmin prensipleri nda, meseleye baktmzda Sovyetler Birliinde bir kardevrim olduunu syleyemeyiz. 1- Marksist DEVLET anlay asndan Sovyetlerde kardevrim olmamtr. 2- Marksist DEVRM anlay asndan Sovyetlerde kardevrim olduu sylenemez. DEVLET ANLAYII AISINDAN Devlet, yani, hakim snf olarak rgtlenmi proletarya. te, bu, proletarya diktatrldr. (Lenin, Marksizm DEVLET zerine, s. 47) Bu hakim snf olarak rgtlenmi proletarya paralanmadan, silahlarndan tecrit edilmeden, tmyle ezilmeden bir sosyalist lkede nasl kardevrim olabilir? Proletarya

devletini, yani proletarya diktatrln oluturan sadece silahlanm ynlarn rgtlenmesi (Lenin, Devlet ve htill, s. 111) deil midir? Bu rgt paralanmadan, krlmadan kardevrimden sz edilemez. Devlet, bir gcn zel rgtdr, belirli bir snfn srtn yere getirmeye mahsus bir iddet rgt. Peki, proletaryann yenmek zorunda olduu snf hangisidir? Sadece smrcler snf elbette, yani burjuvazi. Emekilerin, ancak ve ancak, smrclerin direncini krmak, onu bask altna almak iin devlete ihtiyalar vardr, ama bu ii, sonuna kadar devrimci, burjuvaziyi iktidardan tamamen kovmak iin ona kar mcadelede btn emekileri ve btn smrlenleri birletirmeye yetenekli tek snf olarak, sadece ve sadece proletarya yapabilir. (Lenin, Devlet ve htill, s. 35) Lenin Usta nete koyuyor devletin ne olduunu. Her devlet gibi proletarya devleti de bir iddet rgtdr. Ve iddetini smrc snf zerine yani burjuvazi zerine uygular. Grevi budur. Yoksa korkuluk, yahut ss eyas deildir. E, o zaman bir kardevrimin ilk nce bu rgt yok etmesi, ezmesi gerekir. Bu olmu mudur Sovyetler Birliinde? Silahl bir mcadele sonucunda yenilip alaa edilmi midir proletarya? Hayr. yleyse bir kardevrimden sz amak yukarda Ustann koyduu devlet retisini aka inkr etmektir.

MAO ZEDUNG DNCESNN DER ANTMARKSST TEZLER: MAO ZEDUNG DNCES DYALEKTE SLAH EKYOR
(...) Eskiden diyalektiin byk kanunu olduu sylenirdi, sonra Stalin drt kanun olduunu syledi. Benim grme gre sadece bir temel kanun vardr, o da elime kanunudur. Nitelik ve nicelik, olumlu ve olumsuz, d grnle z, ierik ve biim, zorunluluk ve zgrlk, olaslk ve gerek vb., btn bunlar ztlarn birlii durumlardr. (Mao Zedung, Yaynlanmam Yazlar, s. 195) Engels kategoriden sz etmiti ama bana sorarsanz ben bu kategorilerin ikisine inanmyorum. (Ztlarn birlii en temel kanundur; nicelik ve niteliin birbirine dnmesi, nicelik ve nitelik, ztlarn birliinden ibarettir ve yadsmann yadsnmas ise hi yoktur.) Nicelikle niteliin birbirine dnmesini, yadsmann yadsnmasn ve ztlarn birlii kanununu ayn dzeyde yan yana koymak, tekilik (Monizm) deil, lktr. En temel ey, ztlarn birliidir. Nicelikle niteliin birbirine dnmesi nicelik ve nitelik ztlarnn birliidir. Yadsmann yadsnmas diye bir ey yoktur. Olumlama, yadsma, olumlama, yadsma... eylerin geliiminde, olaylar zincirinin her halkas, hem olumlama hem de yadsmadr. Kleci toplum, ilkel toplumun yadsnmasyd, ama feodal toplum asndan olumlamay tekil ediyordu, Feodal toplum kleci toplum asndan yadsnmay ama kapitalist toplum asndan olumlamay tekil ediyordu. Kapitalist toplum feodal toplumun yadsnmasyd ama o da sosyalist toplum asndan olumlamadr. (Mao Zedung, a.g.e., s. 179-180)

MARKSA AIK BR SALDIRI


Acelecilie gelince, Marks dahi bir ok hata yapt. Her gn bir Avrupa devriminin olacan mit etti, ama olmad. Birok iniler ve klar oldu ve Marks ldnde devrim

hl gereklememiti. Yalnzca Lenin dneminde gerekleti. Bu da bir sabrszlk deil miydi? Bu kkburjuva fanatizmi deil miydi? (Mao Zedung, Yaynlanmam Yazlar, s. 98) Mao Zedung Dncesinin Marksizm-Leninizmi amak ve amzn yaayan canl Marksizm-Leninizmi olmak hrsyla o denli gz dnm ki, bu amacna ulaabilmek iin; sr sr aylkl burjuva bilginlerinin Marksa ynelttikleri byle sama eletirilere bile sarlabilmekte, onlardan medet umabilmektedir. Tabi, bunu yaparken, nasl gln durumlara dtnn farkna varamamaktadr. Bilindii gibi, Uluslararas Finans-Kapital Haydut etesi, her trden propaganda ara gereleriyle serseme evirdii Bat insanna bu yalan (Marksn her gn bir Avrupa devriminin olacan mit ettii yalann) kolayca yutturur. Fakat bir devrimci olarak ayn sama yalan tekrarlamak; Finans-Kapitalce sahneye konulan komedyada rol oynamaktan baka bir anlama gelmez. Ve byle bir kii bilerek ya da bilmeyerek, Marksizm dmanlaryla ittifak kurmu saylr. Marks, eer gerekten her gn bir Avrupa Devriminin patlayacan mit etseydi, Marksist olmaz; Maonun dedii gibi bir kkburjuva fanatii ya da zavall bir kkburjuva topyacs olurdu. Oysa gereklik hi de byle deildir.

MAO ZEDUNG DNCES ve BLM YASAKILII


ok fazla kitap okumamalyz. Marksist kitaplar okumalyz, ama gene de ok fazla deil. Bir dzine kadarn okumak yeter. Eer ok fazla okursak, kendi zddmza dnebilir, kitap kurtlar, dogmatikler, revizyonistler haline gelebiliriz. (...) Eer ok fazla kitap okursanz, bunlar sonunda zihninizi kreltir. Liang hanedanndan mparator Vu ilk yllarnda olduka iyiydi, fakat sonralar ok kitap okudu ve pek baarl olamad. Sonunda Tay engde alktan ld. (Mao Zedung, Yaynlanmam Yazlar, s. 164) Burada Maonun kastettii Marksist kitaplar, Marks-Engels-Lenin Ustalarn kitaplar deildir. Sadece kendi kitaplardr okunmasn istedii. Bu tezimizi belgeleyelim: Mao yukarda szn ettiimiz konumasnda, Marksizmin klasikleri hakknda yle bir deerlendirmede bulunur: (...) Klasiklere sayg gstermeliyiz ama onlar kr krne izlememeliyiz. (Yaynlanmam Yazlar, s. 66)

DNYA TEORS
Bakan Mao 1974 ubatnda bir nc dnya lkesinin nderiyle yapt konumada yle demiti: Bence, Birleik Amerika ve Sovyetler Birlii birinci dnyay oluturuyor. Japonya, Avrupa ve Kanada, yani ara kesim, ikinci dnyaya aittir. Biz de nc dnyayz. nc dnya byk bir nfusa sahiptir. Japonya dnda Asya nc dnyaya aittir. Tm Afrika nc dnyaya aittir. Latin Amerikada yle. (Peking Review, 4 Kasm 1977, say 45, Trke yaynlayan Aydnlk, say 82, s. 2) KP, Maonun azndan ite byle zetler nl Dnya Teorisini. Grld gibi, dnyann bu ekilde e ayrlmas hibir ekilde snf esasna dayanmaz. Sosyalist bir lke olan Sovyetler Birliiyle emperyalist ABD (birinci dnya denerek) ayn kefeye konur. bu kadarla kalsayd (Mao Zedung Dncesinin zaten hayattaki btn davas Sovyetler Birliiyle olduundan) pek o kadar armazdk ve bu kadarck kusuru Bakan Maoya helal edebilirdik. Fakat gelin grn ki Mao bu nl

teorisinde, Revizyonist dedii Avrupa sosyalist lkeleri; Polonya, Romanya, ekoslovakya, Macaristan, Dou Almanya ve Bulgaristanla birlikte yllarca Avrupann tek sosyalist lkesi sayd Arnavutluku da dier emperyalist Avrupa devletleri; ngiltere, Fransa, Almanya ve emperyalist Asya devleti Japonyayla, emperyalist Kanadayla ayn kategoriye sokuyor ve topuna birden ikinci dnyadr diyordu. Bu teori yine ayn ekilde; sosyalist lkeler olan Kba, Moolistan, Vietnam Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve ini de; ili, Endonezya, ran, Msr, Gney Afrika Cumhuriyeti ve Rodezya, Suudi Arabistan, Birleik Arap Emirlikleri gibi Faist diktatrlklerle ve derebeyi zorbalnn hkm srd otokrasilerle ayn saflara yerletirmekte ve adna nc dnya demektedir. Grdmz gibi, Maonun Dnya Teorisi dnya devletlerini kapitalist-sosyalist, emperyalist-antiemperyalist, faist-demokrat ayrm yapmadan, hibir bilimsel temele (sosyal snf esasna) dayanmayan bir ekilde, rast gele saflara ayrmakta; sosyalist devletlerle emperyalist, faist devletleri ayn saflara yerletirmekte ve sonuta ortaya Dnya deil, ezo gelin, tarhana ve yayla gibi (veya bunlara benzer) orba teorisi kmaktadr. Ne var ki bu teori, bu orbalar kadar olsun ie yaramamaktadr. Tabi proletaryann iine.

Blm - 3 Devrimci Mcadele Yazlar


CIA Sosyalizmi Pin devrimci ortamda yeri yoktur Devrimci Mcadele (Mart-Nisan 1998)
Bir ok sol parti ve kitle rgtnn, pek hakl nedenlerle zelletirme kart platform adl rgtlenmeye gittiklerini biliyoruz. Bu rgtlenmenin nderliinde, getiimiz Pazar gn bir de miting yapld. zelletirme, kamu mallarnn vurgunculara lpletilmesidir. Bu aalk ie kar kmak kukusuz her devrimcinin, her ilericinin hatta insancl namusa sahip her insann ivedi grevleri arasndadr. O nedenle yukarda ad geen platformu oluturan, mitingi yapan devrimci ve demokratlar kutlarz. Yalnz, bu arkadalarn, yapmakta olduklar nemli bir yanl da bilinlerine karmak isteriz. Arkadalar sz konusu srete hep Ple birlikte davranyorlar. Ple KPyi oluturuyorlar. Bu, ok nemli bir yanltr. undan: Pin zete kimlii P, (o zamanki adyla PDA) 12 Mart 1970 ncesinde, devrimci genlii, devrimci hareketleri, Sosyalist Kamp (tabii Kbay da) dman ilan ederek onlarn karsnda yer almtr. Bu tutumundan dolay, Kvlcml Usta, PDAnn siyasi nitelii zerine aratrma yapm ve onun CIA Sosyalizmini savunan kar devrimci bir rgt olduunu aa karmtr. O gnden bu yana bizler, bu hareketi CIA sosyalizmi olarak grm ve gstermiizdir. Bu hareketle hibir platformda ya da benzer oluumda bir arada olmamzdr. Bu hareketi sol bir hareket olarak grmemiizdir. Herkesi de CIA tipi sosyalizm yapan bu hareketin oyununa gelmekten sakndrmaya almzdr. Bugn bu grev, bir kez daha KPnin oluumu nedeniyle gndeme gelmi, bizleri davrana zorlamtr. O nedenle sizleri uyaryor ve eletiriyoruz. Piler, 12 Eyll ncesinde Aydnlklar olarak anlmaktadrlar. 1970 sonrasnda, devrimci gruplara kar dmanlklarn iyice bileyen ve ak eden P(Aydnlk), artk ii iyice muhbirlie dkmtr. Devrimcileri tek tek-sim isim burjuvazinin polisine ihbar etmeye balar Aydnlk adl gazetesinde. Yine ayn gazetede, her gn 10-20 devrimcinin kann dken MHPli faistleri karde ilan eder ve onlara ak mektuplar yazar. Yani Kontrgerillann faist partisi MHPnin iinde yer alaca bir milli mutabakat hkmetinin kurulmasnn Trkiye iin en yararl hkmet olacan savunurlar. Piler yine o gnlerde, uluslar aras emperyalistlerin saldrgan askeri rgt NATOyu dost rgt ilan ederler ve Trkiyenin NATOda kalmasn savunurlar. Pin efi Dou Perinek, Trkiye devriminin yolunun, Sovyet igaline kar bir ayaklanmadan getiini yazar. O gnlerde, yerli-yabanc parababalar 12 Eyll faizmine sramann hazrlklarn yapmaktadrlar. Gerek devrimciler, bu aalk plan, teori gcyle grrler ve gstermeye alrlar. Ve faizm ortamnda da, devrimci mcadelenin baarl bir biimde yaplabilmesinin koullarn yaratmaya alrlar. te o gnlerde Dou Perinek, Aydnlk adl paavrada; Trkiyede faizm tehlikesinin olmadn, bu tehlikeden sz edenlerin Sovyet Sosyal emperyalizmin Trkiyeyi igal plan olduunu ileri srer. Ve buna kar uyank olunmasn savunur. ok gemeden CIA gdmnde 12 Eyll darbesi yaplr. Yzbinlerce devrimci, ilerici ve demokrat insan ikencelerden geirilerek faizmin zindanlarna doldurulur. 19 devrimci gen idam edilir. Yine binlerce masum insan da Kontrgerilla tarafndan yok edilir.

te bu faizmin, aalk, kanl, insanlk d uygulamalarnn en azgn biimde srdrld gnlerde, P nderleri (0 zamanki adlaryla "Aydnlk" nderleri) karlar ve "12 Eyll askeri harekatn" desteklediklerini ilan ederler. En ak biimiyle desteklerler de. Skynetim mahkemelerindeki savunmalarnda; 12 Eyll harekatn destekleyen tek sol grubun kendileri olduunun MT raporlaryla sabit olduunu sylerler. Bylesine alalarak savunmalar yaparlar. Hatta devrimciler 90 gnlk gzaltlarda, DAL'larda en ar ikencelere uratlrken; "Aydnlk"-TKP'nin bir Merkez Komite yesi (Mustafa Kemal amkran) Frankfurt havaalannda bir basn toplants yaparak: "Trkiye'de ikence yoktur. Bunu ispat etmek iin bizzat Trkiye'ye dnyorum" diye aklamalarda bulunabiliyordu. Tabii CIA patentli 12 Eyll faizmi de aptal deildir. Fark farkeder. Bunlar gerek devrimcilerin yatmakta olduu zindanlardan (Mamak Askeri Cezaevinden) karr. Ve sermayenin snangl hizmetkrlarnn gstermelik olarak hapsedildii szde hapishanelere (Ordu Dil Okulu'na) koyar.' IP efleri, Trke'lerle, Erbakan'larla, Ecevit'lerle ayn yerde yatrlrlar. Yani sermaye bu tutumuyla P'i kendinden sayar. Ona kendi rgt gzyle bakar. 12 Eyll sonras P'in kardevrimci iyz bu alaka tutumundan dolay yzk ta gibi bir kez daha aa kmt. Btn devrimci gruplar artk ondan irenerek sz ediyorlard. Ne var ki, Krt solunun prensipsiz tutumu, P'ilerin yeniden devrimci ortam iine girebilmelerine yol amtr. Oysa IP nderleri 12 Eylln skynetim mahkemelerinde; PKK davas bizim ihbarlarmz sonucu ald, diye "savunma"lar yapmlardr... Krt-solunun prensip yoksunluunun ve hatasnn bykln varn siz hesap edin. Bugn Krt solu hatasn az da olsa anlamtr. Fakat i iten gemi, P bir kez daha devrimci ortam iine szabilmitir. Onu yeniden bu ortamdan pskrtp atmak gerekmektedir. Krt solu, P'in devrimci ortamda kabul grmesinde ba rol oynamtr. Ama bunun tek sulusu deildir. Bizim dmzdaki Trkiye sol gruplar da bu konuda prensipsiz davranmtr. P'i devrimci ortama kabul edebilmilerdir. Bu gruplarn pek ou bugn de bu prensipsizliklerini srdrmektedirler. ' Bizden sonra bu konuda en tutarl davranan "Devrimci Sol-Kurtulu" olmutur. Fakat o bile, 1992 l Maysn, Gaziosmanpaa'da P'in arkasnda (P'in ald izinle gerekletirilen bir yry ve mitingle) kutlamaktan kendini kurtaramamtr... Trkiye solunu bu hatadan arnmaya aryoruz. P'in devrimciler ve' demokratlar ortamnda yeri yoktur. Onun yeri sermaye rgtlerinin (Kar-devrim cephesinin) yannda ve iindedir. 1920'de Trkiye'de ykseltilen, Marksizm-Leninizmin anl bayran, zerine hibir leke Drmeden, ikence odalar ve burjuvazinin zindanlar da dahil olmak zere devrimci mcadelenin srdrld `her yerde bugne dek onurla ve kararllkla tayan biz Eneski Sosyalizmin savunucular, her konuda olduu gibi bu konuda da devrimci prensipler erevesinde yani o prensiplerin emrettii' biimde davranmaktan vazgemeyeceiz. Sizlere diyoruz ki; burjuvaziyle, onun devletiyle, faizmle ibirlii yapanlarla, devrimcileri burjuvaziye ihbar edenlerle iliki kurulmaz ve onlar solcu saylmaz. Bu nedenle devrimci 'gruplar ve halk rgtlerini, CIA sosyalizmi P'e kar tavr, almaya, akas IP'le hibir konuda iliki kurmamaya ve bir araya gelmemeye aryoruz. Devrimci Selamlar

PARTSNN PLER KMN ELNDE Devrimci Mcadele (Temmuz-Austos 2002)


5 Nisan Cuma ve 8 Nisan Pazartesi gnleri Ankara niversitesi Cebeci Kampusunda i Partililer iki ayr saldr gerekletirdiler. Bu saldrlarda niversitelerin gerek sahiplerini yldrmaya; kendilerine has alaka yntemlerle rencileri terrize etmeye ve bu yolla mcadeleden alkoymaya altlar. Cuma gn len saatlerinde gerekleen ilk saldrda kendilerine gereken cevap verilerek kampus dna atlan i Partililer, Pazartesi gn sabah 8:30'da okul dndan gelen yaklak 100

kiilik bir grupla yeniden saldrdlar. Satrlarla, baklarla, demir ubuklar, sopalar ve talarla Cebeci Kampusundaki faklteleri basan, camlar kran, kantinlerde oturan rencilere saldran bu insanlk d yaratklarn yaraladklar arkadalarmz hastanelere kaldrldlar, kimisi ameliyata alnd. Devletin resmi kolluk gleri ise saldrlar karsnda eli bakl katilleri deil, meru savunmasn yapan ve arkadalarn hastaneye kaldrmaya alan devrimci rencileri gzaltna almak istedi. P'lileri bunlar bizim adammz" diyerek salverdiler. P etesinin kimlerle ba olduunun, kimlerle ibirlii yaptn ve yerinin neresi olduunu sze hacet brakmadan gzlerimize batrm oldular. ' PARTS'NN GEREK YZ i Partisi, eski adyla PDA (Proleter Devrimci Aydnlk); 12 Mart 1970 ncesinde devrimci genlii, devrimci hareketleri ve sosyalist lkeleri dman ilan ederek, onlarn karsnda szde sosyalist" olma demagojileri ile ortaya kmtr. Bir amac sosyalizme ve devrimcilie eilimi olan genlii kendi bnyesinde toplayarak ajanlatrarak olan P (dier bir adyla AYDINLIK), bir yandan da Trkiye devrimci ortam iine szarak provokasyonlarla blmeyi ama edinmitir. Yine bu yolla, devrimcilerin halk nazarndaki meruiyetine glge drmeye almtr. 1970 sonrasnda devrimci gruplara kar dmanln iyice bileyen P, 12 Eyll ncesinde gerek yzn iyice aa kararak ii muhbirlie dkmtr. Mahallede kavgaya karan bir liseliden, ikencelerde adn vermeden direnen devrimcilere kadar Aydnlk adl paavrada, isim isim, adres adres devrimcileri ihbar etmitir. (Bu konu ile ilgili merak eden arkadalarn, Milli Ktphanede, Sreli Yaynlar blmnden 20 Mart 1978'den yani ilk saysndan itibaren darbeye kadar olan Aydnlk'lara gz atmalar yeterlidir.) Yine ayn gazetede, her gn 10-20 devrimcinin kann dken MHP'li faistleri karde ilan etmi ve onlara ak mektuplar yazmtr. Yine o dnemlerde, Kontrgerillann resmi partisi faist MHP'nin de iinde bulunaca bir milli mutabakat hkmetinin kurulmasnn Trkiye iin en yararl hkmet olacan savunurlar. P'iler yine o gnlerde uluslararas emperyalistlerin saldrgan askeri rgt NATO'yu da dost ilan eder ve Trkiye'nin NATO'da kalmasn savunurlar. 12 Eyll 1980'e gelindiinde CIA gdml askeri faist darbe gerekletirilir ve P'in bu faist darbeye dizdii vgler, onun sol maskesini iyice drr. 12 Eyll`darbesinde, yz binlerce devrimci, ilerici ve demokrat insanmz ikencelerden geirilerek faizmin zindanlarna doldurulur. 19 devrimci gen idam edilir, binlerce masum nsan da Kontrgerilla tarafndan yok edilir. te bu faizmin aalk, kanl, insanlk d uygulamalarnn en azgn biim srdrld gnlerde P'iler, 12 Eyll askeri harektn" desteklediklerini ilan ederler ve P'in nderleri askeri mahkemelerde darbeyi destekleyen tek 'sol' grubun kendileri olduunun MT raporlaryla sabit olduunu gurur"la sylerler. Bununla da yetinmeyip, Kontrgerillann, CIA'nn ve faizmin en sadk ua olduklarn, faizmi aklama giriimleriyle bir kez daha gsterirler. Gerek devrimciler 90 gnlk gzaltlarda DAL'larda en ar ikencelere tabi tutulurken, dnemin Aydnlk etesinin (0 dnemki ismiyle TKP'nin) merkez komite yesi olan Mustafa Kemal amkran, Frankfurt havaalannda bir basn toplants dzenleyerek: Trkiye'de ikence yoktur. Bunu ispat etmek iin bizzat Trkiye'ye dnyorum" eklindeki aklamasyla Trkiye'ye gelir. Tabi ki efendileri onlar gerek devrimcilerin yatmakta olduklar zindanlardan(Mamak Askeri Cezaevinden) karr ve sermayenin snanm hizmetkarlarnn gstermelik olarak hapsedildii szde" hapishanelere (Ordu Dil Okulu'na) koyar. P'in efleri, Trke'lerle, Erbakan'larla, Ecevit'lerle birlikte ayn yerde yatarlar. Yani bu tutumuyla sermaye P'i de kendinden sayar, ona kendi rgt gzyle bakar. Son gnlerde ise gerici ve halk dman olan yzn, Krt Ulusu'na kar taknd faiste tutumla gstermekte olan Aydnlklar (o dnemki adyla Sosyalist Parti), 1990'l yllarn balarnda devrimcilerin iine szabilmek ve sol iinde rant kapabilmek iin, Krt hareketini destekler gibi-grnerek Krt Halknn ve Krtenin zgrln ve Federe devleti savunmutur. CIA, MT ve Kontrgerilla ile e gdml hareket iinde bulunan szde solcu P'in manevralar bitmek tkenmek bilmez. 12 Eyll ncesindeki ihbar ve provokasyonlaryla, 12 Eyll srecinde faist darbeyi aklamak iin gsterdii abalarla, devrimciler ortamnda iyice soyutlanan bu CIA sosyalistleri, devrimci ortama yeniden girebilmek ve bylece provokasyonlarna devam edebilmek iin frsat kollar. Sosyalizmden

Kemalizme, MHP'den sol ortam iine gidi-gelileri bu ekilde izah edilebilir. Yine bu uurda P, taknd sosyalist maskeyi takviye etmek iin sol sylemlerde bulunur, sisteme muhalif grnr, eylemlere katlr, bildiriler datr ve misyonu gerei halkmzda kafa karkl yaratmaya alr. Dier yandan Cebeci Kampusu'nda olduu gibi ajan-provokatr kimliine uygun davranmaya devam eder. CIA sosyalizminin genlik kanad olan "nc Genlik"in son bildirilerinde szde kar grndkleri, kendileri gibi ajan olan Karen Fogg ile ilgili bilgilere de MT kanalyla ulatklar, efleri Dou Perinek'in bir televizyon programnda Biz bu bilgileri milli kuvvetlerden (MT) aldk" demesiyle aa kmtr. SON SZ YERNE Bizler Devrimci-Demokrat-Yurtsever-lerici Genler olarak, PARTSNN PLERNN KMLERN ELNDE olduunu ok iyi biliyoruz. Ne "zaman genlik hareketinde, toplumsal muhalefette bir kprdanma olsa sistem tarafndan karmza karlan P'iler; efendilerine layk olabilmek iin, yarattklar provokasyon ve atma ortamyla, haince pusular ve saldrlaryla pratikte faistlerden hibir farklarnn olmadn kantlyorlar. Onlarn yeri devrimci saflar deil, kardevrim saflardr. Bugne kadar olduu gibi, bugnden sonra da mmkn olan her yolla P'in halk dman gerek yzn tehir etmeye devam edeceiz. Son dnemde Kemalizmin de bayraktarlna soyunarak kendisine yeniden meru zemini arayan bu gruha ve her trl faaliyetine kar uyank olunmaldr. Bizler bilime, zgrle, lkemize 've geleceimize sahip kyoruz. Her defasnda kardevrimcilerin oyununu bozmay, halk ve insanlk_ dman yzlerini tarih nnde tehir etmeyi benliimizden ayrlmaz bir grev biliyoruz. Tarih, yreinde zgrlk ve eitlik umuduyla gelecee koan gerek devrimcilerin nderliiyle halklarmz insanln' gerek kurtuluu olan sosyalizme doru gtrrken; CIA sosyalistlerini; faistleri, ajan-provokatrleri ve devrim dmanlarn kirli sayfalarna hapsedecektir. BEYTEPE'DE AJAN STEMYORUZ! DEVRMC-DEMOKRAT RENCLER

M. ORUOLU YALAN YAZIYOR Devrimci Mcadele (Eyll-Ekim 2002)


() M. ORUOLU KIVILCIMLI'YA NYE FTRA EDYOR? Kvlcml, yanna her yaklaan devrimciyi iyi niyetli kabul eder ve ona istedii her konuda yardm ederdi. Yaz isteyene istedii konuda yaz, bilgi isteyene bilgi verirdi. Konferans vermesini, tartmal toplantlara katlmasn talep edenleri de krmazd. Devrimci genlere, iilere, kyllere yardmc olmaktan byk haz duyard. te bu sebepten Kvlcml, Aydnlk Sosyalist Dergi'ye, Proleter Devrimci Aydnlk dergisine de yazlar vermi, onlara yol gstermek istemitir. Bilindii gibi bu dergiler Mihri Belli ve Dou Perinek liderliindeki hareketlerin yayn organlaryd. Mihri Belli liderliindeki Milli Demokratik Devrim (MDD) Hareketi, Kvlcml'nn btn uyarlarna ramen sonunda bir zortlamaya varmt. Mihri Belli, bu kkburjuva ideolojisinde; Asker-sivil-aydn zmreye partisiz olarak MDD'yi yaptryordu. Proletarya Partisi ancak ondan sonra ufuktan bir gne gibi doacakt. Kvlcml, bylesine bir ucube devrim anlayna daha fazla hogr gsteremezdi. Devrim Zorlamas Demokratik Zortlama adl eserinde, Mihri Belli'nin MDD Hareketinin temelsiz, kof, bilimden ve mantktan uzak bir kkburjuva hareketi olduunu, kantlaryla birlikte, elle tutulur bir somutlukta ortaya seriverdi. Bu eser, Mihri Belli ve onun adna bal olan hareketin iini bir anda bitirdi.

Mahir ayan, o gne dek tartmasz lider belledii kiinin (Mihri Belli'nin) bylesine bilimden ve bilinten yoksun, kof bir kkburjuva masal anlatcs olduunu grnce, hemen ondan koptu. Sonra kendi adna bal olan hareketi oluturmaya giriti. Burada yle bir soru akla gelebilir: Mahir neden Kvlcml'dan etkilenmedi? Etkilendi... Mahir, okumayla aras en iyi olan genlik nderiydi. Kvlcml'y da biraz anlar gibi oldu. T Gmsuyu'ndaki bir DEV-GEN toplantsnda Mahir, krsye kt ve yle dedi: Artk Aydnlk Sosyalist Dergi'yle yollarmz ayrld. Bunu Aydnlk Sosyalist Dergi'ye Ak Mektup adl brormzde aka belirttik. Kvlcml'y u anda inceliyorum. ncelediim-okuduum kadaryla da nemli bir ayrlmzn olmadn grdm. ncelemem sonunda da bu grm deimezse, Kvlcml'nn bir militan olarak devrimciliimi srdreceim. Mahir'in bu konudaki szlerinin anlam aynen buydu. Aradan 32 yl geti. Kulland szckler belki farkl olabilir, ama konumasnn ierii buydu. Mahir, Ankara'dan Y. Kpeli, S. K. zdoru, E. Krk gibi ad bilinen arkadalaryla gelmiti o toplantya ve onlar da birer konuma yapmlard. Bir gn sonra da Mahir ve Y. Kpeli, F. Aral, Caalolu'ndaki Sosyalist Gazetesinin merkezine geldiler. Mahir orada da ayn grleri dile getirdi. Ve ardndan da o anda Cerrahpaa'da yatmakta olan Kvlcml'y ziyarete gittiler. Duyduumuza gre Mahir Kvlcml'ya da ayn ekilde konumu. Kvlcml o zaman, prostat kanseri ameliyat olduu iin Cerrahpaa'da yatmaktayd. Mahirler Ankara'ya gitti. Ksa bir sre sonra da kardklar Kurtulu Gazetesinde, Kvlcml'y Roza Luksemburg'a benzeten ve revizyonistlikle sulayan bir yaz yaymladlar. 12 Mart 1971 Faizminin arifesiydi. Mahir de Kvlcml'ya kar olduunu resmen ilan ediyordu artk. Mahir, stanbul'da verdii, Kvlcml'y inceleyeceim-okuyacam eklindeki sznde durmamt. Kvlcml'y okumadan-renmeden reddetmiti ve haksz sulamalar yneltmiti. Sebebi uydu: O anda Deniz ODT'de karargah kurmutu ve daa kmann hazrlklarn yapyordu. Deniz iin, Fidel'in OLAS Sylevi tutulacak devrimci yolu aka gsteriyordu: Askeri ve politik eflik birletirilmeli ve oluturulacak bir gerilla grubuyla dan yolu tutulmalyd. Bakaca okumaya, yazmaya, aratrmaya gerek yoktu. Hatta yaymclkla filan uramak zaman ve emek israfyd ve oportnistlere zg ilerdi. stanbul'daki Denizci (THKO'cu) arkadalar, byle diyorlard o zamanlar. Deniz'in bu tutumu, kkburjuva genlik ortamnda hararetle karlanyordu. Ve Deniz'in taraftar kitlesi hzla byyordu. Btn dnyada Kba Devrimi'nin, Fidel'in, Che'nin rzgarlar esiyordu. zellikle de aydn genlik kitlesini olaanst etkiliyordu bu rzgarlar. Denizler'in sylemi de bu rzgarlarn etkisinden kaynaklanyordu. Bu ortamda, Mahir'in, Kvlcml'y benimsediini aklamas, genlik tabann-taraftar kitlesini Denizler'e kaptrmasna yol aard. nk gerillaclk teorileri aydn genlik ortamnda ok ho karlanyordu. Bize gre Mahir'in kafas da net deildi. Mantyla Kvlcml'nn doruluunu grse de gnl gerillaclktan yanayd. te bu sebeplerden dolay Mahir Arkada Kvlcml'ya cephe ald. Sonra bilindii gibi Mahir, Carlos Mariguella'nn ehir Gerillas adl kitabndaki tezleri biraz daha ssleyerek Kesintisiz Devrim adn verdii yazlarn yazd. Artk o da hemen gerillaya balanmas gerektiini savunuyordu. nk gelinen aamada (emperyalizmin nc bunalm dneminde) evrim ve devrim aamalar i ie gemiti. Kvlcml ise; Kba deneyinin tekrarlanamayacan; tutmamz gereken tek yolun, Byk Ekim Devrimi'nin gsterdii yol olduunu, bylece de sarlmamz gereken teorinin Leninci devrim retisi olduunu yazyor ve sylyordu. Mahir Arkada bir yandan Leninist Devrim retisini, Ekim Devrimi'nin izledii yolu, gelinen aamada mevcut artlara cevap vermez diye reddediyor, dier yandan da Kvlcml'y revizyonistlikle suluyordu. Oysa asl revizyonizmi yapan kendisi ve onun gibi dnenlerdi. nk onlar Leninci Devrim retisini, var olan koullarda zm deildir diyerek, reddediyorlard. Ve Kba Devrimi'nin izledii yolun doruluunu savunuyorlard. Oysa Kba Devrimi kendine zg bir devrimdi. Ve tekrarlanamazd. Fidel, iktidar aldktan bir yl sonra sosyalist olduunu aklad. Ondan nce ise Fidel ve hareketi, CHE'nin deyiiyle Sosyalist deil ulusal devrimciydi. Kvlcml, Dou Perinek'in lideri olduu PDA grubunun yayn organlarna da balangta, kardevrimci iyzn aa vurmadan nce, yazlar veriyordu. Kvlcml'nn amac btn devrimci

glerin belirli prensipler erevesinde Derlenmesi ve Proletarya Partisinin Yeniden rgtlenmesiydi. Kendimize Gelelim, Ya Birlemek! Ya lm! diyordu Kvlcml tm devrimci glere. Fakat PDA denen bu grup dierlerine benzemiyordu. Dou Perinek, Demokrat Parti'nin faist genlik komandoluundan, 1960 sonrasnda devrimcilie gemiti. Dou Perinek, 1968'den itibaren azgnlaan faist saldrlar karsnda nefis savunmas yapan devrimci gleri anaristlikle sulamaya balad. Her zaman olduu gibi, o dnemde de MHP'li faist glerle polis birlikte saldryordu Devrimci Genlere. Ve ehitler veriyordu devrimciler. Dou Perinek ise devrimci genleri suluyordu. Tpk faist gler gibi. Dou Perinek, daha sonra Sovyetler Birlii'ne de Sosyal Emperyalist diyerek saldrmaya balad. Kba da Sovyet Sosyal Emperyalistlerine uaklk ediyordu ona gre. te bu aamada Kvlcml, D. Perinek grubunun siyasi eylemini tahlil ederek onun kimliini ortaya kard: D. Perinek'in lideri olduu PDA Hareketi, CIA Sosyalizmi yapyordu. nk bu hareket Trkiye'deki Devrimci Glere dmand, dnyadaki in ve Arnavutluk dndaki sosyalist devletlere (iktidarlara) dmand. PDA'nn tezleri CIA'nn tezleriyle akyordu. Kvlcml, CIA Sosyalizmi Nasl Yaplr?, CIA Sosyalizmi Tarih Kalpazanlar, CIA Sosyalizminin Tarih Kalpazanlar balkl yazlaryla aa kard. D. Perinek ve PDA Hareketinin kardevrimci iyzn. Kvlcml'nn ok hakl olarak CIA Sosyalizmi adn verdii bu hareket 1970'li yllarda da ihanetlerine devam etti. Sivil ve resmi faist glerin (Kontrgerillann bnyesine giren glerin) saldrlar karsnda nefis savunmas yapan devrimcileri devlete ihbar etti. 5 Mays 2002 tarihli Hrriyet'te yaymlanan eski bir yandann kendisiyle yapt syleide u soruluyor D. Perinek'e: Gemiinizin muhasebesini yaparken vicdannz rahatsz eden eyler var m? Mesela Aydnlk gazetesinde ihbar edilen sol adresler, isimler? D. Perinek'in yant u: Az bile yapmz. O konuda daha cesur olmalymz. Dikkat edelim; 1976'dan 1991'e kadar CIA Sosyalizmi dediimiz bu hareketin iinde yer alm, ama bugn hibir devrimcilik iddias olmayan ve bir Finans-Kapital organnda sermayeye hizmet eden bir insan bile, Dou Perinek'e yaptnz ihbarlardan dolay vicdannz rahatsz olmuyor mu? demek ihtiyacn duyuyor. Yani byle bir eyin, muhbirliin erefsizlik olduunu biliyor. Ama br az bile yapmz diyerek her trden insani deerden yoksunluunu aa vuruyor. Bu hareket 12 Eyll ncesinde NATO'yu savundu bildiimiz gibi. Trkiye'nin NATO'da kalmas iyidir, dedi. 12 Eyll Faizmi Kontrgerillann kanl saldrlar ile kendisine zemin oluturmaya alrken D. Perinek Aydnlk adl yayn organnda: Faizm gelecek diyorlar. Hayr gelmeyecek Trkiye'de faizm tehlikesi yoktur. Sosyal Faizm tehlikesi vardr. Yeni arlar Trkiye'yi igal etmek istiyorlar. Asl tehlike budur. Trkiye'de faizm tehlikesi vardr demek Rusya'nn oyununa gelmek olur, diye yazlar yaymlyordu. 12 Eyll Faizmi geldi; yz binlerce devrimciyi, demokrat, aydn, iiyi, kyly ikencelerden geirip zindanlara doldurmaya balad. Bu hareket 12 Eyll'e arka kt. Alklad 12 Eyll Faizmini. Bu hareketin merkez komite yesi Mustafa Kemal amkran, Frankfurt'ta Trkiye'de 12 Eyll Hareketinin insanlara ikence yapmadn ispatlamak iin Trkiye'ye gidiyorum, diye bir basn aklamas yaptktan sonra, uakla Ankara'ya geldi. Skynetim komutanl havaalanndan alp Mamak Askeri Hapishanesi'ne getiriyor. Mamak'ta artlandrlm asker, her gelen devrimciye, demokrata yapt karlama trenini buna da yapyor: her gelene; kanunun, insan haklarnn vb.nin bulunmadn anlatmak iin esasl bir dayak atyor. Ve amkran o gne dek dayak askerlerin hi duymad bir iddiada bulunuyor: Ben 12 Eyll Harekatn destekliyorum. Onun iin Avrupa'dan gelip teslim oldum, diyor. Bu iddia kendileriyle dalga geildiini, kendilerinin saf yerine konulduunu sanan askerleri iyice ileden karyor. Ve dayan dozunu birka misli arttryorlar. Mamak'n artlandrlm askeri bile devrimcilik iddiasndaki birinin 12 Eyll' destekleyebileceini kabul edemiyor. Byle bir eyi hakl olarak akl almyor. Devrimci olan bu harekat desteklemez diyor...

Dayak asker bize gre de dncesinde hakl. Asker, bunlarn CIA Sosyalisti olabileceklerini bilmiyor tabi. Bu hareket, bugne kadar saysz gr deitirmitir. Bir utan bir uca sramtr. Ylan gibi kvrlmtr. Geenlerde bir televizyon programnda bir burjuva hizmetkr, emekli bykeli, Dou Perinek'in yzne kar; 10-12 yl kadar nce Krt Meselesi hakknda yazdklarn okudu. Hatrlanaca zere D. Perinek o gnlerde A. calan' Bekaa'da st ste ziyaret ediyordu. calan'la bu birbirlerini karlkl vyorlard. Yine hatrlanaca zere calan bunu bamsz milletvekili setirmek bile istedi. D. Perinek de o gnlerde PKK'ye ho grnecek yazlar yazyordu. Bugn ise, yine bildiimiz gibi, bu hareket; bir televizyon programnda Hasan Yaln'n azndan grlerini yle aklamaktadr: Trkiye'de Krt Sorunu tamamyla zmlenmitir. Trkiye'de bir Krt Sorunu yoktur. Krtler Trkiye'de Avrupa'nn hibir lkesinde olmayan demokratik haklar kullanmaktadrlar, demektedir. Sermaye adam emekli bykeli, D. Perinek'in Krt sorunu hakkndaki eski grlerini okuduktan sonra: nsanda siyasi etik olmal dedi ve noktay koydu. Yani Finans-Kapital hizmetinde on yllarca alm, bir anlamda mrn tketmi burjuva aydnlar bile, bu hareketin liderini, siyasi ahlktan yoksunlukla suluyorlar. O szlerden sonra D. Perinek, hibir ey olmam gibi srtarak: Biz o zaman da yle demek istemitik diye alkalayarak, demagojisini srdrd. Yedii hakaretten hi etkilenmedi. nk o da aslnda iyznn ne olduunu biliyor... Kvlcml, bu hareketin iyzn, yani gerek siyasi kimliini, 32 yl nce aa karmtr. Ve aradan geen sre Kvlcml'y tartmasz bir biimde dorulamtr. Bu hareket bugne kadar grten gre sramtr, pek ok konuda. Ama z hi deimemitir. Yani, gerek devrimcilere olan dmanl... Bu konuda 12 Mart ncesinde ne idiyse bugn de ayndr. te o yzden bu hareket gerek sol deil, sahte soldur. Kvlcml'nn deyiiyle: CIA Sosyalizmidir. . Kaypakkaya, ite byle bir hareketin ierisinde yllarn geirmitir. Ve D. Perinek gibi birini lider bellemitir. Bu harekette, hep sylediimiz gibi, gerek devrimcilere dmanlk retilir. Dostluk retilmez, insanlk retilmez. Kaypakkaya eer Kvlcml hakknda M. Oruolu'nun yazd yalanlar sylemise, byle bir hareketten geldii iin ve byle bir insann, liderin rencisi olduu iin sylemitir. Yani, o hareketten tam kopuamad iin, o hareketin kendisine bulatrd kirlerden tam arnamad iin sylemitir. . Kaypakkaya, eer Kvlcml hakkndaki bu yalanlar PDA hareketinden ayrlmadan nce sylemise o zaman mesele daha ak ve daha kolay anlalr hale gelir. O hareketin iindeki bir insann Kvlcml hakknda olumlu yarglarda bulunmas zaten anormal olurdu. nk bu hareket yukarda da tekrar tekrar vurguladmz gibi, gerek devrimcilere oldum olas dmandr. M. Oruolu, Konferanstan sonra kyllerin azn yoklam bo. diyor. Az yoklamak-az aramak gibi deyimlerin karl olan yntemler, drst-mert-dobra insanlarn, kitle iinde alma yaparken kullanaca yntemler deildir. Bunlar kk, basit, empas-kumpas hesaplar iinde olan snfl toplumun amurlarna bulanm insanlarn kulland yntemlerdir. Devrimci insan, drst-mert insandr. Ak szl insandr. Syleyeceini laf dolandrmadan, aka, nete syler. Sorusunu da yle sorar. zetlersek: Az aramak, devrimcilerin deil, bezirgnlarn, en azndan bezirgnln pisliiyle kirlenmi insanlarn ba vurmaya tenezzl edecei yntemdir. Oruolu, bu yksek devrimci ahlktan haberdar olmad iin, Kaypakkaya tarafndan yapldn iddia ettii iin olumlu olduunu sanyor.

Blm - 4 Kurtulu Yolu yazlar


hanete Karm ki Szde Sol Akm
Bunlarn her ikisi de aslnda saa savrulmutur. Sa sapmadr. Bu bakmdan birbirinden zde pek farklar yoktur. Fakat grnte ok farkldrlar. Biri ya da bir bl tam anlamyla ovenizm bataklna saplanmtr. Bu blk, Kontrgerillann Trkiyedeki zel rgt, daha dorusu zel Partisi olan MHPyle ittifaktan ekinmemektedir. Bazen ortak eylemler de yapmaktadrlar. Bu, ad sol, oven gruplar bu noktaya kadar srklenmi, batakla saplanm bulunmaktadrlar. Bunlar oumuzun aklna geldii gibi, P, onun yavrusu Trk Solu ve Cumhuriyet Gazetesinin ideolojik rehberliindeki Kemalist Gruplardr. Bu szde sol, oven gruplarn ortak fobisi Krtlerdir. Bunlar, Trkiyede bir Krt Sorunu olduunu kabul etmezler. P ve Lideri D. Perinekin Sahte Solculuu Bunlardan P ve nderi Dou Perinek, Trkiye Sol Ortamnda siyasi ahlk yoksunluuylaomurgaszlyla-tutarszlyla-bir dnem hararetle savunduu grlerin, bir sre sonra yz seksen derece kartn savunmasyla nldr. Bu grup 12 Eyll Faizmini destekleyen tek sol maskeli gruptur. 12 Eyll ncesindeyse NATOcuydu. Devrimcileri devlete ihbar ediyordu, kard gnlk Aydnlk Gazetesinde. 12 Eyll Faizminin Askeri Mahkemelerinde, PKK Davas bizim ihbarlarmz zerine-sayesinde almtr diye savunmalar yapmtr. 1990da, tam tersi bir davran iine girerek, Bekaa ziyaretileri arasna katlr bu grup. Hem de lideri Dou Perinek tarafndan yaplr bu ziyaretler. Orada Abdullah calan ziyaret edilir. Onun houna gidecek sorular sorulur, yorumlar yaplr. Dergisinde, PKKye yakn grler savunulur. Bunun karlnda, A. calan, Dou Perinek olumlu ynde gelime gsteriyor diye grler ne srer. Yazar izer. Bununla da kalmaz, D. Perineki milletvekili yapmak ister. nk A. calan da D. Perinek gibi ilkesizdir, reel politikerdir. Yani gnn karlar (tabi kendi canlar iin) neyi yapmalarn, nasl davranmalarn gerektiriyorsa, ona uygun dnce ve davran ortaya koyarlar. Dou Perinek, 12 Eyll Faizmini aktan-resmen desteklemesinden dolay Trk Solundan (Trkiye Sol Ortamndan) kovulmutu. Aslnda Kvlcml, t 1970te onun kimliini ortaya karm, ona en uygun ad koymutu: CIA Sosyalistiydi o grup. Sahte soldu. Sadece ad soldu. yzyse san ta kendisiydi. Fakat bizim Uyurgezer Kkburjuva Sol Gruplarmzn bunu grebilmeleri iin, bu grubun 12 Eyll Faizmini aktan destekliyor oluunu grmeleri gerekmiti. Malum onlar teori-bilim gcyle grmezler. Olaylar en kr gzlere bile batar duruma gelince ancak grebilirler. O da tam olmaz D. Perinek ve grubu, kovulduu Sol Ortama yeniden dnebilmek iin, PKKye ve A. calana yanamt. Bunda da baarl olur D. Perinek. Yeniden Kkburjuva Sol Ortama kabul edilir. Kkburjuva sollarmz, gce tapcdr. Onlarn karakteristii budur. A. calann, D. Perinek iin verdii olumlu Fetva, kkburjuva sol gruplarmz tarafndan tartmasz kabul edilir. Bu kabul sonucu, Kkburjuva Sol Gruplar, D. Perinekin arkasna taklarak, 1992de stanbul Gaziosmanpaada 1 Mays Kutlamas bile yapar. Sonra P ve lideri yine dnmn srdrr. Bir kalp daha deitirir. u anki dura devlete eklemlenmek olmutur. Artk hzl bir Krt dmandr ve devlet dostudur. Solculuu sadece dilindedir yine. Her zaman olduu gibi...

P ve lideri D. Perinekin byle frldak gibi dnnden dolay inandrcln tmyle yitirdiini dnen bir grup taraftar, bu hareketten koptu. Trk Solu adnda yeni bir grup oluturdu. te Trk Solu adl oven, rk hareketin gelmii gemii ve ortaya k da byledir. Cumhuriyet Gazetesi dnekler fideliidir Cumhuriyet Gazetesi, kinci Emperyalist Paylam Sava yllarnda Almancdr, dolaysyla da Hitlercidir. Gazetenin kurucusu ve bayazar Yunus Nadi, bayazlarnda; dnyada yeni bir dzen kuruluyor, Trkiye de bu yeni dzende yerini almaldr; anlamna gelen cmleler yazarak Hitlerin Nazi ideolojisini benimsediini belirten dnceler ortaya koyar, o yllarda. Hem de bu grlerini pek ok yazsnda dile getirir. Trkiyenin de Almanya safnda yer almasn savunur, bu yazlaryla. Gazetenin bugnlerdeki duayeni lhan Seluk da, Ecevit Hkmetinin kurulmasna yol aan milletvekili genel seimlerinde, Kontrgerillann zel rgt olan faist MHPnin seimlerden Ecevitin DSPsinden sonra yzde on yedi oy alarak ikinci parti kmasn, Nerede hareket orada bereket! balkl ke yazsyla kutlamt. Ayrca ayn ierikte bir de bayaz yaymlamt Cumhuriyette. lhan Seluk, bilindii gibi bugn de Demirelcidir. Demirel dindar, Tayyip dinci zrvalamalaryla krk yln sermaye, tabi ayn zamanda da ABD ua S. Demirelin, Laiklii savunan cephenin bana gemesini nermektedir. Hem de pek ok ke yazsnda... Demirelin kullanla kullanla artk paavraya dnd ve Trkiye Halk zerinde hibir inandrcl kalmadn gren ABD, yerli-yabanc Parababalar bile vazgemilerdir S. Demirelden. Onun ad vurgunla, yolsuzlukla, satlmlkla ve her trden aalk ile zdelemitir halkmz iin. Bunu bildii iin brakm, ple atmtr onu, ABD. Hatrlayanmz olacaktr, B. Ecevit ve eski Cumhuriyeti, dnekliinin kitabn yazm Hasan Cemal, S. Demireli bir kez daha cumhurbakan setirebilmek iin ok uramtr. Fakat ABD, onu brakt iin, bu mmkn olmamtr. Yani Demirelden, bir dnek ve bunak B. Ecevit, bir dnek H. Cemal, bir de smsk-bunak . Seluk ve kafadarlar vazgeememitir. Bunlar sahte demokrattr. Sradan insann saduyusu ve namus anlay bile yoktur bunlarda. S. Demirel, Verdimse ben verdim diyen utanma, arlanma bilmez alaktr. Onun dindarl da, laik grnme abas da sahtedir. Onun tapnd tek tanr para tanrsdr. O, yeri geldii zaman, En ok mam Hatip Okulunu ben atm diyerek vnr. On yllarca en aalk biimde din smrs-din tccarl yapmtr. Yeeni Yahya-Yahya Murat ve Kardei evket-Hac Ali Demirelin toplam 1.5 milyar dolar bulan vurgunlarn hep savunmutur. Ayrca onlarla da ortaktr. Kendisinin de aka syledii gibi, Demirellerde mal mlk ayrm yoktur. Servet ortakl vardr. Dolaysyla da S. Demirel de o vurgunlarn iindedir. S. Demirelin bugn, laik oynama abas Ortaac-eriat alann btnyle bakalarnca doldurulmu olmasndan kaynaklanmaktadr. Bilindii gibi CHP, DSP ve SHP dndaki tm sermaye partileri din smrs yapmak-din alp satmak iin birbiriyle yarmaktadr. Demirelleri, onlara ilikin bir belgeselde, slamkyl yal bir kadn yle anlatmt: Bak kuzum, ben sana Demirelleri anlatverem. Demireller, kurtla birlik olup koyunu yerler, sonra da obanla beraber oturup alarlar. Demireller ite byle Belki okur yazarl bile olmayan, bu saygdeer yal kadn, Demirelleri ne kadar zl ve gereki anlatyor, deil mi? Ama o Anamzda vicdan var, namus var ve aklmz eriyor ama gcmz yetmiyor! diyen Halkmzn saduyusu var. O sebepten Demirellerin iren iyzlerini-kara vicdanlarn olduu gibi gryor ve anlatyor. . Seluk ve benzerleri gibi bin tane insan bir araya gelip kafa kafaya verse, bu sevimli kyl Anamzn bilin dzeyine ulaabilirler mi? stelik de . Selukgiller enteldantel geinir. Eein eei beenmesi misali, kendilerinden baka da kimseyi beenmezler. Bu grup, ABD ve ABnin, Trkiyeyi Sevr bataklna gtrmek istediini grr ve bundan ikayetlenirler. Fakat yine ABye girilmesinden yana olduklarn belirtmekten geri durmazlar. ABye kar deiliz biz, derler. O zaman niye grlt yapyorsunuz dersek; Biz ABye onurlu girilmesinden yanayz derler. Sevrin onurlusu ya da

onursuzu nasl oluyorsa?.. Bu zavalllara gre oluyormu ite Bunlarda Tarih bilinci ve bilimi yoktur. Batnn ve Trkiyenin Tarihini gerek anlamyla bilmez bunlar. Szde Bilim adam Erol Manisaldan ABye a bak (ABye evet, ABn Emperyalist politikalarna hayr demek; cellata evet, ilmeine hayr demektir) Bunlarn bilime en yakn duran-en bilgin geineni Prof. Erol Manisalyla, Prof. Emre Kongardr. E. Manisal, geen Cuma (23 Haziran) gecesi Hulki Cevizolunun Ceviz Kabuu adl TV. programndayd. ABnin Trkiyeye ynelik kt niyetlerini anlattktan sonra, ABye girilmesine taraftar olduunu anlatt. Gerekesini de yle savundu: Ben ABye kar deilim. ABnin, Avrupa devletlerinin emperyalist politikalarna karym. O politikalara kar kyorum. Bu konuda birok kitap da yazm bulunan ekonomi profesr Erol Manisal, emperyalizmin bir politika deil znde bir ekonomi olay olduunu gremiyor. Emperyalizmin, emperyalist devletlerin, kt niyetlerinden kaynaklanan, isterlerse ya da mecbur kalrlarsa vaz da geebilecekleri, uzak da durabilecekleri bir politika olduunu sanyor. Oysa Emperyalizm tekelci kapitalizmdir. Geberen kapitalizmdir. Kapitalizmin tarih iinde vard en son konaktr. Lenin, 1916 ilkbaharnda yle yazyordu: Kapitalistler dnyay paylayorlarsa, bunu, kendilerinde bulunan hain duygulardan tr deil, ulatklar younlama derecesi, kr salamak iin kendilerini bu yola bavurma zorunda brakt iin yapyorlar. Ve dnyay mevcut sermayeleri, gleri orannda paylayorlar, nk kapitalizm ve meta retimi sisteminin mevcut olduu bir ortamda daha baka bir paylama ekli mmkn olamaz. u da var ki, ekonomik ve siyasi gelimeye gre gler de deimektedir. () Kapitalizmin bugnk aamas bize gsteriyor ki, kapitalist gruplar arasnda, dnyann iktisadi ynden paylalmas esasna dayanan baz ilikiler domakta, buna paralel ve bal olarak da, siyasi gruplar, devletler arasnda, dnyann toprak bakmndan paylalmas, smrge sava, iktisadi nem tayan topraklar iin mcadele esasna dayanan birtakm ilikiler kurulmaktadr. (Emperyalizm, s. 94) Emperyalizmin temelden dzeltilecei fikri, bir aldatmacadan, bir iyi dilekten ibaret olduu iin () (age.) Emperyalist saldrganlk, mazlum uluslar boyunduruk altna alma ve igaller, dnya pazarlarnn ve hammadde kaynaklarnn-doal zenginliklerin ele geirilmesi iin yaplan savalar, dnyann kana ve atee boulmas, sinsice ve alaka oynanan diplomasi oyunlar hep; ulatklar ekonomik younlama derecesi yznden, lke snrlar iine samayan tekelci irketlerin ve onlarn emrindeki siyasilerin-devletlerin yapmak zorunda olduu insanlk d, pis, iren ilerdir. Bunlar, emperyalist devletlerin yneticilerinin kanamayacaklar davranlardr. Onlarn iyi ya da kt niyetli olularyla da bir ilgisi yoktur. Emperyalizm var olduu srece, emperyalist yama savalar ve politikalar da olacaktr. Emperyalizm mezara gmldkten sonra, insanlk, onun ktlklerinden kurtulacak ve savalarn, igallerin olmad bir dnya mmkn olabilecektir. Prof. Erol Manisal, burjuva nyarglar ve Sosyal Devrim Bilimini ahmaka kmseyii yznden uzman olduu alanda bile, grdmz gibi, snfta kalmaktadr. Gelelim Prof. Emre Kongarn koftiden bilginlii Bu konuda, E. Kongarn, dnek H. Cemal zerine olan bir ke yazsndan rnek vereceiz. yle balar yaz: Kr nanllk, Dneklik ve Paranoya nsanlarn fikir deitirmeleri doaldr. nsanolu renen, deien, gelien bir yaratktr. Bilgi daarcmz gelitike, bireysel deneylerimiz biriktike, hem duygu hem de dnce dnyamzda birtakm deimeler olmas kanlmazdr.

Bu deime ve gelime salkldr, insan daha baarl, daha uyumlu, daha verimli, sonu olarak da daha mutlu noktalara tar. (Cumhuriyet, 2 Ocak 2006) Buraya kadarki satrlarda bir yanllk yok. Hemen herkesin dnebilecei ve kabul edebilecei doru grlerdir bunlar. Fakat ne yazk ki stat, bundan sonra tam tersi bir tutuma girer. pe sapa gelmezzrvalamalar karalamaya balar. zleyelim: Salksz olan, deimesi, gelimesi, hatta bir zamanlar savunduu fikirlerinden dnmesi deildir. stata gre, dneklik salksz deilmi. te burada her ey berbat olur. Dneklik de kukusuz bir deimedir ama asla bir gelime deildir. Geriye dntr, geriye giditir. Salkl deimede-gelimede insan, hep daha doruya, mkemmele gider. Dnceleri-grleri daha zenginleir, tutarllar, mkemmelleir. Dneklikteyse, kii geriye gider, baa dner. stelik de bu dn, doruyu, iyiyi, mkemmeli arama, ona ulama abasyla olmaz nk her Devrim, taraftarlarndan (tabi sadece szde deil eylemleriyle de devrimci olan taraftarlarndan) byk fedakrlklar ister. Yiitlik, fedakrlk, zorluklara gs germe ister. Trkiyede devrimcilik, kelleyi koltua almay gerektirir. kenceleri, zindanlar, yargsz infazlar hie saymay gerektirir. te bunlar gze alamayanlar, devrimcilikten vazgeerler. Devrimcilikte havlu atm tipler deriz biz bunlara. Bu kiiler sadece o noktada kalrlarsa, biz onlara yalnzca acrz. Devrimcilik gerek insan olmaktr. Bu tipler insanlktan vazgemi olurlar, devrimcilii brakmakla. nsan olmann hakkn verememi, onun onur ve sorumluluunu tayamam olurlar. te bu yzden acrz biz onlara. Bunlarn bir blmnyse, Parababalar satn alr. Kendi hizmetkr yapar. Parayla, nle, koltukla satn alnr bunlar. Korkaklk bir kiilik zaafdr. Yetersizliktir. Acnr bylelerine. nk korkak olursanz koruyamazsnz insanlnz. Yani insanlk onurunuzu. Mesela, gerek bir devrimci olamazsnz. Fakat satlmak, para, mal mlk, n ve makam iin sermayenin-Parababalarnn yani zalim smrclerin, vurguncularn hizmetine girmek; onlara uaklk etmek ahlkszlktr. erefsizliktir, alaklk, namussuzluktur. nsan olmaktan bilerek ve isteyerek vazgemektir. Satlmaktr. Kiiliin, tabi insan kiiliin yok olmasdr. O yzden biz bylelerine insan sefaleti diyoruz. Bunlarn yalnzca suretleri insandr. Ama ruhlar insan deildir Bugn kanser hcreleri gibi, satlm Parababalar medyasnn tm kebalarn tutmu olan dnek yazar-izerler ordusu bu kategoriye girer. Sermayeye uaklk eden Holding Profesrleri, sanat, ovmen bilmem ne adlarn tayan soytarlar da tabi bunlardandr. Hasan Cemal ite budur. Yani bir insan sefaletidir o da Meseleyi byle grmemek, hi grmemektir E. Kongar ve . Seluk gibiler de zaten hi grememektedirler sorunu Zaten onlarn, kendilerine yani Cumhuriyet Gazetesine saldrmayan dneklerle hibir problemi yoktur. E. Kongar, Libo Mehmetle (Barlasla) birlikte TV program yapar. Bu ii yaparken de birbirlerine saygda kusur etmezler. Oysa, biz gerek Devrimciler iin, Libo Mehmet de sefalettir ve midemizi bulandrr bunlarn tm gibi Ayrca belirtelim ki H. Cemalle Libo Mehmet bugn Parababalar ve ABD uakl konusunda tpatp birbirlerine benzerler. Yani her ikisi de birbirinin ayndr. Hemen her konuda ayn eyleri savunmaktadrlar. . Seluk da bunlarn bir dier benzeri olan etin Altanla dosttur. Birlikte, o alan, o dneklerin en kdemlisinin doum gnn kutlarlar. Ve o kutlamada, . Seluk sirkatin syler: Bugne kadar etin Altanla hi meselemiz (tartma benzeri bir eyimiz) olmad. Kelimeler belki aynen bunlar olmayabilir. Fakat anlam aynen buydu, . Selukun sylediklerinin Bu szleriyle . Seluk, bizim aslnda dneklerle bir mcadelemiz olmaz, demi oluyor. Olmaz da tabi, nk u anda da Cumhuriyette bir yn dnek almaktadr, yazp izmektedir. Birlikte karde karde geinmektedirler-yazmaktadrlar. Gazetecilik yapmaktadrlar. Hatrlatalm, . Altan, yalnzca kendisi sefaletlemekle kalmam, tpatp kendisi gibi iki de oul yetitirmitir Hibir iren nesne bizim midemizi bylesine dnekler kadar bulandrmaz

imdi E. Kongar braktmz yerden okumaya devam edelim: Salksz olan, kr inan sahiplerinin kamp deitirdiklerinde sergiledikleri banazlk ve paranoyadr. (Kr inan deyimini fanatizm karl kullanyorum; Erdal Atabeke teekkrler.) (agy) Bir kez daha grdmz gibi sradan-normal kiilikteki insanlarn dneklii, E. Kongar iin problemsorun deildir. Hatta salkldr bu tr deiimler. Salksz olan, kr inan sahiplerinin dnekliiymi E. Kongara gre... Allah bunlara akl fikir ihsan etsin desek bir faydas olur mu dersiniz?.. E. Kongar kr inan deyimini de fanatizm karl kullanyormu. Burada da uvallyor, E. Kongar. Devrimcilii, demokratl ve dnekliin ne olduunu hi bilmedii gibi, sosyal bilimlerin terimlerini de bilmiyor. Terminolojiden de bihaber. Kr inan szc fanatizm karl olarak kullanlamaz. Kullanan yanl yapar. Kr inan, dogma karlnda kullanlabilir. Ona yakn der. Tam olmasa da onu karlar. nk her ikisinde de inanmak sz konusudur. Akl ve mantk szgecinden, deneyden geirmeden yani yanl da olabilecei hi akla getirilmeden kabul edilen tezler, grler, emirler vardr. Akln ve bilimin ltlerine vurulmadan kabul edildikleri, inanldklar iin krdr bunlar. Salam bir dil mantna sahip olan Nijat zn, krinanc; batl itikat, hurafe diye anlamlandrr. Nijat znn bu yaklam; Emre Kongardan da Erdal Atabekten de ok daha baarldr. Aralarnda nitelik-kalite fark vardr. Bizce bu kelime dogmadan hurafeye kadar geni bir yelpazeye yaylan anlamlar btnn kapsar. Fanatizmdeyse, ar-lsz biimde balanmak sz konusudur. Bir inanca, yani bir dinin dogmalarna olduu gibi, hi de inan konusu olmayan eylere de balanabilir insan. Mesela, bir sanatya, bir sanat dalna-trne, bir nesneye (otomobile falan), bir ehre, bir semte, bir futbol kulbne, bir sporcuya ya da ailesine balanabilir. Tabi ok ar lde... Uca savrularak E. Kongar, yukarda aktardmz satrlarnda, bu terim bilgisini yine bir Cumhuriyet yazar olan Erdal Atabekten aldn-rendiini anlatarak ona teekkr ediyor. Erdal Atabek, E. Kongara kyasla daha da sade suya tirit yazlar yazan biridir. Burada tam da Bozacnn ahidi rac durumuyla karlayoruz. Kald ki, sanrz bu yaktrma terim bilgisi Erdal Atabekin de orijinal mal deildir. nk Ortaac-eriat Mehmet Doann, Pnar Yaynlarndan kan Byk Trke Szlknde, Krinan, taassup, fanatizm diye aklanr. Mehmet Doan Ortaac olduu iin krinanc, dogmayla ilikilendirmez. nk dogma denince akla ncelikle din dogmalar gelir. Bir dinin Tanr buyruu diye ne srlen savlar ve emirleri de birer dogmadr. Mehmet Doan bundan kanmak iin krinanc, fanatizmle balantl klar. yle aklar. Tabi terim uydurukuluu yapar. Erdal Atabek de, bu uydurma-yaktrma terim adlandrmay buradan alm olmal. Bize yle geliyor Geelim. E. Kongar, ke yazsnn sonraki blmnde de hibir deer tamayan, safsata diye niteleyebileceimiz zrvalamalar yapar. ki rnek verelim buna da: Genliinde, darbeciler kampnda yapt yanllar, imdi yeni katld liberalizm kampnda tekrarlamakta, her tan altnda hainler her kenin ardnda dmanlar grmektedir. (agy) Hain yok mudur, E. Kongar, Trkiyede? Ona gre ya yoktur ya da yok denecek kadar azdr. Rahmetli Atilla lhan da, Trkiyenin yzde on hain kontenjan vardr diyordu. imdi soralm E. Kongara: A. lhan da m banazd? unu belirtelim ki, A. lhan, zekaca ve bilgi-biline, E. Kongar, ona, yze deil bine katlar. E. Kongar ve . Seluk gibi Cumhuriyetilerin, kendilerine satamayan dneklerle bir sorunlar olmad, hatta bazlaryla dostluklar ve ibirlikleri olduu iin byle dnmeleri, onlar hain ve alak grmemeleri doaldr. nk kendi solculuklar da gstermeliktir, kldan tydendir. Ya da tavan kakas solculuktur bu Devam eder E. Kongar: Kiisel ve toplumsal varln, iinde bulunduu kampla zdeletirdii iin, dnekliini hakl karmak amacyla, daha keskin daha banaz ve hatta paranoyak olmutur. (agy) E. Kongara gre, H. Cemal paranoyak olmu. Niye? Cumhuriyete saldrd iin...

yi de H. Cemalin dneklii yeni deil ki... H. Cemal, 1980li yllarn bandan beri dnektir. Onunla on ksr yl alan, kardee geinen, onu ynetici yapan siz deil misiniz? Nadir Nadi ve . Seluk deil mi? H. Cemal, paranoyak filan deildir. Parababalarnn hizmetindeki her dnek gibi, ald on binlerce dolarlk ayl hak etmeye almaktadr sadece. Bu grevini de ok bilinlice yapmaktadr. Cumhuriyet Gazetesinin demokratlnn snrlar... Devam ediyor E. Kongar: Asl dmanlar ise, eski ya da yeni, kar kampn banazlar deildir. nk onlar da kendisi gibi kr inan sahibidirler; dman kamplar birbirinin varl ile beslenir. (agy) Samalamann dzeyini veya dzeysizliini gryorsunuz deil mi? Peki kimmi H. Cemalin asl dmanlar? Grelim: Asl dman, banazla kar kan, gerek demokratlardr. (agy) Gerek demokratlar kim? Tabi ki Cumhuriyet taifesidir. Baka kim olacak... O Cumhuriyet ki, 1980li yllarda, gerek devrimci sanat Kerim Korcann lm zerine verdiimiz lm ilann bile yaymlatamamtk ona. lan metninde; Vaclav Havel gibi ABD uaklar ibaresi getii iin... Bu ibareyi karmadan ilan yaymlayamayz, demilerdi bize... Bu tutum, dnceye saygszln, dnce yasaklnn, sansrcln ls deil midir? Dnce yasaklnda ve sansrclkte Abdlhamitle ayn kafaya sahip olmak deil midir? Bunlar demokrat oluyor hem de gerek demokrat... Glerler kedinin amar ykayna... Cumhuriyet, 12 Eyll ncesinde de ehitlerimizin lm ilann, iinde devrimci dnceler savunulduu iin yaymlamamt. Ayrca, . Seluk, 1950 ncesinde, devrimcilere uygulanan zulm, onlarca yllk hapis cezalarn; Kemalist dzenin iyice oturtulmas iin bu uygulama gerekliydi (zorunluydu da demi olabilir) diyerek savunmutur. Hikmet Kvlcmlda bu cezalar tam bir trajediye dnr bildiimiz gibi. 1925ten 1950ye kadar olan yirmi be yln tam on dokuz yln burjuvazinin zindanlarnda geirir, Kvlcml. Askeri savclar, onun iin hazrladklar iddianamelerde, ak ak, Kvlcml iin delil arayacak kadar saaafdil deiliz der... . Seluk da bunlar-bu uygulamalar gerekliydi, der. Sonra da bunlar, Biz gerek demokratlarz diye vnrler... A klkuyruklar, siz demokratln, demokrasinin, sosyalizmin ne olduunu bilir misiniz? Demokratlk size srsen bular m? Sizin gerek devrimcilere dmanlk asndan Hasan Cemalden ne farknz var?.. Onunla ayn kafa yapsna sahipsiniz siz de. O da, siz de, Abdlhamit Kafas tamaktasnz. Cumhuriyet, 12 Mart 1971den beri tam bir Dnekler Seras veya Fideliidir. Marksizm dnekleri, gerek devrimcilikten rkntye kaplp tatl canlarn gvenli bir limana atmak isteyince, ilk gzlerine arpan yer Cumhuriyet Gazetesi olmutur. Bu gazete adeta mknats gibi ekmitir bu alaklar-yreksizler takmn... Bu ahlk fukaralarn, bu insan sefaletlerini... Bu grnte insanlar, burada adlarn duyurup, Parababalarnn utan verici gvenini (iyi bir uak olacaklar konusunda) kazandktan sonra, sermayenin has yayn organlarna transfer oluyorlard. Daha dorusu Parababalar tarafndan ie alnyorlard. Bu alaklar artk, kalitelerine gre on binlerce dolara varan maalarla, yerli-yabanc Parababalar etesine, en erefsiz biimde; utanmay arlanmay bilmeden hizmet ediyorlard. Bunlar, her trden insan-ahlk ve ulusal deerlerden kopuyorlard. Biz, bunlar yiv syrm civatalara benzetiyoruz. Bunlar, karlar gerektirdii anda her trl ekle ya da hale girebilirler. Hi rahatszlk duymadan... Cengiz andar, Hasan Cemal, Hadi Uluengin, ahin Alpay, Ali Krca, Nuri olakolu, Ufuk Gldemir, bu alaklar takmnn, bu sefaletler ordusunun ilk akla geliverenleridir. Yukarda da sylediimiz gibi, u anda transfer edilecei gn bekleyen ynla dnek vardr Cumhuriyette.

. Selukgillerde ileyen ve gerekleri az da olsa kavrayan bir zek olsa, Hasan Cemal paranoyak m, bilmem ne mi diye samalayacaklarna, bir dnrler: Biz bu kadar dnei, ala nasl yetitirdik? Bunlar niye Cumhuriyetten kt? Bizim bu aalk iteki suumuzun bykl nedir? diye. Ama onlarda, bu sorular aka soracak ne drstlk var ne de zek... Onlar, imdi Demirelli (Demirelin liderliinde) Cumhuriyeti Cephe kurma peinde... Anadolu Halk, byleleri iin; Krk bir dana akll der. GELELM KNC SAPKIN AKIMA Bu akmn en nde gelen temsilcileri, ESP-Atlm ve EMEP-Evrenseldir. Bunlarn hemen arkasndan . Kaypakkayac iki grup gelir. Bunlar Partizan-i Kyl ve Devrimci Demokrasi adl gruplardr. Bunlarn tm 12 Eyll 1980 ncesinin Maocu-Enver Hocac (AEPci) gruplardr. Bilindii gibi bu gruplarn Trkiyedeki Kart Babas da Dou Perinektir. Bunlar onun evlatlar, torunlardr. D. Perinekin siyasi kimliine yukarda yer vermitik. Bu gruplar da ne yazk ki nemli lde onun siyasi zelliklerini tamaktadrlar. Bunlarn fobisi de askerdir, Trk Ordusudur. Bunlar, ordunun burjuva devletinin balca iki bask gcnden biri olduunu bilirler. Ama gerisini bilmezler. Yani ordunun, burjuva devletinin bask gc olmakla birlikte, kendisinin burjuva olmadn, Halk ocuklarndan olutuunu bilmezler. (Kastettiimiz Trk Ordusudur.) Ordu Meselesine Leninizmin bak Bu konuda sz Ustaya brakalm. Leninin 1905 Devriminden kard derslerde bu konuya ilikin olarak ne dediini grelim: () phesiz devrim bir kitle karakteri kazanmadka ve askeri birlikleri etkilemedike, ciddi bir mcadeleden sz edilemez. Askeri birlikler arasnda almamzn art olduunu sylemeye bile gerek yoktur. Fakat onlar bir hamlede ikna etmenin veya kendiliklerinden davaya inanmalarnn sonucu olarak, bizim tarafa geeceklerini hayal etmemeliyiz. Moskova ayaklanmas, bu grn ne kadar klielemi ve l bir gr olduunu aka ortaya koymutur. Aslnda askeri birliklerin tereddt gstermesi, ki bu her gerek halk hareketi iinde kanlmaz bir olaydr, devrimci mcadelenin iddetlendii her zaman askeri birlikler iin gerek bir mcadeleye yol aar. Moskova ayaklanmas, devrim ve gericilik arasnda bocalayan askeri birlikler iin, kanl ve lgn bir mcadelenin mkemmel bir rnei olmutur. Bizzat Dubasov, Moskova garnizonunu oluturan on be bin kii ierisinde sadece be bin kiinin gvenilebilir olduunu aklamtr. Hkmet kararszlara ok eitli ve korkun yollarla engel oldu: Onlara ricada bulundular, vdler, rvet verdiler, kol saatleri, paralar, vs. hediye ettiler, votkayla uyuturdular, yalan sylediler, tehdit ettiler, klaya hapsedip silahlarn aldlar ve en az gvenilir olduklarndan phelenilenleri ise ihanet ve iddet kullanarak tasfiye ettiler. Bu durumda hkmetten ok geri kaldmz, aka ve ekinmeden itiraf etmek cesaretini gstermeliyiz. Biz kararsz askeri birlikler iin hkmetin giritii ve kazand byle saldrgan, verimli, cesur ve aktif bir arpmada emrimize amade glerden faydalanmay baaramadk. Ordu iinde almalar yaptk ve gelecekte bu almalar, askeri birlikleri ideolojik olarak tarafmza kazanmak iin iki misline kartacaz. Fakat ayaklanma srasnda, askeri birlikler iin maddi bir mcadelenin zorunluluunu unutacak olursak, sefil bilgiler durumuna deriz. Aralk aynda, Moskova proletaryas bize askeri birlikleri ideolojik olarak saflarmza kazanmak konusunda muhteem dersler verdi. rnein, 8 Aralkta Strastnaya Meydannda kalabalk Kazaklar evirdi, onlar kardee kaynap, geri dnmeye ikna etti. 10 Aralkta Presnya Mahallesinde on bin kiilik bir halk kitlesi nnde ellerinde kzl bir bayrak tayan iki ii kz Kazaklar ldrn bizi, bayra lmeden teslim etmeyeceiz! diye haykrarak karlad zaman, Kazaklar akna dnm, kalabalktan gelen Yaasn Kazaklar barlar arasnda drt nala oradan uzaklamt. Bu cesaret ve kahramanlk rnekleri proletaryann belleinde ebediyete kadar derin izler olarak kalmaldr.

imdi de, bizim hkmetten nasl geride olduumuzu gsteren rnekler verelim. 9 Aralkta askerler devrimcilere katlmak zere Marseillaisei syleyerek Bolshaya Serpukhovskaya Caddesinden aa yryorlard. iler onlar karlamak iin delegeler gnderdi. Malakhovun bizzat kendisi onlara doru tehlikeli bir ekilde at srd. iler ok ge kalmt, Malakhov daha nce ulat. Malakhov, askeri kararszla dren ok heyecanl bir konuma yapt, askerleri ar svariler kuatt, klaya gnderdi ve orada hapsetti. ki gn iinde yz elli bin kiinin armz zerine ayaklanmasna ramen, askerlere nce biz deil Malakhov ulat, oysa bunlar devriye kollar olarak rgtlenebilirlerdi ve rgtlenmeliydiler. Malakhov askerleri ar svari birlikleri ile kuatt, oysa biz Malakhovu bomba atclar ile evirmedik. Bunu yapabilirdik ve yapmalydk; ve ok nce Sosyal-Demokrat basn (eski Iskra) bir ayaklanma srasnda sivil ve askeri efleri acmadan yok etmenin grevimiz olduuna iaret etmiti. Bolshaya Serpukhovskaya Caddesinde olanlar, ana izgileri ile Nesvizhskiye Klasnda ve Krutitskiye Klasnda da tekrarland ve yine iiler Ekaterinoslav Alayn geri ekmeye giritikleri zaman ve Alexandrovdaki istihkmclara delegeler gnderildii zaman ve Rostov topu birlii Moskova yolundan geri dndrld zaman ve Kolomnadaki istihkmclar silahszlandrldklar zaman ve benzeri olaylarda, ayn eyler yaand. Ayaklanma srasnda biz kararszlk gsteren askeri birlikler iin yaptmz mcadelede yeterli olmadmz ispat ettik. (Lenin, Moskova Ayaklanmasnn Dersleri, Kitle inde Parti almas, Ekim Yaynlar, 5. Bask, s. 42-44) Trkiyede Ordu Genliinin devrimci gelenei Ekim Devrimi ve onu takip eden btn devrimlerde, burjuva devletinin emrindeki ordu paralanm ve bunlardan biri devrime katlmtr. Devrimcilerin safna gemitir. Her gerek devrim askeri birliklerde bu blnmeye yol aar. Bu kanlmazdr. Yeter ki devrim kitle karakteri kazansn. Halk etkilesin ve saflarnda ordulatrsn. te o zaman asker birlikler iinde de bir tereddt ve bunun arkasndan bir paralanma mutlaka olur. Kald ki Trk Ordusu hemen tmyle Halk ocuklarndan olumaktadr. Fransz Ordusu gibi, subay kadrosu burjuva ocuklarndan, ngiliz Ordusu gibi soylulardan olumamaktadr. Sivil Genliimizin nasl ok nemli bir blm devrimcileebiliyorsa, Ordu Genliinin de bir blm devrimcileebilir. Belki sivil genlik orannda olmaz bu devrimcileme. Ama bir blm mutlaka devrimcileir. Ordu da Halkn bir parasdr. Fakat Halkn, iine en zor nfuz edilebilen parasdr. Bu nedenle, Ordu Genliini ideolojik olarak kazanmak iin aktif bir mcadele yrtmeliyiz. Ordu, devrime de gidebilir, faizme de. Tabi biz, Ordunun devrime giden tarafn tutmalyz. Bu taraf, Ordu Genliidir. Generaller, Ordunun burjuvalam kesimini temsil ederler. Parababalar tarafndan kolay elde edilirler. Tabi bu kesim iinden de ilerici unsurlar kabilir. Ama az kar. Ordu Genliiyse, Ordunun Halka yakn olan ynn oluturur. Biz devrimciler ite bu yn-taraf tutmal ve onu ideolojik olarak kazanmalyz. Marksist-Leninist Devrim retisi bunu emreder. Kald ki bizim Ordu, Osmanlnn ilk kurulu gnlerinden gelen bir devrimci gelenee sahiptir (Tabi Ordu Genlii). Tanzimatta, Merutiyette, Kuvayimilliyede, 27 Maysta ve 28 ubatta bu gelenek kendini ortaya koymutur, ispatlamtr. Tabi olaylar, olduu gibi grebilenler iin... Akl ve Diyalektik Mantk sahipleri iin... Trkiyede Ordu Genliinin devrimci geleneinin Lenin tarafndan grl 1908 Merutiyet Hareketi, bir devrim midir? Evet. Bir burjuva devrimidir. Halk Devrimi deildir. Ama devrimdir, burjuva devrimi de olsa... Yine Ustay izleyelim: rnek olarak 20. yzyl devrimleri alnrsa, Portekiz ve Trk devrimlerini [1908 devrimi kastediliyor- .] burjuva devrimleri olarak kabul etmek besbelli kanlmaz bir ey olacaktr. Ama bu devrimlerin her ikisi de halk devrimi deildir; nk halk ynlar, halkn geni ounluu, kendine zg ekonomik ve politik taleplerle, aktif, bamsz ve hissedilir bir biimde, bu devrimler iinde grnmezler. Buna karlk, 1905-1907 Rus burjuva devrimi, Portekiz ve Trk devrimlerinin, zaman zaman kazandklar kadar parlak baarlar kazanm olmakszn, sz gtrmez bir biimde gerek bir halk devrimi oldu. nk halk ynlar, halk ounluu, halkn bask ve smr altnda bunalm

en derin aa toplumsal tabakalar, kendiliklerinden ayaklanm ve devrimin btn gidii zerinde, kendi isteklerinin, yklmakta olan eski toplum yerine kendi gnllerince yeni bir toplum kurma giriimlerinin izini brakmlardr. (Lenin, Devlet ve htill, Bilim ve Sosyalizm Yaynlar, s. 53) Peki 1908 Trk Devrimini kim yapmtr? Sivil ve asker Jn Trkler. Yani sivil ve asker genlik. Yine Ustaya bakalm: Trkiyede Jn Trklerin ban ektii hareket, orduda baar salamtr. Geri bu yarm bir zaferdir, hatta o bile deildir. nk Trkiyenin II. Nikolas (II. Abdlhamid kastedilmektedir. KY.) nl Trk anayasasn yrrle koyma vaadiyle imdilik durumu kurtarmtr. Ne var ki bir devrimde byle yarm zaferler, eski rejimin vermek zorunda kald bu gibi acele dnler, i savan daha geni halk ynlarn harekete katan yeni ve ok daha kesin, ok daha sert dalgalanmalarn en salam gvencesidir. (Lenin, 23 Temmuz (5 Austos) 1908 Dnya Siyasetinde Patlayc Maddeler, Lenin Stalin Maonun Trkiye Yazlar, Kaynak Yaynlar, s. 62-63) Ayn burjuva devrimcileri, bildiimiz gibi bir yl sonra, 1909da, 2. Abdulhamidi tahtndan indirirler. Ve Merutiyet Dzenini kurarlar. Bylece de devrimlerine yeni bir halka daha eklerler. Birinci Kuvayimilliyeye bakalm. Nedir bunun snfsal ve siyasal karakteri? Lenin Trkiyede olup bitenleri ok doru grr ve deerlendirir Bunu hem Lenin hem de 17 Temmuzla 1 Eyll 1928 arasnda Moskovada toplanan Kominternin 6. Kongresinde kabul edilen Komintern Program ok net olarak ortaya koyar: Ocak 1920: Trkiyede burjuva-milli devrimi; (...) ile birlikte milletleraras devrim zincirinin halkalar, kapitalizmin derin kargaala yol aan genel bunalmn meydana getiren unsurlardr. imdi de Leninin bu hareketi nasl deerlendirdiini grelim. Bunun iin, Sovyetler Birliinin ilk Ankara elisi S. . Aralovun hatralarndan bir blm aktarmamz yetecektir. S. . Aralov bu blmde, Ankaraya hareket etmeden nce Leninin kendisini ararak, grmelerinde, ona sylediklerini anlatr: Vladimir lyi yerinden kalkt, masasnn arkasndan kt, ierin'le dosta selamlat, hal, hatr sordu. Sorgu dolu gzlerle bana bakt, elimi skt, cesaretlendirici scak bir bakla ve sempati okunan bir glmseyile: - Demek byle, azizim, dedi, sava bitirdiniz. Diplomat oldunuz, ala! Klc sapan haline getirdiniz! yi ve gerekli bir i. Ltfen oturunuz. 17nci orduyu hatrlyorum, hatrlyorum. Ordunuz fena dvmedi. imdi size byk bir i veriliyor. Trkiye'de yararl alacanz umuyorum. Trkler, milli kurtulular iin savayorlar. Bunun iin merkez komitesi, askerlik ilerini bilen birisi olarak, sizi oraya gnderiyor. Emperyalistler Trkiye'yi soyup soana evirdiler, hl da soyuyorlar. Kyller ve iiler buna katlanamadlar ve bakaldrdlar. Sabr barda tat, gerek Dou halklar gerek biz emperyalist kuvvetlere kar savayoruz. Sovyetler Birlii emperyalistlerle olan iini bitirdi. Onlar bozguna uratt ve memleketten kovdu. Onlarn dilerini sktk, keskin trnaklarn vcudumuza geirmelerine izin vermedik. Lenin Trkiye'de olup bitenleri ok iyi biliyordu: - Mustafa Kemal Paa, tabii ki sosyalist deildir, diyordu Lenin. Ama grlyor ki, iyi bir tekilat Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor. lerici, akll bir devlet adam. Bizim sosyalist inklbmzn nemini anlam olup, Sovyet Rusya'ya kar olumlu davranyor. O, istilaclara kar bir kurtulu sava yapyor. Emperyalistlerin gururunu kracana, padiah da yardaklaryla birlikte silip spreceine inanyorum. Halkn ona inandn sylyorlar. Ona, yani Trk halkna yardm etmemiz gerekiyor. te, sizin iiniz budur. Trk hkmetine, Trk halkna sayg gsteriniz. Byklk taslamaynz. Onlarn ilerine karmaynz... ngiltere onlarn zerine Yunanistan' saldrtt. ngiltere ile Amerika bizim zerimize de sr ile memleket saldrtt... Sizi ciddi iler bekliyor. Yolda Frunze bugnlerde Ukrayna Cumhuriyeti adna Ankara'ya gidecektir. Herhalde onunla Trkiye'de karlaacaksnzdr. - Kendimiz fakir olduumuz halde Trkiye'ye maddi yardmda bulunabiliriz. Bunu yapmamz gereklidir. Moral yardm, yaknlk, dostluk, kat deeri olan bir yardmdr. Bylece, Trk halk yalnz olmadn hissetmi olacaktr. (Bir Sovyet Diplomatnn Trkiye Hatralar. S. 46-47)

ok ak biimde sylendii gibi Birinci Kuvayimilliye Hareketi, Burjuvazinin (Anadolu Burjuvazisinin) nderliinde verilen bir antiemperyalist milli kurtulu hareketidir. Ayn zamanda da bir milli burjuva ihtilalidir. O zaman Anadolu burjuvazisi o kadar zayf ve ufuksuzdu ki, kendi ihtilalini, kendi iinden kan bir temsilciyle ynetemiyordu. Ordu Genliinin bir Paasnn, devriminin bana gemesine rza gstermek zorunda kalyordu. Mustafa Kemal o zaman 38 yandayd. Yani Ordu Genliini ve onun Tarihinden gelen devrimci geleneklerini temsil ediyordu. O geleneklerin gcyle, stanbul Hkmetine ve Padiaha bakaldryor, antiemperyalist burjuva ulusal kurtulu hareketine katlyordu. Tabi Ordu Genliinin dier temsilcileri olan silah arkadalar da... i Snfmz, o tarihlerde, Anadoluda son derece clz ve rgtsz. Burjuvaziyse, i Snfmza gre daha deneyimli ve rgtl. O yzden i Snfmz etkisizletirerek, harekete damgasn vuruyor, yani snf karakterini harekete benimsetiyor. Anadoluda Mdfaa-i Hukuk Cemiyetleri biiminde rgtlenen ve Ulusal Kurtulu Hareketine, daha dorusu savana snf karakterini veren burjuvazidir. Bu antiemperyalist Kurtulu Savan kimler yapmtr? Trkiye Halk, onun bir paras olan Ordu Genlii ve Anadolu Burjuvazisi. Modern bir snf olduu ve rgtl bulunduu iin Harekete karakterini yanstm ve zaferin tm kazanmlarn tekeline almtr, burjuvazi. imdi de 27 Mays Hareketine bakalm. Bu nedir? Politik bir devrimdir. Ordu Genlii ve aydn sivil genlik elele vererek bu devrimi yapmtr. Vurucu G roln Ordu Genlii oynamtr. Peki yktklar iktidarn snf karakteri neydi? zbez Finans-Kapital iktidardr. Asker ve Sivil Genliimiz bu zalim, hain Finans-Kapital iktidarn bir gecede ve tek vuruta alaa ediyor. Ama kendisi Kkburjuva snftan gelme bu genliimizin. Oysa 20nci Yzylda ancak iki modern snftan biri iktidar olabilir ve orada kalabilir. Bunlar da burjuvazi ve i Snfdr. nk; egemen retim yordam (biimi) iinde sadece bu iki snf dolayszca rol oynar, bu dzende. O nedenle de iktidar bunlardan birinin elinde olabilir ancak. Tabi i Snf iktidara gelince smrye son verir ve smrc snf olan burjuvaziye tahakkm uygular. Bask altna alr onu. Kardevrim hevesini krmak iin... 27 Mayslar, btn iyi niyetlerine, yurtsever ve halkseverliklerine ramen, iki modern snftan birine dahil olmadklar iin iktidar ellerinde tutamadlar. Tutamazlard da. Ellerinde, iktidara gelince uygulayacaklar bir programlar bile yoktu. Onlar yalnzca ykmakla her eyin dzeleceini, toplumsal ktlklerin son bulacan sanyorlard. Bu derece saf, bu derece ocuktular. Tabi ok da iyi niyetliydiler. i Snfmz yine rgtszd. Devrimcileri, gcyle yani rgtl gcyle etkileyemedi. Finans-Kapitalistlerse dilerinden trnaklarna kadar rgtlydler. Kendileri gibi asalak ve vicdansz bir smrc snf olan Antika Tefeci-Bezirgn Sermayeyle de tam anlamyla kaynaktlar. Onu yedeklerine almlard. stelik uluslararas Parababalaryla da ortaklamtlar. Btn bu sebeplerden dolay devrimden hemen sonra yine iktidar ellerine geirdiler. Sadece birka kurban verdiler o kadar. Fakat 27 Mays tmden de etkisiz olmad. Toplumda smrnn nne nce bent ekecek (devrimci mcadelenin yan rn olan reformlar yoluyla snrlamalar getirecek) ve sonunda da onu smrlen snfla birlikte tmden ortadan kaldracak olan Sosyalizmi serbest brakt. O gne dek sosyalistlere hi soluk aldrlmamt. Sosyalistler hep zindanda tutulmutu. Bu artlar altnda da yaygnlaamam, kitleselleememiti. 27 Maystan sonra dnce ve rgtlenme zgrlnn nndeki engeller bir lde de olsa kaldrld. Demokrasi krntlar biimindeki bu ksm-snrl zgrlk ortamnda, sosyalizm; alan ve ezilen halk kitleleri, aydn genliimiz ve eitim emekileri bata gelmek zere

kamu emekileri iinde hzla yayld. Gl bir sosyalist kuak ve sosyalist kltr olutu. Marksizmin klasikleri Trkeye evrildi ve kitlelerce okunmaya baland. Bu gelimeden korkuya kaplan ABD ve benzeri Batl emperyalist devletlerle yerli Parababalar hemen CIAnn aalk, iren, insanlk d Kontrgerilla yntemlerini Trkiyede de uygulamaya baladlar. Faist milis rgt MHPyi-lk Ocaklarn kurdurdular. mam Hatip okullarnn saysn ptrak gibi artrdlar. Kuran Kurslar ve Tarikatlar da olanca gleriyle destekleyerek glendirdiler, yaygnlatrdlar. Devrimci Hareketin ykseliinin nn bu faist ve Ortaac glerle tkamaya altlar. Sonra da sosyalistlerin ve sosyalist kltrn btnyle kkn kazmak iin art arda iki faist darbe yaptrdlar: 12 Mart ve 12 Eyll faist darbeleridir bunlar. 27 Maysn, Anayasas bata olmak zere, halka az da olsa soluk aldran btn halktan yana yasalarn ortadan kaldrdlar. Faist 1982 Anayasas ve ayn dorultuda-ayn amala hazrlanan Sendikalar Yasasn getirdiler. Bu faist dzenlemeleri yeni Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Terrle Mcadele Yasas, Devlet Gvenlik Mahkemeleri Yasas gibi faist yasalar izledi. Sonunda 27 Maysn getirdii olumlu her eyi hemen hemen gtrm oldular. 28 ubat da kendine gre bir ileri harekettir. Bir politik devrim olamasa bile, ileri, demokratik ynde atlm bir admdr. Ortaac-eriat toplum dzenine gidii bir sreliine de olsa durdurabilmitir. Hi unutmayalm ki laiklik gitti miydi toplum Ortaaa gidiverir bir anda. Bir Afganistan, bir Suudi Arabistan, bir ran oluverir. Laikliin olmad yerde de demokrasiden asla sz edilemez Demokrasinin olmad yerde-toplum dzeninde laiklik olabilir. Fakat tersi olamaz: Laiklik yoksa demokrasi de insan haklar da yoktur. Bu bakmdan Laiklik, demokratik bir toplum dzeni iin hayati neme haizdir. Laiklii de Halk Demokrasisi gibi ncelikle biz gerek devrimciler savunmalyz. Bizim ncelikli grevlerimiz arasndadr. Bunu yine Lenin Usta sylyor: Ama, okulu, ayr ayr ligalar iinde rgtlenmi bulunan uluslar arasnda bltrmek zere devletin elinden almak, demokrasi bakmndan ve hele proletarya asndan zararl bir tedbirdir. Bu, ancak uluslarn ayr zelliklerinin salamlamas sonucunu dourur, oysa biz, uluslar birbirine yaklatrma yolunda aba harcamalyz. Byle bir tedbir, ovenliin gelimesi sonucunu verir, oysa biz, btn uluslarn iilerinin en sk birliine doru, her trl ovenizme kar, her trl ulusal tekelcilie kar, her trl burjuva milliyetiliine kar yrmek zorundayz. Btn milliyetlerden gelme iilerin eitim politikas birdir: anadilin zgrl, demokratik ve laik okul. (talikler Lenine aittir.) (Lenin, Uluslarn Kaderlerini Tayin Hakk, Sol Yaynlar, kinci Bask, s. 140) Bizim yamuk sol, baka trl adlandrrsak szde sol bu gerei bilmez. Ortaac hareketlerle ittifaklar peinde koar. Ortaaclarn rgtledii Trban eylemlerinde onlarn yannda yer alr. Ortaac, sahte insan haklar rgtyle-Mazlum-Derle ve yine eriat yazar izer takmyla ortak bildiriler yaymlar. Bu utan verici bir alalmadr. Bunun devrimcilikle ve demokratlkla zerrece ilgisi yoktur. Bu Ortaac taife, 28 ubattan sonra bizim szde-uyurgezer solla ittifak aray iine girmitir. Ondan nce soldan bilinlice ve kararlca uzak duruyorlard. Hi unutmayalm 2 Temmuz 1993te Sivasta 35 aydn-demokrat tam da kendilerine uygun bir usulle katleden bu canavarlardr. O masum insanlar, o gencecik demokratlar ateler iinde yanarken, bu insan sefaleti alaklar Madmak Otelinin nnde hayvani lklar, sevin naralar atyorlard. Bunlarn ellerindeki kan, okyanuslarn btn sular ykayp temizleyemez. Bunlarn ellerini skan herkesin de eline kan bular Yine hi unutmayalm: Hibir yapma din laik olamaz. O dine tam anlamyla inanan da. Dinlerin zyle eliir bu. Bu dinler, hayatn-toplumun ve kiinin her alann dzenlerler. Dzenlemek isterler. Sanattan, hukuktan, felsefeden, ekonomiye kadar, her alan dogmalarla (tartlmaz Tanr buyruklaryla) kesin biimde belirlerler. Ona inanan o buyruklara da uymak ve onlar toplumda hatta dnyada egemen klmak ister. stemezse zaten dini btn-gerek dindar saylmaz. Peki Batl lkeler laiklii nasl uyguluyor, uygulayabiliyor? Biz de onlarnki gibi bir laiklii uygulayamaz myz? Kesinlikle hayr, uygulayamayz. undan:

Dini siyasi ideoloji olarak benimseyen snf, Tarihin ilk egemen snf olan Antika TefeciBezirgn Sermaye Snfdr. O asalak-vurguncu snf Ortaada kaytsz artsz egemendi. imdiyse Modern Finans-Kapitalin uydusu durumundadr. Yamadan aslan payn da elbette ki Finans-Kapital almaktadr. Bu yzden imdiki durumdan memnun olmakla birlikte, hep tek bana iktidar olduu eski gnlerin zlemi iindedir. mkn-frsat bulursa toplumu o gnlere gtrmekte hi tereddt geirmez. Bulamazsa mevcut duruma katlanr. Bu Antika smrgen snf, bizim gibi ark toplumlarnda btn yrtc dileri ve trnaklaryla yaamaktadr, varln srdrmektedir. nk bizde burjuva devrimi 20nci Yzylda yaplmtr. Yani burjuvazinin dnya genelinde tm olumlu zelliklerini yitirdii, tekelci aamaya geldii bir dnemde yaplmtr. O yzden, mesela Trkiyede 1923te iktidara gelen Anadolu burjuvazisi 25te artk, yani iki yl iinde kesin biimde tekelci Finans-Kapital aamasna gelmitir. Bir avu olduu iin de hemen Tefeci-Bezirgn Sermayeyle ittifaka girmitir. Zaten Batl emperyalistler de onu buna ynlendirmitir. nk, Ustann (Leninin) dedii gibi Emperyalistler, talan etmek iin bir geri lkeye girdi miydi oradaki en gerici snf ve zmrelerle ittifaka girerler. nk amalar birdir: smr-apul-vurgun. O yzden de hemencecik koklap anlarlar. Batdaysa Burjuva devrimleri 14nc Yzyln sonlarndan itibaren balamtr. Yani burjuvazinin dnya apnda devrimci-ilerici, olumlu zellikleri de barndrd anda yaplmtr oralarda burjuva devrimleri. Burjuvazinin o dnemine, Serbest Rekabeti Dnem diyoruz biz. Daha dorusu bilim. te bu sebepten de oralarda iktidara gelen burjuvazi Tefeci-Bezirgn snfn yani Derebeylii tmden tasfiye etmitir. Zaten bu Antika snf Batda, ark toplumlarnda olduu kadar kkl ve yaygn da deildi. Bu sebepten Batda, burjuva devrimleri nce balad ve tamamland. Mesela, Osmanl her geen gn derebeylemenin batana giderken, Bat kapitalizme geti. Bu yzden Osmanl gnbegn geriledi ve kt Burjuva snf znde dindar deildir. Onun dindarl, i Snfn kandrmaya ve uyutmaya yneliktir. Bu bakmdan Bat burjuvazisi Hristiyanl ciddiye almaz. Oralarda Hristiyanl ciddiye alp, siyasi ideoloji olarak benimseyecek ve kullanacak bir Tefeci-Bezirgn snf da yoktur. te bu yzden Batda siyasal dincilik ve teokratik dzen zlemcilii, kitle taban bulamaz. Bir avu fanatiin dnda kimse tarafndan ciddiye alnmaz. Laiklikse Bat toplumlarnda geni kitleler tarafndan iyice benimsenmitir. Fakat bizde, yukarda anlattmz gibi tam tersi bir durum, bir toplum gereklii vardr. Bu fark gremeyen zavalllar, bizde de Batdakine benzer bir laiklik olabilir sanyorlar. Bu onlarn cehaletinden kaynaklanmaktadr. Bizde, Demokratik Halk Devrimiyle, Tefeci-Bezirgn Sermaye Snf ve Finans-Kapital zmresi tasfiye edilinceye kadar bu durum srecektir. Ortaaclk-eriat dzeni zlemcilii (siyasal slamclk) tehlikesi hep varln koruyacaktr. Demokratik Halk Devriminin zaferi bu asalak smrgen-vurguncu, vatan ve halk dman snflarla birlikte, Ortaaclk tehlikesini de ortadan kaldracaktr. te btn bu sebeplerden dolay 28 ubat Hareketi, olumlu bir i yapmtr, ilerici bir harekettir. Trkiyenin hibir meselesini doru drst gremeyen, kavrayamayan bu szde sol akm tabi 28 ubat da kavrayamayacaktr. 27 Mays Politik Devrimini de... Bu olumlu, ilerici hareketleri, srf bu hareketlerde Ordu Genlii Vurucu G oldu diye karalayacaktr. Bunlar, 12 Mart ve 12 Eyll faist darbeleriyle kartracaktr, ayn kefeye koyacaktr. Ve kar kacaktr Geelim Demek ki, Trkiyenin Tarihindeki btn devrimlerde Ordu Genlii hep n safta, Vurucu G olarak yerini almtr. imdi byle bir gereklii var bu lkenin. Biz de bu lkenin devrimcileriyiz ve burada devrim yapacaz. Bu gereklii grmeyecek miyiz? Yahut da, varsa var bize ne mi, diyeceiz? Byle yaparsak bizim Bilimcil Sosyalistliimiz nerede kalr? Unutmayalm, Bilimcil Sosyalizmin, bir ad da Tarihil Materyalizmdir. Maddeci adan yani hibir doast g ie kartrmadan Tarihi ett etmektir. Olaylar neden sonu ilikileri iinde inceleyerek gerek sebeplerini bulmak, sonra da bundan sonra toplumun ne ynde, hangi sosyal gler tarafndan, nasl gelitirileceini ngrmektir. te bu anlamda, bilimin grevi nceden grmektir.

yleyse Trkiyenin bu olgusunu da olduu gibi, gereklikte naslsa ylece grmek ve onu deerlendirmektir devrimcilerin grevi. Yani yapmakla grevli olduumuz devrimde bu gereklikten yararlanabilir miyiz diye, dnmektir. Bugne kadarki, btn devrimlerde n safta, vurucu g olmu, Ordu Genlii, bizim devrimimizde de neden yer almasn? Kald ki, bata Byk Ekim Devrimi olmak zere her sosyalist devrimde eski dzenin Ordular paralanm, bir blm devrim safnda yer almtr. te 1905-1907 Rus Devriminde olan Usta anlatyor. Potemkin zrhls nedir? Kimlerdir orada ara kar bakaldranlar? 1917 Ekim Devriminde arn Klk Sarayn topa tutarak Devrimin fitilini ateleyen kimdir? Aurora Zrhls ar Ordusu bile blnr ve bir blm devrimcileirken, bizim Ordunun bir blm, devrim safnda neden yer almasn? Kald ki, bizim Ordunun, Osmanlnn ilk kurulu gnlerinden gelme bir de devrimci gelenei vardr Osmanly Orta Barbar dediimiz, lkel Sosyalist Toplumdan gelme insanlar kurmutur nk. Dolaysyla da lkel Sosyalist Toplumdan kalma gelenekler zerine kurulmutur Osmanl. Tabi kurulduu andan itibaren de o gelenekler anmaya-ypranmaya-erimeye balamtr. Zaten, o gelenekler sayesinde Osmanl Ktaya yaylan koca bir imparatorluk olabilmitir. Tabi her Antika medeniyet gibi sonunda o da derebeylemi ve kmtr. Fakat gelenekler yzyllarca yaar. Bugn de tmyle yok olmamtr. Ordu Genliinin ve Sivil Genliimizin Vatan ve milleti korumak iin, hibir menfaat gzetmeden, lm gze alarak ne atlmas ve devrimlerde n safta yer almas ite bu gelenekler sayesindedir. i Snf bilimini ve Tarihimizi olmas gerektii gibi bilmeyen, bu szde sol gruplar, metafizik mantklarna, cehaletlerine bakmadan, bir de kalkyorlar, bizi darbecilikle-cuntaclkla, milliyetilikle suluyorlar. A soytar sen devrimciliin alfabesinden baka neyini bilirsin? Senin bildiin yalnzca alfabe. Alfabeyle siyaset yaplmaz. Devrimci siyaset hi yaplmaz. Devrimcilik, Yksek Matematik gerektirir. Ya da Marks Ustann dedii gibi GZEL SANATtr devrim. Onu da ancak gerek devrimciler-Marksist-Leninistler yapabilir. Sense, Aristotelesin Metafizik Mantyla i gren kafan ve eeklerle yaran cehaletinle, ancak Kazmalk yapabilirsin. Ordu dmanl, bu szde sol gruplar, Trkiye dmanlna srklemitir. Bunlar Tarihimize dmandrlar. Ulusal deerlere dmandrlar. Vatana dmandrlar. Snf esasna dayanan siyaset yoktur bunlarda. Emperyalizme (ABD ve AB Emperyalizmine) kar olmak, dman olmak, onlarla savamak yoktur. Bunlarn badman MGKdr. zellikle de Ordudur Sadece Ordu kartl zerine bir politika yrtmektedir bunlar. Bu politikann da tabi devrimcilikle bir ilgisi yoktur. Bunlar ara sra ABD ve ABye kar olduklarn syler ve yazarlar. Ama bu kartlk sadece szdedir, zde deil. rnekleyelim: Tarih 2006nn Mart, yer Bursadr. Fransada, Parababalarnca kartlmak istenen lk Yasasna kar ayaklanan renci ve ii genliin arlkta olduu halk eylemlerine destek vermek amacyla, ortaklaa yaplacak bir eylem planlanmaktadr. Biz tanacak ortak pankarta, Fransadan Trkiyeye AB Emperyalizmini Pskrteceiz slogannn yazlmasn neriyoruz. Dier sol gruplar, AB Emperyalizmi ibaresinin gemesine yazlmasna kar kyorlar. Sebebini soruyoruz. Halk anlamaz diyorlar. Arkadamz ac ac glyor Ve Lenin bu meseleyi 1917de zmtr. Halk neden anlamasn diyor. Fakat dierleri inatdr. Kabule yanamazlar. Tartmalardan sonra ortak pankartn altna u slogan yazlyor: Fransadan Trkiyeye AB Yasalarn Pskrteceiz. Biz de ortaklaa eylemden kopmamak iin bu pankartn altna imza atyoruz. Fakat tadmz kendi dvizlerimize; Fransadan Trkiyeye AB Emperyalizmini Yok Edeceiz! slogann yazyoruz. Bu eylemde ayrtmz, yani AB Emperyalizmi ibaresinin yazlmasna kar kan gruplar unlardr: ESP, HC, Partizan, Kzl Bayrak, Alnteri, BATS, BEK. (KZ) stanbulda da kaleme aldklar bildirilere, ABD ve AB Emperyalizmi szleri bizim nerimiz zerine yazlyor. Tabi altna bizim de imza atacamz, ortaklaa eylemler iin hazrlanan bildirilerdir sz konusu olan Bizden utanp skldklar iin, itiraz edemiyorlar bu szlerin bildiriye girmesine.

Kendi gnllerinden byle bir ey gemiyor oysa. Tabi byle olunca da kalemlerine dolanmyor bu ibare. Bir rnek daha verelim: ay kadar nceydi. Rauf Denktan, Hacettepe niversitesi Beytepe Kampusuna, konumak iin gelecei renilmitir. SGD (ESP), renci Koordinasyonu, AGD (HC), Ekim Genlii (Kzl Bayrak) gruplarna mensup arkadalar, R. Denkta protesto etme karar alrlar. Biz bu karara katlmayz. Biz, Denkta protesto etmeyiz, deriz. Bu tartmalar srasnda bir ESPli arkada aynen yle der: Kbrstan bize ne? Evet, onlarn anlay budur. nk onlar Yurtsever deildir. Fakat ABD ve AB emperyalistleri, bunlar gibi uykudagezer deildir. Onlar, Kbrstan bize ne? demiyorlar. Tam tersine Kbrs, Trkiyeden tmyle kopararak hegemonyalarna almak istiyorlar. Kbrs, bir batmayan uak gemisi gibi kullanmak istiyorlar. Askeri slerle doldurarak Bylece de hem Ortadou Halklarn buradan gerektiinde kolayca vurmak, hem blgedeki beki kpekleri sraili iyice koruyup kollamak istiyorlar. Ama emperyalistlerin bu hesaplarn-planlarn, grp anlayacak kafa m var bizim kkburjuva gruplarmzda. Bu szde solcu kkburjuva gruplar, gelmiimize, gemiimize saldrmay hatta, svmeyi, ulusal deerlerden yoksunluu marifet hatta solculuun gerei sayyorlar. Bunlarn ouna gre, biz antiemperyalist bir ulusal kurtulu sava vermedik. Olan yalnzca Trk Yunan savaym. Bunlarn bazsna gre de Mustafa Kemal, ngiliz ajanym... zrvalamay bu noktaya kadar gtryorlar. nsanda biraz, akl-mantk ve drstlk olmal. Savunulan eyin gereklerle uyuup uyumadn dikkate almal insan. Yoksa, savrulur gider... Ne aydn namusu kalr ne devrimci namus... ngilizlerin, Mustafa Kemale ve Kuvayimilliyeye dmanln ortaya koyan ynla belge var ortada. Bir tekini olsun aktarmadan gemeyelim: Amiral Sir F. Robeckten (Akdenizdeki ngiliz donanma komutan. Kurtulu Yolu) Lord Curzona (...) Damat Ferit 7 Nisanda bana geldi, mill hareketi bastrmak iin her eit moral basky kullanacan syledi. Mill harekete kar organize edilen Anzavur, hkmetin elinde ilk silahtr. Anzavur Bandrmay istila etti. Hkmet onu Balkesir valisi tayin etti ve ayrca ngilizlerden de yardm istedi. Ben milliyetileri ezmek iin yeni hkmete her yardm yapacam syledim. 11 Nisan 1920. (Erol Ulubelen, ngiliz Gizli Belgelerinde TRKYE, s. 272) ngilizlerin Mustafa Kemale dmanl Kuvayimilliye ncesinden balar. nk Mustafa Kemal, Mondoros Mtarekesi sonras, bulunduu Suriye ve Filistin Cephesinde, komuta etmekte olduu Yldrm Ordularnn, ngilizler tarafndan Mtareke artlarna dayanlarak esir edilip Halepe gtrlmesine ve enterne edilmesine izin vermemitir. ngiliz generalinin bu yndeki talebini reddetmitir. Bunun zerine tilaf Devletleri, stanbuldaki teslimiyeti ynetime bask yaparak, Yldrm Ordular Grup Komutanln lavettirmilerdir. Mustafa Kemalin Samsuna gitmek zere yola ktn renince de telaa kaplmlardr. Mustafa Kemalin, Padiahn verdii emre bal kalmayarak, yurtseverce hareketlere giriebilecei endiesine ve telana kaplmlardr. Tarihin gsterdii gibi telalanmakta da hakl kmlardr... Bu gerekleri, Mustafa Kemalin silah arkada Ali Fuat Cebesoy, Askeri ve Siyasi Belgeler adl kitabnda anlatr. (Baknz, agy, s. 274) Mustafa Kemal, Leninin de iaret ettii gibi sosyalist deildir. Fakat antiemperyalisttir ve yurtseverdir. Milliyetidir. Burjuva Ulusal Kurtulu Hareketinin nderi-komutandr. Kemalizmin Mustafa Kemalle bir ilgisi yoktur. Kemalizmi Anadolu burjuvazisi icat etmitir, Mustafa Kemali tam olarak kendi safna ekebilmek iin... Burjuvazi kendi snf karlarn oluturan programna Kemalizm adn vermitir. Kemalizmin ne olduunu Mustafa Kemalin kendisi de bilmez. Mustafa Kemal, mrnn zafere (1923e) kadarki blmn cephelerde-sava meydanlarnda geirmi bir komutandr. Zaferden sonraysa, burjuvazi, Onu ankayaya hapsetmitir. Burada Mustafa Kemali bir yn vurguncu alakla kuatmtr. Ve alkole olan zaafndan insafszca faydalanmtr. O zaafn smrmtr. Sonunda da siroz ederek ldrmtr Mustafa Kemali. Kendisine bakmakla ykml olan zel doktorlarna varncaya kadar, satn alr burjuvazi. Mustafa Kemal sirozdur artk. Karacieri ar alkolden iflasa gitmektedir. Grevlerini yapamamaktadr. Malum, vcudun fabrikasdr karacier. O fabrika artk almaz hale gelmektedir.

Bedeni krmz lekelerle doldurmutur. Sk sk burnu kanamaktadr. Doktor bakar; nemli deil, geer der. rnekleyelim, Falih Rfky okuyalm: Btn bunlarn sebebi, karacierini iin iin kemiren onulmaz bir illet olduunu bilmiyorduk. Bu, nce hafza zaylamasndan balamt. Sonra sk sk burun kanamalar devri geldi. Daima yannda bulunan hekimlerinin (bunlardan biri Refik Saydamdr. Kurtulu Yolu) neden bu raza ve umumi kntye dikkat etmediklerini ve hepsini pek basit bir sebebe balayarak geitirdiklerini dorusu hl anlayamyorum. Burnu kanadka, biraz bakarz, geer, derlerdi. Sonra kanmalar balad. (...) (...) Atatrk kanmaa, hem de iilerek bacaklarn kamaa dayanamyordu. - Bu evde gze grnmez krmz bcekler varm, diye tutturmutu. Evde baka hi kimse ve hibirimiz byle bir rahatszlk duymuyorduk. Fakat kendisini teselli etmek iin ayn pheye dtklerini syleyenler de olurdu. Hatt bir seyahatte evin batanbaa en tesirli ilalarla temizlenmesini emretmiti. (Falih Rfk Atay, ankaya, s. 487-488) Mustafa Kemal, bu seyahatinde Yalovadaki iftliine gider. Ve orada da bir hekime grnr. O blgenin sradan hekimi, bakar bakmaz Mustafa Kemalin siroz olduunu ve bedenindeki kzarklklarn ondan kaynaklandn anlar ve syler... Fakat artk i iten gemi, yapacak pek bir ey kalmamtr. Dnn, Yalovadaki sradan bir hekimin grdn, Ankaradaki anl anl, deve dii gibi hekimler gremiyor, anlayamyor. Bu inandrc olabilir mi? ankaya Kknde akam kurulan mkellef iki (daha dorusu rak) sofras hemen hemen gn aarncaya kadar devam ediyor. Ve ayn durum her gn tekrarlanyor. Btn yurt sorunlar sofrada konuuluyor... Yine rnekleyelim: Yakup Kadri, Ruen Eref ve ben ankayadaki eski kknn hemen her akamki davetlilerinden idik. Devrimin heyecanl ve evkli gnlerinde birok defalar gn aarrken evlerimize dnerdik. Atatrk istedii kadar uyumakta serbestti. Fakat biz gndz de almak zorunda idik. Her akam deien misafirlerden biz deimeyenlere, kimseye haber vermeden erkence kabilmek msaadesini vermesini istemitik: - Doru, dedi, siz gidin ama, arkanzdan ktm iitirseniz ehemmiyet vermeyin. nk herkes sizin gibi yaparsa ben kiminle oturaym? (Falih Rfk Atay, agy, s. 486) Falih Rfk Atay, ankaya adl kitabnda, bu trajediyi ve Mustafa Kemalin sofra mdavimlerinin kalitesizliini, irenliini uzun uzun anlatr. Bu konuyu yle balayabiliriz: Kbal devrimciler iin Jose Marti neyse, Mustafa Kemal de bizim iin odur. Biz bu anlamda Mustafa Kemale sahip kar, Onu savunuruz... Devrimci tutumun da bu olduuna inanyoruz. Biz, Mustafa Kemalin nderlik ederek zafere tad Ulusal Kurtuluu mantk sonucuna gtreceiz: Sosyal Kurtulula talandracaz. Biz, Birinci Kuvayimilliyede, insanln ba bels Batl emperyalistleri yendiimiz iin ulusal gurur duyuyoruz. Dnyada bu alaklarn yenilebileceini gsteren ilk ulus olduumuz iin gururlanyoruz. Osmanl atalarmz, tadklar lkel Komnal Toplum geleneklerinin gcyle, stanbulu fethederek; rm Bizans (Dou Roma mparatorluunu) ortadan kaldrdlar. nsanln ilerlemesinin nn atlar. Bundan dolay da gurur duyuyoruz. Kvlcml Usta bunu yle koyar: Gerekte stanbulun Fethi, her eyden evvel bir insanlk ve medeniyet hamlesidir. Arapada Fetih sz gzel bir tesadfle: Amak anlamna gelir. stanbulun Fethi de o zamanki insanl bir kmazdan kurtarm, medeniyete yeni ufuklar amtr. stanbulun Fethi, tarih yolu stne kbus gibi km bir cesedin (Bizans engelinin) kaldrlmas, Bizans kntleriyle tkanm medeniyet yollarnn Yalnz Mslmanlara, Yalnz Trklere deil- Tm nsanla yeniden almasdr. Al biraz ackl m olmutur? Mmkn. Fakat o zaman lleri byle kaldrmak detti. Demek, istanbulun Fethi, yalnz Trklerin deil, btn dnyann kutlayabilecei, kutlamakta hakl hatta bir dereceye kadar, insan olarak grevli- saylabilecei byk Tarihsel Devrimlerden biridir. (Fetih ve Medeniyet, s. 15-16)

27 Mays Devrimcileri, sosyalizmi serbest braktlar. ok snrl da olsa bir demokrasi ortamnn olumasna yol atlar. Devrimci kuaklar yetiti bu ortamda. Devrimci kltr yaygnlat. Bundan da gurur duyuyoruz. i Snfmz anl 15-16 Haziran Direniini yapt. Bu da nemli bir gurur kaynamzdr. mrnn 22 buuk yln Parababalarnn zindanlarnda geiren, fakat bu zindanlar komnist bir niversiteye evirmeyi baaran ve oradan bir kzl profesr olarak mezun olan ve yine Parababalarnn ikence odalarndan her seferinde ba dik karak, devrimci gururu ve onuru ykseklerde tutmay baaran Hikmet Kvlcml da elbettte ki onur kaynamzdr. Tabi yllarn zindanlarda geiren dier devrimci yoldalarmz da... Hep yenilgilerle de sonulanm olsa byk devrimci mcadeleler verdik, ehitler verdik. Hl da vermekteyiz. Bu kavgalarmzla ve ehitlerimizle gurur duyuyoruz. Sonunda devrim de yapacaz. Parababalar iktidarn ykacaz. Halk iktidar kuracaz. Bunda kararlyz. Kendimize, halkmza ve ideolojimize gvenimiz tamdr. Gerek devrimciler, ulusal gurur da duyar ve duymaktadr. Tabi ona kaynaklk edebilen olaylardan dolay... Bu konuda da Ustay dinleyelim: Ulusal gurur duygusu, bize, biz bilinli Rus Proleterlerine yabanc bir duygu mudur? Elbette ki deildir! Biz, dilimizi ve yurdumuzu severiz; biz, yurdumuzun emeki ynlarn (yani yurdumuz nfusunun onda dokuzunu) demokratik ve sosyalist bilin dzeyine ykseltmek iin elimizden geleni yapyoruz. arn kasaplar, soylular ve kapitalistler elinde gzel yurdumuzun urad hakaretleri, zulm ve aalamalar grmek ve duymak bizim iin ok acdr. Radievi, dekabristleri ve 1870lerin devrimcilerini kendi iinden yaratm olan biz Ruslarn, bu zulm ve aalamalara kar gstermi olduumuz direniten tr gurur duyuyoruz. Rus ii Snfnn, 1905te ynlarn gl devrimci partisini yaratm olmasndan tr; Rus kyllnn demokrasiyi benimsemeye balamasndan, papazlarn ve byk toprak sahiplerinin boyunduruunu krma iine girimesinden tr, gurur duyuyoruz. (Lenin, Uluslarn Kaderlerini Tayin Hakk, Sol Yaynlar, kinci Bask, Ocak 1975, s. 126127) Dantay saldrs ikinci szde solu Tayyipgillerle ayn safta buluturdu Bildiimiz gibi geen 17 Maysta, Dantaya Tayyipgillerin kafasn Ortaac ideolojiyle artlandrd bir kii saldrda bulundu. Tabi saldry bir Ortaac ekip hazrlamt. Yalnzca tetiki bir kiiydi. Ekibin lemas, eyh Salih Hoca adl Ortaadan kalma bir tipti. Alt-sekiz ay boyunca tetikiyi eitmiti. Sonunda da, verdii uyuturucu eitimin dozunun, artk yeterli dzeye ulatn anlam olacak ki; Bir eyler yapmann zaman geldi diyerek, saldrgann harekete gemesi emrini vermiti. Bu emir zerine saldrgana silahlar tedarik edilmi, saldrgan yeterli oranda silah eitimini yapmt. Uzatmayalm, saldrgan, ekipten iki kiiyle birlikte stanbuldan Ankaraya gelmi ve Dantaya avukat kimliini gstererek girmi ve katliamn yapmt. Bir yargc ldrm, drdn de yaralamt. Amac, Trbana yasak getiren bir uygulamay, yasaya uygun bulan Dantay 2. Dairesinin btn yelerini ldrmekti. Fakat bu kadarn becerebilmiti. Katliamn hemen ardndan Tayyipin Bakan Mehmet Ali ahin, Bu saldrnn gerisinde kimler olduuna dair srprizlere hazr olun. diyerek, olayn Kontrgerilla tarafndan yaplm olduunu tevil yoluyla da olsa ne sren bir aklama yapt. Daha dorusu, bir iddiada bulundu. Hemen ayn dakikalarda (ben daha iyi eriatym diyerek, Cumhurbakanl yarnda Tayyipi sollamaya alan) Meclis Bakan B. Arn da saldrnn kendileriyle kesinlikle bir ilgisinin bulunmadn, u anda bilinmeyen baz gler tarafndan, ya da bir meczup tarafndan yaplm olabileceini ne sren bir aklama yapt. Bunlarn ardndan Tayyip de benzeri bir aklamada bulundu. Gelgelelim, bu eriat koroya kendini demokrat, ilerici, hatta devrimci sayan, bu ikinci sapkn akmn hemen tm mensuplar da katlmaktan geri durmad. Hatta onlar, bu yarta Tayyipgilleri bile solladlar. Bir iki rnek verelim:

Ancak, bu eylemin zamanlamas ve eylemi yapann kiilii ve arka plan dnldnde, durumun hi de kamuoyuna sunulduu gibi, rejimi ykmay amalayan deil, tam tersine otoriter-laisizim temelli, totaliter ve militer yapya sahip rejimi glendirici bir sonu dourduu ortadadr. () Biz bu senaryolar daha nce de yaadk. Trkiyenin birok aydn ayn biimde defalarca katledildiler. Ve her defasnda halk sokaklara dkld, marlar sylendi ve dn olduu gibi beenelim beenmeyelim sivil siyasetiler lanetlendi, askerler alkland. (HD stanbul ubesinin 19.05.2006 Tarihli Basn Aklamasndan) Susurluk-28 ubat tuzana dmeyelim () Dn Meclis nnde hkmeti uyaran ortak bir metni okuyan toplulua, KESK ve EMEP temsilcileri de destek verdi. Hazrlanan ortak metni HD eski Bakan Hsn ndl okudu. () Ortamn demokratikleme ve zgrlk mcadelesini sekteye uratmak ve dikkatleri toplum iin hayati nem tayan sosyo-ekonomik sorunlardan uzaklatrmak iin kullanlabileceini dile getiren ndl, Dantayda ilenen cinayetin ve ardndan gelien olaylar dar bir laiklik-irtica ekseninde grmemek ve daha geni erevede deerlendirmek gerektiini ifade etti. Saldrnn toplumun bir kesimine deil, btn topluma, bara ve demokrasiye kar yapldnn altn izen ndl, Tarih tekerrr etmemeli. Susurluk-28 ubat tuzana bir daha dmemeliyiz, iktidarn el deitirmesinin tek yolu serbest seimlerdir, demokrasinin tekrar kesintiye uramasna izin vermemeliyiz dedi. Metni imzalayanlar Diyarbakr eski Milletvekili Abdlbaki Erdomu, Memur-Sen Bakan Ahmet Aksu, Mazlum-Der Bakan Ayhan Bilgen, Yazar Aydn ubuku, ODT retim yesi Do. Dr. Cem Somel, Mazlum-Der eski Genel Bakan Cevat zkaya, Yazar Do. Dr. Fikret Bakaya, Yazar Glay Gktrk, Yazar Haluk zdalga, A lahiyat Fakltesi retim yesi Prof. Dr. Hayri Krbaolu, HD eski Genel Bakan Hsn ndl, Yazar brahim Karagl, eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Bekarolu, Yazar Mustafa Karaaliolu, Gazi niversitesi retim yesi Prof. Dr. Mmtazer Trkne, Yazar Do. Dr. Nuray Mert, Yazar Nihat Gen, Hak- Bakan Salim Uslu, Mazlum-Der eski Bakan Ylmaz Ensarolu, HD Bakan Yusuf Alata, stanbul Barosu eski Bakan Ycel Sayman. (25.05.2006 Tarihli Aydnlar Aklamasndan) Daha byle ynla aklama ve ke yazs aktarabiliriz. Sal-sollu bu yaz ve aklamalarda savunulan grlerin tm, hemen hemen yukardaki satrlarda sylenenlerle ayn ieriktedir. O yzden rnekleri oaltmaya gerek grmyoruz. Tabi, ikinci sapkn akma dahil gruplar da kendi yayn organlarnda, ayn grleri savundular. in tuhaf, Tayyipgillerin, yani Tefeci-Bezirgn Sermayenin tm yayn organlar da bu grleri tekrarladlar. Hatta Finans-Kapital medyasndan Mehmet Ali Birand ve Tuba Akyol gibi sermaye ua yazar-izerler de bu koroya dahil olmaktan geri durmadlar. Bylece de bu szde sol, ilerici, demokrat gruplar Tayyipgillerle ayn safta bulumu oldu. Bunlara gre, Dantay Saldrsyla emdinlideki bombalamalarn sorumlular aynyd. Bunlarn gerisinde Susurlukta ortaya kan gizli ete vard. Tabi onlarn da gerisinde olan, Merkezi ABDde bulunan Kontrgerillayd. Yani bu olaylarn planlaycs ve yapanlar, ABD-CIA ynetimindeki Kontrgerillann Trkiye ubesinin elemanlaryd, tetikileriydi. Amalar da, yukarda aka sylendiine gre, Serbest seimlerle(!) ibana gelmi Tayyip Hkmetini bir askeri darbeyle devirmek, yerine bir cunta hkmeti getirmekti. Yani eylem, Tayyipgillerin de srarla ne srdkleri gibi, Tayyip Hkmetine kar yaplmt aslnda. Bu zrvalamalar kdemli Ortaaclardan ve zaln Bakanlarndan Hasan Celal Gzel, ok z biimde ortaya koydu. Aklamasnn yalnzca baln aktarmak, sanrz ieriini anlatmaya yetecektir: Saldrnn amac darbe yaplmasn salamak (Zaman Gazetesi, 26.05.2006) Oysa, bu ortaac saldrnn ne emdinliyle, ne de Kontrgerillayla bir ilgisi vard. emdinliyi Kontrgerilla yapmt. Amac, Trk-Krt kardeliini dinamitlemekti. Bin yldr birlikte yaayan iki halk,

artk bir arada yaayamaz duruma getirmekti. Bunda da bir hayli baarl oldu. Hatrlarsak emdinli sonras, Trkiye genelinde yaanan olaylar, bu iki halkn kardeliine byk darbeler indirdi. emdinli bombalamalarn Kontrgerilla ve ABD bu amacna ulamak iin yaptrd. Dantay Saldrsndaysa Ortaaclarn amac, laiklii savunan kii ve kurumlar terrize ederek, Tayyipgillerin nn amak, iktidarlarn salamlatrmakt. Tabi bu ayn zamanda Trkiyenin Ortaaa gtrlnn de nn ama amac gdyordu. Saldry yapanlarsa, yukarda sylediimiz gibi, zbez Trkiyedeki eriat rgtlerdi. Fethullah eyh Salih Kunter azmettirmiti, katili. ete de onun mritlerinden oluuyordu. ABD, u anda Tayyipgiller Hkmetinden memnundur. Yine hatrlayacamz gibi, Tayyipin danman Cneyd Zapsu, geen aylarda ABDye giderek, Richard Perle bakanlndaki ABD heyetinin nnde yalvar yakar olmutu. Ne olur, insaf edin Tayyip Hkmetini kanalizasyon deliinden aaya sprmeyin. Tayyipgilleri kullann. Biz hizmetinize-emrinize amadeyiz. Ne grev verirseniz yaparz, diyerek, efendilerine bir kez daha sadakat yemini etmiti. Tabi, onu oraya, bunlar sylemesi iin Tayyip gndermiti. Daha dorusu, bu szleri syleyen Tayyipin kendisiydi. zel ulakla dileini efendilerine iletmiti. imdi byle diyen bir hkmeti, ABD neden kullanmasn da devirmek istesin? Bunun aklla, mantkla, bilimle, bilinle uzaktan yakndan bir ilgisi bulunabilir mi? Sonra ABD, imdi Tayyipgilleri devirmek istese, neden ille de darbe yaptrsn? Byle bir iin ok daha kolay baka yollar yok mu? Kukusuz, hem de ok var. Mesela ABD, bir sinyal gnderse, Tayyipin en az iki yz ksur milletvekili, en fazla bir hafta iinde partisinden ayrlp, Erkan Mumcunun ANAPna geiverir. nk onlarnki yalnzca bir kar ortakldr, kar birlikteliidir. Ve onlar, Trkiyede iktidara kimin geleceini ve oradan kimin drleceini kararlatrann, hi de sanld gibi Trkiye insan olmadn, biricik karar merciinin ABD olduunu, Cneyd Zapsu kadar bilirler. Ya da baka trl sylersek, adlar gibi bilirler. Gelelim darbe meselesine: Trkiyede iki faist darbe yaptrmtr ABD. 12 Mart ve 12 Eyll Darbelerini Bu darbeleri niye yaptrmtr? Devrimcilerin ve sosyalist kltrn kkn kazmak iin. Bylece de Trkiyeyi gvenli biimde kucanda tutabilmek iin. Bu, gne kadar varl kesin olan bir gerekliktir. Gremeyenlerse ya namussuzdur-Parababalar uadr, ya da sosyal krdr. Sosyal krlk, grme zrllkten bin kat daha berbattr u anda ABDnin bir askeri cuntay ibana getirmekte ne kar olabilir? Hi Tam tersine, kar deil, zarar olur byle bir eyden. nk Tayyip Hkmeti, ABDnin her istediini vermeye hazrdr. Hem de hi tereddtsz ABD, bizim Ordu Fosilleri diye adlandrdmz Amerikanc generallere, gemitekilere benzer bir darbe yaptrd diyelim; byle bir varsaymda bulunalm. Peki, bu darbecilerden, ABD her istediini alabilecek mi? Hayr. Neden? Ordu Fosilleri mi kar kacak buna? Deil yleyse kim?.. Ordu Genlii ABDnin ve ABnin her istediini vermeye raz olmaz bu Genlik. Amerikanc generaller de Onun tepkisinden korkarak, ekinirler ABDnin her isteini karlamaktan. nk ABD ve AB Emperyalistleri, Trkiyeyi kerte kerte Sevr bataklna srklyorlar. Bu sre ilerledike emperyalistlerin niyetleri ok daha belirginleecek, Ordu Genliinin tepkisi de artacaktr. u anda Ordu Genliinin ban Hilmi zkk, Birol Gven, Ik Koaner gibi ABDye ve Tayyipgillere dosta bakan generaller tutmaktadr. Bu generaller Ordu Genliinin tepkisini, onlar kandrarak ntralize etmektedir. Zaten andmz, faist darbeleri de bunlarn gemiteki benzerleri olan Netekimgiller yapmt. Hani ABD Dileri yetkilileri, bu faist generallere Henzenin

olanlar adn koymutu. te bu Amerikanc generaller eliyle planlad darbeleri yaptrtmt ABD ve CIA. ABD, bildiimiz gibi, son yllarda Orduyu, brakalm ne karmay, ypratma, hatta madara etme urandadr. Sleymaniyede Ordunun kafasna uval, bu nedenle geirmitir. Onun itibarn ve zgvenini yok etmek istemitir. Bylelikle de Parababalarnn ihanetlerine tepki gstermesinin nn kesmeyi amalamtr. Yine hep sylediimiz gibi, Trkiyenin Finans-Kapitalistleri (TSAD, TSKin tm yeleriyle TOBBun Merkez Yneticileri) ve Tefeci-Bezirgnlar (Tayyipgiller) kaytszartsz ABD ve AB Emperyalistlerinin hizmetindedirler. Onlar adna Trkiyede grev yapmaktadrlar. Tabi karlnda da kp doldurmaktadrlar. Ve koltuk sahibi olmaktadrlar. Gerekler byleyken, kalkp u anda bir askeri darbe tehlikesinden dem vurmak, emdinli ve Susurlukla Dantay Saldrsn ayn kefeye koymak; ya zavalllktr ya da namussuzluk ve alaklktr. Bizim szde sol akm, zavalldr, Ortaac glerse namussuz ve alak Geen gnlerde AB, Trk Ordusuna ilikin yeni bir emirname gnderdi: Trkiyede Ordu sadece askeri konularda gr bildirmeli-aklamaldr. Onu da sivil iradenin yani hkmetin onayn alarak yapmaldr, dedi. Hatrlarsnz, ABD yneticileri de benzer grler ileri srerler zaman zaman Ve TSAD da bu anlama gelen aklamalarda bulunur. Bu yerli-yabanc vurguncular-haydutlar-smrgenler etesi bugn neden Trk Ordusuna kardrlar? Oysa ayn akallar, 1971de ve 1980de Orduya iki faist darbe yaptrtmlard. O gn ynetime getirdikleri Ordunun, bugn niye etkisizlemesini istiyorlar? ok basit: 12 Mart ve 12 Eyllde devrimci gleri ezdirmek ve Trkiyeyi ABye toptan satabilmekti amalar. 12 Eyllle ayrca da 24 Ocak Kararlarn rahata uygulatmak istiyorlard, Trkiyede. Mevcut sivil hkmetler bu ii baaramazd. O yzden faist darbelere ihtiya duydular. Bugnse durum bambakadr. Artk devrimciler, tehlike olmaktan kmtr. nk Sosyalist Kamp kmtr. Ve bu kn yaratt deprem oku tm dnyada olduu gibi Trkiyede de devrimci gleri ok olumsuz etkilemi, adeta fel etmitir. O yzden, sosyalistler bir sreliine de olsa, Parababalar iin tehlike olmaktan, yakn tehdit olmaktan kmtr. O sebepten, imdi yerliyabanc Parababalar iin Trkiyede etkili bir Orduya ihtiya yoktur. Tersine, imdi Ordu, onlar iin ayakba oluturmaktadr. nk Ordu Genliinin devrimci gelenei vardr, yurtseverdir, halkdr. Bu yzden de ABD ve ABnin, Ortadou ve Trkiyede oynamak istedii alaka oyunlara kar diren gstermesi beklenir. Bu geleneinden ve tutumundan dolay emperyalistler Orduya kardrlar. Onlar ite byle bir ngrde bulunuyorlar. Bu nedenle de Trk Ordusunu, etkisizletirmek, gszletirmek istiyorlar. Onlarn emperyalist karlar, byle davranmalarn gerektiriyor. Peki, Tayyipgiller niye dmandr Trk Ordusuna? undan: Bir kere onlar Ortaacdr. Dedik ya, Tefeci-Bezirgn Sermaye snfnn siyasi temsilcisidir bunlar diye. Ortaan mmetilik konana gtrmek istiyorlar onlar, Trkiyeyi. Yani mmetidirler. Bu yzden de vatan ve millet tanmazlar. Ulusal deerler tamazlar. Onlar iin, vatan da millet de, ulusal ordu da gereksizdir. Ayrca da Ordu, 28 ubat ilerici hareketiyle, Ortaac gidiin bir sreliine de olsa nn kesmitir. nk Ordu laiklii savunmaktadr. Bunlarsa laiklik dmandr. Bu bakmdan da Orduya dmandr Tayyipgiller. Sonra, bunlar, yabanc Parababalarnn yani ABD ve ABnin hizmetine-emrine girmilerdir. Onlarla tam bir ibirlii iindedirler. Zaten de ABD ve AB sayesinde hkmet olmulardr. imdi ABD ve ABnin de emperyalist karlar, Trk Ordusuna dmanl gerektirmektedir. Bylece de Tayyipgillerle ABD ve AB emperyalistlerinin snf karlar, Orduya dmanlk konusunda, tencereyle kapa gibi birbiriyle rtmektedir. Peki bizim szde sol kkburjuva gruplar neden dmandr Orduya? Leninci Devrim retisine inanmadklarndan. Hep sylediimiz gibi bunlar Leninist deil, Narodniktirler. Oysa Narodnizm 19uncu Yzylda kalmtr. Lenin Usta, Halkn Dostlar Kimlerdir ve

Sosyal Demokratlara Kar Nasl Savarlar? adl eseriyle, bu hareketi, yz ksur yl nce tarihe gmmtr. Kvlcml Usta, ok hakl olarak, Trkiyede Kr gerillac yapyoruz. Krlardan ehirleri kuatacaz ve ehirleri de zapt ederek devrimi zafere ulatracaz diyen bu Narodnik Hareketlerin ideolojilerini; akrcal Mehmet Efe ideolojisi olarak adlandrarak alaya almtr. Bu ideoloji ldr. Asla dirilmez. Biricik bilimcil devrim retisi Leninizmdir. Yine Kvlcml, bu retiyi, Devrim Nedir? adl eserinde ok zl ve didaktik biimde ortaya koymutur. Tek kar yol budur Yani Leninci Devrim yoludur. Bu yolu da yalnzca biz biliyoruz ve biz savunuyoruz. Bu szde sol akm o denli kafadan gayri msellahtr ki, bugn bile, sosyalizmin dnyadaki onurlu kalesi Kbaya kfrlerle saldrmaktan kendini alamaz. Oysa bunlarn savunduu, Sovyet Sosyal Emperyalizmi teziyle Dnya Teorisi adl sama grleri oktan tuz buz olmutur. O szde teori ve tezin be paralk bilimcil deer tamad ak ve kesin olaylarla, Tarih tarafndan kantlanmtr. Gerek bu olmasna ramen bizim szde solcular, dogmalarla afyonlanm derviler gibi aykamamakta, girdikleri hayal dnyasndan kamamaktadrlar. Bugn, Kbann Sosyalist olmad iddiasn, dnyada, Maocu, Enver Hocac ve Trokist meczuplar dnda hi kimse ciddiye almaz. Hatta eekler bile... Ve bugn, Kbann sosyalizmin dnyadaki yz ak olduunu gremeyen bir siyasi akm, baka neyi grebilir?.. Dnyada ve Trkiyede olup biten, sregiden hangi olay, hangi gerei grebilir, anlayabilir? Hibir eyi Bunlar uykuda gezerdirler. Adlarnn dnda, Solculukla, Devrimcilikle de ilgileri kalmamtr. Btn bu sebeplerden dolay, biz, bunlardan mit kesmi durumdayz. Bunlar iflah olmaz Bunlarla, gelge eylemlerin dnda bir ilikimiz de olmaz bizim. BU AAMADA, DEVRMC LKELERMZ NELERDR? 1- Antiemperyalizm 2- Antifeodalizm 3- Antiovenizm inde bulunduumuz konan bu ilkesini aalm: 1- Antiemperyalizm: Bugn, devrimcilik iddiasnda bulunan bir grup ak ve kesin ekilde antiemperyalist olmak zorundadr. Yani yerli yabanc Modern Parababalarna (Finans-Kapitalistlere) kar olmak mecburiyetindedir. Yabanc emperyalistler: ABD, AB ve Japon emperyalistleridir. Yerli emperyalistler TSADclar, TSK ve TOBB yneticileridir. (Emperyalizm, bildiimiz gibi Tekelci Kapitalizmdir.) 2- Antifeodalizm: Gerek devrimciler, bugnn Trkiyesinde antifeodal de olmak zorundadr. Yani Antika Tefeci-Bezirgn Sermaye Snfna ve onlarn, bata siyasi temsilcileri (Tayyipgiller) ve benzerleri gelmek zere, tm Ortaac-eriat Dzeni taraftar rgtlere-glere kar olmak mecburiyetindedir. 3- Antiovenizm: Bugnn Trkiyesinde antiovenist olmak; Trkiyenin u anki en nde gelen siyasi sorunu olan Krt Meselesini; grmeyi, kabul etmeyi ve demokratik yani zgrlk, eitlik, kardelik temelinde zmnden yana olmay gerekli klar. Bu zmn yntemini ve biimini Hikmet Kvlcml, 1933te, Elaz zindannda ortaya koymutur. Ustann bu eserinin ad; htiyat Kuvvet: Milliyet (ark)tr. Bugnn diliyle bu esere; Krt Meselesi ve Devrimci zm de diyebiliriz. Bugn, devrimciliin, tabi gerek i Snf Devrimciliinin vazgeilmez ilkesi bunlardr. Bunlardan bir tekini bile kabule yanamayan, veya zde deil de szde savunur grnen herhangi bir akm, sadece szde sol olabilir. Gerek devrimci olamaz. O sebeple de biz, byle gruplarla, kalc ittifaklar yapmayz, yapamayz. Ancak, bu prensibi de iten ve cokulu biimde savunan gruplar, bizim yoldamz olabilir. Snrlarmz bylece kesin ekilde izmi oluyoruz. Tabi bir kez daha

Dou Perinek, devrimcilere, sosyalist harekete ihanet etmitir

("Kurtulu Yolu" gazetesinin 51. saysndaki "Bayaz"dan alntdr. -23 Ekim 2010)
D.Perinek ve PDA Tayfasnn tm tezleri bugn Sevrci Sahte Solcular tarafndan savunulmaktadr Yani 6 yllk polis eitiminde devletin devrimciler hakknda veremedii bilgiyi szm ona sol geinen Aydnlk altn tepsi iinde sunuyordu grdmz gibi. Dou Perinek ve PDA Tayfas, Parababalar devletine, CIAya, MTe, Polise ettikleri bu hizmetin ve Devrimci Kavgaya, Halklarmza yaptklar ihanetin hesabn vermeye mecburdur. Bunun dnda bu hainler tayfas CIA Sosyalizminin btn tezlerini Trkiyeye tamtr. O CIA ideolojisiyle doktrine edilmi zavallcklar yetitirmitir. Sovyet Sosyal Emperyalizmi ve Dnya Teorisi, bu tezlerin banda gelir. Bu antimarksist tezler, deneyimsiz gen devrimcilerin kafalarn kartrm, onlarda kalc bilin bulankl yaratmtr. Bu ekip, AB-D Emperyalistlerinin saldrgan antikomnist askeri rgt NATOyu bile savunmu, Trkiyenin NATOdan kmamasn, Sovyet Sosyal Emperyalistlerinin, Yeni arlarn Trkiyeyi istilasna kar kendini bu rgt araclyla savunmasn nermitir. Bir CIA tezgh olan 12 Eyll Faist Darbesini aktan savunmutur. Yurt dnda, yurt iinde ve faizmin askeri mahkemelerinde yani Skynetim Mahkemelerinde. 12 Eyll harektn savunan tek sol rgt biziz diye o mahkemelerde nutuklar atmlardr. Sonra da bu ekip, bugn sizin savunduunuz hemen tm Marksizm d zrva tezlerin Trkiyedeki ilk savunucusudur. Siz, bu zrvalamalar onlardan devraldnz. Dou Perinekin; Kvlcmlnn Burjuva Devlet ve Ordu Teorisinin Eletirisi adl bir kitab var. Buradaki yazlar o gnk gazete ve dergilerinde de kmtr. Bu kitap ve dier yaynlarndaki yazlarnda Dou Perinek, sizin bugn bize ynelttiiniz demagojik sulamalarn hemen tamamn Hikmet Kvlcmlya yneltir. Ustay orducu, darbeci, devleti, oven, Kemalist olmakla sular. Ayrca sizin, bugn savunduunuz Ermeni ve Kbrs meselelerindeki tezlerinizi de Trkiyeye getiren Dou Perinek ve avenesidir. Bakn Ermeni Meselesinde ne derler: Osmanl devleti, Hamidiye Alaylarn Krtleri blmek ve feodal paralanmay srdrmek iin kulland. () Ermeni-Krt atmas yaratld. Ermenilerin anti-feodal ve milli mcadelelerine kar Hamidiye Alaylar seferber edildi. Krt feodalleri Ermeni-Krt atmasn kendi emelleri iin krklediler. Ermenilerin mallarn gaspettiler. Ermeni ve Krt halklar birbirine krdrld. 1894te Sason Talor katliamnda on binden fazla Ermeni, Hamidiye Alaylar tarafndan katledildi. (Trkiye htilalci i Kyl Partisi Davas, SAVUNMA, Aydnlk Yaynlar, 1974, s. 409-410) Bu, gerei tersyz ederek ortaya koyan satrlar imdi sizin yayn organlarnzda tekrarladnz satrlardr. Hem de kelimesi kelimesine deil mi?.. Bakn burada Rus arlk Emperyalizminin, ngiliz, Fransz, Alman ve ABD Emperyalizminin, halklar birbirine boazlatarak Osmanly kertme, paralama ve paylama iin tezghlad aalk, kanl, insanlk d oyunlar, Osmanlya mal edilir. Emperyalistlerin btn suu Osmanl zerine yklr. Tpk emperyalistlerin yapt gibi Ermeni burjuvalarnn, emperyalistlerin kkrtma ve desteiyle; Krt illerinin tamamnda aznlk olmalarna ramen, ayr, bamsz bir Ermeni devleti kurmak iin balattklar isyan, Ermenilerin anti-feodal ve milli mcadelelerine kar denilerek dolayl bir anlatmla da olsa meru kabul edilerek savunulur Tpk bugn sizlerin yapt gibi O zamanlar, Ermeni soykrm teriminin kullanm bugnlerdeki gibi moda deildi. O nedenle Dou Perinek ve tayfas da bunu kullanmyor.

Biz, Sason syannn gerek yzn, o yllarda blgede Rus arlnn konsolosluunu yapan Rus General Mayevskynin, arna olaylarn olu ekli hakknda bilgi vermek iin hazrlad ve gnderdii Raporlarna dayanarak gstermitik. Bu almamz, gazetemizde ve konuya ilikin kitabmzda bulunmaktadr. Rus Generali Mayevskynin Raporlarndan oluan kitab da stantlarmzda sergilenmekte, Parti ubelerimizde satlmaktadr. Gelelim Kbrs Meselesine: Dou Perinekin yine Aydnlk Yaynlarndan kan 1976 basm 119 sayfalk, Kbrs Meselesi adl bir kitab vardr. Bugn sizin savunduunuz tezin aynsn iler, ok ayrntl olarak. Sizinkiler, Dou Perinekten aldnz tezleri ok yavan ve kuru biimde dillendirirler, yazp izerler. D. Perinek sizin eflerinizden-ideologlarnzdan ok daha zeki olduu iin olduka ssl biimde savunur sizin Sevrci tezleri. Derin teorik temeller oluturur onlara. Ustalar da bu samalklarna malzeme olarak kullanmaya kalkar. D. Perinek ok zekidir, ama ayn oranda da siyasi namus ve ahlk fukarasdr. O yzden bir trl tutarl olamaz. Bir zaman ok keskin biimde savunduu tezlerin bir zaman sonra tam tersine srar. Onlar da ayn keskinlikte, u noktada savunmaya giriir. 1970lerde, 80lerde, 90n da byk blmnde bugn sizin de savunduunuz tezlerin hemen tmn savunuyordu. O cepheyi iyice rezilletirdikten sonra, bu sefer kalkt yurtsever, laik, Kemalist, ulusalc cepheye atlad, 180 derecelik bir dn yaparak. imdi de oray kirletmekle megul Kbrs Meselesine dnersek; yle der D. Perinek: Kbrsa yaplan silahl mdahale, Dou Akdenizdeki kargaal daha da artrmtr. ki sper devletin Orta Dou ve Akdenizdeki hegemonya atmas her geen gn iddetlenmektedir. Kbrs, Svey ve Orta Dou petrolleri bakmndan tad nem dolaysyla bu atmann odak noktalarndan birini meydana getirmektedir. Orta Douda yeni bir savan patlak vermesi ihtimali her geen gn bymektedir. () Hkim snflar, Kbrs igal etmekle yurdumuzun bana byk bir bela amlardr. Trkiye, kargaaln gittike merkezine doru ekilmektedir. Orta Douda iki sper devletin yaratt kargaalk ve saldr tehditleri bugn Trkiyeyi her zamankinden fazla ilgilendirmektedir. () galci siyasete ve ovenizme kar mcadeleyi cesaretle glendirmeliyiz. Trkiye hkim snflarnn, Kbrsa bar ve zgrlk gtrmek perdesi altnda yaptklar NATO jandarmaln btn halka aklamalyz. Baz yurtseverler, estirilen oven hava karsnda gereklerin halka aklanmasna, sonra tecrit oluruz gerekesiyle kar kmaktadrlar. Devrimciler, her art altnda ve her trl baskya gs gererek gerekleri ve halkn menfaatlerini savunurlar. galci siyasetin halkmzn menfaatlerine ne kadar zararl olduu, er ge gn na kacaktr ve bugnden kmaktadr. (agy, s. 86-87) D. Perinekin kitabnn her sayfas bu anlamdaki zrvalamalarla doludur. Fakat grld gibi D. Perinek bu samalklarn devrimci motiflerle sslemeyi asla ihmal etmez. D. Perinek, AB-D Emperyalistlerinin, Kbrs konusunda bugnk tezleriyle ana dnce bakmndan tam bir uyum gsteren (nk onlar da bugn Trkiyeyi Kbrsta igalci olarak grmektedirler ve Trk Ordusunun Kbrstan derhal ekilmesini, KKTCnin lavedilmesini istemektedirler.) tezlerini size iyice benimsettikten sonra, 90l yllarn sonlarna doru aniden ve birden 180 derecelik yn deiiklii yaparak kar cepheye-ulusalc gler cephesine zplad. imdi Trk Ordusunun Adadaki varlnn ve KKTCnin ayn iddette savunucusudur. Kbrs veren Trkiyeyi de verir diyen afilemeler yapmaktadr. Siz, D. Perinekle 90l yllarn sonlarna kadar, ideolojik birlik iinde olduunuz iin, onun gemite, 1980 ncesi ve sonras yukarda andmz ihanetlerini grmezlikten geldiniz. 1992 1 Maysn onun nderliinde, rehberliinde kutladnz, Gaziosmanpaa Meydannda. Valilik sadece ona izin vermiti. Biz onu 1970ten beri CIA Sosyalizminin Trkiyedeki savunucusu saydmz iin asla onunla birlikte i yapmayacamz syledik dier sol gruplara. Biz ondan ayr kutlamalyz, kutlarz da dedik. Somut yer gsterdik. Ama HC hari dierleri szmze itibar etmediler. D. Perinekin yanna gideceklerini, onunla birlikte olacaklarn, dolaysyla onun arkasna snacaklarn sylediler.

HC de 1 Maystan bir gn nce bize gelerek, bize verdii szde duramayacan, kendisinin de D. Perinekin arkasna taklacan bildirdi. Gerekesini sorduumuzda da aynen yle dedi: Bize kar polisin tavr biliyorsunuz, ok sert oluyor Baz 1 Mayslarda, eline tahta tfekler verip trkadan niformalar giydirdikleri genleri, kaz adm yrtp, Titre Oligari Parti Cephe Geliyor diye bartan HC hazretleri ite bize byle dedi. Onlardan ve bizden, bu grmeyi yapan Arkadalar halen hayattadr ve saflardadr. Biz o 1 Mays, Yurtii Kargo Direniileri ve Permatik Grevcileriyle birlikte kitellide grev yerinde (yani Permatikte) kutladk. Siz, D. Perinekin ardna takldnz ve onu krsden konuurken huu iinde dinlediniz imdi syleyin bakalm Pi kim?.. Yarn eski grlerine geri dnse bu onun iin hi de zor olmaz siz yine onunla birlik olursunuz Bizse; o, ben yllarca Trkiye Soluna ihanet ettim, CIA Sosyalizmi yaptm, devrimci harekete ve Trkiye Halklarn kar ar sular iledim, balanmam-beni affetmenizi diliyorum, demedike onunla yan yana gelmeyiz, birlikte i yapmayz