You are on page 1of 140

grzejniki pytowe,

dekoracyjne, azienkowe,
konwektorowe, kanaowe
obowizuje od dnia 01.05.2011
data wydania - sierpie 2012

POLSKA 2012

Cennik

spis treci

grzejniki pytowe

grzejniki pytowe

Compact .......................................................6

Vertical ....................................................... 56

Ventil Compact ......................................... 10

Ventil Compact wys. 200 mm ................. 59

Ventil Compact M ..................................... 14

Plan Ventil Compact wys. 200 mm ........ 60

Plan Compact............................................ 18

Ramo Ventil Compact wys. 200 mm ...... 61

Plan Ventil Compact ................................. 22

Plan Ventil Compact D wys. 200 mm ..... 62

Plan Ventil Compact M ............................ 26

Ramo Ventil Compact D wys. 200 mm... 63


akcesoria ......................................................................... 64

Ramo Compact ......................................... 30

Ramo Ventil Compact .............................. 34

Ramo Ventil Compact M .......................... 38

Hygiene ..................................................... 42

Ventil Hygiene ........................................... 45

Plan Hygiene ............................................. 48

Plan Ventil Hygiene .................................. 51

spis treci

grzejniki dekoracyjne

grzejniki azienkowe

Kos H .......................................................... 66

Kea ............................................................. 84

Faro H......................................................... 70

Ratea .......................................................... 85

Kos V .......................................................... 74

Ana .......................................................... 86

Faro V ......................................................... 75

Sardinia...................................................... 87

O
NOW

Tinos V ....................................................... 76

Imia ............................................................ 88

O
NOW

Paros V ....................................................... 77

Mauritius................................................... 89

akcesoria ......................................................................... 78
Java............................................................. 90

grzejniki klimakonwektorowe
Muna ......................................................... 91
O
NOW

Vido (grzanie lub chodzenie) ................. 80

Flores CH ................................................... 92

grzejniki azienkowe

Flores C CH ................................................ 93

Santorini .................................................... 81

O
NOW

Elato ........................................................... 94

Santorini A................................................. 82

O
NOW

Apolima ..................................................... 95

Santorini C................................................. 83

O
NOW

Apia ............................................................ 96

akcesoria ......................................................................... 97

spis treci

grzejniki konwektorowe

grzejniki kanaowe

Narbonne .................................................. 99

Aquilo FMK (bez wentylatora)............... 119

Narbonne VT ........................................... 103

Aquilo F1T (z wentylatorem) ................. 122

Narbonne V ............................................. 106

Aquilo F1P (wzmocniony z wentylatorem)..124

Narbonne V VT ........................................ 108

Aquilo F2C (grzanie lub chodzenie) ..... 125

akcesoria ....................................................................... 110


Aquilo F4C (grzanie i chodzenie) ......... 126

grzejniki pytowe,
dekoracyjne, azienkowe
konwektorowe

Kratki maskujce PMO (bez listwy) ............................ 127


Kratki maskujce PML (z listw L) ........................... 129
Kratki maskujce PMZ (z listw Z) .......................... 131

kolory............................................................................. 114

Kratki maskujce dla F2C ............................................ 133

wspczynniki korekcyjne ........................................... 118

Kratki maskujce dla F4C ............................................ 134


akcesoria ....................................................................... 135
wspczynniki korekcyjne ........................................... 137
sposb opisywania ...................................................... 138
Zmiany techniczne i bdy w druku zastrzeone.

Compact typ 11

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

C 11 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

60

PURMO C 11

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

286
297
309
319
331
344
358
378
398
439
476
517
559
647
706
772

[W]
218
112
273
140
328
167
382
195
437
223
491
251
546
279
601
307
655
335
764
391
874
447
983
502
1092
558
1256
642
1420
726
1638
837

450
PLN

305
312
320
341
353
378
398
419
442
487
532
601
645
735
815
910

[W]
316
161
395
201
474
241
553
282
632
322
711
362
790
402
869
443
948
483
1106
563
1264
644
1422
724
1580
805
1817
926
2054
1046
2370
1207

500
PLN

311
319
332
352
365
388
410
432
454
507
553
618
667
763
842
947

[W]
347
177
434
221
521
265
608
309
694
353
781
398
868
442
955
486
1042
530
1215
618
1389
707
1562
795
1736
883
1996
1016
2257
1148
2604
1325

550
PLN

317
329
341
361
376
399
424
447
471
524
572
635
688
793
880
985

[W]
378
192
472
240
566
288
661
336
755
384
850
432
944
480
1038
528
1133
576
1322
672
1510
768
1699
864
1888
960
2171
1104
2454
1248
2832
1439

600
PLN

311
327
337
355
365
397
414
446
460
521
589
650
706
824
915
1 024

[W]
407
207
509
258
611
310
713
362
814
413
916
465
1018
517
1120
569
1222
620
1425
724
1629
827
1832
930
2036
1034
2341
1189
2647
1344
3054
1551

900
PLN

410
424
432
462
491
530
571
605
642
721
798
884
1 003
1 173
1 344
1 504

[W]
571
289
714
361
856
433
999
506
1142
578
1284
650
1427
722
1570
795
1712
867
1998
1011
2283
1156
2569
1300
2854
1445
3282
1662
3710
1878
4281
2167

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

686

994

1093

1189

1283

1800

1,2981

1,3048

1,3070

1,3093

1,3115

1,3170

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

Compact typ 21s

grzejniki pytowe
C 21s 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


nazwa
typ
wysoko
dugo

70

PURMO C 21s

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

340
356
375
398
421
444
469
495
521
574
627
686
740
837
919
1 021

[W]
304
157
381
196
457
236
533
275
609
314
685
353
761
393
837
432
913
471
1065
550
1218
628
1370
707
1522
785
1750
903
1979
1021
2283
1178

450
PLN

373
391
411
440
469
505
531
579
617
678
752
831
904
1 023
1 133
1 279

[W]
424
216
530
271
636
325
742
379
848
433
954
487
1060
541
1166
595
1272
649
1484
758
1696
866
1908
974
2120
1082
2438
1245
2756
1407
3180
1623

500
PLN

380
403
422
452
483
523
553
605
648
714
792
878
960
1 082
1 201
1 363

[W]
462
235
578
294
694
353
809
412
925
470
1040
529
1156
588
1272
647
1387
706
1618
823
1850
941
2081
1059
2312
1176
2659
1353
3006
1529
3468
1764

550
PLN

394
416
438
469
505
547
582
631
677
752
829
927
1 013
1 142
1 271
1 445

600

[W]

PLN

500

405

253
625

428

317
749

452

380
874

485

443
999

526

507
1124

571

570
1249

611

633
1374

656

696
1499

706

760
1749

791

886
1998

866

1013
2248

976

1140
2498
1266
2873
1456
3247
1646
3747
1899

1 065
1 201
1 339
1 524

[W]
536
271
670
338
804
406
938
474
1072
542
1206
609
1340
677
1474
745
1608
812
1876
948
2144
1083
2412
1218
2680
1354
3082
1557
3484
1760
4020
2031

900
PLN

538
563
586
647
705
770
836
898
960
1 057
1 180
1 311
1 455
1 667
1 882
2 116

[W]
744
373
931
466
1117
559
1303
652
1489
745
1675
838
1861
932
2047
1025
2233
1118
2605
1304
2978
1490
3350
1677
3722
1863
4280
2142
4839
2422
5583
2795

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

954

1333

1456

1575

1691

2356

1,2803

1,3008

1,3076

1.3145

1,3213

1,3390

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

Compact typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

C 22 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

102

PURMO C 22

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

364
387
408
442
475
506
538
571
601
662
724
794
860
955
1 049
1 180

[W]
384
195
481
244
577
293
673
342
769
391
865
440
961
488
1057
537
1153
586
1345
684
1538
781
1730
879
1922
977
2210
1123
2499
1270
2883
1465

450
PLN

425
450
457
505
520
582
604
669
691
816
904
1 037
1 131
1 271
1 409
1 594

[W]
539
272
674
340
808
408
943
476
1078
544
1212
612
1347
680
1482
748
1616
816
1886
952
2155
1088
2425
1224
2694
1360
3098
1564
3502
1768
4041
2040

500
PLN

439
462
486
520
554
601
639
695
744
892
992
1 100
1 200
1 352
1 503
1 704

[W]
588
296
735
370
882
444
1029
518
1176
592
1323
666
1470
740
1617
814
1764
888
2058
1037
2352
1185
2646
1333
2940
1481
3381
1703
3822
1925
4410
2221

550
PLN

451
475
501
539
574
618
649
724
774
936
1 043
1 162
1 266
1 429
1 590
1 804

[W]
636
320
796
400
955
480
1114
560
1273
640
1432
720
1591
799
1750
879
1909
959
2227
1119
2546
1279
2864
1439
3182
1599
3659
1839
4137
2079
4773
2398

600
PLN

447
473
491
536
564
614
627
727
762
930
1 057
1 181
1 287
1 504
1 674
1 904

[W]
684
343
855
428
1025
514
1196
600
1367
685
1538
771
1709
857
1880
943
2051
1028
2393
1200
2734
1371
3076
1542
3418
1714
3931
1971
4443
2228
5127
2571

900
PLN

596
651
667
772
858
943
1 027
1 113
1 196
1 301
1 456
1 624
1 782
2 014
2 257
2 550

[W]
955
474
1194
592
1433
711
1672
829
1910
948
2149
1066
2388
1185
2627
1303
2866
1422
3343
1659
3821
1896
4298
2133
4776
2370
5492
2725
6209
3080
7164
3554

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1211

1701

1857

2012

2163

3033

1,3094

1,3226

1,3270

1,3314

1,3358

1,3561

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

Compact typ 33

grzejniki pytowe
C 33 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


PURMO C 33

152

nazwa
typ
wysoko
dugo

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

551
582
613
669
724
781
834
888
941
1 049
1 161
1 271
1 374
1 541
1 694
1 912

[W]
539
273
674
341
808
410
943
478
1078
546
1212
615
1347
683
1482
751
1616
820
1886
956
2155
1093
2425
1229
2694
1366
3098
1571
3502
1776
4041
2049

450
PLN

627
664
697
754
803
865
925
991
1 051
1 233
1 366
1 504
1 643
1 840
2 041
2 308

[W]
748
376
935
470
1121
564
1308
657
1495
751
1682
845
1869
939
2056
1033
2243
1127
2617
1315
2990
1503
3364
1691
3738
1878
4299
2160
4859
2442
5607
2818

500
PLN

661
697
738
787
834
901
966
1 032
1 100
1 319
1 466
1 617
1 764
1 982
2 204
2 486

[W]
814
408
1018
510
1221
612
1425
714
1628
816
1832
918
2035
1020
2239
1122
2442
1224
2849
1427
3256
1631
3663
1835
4070
2039
4681
2345
5291
2651
6105
3059

550
PLN

692
730
771
818
864
935
1 004
1 074
1 145
1 399
1 558
1 722
1 880
2 114
2 353
2 653

600

[W]

PLN

879

721

439
1099

763

549
1318

805

659
1538

850

768
1758

894

878
1977

968

988
2197
1098
2417
1207
2636
1317
3076
1537
3515
1756
3955
1976
4394
2195
5053
2524
5712
2854
6591
3293

1 008
1 117
1 189
1 478
1 649
1 827
1 993
2 244
2 500
2 820

[W]
942
469
1178
587
1414
704
1649
821
1885
939
2120
1056
2356
1173
2592
1291
2827
1408
3298
1643
3770
1877
4241
2112
4712
2347
5419
2699
6126
3051
7068
3520

900
PLN

895
958
1 013
1 129
1 244
1 357
1 472
1 590
1 705
1 935
2 145
2 363
2 576
2 886
3 200
3 614

[W]
1304
646
1630
807
1956
968
2282
1130
2608
1291
2934
1453
3260
1614
3586
1776
3912
1937
4564
2260
5216
2583
5868
2905
6520
3228
7498
3713
8476
4197
9780
4842

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1698

2363

2576

2784

2988

4143

1,3140

1,3313

1,3371

1,3428

1,3486

1,3600

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

Ventil Compact typ 11

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

CV 11 600 x 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

60

PURMO CV 11

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

416
426
437
443
450
468
485
506
530
581
627
680
725
787
853
921

[W]
218
112
273
140
328
167
382
195
437
223
491
251
546
279
601
307
655
335
764
391
874
447
983
502
1092
558
1256
642
1420
726
1638
837

450
PLN

426
437
450
461
471
498
521
551
574
627
681
737
789
861
932
1 011

[W]
316
161
395
201
474
241
553
282
632
322
711
362
790
402
869
443
948
483
1106
563
1264
644
1422
724
1580
805
1817
926
2054
1046
2370
1207

500
PLN

429
438
453
468
486
509
532
562
592
645
699
759
814
889
958
1 049

[W]
347
177
434
221
521
265
608
309
694
353
781
398
868
442
955
486
1042
530
1215
618
1389
707
1562
795
1736
883
1996
1016
2257
1148
2604
1325

600
PLN

419
428
440
462
476
514
527
568
586
652
736
794
855
943
1 010
1 120

[W]
407
207
509
258
611
310
713
362
814
413
916
465
1018
517
1120
569
1222
620
1425
724
1629
827
1832
930
2036
1034
2341
1189
2647
1344
3054
1551

900
PLN

518
531
540
580
617
659
699
736
770
835
909
992
1 113
1 275
1 434
1 582

[W]
571
289
714
361
856
433
999
506
1142
578
1284
650
1427
722
1570
795
1712
867
1998
1011
2283
1156
2569
1300
2854
1445
3282
1662
3710
1878
4281
2167

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

686

994

1093

1283

1800

1,2981

1,3048

1,3070

1,3115

1,3170

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

10

Ventil Compact typ 21s

grzejniki pytowe
CV 21s 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


nazwa
typ
wysoko
dugo

70

PURMO CV 21s

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

474
492
506
530
551
576
602
634
663
721
783
845
902
988
1 071
1 177

[W]
304
157
381
196
457
236
533
275
609
314
685
353
761
393
837
432
913
471
1065
550
1218
628
1370
707
1522
785
1750
903
1979
1021
2283
1178

450
PLN

490
510
535
562
589
625
659
708
747
815
889
972
1 052
1 169
1 290
1 448

[W]
424
216
530
271
636
325
742
379
848
433
954
487
1060
541
1166
595
1272
649
1484
758
1696
866
1908
974
2120
1082
2438
1245
2756
1407
3180
1623

500
PLN

492
519
542
571
600
640
674
734
776
845
925
1 014
1 098
1 231
1 362
1 535

[W]
462
235
578
294
694
353
809
412
925
470
1040
529
1156
588
1272
647
1387
706
1618
823
1850
941
2081
1059
2312
1176
2659
1353
3006
1529
3468
1764

600
PLN

523
549
567
625
663
706
746
789
836
921
1 013
1 114
1 224
1 343
1 492
1 681

[W]
536
271
670
338
804
406
938
474
1072
542
1206
609
1340
677
1474
745
1608
812
1876
948
2144
1083
2412
1218
2680
1354
3082
1557
3484
1760
4020
2031

900
PLN

659
689
715
785
855
923
988
1 046
1 106
1 189
1 315
1 436
1 582
1 779
1 983
2 211

[W]
744
373
931
466
1117
559
1303
652
1489
745
1675
838
1861
932
2047
1025
2233
1118
2605
1304
2978
1490
3350
1677
3722
1863
4280
2142
4839
2422
5583
2795

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

954

1333

1456

1691

2356

1,2803

1,3008

1,3076

1,3213

1,3390

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

11

Ventil Compact typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

CV 22 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

102

PURMO CV 22

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

493
517
536
571
604
640
669
704
737
800
868
937
1 003
1 102
1 198
1 333

[W]
384
195
481
244
577
293
673
342
769
391
865
440
961
488
1057
537
1153
586
1345
684
1538
781
1730
879
1922
977
2210
1123
2499
1270
2883
1465

450
PLN

551
580
581
635
642
690
737
813
828
977
1 066
1 199
1 305
1 461
1 614
1 824

[W]
539
272
674
340
808
408
943
476
1078
544
1212
612
1347
680
1482
748
1616
816
1886
952
2155
1088
2425
1224
2694
1360
3098
1564
3502
1768
4041
2040

500
PLN

565
596
625
659
691
737
748
842
894
1 056
1 156
1 266
1 372
1 535
1 704
1 921

[W]
588
296
735
370
882
444
1029
518
1176
592
1323
666
1470
740
1617
814
1764
888
2058
1037
2352
1185
2646
1333
2940
1481
3381
1703
3822
1925
4410
2221

600
PLN

579
609
627
677
696
754
761
870
901
1 077
1 212
1 340
1 451
1 681
1 861
2 099

[W]
684
343
855
428
1025
514
1196
600
1367
685
1538
771
1709
857
1880
943
2051
1028
2393
1200
2734
1371
3076
1542
3418
1714
3931
1971
4443
2228
5127
2571

900
PLN

716
785
798
923
983
1 103
1 189
1 267
1 346
1 444
1 609
1 757
1 918
2 127
2 361
2 650

[W]
955
474
1194
592
1433
711
1672
829
1910
948
2149
1066
2388
1185
2627
1303
2866
1422
3343
1659
3821
1896
4298
2133
4776
2370
5492
2725
6209
3080
7164
3554

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1211

1701

1857

2163

3033

1,3094

1,3226

1,3270

1,3358

1,3561

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

12

Ventil Compact typ 33

grzejniki pytowe
CV 33 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


PURMO CV 33

152

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

694
725
754
801
850
902
960
1 015
1 069
1 177
1 289
1 404
1 511
1 674
1 835
2 054

[W]
539
273
674
341
808
410
943
478
1078
546
1212
615
1347
683
1482
751
1616
820
1886
956
2155
1093
2425
1229
2694
1366
3098
1571
3502
1776
4041
2049

450
PLN

779
814
850
898
946
1 010
1 073
1 140
1 205
1 386
1 509
1 657
1 772
1 972
2 177
2 442

[W]
748
376
935
470
1121
564
1308
657
1495
751
1682
845
1869
939
2056
1033
2243
1127
2617
1315
2990
1503
3364
1691
3738
1878
4299
2160
4859
2442
5607
2818

500
PLN

807
847
883
957
977
1 045
1 114
1 184
1 249
1 472
1 613
1 772
1 906
2 126
2 350
2 636

[W]
814
408
1018
510
1221
612
1425
714
1628
816
1832
918
2035
1020
2239
1122
2442
1224
2849
1427
3256
1631
3663
1835
4070
2039
4681
2345
5291
2651
6105
3059

600
PLN

858
901
947
993
1 038
1 113
1 186
1 263
1 337
1 634
1 806
1 990
2 155
2 412
2 668
2 998

[W]
942
469
1178
587
1414
704
1649
821
1885
939
2120
1056
2356
1173
2592
1291
2827
1408
3298
1643
3770
1877
4241
2112
4712
2347
5419
2699
6126
3051
7068
3520

900
PLN

1 031
1 090
1 146
1 258
1 367
1 483
1 595
1 709
1 823
2 046
2 251
2 472
2 675
2 979
3 284
3 683

[W]
1304
646
1630
807
1956
968
2282
1130
2608
1291
2934
1453
3260
1614
3586
1776
3912
1937
4564
2260
5216
2583
5868
2905
6520
3228
7498
3713
8476
4197
9780
4842

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1698

2363

2576

2988

4143

1,3140

1,3313

1,3371

1,3486

1,3600

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

13

grzejniki pytowe

Ventil Compact M typ 11


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

CVM 11 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

60

PURMO CVM 11

UWAGA: grzejnik CVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

479
492
502
507
517
535
553
579
602
659
708
766
814
880
953
1 024

[W]
218
112
273
140
328
167
382
195
437
223
491
251
546
279
601
307
655
335
764
391
874
447
983
502
1092
558
1256
642
1420
726
1638
837

500
PLN

495
503
520
535
554
581
605
637
669
727
787
849
910
992
1 065
1 166

[W]
347
177
434
221
521
265
608
309
694
353
781
398
868
442
955
486
1042
530
1215
618
1389
707
1562
795
1736
883
1996
1016
2257
1148
2604
1325

600
PLN

482
492
504
527
546
581
598
642
661
737
825
889
955
1 046
1 121
1 240

[W]
407
207
509
258
611
310
713
362
814
413
916
465
1018
517
1120
569
1222
620
1425
724
1629
827
1832
930
2036
1034

900
PLN

590
603
615
657
696
743
787
825
864
932
1 011
1 101
1 233

[W]
571
289
714
361
856
433
999
506
1142
578
1284
650
1427
722
1570
795
1712
867
1998
1011
2283
1156
2569
1300
2854
1445

2341
1189
2647
1344
3054
1551

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

686

1093

1283

1800

1,2981

1,3070

1,3115

1,3170

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

14

Ventil Compact M typ 21s

grzejniki pytowe
CVM 21s 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


nazwa
typ
wysoko
dugo

70

PURMO CVM 21s

UWAGA: grzejnik CVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

495

55/45/20 C
500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

518

55/45/20 C

534

55/45/20 C
700

75/65/20 C

565

55/45/20 C
800

75/65/20 C

599

55/45/20 C
900

75/65/20 C

631

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

661

55/45/20 C
1100

75/65/20 C

690

55/45/20 C
1200

75/65/20 C

719

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

721

55/45/20 C
1600

75/65/20 C

782

55/45/20 C
1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

839

55/45/20 C

895

55/45/20 C
2300

75/65/20 C

982

55/45/20 C
2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 063
1 181

[W]
304
157
381
196
457
236
533
275
609
314
685
353
761
393
837
432
913
471
1065
550
1218
628
1370
707
1522
785
1750
903
1979
1021
2283
1178

500
PLN

562
592
617
648
678
722
761
821
867
944
1 029
1 125
1 217
1 359
1 500
1 690

600

[W]

PLN

462

596

235
578

622

294
694

640

353
809

706

412
925

746

470
1040

793

529
1156

837

588
1272

883

647
1387

934

706
1618
823
1850
941
2081
1059
2312
1176
2659
1353
3006
1529
3468
1764

1 024
1 123
1 234
1 354
1 482
1 640
1 844

[W]
536
271
670
338
804
406
938
474
1072
542
1206
609
1340
677
1474
745
1608
812
1876
948
2144
1083
2412
1218
2680
1354

900
PLN

743
774
803
879
955
1 025
1 097
1 162
1 224
1 315
1 450
1 581
1 739

[W]
744
373
931
466
1117
559
1303
652
1489
745
1675
838
1861
932
2047
1025
2233
1118
2605
1304
2978
1490
3350
1677
3722
1863

3082
1557
3484
1760
4020
2031

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

954

1456

1691

2356

1,2803

1,3076

1,3213

1,3390

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

15

Ventil Compact M typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

CVM 22 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

102

PURMO CVM 22

UWAGA: grzejnik CVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

564
589
611
648
686
722
754
791
826
894
970
1 043
1 114
1 221
1 324
1 469

[W]
384
195
481
244
577
293
673
342
769
391
865
440
961
488
1057
537
1153
586
1345
684
1538
781
1730
879
1922
977
2210
1123
2499
1270
2883
1465

500
PLN

640
673
706
743
777
826
868
941
996
1 170
1 277
1 399
1 514
1 690
1 869
2 103

[W]
588
296
735
370
882
444
1029
518
1176
592
1323
666
1470
740
1617
814
1764
888
2058
1037
2352
1185
2646
1333
2940
1481
3381
1703
3822
1925
4410
2221

600
PLN

656
688
706
761
783
843
851
968
1 002
1 194
1 339
1 478
1 596
1 844
2 041
2 296

[W]
684
343
855
428
1025
514
1196
600
1367
685
1538
771
1709
857
1880
943
2051
1028
2393
1200
2734
1371
3076
1542
3418
1714

900
PLN

833
879
924
1 025
1 131
1 223
1 315
1 400
1 484
1 591
1 768
1 927
2 101

[W]
955
474
1194
592
1433
711
1672
829
1910
948
2149
1066
2388
1185
2627
1303
2866
1422
3343
1659
3821
1896
4298
2133
4776
2370

3931
1971
4443
2228
5127
2571

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1211

1857

2163

3033

1,3094

1,3270

1,3358

1,3561

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

16

Ventil Compact M typ 33

grzejniki pytowe
CVM 33 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


PURMO CVM 33

152

nazwa
typ
wysoko
dugo

UWAGA: grzejnik CVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

781

55/45/20 C
500

75/65/20 C

814

55/45/20 C
600

75/65/20 C

845

55/45/20 C
700

75/65/20 C

897

55/45/20 C
800

75/65/20 C

948

55/45/20 C
900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 007
1 069
1 126
1 186
1 305
1 422
1 546
1 662
1 840
2 014
2 250

[W]
539
273
674
341
808
410
943
478
1078
546
1212
615
1347
683
1482
751
1616
820
1886
956
2155
1093
2425
1229
2694
1366
3098
1571
3502
1776
4041
2049

500
PLN

901
945
983
1 063
1 087
1 161
1 234
1 308
1 382
1 621
1 771
1 946
2 090
2 328
2 569
2 879

[W]
814
408
1018
510
1221
612
1425
714
1628
816
1832
918
2035
1020
2239
1122
2442
1224
2849
1427
3256
1631
3663
1835
4070
2039
4681
2345
5291
2651
6105
3059

600
PLN

958
1 004
1 054
1 102
1 151
1 233
1 311
1 394
1 475
1 793
1 981
2 180
2 360
2 637
2 912
3 268

[W]
942
469
1178
587
1414
704
1649
821
1885
939
2120
1056
2356
1173
2592
1291
2827
1408
3298
1643
3770
1877
4241
2112
4712
2347

900
PLN

1 145
1 209
1 268
1 388
1 508
1 634
1 755
1 878
2 000
2 240
2 461
2 698
2 921

[W]
1304
646
1630
807
1956
968
2282
1130
2608
1291
2934
1453
3260
1614
3586
1776
3912
1937
4564
2260
5216
2583
5868
2905
6520
3228

5419
2699
6126
3051
7068
3520

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1698

2576

2988

4143

1,3140

1,3371

1,3486

1,3600

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

17

Plan Compact typ 11

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FC 11 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

62

PURMO FC 11

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

363
382
403
419
438
460
479
510
539
596
651
710
770
886
977
1 075

[W]
212
109
265
136
317
164
370
191
423
218
476
245
529
273
582
300
635
327
741
382
846
436
952
491
1058
545
1217
627
1375
709
1587
818

500
PLN

406
425
450
482
504
541
574
613
645
724
798
889
966
1 098
1 225
1 384

[W]
329
170
412
212
494
254
576
297
658
339
741
382
823
424
905
467
988
509
1152
594
1317
679
1481
763
1646
848
1893
975
2140
1103
2469
1272

550
PLN

415
440
463
497
523
562
600
637
672
755
831
925
1 007
1 151
1 290
1 455

[W]
357
184
447
230
536
276
625
322
714
368
804
414
893
460
982
506
1072
552
1250
644
1429
736
1607
828
1786
920
2054
1058
2322
1196
2679
1380

600
PLN

425
455
476
510
541
581
624
662
699
787
864
959
1 044
1 207
1 355
1 525

[W]
384
198
481
248
577
297
673
347
769
396
865
446
961
495
1057
545
1153
594
1345
693
1538
792
1730
891
1922
990

900
PLN

551
582
611
660
708
770
834
890
947
1 073
1 194
1 327
1 499

[W]
539
275
674
344
808
412
943
481
1078
550
1212
619
1347
687
1482
756
1616
825
1886
962
2155
1100
2425
1237
2694
1375

2210
1139
2499
1287
2883
1485

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

663

1032

1120

1205

1694

1,2820

1,2827

1,2829

1,2831

1,3013

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

18

Plan Compact typ 21s

grzejniki pytowe
FC 21s 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


nazwa
typ
wysoko
dugo

72

PURMO FC 21s

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

403
429
458
498
541
570
616
651
689
713
779
855
925
1 029
1 142
1 284

[W]
293
151
366
189
439
227
512
265
586
302
659
340
732
378
805
416
878
454
1025
529
1171
605
1318
680
1464
756
1684
869
1903
983
2196
1134

500
PLN

491
525
556
601
647
704
747
818
878
972
1 084
1 205
1 318
1 482
1 658
1 887

[W]
445
228
557
286
668
343
779
400
890
457
1002
514
1113
571
1224
628
1336
685
1558
800
1781
914
2003
1028
2226
1142
2560
1314
2894
1485
3339
1714

550
PLN

506
546
580
626
680
739
790
857
924
1 029
1 142
1 277
1 398
1 572
1 762
2 005

[W]
481
246
601
308
721
370
841
431
962
493
1082
554
1202
616
1322
677
1442
739
1683
862
1923
985
2164
1109
2404
1232
2765
1417
3125
1601
3606
1848

600
[W]

PLN

515

525

264
644

565

329
773

602

395
902

650

461
1030

712

527
1159

774

593
1288

831

659
1417

897

725
1546

967

791
1803

1 089

923
2061

1 198

1054
2318

1 351

1186
2576

1 476

1318

900
PLN

705
748
792
880
964
1 057
1 151
1 241
1 331
1 476
1 652
1 840
2 044

[W]
706
354
883
442
1059
531
1236
619
1412
707
1589
796
1765
884
1942
973
2118
1061
2471
1238
2824
1415
3177
1592
3530
1769

2962

1 661

1516
3349

1 865

1713
3864

2 125

1977

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

917

1397

1510

1619

2234

1,2786

1,2907

1,2937

1,2967

1,3371

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

19

Plan Compact typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FC 22 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

104

PURMO FC 22

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

458
491
521
567
612
652
694
740
783
864
949
1 044
1 131
1 258
1 389
1 564

[W]
375
191
469
239
562
287
656
335
750
383
843
431
937
479
1031
526
1124
574
1312
670
1499
766
1687
861
1874
957
2155
1101
2436
1244
2811
1436

500
PLN

559
597
635
683
736
798
849
926
993
1 187
1 323
1 469
1 607
1 807
2 019
2 291

[W]
578
292
722
365
866
438
1011
511
1155
584
1300
657
1444
730
1588
803
1733
876
2022
1022
2310
1168
2599
1314
2888
1460
3321
1679
3754
1898
4332
2190

550
PLN

578
617
659
711
763
825
871
970
1 040
1 252
1 398
1 558
1 702
1 916
2 144
2 439

[W]
624
315
781
394
937
472
1093
551
1249
630
1405
708
1561
787
1717
866
1873
945
2185
1102
2498
1259
2810
1417
3122
1574
3590
1811
4059
2047
4683
2362

600
PLN

596
637
680
737
791
851
892
1 013
1 084
1 316
1 472
1 643
1 794
2 025
2 269
2 583

[W]
670
337
838
422
1006
506
1173
590
1341
674
1508
759
1676
843
1844
927
2011
1012
2346
1180
2682
1349
3017
1517
3352
1686

900
PLN

801
858
917
1 034
1 148
1 265
1 384
1 499
1 615
1 769
1 986
2 219
2 438

[W]
920
458
1151
573
1381
688
1611
802
1841
917
2071
1031
2301
1146
2531
1261
2761
1375
3221
1604
3682
1833
4142
2063
4602
2292

3855
1939
4358
2192
5028
2529

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1178

1822

1972

2119

2919

1,3000

1,3197

1,3246

1,3295

1,3488

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

20

Plan Compact typ 33


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FC 33 600 x 1200

grzejniki pytowe

PURMO FC 33

grzejniki pytowe

154

nazwa
typ
wysoko
dugo

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
[W]

PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

683
724
767
839
910
982
1 052
1 122
1 189
1 330
1 473
1 617
1 752
1 960
2 167
2 449

526
266
657
333
788
399
920
466
1051
532
1183
599
1314
666
1445
732
1577
799
1840
932
2102
1065
2365
1198
2628
1331
3022
1531
3416
1731
3942
1997

500
[W]

PLN

826
882
935
1 002
1 069
1 157
1 243
1 333
1 421
1 702
1 892
2 092
2 285
2 564
2 863
3 235

798
400
997
501
1196
601
1396
701
1595
801
1795
901
1994
1001
2193
1101
2393
1201
2792
1402
3190
1602
3589
1802
3988
2002
4586
2303
5184
2603
5982
3003

550
[W]

PLN

867
926
982
1 046
1 112
1 207
1 296
1 392
1 484
1 810
2 017
2 233
2 440
2 740
3 062
3 460

861
431
1077
539
1292
647
1507
755
1722
863
1938
971
2153
1079
2368
1186
2584
1294
3014
1510
3445
1726
3875
1941
4306
2157
4952
2481
5598
2804
6459
3236

600
[W]

PLN

908
968
1 026
1 091
1 152
1 252
1 351
1 450
1 547
1 914
2 142
2 374
2 596
2 915
3 262
3 686

924
462
1155
577
1385
692
1616
808
1847
923
2078
1039
2309
1154
2540
1270
2771
1385
3233
1616
3694
1847
4156
2077
4618
2308

900
[W]

PLN

1 135
1 224
1 306
1 462
1 614
1 764
1 920
2 071
2 228
2 533
2 816
3 106
3 392

1268
628
1586
785
1903
941
2220
1098
2537
1255
2854
1412
3171
1569
3488
1726
3805
1883
4439
2197
5074
2511
5708
2824
6342
3138

5311
2655
6003
3001
6927
3462

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1657

2525

2725

2923

4007

1,3159

1,3331

1,3374

1,3417

1,3612

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

21

grzejniki pytowe

Plan Ventil Compact typ 11


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FCV 11 600 x 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

62

PURMO FCV 11

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

542
557
576
590
602
628
657
691
723
798
865
941
1 009
1 095
1 198
1 301

[W]
212
109
265
136
317
164
370
191
423
218
476
245
529
273
582
300
635
327
741
382
846
436
952
491
1058
545
1217
627
1375
709
1587
818

500
PLN

572
590
617
642
675
714
748
793
839
923
1 009
1 098
1 185
1 294
1 412
1 563

[W]
329
170
412
212
494
254
576
297
658
339
741
382
823
424
905
467
988
509
1152
594
1317
679
1481
763
1646
848
1893
975
2140
1103
2469
1272

600
PLN

582
604
631
668
712
752
795
845
892
987
1 077
1 173
1 267
1 397
1 520
1 698

[W]
384
198
481
248
577
297
673
347
769
396
865
446
961
495
1057
545
1153
594
1345
693
1538
792
1730
891
1922
990

900
PLN

708
740
767
831
890
958
1 024
1 084
1 144
1 255
1 373
1 508
1 689

[W]
539
275
674
344
808
412
943
481
1078
550
1212
619
1347
687
1482
756
1616
825
1886
962
2155
1100
2425
1237
2694
1375

2210
1139
2499
1287
2883
1485

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

663

1032

1205

1694

1,2820

1,2827

1,2831

1,3013

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

22

Plan Ventil Compact typ 21s

FCV 21s 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

grzejniki pytowe

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

72

PURMO FCV 21s

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

561

55/45/20 C
500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

594

55/45/20 C

613

55/45/20 C
700

75/65/20 C

657

55/45/20 C
800

75/65/20 C

705

55/45/20 C
900

75/65/20 C

744

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

781

55/45/20 C
1100

75/65/20 C

825

55/45/20 C
1200

75/65/20 C

862

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

871

55/45/20 C
1600

75/65/20 C

959

55/45/20 C
1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 032
1 107
1 217
1 344
1 495

[W]
293
151
366
189
439
227
512
265
586
302
659
340
732
378
805
416
878
454
1025
529
1171
605
1318
680
1464
756
1684
869
1903
983
2196
1134

500
PLN

649
692
730
774
818
877
928
1 009
1 070
1 174
1 290
1 420
1 542
1 722
1 922
2 171

600

[W]

PLN

445

694

228
557

738

286
668

793

343
779

853

400
890

910

457
1002

975

514
1113
571
1224
628
1336
685
1558
800
1781
914
2003
1028
2226
1142
2560
1314
2894
1485
3339
1714

1 035
1 098
1 166
1 291
1 429
1 573
1 734
1 902
2 124
2 401

[W]
515
264
644
329
773
395
902
461
1030
527
1159
593
1288
659
1417
725
1546
791
1803
923
2061
1054
2318
1186
2576
1318

900
PLN

884
936
985
1 089
1 189
1 289
1 385
1 476
1 564
1 698
1 885
2 066
2 280

[W]
706
354
883
442
1059
531
1236
619
1412
707
1589
796
1765
884
1942
973
2118
1061
2471
1238
2824
1415
3177
1592
3530
1769

2962
1516
3349
1713
3864
1977

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

917

1397

1619

2234

1,2786

1,2907

1,2967

1,3371

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

23

Plan Ventil Compact typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FCV 22 600 x 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

104

PURMO FCV 22

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

639
671
701
751
800
848
888
936
983
1 071
1 169
1 264
1 356
1 492
1 630
1 817

[W]
375
191
469
239
562
287
656
335
750
383
843
431
937
479
1031
526
1124
574
1312
670
1499
766
1687
861
1874
957
2155
1101
2436
1244
2811
1436

500
PLN

740
789
834
883
933
997
1 056
1 146
1 218
1 438
1 580
1 736
1 885
2 108
2 349
2 654

[W]
578
292
722
365
866
438
1011
511
1155
584
1300
657
1444
730
1588
803
1733
876
2022
1022
2310
1168
2599
1314
2888
1460
3321
1679
3754
1898
4332
2190

600
PLN

792
839
889
947
1 002
1 068
1 106
1 239
1 312
1 565
1 733
1 918
2 081
2 323
2 591
2 927

[W]
670
337
838
422
1006
506
1173
590
1341
674
1508
759
1676
843
1844
927
2011
1012
2346
1180
2682
1349
3017
1517
3352
1686

900
PLN

991
1 059
1 124
1 261
1 397
1 517
1 640
1 753
1 865
2 016
2 254
2 470
2 699

[W]
920
458
1151
573
1381
688
1611
802
1841
917
2071
1031
2301
1146
2531
1261
2761
1375
3221
1604
3682
1833
4142
2063
4602
2292

3855
1939
4358
2192
5028
2529

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1178

1822

2119

2919

1,3000

1,3197

1,3295

1,3488

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

24

Plan Ventil Compact typ 33

grzejniki pytowe
FCV 33 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


PURMO FCV 33

154

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

889

55/45/20 C
500

75/65/20 C

934

55/45/20 C
600

75/65/20 C

975

55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 040
1 106
1 177
1 256
1 329
1 400
1 547
1 696
1 848
1 995
2 210
2 430
2 725

[W]
526
266
657
333
788
399
920
466
1051
532
1183
599
1314
666
1445
732
1577
799
1840
932
2102
1065
2365
1198
2628
1331
3022
1531
3416
1731
3942
1997

500
PLN

1 044
1 102
1 157
1 258
1 291
1 385
1 481
1 573
1 667
1 961
2 154
2 374
2 555
2 849
3 159
3 551

[W]
798
400
997
501
1196
601
1396
701
1595
801
1795
901
1994
1001
2193
1101
2393
1201
2792
1402
3190
1602
3589
1802
3988
2002
4586
2303
5184
2603
5982
3003

600
PLN

1 117
1 181
1 246
1 315
1 381
1 484
1 587
1 692
1 794
2 186
2 423
2 674
2 901
3 244
3 601
4 054

[W]
924
462
1155
577
1385
692
1616
808
1847
923
2078
1039
2309
1154
2540
1270
2771
1385
3233
1616
3694
1847
4156
2077
4618
2308

900
PLN

1 354
1 441
1 528
1 682
1 834
1 992
2 148
2 307
2 462
2 773
3 058
3 363
3 651

[W]
1268
628
1586
785
1903
941
2220
1098
2537
1255
2854
1412
3171
1569
3488
1726
3805
1883
4439
2197
5074
2511
5708
2824
6342
3138

5311
2655
6003
3001
6927
3462

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1657

2525

2923

4007

1,3159

1,3331

1,3417

1,3612

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

25

grzejniki pytowe

Plan Ventil Compact M typ 11


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FCVM 11 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

62

PURMO FCVM 11

UWAGA: grzejnik FCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

622
641
660
672
688
714
744
779
815
895
967
1 047
1 119
1 212
1 323
1 432

[W]
212
109
265
136
317
164
370
191
423
218
476
245
529
273
582
300
635
327
741
382
846
436
952
491
1058
545
1217
627
1375
709
1587
818

500
PLN

656
671
701
727
762
803
843
888
937
1 025
1 118
1 212
1 305
1 423
1 547
1 707

[W]
329
170
412
212
494
254
576
297
658
339
741
382
823
424
905
467
988
509
1152
594
1317
679
1481
763
1646
848
1893
975
2140
1103
2469
1272

600
PLN

664
689
715
755
801
845
890
943
993
1 093
1 191
1 291
1 394
1 530
1 661
1 848

[W]
384
198
481
248
577
297
673
347
769
396
865
446
961
495
1057
545
1153
594
1345
693
1538
792
1730
891
1922
990

900
PLN

800
831
858
927
992
1 065
1 134
1 197
1 261
1 374
1 504
1 646
1 839

[W]
539
275
674
344
808
412
943
481
1078
550
1212
619
1347
687
1482
756
1616
825
1886
962
2155
1100
2425
1237
2694
1375

2210
1139
2499
1287
2883
1485

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

663

1032

1205

1694

1,2820

1,2827

1,2831

1,3013

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

26

Plan Ventil Compact M typ 21s

FCVM 21s 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

grzejniki pytowe

nazwa
typ
wysoko
dugo

72

PURMO FCVM 21s

UWAGA: grzejnik FCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

641

55/45/20 C
500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

674

55/45/20 C

699

55/45/20 C
700

75/65/20 C

746

55/45/20 C
800

75/65/20 C

791

55/45/20 C
900

75/65/20 C

838

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

880

55/45/20 C
1100

75/65/20 C

925

55/45/20 C
1200

75/65/20 C

965

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

973

55/45/20 C
1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 061
1 147
1 226
1 344
1 467
1 631

[W]
293
151
366
189
439
227
512
265
586
302
659
340
732
378
805
416
878
454
1025
529
1171
605
1318
680
1464
756
1684
869
1903
983
2196
1134

500
PLN

738
783
823
871
915
979
1 037
1 121
1 187
1 296
1 423
1 562
1 690
1 885
2 096
2 364

[W]
445
228
557
286
668
343
779
400
890
457
1002
514
1113
571
1224
628
1336
685
1558
800
1781
914
2003
1028
2226
1142
2560
1314
2894
1485
3339
1714

600
PLN

788
831
889
955
1 015
1 084
1 148
1 216
1 290
1 422
1 566
1 724
1 894
2 075
2 312
2 608

[W]
515
264
644
329
773
395
902
461
1030
527
1159
593
1288
659
1417
725
1546
791
1803
923
2061
1054
2318
1186
2576
1318

900
PLN

991
1 044
1 097
1 208
1 315
1 420
1 522
1 619
1 714
1 856
2 055
2 250
2 476

[W]
706
354
883
442
1059
531
1236
619
1412
707
1589
796
1765
884
1942
973
2118
1061
2471
1238
2824
1415
3177
1592
3530
1769

2962
1516
3349
1713
3864
1977

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

917

1397

1619

2234

1,2786

1,2907

1,2967

1,3371

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

27

Plan Ventil Compact M typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FCVM 22 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

104

PURMO FCVM 22

UWAGA: grzejnik FCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

725
763
794
848
900
950
994
1 046
1 097
1 189
1 294
1 397
1 496
1 641
1 789
1 990

[W]
375
191
469
239
562
287
656
335
750
383
843
431
937
479
1031
526
1124
574
1312
670
1499
766
1687
861
1874
957
2155
1101
2436
1244
2811
1436

500
PLN

835
886
935
990
1 041
1 110
1 172
1 268
1 349
1 583
1 735
1 903
2 063
2 301
2 556
2 885

[W]
578
292
722
365
866
438
1011
511
1155
584
1300
657
1444
730
1588
803
1733
876
2022
1022
2310
1168
2599
1314
2888
1460
3321
1679
3754
1898
4332
2190

600
PLN

889
941
996
1 057
1 117
1 185
1 225
1 366
1 447
1 719
1 895
2 096
2 270
2 531
2 815
3 175

[W]
670
337
838
422
1006
506
1173
590
1341
674
1508
759
1676
843
1844
927
2011
1012
2346
1180
2682
1349
3017
1517
3352
1686

900
PLN

1 102
1 176
1 245
1 390
1 538
1 669
1 795
1 920
2 038
2 201
2 454
2 684
2 930

[W]
920
458
1151
573
1381
688
1611
802
1841
917
2071
1031
2301
1146
2531
1261
2761
1375
3221
1604
3682
1833
4142
2063
4602
2292

3855
1939
4358
2192
5028
2529

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1178

1822

2119

2919

1,3000

1,3197

1,3295

1,3488

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

28

Plan Ventil Compact M typ 33

grzejniki pytowe
FCVM 33 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


PURMO FCVM 33

154

nazwa
typ
wysoko
dugo

UWAGA: grzejnik FCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

999

55/45/20 C
500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 045
1 090
1 161
1 231
1 308
1 389
1 470
1 546
1 705
1 863
2 028
2 185
2 418
2 652
2 970

[W]
526
266
657
333
788
399
920
466
1051
532
1183
599
1314
666
1445
732
1577
799
1840
932
2102
1065
2365
1198
2628
1331
3022
1531
3416
1731
3942
1997

500
PLN

1 165
1 225
1 286
1 390
1 429
1 529
1 629
1 731
1 832
2 148
2 355
2 588
2 785
3 100
3 435
3 856

[W]
798
400
997
501
1196
601
1396
701
1595
801
1795
901
1994
1001
2193
1101
2393
1201
2792
1402
3190
1602
3589
1802
3988
2002
4586
2303
5184
2603
5982
3003

600
PLN

1 241
1 310
1 383
1 453
1 522
1 635
1 741
1 856
1 969
2 387
2 642
2 912
3 157
3 524
3 908
4 396

[W]
924
462
1155
577
1385
692
1616
808
1847
923
2078
1039
2309
1154
2540
1270
2771
1385
3233
1616
3694
1847
4156
2077
4618
2308

900
PLN

1 496
1 591
1 682
1 845
2 009
2 181
2 349
2 519
2 685
3 017
3 325
3 651
3 958

[W]
1268
628
1586
785
1903
941
2220
1098
2537
1255
2854
1412
3171
1569
3488
1726
3805
1883
4439
2197
5074
2511
5708
2824
6342
3138

5311
2655
6003
3001
6927
3462

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1657

2525

2923

4007

1,3159

1,3331

1,3417

1,3612

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

29

Ramo Compact typ 11

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

RC 11 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

62

PURMO RC 11

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

384
405
426

75/65/20 C

[W]
212
109
265
136
317
164

500
PLN

430
451
476

370

[W]
329
170
412
212
494
254

600
PLN

451
483
505

576

[W]
384
198
481
248
577
297

900
PLN

584
617
647

673

[W]
539
275
674
344
808
412
943

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

463

75/65/20 C

423
218

535

476

658
339

573

741

769
396

751

865

1078
550
1212

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

507

529
273

609

582

823
424

661

905

961
495

883

1057

1347
687
1482

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

571
631
691
752
816
939
1 036
1 140

635
327
741
382
846
436
952
491
1058
545
1217
627
1375
709
1587
818

683
768
845
943
1 024
1 164
1 298
1 466

988
509
1152
594
1317
679
1481
763
1646
848
1893
975
2140
1103
2469
1272

740
834
915
1 018
1 107
1 278
1 437
1 615

1153
594
1345
693
1538
792
1730
891
1922
990

1 004
1 136
1 265
1 406
1 590

1616
825
1886
962
2155
1100
2425
1237
2694
1375

2210
1139
2499
1287
2883
1485

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

663

1032

1205

1694

1,2820

1,2827

1,2831

1,3013

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

30

Ramo Compact typ 21s

grzejniki pytowe
RC 21s 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


nazwa
typ
wysoko
dugo

72

PURMO RC 21s

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

425

55/45/20 C
500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

458

55/45/20 C

483

55/45/20 C
700

[W]
293
151
366
189
439
227

500
PLN

520
557
589

600

[W]

PLN

445

557

228
557

600

286
668

639

343

[W]
515
264
644
329
773
395

900
PLN

747
793
839

[W]
706
354
883
442
1059
531

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C

571

55/45/20 C
900

75/65/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

586
302

686

890

755

457

1030
527

1 022

1412
707

55/45/20 C

648

55/45/20 C

732
378

792

1113

880

571

1288
659

1 219

1765
884

55/45/20 C

735

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

749

55/45/20 C
1600

75/65/20 C

824

55/45/20 C
1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

907

55/45/20 C

982

55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 094
1 209
1 365

878
454
1025
529
1171
605
1318
680
1464
756
1684
869
1903
983
2196
1134

931
1 030
1 148
1 277
1 397
1 571
1 757
2 000

1336
685
1558
800
1781
914
2003
1028
2226
1142
2560
1314
2894
1485
3339
1714

1 025
1 154
1 271
1 432
1 564
1 761
1 977
2 253

1546
791
1803
923
2061
1054
2318
1186
2576
1318

1 412
1 564
1 751
1 950
2 166

2118
1061
2471
1238
2824
1415
3177
1592
3530
1769

2962
1516
3349
1713
3864
1977

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

917

1397

1619

2234

1,2786

1,2907

1,2967

1,3371

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

31

Ramo Compact typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

RC 22 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

104

PURMO RC 22

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

485
520
552

75/65/20 C

[W]
375
191
469
239
562
287

500
PLN

593
633
673

656

[W]
578
292
722
365
866
438

600
PLN

631
675
722

1011

[W]
670
337
838
422
1006
506

900
PLN

849
911
974

1173

[W]
920
458
1151
573
1381
688
1611

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

648

75/65/20 C

750
383

779

843

1155
584

838

1300

1341
674

1 217

1508

1841
917
2071

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

736

937
479

900

1031

1444
730

945

1588

1676
843

1 466

1844

2301
1146
2531

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

831
915
1 007
1 107
1 198
1 334
1 473
1 658

1124
574
1312
670
1499
766
1687
861
1874
957
2155
1101
2436
1244
2811
1436

1 053
1 258
1 403
1 558
1 704
1 916
2 140
2 429

1733
876
2022
1022
2310
1168
2599
1314
2888
1460
3321
1679
3754
1898
4332
2190

1 148
1 396
1 561
1 741
1 902
2 147
2 406
2 738

2011
1012
2346
1180
2682
1349
3017
1517
3352
1686

1 713
1 876
2 105
2 352
2 584

2761
1375
3221
1604
3682
1833
4142
2063
4602
2292

3855
1939
4358
2192
5028
2529

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1178

1822

2119

2919

1,3000

1,3197

1,3295

1,3488

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

32

Ramo Compact typ 33


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

RC 33 600 x 1200

grzejniki pytowe

PURMO RC 33

grzejniki pytowe

154

nazwa
typ
wysoko
dugo

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

725

55/45/20 C
500

75/65/20 C

768

55/45/20 C
600

75/65/20 C

813

55/45/20 C
700

75/65/20 C

[W]
526
266
657
333
788
399

500
PLN

877
935
991

920

[W]
798
400
997
501
1196
601

600
PLN

961
1 026
1 088

1396

[W]
924
462
1155
577
1385
692

900
PLN

1 203
1 297
1 384

1616

[W]
1268
628
1586
785
1903
941
2220

55/45/20 C
800

75/65/20 C

964

55/45/20 C
900

75/65/20 C

1051
532

1 133

1183

1595
801

1 220

1795

1847
923

1 712

2078

2537
1255
2854

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

1 114

1314
666

1 318

1445

1994
1001

1 432

2193

2309
1154

2 034

2540

3171
1569
3488

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 261
1 410
1 562
1 714
1 858
2 078
2 298
2 596

1577
799
1840
932
2102
1065
2365
1198
2628
1331
3022
1531
3416
1731
3942
1997

1 507
1 803
2 005
2 218
2 422
2 717
3 034
3 430

2393
1201
2792
1402
3190
1602
3589
1802
3988
2002
4586
2303
5184
2603
5982
3003

1 639
2 030
2 270
2 516
2 752
3 090
3 456
3 907

2771
1385
3233
1616
3694
1847
4156
2077
4618
2308

2 362
2 685
2 984
3 293
3 596

3805
1883
4439
2197
5074
2511
5708
2824
6342
3138

5311
2655
6003
3001
6927
3462

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1657

2525

2923

4007

1,3159

1,3331

1,3417

1,3612

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, korek, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

33

grzejniki pytowe

Ramo Ventil Compact typ 11


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

RCV 11 600 x 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

62

PURMO RCV 11

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

576
590
611

75/65/20 C

[W]
212
109
265
136
317
164

500
PLN

606
626
653

370

[W]
329
170
412
212
494
254

600
PLN

617
641
669

576

[W]
384
198
481
248
577
297

900
PLN

751
785
813

673

[W]
539
275
674
344
808
412
943

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

639

75/65/20 C

423
218

715

476

658
339

755

741

769
396

944

865

1078
550
1212

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

695

529
273

793

582

823
424

843

905

961
495

1 086

1057

1347
687
1482

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

767
845
916
997
1 069
1 162
1 271
1 378

635
327
741
382
846
436
952
491
1058
545
1217
627
1375
709
1587
818

890
978
1 069
1 164
1 256
1 372
1 497
1 657

988
509
1152
594
1317
679
1481
763
1646
848
1893
975
2140
1103
2469
1272

945
1 045
1 142
1 244
1 343
1 481
1 612
1 800

1153
594
1345
693
1538
792
1730
891
1922
990

1 212
1 330
1 455
1 598
1 791

1616
825
1886
962
2155
1100
2425
1237
2694
1375

2210
1139
2499
1287
2883
1485

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

663

1032

1205

1694

1,2820

1,2827

1,2831

1,3013

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

34

Ramo Ventil Compact typ 21s

RCV 21s 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

grzejniki pytowe

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

72

PURMO RCV 21s

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

594

55/45/20 C
500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

624

55/45/20 C

652

55/45/20 C
700

[W]
293
151
366
189
439
227

500
PLN

689
734
774

600

[W]

PLN

445

736

228
557

782

286
668

840

343

[W]
515
264
644
329
773
395

900
PLN

937
993
1 044

[W]
706
354
883
442
1059
531

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C

744

55/45/20 C
900

75/65/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

586
302

868

890

964

457

1030
527

1 261

1412
707

55/45/20 C

827

55/45/20 C

732
378

983

1113
571

1 098

1288
659

1 467

1765
884

55/45/20 C

916

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

927

55/45/20 C
1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 013
1 096
1 176
1 292
1 415
1 574

878
454
1025
529
1171
605
1318
680
1464
756
1684
869
1903
983
2196
1134

1 134
1 245
1 367
1 505
1 635
1 825
2 037
2 301

1336
685
1558
800
1781
914
2003
1028
2226
1142
2560
1314
2894
1485
3339
1714

1 235
1 370
1 514
1 668
1 838
2 015
2 252
2 545

1546
791
1803
923
2061
1054
2318
1186
2576
1318

1 658
1 800
1 999
2 190
2 417

2118
1061
2471
1238
2824
1415
3177
1592
3530
1769

2962
1516
3349
1713
3864
1977

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

917

1397

1619

2234

1,2786

1,2907

1,2967

1,3371

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

35

Ramo Ventil Compact typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

RCV 22 600 x 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

104

PURMO RCV 22

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

677
711
744

75/65/20 C

[W]
375
191
469
239
562
287

500
PLN

785
836
883

656

[W]
578
292
722
365
866
438

600
PLN

839
890
943

1011

[W]
670
337
838
422
1006
506

900
PLN

1 051
1 123
1 192

1173

[W]
920
458
1151
573
1381
688
1611

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

848

75/65/20 C

750
383

989

843

1155
584

1 062

1300

1341
674

1 481

1508

1841
917
2071

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

942

937
479

1 120

1031

1444
730

1 172

1588

1676
843

1 738

1844

2301
1146
2531

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 043
1 135
1 240
1 340
1 438
1 581
1 729
1 926

1124
574
1312
670
1499
766
1687
861
1874
957
2155
1101
2436
1244
2811
1436

1 291
1 525
1 674
1 840
1 999
2 234
2 489
2 815

1733
876
2022
1022
2310
1168
2599
1314
2888
1460
3321
1679
3754
1898
4332
2190

1 392
1 659
1 836
2 033
2 207
2 463
2 746
3 103

2011
1012
2346
1180
2682
1349
3017
1517
3352
1686

1 977
2 137
2 389
2 617
2 862

2761
1375
3221
1604
3682
1833
4142
2063
4602
2292

3855
1939
4358
2192
5028
2529

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1178

1822

2119

2919

1,3000

1,3197

1,3295

1,3488

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

36

Ramo Ventil Compact typ 33

grzejniki pytowe
RCV 33 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


PURMO RCV 33

154

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

943

55/45/20 C
500

75/65/20 C

990

55/45/20 C
600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

1 032

75/65/20 C

[W]
526
266
657
333
788
399

500
PLN

1 107
1 168
1 228

920

[W]
798
400
997
501
1196
601

600
PLN

1 184
1 252
1 321

1396

[W]
924
462
1155
577
1385
692

900
PLN

1 436
1 528
1 620

1616

[W]
1268
628
1586
785
1903
941
2220

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

1 172

75/65/20 C

1051
532

1 370

1183

1595
801

1 463

1795

1847
923

1 944

2078

2537
1255
2854

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

1 331

1314
666

1 570

1445

1994
1001

1 683

2193

2309
1154

2 277

2540

3171
1569
3488

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 484
1 639
1 797
1 959
2 114
2 343
2 575
2 888

1577
799
1840
932
2102
1065
2365
1198
2628
1331
3022
1531
3416
1731
3942
1997

1 767
2 080
2 283
2 516
2 709
3 021
3 348
3 764

2393
1201
2792
1402
3190
1602
3589
1802
3988
2002
4586
2303
5184
2603
5982
3003

1 902
2 317
2 569
2 835
3 075
3 439
3 818
4 298

2771
1385
3233
1616
3694
1847
4156
2077
4618
2308

2 610
2 939
3 242
3 565
3 869

3805
1883
4439
2197
5074
2511
5708
2824
6342
3138

5311
2655
6003
3001
6927
3462

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1657

2525

2923

4007

1,3159

1,3331

1,3417

1,3612

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

37

Ramo Ventil Compact M typ 11

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

RCVM 11 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

62

PURMO RCVM 11

UWAGA: grzejnik RCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

660
680
699

75/65/20 C

[W]
212
109
265
136
317
164

500
PLN

694
711
744

370

[W]
329
170
412
212
494
254

600
PLN

705
729
758

576

[W]
384
198
481
248
577
297

900
PLN

848
880
911

673

[W]
539
275
674
344
808
412
943

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

728

75/65/20 C

423
218

809

476

658
339

849

741

769
396

1 052

865

1078
550
1212

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

789

529
273

894

582

823
424

944

905

961
495

1 202

1057

1347
687
1482

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

864
948
1 025
1 110
1 186
1 286
1 403
1 518

635
327
741
382
846
436
952
491
1058
545
1217
627
1375
709
1587
818

994
1 087
1 185
1 286
1 383
1 509
1 639
1 811

988
509
1152
594
1317
679
1481
763
1646
848
1893
975
2140
1103
2469
1272

1 053
1 161
1 262
1 370
1 478
1 623
1 761
1 959

1153
594
1345
693
1538
792
1730
891
1922
990

1 337
1 456
1 594
1 746
1 949

1616
825
1886
962
2155
1100
2425
1237
2694
1375

2210
1139
2499
1287
2883
1485

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

663

1032

1205

1694

1,2820

1,2827

1,2831

1,3013

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

38

Ramo Ventil Compact M typ 21s

RCVM 21s 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

grzejniki pytowe

nazwa
typ
wysoko
dugo

72

PURMO RCVM 21s

UWAGA: grzejnik RCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

680

55/45/20 C
500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

717

55/45/20 C

741

55/45/20 C
700

[W]
293
151
366
189
439
227

500
PLN

782
831
872

[W]
445
228
557
286
668
343

600
PLN

835
880
943

[W]
515
264
644
329
773
395

900
PLN

1 051
1 107
1 163

[W]
706
354
883
442
1059
531

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C

840

55/45/20 C
900

75/65/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

586
302

970

890
457

1 077

1030
527

1 394

1412
707

55/45/20 C

933

55/45/20 C

732
378

1 100

1113
571

1 217

1288
659

1 613

1765
884

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 024
1 033
1 126
1 216
1 300
1 425
1 554
1 729

878
454
1025
529
1171
605
1318
680
1464
756
1684
869
1903
983
2196
1134

1 258
1 374
1 509
1 656
1 792
1 999
2 221
2 506

1336
685
1558
800
1781
914
2003
1028
2226
1142
2560
1314
2894
1485
3339
1714

1 367
1 508
1 661
1 827
2 008
2 198
2 450
2 764

1546
791
1803
923
2061
1054
2318
1186
2576
1318

1 816
1 967
2 178
2 384
2 626

2118
1061
2471
1238
2824
1415
3177
1592
3530
1769

2962
1516
3349
1713
3864
1977

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

917

1397

1619

2234

1,2786

1,2907

1,2967

1,3371

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

39

Ramo Ventil Compact M typ 22

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

RCVM 22 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

104

PURMO RCVM 22

UWAGA: grzejnik RCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

769
810
842

75/65/20 C

[W]
375
191
469
239
562
287

500
PLN

884
939
991

656

[W]
578
292
722
365
866
438

600
PLN

943
997
1 056

1011

[W]
670
337
838
422
1006
506

900
PLN

1 168
1 246
1 320

1173

[W]
920
458
1151
573
1381
688
1611

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

955

75/65/20 C

750
383

1 103

843

1155
584

1 184

1300

1341
674

1 629

1508

1841
917
2071

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

1 054

937
479

1 242

1031

1444
730

1 298

1588

1676
843

1 903

1844

2301
1146
2531

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 163
1 261
1 372
1 481
1 586
1 739
1 896
2 110

1124
574
1312
670
1499
766
1687
861
1874
957
2155
1101
2436
1244
2811
1436

1 429
1 678
1 839
2 017
2 187
2 440
2 710
3 058

1733
876
2022
1022
2310
1168
2599
1314
2888
1460
3321
1679
3754
1898
4332
2190

1 532
1 823
2 009
2 221
2 407
2 682
2 983
3 365

2011
1012
2346
1180
2682
1349
3017
1517
3352
1686

2 160
2 333
2 602
2 845
3 106

2761
1375
3221
1604
3682
1833
4142
2063
4602
2292

3855
1939
4358
2192
5028
2529

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1178

1822

2119

2919

1,3000

1,3197

1,3295

1,3488

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

40

Ramo Ventil Compact M typ 33

grzejniki pytowe
RCVM 33 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


PURMO RCVM 33

154

nazwa
typ
wysoko
dugo

UWAGA: grzejnik RCVM dostpny jest tylko w wersji prawej

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

1 059
1 108
1 155

75/65/20 C

[W]
526
266
657
333
788
399

500
PLN

1 234
1 298
1 362

920

[W]
798
400
997
501
1196
601

600
PLN

1 315
1 388
1 465

1396

[W]
924
462
1155
577
1385
692

900
PLN

1 586
1 686
1 782

1616

[W]
1268
628
1586
785
1903
941
2220

55/45/20 C
800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

1 305

75/65/20 C

1051
532

1 514

1183

1595
801

1 613

1795

1847
923

2 130

2078

2537
1255
2854

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

55/45/20 C

1 473

1314
666

1 728

1445

1994
1001

1 846

2193

2309
1154

2 489

2540

3171
1569
3488

55/45/20 C
55/45/20 C
1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 638
1 808
1 976
2 149
2 316
2 564
2 812
3 149

1577
799
1840
932
2102
1065
2365
1198
2628
1331
3022
1531
3416
1731
3942
1997

1 942
2 277
2 497
2 743
2 951
3 285
3 641
4 087

2393
1201
2792
1402
3190
1602
3589
1802
3988
2002
4586
2303
5184
2603
5982
3003

2 087
2 531
2 801
3 087
3 346
3 736
4 143
4 660

2771
1385
3233
1616
3694
1847
4156
2077
4618
2308

2 847
3 199
3 526
3 869
4 195

3805
1883
4439
2197
5074
2511
5708
2824
6342
3138

5311
2655
6003
3001
6927
3462

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1657

2525

2923

4007

1,3159

1,3331

1,3417

1,3612

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

41

Hygiene typ 10

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

H 10 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

47

PURMO H 10

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

128
134
140
144
148
154
162
172
179
194
204
227
241
264
261
289

[W]
139
70
174
87
209
104
244
122
278
139
313
156
348
174
383
191
418
209
487
243
557
278
626
313
696
348
800
400
905
452
1044
522

450
PLN

144
149
155
170
179
189
198
208
220
239
263
286
310
352
348
393

[W]
199
101
249
126
299
151
349
176
398
202
448
227
498
252
548
277
598
303
697
353
797
403
896
454
996
504
1145
580
1295
655
1494
756

500
PLN

148
154
162
175
190
201
210
221
232
253
279
306
331
374
375
421

[W]
218
111
273
139
328
167
382
194
437
222
491
250
546
278
601
305
655
333
764
389
874
444
983
500
1092
555
1256
639
1420
722
1638
833

600
PLN

160
169
174
192
207
225
242
252
261
282
311
347
375
397
437
487

[W]
256
131
320
164
383
197
447
229
511
262
575
295
639
328
703
361
767
393
895
459
1022
524
1150
590
1278
656
1470
754
1661
852
1917
983

900
PLN

194
204
216
238
260
280
301
324
344
388
430
480
526
563
628
715

[W]
361
185
452
231
542
277
632
323
722
369
813
415
903
461
993
508
1084
554
1264
646
1445
738
1625
831
1806
923
2077
1061
2348
1200
2709
1384

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

441

628

688

802

1135

1,3425

1,3171

1,3086

1,2916

1,2988

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

42

Hygiene typ 20

grzejniki pytowe
H 20 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


nazwa
typ
wysoko
dugo

102

PURMO H 20

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

230
244
258
273
286
302
313
329
342
365
394
430
464
475
513
568

[W]
252
130
315
162
378
195
441
227
504
260
567
292
630
325
693
357
756
390
882
455
1008
520
1134
585
1260
650
1449
747
1638
845
1890
975

450
PLN

258
273
286
314
340
360
377
398
416
454
494
551
561
645
678
733

[W]
345
178
432
222
518
267
604
311
690
355
777
400
863
444
949
489
1036
533
1208
622
1381
711
1553
800
1726
889
1985
1022
2244
1155
2589
1333

500
PLN

261
278
293
317
342
368
393
415
439
482
525
587
597
680
729
792

[W]
375
193
469
241
563
290
657
338
750
386
844
434
938
483
1032
531
1126
579
1313
676
1501
772
1688
869
1876
965
2157
1110
2439
1255
2814
1448

600
PLN

268
285
304
328
350
390
426
456
488
539
592
658
682
757
838
917

[W]
434
223
543
279
651
335
760
390
868
446
977
502
1085
558
1194
613
1302
669
1519
781
1736
892
1953
1004
2170
1115
2496
1283
2821
1450
3255
1673

900
PLN

348
385
420
463
501
542
576
615
656
737
792
881
965
1 083
1 176
1 337

[W]
606
309
758
386
910
464
1061
541
1213
618
1364
695
1516
773
1668
850
1819
927
2122
1082
2426
1236
2729
1391
3032
1545
3487
1777
3942
2009
4548
2318

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

790

1082

1177

1361

1908

1,2815

1,2846

1,2856

1,2876

1,3042

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

43

Hygiene typ 30

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO H 30

H 30 600 x 1200

152

nazwa
typ
wysoko
dugo

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C

1200

75/65/20 C

1400

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
55/45/20 C
1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C

2300

75/65/20 C

2600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
55/45/20 C
3000

75/65/20 C
55/45/20 C

377
386
394
410
428
448
470
486
505
545
581
639
655
711
766
822

[W]
350
179
437
224
524
268
612
313
699
358
787
403
874
447
961
492
1049
537
1224
626
1398
716
1573
805
1748
895
2010
1029
2272
1163
2622
1342

450
PLN

416
429
445
474
504
531
558
589
616
671
724
783
837
959
985
1 096

[W]
482
246
549
307
723
369
844
430
964
492
1085
553
1205
615
1326
676
1446
737
1687
860
1928
983
2169
1106
2410
1229
2772
1413
3133
1598
3615
1844

500
PLN

430
446
459
494
526
556
588
619
648
713
771
832
894
1 014
1 062
1 183

[W]
524
267
655
333
785
400
916
467
1047
533
1178
600
1309
667
1440
733
1571
800
1833
933
2094
1067
2356
1200
2618
1334
3011
1534
3403
1734
3927
2000

600
PLN

467
480
498
533
572
610
646
683
721
795
843
946
1 016
1 127
1 219
1 366

[W]
604
307
755
384
906
460
1057
537
1208
614
1359
691
1510
767
1661
844
1812
921
2114
1074
2416
1228
2718
1381
3020
1535
3473
1765
3926
1995
4530
2302

900
PLN

560
590
622
683
739
798
857
911
968
1 059
1 177
1 312
1 406
1 577
1 729
1 960

[W]
828
414
1035
517
1241
620
1448
724
1655
827
1862
931
2069
1034
2276
1138
2483
1241
2897
1448
3310
1655
3724
1861
4138
2068
4759
2378
5379
2689
6207
3102

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1098

1516

1648

1902

2621

1,2957

1,3028

1,3051

1,3098

1,3418

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

44

Ventil Hygiene typ 10

grzejniki pytowe
HV 10 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

47

PURMO HV 10

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

269
273
277
283
286
295
304
311
318
331
342
363
382
402
403
431

[W]
139
70
174
87
209
104
244
122
278
139
313
156
348
174
383
191
418
209
487
243
557
278
626
313
696
348
800
400
905
452
1044
522

450
PLN

283
287
295
306
318
329
336
347
360
377
401
427
449
494
487
530

[W]
199
101
249
126
299
151
349
176
398
202
448
227
498
252
548
277
598
303
697
353
797
403
896
454
996
504
1145
580
1295
655
1494
756

500
PLN

286
294
301
314
329
340
350
361
372
392
419
446
471
515
514
559

[W]
218
111
273
139
328
167
382
194
437
222
491
250
546
278
601
305
655
333
764
389
874
444
983
500
1092
555
1256
639
1420
722
1638
833

600
PLN

302
306
311
330
349
367
382
391
399
424
452
485
516
531
572
625

[W]
256
131
320
164
383
197
447
229
511
262
575
295
639
328
703
361
767
393
895
459
1022
524
1150
590
1278
656
1470
754
1661
852
1917
983

900
PLN

333
344
355
376
398
420
441
464
483
527
570
617
663
703
767
855

[W]
361
185
452
231
542
277
632
323
722
369
813
415
903
461
993
508
1084
554
1264
646
1445
738
1625
831
1806
923
2077
1061
2348
1200
2709
1384

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

441

628

688

802

1135

1,3425

1,3171

1,3086

1,2916

1,2988

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

45

Ventil Hygiene typ 20

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

HV 20 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

102

PURMO HV 20

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

366
380
395
410
427
441
454
470
482
505
533
572
599
616
654
704

[W]
252
130
315
162
378
195
441
227
504
260
567
292
630
325
693
357
756
390
882
455
1008
520
1134
585
1260
650
1449
747
1638
845
1890
975

450
PLN

395
410
427
453
479
500
518
535
553
594
630
689
700
783
819
869

[W]
345
178
432
222
518
267
604
311
690
355
777
400
863
444
949
489
1036
533
1208
622
1381
711
1553
800
1726
889
1985
1022
2244
1155
2589
1333

500
PLN

397
414
429
456
482
506
532
555
578
620
664
722
735
817
867
929

[W]
375
193
469
241
563
290
657
338
750
386
844
434
938
483
1032
531
1126
579
1313
676
1501
772
1688
869
1876
965
2157
1110
2439
1255
2814
1448

600
PLN

405
425
443
468
492
527
565
595
627
677
731
796
818
896
974
1 057

[W]
434
223
543
279
651
335
760
390
868
446
977
502
1085
558
1194
613
1302
669
1519
781
1736
892
1953
1004
2170
1115
2496
1283
2821
1450
3255
1673

900
PLN

488
521
557
597
639
675
715
753
796
875
931
1 021
1 106
1 221
1 316
1 475

[W]
606
309
758
386
910
464
1061
541
1213
618
1364
695
1516
773
1668
850
1819
927
2122
1082
2426
1236
2729
1391
3032
1545
3487
1777
3942
2009
4548
2318

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

790

1082

1177

1361

1908

1,2815

1,2846

1,2856

1,2876

1,3042

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

46

Ventil Hygiene typ 30

grzejniki pytowe
HV 30 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO HV 30

152

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

518
525
533
551
567
589
606
624
645
684
717
779
795
848
908
959

[W]
350
179
437
224
524
268
612
313
699
358
787
403
874
447
961
492
1049
537
1224
626
1398
716
1573
805
1748
895
2010
1029
2272
1163
2622
1342

450
PLN

553
568
583
615
644
670
699
725
753
810
867
923
976
1 096
1 126
1 233

[W]
482
246
549
307
723
369
844
430
964
492
1085
553
1205
615
1326
676
1446
737
1687
860
1928
983
2169
1106
2410
1229
2772
1413
3133
1598
3615
1844

500
PLN

568
584
600
633
665
696
725
757
788
851
913
973
1 031
1 148
1 201
1 321

[W]
524
267
655
333
785
400
916
467
1047
533
1178
600
1309
667
1440
733
1571
800
1833
933
2094
1067
2356
1200
2618
1334
3011
1534
3403
1734
3927
2000

600
PLN

602
620
637
675
712
746
784
824
863
934
982
1 084
1 153
1 267
1 357
1 503

[W]
604
307
755
384
906
460
1057
537
1208
614
1359
691
1510
767
1661
844
1812
921
2114
1074
2416
1228
2718
1381
3020
1535
3473
1765
3926
1995
4530
2302

900
PLN

700
733
758
818
876
935
993
1 048
1 107
1 197
1 312
1 454
1 546
1 715
1 868
2 100

[W]
828
414
1035
517
1241
620
1448
724
1655
827
1862
931
2069
1034
2276
1138
2483
1241
2897
1448
3310
1655
3724
1861
4138
2068
4759
2378
5379
2689
6207
3102

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1098

1516

1648

1902

2621

1,2957

1,3028

1,3051

1,3098

1,3418

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

47

Plan Hygiene typ 10

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FH 10 600 x 1200

nazwa
typ
wysoko
dugo

49

PURMO FH 10

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

194
204
212
222
230
242
254
269
284
305
321
360
382
413
424
468

[W]
125
64
157
80
188
96
219
111
250
127
282
143
313
159
344
175
376
191
438
223
501
255
563
287
626
319
720
366
814
414
939
478

500
PLN

228
243
258
282
304
327
345
361
381
415
457
503
546
605
632
705

[W]
202
104
253
130
303
156
354
183
404
209
455
235
505
261
556
287
606
313
707
365
808
417
909
469
1010
521
1162
600
1313
678
1515
782

600
PLN

249
265
282
311
340
369
399
416
435
471
521
579
628
668
743
829

[W]
237
123
296
154
355
185
414
216
474
246
533
277
592
308
651
339
710
369
829
431
947
493
1066
554
1184
616

900
PLN

306
330
355
395
435
471
505
545
579
658
726
813
881

[W]
328
170
410
212
492
254
574
297
656
339
738
381
820
424
902
466
984
509
1148
593
1312
678
1476
763
1640
848

1362
708
1539
801
1776
924

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

394

633

740

1 027

1,3073

1,2790

1,2648

1,2769

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

48

Plan Hygiene typ 20

grzejniki pytowe
FH 20 600 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO


nazwa
typ
wysoko
dugo

104

PURMO FH 20

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

330
351
371
395
415
437
456
478
500
534
577
630
678
703
764
843

[W]
239
124
299
155
359
186
419
217
478
248
538
279
598
310
658
341
718
372
837
434
957
496
1076
558
1196
620
1375
713
1555
806
1794
930

500
PLN

378
404
430
471
507
548
587
617
652
715
778
866
898
1 014
1 091
1 195

[W]
352
182
440
227
528
272
616
318
704
363
792
409
880
454
968
499
1056
545
1232
635
1408
726
1584
817
1760
908
2024
1044
2288
1180
2640
1362

600
PLN

392
423
452
491
525
587
644
687
732
803
881
977
1 027
1 136
1 259
1 389

[W]
406
209
508
261
609
313
711
365
812
418
914
470
1015
522
1117
574
1218
627
1421
731
1624
835
1827
940
2030
1044

900
PLN

510
568
626
689
750
808
861
920
980
1 109
1 204
1 337
1 463

[W]
564
292
706
365
847
438
988
512
1129
585
1270
658
1411
731
1552
804
1693
877
1975
1023
2258
1169
2540
1315
2822
1462

2335
1201
2639
1358
3045
1566

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

748

1 103

1 273

1 766

1,2706

1,2809

1,2861

1,2729

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

49

grzejniki pytowe

Plan Hygiene typ 30


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO FH 30

FH 30 600 x 1200

154

nazwa
typ
wysoko
dugo

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

520
535
549
572
597
624
654
680
707
764
815
894
927
1 003
1 083
1 172

[W]
334
171
417
214
500
257
584
299
667
342
751
385
834
428
917
470
1001
513
1168
599
1334
684
1501
770
1668
855
1918
983
2168
1112
2502
1283

500
PLN

601
624
648
698
747
790
835
881
924
1 010
1 095
1 193
1 279
1 444
1 527
1 701

[W]
488
249
610
311
731
373
853
435
975
497
1097
560
1219
622
1341
684
1463
746
1707
871
1950
995
2194
1119
2438
1244
2804
1430
3169
1617
3657
1866

600
PLN

647
676
700
757
815
870
924
977
1 031
1 133
1 214
1 354
1 457
1 611
1 757
1 967

[W]
560
285
700
356
840
427
980
499
1120
570
1260
641
1400
712
1540
784
1680
855
1960
997
2240
1140
2520
1282
2800
1425

900
PLN

784
835
887
972
1 057
1 142
1 225
1 305
1 386
1 532
1 701
1 898
2 044

[W]
771
391
964
488
1156
586
1349
683
1542
781
1734
879
1927
976
2120
1074
2312
1172
2698
1367
3083
1562
3469
1758
3854
1953

3220
1638
3640
1852
4200
2137

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1 047

1 534

1 763

2 430

1,2926

1,3023

1,3072

1,3135

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: korek, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

50

Plan Ventil Hygiene typ 10

grzejniki pytowe
FHV 10 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

49

PURMO FHV 10

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C

1100

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

2000

75/65/20 C
55/45/20 C

2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

379
386
395
406
416
429
445
457
470
487
507
541
569
600
616
662

[W]
125
64
157
80
188
96
219
111
250
127
282
143
313
159
344
175
376
191
438
223
501
255
563
287
626
319
720
366
814
414
939
478

500
PLN

414
429
444
469
494
512
532
551
568
603
647
692
732
800
825
900

[W]
202
104
253
130
303
156
354
183
404
209
455
235
505
261
556
287
606
313
707
365
808
417
909
469
1010
521
1162
600
1313
678
1515
782

600
PLN

439
454
468
499
532
564
589
604
620
664
713
769
817
855
932
1 026

[W]
237
123
296
154
355
185
414
216
474
246
533
277
592
308
651
339
710
369
829
431
947
493
1066
554
1184
616

900
PLN

494
519
546
584
620
660
694
735
771
848
922
1 002
1 072

[W]
328
170
410
212
492
254
574
297
656
339
738
381
820
424
902
466
984
509
1148
593
1312
678
1476
763
1640
848

1362
708
1539
801
1776
924

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

394

633

740

1 027

1,3073

1,2790

1,2648

1,2769

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

51

grzejniki pytowe

Plan Ventil Hygiene typ 20


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

FHV 20 600 x 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

104

PURMO FHV 20

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C
55/45/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

506
528
552
575
600
621
643
663
685
718
759
817
856
890
951
1 024

[W]
239
124
299
155
359
186
419
217
478
248
538
279
598
310
658
341
718
372
837
434
957
496
1076
558
1196
620
1375
713
1555
806
1794
930

500
PLN

556
584
613
652
693
730
769
802
836
896
960
1 045
1 076
1 192
1 270
1 370

[W]
352
182
440
227
528
272
616
318
704
363
792
409
880
454
968
499
1056
545
1232
635
1408
726
1584
817
1760
908
2024
1044
2288
1180
2640
1362

600
PLN

572
603
633
671
712
768
824
867
916
987
1 066
1 161
1 205
1 315
1 437
1 568

[W]
406
209
508
261
609
313
711
365
812
418
914
470
1015
522
1117
574
1218
627
1421
731
1624
835
1827
940
2030
1044

900
PLN

693
750
805
867
929
985
1 041
1 101
1 164
1 289
1 384
1 520
1 646

[W]
564
292
706
365
847
438
988
512
1129
585
1270
658
1411
731
1552
804
1693
877
1975
1023
2258
1169
2540
1315
2822
1462

2335
1201
2639
1358
3045
1566

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

748

1 103

1 273

1 766

1,2706

1,2809

1,2861

1,2729

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

52

Plan Ventil Hygiene typ 30

grzejniki pytowe
FHV 30 600 x 1200 L

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO FHV 30

154

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

300
PLN

400

75/65/20 C

701

55/45/20 C
500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

715

55/45/20 C

729

55/45/20 C
700

75/65/20 C

756

55/45/20 C
800

75/65/20 C

778

55/45/20 C
900

75/65/20 C

809

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

837

55/45/20 C
1100

75/65/20 C

864

55/45/20 C
1200

75/65/20 C

890

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

947

55/45/20 C
1600

75/65/20 C

995

55/45/20 C
1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 078
1 113
1 185
1 272
1 351

[W]
334
171
417
214
500
257
584
299
667
342
751
385
834
428
917
470
1001
513
1168
599
1334
684
1501
770
1668
855
1918
983
2168
1112
2502
1283

500
PLN

777
806
831
879
927
973
1 018
1 062
1 105
1 192
1 282
1 377
1 461
1 622
1 712
1 882

[W]
488
249
610
311
731
373
853
435
975
497
1097
560
1219
622
1341
684
1463
746
1707
871
1950
995
2194
1119
2438
1244
2804
1430
3169
1617
3657
1866

600
PLN

829
856
886
944
997
1 050
1 104
1 163
1 218
1 313
1 394
1 535
1 636
1 790
1 936
2 145

[W]
560
285
700
356
840
427
980
499
1120
570
1260
641
1400
712
1540
784
1680
855
1960
997
2240
1140
2520
1282
2800
1425

900
PLN

970
1 022
1 066
1 153
1 237
1 321
1 406
1 487
1 568
1 711
1 879
2 084
2 229

[W]
771
391
964
488
1156
586
1349
683
1542
781
1734
879
1927
976
2120
1074
2312
1172
2698
1367
3083
1562
3469
1758
3854
1953

3220
1638
3640
1852
4200
2137

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1 047

1 534

1 763

2 430

1,2926

1,3023

1,3072

1,3135

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik. PKWiU 28.22.11 50.10.
Ceny netto w z bez podatku VAT. UWAGA: Cena grzejnika nie zawiera ceny zawiesze ciennych, ktre naley zamawia oddzielnie!
typy grzejnikw dostpne z magazynu

53

grzejniki pytowe
Wymagane iloci zawiesze ciennych Monclac MCK 108 szpitalnych dla rnych typw i wysokoci grzejnikw higienicznych PURMO (Hygiene, Ventil Hygiene, Plan Hygiene, Plan Ventil Hygiene)
Zawieszenia o wysigu 108 mm - max.obcienie pionowe na 1 wspornik wynosi 125 kg
(nowe zawieszenia o wzmocnionej konstrukcji stopki)
UWAGA: Zawieszenia do grzejnikw higienicznych naley zamawia oddzielnie.
Zawieszenia pakowane w zestawy po 2 lub 3 sztuki. W tabeli podano iloci pojedynczych zawiesze a nie zestaww!
wysoko

300

450

500

600

900

dugo

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

10

20

30

[mm]

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

ilo

400

500

600

700

800

900

1)

1000

1100

1200

1400

1600

1800

2000

2300

2600

3000

2)

3)

Zasady prawidowego doboru zestaww zawiesze Monclac MCK 108 na przykadzie


grzejnika higienicznego typ 20 o wysokoci 600 mm:
Dla dugoci 1000 mm - 1 zestaw podwjny
Dla dugoci 2000 mm - 1 zestaw potrjny
3)
Dla dugoci 3000 mm - 2 zestawy podwjne
1)
2)

AZ02BW2MC601080R9016
AZ02BW3MC601080R9016
AZ02BW2MC601080R9016

opis

kod zamwienia

cena zestawu [PLN]

zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 300 mm


zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 300 mm
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 450 mm
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 450 mm
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 500 mm
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 500 mm
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 600 mm
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 600 mm
zestaw 2 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 900 mm
zestaw 3 elementowy Monclac MCK-108 dla grzejnikw o wysokoci 900 mm

AZ02BW2MC301080R9016
AZ02BW3MC301080R9016
AZ02BW2MC451080R9016
AZ02BW3MC451080R9016
AZ02BW2MC501080R9016
AZ02BW3MC501080R9016
AZ02BW2MC601080R9016
AZ02BW3MC601080R9016
AZ02BW2MC901080R9016
AZ02BW3MC901080R9016

45
67
45
67
47
72
47
72
52
78

54

grzejniki pytowe

Warunki stosowania grzejnikw stalowych, pytowych


Purmo zawarte m. in. w folderach technicznych i warunkach
gwarancyjnych jasno i jednoznacznie okrelaj w jakich typach pomieszcze mog by montowane standardowo zabezpieczone grzejniki pytowe bez utraty gwarancji.
Poniewa wystpuje grupa pomieszcze, w ktrych nie zaleca si stosowania standardowych grzejnikw pytowych ze
wzgldu na utrat gwarancji, w 2006 r. zostay wprowadzone
do produkcji grzejniki w wersji specjalnej.
S to grzejniki higieniczne typu H i HV w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym nakadanym na
grzejnik przed malowaniem kocowym a przeznaczone
s przede wszystkim do pomieszcze o podwyszonej zawartoci wilgoci, takich jak: myjnie samochodowe, pralnie,
azienki, toalety publiczne i inne, w ktrych moe wystpowa szkodliwe oddziaywanie wilgoci zawartej w powietrzu
a take innych substancji korozyjnych jak choby chlor.
Proces zabezpieczenia powierzchni oparty jest na procesie
fosforanowania cynkowego, ktry jest jednym z najwaniejszych procesw w caym cyklu przygotowania zabezpieczenia antykorozyjnego. Polega ono na naoeniu drobno-

krystalicznej warstwy fosforanw cynku, niklu i manganu


na powierzchni grzejnika. Tak wykonana powoka gwarantuje doskona przyczepno kolejnej nakadanej warstwy,
tj. gruntujcej powoki kataforetycznej, ale co najwaniejsze
stanowi bardzo dobr ochron podoa przed korozj w razie
uszkodzenia zewntrznych powok lakierniczych.
Grzejniki Purmo w wykonaniu z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym dostpne s na zamwienie
i tylko w wersjach higienicznych tj. H i HV (bez osony grnej, oson bocznych i konwektorw) ale w takim samym
jak wersje standardowe typoszeregu wysokoci tj. 300,
450, 500, 600, 900 mm i dugociach od 400 do 3000 mm.
Grzejniki w wersji ocynkowanej s drosze od grzejnikw
w wersji podstawowej o 100 %.
Moce cieplne grzejnikw s takie same niezalenie od wersji
wykonania: standardowej czy z dodatkowym zabezpieczeniem.
Na grzejniki w wersji specjalnej montowane w pomieszczeniach o podwyszonej wilgotnoci udzielana jest 6 letnia
gwarancja.

odtuszczanie fosforanowanie gruntowanie napylanie


cynkowe
zanurzeniowe elektrostatyczne
KTL

Przygotowanie powierzchni grzejnika

55

grzejniki pytowe

Grzejniki higieniczne Purmo H i HV w wersji specjalnej

Vertical typ 10

grzejniki pytowe

VERTICAL 10

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL

50

28

43

50
244-394-544-694
300-450-600-750

10 1800 x 600

nazwa
typ
wysoko
dugo

Uwaga! Zdjcie pogldowe. Grzejnik Vertical 10 nie posiada oson bocznych.

dugo [mm]
300

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

450
600
750

wysoko [mm]
1500
PLN

679
760

[W]

650
332
867
443

1800
PLN

780
871
989

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1950

[W]

765
386
1020
514
1275
643

PLN

810
911
1 034

[W]

819
410
1092
547
1365
684

2100
PLN

859
957
1 092

[W]

876
436
1168
581
1460
726

1831

2164

2323

2490

1,2976

1,3246

1,3381

1,3516

typy grzejnikw dostpne z magazynu

Vertical typ 20C


VERTICAL 20C

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL

50
67
81

20C 1800 x 600

nazwa
typ
wysoko
dugo

244-394-544-694
300-450-600-750

dugo [mm]
300
450
600
750

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

wysoko [mm]
1500
PLN

[W]

1800

1950

2100

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1 265

819
416

1 289

877
445

1 393

935
473

1 342

1229
625

1 361

1315
667

1 453

1403
710

1 506

1638
833

1 511

1753
889

1 612

1870
946

1 651

2048
1041

1 763

2192
1112

1 885

2338
1183

3466

3713

3963

1,3094

1,3135

1,3176

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze
nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: dwie osony boczne (oprcz typu Vertical 10), trzy
korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.

56

Vertical typ 21C

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL

50
67

81
244-394-544-694
300-450-600-750

dugo [mm]
300

600
750

nazwa
typ
wysoko
dugo

wysoko [mm]

parametry
tz / tp / ti

1500
PLN

[W]

75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

450

21C 1800 x 600

grzejniki pytowe

VERTICAL 21C

grzejniki pytowe

1800

1950

2100

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1 677

963
482

1 757

1020
510

1 835

1081
542

1 792

1445
724

1 856

1530
765

1 949

1621
812

2 078

1926
964

2 163

2040
1019

2 271

2162
1083

2 382

2408
1206

2 491

2550
1274

2 614

2702
1354

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

4097

4343

4598

1,3384

1,3422

1,3371

typy grzejnikw dostpne z magazynu

Vertical typ 22C


VERTICAL 22C PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : VERTICAL 22C 1800 x 600
50

28

67
106

nazwa
typ
wysoko
dugo

244-394-544-694
300-450-600-750

Dla typu Vertical 22C podczenia s asymetryczne wzgldem pyt grzejnika

dugo [mm]
300
450
600
750

wysoko [mm]

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

1800

1950

2100

2300

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1 906

1132
561

2 043

1192
590

2 177

1252
618

2 300

1332
657

2 022

1698
842

2 135

1788
884

2 247

1877
926

2 503

1998
986

2 306

2264
1123

2 433

2384
1179

2 561

2503
1235

2 854

2663
1314

2 875

2980
1474

3 029

3129
1544

3 222

3329
1642

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

4833

5093

5353

5696

1,3566

1,3619

1,3672

1,3671

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze
nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: dwie osony boczne (oprcz typu Vertical 10), trzy
korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.

57

grzejniki pytowe

Grzejniki o wys. 200 mm


typy

Ventil Compact
Uniwersalny grzejnik pytowy z prolowanymi
pytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi

CV 21s

6 krcw przyczeniowych

CV 22

wysoko [mm]: 200


dugo [mm]: 600 - 3000

CV 33
CV 44

Plan Ventil Compact


Uniwersalny grzejnik pytowy z gadk pyt
przedni i prolowan pyt tyln
6 krcw przyczeniowych
wysoko [mm]: 200
dugo [mm]: 600 - 3000

FCV 21s
FCV 22
FCV 33
FCV 44

Ramo Ventil Compact


Uniwersalny grzejnik pytowy z gadk,
lekko przetaczan poziomo pyt przedni
i prolowan pyt tyln
6 krcw przyczeniowych
wysoko [mm]: 200
dugo [mm]: 600 - 3000

RCV 21s
RCV 22
RCV 33
RCV 44

Plan Ventil Compact D


Uniwersalny grzejnik pytowy obustronnie gadki.
Pyta przednia i tylna cakowicie paska.
6 krcw przyczeniowych
wysoko [mm]: 200
dugo [mm]: 600 - 3000

FFCV 21s
FFCV 22
FFCV 33
FFCV 44

Ramo Ventil Compact D


Uniwersalny grzejnik pytowy obustronnie
gadki. Pyta przednia i tylna - paska z lekkimi
przetoczeniami poziomymi.
6 krcw przyczeniowych
wysoko [mm]: 200
dugo [mm]: 600 - 3000

58

RRCV 21s
RRCV 22
RRCV 33
RRCV 44

Ventil Compact wys. 200

grzejniki pytowe
CV 44 200 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO CV 44

202

nazwa
typ
wysoko
dugo

typ
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

CV 21 s
PLN

400

75/65/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

[W]

CV 22
PLN

CV 33

[W]

PLN

[W]

CV 44
PLN

[W]

55/45/20 C
55/45/20 C

476

55/45/20 C
700

75/65/20 C

501

55/45/20 C
800

75/65/20 C

518

55/45/20 C
900

75/65/20 C

546

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

570

55/45/20 C
1100

75/65/20 C

622

55/45/20 C
1200

75/65/20 C

646

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

728

55/45/20 C
1600

75/65/20 C

744

55/45/20 C
1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

873

55/45/20 C

928

55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 024
1 110
1 197

347
174
405
203
462
232
520
261
578
290
636
319
694
348
809
406
925
464
1040
522
1156
580
1329
667
1503
754
1734
870

516
546
568
594
622
679
711
763
833
955
1 027
1 233
1 361
1 533

467

724

237
545

772

276
622

815

316
700

857

355
778

901

395
856

975

434
934
474
1089
552
1245
632
1400
710
1556
789
1789
908
2023
1026
2334
1184

1 024
1 121
1 245
1 436
1 554
1 832
2 028
2 289

655
327
764
381
873
436
982
490
1091
545
1200
599
1309
654
1527
762
1746
872
1964
981
2182
1089
2509
1253
2837
1416
3273
1634

1 027
1 090
1 133
1 185
1 244
1 359
1 422
1 528
1 665
1 909
2 058
2 468
2 724
3 069

836
417
975
486
1114
555
1254
625
1393
694
1532
764
1672
833
1950
972
2229
1111
2507
1250
2786
1389
3204
1597
3622
1805
4179
2083

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

731

981

1383

1766

1,3340

1,3130

1,3440

1,3470

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.
Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

59

grzejniki pytowe

Plan Ventil Compact wys. 200


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO FCV 44

FCV 44 200 x 1200

204

nazwa
typ
wysoko
dugo

typ
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

FCV 21 s
PLN

400

75/65/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

[W]

FCV 22
PLN

FCV 33

[W]

PLN

[W]

FCV 44
PLN

[W]

55/45/20 C
55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

642
669
705
728
768
834
881
944
1 041
1 186
1 275
1 528
1 701
1 912

341
171
398
200
454
228
511
256
568
285
625
314
682
342
795
399
909
456
1022
513
1136
570
1306
655
1477
741
1704
855

675
716
751
787
825
903
949
1 024
1 122
1 287
1 389
1 669
1 854
2 092

467

936

238
545
278
622
317
700
357
778
397
856
437
934
476
1089
555
1245
635
1400
714
1556
793
1789
912
2023
1032
2334
1190

1 003
1 059
1 118
1 179
1 275
1 341
1 473
1 638
1 891
2 052
2 418
2 685
3 037

654
328
763
383
872
437
981
492
1090
547
1199
601
1308
656
1526
765
1744
875
1962
984
2180
1093
2507
1257
2834
1421
3270
1640

1 299
1 374
1 430
1 485
1 563
1 701
1 783
1 926
2 110
2 422
2 619
3 153
3 460
3 920

829
410
967
478
1105
546
1243
614
1381
682
1519
751
1657
819
1933
955
2210
1092
2486
1228
2762
1365
3176
1569
3591
1774
4143
2047

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

719

979

1379

1756

1,3340

1,3030

1,3350

1,3640

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.
Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

60

Ramo Ventil Compact wys. 200

grzejniki pytowe
RCV 44 200 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO RCV 44

204

nazwa
typ
wysoko
dugo

typ
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

RCV 21 s
PLN

400

75/65/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

[W]

RCV 22
PLN

RCV 33

[W]

PLN

[W]

RCV 44
PLN

[W]

55/45/20 C
55/45/20 C

669

55/45/20 C
700

75/65/20 C

695

55/45/20 C
800

75/65/20 C

730

55/45/20 C
900

75/65/20 C

755

55/45/20 C
1000

75/65/20 C

793

55/45/20 C
1100

75/65/20 C

860

55/45/20 C
1200

75/65/20 C

912

55/45/20 C
1400

75/65/20 C

970

55/45/20 C
1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 067
1 212
1 294
1 543
1 740
1 939

341
171
398
200
454
228
511
256
568
285
625
314
682
342
795
399
909
456
1022
513
1136
570
1306
655
1477
741
1704
855

703
743
777
813
851
930
980
1 051
1 148
1 313
1 408
1 684
1 893
2 119

467

966

238
545
278
622
317
700
357
778
397
856
437
934
476
1089
555
1245
635
1400
714
1556
793
1789
912
2023
1032
2334
1190

1 031
1 089
1 146
1 208
1 304
1 374
1 502
1 667
1 921
2 071
2 434
2 728
3 065

654
328
763
383
872
437
981
492
1090
547
1199
601
1308
656
1526
765
1744
875
1962
984
2180
1093
2507
1257
2834
1421
3270
1640

1 331
1 405
1 461
1 515
1 593
1 730
1 817
1 956
2 140
2 453
2 640
3 170
3 505
3 951

829
410
967
478
1105
546
1243
614
1381
682
1519
751
1657
819
1933
955
2210
1092
2486
1228
2762
1365
3176
1569
3591
1774
4143
2047

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

719

979

1379

1756

1,3340

1,3030

1,3350

1,3640

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.
Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

61

Plan Ventil Compact D wys. 200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO FFCV 44

FFCV 44 200 x 1200

206

nazwa
typ
wysoko
dugo

typ
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

FFCV 21 s
PLN

400

75/65/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

[W]

FFCV 22
PLN

FFCV 33

[W]

PLN

[W]

FFCV 44
PLN

[W]

55/45/20 C
55/45/20 C
55/45/20 C
700

75/65/20 C
55/45/20 C

800

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

838
876
921
950
1 003
1 088
1 150
1 240
1 368
1 564
1 687
2 028
2 247
2 540

332
169
387
197
442
225
498
254
553
282
608
310
664
338
774
394
885
451
995
507
1106
563
1272
648
1438
732
1659
845

871
923
967
1 009
1 060
1 157
1 218
1 320
1 451
1 665
1 802
2 169
2 399
2 718

448
223
523
261
598
298
672
335
747
372
822
410
896
446
1046
521
1195
595
1345
670
1494
744
1718
856
1942
968
2241
1117

1 151
1 229
1 299
1 363
1 441
1 550
1 632
1 796
1 999
2 309
2 510
2 959
3 275
3 703

644
323
752
377
859
431
967
485
1074
538
1181
592
1289
646
1504
754
1718
861
1933
969
2148
1077
2470
1238
2792
1400
3222
1615

1 528
1 612
1 678
1 737
1 832
1 988
2 086
2 261
2 484
2 853
3 091
3 727
4 079
4 635

805
399
939
466
1073
532
1207
599
1341
665
1475
731
1609
798
1877
931
2146
1064
2414
1197
2682
1330
3084
1529
3487
1729
4023
1995

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

696

947

1359

1703

1,3060

1,3480

1,3360

1,3570

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.
Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

62

Ramo Ventil Compact D wys. 200

grzejniki pytowe
RRCV 44 200 x 1200

grzejniki pytowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PURMO

PURMO RRCV 44

206

nazwa
typ
wysoko
dugo

typ
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

RRCV 21 s
PLN

400

75/65/20 C

500

75/65/20 C

600

75/65/20 C

[W]

RRCV 22
PLN

RRCV 33

[W]

PLN

[W]

RRCV 44
PLN

[W]

55/45/20 C
55/45/20 C

888

55/45/20 C
700

75/65/20 C

924

55/45/20 C
800

75/65/20 C

970

55/45/20 C
900

75/65/20 C

998

55/45/20 C
1000

75/65/20 C
55/45/20 C

1100

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1400

75/65/20 C
55/45/20 C

1600

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C

2000

75/65/20 C

55/45/20 C
55/45/20 C
2300

75/65/20 C
55/45/20 C

2600

75/65/20 C
55/45/20 C

3000

75/65/20 C
55/45/20 C

1 051
1 135
1 207
1 287
1 417
1 612
1 722
2 056
2 321
2 589

332
169
387
197
442
225
498
254
553
282
608
310
664
338
774
394
885
451
995
507
1106
563
1272
648
1438
732
1659
845

921
971
1 015
1 056
1 108
1 207
1 275
1 367
1 498
1 715
1 836
2 197
2 474
2 770

448
223
523
261
598
298
672
335
747
372
822
410
896
446
1046
521
1195
595
1345
670
1494
744
1718
856
1942
968
2241
1117

1 205
1 282
1 354
1 416
1 494
1 604
1 693
1 848
2 050
2 364
2 548
2 990
3 353
3 754

644
323
752
377
859
431
967
485
1074
538
1181
592
1289
646
1504
754
1718
861
1933
969
2148
1077
2470
1238
2792
1400
3222
1615

1 587
1 669
1 735
1 792
1 887
2 043
2 149
2 316
2 537
2 910
3 131
3 761
4 162
4 693

805
399
939
466
1073
532
1207
599
1341
665
1475
731
1609
798
1877
931
2146
1064
2414
1197
2682
1330
3084
1529
3487
1729
4023
1995

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

696

947

1359

1703

1,3060

1,3480

1,3360

1,3570

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikow kolorowych s wysze o 30% (dla kolorw metalicznych o 40%).
Cena grzejnika obejmuje: oson grn (grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, trzy korki, odpowietrznik.
Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

63

grzejniki pytowe

Akcesoria
opis

cena [PLN]

zestaw zawiesze do grzejnikw pytowych z zaczepami


o wysokoci 300 - 900 mm typu:
C 11, C 21s, C 22, C 33 CV 11 CVM 11 FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33
FCV 11 FCVM 11 RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33 RCV 11 RCVM 11
Odlego grzejnika od ciany 30 mm.
Maksymalne obcienie
pojedynczego zawieszenia:
pionowo 120 kg
wyrywanie 60 kg

grzejnik pytowy
dugo mm

ilo
zawiesze

400 - 1600

1800 - 3000

w cenie
grzejnika

zestaw zawiesze szynowych Monclac MCA-D do grzejnikw


pytowych bez zaczepw o wysokoci 300 - 900 mm typu:
CV 21s, CV 22, CV 33 CVM 21s, CVM 22, CVM 33
FCV 21s, FCV 22, FCV 33 FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33
RCV 21s, RCV 22, RCV 33 RCVM 21s, RCVM 22, RCVM 33
Odlego grzejnika od ciany 25 mm.
Maksymalne obcienie
pojedynczego zawieszenia:
pionowo 180 kg
wyrywanie 35 kg

grzejnik pytowy
dugo mm

ilo
zawiesze

400 - 1600

1800 - 3000

w cenie
grzejnika

zestaw zawiesze szynowych Monclac MCK-108


do grzejnikw pytowych typu:
H 10, H 20, H 30 HV 10, HV 20, HV 30 FH 10, FH 20, FH 30
FHV 10, FHV 20, FHV 30

patrz
str. 54

Wysig zawieszenia typu MONCLAC MCK 108 mm.


Maksymalne obcienie pojedynczego zawieszenia MONCLAC MCK 108:
pionowo 125 kg
wyrywanie

35 kg

stojak do grzejnikw pytowych typu 21s, 22, 33


o wysokoci 300 - 900 mm:
Odlego grzejnika od ciany dowolna.
Maksymalne obcienie pojedynczego stojaka:
pionowo 180 kg
wyrywanie 35 kg
kod zamwienia: AZ02BS1WEM817H01 (1 szt.)
wysoko 300 - 600 mm

66
(za 1 szt.)

wysoko 900 mm

grzejnik pytowy
dugo mm

ilo
stojakw

grzejnik pytowy
dugo mm

ilo
stojakw

400 - 1800

400 - 1200

2000 - 2300

1400 - 1800

2600 - 3000

2000 - 3000

zestaw wentylacyjny PURMO AIR do grzejnikw pytowych


z elementami konwekcyjnymi:
AIR 11 - obudowa zestawu wentylacyjnego (stosowa z grzejnikami typu 11)
kod zamwienia: AZ02ZZPURAIR1100
AIR 21 - obudowa zestawu wentylacyjnego (stosowa z grzejnikami typu 21)
kod zamwienia: AZ02ZZPURAIR2100
AIR 22 - obudowa zestawu wentylacyjnego (stosowa z grzejnikami typu 22 i 33)
kod zamwienia: AZ02ZZPURAIR2200
AIRF 200 - ltr powietrza klasy F9. Pasuje do kadego typu obudowy
kod zamwienia: AZ02ZZAIR200F900
Zestaw wentylacyjny musi zawiera odpowiedni do danego grzejnika obudow + ltr.

212
212
212
99

UWAGA! nie stosowa z grzejnikami pytowymi z podczeniem rodkowym


Ceny netto w z bez podatku VAT.

64

Akcesoria

grzejniki pytowe
cena [PLN]

zestaw zawiesze szynowych Monclac MCA-D do grzejnikw


pytowych bez zaczepw o wysokoci 200 mm typu:
CV 21s, CV 22 FCV 21s, FCV 22
wysoko 200 mm
RCV 21s, RCV 22
grzejnik pytowy
ilo
kod zamwienia:

AZ02BW2MC2002201
oraz
kod zamwienia:

AZ02BW3MC2002201

dugo mm

zawiesze

600 - 1600

1800 - 2300

2600 - 3000

32

(za zestaw
2 szt.)

47

(za zestaw
3 szt.)

zawieszenie szynowe Monclac MCA-Q typ 33 do grzejnikw


pytowych bez zaczepw o wysokoci 200 mm typu:
CV33 FCV33 RCV33

wysoko 200 mm

kod zamwienia:

AZ02BW1MC2003301 ( 1 szt.)

grzejnik pytowy
dugo mm

ilo
zawiesze

600 - 1600

1800 - 2300

2600 - 3000

35
(za 1 szt.)

zawieszenie szynowe Monclac MCA-Q typ 44 do grzejnikw


pytowych bez zaczepw o wysokoci 200 mm typu:
CV44 FCV44 RCV44

wysoko 200 mm

kod zamwienia:

AZ02BW1MC2004401 ( 1 szt.)

grzejnik pytowy
dugo mm

ilo
zawiesze

600 - 1600

1800 - 2300

2600 - 3000

39
(za 1 szt.)

stojak do grzejnikw pytowych o wysokoci 200 mm:


CV 21s, CV 22, CV 33, CV 44 FCV 21s, FCV 22, FCV 33, FCV 44
FFCV 21s, FFCV 22, FFCV 33, FFCV 44 RCV 21s, RCV 22, RCV 33, RCV 44
RRCV 21s, RRCV 22, RRCV 33, RRCV 44

2
3

2600 - 3000

95

zakres stosowania zawiesze ciennych i stojakw


dla modeli grzejnikw pytowych o wysokoci 200 mm:
typ 33

typ 44
podogowe

typ 22

cienne

typ 21s

(za 1 szt.)

podogowe

AZ02BS1200224401

600 - 1600
1800 - 2300

cienne

AZ02BS120021S001

ilo
stojakw

podogowe

kod zamwienia:

wysoko 200 mm
grzejnik pytowy
dugo mm

cienne

kod zamwienia:

Odlego grzejnika od ciany dowolna.


Maksymalne obcienie
pojedynczego stojaka:
pionowo 200 kg
wyrywanie 35 kg

podogowe

Typy
22, 33, 44

cienne

Typ 21s

Ventil Compact

Plan Ventil Compact

Ramo Ventil Compact

grzejnik pytowy

Plan Ventil Compact D

Ramo Ventil Compact D

Ceny netto w z bez podatku VAT.

65

grzejniki pytowe

opis

grzejniki dekoracyjne

Kos H typ 20
PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS

110

KOS H 20

H 20 600 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

1 274
1 290
1 344
1 403
1 487
1 617
1 785
1 871
1 962
2 029
2 107

[W]
306
157
407
209
509
262
611
314
713
367
815
419
917
471
1019
524
1120
576
1222
628
1324
681

600
PLN

1 290
1 363
1 428
1 517
1 620
1 737
1 860
1 974
2 116
2 206
2 419

[W]
428
221
571
295
713
368
856
442
999
515
1141
589
1284
663
1427
736

750
PLN

1 399
1 467
1 537
1 644
1 762
1 935
2 139
2 265

[W]
512
264
683
352
854
440
1024
528
1195
616
1366
704
1536
792
1707
880

900
PLN

1 428
1 526
1 631
1 753
1 907
2 056
2 225
2 366

[W]
590
304
786
405
983
507
1179
608
1376
709
1572
810
1769
912
1965
1013

1569
810
1712
883
1854
957

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

852

1192

1427

1643

1,2870

1,2801

1,2812

1,2823

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

66

Kos H typ 21

grzejniki dekoracyjne

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS

H 21 600 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

110

KOS H 21

wysoko [mm]
400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

1 719
1 742
1 816
1 894
2 007
2 181
2 410
2 528
2 649
2 738
2 845

[W]
445
224
593
299
742
374
890
448
1038
523
1187
598
1335
673
1484
748
1632
822
1780
897
1929
972

600
PLN

1 742
1 842
1 927
2 049
2 187
2 346
2 511
2 666
2 855
2 978
3 265

[W]
602
303
802
403
1003
504
1203
605
1404
706
1604
806
1805
907
2006
1008

750
PLN

1 890
1 980
2 075
2 220
2 379
2 612
2 887
3 056

[W]
701
350
934
466
1168
583
1401
700
1635
817
1868
933
2102
1049
2336
1167

900
PLN

1 927
2 061
2 203
2 367
2 575
2 776
3 004
3 195

[W]
802
400
1070
534
1337
667
1605
801
1872
935
2140
1068
2407
1202
2675
1335

2206
1109
2407
1210
2607
1310

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1249

1691

1973

2260

1,3261

1,3311

1,3433

1,3440

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

67

grzejniki dekoracyjne

dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

grzejniki dekoracyjne

Kos H typ 22
PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS

110

KOS H 22

H 22 600 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

1 756
1 795
1 873
1 964
2 091
2 277
2 516
2 644
2 770
2 876
3 000

[W]
573
288
764
384
956
480
1147
576
1338
672
1529
768
1720
864
1911
960
2102
1056
2293
1152
2484
1248

600
PLN

1 805
1 906
2 028
2 160
2 319
2 499
2 680
2 845
3 063
3 195
3 502

[W]
764
378
1018
503
1273
629
1527
755
1782
881
2036
1006
2291
1132
2546
1258

750
PLN

1 964
2 075
2 191
2 352
2 538
2 791
3 089
3 280

[W]
922
456
1229
608
1536
760
1843
912
2150
1064
2458
1217
2765
1369
3072
1521

900
PLN

2 011
2 171
2 346
2 532
2 766
2 992
3 248
3 466

[W]
1014
494
1352
659
1690
824
2028
989
2366
1154
2704
1318
3042
1483
3380
1648

2800
1384
3055
1510
3309
1635

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1612

2158

2603

2879

1,3318

1,3635

1,3607

1,3897

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

68

Kos H typ 33

grzejniki dekoracyjne

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS

KOS H 33

H 33 600 1200 L

176

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

2 284
2 333
2 436
2 554
2 718
2 961
3 270
3 437
3 602
3 740
3 899

[W]
803
405
1070
540
1338
676
1606
811
1873
946
2141
1081
2408
1216
2676
1351
2944
1486
3211
1621
3479
1757

600
PLN

2 346
2 477
2 635
2 808
3 015
3 250
3 485
3 698
3 982
4 154
4 555

[W]
1114
553
1485
738
1856
922
2228
1107
2599
1291
2970
1475
3341
1659
3713
1844

750
PLN

2 554
2 698
2 850
3 056
3 299
3 629
4 015
4 265

[W]
1309
646
1745
862
2181
1077
2617
1292
3053
1508
3490
1724
3926
1939
4362
2154

900
PLN

2 616
2 823
3 050
3 291
3 596
3 892
4 223
4 505

[W]
1471
722
1961
963
2451
1204
2941
1444
3431
1685
3922
1926
4412
2167
4902
2407

4084
2029
4455
2213
4826
2397

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

2252

3143

3699

4165

1,3222

1,3539

1,3649

1,3758

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

69

grzejniki dekoracyjne

dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

grzejniki dekoracyjne

Faro H typ 20
PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO

110

FARO H 20

H 20 600 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

1 274
1 290
1 344
1 403
1 487
1 617
1 785
1 871
1 962
2 029
2 107

[W]
306
157
407
209
509
262
611
314
713
367
815
419
917
471
1019
524
1120
576
1222
628
1324
681

600
PLN

1 290
1 363
1 428
1 517
1 620
1 737
1 860
1 974
2 116
2 206
2 419

[W]
428
221
571
295
713
368
856
442
999
515
1141
589
1284
663
1427
736

750
PLN

1 399
1 467
1 537
1 644
1 762
1 935
2 139
2 265

[W]
512
264
683
352
854
440
1024
528
1195
616
1366
704
1536
792
1707
880

900
PLN

1 428
1 526
1 631
1 753
1 907
2 056
2 225
2 366

[W]
590
304
786
405
983
507
1179
608
1376
709
1572
810
1769
912
1965
1013

1569
810
1712
883
1854
957

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

852

1192

1427

1643

1,2870

1,2801

1,2812

1,2823

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

70

Faro H typ 21

grzejniki dekoracyjne

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO

H 21 600 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

110

FARO H 21

wysoko [mm]
400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

1 719
1 742
1 816
1 894
2 007
2 181
2 410
2 528
2 649
2 738
2 845

[W]
445
224
593
299
742
374
890
448
1038
523
1187
598
1335
673
1484
748
1632
822
1780
897
1929
972

600
PLN

1 742
1 842
1 927
2 049
2 187
2 346
2 511
2 666
2 855
2 978
3 265

[W]
602
303
802
403
1003
504
1203
605
1404
706
1604
806
1805
907
2006
1008

750
PLN

1 890
1 980
2 075
2 220
2 379
2 612
2 887
3 056

[W]
701
350
934
466
1168
583
1401
700
1635
817
1868
933
2102
1049
2336
1167

900
PLN

1 927
2 061
2 203
2 367
2 575
2 776
3 004
3 195

[W]
802
400
1070
534
1337
667
1605
801
1872
935
2140
1068
2407
1202
2675
1335

2206
1109
2407
1210
2607
1310

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1249

1691

1973

2260

1,3261

1,3311

1,3433

1,3440

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

71

grzejniki dekoracyjne

dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

grzejniki dekoracyjne

Faro H typ 22
PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO

110

FARO H 22

H 22 600 1200 L

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

1 756
1 795
1 873
1 964
2 091
2 277
2 516
2 644
2 770
2 876
3 000

[W]
573
288
764
384
956
480
1147
576
1338
672
1529
768
1720
864
1911
960
2102
1056
2293
1152
2484
1248

600
PLN

1 805
1 906
2 028
2 160
2 319
2 499
2 680
2 845
3 063
3 195
3 502

[W]
764
378
1018
503
1273
629
1527
755
1782
881
2036
1006
2291
1132
2546
1258

750
PLN

1 964
2 075
2 191
2 352
2 538
2 791
3 089
3 280

[W]
922
456
1229
608
1536
760
1843
912
2150
1064
2458
1217
2765
1369
3072
1521

900
PLN

2 011
2 171
2 346
2 532
2 766
2 992
3 248
3 466

[W]
1014
494
1352
659
1690
824
2028
989
2366
1154
2704
1318
3042
1483
3380
1648

2800
1384
3055
1510
3309
1635

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

1612

2158

2603

2879

1,3318

1,3635

1,3607

1,3897

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

72

Faro H typ 33

grzejniki dekoracyjne

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO

FARO H 33

H 33 600 1200 L

176

nazwa
typ
wysoko
dugo
L : tylko dla wersji lewej
(brak litery: standard czyli wersja prawa)

wysoko [mm]
400
PLN

450

75/65/20 C
55/45/20 C

600

75/65/20 C
55/45/20 C

750

75/65/20 C
55/45/20 C

900

75/65/20 C
55/45/20 C

1050

75/65/20 C
55/45/20 C

1200

75/65/20 C
55/45/20 C

1350

75/65/20 C
55/45/20 C

1500

75/65/20 C
55/45/20 C

1650

75/65/20 C
55/45/20 C

1800

75/65/20 C
55/45/20 C

1950

75/65/20 C
55/45/20 C

2 284
2 333
2 436
2 554
2 718
2 961
3 270
3 437
3 602
3 740
3 899

[W]
803
405
1070
540
1338
676
1606
811
1873
946
2141
1081
2408
1216
2676
1351
2944
1486
3211
1621
3479
1757

600
PLN

2 346
2 477
2 635
2 808
3 015
3 250
3 485
3 698
3 982
4 154
4 555

[W]
1114
553
1485
738
1856
922
2228
1107
2599
1291
2970
1475
3341
1659
3713
1844

750
PLN

2 554
2 698
2 850
3 056
3 299
3 629
4 015
4 265

[W]
1309
646
1745
862
2181
1077
2617
1292
3053
1508
3490
1724
3926
1939
4362
2154

900
PLN

2 616
2 823
3 050
3 291
3 596
3 892
4 223
4 505

[W]
1471
722
1961
963
2451
1204
2941
1444
3431
1685
3922
1926
4412
2167
4902
2407

4084
2029
4455
2213
4826
2397

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

[W/m] 90/70/20 C
wykadnik n

2252

3143

3699

4165

1,3222

1,3539

1,3649

1,3758

Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: oson grn
(grill), dwie osony boczne, wkadk zaworow podwjnej regulacji Oventrop, dwa korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

73

grzejniki dekoracyjne

dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

Kos V typ 21 & typ 22

grzejniki dekoracyjne
KOS V 21

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS

50
67

nazwa
typ
wysoko
dugo

84
244 - 394 - 544 - 694
320 - 470 - 620 - 770

dugo [mm]
300
450
600
750

wysoko

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

V 21 1800 600

1800

1950

[W]

PLN

PLN

886

1 812

1 855

448
1329

1 862

1 911

672
1772

2 227

2 300

896
2216

2 620

2 721

1121

2100

[W]
936
472
1404
709
1873
945
2341
1181

PLN

1 979
2 015
2 432
2 878

[W]
978
491
1467
737
1957
983
2446
1228

[W/m] 90/70/20 C

3727

3942

4125

wykadnik n

1,3192

1,3231

1,3327

KOS V 22

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : KOS

50
67

V 22 1800 600

nazwa
typ
wysoko
dugo

109
244 - 394 - 544 - 694
320 - 470 - 620 - 770

Dla typu 22 podczenia s asymetryczne wzgldem pyt grzejnika

dugo [mm]
300
450
600
750

wysoko

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

1800

2 021
2 104
2 518
2 961

1950

[W]

PLN

PLN

1046

2 102

524
1569

2 159

785
2092

2 599

1047
2615

3 075

1309

[W]
1103
528
1654
792
2205
1055
2756
1319

2100
PLN

2 187
2 277
2 748
3 252

[W]
1161
583
1742
874
2323
1166
2903
1457

[W/m] 90/70/20 C

4415

4725

4898

wykadnik n

1,3387

1,4255

1,3343

KOS V INOX
KOS V 21 1800 450 INOX
KOS V 21 1950 600 INOX
KOS V 21 2100 750 INOX

dugo wysoko wykadnik n ciar


[mm]
450
600
750

[mm]
1800
1950
2100

1,3308
1,3600
1,3693

[kg]
45,10
64,20
83,60

pojemno 75/65/20 C
[l]
10,10
14,30
18,30

55/45/20 C

cena

595
793
1032

3 395
4 250
5 208

[PLN]
1183
1601
2095

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze
nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: dwie osony boczne, trzy korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

74

Faro V typ 21 & typ 22

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO

FARO V 21
50

244 - 394 - 544 - 694


320 - 470 - 620 - 770

450
600
750

wysoko

parametry
tz / tp / ti

1800
[W]

PLN

75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

1950

1 823

1329
1772

2 278

2216

2 678

1404
1873

2 445

945
2341

2 808

1121

2 027

709

2 377

896

1 980

472

1 972

672

PLN

936

1 892

448

1 905

[W]

PLN

886

2100

2 897

1181

[W]
978
491
1467
737
1957
983
2446
1228

[W/m] 90/70/20 C

3727

3942

4125

wykadnik n

1,3192

1,3231

1,3327

FARO V 22

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : FARO

50
67

V 22 1800 600

nazwa
typ
wysoko
dugo

109
244 - 394 - 544 - 694
320 - 470 - 620 - 770

Dla typu 22 podczenia s asymetryczne wzgldem pyt grzejnika

dugo [mm]
300
450
600
750

wysoko

parametry
tz / tp / ti

1800

75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

2 065
2 152
2 575
3 026

1950

[W]

PLN

PLN

1046

2 145

524
1569

2 227

785
2092

2 685

1047
2615

3 173

1309

2100

[W]

PLN

1103

2 226

528
1654

2 292

792
2205

2 764

1055
2756

3 274

1319

[W]
1161
583
1742
874
2323
1166
2903
1457

[W/m] 90/70/20 C

4415

4725

4898

wykadnik n

1,3387

1,4255

1,3343

FARO V INOX
FAV 21 1800 450 INOX
FAV 21 1950 600 INOX
FAV 21 2100 750 INOX

dugo wysoko wykadnik n ciar pojemno 75/65/20 C 55/45/20 C


[mm]
450
600
750

[mm]
1800
1950
2100

1,3308
1,3600
1,3693

[kg]
45,10
64,20
83,60

[l]
10,10
14,30
18,30

cena
[PLN]

1183
1601
2095

595
793
1032

3 442
4 301
5 265

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze
nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: dwie osony boczne, trzy korki, odpowietrznik,
komplet zawiesze ciennych. PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

75

grzejniki dekoracyjne

300

V 21 1800 600

nazwa
typ
wysoko
dugo

67
84

dugo [mm]

grzejniki dekoracyjne

NO
W
O

grzejniki dekoracyjne
TINOS V 11

Tinos V typ 11 & typ 21


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : TINOS

50

nazwa
typ
wysoko
dugo

73
C -56
C + 25

dugo [mm]
325
(C=300)
475
(C=450)
625
(C=600)
775
(C=750)

wysoko

parametry
tz / tp / ti

1800
[W]

PLN

75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

653

1 416

339
976

1 596

509
1298

1 768

678

1950
PLN

1 461
1 640
1 824
2 024

[W]

549
1393
710
1729
863
1,2418

1,2761

1,2811

625

1,2711

NO
W
O

C -56
C + 25

325
(C=300)
475
(C=450)
625
(C=600)
775
(C=750)

75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

2 152

1429
752
1749
915

1,3205

1,2575

1,3598

1,2685

V 21 1800 325

nazwa
typ
wysoko
dugo

97

dugo [mm]

1 936

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : TINOS

50

[W]

382

1,2810

TINOS V 21

PLN

1056

475
775

2100

720

wykadnik n dla dugoci: 325

parametry
tz / tp / ti

V 11 1800 325

wysoko
1800
PLN

1 965
2 021
2 416

[W]
886
452
1329
677
1772
903

1950
PLN

2 013
2 073
2 496
2 952

[W]

2100
PLN

[W]

936
476
1405
715
1873
953
2341
1191

2 638
3 122

1957
991
2446
1238

wykadnik n dla dugoci: 325

1,3192

1,3231

475

1,3192

1,3231

625

1,3192

1,3231

1,3327

1,3231

1,3327

775

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

76

PAROS V 11

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PAROS

50

C -56
C + 80

380
(C=300)
530
(C=450)
680
(C=600)
830
(C=750)

V 11 1800 380

nazwa
typ
wysoko
dugo

73

dugo [mm]

grzejniki dekoracyjne

wysoko

parametry
tz / tp / ti

1800
PLN

75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

1 448
1 632
1 808

1950

[W]

[W]

PLN

653
976
1298

382
549
1393

1 884

678

1729

2 088
1,2810

1,2418

1,2761

1,2811

680

1,2711

NO
W
O

830
PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : PAROS

C -56
C + 105

dugo [mm]
405
(C=300)
555
(C=450)
705
(C=600)
855
(C=750)

75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

1429
752
1749
915

1,3205

1,2575

1,3598

1,2685

V 21 1800 405

nazwa
typ
wysoko
dugo

97

parametry
tz / tp / ti

2 164

863

530

50

1 948

710

wykadnik n dla dugoci: 380

PAROS V 21

[W]

1056

1 692

509

PLN

720

1 508

339

2100

wysoko
1800
PLN

1 978
2 067
2 471

[W]
886
452
1329
677
1772
903

1950
PLN

2 053
2 139
2 578
3 046

2100

[W]

PLN

[W]

936
476
1405
715
1873

2 653

953
2341

3 143

1191

1957
991
2446
1238

wykadnik n dla dugoci: 405

1,3192

1,3231

555

1,3192

1,3231

705

1,3192

1,3231

1,3327

1,3231

1,3327

855

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Cena grzejnika obejmuje: korki, odpowietrznik, komplet zawiesze ciennych.
PKWiU 28.22.11 50.10. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

77

grzejniki dekoracyjne

NO
W
O

Paros V typ 11 & typ 21

grzejniki dekoracyjne Akcesoria


opis

typ

wymiary

kod zamwienia

cena [PLN]

do grzejnikw Vertical.

300 mm

AZ04TRV590300000

55

W kolorze biaym RAL 9016.

450 mm

AZ04TRV590450000

57

600 mm

AZ04TRV590600000

60

750 mm

AZ04TRV590750000

66

300 mm

AZ14BTKF00030000

270

450 mm

AZ14BTKF00045000

289

600 mm

AZ14BTKF00060000

305

750 mm

AZ14BTKF00075000

327

325 mm

AZ14BTTLT1132500

604

475 mm

AZ14BTTLT1147500

676

625 mm

AZ14BTTLT1162500

703

wieszak na rcznik
20C, 21C,
22C

wieszak na rcznik
do grzejnikw Kos V i Faro V.
Wykonany z matowej, szczotkowanej
stali nierdzewnej.

21, 22

wieszak na rcznik
do grzejnikw Tinos V.
Wykonany z matowej, szczotkowanej
stali nierdzewnej.

11

775 mm

AZ14BTTLT1177500

727

325 mm

AZ14BTT0T2132500

604

475 mm

AZ14BTT0T2147500

676

625 mm

AZ14BTT0T2162500

703

775 mm

AZ14BTT0T2177500

727

do grzejnikw Paros V.

380 mm

AZ14BTPST1138000

604

Wykonany z matowej, szczotkowanej


stali nierdzewnej.

530 mm

AZ14BTPST1153000

676

680 mm

AZ14BTPST1168000

703

21

wieszak na rcznik

11

21

830 mm

AZ14BTPST1183000

727

405 mm

AZ14BTP0T2140500

604

555 mm

AZ14BTP0T2155500

676

705 mm

AZ14BTP0T2170500

703

855 mm

AZ14BTP0T2185500

727

Ceny netto w z bez podatku VAT.

78

grzejniki dekoracyjne

notatki

79

NO
W
O

grzejniki
klimakonwektorowe

Vido (grzanie lub chodzenie)

parametry
tz / tp / ti

obroty wentylatorw

45/35/20 C

parametry
tz / tp / ti

7/12/27 C

K100

K120

K140

K160

3682

5149

6521

7894

9266

2556

3632

4448

5265

6082

1824

2606

3224

3842

4460

1358

1883

2376

2869

3363

935

1283

1804

2324

2845

704

905

1086

1267

1448

K080

K100

K120

K140

K160

cakowita

1648

2304

2918

3533

4147

jawna

1227

1716

2173

2631

3088

cakowita

1126

1600

1960

2320

2679

jawna

829

1178

1442

1707

1972

cakowita

707

1011

1250

1490

1729

jawna

527

753

931

1110

1288

obroty wentylatorw
wysokie
rednie
niskie

moc cieplna [W]


K080

wysokie
rednie
niskie
wysokie
rednie
niskie

75/65/20 C

H = wysoko
L = dugo
B = gboko

moc chodnicza [W]

H [mm]

L [mm]

B [mm]

kod zamwienia

cena [PLN]

K080

595

800

153

F9P-MCLO5000055

1620

K100

595

1000

153

F9P-MCLO5000056

1840

K120

595

1200

153

F9P-MCLO5000057

2290

K140

595

1400

153

F9P-MCLO5000058

2630

K160

595

1600

153

F9P-MCLO5000059

2850

typ

Moc cieplna grzejnikw (W) dla parametrw 75/65/20 C i 45/35/20 C. Grzejnik dostpny tylko w kolorze nienobiaym RAL 9016. Cena grzejnika
obejmuje komplet kokw i rub mocujcych do ciany. PKWiU 28.22.11 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

80

Santorini (Skalar)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

78100

4264
Lp

84

Lz

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw
zawiesze
Lz = poziomy rozstaw
zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

>150

Hz

Lp

SAN 07 ..

SAN 11 ..

SAN 15 ..

moc [W]

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

SAN 07 04
SAN 07 05
SAN 07 06
SAN 07 07
SAN 07 09
SAN 11 04
SAN 11 05
SAN 11 06
SAN 11 07
SAN 11 09
SAN 15 05
SAN 15 06
SAN 15 07
SAN 15 09
SAN 18 05
SAN 18 06
SAN 18 07
SAN 18 09

300
370
435
529
622
465
569
665
805
940
733
856
1035
1208
894
1038
1246
1447

153
189
222
270
317
237
290
339
411
480
374
437
528
616
456
530
636
738

714
714
714
714
714
1134
1134
1134
1134
1134
1470
1470
1470
1470
1764
1764
1764
1764

400
500
600
750
900
400
500
600
750
900
500
600
750
900
500
600
750
900

546
546
546
546
546
966
966
966
966
966
1302
1302
1302
1302
1596
1596
1596
1596

SAN 18 ..

Lp

pojemno
wodna

masa

[mm]

[mm]

[dm]

250
350
450
600
750
250
350
450
600
750
350
450
600
750
350
450
600
750

360
460
560
710
860
360
460
560
710
860
460
560
710
860
460
560
710
860

2,3
2,8
3,2
3,9
4,6
3,8
4,5
5,3
6,4
7,5
6,1
7,0
8,2
9,5
7,5
8,5
9,9
11,3

zawieszenia
Hz
Lz

moc [W]

grzejniki azienkowe

wymiary w mm

kod zamwienia

[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

cena
[PLN]

5,8
6,8
7,8
9,2
10,6
8,9
10,4
11,8
13,9
16
13,3
15,2
18,0
20,9
15,8
18,2
21,7
25,2

15
15
15
15
15
23
23
23
23
23
29
29
29
29
36
36
36
36

F3NA007004000000
F3NA007005000000
F3NA007006000000
F3NA007007500000
F3NA007009000000
F3NA011004000000
F3NA011005000000
F3NA011006000000
F3NA011007500000
F3NA011009000000
F3NA015005000000
F3NA015006000000
F3NA015007500000
F3NA015009000000
F3NA018005000000
F3NA018006000000
F3NA018007500000
F3NA018009000000

356
391
414
446
480
449
490
515
542
573
631
682
712
769
731
820
884
947

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych Santorini dostarczane s w kolorze chromu. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

81

Santorini A (Skalar R)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

78100

4264

84

Lz

>150 37

Lp

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw
zawiesze
Lz = poziomy rozstaw
zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

SAA 07 ..

SAA 11 ..

Lp

pojemno
wodna

masa

[mm]

[mm]

[dm]

250
350
450
600
250
350
450
600
250
350
450
600
250
350
450
600

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

2,3
2,8
3,2
3,9
3,8
4,5
5,3
6,4
2,3
2,8
3,2
3,9
3,8
4,5
5,3
6,4

zawieszenia
Hz
Lz

moc [W]

moc [W]

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

SAA 07 04 R
SAA 07 05 R
SAA 07 06 R
SAA 07 07 R
SAA 11 04 R
SAA 11 05 R
SAA 11 06 R
SAA 11 07 R
SAA 07 04 L
SAA 07 05 L
SAA 07 06 L
SAA 07 07 L
SAA 11 04 L
SAA 11 05 L
SAA 11 06 L
SAA 11 07 L

300
370
435
529
465
569
665
805
300
370
435
529
465
569
665
805

153
189
222
270
237
290
339
411
153
189
222
270
237
290
339
411

714
714
714
714
1134
1134
1134
1134
714
714
714
714
1134
1134
1134
1134

400
500
600
750
400
500
600
750
400
500
600
750
400
500
600
750

546
546
546
546
966
966
966
966
546
546
546
546
966
966
966
966

kod zamwienia

[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

cena
[PLN]

5,8
6,8
7,8
9,2
8,9
10,4
11,8
13,9
5,8
6,8
7,8
9,2
8,9
10,4
11,8
13,9

15
15
15
15
23
23
23
23
15
15
15
15
23
23
23
23

F3UAB07004000000
F3UAB07005000000
F3UAB07006000000
F3UAB07007500000
F3UAB11004000000
F3UAB11005000000
F3UAB11006000000
F3UAB11007500000
F3UAB07004000010
F3UAB07005000010
F3UAB07006000010
F3UAB07007500010
F3UAB11004000010
F3UAB11005000010
F3UAB11006000010
F3UAB11007500010

418
449
479
510
515
565
591
614
418
449
479
510
515
565
591
614

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych Santorini A dostarczane s w kolorze chromu.
Grzejniki Santorini A s dostpne na zamwienie z podczeniem bocznym w wersji prawej i lewej. PKWiU 28.22.11-50.20.
Ceny netto w z bez podatku VAT.

82

Santorini C (Argus)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

4264

widok z gry
Lp

84

Lz

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw
zawiesze
Lz = poziomy rozstaw
zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

>150

Hz

Lp

SAC 07 ..

SAC 11 ..

SAC 15 ..

zawieszenia
Hz
Lz

Lp

SAC 18 ..

pojemno
wodna
masa

moc [W]

moc [W]

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[dm]

SAC 07 04
SAC 07 05
SAC 07 06
SAC 07 07
SAC 07 09
SAC 11 04
SAC 11 05
SAC 11 06
SAC 11 07
SAC 11 09
SAC 15 05
SAC 15 06
SAC 15 07
SAC 15 09
SAC 18 05
SAC 18 06
SAC 18 07
SAC 18 09

300
370
435
529
622
465
569
665
805
940
733
856
1035
1208
894
1038
1246
1447

153
189
222
270
317
237
290
339
411
480
374
437
528
616
456
530
636
738

714
714
714
714
714
1134
1134
1134
1134
1134
1470
1470
1470
1470
1764
1764
1764
1764

399
498
596
742
887
399
498
596
742
887
498
596
742
887
498
596
742
887

546
546
546
546
546
966
966
966
966
966
1302
1302
1302
1302
1596
1596
1596
1596

220
320
420
565
730
220
320
420
565
730
320
420
565
730
320
420
565
730

353
451
548
691
835
353
451
548
691
835
451
548
691
835
451
548
691
835

2,3
2,8
3,2
3,9
4,6
3,8
4,5
5,3
6,4
7,5
6,1
7,0
8,2
9,5
7,5
8,5
9,9
11,3

grzejniki azienkowe

wymiary w mm

kod zamwienia

[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

cena
[PLN]

5,8
6,8
7,8
9,2
10,6
8,9
10,4
11,8
13,9
16,0
13,3
15,2
18,0
20,9
15,8
18,2
21,7
25,2

15
15
15
15
15
23
23
23
23
23
29
29
29
29
36
36
36
36

F3VA007004000000
F3VA007005000000
F3VA007006000000
F3VA007007500000
F3VA007009000000
F3VA011004000000
F3VA011005000000
F3VA011006000000
F3VA011007500000
F3VA011009000000
F3VA015005000000
F3VA015006000000
F3VA015007500000
F3VA015009000000
F3VA018005000000
F3VA018006000000
F3VA018007500000
F3VA018009000000

393
425
451
487
514
493
534
562
590
616
690
743
775
835
810
915
981
1 049

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych Santorini C dostarczane s w kolorze chromu. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

83

grzejniki azienkowe

Kea (Afra)
widok z przodu

widok z boku

50

97109

odpowietrznik
80

50

widok z gry

80

odpowietrznik

99

6476

>150

34

143

80

podczenie

Lx

H = wysoko
L = szeroko

wymiary w mm

KEA 10 06

KEA 13 ..

KEA 15 ..

KEA 18 ..

moc [W]

moc [W]

Lx

pojemno
wodna

masa

kod zamwienia

[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

[dm]

cena
[PLN]

KEA 10 06

499

255

1022

600

75

4,4

10,6

2 x 12

F4IA010006000300

1 472

KEA 13 06

613

313

1262

600

KEA 13 07

739

377

1262

750

75

5,3

13,3

2 x 15

F4IA013006000300

1 637

100

5,7

15,7

2 x 15

F4IA013007500300

1 735

KEA 15 06

724

369

1502

600

KEA 15 07

870

444

1502

750

75

6,1

16,0

2 x 18

F4IA015006000300

1 946

100

6,7

18,7

2 x 18

F4IA015007500300

2 063

KEA 15 09

1030

526

1502

900

KEA 18 07

1008

514

1742

750

125

7,6

21,6

2 x 18

F4IA015009000300

2 179

100

7,7

21,7

2 x 21

F4IA018007500300

2 187

KEA 18 09

1194

609

1742

900

125

9,2

24,9

2 x 21

F4IA018009000300

2 306

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

84

Ratea (Labeo)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

(wersja lewostronna)
L

97109

odpowietrznik

L - 90

H - 316

157

117
6476

podczenie

>150

1520 (tylko dla H = 1756)

odpowietrznik

50

H = wysoko
L = szeroko

wymiary w mm

RAT 08 ..

moc [W]
75/65/20 C

typ

moc [W]
55/45/20 C

RAT 12 ..

H
[mm]

L
[mm]

pojemno
wodna
[dm]

RAT 18 ..

masa
[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

kod
zamwienia
(wersja lewostr.)

cena
[PLN]
1 166

RAT 08 05

446

228

796

500

3,8

8,8

2 x 10

F4BA008005000310

RAT 08 06

530

270

796

600

4,3

10,0

2 x 10

F4BA008006000310

1 202

RAT 08 07

653

333

796

750

5,0

11,9

2 x 10

F4BA008007500310

1 282

RAT 12 05

650

332

1196

500

5,9

12,9

2 x 15

F4BA012005000310

1 331

RAT 12 06

773

394

1196

600

6,7

14,8

2 x 15

F4BA012006000310

1 372

RAT 12 07

955

487

1196

750

8,0

17,6

2 x 15

F4BA012007500310

1 459

RAT 18 05

897

458

1756

500

8,0

19,2

2 x 22

F4BA018005000310

1 748

RAT 18 06

1081

552

1756

600

9,5

21,8

2 x 22

F4BA018006000310

1 803

RAT 18 07

1357

692

1756

750

11,7

25,7

2 x 22

F4BA018007500310

1 918

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Grzejniki Ratea s dostpne w wersji prawej, np. RAT 08 05 (kod zamwienia: F4BA008005000300).
Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze
nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika.
PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

85

grzejniki azienkowe

L - 90
L

grzejniki azienkowe

Ana (Palia)
widok z przodu

widok z boku

widok z gry

odpowietrznik

odpowietrznik

Lx

Lz

Lz

Lx

Lp

6476

H
>150

H - 40

odpowietrznik

podczenie grzaki

H = wysoko
L = szeroko
W = gboko
Lz = rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

ANA 12 05

ANA 15 05

ANA 16 06

ANA 18 06

pojemno
moc [W]

moc [W]

75/65/20 C 55/45/20 C [mm] [mm]

typ

liczba

Lz

Lp

Lx

wodna

masa

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[dm]

[kg]

kolektorw

kod zamwienia

cena
[PLN]

ANA 12 05

486

248

1250 572 225-237

164

247

41,5

4,2

8,0

F4SA012005000300

2 519

ANA 15 05

550

281

1500 572 225-237

164

247

41,5

4,7

9,0

F4SA015005000300

3 179

ANA 16 06

675

344

1600 636 251-263

184

272

44,0

6,6

10,8

F4SA016006000300

3 500

ANA 18 06

735

375

1800 636 251-263

184

272

44,0

7,2

11,8

F4SA018006000300

3 747

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

86

Sardinia (Akara)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

odpowietrznik
Lz

H - 215

odpowietrznik

114

podczenie

128

50 mm
L

H = wysoko
L = szeroko
W = gboko
Lz = rozstaw zawiesze

wymiary w mm

SAR 12 ..

SAR 18 ..

moc [W]

moc [W]

Lz

pojemno
wodna

masa

kod zamwienia

[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[dm]

cena
[PLN]

SAR 12 05

744

380

1239

500

195-207

337

SAR 12 06

909

464

1239

605

210-222

443

5,4

12,4

17

F4JA012005000310

2 137

6,2

14,5

17

F4JA012006000310

2 206

SAR 18 05

1103

563

1815

500

195-207

337

8,2

18,7

25

F4JA018005000310

2 807

SAR 18 06

1348

688

1815

605

210-222

443

8,8

21,9

25

F4JA018006000310

2 901

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

87

grzejniki azienkowe

>150

6476

Imia

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

L
99

Lz

H -70 m m

odpowietrznik

podczenie

3 9 mm

92 - 104
mm

min.
150 mm

25

H = wysoko
L = szeroko
Lz = rozstaw zawiesze
W = gboko

wymiary w mm

IMI 16 ..

IMI 18 ..

moc [W]

moc [W]

Lz

pojemno
wodna

masa

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[dm]

[kg]

IMI 16 05

850

434

1600

510

312

169-181

6,5

13,5

kod zamwienia

cena
[PLN]

F4VA016005000300

2 519

IMI 16 08

1359

693

1600

822

624

169-181

10,4

21,6

F4VA016008000300

3 480

IMI 16 10

1699

867

1600

1030

832

169-181

13,0

27,0

F4VA016010000300

4 161

IMI 18 05

948

484

1800

510

312

177-189

7,7

15,0

F4VA018005000300

2 552

IMI 18 08

1516

773

1800

822

624

177-189

12,3

24,0

F4VA018008000300

3 539

IMI 18 10

1895

967

1800

1030

832

177-189

15,4

30,0

F4VA018010000300

4 274

IMI 18 12

2274

1160

1800

1238

1040

177-189

18,5

35,8

F4VA018012000300

4 993

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

88

Mauritius (Amia)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku
H = wysoko
L = szeroko
W = gboko

68

960 (tylko dla wysokoci 2154)

L
odpowietrznik

157

H - 314

4456

148153

50

podczenie grzaki

grzejniki azienkowe

wymiary w mm

MAU 12 ..

moc [W]
moc [W]
75/65/20 C 55/45/20 C

typ

MAU 18 ..

MAU 22 ..

H
[mm]

L
[mm]

W
[mm]

pojemno
wodna
[dm]

masa
[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

kod zamwienia

cena
[PLN]

MAU 12 05

863

440

1194

500

544-556

9,4

20,8

56

F44A012005000300

1 764

MAU 12 06

1002

511

1194

600

644-656

11,2

24,2

56

F44A012006000300

1 805

MAU 12 07

1202

613

1194

750

794-806

14,0

29,4

56

F44A012007500300

1 895

MAU 12 09

1395

712

1194

900

944-956

16,6

34,4

56

F44A012009000300

1 999

MAU 18 05

1216

620

1754

500

544-556

14,2

28,8

80

F44A018005000300

2 269

MAU 18 06

1435

732

1754

600

644-656

16,6

34,9

80

F44A018006000300

2 338

MAU 18 07

1758

897

1754

750

794-806

20,0

42,1

80

F44A018007500300

2 453

MAU 18 09

2073

1058

1754

900

944-956

23,4

49,5

80

F44A018009000300

2 599

MAU 22 05

1445

737

2154

500

544-556

17,3

37,1

100

F44A022005000300

2 557

MAU 22 06

1724

880

2154

600

644-656

20,4

34,3

100

F44A022006000300

2 648

MAU 22 07

2145

1094

2154

750

794-806

25,1

52,2

100

F44A022007500300

2 804

MAU 22 09

2560

1306

2154

900

944-956

29,5

61,6

100

F44A022009000300

3 526

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

89

Java (Novella)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

L
Lz

widok z gry
Lz

106121

Hz

80

5671

>150

Lp

8196

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw zawiesze
Lz = poziomy rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

JAV 07 05

JAV 09 ..

moc [W]
moc [W]
H
75/65/20 C 55/45/20 C [mm]

typ
JAV 07 05

358

183

JAV 13 ..

JAV 15 05

JAV 17 06

L
[mm]

pojemno
liczba
zawieszenia
Hz
Lz
Lp
wodna
masa poziomych
[mm] [mm] [mm]
[dm]
[kg] kolektorw

500

520

700

470

470

3,2

6,6

10

JAV 19 06

kod zamwienia

cena
[PLN]

F4M-NOB1050CS2A1SRP

668

JAV 09 04

393

201

912

400

750

370

370

3,7

7,3

13

F4M-NOB1340CS2A1SRP

806

JAV 09 05

463

236

912

500

750

470

470

4,2

8,7

13

F4M-NOB1350CS2A1SRP

728

JAV 13 04

568

290

1336

400

1170

370

370

5,4

10,8

19

F4M-NOB1940CS2A1SRP

966

JAV 13 05

668

341

1336

500

1170

470

470

6,1

12,3

19

F4M-NOB1950CS2A1SRP

852

JAV 15 05

780

398

1548

500

1320

470

470

7,0

14,3

22

F4M-NOB2250CS2A1SRP

928

JAV 17 06

1015

518

1760

600

1600

570

570

8,9

18,9

25

F4M-NOB2560CS2A1SRP

1 024

JAV 19 06

1137

580

1972

600

1790

570

570

10,0

20,9

28

F4M-NOB2860CS2A1SRP

1 123

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

90

Muna (Chorus Plus)

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

102117
5065

Lz
80

Lz

Hz

6681

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw zawiesze
Lz = poziomy rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

MUN 09 05

MUN 12 05

moc [W]
typ

moc [W]

75/65/20 C 55/45/20 C

MUN 16 05

MUN 17 ..

MUN 20 08

MUN 05 08

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

pojemno
liczba
wodna
masa poziomych
[mm]
[dm]
[kg] kolektorw

620

438

447

4,8

10,8

zawieszenia
Hz
Lz

Lp

MUN 07 ..

kod zamwienia

cena
[PLN]

10

F8G-CHB1050CS2A1SRP

1 015

MUN 09 05

470

240

905

500

MUN 12 05

602

307

1205

500

990

438

447

6,3

14,1

13

F8G-CHB1350CS2A1SRP

1 171

MUN 16 05

815

416

1650

500

1460

438

447

8,6

19,4

18

F8G-CHB1850CS2A1SRP

1 411

MUN 17 06

987

504

1730

600

1460

538

547

10,3

23,1

19

F8G-CHB1960CS2A1SRP

1 474

MUN 17 08

1311

669

1730

800

1460

738

747

12,3

29,1

19

F8G-CHB1980CS2A1SRP

1 564

MUN 20 08

1464

747

2030

800

1790

738

747

14,3

33,9

22

F8G-CHB2280CS2A1SRP

1 815

MUN 05 08

400

204

530

800

330

738

747

3,8

9,6

F8G-CHB0680CS2A1SRA

848

MUN 07 10

653

333

680

1000

520

938

947

6,0

16,5

F8G-CHB0810CS2A1SRP

988

MUN 07 12

784

400

680

1200

520

1138 1147

7,2

21,5

F8G-CHB0812CS2A1SRP

1 042

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

91

grzejniki azienkowe

>150

Lp

grzejniki azienkowe

Flores CH
widok z przodu

widok z boku

widok z gry

83109

6891
Lp

93

Lz

>150

Hz

Lp

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw zawiesze
Lz = poziomy rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

FLO 08 .. CH

moc [W]
typ

moc [W]

75/65/20 C 55/45/20 C [mm]

FLO 12 .. CH

FLO 15 06 CH

[mm]

[mm]

[mm] [mm]

[dm]

[kg]

liczba
poziomych
kolektorw

zawieszenia
Hz
Lz

Lp

pojemno
wodna
masa

FLO 18 06 CH

kod zamwienia

cena
[PLN]

FLO 08 05 CH

258

134

770

500

584

350

455

3,54

7,0

16

F35A00800500030SCHRO

1 358

FLO 12 05 CH

354

186

1150

500

964

350

455

5,20

10,1

23

F35A01200500030SCHRO

1 761

FLO 08 06 CH

296

156

770

600

584

450

555

4,04

7,7

16

F35A00800600030SCHRO

1 543

FLO 12 06 CH

423

221

1150

600

964

450

555

5,92

11,3

23

F35A01200600030SCHRO

2 026

FLO 15 06 CH

508

268

1430

600

1244

450

555

7,30

14,0

28

F35A01500600030SCHRO

2 432

FLO 18 06 CH

635

337

1755

600

1569

450

555

8,84

16,9

34

F35A01800600030SCHRO

2 642

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. PKWiU 28.22.11-50.20.
Ceny netto bez podatku VAT.

92

Flores C CH

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

6689
Lp

93

Lz

Lp

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw zawiesze
Lz = poziomy rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy
W = gboko

wymiary w mm

FLC 08 .. CH

moc [W]
typ

moc [W]

FLC 12 .. CH

75/65/20 C 55/45/20 C [mm] [mm]

W
[mm]

FLC 15 06 CH

FLC 18 06 CH

pojemno
liczba
wodna
masa poziomych
[mm] [mm] [mm]
[dm]
[kg] kolektorw
zawieszenia
Hz
Lz

Lp

FLC 08 05 CH

258

134

770

500 100-123

584

300

455

3,54

7,0

FLC 12 05 CH

354

186

1150 500 100-123

964

300

455

5,20

FLC 08 06 CH

296

156

770

600 109-132

584

400

555

4,04

FLC 12 06 CH

423

221

1150 600 109-132

964

400

555

FLC 15 06 CH

508

268

1430 600 109-132 1264 400

555

FLC 18 06 CH

635

337

1755 600 109-132 1569 400

555

kod zamwienia

cena
[PLN]

16

F33A00800500030SCHRO 1 445

10,1

23

F33A01200500030SCHRO 1 888

7,7

16

F33A00800600030SCHRO 1 608

5,92

11,3

23

F33A01200600030SCHRO 2 212

7,30

14,0

28

F33A01500600030SCHRO 2 622

8,84

16,9

34

F33A01800600030SCHRO 2 855

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Grzejnik chromowany. Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C. PKWiU 28.22.11-50.20.
Ceny netto bez podatku VAT.

93

grzejniki azienkowe

>150

Hz

Elato
widok z przodu

widok z boku

widok z gry
Lz

45 - 55

115

Hz

115

113,5 -123,5

NO
W
O

grzejniki azienkowe

30

70,5 - 80,5

>150

Lp

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw zawiesze
Lz = poziomy rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

ELA 08 04

ELA 11 ..

ELA 14 ..
pojemno
wodna

masa

[dm]

[kg]

50

4,2

50

50

50

50

1200

50

1200

50

1500

50

zawieszenia
Hz
Lz

moc [W]

moc [W]

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

ELA 08 04

406

207

830

450

600

50

ELA 11 04

528

269

1130

450

900

ELA 11 06

706

360

1130

600

900

ELA 14 04

668

341

1430

450

ELA 14 06

855

436

1430

600

ELA 17 06

1008

514

1730

600

ELA 17 06
liczba
poziomych
kolektorw

kod zamwienia

cena
[PLN]

9,7

F8M-ARB0945CS4A1SPU

1 305

5,7

13,1

12

F8M-ARB1245CS4A1SPU

1 549

6,7

16,1

12

F8M-ARB1260CS4A1SPU

1 598

50

7,2

16,4

15

F8M-ARB1545CS4A1SPU

1 788

50

8,5

20,2

15

F8M-ARB1560CS4A1SPU

1 967

50

10,2

24,3

18

F8M-ARB1860CS4A1SPU

2 127

Lp

[mm] [mm]

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

94

NO
W
O

Apolima

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

L
45 - 55

115

Hz

113,5 -123,5

115

Lz

>115

70,5 - 80,5

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw zawiesze
Lz = poziomy rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

APO 08 06

typ

APO 11 06

moc [W]

moc [W]

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

APO 14 06
zawieszenia
Hz
Lz

[mm]

Lp

[mm] [mm]

APO 14 08
pojemno
wodna

masa

[dm]

[kg]

APO 17 08
liczba
poziomych
kolektorw

kod zamwienia

cena
[PLN]

APO 08 06

558

285

830

650

600

50

50

5,3

12,8

F8M-BAL0965CS2A1SRA 1 874

APO 11 06

732

373

1130

650

900

50

50

7,1

17,1

12

F8M-BAL1265CS2A1SRA 2 068

APO 14 06

909

464

1430

650

1200

50

50

8,9

21,5

15

F8M-BAL1565CS2A1SRA 2 427

APO 14 08

1086

554

1430

800

1200

50

50

10,2

25,3

15

F8M-BAL1580CS2A1SRA 2 608

APO 17 08

1300

663

1730

800

1500

50

50

12,2

29,4

18

F8M-BAL1880CS2A1SRA 2 925
typy grzejnikw dostpne z magazynu

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

95

grzejniki azienkowe

Lp

Apia

NO
W
O

grzejniki azienkowe

widok z przodu

widok z boku

widok z gry

114 - 126

Lz

30

126

22

Hz

podczenie

>150

50

Lp

80 - 92

H = wysoko
L = szeroko
Hz = pionowy rozstaw zawiesze
Lz = poziomy rozstaw zawiesze
Lp = rozstaw przyczy

wymiary w mm

API 11 05 M

API 11 06 M

API 18 07 M

API 18 09 M

Lp

pojemno
wodna

masa

[mm]

[mm]

[dm]

[kg]

882

460

460

7,9

18,2

48

F3VE011005000000 1 695

882

560

560

9,3

20,7

48

F3VE011006000000 1 748

zawieszenia
Hz
Lz

moc [W]

moc [W]

typ

75/65/20 C

55/45/20 C

[mm]

[mm]

[mm]

API 11 05 M

780

398

1134

500

API 11 06 M

938

479

1134

600

liczba
poziomych
kolektorw

kod zamwienia

cena
[PLN]

API 11 07 M

1183

604

1134

750

882

710

710

11,2

24,3

48

F3VE011007500000 1 829

API 11 09 M

1429

729

1134

900

882

860

860

13,1

28,0

48

F3VE011009000000 1 939

API 18 05 M

1243

634

1764

500

1512

460

460

13,1

27,7

72

F3VE018005000000 2 199

API 18 06 M

1474

752

1764

600

1512

560

560

14,9

31,9

72

F3VE018006000000 2 268

API 18 07 M

1794

915

1764

750

1512

710

710

17,3

38,0

72

F3VE018007500000 2 373

API 18 09 M

2127

1085

1764

900

1512

860

860

19,8

44,1

72

F3VE018009000000 2 518

typy grzejnikw dostpne z magazynu


Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.
Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016. Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%.
Zawieszenia do grzejnikw kolorowych dostarczane w kolorze grzejnika. PKWiU 28.22.11-50.20. Ceny netto w z bez podatku VAT.

96

Akcesoria

grzejniki azienkowe

wymiary,
kolory, moce

kod zamwienia

cena
[PLN]

492 mm

AZ1CR049C100100SCHRO

267

Imia

492 mm

AZ1CR049C300100SCHRO

278

Kea, Ratea (szer. 600, 750), Mauritius (szer. 600, 750, 900)

596 mm

AZ1CR060C100100SCHRO

281

Imia (szer. 822, 1030, 1238)

596 mm

AZ1CR060C300100SCHRO

290

Kea (szer. 750, 900), Mauritius (szer. 900)

804 mm

AZ1CR080C100100SCHRO

297

Imia (szer. 822, 1030, 1238)

804 mm

AZ1CR080C300100SCHRO

305

Imia (szer. 1030, 1238)

1012 mm

AZ1CR101C300100SCHRO

322

Kea, Ratea, Mauritius

500 mm

AZ1BT050C100100SCHRO

246

Kea (szer. 750, 900), Ratea (szer. 750),


Mauritius (szer. 750, 900)

650 mm

AZ1BT065C100100SCHRO

255

Kea, Ratea, Mauritius

300 mm

AZ1GS030C100100SCHRO

236

Kea, Ratea, Mauritius

500 mm

AZ1GS050C100100SCHRO

251

Kea (szer. 750, 900), Ratea (szer. 750),


Mauritius (szer. 750, 900)

650 mm

AZ1GS065C100100SCHRO

266

Kea, Ratea, Mauritius

AZ1HT000C100100SCHRO

126

Santorini

AZ1HT000C200100SCHRO

127

Kea, Ratea, Mauritius

AZ1TR000C100100SCHRO

71

Santorini, Santorini C

AZ1TR000C200100SCHRO

74

Imia

AZ1TR000C300100SCHRO

76

AZ1BH000C000100SCHRO

274

biay

F8J-BARP40BL

183

chromowany

F8J-BARP40CH

183

biay

F8J-ANOPBL

197

chromowany

F8J-ANOPCH

197

biay

F8J-PATVPBL

89

chromowany

F8J-PATVPCH

89

opis
wieszak prosty chromowany
Kea, Ratea, Mauritius

wieszak wygity chromowany

wieszak typ C chromowany

wieszak rcznikowy okrgy chromowany

wieszak ubraniowy
Imia

wieszak prosty
Muna

wieszak okrgy
Muna

wieszak rcznikowy typ V - szt. 2


Muna

grzaka elektryczna
wszystkie modele

*Uwaga: moc grzaki naley dobra do mocy grzejnika

300 W *

AZ12EH0000030000

252

600 W *

AZ12EH0000060000

257

900 W *

AZ12EH0000090000

263

Ceny netto w z bez podatku VAT.

97

grzejniki azienkowe

pka szklana

notatki

98

grzejniki
konwektorowe

Narbonne - wysoko 70 mm

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

typ
22

23

34

35

46

58

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

686

212
111

855

262
138

950

331
180

1 116

405
215

1 216

475
253

1 482

512
285

716

254
133

902

314
165

1 001

397
216

1 181

485
257

1 292

570
304

1 582

614
341

746

297
155

949

367
193

1 055

463
252

1 246

566
300

1 371

665
355

1 682

716
398

776

339
177

996

419
220

1 106

529
288

1 311

647
343

1 450

760
405

1 781

818
455

808

382
200

1 043

472
248

1 158

595
324

1 376

728
386

1 527

855
456

1 878

921
512

840

424
222

1 092

524
275

1 207

661
360

1 438

809
429

1 605

950
507

1 978

1023
569

869

466
244

1 138

576
303

1 260

727
396

1 503

890
472

1 682

1045
557

2 077

1125
625

900

509
266

1 184

629
330

1 312

793
432

1 568

971
515

1 757

1140
608

2 175

1228
682

931

551
288

1 233

681
358

1 362

859
468

1 632

1052
558

1 835

1235
659

2 274

1330
739

961

594
310

1 280

734
386

1 416

925
504

1 695

1133
601

1 913

1330
710

2 373

1432
796

1 023

678
354

1 376

838
440

1 517

1058
576

1 826

1294
687

2 069

1520
811

2 569

1637
910

1 085

763
399

1 468

943
495

1 620

1190
648

1 954

1456
773

2 225

1710
912

2 769

1841
1023

1 145

848
443

1 564

1048
551

1 726

1322
720

2 084

1618
859

2 380

1900
1014

2 966

2046
1137

1 207

933
488

1 657

1153
606

1 827

1454
792

2 210

1780
945

2 534

2090
1115

3 163

2251
1251

1 270

1018
532

1 752

1258
661

1 931

1586
864

2 342

1942
1031

2 690

2280
1216

1 396

1102
576

1 940

1362
716

2 136

1719
936

2 595

2103
1116

2 988

2470
1318

1 462

1187
620

2 039

1467
771

2 245

1851
1008

2 728

2265
1202

3 150

2660
1419

1 527

1272
665

2 137

1572
826

2 353

1983
1080

2 864

2427
1288

3 315

2850
1520

1 589

1357
709

2 236

1677
881

2 461

2115
1152

3 000

2589
1374

1 655

1442
754

2 336

1782
936

2 569

2247
1223

3 135

2751
1460

1 718

1526
798

2 434

1886
991

2 677

2380
1296

3 269

2912
1546

1 785

1611
842

2 534

1991
1046

2 786

2512
1368

3 404

3074
1632

1 849

1696
886

2 633

2096
1101

2 895

2644
1440

3 540

3236
1718

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,27

1,26

1,19

1,24

1,23

1,15

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze lub stojakw - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Ceny podane w tabeli dotycz grzejnikw w wersji standardowej (max. cinienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokocinieniowej (max. cinienie robocze 8 bar) s o 10% drosze. PKWiU 28.22.11 - 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

99

grzejniki konwektorowe

L
dugo [mm]

22 70 1600

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

NARBONNE 22

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

47

Przykadowy grzejnik

grzejniki
konwektorowe

Narbonne - wysoko 142 mm


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

Przykadowy grzejnik

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

47

NARBONNE 22

L
dugo [mm]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

22 142 1600

typ
22

23

34

35

46

58

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

922

321
165

1 166

399
205

1 287

525
276

1 454

599
310

1 664

727
374

2 087

830
438

975

385
198

1 252

478
246

1 384

630
331

1 567

718
371

1 801

872
449

2 272

995
525

1 024

449
231

1 338

558
287

1 481

735
386

1 678

838
434

1 938

1018
524

2 455

1161
613

1 074

513
264

1 421

638
328

1 578

840
441

1 789

958
496

2 073

1163
599

2 639

1327
701

1 125

577
297

1 508

717
369

1 675

945
496

1 902

1077
557

2 209

1309
674

2 823

1493
788

1 174

641
330

1 592

797
410

1 772

1050
552

2 012

1197
619

2 346

1454
748

3 005

1659
876

1 224

705
363

1 678

877
451

1 869

1155
607

2 124

1317
681

2 483

1599
823

3 190

1825
964

1 274

769
396

1 763

956
492

1 966

1260
662

2 236

1436
743

2 620

1745
898

3 374

1991
1051

1 326

833
429

1 849

1036
533

2 063

1365
717

2 347

1556
805

2 756

1890
973

3 557

2157
1139

1 377

897
462

1 933

1116
574

2 160

1470
772

2 460

1676
867

2 893

2036
1048

3 741

2323
1227

1 476

1026
528

2 104

1275
656

2 354

1680
883

2 683

1915
991

3 165

2326
1197

4 109

2654
1401

1 576

1154
594

2 275

1435
739

2 549

1890
993

2 907

2155
1115

3 440

2617
1347

4 476

2986
1577

1 676

1282
660

2 445

1594
821

2 743

2100
1103

3 129

2394
1239

3 712

2908
1497

4 844

3318
1752

1 776

1410
726

2 616

1753
902

2 936

2310
1214

3 354

2633
1362

3 986

3199
1647

5 210

3650
1927

1 876

1538
792

2 786

1913
985

3 129

2520
1324

3 576

2873
1486

4 258

3490
1796

2 078

1667
858

3 106

2072
1067

3 492

2730
1434

3 990

3112
1610

4 758

3780
1946

2 183

1795
924

3 286

2232
1149

3 695

2940
1545

4 225

3352
1734

5 047

4071
2096

2 286

1923
990

3 465

2391
1231

3 897

3150
1655

4 459

3591
1858

5 332

4362
2245

2 393

2051
1056

3 642

2550
1313

4 102

3360
1765

4 694

3830
1982

2 497

2179
1122

3 821

2710
1395

4 306

3570
1876

4 928

4070
2106

2 602

2308
1188

4 003

2869
1477

4 509

3780
1986

5 162

4309
2229

2 709

2436
1254

4 181

3029
1559

4 714

3990
2096

5 395

4549
2354

2 814

2564
1320

4 360

3188
1641

4 916

4200
2207

5 631

4788
2477

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,30

1,30

1,26

1,29

1,30

1,25

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze lub stojakw - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Ceny podane w tabeli dotycz grzejnikw w wersji standardowej (max. cinienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokocinieniowej (max. cinienie robocze 8 bar) s o 10% drosze. PKWiU 28.22.11 - 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

100

grzejniki
konwektorowe

Narbonne - wysoko 214 mm

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

typ
11

22

23

34

35

46

58

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

913

232
118

1 135

419
211

1 338

518
261

1 456

697
353

1 653

826
414

1 924

1036
517

2 419

1296
650

966

278
142

1 199

503
254

1 432

621
313

1 567

836
424

1 782

991
497

2 085

1243
621

2 632

1555
780

1 020

325
166

1 262

587
296

1 529

725
366

1 676

976
495

1 910

1156
580

2 245

1450
724

2 846

1814
910

1 073

371
189

1 326

670
338

1 621

828
418

1 786

1115
565

2 039

1321
663

2 405

1658
828

3 061

2074
1041

1 126

418
213

1 390

754
380

1 716

932
470

1 896

1255
636

2 166

1486
746

2 567

1865
931

3 271

2333
1171

1 179

464
236

1 454

838
423

1 810

1035
522

2 006

1394
707

2 296

1651
828

2 727

2072
1034

3 486

2592
1301

1 233

510
260

1 516

922
465

1 907

1139
574

2 116

1533
777

2 424

1816
911

2 890

2279
1138

3 698

2851
1431

1 285

557
284

1 580

1006
507

2 002

1242
626

2 226

1673
848

2 554

1981
994

3 049

2486
1241

3 914

3110
1561

1 339

603
307

1 644

1089
549

2 097

1346
679

2 336

1812
919

2 680

2146
1077

3 210

2694
1345

4 127

3370
1691

1 392

650
331

1 709

1173
592

2 190

1449
731

2 445

1952
990

2 809

2311
1160

3 369

2901
1448

4 339

3629
1821

1 497

742
378

1 834

1341
676

2 381

1656
835

2 666

2230
1130

3 068

2642
1326

3 692

3315
1655

4 765

4147
2081

1 605

835
425

1 963

1508
761

2 572

1863
940

2 885

2509
1272

3 323

2972
1491

4 013

3730
1862

5 193

4666
2341

1 711

928
473

2 090

1676
845

2 759

2070
1044

3 104

2788
1413

3 582

3302
1657

4 334

4144
2069

5 619

5184
2601

1 816

1021
520

2 220

1844
930

2 951

2277
1148

3 323

3067
1555

3 837

3632
1822

4 656

4558
2275

6 047

5702
2861

1 922

1114
568

2 345

2011
1014

3 141

2484
1253

3 544

3346
1696

4 095

3962
1988

4 978

4973
2483

2 130

1206
614

2 597

2179
1099

3 495

2691
1357

3 953

3624
1837

4 568

4293
2154

5 564

5387
2689

2 241

1299
662

2 731

2346
1183

3 695

2898
1462

4 183

3903
1979

4 838

4623
2320

5 901

5802
2896

2 353

1392
709

2 864

2514
1268

3 893

3105
1566

4 411

4182
2120

5 107

4953
2485

6 238

6216
3103

2 462

1485
757

2 998

2682
1353

4 094

3312
1670

4 643

4461
2261

5 380

5283
2651

2 575

1578
804

3 130

2849
1437

4 292

3519
1775

4 874

4740
2403

5 648

5613
2816

2 687

1670
851

3 266

3017
1522

4 491

3726
1879

5 104

5018
2544

5 919

5944
2983

2 797

1763
898

3 399

3184
1606

4 691

3933
1984

5 335

5297
2685

6 189

6274
3148

2 909

1856
946

3 533

3352
1691

4 890

4140
2088

5 566

5576
2827

6 458

6604
3314

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,32

1,34

1,34

1,33

1,35

1,36

1,35

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze lub stojakw - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Ceny podane w tabeli dotycz grzejnikw w wersji standardowej (max. cinienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokocinieniowej (max. cinienie robocze 8 bar) s o 10% drosze. PKWiU 28.22.11 - 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

101

grzejniki konwektorowe

L
dugo [mm]

22 214 1600

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

NARBONNE 22

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

47

Przykadowy grzejnik

grzejniki
konwektorowe

Narbonne - wysoko 286 mm


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

Przykadowy grzejnik

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

47

NARBONNE 22

L
dugo [mm]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

22 286 1600

typ
11

22

23

34

35

46

58

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

1 105

289
146

1 364

516
255

1 582

631
312

1 712

862
426

1 919

986
482

2 298

1224
599

2 885

1511
743

1 171

346
175

1 444

619
306

1 699

757
374

1 851

1034
511

2 082

1183
579

2 497

1468
718

3 157

1813
891

1 237

404
204

1 526

722
357

1 820

883
436

1 989

1206
596

2 241

1380
675

2 699

1713
838

3 427

2115
1040

1 304

462
233

1 606

826
408

1 938

1009
499

2 128

1378
681

2 403

1577
771

2 899

1958
958

3 697

2418
1189

1 370

519
262

1 685

929
459

2 056

1135
561

2 267

1551
766

2 562

1774
868

3 101

2202
1077

3 968

2720
1337

1 434

577
291

1 764

1032
510

2 175

1261
623

2 405

1723
851

2 722

1971
964

3 301

2447
1197

4 241

3022
1486

1 501

635
320

1 843

1135
561

2 294

1387
685

2 543

1895
936

2 885

2168
1060

3 502

2692
1317

4 510

3324
1634

1 568

692
349

1 926

1238
612

2 412

1513
748

2 681

2068
1022

3 045

2365
1157

3 704

2936
1436

4 782

3626
1783

1 633

750
378

2 004

1342
663

2 530

1639
810

2 823

2240
1107

3 205

2562
1253

3 907

3181
1556

5 052

3929
1932

1 699

808
408

2 084

1445
714

2 649

1765
872

2 962

2412
1192

3 367

2759
1349

4 108

3426
1676

5 323

4231
2080

1 832

923
466

2 244

1651
816

2 887

2018
997

3 237

2757
1362

3 689

3154
1543

4 508

3915
1915

5 864

4835
2377

1 965

1039
524

2 403

1858
918

3 123

2270
1122

3 516

3101
1532

4 009

3548
1735

4 910

4405
2155

6 408

5440
2674

2 098

1154
582

2 562

2064
1020

3 361

2522
1246

3 793

3446
1703

4 331

3942
1928

5 312

4894
2394

6 949

6044
2971

2 229

1269
640

2 721

2270
1122

3 598

2774
1371

4 069

3791
1873

4 653

4336
2121

5 714

5383
2633

7 489

6648
3268

2 363

1385
699

2 881

2477
1224

3 835

3026
1495

4 348

4135
2043

4 974

4730
2314

6 116

5873
2873

2 620

1500
757

3 193

2683
1326

4 277

3279
1620

4 857

4480
2214

5 561

5125
2507

6 843

6362
3112

2 758

1616
815

3 361

2890
1428

4 525

3531
1745

5 148

4824
2384

5 898

5519
2699

7 264

6852
3351

2 897

1731
873

3 527

3096
1530

4 773

3783
1869

5 439

5169
2554

6 235

5913
2892

7 687

7341
3591

3 039

1846
931

3 696

3302
1632

5 022

4035
1994

5 729

5514
2725

6 571

6307
3085

3 177

1962
990

3 863

3509
1734

5 272

4287
2118

6 022

5858
2895

6 909

6701
3278

3 317

2077
1048

4 031

3715
1836

5 522

4540
2243

6 313

6203
3065

7 249

7096
3471

3 453

2193
1106

4 201

3922
1938

5 770

4792
2368

6 606

6547
3235

7 585

7490
3663

3 593

2308
1164

4 365

4128
2040

6 018

5044
2492

6 896

6892
3406

7 922

7884
3856

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,34

1,38

1,38

1,38

1,40

1,40

1,39

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze lub stojakw - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Ceny podane w tabeli dotycz grzejnikw w wersji standardowej (max. cinienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokocinieniowej (max. cinienie robocze 8 bar) s o 10% drosze. PKWiU 28.22.11 - 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

102

grzejniki
konwektorowe

Narbonne VT - wysoko 142 mm

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

typ
22

23

34

35

46

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

967

321
165

1 221

399
205

1 349

525
276

1 526

599
310

1 743

727
374

1 021

385
198

1 312

478
246

1 451

630
331

1 641

718
371

1 886

872
449

1 073

449
231

1 400

558
287

1 552

735
386

1 757

838
434

2 029

1018
524

1 126

513
264

1 490

638
328

1 654

840
441

1 875

958
496

2 172

1163
599

1 179

577
297

1 578

717
369

1 755

945
496

1 991

1077
557

2 315

1309
674

1 232

641
330

1 668

797
410

1 856

1050
552

2 109

1197
619

2 457

1454
748

1 284

705
363

1 757

877
451

1 958

1155
607

2 226

1317
681

2 601

1599
823

1 336

769
396

1 848

956
492

2 060

1260
662

2 343

1436
743

2 744

1745
898

1 388

833
429

1 936

1036
533

2 161

1365
717

2 460

1556
805

2 889

1890
973

1 441

897
462

2 026

1116
574

2 263

1470
772

2 577

1676
867

3 029

2036
1048

1 545

1026
528

2 205

1275
656

2 466

1680
883

2 810

1915
991

3 318

2326
1197

1 651

1154
594

2 383

1435
739

2 670

1890
993

3 045

2155
1115

3 601

2617
1347

1 756

1282
660

2 561

1594
821

2 872

2100
1103

3 278

2394
1239

3 889

2908
1497

1 862

1410
726

2 740

1753
902

3 075

2310
1214

3 514

2633
1362

4 175

3199
1647

1 966

1538
792

2 920

1913
985

3 280

2520
1324

3 746

2873
1486

4 460

3490
1796

2 175

1667
858

3 252

2072
1067

3 657

2730
1434

4 181

3112
1610

4 983

3780
1946

2 284

1795
924

3 442

2232
1149

3 870

2940
1545

4 426

3352
1734

5 284

4071
2096

2 396

1923
990

3 628

2391
1231

4 083

3150
1655

4 672

3591
1858

5 584

4362
2245

2 506

2051
1056

3 815

2550
1313

4 295

3360
1765

4 915

3830
1982

2 616

2179
1122

4 004

2710
1395

4 510

3570
1876

5 162

4070
2106

2 727

2308
1188

4 189

2869
1477

4 723

3780
1986

5 408

4309
2229

2 837

2436
1254

4 380

3029
1559

4 936

3990
2096

5 652

4549
2354

2 947

2564
1320

4 565

3188
1641

5 151

4200
2207

5 899

4788
2477

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,30

1,30

1,26

1,29

1,30

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze lub stojakw - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Ceny podane w tabeli dotycz grzejnikw w wersji standardowej (max. cinienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokocinieniowej (max. cinienie robocze 8 bar) s o 10% drosze. PKWiU 28.22.11 - 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

103

grzejniki konwektorowe

L
dugo [mm]

VT 22 142 1600

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

NARBONNE VT 22

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE


47

Przykadowy grzejnik

grzejniki
konwektorowe

Narbonne VT - wysoko 214 mm


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

93

NARBONNE VT 22

L
dugo [mm]
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

VT 22 214 1600

nazwa
typ
wysoko
dugo

47

Przykadowy grzejnik

typ
11

22

23

34

35

46

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

961

232
118

1 187

419
211

1 401

518
261

1 527

697
353

1 731

826
414

2 015

1036
517

1 014

278
142

1 255

503
254

1 500

621
313

1 641

836
424

1 866

991
497

2 184

1243
621

1 067

325
166

1 322

587
296

1 601

725
366

1 755

976
495

2 001

1156
580

2 352

1450
724

1 123

371
189

1 389

670
338

1 698

828
418

1 871

1115
565

2 135

1321
663

2 520

1658
828

1 179

418
213

1 456

754
380

1 800

932
470

1 985

1255
636

2 269

1486
746

2 689

1865
931

1 236

464
236

1 521

838
423

1 898

1035
522

2 100

1394
707

2 404

1651
828

2 856

2072
1034

1 291

510
260

1 588

922
465

1 997

1139
574

2 215

1533
777

2 538

1816
911

3 025

2279
1138

1 345

557
284

1 655

1006
507

2 097

1242
626

2 332

1673
848

2 673

1981
994

3 193

2486
1241

1 401

603
307

1 723

1089
549

2 196

1346
679

2 446

1812
919

2 808

2146
1077

3 362

2694
1345

1 456

650
331

1 788

1173
592

2 296

1449
731

2 560

1952
990

2 943

2311
1160

3 529

2901
1448

1 568

742
378

1 924

1341
676

2 494

1656
835

2 791

2230
1130

3 212

2642
1326

3 868

3315
1655

1 679

835
425

2 056

1508
761

2 693

1863
940

3 022

2509
1272

3 481

2972
1491

4 205

3730
1862

1 790

928
473

2 189

1676
845

2 892

2070
1044

3 251

2788
1413

3 749

3302
1657

4 540

4144
2069

1 902

1021
520

2 322

1844
930

3 090

2277
1148

3 481

3067
1555

4 020

3632
1822

4 877

4558
2275

2 012

1114
568

2 456

2011
1014

3 289

2484
1253

3 712

3346
1696

4 289

3962
1988

5 212

4973
2483

2 230

1206
614

2 719

2179
1099

3 660

2691
1357

4 138

3624
1837

4 785

4293
2154

5 827

5387
2689

2 346

1299
662

2 859

2346
1183

3 870

2898
1462

4 381

3903
1979

5 069

4623
2320

6 182

5802
2896

2 462

1392
709

3 001

2514
1268

4 078

3105
1566

4 622

4182
2120

5 350

4953
2485

6 535

6216
3103

2 580

1485
757

3 141

2682
1353

4 288

3312
1670

4 862

4461
2261

5 634

5283
2651

2 698

1578
804

3 280

2849
1437

4 498

3519
1775

5 105

4740
2403

5 916

5613
2816

2 814

1670
851

3 421

3017
1522

4 703

3726
1879

5 347

5018
2544

6 198

5944
2983

2 931

1763
898

3 561

3184
1606

4 913

3933
1984

5 589

5297
2685

6 483

6274
3148

3 048

1856
946

3 699

3352
1691

5 123

4140
2088

5 829

5576
2827

6 765

6604
3314

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,32

1,34

1,34

1,33

1,35

1,36

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze lub stojakw - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Ceny podane w tabeli dotycz grzejnikw w wersji standardowej (max. cinienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokocinieniowej (max. cinienie robocze 8 bar) s o 10% drosze. PKWiU 28.22.11 - 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

104

grzejniki
konwektorowe

Narbonne VT - wysoko 286 mm

500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

parametry
tz / tp / ti
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C
75/65/20 C
55/45/20 C

typ
11

22

23

34

35

46

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1 158

289
146

1 430

516
255

1 656

631
312

1 792

862
426

2 011

986
482

2 405

1224
599

1 224

346
175

1 513

619
306

1 782

757
374

1 939

1034
511

2 180

1183
579

2 617

1468
718

1 294

404
204

1 598

722
357

1 905

883
436

2 084

1206
596

2 347

1380
675

2 827

1713
838

1 363

462
233

1 682

826
408

2 028

1009
499

2 228

1378
681

2 518

1577
771

3 039

1958
958

1 433

519
262

1 764

929
459

2 154

1135
561

2 375

1551
766

2 685

1774
868

3 248

2202
1077

1 503

577
291

1 848

1032
510

2 277

1261
623

2 520

1723
851

2 852

1971
964

3 459

2447
1197

1 574

635
320

1 931

1135
561

2 402

1387
685

2 666

1895
936

3 022

2168
1060

3 670

2692
1317

1 643

692
349

2 015

1238
612

2 525

1513
748

2 810

2068
1022

3 190

2365
1157

3 880

2936
1436

1 712

750
378

2 099

1342
663

2 650

1639
810

2 955

2240
1107

3 359

2562
1253

4 091

3181
1556

1 782

808
408

2 183

1445
714

2 775

1765
872

3 101

2412
1192

3 525

2759
1349

4 300

3426
1676

1 919

923
466

2 351

1651
816

3 024

2018
997

3 392

2757
1362

3 863

3154
1543

4 722

3915
1915

2 060

1039
524

2 518

1858
918

3 270

2270
1122

3 682

3101
1532

4 202

3548
1735

5 144

4405
2155

2 198

1154
582

2 683

2064
1020

3 519

2522
1246

3 972

3446
1703

4 537

3942
1928

5 565

4894
2394

2 336

1269
640

2 851

2270
1122

3 768

2774
1371

4 263

3791
1873

4 874

4336
2121

5 985

5383
2633

2 475

1385
699

3 018

2477
1224

4 016

3026
1495

4 555

4135
2043

5 209

4730
2314

6 408

5873
2873

2 745

1500
757

3 344

2683
1326

4 479

3279
1620

5 087

4480
2214

5 825

5125
2507

7 169

6362
3112

2 891

1616
815

3 520

2890
1428

4 739

3531
1745

5 392

4824
2384

6 178

5519
2699

7 611

6852
3351

3 036

1731
873

3 696

3096
1530

4 999

3783
1869

5 699

5169
2554

6 531

5913
2892

8 054

7341
3591

3 181

1846
931

3 871

3302
1632

5 261

4035
1994

6 003

5514
2725

6 885

6307
3085

3 326

1962
990

4 047

3509
1734

5 523

4287
2118

6 308

5858
2895

7 238

6701
3278

3 474

2077
1048

4 222

3715
1836

5 783

4540
2243

6 613

6203
3065

7 591

7096
3471

3 620

2193
1106

4 400

3922
1938

6 044

4792
2368

6 919

6547
3235

7 946

7490
3663

3 764

2308
1164

4 575

4128
2040

6 304

5044
2492

7 224

6892
3406

8 300

7884
3856

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,34

1,38

1,38

1,38

1,40

1,40

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze lub stojakw - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Ceny podane w tabeli dotycz grzejnikw w wersji standardowej (max. cinienie robocze 5 bar).
Grzejniki w wersji wysokocinieniowej (max. cinienie robocze 8 bar) s o 10% drosze. PKWiU 28.22.11 - 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

105

grzejniki konwektorowe

L
dugo [mm]

VT 22 286 1600

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

NARBONNE VT 22

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE


47

Przykadowy grzejnik

grzejniki
konwektorowe

Narbonne V - wysokoci 1600 i 1800 mm


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

Przykadowy grzejnik

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

47

Narbonne V 21

typ / wysoko 1600 mm

L
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

142 (2)

75/65/20 C
55/45/20 C

599

214 (3)

75/65/20 C
55/45/20 C

729

286 (4)

75/65/20 C
55/45/20 C

860

358 (5)

75/65/20 C
55/45/20 C

987

430 (6)

75/65/20 C
55/45/20 C

1118

502 (7)

75/65/20 C
55/45/20 C

1247

574 (8)

75/65/20 C
55/45/20 C

1378

646 (9)

75/65/20 C
55/45/20 C

1508

718 (10)

75/65/20 C
55/45/20 C

1638

790 (11)

75/65/20 C
55/45/20 C

1766

862 (12)

75/65/20 C
55/45/20 C

1896

V 21 1600 430

typ / wysoko 1800 mm

10

11

20

21

10

11

20

21

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

247
121

372
182

497
243

622
304

747
365

872
427

998
488

1123
549

1248
610

1373
672

1498
733

886

1071

1261

1450

1638

1825

2012

2201

2387

2578

2766

281
140

424
211

566
281

708
352

851
423

993
493

1136
564

1278
635

1421
706

1563
776

1706
847

1359

1619

1878

2137

2396

2654

2916

3175

3435

3693

3954

416
202

627
305

839
408

1050
511

1261
614

1472
716

1683
819

1894
922

2105
1024

2316
1127

2527
1230

1965

2359

2753

3145

3541

3935

4328

4722

5117

5508

5903

452
221

681
333

911
446

1140
558

1369
670

1598
782

1828
894

2057
1006

2286
1118

2515
1230

2745
1343

628

769

909

1048

1187

1328

1467

1608

1749

1888

2027

281
137

424
207

566
277

708
346

851
416

993
486

1136
556

1278
625

1421
695

1563
764

1706
834

932

1141

1352

1555

1764

1973

2180

2385

2596

2804

3008

314
156

473
235

632
314

791
393

950
472

1109
551

1268
630

1427
709

1586
788

1745
867

1904
946

1418

1697

1978

2257

2537

2817

3097

3377

3657

3936

4215

469
229

706
345

944
462

1182
578

1419
694

1657
810

1895
927

2132
1043

2370
1159

2608
1276

2845
1392

2056

2492

2923

3358

3791

4225

4658

5093

5526

5959

6393

509
249

768
376

1026
502

1285
629

1543
755

1801
881

2060
1008

2318
1134

2576
1260

2835
1387

3093
1513

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,40

1,37

1,41

1,40

1,40

1,37

1,40

1,40

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Grzejnik moe by zasilany zarwno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposaone s
ju standardowo w odpowietrznik i korek zalepiajcy. PKWiU 28.22.11 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

106

grzejniki
konwektorowe

Narbonne V - wysokoci 2000 i 2200 mm

V 21 2000 430

nazwa
typ
wysoko
dugo

typ / wysoko 2000 mm

typ / wysoko 2200 mm

L
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

142 (2)

75/65/20 C
55/45/20 C

657

317
156

977

348
174

1478

521
256

2151

570
282

690

354
175

1038

384
194

1538

575
284

2265

633
316

214 (3)

75/65/20 C
55/45/20 C

807

478
235

1204

524
262

1778

786
386

2624

859
424

848

534
264

1284

578
292

1861

866
428

2779

953
476

286 (4)

75/65/20 C
55/45/20 C

958

638
314

1432

701
350

2077

1050
516

3094

1147
567

1010

714
353

1533

772
389

2183

1157
572

3294

1274
636

358 (5)

75/65/20 C
55/45/20 C

1107

799
393

1659

877
438

2378

1315
646

3567

1436
710

1172

893
441

1781

967
488

2502

1448
716

3808

1595
796

430 (6)

75/65/20 C
55/45/20 C

1256

960
472

1888

1054
526

2677

1579
776

4043

1725
852

1332

1073
530

2028

1161
586

2825

1740
860

4321

1916
956

502 (7)

75/65/20 C
55/45/20 C

1407

1120
551

2115

1230
614

2976

1843
906

4516

2014
995

1492

1252
619

2276

1356
684

3145

2031
1004

4835

2236
1116

574 (8)

75/65/20 C
55/45/20 C

1555

1281
630

2342

1406
702

3276

2108
1036

4988

2303
1138

1654

1432
708

2523

1550
782

3467

2322
1147

5349

2557
1276

646 (9)

75/65/20 C
55/45/20 C

1709

1442
709

2568

1583
790

3578

2372
1166

5461

2592
1281

1815

1612
797

2772

1745
880

3790

2614
1292

5862

2878
1437

718 (10)

75/65/20 C
55/45/20 C

1856

1603
788

2797

1759
878

3875

2636
1296

5937

2881
1424

1975

1791
885

3020

1939
978

4111

2905
1435

6375

3199
1597

790 (11)

75/65/20 C
55/45/20 C

2008

1763
867

3025

1936
966

4177

2901
1426

6409

3169
1566

2136

1971
974

3266

2134
1076

4432

3196
1579

6890

3519
1757

862 (12)

75/65/20 C
55/45/20 C

2157

1924
946

3251

2112
1054

4477

3165
1556

6882

3458
1709

2297

2151
1063

3515

2328
1174

4754

3488
1724

7404

3840
1917

10

11

20

21

10

11

20

21

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,39

1,36

1,39

1,38

1,38

1,34

1,38

1,36

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Grzejnik moe by zasilany zarwno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposaone s
ju standardowo w odpowietrznik i korek zalepiajcy. PKWiU 28.22.11 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

107

grzejniki konwektorowe

93

Narbonne V 21

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE


47

Przykadowy grzejnik

grzejniki
konwektorowe

Narbonne V VT - wysoko 1600 i 1800 mm


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

Przykadowy grzejnik

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

47

NARBONNE V VT 21

V VT 21 1600 430

typ / wysoko 1600 mm

typ / wysoko 1800 mm

L
dugo [mm]

parametry
tz / tp / ti

214 (3)

75/65/20 C
55/45/20 C

822

372
182

1207

424
211

1823

627
305

2656

681
333

867

424
207

1285

473
235

1910

706
345

2806

768
376

286 (4)

75/65/20 C
55/45/20 C

966

497
243

1420

566
281

2116

839
408

3101

911
446

1023

566
277

1518

632
314

2227

944
462

3294

1026
502

358 (5)

75/65/20 C
55/45/20 C

1113

622
304

1632

708
352

2407

1050
511

3545

1140
558

1181

708
346

1753

791
393

2542

1182
578

3781

1285
629

430 (6)

75/65/20 C
55/45/20 C

1260

747
365

1843

851
423

2699

1261
614

3989

1369
670

1338

851
416

1985

950
472

2856

1419
694

4271

1543
755

502 (7)

75/65/20 C
55/45/20 C

1407

872
427

2055

993
493

2991

1472
716

4432

1598
782

1496

993
486

2222

1109
551

3174

1657
810

4758

1801
881

574 (8)

75/65/20 C
55/45/20 C

1552

998
488

2268

1136
564

3285

1683
819

4875

1828
894

1654

1136
556

2455

1268
630

3488

1895
927

5247

2060
1008

646 (9)

75/65/20 C
55/45/20 C

1697

1123
549

2478

1278
635

3576

1894
922

5318

2057
1006

1809

1278
625

2689

1427
709

3803

2132
1043

5737

2318
1134

718 (10)

75/65/20 C
55/45/20 C

1843

1248
610

2691

1421
706

3869

2105
1024

5762

2286
1118

1967

1421
695

2922

1586
788

4118

2370
1159

6224

2576
1260

790 (11)

75/65/20 C
55/45/20 C

1989

1373
672

2902

1563
776

4162

2316
1127

6205

2515
1230

2124

1563
764

3157

1745
867

4435

2608
1276

6710

2835
1387

862 (12)

75/65/20 C
55/45/20 C

2137

1498
733

3115

1706
847

4452

2527
1230

6650

2745
1343

2283

1706
834

3390

1904
946

4750

2845
1392

7202

3093
1513

10

11

20

21

10

11

20

21

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

PLN [W]

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,40

1,37

1,41

1,40

1,40

1,37

1,40

1,40

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Grzejnik moe by zasilany zarwno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposaone s
ju standardowo w odpowietrznik i korek zalepiajcy. PKWiU 28.22.11 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

108

grzejniki
konwektorowe

Narbonne V VT - wysoko 2000 mm


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : NARBONNE

parametry
tz / tp / ti

214 (3)

wysoko 2000 mm
10

11

20

21

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

75/65/20 C
55/45/20 C

909

478
235

1 357

524
262

2 001

786
386

2 954

859
424

286 (4)

75/65/20 C
55/45/20 C

1 075

638
314

1 611

701
350

2 338

1050
516

3 487

1147
567

358 (5)

75/65/20 C
55/45/20 C

1 246

799
393

1 868

877
438

2 677

1315
646

4 018

1436
710

430 (6)

75/65/20 C
55/45/20 C

1 415

960
472

2 124

1054
526

3 014

1579
776

4 551

1725
852

502 (7)

75/65/20 C
55/45/20 C

1 585

1120
551

2 381

1230
614

3 354

1843
906

5 087

2014
995

574 (8)

75/65/20 C
55/45/20 C

1 753

1281
630

2 636

1406
702

3 692

2108
1036

5 619

2303
1138

646 (9)

75/65/20 C
55/45/20 C

1 924

1442
709

2 894

1583
790

4 030

2372
1166

6 152

2592
1281

718 (10)

75/65/20 C
55/45/20 C

2 089

1603
788

3 150

1759
878

4 366

2636
1296

6 684

2881
1424

790 (11)

75/65/20 C
55/45/20 C

2 261

1763
867

3 405

1936
966

4 704

2901
1426

7 218

3169
1566

862 (12)

75/65/20 C
55/45/20 C

2 427

1924
946

3 660

2112
1054

5 046

3165
1556

7 752

3458
1709

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C i 55/45/20 C.

wykadnik n

1,39

1,36

1,39

1,38

Cena grzejnika nie obejmuje zawiesze - naley je zamwi osobno. Ceny dotycz grzejnikw w kolorze nienobiaym RAL 9016.
Ceny grzejnikw kolorowych s wysze o 15%. Grzejnik moe by zasilany zarwno z lewej, jak i z prawej strony. Wszystkie grzejniki wyposaone s
ju standardowo w odpowietrznik i korek zalepiajcy. PKWiU 28.22.11 50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

109

grzejniki konwektorowe

L
dugo [mm]

V VT 21 2000 430

nazwa
typ
wysoko
dugo

93

NARBONNE V VT 21

47

Przykadowy grzejnik

grzejniki
konwektorowe

Akcesoria
opis

kod zamwienia

cena [PLN]

AZ1BS000F1001000

98

AZ1BS000R1101000

98

AZ1BS000F1201000

98

AZ1BS000R1301000

98

AZ1BS000F1401000

98

stojak SK 10 (dla gotowej podogi):


Narbonne typ: 11
Narbonne VT typ: 11
skadajcy si z:
- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,
- stopa grna (175 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem- szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
stojak SK 11 (dla surowej podogi):
Narbonne typ: 11
Narbonne VT typ: 11
skadajcy si z:
- stopa dolna (175 mm) - szt. 1,
- stopa grna (200 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem- szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
stojak SK 12 (dla gotowej podogi):
Narbonne typ: 22, 23
Narbonne VT typ: 22, 23
skadajcy si z:
- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,
- stopa grna (175 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem - szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
stojak SK 13 (dla surowej podogi):
Narbonne typ: 22, 23
Narbonne VT typ: 22, 23
skadajcy si z:
- stopa dolna (175 mm) - szt. 1,
- stopa grna (200 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem - szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
stojak SK 14 (dla gotowej podogi):
Narbonne typ: 34, 35
Narbonne VT typ: 34, 35
skadajcy si z:
- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,
- stopa grna (175 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem - szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
Ceny netto w z bez podatku VAT.

110

Akcesoria

grzejniki
konwektorowe

opis

kod zamwienia

cena [PLN]

AZ1BS000R1501000

98

AZ1BS000F1601000

98

AZ1BS000R1701000

98

AZ1BS000F1801000

98

AZ1MS000C1001000

38

stojak SK 15 (dla surowej podogi):


Narbonne typ: 34, 35
Narbonne VT typ: 34, 35
skadajcy si z:
- stopa dolna (175 mm) - szt. 1,
- stopa grna (200 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem - szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
stojak SK 16 (dla gotowej podogi):
Narbonne typ: 46
Narbonne VT typ: 46
skadajcy si z:
- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,
- stopa grna (175 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem - szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
stojak SK 17 (dla surowej podogi):
Narbonne typ: 46
Narbonne VT typ: 46
skadajcy si z:
- stopa dolna (175 mm) - szt. 1,
- stopa grna (200 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem - szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

stojak SK 18 (dla gotowej podogi):


Narbonne typ: 58
skadajcy si z:
- stopa dolna (80 mm) - szt. 1,
- stopa grna (175 mm) z izolowan dwikowo
powierzchni styku z grzejnikiem - szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.

osona do stojakw:
SK 10, SK 12, SK 14, SK 16, SK 18

Ceny netto w z bez podatku VAT.

111

grzejniki konwektorowe

Przeznaczony tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.

grzejniki
konwektorowe

Akcesoria
opis

kod zamwienia

cena [PLN]

AZ1BW00011001000

98

AZ1BW00011101000

98

AZ1BW00011201000

98

AZ1BW00011301000

98

AZ1MW00010001000

38

zawieszenie cienne WK 10:


Narbonne typ: 11, 22
Narbonne VT typ: 11, 22
skadajce si z:
- zawieszenie cienne - szt. 1,
- ruchoma zawieszka mocujca z izolowan
dwikowo powierzchni styku z grzejnikiem
- szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczone tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
zawieszenie cienne WK 11:
Narbonne typ: 23, 34
Narbonne VT typ: 23, 34
skadajce si z:
- zawieszenie cienne - szt. 1,
- ruchoma zawieszka mocujca z izolowan
dwikowo powierzchni styku z grzejnikiem
- szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczone tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
zawieszenie cienne WK 12:
Narbonne typ: 35, 46
Narbonne VT typ: 35, 46
skadajce si z:
- zawieszenie cienne - szt. 1,
- ruchoma zawieszka mocujca z izolowan
dwikowo powierzchni styku z grzejnikiem
- szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczone tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
zawieszenie cienne WK 13:
Narbonne typ: 58
skadajce si z:
- zawieszenie cienne - szt. 1,
- ruchoma zawieszka mocujca z izolowan
dwikowo powierzchni styku z grzejnikiem
- szt. 1,
- uchwyt zabezpieczajcy przed wyjciem - szt. 1

Przeznaczone tylko do grzejnikw


o wysokoci do 286 mm wcznie.
osona do zawiesze ciennych:
WK 10, WK 11, WK 12, WK 13

Ceny netto w z bez podatku VAT.

112

Akcesoria
opis

grzejniki
konwektorowe
kod zamwienia

cena [PLN]

AZ1BU00010001000

28

AZ1BU00011002000

28

zawieszenie cienne WA 10:


Narbonne V typ: 10, 11, 20, 21
(dla szerokoci 142 i 214 mm)
Narbonne V VT typ: 10, 11, 20, 21
(dla szerokoci 142 i 214 mm)
skadajce si z:
- zawieszenie cienne - szt. 1,
- uchwyt dystansowy - szt. 1,
- wkrt - szt. 1, koek rozporowy - szt. 1,
- cao izolowana dwikowo

zawieszenie cienne WA 11:


Narbonne V typ: 10, 11, 20, 21
(od szerokoci 286 mm wcznie)
Narbonne V VT typ: 10, 11, 20, 21
(od szerokoci 286 mm wcznie)
skadajce si z:
- zawieszenie cienne - szt.2,
- uchwyt dystansowy - szt.2,
- wkrty i koki rozporowe,
- cao izolowana dwikowo

Grzejniki Narbonne i Narbonne VT typ 11, 22 o wysokociach od 358 mm do 790 mm s dostpne na zapytanie i jedynie w
wersji ze specjalnymi zawieszeniami ciennymi. Inne typy grzejnikw Narbonne i Narbonne VT nie wystpuj w wysokociach powyej 286 mm.

grzejniki konwektorowe

Ceny netto w z bez podatku VAT.

113

informacje dodatkowe Kolory podstawowe


Dla grzejnikw pytowych, dekoracyjnych, azienkowych i konwektorowych

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1013

RAL 1015

RAL 1035* i **

RAL 1036* i **

RAL 2002

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3015

RAL 4005

RAL 4007

RAL 5000

RAL 5001

RAL 5002

RAL 5003

RAL 5011

RAL 5013

RAL 5014

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5018

RAL 5020

RAL 5021

RAL 5022

RAL 5023

RAL 6000

RAL 6005

RAL 6016

RAL 6019

RAL 6027

RAL 6029

RAL 7001

RAL 7013

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7030

RAL 7035

RAL 7036

RAL 7047

RAL 8003

RAL 8017

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006*

RAL 9007*

RAL 9010

RAL 9016

Prezentowane kolory naley traktowa jako pogldowe.


UWAGA! Rne typy grzejnikw mog mie rne odcienie
tego samego koloru.

114

* kolory metaliczne
** kolory dotycz tylko grzejnikw C, CV, CVM, FC, FCV,
FCVM, FFCV, RC, RCV, RCVM, RRCV, H, HV, FH, FHV

Kolory dodatkowe informacje dodatkowe


Dla grzejnikw pytowych, dekoracyjnych, azienkowych i konwektorowych

RAL 1000

RAL 1001

RAL 1002

RAL 1005

RAL 1006

RAL 1007

RAL 1011

RAL 1012

RAL 1014

RAL 1016

RAL 1017

RAL 1018

RAL 1019

RAL 1020

RAL 1021

RAL 1023

RAL 1024

RAL 1027

RAL 1028

RAL 1032

RAL 1033

RAL 1034

RAL 1037**

RAL 2000

RAL 2001

RAL 2003

RAL 2004

RAL 2008

RAL 2009

RAL 2010

RAL 2011

RAL 2012

RAL 2013* i **

RAL 3000

RAL 3001

RAL 3004

RAL 3005

RAL 3007

RAL 3009

RAL 3011

RAL 3012

RAL 3013

RAL 3014

RAL 3016

RAL 3017

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3022

RAL 3027

RAL 3031

RAL 3032* i **

RAL 3033* i **

RAL 4001

RAL 4002

RAL 4003

115

informacje dodatkowe Kolory dodatkowe


Dla grzejnikw pytowych, dekoracyjnych, azienkowych i konwektorowych

RAL 4004

RAL 4006

RAL 4008

RAL 4009

RAL 4010

RAL 4011* i **

RAL 4012* i **

RAL 5004

RAL 5005

RAL 5007

RAL 5008

RAL 5009

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5019

RAL 5024

RAL 5025* i **

RAL 5026* i **

RAL 6001

RAL 6002

RAL 6003

RAL 6004

RAL 6006

RAL 6007

RAL 6008

RAL 6009

RAL 6010

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6013

RAL 6014

RAL 6015

RAL 6017

RAL 6018

RAL 6020

RAL 6021

RAL 6022

RAL 6024

RAL 6025

RAL 6026

RAL 6028

RAL 6032

RAL 6033

RAL 6034

RAL 6035* i **

RAL 6036* i **

RAL 7000

RAL 7002

RAL 7003

RAL 7004

RAL 7005

RAL 7006

RAL 7008

RAL 7009

RAL 7010

116

Kolory dodatkowe informacje dodatkowe


Dla grzejnikw pytowych, dekoracyjnych, azienkowych i konwektorowych

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7021

RAL 7022

RAL 7023

RAL 7024

RAL 7026

RAL 7031

RAL 7032

RAL 7033

RAL 7034

RAL 7037

RAL 7038

RAL 7039

RAL 7040

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7044

RAL 7045

RAL 7046

RAL 7048* i **

RAL 8000

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8004

RAL 8007

RAL 8008

RAL 8011

RAL 8012

RAL 8014

RAL 8015

RAL 8016

RAL 8019

RAL 8022

RAL 8023

RAL 8024

RAL 8025

RAL 8028

RAL 8029* i **

RAL 9003

RAL 9004

RAL 9011

RAL 9017

RAL 9018

RAL 9022* i **

RAL 9023* i **

Prezentowane kolory naley traktowa jako pogldowe.


UWAGA! Rne typy grzejnikw mog mie rne odcienie tego
samego koloru.

* kolory metaliczne
** kolory dotycz tylko grzejnikw C, CV, CVM, FC, FCV,
FCVM, FFCV, RC, RCV, RCVM, RRCV, H, HV, FH, FHV

117

informacje dodatkowe Wspczynniki korekcyjne


Dla grzejnikw pytowych, dekoracyjnych, azienkowych i konwektorowych
temperatura czynnika
grzejnego [C]

warto wspczynnika do doboru wydajnoci cieplnej grzejnika


przy temperaturach innych ni 75/65/20 C
temperatura powietrza ti w ogrzewanym pomieszczeniu [C]

t1
95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45
40

t2
90
85
80
75
70
85
80
75
70
65
80
75
70
65
60
75
70
65
60
55
70
65
60
55
50
65
60
55
50
60
55
50
55
50
45
50
45
40
45
40
35
40
35
35
30

5
0,48
0,50
0,52
0,54
0,57
0,52
0,54
0,57
0,59
0,62
0,56
0,59
0,62
0,65
0,68
0,61
0,64
0,68
0,72
0,76
0,67
0,71
0,75
0,80
0,85
0,75
0,79
0,84
0,89
0,83
0,88
0,94
0,94
1,00
1,08
1,07
1,15
1,25
1,23
1,34
1,47
1,45
1,60
1,75
1,96

8
0,50
0,52
0,55
0,57
0,60
0,55
0,57
0,60
0,63
0,66
0,59
0,62
0,65
0,69
0,73
0,65
0,68
0,72
0,76
0,81
0,72
0,75
0,80
0,85
0,91
0,79
0,84
0,90
0,96
0,89
0,95
1,02
1,01
1,08
1,17
1,16
1,26
1,37
1,36
1,48
1,65
1,62
1,80
1,98
2,25

12
0,54
0,56
0,59
0,61
0,65
0,58
0,61
0,64
0,67
0,71
0,64
0,67
0,70
0,75
0,79
0,70
0,74
0,78
0,83
0,89
0,78
0,82
0,88
0,94
1,01
0,87
0,93
0,99
1,07
0,98
1,05
1,14
1,13
1,22
1,33
1,31
1,43
1,59
1,56
1,73
1,94
1,90
2,15
2,40
2,79

16
0,57
0,60
0,63
0,66
0,70
0,63
0,66
0,69
0,73
0,77
0,69
0,72
0,77
0,81
0,87
0,76
0,81
0,86
0,91
0,98
0,85
0,90
0,97
1,04
1,13
0,96
1,03
1,11
1,20
1,10
1,18
1,29
1,27
1,39
1,53
1,50
1,66
1,86
1,82
2,05
2,36
2,28
2,64
3,00
3,61

18
0,59
0,62
0,65
0,69
0,73
0,65
0,68
0,72
0,76
0,81
0,72
0,75
0,80
0,85
0,91
0,79
0,84
0,90
0,96
1,04
0,89
0,95
1,02
1,10
1,20
1,01
1,08
1,17
1,28
1,16
1,26
1,37
1,36
1,48
1,65
1,62
1,80
2,03
1,98
2,25
2,63
2,53
2,96
3,41
4,21

20
0,61
0,64
0,68
0,72
0,76
0,67
0,71
0,75
0,80
0,85
0,75
0,79
0,84
0,89
0,96
0,83
0,88
0,94
1,01
1,10
0,94
1,00
1,08
1,17
1,28
1,07
1,15
1,25
1,37
1,23
1,34
1,47
1,45
1,60
1,78
1,75
1,96
2,24
2,17
2,50
2,96
2,83
3,37
3,93
5,01

22
0,64
0,67
0,70
0,75
0,79
0,70
0,74
0,78
0,83
0,89
0,78
0,82
0,88
0,94
1,01
0,87
0,93
0,99
1,07
1,16
0,98
1,05
1,14
1,24
1,37
1,13
1,22
1,33
1,47
1,31
1,43
1,59
1,56
1,73
1,94
1,90
2,15
2,48
2,40
2,79
3,38
3,19
3,89
4,62
6,14

24
0,66
0,70
0,73
0,78
0,83
0,73
0,77
0,82
0,87
0,93
0,81
0,86
0,92
0,99
1,07
0,91
0,97
1,05
1,13
1,24
1,04
1,12
1,21
1,32
1,47
1,19
1,30
1,42
1,58
1,40
1,54
1,71
1,68
1,87
2,13
2,07
2,37
2,78
2,67
3,15
3,92
3,66
4,58
5,54
7,87

Tablica zostaa opracowana dla wspczynnika n = 1,3

przykad:
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepo pomieszczenia wynosi
800 W. Projektowana temperatura wody zasilajcej grzejnik wynosi
55C, a powracajcej z grzejnika 45C. Projektowana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 20C. Dla parametrw 55/45/20C
odczytujemy wspczynnik korekcyjny 1,96. Mnoc obliczeniowe za-

118

potrzebowanie na ciepo (800 W) przez wspczynnik korekcyjny (1,96),


otrzymujemy moc ciepln (1568 W), wedug ktrej dobieramy grzejnik
dla parametrw 75/65/20C.
Oznacza to, e projektowany grzejnik dla parametrw 55/45/20C osignie moc ciepln 800W, za dla parametrw 75/65/20C moc 1568 W.

Aquilo FMK (bez wentylatora) - wysoko 90 mm


PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO

FMK 26 150 09 01

nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

90

B - szeroko [mm]
parametry
tz / tp / ti

180

260

290

340

420

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1000

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

672

173
137
84

695

226
178
110

739

232
183
113

891

299
236
145

953

376
297
183

1100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

739

196
155
95

762

256
202
124

814

263
207
127

981

338
267
164

1059

426
336
207

1200

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

775

219
173
106

802

285
225
138

859

293
231
142

1037

378
298
183

1132

476
375
231

1300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

814

242
191
117

841

315
248
153

903

324
255
157

1088

417
329
202

1205

525
414
255

1400

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

852

264
209
128

880

345
272
167

948

354
279
172

1143

456
360
221

1272

575
453
279

1500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

859

287
227
139

886

374
295
182

958

385
303
187

1155

496
391
240

1295

624
492
303

1700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

970

333
262
161

1004

434
342
210

1088

446
351
216

1307

574
453
279

1490

723
570
351

1900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1047

378
298
184

1083

493
389
239

1178

507
400
246

1420

653
515
317

1631

822
648
399

2100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1120

424
334
206

1167

553
436
268

1267

568
448
275

1525

732
577
355

1771

921
727
447

2300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1199

470
370
228

1244

612
483
297

1362

629
496
305

1631

810
639
393

1916

1020
805
495

2500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1229

515
406
250

1279

672
530
326

1397

690
544
335

1676

889
701
431

1979

1120
883
543

2700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1357

561
442
272

1407

731
576
355

1540

751
592
364

1849

968
763
469

2203

1219
961
591

2900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1429

606
478
294

1486

790
623
383

1631

812
640
394

1956

1046
825
508

2343

1318
1039
639

3100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1509

652
514
316

1570

850
670
412

1727

873
688
423

2069

1125
887
546

2490

1417
1117
687

3300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1587

698
550
338

1649

909
717
441

1817

934
737
453

2176

1204
949
584

2629

1516
1195
735

3500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1664

743
586
360

1733

969
764
470

1906

995
785
483

2288

1282
1011
622

2774

1615
1273
783

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C. Cena grzejnika obejmuje: wann
ocynkowan pomalowan na kolor czarny, wymiennik, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji wysokoci. Wersja wanny wykonanej ze stali nierdzewnej wymaga dopaty 30%. PKWiU 28.22.11-50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

119

grzejniki kanaowe

Lc
dugo
cakowita [mm]

grzejniki kanaowe

Aquilo FMK (bez wentylatora) - wysoko 110 mm

grzejniki kanaowe

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO

Lc
dugo
cakowita [mm]

FMK 26 150 11 01

nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

110

B - szeroko [mm]
parametry
tz / tp / ti

180

260

290

340

420

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1000

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

717

199
157
97

739

266
210
129

791

296
233
144

1008

353
278
171

1020

432
341
210

1100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

791

225
178
109

814

301
238
146

868

335
264
162

1110

399
315
194

1132

489
386
237

1200

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

830

251
198
122

859

336
265
163

919

374
295
181

1172

446
352
216

1210

546
431
265

1300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

868

278
219
135

903

371
293
180

970

413
326
200

1238

492
388
239

1288

603
476
293

1400

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

915

304
240
147

942

406
320
197

1015

452
356
219

1299

539
425
261

1362

660
521
320

1500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

919

330
260
160

948

441
348
214

1027

491
387
238

1311

585
461
284

1384

717
565
348

1700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1037

382
301
185

1070

512
403
248

1159

569
448
276

1490

678
535
329

1593

831
655
403

1900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1120

435
343
211

1159

582
459
282

1261

647
510
314

1620

771
608
374

1742

945
745
458

2100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1199

487
384
236

1244

652
514
316

1357

724
571
351

1749

864
681
419

1899

1058
835
513

2300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1284

539
425
262

1335

722
569
350

1451

802
633
389

1872

957
754
464

2051

1172
924
569

2500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1311

592
467
287

1362

792
624
384

1490

880
694
427

1923

1049
828
509

2119

1286
1014
624

2700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1451

644
508
312

1509

862
680
418

1649

958
756
465

2129

1142
901
554

2354

1400
1104
679

2900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1531

697
549
338

1593

932
735
452

1749

1036
817
502

2252

1235
974
599

2513

1514
1194
734

3100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1615

749
591
363

1676

1002
790
486

1845

1114
878
540

2381

1328
1047
644

2663

1628
1283
789

3300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1699

801
632
389

1765

1072
845
520

1938

1192
940
578

2513

1421
1120
689

2812

1741
1373
845

3500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1777

854
673
414

1849

1142
901
554

2040

1270
1001
616

2633

1514
1194
734

2965

1855
1463
900

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C. Cena grzejnika obejmuje: wann
ocynkowan pomalowan na kolor czarny, wymiennik, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji wysokoci. Wersja wanny wykonanej ze stali nierdzewnej wymaga dopaty 30%. PKWiU 28.22.11-50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

120

Aquilo FMK (bez wentylatora) - wysoko 140 mm


B

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO

FMK 26 150 14 01

nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

140

B - szeroko [mm]
parametry
tz / tp / ti

180

260

290

340

420

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1000

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

915

219
173
106

942

328
259
159

1004

361
285
175

1250

457
360
221

1339

537
423
260

1100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1004

248
195
120

1031

371
293
180

1105

408
322
198

1379

517
407
251

1490

607
479
295

1200

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1054

277
218
134

1088

414
327
201

1167

456
360
221

1458

577
455
280

1593

678
535
329

1300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1105

305
241
148

1143

458
361
222

1229

503
397
244

1536

637
502
309

1692

749
590
363

1400

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1159

334
264
162

1199

501
395
243

1288

551
434
267

1615

697
550
338

1794

819
646
397

1500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1167

363
286
176

1205

544
429
264

1299

598
472
290

1631

757
597
367

1822

890
702
432

1700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1318

421
332
204

1362

630
497
306

1474

693
547
336

1849

877
692
425

2097

1031
813
500

1900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1420

478
377
232

1474

717
565
348

1598

788
622
382

2007

997
787
484

2298

1172
924
569

2100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1525

536
423
260

1580

803
633
389

1720

883
697
428

2169

1118
881
542

2500

1313
1036
637

2300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1631

594
468
288

1692

889
701
431

1845

978
771
474

2327

1238
976
600

2701

1455
1147
706

2500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1664

651
514
316

1733

976
769
473

1895

1073
846
521

2388

1358
1071
659

2785

1596
1258
774

2700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1840

709
559
344

1911

1062
837
515

2091

1168
921
567

2641

1478
1166
717

3100

1737
1370
843

2900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1944

767
604
372

2018

1148
906
557

2214

1263
996
613

2797

1598
1260
775

3301

1878
1481
911

3100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2046

824
650
400

2129

1235
974
599

2343

1358
1071
659

2954

1719
1355
833

3503

2020
1593
980

3300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2153

882
695
428

2242

1321
1042
641

2466

1453
1146
705

3116

1839
1450
892

3704

2161
1704
1048

3500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2261

939
741
456

2350

1407
1110
683

2589

1548
1221
751

3273

1959
1545
950

3906

2302
1815
1116

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C. Cena grzejnika obejmuje: wann
ocynkowan pomalowan na kolor czarny, wymiennik, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji wysokoci. Wersja wanny wykonanej ze stali nierdzewnej wymaga dopaty 30%. PKWiU 28.22.11-50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

121

grzejniki kanaowe

Lc
dugo
cakowita [mm]

grzejniki kanaowe

Aquilo F1T (z wentylatorem) - wysoko 90 mm

grzejniki kanaowe

Uwaga: dla grzejnikw F1T nie stosowa kratek podunych!

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO

Lc
dugo
cakowita [mm]

F1T 26 150 09 01

nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

90

B - szeroko [mm]
parametry
tz / tp / ti

260

290

340

liczba
silnikw

typ transformatora

moc
elektryczna
(VA)

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1000

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1773

837
700
486

1971

1089
911
633

2166

1275
1067
741

11

1100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1858

947
793
550

2063

1233
1031
716

2277

1443
1208
839

11

1200

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1944

1112
931
646

2155

1376
1151
800

2389

1695
1419
985

11

1300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2030

1167
977
679

2247

1519
1271
883

2500

1779
1489
1034

11

1400

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2116

1223
1023
711

2338

1591
1331
925

2612

1863
1559
1083

11

1500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2201

1388
1161
807

2430

1806
1511
1050

2723

2114
1769
1229

11

1700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2373

1608
1346
935

2614

2093
1751
1216

2947

2450
2050
1424

11

1900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2544

1718
1438
999

2797

2236
1871
1299

3170

2618
2191
1521

11

2100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3282

2049
1714
1191

3609

2666
2231
1549

4032

3121
2612
1814

22

2300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3527

2159
1806
1255

3854

2809
2351
1633

4330

3289
2752
1912

22

2500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3772

2489
2083
1447

4099

3239
2710
1882

4627

3793
3174
2204

22

2700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4017

2709
2267
1575

4343

3526
2950
2049

4925

4128
3455
2399

22

2900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4262

2820
2359
1639

4588

3669
3070
2132

5222

4296
3595
2497

22

3100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4507

3040
2544
1767

4833

3956
3310
2299

5520

4632
3876
2692

22

3300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4752

3260
2728
1895

5078

4242
3550
2466

5817

4967
4157
2887

22

3500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4997

3480
2912
2023

5322

4529
3790
2632

6115

5303
4438
3082

22

PAT-02

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C podana jest dla II stopnia biegu wentylatora.
Dla I biegu moc cieplna jest mniejsza o 24 % a dla biegu III moc cieplna jest wiksza o 26 % w stosunku do wartoci podanych w tabeli. Cena grzejnika obejmuje: wann ocynkowan pomalowan na kolor czarny, wymiennik, wentylatory, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji wysokoci. Wersja wanny wykonanej ze stali nierdzewnej wymaga dopaty 10%. PKWiU 28.22.11-50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

122

Aquilo F1T (z wentylatorem) - wysoko 140 mm

grzejniki kanaowe

Uwaga: dla grzejnikw F1T nie stosowa kratek podunych!

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO


nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

140
Lc
dugo
cakowita [mm]

F1T 26 150 14 01

B - szeroko [mm]
parametry
tz / tp / ti

260

290

340

liczba
silnikw

typ transformatora

moc
elektryczna
(VA)

PLN

[W]

PLN

[W]

PLN

[W]

1000

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2292

1225
1025
712

2528

1604
1342
932

2891

1815
1519
1055

11

1100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2394

1386
1160
805

2630

1815
1519
1055

3008

2054
1719
1194

11

1200

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2496

1627
1362
946

2731

2131
1784
1239

3125

2413
2019
1402

11

1300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2598

1708
1429
993

2833

2237
1872
1300

3241

2532
2119
1472

11

1400

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2701

1789
1497
1039

2934

2343
1960
1362

3358

2651
2219
1541

11

1500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2803

2030
1699
1180

3036

2659
2225
1546

3475

3010
2518
1749

11

1700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3007

2352
1969
1367

3239

3082
2579
1791

3709

3487
2918
2027

11

1900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3212

2514
2103
1461

3442

3293
2755
1914

3942

3726
3118
2166

11

2100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4028

2997
2508
1742

4527

3926
3285
2282

5181

4443
3718
2582

22

2300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4301

3158
2643
1835

4798

4137
3462
2404

5493

4682
3918
2721

22

2500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4573

3642
3047
2116

5069

4770
3992
2772

5804

5398
4517
3137

22

2700

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4846

3964
3317
2304

5340

5192
4345
3018

6116

5876
4917
3415

22

2900

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

5119

4125
3452
2397

5610

5403
4521
3140

6427

6115
5117
3554

22

3100

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

5391

4447
3721
2585

5881

5825
4875
3386

6738

6593
5517
3831

22

3300

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

5664

4769
3991
2772

6152

6247
5228
3631

7050

7070
5916
4109

22

3500

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

5936

5092
4261
2959

6423

6670
5581
3876

7361

7548
6316
4387

22

PAT-02

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C podana jest dla II stopnia biegu wentylatora.
Dla I biegu moc cieplna jest mniejsza o 24 % a dla biegu III moc cieplna jest wiksza o 26 % w stosunku do wartoci podanych w tabeli. Cena grzejnika obejmuje: wann ocynkowan pomalowan na kolor czarny, wymiennik, wentylatory, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji wysokoci. Wersja wanny wykonanej ze stali nierdzewnej wymaga dopaty 10%. PKWiU 28.22.11-50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

123

grzejniki kanaowe

Aquilo F1P (wzmocniony z wentylatorem)

grzejniki kanaowe

Uwaga: dla grzejnikw F1P nie stosowa kratek podunych!

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO

szeroko [mm]

180

260

wysoko [mm]

90

90

PLN

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

[W]

PLN

1762

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

1995

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2227

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

2460

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3366

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3657

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

3948

688
478

2094

2426

2758

3090

3948

4281

4613

4239

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

4530

2460
1709

4946

11

2121
1473

11

2491
1730

22

2862
1988

22

3233
2245

22

3603
2503

22

22

4749

3243
2713
1885

1750
1215

4306

2940

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

11

3863

2638
2207
1533

3420

2335
1954
1357

1379
958

2977

2033
1701
1181

11

2534

1730
1448
1006

2091

1428
1195
830

1008
700
1648

1125
942
654

[W]
1205

823

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C

moc elektryczna (VA)

Lc
dugo
cakowita [mm]

nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

liczba silnikw

260

90

180

F1P 26 150 09 01

5279

3974
2760

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C podana jest dla II stopnia biegu wentylatora.
Dla I biegu moc cieplna jest mniejsza o 24 % a dla biegu III moc cieplna jest wiksza o 26 % w stosunku do wartoci podanych w tabeli. Cena grzejnika obejmuje: wann ocynkowan pomalowan na kolor czarny, wymiennik, wentylatory, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji wysokoci. Wersja wanny wykonanej ze stali nierdzewnej wymaga dopaty 10%. PKWiU 28.22.11-50.30. Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

124

Aquilo F2C (grzanie lub chodzenie)

grzejniki kanaowe

Uwaga: dla grzejnikw F2C nie stosowa kratek podunych!

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO

Lc
dugo
cakowita [mm]
600

1000

1400

1800

parametry
tz / tp / ti

F2C 24 100 11 11

nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

110

240

szeroko 240 mm, wysoko 110mm


PLN

[W]

1494

878
741
524
242

11

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C
6/12/26 C

2392

1975
1667
1178
544

11

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C
6/12/26 C

2933

3072
2593
1832
846

11

3525

4169
3518
2486
1148

11

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C
6/12/26 C

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C
6/12/26 C

liczba silnikw

moc elektryczna (VA)

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C podana jest dla II stopnia biegu wentylatora. Dla I biegu moc cieplna jest mniejsza o 17 % a dla biegu III moc cieplna jest wiksza o 8 % w stosunku do wartoci podanych w tabeli. Cena grzejnika
obejmuje: wann ze stali nierdzewnej, wymiennik, wentylatory, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji
wysokoci. PKWiU 28.22.11-50.30.
Moc chodnicza grzejnikw (W) dla parametrow 6/12/26 C podana jest dla II stopnia biegu wentylatora.
Dla I biegu moc chodnicza jest mniejsza o 10 % a dla biegu III moc chodnicza jest wiksza o 4 % w stosunku do wartoci podanych w tabeli.
Ceny netto w z bez podatku VAT.

grzejniki kanaowe

typy grzejnikw dostpne z magazynu

125

Aquilo F4C (grzanie i chodzenie)

grzejniki kanaowe

Uwaga: dla grzejnikw F4C nie stosowa kratek podunych!

PRZYKADOWY OPIS GRZEJNIKA : AQUILO

Lc
dugo
cakowita [mm]
1250

2000

2750

parametry
tz / tp / ti

F4C 34 125 14 11

nazwa
szeroko [cm]
dugo [cm]
wysoko [cm]
materia wanny

140

340

szeroko 340 mm, wysoko 140mm


liczba silnikw

moc elektryczna (VA)

PLN

[W]

2976

1606
1355
958
442

11

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C
6/12/26 C

4278

3221
2718
1921
887

22

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C
6/12/26 C

6070

4837
4082
2885
1332

22

75/65/20 C
70/55/20 C
55/45/20 C
6/12/26 C

Moc cieplna grzejnikw (W) wedug normy PN-EN 442 dla parametrw 75/65/20 C, 70/55/20 C i 55/45/20 C podana jest dla II stopnia biegu wentylatora. Dla I biegu moc cieplna jest mniejsza o 26 % a dla biegu III moc cieplna jest wiksza o 28 % w stosunku do wartoci podanych w tabeli. Cena grzejnika
obejmuje: wann ze stali nierdzewnej, wymiennik, wentylatory, zestaw wykw przyczeniowych, kotwy, ruby poziomujce, klucz imbusowy do regulacji
wysokoci. PKWiU 28.22.11-50.30.
Moc chodnicza grzejnikw (W) dla parametrow 6/12/26 C podana jest dla II stopnia biegu wentylatora.
Dla I biegu moc chodnicza jest mniejsza o 20 % a dla biegu III moc chodnicza jest wiksza o 24 % w stosunku do wartoci podanych w tabeli.
Ceny netto w z bez podatku VAT.
typy grzejnikw dostpne z magazynu

126

Kratki maskujce PMO (bez listwy)


Buk olejowany lub surowy
- kratka poprzeczna

typ

grzejniki kanaowe

Buk lakierowany
- kratka poprzeczna

Db olejowany lub surowy


- kratka poprzeczna

szer.
[mm]

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

d. L
[mm]

1000

214

247

258

297

364

334

349

402

449

521

277

319

336

386

474

1100

229

269

280

331

403

364

379

447

491

575

301

352

364

429

526

1200

252

297

309

359

438

402

417

485

542

626

329

386

401

467

569

1250

265

308

326

376

457

416

436

510

563

652

343

402

420

489

595

1300

275

318

336

393

476

431

454

530

583

677

357

417

438

510

620

1400

297

348

359

420

510

469

485

568

634

730

386

453

467

548

665

1500

318

370

386

448

550

501

524

606

675

781

417

482

504

583

715

1700

359

420

438

510

622

568

592

690

765

888

467

548

569

665

810

1750

373

443

449

541

659

586

626

712

807

940

483

577

584

705

857

1900

403

466

487

571

695

628

659

773

848

991

526

606

636

744

904

2000

422

491

512

599

732

665

694

806

895

1043

550

639

667

781

952

2100

443

516

538

627

768

696

728

847

941

1095

576

671

701

817

1000

2250

478

541

576

659

805

750

761

911

987

1147

621

704

750

857

1047

2300

487

565

588

690

841

764

794

931

1032

1199

636

737

764

896

1093

2500

527

617

639

752

915

832

864

1015

1124

1305

685

802

831

978

1187

2700

571

667

695

806

985

902

940

1091

1217

1408

744

867

904

1048

1284

2750

592

690

721

837

1022

930

974

1135

1257

1460

769

897

940

1089

1331

2900

611

712

747

868

1059

961

1007

1173

1297

1512

794

927

970

1130

1377

3000

636

737

772

899

1094

996

1040

1217

1344

1565

825

960

1003

1170

1421

3100

654

762

796

930

1128

1030

1073

1258

1391

1618

853

992

1035

1210

1465

3300

701

814

846

992

1199

1096

1143

1339

1484

1720

911

1057

1103

1292

1560

3500

739

864

896

1047

1272

1167

1210

1416

1574

1824

962

1121

1167

1363

1654

grzejniki kanaowe

Ceny netto w z bez podatku VAT.

127

grzejniki kanaowe
Db lakierowany
- kratka poprzeczna

typ

Kratki maskujce PMO (bez listwy)


Duraluminium
- kratka poprzeczna lub poduna

Stal nierdzewna
- kratka poprzeczna lub poduna

szer.
[mm]

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

d. L
[mm]

1000

327

376

393

453

555

386

454

487

538

622

1210

1602

1675

1810

2119

1100

352

410

427

504

614

425

499

538

588

690

1334

1764

1843

1993

2331

1200

384

453

469

548

666

466

550

588

645

752

1452

1925

2010

2175

2543

1250

402

470

494

572

697

485

572

609

673

783

1513

2005

2094

2265

2649

1300

418

486

512

596

727

505

594

634

701

814

1575

2085

2178

2354

2755

1400

453

530

548

641

777

538

639

684

752

874

1696

2244

2344

2534

2966

1500

486

563

588

683

838

578

684

734

806

936

1817

2405

2514

2716

3177

1700

548

641

666

777

948

654

775

830

915

1059

2059

2726

2848

3079

3603

1750

565

675

684

823

1003

676

822

859

968

1123

2119

2887

2931

3260

3815

1900

614

708

742

869

1058

734

868

930

1020

1187

2301

3047

3182

3441

4027

2000

642

746

780

913

1114

776

913

979

1074

1249

2420

3207

3350

3622

4239

2100

674

784

818

956

1170

814

958

1027

1128

1311

2543

3366

3518

3803

4451

2250

727

824

876

1002

1226

867

1003

1096

1181

1373

2723

3528

3766

3984

4662

2300

742

863

895

1048

1281

886

1047

1120

1233

1435

2785

3689

3850

4165

4873

2500

802

940

973

1143

1391

964

1137

1222

1345

1559

3026

4007

4186

4528

5297

2700

869

1015

1058

1229

1502

1043

1233

1318

1451

1687

3270

4328

4519

4888

5720

2750

899

1050

1096

1276

1557

1085

1278

1372

1505

1749

3331

4489

4604

5069

5932

2900

930

1084

1135

1322

1612

1120

1322

1420

1559

1810

3511

4649

4855

5250

6144

3000

965

1122

1172

1369

1663

1160

1367

1465

1612

1872

3633

4810

5023

5431

6357

3100

998

1159

1210

1416

1714

1199

1411

1513

1664

1934

3754

4970

5189

5612

6569

3300

1067

1236

1287

1510

1824

1272

1503

1615

1771

2063

3997

5291

5524

5976

6992

3500

1128

1313

1364

1595

1936

1350

1598

1709

1877

2186

4238

5610

5859

6336

7415

Ceny netto w z bez podatku VAT.

Uwaga: Nie stosowa kratek podunych dla grzejnikw F1T, F1P, F2C, F4C

128

Kratki maskujce PML (z listw L)


Buk olejowany lub surowy
- kratka poprzeczna

typ

grzejniki kanaowe

Buk lakierowany
- kratka poprzeczna

Db olejowany lub surowy


- kratka poprzeczna

szer.
[mm]

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

d. L
[mm]

1000

399

436

460

516

607

454

539

611

647

810

454

539

611

647

810

1100

420

466

487

562

656

484

575

670

695

881

484

575

670

695

881

1200

450

509

525

605

704

526

627

714

761

946

526

627

714

761

946

1250

463

522

542

626

728

544

650

741

785

981

544

650

741

785

981

1300

482

534

563

647

752

565

673

772

809

1016

565

673

772

809

1016

1400

512

578

592

688

794

599

713

817

869

1082

599

713

817

869

1082

1500

544

612

628

732

847

642

764

863

919

1158

642

764

863

919

1158

1700

595

671

694

800

926

708

842

966

1023

1282

708

842

966

1023

1282

1750

617

704

714

845

976

736

887

1005

1074

1352

736

887

1005

1074

1352

1900

656

736

760

889

1026

783

931

1069

1125

1421

783

931

1069

1125

1421

2000

674

769

786

920

1072

813

973

1107

1180

1484

813

973

1107

1180

1484

2100

708

801

826

951

1118

853

1015

1161

1235

1546

853

1015

1161

1235

1546

2250

752

833

874

989

1161

902

1056

1237

1289

1611

902

1056

1237

1289

1611

2300

769

864

893

1027

1203

921

1097

1263

1343

1675

921

1097

1263

1343

1675

2500

821

933

958

1110

1297

994

1183

1366

1454

1808

994

1183

1366

1454

1808

2700

881

1003

1032

1185

1391

1075

1280

1460

1566

1944

1075

1280

1460

1566

1944

2750

904

1028

1063

1222

1434

1105

1320

1512

1613

2008

1105

1320

1512

1613

2008

2900

933

1052

1098

1259

1476

1141

1359

1562

1660

2071

1141

1359

1562

1660

2071

3000

963

1085

1128

1299

1517

1172

1401

1612

1714

2131

1172

1401

1612

1714

2131

3100

994

1117

1164

1338

1557

1211

1442

1665

1768

2190

1211

1442

1665

1768

2190

3300

1055

1182

1231

1419

1644

1282

1526

1767

1877

2324

1282

1526

1767

1877

2324

3500

1108

1246

1296

1490

1735

1351

1610

1860

1987

2455

1351

1610

1860

1987

2455

grzejniki kanaowe

Ceny netto w z bez podatku VAT.

129

grzejniki kanaowe
Db lakierowany
- kratka poprzeczna

typ

Kratki maskujce PML (z listw L)


Duraluminium
- kratka poprzeczna lub poduna

Stal nierdzewna
- kratka poprzeczna lub poduna

szer.
[mm]

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

d. L
[mm]

1000

530

631

714

758

946

589

666

687

747

851

1526

2020

2109

2281

2669

1100

565

674

783

813

1032

637

720

748

805

929

1675

2216

2315

2503

2930

1200

615

734

836

890

1108

687

786

806

876

1005

1821

2412

2519

2724

3188

1250

636

760

868

918

1150

708

812

827

909

1041

1893

2506

2619

2831

3313

1300

660

786

903

945

1191

735

838

861

941

1077

1964

2600

2716

2937

3438

1400

700

834

957

1017

1266

776

895

921

1003

1149

2111

2794

2919

3155

3693

1500

751

894

1010

1076

1357

824

953

981

1072

1222

2254

2986

3119

3372

3947

1700

827

987

1130

1198

1500

921

1057

1094

1194

1362

2550

3377

3526

3814

4463

1750

861

1039

1175

1258

1581

957

1118

1142

1259

1440

2619

3566

3621

4028

4713

1900

916

1091

1251

1317

1662

1017

1178

1217

1323

1517

2836

3755

3922

4242

4963

2000

950

1140

1295

1382

1735

1063

1232

1267

1385

1590

2978

3943

4119

4454

5211

2100

998

1188

1360

1446

1808

1115

1285

1330

1446

1663

3120

4131

4314

4665

5459

2250

1055

1236

1447

1508

1884

1178

1339

1412

1509

1734

3334

4317

4612

4875

5705

2300

1078

1284

1478

1570

1959

1205

1393

1443

1572

1805

3400

4502

4702

5085

5950

2500

1164

1385

1599

1702

2116

1301

1503

1563

1706

1951

3687

4881

5099

5514

6451

2700

1258

1497

1707

1832

2274

1399

1619

1677

1833

2105

3971

5259

5493

5940

6951

2750

1293

1544

1768

1887

2349

1446

1672

1740

1895

2176

4035

5440

5580

6144

7190

2900

1336

1590

1828

1941

2423

1495

1725

1798

1957

2247

4245

5621

5871

6348

7429

3000

1372

1639

1885

2005

2493

1540

1779

1851

2020

2319

4380

5800

6057

6551

7665

3100

1419

1688

1948

2069

2563

1592

1832

1912

2083

2390

4515

5979

6244

6753

7901

3300

1499

1785

2069

2196

2718

1681

1940

2033

2210

2541

4794

6348

6630

7169

8392

3500

1581

1883

2177

2324

2873

1780

2056

2146

2336

2685

5073

6717

7015

7586

8877

Ceny netto w z bez podatku VAT.

Uwaga: Nie stosowa kratek podunych dla grzejnikw F1T, F1P, F2C, F4C

130

Kratki maskujce PMZ (z listw Z)


Buk olejowany lub surowy
- kratka poprzeczna

typ

grzejniki kanaowe

Buk lakierowany
- kratka poprzeczna

Db olejowany lub surowy


- kratka poprzeczna

szer.
[mm]

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

d. L
[mm]

1000

542

581

609

686

797

676

717

748

809

982

704

754

792

890

1034

1100

569

621

651

748

857

722

783

815

881

1068

740

806

847

971

1115

1200

611

679

714

805

923

783

834

868

938

1146

796

883

928

1048

1198

1250

627

695

717

831

951

797

867

901

974

1185

815

916

958

1096

1250

1300

652

711

747

857

978

827

899

937

1010

1223

848

949

996

1143

1301

1400

694

773

812

918

1031

888

949

989

1068

1305

903

1030

1082

1222

1389

1500

736

822

863

980

1096

933

1001

1043

1127

1398

957

1069

1122

1274

1426

1700

805

890

936

1056

1180

1041

1116

1162

1256

1531

1048

1158

1217

1373

1535

1750

819

937

951

1119

1247

1044

1174

1182

1321

1615

1065

1219

1237

1455

1621

1900

889

983

1032

1182

1313

1133

1232

1283

1386

1699

1156

1279

1343

1536

1707

2000

914

1027

1070

1217

1371

1180

1284

1324

1444

1767

1188

1335

1390

1581

1782

2100

959

1070

1122

1251

1428

1239

1335

1390

1502

1835

1247

1390

1461

1626

1856

2250

1019

1109

1179

1295

1473

1317

1393

1478

1567

1907

1324

1441

1533

1684

1916

2300

1042

1148

1205

1339

1518

1345

1451

1512

1632

1978

1353

1492

1567

1742

1975

2500

1112

1242

1304

1451

1640

1451

1566

1631

1762

2137

1446

1614

1695

1887

2132

2700

1195

1334

1401

1552

1759

1556

1668

1739

1878

2294

1553

1735

1821

2018

2287

2750

1234

1367

1422

1600

1813

1605

1731

1808

1949

2370

1603

1778

1847

2080

2357

2900

1275

1400

1470

1649

1866

1660

1794

1869

2019

2445

1658

1820

1910

2142

2426

3000

1315

1442

1508

1698

1913

1708

1852

1925

2084

2515

1708

1874

1959

2207

2487

3100

1359

1484

1557

1747

1959

1766

1909

1989

2148

2584

1766

1928

2024

2272

2547

3300

1440

1565

1643

1851

2058

1871

2024

2109

2277

2735

1872

2035

2137

2406

2675

3500

1511

1645

1728

1941

2165

1978

2128

2217

2394

2886

1964

2140

2248

2523

2815

grzejniki kanaowe

Ceny netto w z bez podatku VAT.

131

grzejniki kanaowe
Db lakierowany
- kratka poprzeczna

typ

Kratki maskujce PMZ (z listw Z)


Duraluminium
- kratka poprzeczna lub poduna

Stal nierdzewna
- kratka poprzeczna lub poduna

szer.
[mm]

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

180

260

290

340

420

d. L
[mm]

1000

824

882

927

1043

1211

712

791

815

856

969

1617

2141

2237

2417

2831

1100

866

944

991

1136

1304

769

854

880

921

1055

1775

2349

2453

2652

3104

1200

930

1034

1086

1226

1402

826

930

959

1000

1139

1929

2555

2668

2885

3377

1250

954

1072

1121

1282

1463

848

960

980

1035

1176

2004

2653

2771

2996

3507

1300

992

1110

1167

1338

1524

882

989

1019

1070

1213

2077

2751

2874

3107

3637

1400

1056

1205

1266

1429

1626

930

1057

1089

1140

1294

2230

2955

3086

3337

3905

1500

1119

1251

1314

1491

1667

988

1127

1160

1218

1371

2384

3156

3297

3565

4172

1700

1225

1356

1423

1608

1794

1101

1239

1277

1346

1515

2694

3568

3725

4029

4716

1750

1245

1426

1447

1703

1896

1133

1311

1310

1419

1601

2765

3766

3824

4253

4977

1900

1352

1496

1570

1798

1997

1217

1382

1423

1491

1686

2993

3964

4140

4477

5238

2000

1389

1562

1628

1851

2084

1266

1444

1475

1557

1764

3142

4160

4345

4698

5498

2100

1460

1628

1708

1904

2171

1328

1505

1550

1622

1842

3290

4356

4550

4919

5757

2250

1550

1687

1793

1971

2241

1402

1565

1637

1688

1916

3514

4550

4860

5138

6013

2300

1584

1746

1833

2037

2311

1434

1624

1674

1754

1989

3583

4743

4954

5356

6269

2500

1692

1889

1982

2209

2494

1548

1752

1805

1904

2148

3882

5141

5369

5804

6794

2700

1818

2030

2132

2361

2675

1662

1889

1945

2043

2313

4181

5535

5781

6252

7315

2750

1877

2079

2162

2434

2757

1727

1950

2003

2113

2392

4329

5722

5988

6464

7563

2900

1940

2128

2235

2506

2838

1786

2011

2071

2183

2471

4464

5909

6172

6675

7811

3000

1998

2192

2292

2583

2910

1839

2072

2125

2251

2547

4604

6095

6367

6884

8056

3100

2065

2255

2368

2659

2981

1899

2133

2197

2319

2622

4743

6281

6560

7093

8301

3300

2190

2380

2501

2815

3131

2004

2254

2323

2457

2780

5035

6665

6962

7529

8811

3500

2298

2504

2629

2952

3294

2119

2384

2455

2595

2934

5324

7049

7363

7961

9317

Ceny netto w z bez podatku VAT.

Uwaga: Nie stosowa kratek podunych dla grzejnikw F1T, F1P, F2C, F4C

132

NO
W
O

Kratki maskujce dla F2C


typ

Buk olejowany
lub surowy
kratka poprzeczna

Buk lakierowany
kratka poprzeczna

Db olejowany
lub surowy
kratka poprzeczna

szer. [mm]
d. L [mm]

grzejniki kanaowe

Db lakierowany

Duraluminium

Stal nierdzewna

kratka poprzeczna

kratka poprzeczna

kratka poprzeczna

240
z

Kratki maskujce PMO (bez listwy)


600

143

207

185

218

262

902

1000

239

345

309

364

437

1504

1400

335

481

436

511

614

2107

1800

435

630

567

660

805

2760

Kratki maskujce PML (z listw L)


600

256

311

311

363

388

1138

1000

427

518

518

606

647

1897

1400

562

685

685

801

865

2623

1800

695

866

866

1014

1100

3407

Kratki maskujce PMZ (z listw Z)


600

343

424

445

521

463

1206

1000

571

707

742

868

771

2010

1400

753

934

998

1168

1025

2774

1800

925

1163

1203

1407

1291

3584

grzejniki kanaowe

Ceny netto w z bez podatku VAT.

133

Kratki maskujce dla F4C

NO
W
O

grzejniki kanaowe

typ

Buk olejowany
lub surowy
kratka poprzeczna

Buk lakierowany
kratka poprzeczna

Db olejowany
lub surowy
kratka poprzeczna

szer. [mm]

Db lakierowany

Duraluminium

Stal nierdzewna

kratka poprzeczna

kratka poprzeczna

kratka poprzeczna

340

d. L [mm]

Kratki maskujce PMO (bez listwy)


1250

376

563

489

572

673

2265

2000

599

895

781

913

1074

3622

2750

837

1257

1089

1276

1505

5069

Kratki maskujce PML (z listw L)


1250

626

785

785

918

909

2831

2000

920

1180

1180

1382

1385

4454

2750

1222

1613

1613

1887

1895

6144

Kratki maskujce PMZ (z listw Z)


1250

831

974

1096

1282

1035

2996

2000

1217

1444

1581

1851

1557

4698

2750

1600

1949

2080

2434

2113

6464

Ceny netto w z bez podatku VAT.

134

Akcesoria

grzejniki kanaowe

opis

kod zamwienia

cena
[PLN]

AZA3PTV01
AZA3PTV02

63
63

AZA3PRS01
AZA3PRS02

46
46

AZA3PTH01

291

AZA3PPT01

104

AZA3PTP02

301

AZA3PSP01

134

AZA3PPT02

287

zawr termostatyczny DN15 wersja skrcona NF:


PN10 / 110 C
Wersja prosta DN15
Wersja ktowa DN15

PTV-01
PTV-02

Nastawa zaworu

kv [m3/h]

0,10

0,20

0,31

0,45

0,69

0,89

zawr odcinajcy DN15:


PN10 / 110 C
Wersja prosta DN15
Wersja ktowa DN15

PRS-01
PRS-02

Liczba obrotw
0,25 0,5 0,75
od zamknicia
kv [m3/h]

0,2 0,4

1,5

2,5

3,5

kvs

0,5 0,65 1,0

1,3

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

gowica termostatyczna z kapilar PTH-01:


Zakres regulacji temperatury
Dugo kapilary
Ochrona przeciw zamarzaniowa

8-28 C
2m
8 C

termostat pokojowy PPT-01:


Napicie robocze
230 V / 50 Hz
Zakres nastawienia danej temperatury 8 - 30 C
Obcialno stykw
0,2-6 (2) A
Stopie ochrony
IP 30
Kolor
biay RAL 9010
Szer. x wys. x g.
96,4 x 99,6 x 42,8 mm
Uwaga: Termostat umieci ok. 1,5 m nad podog tak, aby nie by naraony na
promieniowanie soneczne lub inne lokalne rdo ciepa lub chodu.

siownik elektryczny PTP-02 do sterowania zaworem termostatycznym:


Napicie robocze
Dugo przewodu
Pobr mocy
Prd wczenia (przejciowy)
Przewd przyczeniowy
Stopie ochrony
Przycze gwintowane

230 V / 50 Hz (bezprdowo zamknity)


1,2 m
2,5 W
250 mA (230 V / 50 Hz)
2 x 0,75 mm2
IP 41 (monta poziomy)
IP 43 (instalacja 45 od osi pionowej)
M30 x 1,5

Napicie robocze
Liczba stopni obrotw
Obcialno stykw
Stopie ochrony
Kolor
Szer. x wys. x g.

230 V / 50 Hz
wyczone + 3
0,2-6 (2) A
IP 30
biay RAL 9010
96,4 x 113,1 x 42 mm

termostat pokojowy PPT-02 z rcznym trzystopniowym


przecznikiem obrotw:
Napicie robocze
Zakres nastawienia danej temperatury
Liczba stopni obrotw
Obcialno stykw
Stopie ochrony
Kolor
Szer. x wys. x g.

230 V / 50 Hz
8 - 30 C
wyczone + 3
0,2-6 (2) A
IP 30
biay RAL 9010
96,4 x 113,1 x 42 mm

Uwaga: Termostat umieci ok. 1,5 m nad podog tak, aby nie by naraony na
promieniowanie soneczne lub inne lokalne rdo ciepa lub chodu.
Ceny netto w z bez podatku VAT.

135

grzejniki kanaowe

rczny trzystopniowy przecznik obrotw PSP-01:

grzejniki kanaowe

Akcesoria
opis

kod zamwienia

cena
[PLN]

AZA3PER05

583

AZA3PER06

720

AZA3PER06IK

98

AZA3PER05DO

164

AZA3QAA32

151

AZA3QAH11

85

AZA3PAT01M01
AZA3PAT02M01
AZA3PAT04M01
AZA3PAT06M01

495
709
727
870

AZA3PAT01M02
AZA3PAT02M02
AZA3PAT04M02
AZA3PAT06M02

495
709
727
870

termostat pokojowy PER-05 z automatycznym przecznikiem


obrotw - moliwo zdalnego sterowania pilotem:
Napicie robocze
Pobr mocy
Wyjcia sterujce - obcialno
Stopie ochrony
Zakres nastawienia danej temperatury
Sterowanie obrotami wentylatora
Szer. x wys. x g.

230 V / 50 Hz
maks. 8 W
230 V / 50 Hz, max 4 (2) A
IP 30
5 - 40 C
rczne (0,1,2,3) / automatyczne
86 x 86 x 39 mm

Uwaga: Regulator umieci ok. 1,5 m nad podog tak, aby nie by naraony na
promieniowanie soneczne lub inne lokalne rdo ciepa lub chodu.
Uwaga: zamawia razem z puszk podtynkow PER-06-IK

termostat pokojowy PER-06 z automatycznym przecznikiem


obrotw i programem tygodniowym - moliwo zdalnego
sterowania pilotem:
Napicie robocze
Pobr mocy
Wyjcia sterujce - obcialno
Stopie ochrony
Zakres nastawienia danej temperatury
Sterowanie obrotami wentylatora
Szer. x wys. x g.

230 V / 50 Hz
maks. 8 W
230 V / 50 Hz, max 4 (2) A
IP 30
5 - 40 C
rczne (0,1,2,3) / automatyczne
86 86 39 mm

Uwaga: Regulator umieci ok. 1,5 m nad podog tak, aby nie by naraony na
promieniowanie soneczne lub inne lokalne rdo ciepa lub chodu.
Uwaga: zamawia razem z puszk podtynkow PER-06-IK

puszka podtynkowa PER-06-IK


do PER-05 i PER-06.

pilot zdalnego sterowania PER-05-DO


do PER-05 i PER-06.

Nacienny czujnik temperatury QAA-32


Zakres pomiaru temperatury
Dokadno pomiaru przy temp. 25
Staa czasowa
Podczenia elektryczne
Stopie ochrony
Szer. x wys. x g

0 - 40
0,3K
6 min
IP30
97 x 100x36

Przylgowy czujnik temperatury QAH-11 z rezystancyjnym


elementem pomiarowym typu NTC do urzdze z funkcj
grzania i /lub chodzenia
Zakres pomiaru temperatury
Dokadno pomiaru przy temp. 25
Staa czasowa

- 20.+ 70
0,3K
1,5 min

transformator PAT 230 / 12 V 50 Hz


wersja natynkowa
PAT-01-M-01
PAT-02-M-01
PAT-04-M-01
PAT-06-M-01

wersja podtynkowa
PAT-01-M-02
PAT-02-M-02
PAT-04-M-02
PAT-06-M-02
Ceny netto w z bez podatku VAT.

136

pobr mocy [W]


45
90
160
300

pobr mocy [W]


45
90
160
300

Wspczynniki korekcyjne

grzejniki kanaowe

Dla grzejnikw kanaowych


temp.
temp.
wody powietrza
zasilajacej
35
[C ]
[C ]
90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24

0,78
0,63
0,51
0,73
0,59
0,47
0,69
0,55
0,44
0,64
0,51
0,40
0,60
0,47
0,37
0,56
0,43
0,33
0,51
0,39
0,30
0,47
0,35
0,27
0,42
0,31
0,23
0,37
0,27
0,19

grzejnik kanaowy Aquilo FMK n=1,4


40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

0,88
0,73
0,62
0,83
0,69
0,58
0,78
0,64
0,54
0,73
0,60
0,50
0,69
0,56
0,46
0,64
0,51
0,41
0,59
0,47
0,37
0,54
0,42
0,33
0,49
0,37
0,29
0,43
0,33
0,25

0,98
0,83
0,72
0,93
0,78
0,67
0,87
0,73
0,63
0,82
0,69
0,58
0,77
0,64
0,54
0,71
0,59
0,49
0,66
0,54
0,44
0,60
0,49
0,40
0,55
0,43
0,35

1,08
0,93
0,81
1,02
0,87
0,76
0,96
0,82
0,71
0,90
0,77
0,66
0,85
0,71
0,61
0,79
0,66
0,56
0,73
0,60
0,51
0,67
0,55
0,46

1,17
1,02
0,90
1,11
0,96
0,85
1,05
0,90
0,79
0,99
0,85
0,74
0,92
0,79
0,68
0,86
0,73
0,63
0,80
0,67
0,57

1,26
1,11
0,99
1,19
1,05
0,93
1,13
0,99
0,87
1,07
0,92
0,82
1,00
0,86
0,76
0,93
0,80
0,70

1,35
1,19
1,08
1,28
1,13
1,01
1,21
1,07
0,95
1,14
1,00
0,89
1,07
0,93
0,83

1,43
1,28
1,16
1,36
1,21
1,09
1,29
1,14
1,03
1,22
1,07
0,96

1,52
1,36
1,24
1,45
1,29
1,17
1,37
1,22
1,10

1,61
1,45
1,32
1,53
1,37
1,25

1,69
1,53
1,40

temp. wody powrotnej [C ]

temp. wody powrotnej [C ]

1,51
1,40
1,30

1,40
1,28
1,19
1,45
1,34
1,25

1,28
1,17
1,08
1,34
1,22
1,13
1,39
1,28
1,19

1,17
1,06
0,97
1,22
1,11
1,02
1,28
1,16
1,07
1,33
1,21
1,12

1,06
0,95
0,86
1,11
1,00
0,91
1,16
1,05
0,96
1,21
1,10
1,01
1,26
1,15
1,06

0,95
0,84
0,75
1,00
0,89
0,80
1,05
0,94
0,85
1,10
0,99
0,90
1,15
1,04
0,95
1,19
1,08
0,99

0,84
0,73
0,64
0,89
0,78
0,69
0,94
0,83
0,74
0,99
0,88
0,79
1,04
0,92
0,83
1,08
0,97
0,88
1,13
1,01
0,92

0,73
0,62
0,54
0,78
0,67
0,59
0,83
0,72
0,63
0,88
0,77
0,68
0,92
0,81
0,72
0,97
0,86
0,77
1,01
0,90
0,81
1,06
0,94
0,85

0,62
0,52
0,44
0,67
0,57
0,48
0,72
0,61
0,53
0,77
0,66
0,57
0,81
0,70
0,61
0,86
0,74
0,65
0,90
0,78
0,69
0,94
0,83
0,73
0,98
0,87
0,77

0,52
0,42
0,33
0,57
0,46
0,38
0,61
0,51
0,42
0,66
0,55
0,46
0,70
0,59
0,50
0,74
0,63
0,54
0,78
0,67
0,58
0,83
0,71
0,61
0,87
0,75
0,66
0,91
0,78
0,68

0,46
0,36
0,28
0,51
0,40
0,32
0,56
0,44
0,35
0,59
0,48
0,39
0,63
0,52
0,42
0,67
0,55
0,46
0,71
0,59
0,49
0,76
0,62
0,52
0,79
0,66
0,56
0,82
0,69
0,59

15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24
15
20
24

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

temp.
powietrza

grzejnik kanaowy Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C z wentylatorem n=1,1

[C ]

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90
temp.
wody
zasilajacej
[C ]

Przykad: Grzejnik: FMK-26-100-11, moc cieplna 75/65/20 C: QN = 266 W,


Temperatura zasilania: 55 C, Temperatura powrotu: 45 C, Temperatura powietrza: 20 C, Wspczynnik korekcji K1 = 0,49
Obliczona moc cieplna: Q = QN x K1 = 266 W x 0,49 = 130 W

grzejniki kanaowe

Uwaga: Wszystkie moce cieplne podawane s dla duraluminiowej kratki poprzecznej. Dla kratki drewnianej i ze stali nierdzewnej naley pomnoy warto mocy cieplnej przez wspczynnik 0,95.

137

Sposb opisywania

grzejniki kanaowe
grzejniki
typ
FMK = bez wentylatora
F1T = z wentylatorem
F1P = wzmocniony
z wentylatorem

szeroko
18 = 180 mm
26 = 260 mm
29 = 290 mm
34 = 340 mm
42 = 420 mm

dugo

100 = 1000 mm

wysoko
09 = 90 mm
11 = 110 mm
14 = 140 mm

350 = 3500 mm

materia wanny
01 = stal ocynkowana, standard
02 = stal ocynkowana *)
11 = stal nierdzewna, standard
12 = stal nierdzewna *)
*) niestandardowe wykonanie grzejnika
oznacza to, e wymiary grzejnika s inne,
ni podane w niniejszym katalogu

Uwaga:

F1T - szeroko tylko 260, 290, 340 mm (wysoko - 90 lub 140 mm)
F1P - szeroko jedynie 180 lub 260 mm (wysoko - tylko 90 mm) - dugo tylko do 3000 mm

przykad:
grzejnik typ Aquilo FMK, szeroko 260 mm, dugo 1500 mm, wysoko 90 mm,
wanna z blachy ocynkowanej, wykonanie standardowe

FMK

26

150

09

01

opis grzejnika: FMK-26-150-09-01


Wersja basenowa (wanna konwektora ze stali nierdzewnej w specjalnym wykonaniu, specjalne wykonanie wentylatorw itp.)
dostpna na zapytanie. Wersje naronikowe dostpne na zapytanie. Wykonanie na podstawie dokumentacji rysunkowej zatwierdzonej przez klienta.

typ
F2C = grzanie lub
chodzenie

szeroko
24 = 240 mm

dugo
060 = 600 mm

wysoko

11 = 110 mm

14 = 140 mm

materia wanny

11 = stal nierdzewna, standard

11 = stal nierdzewna, standard

180 = 1800 mm

typ
F4C = grzanie oraz
chodzenie

szeroko
34 = 340 mm

dugo
125 = 1250 mm

wysoko

materia wanny

275 = 2750 mm

kratki
typ
PMO = Kratka bez listwy
PML = Kratka z listw L
PMZ = Kratka z listw Z

szeroko

18 = 180 mm
24 = 240 mm
26 = 260 mm
29 = 290 mm
34 = 340 mm
42 = 420 mm

dugo

100 = 1000 mm
350 = 3500 mm

typ / materia

11 = poprzeczna,
duraluminium
21 = poduna,
duraluminium
lub
12 = poprzeczna, buk
14 = poprzeczna, db

lub
13 = poprzeczna,
stal nierdzewna
23 = poduna,
stal nierdzewna

wykoczenie
/ kolor kratki

wykoczenie
listwy

00 = naturalne
01 = zote
02 = jasny brz
03 = ciemny brz
04 = czarne

00 = surowy
20 = olejowany
22 = lakierowany

00 = naturalna

00 = listwa L,
duraluminium
naturalne
01 = listwa L,
duraluminium
zote
02= listwa L,
duraluminium
jasny brz
03= listwa L,
duraluminium
ciemny brz
04= listwa L,
duraluminium
czarne
00 = listwa Z,
duraluminium
naturalne

138

Sposb opisywania

grzejniki kanaowe

kratki (cd)
przykad 1:
kratka bez listwy, szeroko 260 mm, dugo 1500 mm, poprzeczna, buk surowy

PMO

26

150

12

00

opis kratki: PMO-26-150-12-00

przykad 2:
kratka z listw L, szeroko 260 mm, dugo 1500 mm, poprzeczna,
duraluminium naturalne, listwa duraluminium ciemny brz

PML

26

150

11

00

03

opis kratki: PML-26-150-11-00-03

przykad 3:
kratka z listw Z, szeroko 260 mm, dugo 1500 mm, poduna,
duraluminium naturalne, listwa duraluminium naturalne

PMZ

26

150

21

00

00

opis kratki: PMZ-26-150-21-00-00

Zalecane wykonanie kratki dla wersji basenowej z duraluminium.


W obiektach gdzie mog wystpowa due obcienia kratek (salony samochodowe, sale gimnastyczne) zaleca si
stosowanie kratek z duraluminium lub stali nierdzewnej.

Uwaga:
Wszystkie grzejniki Aquilo w przypadku koniecznoci zastosowania ich na basenach musz by zamawiane w wykonaniu
specjalnym. Dotyczy to specjalnego wykonania wanny ze stali nierdzewnej a take specjalnego wykonania pozostaych
elementw wyposaenia grzejnika kanaowego.

139

grzejniki kanaowe

Kratki do grzejnikw Aquilo wykonane z buku lub dbu surowego maj wilgotno ok. 10%. Aby umoliwi klientowi
nadanie odpowiedniej barwy wedug indywidualnych potrzeb, nie s fabrycznie zabezpieczone adnym lakierem.
Jednake w czasie skadowania lub po zamontowaniu ze wzgldu na moliwo wchaniania wilgoci z otoczenia kratki
z drewna surowego mog ulega wydueniu nawet o 2-3 mm na kady metr dugoci kratki. Aby uchroni si przed
negatywnymi skutkami tego zjawiska naley chroni kratki przed moliwoci zawilgocenia. Malowanie olejem lub
lakierem eliminuje niepodane efekty wyduania si i skracania kratek drewnianych. W przypadku zawilgocenia, kratki
lakierowa dopiero po ich wyschniciu i osigniciu z powrotem wymaganej dugoci, odpowiedniej do wymiarw wanny.

02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15


budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00, fax (22) 544 10 01, e-mail: purmow@purmo.pl

Cennik_08_2012_PL

WWW.PURMO.PL
Rettig Heating Sp. z o.o.