PROCESUL DE MODIFICARE AL BITUMURILOR Modificarea bitumurilor sau a gudroanelor face apel la un ansamblu de procese de asemeni complexe, câteodată simultane

, care pot fi realizate după o primă etapă iniţială care constă totdeauna în dispersarea polimerului în liantul de bază : 1) printr-o disoluţie (dizolvare) parţială sau totală a polimerului; 2) printr-o umflare a polimerului care absoarbe o fracţiune a liantului de bază; 3) printr-o reacţie chimică a polimerului cu liantul de bază, în general sub acţiunea unui catalizator (operaţie numită grefare); 4) printr-o reacţie chimică între adaosuri care creează, în mod ireversibil, o reţea tridimensională ce include liantul de bază (cazul reticulării răşinilor epoxidice). Ca adaosuri utilizate la modificarea bitumurilor se folosesc : - EVA – Etilenă-vinil-acetat; - SBS – Stiren-butadien-stiren; - Cauciuc; - Poliolefine; - Gudroane-polimer; - Smoale epoxidice; - Sulf. 1. Bitumuri – EVA Copolimerii de etilenă-vinil-acetat (EVA) sunt materiale termoplastice obţinute prin copolimerizarea etilenei cu un monomer de acetat de vinil:
ETILENĂ + ACETAT DE VINIL

GRUPARE ACETOXY

ACETAT DE VINIL

GRUPARE ACETOXY

Repartizarea grupelor acetoxy este aleatorie în lanţul etilenic. Bitumurile –EVA se obţin prin dispersia copolimerului în bitum încălzit indirect la temperaturi controlate. Proprietăţi specifice ale liantului modificat: - creşterea coeziunii într-o largă de temperatură şi în mod special în zona temperaturilor de lucru;

lianţi sub formă de emulsii pentru tratamente de suprafaţă.mixturi utilizate în stratul de uzură pe drumuri. Formă liniară Radial cu 3 braţe Radial cu 4 braţe Braţ (lanţ) de polibutadienă Bloc de polistiren .realizarea straturilor de hidroizolaţii: in situ sau prin prefabricare. . îmbrăcăminţi drenante. .creşterea consistenţei şi a modulului de elasticitate la temperaturi ridicate conducând la ameliorarea rezistenţei la deformaţii. . Domenii de utilizare: . Bitumuri SBS sunt polimeri constituiţi din trei secvenţe succesive de polistirenpolibutadien-polistiren. Sub sau în apropierea temperaturii de 100°C ei se comportă ca nişte corpuri elastice putând suporta deformaţii mari fără a se fisura. .mărirea elasticităţii la temperaturi negative.straturi subţiri şi membrane puse în operă prin metoda la cald. Ei se diferenţiază după: . Ca structură SBS sunt elastomeri termoplastici a căror comportare depinde de temperatură.mixturi pentru îmbrăcăminţi realizate pe suport deformabil. .creşterea ductilităţii care asigură mărirea rezistenţei la oboseală a liantului. . 2. căi de rulare la podurile cu dală ortotropă. straturi (covoare) bituminoase subţiri.masa lor moleculară. straturi de ranforsare.formă (liniară sau radială).procentele de stiren şi butadien. pentru toate clasele de trafic. mixturi preparate prin metoda la rece. .obţinerea unei susceptibilităţi termice moderate ceea ce duce la obţinerea unui câmp de plasticitate mai mare. . . straturi de amorsare pentru covoare asfaltice.

.la realizarea impermeabilizărilor : in situ sau prin prefabricare. subţiri. . Un caz particular îl reprezintă lianţii modificaţi prin reticulare. . prin topirea bitumului modificat. într-o gamă de temperatură foarte largă. în instalaţii fixe. Acest procedeu constă în provocarea unei modificări chimice a amestecului de bitum + polimer printr-o reacţie exotermă în prezenţa unui agent de reticulare. a bitumului cu adaosul de SBS.o creştere puternică a coeziunii într-o gamă largă de temperatură.îmbunătăţirea deformării la temperaturi coborâte. în proporţie de 16-25 %. Domenii de utilizare : . necesare etanşărilor (hidroizolaţii la lucrări de artă). atât sub formă de emulsii cât şi sub formă de lianţi solizi. Ei se prepară.o vâscozitate mai mare la temperaturile de anrobare şi de răspândire. În acest caz polimerul utilizat este de preferinţă un SB (Polistiren – polibutadien). în special la temperaturi coborâte şi o revenire elastică importantă după solicitare.la realizarea membranelor.la straturi de amorsare preparate cu emulsii sub covoare subţiri şi foarte subţiri.Prepararea bitumurilor – SBS se face prin amestecarea. .o consistenţă îmbunătăţită la temperaturi ridicate ce permite utilizarea lor în condiţiile de utilizare curentă a bitumurilor rutiere. . Schema de fabricare este prezentată în figura 1.la prepararea mixturilor pentru stratul de uzură în grosimi de 2 până la 8 cm (foarte subţiri. . cu un bitum care este preamestecat cu un ulei compatizant. în condiţii de termostatare.un modul de elasticitate ridicat la temperaturile ridicate de utilizare .la realizarea tratamentelor de suprafaţă bituminoase. . apoi stocaţi şi după un timp puşi în operă. Proprietăţi specifice : . .o susceptibilitate termică foarte redusă în domeniul temperaturilor de lucru. . . Bitumuri – cauciuc Se utilizează ca adaos pudreta de cauciuc (sub 2 mm dimensiune de granulă) obţinută din procesul de reşapare al anvelopelor uzate. Prepararea bitumurilor-cauciuc se realizează prin amestecarea pudretei de cauciuc. 3. în general fiind utilizat sulful. . Proprietăţi specifice : .o coeziune mărită. . .o comportare mai elastic care se traduce printr-o mărire a alungirii înainte de rupere.micşorarea susceptibilităţii termice în domeniul temperaturilor de exploatare. în general.îmbunătăţirea comportării la oboseală. drenante şi foarte groase).

la tratamente bituminoase de suprafaţă cu utilizarea lianţilor fluxaţi sau fluidizaţi. drenante. BITUM ULEI COMPATIBILIZANT BITUM + ULEI PUDRETĂ DE CAUCIUC DIZOLVARE BITUM . foarte subţiri. subţiri. Pentru evitarea ruperii premature a emulsiei (separarea fazelor componente) este necesară asigurarea unei tratări speciale.o susceptibilitate termică redusă.la tratamente subţiri sau în membrane dintre straturi sub formă de lianţi vâscoşi nefluxaţi unde proprietăţile lor (coeziune. .CAUCIUC Fig. Latexul se poate încorpora în timpul preparării emulsiei de bitum.în mixturi pentru straturi de rulare. o susceptibilitate redusă la îmbătrânire care se traduce printr-o mai bună conservare (păstrare) a proprietăţilor în timp. pentru toate clasele de trafic şi pentru alte cazuri particulare conduc la ameliorarea rezistenţei la oboseală micşorând apariţia făgaşelor. Domenii de utilizare : . Prepararea amestecurilor bitum-cauciuc necesită utilizarea unor instalaţii specifice pentru punerea în operă în cazul realizării tratamentelor bituminoase de suprafaţă şi la realizarea membranelor. . elasticitate) sunt puse în evidenţă prin întârzierea deschiderii fisurilor. fie în amonte fie în aval de moara coloidală sau prin amestecarea ulterioară cu emulsie de bitum. Proprietăţi specifice : .1 Procesul de preparare a bitumului-cauciuc 4. Bitumuri – latex Latexul de cauciuc reprezintă suspensii de particule de polimer în apă.o elasticitate îmbunătăţită. .

îmbunătăţirea comportării la îmbătrânire. . . Domenii de utilizare : .creşterea coeziunii. . .la temperaturi ridicate: vâscozitatea redusă a sulfului conferă amestecului o vâscozitate mult mai redusă decât a bitumului de bază . Bitumuri – gudroane – polimeri Polimerii sunt de tip EVA.prepararea şlamurilor bituminoase sau anrobate preparate la rece.tratamente de suprafaţă pe drumuri cu trafic intens.diminuarea susceptibilităţii termice. 6. Conţinutul optim de sulf este în general apropiat de 30 % iar liantul obţinut se recomandă la prepararea mixturilor asfaltice..creşterea consistenţei. Domenii de utilizare : . 5. Prepararea se face prin amestecarea bitumului topit cu gudron de cărbune şi EVA în instalaţii fixe.tratamente bituminoase de suprafaţă pe drumuri cu trafic mediu şi intens.3 – 1.la temperaturi coborâte: precipitarea sulfului dizolvat conduce la un amestec plastic iar cristalizarea sulfului conferă liantului o rigiditate sporită. Proprietăţi specifice : . amorsări (dozaj 0.alungiri la rupere sporite la temperaturi coborâte. . .0 Kg/m2 pentru covoare subţiri.o coeziune ridicată într-o gamă largă de temperatură. . Bitumuri sulf Proprietăţi specifice : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful