You are on page 1of 1

Wikang Pambansa: Filipino o Tagalog?

“Ang hindi magmahal sa kanyang salita / Mahigit sa hayop at malansang isda / Kaya ang marapat pagyamaning kusa / Na tulad sa inang tunay na nagpala”. Mula ito sa tulang “Sa Aking Mga Kabata” ni Jose Rizal na kung saan ang pakahulugan nito sa ibang pangungusap ay palagiang binabanggit tuwing Buwan ng Wikang Pambansa. Idineklara ni dating Presidente Fidel V. Ramos ang buwan ng Agosto bilang Buwan ng Wikang Pambansa sa bisa ng Proklamasyon Bilang 1041 noong Enero 15, 1997. At sa taong ito, ipinagdiriwang ito sa lahat ng paaralan ng buong bansa na may temang “Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Pilipino.” Ngunit marami pa rin ang nalilito kung ano nga ba ang ating wikang pambansa? Filipino ba, Pilipino o Tagalog? At sa ating pananaliksik gamit ang makabagong teknolohiya – ang internet, ating alamin ang mga nasusulat sa Wikipedia (Ingles at Tagalog) at iba pang websites. Ang Tagalog ay itinalaga bilang wikang opisyal sa unang konstitusyon ng Pilipinas, ang Konstitusyon ng Biak-na-Nato noong 1897. Noong 1935, itinalaga ng konstitusyon ng Pilipinas ang Ingles at Kastila bilang mga opisyal na wika. Noong Nobyembre 13, 1936, inilikha ng unang Pambansang Asamblea ang Surian ng Wikang Pambansa, na pinili ang Tagalog bilang batayan ng isang baong pambansang wika. Inihayag naman ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Disyembre 30, 1937 ang pagkakapili ng wikang Tagalog bilang gagamiting batayan ng pagpapaunlad at pag-aangkin ng isang wikang Pambansa ng Pilipinas. At noong 1939, pinalitan ni Pangulong Quezon ang ipinanukalang pambansang wikang nakabatay sa Tagalog bilang ‘wikang pambansa.’ Hanggang noong 1959, sa pamamagitan ni Kalihim ng Edukasyon Jose Romero, lumaong tinawag na Pilipino ang minumungkahing wikang pambansa. Itinalaga ng konstitusyon ng 1973 ng Pilipinas ang Pilipino na nakabatay sa Tagalog, kasama ng Ingles, bilang isang wikang opisyal at nag-atas ng pagpapaunlad at pormal na paggamit ng isang karaniwang wikang pambansang tatawaging Filipino. Itinakda ng knstitusyon ng 1987 ng Pilipinas ang Filipino bilang wikang Pambansa, na nag-aatas na sa pagsulong nito, higit pa itong pauunlarin at pagyayamanin batay sa mga buhay na mga wika sa Pilipinas. Meron nga bang pagkakaiba ang Filipino at Tagalog? Noong 2007, ayon sa dating tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino Ricardo Maria Nolasco, walang pagkakaiba ang Filipino sa Tagalog. Ang mga ito ay naiintindihan sa anumang bagay, samakatuwid ay nabibilang sa isang wika. Sa madaling salita, ang Filipino ay ibang pangalan o synonym lamang ng Tagalog. Tinatawag itong Tagalog sa buong bansa at ng lahat ng Pilipino upang makilala ang pagkakaiba nito sa ibang wika sa Pilipinas. Tinatawag naman itong Filipino upang makilala ang pagkakaiba nito sa mga wikang pambansa ng ibang bansa.