Jawab semua soalan

1. 1. B1D1E1 [ 1m ]

Tuliskan nombor bulat berikut dengan perkataan.

27568 Jawapan: 1

2. B2D1E1 Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit yang bergaris. 5324 Jawapan:

1

2. 3. B2D2E1 Nyatakan pola bagi urutan nombor berikut. 3, 6, 9,12, 15.. Jawapan: 1

4. B2D2E2 Bulatkan semua nombor genap daripada senarai nombor di bawah. 6 9 15 30 50 37 48 21
1

1

5. B2D2E3 Senaraikan nombor perdana antara 1 hingga 10 Jawapan:

6. B2D2E4 Senaraikan 4 gandaan pertama bagi nombor 8 Jawapan:

1

1

3. 7. B1D1E2

Kenal pasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar dari senarai nombor berikut

-8, 0.3, 6 , Jawapan:

2 7 2 , , 6 5 3 5
1

8. B2D3E1 Lengkapkan pecahan setara dibawah.

3 = 4

6

=

24

1

2

9. B2D3E2 Tukarkan pecahan tak wajar berikut kepada nombor bercampur.

28 5

Jawapan:

1

4. 10. B2D4E1

Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada pecahan.

0.09

Jawapan: 1

11. B2D4E2 Tentukan nilai tempat dan nilai digit bagi digit bergaris nombor perpuluhan di bawah. 0.53

Jawapan:

1

12. B2D4E3 Nombor perpuluhan berikut yang manakah lebih besar. 4.770 atau 4.768

3

1 Jawapan:

5. 13. B2D5E1

Tulis pecahan tersebut dalam bentuk peratusan.

29 100

Jawapan:

1

14. B2D5E2

Tukarkan nombor perpuluhan yang berikut kepada peratusan 0.25 Jawapan: 1
6. 15. B1D1E3

Isikan tempat kosong berikut dengan integer yang sesuai.

-20

-10

0

5

1

4

16. B2D6E1

Isikan kotak tersebut dengan menggunakan simbol

atau

–8

4

1

7. 17 . B1D2E1

Wakilkan huruf yang sesuai untuk pembolehubah dalam situasi berikut.

SITUASI

JAWAPAN

Beberapa buah epal di dalam bakul itu telah busuk.

. 1

18. B2D7E1

Nyatakan sebutan algebra yang mempunyai satu pembolehubah daripada senarai Sebutan berikut.

8 8m, -6p, 9, pqz ,

Jawapan:

1

5

19. B2D7E2 Tentukan sama ada setiap yang berikut ungkapan algebra atau bukan.

3m + 7

x 3

-x + 8 – 4p 1

8. 20. B1D3E1

Dengan menggunakan pembaris, ukur panjang garis lurus berikut dalam cm.

a)

Jawapan:

1

21. B1D3E3 Tuliskan waktu berikut dalam system 24 jam.

a) 9.35 am

1 Jawapan:

6

22. B2D8E1

Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur panjang sebatang pen. 1 Jawapan:

23. B2D8E2 Tukarkan setiap yang berikut kepada unit yang diberi.

a) 4.3 cm = ___________ mm

b) 4 kg = _____________ g

Jawapan:

2 24. B2D8E3

Tukarkan waktu 1610 kepada system 12 jam. 1 Jawapan:

9. 25. B1D4E1

Padankan sudut yang berikut dengan darjah yang sesuai. (a) 24 sudut refleks sudut tegak sudut cakah
7

(b) 189 (c) 90

4

(d) 211

sudut tirus

26. B2D9E1

Tandakan sudut ∠ BOC pada rajah di bawahnya.

B C O A

1

27.

B2D9E2
Namakan garis-garis yang mempunyai ciri-ciri berikut. a)

Jawapan:

b)

Jawapan:
28. B2D9E3

2

Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan sudut 90º.

(i)

(ii)

(iii)

8

Jawapan :

1

10. 29. B1D5E1

Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan ciri-ciri poligon.

i)

ii)

iii)

Jawapan:

1

30. B2D10E1

Namakan setiap poligon dibawah.

i)

ii)

__________________

_________________________

9

iii)

iv)

_______________

___________________

4
31. B2D10E2 Nyatakan bilangan pepenjuru setiap polygon dibawah.

Poligon a) Pentagon b) Octagon

Bilangan pepenjuru

2

KERTAS SOALAN TAMAT

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful