You are on page 1of 3

ng n ngy mai nhng vic g bn c th lm hm nay!

N TP DAO NG C
Cu 1: Cho hai dao ng iu ha cng phng cng tn s : x1=acos(100t+) (cm;s);

x2=6sin(100t+ 3 ) (cm;s). Dao ng tng hp x = x1 + x2 = 6 3 cos(100t) (cm;s). Gi tr ca a v l :


A. 6cm ; /6 rad
B. 6 3 cm ; 2/3 rad
C. 6cm; /3 rad
D. 6cm ; -/3 rad
Cu 2: Mt con lc l xo dao ng iu ha c bin 2,5cm. Vt c khi lng 250g v cng l xo
100N/m. Ly gc thi gian khi vt i qua v tr cn bng theo chiu dng quy c. Qung ng vt i

c sau 20 s u tin v vn tc ca vt khi l :


A. 6,25cm ; -25cm/s.
B. 6,25cm ; 25cm/s.
C. 5cm ; 50cm.
D. 5cm ; -50cm/s.
Cu 3: Vt dao ng iu ha c mi pht thc hin c 120 dao ng. Khong thi gian gia hai ln
lin tip m ng nng ca vt bng mt na c nng ca n l
A. 0,5 s.
B. 0,25 s.
C. 0,125 s.
D. 2 s.
Cu 4: Mt ngi xch mt x nc i trn ng, mi bc i di 45cm th nc trong x b sng snh
mnh nht. Chu k dao ng ring ca nc trong x l 0,3s. Vn tc ca ngi l
A. 5,4km/h
B. 4,8km/s
C. 4,2km/h
D. 3,6m/s
Cu 5: Mt con lc l xo dao ng iu ha theo phng nm ngang. Trong mi giy vt nng thc hin
c 20 dao ng ton phn. Chn gc th nng ti v tr cn bng. Khi vt nng c li 2 cm th th
nng n hi ca l xo l 0,02 J. Ly 2 = 10. Khi lng ca vt nng l
A. 650 g.
B. 250 g.
C. 6,25 g.
D. 25 g.
Cu 6: Con lc l xo gm vt nng treo di l xo di, c chu k dao ng l T. Nu l xo b ct bt mt
na th chu k dao ng ca con lc mi l
A. T
B. T/ 2
C. 2T
D. T/2
Cu 7: Vt dao ng iu ho theo phng trnh: x A.sin t (cm;s). Sau khi dao ng c 1/8 chu k
vt c ly 2 2 cm. Bin dao ng ca vt l
A. 2 2 cm
B. 4cm
C. 2cm
D. 4 2 cm
Cu 8: Hai con lc t gn nhau dao ng b vi chu k ln lt l 1,5(s) v 2(s) trn 2 mt phng song
song. Ti thi im t no c hai i qua v tr cn bng theo cng chiu. Thi gian ngn nht hai hin
tng trn lp li l
A. 3(s).
B. 4(s).
C. 6(s).
D. 12(s).
Cu 9: Mt cht im ang dao ng vi phng trnh: x 6 cos10 t (cm; s ) . Tnh vn tc trung bnh ca
cht im sau 1/4 chu k tnh t khi bt u dao ng v vn tc trung bnh sau mt chu k dao ng:
A. 2m/s v 0
B. 1,2m/s v 1,2m/s
C. 1,2m/s v 0
D. 2m/s v 1,2m/s
Cu 10. Mt con lc l xo nm ngang, dao ng iu ha vi chu k 1 s. thi im t=0, con lc qua v
tr c li -2 cm theo chiu dng trc to . Phng trnh dao ng ca con lc l
A. x=2cos(2t +2/3) cm. B. x=4cos(2t - 2/3) cm.
C. x=4cos(2t +2/3) cm.
D. x=4cos(2t - /2) cm.
Cu 11. Mt vt dao ng iu ho vi tn s 2,5 Hz. Khi vt c li 1,2 cm th ng nng ca n bng
96% c nng. Tc trung bnh ca vt dao ng trong mt chu k l
A. 12 cm/s.
B. 60 cm/s.
C. 30 cm/s.
D. 20 cm/s.
Cu 12. Con lc l xo dao ng vi phng trnh x=Acos(2t - /2) (cm). Trong khong thi gian 10/24 s
k t thi im t=0, con lc i c qung ng 6 cm. Bin dao ng l
A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 5 cm.
D. 6 cm.
LUYN THI- MN VT L- THY TRNG -TD-VP

ng n ngy mai nhng vic g bn c th lm hm nay!

Cu 13. Treo vt khi lng 250 g vo l xo nh c cng 100 N/m. Ko vt xung thng ng n khi

l xo dn 7,5 cm ri th nh. Chn trc ta c phng thng ng, chiu dng hng ln, gc to
ti v tr cn bng, gc thi gian lc th vt, g=10m/s2. Thi gian t lc th vt n khi vt qua v tr l xo
khng bin dng ln th nht l
A. /20 s.
B. /30 s.
C. /15s.
D. /10 s.
Cu 14. Mt cht im dao ng iu ho c vn tc bng khng ti hai thi im lin tip l t1=2,2 s v
t2= 2,9 s. Tnh t thi im to = 0 n thi im t2 cht im i qua v tr cn bng
A. 3 ln.
B. 6 ln.
C. 4 ln.
D. 5 ln.
Cu 15. Mt con lc l xo treo thng ng dao ng iu ho vi chu k T, bin A. Khi vt i qua v tr
cn bng th ngi ta gi c nh im chnh gia ca l xo li. Bt u t thi im vt s dao ng
iu ho vi bin
A
A
A. A 2 .
B. 2 . C. 2 .
D. 2A
Cu 16. Vt dao ng iu ho theo hm cosin vi bin 4 cm v chu k 0,5 s (ly 2 =10 ). Ti thi

im c pha dao ng bng

7
th vt ang chuyn ng ra xa v tr cn bng. Gia tc ca vt ti thi
3

im l
A. - 320 cm/s2.
B. 160 cm/s2.
C. 3,2 m/s2.
D. - 160 cm/s2.
Cu 17. Con lc l xo treo thng ng, l xo nh. T v tr cn bng, ko vt xung thm mt on 3 cm
ri bung nh cho vt dao ng. Trong thi gian 20 s con lc thc hin c 50 dao ng, cho g=2 m/s2.
T s ln lc n hi cc i v cc tiu ca l xo l
A. 3.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Cu 18: Mt con lc l xo gm qu cu nh khi lng 500g v l xo c cng 50N/m. Cho con lc dao
ng iu ha trn phng nm ngang. Ti thi im vn tc ca qu cu l 0,1 m/s th gia tc ca n l 3 m/s2. C nng ca con lc l:
A. 0,04 J
B. 0,02 J
C. 0,01 J
D. 0,05 J
Cu 19. Mt con lc l xo treo thng ng, khi vt v tr cn bng l xo gin 6 cm. Kch thch cho vt dao
ng iu ha th thy thi gian l xo gin trong mt chu k l 2T/3 (T l chu k dao ng ca vt). gin
ln nht ca l xo trong qu trnh vt dao ng l
A. 12 cm.
B. 18cm
C. 9 cm.
D. 24 cm.
Cu 20: Mt con lc n dao ng iu ha vi bin gc 0 . Ly mc th nng v tr cn bng. v
tr con lc c ng nng bng th nng th li gc ca n bng:

A. 0
B. 0
C. 0
D. 0
2
3
2
3
Cu 21:Mt a khi lng 100g treo di mt l xo c h s n hi l 10N/m. Sau khi c mt chic
vng c khi lng 100g ri t cao 80cm xung a, a v vng bt u dao ng iu ha. Coi va
chm ca vng v a l hon ton mm, ly g = 10m/s2. Bin dao ng l :
A 15cm
B 30cm
C 3cm
D 1,5cm

Cu 22: Mt con lc n c chiu di dy treo 1m dao ng iu ha vi bin gc


rad ti ni c
20
gia tc trng trng g = 10m/ s 2 . Ly 2 = 10. Thi gian ngn nht con lc i t v tr cn bng n v
3
tr c li gc
rad l
40
1
1
A. 3s
B. 3 2 s
C. s
D. s
3
2
Chc cc em hc tt
LUYN THI- MN VT L- THY TRNG -TD-VP

ng n ngy mai nhng vic g bn c th lm hm nay!

LUYN THI- MN VT L- THY TRNG -TD-VP