You are on page 1of 3

Första damen och bästa mannen | Nationalencyklopedin

http://www.ne.se/report/fullreport.jsp?i_sect_id=RP14875&...

TIL L BAK A TIL L ARTIKE L N

SKRIV UT

Första damen och bästa mannen
av Arne Järtelius, nyhetsredaktör Som sig bör, vi befinner oss som nu i USA, har Michelle Obama, hustru till den nyvalde presidenten Barack Obama, redan fått sin första biografi skriven. Författare är journalisten Liza Mundy, till vardags verksam vid Washington Post Magazine. Biografin har den föga originella titeln Miche!e: A Biography (2008) och lika lite originell är den, som sagt: this is the US of A, i ett land där det vimlar av "unauthorized biographies", genom att biografen aldrig träffat sitt föremål. Däremot har hon, med mycket möda och stort besvär (se nättidningen Slate), grävt fram ett antal mindre ofta hörda och mindre officiella källor som var och en givit sin story om Michelle Obama, USA:s första dam åtminstone de kommande fyra åren. Biografiskt sett är Michelle Obama ganska lätt att fånga. Hon är född Michelle LaVaughn Robinson 17 januari 1964. Hon växte upp i South Side, Chicagos fattiga svarta södra del, med en far (Fraser) som arbetade som pumpskötare vid stadens vattenverk, en mamma (Marian) som var sekreterare och den två år äldre brodern Craig. En generation tidigare hade Michelles farföräldrar emigrerat norrut från South Carolina i USA:s fattigdomsbälte i södern, och ytterligare några generationer tidigare hade de kommit till USA som slavar. Michelle lyckades med stor flit och positiv särbehandling (affirmative action) efter studenten 1981 ta sig in på först Princeton och därefter Harvard, och hon avslutade sina studier med doktorsgraden i juridik. Efter studierna fick hon arbete på ett advokatkontor (där hon för övrigt träffade sin blivande man, men mer om honom senare), gick från det vidare till socialt arbete och hade sin senaste anställning som biträdande chef för samhällsfrågor vid Chicagouniversitetets medicinska centrum med, enligt uppgift, en årslön på 316 000 dollar.

1 of 3

09-01-15 14.23

Första damen och bästa mannen | Nationalencyklopedin

http://www.ne.se/report/fullreport.jsp?i_sect_id=RP14875&...

ZHANG YAN/XINHUA/GAMMA/IBL Presidentposten sealed with a kiss. Mannen, ja! Barack Obama är också jurist, men utan någon doktorsgrad, och när han hamnade på samma byrå som Michelle var det i rollen som hennes assistent. Det var enligt Michelle inte någon love at first sight mellan de tu, men Barack och Michelle gifte sig 3 oktober 1992 och fick sina båda barn - Malia och Natasha ("Sasha" kallad) - 1998 och 2001. I samband med flytten till Washington och Pennsylvania Avenue 1600 där Vita huset ligger har Michelle Obama i intervjuer framhållit att hon på alla möjliga sätt ska ägna sig åt sina båda barn för att ge dem ett så normalt liv som möjligt mitt bland alla livvakter och storpolitiska besök i det nya hemmet. Hon har i enlighet med det beskrivit sig själv som "nationens mamma". Till skillnad mot exempelvis Hillary Rodham Clinton, som under sin tid som First Lady (1991-98) hade ett eget kontor med vidhängande politiska uppgifter i Vita huset, kommer Michelle låta sin man sköta politiken. Det hindrade henne emellertid inte från att hålla öppningstalet vid förra årets presidentkonvent i Denver inför 4 000 jublande demokratiska representanter. Men det kommer inte att hindra att hon kommer att ha ett visst inflytande både på sin man och, inte minst, på hur paret kommer att uppfattas nationellt och internationellt. Vari det senare kommer att bestå återstår att se. Nationellt kommer vita amerikaner att med henne vilja se ett litet men dock streck struket över landets bedrövliga diskrimineringspolitik genom århundradena och in i vår egen tid. För svarta amerikaner - och Michelle är svart till skillnad mot sin blekhudade make - kommer hon - Mrs. America - att kunna vara en role model för deras egna sociala strävanden. Paret Michelle och Barack Obama då? Efter att ha varit gifta i mer än 16 år har de självklart inte kunnat undgå att påverka och påverkas av varandra. Sådant kan släta ut skillnader, men det kan likaväl framhäva den enas styrkor och tona ned den andras svagheter och vice versa. Förutom att ha en svartare pigmentering än sin make förefaller Michelle att vara den i rasfrågor mer radikala av de två. Det gav hon uttryck för inte minst under primärvalskampanjen genom att komma med det enligt många "opatriotiska" påståendet att Baracks kandidatur för första gången gjort henne verkligt stolt över sitt eget land, medan hennes man i olika sammanhang både anklagats och hyllats för att vara på gränsen till "post-racial". Hon verkar vidare vara den i familjen som ser till att saker och ting händer och blir gjorda, medan mannen hennes haft en mer lättsinnig inställning till hus och hem. Men i Vita huset kommer det kanske att vara andra regler och förhållningssätt som gäller? Om några år får vi säkert veta mer om det i en eller annan biografi.

2 of 3

09-01-15 14.23

Första damen och bästa mannen | Nationalencyklopedin

http://www.ne.se/report/fullreport.jsp?i_sect_id=RP14875&...

Extern länk: Michelle Obama: South Side girl (YouTube) (Artikeln publicerad 2009-01-15)

3 of 3

09-01-15 14.23