You are on page 1of 8

H ướng d ẫn s ử d ụng Excel 2007

TranThanhPhong
Vẫn mãi một tình yêu! Tham gia ngày: 03 2007 Nơi Cư Ngụ: TP HCM Bài gởi: 1,186 Tổng số lần cảm ơn: 956 Được cảm ơn 5,667 lần trong 933 bài viết Nguồn : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2081 Chào các bạn, Chuyên mục này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước tiếp cận và làm chủ công cụ Excel phiên bản 2007. Các bài viết trong mục này do mình tập hợp từ nhiều nguồn và viết lại thành một giáo trình xuyên suốt từ dễ đến khó. Các bài viết chắc sẽ có những sai sót rất mong các bạn góp ý để hoàn chỉnh giáo trình. Mọi góp ý và ý muốn hợp tác soạn thảo các bạn hãy PM trong diễn đàn hay e-mail theo địa chỉ sau: ttphong77@gmail.com Slide bài giảng Excel 2007 tải tại đây Danh m ục bài vi ết t ổng h ợp c ủa GPE M ỗi ngày m ột "tuy ệt chiêu" H ướng d ẫn s ử d ụng Crystal Ball 7 Blog: http://ttphong.spaces.live.com Giáo trình: Excel 2007 Excel trong kinh t ế Ph ần 1 Ph ần 2 | PowerPoint 2000 PowerPoint 2007 Linh tinh: SubTotal Hàm & Công th ức m ảng Offset | Excel 97-2003 Options Các lo ại tham chi ếu V ẽ bi ểu đ ồ Custom Format Khoá & m ở khoá t ập tin Excel Đ ịnh d ạng theo đi ều ki ện

Bài 1 - Làm quen v ới B ảng Tính 2007

2. Xóa worksheet 1.5.6. Thanh Sheet tab 1. cell.5. Mở workbook có sẵn trên đĩa 1. Thao tác v ới workbook 1.4.5.6.1. Nội dung Bài 1. Tạo mới workbook 1.2. Thao tác v ới worksheet 1.3.3. LÀM QUEN V ỚI B ẢNG TÍNH 1.4.1... Thanh cuốn dọc.6.4. Thao tác v ới ô và vùng 1. Sao chép và di chuyển vùng 1.1.1.7. Ẩn/ Hiện worksheet 1. range. xóa ô.5.6.6. Nhận dạng ô và vùng (cells.3. Mở Excel 1.5. thu nhỏ cửa sổ Excel Thu nhỏ cửa sổ Excel Phóng to cửa sổ Excel 1. Lưu workbook 1.5. Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển 1.4.6.6.4.7.1.4. cũng như giới thiệu các thanh công cụ và các phím tắt thông dụng.3.4. Truy cập Ribbon bằng bàn phím 1.4. dòng và cột Chèn ô trống .6. Chọn vùng 1.3. Chèn.2.5.3. Di chuy ển trong b ảng tính và s ử d ụng phím t ắt 1..2.3.1. Đặt tên vùng 1.3.4.6.2. thanh cuốn ngang 1. Dán đặc biệt (Paste Special) 1.. workbook. đóng Excel..2. Gi ới thi ệu Excel 1. M ở Excel. Thêm chú thích cho ô 1.2.8. Ribbon là gì? Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) 1. phóng to.. Chọn màu cho sheet tab 1. thu nh ỏ c ửa s ổ 1.5. Sắp xếp thứ tự các worksheet 1.5.5. Thoát khỏi Excel 1. Phóng to. range) 1. Sao chép worksheet 1. Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác Sử dụng thanh Zoom Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề Sử dụng Watch Window 1. Excel là gì? 1.6.2.5. Đổi tên worksheet 1.2.1.1. Chèn thêm worksheet mới vào workbook 1.5. Sắp xếp workbook 1.1.3. Đóng workbook 1.2.Phần này giúp bạn có cái nhìn tổng quát về bảng tính và thực hiện các thao tác trên worksheet.3.4.

hi ệu ch ỉnh 1. Bảng và định dạng bảng (table) Áp định dạng bảng cho danh sách và chuyển danh sách thành bảng Xóa kiểu định dạng bảng đang áp dụng và chuyển bảng về danh sách 1.8.2. In ấn 1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel 1.3.8. Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes) 1.7.2.6. Nh ập li ệu.9.1.9.6.7. Định dạng chung Sử dụng Wrap Text Xoay chữ (Orientation) Định dạng khung (border) Hiệu ứng tô nền ô (Fill effect) 1.9. Đ ịnh d ạng 1. Hiệu chỉnh nội dung Xóa nội dung các ô Nhập đè lên ô có sẵn nội dung Hiệu chỉnh nội dung các ô 1. Thiết lập thông số hộp thoại Print 1.1. Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu Sử dụng chức năng AutoFill Sử dụng chức năng Automatic Completion Sử dụng chức năng AutoCorrect 1. chuỗi. Các lưu ý khác Ngăn không cho in một số vùng Ngăn không cho in các đối tượng Các link download tài liệu và dữ liệu ví dụ đi kèm: (Dùng WinRar để giải nén và nối các phần nén lại) Tập tin đính kèm : .Chèn dòng Chèn cột Xóa các ô.2. phục hồi lệnh (Redo). Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng 1. Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split) Nối nhiều ô thành một ô Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô 1.7. ngày tháng năm Nhập các ký tự đặc biệt Hủy lệnh (Undo).3. thời gian.9.8. lặp lại lệnh sau cùng 1. Thiết lập thông số cho trang in Chiều trang in (Orientation) Khổ giấy (Size) Canh lề giấy (Margins) Ngắt trang (Page Break) Thêm hình nền (Background) In tiêu đề dòng và cột (Row and column headers) In tiêu đề cột và dòng lặp lại ở các trang Điều chỉnh tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ trang in In đường lưới của các ô Thêm thông tin vào đầu trang và chân trang (Header và Footer) 1.1.8.4.3.7.9. Nhập liệu Nhập số. dòng và cột 1.9.8.

1.13.4. Hàm luận lý 2.zip (227.2. 23253 lần tải) Excel 2007. dòng. 15762 lần tải) Excel 2007. Tính toán trong bảng (Table) 2.rar (1. Add-In và DDE 2.Data01.9. cột và các đối tượng Tập tin đính kèm Phu luc B.5.part1.7. sao chép Định dạng dữ liệu Chọn ô.rar (1. Công thức 2. Giới thiệu công thức và hàm 2. Kiểm tra công thức bằng Formulas Auditing 2.10. 19246 lần tải) Ph ụ l ục B: Các phím t ắt thông d ụng Các nhóm phím t ắt Nhập liệu Nhập ký tự đặc biệt Nhập công thức tính toán Hiệu chỉnh Chèn.3.12.rar (123.11.6.1. Nhập công thức và hàm 2. Hàm tài chính 2. Hàm 2. Hàm tự tạo Tập tin đính kèm : . Hàm văn bản 2.1 KB. Hàm toán và lượng giác 2.1.14. Hàm thông tin 2.7.5. 11520 lần tải) Bài 2 S Ử D ỤNG CÔNG TH ỨC VÀ HÀM 2. Hàm lấy dữ liệu từ SSAS 2. Tham chiếu trong công thức 2. xóa.part2.1.2.4. Hàm tham chiếu và tìm kiếm 2. Các lỗi thông dụng và một số lưu ý • Các lỗi thông dụng • Tham chiếu vòng • Tùy chọn tính toán (Calculation Options) 2.1. Hàm ngày và thời gian 2.0 KB.8. Hàm kỹ thuật 2. Hàm dữ liệu 2. Hàm thống kê 2.34 MB.1.1.6.72 MB.1.3.1.

Bai 2-1.rar (641.rar (352.rar (12. 13372 lần tải) Data02-1.8 KB. 9836 lần tải) Bài 2: Hàm văn b ản (Ph ần 2.rar (546. Nhóm hàm lu ận lý (Ph ần 2.7 KB.3) Trong tài liệu đính kèm có trình bày chi tiết tất cả 27 hàm TEXT. .Bai 2-2.5 KB.Excel 2007 . 25435 lần tải) Bài 2. Tập tin đính kèm Excel 2007 . 12661 lần tải) LogicalFunctions.2) Nhóm hàm luận lý (Logic).3 KB. Bao gồm các hàm sau: AND FALSE IF IFERROR (Excel 2007) NOT OR TRUE Danh mục hướng dẫn sử dụng 348 hàm Excel (trên Excel) đang được biên soạn sẽ upload khi hoàn thành.

and PowerPoint 2007 File Format cho cac Office cũ để mở và câp nhât tâp tin.xlsm nên cân có Office 2007 hoăc phai cai đăt Microsoft Office Compatibility Pack for Word.Tập tin đính kèm : TextFunction.rar (436. ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ Excel.1 KB.1 KB. ́ ̣ ̣ ̣ ̃ Tập tin đính kèm : Data02-2Logic.rar (49. 11502 lần tải) Bai02-Text.4 KB. 5737 lần tải) . 8803 lần tải) Link bên dưới là phân bổ sung file Excel về nhom ham Logic minh quên upload lân trước (Đinh ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ dang .rar (27.

NETWORKDAYS. Nhân biêt cac thanh phân trên đô ̀ thi ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ • Cac thanh phân thông dung ́ ̀ ̀ ̣ • Môt số thanh phân chỉ có trong đồ thị 3-D ̣ ̀ ̀ 3.2. MINUTE. TODAY. Cac thao tac v ới đô ̀ thi ̣ ́ ́ • Chọn thành phần trên đồ thị • Di chuyển đồ thị • Thay đôi kich thước đồ thị ̉ ́ • Xóa đồ thị . WEEKDAY. NOW. SECOND. MONTH.6 KB. Các thao tác trên đ ồ th ị 3.3.3. EDATE. YEARFRAC Ví dụ: Tạo lịch các năm tự động bằng hàm Tập tin đính kèm : Data02-4DateTime. WORKDAY.rar (65.3. DAY. YEAR. WEEKNUM. Gi ới thi ệu đ ồ th ị 3. ̀ DATE. V ẽ đ ồ th ị 3.2.4) ̀ ̀ ̀ ̀ File đinh kem hướng dân cach sử dung 20 ham ngay và thời gian có săn cua Excel và cac ví dụ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ̃ ̉ ́ nâng cao kem theo. DAYS360. TIMEVALUE. HOUR. DATEVALUE.1. 10557 lần tải) Bài 3 Đ Ồ TH Ị & HÌNH V Ẽ 3.Bai 2: Ham ngay va ̀ th ời gian (Phân 2.1. TIME. EOMONTH.

4. chú thích. Hi ệu ch ỉnh và đ ịnh d ạng đ ồ th ị • Hiệu chỉnh Chart Area • Hiệu chỉnh Plot Area • Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị.Phan 1.… • Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc • Hiệu chỉnh các trục 3.4. V ẽ hình trong Excel (đang biên so ạn) • • • Tập tin đính kèm Excel 2007 . tiêu đề trục hoành và trục tung.3. Đ ồ th ị nâng cao (đang biên so ạn) 3.31 MB.Bai 3 .5.6. Các thao tác v ới chu ỗi s ố li ệu trong đ ồ th ị • Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị • Thêm chuỗi mới vào đồ thị • Thay đổi chuỗi số liệu • Thêm đường xu hướng vào đồ thị 3.rar (1. Các ki ểu đ ồ th ị (đang biên so ạn) 3. 17588 lần tải) .3.3.Thêm các thành phần của đồ thị Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị In đồ thị 3.