ALGEMENE VERENIGING VAN RESERVE MILITAIREN

DE

RESERVIST

AANGESLOTEN BIJ NRFK AFMP

augustus 2012

Van de redactie
Bij het samenstellen van dit nummer is het inmiddels zomer geworden. een nummer met enige verandering van zowel vorm als samenstelling binnen de redactie. Laat ik met de samenstelling van de redactie beginnen. De vlekkenloze samenwerking met de tweede luitenant (r) Benneker is abrupt gestopt. vanaf heden werken we alleen nog maar samen met de kapitein (r) Benneker. Ben Proficiat!

Inhoudsopgave
5 6 9 10 11 15 19 20 21 22 AvrM/Centurion deed mee met “exercise Altcar Challenge 2012” De regionale Militaire vaardigheids Wedstrijd Long Distance Patrol 2012 verslag van de laatste MCAM 18-uursrit op 20 en 21 april 2012 Open Dagen Koninklijke Landmacht 2012 in Oirschot Het relaas van een reservist (slot) veteranencruise 2012 AvrM regio Noord-Oost in de siM-KKW 2012 De AvrM op de digitale snelweg Armed Forces Day 2012 UK

Dan de buitenkant van dit blad Daar waar het embleem van de AESOR stond vind u nu het embleem van de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK). Zoals u wellicht al wist vormt de AVRM samen met de KVNRO de NRFK. Deze federatie is gesprekspartner voor defensie. De PR-groep van de AVRM presenteert zich tijdens de open dagen bij de diverse krijgsmachtonderdelen, als NRFK-AVRM. U kunt ons dan treffen op het reservistenplein. We hopen dat wij, als redactie ,wederom een mooie melange voor u hebben uitgezocht van het scala aan activiteiten die onze vereniging in het binnen- en buitenland rijk is. Naast dit blad is de AVRM ook flink actief op het web. U kunt uzelf ook aanmelden op Facebook van de AVRM en op deze wijze op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen de Reservisten wereld. Zowel nationaal

als internationaal. Voor alle ins en outs verwijs ik u naar het stukje van Kpl1 Dennis Verheule die u meeneemt op de digitale snelweg. In dit nummer wordt op diverse manieren aandacht geschonken aan de diverse activiteiten die onze leden hebben ondernomen. Zo waren we prominent aanwezig tijdens de open dagen van de Koninklijke Landmacht, de Nationale Veteranendag en de Marine dagen. Ook hiervan vindt u verslag in dit nummer. Rest mij nog een oproep te doen voor het aanleveren van copy en punten voor de activiteitenkalender in de Reservist. Ook uw verhaal en evenement is interessant en brengt variatie in het blad voor alle leden. Rest me u namens de gehele redactie veel leesplezier toe te wensen. Sld1 László Szekula

Rubrieken
PAG 2 Van de redactie PAG 4 Inschrijving AVRM/NRFK activiteiten PAG 14 Agenda Militaire Activiteiten 2012

De reservist AUGUSTUS 2012

De reservist nummer 2 - kwartaalperiodiek van de avrm

UKRFA Hightown ISK SA80 Browning
PAG 5 - AVRM/Centurion deed mee met ”Exercise Altcar Challenge 2012”.

ODKL NRFK KMAR MOGOS

KNVRO CIMIC OVV KEK CV90 O&O

PAG. 11 - Open Dagen Koninklijke Landmacht 2012 in Oirschot

Rhenen SS

Stuka Emmerich

PAG. 15 - Het relaas van een reservist (slot)

3

Inschrijving AVRM/NRFK Activiteiten 2012
Aanmelding en informatie: www.avrm.nl

Vierdaagse van Nijmegen
17 t/m 20 juli 2012 Ook dit jaar kunnen AvrM Leden de vierdaagse lopen in ons eigen detachement. • Maximaal 24 deelnemers • Legering op Kamp Heumensoord • Inschrijving staat open voor AVRM Leden met de status RSD en RMT inschrijven is mogelijk vanaf februari 2012

De Militaire Sport Proeven:
• • • • • • MVK MLV GMZ DSA ÖSTA IDRAETSMAERKET

Raadpleeg onze website voor het volledige “van dag tot dag” programma. informatie en aanmelding: www.avrm.nl Activiteiten & Laatste Nieuws

AVRM Long Distance Patrol
Datum: oktober 2012 Lokatie: Europees berglandschap, nader te bepalen. Deelname: Iedereen die over een goede fysieke gesteldheid bezit en dit kan aantonen informatie en aanmelding: www.avrm.nl Activiteiten & Laatste Nieuws

De reservist auGuStuS 2012

AVRM/Centurion deed mee met “Exercise Altcar Challenge 2012”
Op 5 en 6 mei jl. organiseerde de UKrFA (United Kingdom reserve Forces Association) de jaarlijkse Military skills Competition exercise Altcar Challenge 2012. De reservisten van de royal Air Force, Army en royal Navy kunnen dan in het plaatsje Hightown, samen met andere reservisten van andere landen meedoen aan een gevarieerd programma, welke op zaterdag en zondag plaatsvinden. Dit jaar waren er 16 onderdelen op zaterdag en zoals gewoonlijk op zondag de “Falling Plates Competition”.

nen of vrouwen, of een mixed team. Het programma startte om 07.30 uur en eindigde om 18.45 uur. Een dag die weliswaar omvliegt, maar ook zijn tol eist op het moment dat je aan je avondeten begint en daarna niet meer wilt opstaan. Donderdag Op donderdag 3 mei vertrokken we met het team richting Liverpool. Rene V., Dennis K., Gilbert P., Leen S., Ron H. en ik vormden een team, waarbij Ron en ik als reserve stonden om de nieuwelingen een kans te geven als team te kunnen acteren. Na tien jaar vond ik het ook wel eens leuk om als begeleider (observer) de groep te coachen. Nadat de reis voorspoedig was verlopen en wij met het openbaar vervoer van de Merseyside het Altcar Training Centre hadden bereikt, gingen we Liverpool verkennen. Voor drie van de mannen was Liverpool onbekend terrein en daarom hebben we ook wat sightseeing met de Yellow Duck Marine gedaan. Dit zijn oude amfibische voertuigen die gebruikt worden om de stad en de haven te verkennen. Spectaculair is daarbij het moment dat de haven ingereden wordt. vrijdag Vrijdag’s is altijd de verplichte weapon handling. Zonder deze training mag er niet deelgenomen worden, aangezien de SA80 en de Browning deze twee dagen gebruikt gaan worden. Tevens is de captain’s briefing op vrijdag. Rene fungeerde als teamcaptain en aangezien hij half Brits is en beschikt over een Brits paspoort, was er zoals verwacht geen taalprobleem. Dit bleek gedurende de twee dagen een gunstige bijkomstigheid. Zaterdag Na de gebruikelijk reveille om 06.00 uur middels een brandalarm, waarbij iedereen zich moet melden op de appèlplaats (heel fijn altijd), kon er in groepen worden ontbeten en gestart. Dit jaar deden er 47 teams mee, waaronder Tsjechen, Fransen en Duitsers. Teams kunnen bestaan uit volledig manHet team van de AVRM/Centurion deed het, met drie deelnemers die voor het eerst meededen, niet slecht. Eén onderdeel werd helaas gemist omdat de tijdtabel verkeerd werd gelezen. Een fout die ik ook eerder maakte in het verleden. Al doende leert men echter. Een score om één van de prijzen binnen te halen is dan wel vervlogen. Uiteindelijk zijn we ongeveer halverwege het algemene klassement geëindigd. ’s Avonds is er altijd het gebruikelijke feest, wat dit jaar wat lauw was, net zoals het bier. De teamcaptain moest ‘acte de présence’ geven op het officiële diner (na afloop bleek ook ik uitgenodigd te zijn. Foutje). Rene had zijn avond Gala-tenue meegenomen. Tenminste, dat dacht hij. Hij bleek echter zijn broek vergeten en moest daarom in aangepast tenue aanschuiven en vele malen proosten op the Queen.

5

Zondag Zondag werd de “Falling Plates Competition” gehouden, waarbij vier teams tegelijkertijd van 300m naar het 200m punt rennen met hun SA80, daar laden en zo snel mogelijk hun tien plates met ieder 10 patronen omver schieten. Of althans zoveel mogelijk. Helaas strandde het team al na de eerste ronde. De competitie kon echter niet worden afgerond, aangezien er te weinig munitie voorhanden was en de rest ergens achter slot en grendel lag. Een pijnlijke situatie, met name omdat twee militairen van het ISK de gehele dag ervoor, alle SA80 geweren op het nulpunt hadden ingeschoten.

De prijsuitreiking werd vooraf gegaan door een parade met muziek. Van het uittreden van de teams en de ontvangst name van de prijzen kunnen wij nog wat van leren. Dat ziet er in de regel strak uit. Daarna huiswaarts om weer uit te zien naar het volgend jaar om deel te nemen! Het is een echte aanrader om met een team af te reizen naar Hightown. Je maakt leuke contacten, doet kennis op en leert Liverpool kennen. Ik zou zeggen geef je zelf begin volgend jaar op! SM (R) Koert Veldmaat, 20 Natresbataljon

De Regionale Militaire Vaardigheids Wedstrijd
van 15 t/m 17 juni j.l. werd op het oefenterrein en de schietbaan van de “Oranjekazerne” in schaarsbergen voor de 10e keer de regionale Militaire vaardigheids Wedstrijd (rMvW) van de AvrM-West georganiseerd.

vrijdag Omdat het een soort jubileum was, werd er een extra dag aan deze wedstrijd toegevoegd. Op vrijdagmorgen meldden enkele organisatoren zich al vroeg bij het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) op de kazerne, om de sleutels van een aantal gebouwen op het “Groot Heidekamp” op te halen en de andere zaken door te spreken. Vanwege een bekende wandelmars, de “Falcon Walk”, die georganiseerd werd door de 11e Luchtmobiele Brigade (LUMOB) en die de volgende dag door enkele duizenden wandelaars, in de omgeving van Schaarsbergen gelopen zou worden, was de keuken nog bezet. Ondanks het feit, dat de AVRM-West zich niet van tevoren had opgegeven, voor de warme avondmaaltijd (omdat men niet wist dat de eetzaal open zou zijn), werd voor 20 personen extra gekookt en zouden de organisatoren de avondmaaltijd kunnen gebruiken, in de eetzaal van de kazerne. Uiteraard komt deze welwillendheid mede door de manier waarop de AVRM-West zaken met het logistieke personeel doet, maar ook door de goede contacten, die er

De reservist auGuStuS 2012

al enkele jaren zijn, met het facilitair bedrijf van LUMOB! Omdat men al zo vroeg op de “Oranjekazerne” aanwezig was, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt, om even een bezoek aan de schietbaan te brengen, om te kijken of alles daar gereed was, voor de wedstrijd van de volgende dag en er werd een kort bezoek gebracht aan voorterrein van de kazerne, die ook bij deze wedstrijd betrokken zou worden. Na een uitstekende avondmaaltijd, waarbij de kok persoonlijk kwam vragen of alles naar wens was, werd een nabijgelegen leslokaal in gebruik genomen en werden de begeleiders van de verschillende onderdelen nog even gebriefd, door de secretaris. Aansluitend werden de deelnemende teams aan de RMVW in dezelfde ruimte opgevangen. Door allerlei oorzaken waren een aantal teams afgevallen, maar er bleven er nog genoeg over, om het een interessante wedstrijd te laten zijn, waarvan reservisten wat kunnen leren! Er meldden zich teams aan van het Korps Nationale Reserve (NATRES), de Defensie Schietvereniging (DSV) en de Studentenweerbaarheden uit diverse steden. Jammer genoeg vielen een aantal teams van de Reservisten van de Koninklijke Marine (KMR) af, omdat er gelijktijdig een sportdag op de “Van Ghentkazerne” in Rotterdam werd georganiseerd. Ook de buitenlandse teams (RK Emsland) waren door omstandigheden verhinderd. In de avonduren startte men op het oefenterrein van LUMOB met het eerste gedeelte van de RMVW, een gecombineerde oriëntatieloop.

De route was enige weken tevoren al door enkele bestuursleden uitgetest, zodat men niet voor verrassingen zou komen te staan. Tijdens deze tocht over de Arnhemse Heide, werden extra aspecten aan de opdracht toegevoegd. Zo werden op gezette tijden de plattegronden van de teams gewisseld en op vier controleposten, moest een gedeelte van een NATO-herkenningstest worden uitgevoerd. Elk team kreeg een andere test, om eventueel “uitlekken” van de antwoorden te voorkomen. Ook werd streng toezicht gehouden bij het invullen van de vragenlijst, omdat in het verleden wel eens teams gebruik hadden gemaakt, van het Internet en dus op een oneigenlijke manier hadden gewonnen. Verder moest men afbeeldingen van Nederlandse militaire voertuigen herkennen (via een verrekijker) en de afstanden schatten van enkele objecten op de heide. Halverwege de tocht was een rustpunt ingelast, waar in een VN-oefencompound van LUMOB, soep en gehaktballen werden verstrekt, aan de vermoeide deelnemers. Vanwege het ruige terrein en de zanderige wegen, kon de organisatie van de RMVW deze keer beschikken over maar liefst 4 terreinvoertuigen (MB’s) van defensie, i.p.v. de gebruikelijke busjes. Na de oriëntatietocht –die gedeeltelijk in de gestaag neervallende regen werd uitgevoerd– begaven deelnemers en organisatoren zich naar een vijftal legeringsgebouwen en brachten nog een genoeglijke avond door, waar het niet ontbrak aan hapjes en drankjes! Wedstrijdspanning en competitie zijn goed, maar daar hoort saamhorigheid onverbrekelijk bij!

Zaterdag Op zaterdag 16 juni j.l. kon dankzij de “Falcon Walk” en de welwillende houding van het Paresto-personeel, het ontbijt in de eetzaal worden genoten (i.p.v. een lunchpakket op de kamer) en vervolgens verzamelden de organisatoren en deelnemers zich op de schietbaan en begon het tweede gedeelte van de wedstrijd. Vanwege de 10e keer RMVW was ook op deze dag iets extra’s aan de wedstrijd toegevoegd, n.l. de mogelijkheid om het Brevet Scherpschutter Pistool te kunnen behalen. Verder waren er zes van de gebruikelijke zeven onderdelen, omdat het onderdeel Herkenning, de avond tevoren al in de oriëntatieloop was verwerkt. Die onderdelen waren: Handgranaatwerpen, in verschillende houdingen, over verschillende afstanden en op verschillende doelen. Een NBCD-test, waarbij een aantal moeilijke vragen moesten worden beantwoord en het uitvoeren van een gecompliceerde opdracht in de Masker Oefenruimte (MOR) gevuld met rook, waarbij de deelnemers gekleed waren in gaspakken en met het gasmasker op. Het binnen een bepaalde tijd in elkaar zetten van een aantal wapens, de zogenaamde wapenassembly en het beantwoorden van enkele wapen-

7

technische vragen. Op de tafel lagen een Karabijn M-1, een Garand M-1, een Lee-Enfield, een Browning- FN, een Diemaco C-7, een F.A.L. en een Tsjechische Khalasnikov (SA58). Behalve de Garand M-1 zorgde dat laatste wapen, zowel bij de organisatie als bij de deelnemers, voor de nodige “hoofdbrekers”. Geweerschieten, waarbij een aantal serie’s in verschillende houdingen, over een afstand van 100 meter, op de geweerbaan, met het geweer Diemaco C-7 moest worden verschoten. Pistoolschieten, met een aantal schietoefeningen -eveneens in verschillende houdingen- met de complete uitrusting omgehangen, over een afstand van 25 meter, op de pistoolbaan, met het Pistool Glock-17. Behaalde men hier voldoende treffers, dan verkreeg men het Brevet Scherpschutter Pistool. Het laatste onderdeel de Zelf Hulp Kameraden Hulp (ZHKH) speelde zich zo’n 300 meter verder af, op het terrein van het “Skillhouse”, de plaats waar LUMOB traint in gevechten in verstedelijkt gebied. Hier kregen de deelnemende teams een wapen met losse munitie uitgereikt en moest een bepaald scenario worden gevolgd. De patrouille belandde in een mijnenveld, werd beschoten door een “sniper” en ontdekte een chauffeur van een militair voertuig, wiens voet -kort daarvoordoor een mijn was afgerukt en wat zeer realistisch werd uitgebeeld (Lotus-slachtoffer!). Als alle problemen op de juiste wijze waren opgelost, werd dat door de (medische) jury door middel van punten uitgedrukt en bij de eindscore van de andere onderdelen opgeteld. Door het bestuur van de AVRM-West was ook een lid van de politie uitgenodigd, die tevens lid was van “Peloton 48”, een instantie die allerlei militaire bijeenkomsten opluistert, door een show te geven in uniformen van de Koninklijke Landmacht uit 1948. Deze enthousiaste medewerker bouwde een compleet bivak op, met historische wapens en uitrustingsstukken. Verder was ook een leverancier van allerlei nieuwe militaire uitrustingstukken uit Geleen aanwezig, de Firma “Combat Gear”, die de nodige artikelen aan de aanwezigen zou verkopen. In de middagpauze werden de lunchpakketten genuttigd in de kantine van de schietbaan en voorzag de keuken van de “Oranjekazerne”, de aanwezigen van koffie, thee en warme gehaktballen. Tot omstreeks 15.00 uur werd de wedstrijd voortgezet en na het laatste schot werd begonnen met het opruimen van de schietbaan,

het schoonmaken van de wapens, het inleveren van de overgebleven munitie in het Munitiecomplex “Hoenderloo” en het opbergen van alle andere zaken. Omstreeks 16.00 uur werd de beheerder van de schietbaan bedankt voor zijn ondersteuning en werd hem een kleine attentie aangeboden. Vervolgens keerden organisatoren en deelnemers korte tijd terug naar de legeringsgebouwen, om zich omstreeks 17.00 uur weer te verzamelen, op het terras bij de kantine van de kazerne. Hier werden door de Firma Perier uit Almere, de nodige voorbereidingen getroffen, voor een uitgebreide barbecue. Korte tijd later zat iedereen aan de maaltijd en werden de nodige drankjes weg-gewerkt. Juist vanwege die drankjes, was de mogelijkheid voor alle deelnemers aanwezig, om wederom op het “Groot Heidekamp” te overnachten. Een groot aantal deelnemers zou daar ook gebruik van maken, terwijl enkelen -misschien ook wel vanwege de naderende vaderdag- besloten, om toch nog naar huis te gaan en de alcohol te laten voor wat het was. Na de barbecue werden de prijzen van de diverse onderdelen door verschillende personen uitgereikt. Prijsuitreiking De 1e prijs overal (+ de Wisselprijs) en de zogenaamde “Middenprijs” (een prijs die alleen bij de RMVW voorkomt) werden uitgereikt door LTKOL (R) Roelofs van de Reservisten Schiet Commissie, die betrokken was bij de levering van een gedeelte van de vuurwapens voor deze wedstrijd en die autorisatie verleend voor allerlei scherpschuttersproeven. AOO Stiehl -begeleider van de Studentenweerbaarhedenreikte aan het winnende team van de Studentenweerbaarheid Den Haag, de “Stiehl-Trofee” uit, een wisselbeker die alleen maar door een team van een Studentenweerbaarheid gewonnen kan worden. Om 20.00 uur sloot “het bruine café”, de bar die in hetzelfde gebouw als de kantine is gevestigd en keerden een aantal deelnemers huiswaarts. De rest keerde terug naar de legeringsgebouwen en hield daar nog een gezellig samenzijn. Op zondag 17 juli j.l. keerden ook zij -na de gebouwen schoon te hebben achtergelaten en de sleutels bij het FBD te hebben ingeleverd- terug naar huis, met een goed gevoel en terugziend op een interessante en sportieve wedstrijd! ELNT b.d. W.P. van den Houten

De reservist auGuStuS 2012

Long Distance Patrol 2012
De Long Distance Patrol 2012 wordt gehouden in Zuid Frankrijk (Franse Pyreneeën) en een stukje Andorra.

Op dit moment hebben zich voor dit evenement 18 deelnemers ingeschreven. Deze deelnemers komen uit 10e, 30e en 40e Natres Bat, Reservemilitairen van de Koninklijke Luchtmacht en exLuchtmobiel, tevens is er nog steeds belangstelling van een tweetal CIMIC militairen. Het maximum aantal deelnemers is dit jaar gesteld op 20. Er zijn inmiddels twee teams samengesteld en hierin ook een teamcaptain aangewezen. De teamcaptain is het aanspreekpunt, maar tevens de centrale spreekbuis van en voor zijn team. De teamcaptains krijgen een kaart waarop vaste overnachtingplaatsen staan aangegeven. Het team kan en mag zelf de route er naar toe uitzetten, maar de organisatie geeft wel een aanbevolen route aan op de kaart. De overnachtingplaatsen zijn allemaal in het veld. De organisatie is steeds met een voertuig in de nabijheid van de beide teams (niet altijd zichtbaar) en indien nodig gaan zij de routes verkennen. De organisatie staat met de teams in verbinding met satelliet telefoons.

De definitieve reisdata is vastgesteld van 21 september t/m 01 oktober 2012. Wij reizen vanaf Amsterdam naar Toulouse op vrijdag 21 september 16.00 uur en komen aan in Toulouse op zaterdag 14.00 uur. Terug reizen we van Toulouse naar Amsterdam op zondag 30 september 14.30 en komen aan in Amsterdam op maandag 1 oktober om 12.30 uur. Wij hebben er voor gekozen om met een bus van Euro - lines te reizen. Dit betekent een lange zit van 22 uur, maar we kunnen dan voor een redelijk bedrag in één ruk door naar Toulouse. Ook zijn uiteraard de opties bekeken om met het vliegtuig te gaan waarmee de reistijd vele malen korter zou zijn geweest, maar dat bleek veel te kostbaar voor ons te zijn. De organisatie streeft er naar om enige financiële reserve te hebben zodat we jullie (de deelnemers) tijdens de patrouille een beetje kunnen verwennen. Met vriendelijke groet, De LDP organisatie

9

Verslag van de laatste MCAM 18-uursrit op 20 en 21 april 2012
Op 20 en 21 april werd door de Militaire Commissie voor Automobiel- en Motorwedstrijden (MCAM) de allerlaatste 18-uursrit gehouden.

1e prijs Defensie Kampioenschappen Kaartlezen Vlnr: lkol P. den Boer (links) en maj K.A. Raggers (beiden KLu)

1e prijs beginners: Wmr1 H. van Elburg (links) en ow C.M.H. Crombach 1e prijs gevorderden: vlnr: lkol P. den Boer, maj K.A. Raggers en maj J.B. Veldhuizen, Wnd Voorzitter MCAM In de Gevorderden-klasse telde deze rit mee voor het Defensiekampioenschap Kaartlezen, waarvan de strafpunten werden opgeteld bij die van de oefenrit van 16 april 2011. In totaal deden er 39 equipes mee: 9 in de Beginnersklasse en 30 in de Gevorderden-klasse. Deze laatste MCAM-rit werd een speciale. Er werd gestart vanaf het nieuwste CLAS-onderdeel, de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, waarna er in twee trajecten koers werd gezet naar De Ruyter van Stevenickkazerne in Oirschot. ’s Avonds ging de rit verder met twee trajecten, waarvan de laatste eindigde op de Mineursschool in Reek. Het nachtdeel eindigde weer op de Ltgen Bestkazerne in Vredepeel. Kortom, een redelijk gevarieerde 18uursrit waarin de 66-jarige en laatste verjaardag van de MCAM en het Defensie Kampioenschap Kaartlezen werd gevierd. Deze allerlaatste rit lokte kennelijk wat extra inschrijvers en dat leverde gelijk ook wat extra spanning in de uitslagen van de ritten. De verschillen in strafpunten waren zo gering dat tot en met de laatste rit vijf teams in de Gevorderdenklasse om de eerste plaats streden. In de Beginners-klasse waren dat er drie. Toen de klassementen waren opgemaakt bleek dat in de Gevorderdenklasse het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 7 slechts 219 punten was. In de Beginners-klasse was het verschil tussen de nummer’s 1 en 3 slechts 98 punten. Spanning tot het einde dus, die we helaas niet meer terug zullen zien, want in zijn afscheidswoord legde de Waarnemend Voorzitter van de MCAM, maj Johan Veldhuizen, nogmaals uit dat na ampel overleg was besloten om de Militaire Commissie voor Automobiel- en Motorwedstrijden na 66 jaar op te heffen. De redenen hiervoor zijn het gebrek aan deelnemers (vooral in 2011) en het feit dat voor de meeste functies in de Commissie geen opvolger kan worden gevonden de komende jaren. Maj Veldhuizen bedankte alle deelnemers en ook alle vrijwilligers, die zich jarenlang hebben ingezet voor het welslagen van de Defensie kaartlees-ritten. Hierna volgde de prijsuitreiking en de bekendmaking van de Defensie Kampioenen Kaartlezen, die deze titel voor eeuwig zullen behouden. Uitslag Beginners • Wmr1 H. van Elburg en ow C.M.H. Crombach met 661 strafpunten • SM C.H. Oostveen en sgt S.M. Bloemers met 677 strafpunten • De heer E.A.J.J.M. Smarius en lkol E.A.J. van de Ven met 759 strafpunten Uitslag Gevorderden • Maj K.A. Raggers en lkol P. de Boer met 366 strafpunten • SM P.J. Staats en kpl A.C.N. Groot met 432 strafpunten • Elnt P.R. van Reeuwijk en maj F.R.L. Vermeij met 486 strafpunten Uitslag Defensie Kampioenschap Kaartlezen • Maj K.A. Raggers en lkol P. de Boer met 366 strafpunten • SM P.J. Staats en kpl A.C.N. Groot met 462 strafpunten • Elnt P.R. van Reeuwijk en maj F.R.L. Vermeij met 546 strafpunten De volledige uitslag en alle foto’s staan op: www.mcam.info Bijgaande foto’s gemaakt door lkol b.d. André Polfliet:

De reservist auGuStuS 2012

Open Dagen Koninklijke Landmacht 2012 in Oirschot
van 10 t/m 13 mei j.l. werden op de “Generaal-Majoor de ruijter van steveninckkazerne” in Oirschot de Open Dagen van de Koninklijke Landmacht (ODKL) georganiseerd. Ook de Algemene vereniging van reserve Militairen (AvrM) had een uitnodiging ontvangen om met een promotiestand aanwezig te zijn.

reservistenplein Vanwege de vergaande samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) zou onze vereniging zich profileren als Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK) en derhalve worden opgenomen op het zogenaamde Reservistenplein. Op dit Reservistenplein waren verder nog promotiestands van de Reservisten van de Koninklijke Marine, de Reservisten van de Koninklijke Luchtmacht, de Reservisten van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Nationale Reserve, de Civiel Military Coöperation (CIMIC), onze Vrijwilligers Vereniging Korps Natres (OVV) en een instantie, waar burgerwerkgevers van reservisten informatie konden verkrijgen, over allerlei rechtspositionele en militaire zaken, indien hun personeelsleden zich bij een reservisten-eenheid zouden aanmelden. Elke stand werd door eigen personeel van het genoemde Krijgsmachtdeel of genoemde instantie bemand en alleen de NRFK en CIMIC waren “paars”

en daar bedoelen we mee, dat die bemand werden door vertegenwoordigers van alle Krijgsmachtdelen. Voor deze ODKL werd de NRFK vertegenwoordigd door (in alfabetische volgorde): SM b.d. den Hartog, ELNT b.d. van den Houten, SLD 1 b.d. Szekula, SMJR Venema, KPL1 b.d. Verheule (jr.) en KPLMARNALG b.d. Verheule (sr.). Donderdag Op donderdag 10 mei j.l. meldde het Public Relations Team (PR-team) van de NRFK zich aan bij de organisatie van de ODKL om huisvesting en voeding te regelen en de promotiestand op te bouwen. Ook werd contact gezocht met 20 NATRESBATT, de eenheid die logistiek verantwoordelijk was voor het Reservistenplein en die ook voor de bewaking en beveiliging zorg zou dragen. De algehele verantwoording voor het reservistengebeuren alhier, was in handen van KAPT Brust van het Reservistenbureau van de Commandant der Landstrijdkracht (CLAS). Alhoewel het grootste gedeelte van de ondersteu-

11

nende eenheden van de ODKL in een groot tentenkamp waren gehuisvest, hadden de NRFK-leden enkele geriefelijke kamers verkregen, dankzij de bemiddeling van de eerdergenoemde KAPT Brust. Tijdens het inrichten van de NRFK-stand kwam KAPT Brust regelmatig langs, om het PR-team met raad en daad bij te staan. Ook werd tijdens de opbouw regelmatig hulp ontvangen van personeelsleden van 20 NATRESBATT, waar bijzonder prettig mee werd samengewerkt. Natuurlijk was het niet de bedoeling, dat de standbemanners van de NRFK alle dagen in de promotiestand zouden blijven. Door middel van een rouleersysteem werd aan hun ook de kans gegeven, om een bezoek te brengen aan alle interessante zaken tijdens de ODKL, zodat ze ook wat van het gepresenteerde zouden zien. En er was héél veel te zien en nog véél meer te doen, voor het publiek bij dit meerdaagse evenement. Clusters Allereerst waren over het hele terrein van de kazerne -en dat beslaat een behoorlijk grote oppervlakte- de nodige militaire voertuigen van de Koninklijke Landmacht (KL) opgesteld, zowel historische als de meest moderne. Bij de historische voertuigen waren ook Amerikaanse en Engelse voertuigen uit WW-II. Omdat de aangrenzende oefenterreinen van de 13e Gemechaniseerde Brigade (13 MEGBRIG) ook bij de ODKL waren betrokken, was het gebied opgedeeld in Clusters, n.l. de Clusters rood, paars, zwart, groen, blauw en geel. Enerzijds was dat opdat het ingedeelde defensiepersoneel gemakkelijk hun werkplek zou kunnen vinden en anderzijds, om de vele duizenden bezoekers direct naar de plaats van hun interesse te kunnen leiden, omdat het nu eenmaal onmogelijk was, om alles in één dag te bekijken.

vrijdag Op vrijdag 11 mei j.l. was de eerste open dag, die voor het grootste gedeelte bestemd was, voor de (burger) werkgevers van reservisten, om hun te laten zien wat hun werknemers nu eigenlijk deden, als zij in dat “andere pak” gekleed waren. Verder waren er veel middelbare scholen uitgenodigd, waarbij zich wellicht toekomstige militairen zouden bevinden. Eigenlijk was deze dag een generale repetitie voor de twee weekenddagen, waarop de meeste bezoekers werden verwacht. Al vroeg stroomden vele honderden gasten de toegangspoort van de kazerne binnen en verspreiden zich over het terrein. Het Reservistenplein -dat gevestigd was in Cluster Geel- werd al snel druk bezocht en de promotiestands werden met veel interesse bekeken. Op het terrein naast de tent werd op gezette tijden een demonstratie van een verkeerssluis gegeven, waarbij de vier Krijgsmachtdelen nauw met elkaar samenwerkten. Een voertuig met daarin een “verdachte persoon” werd tot stoppen gedwongen en doorzocht. Er werd natuurlijk een vuurwapen gevonden en de persoon werd vervolgens direct aangehouden en door de militaire politie (KMAR) afgevoerd. Alles gebeurde natuurlijk met veel show en verbaal geweld! De bezoekers vonden het allemaal prachtig en applaudisseerden, wanneer de “boef” werd afgevoerd. Dit optreden werd -in wisselende samenstelling- een keer of 6 per dag opgevoerd en het trok heel veel publiek naar het Reservistenplein. In deze Cluster geel was nog veel meer voor het publiek te doen. Hier bevonden zich o.m. nog de Rondrit Wielvoertuigen, de Pantserinfanterie, de Verbindingsdienst, de Belgische Krijgsmacht en een fraaie Kinder-boerderij, zodat ook de allerkleinste bezoekers

zich niet hoefden te vervelen. In de Cluster blauw bevond zich het Wervingsplein, waar geïnteresseerden zich konden aanmelden voor de Krijgsmacht. Verder was daar het Schietparcours, de Rij-simulator, de Gamezone, de Bergings- en Identificatiedienst, de Explosieven Opruimingsdienst, de Centrale Werkplaatsen Instructiemiddelen en vele andere interessante zaken. Tussen 08.30 en 17.00 uur werden alle voorgaande en andere -nog niet genoemde- zaken door velerlei bezoekers bekeken. Toen het publiek verdwenen was en de tenten en gebouwen waren afgesloten, konden de standbemanners genieten van een Indische rijsttafel in het KEK-gebouw. Aansluitend konden zij nog terecht voor een drankje in de O&O tent, die naast het tentenkamp was geplaatst. Een gezellig samenzijn in het legeringsgebouw sloot deze dag af.

De reservist auGuStuS 2012

Zaterdag Op zaterdag 12 juni j.l. kwam het publiek in grote getale binnen en waaierden uit over het kazerneterrein. In de Cluster rood konden zij o.m. terecht bij de Historische voertuigen, de Re-enactmentgroepen, de Zorg & Thuisfront, de Historische Wargames, de Koninklijke Luchtmacht (KLU) en andere zaken. Ook was er een ontmoetingspunt postactieven. De Cluster paars bood de gasten o.m. een kijkje bij Bevoorrading en Transport, de Vuursteun, de Koninklijke Marechaussee (KMAR), de Schietbaan, de Genie, de Klimtoren, de Touwhindernisbaan en het Kinderparadijs, waar wederom aan de allerkleinste bezoekers was gedacht. Ook kon men hier een rondrit maken met diverse soorten pantservoertuigen over een ruig terrein en door een bebost gebied. In een groot gegraven bassin konden de wat avontuurlijker ingestelde bezoekers, een rondvaart maken met rubberboten van het Korps Mariniers. Geen krachtige buitenboordmotor, maar zelf even peddelen dus! Op het nabijgelegen oefenterrein van de kazerne lieten diverse voertuigen van de Genie zien, wat ze allemaal konden. Wanneer men honger of dorst kreeg, dan kon men bij tientallen verkooppunten terecht, voor allerlei drankjes en snacks, terwijl de KL gratis erwtensoep en pannenkoeken aan de bezoekers verstrekte. Op deze dag was het duidelijk drukker, dan op de vrijdag, wat in de NRFK-stand ook goed te merken was. Men kreeg nu bezoekers die wat meer interesse hadden in onze vereniging en enkelen werden zelfs spontaan lid! Omstreeks 17.00 uur begon de stroom gasten af te nemen en korte tijd later kon de zaak worden afgesloten. Alle bij deze ODKL ingedeelde personeelsleden konden nu gaan genieten van een uitgebreide barbecue, die werd gehouden op het plein voor de O&O tent. Zo’n beetje 600 mannen en vrouwen (misschien zelfs méér) deden zich te goed aan de vele soorten etenswaren. Aansluitend was er een gezellige avond in de O&O tent, waarbij de NRFK-delegatie nog enkele interessante bezoekers “aan tafel” kreeg, n.l. Brigade-Generaal van der Laan, de Commandant van 13 MECHBRIG en Kolonel Valk, de plaatsvervangend Commandant van de “Generaal-Majoor der Ruijter van Stevenickkazerne”. Met beide VIP’s werden geanimeerde gesprekken gehouden en werd ook nog

even uitleg over de NRFK gegeven. Na de feestavond was er nog ruim tijd om in het legeringsgebouw gezellig na te praten met de Clustercommandant, KAPT Brust, die vele uitzendingen op zijn naam had staan en daar zeer boeiend over kon vertellen! Zondag De zondag 13 juli j.l. was een herhaling van de zaterdag. Veel publiek, goed en zonnig weer en spectaculaire demonstraties. In de Cluster groen bezochten velen de Technische Troepen en het Defensiebedrijf, de School voor Vredemissies, de Uniformen Show Defensie, het MOGOS Veldhospitaal, de Inlichtingen en Verkennings Dienst, de Defensie Materieel Organisatie en last but not least, de Zeestrijdkrachten, oftewel diverse stands van de Koninklijke Marine (KM), met de Roadshow van het Korps Mariniers en de Brugsimulator van de vloot. In deze Cluster was ook het z.g.n. Rampenplein gesitueerd, waar o.a. een Chinook Helikopter stond opgesteld, die door het publiek van binnen te bekijken was. Verder waren hier veel soorten voertuigen, waaronder een Commandovoertuig waarin LTKOL (R) Roelofs was gehuisvest, die -met zijn Staf- de verantwoording over dit plein had. Tot slot was er dan de Cluster zwart, waar men o.a. een rondrit kon maken in een Luchtmobiel Speciaal Voertuig en waar op het grote oefenterrein “Strijpse Kampen” een (Luchtmobiele) demonstratie plaatsvond met Chinook- en Apachehelikopters, Fennek- en CV90-pantserwagens en (Duitse!) Leopard-II tanks. Diverse leden van het Korps Commandotroepen maakten per parachute precisiesprongen op ditzelfde terrein. Een geweldig spektakel waarbij de tribunes voor het publiek afgeladen waren. Al met al was er dus heel veel te zien voor de gasten. Er was midden op de kazerne nog een kleiner demonstratieterrein, waar het Korps Commandotroepen, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en de Mobiele Eenheid hun fysieke vaardigheden demonstreerden. Hondenteams van de politie en de luchtmacht lieten zien wat zij konden en diverse soorten pantservoertuigen toonden zich aan het publiek. Bijzonder imposant was het “verpletteren” van enkele personenauto’s door een Leopard-II tank. Alleen jammer, dat het een Duitse tank was! Ook traden er enkele militaire muziek-

korpsen op. Tijdens de laatste open dag kreeg MAJ (R) van Buren van de KLU, voor zijn ondersteuning van de NRFK (of eigenlijk de AVRM) een wapenschild van onze vereniging aangeboden, net als KAP Brust, de Clustercommandant, die de AVRM deze dagen bijstond in haar PR-taak. Beide heren namen het kleinood welwillend in ontvangst. Omstreeks 17.00 uur verliet het publiek langzamerhand het kazerneterrein en begon “operatie stofwolk”! De grote tent op het Reservistenplein werd al snel leeggeruimd en al het materiaal werd opgeborgen.

13

Agenda Militaire Activiteiten 2012/2013
Aanmelding en informatie: www.avrm.nl Data Activiteit/titel Plaats en land Meer info

Augustus
17 t/m 20 16 tm 19

Altcar Sportproeven NRFK

Liverpool Oirschot

www.ukrfa.org www.avrm.nl

september
1

66e Airbornetocht

Oosterbeek

www.airbornewandeltocht.nl

OktOber
12 en 13 13 NNB

NISC Hurtgenwaldmarsch AVRM Long Distance Patrol

Harskamp Duitsland Europa

www.avrm.nl http://www.huertgenwaldmarsch.de e.a.geertsma@gmail.com

NOvember

December

JANuAri

De reservist auGuStuS 2012

De avondmaaltijd voor het ondersteunende personeel van de ODKL werd deze keer niet in een eetzaal gehouden, maar in de open lucht, op een plein waar de meeste Snackbars gevestigd waren. Hier kon men onbeperkt gebruik maken van alle eetwaren, die de Snackbars te bieden hadden. Ook frisdrank was volop aanwezig. Een tijdlang werd hier nog geanimeerd nagepraat en toen richtten de blikken van de AVRM-leden zich al weer op de volgende activiteit, waarbij de AVRM

betrokken is, de Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht in de Harskamp, waar enkele van de standbemanners -van maandag 14 t/m woensdag 15 mei j.l.- bij ingedeeld waren, maar dát is een ander verhaal. Zeer geslaagd Om 20.00 uur verliet de NRFK-delegatie de “Generaal-Majoor de Ruijter van Stevenickkazerne”, terugziend op een aantal zeer geslaagde (PR)dagen, waarbij 70.000 bezoekers de weg naar Oirschot wisten te vinden en waarin aantal actieve reservisten lid werd van onze vereniging! ELNT b.d. W.P. van den Houten. derde stuk niet meer worden ingezet vanwege het ontbreken van koelwater. Dat neemt niet weg dat de overige mitrailleurs voor de Duitsers een behoorlijk struikelblok waren, want de 16 MC kon zowel op de Cuneraweg als de Levendaalscheweg vuur leggen. Deze weg liep langs hun stelling en leidde naar het viaduct. Onorthodoxe trijdmethode De Duitse SS-troepen bedienden zich echter van onorthodoxe strijdmethoden en dreven in sommige gevallen Nederlandse krijgsgevangen, die gedwongen waren hun uniformjas uit te doen en zelfs overals aan te trekken, in enkele gevallen, als schild voor zich uit naar de Nederlandse stellingen. Door eigen vuur sneuvelden Nederlandse soldaten die angstig het wachtwoord `Mijngas` riepen om zich toch nog kenbaar te maken aan de eigen troepen, maar vaak tevergeefs. In de nacht van zondag 12 mei 1940 op maandag 13 mei was het Duitse SS-regiment Der Fuhrer afgelost door het 322ste regiment Infanterie van

Het relaas van een reservist (slot)
tekst en research: Kap.(r) B.Benneker

in deze editie van De reservist het laatste deel van de lotgevallen van een eenheid die grotendeels uit reservisten bestond en hevig gevochten heeft op de Duivelsberg, zoals de Grebbeberg door de Duitse troepen werd gedoopt. in de vorige uitgaven van dit blad, hebben we in grote lijnen de omstandigheden en belevenissen van soldaten W.F. Brummelhuis en Frans scholten, reservist van lichting 1929, kunnen volgen.
We verlieten de mannen van de 16e Mitrailleur Compagnie, toegevoegd aan het 8e Regiment Infanterie, op zondag 12 mei 1940 omstreeks 15.00 uur. De stoottroepen van het SS-regiment Der Fuhrer waren door de frontlijn gebroken en rolden deze op door de tussenposten uit te schakelen. Hierna rukten het 2e en 3e bataljon van het SS-regiment op richting Rhenen en trok dicht naast elkaar op. Lang duurde die opmars overigens niet, want de vijand stootte al spoedig op de stoplijn waar een hevig geweer en mitrailleurvuur hen volledig tot stilstand bracht. De stellingen lagen nog steeds onder een zeer precies artillerievuur en dat leverde de nodige schade op bij de Nederlandse troepen, zo ook bij de 16e M.C. In de stoplijn was de rechter sectie nog geen 200 meter van de Heimersteinselaan verwijderd. De linker sectie met eveneens 3 Vickers mitrailleurs lag goed gecamoufleerd in een bosrand. Vanwege het zware artillerievuur werden 2 mitrailleurs van de rechter sectie uitgeschakeld, en kon het

15

Bronzen Beeld Marinier
Bronzen beeld van de marinier, zoals bij de poort van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn is geplaatst. Door de originele kunstenaar gemaakt. Hoogte 22cm.

NLD Cap
Flexfit cap met dikke NLD borduring, leverbaar in de kleur Coyote. Optioneel: custom borduring op zijkant of achterkant.
Maten: S/M & L/XL

€ 12,50

€ 125,Hooded Pullover
Comfortabele pullover met capuchon en ‘Marines’ of ‘Army’ print. Leverbaar in de kleuren Olive & Grey. Ook leverbaar: rode USMC pullove hooded pullover.
Maten: S t/m XXL

Baret Marns of Marns-Cdo
Mariniers of Mariniers-Commando baret, Engels model, zonder anker.
Maten: 55 t/m 60

€ 15,Baret KL, KM, LMB, KCT, CAV, KMar, KLu
Engels model, zonder embleem.
Maten: 55 t/m 60

€ 25,T-shirt
Comfortabele t-shirts met ronde hals en ‘Marines’ of ‘Army’ print. Leverbaar in de kleuren Grey, Olive, Black & Red.
Maten: S t/m XXL

Anker
Losse ankers incl. splitpen.
Leverbaar in zilver, goud & zwart

€ 3,-

€ 11,Diverse schoenen
Schoenen van diverse merken als Lowa, Meindl, Danner, Scarpa & Altberg. Ook is een ruim assortiment tactische schoenen leverbaar van o.a. Adidas, Blackhawk & Danner. Kijk op www.noorloos-se.com voor het uitgebreide assortiment.

Vochtregulerend/verkoelende kleding
Vochtregulerende en verkoelemde kleding van o.a. Under Armour, Blackhawk & TechNiche. Ook carbon sportshirts van SIXS leverbaar. Leverbaar in diverse kleuren en maten. Kijk op www.noorloos-se.com voor het uitgebreide assortiment.

vanaf

€ 25,-

vanaf

€ 150,-

Noorloos Specialist Equipment - Belgiëstraat 12a - 5171 PN Kaatsheuvel Tel: 0416 282451 - Fax: 0416 355372 - E-mail: sales@noorloos-se.com

Kaart Vestdijk de Wehrmacht. De SS’ers zouden zich beperken tot het oprollen van Nederlandse troepen in de stoplijn in noordelijke richting. Niet alleen in zuidelijke richting, maar ook naar het noorden rolden de Duitsers de stellingen in de stoplijn op. Daar verdedigden troepen van de 2e bataljon 8 R.I. (waaronder ook de 16e MC) de noordelijke helling van de berg. Ondanks het zware artillerievuur was de vijand er niet in geslaagd in die sector binnen de stoplijn te komen. In de stoplijn noordelijk van de straatweg hielden van het 2e bataljon nog stand: de 16e Mitrailleurcompagnie, 3-II-8 R.I en de Mitrailleurcompagnie van het 2e Bataljon zelf. Munitietekort Ondertussen was men bezig koortsachtig een tegenaanval voor te bereiden om de Duitsers van de berg af te werpen. In de stellingen bij de sergeanten Gregorowitsch en Hagen, die onder een onbeschrijfelijke vuurdeken lagen, was de hel losgebroken. Schoten weerklonken, explosies dreunden en de mitrailleurs ratelden. Daar tussendoor klonk het gekrijs en gesteun van gewonden. De soldaten wisten van geen wijken ondanks de vele tientallen kogels die in de stelling insloegen. Er werd geroepen om munitie waarvan de voorraad alweer nijpend was. Het was voor de zoveelste keer sergeant Hagen die de beschutting van de loopgraaf verliet en naar achteren rende waar zich het munitiedepot bevond. Een kwartier later kwam hij hijgend terug en verdeelde de kisten over zijn sectie. Overal doken de Duitsers op, maar de mitrailleurs vuurden constant en smoorden de ene stormaanval na de andere. Sergeant Gregorowitsch, de sectiecommandant van de 2e sectie en o.a. soldaat Brummelhuis, was overal tegelijk en spoorde zijn mannen aan, verbond gewonden en haalde ook meer dan eens munitie. De soldaten van deze mobilisabele 16e Mitrailleurcompagnie hadden zich in een paar dagen tijd getransformeerd van onervaren rekruten en zorgzame huisvaders tot onverschrokken frontsoldaten, die vochten als leeuwen. De vermoeidheid en honger leken te zijn verdrongen en op sommige plaatsen ontstond een verschrikkelijk man tegen man gevecht. Een woest krijgsgeschreeuw rondom. Soldaten waren met elkaar in gevecht en verborgen hun angst en spanning achter geschreeuw en vochten letterlijk voor hun leven. tegenaanval Vanaf 07.00 uur werd de tegenaanval ingezet door twee bataljons die zich met de moed der wanhoop op de Duitse troepen stortten. Om ongeveer 10.00 uur hadden onze troepen de eerste doellijn overschreden. Langzamerhand liep de Nederlandse tegenaanval vast. Opmerkelijk was dat de de vijand niet meer verdedigde maar eveneens oprukte, zodat er een botsing tussen twee aanvallende partijen ontstond. Om dat nader te verklaren verplaatsen we ons een ogenblik naar de Duitse zijde. Daar had de 207e divisie in de nacht en vroege morgen van 12 op 13 mei de SS-bataljons voor onze stoplijn op de Grebbeberg laten aflossen door het 322ste regiment infanterie. De SS Standarte ´der Fuhrer` zou zich daarna beperken tot het oprollen van de Grebbelinie in noordelijke richting. Op deze wijze was het ontmoetingsgevecht ontstaan met de Nederlandse

Sgt F.K. Gregorowitsch troepen. De Duitsers werden daarbij effectief ondersteund door hun artillerie, die onze in het open veld naderende militairen genadeloos onder vuur namen. Het moorddadige artillerievuur en de vijandelijke strijdmethoden werden tenslotte teveel voor onze uitgeputte soldaten. Enkele officieren deden hun best terugtrekkende troepen achterwaarts op te vangen en opnieuw naar voor te brengen. stuka’s Toen voltrok zich echter een catastrofe voor de Nederlandse tegenaanvallers. Onder een snerpend door merg en been gaand gejank kwamen plotseling 27 Stuka duikbommenwerpers uit de lucht vallen. Zware bommen maakten zich van de toestellen los om daarna me donderend geweld uiteen te barsten. Ze kwamen terecht bij de spoorlijn en in het open terrein van de tegenaanval. Fonteinen van vlammen en dikke zwarte rook spoten omhoog. Met de verschrikkelijke aanval van de Stuka´s was de laatste hoop de bodem ingeslagen, er was geen redden meer aan. De Nederlandse soldaten waren geestelijk en lichamelijk op. De tegenaanval was mislukt, een verschrikkelijk feit voor de troepen op de Grebbeberg op dat moment, maar de 16e MC was nog steeds in de stellingen en hield stand overeenkomstig de herhaalde opdracht! Lang kon men echter geen stand meer houden, omdat de SS inmiddels ook

17

Status krijgsgevangene Frans Scholten 1940 achter de stellingen van de Nederlandse troepen op dook. De stellingen van de compagnie worden nu van drie kanten onder vuur genomen Ook de stelling van de 1e sectie o.l.v. res.1e luitenant Gazendam heeft het zwaar te verduren. De mitrailleurs zijn inmiddels allen uitgeschakeld en 12 man van deze sectie zijn door de hevige gevechten gesneuveld en zijn velen gewond. De Duitsers krijgen slechts nog wat geweervuur uit de loopgraaf en zetten een laatste aanval in waarna Gazendam besluit zijn sectie over te geven om verder bloedvergieten te voorkomen en steekt de witte vlag uit. Frans Scholten, ook ingedeeld in deze sectie wordt samen met zijn maten bijeengedreven door de SS’ers en krijgen het bevel om te gaan liggen. Plotseling worden er door de Duitsers enkele handgranaten tussen de Nederlandse soldaten geworpen! Met donderende detonaties doen de handgranaten hun werk. Er wordt tussendoor ook geschoten. Een Duitse officier grijpt uiteindelijk in om een verdere laffe afslachting te voorkomen. Degene die nog kan staan wordt overeind geschopt en worden voor de Duitsers uitgedreven richting de Grebbesluis. Frans Scholten raakte vermoedelijk bij deze actie gewond en kon niet overeind komen. Overgave Commandant reserve-kapitein Vestdijk ziet in dat de situatie hopeloos is en besluit op 13 mei 1940 omstreeks 12.30 uur zichzelf en zijn eenheid over te geven aan de Duitse troepen. Daarmee was de 16e mitrailleurcompagnie vrijwel de laatste gevechtseenheid in de stoplijn van het 8e Regiment infanterie die nog stand heeft kunnen houden. Frans Scholten wordt samen met andere gewonden op 13 mei eerst naar een

hulpverbandplaats aan de Wageningse Dijk gebracht. De boerderij met aangebouwde serre lag vol met gewonden van beide partijen. Vandaar uit wordt Frans met een vrachtauto naar een ziekenhuis in Arnhem gebracht. Maar daar worden hij en zijn gewonde kameraden echter niet opgenomen, en de vrachtwagen reed door naar een Reservelazaret te Emmerich in Duitsland. Daar wordt hij op 14 mei 1940 opgenomen met verwondingen aan zijn rug en zitvlak en ontdaan van de granaatscherven. Op 27 mei 1940 wordt hij ontslagen uit het hospitaal in Emmerich en gaat op transport naar Gefangenen Sammelstelle Bocholt. Een tijdelijk krijgsgevangenenkamp dat grotendeels uit tenten bestond. Op 11 juni 1940 keert hij terug uit krijgsgevangenschap waar zijn vrouw en kinderen op hem wachten, en is hij weer huisvader. Van zijn verwondingen, lichamelijk maar ook ongetwijfeld geestelijk, heeft hij zijn hele leven last gehouden. Bitter Na de oorlog bezoekt Frans met zijn gezin meerdere keren het ereveld op de Grebbeberg. Altijd zwijgend en met de kaken stijf op elkaar liep hij verbitterd rond op de begraafplaats. Op het ereveld rusten 15 makkers van de 16e M.C. Ook de dappere sergeant Gregorowitsch en de lang niet geïdentificeerde soldaat Brummelhuis liggen daar. Op 26 juni 1973 komt Frans Johannes Scholten te overlijden aan de gevolgen van een zwaar auto ongeval. In zijn woonplaats Oldenzaal wordt hij aangereden door een vrachtauto van het Nederlandse Leger en overlijdt ter plaatse, een paar kilometer van zijn woning. Bronvermelding en literatuuropgave: • Defensie Archieven Registratie en Informatiecentrum (DARIC) – BRIOP Kerkrade • Stichting De Grebbeberg te Rhenen • Storm uit het Noorden, Mobilisatie en Duitse inval in Twente, C.B. Cornelissen 1985 • Grebbelinie 1940, E.H. Brongers, 1971 • De Slag om de Grebbeberg, Het relaas van een soldaat, B.Vinke 3e druk 1993 • Oorlogsgravenstichting, Zeestraat 85, 2518 AA, Den Haag Tevens dank aan de heer P. van de Water voor zijn informatie omtrent zijn familie en de fam. Gregorowitsch.

Junkers 87 Stuka

De reservist auGuStuS 2012

Veteranencruise 2012
van 25 tm 30 juni 2012 fungeerde de J. Henri Dunant als tehuis voor zo’n 60 veteranen. veteranen met een lichamelijke handicap die op deze wijze van een week vakantie konden genieten. verzorgd door ruim 50 mensen die zich voor deze week als vrijwilliger hadden opgegeven. Militairen van 400 GnkBat, reservisten, jongelui van diverse rOC’n en andere vrijwilligers. Allemaal met één doel: de veteranen een onbezorgde week geven.
Veteranen en reservisten

Veteranen en hun verzorgsters De cruise startte in Arnhem. Op de kade stond het fanfarekorps der Bereden Wapenen om de veteranen “aan boord te blazen”. Speciaal voor één van de gasten (een oud-cavalerist) werd de “Boreelmars” gespeeld. Van Arnhem ging het over de Nederrijn naar Wijk bij Duurstede. Daar werd de eerste nacht doorgebracht. Dinsdags voer het schip naar Cuijk, waar de veteranen konden passagieren. Rolstoelen en rollators werden geduwd door leerlingen van een ROC. De volgende dag ging het naar Roermond. Bij het Indië-monument en het monument voor Vredesoperaties konden de veteranen en hun verzorgers elk twee witte anjers leggen bij de namen van hun gevallen vrienden. Een simpel maar emotioneel gebaar voor velen. Terug op het schip waren een aantal veteranen behoorlijk onder de indruk. Donderdag legde de J. Henry Dunant aan in de keizerstad Nijmegen. Ook daar stonden ROC-leerlingen gereed om hen de stad in te duwen. Een beste klus, aangezien

Veteraan en verzorgster je vanaf de Waalkade een behoorlijke helling moet nemen om in de stad te komen. Na het passagieren was het tijd voor het Captainsdinner. Iedereen in het net, de militairen in DT-2. Het was warm, maar bijzonder gezellig in de eetzaal. Na het diner kon men nog lang op het zonnedek genieten van een zwoele avond. Vrijdag bereikte het schip de laatste aanlegplaats: Gorinchem. Het tamboerkorps van de Nationale Reserve gaf een aubade aan de veteranen. Tevens stonden daar de voertuigen van de “Dorstige Types” om bewonderd te worden. Op het grasveld buiten de poort kon men genieten van mooi weer, mooie muziek en elkaars gezelschap. De laatste dag, zaterdag, stond in het teken van vertrek. Onder begeleiding van het Muziek- en Tamboerkorps Verbindings-dienst konden de gasten door hun familie opgehaald worden. Afscheid nemen van de “sobats” deed pijn, dat was duidelijk te zien. Maar

J. Henry Dunant

19

Reservisten als nachtploeg ook de vrijwilligers hadden moeite om “hun” veteranen los te laten. Af en toe moest een zakdoek dienst doen. Rond 11:00 uur was de J. Henry Dunant leeg en gereed voor een volgende reis. Mijn bewondering gaat uit naar alle verzorgers tijdens deze reis. Jonge militairen van 400 Gnkbat, ROC-leerlingen, Rode-Kruis-vrijwilligers, en een aantal Reservisten. Als je ze in het dagelijks leven tegen zou komen is er niets bijzonders aan hen te zien. Maar tijdens deze reis heb ik hen anders leren bekijken. Zeer zorgzaam, lief, een arm om een schouder, zonder gemopper een bed schoonmakend, met eindeloos geduld een gast kleine hapjes voerend omdat hij de oog-hand coördinatie mist... Ik heb heel veel bewondering voor hen gekregen! De Veteranencruise 2012 was de derde. Met financiële problemen; men komt nog een bedrag tekort. Ik hoop

Veteranen als verzorgers van harte dat de organisatoren (Pit/Pro Rege, Defensie, het Rode Kruis en het Veteraneninstituut) de nodige gelden bijeen krijgen om volgend jaar weer deze cruise te organiseren. En mocht u volgend jaar op enige wijze willen meehelpen aan boord: uit ervaring kan ik zeggen dat het keihard werken is, maar je krijgt er een onbetaalbare week voor terug. Aoo(r) Roel van Essen

AVRM regio Noord-Oost in de SIM-KKW 2012
Op deze zonovergoten zaterdag van de 16e juni 2012 was er schieten in de simulator op de JP kazerne te Havelte.
De opkomst was om 08.30 uur bij de SIM KKW, maar om daar te kunnen komen moest men zich eerst bij de wacht legitimeren. Dit was echter geen probleem temeer omdat er bij de wacht een lijst met namen van de deelnemers lag. Ook waren er een aantal mensen van het OVV op deze dag aanwezig. Bij de simulator aangekomen kon een ieder eerst genieten van een kop koffie. Daarna werden de deelnemers verteld wat er deze dag van hen verwacht werd en wat zij konden verwachten van de instructeurs, dit alles in een zeer ontspannen sfeer. Om te beginnen moesten de deelnemers een vragenlijst invullen wat over geweldsinstructie ging, wat later in de simulator van pas zou komen. Na de vragenlijst ingevuld te hebben gingen we de sim in om daar voordat men kon gaan schieten instructie kreeg wat wel en wat niet mocht in de sim. In de sim werd er geschoten met het geweer Diemaco, waar men uiteraard eerst een stukje instructie over kreeg, b.v. over het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen, laden en ontladen. Daarna konden we eindelijk beginnen met datgene waarvoor we waren gekomen nl. ‘Schieten’. Na een aantal oefeningen te hebben geschoten werd het duidelijk dat men zeer enthousiast was en dat er goed geschoten werd. Omstreeks 11.00 uur werd er een koffiepauze ingelast en tegelijkertijd konden we even genieten van de zon. Na de break hebben we een paar oefeningen geschoten wat ging over de geweldsinstructie, super gaaf vond men dat, temeer omdat je dat moest doen met een groep. Om 12.30 uur werd er gezamenlijk genoten van de lunch, naar wat men zei dat het goed

verzorgd was. Om 13.00 uur ging men nogmaals de SIM in om nog een paar laatste oefeningen te gaan schieten. De laatste oefening van de dag was een fun oefening. Aan het eind van de dag hebben we deze dag geëvalueerd, daaruit kwam naar voren dat iedereen enthousiast was over de professionele daginvulling en niet te vergeten dat men zeer tevreden was over de instructeurs. Voordat men tegen 15.00 uur huiswaarts ging waren er voor iedereen nog een paar hebbedingetjes die uitgedeeld werden door een wervingsmedewerker van de Nationale reserve. Sm (b.d.) Roel Zevenhuizen Alg. bestuurslid/activiteiten activiteiten@avrm-noord-oost.nl AVRM Regio Noord-Oost Tel. 06-13058526 www.avrm-noord-oost.nl

De reservist auGuStuS 2012

De AVRM op de digitale snelweg
Als je denkt dat alleen de website van de AvrM (http://www.avrm.nl”nl) online te vinden is... dan heb je het mis! Wij zijn ook zeer actief in de wereld van de “social media”.

ten. Tevens kan je op Facebook alle Defensie bladen terugvinden onder AVRM Magazine Stand. Wil je ondank al het bovenstaand toch geen Facebook gebruiken maar wil je wel graag op de hoogte blijven van alle activiteiten? Geen nood ook daar heeft de PR-Groep een oplossing voor bedacht! Op Google hebben wij een AVRM Activiteiten Agenda aangemaakt. Je kan deze agenda toevoegen in je Outlook of Apple mail.. hoe mooi en makkelijk is dat! De AVRM Activiteiten Agenda kan je vinden met de volgende link ”http://avrm. eu/Activiteiten”. Als je jouw email adres naar ons stuurt dan houden we je op de hoogte over de laatste activiteiten in binnen en buitenland en andere nieuws. Stuur je email adres naar AVRM.Public. Relations@gmail.com en wij voegen je dan toe aan onze mailinglijst. Mis je onverhoopt een evenement of activiteit in de lijst? Laat het ons even weten en wij zorgen ervoor dat het erop komt! Al ruim een jaar komen er dagelijks twee digitale kranten uit van de AVRM. Één in het Nederlands over Defensie (KL, KM, KLu, KMar, Natres en Reservisten) en een tweede in het Engels over Defensie van alle andere landen. De kranten kunnen iedere dag klaar liggen in je mailbox zodat jij ze kunt lezen en het goede nieuws is dat deze kranten helemaal gratis zijn voor onze leden en contacten. Je kunt hiertoe een mail sturen naar AVRM.Public.Relations@gmail.com en geef in je mail aan welke krant je in je mailbox wilt hebben en wij zorgen ervoor dat hij voor je klaar ligt. Je kunt de kranten ook benaderen via onderstaande links: http://avrm.eu/AVRM_DAILY_ DEFENSE_NEWS”NEWS Als je op zoek bent naar de meest recente bladen van Defensie of een eerdere uitgave ga dan naar de AVRM Magazine Stand. Hier vind je alle bladen van Defensie maar ook nieuwsbrieven van de regio’s en de Reservist! Alles overzichtelijk op één plaats: http://avrm.eu/AVRM_Magazine_Stand AVRM, Klaar voor de toekomst! Ook digitaal! KPL1 D. Verheule Social Media Manager AVRM PR-Groep

Je kunt ons namelijk vinden op Facebook, twitter, Youtube en Google. Maar... Wat kan social media nu voor jou doen als reservist? Als ik een vergelijking mag maken en zeg dat Facebook een land zou zijn, dan zou dit, qua bevolking, het op een na grootste land (na China) ter wereld zijn. Dan weet je gelijk hoe groot social media is en daar moet je wat mee doen! In de social media kun je (oude) vrienden vinden maar ook (oude) dienstmakkers die je al jaren kwijt was! Je kunt dus contacten met iedereen onderhouden zelfs als zij niet in Nederland wonen! Zo laat je een vriendenkring groeien op de social media. Zo kun je ook vrienden worden met de AVRM want wij zijn daar al een jaar bezig en willen ook jou daar graag ontmoeten. Zo kun je, via de social media, op de hoogte blijven van alles wat er van belang is voor de reservist. Dit doen we via Facebook en Google. Hierop kun je

alle (militaire) evenementen terugvinden met bijbehorende informatie die nodig is om mee te kunnen doen. En dit zijn niet alleen de events binnen Nederland, want we gaan ook over de grens voor jou! Op Facebook en Twitter kun je altijd het laatste nieuws vinden van jouw krijgsmachtonderdeel en ook daar gaan we verder dan Nederland. Er is, internationaal gezien, zoveel interesse dat er nu ook een Engelse versie is van de Facebook pagina. Zit je al op Facebook en wil je lid worden van de AVRM Facebook pagina gebruik dan deze link ”http://avrm.eu/AVRM-NL”. en voor je het weet zit je op de pagina van AVRM! Wat kan ik daar dan vinden? Op deze pagina staan veel foto’s van allerlei evenementen waar de leden van de AVRM aan deelnemen. Schieten vaardigheidswedstrijden (binnen en buitenland), foto’s van open dagen KL, KM en KLu maar natuurlijk ook de Veteranendag en andere activitei-

Je kunt de AvrM vinden via de volgende links Officiële internet pagina: ”http://avrm.eu/official-avrm”avrm Nederlandse Facebook: http://avrm.eu/AVRM-NL”NL english Facebook: http://avrm.eu/AVRM-ENG”ENG AvrM Activiteiten Agenda: http://avrm.eu/Activiteiten”Activiteiten AvrM Defensie Nieuws: avrm.eu/AVRMDefensieNieuws”Nieuws AvrM Daily Defense News: http://avrm.eu/AVRM_DAILY_DEFENSE_NEWS AvrM Magazine stand: http://avrm.eu/AVRM_Magazine_Stand Nederlands twitter: @avrm_nl english twitter: @avrm_eng Foto’s Landmachtdagen: http://avrm.eu/landmachtdagen 2012”2012 Foto’s Marinedagen: http://avrm.eu/marinedagen 2012”2012

21

Armed Forces Day 2012 UK
Zaterdag 30 Juni j.l. het was niet alleen veteranendag in Nederland maar ook in engeland. Daar staat het bekend als de Armed Forces Day (AFD). Deze dag wordt door het gehele land gevierd met veel activiteiten. Plymouth (waar de schrijver van artikel nu woont) was, door zijn lange en sterke historische band met de Marine, gekozen als de hoofdstad voor deze landelijke activiteiten.

Kpl1. Dennis Verheule en His Royal Highness Prince Edward (foto: Ossie Glover Photografy)

De Plymouth Hoe is een groot publiek terrein en was ingericht voor het publiek om van alles te zien en doen. Verschillende voertuigen, vliegtuigen en wapens waren voor het publiek te bewonderen. In de aangrenzende haven had de Marine vier schepen voor anker gelegd. Twee van de vier schepen waren opgesteld voor publiek. Net als bij de Marinedagen in Nederland werd er veel gedaan aan show. Oude vliegtuigen zoals de Dakota en Spitfire maakte hun opwachting en liet een Search and Rescue unit zien hoe zij mensen uit zee kunnen redden.

Met een display van de Red Arrows was het geheel een fantastische gebeurtenis. Voor aanvang van het defilé werden de VIP’s ontvangen. Hieronder waren ondermeer de Earl of Wessex, HRH Prince Edward en Minster President Cameron. De laatst genoemden hadden beiden een vreemde eend waargenomen tussen al het Engels defensiepersoneel. De Prins wist zelfs dat het om een Nederlands uniform ging. Nadat ik een foto van de prins had gemaakt en door meneer agent uit de weg was geduwd, werd ik terug geroepen door de Prins. His Royal Highness wilde

weten wat een Nederlands Militair op de AFD kwam doen. Dit gaf mij de gelegenheid om de prins uit te leggen dat ik in Plymouth woon en dat ik speciaal toestemming had gekregen om mijn DT in het buitenland te dragen op deze mooie dag. We hebben nog kort gesproken over de NFRK en de AVRM en wat ik nog doe voor de reservisten in Nederland. His Royal Highness Prince Edward bedankte mij voor het aanwezig zijn op de Armed Forces Day. Aansluitend nam hij de parade af. Deze werd vooraf gegaan door het muziekkorps van de Royal Marines, eenheden van de Marine, Landmacht en Luchtmacht. Deze eenheden werden gevolgd door de vaandeldragers van alle eenheden, veteranen, Royal sea cadets... Noem het maar op en het was er! Een aanrader voor volgend jaar! Kpl1. Dennis Verheule

De reservist auGuStuS 2012

Missie AVRM
De AVRM wil een vereniging zijn voor hen die als (reserve)militair behoren tot de Krijgsmacht, of zij die daartoe hebben behoord. Zij tracht de kameraadschap onder haar leden te bevorderen door het organiseren van activiteiten. De vereniging zet zich in voor de instandhouding van een op haar taak berekende Krijgsmacht. Zij tracht de goede betrekkingen tussen Krijgsmacht en de bevolking te bevorderen.

Colofon

ADVIESRAAD
GMaj KLu G.F.A. Macco GMaj KL E. Termont BGen KMar Mr. G. Beelen Kol bd G.L.M. Pastoor

reGiOBestUUr West Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht voorzitter Kpl R.J. (Rob) Verheule Tel 0346 - 56 36 54 voorzitter-west@avrm.nl secretaris Sgt R.A. (Ronald) Venema GSM 06 24 10 58 67 secretaris-west@avrm.nl Penningmeester Aoo J. (Janbert) de Man GSM 06 13 99 67 21 penningmeester-west@avrm.nl reGiOBestUUr ZUiD Zeeland/Noord-Brabant/Limburg voorzitter Sgt-Maj A.F.J. (Ton) van der Dussen GSM 06 - 20 24 61 13 voorzitter-zuid@avrm.nl secretaris Wmr Th. (Theo) Vervoort Tel 045 - 521 39 89 secretaris-zuid@avrm.nl Penningmeester vacant sv AvrM voorzitter Sgt-Maj A.F.J. (Ton) van der Dussen GSM 06 - 20 24 61 13 voorzitter-svavrm@avrm.nl secretaris Sgt J.P.Th. Tielemans GSM 06 - 20 42 74 71 secretaris-svavrm@avrm.nl Penningmeester Kap P.J.J. de Wit GSM 06 - 20 97 16 85 penningmeester-svavrm@avrm.nl

De Reservist
27e jaargang, nummer 2, augustus 2012 Kwartaalperiodiek van de Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM) Publicaties in dit blad geven niet noodzakelijkerwijs de mening weer van het hoofdbestuur, de redactie of het Ministerie van Defensie. Oplage: 1.200 eindredactie LKol Mr. (Wim) W.F. Roelink redactie Sld1 L.R. (László) Szekula Elnt W.P. (Willem) van den Houten Kap B. (Ben) Benneker Maj J.J. (Hans) van der Vecht redactieadres AVRM, p/a staf KMar District Zuid, MPC 73 F Hervenplein 1 5232 JE ’s-Hertogenbosch Tel. 073 - 639 05 68 Fax 073 - 639 05 50 sluitingsdatum kopij nr. 3-2012 1 oktober 2012 Druk Drukkerij M. Foppele-Vinck & Zn. ’s-Hertogenbosch Advertentie aquisitie Sld1 L.R. (László) Szekula adverteren@avrm.nl De Reservist is een uitgave van de AVRM. Reacties of ingezonden brieven worden zeer gewaardeerd. De redactie is vrij in haar keuze van het plaatsen van al dan niet ingekorte- ingezonden stukken. Overname van (gedeelten van) artikelen uit De Reservist is, onder bronvermelding, toegestaan.

HOOFDBESTUUR
voorzitter LKol Mr. W.F. (Wim) Roelink voorzitter@avrm.nl secretaris Maj A.J. (André) Baak secretaris@avrm.nl Penningmeester Sgt 1 E. (Edwin) Sprokkereef GSM 06 15 08 06 88 penningmeester@avrm.nl rabobank 10.11.45.128 Activiteiten Vacant Communicatie & voorlichting Sld1 L.R. (László) Szekula communicatie@avrm.nl reGiOBestUUr NOOrD/OOst Groningen/Friesland/Drenthe Gelderland/Overijssel/Flevoland voorzitter Elt J.C.C. (Joop) Koning GSM 06 - 15 05 58 44 voorzitter-oost@avrm.nl secretaris / vice voorzitter Kpl1 J. (John) Brinckman GSM 06 - 53 93 08 15 Penningmeester Elt J.A.C.M. (John) van Vucht Tel 024 - 322 52 66 penningmeester-oost@avrm.nl

23

Bij de AFMP/FNV en MARVER/FNV telt ú mee!
De AFMP/FNV en MARVER/FNV zijn vakbonden voor militairen waarbij niemand op de reservebank zit; dus ook de reservisten niet. Sterker nog, bij ons speelt u als reservist een belangrijke rol.
De AFMP/FNV en MARVER/FNV kenmerken zich door betrouwbaarheid, professionaliteit en klantvriendelijkheid en zijn in staat om optimale service te bieden aan de leden en hun belangen op krachtdadige wijze te behartigen. Door een directe communicatie met de achterban wordt bijgedragen aan meningsvorming op basis van discussie en goede argumenten. Breed gedragen standpunten worden met kracht verdedigd en de beide bonden staan voor het nakomen van afspraken. De AFMP/FNV en MARVER/FNV zijn veelzijdig op diverse terreinen. Denk daarbij aan arbeid, inkomen en zorg, internationale- en veiligheidsvraagstukken, communicatie en voorlichting. Maar ook op het gebied van scholing, juridisch advies en medezeggenschap. In die rol biedt zij inspiratie, steun en advies aan haar leden en aan vakgenoten. Wij zijn harmonieus waar het kan én voeren actie als het moet!

Een veilig gevoel !

Een greep uit de voordelen van het lidmaatschap:
De AFMP/FNV en MARVER/FNV zijn grote, moderne bonden die volop in beweging zijn. Een bond waar iedereen zich thuis voelt en waar de mens centraal staat. Ook iets voor u? Wat voor voordelen biedt het lidmaatschap van de AFMP/FNV of de MARVER/FNV voor u dan persoonlijk? Te veel om op te noemen en dus een greep uit het aanbod hieronder: • AFMP/MARVER/FNV-ledenpas: onder andere korting op cd’s, reizen en weekbladen • Gratis juridische bijstand bij problemen met de werkgever Defensie • Eigen advocaten in dienst van AFMP/MARVER/FNV • Korting op verzekeringen • Gratis FNV Belastingservice in Nederland, op de Nederlandse Antillen en in Duitsland • Gratis ongevallenverzekering voor leden AFMP/MARVER/FNV Benieuwd naar nog meer voordeel? Surf naar www.afmp.nl of www.marechausseevereniging.nl

Sluit u aan bij de beste bonden voor militairen. Bel 0348-4678050 of mail naar afmp@afmp.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful