ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ

ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ΢ & ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
690 ΠΡΟ΢ΧΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
690 ΠΡΟ΢ΧΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
690 ΠΡΟ΢ΧΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
690 ΠΡΟ΢ΧΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
690 ΠΡΟ΢ΧΟΛΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ

΢ελίδα 1

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
17
17
2
2
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1235
26.5
514
11.3
749
16.3
542
7.9
1031
559
605
579
234
1808
1450
1504
1497
217
1819
1258
1278
1225
274
1720
1270
1360
1333
277
1858
1619
1636
1608
734
1658
1329
1326

21.6
10.0
13.8
10.2
4.8
39.0
35.6
39.4
30.8
5.6
38.5
28.7
27.9
25.6
6.7
38.2
29.5
28.9
26.3
6.7
39.7
33.7
36.4
36.6
16.6
36.9
31.7
29.4

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
806 17.2
508
7.6
749 16.3
542
7.9
614
546
605
579
234
1561
1445
1504
1497
217
1278
1160
1278
1223
274
1366
1222
1360
1333
277
1641
1568
1636
1608
734
1350
1203
1325

12.7
12.6
13.8
10.2
4.8
36.1
29.2
39.4
30.8
5.6
32.9
28.6
26.1
25.6
6.7
31.4
30.2
28.9
26.3
6.7
37.4
32.4
36.4
36.6
16.6
31.2
28.2
35.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΜΕ΢ΩΝ ΜΑΖΙΚΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢)
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΜΕ΢ΩΝ ΜΑΖΙΚΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΜΕ΢ΩΝ ΜΑΖΙΚΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΜΕ΢ΩΝ ΜΑΖΙΚΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΜΕ΢ΩΝ ΜΑΖΙΚΗ΢ ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
696 ΛΑΙΚΗ΢ & ΠΑΡΑΔΟ΢ΙΑΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ΢)
696 ΛΑΙΚΗ΢ & ΠΑΡΑΔΟ΢ΙΑΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
696 ΛΑΙΚΗ΢ & ΠΑΡΑΔΟ΢ΙΑΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
696 ΛΑΙΚΗ΢ & ΠΑΡΑΔΟ΢ΙΑΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
696 ΛΑΙΚΗ΢ & ΠΑΡΑΔΟ΢ΙΑΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
743 ΜΟΤ΢ΕΙΟΛ. ΜΟΤ΢ΕΙΟΓΡ.& ΢ΧΕΔ. ΕΚΘΕ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢)
743 ΜΟΤ΢ΕΙΟΛ. ΜΟΤ΢ΕΙΟΓΡ.& ΢ΧΕΔ. ΕΚΘΕ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
743 ΜΟΤ΢ΕΙΟΛ. ΜΟΤ΢ΕΙΟΓΡ.& ΢ΧΕΔ. ΕΚΘΕ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
743 ΜΟΤ΢ΕΙΟΛ. ΜΟΤ΢ΕΙΟΓΡ.& ΢ΧΕΔ. ΕΚΘΕ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
743 ΜΟΤ΢ΕΙΟΛ. ΜΟΤ΢ΕΙΟΓΡ.& ΢ΧΕΔ. ΕΚΘΕ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΠΤΡΓΟ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
730 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ)
730 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
730 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
730 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
730 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
741 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ)
741 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
741 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
741 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
741 ΔΗΜΟ΢ΙΩΝ ΢ΧΕ΢ΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩ΢. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.&΢ΣΟ ΕΜΠΟΡ. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝ.)

΢ελίδα 2

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
2
2
1
1
18
18
2
2
1
1
1
1
1
1
48
48
5
5
2
2
2
2
1
30
30
3
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
40

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1261
24.8
1036
24.4
1912
40.0
1478
32.7
1569
35.6
1427
32.2
986
23.7
1413
27.8
453
9.0
430
9.2
443
8.5

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1240 25.7
1036 24.4
1571 32.8
1474 35.6
1569 35.6
1427 32.2
986 23.7
454 11.8
400
9.1
404
6.4
400
8.6

1333
354
241

31.0
6.9
4.4

367
354
241

9.2
6.9
4.4

1561
805
882
814

31.3
18.1
16.7
15.7

925
785
882
814

19.1
17.2
16.7
15.7

1244
528
574
596

27.6
11.4
10.0
12.1

596
415
520
313

13.0
9.4
11.5
5.9

1172
378
425
399

23.1
9.0
10.3
6.2

429
307
415
354

7.2
6.4
7.7
6.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩ΢. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.&΢ΣΟ ΕΜΠΟΡ. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝ.) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩ΢. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.&΢ΣΟ ΕΜΠΟΡ. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝ.) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩ΢. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.&΢ΣΟ ΕΜΠΟΡ. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝ.) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩ΢. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.&΢ΣΟ ΕΜΠΟΡ. ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΗΓΟΤΜΕΝ.) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢Σ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢Σ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢Σ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢Σ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
598 ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ-΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢Σ. ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
748 ΠΡΟ΢Σ.& ΢ΤΝΣΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢)
748 ΠΡΟ΢Σ.& ΢ΤΝΣΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
748 ΠΡΟ΢Σ.& ΢ΤΝΣΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
748 ΠΡΟ΢Σ.& ΢ΤΝΣΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
748 ΠΡΟ΢Σ.& ΢ΤΝΣΗΡ. ΠΟΛ. ΚΛΗΡ/ΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
820 ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (΢.Ι.Ρ. )
820 ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (΢.Ι.Ρ. ) ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α
820 ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΤΣΙΛΩΝ (΢.Ι.Ρ. ) ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΢ΣΡΑΣΟΤ (΢.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΢ΣΡΑΣΟΤ (΢.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΢ΣΡΑΣΟΤ (΢.Μ.Τ) - ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΢ΣΡΑΣΟΤ (΢.Μ.Τ) - ΢ΩΜΑΣΑ
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΢ΣΡΑΣΟΤ (΢.Μ.Τ) - ΢ΩΜΑΣΑ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α
863 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΢ΣΡΑΣΟΤ (΢.Μ.Τ) - ΢ΩΜΑΣΑ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΢.Μ.Τ.Ν
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΢.Μ.Τ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α
864 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΢.Μ.Τ.Ν ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β
817 Α.Ε.Ν ΢ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
817 Α.Ε.Ν ΢ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΟΛΤΣ 10%
817 Α.Ε.Ν ΢ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3%
818 Α.Ε.Ν ΢ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
818 Α.Ε.Ν ΢ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΣ 10%
818 Α.Ε.Ν ΢ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 3%
698 ΣΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢)

΢ελίδα 3

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
4
2
2
1
40
40
4
4
2
2
2
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

1066
371
431

24.5
8.2
9.3

440
325
409

8.5
7.3
8.9

1375
354
571
354

28.6
7.5
12.7
7.8

615
280
571
354

9.5
5.2
12.7
7.8

1853

39.9

1

1853

39.9

9
5

9
5

1877
1808

40.0
38.7

1
2

1814
1763

39.0
39.3

4
2

4
2

1883
1824

40.0
38.9

1
3

1832
1823

38.8
39.0

6
3

6
3

1874
1802

38.8
37.5

2
1

1819
1795

38.6
38.6

123
12
4
87
9
3
18

123
12
4
87
9
3
18

1839
1279
1281
1846
1169
1189
1596

38.7
26.3
26.9
40.0
27.9
28.9
34.8

1287
1125
1225
1260
1085
1137
979

28.1
22.8
25.3
24.2
21.6
24.6
22.9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
698 ΣΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
698 ΣΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
698 ΣΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
698 ΣΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΖΑΚΤΝΘΟ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
537 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ)
537 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
537 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
537 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
537 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
538 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ)
538 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
538 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
538 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
538 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
531 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
531 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
531 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
531 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
531 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
536 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢
536 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
536 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
536 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
536 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
535 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
535 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
535 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
535 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
535 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
533 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
533 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
533 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
533 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.

΢ελίδα 4

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
2
2
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
22
22
2
2
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
24
24
2
2
1
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
936
17.9
960
16.2
916
21.4
210
5.4
1042
24.1
470
11.1
756
15.0
677
15.7

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
820 18.4
960 16.2
916 21.4
210
5.4
756 18.0
470 11.1
756 15.0
677 15.7

1430
659
589
595

33.1
13.2
14.9
16.3

734
659
589
595

14.4
13.2
14.9
16.3

1813
1303
1264
1243
241
1460
678
723

38.8
29.9
27.7
25.9
5.2
30.3
12.5
12.5

1310
1147
1264
1243
241
791
678
723

31.0
28.0
27.7
25.9
5.2
18.7
12.5
12.5

1484
751
796
785

30.1
18.1
19.9
18.3

875
642
796
785

22.2
12.3
19.9
18.3

1758
1052
1049
974

37.7
21.0
23.2
24.6

1062
957
1049
974

23.4
23.1
23.2
24.6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
533 ΦΤΣΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ)
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΑΡΣΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
550 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢(ΔΡΑΜΑ)
550 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢(ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
550 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢(ΔΡΑΜΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
550 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢(ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
550 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢(ΔΡΑΜΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
551 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΚΑΡΠΕΝΗ΢Ι)
551 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΚΑΡΠΕΝΗ΢Ι) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
551 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΚΑΡΠΕΝΗ΢Ι) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
551 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΚΑΡΠΕΝΗ΢Ι) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
551 ΔΑ΢/ΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢. ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΚΑΡΠΕΝΗ΢Ι) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
553 ΔΑ΢ΟΠΟΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α)
553 ΔΑ΢ΟΠΟΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
553 ΔΑ΢ΟΠΟΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
553 ΔΑ΢ΟΠΟΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
553 ΔΑ΢ΟΠΟΝΙΑ΢ & ΔΙΑΧ. ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΠΕΡ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
546 ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ.& ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ)
546 ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ.& ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
546 ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ.& ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
546 ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ.& ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
546 ΣΕΧΝ. ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓ.& ΣΡΟΦ/ΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
542 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ)
542 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
542 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
542 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
542 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
539 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
539 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ

΢ελίδα 5

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
14
14
1
1
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
8
8
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
24
24
2
2

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

1297
542
582
431

30.8
12.9
12.3
9.7

634
542
582
431

15.1
12.9
12.3
9.7

1098
551
534
482

22.2
14.1
12.2
11.2

556
495
534
482

13.4
12.6
12.2
11.2

1491
444
397

31.5
11.1
9.4

456
369
397

11.0
9.2
9.4

954
431
448
434

21.2
10.9
10.6
10.6

625
431
448
434

14.6
10.9
10.6
10.6

938
401
363

22.2
10.3
7.4

629
401
363

16.3
10.3
7.4

835
456
525

20.2
11.6
13.8

533
456
525

10.9
11.6
13.8

1777
668

39.1
15.7

860
646

20.4
13.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
539 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
539 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
539 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
541 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
541 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
541 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
541 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
541 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
540 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ)
540 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
540 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
540 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
540 ΖΩΙΚΗ΢ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
554 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
555 ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ
555 ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
555 ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
555 ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
555 ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.

΢ελίδα 6

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
1
1
1
24
24
2
2
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
824
18.6
776
21.1

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
824 18.6
776 21.1

1539
596
591

35.4
14.2
15.9

630
547
591

14.9
8.6
15.9

657
457
447
346

17.6
10.6
10.5
8.3

471
457
447
346

8.6
10.6
10.5
8.3

1489
453
354
309

33.5
11.6
7.4
8.4

505
453
354
309

13.3
11.6
7.4
8.4

761
513
503

16.9
13.1
10.5

532
513
503

11.0
13.1
10.5

819
566
581

21.5
13.6
13.9

590
566
581

12.6
13.6
13.9

940
357
359

22.0
8.3
8.7

395
286
359

10.2
7.6
8.7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣ.& ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΕΙ ΘΕ΢΢/ΝΙΚΗ΢
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣ.& ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΕΙ ΘΕ΢΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣ.& ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΕΙ ΘΕ΢΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣ.& ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΕΙ ΘΕ΢΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
543 ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣ.& ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΕΙ ΘΕ΢΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
637 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
637 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
637 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
637 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
637 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
639 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
639 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
639 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
639 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
639 ΑΙ΢ΘΗΣΙΚΗ΢ & ΚΟ΢ΜΗΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
633 ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΓΙΕΙΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
633 ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΓΙΕΙΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
633 ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΓΙΕΙΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
633 ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΓΙΕΙΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
633 ΔΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΤΓΙΕΙΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
719 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (΢ΗΣΕΙΑ)
628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (΢ΗΣΕΙΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (΢ΗΣΕΙΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (΢ΗΣΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
628 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (΢ΗΣΕΙΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α)
747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ

΢ελίδα 7

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
24
24
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
1
24
25
2
2
1
1
1
1
1
1
18
18
2
2
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1439
34.6
989
24.4
1012
19.6
976
23.3
507
12.0
1790
36.9
1474
29.5
1499
32.4
1460
27.4
397
10.3
1872
38.9
1402
27.8
1521
34.7
1406
28.8
933
24.0
1594
37.7
1397
30.7
1442
31.9
1234
27.5
217
5.6
1895
39.9
1551
33.2
1556
37.8
1588
33.8
774
18.9
1578
33.9
1219
30.5
1270
28.3
1233
28.2
466
10.0
1816
39.2
1389
29.7
1426
30.2

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1027 26.6
919 17.2
1012 19.6
976 23.3
507 12.0
1544 32.7
1461 29.7
1499 32.4
1460 27.4
397 10.3
1523 37.0
1339 26.9
1521 34.7
1406 28.8
933 24.0
1450 32.0
1301 27.7
1442 31.9
1234 27.5
217
5.6
1588 34.0
1507 35.0
1556 37.8
1588 33.8
774 18.9
1284 29.4
1171 25.4
1270 28.3
1233 28.2
466 10.0
1444 31.0
1278 29.1
1426 30.2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
747 ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢ & ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
621 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
623 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
625 ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
629 ΟΔΟΝΣΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
635 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
635 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
635 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
635 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
635 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
742 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ)

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 8

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1428
31.4
657
14.0
1866
39.8
1669
34.9
1689
37.2
1669
34.6
709
17.5
1856
40.0
1600
38.8
1598
37.2
1499
30.4
402
10.4
1885
38.8
1437
33.5
1503
32.9
1439
32.7
1165
28.1
1740
39.9
1212
29.1
1399
28.9
1397
27.6
404
9.6
1889
40.0
1297
25.7
1526
33.4
1411
35.5
441
11.1
1889
39.1
1481
30.0
1462
35.9
1481
29.5
280
7.1
1577
39.7

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1428 31.4
657 14.0
1689 37.8
1640 36.3
1689 37.2
1669 34.6
709 17.5
1611 32.9
1590 35.7
1598 37.2
1499 30.4
402 10.4
1594 33.8
1413 36.9
1503 32.9
1439 32.7
1165 28.1
1405 30.2
1164 29.1
1392 35.3
1356 27.6
404
9.6
1526 34.8
1263 25.2
1526 33.4
1411 35.5
441 11.1
1495 33.5
1347 29.0
1462 35.9
1481 29.5
280
7.1
1331 25.9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
742 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
742 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
742 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
742 ΟΠΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
617 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
617 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
617 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
617 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
617 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
615 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
615 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
615 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
615 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
615 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
659 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢
659 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
659 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
659 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
659 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
616 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ)
616 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
616 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
616 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
616 ΦΤ΢ΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ (ΑΙΓΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
667 ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
667 ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
667 ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
667 ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 9

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
18
18
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
26
26
3
3
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1318
30.2
1313
28.0
1294
25.0
224
5.2
1847
39.4
1488
38.3
1527
32.9
1539
33.3
593
14.1
1934
40.0
1734
38.1
1739
35.5
1657
34.1
638
14.2
1912
40.0
1793
38.4
1784
36.9
1791
37.7
314
7.8
1787
37.5
1570
33.1
1545
32.7
1592
33.6
549
12.6
1893
39.8
1551
31.2
1527
34.5
1550
33.6
434
9.0
1562
37.6
1264
28.3
1409
29.8
1309
27.8

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1197 25.2
1313 28.0
1294 25.0
224
5.2
1606 34.3
1488 34.5
1527 32.9
1539 33.3
593 14.1
1754 37.2
1721 36.3
1739 35.5
1657 34.1
638 14.2
1794 35.4
1715 37.8
1784 36.9
1791 37.7
314
7.8
1608 34.7
1499 33.6
1545 32.7
1592 33.6
549 12.6
1561 31.4
1450 31.9
1527 34.5
1550 33.6
434
9.0
1420 31.9
1176 25.5
1409 29.8
1309 27.8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
667 ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΩΝ & ΕΠΙ΢ΚΕΠΣΡΙΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
655 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
657 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ)
662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
662 ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
653 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
653 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 10

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
1
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1
36
36
4
4

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
272
7.2
1809
37.1
1413
31.1
1419
29.7
1379
29.7
595
14.3
1862
39.6
1521
33.2
1559
34.5
1345
28.6
272
7.3
1876
39.2
1262
28.0
1375
31.4
1363
29.6
340
7.4
1853
39.6
1685
37.6
1648
37.0
1651
36.1
986
23.2
1924
39.2
1725
38.0
1705
35.0
1611
33.8
1345
35.6
1741
37.1
1575
33.6
1577
39.1
1498
31.1
1153
27.7
1834
40.0
1300
28.0

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
272
7.2
1422 30.5
1335 28.2
1399 30.8
1339 27.2
595 14.3
1592 37.5
1468 29.6
1559 34.5
1345 28.6
272
7.3
1384 30.5
1175 24.9
1375 31.4
1363 29.6
340
7.4
1703 36.6
1678 39.7
1648 37.0
1651 36.1
986 23.2
1750 35.8
1707 36.8
1705 35.0
1611 33.8
1345 35.6
1591 35.0
1575 33.6
1577 39.1
1498 31.1
1153 27.7
1372 30.8
1160 23.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
653 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
653 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
653 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
645 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
645 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
645 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
645 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
645 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
654 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
654 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
654 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
654 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
654 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
647 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
647 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
647 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
647 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
647 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
652 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢
652 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
652 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
652 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
652 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
651 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
651 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
651 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
651 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
651 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
649 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
649 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
649 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
649 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
649 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 11

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
2
2
2
2
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1
44
44
4
4
2
2
2
2
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1365
31.8
1255
30.7
653
14.8
1808
40.0
1544
31.2
1587
33.9
1574
37.8
603
15.5
1873
40.0
1353
31.4
1371
30.2
1266
29.6
733
18.1
1915
40.0
1557
36.2
1581
32.0
1581
33.0
1448
33.6
1908
39.8
1347
27.2
1356
32.1
1258
29.0
652
16.6
1823
39.1
1253
24.4
1445
30.6
1327
30.8
811
19.4
1902
39.2
1430
29.1
1410
31.4
1331
27.0
431
9.6

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1332 29.1
1246 28.3
653 14.8
1589 35.5
1468 35.2
1571 39.1
1528 34.1
603 15.5
1382 30.1
1269 30.9
1371 27.8
1262 25.3
733 18.1
1621 39.1
1461 34.5
1581 32.0
1581 33.0
1448 33.6
1360 30.1
1172 28.6
1356 28.2
1253 24.4
652 16.6
1460 33.0
1182 28.4
1435 31.0
1327 30.8
811 19.4
1445 29.1
1353 29.0
1408 35.2
1300 27.4
431
9.6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
744 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ)
744 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
744 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
744 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
744 ΝΟ΢ΗΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ΢ (΢.Σ.Τ.Α)
861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ΢ (΢.Σ.Τ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α
861 ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ΢ (΢.Σ.Τ.Α) ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β
521 ΓΡΑΦΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
521 ΓΡΑΦΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
521 ΓΡΑΦΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
521 ΓΡΑΦΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
521 ΓΡΑΦΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
517 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
517 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
517 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
517 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
517 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
519 Ε΢ΩΣΕΡ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢. ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ. ΑΝΣΙΚΕΙΜ. ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
519 Ε΢ΩΣΕΡ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢. ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ. ΑΝΣΙΚΕΙΜ. ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
519 Ε΢ΩΣΕΡ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢. ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ. ΑΝΣΙΚΕΙΜ. ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
519 Ε΢ΩΣΕΡ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢. ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ. ΑΝΣΙΚΕΙΜ. ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
519 Ε΢ΩΣΕΡ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢. ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ. ΑΝΣΙΚΕΙΜ. ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
750 Ε΢ΩΣ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢, ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚ/ΝΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ
750 Ε΢ΩΣ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢, ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚ/ΝΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
750 Ε΢ΩΣ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢, ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚ/ΝΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
750 Ε΢ΩΣ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢, ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚ/ΝΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
750 Ε΢ΩΣ. ΑΡΧΙΣ/ΚΗ΢, ΔΙΑΚΟ΢Μ. & ΢ΧΕΔ.ΑΝΣΙΚ/ΝΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙ΢Η΢ & ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙ΢Η΢ & ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙ΢Η΢ & ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙ΢Η΢ & ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙ΢Η΢ & ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η΢ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.

΢ελίδα 12

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
10
10
5
5
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
17
17
2
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
20
20
2
1
1
1
1
1
20
8
2
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1799
40.0
1317 28.5
1168
28.3
1151 24.1
1306
32.9
1306 32.9
1249
26.6
1249 26.6
882
21.5
882 21.5
1927
40.0
1
1880 40.0
1862
39.7
2
1840 38.0
177
4.1
4
177
4.1
2136
38.6
1876 34.6
1863
31.3
1686 30.1
1816
31.2
1816 31.2
1785
29.9
1785 29.9
1823

33.7

1285

21.3

1230

20.1

1230

20.1

2143
1408
1585

36.9
24.1
28.4

1629
1315
1585

26.0
21.0
28.4

1818

34.1

1138

18.4

1099
1030

19.1
12.2

1099
1030

19.1
12.2

2023

36.3

919

12.7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
520 ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
520 ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
520 ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
520 ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
520 ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
509 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
509 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
509 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
509 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
509 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 13

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
10
10
1
1
1
1
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
32
32
3
3
2
2
2
2
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
2085
37.0
819
14.1
1111
11.5

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1141 15.4
819 14.1
1111 11.5

1590
882
928
703

33.8
20.9
18.5
15.1

928
675
928
703

20.9
16.7
18.5
15.1

1842
1016
1022
1007

38.0
23.2
19.0
23.5

1050
941
1022
1007

23.7
19.3
19.0
23.5

1468
734
844
750

28.6
14.8
19.6
17.7

857
691
839
685

15.7
16.1
20.4
18.7

1616
987
1064
714
489
1432
962
1013
745

31.9
19.8
25.9
18.8
13.1
29.2
19.5
19.8
12.4

1131
977
1064
714
489
1064
637
1013
745

22.7
23.2
25.9
18.8
13.1
20.4
16.3
19.8
12.4

1830
889
943

36.9
21.5
19.3

949
499
937

21.2
12.5
19.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΣΡΙΚΑΛΑ)
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΣΡΙΚΑΛΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ)
495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
495 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢
493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
493 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
491 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
498 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 14

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
2
2
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
42
42
4
4
2
2
2
2
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
35
35
4
4
2
2
2
2
1
1
32
32
3
3
2
2
2
2
1
1
26
26
3
3
1
1
1
1
1
1
40
40

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
884
16.8

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
735 14.3

1646
1257
1285
1262
535
1647
870
864
706

32.2
28.2
27.2
23.7
14.3
34.8
21.3
21.8
14.9

1312
1255
1285
1262
535
882
532
864
685

28.1
26.2
27.2
23.7
14.3
17.6
14.0
19.4
17.2

1637
1051
971
755

33.6
25.1
23.5
18.9

1090
1000
971
755

25.1
22.4
23.5
18.9

1652
934
980
979
509
1692
1028
1058
967
734
1814
1052
1104
1143
382
1343

34.9
18.8
21.1
21.1
11.7
35.6
23.2
22.5
21.2
19.0
36.0
23.5
22.7
23.7
5.8
27.0

984
740
967
910
509
1099
815
1003
890
734
1159
917
1104
1143
382
1005

17.1
16.2
20.5
19.3
11.7
23.5
17.2
21.8
20.8
19.0
23.9
13.0
22.7
23.7
5.8
20.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
498 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
498 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
498 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
498 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
489 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
487 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
483 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢
499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
499 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ)
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 15

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
4
4
2
2
2
2
1
1
32
32
3
3
2
2
2
2
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
18
18
2
2
1
1
1
1
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
38
38
4
4
2
2
2
2
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
771
12.6
1000
23.6
993
17.9
318
8.1
1728
34.1
828
16.4
1054
19.9
1005
20.9
216
5.3
1699
38.0
1132
23.6
1271
28.3
987
22.2
1770
1329
1618
1620
243
1602
1176
1305
1204
1024
1572
1096
1158
1098
429
1580
1092
1162
1180

37.1
25.5
32.9
36.2
4.5
33.9
22.7
27.8
29.2
20.9
34.5
24.4
24.2
26.3
8.9
35.1
21.2
26.8
24.1

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
692 12.7
999 18.9
986 18.9
318
8.1
1109 21.4
777 14.7
1051 23.0
991 18.8
216
5.3
1319 25.6
1094 21.6
1271 28.3
987 22.2
1626
1142
1618
1620
243
1310
876
1305
1204
1024
1164
1030
1158
1096
429
1186
964
1148
1137

35.7
22.9
32.9
36.2
4.5
28.0
14.4
27.8
29.2
20.9
21.5
23.5
24.0
24.7
8.9
25.7
22.3
21.1
24.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 16

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1
26
26
3
3
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1
17
17
2
2

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
429
8.1
1725
35.7
1242
27.5
1240
23.8
1212
21.0
313
6.8
1752
37.1
1302
29.3
1340
26.7
1313
27.9
428
10.6
1874
39.4
1421
30.1
1394
29.7
1302
29.0
260
4.5
1889
40.0
1635
34.2
1627
35.9
1625
38.2
1009
21.8
1826
38.2
968
21.7
1239
27.8
1213
25.4
515
12.6
1608
35.9
1332
27.3
1325
31.2
1278
25.1
244
6.2
1670
35.7
1297
28.1

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
429
8.1
1286 29.8
1048 23.6
1240 23.8
1212 21.0
313
6.8
1357 33.1
1073 20.8
1330 28.6
1302 30.3
428 10.6
1428 30.0
1271 28.6
1394 29.7
1302 29.0
260
4.5
1683 36.6
1633 36.8
1627 35.9
1625 38.2
1009 21.8
1240 25.7
928 20.5
1239 27.8
1213 25.4
515 12.6
1367 29.4
1152 23.6
1322 27.1
1270 26.2
244
6.2
1391 30.1
1066 20.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
501 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
505 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ)
709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
709 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢
705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
705 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
503 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
511 ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
511 ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
511 ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
511 ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
511 ΝΑΤΠΗΓΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
737 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΕΡΟ΢ΚΑΦΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢
737 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΕΡΟ΢ΚΑΦΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
737 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΕΡΟ΢ΚΑΦΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
737 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΕΡΟ΢ΚΑΦΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
737 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΑΕΡΟ΢ΚΑΦΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 17

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
1
1
1
32
32
3
3
2
2
2
2
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
32
32
3
3
2
2
2
2
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
22
22
2
2
1
1
1
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1308
27.8
1305
29.0

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1308 27.8
1305 29.0

1746
1163
1358
1353
488
1676
815
872
831

37.7
28.6
27.0
28.8
9.6
37.0
20.5
21.9
16.4

1364
1124
1336
1312
488
888
776
872
831

26.8
26.2
30.4
28.3
9.6
19.5
16.2
21.9
16.4

1303
896
875
879
409
1787
1116
1255
1226

26.5
20.2
15.4
20.6
9.2
37.2
24.5
24.5
26.8

930
841
830
810
409
1258
1099
1255
1226

17.3
18.5
17.1
18.2
9.2
25.0
27.8
24.5
26.8

1750
1188
1410
1407
248
1635
1069
1238
1237
236

38.5
25.4
29.0
31.8
4.2
38.6
24.1
23.8
26.5
4.2

1435
1141
1410
1407
248
1239
977
1238
1237
236

34.1
24.4
29.0
31.8
4.2
23.3
19.2
23.8
26.5
4.2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
720 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
720 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
720 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
720 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
720 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
714 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
714 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
714 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
714 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
714 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
722 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢
722 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
722 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
722 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
722 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
753 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ
753 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
753 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
753 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
753 ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 18

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
19
19
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
60
60
6
6
3
3
3
3
2
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
24
24
2
2
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1942
39.5
1568
32.5
1600
35.2
1563
31.7
498
10.8
1802
36.9
1528
30.1
1565
33.4
1547
36.1
696
12.8
1515
32.4
1190
23.5
1221
26.6
1165
27.2
264
4.8
1328
25.8
1027
20.6
1077
26.0
1033
24.7
185
4.6
1901
39.4
1502
30.3
1508
33.3
1488
31.5
294
6.2
1859
38.2
1683
36.9
1652
35.1
1610
35.8
492
9.5
1883
39.9
1675
35.3
1618
35.5

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1605 35.3
1546 35.9
1600 35.2
1563 31.7
498 10.8
1583 33.1
1389 34.2
1565 33.4
1547 36.1
696 12.8
1229 22.2
933 21.3
1186 27.1
1154 22.5
264
4.8
1097 25.9
982 20.3
1077 26.0
1033 24.7
185
4.6
1518 33.2
1449 31.1
1508 33.3
1488 31.5
294
6.2
1695 36.5
1656 34.5
1652 35.1
1610 35.8
492
9.5
1675 36.4
1650 35.9
1618 35.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
697 ΣΕΧΝ. ΗΧΟΤ & ΜΟΤ΢ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ)
697 ΣΕΧΝ. ΗΧΟΤ & ΜΟΤ΢ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
697 ΣΕΧΝ. ΗΧΟΤ & ΜΟΤ΢ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
697 ΣΕΧΝ. ΗΧΟΤ & ΜΟΤ΢ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
697 ΣΕΧΝ. ΗΧΟΤ & ΜΟΤ΢ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ (ΛΗΞΟΤΡΙ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
735 ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ)
735 ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
735 ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
735 ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
735 ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
723 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
723 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
723 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
723 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
723 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
529 ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢(΢ΠΑΡΣΗ)
529 ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢(΢ΠΑΡΣΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
529 ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢(΢ΠΑΡΣΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
529 ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢(΢ΠΑΡΣΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
529 ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢(΢ΠΑΡΣΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
710 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ)

΢ελίδα 19

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
1
1
18
18
2
2
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
44
44

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1668
36.3
909
22.2
1095
23.0
678
16.8
864
15.3
848
16.0
1665
1257
1299
1219
1177
1630
1119
1152
1058
193
1541
915
966
803
261
1884
1278
1311
1278
256
1723
884
869
835
190
1307

33.8
27.8
27.9
28.7
27.1
36.7
21.9
24.6
22.6
4.4
31.3
20.3
21.2
15.1
5.7
38.9
25.1
30.0
27.3
5.3
36.4
21.0
19.5
17.5
4.4
29.7

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1668 36.3
909 22.2
868 17.0
677 11.8
864 15.3
848 16.0
1300
966
1284
1204
1177
1154
863
1150
1054
193
978
759
943
773
261
1323
1252
1291
1236
256
932
784
858
807
190
845

24.7
20.6
28.8
26.5
27.1
24.0
19.3
23.8
23.2
4.4
19.8
15.9
22.0
17.2
5.7
26.9
21.5
26.6
28.7
5.3
22.8
14.2
18.8
18.5
4.4
18.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
710 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
710 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
710 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
710 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΗΛ/ΝΙΩΝ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΑΡΣΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
736 ΣΗΛ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ(ΝΑΤΠΑΚΣΟ΢)
736 ΣΗΛ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ(ΝΑΤΠΑΚΣΟ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
736 ΣΗΛ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ(ΝΑΤΠΑΚΣΟ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
736 ΣΗΛ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ(ΝΑΤΠΑΚΣΟ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
736 ΣΗΛ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ(ΝΑΤΠΑΚΣΟ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΓΡΕΒΕΝΑ)
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
586 ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
728 ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
751 ΕΠΙΧ. ΢ΧΕΔ.& ΠΛΗΡ. ΢Τ΢ΣΗΜ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢)
751 ΕΠΙΧ. ΢ΧΕΔ.& ΠΛΗΡ. ΢Τ΢ΣΗΜ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
751 ΕΠΙΧ. ΢ΧΕΔ.& ΠΛΗΡ. ΢Τ΢ΣΗΜ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
751 ΕΠΙΧ. ΢ΧΕΔ.& ΠΛΗΡ. ΢Τ΢ΣΗΜ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
751 ΕΠΙΧ. ΢ΧΕΔ.& ΠΛΗΡ. ΢Τ΢ΣΗΜ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.

΢ελίδα 20

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
4
4
2
2
2
2
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1
36
36
4
4
2
2
2
2
1
1
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
52
52
5
5
3
3
3
3

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
752
17.5
841
18.5
844
15.4

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
734 17.1
819 16.8
766 14.2

1897
932
877
966

39.4
21.1
22.1
24.0

978
811
855
888

20.6
19.4
18.9
18.3

1184
880
876
758
313
1569
785
942
902
741
1729
1218
1202
1173
293
1378
1201
1197
787
245
1427
757
815
753

24.9
13.0
18.6
16.2
5.6
34.2
11.7
17.4
16.3
16.2
36.2
25.1
23.7
25.8
5.5
30.8
23.5
28.5
12.5
6.4
30.6
14.6
18.7
18.0

890
785
876
758
313
942
735
927
713
741
1236
1117
1180
1087
293
1257
1201
1197
787
245
816
704
796
717

22.0
15.3
18.6
16.2
5.6
18.9
15.9
21.6
16.3
16.2
23.9
24.4
25.6
19.7
5.5
24.8
23.5
28.5
12.5
6.4
18.8
13.0
17.9
16.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
729 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ/ΚΗ΢ ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
525 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚ. ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ)
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚ. ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚ. ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚ. ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
733 ΕΦ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚ. ΣΕΙ ΙΟΝ. ΝΗ΢ΩΝ(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ)
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΢ΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΢ΣΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
516 ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
516 ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
516 ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
516 ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
516 ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
703 ΢ΧΕΔ.& ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΙΛΚΙ΢)
703 ΢ΧΕΔ.& ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΙΛΚΙ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
703 ΢ΧΕΔ.& ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΙΛΚΙ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
703 ΢ΧΕΔ.& ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΙΛΚΙ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
703 ΢ΧΕΔ.& ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΙΛΚΙ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
522 ΢ΧΕΔ/ΜΟΤ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α)
522 ΢ΧΕΔ/ΜΟΤ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
522 ΢ΧΕΔ/ΜΟΤ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
522 ΢ΧΕΔ/ΜΟΤ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
522 ΢ΧΕΔ/ΜΟΤ & ΣΕΧΝ/ΓΙΑ΢ ΞΤΛΟΤ & ΕΠΙΠΛΟΤ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢(ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
513 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢
513 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ

΢ελίδα 21

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
26
26
3
3
1
1
1
1
1
1
38
38
4
4
2
2
2
2
1
27
27
3
3
1
1
1
1
1
1
18
18
2
2
1
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
28
28
3
3

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

1656
883
881
679
208
1195
764
757
586
240
1406
742
775
714

35.6
17.8
20.7
10.3
3.7
25.0
18.9
14.9
13.6
5.6
26.7
16.0
16.6
14.1

914
792
881
679
208
776
680
757
586
240
799
666
762
683

16.8
15.5
20.7
10.3
3.7
14.8
10.6
14.9
13.6
5.6
17.2
13.7
16.1
15.3

1856
1348
1446
1511
468
1422
844
841
812
785
1473
958
847
923

39.3
27.5
31.1
33.3
11.6
34.7
19.1
17.9
17.4
19.8
28.1
19.7
17.8
19.2

1517
1279
1446
1511
468
856
828
841
812
785
975
853
847
923

35.2
27.1
31.1
33.3
11.6
16.0
18.3
17.9
17.4
19.8
24.2
16.3
17.8
19.2

1753
873

38.9
20.3

1105
802

25.6
18.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
513 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
513 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
513 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤ΢ΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
724 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗ΢ ΒΙΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗ΢ ΒΙΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗ΢ ΒΙΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗ΢ ΒΙΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
545 ΜΗΧΑΝΙΚΗ΢ ΒΙΟ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
721 ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΠΕΡΙΒ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ)
721 ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΠΕΡΙΒ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
721 ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΠΕΡΙΒ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
721 ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΠΕΡΙΒ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
721 ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΠΕΡΙΒ/ΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
725 ΕΦΑΡΜΟ΢ΜΕΝΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΠΟΛΤΜΕ΢ΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
725 ΕΦΑΡΜΟ΢ΜΕΝΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΠΟΛΤΜΕ΢ΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
725 ΕΦΑΡΜΟ΢ΜΕΝΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΠΟΛΤΜΕ΢ΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
725 ΕΦΑΡΜΟ΢ΜΕΝΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΠΟΛΤΜΕ΢ΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
725 ΕΦΑΡΜΟ΢ΜΕΝΗ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΠΟΛΤΜΕ΢ΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.

΢ελίδα 22

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
1
1
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
1
32
32
3
3
2
2
2
2
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
1
26
26
3
3
1
1
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1094
25.3
1097
25.5
371
6.7
1798
36.5
872
14.4
1078
22.1
1073
25.3
749
17.5
1675
37.0
975
20.6
994
19.0
954
24.0
342
9.0
1267
28.3
955
18.4
1057
21.4
1010
18.1
317
6.6
1397
33.3
743
17.4
938
16.9
902
23.2
328
7.3
1720
35.5
1409
33.1
1545
33.0
1478
30.3
340
8.0
1891
39.8
1337
32.7
1342
27.5
1199
31.5
444
12.2

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1094 25.3
1097 25.5
371
6.7
1121 21.7
765 15.2
1078 22.1
1073 25.3
749 17.5
1006 17.9
827 16.5
963 22.7
941 21.6
342
9.0
1078 22.3
850 18.7
1057 21.4
1010 18.1
317
6.6
964 22.7
704 13.0
938 16.9
902 23.2
328
7.3
1583 32.4
1174 23.9
1545 33.0
1478 30.3
340
8.0
1379 30.6
1259 28.3
1300 28.1
999 25.2
444 12.2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
480 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
480 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
480 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
480 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
480 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
717 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
716 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α)
739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
739 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ (ΚΑΡΔΙΣ΢Α) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢
515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
515 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
532 ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ)
532 ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
532 ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
532 ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
532 ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΧΑΝΙΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
514 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝ΢Η΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ)
514 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝ΢Η΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
514 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝ΢Η΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ

΢ελίδα 23

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
17
17
2
2
1
1
1
1
1
18
18
2
2
1
1
1
1
1
1
19
19
2
2
1
1
1
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
22
22
2
2
1
1
1
1
1
1
24
24
2
2
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1882
40.0
1063
23.2
1401
28.8
1298
23.4

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1410 26.9
945 19.8
1401 28.8
1298 23.4

1868
1288
1403
1437
355
1782
1271
1390
1229

38.8
26.2
30.4
34.5
9.1
38.9
25.3
29.2
30.3

1481
1270
1403
1437
355
1424
1254
1390
1229

34.0
29.6
30.4
34.5
9.1
30.0
28.7
29.2
30.3

1424
629
1031
961

31.9
12.4
24.1
18.5

1075
544
1031
961

21.1
13.9
24.1
18.5

1389
679
845
756

32.4
17.2
20.5
18.5

907
529
845
756

19.4
12.2
20.5
18.5

1374
906
1005
965
213
1159
869
952

30.3
16.7
21.6
18.7
5.3
24.8
19.5
21.8

1007
787
1005
965
213
976
816
952

19.8
16.1
21.6
18.7
5.3
21.2
18.8
21.8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
514 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝ΢Η΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
514 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝ΢Η΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΟΣΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΟΣΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΟΣΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΟΣΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ ΠΟΣΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
726 ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ)
726 ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
726 ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
726 ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
726 ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΣ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
549 ΣΤΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ & ΔΙΑΚΙΝΗ΢Η΢ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΑΣΕΡΙΝΗ)
549 ΣΤΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ & ΔΙΑΚΙΝΗ΢Η΢ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
549 ΣΤΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ & ΔΙΑΚΙΝΗ΢Η΢ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
549 ΣΤΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ & ΔΙΑΚΙΝΗ΢Η΢ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
549 ΣΤΠΟΠΟΙΗ΢Η΢ & ΔΙΑΚΙΝΗ΢Η΢ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢(ΚΑΣΕΡΙΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
518 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤ΢ΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
518 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤ΢ΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
518 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤ΢ΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
518 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤ΢ΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
518 ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢ & ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤ΢ΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
644 ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΚΟΤ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΡΕΘΤΜΝΟ)
644 ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΚΟΤ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
644 ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΚΟΤ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
644 ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΚΟΤ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
644 ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΚΟΤ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΡΕΘΤΜΝΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
701 ΚΛΩ΢ΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
701 ΚΛΩ΢ΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
701 ΚΛΩ΢ΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
701 ΚΛΩ΢ΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
701 ΚΛΩ΢ΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ΢ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ)

΢ελίδα 24

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
1
1
17
17
2
2
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
17
17
2
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
25
25
3
3
1
1
1
1
1
1
28
28

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
930
15.2
283
6.4
1433
36.4
1069
25.6
1121
26.1
937
22.7

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
930 15.2
283
6.4
1132 23.5
853 18.7
1121 26.1
937 22.7

1807
386
591
255

38.8
9.4
14.3
5.9

594
341
591
255

11.4
7.5
14.3
5.9

1522
742
737
675

29.5
16.9
18.4
17.6

764
623
737
675

18.0
14.7
18.4
17.6

1787

35.6

1416

19.0

1379

25.6

1379

25.6

1574
806
875
888

31.9
19.0
15.0
18.0

922
697
875
888

14.9
13.0
15.0
18.0

1399
907
936
869
295
1360

34.0
18.2
18.8
16.8
6.2
29.2

956
785
936
869
295
981

24.1
18.9
18.8
16.8
6.2
18.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
528 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΡΑΜΑ)
528 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΡΑΜΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
528 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΡΑΜΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
528 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΡΑΜΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
528 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ΢ ΣΟΠΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ (ΔΡΑΜΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
497 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
507 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
477 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε.
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
444 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε.
444 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
444 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
444 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.

΢ελίδα 25

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
3
3
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
1
16
16
2
2
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
809
19.2
956
17.5
951
16.4
406
8.8
1477
32.8
555
14.7
576
15.8

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
796 17.8
956 17.5
951 16.4
406
8.8
579
8.6
415 10.7
576 15.8

1972
1723
1663
1623

40.0
35.9
36.2
33.0

1731
1652
1663
1623

36.2
35.8
36.2
33.0

1826
1284
1386
707
469
1856
1719
1634
1665
244
1770
1485
1522
1482

37.0
30.8
27.8
16.0
8.2
40.0
36.0
32.1
36.2
5.6
36.3
31.5
32.5
29.3

1540
1278
1386
707
469
1730
1709
1634
1665
244
1531
1448
1522
1482

33.1
27.8
27.8
16.0
8.2
37.8
33.7
32.1
36.2
5.6
31.3
31.3
32.5
29.3

1571
1413
1392
1338

32.4
33.2
27.8
29.7

1426
1413
1392
1338

31.3
33.2
27.8
29.7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
444 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ΢ Α.΢.ΠΑΙ.Σ.Ε. ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
865 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ΢ (΢.Τ.Δ)
865 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ΢ (΢.Τ.Δ) ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α
865 ΤΠΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ΢ (΢.Τ.Δ) ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β
870 Α΢ΣΤΦΤΛΑΚΩΝ
870 Α΢ΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΠΟΛΤΣ 10%
870 Α΢ΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 4%
580 ΔΙΕΘΝΟΤ΢ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ)
580 ΔΙΕΘΝΟΤ΢ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
580 ΔΙΕΘΝΟΤ΢ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
580 ΔΙΕΘΝΟΤ΢ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
580 ΔΙΕΘΝΟΤ΢ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
740 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢(ΘΗΒΑ)
740 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢(ΘΗΒΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
740 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢(ΘΗΒΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
740 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢(ΘΗΒΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
740 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑ΢ΜΟΤ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢(ΘΗΒΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
584 ΣΟΠΙΚΗ΢ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢
584 ΣΟΠΙΚΗ΢ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
584 ΣΟΠΙΚΗ΢ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
584 ΣΟΠΙΚΗ΢ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
584 ΣΟΠΙΚΗ΢ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
594 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢
594 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
594 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
594 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
594 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ΢ & ΠΡΟΝΟΙΑ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
585 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢

΢ελίδα 26

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
3
3
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1060
22.6
1060 22.6
1953
39.5
1
1922 40.0
1877
39.4
1
1877 39.4

14
1

14
1

1945
1823

40.0
39.4

18
2
1
1
1
40
4
2
2
1
18
2
1
1
1
18
2
1
1
1
36
4
2
2
1
17

18
2
1

579
391
379

40
4
2
1

1
2

1848
1823

38.0
39.4

11.9
8.9
7.9

409
271
379

5.5
6.4
7.9

784
373
456
236

17.3
7.6
9.9
4.6

468
321
411
236

9.3
6.6
9.9
4.6

18
2
1

1498
428
406

32.9
9.6
8.6

465
373
406

9.8
7.1
8.6

18
2
1
1
1
36
4
2
1

1625
1222
1069
1139
206
1660
477
453
314

33.6
24.2
18.1
22.3
4.8
35.9
9.6
6.8
7.3

1237
1047
1069
1139
206
504
406
396
314

28.3
24.9
18.1
22.3
4.8
10.7
8.6
8.0
7.3

17

1937

40.0

1480

29.8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
585 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
585 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
585 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
585 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
596 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ)
596 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
596 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
596 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
596 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
587 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢
587 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
587 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
587 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
587 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
591 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
591 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
591 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
591 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
591 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
589 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
589 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
589 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
589 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
589 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
715 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
715 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
715 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
715 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
715 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
595 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ
595 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
595 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
595 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 27

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
2
2
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
32
32
3
3
2
2
2
2
1
1
48
48
5
5
2
2
2
2
1
24
24
2
2
1
1
1
1
1
1
52
52
5
5
3
3
3
3

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1391
29.7
1441
28.3
1408
31.6
510
10.8
1303
25.6
469
9.1
556
10.0
571
13.3
135
1407
32.7
499
13.1
559
10.6
537
9.6
329
7.5
1817
38.7
597
12.3
656
10.8
601
12.8
310
7.6
1519
31.7
824
19.6
824
18.3
797
16.3
1568
1305
1332
1236
288
1666
604
621
603

36.7
33.8
26.3
26.9
6.2
36.4
12.2
11.1
12.9

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1235 23.1
1441 28.3
1408 31.6
510 10.8
573 11.9
451
9.8
556 10.0
571 13.3
135
591 10.4
478 10.1
559 10.6
537
9.6
329
7.5
670
8.6
535 11.0
629 12.6
542 11.4
310
7.6
836 17.8
764 17.5
819 13.4
761 16.0
1338
1184
1332
1236
288
621
460
604
550

29.3
23.4
26.3
26.9
6.2
11.7
11.5
11.2
9.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
595 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
597 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢
597 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
597 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
597 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
597 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
590 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΛΗΞΟΤΡΙ)
590 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΛΗΞΟΤΡΙ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
590 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΛΗΞΟΤΡΙ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
590 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΛΗΞΟΤΡΙ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
590 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗ΢ΩΝ(ΛΗΞΟΤΡΙ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
593 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
593 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
593 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
593 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
593 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
582 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
582 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
582 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
582 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
582 ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢Η΢ ΕΡΓΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
731 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢
731 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
731 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
731 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
731 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
732 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΠΡΕΒΕΖΑ)
732 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
732 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
732 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
732 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
583 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
583 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ

΢ελίδα 28

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
70
70
7
7
3
3
3
3
2
1
8
8
1
1
1
1
1
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
1
30
30
3
3
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
30
30
3
3

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
269
5.7
1244
28.5
650
12.6
704
15.3
575
10.5
184
4.4
650
13.2
374
8.2
474
9.5
289
6.4

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
269
5.7
710 14.5
512
9.3
676 13.9
378
7.5
184
4.4
504 11.0
374
8.2
474
9.5
289
6.4

1617
730
848
566
269
1746
674
771
652

35.9
17.2
16.0
8.5
7.0
37.5
15.4
18.0
16.3

859
696
848
566
269
780
618
771
652

15.5
12.6
16.0
8.5
7.0
17.9
9.6
18.0
16.3

1397
514
531
371

27.7
10.4
8.9
7.2

535
347
531
371

9.4
7.0
8.9
7.2

777
329
377

14.0
6.0
9.0

378
221
377

7.8
4.9
9.0

1844
1000

39.0
16.1

1090
943

22.0
18.8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
583 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
583 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
583 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
581 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
581 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
581 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
581 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
581 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
526 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ)
526 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
526 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
526 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
526 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
745 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΑΜΦΙ΢΢Α)
745 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΑΜΦΙ΢΢Α) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
745 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΑΜΦΙ΢΢Α) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
745 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΑΜΦΙ΢΢Α) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
745 ΕΜΠΟΡΙΑ΢ & ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ΢(ΑΜΦΙ΢΢Α) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
571 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ)
571 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
571 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
571 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
571 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
561 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
561 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
561 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
561 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
561 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
569 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢
569 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
569 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
569 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
569 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 29

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
1
1
1
1
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
32
32
3
3
2
2
2
1
1
36
36
4
4
2
2
2
1
1
20
20
2
2
1
1
1
1
1
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
1
68
68
7
7
3
3
3
3
2
2

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1027
25.7
1033
22.7
742
17.3
1815
39.0
1213
24.4
1284
26.0
1149
22.7
211
5.2
1524
34.1
508
8.8
498
9.6
454
9.4

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1027 25.7
1033 22.7
742 17.3
1284 31.4
1078 18.4
1284 26.0
1149 22.7
211
5.2
509
9.9
457
9.4
453
8.7
454
9.4

1812
422
419
192

37.4
7.0
9.0
4.8

423
291
407
192

8.6
6.3
6.7
4.8

1615
512
548
491
289
1828
1248
1336
1225
1052
1715
449
518
507
508

35.9
9.1
11.1
12.4
6.4
40.0
26.1
24.4
25.9
24.6
37.5
10.2
11.8
10.1
11.3

634
449
548
491
289
1344
1025
1263
1135
1052
530
348
501
490
454

11.8
10.9
11.1
12.4
6.4
28.5
22.3
27.6
23.9
24.6
13.2
6.3
11.6
11.0
10.6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
567 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
567 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
567 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
567 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
567 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
565 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
565 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
565 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
565 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
565 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
579 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
579 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
579 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
579 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
579 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
563 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
563 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
563 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
563 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
563 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
559 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
559 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
559 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
559 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
559 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
575 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
575 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
575 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
575 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
575 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
577 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
577 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢
577 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢

ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢
ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
ΣΕΙ ΛΑΡΙ΢Α΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ
ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
ΣΕΙ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ
ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢
ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 30

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
56
56
6
6
3
3
3
3
1
56
56
6
6
3
3
3
3
1
1
56
56
6
6
3
3
3
3
1
40
40
4
4
2
2
2
2
1
28
28
3
3
1
1
1
1
1
60
60
6
6
3
3
3
3
2
2
60
60
6
6
3
3

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
1831
39.1
756
15.6
687
12.0
503
11.8

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
762 14.6
518
7.5
658 13.0
406
6.2

1821
791
745
870
293
1002
521
505
511

38.4
17.7
17.2
17.6
7.2
17.6
12.1
11.9
11.8

871
572
712
646
293
545
448
460
417

15.7
13.8
13.1
15.1
7.2
12.0
10.3
10.7
8.7

1859
1065
1076
1078

39.7
21.0
23.8
20.9

1079
863
952
1077

21.7
20.7
19.4
21.9

1923
1443
1497
1498

39.8
30.5
32.4
33.5

1586
1368
1497
1498

32.4
31.5
32.4
33.5

1692
575
581
509
410
1637
853
850

39.0
13.8
10.5
10.2
9.0
36.6
19.7
15.5

599
338
546
498
386
857
599
818

12.1
8.2
9.0
11.6
7.9
19.6
13.2
18.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
577 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
577 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
578 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)
578 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
578 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
578 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
578 ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
603 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢
603 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
603 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
603 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
603 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
604 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(΢ΠΕΣ΢Ε΢)
604 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(΢ΠΕΣ΢Ε΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
604 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(΢ΠΕΣ΢Ε΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
604 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(΢ΠΕΣ΢Ε΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
604 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(΢ΠΕΣ΢Ε΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
611 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
611 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
611 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
611 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
611 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
607 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢
607 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
607 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
607 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
607 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
605 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢
605 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
605 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
605 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
605 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΣΕΙ ΘΕ΢/ΝΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
558 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ)

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

΢ελίδα 31

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
3
3
2
60
60
6
6
3
3
3
2
2
17
17
2
1
1
1
10
3
1
1
1
1
12
2
1
1
1
1
14
1
1
1
1
24
19
2
1
1
1
30
30

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
739
12.4

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
453
8.7

1778
326
405
397

40.0
7.2
7.7
8.6

412
267
396
352

10.3
5.4
7.5
6.8

2022

36.9

667

8.5

1875

36.9

842

12.1

1249

19.8

691

6.7

1686

28.9

664

10.6

770

16.5

430

8.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΚΩΔ.
ΟΝΟΜΑ ΢ΧΟΛΗ΢
558 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
558 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
558 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
558 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢(ΚΟΖΑΝΗ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
527 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢)
527 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
527 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
527 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
527 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ & Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ΢(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ΢) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
613 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ (Α΢ΣΕΡ)
613 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ (Α΢ΣΕΡ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
613 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ (Α΢ΣΕΡ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
613 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ (Α΢ΣΕΡ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
613 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΡΟΔΟΤ (Α΢ΣΕΡ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.
614 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ΢(Α΢ΣΕΑΝ)
614 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ΢(Α΢ΣΕΑΝ) ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ
614 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ΢(Α΢ΣΕΑΝ) ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ
614 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ΢(Α΢ΣΕΑΝ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΣ.
614 ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΗΣΗ΢(Α΢ΣΕΑΝ) ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΑΝ.

΢ελίδα 32

ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.
ΗΜ.

ΘΕ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ΢
3
2
1
1
1
1
28
28
3
3
1
1
1
1
12
7
1
1
1
1
10
4
1
1
1
1

ΒΑΘΜΟ΢ ΠΡΩΣΟΤ
194
4.5
403
6.8

ΒΑΘΜΟ΢ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
86
403
6.8

1414
448
387

32.2
10.7
9.2

452
440
387

9.1
9.0
9.2

1815

31.3

644

7.1

1207

20.6

653

7.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 33

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 34

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

1

5
4
5
2
4
4

΢ελίδα 35

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 36

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 37

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 38

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 40

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 41

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 42

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 43

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

1
2
4

΢ελίδα 44

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 46

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 47

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 48

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 49

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 50

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 51

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 52

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 53

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 54

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 55

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 56

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 57

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ
1
1
3
2

΢ελίδα 58

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 59

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 60

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 61

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 62

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 63

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙ΢ΑΓΟΜΕΝΟΤ
ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΗΜΕΡΗ΢ΙΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ΢ 2012

ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ

΢ελίδα 64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful