-t) ;EM" = O

:
VI (7.. L.ff t)ú:6 IX -t-(L501bXIVft)
/

ú))

o:

- (Suou U,)(7 H)+ 2D (IZH)= O

SOCúr.b
10/-[- ~

]) =' /"f':lB.3

-(v/+-

IO'f.17)Wex:

(I)

I

11'

B

C
1 C.

Lr;=

2 (12S9)+2 {S:5"1,.)-1/,77-11f.s-3
Ld

C

W

.De pni"t of

,'H, S,ound.
fr-,;n, B +u

)j

=0

-

ihtcr.sccJion

c

::- 2.3"+0

o

r

4.6
0

p=

in:s

'ZM

-;;.o

P=23.4Ibj'

+2.3.~jb

.'Replcu:...

K=-I- 6,OIf

11

-}

c..p

(a.)+~LMB=D:
(20 }çN)(2.b",)+

-(20kf/)(

J

4-.6

B;

d30

h-r~

+)

2.Um

~I

Z!"IEl:=

Ú'ble

1.

o:

(J.{-

(3 f::N 0.5

(3
1)

ktJX

=

-I-

z. 75....,) - Te (2.25",)
Q:=Jlki'l-3!ê

nO!-!D ~e "i/aLi()

(Df' cabl" a.f j) noi-

fo

Fo, ne.i1her ca.ble

4-.9

Wc

For ~

sh •• 1f

be s/t1.c~

~::

~./.f k.N)

Q::

/0(;.6 ktJr

For

5js..(i) cmd

C1/1-

~

Cl,)d

-

os kiY

(3 m)

= ()
(I)

o. (0.7Sm)

= c)

(2)
frtJrn

7;;::0)0'1'-.1 from

fo Ix- sltltk;
lJh'

r; (2.25m)

- L2
0.5' I..N f' 0.7')-7;

m)

=0

-;20 -2-1.0- b'+. b

-/

0.75".1

Q

B.)' -== + /06. 6 (f. I'!

,,~

fB

r

A

hr'

2::::

<J

J I:

T

I

3kH

c:o

/'

P ~ 'fZ kt"

6 k,.ps :5 f'5 LtZk"r> <$1

E=61f.b*;I~

13h

(z)

P:::. J(30)-'r8

f (O.7rn)

=

fé)-(6k',p;)(lfft-)=o

::-30 k'fJ, Er (2) jicldJ
0+ b ~ P ~ /.5(30) +- 6)
Gl:lJ:: p ~ SI k0
R.A"S~ ~-f valv-c.s f",. vJJ.,;c4 bea",
;v;11 Ix: ,C\f~ ;,S

f~f3 c

.(.J)

=O

(I)

6 k'f-n

T

.ft)

ir) -(G k'rr)(13

ó::: A

Si",,,;

(2 k!1){ O.bm) + ) 2: N..D-=0:

200.N

e',

1.5' fi

Q

O.lfrn)-

P;'1 e;vd,o.,~ ohfc.-iM,.J
?rcb. 11.2., I<I~ hc-V':

P({,ft)-(6k.psX2

f

P -=

(t.otr)-2 0-2:l.f 5"= o (Chd~.s)
8oCY'r]

~

S/me 13 \~ 3 O k.;~. Ôj,(I) l/di.:,

K=6.0ljf:t/1~

NI!c.. '8D<Ój:

O ,
(I)

- 'f8 k,f'>

D,5m

B

,~

5;a.""pl,,;

6,

?:= 3 73y

-A(CfU)

(b),t)' L Mft::: o:
(ZOf::.r<)('Z,3Y") + (Lkt-iXo.Clrn)
_ (lf-5' 1: N)( 2 rn)+ 2 K (1. SrYI) :::0

1'J'Í~o"

l.

E

c1.(I):

(I)

.

-+ 52:' Me, :=0:

.jj =27.,u!t~

f/:::+27.!f{,)

2

])::.

lI::, ,."

,,(-

{;{=62.D·

~,'f' p/

15

=0:

~

Ib -150 If:,= o

(27.lfb)+

t ..

"''''v~

w(,

3000

A - P (3 ft) -I- 8:/ (q Ft)· - ((; k'r~)(iI

I

2

.

'= 960 Ib

tip,

vJ:=

00..>0'(

11:1 SolurioVl

~.;i,.i9 .. ~
B=+7.8.3Ih.
o:=78.3Ibt
~
"dl~
OJ)JJ~~!f j\-) ~qD ~J1'
l(~
(a.)+J Z"Mk:-=O:
.~i~
3
45kN
(20k,tJ)(s'4m)+(2ktl)(3.Ltm)
~<,i~
+(LfSkH)(o.5m)- 2 H (2.5m)::: O

.!-ttt:
Z F. =:
,,,,])
7

is 460";1'

D=

ft-.7

.w) 18in.

'F:: O.: 2B+23.lt

10

/!.;'J-8.3-jIDI-f.17c"sC<:=0

~i~

;GJ:~I' Z

trvck'

ln.

Wd - PC 18in.) -:= o
(Iso 11)(Z.Slfo iYJ.) - P (IBill.)

j;j.}

Li Ib

of Probo Lr. 5 fuy clcrJv,d,OI
D:::-ILf5'8.J-(Wi-/Olf.J7)i.osC<

!"\a.K",''''3

+~LMB':::D:

'"'*',,:\)

() lO

Sc.e Saiu"';'"

V/'h~r,

:'0°_ (iOin.)Co~ 30

_
-

r. (b) ~

1%5""/6

r' s

d.-=(22i")SiY)

c ••

=

f

(o)

d,·,frtnce

Hoori-1:onro..!

5 ft

2.:e])

rtL"r = O: 2C +- 2(Cf6().1f. Ih) - (600 Ih)- (h-ú Ib) -(Som 16)", Q
7
c=H~6~

("c.hcc.1= )

(t1.-

Er

D

7 fi;

-

4l$

f6k,"'S
W = 600 Ib and
c(", 1+5'" in
(I):

-

(2), Q::: II kN.
(11 Q ~

::: Q:: íl kN

O.5h\

~

(2) o.hro.,.Y).d ,.,) 'Rab. 4.r'3·

(2) (/eUs.

3(lJ)

o'

TIJ ~ IfkN, Er (I) ;/eldJ
Q :: 0.5 +- {),75 (lf.)

. () '::: 3.~ k;J.
<:J
71,( 10a.1,·". 1'0 Ix. .54 fi: eabk "'VIr al,o nD/-6e slaef:. COY>1cin(tJ,j'
'>'r,'I'" CO>1dlfl'wJ~ cbrarnd il1 Prel,o lf.8: O.S k;J :: Q ~ 3.5 kN ~

39

3~11:1/~N
T

Io.~':'I ().75~
• L
+') '2 M", =0:

Q.

T

-D

j)l

1(2.Z~"')-

Q

(I)

(2.2:)M)-Q((). 75'",)=

fM-

,'1-1,:: foa.d"~'S

-fufj-ddíc.<-.obln

rY'vrr

/1,d'í"":r

'101- ·xcuJ

0:5 Te, ~ 4- k
/3-3

('-I)
/kN

::

Q

().2.5"+ 0,7O:;(D) f
0.2.5 klJ ~

Cu-mb .."',·",s

fY\v, I-

C0VY10M/'I1-S

!'Me. MI'-7/'l1

•• 1\0

r~';oJ/fJ
v",",

-3(0)
13 kiJ

.

(1)/

vk

ir, Er

s

/r,ol/r
(1+)

3.25'" leH.

JkN::Q~3.25k,'./

1~V1~riJY". ;'1 Cfl0!e

h"

ha.ve

Q:::. o.Z5"+ O.75'(If)
Q

(3)ar0.(lf):

5,'l1éC/ !Y1t'4imvM
VI(

núl:-bd!oc.I\"..:..d,

q.(J...), ~

~/3
~

0::- TJ) ~ 4- k/v

f'lok"/tlS'

Mvtr

!f{,;;N.

N ;"

~Q.

O

(2.)

o.=:I':Jk.N-3T'à

';"""""0"

(3 m ) -= O

+ 0.757...D

(i <1'1)(1.:;"")-75

/l-EF ,',

<I
~

/..fo

IcN)

v'<'

ob~;,<d

/ot>c1

I we

'"IIh.r'd Mj

C-<)vIc../C)(/'t'

6<

\
~

'0.75,.,

Q == 0.25 kN
k.NXZ.7 S-,.,,)+

30

.1

•I•

1.71t1

(3 kNXO,'Jn,)-(J kNYO.1SNl) +

-1-) Lf'IJ)'" o: (;

tE

r

rClik'd

/i-.At

ts

4-0

200 ti

.

==/8T2f)------·~0~ P(37S-rf\M):::O O~t\ At:: ~S.20 {3 -=: 75. ~ lSé .1 tºl~ N p...2Y fuI" P. • P(J 7S-rnm)=O P=-2ooN~ P=200f'( Ôh ~'. . FI mA '- D ~ c1B· ê 'lo?>rL::f...~.::. (.'{m)-200rV..'o .m::() ri ~ o( ::- -+~ 2:H 20~" T a=o :3 -:::500 t~ B' SCI'1C~.'h'Y1!s Cr(2). w -= -"".. 2 5"") .tJ)(7S.'f( (a:) 200.<.(7.. íO'" f(]fN'1 -' _ _ ') (b) 8 ::-500 N j E -=.Ir k Cv B=Q03N o'1\~1 0. :: 20 o rJ· ~ ) B / 1h-("r~ fur".f7.J75'rnm)- Y/-(c:=D: -11. S"..2 DO N' "'1 = o J _1 B(o.. of f. A(200"" fo •..'''rl~ <. . . ...0 N N fI=-I'-f7.l...m"1 '!3é force m v.3b7P = O f: -:=73....c S'fA N....1<. :s Fr1V1Ct" :== (I) fr. .. q...m •.·I>1!... ~C'_ • L..'0>1 O F.r.((n t 75x/o3 f7X O (:~ §.. t ~ T~/t o.i"'Cr .!""." (800w)( lhe.-=O: ]j)0" ••.~'" Probo /. / r" vJr a li:.""] A == 73.Iso rlf1<r fAt'r C. /I~I "'.ZN-<&'l (tt)+J sh... TY\ 0"..._ +5 L Me:::: o: o~ ar.3b7(ZSOAl) /1". p ~ 2:. 1 rj = O s~fvr •.2Nt = () P(d+375) B(5'7...)''''' ().. .J'iT~&\€.LJM ótrl)).>t. f..1os: . (I) t1.Lr..' /1'1 @ç B = 11( 73 tJ '--<'- ef'.2Srn)-2o!J B= 800N j .ZI B-=7...". r..H: fh" A".ctJ 0<' (.<.~t:J*riv"" 1-.. LF. BOON -=6: 2C0 I).-.1-e IO!J.r. 05" .Mfl=O: C<)ufle~.I)-O.8 / mJs') 11.r 'SOIV/hJ' -=.2.v.W( 7S.{ Cl {- C4-1['/c.3 Có~30' )(O.p(lfB..I" <<:.'t5) .vf) ~vb(h'I\. 7 5 .. (IS vV::: FõY b t-J- +f'2'r.Qj)( Q.'Ar.{ ó6()u/- f1.J::2H... T. ri.{ S'e< Or YlJo)/..~ pl.·.30·. liii:!. 10.rn::o f ~ :5(/ +JZHi\-::o: (."" ~O· ª ::: ::800 N ~ (c) c<:: <O- ~ D 90 A d tJ...19 1 nc..n/~1(!l C af.l =0.-< sl. r. vi = D_ "'r C ='10JN730' 116.8 B L 13 (0...D ::: 10:. N -.::::::D T6E- -= -W J1{. N ê.m) r-.25"1 f: 4..< tf.' i'/.i~ 4= 12)-Ot-lYLf(/' ..J'5tJ-=U (a.8 d"~It. == O'..2.f t ~ t1J75"mm). P P=2SDN: (1)-1') ..... f'''-r't..25 t1n.ovJ./).'fUt-!t ií r f1~..:J)(Q.-=73.f:\( W :::::: (20 1!..'lYrWl·.05"M ::::0: ~ .•)-ÚQ{..1250 H of !:J : 1\.t!u-( fr:r htlLl-r - GNli. :3 .. t· ~ '!! O ~(J 71< f-urLe..)The + '2 F ::::O + 37~) B=7..SOCJ ri . (. () bc. IV. 8h- L.'!rn) -(BSin 30·XO. 01....l'Ifo TA-f) .1\/.. /.t 4 !t.B~B T tIJ a <:')VI'I/"-}-(Y'f o.'\ /"<\AS..

.... 6 77.!'>1 «I) T- -IO{)k/l/. 7 SI......D :::.7.y.=o: f....la. 'Yr(bt= ~ 1 6m 1.tlI::../772.)( jf.ÚJ~1.J Dr'" í I (20 WX7.() 7. == i 3./fj c: i1J~ -<.nB) o: I 75ff'1 -I) LME...8f:JJ +):2.. =0 'l2)m"1 = 4.-J -100 .) I + (20/<.(300N)(180..!!: = ~ 2. MA r (100 /b)4:.r1 o M + (300 .Z9 _ ~LF. .b IOOkN.))(3.z")+c2NJJln.7/b_~ -)I..tJ..n 3S= AA.o. 5 M ----1'"' A ..3. M. 6th ç ~ ~ /5'8.2kl'!...=' + 1. f=o. b T .' Mí\ MA =--85'7lb.ft) 4 -ft ~ +.-JOON+(JOCJN)c. '1 /y.1Zmm). 1co /6..f-(or -qoo ~ MA Sus.~ '100 ~ fu. 7 ~/ 6..d-32D/b-(/20I~...4: e/Cfr<:l.GT 5: !f60 T-: 72.0·-~'2. c.1"A 36 o t.<. lO O -100::..t7.3 b o::. ><lO..7 Wc. J'1.(120 U.7/b +-11: :::0: A =47.-iM. 7 ~ 900 1. obfA"".Ir fJ. 10'( J8k)-(75' -.v. ."")1.::: /2.)c.Lr.w' Z(.1/4 J.0 J!f =/(Jr.=1...•.( "'~ T)( >t...h 110 '-1-) L l-\A '" o.o ••.. :: z./ fel" ME: I 3.o"(tsFc-) = O M = 8H /b. I~rt1é ~'\! c w( wA"r IMEI~ ~ub \ h'iui-.4x+(7':n6)ÚJs. 1 (içJ ~ 3 (.'ID·(J8H)-t./6."n/o·_(7'5/J)s"fl2ú) '=' O ~t ~J =.rlln) 1'1=(:300 tlXIBO-/63... o: +)'ZMA ~ .13_ /Jl...S o .. . <l'lJJ 16 ~]I -I .' s J/ ws e) Q Cose v:::+ -'(G/3 r) o = () e -:: Q/3 P CWJ fi.fY1 ::t\_-:/CtJkN. /6.s.-)7!'iA- ~ 16)C.2 (2 a = tzuv.=..2. '''' 1-"lé -=-(3. cri Lr - 177 Z. 8 72.oslD·=O 2JJ" ")2. lI. =0: 4.S.ME =. r.JJ·({cN~ =0 Mr.! IM.wsV p(3o.c.:><prc>ss.3 ó(.Q 3 PS. 10 r 110lb 751b 18ft l A . 'F 1. 5 >r> -. B 2 )/'m L + Q(ú.I... óm)+ (2DkJJ)(i/J~) I t _.o ob f-c..01b)c.0 lb It.<\.0.

.P( ts.hÁv~ A 8 -= Z ( AP) 2.. T P5in e:= 'h.8° &=83.t!.J~'-f - f -1) .-P):.( 5 in 4-. s in 30· T-= +7..' T (t úJS q ) .! 8) Z ~ P V~2~~-'[-i.5~ . = 2.n!c.."" B priYl3 : &=-60 ."se)- Co<' -= () -= 02. +~ 2: Me := o.o.f!) 5/'1 L fi:::::: Z j kt.5 Iso ':." ()).- -= ..0' -l 0.n:::D Co'> l3 vJ 2. :.ú:. f ::-( f (8 e)cos -= is C-os +) L Mc= o: W( {UJ'o fi:) .S"Y\~Cl>.n~k Af:!:. e L ~~ 2 =0 "" - ti ::.0' (disc..o.r=(AB) I t s. 21d(Si'J~-t)[c.'"" .( = 2 (.() . 51307 ==. W" ABC It I\Ve. CD 1'$osc~l<s.lL S·LJ z :=.)$t -Pf..!.) T .0 B' I : = c) r -o - - J P'v. P (tJ-) Iric.s 5iY\e-=2..•.os pe (2c.l" t [.JJ f. .f: E 'P~ s.S ..•.'Jk !!-13C 1.. 8 o (d"!.8Ido? C<J\ 2 -:=:- 32.r.Ds!-)-c=.) TriA0'!J1<.1" (6. \F-VJ ." Q 1- W-l i -= 1+-.5"3 z.P (-{'~"nD) Scth'''3 vlJ:..cJ cosJ?:::o 2 &=- 8 of.0 Il c. Wc.t:McI) f) &-=-6'5'.(lt8) = ') ! s in t .rd) 2:: Me""' +) 5ettr'h::J Z - :: .n lO or ~ "'"I b 5: '.. o ~ /2G.V/e c.. (2s..>in.i) - 'r -cc . JJ.vl"al) -1"i'{=:() 2(fI.0: (v/lz"p) Z Sin-' /4. f' I~ o: P({c.2t.os'{ C07y iso~(~h" c.f-p &o=-25in-'[±-fd/(Rf-P)J fi = 4/.2..ce/-o../ft(5in Jf. 35 ~ tJ= 21.36 íA~ i = = CD f f' C<J5 t E/cYl'J a 1-... Q (vi"!: -f- !l :::o.6° ~ .=.J8~ 2- = 25""2.1f'..(~±V.>~~ 1- W(fur.0. Wc ó"'"CCD =(BC)~.>B)J cos :=.. ~ cr /co· (tr. 8 := G).

f-c ~plcftl'1 (o~...P"-"P"'"l ~J'\. .tl<o..'h".{er. (b) Z.t.UM ""... b. :.( ('LM/FO) •.--c.""" '.'(l...'t". 'R..0.rcl~ 0-./('o{'("'r rccccl-... Trul5 iTY\f0'(Kíl'1 l-a'f'\ r"l.v.ent..nO~-for4. '(Li-) 2 retJ.nrc.der "..c.k4-~I----..r5 W .::b.\v . M.~= (C +...ur"'~nrJ rc.(.ilc"'"'''-''''' ::.8-'1..irv1cr...x... ~. TY\O.~h'o""\ olà.s . Tr.! .ho""s Ci..s r"~c.:o".M''I.>.c...... 5i<'"rl M~ -.02 k"pÁ56. .J-loV'\.) .{ f'"eú.l.O" te. Fefi b."".r.67 k"hl-"-)" B =(. """"'rl<\-(Ii' c..'""" C.. t (furuVjh:0) (:?::.•.o""Fi<.ra c kJ C.( f-.c.J'. Purc Co""'rl-dc. IÇ"""tT.Tr\Jt~ Cú.l1'[ c\e f-am:>'\1r . Trl.).\lVf'l'1"vl+. C.. -J 111 (3) 3 ~o~-(o»c.M. ... ..8 c.·". reo.'i..·lt'br. P.Jii......•."'.urrrnr..'.. {ZCC1ci".".d b.·lvvo.'/..af".or.'o-ú sffi+.. Reo.r.i'''t'J p...•.\~ (o"d. i\\ile j~fMiM+e ' c.t"...e -= f "'-5x/r' t Lf (2J 3 non-cú"ú..".f-e .e"d'IO~./u""\ C..J~rcr"'.c:> (L.'o"'l tlre rI'z.•li.j D = ]68 J.q) Con~urren 0. •• J \0'" cl •. Rec<ch.D 'lo) MV\-psrdld r~et.r....."J<.-c.01 (\()"-co.c.t.-.p.u.b 7 k.-d c.:. R ""r.:'~+e =7 v..l\i ú:>"Ç.o"'-porõ Il~ I rcoLl-'CiA f CoJnple~l'1 (O'o'l\i'rn.• ll.o) i i ______________________ i '"_tc::". R... (4) c.n.. RUlcf •....b7k.-\"./11 b..s Pla.D -:.-vrrr"f.. Plt. E?'== 2 '-15: N \ lf nO"l-1.on~rrn.. a.l.rw:..[.v •.. d'1o'1Clfr\.rrQ..••..O>1. A = 3b8 eu"'pld-e1i (o'" S.C7kif>- !'_8.·V/..M\ é'4l.."".o.•..v<'\ loc.y..i- = 4~~. t (7) 3 "" •.\( (5)lf •.?ldel'j c.1" CE? 1. 5\.I non-c.. c. lt f'\LJ'\- 0<\lUYTeV\f."".[j (..II<."""J A.hl-en c.".'".. k?~Cl.. I ('v\~ fC' (tla.. Read..1':...'''''''~.... "'l~ Jct-c.tf-..' n rtÃ.<"\-o-.h'o. h-u.rro.r/uw.'oY1J 0u...:~I A~f '.o....j".S c1".{-'n.~tr"'.. ••d uv..l.-"..)~ d~ f-r••.•..."..i~p.lMI b... Irú ..7".. c.drtl.l-ft •. E1v1iibriv •.o~s (t'''i'W'5''' A') r.·"""s ewL stz:. r....§-= .:: 245 N t . 1 c.Di'..'I.....)rr'< •.tc.. in. Jel-"r".r•. c.. Ilel r=th"un~ eL.J\on"~/kl ("eAch'vr. No ~uj(ilar:v'M (í~ fO) 0."...~ Aei-c.r...(ff\.. Reo. pc rAI/< I I C=D==21. C\.bY"LJWO MAiV\t-a. D..1fIilill\ ::. (Ij 3 n''I'I'l"''leJl'Y.."". tc.'bn'uW\ D C. ('1) Li ~u.<M). PIAre i. b. 0.. ~ =f No e1u..V1d 6.-c.. Mn - .f~ ~tl b.in~rc. i"ÜN((.<Nl1 C.3j §=-6.ta..('Cjvl\.~d O) Q..".. Retlc~. Reolh'"".~.'vJ.s co""'rJ<+'/1 c.U...r...'""" Eq.r"...n'''''-f''ralki r~(h'o"r 0.~'" (7)3 Yl"<..n:.'h.•.-<.".irl 3 (I) ' W\ §..sC+..F) 1 . Re".67k. Reacf.'fí . (L... 2lf::).." 2..oo'll..)'f.il'ld do... (2. No . c1áaM. ~l.o"" ••.VW'c{ b.S 1'1) -" (A t'11 J A -.l1ed .iVl<'J ' b.......• çh.Ir""~"d b.)I\lVrrcl'\r.•..N t i\.J"" B -=D C<)Mple!-e.. t-_ i~ fC('l'l1:nc.fe rarhú\ ~ I...)V1S. )l·ll'brl\.br'·uM irdcrq"":"a...i.lIj de~("""nah: Ei." Ull"\sITa.l.. &ju.•r..i\i\"r"'·~ C. b. AI"" /Ok/fJ =. P\?k 0...q Trus~ iMf('0P-"'1 lY1 -t "..""'. (2:'I'-1j) 7 o) 0...Jil.l... h'c'" > IflJU CL..f-r4. 3 k..o./'" ""aiY1!u. F'1e*"l\ Lo.h:.. 0ru...D".c( 1'1.12.(c."'Atc:: rJ-. ECI'.f4/-. No e.â.Je re~cJ. ~:: 5k'rd.. Re.N\ (5) 3 ()lY\-CO.+o.. j~ .VII" r"~o.h:. º Lr..=O: l".. r:."..<l -~ A r r~C<Lh'''''1 (thlll0:1h .. srz-/: 6./-t LfV..( No ~". - rA:"'''. (6) Z "'~o..J1 det"..ivHd.....= 36'5 ?=bI3 N~5'3f t{ --.. 3G..ir...d.. ?lG....ond.rjJ\o<l-fcrúlkl r<:'D.• I .'br-.••...r.\) ma.•o·-Fral1c! """...DV\dra..toD) I 'PGh.t( .[. ('3) 0.".t.-(J cCf 1''''1..•• c.JLI.eo..... b..neJ ...1 c.·.. '::' 6. A :: c...' bc:"'W\ """......ir().te ]) c' [.fe.hc...""" undcr 8 -= S .) r..z.rn"r F1Jt( i""p-up-'íl'í c.<d....>\.f-c M". .o.:t. .h·c".. "'. -~ 1-' -~ I (A j-8~'" 10 k.r.. "1(\..'olll 0.fl J = ..ho •.~':l ~ == 5 l(..a. ~v:libr.iC" (8) Lf (0" wv.f"calkl rc""t...JY't\ . c.{ c...C !-ro'n !> Conlv('T"Mr (l -º: '" 0. RE'~'~"Q"'~s hd-..f-ú.l h\. R""c!'\)n S da.

:.1 . b cdj -vJ i". J.rDru: rhr()~" - Cch . }<10 A= 2.83l<NL Free- 50" ~ Frc:c .c:u.f c.S'-o.7.(Prob. ~:.D . -= (21. Ti.- Ir fDllcw> {I..-tod\ J)io. i... .bod'1 j} io.D ~6..~ . rY1 ~/if)~-. 3001\1 N ...i~~cl....8=2230(1)...t-.J t1 'f 5'0) =- bod~ ... Sn:e Triú ~o r ~ ___ -.DaI"-"'" fo("( (: b od '1 ) ( 3• I. =Z210N B~2210N"""" - ir Fn:e. tJf to fric""S /~ Ff3 ~ B dias(aM: _ SO Ib ---. 5(11 /Un (Jow! f-J.:...~on+.r..5/ oF.l) rJ!so flC -= DSOlb C A oF rnvsr B s"O-lb locul i"dns~..f5'3 N) ')0" fr.-1 ]) -'r 61 Sino -B t I h A é'-=3CON~ B B= 3CúN ~t1?7r '..2)0 A .. 11.."'e ar The Oa.f hor.'\ le ta." •..}'n<~< B=P ft:= p{i (-hA.- OY\t\ c< = -o .2'153 N ~V:::(250-{edXq.'o.4.'1 30' T=!.) 5'Olb .YVI.. As f" c t<l-n K:"i'" 'Z 3 .-I ti. O.rc0c'-1""..f. c n'"" .:-.< of.-c.17c. f-I.f f1. w( 13 o.1f!6kIV A::: = 2832 -i::!..J).Sm A G ::: --..6').Br FofU' T -= vJ Tr"6~.'"n aF o<r.73.."'OI)~ h r1or...ns I" (S 5 itYi"!{l r J1 C.T is rv.: VG r-O 2 L ".1~ tr..!«rccf tJ. = SJf\T.:...(-' 3 fv('~.í5..'>'> I C1nd -.6 '-'It F~" 6 WYl<~ -fh< 1.e-riDn -K.i.!:.i c - ..l- /lo fi. f-hc {.r = lO in.' /r./ GD N-:::60' ç- V\ {}:::± c< ::: 3 o' .-= 2lf'i]N Co5030' ~ rY Co<.\.. = 2.

..: c si'I/'!?...:.ch'onar C "'~{~ fr.'.c r~::- . 173m.-{f'>Y\ fr. ])(j = -n(AC)-::~(Gl-c) fel VI (Y BOlb -= 120: -= A& rurce T"cu1o/e.." (.. j)/Ci~~ b04'1) SiY7<'5 .f.si~ 7..~T-· =- C 5/". L'. (3-r-Dr~ ~0 ])/<:'3I'11m 7he /..- 6(.'j-ft r-6Ft .87' 3H =.c .~ . boclj) r 400 li 80 I}.f..u ho"d.tcr~ccr . ~8 TanjO s.--r-.) BO-Ib loa. Ju~ EFD/ctnr.-0-cc---b-od-j-D-..3... ... 7Sm.70" - 180"-('> ~:\~ __~ .a..'r...'G1 ft.t':: fRJ:> : !. F 'roo-I--! 1.s.8" 'I6. (Cl) én E (6) {=26/ 75'" 5'''''''(1:' " =:f//Bo -120):::JO· D .tooN 7J.J)= 2 OO{1Wj ..JOil1... '-'~I~E l7.LJ.U' T Ree.r PO-'~ /iorucx.{)li' ·67f) -= H-~"-~ Read'''on t(j.) Wh<:r< f r-~c.DE.iF.c/-.33 in.r'ltr(!c'c.t. = . 4-.. =.I3· .on J p'dS ~h !Y1u.e/e5: We .70" lJ~ _ SirI 16.. 72.i T C1nJ AJ)== ~ 15"0..J~.~ ri A := DCr _ 1.!]' _ !f.'~~ Tr.~ J)'O N..-'-3 )----r.l.BI...5/b2t J4.') N l.? PólCC fv(tC. "".A Mu<.(~-"-9~1-(p-G-o-6-.aUJ = --f: D óJ1.'<1. 30°-"". 'S. 'c: ran IX == Ec ::-.nOh 0(- A c.. I!t::.10" ..r"c...5Q. h ]» vJher~ Ta./ 85'..>.-cc. F.1).r/Í"~ k fYJusf K!~("...<..'UVS" c. On'/ -. 4--. ~. 150 H =..4-CD tJ iSOy.! 150 110 15D/b ":~'il.Fr~e-bod1 . __ /~.D:::300N) . j-1.f?) :: /.! (!J -= 22.-. ~~~4. F".C =- rru"1 r~ 5iVl(C A-C. 'Fr~e-bodl 693.'0. óf .07' ft::: (3 ·-{iJYce.1.P"y.17' = 12 S.< ::: 16.. 72.IZ)'mll-t 4J)==..~}O· Li-bDMM 2.7.1u· - C S '0 60" _ J.PE far"CI!../7' L...-o..tB) iJ ~ j 200..2ft I{- A J-..200-H lcad i".J-C IY1v:J p"s> H.. L/ne d c." C=-]6/. ::'iit~ Fnt: ~"V1 'TOur 3D -'=/2(.d-.c<n3~ ()f A c/O'-U.75':..4/0- Sil] "..0lf.87 EG .'f· .f6.~"..n .ti loa:! infarcd...l c< =1.JII1.9J' T= 100/6 82.· =- SI'n Lo.=.rÓ~\Qh - ~' 15ô -/6 .3 (3-fnnc 0.e'oF o.. _ 2'.':0' = 4Com~ Tr. O / b /bL 61.+3i().{-.n:v:sA D/ IV'Auc fi an.0 tan ti.'''')::: /3.'5'7' C( qq3 2 Lfr)".o" 01.v(.0.() tan C(= CL-::: KL 41r C01Â FD Frd'Yh ::-(395'" =C D - Tr.d .---I (3-force bod'j) K zoO So.5 ~W ~ (á) (6) ~= jOO 11 C::.=36'.3c/: 12S-fa.-1 SinBS']" :: =..D S'-n /e.. /unl_ fi I I (Prob. EF h..! /'I ~ ~ !.62" f DE fJ1"'1 = 8."1!j E FC : /<.< d{ o"d-ioY1 of 1k< n:A~ho'1 ./7 tYI"-t _G_i~n. ..j" ~ -<@.Ct.wn<.r...j-CIO../5'0· C =-66CJ N 1f8.'a~'3 k CF po-!. in fusccr . faMJ =~ ~ =36.vles: T S.7S m Wf =..1]' = = s/n7S.'ov> é\.f.'::S/~ r<JrT:e ~w = == EH PI-/ =- PE--:: 6131300 fr1"J 0(= 62. BCt=: Si. { Ó11hp j.. frlc<n S/c . tem c<=- CF EF -= 2()() '" 30~= oF- f ·~"1l).0{ !'s'.v.C. ~ine5 11 5'n5'3. .5ft (1." ZO./). ' d A 100M>'.::Íl.aYl'f/~ 30° = />'0 CF == f=F::: (F])) mn fr1c. c-:.115'· h'1(..36/N.I: c( :::14.5.r-{>-m-..J7"11lt TrlcdJ.i.

Tn'ú"'.1L/ .I f'i .r!L(..q: fol/ü>v~ (f.r fi "-coch'oY1 !7ce . TI.5 D wh"'c.(.""n::)~ A-BD i<.z."" l We r1vk 11·""r tr-..:. n IÇO""'" L s lhe cw-d r((/c fr'v'n aI /70-fllvrce /10 ré' f1.4 ~trd :. 2.Frce.4. fi-.(f W~'Sht' L-U.' T Fõrce V/c Tn'CJ" .u:!. f'. Thvs f.'" 411 ==.Ic - IbOm".- /11 J. .H. ir<../70 JI c< =." i'Dra:!. c(::::28. 1). r . 13~' .. ff 'V~"'" ç 4~ t-.'m.c< ::::.n-!..:. 7!{(-c.<: 17 () .nuS/:.N fu r'~ i fi I-e ($ {' cI.a f fie.8:/70N~33. (sr'J. I --r IX.r-. 150«lM J CI.B $'-"'C( rCo-Lr(L1Y1 17DN Y =- rnt<1.~ C< V)I{/e verf-.4 JOt!j (3 -6ne bJdj) /bD!YL2!J.. wl'r~ -A "--"cI (h.. C. Th e a.=-. 07" /bO«'ln XlO J~ 4t'.o7~ C.'" ~ /e.. 7i -I --rr I ../.-r-JY1 t o..e.0t! C=. 300.:tn M =.:.52> "'Ave tAl< fi c< - ~ I'7 Q ~ fi 1 H'u. B ]) a. c. ecrvA( ..j f-riIJ. iSr/.tI G lo -&-.bodJJ~jllS~(3The roru ".yH. f AY1 -<. C D o f r'V<' ((:c.- C.I).".c< Thus I flffc..!.j ==.celps. vrr/-ica(.ns/<.r: /.f.>.d A I -+ li p. ( é:]) r + ejvC11 !1 C D f-o ..) D /f' t.'tJV1 b~ I "MI.j I7DN rY1W1 /t:D 8 .f""5~ 1i'r't<f112\ J FoIU.u. A"j/c >v.0 O" oA/'~ vr<... no/'( i c< {1-. fv 8c fr'a.rr '" C /5 "" ". B I~T ~j/ --'---'-i ifl.. (1 ~ ti" I {t: «E:." b~ rv< e . .br:::1']) bOdj) mv~r r:~' -.2 (170N)COS cí ~ 300.. f= .~Qk M li: /s CVY!cl 170/'1 C.~) o( ::::-2b'.. fY1rr. T /VI U'C frrrc t2rJ.'1. Dfí./-..--r )i-C13 = 90 e o: =.. f! f?D fus<'c fhr""-'j h D/ fílén1:J íhN<'h."miJsl-Zc< ."11...160m. A: ir ia {H< C-Dn (1: . -bod'1 J).'/eu het'". t aêJL [~(7r:_~ll ~ c<:::: 28. _~-=_c_ /--.o)c. Cí _ I tY>1 - W<.ú. t.b-<. {!7Dti)Sin ..(-= I~'" c ~------lA C 3-~~ ~r C f«(AcJ-. C rJ"..4CU'd.B =.-frms ró:J.2.to~(fvC.07" 17"-""5 {.(10"_ d.At. ~ /50"..-s (S.-c. -I G c D J. ~ .1~j I 4-.·r:oY1ft:..".<.'cu3 0'0'1""."r IV' /I c- iS PCB A".j60.E G' el C<.1!.!.-s 8 _I =..fl:.nc:k rç /CtL'cey> 'lO-ei..5H.ec) 1:CAD .t A H-("". ddil1"J 67 !! r>1Vsf. S."1()~-0( le '-'- Th e ~d If~o ~ Ir])o :::-2 c< Ix:: róYu: .) -2 (1\:: 90~-C( pcme tri. fie=.e i~tJc.. iÇ rn <"" S -j--hce f..c)..07~ {iHUUj J-. A.r-"'-<.

11.5 2~'L8 2.>1éJ 7u b~ fu c..< 1(l5Cribuf.f fr. /iCE foin!- -r- I (a.fOCf M'ld ~ te n c a·.1 = t btnl-é Gc -= 2.{. 11 f/o"1 .48 (3 -fern:c b4 J) t'áBfV.Df nxd l"Y1usf.a.tJ.61 1..sCetrdj'! --I .:..b od'1 'D i 0.n: ac.] Coo.n:s lhe 7l-1ttdrafrc w:.F'H W!.to•.... '= W fA.-ft1>1-t1 rá.T1~8++"1z:.~6.os ~ fi = [J " . TJ'l<J~ <f J)ori ."C of Ci.8" Ihaf V/f''/e p rOJ cc fioYl (!tE)cns W QJ S 30.F:ce .(: ftJ.( Ii f.8 3t e ::::3 -{ 8cos '--o .D /fé.'n<~ ..d ~ {"'''CS 0/ a.3 c.J)/ rc tt ~.( ~tJ.u: bod~D Thc /111 o( o f ! f. ().) fhn:>v-:.. Conc.'ú>1S!c /nseri/H) j" (-l-1c e-.::: 26 : 11~ -4 EO C=: 2B.(r~ wh~r!' ~ I -:=-' 3 R r fc1J:' atjd vJ i •. is f<rp(>1d..'«)lAr tu frE) fr'A"éJh .!!! ro1VSI.? i3 + tltn f3 = { 501v. Y\ v/c. 215= U/.fzu13fJ /---.54I. 123'. E . [} -= % .'< ra r't1 (3-fDn.c!l101t « CoS e =- O.-. To 1'.r0"3h SiM"" !Ç.46 : I.: ar.ICf) E T -.(L - I ) .rc/c.D :: 2{) 2R ces Z 8 T =-'!:L..<-h'oY.596 I Tl1r (..n KT1oWY1 CD rad/us + i.b~~ Th~ r ~ I'N'''Sh Q"d fí<e §0h1.o. tz.ct'·U>1S rnvst be ~ . onslc !X A .h frlid fOIV1r 7.'1.' fDr Cos{): & .f-iolt f'1 ui /f. '07 tri'. ·61ve.<Jrrenf at Trià"St.'UlJsh Frcc-bodj J n"ve ~ e- I .iM I t .!b lf W Sdtrn'./1tX fi E=..S.. r:J}.. ThUJ G.'''::.. nxt"rrcrlYl<f'C / -4IXJ/7i~ Incccn/rtt! ansle =r«rf0r>dih'..ZR. iMJa e =-?fZJ.-boi'!]) ~WY~ I (3 .f) = ().:D.) rro:.j. / / LeI- E b: +hc ?o(rJf ~f infrrftt- of ff. 30..J) : CD::: (8c) GCD: r-Clt18 GC::: (CD)tt1l1 rJ 68= GC+&.Te. fi- SoIv. anl .6 ::-0.' lil~ 5'''' J1t'<' nor/'l:on lu! !lAve = (4G)~5 {} ! =- 1 Coo:. oF. s!~ Tria>15lc IO'M 8co: 8c =:(pc) B c.23 2 ° f) :.s 0'1 !.B llf '*' 4-.. .'C C_irck 4.b< o<ir~cfly k/uw E..68 rs BC =7. E. I ThO/~"'1 t's o. c.0· ~ f (di.• tcrs.~ cf/6f1.s -<8rJ )1 E. Lt go 7::.

.[::\/=0: (i gOi)1. "'". C -= 11f.D')j E(ftJ"/-i"::. o 1:. =/I.i +.Jif/!):..2v :=" 30.(-I ço j) + (300i ) x (.1!{. A7 =.~ Wc Iv'K G U" ç.r-f50H:="iJ .!.i ".j+(isotlj!.C)j (4CSinbO'.-IOõCU..).!SO-5"O-= Ar À.] ÚJ( H.SlJ.I7.-!! fo ./-vutv.!~(_ c".rJ {I" 'õ- -/00 úJ..8=OüONJ/+(i2DN2!!:... ~ = (30.jv.erlJ" - 0) 4= ru~ 817/03-5/{0 o -Z7"f/oJ »2:=..')l.5lhJj- (30 Ib)~ ~ -= ~(I12.\ 6 c'jS..5"47 jb B'I = P7 + By -9] O: LV~::0: f" <era: Ele.0 Ib) i-(ZJ3 q Ib)! j 3 =.'f1d Me I AD (Z!j:::O)...{fic.v>Y1 ~ -/12. 7: P=(50tlJ.o +S"l..)=0 A-<. (J) (5 i~ Lf- cr.LtY/:::-2. I" .J. J ::::0 ~~=o f!J -})O un/f P::: (. t )+ {J2J + IDj)x (.xi( 6 úJc o f CCjvr'!/"&.: !tI' i= ® .0 Ira A •. i)f-.(.CD·-B~ U Ar -rD.s-Jl..01 f.Z7 o ti . {j=.() O +12(60):=0 6Ej f900 ZiJ.5 p~ = -JcJ!h IOD"..2") ==D •.::' ..l+(90/")!! lb ...br...0..c o.g27Jb O rB.:<.. 8BJ~-BBll CD 15""0 N lJ:::' SD =0 := )'T04 -1-(- E1uc:d111S - B i: X (8(..(20..: E fli.fOD...:: u.K.. -601-'/0::::0 fly = 262. ~ =0.o.i ) ::: D /50 • /11c oe:f{ of fhr Vr:'( M {o .. (.2. lf5lt-11 =-11..o: í o: t./:-UO: (o) P::::60 Ib ~ -=10/6 3 ::-112.oywrl( ir -fm 1"\1 roft"i( /Âh':wr C1/Y1d .i +-!3<. - "'2.!.:f. '6/I-1O}' -j S4DI) f.P1:!) L [j fi := O : IJk hA 'IC 5 u.+ (-S8~-t. iJ /VlL1lnjC\.f)l) T.D.O~1!-I-bOOi:=r) -/01"'-1-600.SO ..t': 2 70 . 6ul--e1u/!.B(I'f.own..li-== f+l- ..'f -/00 2.'f -3:') X (- .:o (.y L Fx :: O : L F::::.0 Ib = O o +-{SBy-IC<J)j. = O B•. .7X/D~!! .43'f) -= 20.+C=O .~ 120 N ~1 (6) 3 :="(2b2.=o: i1 Ore +/2Pj-I00+c. -4 C = O G) -5 @ SI!.0 Ib)i-(JIS)j~! - -f = (!lf.UrV1..no ~) -I' (5'(0 i) x (D~d -1 De t):: O .

.rr:: O: C +.1.{. ~ 0?d'Y'] :::ro :Je j. O:C -::: O .iJ .~~ f -= (12..37 V V..:..fr~ .J!'I ~ }.0ÇX/O C c..:::' /2s-f'! -.:::-0 c.' -{3 ~ '.2j +(-SoVj+J7S.í..· A_ 5"ol..::0) ~"t. .l.i.JC.W =(20'k:61'1.: 1.iJ- fiM T .=-Zif.-2SiJ!:)x(-I?'.16.c.J)7 -lf 1 57J := O. l/lf ft ~ -=.+D1.ó'/njS0 = .'::O '!j =0 lf9.~ F :=. C 7 -= J.S/'f ~ 1+~+-r.J _lu -:'00 CD xl f"-t -C. t~<:.J.~)X ..'.120.500.. os X /()~.j..(5ÓO tJ)_.0 .~!:.0).lf1...'- - 00 wJ:i <J:JJ I.f ur.... O . 5'0 f-]<X) = 7 SO ti ---. I +Jf1.@ .r 'j.!.</D~ +- =t-fltJC'1tõ..:::' o -2- X =- 2. 2.'·- X T ~n/ -13 11lTJ1' =- =o rnfo.05".qo:c :::=: () ..lH=O 21j5 +....(/rf=-() L~-.881. in L"H =0: '/6 500~X7._ . -SCO~-375(98'))+If'!.2 H .1" _ ..•:. + ..:-500-37S'.. l' + 1: -G/B - .. -2i~... .~ .. 10.T8 = +-q 8.-D NJ)' ~ p':: .<.::O: - C..f{)(j +/80-..tOO . +-1.' . 5Iv)_ L+ (7:./6 I!-37S[.O.:::O: )( (-I'1UH\.. ~i+(-2sDi'...c "'" ..-!'J(.y.rY101~/on!:..

52 ( ( i ( .

Q[.'181':"1. ') !'t(J :: + 5. 1) ':: O .15kN .=~F-=: I.N ~5 A).570 -I- t(!. /21.L-O.5 z ~=0.)fI.I24) = -Z. -I. f+.j . + /.7{.+. ./77-2(3. =O 77 k t! .30):1.4 :<.fh.1Z \f.

53C. S"'>Yle 11-.To~ R-I-I.=C: A-dd.!f p. Ib .xl A C 5ir1.) «)<1. '.Yl.15"'2 /.fur-S: 1Sl) = o: /..7-'.ck A~..' ~_ rY1 f"rp"ndic.'ti:~.!:D -2.'2.SI2.L ri (2.76B_d +0..78 sts.·ov> or Prob.:.0 (.. -Bé - -.dJ=O.' + (IS".~ i !!) -r.D. 01 t1(( b (c(J/O(f'J rcC'ch/j f/O'?>! ir q.613ws.~ I x (- T ) Q ::: ([) ."d ) T.'c1.j+7I!W_'''1íi'tri''PrNC!) Ji"..fYl C-o~fC'. / O f!".10'5 75"..• "fah .013 - rcrh'ol SE := o.7.p ?/aY)~. ~ -8J)Sin'J+/6Z0cosc<:::o CD 3j.30'J't(3rn)co53c.-/. O: See .)(. L.1.'i'. ~+-h'c.7 SI'Me? + 1.bo'l!s.:!. IÓ~r1~ 'ôD= 3.hn~ lu .. 'hiW.Q./ljin6S:7"-'10+'f5"=O R + í<.l (2.::: 53. vd/Vt:: s.D::: í.'''if.i -Q. -= ep 7/-'( clcrr.11 c...i'ieí'Iili1'1:fí"'f ••.(I.)J=O -1J:::- = () e..(": /e.1i.Ts6 vn. ?: BE=3..p" eP'= I.b =.e .6DW~d:>-k-IZ.r.sram O\'1c.J!d rod B. I...ts fi.Z>7':.257wslnc? 'SE +T5.7"=0 = () 'rICélS1> 78é-7àD=2. ~ O c/> ../! A.'" c. (I) FJ3d.( (6) J. IV S/r) ~ 2.381f'!5. r hJ -<Cl1 o:.p =fW(/.':<f1J 8~=o i +1.S-3{..Wj)=D + f'S_i 18D - 1. -+.:5 vaJue of- -i-z».)/ L M = 0:.·n-P (0..3'eY1l) '-' -r (2.r./:aT_L 8D BE Se - -2. I + E +- f..38Y~) BE 8 - _ i +(3m).M C<=1f5~) i=b5.7'5" (I): 202.s.<".'''.'!oS"1 TBD::" '_u.d·.6q) UJS be S/C<'-Ií. dc6vo.. bO S.768j+-O.257co'::J ef .. ')12j .60m)5"'1 4'!!..I! dTsE:_c) d-? n.): .z=o 2lJ =0: (I) (Z. f8D ór.5"O-j-O.1 0 -A T 'T. r2.7b3j-O..(j I ê ."1 &qv.J-O.e f~ IY' CAbf~ AJC p/c.D :51" ó5..n-<' -fi.::]{"Cfú ~ O ir>.v..O C?./S2T u.e Úlble5 ~f TU ..6'"í30S <?) "" zSvblic.olul-1o.'!: =.'J~IfÇ'>-=/51. ~ l'I~O) '" -135"Dt-3DJ.is'n1'k _ ::: (2.7' -: _:: .<f-2..p ::= -C/A = 78.Q.os l 65.7'in 2..'f 6If.+f'zl!tlliJi'#)i1êrfS$'l.53~T -i:..38'1 R= T.Q (-O.60 v-e.< (.D(-O."'y(i){-r".f -f1..TE.693WU!sep ff ]3]) ("''''nol- J='IfS.. -eo Y/A t'"l- C/r- X W l' -_cp.t-31·..~u(I)(U1d ('1).-1::).W.-( f\1fl:Y.D ~ =T B~ t - Aê.j-+f57.w ~?'?.7.bJ. j J3 óf hc' d(rrici( írodPt! riJdç/ 7 l.:F.768_~-O.E . = (3m)wUo'cn.) .-(2.>ILi-o.:J - rI\ \V + 2.) 3 f1tlK..7 5 I'r..yh~n r-... +.. bO eos r i l.5j{.bÓm)eos 1'. of W lf.

.':5 'h.'n d::: Ç/ ::: -!.! ". /-.D'>:..3 F S".-O ... ~yc 6 I...rK..~ +- -37. B).B"1 iç/sx.. -:o.lW1 == ().F.5" ~ Jr.7"''' [..2m).:-[) co5w'Íl - ~~ ."!)(' r h".l('l)-2.s" - .:".'-~. =--(I. 1 J ejvc... +2. 8 ..N)J (. ..c 2: ~J X 1. (!k N)J + (1 k~j -(o.=-O: • ' wC" v(c J p".2ci +..I. ::: O J- +í<~ LM.Z7-o..-?ur/~-2i.2m)i -(0":")1' -CA..~I. .5 i..i)x P-ie +.E.1) w~ J."lf\J.(o. Tr... 6 +..--O..IS-Sin rX F' CD '-=:/s-( . 7 e.-. r/:::/"I Tr /a ...."Ril)=i) ~~Ei:::O: ~S A".'.. .ru 15)) 3 -k X (fJ Z-I. --. <~ .Arte: m '-W\ !./e . =-5()OH i-ovs.. Zf'! =0: -J) :. .''''''vm T < t- C A cv.'/' vC"c /õ~s: tVc A". (~. E. Jf<' +:::~.'c ])..lfJql.0.~o· r.•. FD /10 s r'"ld w< C( =/1. -:: O +-1 -/-E .0.<--.JI _1"1 .2 r.-1 J-(.2.•.-./. .ui/. _.. o.lj....6_c @ C1 c~ j)~ t1N<d....- ~ r.l-J.{-'·C~//7 J'lj' U f) kY1\lwnS E')< ihPá-r. J)...'+txE=O -"'1-0~/Y - (-i +j ..C.'"ri\.~· .vs F -C.D -= ) +-1.< P == 2 k tJ I 01.-'.. 2.We n ore f+..0./ ~.'n 2.<' (L.!-'+-O.1.D c"s C< j ~ {B -::+ {I k.Ç==D: ~+/+I+(-J)=O '2:-T.5 (25incXCrJ5cd 5Ú5iX ''x-.s h'Li<: C o i5 ~ Tl1c f.-.. .. 6 ? -:: O rrlL.. j J5!- F - !h~' - co~fF-r'U<""i-f ' st. sf?.'~'f-FII+j~/.51:) +(1.·F ry~ -c -C3 G aN Jy)()""...« ..-/-Z+{-O...m)/-(O. S C.'?"'. E~?) :=: J +2.28 .'". j +(z.=1-. Cjul"Jihri""" 6:/.6_L-I. .::-O: vn ..G.:. S -. L.~ •.E . ohd 7 ~D' c UJ' .'1 +-2..2. hei olol1j r( a C:S r?-""d T""v.JtE~-=() %31<'1 f. ')..Jn5._I. 5'-!.c.. 1 C.) k. 'o w( ·ShA/) ihc/C famin(1fe..>l'·"d DJ=--/ktf -I. -7 'D ../nSj lÚYli- OK.1'-1. CIJ J C!J'" C( ..! 7. ll/..5'/ ::.. ~ I. e'~:"%' f-.fJ"" r u"Ií"\Jv.'( tj-:::--:?OOl'!"~ C. ::: q.'..Z. I..oS DI ..•.'. 6..J cc'.~ICf3."c7 -c.-ah'Ofl s/de Vi<-'w.. +-i.I.-1 'y.6m)-! (I.-O.. l..2i-I..11 (C b r<'«.(1. 0>1 f'Y1': -shrrh NI·flC/U. sh.2..D i~ ().6 - (j.•.-. 6 -1:) .:r !id ~/1) Q . 37.t.4 cwJ F F -c:A- force ~ C1 .o.:'"-..-) := 3. +3 A -. .v -I (lkN)j H ru + X (- "=:<.-ve.:íi<:th'/1~ ~ i- s. E :=' - / kJl f~=-O (I!..Zm)j +(U .D fun:. ') kf/)1. ]).F· -3 A !.•j ('o' f{. '"-v~ .De) E" T~~ umpúrl<'Ylf! .akJ ir ".)'" k N (... I..5 sin2 1.2 i )x (i:.A ")-0 '-- c.) .'..~~t: +J ~) f..:= cf..).n 5'''' «j Z. <: r.·. .r. vI< 5.5'CDS!<i j .8:..'~ 1 c2: =rfÍ ~ tr-c oIj. (.. WC~I T s:J.:fr. A7. .2?/-I-O. :5. -= CA:/. J'Y"'C 0/" f ()n 1 7.ttj + /.51') +(2.- .< ShuC-.(x<..5 '" ..I ti! •."E::D +-lGIBx(-/5j)+~)ljBX(A:>-{'.<PA.~ + E 1.00 /b ~ P./I c{c-f-cryn.e d.'V'e t-hc ar d. Sinc( -/-rit1Yl~/e Cl CD (-'-0"" ACD I" 150sce. k ft F. 7' ~.'»)=o • ~ O .klJ al".DCOSC< -37.../ "fi« (j i./1.fo~~ 1wo -Furc< Cl 1">1' rY\ bu.

:::0 2. A J' B-"-1 8~ B.• ~ .73 2.Cé C! C T -'" .5. in (5').V/-=(200 kg)(q.28 2.Y IN d B'l.(.f...M. b /...:i?2.<'(-I%l1·)+-'1.O ..ut>.D:: +1:-G~I =:-1. e 'frnH a= -== T E ."~ 1.2B B".1 Cé owi I DE (11.1N jn (7): A =0 A~ -- (COrJTI (503 i'I)i NU E.3't f3. Tp1:1 .81.1:.CI v' uf"lKY'owf1» e..Ijbl.M.25(-9:.08 fl = 5'03.13'1 B..:::... XT -. / ..6 1.'!'''I t?rrl < (_ Z .O....8'1'L. == /162 S =O ubS h'lv!.2ó -1.(U.. .f-681.oY-k - - ht>.:Z:0 + (.)=O 2.---= 2.ZI! z~ .10 Õ /. 2.<:= 15 + 1f2It.8'1 B -=-'2l"lN 2 Q =(/5"0. CE.:: .8 1. o IJ f1 Z.8'1.28 2.8m)J -(O.e\tk) 4 t"-.1!:- ' LZ.-(1.84 Mi-. = .Z Il O'1.:..I: +(1.I -1.2 12- T::Jé 2.2.04 -I O U\i + R.m)j + (1.( -+.08 ~ 7- b - =:-D.'+I..Bj +I.8Irn/ç') :::.-. A>.2 .e 0.) + 2.2. 6 .[5 -.) ..':!:.lb(14<.x - ~ .Y1:o k...(962 rY \tJe htd~ 6 T.+-':-...[]. 1...7Z. " -ill (lI2J5./)-/f77.5 -0..(.8 <:~ ' 2. T OK. D[ "EM ::-0: -8 lÇ (-J..ve.. O ISO· '1 ti .801 + (I.8..9 lJ)j '1-(55711)) -(229'rv)!:z Su6' h·t-0~inc for T .- I. 9)_ 2. -~ V~r·Vl! Tet: !.72 T 1.8 +) .} ).DE -= =/ -De Df. 557. l.a -l? 1..!.:.jl ) O == Õ . +I.2~ !C"/nXJc-t: _D -I e ~ 1 -.13'1 1:/7 c:: IIU.f 7 -r.71.2.D) .84- "'" S'O J .i"'T .rn)-ti DE. xA =0 .r.2./. 2. J 2'-( . I.{.i)-!.2m}..8'1 -1.G-r: - + ~ I) '1 "5""(-'. ':L 1."""r"r1"~"o. - d~ h..j"Z... -11/5- 'r: -C/8 -1.1) 1-2. +.8 1.8'! "Moi - I -k I.

.2.~ 2. 1 (Y= GJ~.. jISlf"=-O ~:=JLr.5 l... ti c- Q =.A.L (JL.5'(' 0.I: ::=0: I . F CD . or QI'I~k c< -rhAr shi:k CD S.'K.~.5' l' (Mf'~ + (/vj~)./1-1..casc<) :?COSC( =155/f]cI=/5(~) . e.(2.(NO.iS:I) -= o .1) -...82 Ib'~j =.37.fl~qitlb)j .lHA)"Jl-fA)J) r-..e i':.•. v.. "'. iro'1l-n/: .80 f..'. 8 Q 0.(/50. !. )~ .2 L.r'o".2 ::: o: fi.=..B'I (145.f.D: B :~. 2 c: ::::-o F c:o -:=J7. t.{av S.."....Prol.~ •."hi't>. O) . fL-)j -(8.~ c ~ '~~ ~.. -= 7' c< .\ .~j =0 .i3't l.o ..O.'.(" (D - + F si.b =0 '2 F.l.. I) -I"I~Z =.SV c:rw.a.••.!-.(= o C!) 3 c.. -= o: Bx T 50':'. J..Fbr.-. + {981l'I)j +.!:.1) j..rms w. lfD/b).t sh"ck CIJ hn"'~ .BZ: 2./~S...i j ~ =(22.fD.::: Sft- b D C __-c. Sinc! fI fr~ P.. (1126...).2.1 N 13 T. r VJe hAVe S(}.5Ib·!di ~ =..r-a"".J.. I) =..2.I). -= 3' 00 . X (r - + (2...?/~ o( f:. lf.72 2.~ = /IIAD /iJ 1. b lu . . 16.•• .UI'/.hr"VH.( :r::4'1/(-fn-f!:G-//lX(-/~)-r(/'f~~i+(fLf.~ r =0: _~ ~~ 5ec S~ivhl>l ar. \.11ins E15. Ú ?ro h.5in ~:= ~ (Jf I 11.L Tl.4. = o .:. J '....-= /50.'o. q ti). . IjB -= -(20.-no\rC il1 vnd:-r YY1a.(: J.tIA =0: A:.1) + (11/!.h'..1 .U T(M.15':: + 3 (f) o +(1lf.q~ Ib)i + (Iif.lJ I...2tl (1126.rt-J.~.. /Dl!iin~ ~/V't"" Ji.5 s.r.B == 18I r-J d . c<' E. '..i..7 Ib.[.1lt :z ç::..D Cc5 c< .8 2J)'f '..'_11 i~"!J r I 6S CoNTIN U ED Reec.!!.fO/}.: o o -i..".nd.'voYt 5ft: rn~ L..ft + F w~ ::. '\-' .) -/5".' (/'1fi.J:.-.8:) for d".S(2sino:....>12C(j I ALI ~D~ ~. 3J + ~D BJ B~ = 5ino:.72.: li: 57i- 4 . .:: r:-=..~~ ! Si.o 8 -= 2. ~J ••.} 5 F. 5"~)x (-15. Prub. lt.inl'.ok.t'~ r:~.direcf. f1 ••.'f 2.-.e n. o~ a". c(J) .. (I) C{MdU) o~ .Gl..J. e.2.(2bi'-tlH Se-e "3o/vf..s-j.k. ho(irorj-..ê =.2 <:-[.7oJb .2i) .-~ (l12D.r A~ r'r""""" f.p.:i~'r.'-CMJcj- C.

1+3 I. "')1 .j)'.28 'js'l 7 - i - '81 (0.I.(883 N...21) +- E-) -/%2 .-.' Z..) ~ t\ = .72 X (- -&/e -6/8 -/.c - .8 I.1.' 5(- J-ó892 • 0.l.'.. -=..w~(200«g ):'1. CE=-(/.8lff. T. (i.8lJ 1.DÊ :::.m)j + (/D '1-6 fi. 'Li.4 + 681.1 + m 1:-3 /..8Lt\ 2.7201)-!! .J3lfJ1 ~a ~ 2./l l. fI. +rM D i + (f-'./.25(- + ().L' (f'IE).2.:!J.)' T O.JMi) Lt{M5) 71-=0 _\'. I G !::) + ZT \ '" L (1:::0: o v.~/ E.8 UJ~ ."l. \ .o: . + b/8 "s( '1..fJ'i 1..-(221 N)-/!.b 4.1177.1-( M _I_: (- f!) -().5 -1.o. Bl.1.(_/.CN. [:} A ::.Cil..c ::J- +. i . 'I13i .Jc Pnd - 'Í =O./ ~:.ZS(~1. . - +(i. J7bi .=...28 +!.! = -. Ú"K>-1OWVd.!f C E =2.21' ".b J<i62.Brv.8 ' 2. =/.2 i /.1 I.."" 1:'.2M)..22 f. -PE: .SLi +2. -:!: \ ô)).B -{).8~ =0 B =-ZZ1t1 r E = (65lj/f)j +(981 !'{.I. -(r'2 +(/.rV VJ~ Ir. B>..6-k A \l..r1"anf-sl T DE.... I (ú: .J - hp. ~ usins x -Ele f./tlbZ-O (.2.72 - d~f("'r.28.0'1 o -1 /.(3 jlf No m) j ~~.1b -!s) - j = O B.'l f3=(6S4N)j +(98JN)j-(227N)~.8)+ DE -])1: -l- (..ve.6 () 1.i M).81f:!) +.) 2.: 13//) =0 J =ü fi.6L·-I-f. + /. f':=(): L... -J) e. +1.-'2...( 1158 I'i' m te . 2.~.72 2.i-'(.81+1.OIf4> - D -1.. " 2. e7uo "1vl'II~'Vf~ fiuV'. =..ve TI~i~ I..s). 1. é O 2.. ó - + (fv\13\.8Y ) 0'" Â .L.I- T CE -CE L M-:=. 1..040.J = 181 /'I L~::-O: <} . i -/.. := J)E i +-2.8.g"'Ji = T CE. i~~ 0.W -= T:DE T Bb.!:!.t T -Cé x T -E/e. =/ T CE w{ 6 6 htlv~.cr~ - .7l 'L.8) .:: c.O E l.ji-(O.l> q. I: O: f< Ui. +1%2.'-.81 rr/s ~ :::-/Q6l.Jo~i"". !JJ + G81.

):1/-.~~. x.8 T = O "'~~=o: fi . T= /2.51\ CD = D: -1.+(6..36 T. r<Jd /1-6 f1 f-r-.à-(lf.._2: M .0.....W + o. 60 P.. CD ::--(IOin.í r.. P=(6.00) :ú~ + 13 - 0./Z fi~ f1-! O (duelo) =0 =O Thus: tF=E(O.50) (chcek!.':2) -= -= O /(._ Ij!=-wj ::-(l2fb)j -:) ABand(D -[.5'0) A .-.f8 J Ai! .::.) T(-o.2(12..)i !I 1.00 ! -=(7."').""f + b)' C.)j+(tlin..::0/6 98 -7.(6..:.~ . bvr e~uiJ"br. ~ T= D .J -A 7)1 2fl/ '/ . +..:' -i~11-.E.)j.'! = o + {6i1'1)j + (4.Xis." ió)(().· rI:< .0)+12...'n5 {'.8L - 1C/A =-(IOin.5".IS c ""o /28 -225 + IZ (.- + /-6 . "..::: ) 2 /b .V)..8j) =O A". /f:.) 1'+1 J1 "') C<nd 6 c7'.)-} ih<: CceH.n erbvvl' o.7S)-9(J2. 7 5' Ib =O 16 = O fi J = /2. S. + o.(8(/2.i. ~'/~ 5 u •.~/ol.5D)=0 -/2(10.i.r 'Ice for". : ® 180 .20 /6)...4'2. A.5' G.= li) O -O.5/!l.x (-_ w -t ) .3b(/2.n ':....10 .Si-{)'~f) _ - -i-(J2'-n.+7..10 .'-\01. 1.20/b=O 0.-"". A B.).7r:.(22.751b)-&. 6 i./ x.-".'ci'"h 'T • .Q. 1 J -'> .)..ln roer 48 ""ré 8=: Ô.}):IZ. ""~ T:: T CD .511)1 We.•KroownÇ.}~ lt.uY'. 1.1./Í1~ w= fünes CJ. E J A.ur'>1 iç f'r1o. - "".!U - - Il.22.0 -i-O.). J1:J .i + 1\ 1: '!::! = . -..) !+d + 1.Bj) = (12.~ = T(-IO.o)=0 +(9.)1 of ft.e1"i/...t! ib sp. B" ..) f1:t.i.J to "b:'('J "()1 T + - =-(lDin.LNf1"( i.. =.L F i:: :: ..olJ.6. -C/A '2 -I t::>-lf .:i1.60/~} <o1l1W !!: -= B 1:."'~ ~ -. + Fiel..J I SI'''Ce ~ f-\.6Ji-O. 'f3=/o.N):::- k ..S + . f O.e =o ~n. = ..8 (12.-t! v =: E."'on·urr..UC /l is iJnir wC+or.'.

m 30cl N -= 0..93 fur on a ~ 22<.t -(0. 4..-«"vlr Dbt-t\.. -ft.2M) .i'.v. -. + ..-d..J "11 Pr"b.}"""'.'" -(6:'-)('i. O O 2S t W = .6~}j -(1.( " l CJ"'~ F = (IrC.5 IV..)~ '!lI::: -(SO)(q.?..2Mj = -(o. 2S=25-h we""lnf-! 'J 600 I: "" ri N/o (c.!} ~-D.r- = _ 22..3CON Sn Clltun".Ch..<V'" IY"'C' '-' •.~.-LM.81)(=-(IYÚrJ)j) i=G-:::-(O.. CL>.g' +(1.W '!j. () f-cft(S fF 'iCCl ~ d.- vJ .36r..BI)_à !/ =--(7BY-.J.88+-OtO-I./ vJc vrril-i t""'.2 :i -\. of..'ú.o'o.-r11'I1S S 300 rI .)! bCol!)~ ª=81 §= k O -1.j=O:) -/62-2813 5. q (o.( {'"h'v" .w...(". :L.6.o '" - .p.r cli::: /..ji J2 ::: -Di C{nr H<~ B O !!:p -==-(0.ip+I.'s fí<-e . 0'1 {1.2". ::-(rStn)~·i-(1.7'5" rY1 ~ .u N)::' -( + -O..Z-2.IC::' Cith'"q 0'0'\ f'~( Cc."'" .b O 1:(3::: Si ..d.oO'\ di..."'1 TI-. JfBm).~t-ti <. .'".. r...8I)Jj'-::-(b37.'no O" v f.6 -1.Dt2.i..t.. p\vs 00.'1L f. 4.)) 'IJ -:: .BN).'("r.)i.".4-.ti.S -D O !:.(.:.•. = 2ZS .• !'.I]· . q z 6 c{.j Sa j:.. Y.::..2 .::. T~t ftr.r \vr..Jv:.~ \ Y1-- -E.2"..e-{'('i.(o·r.0~r".)-(0( iY\ r..8rJ)j) 'dI.'I:..!:' -1-(3 M)j -(O. Solv r.. O O .) .Sd+o+o:::0 oF. M( 0-) [1'. wr.'S 2::fiJ =0. ) + -(o'G/II)i r {!'z".) ~ J l ~ O -O. C<ffíOo.'".).. -".) h= . 1~CI'( Ç' C> po Sei! Soi"t.o: (b) :L ~:::o: (2. .2.j !'lote: we wrr'tt:.~".93 .d ~ -0..'i7 tv l-k" . .2 -(f.iiv~ Sd...'c". : full f0-( !!b=-(2iXJX1.'lers. B .n F6 J. The ! r.:] -.'rn /-(.J'f.Proh..2Sd =0 300 N.. O -D -Ir I- -0....tI. 7-1: = .

101:..-s -(hA.'" r t := F. !Vc o - a i:.. Te]) +o. (.(/Vr:or --? B.·.5 /b .) I ~..r + {.~ 2.008 ~D i:á ~I lii!- -tu /b)-jJ ) c .7'1 o.L[. c =(Z/6)j:"'(IÇj6)j:'.='-c.1 D11L-1"--.63 /b .í-320(b.-c. tJ.1."".r rru Y>1 . @ -O.- -r6o'D)=-17.I--f =0 D:L (7) ...0 ..I S' D1- íX : C i +- Pc=0: r~ r·~..= .7b8~E := o iY1 J EJ.5/b."íQ) ~ :r.. fs .é~Lr. Q' • ) -'-'l iV'lro (2 ::-7SD. + \ ft..320 F A 1'--'1 .. : J =c . ]]J .' ?o' -. 0.~ I ~.)' rc.::..5'lb)J+(I<.t!c./-<:rffl'· Elvah'rt~ == F-~.'16rk -8 T]f :=: (I) 0-"" (1): .5~)- r4!~ /5''D. -1'5 D O D C '1 +.8 T"De_= = 1.:: . ')- -= = D. o /6 8".·Ul«..~ i .~ 4..o.. o - +u S7' 1.. + 0.§ 1=. 51/. I ~'1.+.'n~ r.' .5 o 6./)' B.-oS.n+Z..':!:xT -fj c. IS(-30.'>1~ I :r.b)j .7(.t. % o... O o ç: +C-.dds p.) J -I. o l::1õi5 =- =: =o -2C~ +-151) ~c- .o-~/b...!~:ft) ! ::- = (6 ): B'l .r§> or 5. - q iJc....~id o . r'~''''''' i Fr<J"\o1 /b -::-2 Ib t:..V~!A .J ~ .!:'n X ~ /f: -) . (2.•~~ t~= 7. ~4~..~~ SJl:Jsh'tuh'"s -!..:.b -t.:õ.) _ 1"roY>1 -2..v"h'oV\ k. ~. I x(~+E)+-:?:c :f6 fi. 5" (b..>vcl - :r. l ".r.=O R e.'YYl (2): . GivU'.3J +- O XP+0 +-..'Oh~ .:-(o. -:1 -9 O ~&.r[./.H) C[) o of f(. A"" Ri' ..-. (8) -= .o -. uS I lfc .'<:<.CI ç) T8 Z = 5· 2 'S K.l1d I):"'".:k: 'ul./1 h r". r (I): r cJ~'o.~ eXe.rr". 6 uI'knvwt1S t:"rt.il. c." :=- +-:i-xT . ~ ~ 'iJ.{.. ta:: 0.f ç.z.lh)!i. I Y.i: (' I..~ . -CD (3): Cl7.) lÔ): C"" -2 r.~ve.1-0 (1): ro 9::--(I.'oot ~ 1'1 ~ ::: OK. l'/l~ ("'~ r D. =u /( -15.'"Õ(... B. ) I? = .I a"eI 6 c1U./..!!.~b""" J)x.2b O 0..hJ(~: olc.Q4 9" o~ i". IV -EE -c = .:0.o.. B o F -15 M = Q7.:: +-'t-xT -Bo ~ w' .D:.75b '. o D.. . .~ B . r.5 Ib)i: + (b l. o.3D't == O.l 65'J) 80(1.j) rre-.:.=..<ID rc- -2 I r ' .§ ~ (30.. 80 ! ""'''. D:r..Z09{. Ó ~D - I. - o r = ~s Ih.().0 f:\_: +1. O CtrC". .W í .~J 'i-6oD (!t): e7v41-. .~i 7' CJ.D+2_30Lf=-é) T.::'O: I c J"C) Fó (~).~~j.0. =='-0: ~. ::' -'-8<' 8- j 1: . f=-F_} I Scc du.r.95 ""i-"..(ISIb)j de rc.D.(30..:!:') -o.f: -..rY\ i .j..r.·r '~-r' 'B~ -+ . h_V( 6 <JtÍtn.M in (3) b~ 1f0: + (... '16 --k ••• ATlt!.:...9 7 ~I)' ~ -2 O O B lo l~. .c".f-+.30.._ .J (7): E!" /oh'n".... 1..'~oh"3 ci~".'t..:--2t --- l:.-=+&'00/1o 6 == 0... Õ 0.. =0 rl"~"I d_ B.71.bO D r_..D".tu i"ro \--c..'re.ft.e./c (C' •.'?..L3..v~c. I 8{-7.r''''J r '. !3.sh'rvh'nS .( Urt.• Vt I.. 1..-D~' (5): (I) M:: Cf7.5(-2) = .i[j) áS']):.d . (1): (.72 -0.5'00 /6 7. ==2/6 di D ::.11 (5): (I): U"'f (lf ).) 7.-.rr'1i"'~ \-.) Ic:. 00) J.2m b 7'1- (Z.Ok.~J) "..(2. ') Ih c~-= - 45. JrI -' X - T8E.. .~vilt'6n'U"" rl . :=.1.:-- c -r b ~ TCO) T80.5/6).00 7: 0.~'êlhil)/'7''''J M - !)J - ( .i. A"~ r :SUl'. /-lo •• cunfici("!J 'l:r"rtJ - ..00).'fa.(45.F.4 6"Ul.%::0 o -2.3'1. c.:1 :=.75{"T:. un:f :Jec fr.. f-r'r1~ r . 8 B~ + o .5"Di + 2.. iJo) + I... hr P... N <::ml Cj) Z.{- IV.4<.7'1 - V.> ('.<. 1.J) =0 C..S) t-~"~ r ..i-ú.(Llh'oV\ D".B 0-0.~ F=:o.r L.qbITf"J) + o () ()..:1Z) .\Th J))..-JLi-rc T:1 D ".. -'l._.R.<]12 1. =- :2M =O.:_4-"~~ I .8 F + o r C - - .. "~p~ 1. 'r..-. /b)} . I.~ . + o.D)1./ (2) (J) 2:. () li) t. If:.' ('G): í 'c.vns.-=..'.h.(3) 'j .~ j..(.00.rs : J := o o (5) (6) 1")' rM '.a.16. r<:í<J r.008(2.I/ins f/.r. ~ 1 ~ 16·fl:- -/. (li) o ~ (J := -: /.:.%.17." I.Ç) C <. ..b -0. (. 9 Lf t 0=-Mi ~rl. 5" /6 == + 15' /b J L O c" =- f-:-.(LI 5. 5' .['1 ~ SI> 1.j~ + -a. o + XvJ==O ::D.1f..f .

.J.. + (.5 /b :>.:: ~ .~4-.~ l~.ft. ~D + -a.!~:~) d- a ç: (6 1")' tt '. o F lu (7): IS(-3D. 9 Lr I f F~-F} -__ B-i.. IV -EE + O.:= O Ib.(. ~.Vt I I 1Ft: 9" Fru - -2 1.L'iJ)lhjl)lj'''J . P. .. (2 ) : /'--1 :2M =O.-s -c 1'h"J /oh'n".'= ..1. '2:<:í<J O -2. 5 ~ -.rO(~: (I) oICIJ-~'b. 6 !r-. IJ:'I'"...(2.rrJiV':i B ". (.D T.•.o -.~id +O .D . IV.0011o = .::. .>.-=+&. .. .. - 7.9.~bC)'Y) l.D+2_30Lf==. 008(2.'"Õ(I·Ul«. GivU'.f..75{"Tc.71. . --. O -/-6CJDJ==-17.r. 1.o.qbITer.v.7'1 -O..f-I:- (5): C.) I _ ) 0-'l.5 Ib. o /b j) 'IJ...'1..fY'o'l =- F.-= I.. rM ..3D't =' O. .( 6"fll.:iZ) j":<.% =0 o -2. 7 =O + 1. D = ./6)j:"(. == Cl7.Ib . B.:xT -fi b~ 1f0: 320 F .2eJ1b j.-C..t.Z09{./z- B = -BO -t. - 2 1.. + = D+M - -..5 ..LJ.~ ~ 1 ~ M = Q7. 'ri"'~ .I)' Ib D ::.. •• cuni-ic. cxe...~c.0 Ib)-fj ) J i:á + ~D o o.i-ú.ai) S7' - . 17. (o.:õ.8 T..~i r .::-2 Ib =.' 8".16rk -8- J IJi!-llf:. '16--k H-..:_4-"~~ I.1-8 -<.c := . ""'" + 15 (lf) 1'--'1.í-310(b..-M:=O r~~~ :::.M i -r.:/' f(.••" (1): - E.•••hS. D D z... r.5'lb).Joh"S 1 u.(' un:f :Jec n. I I Scc du.. Ó - I.~iDJV< B. L t tL: ./-o (1). >Jc ."."J )1.~ l r b (5) O D li:...2b O O.v".' f]o D:L (7) !"""i) r" .(30.h'oV\ ""~Z. r :::tu"- I~ t = 7. r "'"'íTh l_:~ve.%.- r=~.1 ~I)' ~ !:2 +- O /I: _r . of T]f u.12 -0. 7if <::%I .tu (.~:= =: - J in (3) - - - - -k -I.S Z....:: 6.])<'/ -.".S) rc.00). ~'f.."...' l'rJ~ !""~ c3 (-7.~ F=:o.~rl"Yl~ ir.5'D'( +2..~ rl"~\'oj Fr"'" (J (2. A Cil1d (9 ) +-:i-xT +-~xT -I.cY<iJ ". 4.!.rs : ar I j --? 8" ::c-C..V'i.n.Lf. ==--0: f 1=.. -= -: /.C. B O -2 O C fo {-(Yi~ ..' .. ':' - 6 <Jntn •. .8:r C'1 +..) = r D IS"D. - ::!'8 --'-8<'-) {i..:-75b '.:1 :f6 X(!3+ F) +..J5 Pc =0: B~ + c" =- 2i<@ r'r~' . .§ ~ (30..W C-7' CJ.'oV\ Do.().J (8) -CD C.o BJ.. D2 f.) I '. "'-D.7'1 M 0-0. rq D .2.:.16.. ~I o +1..>\ f+.J'..../ .o .::: F-~.J+(I<.-.. ".Q. 101:.n+Z.t!C . (. . f: ~(1..' ..i:) d_ 65'J) 80(1.'lb + 0.4" Ri' I O +c.. i5 0. 13):~ = -])).'= 7.63iY1) T o..) f:\_: \:!:') -O. t'~'''''' í ". fs de rc...sh'ruh'nS . (3)'I. I =:0 C. I.5'00 /6 (I): C <.iJO) De + 1. N Cj) Z.:.j~ o..·re.'" J)erk: l "". b -0. s.>'1.7-C X C +...:: ..'fa. 00) J.(LI 5.r .. . Q' • "-'2 i".: +. -' X (8): r .( 'r-E.95 ~ (2.~v"I"6n'UM _•.~ I ~. -2.b)j ..ç.. '(.'" ('j).OK..Q) (6 ): U -15. o 16 (lf ).=O RUA/linS fh". ..'. % Eluah''''~ D.Q4 or ar- i". l.'. 'llh ('G). h.f ç..~p~ r.:: -7. 5" (b..~ D71 ~" /'. ~ 1"\ j ::: O D. J O ) . /b)j..r ::: O -r Ul"kn0Nt1S ~"4..'i§> 5ú{Llr. -JLi - (2): -0..D".. O f-r.:!<~ 65v:.5 Ib)j + (b li) o -tu tl ai:.1()) T8 Z = 5· 2 ') UJ -<?i:l .(lvr: - .1Y\ j B - I . (1): . b O "41~ I". .~fi. 13.'r."~~ ..l. í~I~~ L.f - Co p..'dds a:o./I hr". == (I) D:r.l... J e7vet fl'oh~ rIC4~0o=O: 1.') 1..6 == 0...r. == 216 di (''I )' .Cl.!6):!:·) (3) O L~"~ i.h:rrn" •.4 D '..7(.~ r.r -rrrP"l ( . T8E.-D~' (5): 1." == ~ a"eI 6 c1U.C. I.C.r. lB): i"ro r.Jvcl cI~'o...f:.:.o\:'."" " 0 5' ))x.:. B'l ::. - }c-.D: - .A"t". -I.s C ~ ~ (1. ~w'':. 00 k..r.008 T"en +o. -O . §=-(I. I're-.) -I-6oD CoU -2 . C (" •••+ \ C<fC" +-!5~ r.-?"'d /.c:) r 1.~L3) hr Fó (I) tJ."M XvJ:=O v..12 /. q uc.J) == 1._ A (' LC'~9 rL~·.30. :. 5" 16 Yo1 - ..1.ft. TCO) T80.S/'''~ ± O F.lh)!i.t 5.. A"" ... o @ +u t. M:: CJ7.(fS1b)j O C 'I t . -n _ L. 'ul.<Iv rc- SJl:Jsh'tuh'"S c.rt.' 5 li.5/6).['1 TSD fr.f '-oot .:1 ~ o : t ::--2 { 8B~+O-/S'DL.). + o () O·1b 0.7b8~e (2) O =: (J) 1.5(-2) (I): Ok.(45. ').

!.LYEX o o B O óf la G -/5 -I'.).o ..2(.d.2{.'- /Z.7S6lo / '1 -fhis 6' un.4 ir:/-u (1. CL::- o -O.( ==0 Te. -DI:. I ) )u 'Ej •..:: C!fP I ir"'/ I'r.5 =0 O B= + (n..5 60 O O ~ (7.3~E=O ( '2.4.J1·r..008(If.) + o O o -60 4'5'00= O 7.(IÇ 19 .6'112 T Cn -/.99 +. ~V1«' whx( ""..P~u·O.a"~ -{-2.) -~ c<.f5D 4. i~ =.I. DI.§ ) -I-2A-E • [i...6Ój~ =0 I .re S-h: fic< 11" ihd.15 10 O O .OO) t-O Vj~ ha!}c 7ü"i('novJ"'~ ) {j).)76 __ 0.) =- (3) /'74- -O.7'ib CD rrÔ""(f.(' 1s. d O): <1..)-!! (1--13/fi X --AE 8') + ~ ferll1!: /1. a r c o".7'-1 ror +7.8 O O .oq6 15D+O. (I) /.( E wr"h'r~ H.. 4-/(!'J foe.r. pro j... . (2...etN~"'''1r.) (JS""~ A E...7'1 "From (L): D.("I·~m -eJv" i-..(J{. fhh.'77 Çe~ SOiVf..~ ój L»- -15 Th-c fun~ c:.€ hui : A-'k :::-(IOin}:.·I-.ry.00 O. 15 .' 2'"_ _ loi + (6 O ~ n_ w he~e o: == +-6..(io in.f. 10 6 . "T~" rCt>c.(N~) f"~( y-arr-.h·0h( t.IJ i~ L {'-irtE==.li Grr7i~5 2.r. 4. !-hw.E/A ':71 _..I.'" -. (i8/1! X.te.O'f::: O..'u" ".vo..o: . m. -0.Oo)+!-. b'1 19 E =(!Bfb)j~ 2A-E' O i) = à(I) - (j B=+-!8!b -/-t1~ So!"I-)f. B E E 11 E t) Lh.rfç.E.1B rcNinaJ (.. (I].).!.)..')7{.h·Ú'1 of..~b d(r.J .. -A::.: 2.(k W( B +-27DO-==() -t>-. 0+ lO 6 O O 7." etl'''~o"'Ai! iV'.J)/E M lJ Ih'p 11 iV' S b o H-.e11. ...h .) -k .-ícr-Crml'r1á-n/-s.c:::.)~ 6O h(Ál/~ of (.005 Te /.4ct =- T loe..1 1'1\o r P.'u.)h" "'Ç' b~ . + -= X (2) 10 lo -1508 \.7b.30'+ ~ fB âi.J (. {1.-sr"rt1 o.-. <:: L i'vl = O) "\E . 5 r.M/Z TSD /.'o" nvLJ -(60/b)j'.B rr''1 (o~ fol.:'l.d (3 j ond 501viY15 +tlr >lo{' T0 /. 7681E.

ClM rnvli/fJj""S V'(c wrJ ~ Ef (I) (f!."" 'o c +-or 0.8-0.n. . (12}.% • O -.+ 112 lf8. = /te I~ 12.JS-~ 60ft.. (. -5 o 110 O O 0.00 == 26 . ó ~) :(IOin.. h t/ f E'f..5~ ) ~6/. (I) ir :. 7 it1- Óf.ow ro:h 12. -AB - 2pe.". 4.28[.107.ft!J vai/ti.r: o -I.)C~rr f'~ now = T T -= T T DE :DE 2'/J +30'. T-:TêÊ 'y{.Ji TU""l -= O O "'S a.!$.. -5 u 40 O ZLi 3D -30 Ilf)'-/DO liB.-30~' - W.... é? ~(4iJ.)'.(2) r.6 . c:.4=121:-5/1 U5(n5 deram. h Ilo.."a~ ~=/B = ilO} (1n) - CE I =T ( 0."..71.7Y'f T+ /8 OrJD J 12.T T + + 18./'-I '{OOte( :::110.nJi -(30inJ-t CE ~ 50i".. O =0 ~~ !~I=o -/00 O T= 60·9/6 ~.- (100 Ib) !. ]2 -5 O 12 -5 15 o -100 O i -Õ.8 ? _ AB _ (24.I." Iv h\J>1 Prob..l!=.

. s f' (' Iv f . ht<ve.- (8) (It): ..b 8~ -= O J L 5 .:D: R + (1.i - c ~ -:::-E..: :::. +1-"'5 r('~v!+ is iY1 (7) (t): c/r f"'>1d.~ o-í- ~( 1.B.(B 5 i (13 o') tt == O 8= 2Tc.!- r~( vn.'\ i- 1:: - o.'0'1 S.<3 -I-i XC:=ó .E...'" S i h lu .) P'J::: ~b/o)3" (3) HJ + c.(~rJ -cS == O -al1/: + c C.:o {YóYfl B"/- f-.f.t r+ te := - (1. (2.E> -c - xA -o -A - O-ix (RJi bJ X CBz ~+ Bx.j := -i P J J l\IiJ/-e .".f.r of O i.A c.T w56o° T -= P (b) =r-..=(h}1)!3x cI H fôllol<JJ -FroW\ (3) t2".r:: =0: (o-)~Z: -= O PC... i c:Jd') 1) + +..-do")ú ~ ú pif3 C=Tcot30-= f "::: f3 p 760.~) -f C t x (C"..t.ji.O\ 60· .>-~ b 1\ 'tU-u t"e.]) v/r c Cf -= iYlfo -= f' D.b B.'". :::O vCc!-J-rs ' CJ -:. ::: O : It}- t J 5"vbçrirvf..P= O L 'F. ~ Me = o: (T C-O) 30.:: p fl = C.. tr(T'YI (I). -(CSi. (s): 2 A.=-(c/~)!3:<. c6dfic. TM=o:'" +-7.(b/c) E): (I) A< :: (c/o) C".-.)(20) ...\ o"d (7)/ C-É'B J- + c C. ({.f C~::-A) :.o/-30o::: 1Pif3 8==zIf3PL6o' +) Zl-'15 = o: (/CDSJO·)a.. A J a A~i rJ qvc. (r) : (2): /'Iz. vI:.d (8) ff"..: ::: O CD ttA .·"~ CD G) b B" -I- i .. C o- (2 C..x.r == O C)"./- t'1'ii 11(n "..

ic -Ta.o~3'o·-IfO -S-u= o B-. P."'íÇ)+D..ID) T _ Ulft- ~ B..w../-io" o I:f F5~"'5 j1. \ II.::..-.P. f7.f: ar~ +(17 T)(IBO) . íIJ.0: SiN~ C:.o: Ec'f + 58. whcn .507 k!'l Ft A=S8.=-!..:= 81(.o.."JC..E J S'-o(<< D.t"""cI .el~ anel -ií. +t L r. W.s.>.0n1"'1 P '-0 b.3)/ kH I.v~±: e + Z~=O..-p- t<-.. 4-.::": Ae-os ~ u c=-A +~ 'I.B f =o (c"-) ?I'cb. ~ D~.:~1."..'n..Ceu~ b~= f ~ o -o -=-O.e _ (6() Ih )(.SkHtÍW' VVc no(-( lkd tr. ./..r..0.{lf. 30·)(12.bkN}.'ÕD7t.: fi. (b) (!V. .5 i"Dsc.B +3 =0: (JlD krJ)(8.25 b'J "-f)= ().8 = .J B.)-furiC !r/clI'Ó Its 'OED tw.Pa.P := o jE /z.·.E::-.5"ktJ)(3. "'"Y>-:..f? t '. t.P t Có~ (j) -.+Sô's07Sin30°'-25=O <J o o 600 '= ccnc! c-. 2 Oi - t .ac."o) Xf'-1 B Ix dr'r~cré't(' t>J)V~ fV\vrt c.'" rs ar( iW1fTVf"" iF /iVlC Jf.3'3J87 -tri...8 E -= c.f.' t'm p""Op(r 15-a- <ll1\1J =0: 17 Pa.. Tb<.A) ::.707P.~ ..(20 Ib/nXG ill.l - JJ P ----.ur. "") = -= 2. f"'tO l/c/ to . I ) ··+(A.)'" 7J-8 .) . +)LfiA e~t)et p. I o B CrY'~ trl).S!-<:' 'ti C D .-"ti ~ = +J 9.::.) F=--k5 F=*'í(f-e) -l2.7.2SJk. ~ ~ .o - ()et-6C{) inF-i..=D D-P==o D::: D::. !j-3 "1 = 5"8. sim.vXif". 3 z.s H o <íL!J CL=f(.I 09 r.5. m"" / DI) (c) Prob.8J.A-5j'1l{S-~-c. Fl. éf..s' occ. 4-.d. .T(J20) ..fD =~ CI"'C 0.S" 'f\"". o !j=O..I:n3ct)(6m) -(ftC<J':.rr ai . .e" 13vr ~ "." /c< í: Con~rrl\l·"ts tire im(!rorcr A is.... P pf ~. -(A srn 16')2.P t co~.-r."Y1(C i~ a. 0(=60" f--.: .') .lavo:] CDJ CD S. ti pin B.../-rAinf...1 ™..::r.7D7PYIf) ~ ~ .n»f.-n)+(5'Dk.d J)FC .p iV'H \'/ê hw/<.rn Z j: - 01Cl<11 ~ .p (CUf)'it'\=O: pC\. f... ·tA~ + ~ ::: P Xl' .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful