You are on page 1of 6

Model de test de autoevaluare ( timp de lucru 90 de minute!

) Adevărat / Fals ( câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect ) Adevărat Fals 1. Mulţimea,

S=

{( x , x , x , x ) ∈
1 2 3 4

4

x1 − x2 + 3x3 − 2 x4 = 0

}

formează un subspaţiu vectorial de dimensiune 3.

R : Adevărat
2. Teorema dimensiunii a lui Grassmann afirmă că, pentru orice două subspaţii vectoriale, V ′ şi V ′′ ale unui K – spaţiu vectorial V , dimensiunea subspaţiului sumă, V ′ + V ′′ este dată de relaţia:

dim K (V ′ + V ′′) = dim K (V ′) + dim K (V ′′) + dim K (V ′ ∩ V ′′)

R : Fals
3. Dacă f : V → W este un morfism de spaţii vectoriale peste acelaşi corp K, atunci,
f ( x − y ) = − f ( y − x)

R : Adevărat
3 3

4. Matricea aplcaţiei biliniare, g :

×

, definită prin:

g ( x, y ) = x1 y2 − x2 y3 + x3 y1
relativ la baza canonică a operatorului este

⎛0 1 0⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ A = ⎜0 0 1⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝1 0 0⎠

R : Adevărat
5. Varietatea pătratică asociată formei pătratice: q ( x ) = x1 − x 2

( ) ( )

2

2

∀ x = x1 , x 2 ∈

(

)

2

este formată din două drepte perpendiculare care trec prin origine.

R : Adevărat

Multiple choice (câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect) 6. Să se precizeze care dintre următoarele sisteme de funcţii sunt liniar independente:
S1 = f1 ( x ) = x 3 + 1, f 2 ( x ) = x 2 + x, f 3 ( x) = ( x + 1)

{

3

}

S 2 = { g1 ( x ) = x, g 2 ( x ) = x ( x + 1) , f 3 ( x) = x ( x + 1)( x + 2)}

a ) S1 este liniar independent şi S 2 liniar dependent b ) S 2 este liniar independent şi S1 liniar dependent c) Ambele sisteme sunt liniar dependente d ) Ambele sisteme sunt liniar independente

R : a)
7. Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K şi dim KV = n . Atunci, una din afirmaţiile de mai jos este adevărată:
a ) există un unic sistem de n vectori liniar independenţi peste V
b ) spaţiul vectorial conţne doar n vectori ce formează un sistem de generatori

c) există două baze având un număr diferit de vectori d ) V este izomorf cu spaţiul aritmetic K n

R: d)

8. Pe

3

, cu structura canonică de

- spaţiu liniar, se consideră forma pătratică,

q ( x1 , x2 , x3 ) = 2 ( x1 x2 + x2 x3 + x1 x3 )
Să se reducă la forma canonică expresia pătratică şi să se indice transformarea de coordonate corespunzătoare.
a ) q (η1 , η2 , η3 ) = η12 + η2 2 + η32

x1 =

2 2 2 η1 , x2 = (η1 − η2 + η3 ) , x3 = (η1 − η3 ) 2 2 2

b ) q (η1 , η2 , η3 ) = −η1 + η2 + η3
2 2

2

x1 =

2 2 2 (η1 − η2 ) , x2 = (η2 − η3 ) , x3 = (η1 − η3 ) 2 2 2

c) q (η1 , η2 , η3 ) = η12 − η2 2 + η32

x1 =

2 2 2 (η1 + η2 − η3 ) , x2 = (η1 − η2 + η3 ) , x3 = (η1 − η3 ) 2 2 2

d ) q (η1 , η2 , η3 ) = η12 − η2 2 − η32

x1 =

2 2 2 (η1 + η2 − η3 ) , x2 = (η1 − η2 − η3 ) , x3 = η3 2 2 2

R : d)

9. Fie A3 , spaţiul afin real raportat la reperul cartezian R = {O; e1 , e2 , e3 } .Să se scrie ecuaţia generală a planului ce trece prin punctul P0 (2,1, −1) şi are direcţia de terminată de vectorii v1 = 3e1 + e2 + e3 şi v2 = e1 − e2 + 2e3
a ) 3x1 − x 2 + 5 x3 = 0
b)

x1 + x3 −1 = 0

c) 3x1 − 5 x 2 − 4 x3 − 5 = 0 d ) x 2 + x3 = 0 R : c)

10. În spaţiul afin real A3 , spaţiul afin real raportat la reperul cartezian R = {O; e1 , e2 , e3 } , se consideră dreptele afine: ⎧ x1 − 2 x 2 + x3 − 4 = 0 ⎪ x1 − 2 x 2 + 3 x3 + 1 şi (d 2 ) : = = (d1 ) : ⎪ 1 2 3 ⎨ ⎪2 x + x − x + 2 = 0 −2 2 5 ⎪ ⎩ Să se scrie ecuaţiile generale ale dreptelor care se sprijină pe (d1 ) şi (d 2 ) şi au subspaţiul director, vectorul v = −e1 + 2e2 + e3 .

⎧5 x1 + 6 x 2 − 2 x3 + 8 = 0 ⎪ a) ⎪ ⎨ 1 ⎪8 x + 5 x 2 − 2 x 3 − 3 = 0 ⎪ ⎩ ⎧7 x1 + 6 x 2 − 5 x3 + 12 = 0 ⎪ b) ⎪ ⎨ 1 ⎪ 8 x + 5 x 2 − 2 x3 − 3 = 0 ⎪ ⎩ ⎧−7 x1 + 6 x 2 + 5 x3 + 12 = 0 ⎪ c) ⎪ ⎨ ⎪ 8 x1 − 5 x 2 − 2 x3 + 3 = 0 ⎪ ⎩ ⎧5 x1 + 6 x 2 − 2 x3 − 8 = 0 ⎪ d) ⎪ ⎨ 1 ⎪ x − 6 x 2 − 2 x3 + 12 = 0 ⎪ ⎩
R : b)

Matching questions (câte 8 puncte pentru fiecare răspuns corect)
3 2

• Fie f :

o aplicaţie definită prin:

f ( x1, x2 , x3 ) = ( x1 − x3 , − x1 + x2 )
Să se potrivească chestiunile 11 – 15 cu variantele posibile de răspuns A – J 11. f reprezintă o 12. Matricea A, a aplicaţiei f relativ la baza canonică este 13. Nucleul aplicaţiei f, ker f este 14. Imaginea aplicaţiei f, Im f este 15. Dimensiunile suspaţiilor ker f şi Im f sunt, respectiv ♣
2

A. Im f =

B. dim ( ker f ) = 2 şi dim (Im f ) = 1 C. aplicaţie liniară

⎛ 1 −1⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 1⎟ D. A = ⎜ 0 ⎜ ⎟ ⎜ ⎜−1 0 ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠
E. ker f = {α ⋅ e α ∈

}

unde, e = (1,1,1)

F. formă pătratică

⎛ 1 0 −1⎞ ⎟ ⎜ ⎟ G. A = ⎜ ⎟ ⎜−1 1 0 ⎠ ⎟ ⎝
H. Im f = I. dim ( ker f ) = 1 şi dim ( Im f ) = 2 J . ker f = {α1 ⋅ e1 + α2 ⋅ e2 α1 , α2 ∈ ,} unde e1 = (1, 0, −1) şi e2 = (−1,1, 0)

Răspunsuri: 11 – C 12 – G 13 – E 14 – A 15 – I

• Să se specifice următoarele cuadrice potrivind formele canonice (16) −( 20) cu variantele

( A)−( P)

16. 17. 18. 19. 20.

( x1) + ( x2 ) + ( x3 ) ( x1) + ( x2 ) −( x3 ) ( x1) + ( x2 ) ( x1) −( x2 )
2 2 2 2 2 2 2

2

2

2

=1 =1

2

− 2 x3 = 0 =1
2

( x1) + ( x2 ) + ( x3 )

2

=0


A. Elipsoid B. O dreaptă dublă C. Hiperboloid cu o pânză

D. Elipsoid imaginar E. Hiperboloid cu două pânze F Cilindru eliptic G. Cilindru hiperbolic H. Paraboloid eliptic I. Paraboloid hiperbolic J. Con K. Cilindru imaginar L. Cilindru parabolic M. Două plane paralele N. Două drepte concurente O. Punct dublu P. Două plane imaginare

Răspunsuri: 16 – A 17 – C 18 – H 19 – G 20 – O