You are on page 1of 30

Dr Meg Blackburn Losey

historia swiadomosci
Staroytne klucze dla przyszoci pokole

Tajemna

Przeoy:

Bartomiej Kotarski

SPIS TRECI

Wstp ...........................................................................................13 RozdzIa I. Wychodzenie z(duchowej) kryjwki ......23 Otwieranie si na nieskoczono ........................................49 RozdzIa II. Historyczne lady owiecenia: ju tu bylimy ...........................................................................51 Stonehange............................................................................52 Piramidy ................................................................................53 Sumeryjczycy iepos oGilgameszu ..................................58 Staroytna astronomia itechnologia: Przepowiednie czy zapiski historyczne? .........................61 Staroytny egipt...................................................................63 Inne reprezentacje wyszej wiadomoci .......................68 Staroytne maszyny latajce wIndiach oraz wTybecie...70 Dogoni ...................................................................................72 zaginione cywilizacje .........................................................75
MEdyTaCja 2: Nieskoczona wiadomo .........................97 MEdyTaCja 1: Wykraczanie poza iluzj codziennoci...

Tajemna hisToria wiadomoci

RozdzIa III. Poza rzeczywisto kwantow .................99 ewolucja wiadomoci........................................................99 Inny rodzaj genezy ............................................................ 103 od oboku do gstej rzeczywistoci .............................. 114 rnica midzy wiadomoci amyl ........................ 119
MEdyTaCja 3: Wsptworzenie ........................................ 127

RozdzIa IV. jestemy prawdziw trjc ..................... 129 Metanauka owiadomoci.............................................. 129 wiadomo iDNA .......................................................... 143 stworzenie tkwi wnas ..................................................... 149 RozdzIa V. Przemiana ..................................................... 151 Tworzenie wasnej rzeczywistoci................................. 151 Pobudzanie skoku midzywymiarowego..................... 156
MEdyTaCja 5: Ukryta moc ............................................... 159 MEdyTaCja 4: Jako wniebie, tak ina ziemi

RozdzIa VI. zmiany ju si rozpoczy: Midzywymiarowe wydarzenia bdce preludium do roku 2012 .............. 161 otwarcie korytarza arkturiaskiego ............................. 162 Cejloski ukad gwiezdnych portali.............................. 167 Midzywymiarowe triangulacje..................................... 177 Sponatniczne otwieranie si gwiezdnych bram i tuneli czasoprzestrzennych........................................... 183
MEdyTaCja 6: Cigo...................................................... 191

SPIS TreCI

RozdzIa VII. zmiana wiadomoci: Rok 2012 i jego wpyw na ludzko .................................................. 193 Kompletny cykl ................................................................. 193 Prawdziwe znaczenie kalendarza Majw ..................... 195 Nowa perspektywa ........................................................... 198 Uniwersalna wita geometria ....................................... 200 Kwiat ycia iDrzewo ycia ............................................ 202 Centralny punkt torusa.................................................... 206 Mamy wybr ...................................................................... 211 Czynniki dodatkowe ........................................................ 213 znaki, ktre potwierdzaj wywierany na nas wpyw ... 216 osiem kluczy do sprawnego poruszania si zprdami wielkiej zmiany .................................................................. 222
MEdyTaCja 7: Wewntrzna harmonia ............................ 227

RozdzIa VIII. wiat po roku 2012: Co nas czeka? ... 229 Czy ycie bdzie istnie po 2012 roku? ........................ 229 Harmonijny ukad piramid w2018 roku...................... 230 ostatni rozdzia ................................................................. 233
MEdyTaCja 8: Odwaga na czas zmian ............................ 237

Bibliografia .............................................................................. 239

rozDzIA III

Poza rzeczywistoscia kwantowa


ewolucja swiadomosci

Jestem wiatoci, ktra jest ponad wszystkimi. Jestem peni: penia wysza ze mnie, penia dosza do mnie. Rozupcie kawaek drewna, abd tam. Podniecie gaz, aznajdziecie mnie.
ewangelia witego Tomasza

owysze stwierdzenie to prawdopodobnie sowa Jezusa. Co Jezus mia na myli? Jak to moliwe, e wszystko moe by wszdzie? Co wiedzieli staroytni, oczym my zapomnielimy? Jak moemy nie tylko spojrze poza trzy wymiary, wnieskoczone istnienie, ale take wspdziaa zcaym stworzeniem. Staroytni nie tylko znali podstawowy budulec rzeczywistoci, ale take pozostawili nam klucze, ktre pozwalaj przypomnie sobie ten budulec. Te klucze to kalejdoskop, obejmujcy ca ziemi, zoony ztego, co dzi nazywamy witymi miejscami. To, co pozostawili staroytni, ukazuje nam wszystko

100

Tajemna hisToria wiadomoci

na temat stworzenia inaszego znim zwizku. Jednak jak ten zwizek dziaa? W celu zbadania tych idei zacznijmy od pocztku, od genezy naszego wiata irzeczywistoci, jak znamy. Musimy zrozumie, e pocztek nie by jednorazowym wydarzeniem. Proces tworzenia si toczy. Wkadej najdrobniejszej chwili kady najdrobniejszy element rzeczywistoci bez przerwy stwarza si na nowo. Nasz wizerunek wci si zmienia. Istniay niezliczone pocztki igenezy wiatw. Wszystkie te wydarzenia maj bezporedni zwizek ze wiadomoci. wiadomo wzrasta wmiar ekspansji wewntrznego procesu tworzenia ipojawiania si wikszego wiata. Istnienie pamita wszystko, zawsze. Gdy poznamy ten wewntrzny proces tworzenia, moemy zacz bada nasze wrodzone moliwoci. Nasza ziemia miaa liczne pocztki. Ludzko, wjej obecnym stanie, jest stosunkowo moda wobliczu istnienia, ajednak co w nas przywouje nieskoczono, jak wewntrzny system nawigacyjny, ktry pozwala znale drog do domu. Wiele osb odczuwa potrzeb powrotu do domu, ale nie pamita, gdzie ten dom jest. Nie pamitamy, gdy nasz dom wci powstaje na nowo, amy stanowimy element tego nieustannego procesu tworzenia. Co wnas dopomina si przypomnienia, aludzko dowiadcza wszelkiego rodzaju zmian, kataklizmw, rozwoju umiejtnoci i technologii, wzrostu wiadomoci iwasnych moliwoci. Co takiego chcemy sobie przypomnie ijak to znale? atwo znale odpowiedzi na te pytania. Najatwiej to poj, idc do serca istnienia. Podczas pracy zMistrzami, gdy poznawaam procesy kosmiczne, miaam wraenie, e Mistrzowie ucz mnie wnielogiczny sposb, tak jakby przekazywali

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

101

mi drobne elementy wikszej ukadanki. Nie miaam pojcia, jak te elementy pasuj do siebie inigdy ich oto nie pytaam. Jeli czego nie rozumiaam, po prostu prosiam, eby mi pokazali co mam robi lub eby mnie nauczyli. Miaam wiele pyta, ale byam tak pena szacunku iwdzicznoci za to, co si wydarzao, e nie chciaam im przerywa przyziemnymi pytaniami. Wmoim salonie pojawiay si holograficzne istoty, przekazujc nauki o, midzy innymi, wietle, stworzeniu, wiadomoci iuzdrawianiu. To budzio respekt. Nadal jednak miaam pytania. Wtrakcie nauki ometafizyce, orzeczach wykraczajcych poza konwencjonalne nauki, dowiadujemy si, e jestemy wiatem. Dowiadujemy si, e mamy by wtym momencie. Dowiadujemy si, e nie ma czasu ani przestrzeni, e jestemy czci wszystkiego, awszystko jest wnas. Gdy syszaam powysze stwierdzenia, wydawao mi si, e to puste sowa, ajednak wgbi siebie wiedziaam, e wtych sowach zawarta jest prawda. Prosiam wic Mistrzw, eby pokazali mi, oco wtym wszystkim chodzi. Aoni odpowiedzieli na moje proby, zabierajc mnie do samego pocztku stworzenia. W tym momencie moja rzeczywisto zmieniaa si natychmiast. zanurzyam si wburzliwej ukadance ciemnoci iwiata. Potga tej monstrualnej nicoci bya cudowna. Syszaam trzaski wyadowa elektrostatycznych uywanej iprzetwarzanej energii. Czuam wyadowania elektrostatyczne w caym ciele. Miaam wraenie, e si rozlec. Jednak wtamtym miejscu znajdowaa si jedynie moja wiadomo. Nie mogam si rozpa, bo nie byam wciele. Widziaam iczuam jak ten ogromny mechanizm stworzenia pulsuje isi porusza rozszerza ikurczy, aw trakcie tego procesu powoli porusza si wnicoci. Czuam si jakbym bya wbrzuchu ogromnej istoty.

102

Tajemna hisToria wiadomoci

Mistrzowie ucz oferujc dowiadczenie. Nic nie mwi. zabieraj ci do rda twoich wasnych pyta izanurzaj ci w nim. Jeste porodku pyta i odpowiedzi. Dowiadczenie staje si czci ciebie nie wzwykym pojmowaniu nauczania ale rzeczywicie, prawdziwie czci ciebie. Natychmiast otrzymujesz odpowied na kady aspekt zadanego pytania. Wiedza jest tak kompletna, e trudno opisa j sowami. To pene dowiadczenie sensoryczne. Pamitam jak na pocztku staraam si znale jzyk opisujcy to, czego uczyli mnie Mistrzowie. Nie miaam adnych podstaw naukowych ani adnego punktu odniesienia dla swoich dowiadcze. Gdy staraam si wytumaczy swoim przyjacioom, co si ze m dzieje, patrzyli na mnie jak na dziwolga. Pewnego dnia przyjacika powiedziaa: Meg, gdy opowiedziaa mi otym zdarzeniu po raz dziesity, wcale nie zrozumiaam wicej ni za pierwszym razem!. Nie znajc odpowiednich sw, terminologii, powtarzaam wszystko po kilka razy, bezskutecznie usiujc przekaza swoje dowiadczenia. W gruncie rzeczy musiaam si nauczy zupenie nowego sposobu komunikacji. zaczam szuka pomocnych informacji. Moje odkrycia byy zdumiewajce. To, czego si uczyam byo co najmniej po czci znane nauce, midzy innymi jako teoria strun, teoria superstrun, fizyka kwantowa, fizyka czsteczkowa, fizyka teoretyczna. Podobnie jak Merlin zaczam y wstecz, usiujc znale sposb na przekazanie swojej wiedzy. Kadego dnia Mistrzowie pokazywali mi coraz wicej. Wci pokazuj mi coraz wicej. Chc si podzieli przynajmniej podstaw tego, czego si nauczyam za pomoc najlepszego jzyka, jaki udao mi si znale na opisanie tego, co nie ma granic iczego nie da si uj za pomoc jednej myli czy

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

103

jednego sowa. Te informacje pochodz zmoich dowiadcze. Niczego nie dodaam, oprcz wzmianek o istniejcych teoriach naukowych czy materiaach rdowych. Jeli chcesz pozna naukowy aspekt mojego dowiadczenia, przejd prosz do bibliografii, ktra znajduje si na kocu ksiki.

Inny Rodzaj gEnEzy ...


rzeczywisto, ktr znamy nie zawsze wygldaa tak jak teraz. Na pocztku istnienia nie byo gstej materii. Wszechwiat by masywnym skupiskiem energii. energia ta bya bardzo ciemna i pusta, a jednak jakim cudem ya. Masa miaa swj regularny rytm. Wia si ipulsowaa. Wewntrz masy by dwik, wiato inieustannie zmieniajce si kolory. Masa miaa wasn wiadomo nie wformie sw imyli, lecz reakcji iimpulsw wywoanych wasnym istnieniem. Gdy wewntrz pierwotnej masy zachodziy procesy, pojawiy si take odpowiadajce im reakcje. reakcje te stanowiy pocztek wiadomoci. ruchy masy wymagay energii, aenergia wywoywaa tarcie podobne do oddziaywa elektrostatycznych. Gdy potrzesz stopami o dywan, a nastpnie dotkniesz klamki, pojawi si maa iskra. Wtaki sam sposb energia stworzona poprzez tarcie masy wywoaa byski. By jeszcze lepiej sobie to uwiadomi, wyobra sobie elektryczno, ktra tworzy si pod wpywem wody, ciepa lub energii jdrowej. Gdy zachodz takie reakcje, ich rezultatem jest energia, czyli moc. Niezalenie od rda, energia pulsuje ze sta czstotliwoci tak jak stworzenie. Moc, ktr generujemy, jest ujarzmiana

104

Tajemna hisToria wiadomoci

iprzekazywana na rozmaite sposoby. Gdy elektryczno wydostaje si ze rda np. zprzewodw lub generatorw, tworzy iskry lub uki, ktre postrzegamy jako byski wiata. Jeli zdarzy nam si dotkn rda, zktrego wydostaje si elektryczno, porazi nas prd. energia stworzenia dziaa podobnie, ale ma charakter gwnie elektromagnetyczny. energia taka ma wysz czstotliwo (szybszy puls) ni elektryczno, ktr znamy, ale rzdz ni podobne zasady. energi elektromagnetyczn rwnie potrafimy poczu iwykorzysta do rozmaitych celw. Cykl zachodzcy wewntrz masy spowodowa, e prawie cae jej jdro wypenio si wiatem. To zkolei wywoao reakcje elektromagnetyczne. wiato stawao si janiejsze, wypychajc ciemn mas coraz dalej. Masa, ktr zwiemy stworzeniem, zacza wic si rozszerza izmienia. Wmiar jak pierwotna masa bya wypychana coraz dalej, jej centrum stawao si coraz ciesze. Masa przybraa ksztat piercienia lub pczka zdziurk, ale jej rodek nie by jeszcze pusty. Na pewnym etapie ekspansji masa energii wiata przewyszya pierwotn ciemn mas i zaczo brakowa miejsca na przywrcenie rwnowagi. Wewntrzne cinienie roso. Wkocu nowe wiato nie tylko wypchno pierwotn mas na zewntrz, ale rwnie rozwietlio ciemnoci. Wewntrzne cinienie rozszerzajcego si wiata osigno wkocu punkt masy krytycznej, co pocigno za sob olbrzymie zmiany. W centrum masy powsta otwr, a poniewa by on gstszy iciszy ni ciemna masa pierwotna, ta zaamaa si pod wpywem nowej, janiejszej formy rzeczywistoci izostaa wcho-

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

105

Naturalna spirala w kosmosie.


(zdjcia: NASA.gov)

nita przez nowo powstay otwr. Wskrcie: wiato stao si silniejsze ni caa ciemno obecna we wszechwiecie. W chwili, gdy ciemno opada na wiato, zostao ono zmiadone irozbite na niezliczon liczb odamkw oraz wyrzucone na zewntrz po spirali. Fragmenty wiata rozproszyy si we wszystkich kierunkach, adziki temu ciemno zostaa dodatkowo owietlona. Teraz mrok rozwietlao wiato przebijajce si zarwno od zewntrz, jak iod rodka. Chwila implozji ciemnoci to jednoczenie narodziny rzeczywistoci. wiadomo indywidualna narodzia si wpostaci czsteczek wiata. Gdy wiato poruszao si na zewntrz spirali, zaczo reagowa na otaczajce je wydarzenia. zmieniaa si jego czstotliwo, kolor idwik. wiato zapamitao kade wydarzenie,

106

Tajemna hisToria wiadomoci

ktre miao miejsce podczas jego podry. Informacje te stay si wiadomoci wszystkiego, czego wiato dowiadczyo od narodzin do chwili obecnej. Innymi sowy, podrujc po spirali, wiato zapamitao wszystko, co stano mu na drodze. Kada czsteczka wiata dowiadczya swojej wasnej indywidualnej podry, kada wic otrzymaa unikalne wspomnienia. Wszystkie te wspomnienia zachoway si jako energia wewntrz czsteczek wiata. Utworzyy one czstotliwoci, ktre po poczeniu stay si pamici. Nie bya to pami w sensie dosownym taka jak znamy dzi. Bya to czysta energia, pakiety informacji w formie energii. Kada czstka informacji stanowia energetyczny zestaw czstotliwoci zapisany za pomoc wiata, koloru i dwiku. energia to wiato. wiato to energia. Wenergii znajduje si wiato wpostaci koloru idwiku. Jeeli czstotliwoci s nisze, kolor jest ciemniejszy ibardziej intensywny, adwik niski. Gdy czstotliwoci s wysze, kolory s janiejsze iagodniejsze, adwik wyszy. Czterostronna piramida to doskonay przykad penego spektrum czstotliwoci. Podstawa piramidy symbolizuje kolory idwiki oczstotliwoci niskiej ajej czubek wysokiej. Czstotliwoci na szczycie piramidy s biae, czyli takie same jak urda wiata. Wspektrum kolorw biay zawiera wsobie wszystkie pozostae barwy. Czstotliwoci zpodstawy piramidy to kolory typowe dla gstoci przedmiotw staych. Bezkresny zbir informacji zgromadzonych przez czsteczki wiata by pocztkiem ewolucji wiadomoci zarwno masowej, jak iindywidualnej. Gdy wiato zbierao informacje, kada jego czstka stawaa si indywidualnym tworem odmiennym od pozostaych. Innymi sowy, dziki pamici izebranym informacjom kada

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

107

czstka wiata staa si unikalnym zestawem harmonijnych czstotliwoci indywidualnym aspektem zbiorowej wiadomoci istworzenia. Kada czstka wiata zdobywaa podczas swej podry inne dowiadczenia, awic miaa lekko odmienny obraz rzeczywistoci ni pozostae czstki. Kady unikalny zestaw czstotliwoci i barw sta si czynnikiem identyfikujcym poszczeglne czsteczki wiata. z tej unikalnoci zrodzia si indywidualna wiadomo. Gdy czstki wiata zaczy traci prdko, rozpocz si proces naturalnego uporzdkowania chaosu. Wedug strony www.audioenglish.net definicja terminu naturalne uporzdkowanie to wszechwiat fizyczny jako uporzdkowany system podlegy naturalnym (nie ludzkim lub nadludzkim) prawom. Jest to prawo fizyki, wedug ktrego wszystkie elementy odnajduj odpowiednie dla siebie miejsce niczym kulki wsoiku ukadajce si weleganck konstrukcj. Podobnie jak wprzypadku kulek, kada czstka wiata podya ku innym czstkom opodobnych dowiadczeniach iczstotliwociach. Naturalne uporzdkowanie przebiega po linii najmniejszego oporu. Czstki wiata musiay wic uporzdkowa si przy wykorzystaniu najprostszego moliwego procesu. Procesem takim byo poczenie si wedug ksztatu iczstotliwoci. Gdy czstki czyy si wgrupy, zaczy odbija otaczajce je wiato. Wkocu wiato uporzdkowao si whologramy oksztacie czworoktnych piramid. Hologram to pole wiata, ktre sprawia wraenie trjwymiarowoci, zachowujc przy tym amplitud ifaz wiata wewntrz pola. Widoczny obiekt nie jest ciaem staym, ale widoczne s wszelkie jego szczegy.

108

Tajemna hisToria wiadomoci

Kada holograficzna piramida zawieraa zbiory czstotliwoci i pamici wszystkich poczonych czsteczek. W ten sposb kada piramida staa si wiadomoci odmienn od pozostaych. wiadomo zacza nabiera ksztatw. Kada pojedyncza piramida zawieraa pami swojego rda i zbiorowe dowiadczenia wszystkich zawartych Naturalna piramida w kosmosie. (zdjcie: NASA.gov) wniej czsteczek. Wrezultacie kada piramida dysponowaa indywidualn rzeczywistoci yjc wiadomoci. Kada piramida miaa wiadomo! By to pierwszy krok na drodze do stworzenia staej masy. Wewntrz kadej piramidy energia poruszaa si po spirali. Podrujc po takim torze, energia dowiadczaa penego spektrum kolorw iczstotliwoci. Innymi sowy, zetkna si zpenym zestawem energii wszechwiata kompletn informacj okadej chwili wasnego stworzenia inie tylko. Czstotliwoci w spiralach uporzdkoway si od podstawy do czubka. Najszersza inajcisza czstotliwo trafia do podstawy piramidy. Stamtd energia poruszaa si do gry, dowiadczajc penej gamy kolorw. energia wdrowaa wgr spirali, stajc si coraz lejsza, a wkocu wrcia do czstotliwoci rda. Gdy spirala wirowaa ku grze piramidy, stawaa si coraz wsza. By dopasowa si do ksztatu piramidy, po-

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

109

ziomy spirali zaczy si kurczy awraz znimi kurczyy si te czstotliwoci spektrum kolorw. Wkocu czubek spirali sta si biay. Czstotliwoci bieli zawieraj wsobie cae spektrum kolorw istanowi t sam czstotliwo pierwotnej energii, ktra powstaa wwyniku ruchw masy stworzenia. Wrezultacie kada piramida zawieraa wsobie klucz do wasnej egzystencji pami owasnym rdle. (By moe wic staroytni mieli racj!) Spirale energii zawieray wsobie wszystkie moliwe kolory iczstotliwoci energii, ale rwnie peen zestaw czstotliwoci dwiku.

Ruch spirali

Ruch kuli

Ruch wewntrz piramidy (zgodnie ze wskazwkami zegara).


(ilustracja autorki)

obracajc si wewntrz piramidy, spirala utworzya kul biaej energii. Kula ta skadaa si zenergii wytworzonej we wntrzu piramidy iwywoanej ruchem spirali. ruch spirali oraz ruch kuli pomg zachowa idealn rwnowag wewntrz piramidy. Kula staa si punktem rwnowagi niczym o yroskopu. Wkuli znajdoway si te same czstotliwoci co wpierwotnym

110

Tajemna hisToria wiadomoci

rdle, dziki czemu staa si ona wewntrznym portalem piramidy czcym j ze rdem. Proces naturalnego uporzdkowania trwa dalej, aholograficzne piramidy zaczy czy si zinnymi opodobnej strukturze ipamici. Konstrukcje takie skaday si zomiu piramid skierowanych wierzchokiem do rodka i stanowiy holograficzny omiocian. Dziki informacjom zposzczeglnych piramid kady omiocian zachowa wiadomo, ktra rozpocza si od czystego wiata, anastpnie ewoluowaa do postaci piramidy, spirali, kuli ana kocu omiocianu wraz zdowiadczeniami, zktrych powsta. Wprocesie formowania si rzeczywistoci omiociany stay si budulcem wszechrzeczy struktur wszechwiata. Czstki wiata uporzdkoway si wholograficzne piramidy, ktre zkolei poczyy si womiociany. omiociany za zaczy poszukiwa innych omiocianw o podobnej strukturze. Spotykajc si, konstrukcje te scaliy si wharmonijne struktury, uporzdkowujc si wedug paszczyzn ipolaryzacji. Dwa magnesy oprzeciwnej polaryzacji postawione naprzeciw siebie odpychaj si, tworzc midzy sob przestrze. Wpodobny sposb paska strona omiocianu ododatniej polaryzacji poczy si zpask stron ssiedniego omiocianu oprzeciwnej polaryzacji. Tego typu naturalne poczenia utworzyy puste przestrzenie pomidzy czsteczkami. Przestrzenie takie, zwane te strefami zero, stay si czynnikami rwnowacymi budulec wszechwiata. Stay si take magistralami informacyjnymi prowadzcymi poprzez struktur stworzenia. Holograficzne omiociany ustawiay si jeden obok drugiego, nad ipod sob. rzeczywisto przybraa form omiocianw przylegajcych do siebie paszczyznami i znajdu-

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

111

Uoenie omiocianw
(ilustracja autorki)

Kwiaty ycia na murach staroytnych wity.

jcymi si pomidzy nimi stref zero. Taka struktura daa pocztek rzeczywistoci. Uporzdkowanie trwao dalej, a wariacje czstotliwoci w kadym zestawie omiocianw zaczy formowa wymiary. Kady z wymiarw mia taki sam ksztat istruktur jak czstki, ktre go tworzyy. od najmniejszych czstek omiocianw do poszczeglnych wymiarw, niezalenie od rozmiaru czy formy stworzenia, wszystkie paszczyzny rzeczywistoci powstay na takim samym ukadzie omiocianw. rzeczywisto zacza przybiera swoj waciw posta. Wymiary rozchodziy si we wszystkich kierunkach iskaday si zidentycznych omiocianw. Kady zwymiarw posiada inn harmoni, mia wic swj indywidualny zestaw czstotliwoci swoj wasn rzeczywisto opart na pozycji iuporzdkowaniu we wsplnym ukadzie oraz na swych wasnych wewntrznych czstotliwociach. Wymiary, ktre pojawiy si dalej od rda uporzdkowania miay wysze czstotliwoci ibardziej przypominay wasne rdo wiata.

112

Tajemna hisToria wiadomoci

Wszechwiat wyglda jak olbrzymi plaster miodu. od wiekw nieskoczony proces stworzenia obrazowany by wanie takim symbolem. Pojawia si on wstaroytnych wityniach, np. wegipskim Abydos, wwityni ozyrysa czy innych wityniach inicjacji. Mona go rwnie zobaczy na wielu budynkach, arrasach, naczyniach i artefaktach w krajach takich jak Turcja, Indie, Wochy iPolska oraz na terenach dawnej Asyrii. Pisarz Drunvalo Melchizedek okreli ten symbol mianem Kwiatu ycia. Jednolita teoria pola okrela rzeczywisto jako twr ozarwno silnych, jak i sabych oddziaywaniach energii. Po raz pierwszy teori t przedstawi Albert einstein. Stanowi ona prb poczenia wszystkich podstawowych budulcw stworzenia wjednolity hipotetyczny system pole energii lub materii. Niestety, einstein nigdy nie zdoa udowodni susznoci swojej teorii. Ale mia racj. Do dzi teoria ta nie zostaa jeszcze wpeni potwierdzona, ale ztego, co pokazali mi Mistrzowie, wiem, e jej zaoenia s suszne. Silne oddziaywania powstaj dziki czstkom skadowym struktury wszechwiata. Kady holograficzny omiocian powsta zindywidualnego zestawu harmonijnych czstotliwoci. Te czstotliwoci to nic innego jak energia. Poczona sia energii opiera si na unikalnoci kombinacji i ich zbiorowej pamici lub wiadomoci. Poczona wiadomo nieustannie si zmienia, poniewa zwizki zachodzce wrealnym wiecie ulegaj nieustannym zmianom, awiato wbudulcu wszechwiata posiada zapis tych zmian. oddziaywanie sabe, opisane wjednolitej teorii pola, skada si zpustych przestrzeni (stref zero) pomidzy omiocia-

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

113

nami. Przestrzenie te speniaj dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze utrzymuj rwnowag w jednolitej strukturze wszechwiata, apo drugie su jako korytarze energetyczne. omiociany nieustannie emituj energi elektromagnetyczn, poniewa zawsze zachodz w nich zmiany. Wytworzona energia podruje korytarzami (strefami zero) iporozumiewa si zinnymi czstkami skadowymi stworzenia. Dowiadczenie kadej indywidualnej grupy czstek zmienia ich struktur wewntrzn. zmieniaj si ich czstotliwoci a czasem rwnie polaryzacja. Informacja o tym wydarzeniu jest nastpnie przekazywana dalej poprzez strefy zero pod postaci emisji elektromagnetycznej zachodzcej podczas przemiany. Podrujc poprzez strefy zero, energia elektromagnetyczna przekazuje pozostaym czstkom informacje oniedawnej zmianie. otrzymawszy sygnay, pozostae czstki rwnie zmieniaj uoenie wzgldem siebie. reorganizacja tworzy now rzeczywisto, apodczas caego procesu wytwarza si energia, zupenie tak jak wprzypadku powstawania wiata w pierwotnym skupisku energii. Fale grawitacyjne przycigay wtedy ku sobie uporzdkowane czstki, powodujc wzrost gstoci masy. Gsto lub nagromadzenie struktur czstek budulcowych zaczo przybiera realny ksztat. rzeczywisto nabraa ksztatu istruktury. Powstaa materia inarodziy si wymiary. Proces ten nigdy si nie koczy. Wszystko rozpoczo si dawniej ni ktokolwiek pamita. Stworzenie wci objawia si na nowo. Masa rozrastaa si, wybuchaa itworzya ponownie ju tysice razy (obecnie jestemy na etapie ekspansji). rdo stworzenia dao pocztek ewolucji, apami ozachodzcych procesach zgromadzia si wewntrz wiata kadej czstki

114

Tajemna hisToria wiadomoci

skadowej wszechwiata. Narodzia si nieustannie rozwijajca si zbiorowa wiadomo.

od oboku do gSTEj RzECzyWISToCI ...


Gdy czstki skadowe wszechwiata wci si porzdkoway, zaczy dzia si niesamowite rzeczy. zmiana uoenia czsteczek wywoaa rezonans, ktry da pocztek nowej rzeczywistoci. Nowe poczenia nie byy identyczne, powstao wic wiele rnych rzeczywistoci. Czstki znajdujce si wdalszych wymiarach, tych owyszych czstotliwociach wibracji, stay si bezcielesn uniwersaln wiadomoci. Nowy twr nie mia adnej staej struktury inie ograniczaa go gsto. Uniwersalna wiadomo miaa nieograniczony zasb informacji i nadal zbieraa wspomnienia pozostaych czstek skadowych, ktre nieustannie tworzyy nowe struktury i now rzeczywisto. Nawet teraz uniwersalna wiadomo wci gromadzi iprzekazuje informacje. Najwysza forma egzystencji daa pocztek wiadomemu istnieniu. Budowa wszystkich form ycia opieraa si na wietle. Proces tworzenia rzeczywistoci wraca do rda, podajc po spirali. Waga iskondensowanie poszczeglnych warstw (wymiarw) rzeczywistoci spowodoway, e czstki skadowe wszechwiata (oraz zawarte wnich wiato) staway si coraz gstsze w trakcie formowania si wewntrznych wymiarw. Wraz zczstkami gstniaa take materia. Kady nowy wymiar powstawa zrnej gamy czstotliwoci, wzwizku zczym kady sta si nieznacznie innym aspektem tej samej wiadomoci. Wysze wymiary posiaday pen

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

115

wiadomo, ate gstsze miay jej mniej, gdy ulegay skompresowaniu przez swoje wyej pooone odpowiedniki. Gdy pojawia si gsto, wiadomo zostaa uwiziona wrnych obszarach rzeczywistoci. Istoty zrodzone z zewntrznych wymiarw miay bardzo ma gsto lub nie miay jej wcale. znane s one jako istoty wietliste niemiertelne postacie yjce wewntrz wiadomoci stworzenia. Istoty te objawiaj si jako ywe kolory, ktre rni si wzalenoci od ich rda. Gdy si poruszaj, postrzegamy je jako pynne wiato, akademu ruchowi towarzyszy feeria kolorw. Takie istoty stanowi pomost komunikacyjny midzy niszymi, gstszymi wymiarami aich rdem. Czsto okrela si je mianem eterycznych przewodnikw. W rnych wymiarach lub poziomach czstotliwoci yjca wiadomo stworzya formy ycia woparciu oposzczeglne poziomy gstoci. Te, ktre powstay na wyszych czstotliwociach, posiaday wswojej wiadomoci wicej informacji ze rda. Im gstsze staway si wymiary iim gstsze byy yjce w nich istoty, tym mniej byo w nich wiadomoci rda. Wszystkie niezbdne informacje byy wci na miejscu, ale gsto utrudniaa do nich dostp. Mniej wicej wtym momencie uistot ywych zaczy wyksztaca si techniki przetrwania. Bez pamici ostworzeniu gstsze istoty wyksztaciy w sobie strach i ch walki o przetrwanie. W grupie istot owikszej gstoci byli midzy innymi ludzie. W miar jak proces stworzenia postpowa do wewntrz, powsta szsty, sidmy ismy wymiar wiaty oogromnym potencjale parapsychicznym. Istoty zrodzone ztego wymiaru stay si cznikami pomidzy gr idoem pomidzy wiatem a jego gstszymi formami. Posiaday wiedz zarwno

116

Tajemna hisToria wiadomoci

orozwoju wewntrznych, jak izewntrznych wiatw. zebrane przez nie informacje przechowywane s wformie symboli stworzonych ze wiata. Symbole te zawieraj wsobie kompletne dane o zawiych koncepcjach i najdrobniejszych szczegach wiata. S to symbole opisane wrozdziale pierwszym. W wymiarach informacyjnych nie zachoway si adne emocje. Masa wiadomoci izgromadzone dane stay si yjc rzeczywistoci informacji znan jako wiadomy umys lub Kronika Akaszy. Wtych intelektualnych wymiarach yj istoty takie jak grupa ALan Ta, ktra przeze mnie przemwia ipowiedziaa mi oraz mojej grupie o piramidach. Byli nieugici wswoim poczuciu misji inie mieli cierpliwoci dla adnych tematw pobocznych. Ludzka emocjonalno bya im obca izachowywali si jak Pan Spock zserialu Star Trek, przez co wydali mi si do straszni. Na wewntrznych etapach konstrukcji wymiarw, poniej paszczyzn mentalnych znajdoway si paszczyzny emocjonalne wymiary, wktrych egzystencja opiera si wycznie na wyraaniu emocji. Istniej tam poziomy olbrzymiej mioci, najgbszego blu iwszelkich uczu porednich. Wymiary te stanowi sfer astraln. To miejsce, do ktrego podrujemy czasem wsnach, wychodzc poza powok cielesn. Jeszcze gbiej uformowa si trzeci wymiar. Wwymiarze tym rozpocz si rozwj formy fizycznej. wiat ten skada si ztego samego rda itych samych procesw, jakie zachodz we wszystkich innych paszczyznach stworzenia (co ma zwizek zgstoci konstrukcji wywoanej cinieniem wymiarw zewntrznych), ale jego mieszkacy maj bardzo nisk wiadomo owasnym rdle. odczuwaj jedynie potrzeb powrotu do domu, nie wiedzc jednak, gdzie ten dom jest.

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

117

ycie wtrzecim wymiarze powstao razem zotaczajcymi je galaktykami, ktre cechoway si mechanizmami gwarantujcymi rwnowag i prawidowo dziaania. Dominowaa konstrukcja spiralna. wiato doskonale manifestuje swoj obecno wpostaci mgawic, gwiazd iinnych cia niebieskich. wiato uczyo si od wasnego rda i zaczo tworzy zbalansowane konstrukcje pozwalajce na rozprzestrzenianie si. Podczas takich procesw wiato zaczo si odtwarza ipowstay czarne dziury wysysajce nadmiar cinienia do rwnolegych rzeczywistoci. Pojawiy si planety wirujce kule z nadmiarem energii w centrum. Ich ruchoma warstwa zewntrzna pokrywaa oceany roztopionych ska, ktre zgromadziy si wjednym punkcie, by da pocztek nowemu wiatu. By zachowa rwnowag, na powierzchni powstay otwory wentylacyjne, przez ktre mg wydostawa si nadmiar energii z centrum planety. Te otwory to nic innego jak wulkany, awydzielana przez nie energia powoduje erupcje wulkaniczne, powstawanie gorcych jezior, gejzerw, nagrzewanie gleby czy wydzielanie si siarki. Przykady takich cudw natury moemy znale wParku Narodowym yellowstone wUSA lub wrotorura wNowej zelandii. Spiralny ruch formujcych si planet wzmocni dziaanie grawitacji. Wszystkie twory natury poday do rda po spirali, w wyniku czego przyciganie stao si silniejsze. Grawitacja staa si kolejnym mechanizmem rwnowacym planety, gwiazdy iinne ciaa niebieskie ustabilizoway swj ruch, obierajc wasne orbity. rwnolege wszechwiaty zaczy nabiera ksztatu, czerpic energi z innych wymiarw (gdzie byo jej zbyt wiele) poprzez czarne dziury. Narodzia si nieskoczona liczba

118

Tajemna hisToria wiadomoci

wiatw, akady powsta dziki nadmiarowi energii swoich ssiadw. wiadomo tworzya si w kadej nowej rzeczywistoci. Formy wiadomoci powstae poniej pitego wymiaru zaczy funkcjonowa poza wiadomoci rda. Istoty te zaczy postrzega si jako indywidualne aspekty stworzenia. Ich gsto nie pozwolia im przypomnie sobie ordle lub oczymkolwiek, co stao si od chwili stworzenia. Bez takiej wiadomoci ich dostp do zbiorowej wiadomoci zosta ograniczony. Istoty ztrzeciego wymiaru zaczy tworzy iluzje oistnieniu. Iluzje przerodziy si wrzeczywisto owiele ubosz od rda wiadomoci. Istoty zaczy dostrzega w sobie pustk i mogy jedynie myle o lepszej rzeczywistoci, gdy zapomniay owasnej perfekcji. Na dnie ich umysw pozostao wspomnienie owiadomoci, ale istoty te nie potrafiy sobie przypomnie tego, co utraciy. Poza trzecim wymiarem wyksztaciy si jeszcze gstsze wymiary. Te pooone najgbiej byy siedliskiem pierwotnego mroku, ktrego mieszkacw cechowao zo, nienawi, skryto, kamstwa irozpacz. Te mroczne, wstrtne icuchnce siark stworzenia boj si wszystkiego iczerpi swoj moc, erujc na istotach sabych iumierajcych. Pozostaoci pierwotnego wiata nie zdoay przebi si przez mrok najniszych poziomw stworzenia, awiaty te pogryy si w ciemnociach. W walce ze wiatem mrok powoa do ycia mrocznych wojownikw, istoty onikczemnym usposobieniu. Wkadej stoczonej bitwie triumfowao jednak wiato. To wanie wtedy Lucyfer zosta wyrzucony z krlestwa aniow. Wojny trway bardzo dugo wiato toczyo walk zmrokiem, doskonao walczya ze zem. Wkocu

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

119

wiato nabrao wielkiej mocy, aciemno nie zdoaa ju odzyska rwnowagi si. Mrok nie przetrwa, poniewa za kadym razem, gdy si pojawia, jego ruchy powoduj powstawanie wiata. ruch mroku wywoa takie samo tarcie jak to, ktre pozwolio rozwin si wiatu na samym pocztku stworzenia. Jasno przetrwaa, pojawiajc si nawet wsamym sercu mroku. Powstao nowe rdo, aniekoczcy si cykl stworzenia sta si obietnic kosmicznego odrodzenia. zgodnie zkalendarzem Majw kolejne kosmiczne odrodzenie czeka nas wgrudniu 2012 roku.

RnICa MIdzy WIadoMoCI aMyl ...


Jako ludzie jestemy wiadomi dziki naszym mylom, ale nasze myli nie s nasz wiadomoci. Myli to cigi impulsw elektrycznych. S one prb stworzenia logiki, zrozumienia poprzez dowiadczenie. Mylenie jest nasz recept na przetrwanie. Nasze umysy funkcjonuj nieustannie, zapewniajc nas, e jestemy bezpieczni, mamy racj ie wszystko ma sens (lub, e go nie ma). W najwczeniejszej formie naszego istnienia wszyscy mielimy zdolnoci telepatyczne. zachowalimy resztki poczucia uniwersalnej wiadomoci i nie potrzebowalimy sw. Wiedzielimy to, co musielimy wiedzie nie tylko dziki mzgom, lecz take dziki ciaom. Nasza wiadomo zapewniaa nam nieustanny cig informacji, a my wsuchiwalimy si wten gos. Gdy ewoluowalimy, anaszym priorytetem stao si przetrwanie, nasze mzgi zaczy myle coraz bardziej lokalnie. zaczlimy rozmyla nad niektrymi kwestiami ista-

120

Tajemna hisToria wiadomoci

ra si zrozumie to, czego dotd nie pojmowalimy. rozsdek coraz bardziej ogranicza nasze cieki mylowe iwykorzystywalimy coraz mniej potencjau naszych mzgw. Dziki nowym sposobom mylenia coraz bardziej ograniczalimy sobie dostp do zbiorowej wiadomoci. W naszej rzeczywistoci pojawiy si istoty takie jak Lemurianie, krzyujc si z naszym gatunkiem i tworzc hybrydy, ktre ostatecznie poczyy si znasz obecn postaci. Inne istoty przybyway do nas zodlegych galaktyk, by wzbogaci nasz pul genw. Woparciu ostaroytne pisma sumeryjskie iwskazwki pozwalajce wierzy, i dysponoway one bardzo zaawansowan technologi, pojawiy si spekulacje, e co najmniej jedna grupa pozaziemskich goci moga przyby na ziemi jeszcze przed epok Sumerw. Wymieszanie rasy ludzkiej zobcymi przyczynio si do powstania znacznych luk wopracowanych przez archeologw ramach czasowych ewolucji czowieka. Stao si tak, gdy wpewnym okresie dziki ingerencji obcych ewolucja ludzka znacznie przyspieszya. Nie odnaleziono dotd brakujcych ogniw, ktre wyjaniayby fenomen przyspieszonej ewolucji inajprawdopodobniej nigdy to nie nastpi. Gdy nowe gatunki rozpoczy migracje, zaczy krzyowa si ze sob, prowadzi handel ikomunikowa si ztowarzyszami, narodzia si potrzeba formy komunikacji. zaczlimy wykorzystywa dwiki, ktre naladoway odgosy otoczenia. Imitowanie gosu ptakw, owadw, porykiwania iwycie przerodziy si wodrbny jzyk. Prymitywne dwiki przeksztaciy si wsowa, zktrych tworzono zdania. razem zjzykiem pojawia si mowa ciaa. Ludzki rozum stawa si coraz bardziej aktywny, gdy co chwila musia radzi sobie znowymi

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

121

wyzwaniami. Mzg ewoluowa nie tylko zpotrzeby rozumienia mowy, ale rwnie dlatego, by zrozumie to, co niewypowiedziane subteln komunikacj pozawerbaln iprawdziwe intencje rozmwcy. Wkrtce wkomunikacji zaczy si liczy take niuanse. To, jak sowo zostao wypowiedziane ijak zachowywao si ciao podczas procesu mowy, stao si rwnie wane jak tre wypowiedzi. zaczy rozwija si nowe, subtelniejsze formy komunikacji. Procesy mylowe wci ewoluoway, coraz bardziej oddalajc si od wiadomoci. Informacja zostaa zdefiniowana wsposb absolutny ioddalia si od czystej prawdy. ego zaczo bada sytuacj w oparciu o uprzednie dowiadczenia. Gdy pojawia si konflikt midzy ego alogik, mzg wypenia luki tym, co potrafi zrozumie. Narodzia si iluzja ycia codziennego. ego zaczo osdza, chwali, dezorientowa iburzy komunikacj. Pozbylimy si naszych zdolnoci telepatycznych, tworzc wich miejsce zagmatwany system interakcji opartej na interpretacji. Jednak gdzie poza obszarem naszej kognitywnej wiadomoci, wgbi nas samych, wci pamitalimy ordach. Instynktownie szukalimy skupisk energii miejsc, w ktrych moc naszej planety pyna korytarzami, nazywanymi obecnie liniami geomantycznymi. Podczas wielu okresw owiecenia budowalimy miasta wmiejscach stykania si takich linii. Sigajc wgb umysu, krelilimy ksztaty subtelnie nawizujce do naszych rde. zbudowalimy piramidy. Stworzylimy miasta oparte na geometrii spirali. Wszystkie te ksztaty isymbole wywoane zostay przez tkwice wnas wspomnienia odziele stworzenia. Tworzylimy witynie ikomnaty inicjacyjne, wktrych moglimy dowiadczy harmonijnej wymia-

122

Tajemna hisToria wiadomoci

ny energii, opuci granice percepcji czasu iprzestrzeni oraz zrozumie istot stworzenia. Miejsca te pozwoliy nam przypomnie sobie czstki informacji onaszym nieskoczonym rdle. rytuay inicjacji stay si przywilejem dostpnym jedynie dla rodzin krlewskich lub osb speniajcych okrelone kryteria takich jak np. duchowiestwo. Pozostali tkwili w niewiedzy, bez dostpu do wyszych form wiadomoci. Istoty midzywymiarowe imidzygwiezdni wdrowcy stali si dla nas bogami, amy oddalimy im wadz, poniewa nie potrafilimy zrozumie ich prawdziwej natury. Nasza wiadomo ewoluowaa iudao nam si stworzy cudowne cywilizacje, takie jak Atlantyda czy Sumer. Przyszym pokoleniom zostawilimy wiele wskazwek i kluczy do ich zrozumienia. Ale podczas mrocznych epok wiadomoci zapomnielimy oznaczeniu odziedziczonych dowodw. Pozostawilimy sobie mapy, ktre miay skierowa nas zpowrotem wstron rda, ale potem zapomnielimy, jak je odczyta. ewoluowalimy dalej, yjc i starajc si przetrwa. Nasza nieograniczona wiadomo zesza na drugi plan wzgldem logiki. Nie zapomnielimy o korzeniach i specjalnych zdolnociach, ale natura ludzkiego mzgu spowodowaa zachwianie rwnowagi pomidzy wiadomoci a rozsdkiem. Gdy oczym mylimy, nasz umys wysya impulsy elektryczne. Neurony wysyaj sygna, aimpulsy podruj po mzgu, dostarczajc informacji do jego okrelonych obszarw. Impulsy biegn po konkretnych ciekach, ktre wyksztaciy si na drodze ewolucji. Niektre obszary naszego mzgu wyewoluoway, by jak najlepiej spenia okrelone zadanie, np. przechowywa informacje, wywoywa reakcje czy kontrolowa

rozdzia iii. poza rzeczywistoci kwantow

123

zmysy. Wistocie nasze mzgi tak bardzo udoskonaliy swoje moliwoci, e spora ich cz wydaje si nie peni adnych funkcji. Nasza wiadomo nie jest jednak oparta oimpulsy elektryczne, lecz elektromagnetyczne omniejszej energii ifunkcjonalnoci. Nasza wiadomo nie ogranicza si do gowy czy ciaa. Ma ona zdolno podrowania poza obszar naszego ciaa, do innych wymiarw ido nieskoczonoci. Dowiedziaam si, e nasza wiadomo potrafi pokona granice czasu iprzestrzeni ipodrowa szybciej ni wiato. wiadomo dobrze wie, jak natychmiast otrzyma niezbdne nam informacje. Problem polega na tym, e nie potrafimy wsuchiwa si wjej gos. zaczlimy myli gos rozsdku zgosem wiadomoci, a wpewnym momencie nie moglimy ju dostrzec midzy nimi rnicy. Wtym samym czasie nasze ego iemocje dodatkowo wzmocniy w nas poczucie dezorientacji. To wanie emocje decyduj otym, jak zareagujemy na dan sytuacj. emocje bior si zminionych dowiadcze fizycznych wspomnie otym, co kochamy, czego si boimy iwszelkich uczu porednich. zawsze, gdy wnaszym mzgu zachodzi proces mylowy, uwalnia on do organizmu okrelone zwizki chemiczne. zwizki te stymuluj odczuwanie emocji, ato zkolei uwalnia kolejne typy substancji. Wsensie dosownym stalimy si wic swoim wasnym odbiciem, a to dodatkowo nas zdezorientowao! Nasze ycie stanowi powtarzajcy si cykl, poniewa nie otrzymujemy wyranych sygnaw, by obra nowy kurs iprzerwa bdne koo. Dalimy si zapa wpuapk powielanych schematw behawioralnych istalimy si nieszczliwi.

124

Tajemna hisToria wiadomoci

S dwa istotne skutki ewolucji z dala od czystej wiadomoci. Po pierwsze, zaczlimy wierzy, e jestemy istotami odrbnymi wstosunku do otaczajcego nas wiata. Wrezultacie czsto si boimy iodczuwamy samotno na myl owielkim wiecie. Stalimy si bezradni, jaowi iszukamy czego, co tli si wnaszej pamici, ale nie potrafimy tego nazwa. Tym czym jest pami onaszej niemiertelnej jani. Po drugie, wikszo z nas odczuwa samotno i nie wie jak y, ale wszyscy szukamy odpowiedzi iinstrukcji nie tam, gdzie trzeba. To, czego poszukujemy, tkwi wnas samych, nie wksikach czy wInternecie, ana pewno nie wopiniach idowiadczeniach innych osb. Jak odzyska utracon wi ze wiadomoci? odpowied na to pytanie nie jest tak skomplikowana, jak moe si wydawa.