11/17/2011

TAXA PE VALOARE ADAUGATA
Asist.univ.drd. Florin Dobre

CE ESTE TVA?
TVA este un impozit pe consum şi trebuie colectat de către statul unde are loc consumul final TVA este colectat prin intermediul persoanelor inregistrate in scop de TVA care lucrează astfel în calitate de “perceptor fiscal” pentru stat Nu este un cost pentru plătitorul de TVA Este un cost pentru neplătitorul de TVA

APLICAREA TERITORIALA A TVA
Teritoriul de aplicare al taxei pe valoare adaugată începând cu 01.01.2011 este Comunitatea Europeana. Comunitate Europeana este formata din Statele membre UE şi teritoriile incluse fara teritoriile excluse State Membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Republica Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii.

1

11/17/2011

LEGISLATIA LA NIVELUL TVA
La nivel Comunităţii Europene:
Directiva a 6-a republicată: Directiva CE 112/2006. Directivele europene nu au caracter legislativ, trebuie sa fie preluate în legislatia nationala

La nivelul Romaniei/statelor membre:
Legislaţiile statelor membre care preiau directivele. In România Titlul VI TVA din Legea 571/2003,

PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE
Persoane neimpozabile: persoane fizice care lucrează în baza unui contract individual de muncă; instituţii publice; persoane care realizează numai operaţiuni cu titlu gratuit

PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE
Persoanele impozabile, indiferent de locul unde sunt stabilite, trebuie să se înregistreze în scop de TVA în România, dacă realizează operaţiuni supuse TVA care au locul în România şi pentru care sunt obligate la plată. Excepţii: persoanele impozabile care realizează numai operaţiuni scutite fără drept de deducere (cum ar fi băncile); persoanele impozabile care beneficiază de regimul special de scutire (intreprinderi mici). Art. 153

2

dar nu poate fi folosit pe plan local.000 euro. Codul furnizat acestora poate fi folosit pentru servicii intracomunitare. 153^1 Neplatitoare de TVA Obligate să se înregistreze cu art. publice Neimpozabila Intreprin -deri mici Platitoare de TVA Grupul celor 3 neplătitori pentru bunuri Obligate să se înregistreze cu art.11/17/2011 PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE În anumite situaţii şi persoanele neimpozabile sau persoanele impozabile exceptate de la înregistrare sunt obligate să se înregistreze în scop de TVA. Art. inst. 153^1 PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri (AIC) > 10. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE Persoana Impozabila Normale Exceptate Efectueaza numai operatiuni SFDD Persoane juridice neimpozabile Persoane fizice neimpozabile: ONG. 153 3 .

141.142. 160 Cine este persoana obligata la plata TVA Ca regula generala obligat este furnizorul/prestatorul. Prestări servicii.000 euro codul furnizat acestora poate fi folosit numai pentru AIC ALGORITM PRIVIND COLECTAREA TVA Art.11/17/2011 PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE Persoanele impozabile normale: au obligaţia de înregistrare în scop de TVA înainte de efectuarea operaţiunilor => RO+CUI Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru AIC > 10. 151^1. 132^2. OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA Livrări de bunuri.127 NU NU se datorează TVA DA Art.132. 144^1 Efectuaţi o operaţiunine care are locul în România? NU NU se datorează TVA DA Operaţiunea este scutită de TVA? DA NU se datorează TVA NU Art.126 Efectuaţi o operaţiune în sfera de aplicare a TVA? Sunteţi persoana impozabila din punct de vedere al TVA? NU NU se datorează TVA DA Art. 132^1. 143. 151. Import de bunuri 4 .144. 133 Art. 128-131 Achiziţii intracomunitare de bunuri. Art. 150.

efectuati o achizitie intracomunitara de produse accizabile.11/17/2011 OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA LIVRĂRI DE BUNURI Efectuati o livrare de bunuri cu plata. sunteti persoana juridica neimpozabila. OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA PRESTARILE DE SERVICII Legislatia TVA defineste prestarea de servicii ca reprezentand tot ceea ce nu constituie o livrare de bunuri. efectueaza. din Romania catre alt stat membru UE.ati depasit plafonul pentru achizitii intracomunitare SAU . fara sa aiba loc o tranzactie. indiferent daca sunteti persoana neimpozabila sau persoana impozabila. Prestarea de servicii intra in sfera TVA numai daca prestati serviciul in calitate de persoana impozabila OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA ACHIZITIA INTRACOMUNITARA DE BUNURI Aceasta operatiune este purtatoare de TVA in Romania in oricare din situatiile de mai jos: sunteti persoana impozabila cu drept integral de deducere. intracomunitare SAU . o livrare de bunuri asimilata unei livrari cu plata.ati optat pentru taxarea in Romania a tuturor achizitiilor dvs. de regula. Daca o persoana impozabila transporta un bun. numai daca: livrati acest bun in calitate de persoana impozabila efectuati o livrare intracomunitara de mijloace de transport noi. care intra in sfera TVA. denumita transfer. inregistrata in scopuri de TVA. sunteti orice persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi 5 . persoana impozabila cu regim mixt sau persoana partial impozabila. intreprindere mica sau persoana impozabila care desfasoara exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere si daca: .

cuprins in sfera TVA. (persoana neimpozabila. persoana impozabila) si indiferent daca furnizorul este sau nu stabilit in Uniunea Europeana. indiferent de calitatea dvs. sunt efectuate “cu plată” sunt realizate de: persoane impozabile plătitoare de TVA. 140 – Scutite cu drept de deducere . sau celelalte persoane in anumite condiţii OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA Operaţiunile impozabile în România pot fi: – Taxabile .Art. 141 Importuri şi AIC scutite 6 . OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA Operaţiunile supuse TVA sunt impozabile în România dacă se îndeplinesc cumulativ: sunt rezultatul unei activităţi economice locul lor este in Romania.143-144^1 – Scutite fără drept de deducere .Art. efectuati un import de bunuri.Art.11/17/2011 OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA IMPORTURI Daca achizitionati un bun care este transportat dintr-un stat nemembru UE in Romania.

Daca persoana obligată la plată este beneficiarul va calcula TVA cu cota corespunzătoare locului în care se desfăşoară operaţiunea şi plăteşte (dacă e neplătitor de TVA) sau aplică mecanismul taxării inverse (dacă e plătitor). 7 . Loc operaţiuni = în afara Comunităţii operaţiunea nu este supusă TVA PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ Daca persoana obligată la plată este furnizorul va factura cu TVA aferent locului unde se desfăşoară operaţiunea.11/17/2011 OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA TVA SCUTIRI Se beneficiază de scutire şi dacă persoana care realizează operaţiunea aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici LOCUL OPERAŢIUNILOR Loc operaţiuni = România =>operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din România. Loc operaţiuni = alt stat membru => operaţiunea va fi supusă TVA conform legislaţiei din acel stat membru.

SE DATOREAZĂ TVA PENTRU OPERAŢIUNE? Se algoritmul privind “Când aplic TVA”.L. înscrie TVA în factură în valoare de 240 lei.R. 132^2. iar S.C. achită lui S.R. 153) 8 .C. Dacă răspunsul este că se aplică TVA atunci se datoreaza TVA Dacă răspunsul este că nu se aplică TVA atunci nu se datorează TVA Atentie!!! Dacă furnizorul a aplicat eronat TVA la o operaţiune la care nu trebuia aplicat TVA atunci clientul nu are drept de deducere Exemplu: S.L. În mod eronat S.11/17/2011 ALGORITM PRIVIND DEDUCEREA TVA Art..126 Se datoreaza TVA pentru operatiune? NU TVA nedeductibil DA Art. Au drept să deducă TVA persoanele înregistrate în scop de TVA în mod normal (cu art. 1240 lei. nu are drept de deducere pentru cei 240 lei CUMPĂRĂTORUL ARE DREPTUL SĂ DEDUCĂ? Trebuie stabilit dacă persoana este impozabilă şi obligată la plata TVA. X S.C. Y S.. Y S. 132^1.L.127 Cumpărătorul are dreptul să deducă TVA? NU TVA nedeductibil DA Art. înregistrată în scop de TVA. S.C.L. marfuri în valoare de 10000 lei fără TVA.L.L. Y S. X S.C. 133 TVA este deductibilă?? NU TVA nedeductibil DA Există vreo excludere sau limitare? DA TVA nedeductibil NU Sunt îndeplinite condiţiile formale? TVA este integral/partial deductibil.C. X S.R.R. intreprindere mica livrează lui S.R.R.132.

fuzionării DREPTUL DE DEDUCERE a) Exista vreo excludere? bunuri ce nu vor fi utilizate pentru activitatea economică bunuri utilizate pentru operaţiuni scutite fără drept de deducere. excluderi specifice: TVA achitată în numele şi contul altei persoane. dacă taxa ar fi fost deductibilă. operaţiuni de transfer active şi pasive cu ocazia divizării. TVA achitată înainte de înregistrarea în scopuri de TVA DREPTUL DE DEDUCERE b) Exista vreo limitare? Persoanele impozabile cu regim mixt sunt persoane care realizează şi operaţiuni care dau drept de deducere şi operaţiuni scutite cu drept de deducere. pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor care DAU drept de deducere TVA este integral deductibilă pentru achiziţiile efectuate numai în scopul operaţiunilor FARA drept de deducere TVA este integral nedeductibilă pentru achiziţiile pentru care nu se cunoaste destinata. Ex: Farmacie care asigură şi servicii de consultaţii medicale generale. în cazul în care locul ar fi fost în România. TVA se deduce pe baza de pro-rata 9 .11/17/2011 TVA ESTE DEDUCTIBILA? Trebuie stabilit dacă bunurile si/sau serviciile achizitionate sunt destinate: operaţiunilor taxabile operaţiunilor scutite cu drept de deducere operaţiuni pentru care locul livrării/prestării este în străinătatelor. TVA achitată pentru băuturi alcoolice şi tutun.

înregistrat în scop de TVA în România.primeşte facturi de prestări servicii de la furnizorii de utilităţi în valoare de 5000 RON. .achiziţionează 10 topuri hârtie la 10 RON/buc.300 RON Ştiind că agentul economic achiziţionează algocalminul numai în scopul revânzării. . .să deţină factură care să cuprindă un set de informaţii minimale.prestează servicii de consultaţii medicale în valoare de 2.să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat pentru AIC.livrează 800 buc algocalmin pe piaţa internă la preţ de 110 RON/buc.livrează 1100 buc algocalmin la export la preţ de 120 RON/buc.achiziţionează 2000 buc algocalmin la preţ de 100 RON/buc. 146 10 .să deţină documente specifice pentru transferuri. . realizează în luna aprilie 2011 următoarele operaţiuni (toate preţurile sunt fără TVA): . . . pentru import . Art. plătitor lunar de TVA.să înregistreze în acelaşi timp şi TVA colectat pentru servicii pentru care beneficiarul este supus la plata TVA. iar hârtia şi utilităţile nu le poate evidenţia separat pe tipuri de activităţi determinaţi TVA colectat. .11/17/2011 DREPTUL DE DEDUCERE b) Exista vreo limitare? Livrări şi prestări care dau drept la deducere Pro rata = Livrări şi prestări totale TVA de dedus = TVA deductibilă * Pro-rata DREPTUL DE DEDUCERE b) Există vreo limitare? Exemplu: Un agent economic cu profil de farmacie şi alte servicii medicale. TVA deductibil SUNT INDEPLINITE CONDITIILE FORMALE? .să deţină declaraţie vamală de import. .

Se încasează avansuri: la data încasării avansului. FAPTUL GENERATOR Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau prestării serviciilor. taxelor agricole alte taxe comunitare. EXIGIBILITATEA TAXEI Regula generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu faptul generator. dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare celei în care loc generator 11 . energie eletrică. Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu (gaze naturale. concesionare. arendare: data plăţii specificată în contract. Bunuri livrate pentru testare sau verificarea conformităţii: data la care beneficarul devine proprietar. telefon): ultima zi a perioadei specificată în contract pentru plată. Inchiriere. Bunuri imoblie: data transferului titlului de proprietate. Achiziţii intracomunitare: data emiterii facturii. leasing. Excepţii: Bunuri vândute în consignaţie: data la care consignatarul găseşte un cumpărător. dar nu mai mult de 1 an. Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care clientul ia bunuri din stoc. După această dată se calculează majorările de întârziere. Livrări sau prestări prin maşini automate: la data extragerii numerarului. Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări: data emiterii situaţiilor de lucrări. Excepţii: Factura se emite înainte de faptul generator: la data emiterii facturii. apă. Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale.11/17/2011 FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA Faptul generator: data realizării operaţiunii impozabile Exigibilitatea taxei: data de la care autorităţile fiscale pot solicita plata taxe Exigibilitatea plăţii taxei: data la care persoana este obligată să efectueze plata taxei.

000 euro perioada fiscală = luna^ scadenţa = 25 a lunii următoare lunii în care a avut loc exigibilitatea taxei Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 3 luni dintr-un semestru la cerere perioada fiscală = semestru Dacă anul anterior activitatea s-a desfăşurat în maxim 6 luni dintr-un an la cerere perioada fiscală = anul FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA Societatea Magna.2011 Data facturii: 19.04. livrează către societatea Alfa.04.2011 Data exigibilităţii taxei: 15. bunuri în data de 20. înregistrată în scopuri de TVA in România. preţul de cost.03.04.03.11/17/2011 EXIGIBILITATEA PLAŢII TAXEI Exigibilitatea plaţii taxei este scadenţa de plată a TVA către buget Dacă CA în anul anterior < 100.2011 Data facturii: 30.2011.2011 Faptul generator: 20. în absenţa unor astfel de preţuri de cumpărare.2011 Data exigibilităţii taxei: 30. înregistrată în scopuri de TVA în Spania.03. Pentru transferurile asimilate achiziţiilor intracomunitare baza de impozitare = preţul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori.2011 Data exigibilităţii plăţii taxei: 25.000 euro perioada fiscală = trimestrul scadenţa = 25 a lunii următoare treimestrului în care a avut loc exigibilitatea taxei Dacă CA în anul anterior > 100.03.03.04. Magna emite factura pe data de 30. 12 . stabilit la data livrării. plătitor lunar de TVA.03.2011 Data exigibilităţii plăţii taxei: 25.2011 operaţiunea va fi inclusă în decontul lunii martie 2011 pe data de 19.2011 Faptul generator: 20.05.2011 operaţiunea va fi inclusă în decontul lunii aprilie 2011 BAZA IMPOZABILĂ Baza de impozitare = contrapartida obţinută de furnizor de la cumpărător.

d) livrarea de produse ortopedice. c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora. monumente istorice. cu excepţia protezelor dentare. cinematografe. cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii.muzee. e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar. grădini zoologice şi botanice. b) livrarea de manuale şcolare.târguri. pentru plata cu întârziere Care circulă între furnizor şi cumpărător fără facturare Care apoi se decontează clientului Daune-interese sau penalităţi Dobânzi Ambalaje Sume achitate de furnizor în contul clientului Sume încasate în contul altei persoane BAZA IMPOZABILĂ Situaţii în care baza se ajustează: Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura. accize. monumente dearhitectură şi arheologice. f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară.11/17/2011 Se includ în bază impozitele şi taxele Cheltuielile accesorii Taxe vamale. expoziţii şi evenimente culturale. 13 . transport şi asigurare Nu se includ în bază: Reduceri de preţ Rabaturi. case memoriale. însă înainte de livrare Refuzuri calitative şi cantitative Reducerile de preţ acordate după livrare sau prestare Contrapartida nu se poate încasa datorită falimentului beneficiarului Returnarea ambalajelor care circula prin facturare COTELE DE TVA Cota standard 24% Cota redusa 9% a) serviciile constând în permiterea accesului la castele. cu excepţia TVA Comisioane. alte taxe. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. remize. sconturi acordate la data exigibilităţii taxei Stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă sau contract Percepute după data livrării. cărţi. ziare şi reviste. risturnuri. cheltuieli de ambalare.

o înscrie pe factură şi face inregistrarea 4426 = 4427 14 . c). inclusiv a terenului pe care sunt construite. 2. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%. inclusiv a terenului pe care sunt construite. inclusiv a terenului pe care sunt construite. nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%. d) livrarea de clădiri. fiecare sau împreună. destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap. prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege: a) livrarea de clădiri.11/17/2011 COTELE DE TVA Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale. destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari. rezultate din valorificarea acestora bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă materialul lemnos Conditie Definite de O. în cazul persoanelor necăsătorite.G 16/2001 cu excepţia bunurilor livrate în cadrul comerţului cu amănuntul masa lemnoasă pe picior precum şi materialul lemnos stabilit prin OMEF 1579/2007 MĂSURI DE SIMPLIFICARE (TAXARE INVERSĂ) Mecanism de aplicare: furnizorul: dă factură fără TVA pe care scrie "taxare inversă" beneficiarul calculează taxa. inclusiv a terenului pe care sunt construite. în cazul familiilor. soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină. MĂSURI DE SIMPLIFICARE (TAXARE INVERSĂ). să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%. respectiv: 1. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. b) livrarea de clădiri. Operaţiune deşeurile şi materiile prime secundare.U. În sensul prezentului titlu. către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

15 . jurnal pentru vânzări. registrul non-transferurilor.europa.000 euro Codul furnizat acestora poate fi folosit numai pentru AIC VERIFICAREA CODULUI DE ÎNREGISTRARE IN SCOP DE TVA La livrări intracomunitare: vânzătorul verifică codul transmis de client in scopul determinării modului de aplicare a TVA.11/17/2011 ÎNREGISTRAREA ÎN SCOP DE TVA Persoanele impozabile normale: au obligaţia de înregistrare în scop de TVA înainte de efectuarea operaţiunilor RO+CUI Grupul celor 3 neplătitori are obligaţia de a se înregistra în scop de TVA numai pentru AIC > 10.eu/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm Prin transmiterea unei solicitări la ANAF OMFP 1706/2006: informaţiile obţinute ca urmare a solicitării de verificare au caracter informativ şi nu obligă în nici un fel furnizorul informaţiei EVIDENTA SI DECLARAREA TVA Evidenta TVA se tine cu ajutorul următoarelor documente: jurnal pentru cumpărări. La achiziţii de bunuri şi servicii: cumpărătorul verifică codul transmis de furnizor în scopul determinării posibilităţii de deducere a TVA Pe internet în baza de date VIES: http://ec.

11/17/2011 EVIDENTA SI DECLARAREATVA Declararea TVA se face cu ajutorul următoarelor documente: decont de TVA (formular 300): se depune lunar/trimestrial/semestrial/anual. OMFP 537/2007 M.O. de la depozitul său până la sediul lui BETA tot din Bucureşti. îngheţată. 68/29.2007 declaraţia semestriala (394): se depune semestrial pentru achizitii/livrari locale EXEMPLE ALFA SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România îi vinde lui BETA SRL. ALFA transportă îngheţata din Bucureşti.O.2008 decont special de TVA (formular 301): se depune numai pentru lunile pentru care sunt operaţiuni EVIDENTA SI DECLARAREATVA declaraţie recapitulativă (formular 390): se depune trimestrial numai pentru AIC si LIC. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România îngheţată. BETA va revinde întreaga cantitate de îngheţată prin magazinul său de vânzare cu amănuntul din Bucureşti. Ordin ANAF 94/2008 M.04. Pe 13 Martie 2010 ALFA îi livrează lui BETA 250 kg.01. Conform contractului. 260/18. in trimestrele cand acestea apar. Factura se întocmeşte pe data de 13 Martie 2010. • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune ALFA sau BETA? • Are BETA drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 16 .

este înregistrat în scop de TVA 3. este livrare de bunuri cu plată 3. Sunt îndeplinite condiţiile formale? DA. Este TVA deductibilă ? Da. Unde are loc operaţiunea? În România 4. Andrei este şi el înregistrat în scop de TVA. La sfârşitul zilei Mihaela îi dă lui Andrei 100 lei pentru acest serviciu. Pentru a se pregăti de sărbătoarea de Paste Andrei o ajută pe Mihaela la bătutul covoarelor. pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4. Cine este persoana obligată la plata TVA? ALFA ALFA trebuie să colecteze TVA cu cota prevăzută de legislaţia din România: 24% EXEMPLE Are BETA drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA. Mihaela şi Andrei sunt vecini. căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA. Georgescu Andrei este avocat şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual prin intermediul cabinetului său de avocatură din Bucureşti. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Andrei sau Mihaela? Are Mihaela drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 17 . Este operaţiunea scutită? NU 5.11/17/2011 EXEMPLE Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune ALFA sau BETA? 1. Mihaela este înregistrată în scop de TVA. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Cumpărătorul are drept de deducere ? DA. factura BETA are drept de deducere al TVA colectat de ALFA EXEMPLE Andreescu Mihaela este expert contabil autorizat CECCAR şi îşi desfăşoară activitatea în mod individual printr-un cabinet indivdual de expertiză contabilă în Bucureşti.

11/17/2011 EXEMPLE Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Andrei sau Mihaela? 1. Nu se colectează TVA pentru această operaţiune EXEMPLE Are Mihaela drept de deducere pentru TVAul colectat? 1. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? NU. Andrei nu o plăteşte în nici un fel pe Mihaela pentru acest serviciu. căci am ajuns la concluzia că nu trebuie colectat TVA Mihaela nu are drept de deducere al TVA chiar daca Andrei l-ar colecta EXEMPLE Mihaela din exemplul de mai sus se oferă că întocmească declaraţiile de venit ale lui Andrei pe anul 2009 şi să i le depună la Administraţia financiară. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Mihaela sau Andrei? Are Andrei drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 18 . Se datorează TVA pentru operaţiune ? NU.

Cumpărătorul are drept de deducere ? DA. Sunt îndeplinite condiţiile formale? NU Andrei nu are drept de deducere al TVA colectat de Mihaela EXEMPLE XXX SRL este producător de hartie şi îl are pe ZZZ SA client fidel. Este TVA deductibilă ? Da. Unde are loc operaţiunea? În România 4. Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. este înregistrat în scop de TVA 3. pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4. • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune XYZ sau WWW? • Are WWW drept de deducere pentru TVAul colectat? 19 . În martie 2010 îi oferă lui ZZZ SA 3 topuri cu titlu gratuit drept mostre pentru stimularea vânzărilor. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA.11/17/2011 EXEMPLE Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune Mihaela sau Andrei? 1. Este operaţiunea scutită? NU 5. căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. este prestare către sine 3. Cine este persoana obligată la plata TVA? Mihaela Mihaela trebuie să colecteze TVA cu cota prevăzută de legislaţia din România: 24% EXEMPLE Are Andrei drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1.

chiar dacă XXX l-ar colecta EXEMPLE GAMA SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România prestează servicii de audit financiar. pentru că nu este în sfera de TVA.11/17/2011 EXEMPLE Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune XXX sau ZZZ? 1. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune GAMA sau Franco? Are Franco drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 20 . Este operaţiunea în sferă de TVA? NU. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Franţa. Se datorează TVA pentru operaţiune ? NU. Pe data de 25 martie 2010 efectuează un serviciu de consultanţă pentru Franco Ltd. Serviciile constau în auditul financiar al situaţiilor financiare ale lui Franco Ltd. nu este o livrare de bunuri Nu se colectează TVA pentru această operaţiune. EXEMPLE Are ZZZ drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. acest audit fiind obligatoriu conform legislaţiei din Franţa. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Factura se emite pe 25 Martie 2010. căci am ajuns la concluzia că nu trebuie colectat TVA ZZZ nu are drept de deducere al TVA.

Este operaţiunea în sferă de TVA? DA. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Cine este persoana obligată la plata TVA? Franco (Conform legii din Franţa) Gama nu trebuie să colecteze TVA ci Franco EXEMPLE Are Franco drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Pe data de 31 martie 2010 vinde 10 calculatoare lui Mike Co. Pe 31 Martie 2010 calculatoarele se si trasnportă cu avionul din România în SUA. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. Mike Co. Cumpărătorul are drept de deducere ? DA. • Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune TETA sau Mike? • Are Mike drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 21 . Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA. Este TVA deductibilă ? Da. Sunt îndeplinite condiţiile formale? DA Franco are drept de deducere al TVA colectat de GAMA EXEMPLE TETA SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România livrează calculatoare. Conform contractului calculatoarele vor fi transportate de către TETA SRL sin Bucuruesti in New York. la sediul lui Mike Co. Este operaţiunea scutită? NU (conform legii din Franţa) 5. fiind întocmită şi declaraţia vamală de export. foloseşte calculatoarele pentru desfăşurarea activităţilor sale de business. este înregistrat în scop de TVA 3.11/17/2011 EXEMPLE Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune GAMA sau Franco? 1. căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. Unde are loc operaţiunea? În Franţa 4. este prestare de servicii cu plată 3. pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4.

Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. este livrare de bunuri cu plată 3. EXEMPLE Are Mike drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Se datorează TVA pentru operaţiune ? NU. Pe data de 29 martie 2010 vinde 10 kg. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA. căci am ajuns la concluzia că nu trebuie colectat TVA Mike nu are drept de deducere al TVA. DESEUS SA va valorifica aceste deseuri fiind valorificator autorizat. Unde are loc operaţiunea? În România 4. Este operaţiunea scutită? DA Nu se colectează TVA pentru că operaţiunea este scutită. chiar dacă TETA lar colecta EXEMPLE EPSILON SRL stabilit şi înregistrat în scop de TVA în România livrează deşeuri către DESEUS SA.11/17/2011 EXEMPLE Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune TETA sau Mike? 1. Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune EPSILON sau DESEUS? Are DESEUS drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 22 . deşeuri lui DESEUS SA si emite si factura. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România.

este livrare de bunuri cu plată 3.11/17/2011 EXEMPLE Cine trebuie să colecteze TVA pentru această operaţiune EPSILON sau DESEUS? 1. pentru că este destinată operaţiunilor taxabile 4. factura DESEUS are drept de deducere al TVA colectat de DESEUS VA MULTUMESC!!!! 23 . Este TVA deductibilă ? Da. Există vreo excludere sau limitare? NU 5. Cumpărătorul are drept de deducere ? DA. Este operaţiunea scutită? NU 5. căci am ajuns la concluzia că trebuie colectat TVA 2. este înregistrat în scop de TVA 3. Se datorează TVA pentru operaţiune ? DA. ci DESEUS EXEMPLE Are DESEUS drept de deducere pentru TVA-ul colectat? 1. Unde are loc operaţiunea? În România 4. Este operaţiunea efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA 2. Sunt îndeplinite condiţiile formale? DA. Cine este persoana obligată la plata TVA? DESEUS EPSILON nu trebuie să colecteze TVA. Este operaţiunea în sferă de TVA? DA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful