You are on page 1of 48

septembar 2012

Politika: Prokljuao Bosanski lonac Intervju: ivko Budimir, Predsjednik FBiH Lady Gaga: Dama od skandala Knjiga: Pedeset nijansi sive

ISSN 1939-3423

U ovom broju:
4 Komentar
Baka pod autobusom

sadraj

6 Bosna i Hercegovina
Politika: Bosanski lonac

14 Intervju
ivko Budimir, Predsjednik Federacije BiH

22 Feljton
Haag: Zapisnik sa suenja Radovanu Karadiu (27)

GLEDAJTE NAS NA FASTV

28 Reportaa
Kulinarske puteestvije (8): Mi, barbari, nabijamo ivotinje na raanj!

30 Muzika
Lady Gaga: Dama od skandala

NOVI TV PROGRAM NA VAEM JEZIKU


EUROPA MAGAZINE je partner Hayat TV za podruje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglaavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-743-5731 ili nam poaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupanije nego to mislite!

32 Nauka 34 Kultura
Literatura: Pedeset nijansi sive, knjiga koja je zaludila cijeli svijet

38 Porodica 41 Mozaik 42 Horoskop 43 Zabava 46 Oglasi

www.bosnianyellowpages.us
jedna web stranica za sve vae potrebe
SEPTEMBAR 2012 WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

komentar

KOLUMNA

Baka pod autobusom


krajem ljeta, ameriki predsjedniki izbori ulaze u zavrnu fazu. Od 27. do 30. avgusta Republikanska stranka je na nacionalnoj konvenciji u Tampi na Floridi i zvanino imenovala svoje kandidate za predsjednika i potpredsjednika Sjedinjenih Drava - biveg guvernera drave Massachusetts Mitt Romney-ja i kongresmena iz drave Wisconsin Paul Ryan-a.

nije naao rjeenja za ekonomsku krizu i kako su upravo oni stranka bolje budunosti. Tako su, naime, i naslovili svoju nacionalnu konvenciju: Bolja budunost. U toj simbolinoj ravni, obeanja bolje budunosti, odvija se i zagrijavanje za predstojee optinske izbore u Bosni i Hercegovini. Tamo je partija slinog imena - Savez za bolju budunost - ulazak u vlast koji nije ostvarila na izborima poela da ostvaruje u pokuaju matematikog prekomponovanja vlasti. Nita neobino jer u iskustvu svjetske demokratije sklapaju se i najmanje vjerovatne koalicije. Primjer za to je, recimo, aktuelna vladajua koalicija u Velikoj Britaniji: tamo su, nakon to nijedna partija nije dobila izborni mandat da samostalno formira vlast, koalicioni sporazum postigli konzervativci i liberalni demokrati - prva i trea partija po izbornom rezultatu - i njihovo je partnerstvo poelo objavljivanjem dokumenta o 11 pitanja o kojima uprkos ideolokim razlikama moraju da se saglase kako bi mogli da rade zajedno kao snana i stabilna vlada. (Ta pitanja su: smanjivanje deficita; preispitivanje dravnih trokova u vezi s nacionalnim zdravstvom, kolama i pravednijim drutvom; poreske mjere; reforma bankarstva; imigracija; politika reforma, ukljuujui i promjene u izbornom sistemu; penzije i socijalno staranje; obrazovanje; odnosi s Evropskom Unijom; graanske slobode i okolina.) Nije, dakle, neobino da se u ime uspostave stabilne vlasti sklapaju i savezi ideoloki najudaljenijih partija. Ali, ono to jeste neobino u bosanskohercegovakom iskustvu jeste to to je partija koja je na prolim izborima napravila znaajan pomak u osvajanju povjerenja biraa (SDP) u ime novog partnerstva poela da promovie lidera Saveza za bolju budunost kao eksperta za ekonomiju (u izjavi lidera SDP-a: Potpuno sam uvjeren, kada je u pitanju nova koalici-

Fahrudin Radoni i Zlatko Lagumdija


Nedjelju dana kasnije, od 4. do 6. septembra, Demokratska stranka e na konvenciji u gradu Charlotte u Sjevernoj Karolini kao svoje kandidate potvrditi sadanjeg predsjednika i potpredsjednika Baracka Obamu i Josepha Bidena. Politika zavrnica izborne trke za Bijelu kuu odvija se u znaku krajnje emocionalnog pitanja: ko to - koja stranka i ideologija - baca baku pod autobus? Demokrati, naime, dokazuju kako politika Republikanaca - u kojoj se u ime uravnoteenja budeta i smanjivanja nacionalnog duga dovode u pitanje i socijalne penzije i medicinska briga za starije - znai udar na najugroenije kategorije stanovnitva i otud uzvik: Bacaju baku pod autobus. Republikanci e dokazivati da politika demokrata, koja garantuje socijalna prava starijih, vodi zemlju u jo vee dugove u kojima e osim poslovine bake biti rtvovana i unuad. Oni nastoje da uvjere Ameriku kako predsjednik Obama

Potovani itaoci, redakcija Europa Magazina e rado objaviti i Va tekst, ako nam ga poaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaa novina!
4
EUROPA SEPTEMBAR 2012

ja sa SBB-om, da emo imati jednog dobrog partnera, jer gospodin Radoni dolazi iz realnog sektora. On zna kako se s problemima suoava i ta treba raditi na jaanju ekonomije.) Time se sugerie kako bi novi partner na tom terenu mogao uraditi vie nego prva od socijaldemokratskih pet politika - ona koja se tie ekonomije. To velikoduno ustupanje bilo kom partneru sredine terena u najznaajnijem sektoru svake ozbiljne dravne politike moglo bi u buduim izborima biti prepoznato i sankcionisano kao slabost sa tetnim posljedicama po izborni rejting socijaldemokrata. A to se zavrnice amerike izborne kampanje tie, ona osim ekonomije i socijalne politike nudi i obilje drugih tema za nacionalnu debatu. Jedna od njih tie se nacionalne bezbjednosti: je li Obama, okonavajui rat u Iraku i najavljujui

zavretak vojnog angaovanja u Afganistanu, pokazao slabost ili mudrost; je li, likvidacijom Osame bin Ladena i vie drugih voa svjetskog terorizma, stekao u javnosti kredit i za znaajniju reformu na podruju odbrane u kojem su najvei izdaci pa tako i najvei potencijal za utede. Ono o emu politiari s izbornim ambicijama ba i ne priaju sve ee se uje u medijskim dijalozima o amerikom budetu: moe li on uopte biti uravnoteen ako Sjedinjene Drave za odbranu troe vie nego 17 sljedeih drava rangiranih po izdacima za odbranu zajedno? Kemal Kurspahi Radio Slobodna Evropa

komentar

JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC


Samo Ptice Lete Jeftinije

Jazmir Belija
owner
336 Springhaven Rd, Lawrenceville, GA 30046

Tel 770.963.9684 ili 770.963.9685


Fax 888.404.8088 TravelBiH@Hotmail.com www.TravelBiH.com
SEPTEMBAR 2012 WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

bosna i hercegovina

POLITIKA: ekajui odluke ustavnih sudova

Bosanski lonac
Ukoliko doe do smjene Zlatka Lagumdije s mjesta ministra inozemnih poslova, on najavljuje povlaenje SDP-a u opoziciju. Mada je nejasno zato bi se cijela SDP povukla ukoliko on bude smijenjen jer njihovo izbacivanje iz vlasti do sada jo niko nije zatraio. No, to bi onda otvorilo vrata za pregovore novih (starih) politikih partnera u Federaciji HDZ-ova i SDA koji bi u sluaju dogovora imali veinu u dravi

redstavnici bh. politikih partija, na poziv tefan Flea, komesara za proirenje Evropske unije, prisustvovali su 27. juna sastanku u Bruxellesu na kome je otvoren dijalog na visokom nivou o pristupanju BiH Evropskoj uniji, na kome je usaglaena Mapa puta kojom se BiH omoguava da podnese vjerodostojan zahtjev za lanstvo u EU prije kraja godine, ukoliko se svi uvjeti blagovremeno i uspjeno provedu. Kao prvi i najvaniji uvjet u Mapi puta navedeno je da e politiari postii dogovor oko implementacije sudske presude u sluaju Sejdi i Finci. Prihvatajui ovaj uvjet predstavnici iz BiH obavezali su se da e do 31. augusta uputiti Parlamentarnoj skuptini BiH prijedlog izmjene Ustava BiH kako bi bio usklaen s presudom Evropskog suda za ljudska prava. Ujedno, ovo je i najvaniji element koji nedostaje kako bi na snagu

stupio Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju Prije nekoliko dana Renzo Daviddi, otpravnik poslova izaslanstva EU u BiH izjavio je: Jo uvijek vjerujemo da su bh. politiari opredijeljeni za potovanje rokova oko kojih su se zajedniki obavezali. No, Neboja Radmanovi srpski lan Predsjednitva BiH ne vidi mogunost da takvo to bude ispotovano, sa im se slau i bonjaki politiari, lider SDPa Zlatko Lagumdija nije siguran da e rok biti ispotovan, dok HDZ-ovi najavljuju podnoenje svojih amandmana na Ustav BiH. Kratko i jasno, od datih obeanja nita. Virtualne institucije Zoran Paji, ugledni profesor meunarodnog prava, angairan na Kings College University of London, piui o tome kako Bruxelles vidi BiH, puno prije (zadnjeg) obeanja bh. politiara, u tekstu objavljenom u online izdanju Bosanske pote, izmeu ostalog je naveo: Jedna od najeih kategorizacija BiH u Bruxellesu je da se radi o dravi tzv. predinstitucionalnog stanja, tj. o demokratiji virtualnih institucija. Niko ne spori da dravne institucije BiH postoje, ali se one u stvarnosti doimaju kao kulise. Iza paravana ovih institucija caruje svemoan uticaj stranakih lidera (stranaka na vlasti) na funkcionisanje svih dravnih struktura i procesa odluivanja o dravnim poslovima. Odluke se pripremaju u njihovim kabinetima (salonima, soframa, kafiima), a lanovi zakonodavnih i izvrnih tijela su strogo kontrolisani od strane partijskih lidera, to sve vodi do marginalizacije parlamenata i vlada, ukljuujui i Predsjednitvo BiH i Vijee ministara. Paljivom evropskom posmatrau prilika u BiH upada u oi da se vodei politiki lideri nerijetko, ili nikako, pojavljuju u javnosti u bilo kakvoj formi javnog dijaloga. Politikim rjenikom reeno, u BiH nema odgovornog i informisanog dijaloga najodgovornijih politikih linosti o vizijama razvoja zemlje, a bez vizije teko da se moe definisati strategija u bilo kojoj oblasti i osmisliti odgovarajui program. Posmatrai sa briselskog vidikovca sa nevjericom konstatuju samozadovoljstvo bh. politiara stanjem u zemlji i njihovu inertnost u suoavanju sa viegodinjom politikom i ekonomskom stagnacijom. Posebno su zbunjeni njihovim de facto mirenjem sa injenicom da zemlja sve vie potvruje atribut crne rupe u Evropi. Iz prethodnog komentara vjerovatno proizlazi i ironiziranje koje se esto uje u krugovima EU na raun vjere bosanskih predstavnika u lini arm i improvizaciju. Brojne delegacije dolaze uglavnom nepripremljene za debatu o konkretnim predmetima razgovora, struni timovi

Nita od obeanja: Prije nekoliko dana Renzo Daviddi, otpravnik poslova izaslanstva EU u BiH izjavio je: Jo uvijek vjerujemo da su bh. politiari opredijeljeni za potovanje rokova oko kojih su se zajedniki obavezali. No, Neboja Radmanovi srpski lan Predsjednitva BiH ne vidi mogunost da takvo to bude ispotovano, sa im se slau i bonjaki politiari, lider SDP-a Zlatko Lagumdija nije siguran da e rok biti ispotovan, dok HDZ-ovi najavljuju podnoenje svojih amandmana na Ustav BiH. Kratko i jasno, od datih obeanja nita

Dom naroda

Zahtjev za smjenu predsjednika FBiH nije dostavljen Ustavnom sudu


Mada je Dom naroda Federalnog parlamenta krajem jula izglasao odluku o upuivanju zahtjeva za smjenu predsjednika Federacije BiH ivka Budimira, ovaj zahtjev jo uvijek nije upuen Ustavnom sudu FBiH. Mada su u Domu naroda tvrdili da za pripremu dokumenta treba odreeno vrijeme, te kako su nadleni na godinjem odmoru, injenica je da nije postojala potrebna dvotreinska veina, koju e takozvana nova koalicija pokuati osigurati ve na narednoj sjednici Doma naroda.

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

esto nude ispolitizirane ekspertize... Koliko je, naalost, Paji bio u pravu potvrdila su i deavanja nakon zadnjeg briselskog sastanka: SDP je pokuao s HDZ-om napraviti dogovor oko implementacije presude Sejdi i Finci (uestvovali su eksperti obje stranke) koji je duboko zadirao u ustavne promjene, ali na nain da je predviao izmjene koje prava graana gradiraju po etnikoj pripadnosti i teritoriji gdje ive to je znailo jo veu podjelu BiH. Dogovor je raen u tajnosti i za njega se saznalo nakon julskog sastanka lidera u Banjoj Luci kada je postalo jasno da ponuena ustavna rjeenja nisu nita drugo do pokuaj izmjene ustavnog poretka koji bi politikim elitama (na vlasti) omoguio da i u narednom periodu imaju kontrolu nad svojom etnikom zajednicom i formiranjem izbornih jedinica ime bi bila uspostavljena i kontrola nad svim segmentima drutva. Ovaj dogovor je doveo do naruavanja odnosa unutar same stranke i naputanja SDP-a od strane eljka Komia, hrvatskog lana Predsjednitva BiH. Mada su iz rukovodstva SDPa tvrdili kako su oni u pravu, a ne Komi koji nije htio pristati na takav dogovor, injenica je da su Lagumdija i njegovi eksperti odustali od predloenih ustavnih amandmana, usput ostajui i bez Komia, a da iz HDZ-ova najavljuju da e oni podnijeti svoje amandmane koji ne odstupaju znaajnije od onih koje su bili postigli u dogovoru sa SDP-om.

bosna i hercegovina

Poruke Njemake ambasade

Vrijeme je za gaenje OHR-a


Nedavna izjava njemake ambasadorice o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u javnosti je primljena sa rezervom zbog tumaenja da Njemaka podrava zatvaranje kancelarije OHR-a, koja ma kakva bila daje neku stabilnost uz uvjerenje da je EU prisutna u BiH. Nekoliko dana kasnije iz ambasade u Sarajevu je ponovljeno da se Njemaka nada da e politiki lideri u BiH poduzeti potrebne korake kako bi se ispunilo pet ciljeva i dva uvjeta koja su potrebna za zatvaranje Ureda visokog predstavnika, a koje je BiH postavilo Vijee za implementaciju mira, te da se Njemaka nada da e ovo biti uraeno to je mogue bre. Njemaka oito eli da se u BiH pone sa promjenama, odnosno ispunjavanjem uvjeta koji se neophodni i za euroatlantske integracije, (samo je pitanje koliko je spremna da se u to ukljui) i ukoliko do toga doe, naravno da vie nee biti ni potrebe za OHR-om u BiH.

Odlazak Hanke Vajzovi iz SDP-a

Kako smo smjenjivali ivka Budimira


I zna to narod, ali ne zna graanin pokorni ta mu je initi. Ne zna jer ne razumije da sutina problema lei u nedostatku pluralizma miljenja, u zaboravljenom zdravom sueljavanju stavova, u stvarnom pravu na proklamovana demokratska i ljudska prava i slobode (pravo na informiranje, recimo, ili sloboda govora). Praktino, malo ko razumije i malo ko je spreman dignuti glas protiv, uvjetno kazano, novokomponovanog demokratskog ili parlamentarnog komuniciranja, oito briljivo osmiljavanog, razraivanog i izgraivanog. (...) Hitno zakazana vanredna sjednica Doma naroda. Bonjaci negoduju: zato ne ranije, bilo je vremena, prvi je dan ramazana. Dolazim, naravno, bez pogovora (lojalnost) spremna da u ime partijske discipline podrim partijski nalog da se to prije izglasa zahtjev za smjenu predsjednika Federacije (iako, priznajem, ni sada ne razumijem zato smo koliko juer imali dijametralno drukiji stav kad je euforino trebalo organizirati njegovo imenovanje). No, ne razmiljajui o krupnim politikim odlukama, potpisala sam peticiju i bila spremna glasati za smjenu. Meutim, nakon to sjednica puna tri sata protie u pauzama, kae mi na jednoj od pauza efica partijskog kluba da podrim ono to e ona predloiti. I onda klasika: odvaim se upitati: A ta to? na ta dobijem odgovor: ut e! I sjednica napokon krene. Nakon bezuspjenih pokuaja da se utvrdi dnevni red, ista osoba (samo ovaj put u ulozi predsjednice Kluba srpskog naroda) trai da se sjednica odgodi jer treba imati razumijevanja prema Bonjacima koji poste. Idu nakon toga, naravno, reakcije i pitanja: zato se o tome nije ranije mislilo, ta je sa ljudima koji su doli iz svih kantona, koliko to kota poreske obveznike, itd. Zakljuujem (u sebi) kako su primjedbe i pitanja zbilja na mjestu, te na temelju iznoenih argumenata, odluim u glasanju biti suzdrana. E, tada slijedi energina politika reakcija i psovka: ... joj mater! Ova
SEPTEMBAR 2012 WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

je luda! ujem u bliem okruenju komeanje i ne vjerujem, ali mi drugi do u detalje kasnije potvrdie: psovka je upuena meni adresat sam bila Ja (zamjenica predsjednika u Klubu Bonjaka); adresant predsjednica Kluba srpskog naroda. Naglaavam pripadnost klubovima iskljuivo zbog prostora u kojem se sve deava Dom naroda (sic!). Drugo je pitanje zato? Zbog uzdranog glasa u izjanjavanju o njezinom prijedlogu da se sjednica prekine, prijedloga koji je ionako proao (i znala sam da hoe). injenicu da se sve deavalo na prvi dan ramazana smatram posebno vanom radi moje majke koja je, iskljuivo zbog svoje nacionalnovjerske pripadnosti, u 63. svojoj godini, zajedno sa svojom majkom (staricom od 92 godine) prije ravno 20 godina ubijena, a prije pet pronaena u sekundarnoj masovnoj grobnici u Brkom. No, dok me tegoba od tog petka (20. juli 2012.) jo uvijek estoko drala, ve u ponedjeljak stie obavijest: u utorak je ponovo hitna, vanredna sjednica. Kau nastavak, no onu prvu (prije samo etiri dana) prekinusmo radi ramazanskog posta i razumijevanja prema Klubu Bonjaka, kojima tako jednako proe i prvi i peti dan ramazana. I ta poslije ovoga jo rei o demokraciji na bosanski nain, o partijskoj disciplini i demokratskom komuniciranju, o politikim principima i bosanskim politikim (ne)prilikama, pa i o linoj dubokoj povrijeenosti? Nita, osim da parafraziram konstataciju iz jednoga prijeratnog (socijalistikog) udbenika historije u kojem je, u lekciji o nekadanjoj bivoj Jugoslaviji (onoj prije II svjetskog rata), otprilike pisalo: Za vrijeme stare Jugoslavije dovedeni smo na rub provalije; nakon toga smo, zahvaljujui novoj vlasti, krenuli krupnim koracima naprijed. (iz autorskog teksta Hanke Vajzovi, objavljenog na Depo portalu)

U meuvremenu je Milorad Dodik zatraio ostavku Zlatka Lagumdije s mjesta ministra inozemnih poslova jer je po njegovim uputama predstavnik BiH glasao za rezoluciju o Siriji. No, sasvim je jasno da je to bio samo povod za Dodikovo razraunavanje sa Lagumdijom i dalje uslonjavanje politike situacije u BiH, jer je Dodik bilo kakav naredni dolazak na sastanak lidera uslovio raspravom o smjeni ministra Lagumdije. Prepucavanje Dodika i Lagumdije pratile su prijetnje blokadom dravnih institucija. Matematika je jednostavna da bi smijenio Lagumdiju, Dodiku je neophodna podrka Sulejmana Tihia i Dragana ovia, koji se, zasad, jo uvijek nisu izjasnili o tome. Nedavno je Bakir Izetbegovi, lan bonjakog Predsjednitva BiH, izjavio: Sasvim je jasno da se Lagumdija u ulozi najutjecajnijeg lidera u postizbornom periodu nije snaao. Da je srljao iz greke u greku, i da snosi najveu odgovornost za stanje u zemlji. Politika Zlatka Lagumdije ne moe izvui zemlju iz krize, to je jasno i njegovim simpatizerima i glasaima. Uz to Lagumdija je ve odavno i kod jednih i kod drugih zaradio da ga se rijee nije tako davno bilo kad je prvo podigao, sve na noge kako bi HDZ-ove izbacio iz vlasti, a ubrzo nakon toga SDA. Traei podrku od SDA, Dodik je ustvrdio kako e on to zavriti i sa oviem. SDP u opoziciji? injenica je da je ovi u situaciji da dobro naplati svoje glasanje. Ulazak u Vladu Federacije u tom sluaju bi za njega sigurno bio jedan od neupitnih uvjeta. S kim? S obzirom na sadanji dogovor koji ve ima sa Lagumdijom logino bi bilo da to uradi s SDP-om. Od formiranja Federalne vlade, po ovievim zahtjevima, ovisi i formiranje Vijea ministara, a i jedna i druga sad zavise i od ustavnih sudova, odnosno njihovih odluka po apelacijama koje su podneene oko smjene ministara SDA u Vijeu ministara, smjene Desnice Radivojevia u Vladi Federacije, ali i zahtjevom za smjenom ivka Budimira, predsjednika Federacije, koji je do sada bio najvea prepreka na realizaciji politikog dogovora Lagumdija ovi. Uz to sve pribliavaju se lokalni izbori podjednako vani za sve ove partije. Na narednoj sjednici Parlamenta BiH kao prva taka dnevnog reda nai e se smjena ministra Lagumdije. S obzirom da je ona zakazana za esti septembar jasno je da se probija rok (31. august) za podnoenje amandmana na Ustav BiH kojima bi se implementirala presuda Sejdi i Finci. Ukoliko doe do smjene Zlatka Lagumdije prema nekim analitiarima to bi znailo jo nekoliko izgubljenih godina za BiH, ali i novu prekompoziciju vlasti. Sam Lagumdija to potvruje izjavom da ukoliko postoji kvalifikovana veina i entitetska veina za moju smjenu, ne treba se uopte glasati, nikakav problem nije. SDP se povlai, ali moramo znati ko dolazi i na kom programu dolazi. Mi smo spremni da budemo ponovo u najveem svom kapacitetu opozicija. asno je biti opozici-

bosna i hercegovina

ja. Mada je nejasno zato bi se cijela SDP povukla u opoziciju ukoliko Lagumdija bude smijenjen jer njihovo izbacivanje iz vlasti do sada jo niko nije zatraio. No, to bi onda otvorilo vrata za pregovore novih (starih) politikih partnera u Federaciji HDZ-ova i SDA koji bi imali neophodnu veinu u dravi.

Daniel Serwer

Nema raspada BiH


Profesor Univerziteta u Washingtonu Johns Hopkins Daniel Serwer i ekspert za Balkan govorio je o (ne)mogunosti podjele BiH: Nezavisnost RS-a bi neizbjeno dovela do podjele Bosne na tri dijela. Juni dijelovi kojima dominiraju Hrvati takoer bi se otcijepili od Bosne, to bi ostavilo, ono to moje kolege iz State Departmenta nazivaju neodrivim ostatkom islamske drave koja bi postala podloga za iranski terorizam. Smatramo da bi terorizam bio usmjeren prema Evropi, a ne SAD-u, ali i to se eli izbjei. Iako neki zamiljaju da meuentitetska granica odreena u Daytonu dijeli RS od bilo kakve budue islamske drave u centralnoj Bosni, ne postoji granica koja definira hrvatsku dravu. Niti postoji bilo kakav razlog zato bi Bonjaci trebali prihvatiti meuentitetsku granicu koja definira granice njihove drave, pogotovo jer je istoni dio RS-a prije 1990-ih bio veinski bonjaki, a ne srpski. Ukratko: nezavisnost RS-a ponovo bi podstakla bosanski rat, jer bi svaka etnika grupa prisvajala teritoriju koju smatra svojom. U meuvremenu, niko u meunarodnoj zajednici nee biti zainteresiran za priznavanje nezavisnosti RS-a. ak bi se i Srbija suzdrala, ne samo zbog mogunosti lanstva u EU nego i zbog toga jer joj nije privlana pomisao da ima neodrivi ostatak islamske drave na svojoj granici. Istie da njegov kolega u School of Advanced International Studies Michael Haltzel nudi moralni argument: Republika Srpska, koja zauzima 49 posto teritorije Bosne i Hercegovine, proizvod je kampanje etnikog ienja provedene tokom rata u Bosni (1992-1995). Manji broj nesrpskog stanovnitva se uspio vratiti. Haltzel tvrdi da meunarodna zajednica nee i ne bi trebala priznati suverenitet politikog entiteta koji je nastao na ratnim zloinima i tekim krenjima ljudskih prava. Serwer dodaje: Ovo nije ono to ja tvrdim, iako se slaem s Mikeom u osnovanosti ovog predmeta. Ukoliko je tana ova teza onda e Bonjaci imati dravu samo zbog straha EU i SAD-a od njih (odnosno islama), to je prava ironija. Kao to je ironija da je Dejtonski mirovni sporazum sklopljen u Americi pod pokroviteljstvom i EU i SAD koji sad od politiara u BiH oekuju i trae da se dogovore iako su problemi ostali isti kao i poetkom devedesetih. Uz svu odgovornost koju bi trebalo da snose domai politiari postoji i odgovornost meunarodne zajednice prema BiH kojoj je upravo ovakav ustav nametnut u Daytonu.

www.bosnianyellowpages.us
jedna web stranica za sve vae potrebe
8
EUROPA SEPTEMBAR 2012

bosna i hercegovina
9

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

bosna i hercegovina

Izborna birokratija protiv bh. dijaspore


O
stajte ovdje! Sunce tueg neba Nee vas grijat ko to ovo grije; Gorki su tamo zalogaji hljeba Gdje svoga nema i gdje brata nije. Od svoje majke ko e nai bolju?! A majka vaa zemlja vam je ova; Bacite pogled po kru i polju Svuda su groblja vaih pradjedova... ... pisao je na veliki pjesnik Aleksa anti. I dugo godina u bivem sistemu, koji je ideoloki poivao, izmeu ostalog, i na konstrukciji o bratstvu i jedinstvu njegovih naroda, ovi stihovi su koriteni u svakoj prilici ubjeivanja naih graana koji su u tuini godinama bili na privremenom boravku da se vrate to prije u domovinu, odnosno da ulau u njenu infrastrukturu tekom mukom zaraeni novac na truhlom Zapadu. On meni, nema Bosne S tim ciljem bila je angairana cjelokupna ideoloka infrastruktura, poev od knjievnih, filmskih, dramskih i muzikih djela, od monodrame Josipa Pejakovia On meni, nema Bosne, do velikog narodnjakog hita Mehe Puzia Moj brate u tuini. Sve je to trebalo postai emocije i probuditi patriotizam kod naih graana i vrsto ih vezati u svoju uu i iru domovinu. I dvojak, rekli bismo, licemjeran odnos tadanjih komunistikih vlasti je bio prema toj kategoriji svojih dravljana, koje danas kolokvijalno prepoznajemo u nazivu dijaspora. A, opet, etimoloki promatrano, rije dijaspora, koja dolazi od grke rijei diaspeiro, oznaava rasipanje, rasutost, rasijanost. U Novom Zavjetu Jevreji prognani iz Judeje su rasijani po drugim zemljama, pa otuda ovo znaenje i u naem vremenu za lanove jedne zajednice koji stanuju odvojeno. Hoemo rei da se termin dijaspora uvijek odnosi na dio jednog tijela, dio jednog bia, dio jednog naroda koji ivi odvojeno od svoje matice. Iz toga rakursa promatrano, bh. dijaspora bi oznaavala i bh. Srbe, i bh. Hrvate, i bh. Bonjake i ostale bh. graane koji ive van granica Bosne i Hercegovine odvojeno od svoje matice, ne ulazei sada u razloge njihovog naputanja domovine Bosne i Hercegovine. No, ta dijaspora u zemljama prijema u pravilu divergentno djeluje. Iako je po nekim procjenama vie od million Bosanaca i Hercegovaca rasuto irom planete, naa dijaspora u ogromnom broju, nije organizirana kao bosanskohercegovaka, osim u nazivima klubova i zajednica. Ona se vani organizira tako da se Bonjaci organiziraju u bonjake/bosanske klubove, odnosno u islamske centre, koji djeluju u okviru Islamske zajednice, a bh. Srbi i bh. Hrvati se priklanjaju klubovima Hrvata iz Hrvatske i Katolikoj crkvi, odnosno klubovima Srbijanaca iz Srbije i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Svakako, postoje izuzeci koji potvruju ovo pravilo. Trbuhom za kruhom Dakle, empirijski promatrano, samo u malom broju sluajeva moemo govoriti o bh. dijaspori kao dijelu jednog tijela, dijelu jednog bia, dijelu jednog naroda, bosanskog politikog naroda. Dodue, zadnjih godina, ova se struktura bolje organizira, razvila je svoju infrastrukturu, odrava redovne kongrese, formirala je, ak, i svoju politiku partiju - Stranka dijaspore, ali generalna ocjena ostaje ova koju smo naprijed istakli. Tako je u bh. stvarnosti rije bh. dijaspora ustvari postala svojevrsni oxymoron, jedna jezika figura u kojoj su spojena dva suprotna pojma. Dakle, dravljani Bosne i Hercegovine koji ive van granica domovine i jesu i nisu bh. dijaspora, odnosno - jesu bh. dijaspora po dokumentima drave Bosne i

Za glasanje izvan BiH na lokalnim izborima 2012. godine registriran je 35.171 bira.
EUROPA SEPTEMBAR 2012

10

Hercegovine koje posjeduju, ali su organizirani, de facto, kao bonjaka, hrvatska i srbijanska dijaspora (poto veina ima i dokumente tih drava). S druge strane, esto se postavlja pitanje uea te dijaspore u politikim procesima, prvenstveno u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Tu su podaci iz godine u godinu poraavajui. Ovdje, dodue, imamo dvije kategorije dravljana Bosne i Hercegovine: prva, birai koji pripadaju stvarnoj dijaspori, i to oni koji su Bosnu i Hercegovinu napustili u periodu do 1992. godine, odlazei trbuhom za kruhom, zatim oni koji su u periodu od 1992. do 1995. godine, bjeei pred ratom, nali svoje utoite i svoju novu bolju majku irom svijeta, kao i postdejtonska dijaspora koja trai azil i smiraj u bogatim zemljama Evrope i Amerike; te druga, birai koji su s privremenim boravkom van granica Bosne i Hercegovine. Tu se najee misli na nae graane koji studiraju van Bosne i Hercegovine, lijee se, rade u naim ambasadama i drugim diplomatsko-konzularnim predstavnitvima, ili su u status uposlenika naih (malobrojnih) kompanija koje obavljaju poslove na ino-tritu. Naravno, ne smije se zaboraviti da naa drava ima brojnu dijasporu koja je nastala viedecenijskim, pa i viestoljetnim iseljavanjem, posebno u Tursku, ali ona u savremenom izbornom procesu teko da moe ostvariti svoje pravo. Naizgled ista prava Ove dvije kategorije biraa, kao dravljani Bosne i Hercegovine, naizgled imaju ista prava i obaveze u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, kao i bh. dravljani s birakim pravom koji ive i glasaju u Bosni i Hercegovini na redovnim birakim mjestima. Zato kaemo naizgled? Pa zato to potpuno neopravdano i protuustavno postoji razlika u procesu registriranja za glasanje i u samom inu glasanja izmeu dravljana Bosne i Hercegovine koji glasaju u zemlji i onih koji glasaju van granica Bosne i Hercegovine. Prva razlika je u tome to bh. dravljani s birakim pravom (a za to pravo moraju kumulativno biti ispunjena tri uvjeta: 1) da ste dravljanin Bosne i Hercegovine, to dokazujete uvjerenjem o dravljanstvu; 2) da ste stariji od 18 godina, to dokazujete jednim identifikacionim dokumentom sa slikom, kao to je vaei paso, vaea lina karta ili vaea vozaka dozvola; 3) da imate prijavljeno prebivalite u Bosni i Hercegovini,
SEPTEMBAR 2012

to dokazujete odgovarajuom potvrdom izdatom od policije ili da se nalazite na popisu stanovnitva iz 1991. godine ako ste izbjegla osoba iz Bosne i Hercegovine), koji ive i glasaju u Bosni i Hercegovini ne moraju, od 2006. godine kada je uveden sistem pasivne registracije biraa, preduzimati nikakve radnje s ciljem svoje registracije za izbore, tj. za upis u centralni biraki spisak, osim da izvade linu kartu. Sve takve osobe se automatski upisuju u Centralni biraki spisak i njihova je graanska dunost samo da na dan izbora dou na redovno birako mjesto (u Bosni i Hercegovini) i glasaju po svojoj volji i savjesti. Meutim, bh. dravljani koji ive i glasaju van granica Bosne i Hercegovine, gle apsurda!, moraju aktivno djelovati i ukljuiti se osobno u proces registracije za izbore tako to e popuniti odreene obrasce, prikupiti traenu dokumentaciju i dostaviti je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Oni, dakle, trebaju dokazivati dravi ono to ta drava ve ima u svojim slubenim evidencijama. I ako, kojim sluajem, ispuste ili, pak, neitko navedu neki podatak prilikom popunjavanja obrasca, bit e suoeni s odlukom da im se odbije upis u Centralni biraki spisak, a to znai da im se onemogui ostvarivanje jednog od osnovnih ljudskih prava - prava glasa. Evo primjera: Na dijasporac kome je izdat novi bio-

bosna i hercegovina

Create a Stable and Predictable Financial Future


Find out how you can supplement Social Security and other pension plans; protect your savings against market downturns and guard against outliving your assets. Call now for your FREE INFORMATION GUIDE to learn how you can lock in a steady monthly check guaranteed for life.
I I I I

interest,
compounded annually

6%

6% tax-deferred interest will double your principal in 12 years. 5% bonus added to your principal immediately. Fixed monthly income payments no matter what the market does. Backing by the nancial strength of ING USA Annuity and Insurance Company an A+ rated company. Issue age up to 80 years old. Minimum $25,000 investment required.
Warren Elkin very patiently guided me through some investment strategies that allow me to live in comfort with no worries about running out of money. E. Heineman

CallFREE Information Guide. No obligation. 1-888-521-3947 for your


Represented by Norhill Wealth Strategies Warren Elkin, Financial Advisor Agent License #0633742
WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

11

bosna i hercegovina

metrijski paso, a nema vaeu, tzv. CIPS linu kartu, nee biti upisan u Centralni biraki spisak iako je biometrijski paso stostruko sigurniji i otporniji na bilo koju vrstu falsifikata u odnosu na tzv. CIPS linu kartu. A da bi se izdao biometrijski paso na dijasporac mora dokazati injenicu da je dravljanin Bosne i Hercegovine te priloiti potvrdu o prebivalitu u Bosni i Hercegovini. Iste te dokumente, koje drava posjeduje u slubenoj evidenciji, ponovo e mu traiti CIKBiH u procesu registracije za izbore glasaa koji glasaju van Bosne i Hercegovine. Segregacija i diskriminacija Dakle, dvije slubene isprave drave Bosne i Hercegovine, paso i lina karta, potpuno neustavno nemaju istu pravnu snagu u izbornom procesu. To je strana birokratska prepreka, koju je drava Bosna i Hercegovina, kroz odredbe Poglavlja 3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine stavila pred dio svojih dravljana i time uinila drastinu razliku u ostvarivanju njihovog osnovnog ljudskog prava, prava da biraju i da budu birani. To je svojevrsna segregacija i diskriminacija bh. dravljana koji ive van granica Bosne i Hercegovine. I tu lei jedan od razloga slabog odziva dijaspore na izbore. Da nije te birokratske prepreke, svi bh. dravljani koji ive van Bosne i Hercegovine i imaju bh. paso po automatizmu bi se registrirali u Centralni biraki spisak, a posao CIKBiH bi nakon toga bio samo da provjeri aktuelnu adresu stanovanja i njihovu biraku opciju - da li ele glasati putem pote ili u naim ambasadama i drugim DKP-ima. Meutim, proces njihove registracije, tj. upisa u Centralni biraki spisak, bi bio neupitan i u jednom postupku zavren sve dok imaju dravljanstvo Bosne i Hercegovine.

dok je odbijeno 5.855 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Simboliki in Zato, kao skromni doprinos veem angamanu nae dijaspore u izbornom procesu, mogue je, uz rjeenje ve opisanog problema, na politiki i izborni sistem dograditi sljedeim mehanizmima: - uvesti obavezno glasanje, tzv. Compulsory voting, barem za jedan do dva izborna ciklusa u Bosni i Hercegovini, ime bi se konano uredio kompletan Centralni biraki spisak, jer bi ostvarivanje niza prava bilo uvjetovano izlaskom na izbore (npr. izdavanje graevinske dozvole, dozvole za noenje oruja, radne dozvole...);

Biometrijski paso bi trebao biti validan dokument za upis u centralni biraki spisak.
- razmotriti ideju o pomjeranju datuma odravanja izbo-

Zato je to tako postavljeno u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i ko je sve kumovao ovakvom rjeenju ostaje da elaboriramo nekom drugom prilikom, ali jedno je nesporno - ovakvo rjeenje ide na ruku onima koji ele eliminirati dijasporu iz izbornog procesa, jer dobro znaju da dijaspora predstavlja takvu politiku snagu i mo da moe, ako glasa u punom kapacitetu, uiniti radikalne promjene na politikoj sceni u Bosni i Hercegovini. Kao rezultat ove, ali i drugih birokratskih prepreka i maehinskog odnosa drave Bosne i Hercegovine prema svojoj dijaspori imamo sljedeu sliku broja biraa koji se registriraju i glasaju iz dijaspore: 2002. godine 58.987 biraa registrirano za glasanje putem pote, a glasalo 40.566, ili 68,77 posto; 2004. godine 27.462 biraa registrirano za glasanje putem pote, a glasalo 18.864, ili 66,10 posto; 2006. godine 32.441 bira registriran za glasanje putem pote, a glasalo 23.307, ili 71,84 posto; 2008. godine 33.678 biraa registrirano za glasanje putem pote, a glasalo 20.224, ili 60,05 posto; 2010. godine 36.673 biraa registrirano za glasanje putem pote i DKP-a, a glasalo 23.020, ili 62,77 posto. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na lokalnim izborima 2012. godine registriran je 35.171 bira,

ra;

- uvesti pasivnu registraciju biraa i van granica Bosne i Hercegovine, priznavajui biometrijski paso kao validan dokument za upis u centralni biraki spisak; - postaviti web apikaciju na web stranici CIKBiH za elektronsku registraciju biraa koji glasaju van Bosne i Hercegovine; - uvesti internet glasanje za dijasporu; - izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine predvidjeti tri predstavnika dijaspore u sastavu Parlamentarne skuptine Bosne i Hercegovine, i to jednog iz Kanade, Sjeverne i June Amerike, jednog iz Evrope i jednog iz Australije i Azije. To bi bio simboliki in vrstog povezivanja naeg iseljenitva s domovinom Bosnom i Hercegovinom i njegovog uklapanja u politiki ivot ove napaene zemlje. No, da li postoji politika volja za ove korake?

12

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

bosna i hercegovina
13

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

intervju

INTERVJU: ivko Budimir, Predsjednik Federacije BiH

Smjena Lagumdije ne produbljuje krizu


Predsjednik Federacije BiH siguran je da tokom svog mandata nije donio nijednu protivustavnu i protivzakonitu odluku, uvjeren je da politika kriza nee trajati do narednih parlamentarnih izbora, te obrazlae zato ne bi potpisao imenovanje vlade takozvane nove koalicije SDP- SBB-HDZ BiH-HDZ 1990 om naroda Federalnog parlamenta je prije mjesec dana usvojio odluku da se uputi zahtjev Ustavnom sudu Federacije BiH za Vau smjenu s dunosti predsjednika Federacije BiH. Kljuna dvojba je u vezi legalnosti te odluke, jer prema tumaenjima jednog broja poslanika, ali i strune javnosti, za podnoenje takvog zahtjeva bilo je potrebno da se izjasne dvije treine od ukupnog broja delegata. Smatrate li da je to posljedica nedovoljno preciznih ustavnih odredbi

Vanredni izbori: Ukoliko narodi i graani Federacije BiH i dalje budu taoci blokade koja ih vue u crnu rupu i akteri krize ne pokau odgovornost i urnu spremnost, adekvatan izraz bio bi engleski accountability, da nastavimo izvravati svoje obveze, onda bi, naalost, izvanredni izbori bili jedini izlaz iz ove situacije

ili je rije o urbi novoformirane koalicije da to prije preuzme pozicije? BUDIMIR: Miljenja sam da je neozbiljno tumaiti Ustav ili Zakon od strane predstavnika izvrne i zakonodavne vlasti. Duni smo ga potivati. Ako netko treba tumaiti Ustav, onda emo to ostaviti onima koji su za to kompetentni i moj stav je da za odgovor na sva sporna pitanja trebamo saekati odluke Ustavnog suda Federacije BiH. Isto tako, kao predsjednik FBiH, osim to sam duan potivati Ustav i zakon, kako bih to inio, bilo je neophodno ovladati onim to u Ustavu stoji kako bi moje odluke bile ustavne i legalne. Kao odgovoran politiar to sam i uinio i siguran sam da, tijekom svoga mandata, nisam donio nijednu protuustavnu i nezakonitu odluku. Najzad, zato dvojba oko legalnosti zahtjeva delegata Doma naroda Federalnog parlamenta za zahtjev za moju smjenu? Da je sukladan Ustavu i Poslovniku o radu Parlamenta, bio bi upuen Ustavnom sudu. Osobno, od poetka politike krize vlasti u Federaciji, najmanje sam bio fokusiran na one koji su neumorno traili i trae razloge za moju smjenu. Nisam sebi mogao priutiti taj luksuz i neozbiljnost, tako da sam inio ono to je prioritet. Obavljao sam i obavljam svoje redovite dunosti i to u initi i u budunosti. Glede drugog pitanja, ne mogu dati racionalno objanjenje za urbu nove koalicije za koju nisam siguran da je koali-

ivko Budimir
cija u pravom smislu te rijei. Radi se o skupini koja ima samo jedan zajedniki interes, a to je zauzimanje pozicija u javnim poduzeima na principu raspodjele u nepotistike klanove. Bilo je mnogo pekulacija o tome ta Vam je nueno kako biste prihvatili rekonstrukciju vlasti. Molim Vas da zbog javnosti kaete da li je to tano i ta Vam je i od koga nueno? BUDIMIR: Od poetka tendenciozno izazvane krize u Federaciji BiH nae politiko ozraje sve vie, naalost, lii na kockarnicu, nego na politiku odgovornost i svijest, jer je to bio jedini mogui nain voenja politike za dizajnere krize. Nudilo se svima svata, najvie trgovine u tom politikom kazinu, bilo je ponuda u zamjenu za parlamentarnu ruku za
SEPTEMBAR 2012

14

EUROPA

intervju
15

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

intervju

moju smjenu. Vidite, ja nisam kockar, a jo manje ovjek koji za komad vlasti u sjenu baca ivote svih naroda i graana FBiH i BiH, ja sam Predsjednik FBiH, dakle svih njenih naroda i graana i zbog odgovornosti prema njima trudim se tu funkciju obavljati to bolje i to u initi. Ponuda je bilo, dodue ne meni izravno, jer se vjerojatno nisu usudili sa mnom tako razgovarati ve preko posrednika i mojih prijatelja i suradnika. U zadnje vrijeme odustali su od nemoralnih ponuda meni i okrenuli su se prema zastupnicima u parlamentu i mojim stranakim kolegama koje namjeravaju okrenuti protiv mene. Vjerujte, ispod moje razine je, prvenstveno ovjeka, a zatim Predsjednika FBiH, govoriti dalje o tome. Kako komentirate argumentaciju hrvatskih delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH da Vi trebate biti smijenjeni ili podnijeti ostavku, jer je to zahtjev 15 od 17 hrvatskih delegata ovog Doma? BUDIMIR: Kada bi takav zahtjev imao podlogu u Zakonu, ne bih ga derogirao, jer potivam Zakon. Kako komentirati ponaanje zastupnika koji ele kriti zakone koje su sami donosili i jo to pokuavaju predstaviti moralnim? Trebam li komentirati sjednicu na kojoj se, zbog nemogunosti postizanja dvotreinske veine, u pauzi, kao u kavani, htjelo mijenjati Zakon, Poslovnik o radu Parlamenta i to tako da za zahtjev za smjenu ivka Budimira glasuju samo Hrvati? Zastupnici Hrvati koji trae smjenu predsjednika FBiH trebali bi se rukovoditi radom predsjednika i osim argumenata o krenju Ustava trebali bi imati i argumentaciju povrede nacionalnih interesa. Ja se usuujem ovdje ustvrditi da niti jedan predsjednik FBiH do sada nije ovako odluno branio hrvatske nacionalne interese kao to to ja radim u ovom mandatu kao i Ustav FBiH, te ovim inom ti zastupnici Hrvati potvruju da su njima i njihovim strankama vaniji stranaki interesi od nacionalnih, ali i od zakona i Ustava FBiH i BiH.

Gospodine predsjednie, da li je rije o borbi za principe ili fotelju? BUDIMIR: Kako tko. Prosudite sami. Ja se ne borim samo za principe, mogu rei da ih imam, ali oni nisu jedini sadraj moje borbe. Razlog za moj ulazak u vlast je realizacija onoga to preko petnaest godina nisu niti e uspjeti ti samozvani legitimni predstavnici hrvatskoga naroda u BiH. To je jednakopravnost hrvatskoga naroda koja se ostvaruje kroz donoenje odluka u izvrnoj i zakonodavnoj vlasti. To je i razlog to sam pristao na Platformu i traio garancije za to iako, istodobno, nisam imao povjerenje u tadanjeg koalicijskog partnera SDP BiH Zlatka Lagumdiju, i moje nepovjerenje se pokazalo opravdanim. Bez obzira na to, uspio sam doi do polovice puta onoga to sam obeao i bio duan ostvariti Hrvatima, kao konstitutivnom narodu. Ironija je da tu borbu opstruiraju ti samozvani legitimni predstavnici Hrvata, konkretno dva HDZ-a koji manipuliraju emocijama Hrvata i garancijama o obeanoj zemlji zvanoj trei entitet i drugim nerealnim obeanjima kojih se sjete samo u vrijeme izborne kampanje, a nakon toga ine sve suprotno i zadovoljavaju samo svoje interese. Hrvate i nacionalni interes rtvuju za osobnu fotelju koju e podijeliti s onima kojima je prioritet osobni interes, a ne ovjek. Uoi zasjedanja o sluaju razrjeenja federalnog ministra Desnice Radivojevia uestali su medijski tekstovi, naroito iz glasila lidera SBB-a Fahrudina Radonia na Ustavni sud FBiH kako bjanko ostavke nisu validne i predstavljaju pritisak na izabrane dunosnike. Da li to smatrate pritiskom na Sud? BUDIMIR: Meni je kao efu izvrne vlasti dostavljena pismena ostavka Desnice Radivojevia. Razrjeenje sam potpisao pridravajui se striktno svojih ustavnih ovlasti i nakon telefonskog kontakta sa g. Radivojeviem. Znai, nisam postupio niti protuzakonito, a niti nemoralno. Moe li se tvrditi kako su postupci Radivojevia i SDP-a u ovom sluaju moralni i zakoniti? Ne pristajem na argumentaciju kako u politici nema morala, jer to je osnovni razlog zato nam je ovako. Glede izjava Fahrudina Radonia, kategorija pritiska je diskutabilna. injenica je da njegovo glasilo ima cenzuru na tekst, priopenje, vijest i linosti, a ovim tvrdnjama to eli uspostaviti i u oblasti zakonitosti i ustavnosti. to je sa novinarima u Dnevnom avazu, rade li oni, koji samo ele zaraditi za kruh sebi i svojim obiteljima, pod pritiskom? Smiju li to kazati? U narednim danima Ustavni sud FBiH trebalo bi da raspravlja i odlui o vie apelacija koje e direktno uticati na funkcioniranje vlasti u FBiH. Veina tih apelacija podnesena je poetkom ljeta. injenica je da ovaj sud radi u smanjenom kapacitetu, jer potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari nije odobrio imenovanja svih novoizabranih ustavnih sudija. Kako izbjei ubudue ovakvu vrstu blokada? BUDIMIR: U ovom sluaju, dopredsjednik Pudari stavio je interese SDP-a ispred interesa FBiH, no to je ini se postala praksa i u SDP-u. Tek u protekla dva mjeseca dola je do izraaja stvarna i po mnogima znaajna uloga predsjednika Federacije, koja se do sada doivljavala kao protokolarna. Govorei krajnje hipotetiki, ukoliko bi sticajem okolnosti nova koalicija uspjela izabrati novu Vladu Federacije BiH, mnogi smatraju da se kljuevi za njeno imenovanje nalaze ponovo kod Vas. Da li biste potpisali imenovanje nove Vlade? BUDIMIR: Odgovor na ovo pitanje dao sam nekoliko

Hrvatska federalna jedinica

Ne moe bez Hrvata Sredinje Bosne i Posavine


U nedavnom intervjuu Osloboenju Boo Ljubi je kazao da bi formiranje veinski hrvatske federalne jedinice u BiH vodilo rjeavanju dvadesetogodinje krize u BiH. ta Vi mislite o tome? BUDIMIR: Doista ne znam govori li gospodin Ljubi o formiranju veinske hrvatske federalne jedinice ili o okruenju gdje e gospodari biti dva HDZ-a. Volio bih znati kako je zamislio tu federalnu jedinicu i da li je, osim Hrvata iz Hercegovine, imao u vidu Hrvate Sredinje Bosne i svakako Posavine. Dakle, nebitno kako se zvalo, federalna jedinica ili regija, eksplicitan sam da se ona ne moe praviti bez Hrvata Sredinje Bosne, a o Posavini da ne govorim.

16

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

intervju
17

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

puta. Svjesni ste da sam ja, svakako samo onda kada je to bilo osnovano, bio najvei kritiar postojee Vlade, a veliali je oni koji ju sada ele rekonstruirati. Najvii promotor samoga sebe i postojee Vlade FBiH bio je SDP BiH i, istodobno, protivnik oba HDZ-a i njihovog ulaska u Vladu FBiH. Dakle, ne radi se o ocjenama rada Vlade, nego udara na sve one od kojih e preuzeti strateka poduzea, odnosno u potpunosti ovladati tim poduzeima, Upravnim odborima. Radi se o oportunizmu, osobnim interesima, a ne naporima za produktivniji rad Vlade. U tom sluaju ne bih potpisao imenovanje nove vlade. Evo i zato, zato to sam uvjeren da se nita ne bi promijenilo, osim ravnatelja, predsjednika nadzornih odbora po principu kako su to radili vie od petnaest godina. Opcija koju sam podrao je Vlada nacionalnog jedinstva koju je ponudila NS Radom za boljitak. Kako komentirate zahtjeve HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 da se iz izvrne vlasti u FBiH izbace dunosnici HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak Ivankovi i Lijanovi? BUDIMIR: U prethodnom odgovoru sam djelomice odgovorio na to pitanje. To, na koncu, HDZ BiH i HDZ 1990 rade ve skoro dvije godine. Ne zbog borbe za hrvatski narod, nego zbog Elektroprivrede HZHB, HT Mostar i ostalih poduzea kroz koja su zadovoljavali osobne interese. Po Vama, ta je motiviralo Dragana ovia i Bou Ljubia da u junu prihvate etiri ministarska mjesta u Vladi FBiH, mada im je isto nueno i 15 mjeseci ranije? BUDIMIR: Strah od pokretanja istraga jer su postali svjesni da nee uspjeti realizirati rekonstrukciju Vlade FBiH bez pomoi i saveznitva sa Zlatkom Lagumdijom. elja za povratkom na vlast, u javna poduzea iznimno je snana i motivirana debelim razlozima.

HDZ BiH i HDZ 1990 pristali su na smjenu ministara iz SDA u Vijeu ministara BiH ukoliko doe do rekonstrukcije Federalne vlade. Sada imamo situaciju da niti je dolo do rekonstrukcije Federalne vlade ni Vijea ministara. Koga smatrate najodgovornijim i ko najvie profitira iz ovakve politike krize? BUDIMIR: Odgovornost snose djelomice svi koji su proizveli blokadu, no, nesporno je da najveu snosi Zlatko Lagumdija, predsjednik SDP-a BiH. Ovim to je Lagumdija uradio, SDP BiH je stranka koja gubi svoje respektabilne lanove i stranka koja gubi svoje birako tijelo. Profitiraju najvie ruitelji Bosne i Hercegovine, njenog integriteta i cjelovitosti i inicijatori njene disolucije. Pravo je pitanje tko je meni partner u borbi za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i jednakopravnost svih njenih naroda i graana, za dravu kojoj su najjai atributi upravo raznolikosti i spoj tih raznolikosti kao najveega bogatstva? Jesu li mi partneri oni koji za osoban interes mehanizmom blokada i kreiranjem izofrene situacije ne vide da to koriste oni koji su protiv ove zemlje, a istim tim arhitektama raznoraznih rekonstrukcija puna su usta Bosne i Hercegovine onda kada to njima osobno treba. Kako gledate na zahtjeve za smjenu Zlatka Lagumdije sa funkcije ministra vanjskih poslova BiH? Da li e to dodatno zakomplicirati politiku situaciju ili e biti stvar eventualne trgovine izmeu stranaka? BUDIMIR: Ne smatram da smjena bilo kojega dunosnika, pa ni Lagumdije, po automatizmu produbljuje krizu. ak ne dajem vanosti njegovoj smjeni, koliko on daje mojoj. Politiku situaciju moe samo zakomplicirati nemoralna trgovina i blokade koje ovu zemlju vode godinama unatrag i time je stavljaju u izolaciju u kojoj ispataju graani. Pred vratima smo lokalnih izbora, a velike stranke su od parlamen-

intervju

Medical Alert for Seniors


Medical Alert Monitoring

Buried in student loans?


Cut your payments up to 50% today.
Call 877-233-6806.

24/7

Easy Setup Free Equipment Nationwide Free Shipping Service


HELP AT THE PUSH OF A BUTTON!

STOP the harassing calls, and wage garnishments. END the stress of being late on payments!
WE CAN FIX YOUR STUDENT LOAN PROBLEMS OR YOU DONT PAY
Cut your payments by as much as 50% Get out of default Stop wage garnishments End the stress Get relief FAST

GUARANTEED.

1-888-417-9303
18
EUROPA

Call Today:

Toll Free Student Aid Assistance Line

877-233-6806

SEPTEMBAR 2012

intervju
19

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

intervju

tarnih do predstojeih lokalnih inile blokade i zastoje, neke od njih time ojaale svoje birako tijelo, a neke oslabile, tako da je, izgleda, upravo njima, tijekom mandata sama sebi cilj bila izborna kampanja. Da li je elja pojedinih stranaka da izvre rekonstrukciju vlasti dovoljno dobar razlog da Vlada FBiH ne zasjeda redovno? BUDIMIR: Moda jeste razlog, ali ne dovoljno dobar. Rei u Vam da nita to se zove opstrukcija ne moe imati dobar razlog jer su motivi loi. Ne mislim da grijeim ako kaem da sve ovo nije niti moe biti nazvano rekonstrukcijom, nego opstrukcijom, ne samo Vlade FBiH, nego i Vijea ministara Bosne i Hercegovine. Kakav rasplet situacije oekujete neovisno od odluka Ustavnog suda FBiH? Hoe li BiH i Federacija biti u stalnoj krizi do izbora 2014? BUDIMIR: Iako to neki prieljkuju iz samo sebi poznatih razloga, ne mislim da e kriza trajati do narednih parlamentarnih izbora. Kao predsjednik Federacije BiH posjedujem mehanizam da nastavimo implementirati ono to smo poeli i nadoknadimo propuste. Mislim da u na jesen imati vie istomiljenika. Da li je nakon SDP-ovog koaliranja sa SBB-om i sklapanja sporazuma s hadezeovima mogue obnoviti Platformu? BUDIMIR: Obnova Platforme u kojoj bi Zlatko Lagumdija ponovno nametao stavove je nemogua. Funkcioniranje vlade na principima uvaavanja i dogovaranja je mogue i poeljno jer nijedna vlada do sada nije funkcionirala na tim principima. Ucjene, prepirke i trgovina bili su principi rada dosadanjih vlada i to mora prestati ukoliko elimo naprijed. Da li su predstavnici SDP-a s Vama ili Vaim kolegama iz HSP-a pokuali uspostaviti kontakt u zadnje vrijeme? BUDIMIR: Podsjetit u Vas da sam na poetku krize vlasti, u namjeri da dijalogom doemo do rjeenja, na konsultacije pozvao sve parlamentarne stranke te da je SDP meu onima koji su to ignorirali. Oni nisu navikli na to da netko ima svoje miljenje i svoj stav, ako ele sa mnom obnoviti komunikaciju to e morati prihvatiti. Ja nemam problem sa komunikacijom sa bilo kime. Smatrate li da imate uslove i ustavne i politike da raspiete vanredne izbore i da li ete to uraditi? BUDIMIR: Nisam donio odluku o raspisivanju izvanrednih parlamentarnih izbora iako za njih imam ustavne i politike uvjete. Nisam iz jednostavnog razloga to se za donoenjem takve odluke ne vodim stranakim ili osobnim interesima. Izbori iziskuju financijska sredstva koja su dodatno optereenje prorauna, a to je novac poreznih obveznika, graana, koje nemamo pravo troiti za izborne utrke ukoliko one narodima i graanima nee donijeti boljitak. Racionalno rjeenje bilo bi istodobno odravanje lokalnih i izvanrednih

parlamentarnih izbora ako govorimo o financijskom segmentu. S druge strane, ukoliko narodi i graani Federacije BiH i dalje budu taoci blokade koja ih vue u crnu rupu i akteri krize ne pokau odgovornost i urnu spremnost, adekvatan izraz bio bi engleski accountability, da nastavimo izvravati svoje obveze, onda bi, naalost, izvanredni izbori bili jedini izlaz iz ove situacije.

Zainteresovanost HDZ-ova za FTV

Javni servis i Dnevni avaz su trebali biti mono oruje u njihovim rukama
Kako komentirate imenovanja tri lana Privremenog upravnog odbora Federalne radio-televizije i nakon toga odluku Federalnog parlamenta da raspie konkurs za tri lana Upravnog odbora ove medijske kue kojima je istekao mandat? BUDIMIR: To je eklatantan primjer namjere ovladavanja javnim medijima u cilju manipuliranja javnou i ostvarivanja stranakih i osobnih interesa. TV i Dnevni avaz trebali su biti mono oruje u njihovim rukama. Otkud toliko iznenadna interesovanja hadezeova za FTV imajui u vidu da su do sada bili eksplicitni u zahtjevu za kanalom na hrvatskom jeziku, ne pokazujui nikakav interes za funkcioniranje Javnog servisa FBiH? BUDIMIR: Njihovi zahtjevi za kanalom na hrvatskom jeziku su bili eksplicitni, ali samo verbalno. Ne mislim da su ga ikada namjeravali napraviti kao i sve to su obeavali hrvatskom narodu. Ja osobno smatram da trebamo imati kanal na hrvatskom jeziku i da to treba biti regulirano Zakonom o Javnom servisu i sustavu BiH, te konano izvriti obvezu funkcioniranja korporacije kao dio toga sustava. Osobno u se potruditi da Hrvati u BiH dobiju kanal na hrvatskom jeziku i da se konano implementira neto to je trebalo biti uinjeno davno. Glede zainteresiranosti dva HDZ-a za FTV BIH, ne mislim da je ona iznenadna. To samo tako izgleda prividno. Ukoliko opstane koalicija sa SDP-om, sasvim je logino da e te tri stranke pokuati od tog medija napraviti servis o njima ovisan, kao to je to nekada bio. No, ne vjerujem da e do toga doi.

www.bosnianyellowpages.us
jedna web stranica za sve vae potrebe
20
EUROPA SEPTEMBAR 2012

intervju
21

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

feljton

HAAG: Zapisnik sa suenja Radovanu Karadiu (27)

Svjedok o etnikom ienju optine Bosanski Novi


uenje bivem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadiu nastavljeno je svjedoenjem jo jednog zatienog svjedoka hakog tuiteljstva pod pseudonimom KDZ011, no na sjednici otvorenoj za javnost. Bonjak iz sela Suhaa opisao je protjerivanje hiljada civila nesrpske nacionalnosti iz optine Bosanski Novi. Etniko ienje je krenulo prema njegovim rijeima ograniavanjem kretanja, otputanjima s posla, granatiranjem sela iji su mjetani prethodno predali oskudno naoruanje te na kraju prevoenjem u pretrpanim vagonima za stoku u zatoenike centre u kojima su civili zlostavljani i drani sve

teljstvu svjedok. Tokom unakrsnog ispitivanja optueni Karadi pokuao prikazati kako su se Bonjaci u Bosanskom Novom poeli naoruavati ve polovinom 1991. godine, no svjedok KDZ 011 je odbio takvu mogunost. Je li se moglo dogoditi naoruavanje da je trajalo, a da Vi ne znate?, upitao je optueni. U mom selu i dolini Japre to sigurno nije bilo. To je nama nabaeno...prebaeno da tako kaem, odbio je svjedok tezu optuenog kako je SDS preuzela vlast kako bi se preventivno zatitili stanovnici srpske nacionalnosti. Osporavanje svjedoka i svjedoenja Optueni Karadi pokuao je i osporiti navode zatienog svjedoka o policijskom satu koje su organizirane srpske jedinice provodili nad stanovnicima nesrpske nacionalnosti. Tokom unakrsnog ispitivanja optueni Karadi je pokuao prikazati kako su civili nesrpske nacionalnosti zapravo smjeteni na stadion u Bosanskom Novom kako bi ih se zatitilo, od kako je rekao nekontrolisanih elemenata. Je li to znai da su vas straari sklanjali od tih prolaznika koji pucaju?, upitao je Karadi. Od tih vojnika koji pucaju da, potvrdio je svjedok. Znai moemo li zakljuiti da je na stadionu ipak bilo sigurnije. Imali ste neke straare...bilo vas je vie i bilo je sigurnije nego u Blagaju?, pokuao je prikazati Karadi. Dobro pitanje, ali meni je bilo sigurnije u Blagaju, naveo je svjedok kako mu je u selu gdje je protjeran prije odvoenja na stadion bilo bolje, prvenstveno zbog zaliha hrane te odbijajui potvrditi da su civili na stadion smjeteni radi sigurnosti. Sudsko vijee je nakon isteka vremena za ispitivanje obrane, dozvolila par pitanja upuenih od pravnog savjetnika Petera Robinsona koji pomae Karadiu u obrani koju provodi sam. Kako bi doveo u pitanje vjerodostojnost svjedoka Robinson je ukazao da je hako tuiteljstvo interveniralo u svjedokovu korist kada mu je strana zemlja u kojoj je boravio nakon progona iz Bosne i Hercegovine ukinula dozvolu za boravak. Svjedok o minkanju logora za novinare ubijanjem

Radovan Karadi: Optuen za genocid, istrebljenje, ubistva, progone, deportaciju, neovjena djela, djela nasilja s primarnim ciljem irenja terora meu civilnim stanovnitvom, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. U ovom i iduim brojevima Europa magazina itajte aktuelne detalje sa suenja prvom predsjedniku Republike Srpske.

dok nisu prepisali imovinu na novouspostavljene srpske vlasti nakon ega su protjerani iz optine. Zarobljeni civili nesrpske nacionalnosti meu kojima je bio i svjedok KDZ 011 transportirani iz svojih mjesta na stadion Mlakve u Bosanskom Novom (njih izmeu 4000 i 5000) nakon to su ih vojnici Jugoslavenske narodne armije istjerali iz kua. Za civile, koji prema rijeima zatienog svjedoka nisu sudjelovali u oruanim aktivnostima, uvjeti u zatoenikom centru bili su jako loi. Prvi dan kad smo dolazili iz voza na stadion tad su nam podijelili etvrt kruha i jednu patetu na etvorici. Sljedeih dana smo dobijali jednom dnevno jedan kruh na 12 osoba. I samo toplu vodu u vojnim kazanima, prisjetio se svjedok. Do kraja 1992. godine u selu Suhaa gdje je svjedok ivio nije ostao ni jedan Bonjak, a damije su minirane. Iz zatoenikog centra u Bosanskom Novom dozvolilo im se otii tek kad su pod pritiskom prepisali svu svoju imovinu srpskim vlastima. Da taj dokument sam potpisao na stadionu. Pod prisilom. I pred vojnicima....srpskim vojnicima, potvrdio je tui-

22

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

logoraa U nastavku suenja bivem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadiu svjedoio je doktor Idriz Merdani koji je 1992. godine zatoen u logoru Trnopolje gde je u improviziranoj ambulanti pokuavao obavljati lijeniku dunost. Njegov iskaz na suenju bivem predsjedniku Kriznog taba Prijedor Milomiru Stakiu, uvrten je u sudski spis. Tokom tog svjedoenja doktor Merdani je opisao kako su logori Omarska, Keraterm i Trnopolje bili dio sistematskog etnikog ienja Prijedora, planiranog i provedenog po nareenju vrha Srpske demokratske stranke, SDS-a kojoj je optueni bio na elu. Nareenje Karadia o pripremi logora za dolazak novinara znaio je smrtnu kaznu za mnoge logorae, izjavio je doktor Merdani govorei o ubijanju zatoenika koje se dogodilo u avgustu 1992. godine. Doktor Karadi obeao u Londonu novinarima da e dozvoliti posjet logorima, jer je tvrdio da logori ne postoje. Vratio se u Bosnu i tad je stiglo nareenje s Pala, od dr. Karadia da se pripreme logori za posjete novinara. Dokle god se logori nisu pripremili novinari nisu mogli doi, objasnio je dodatno svjedok. Budui da nisu znali kuda sa svim zatoenim ljudima srpske snage koje su upravljale logorima prema opisima svjedoka poele su s ubijanjem. Oni su donijeli jednostavno odluku za Keraterm. Jedan dio ljudi je trebalo odvesti u Trnopolje. Za jedan dio ljudi, jedan hangar, jednostavno su postavili mitraljeze, ispod otvorili hangar i pobili ljude unutra. Tu je bilo preko 100 ljudi. Preivio je Enes Crljenkovi, koji je i danas iv, ispriao je svjedok. Puno osoba je odvedeno u nepoznatom smjeru i njihove se kosti jo dan danas otkrivaju, kao i lokacije smaknua, opisao je uzrujanim glasnom doktor Merdani. Za posjet novinara spremio se odreeni scenarij, koji je unato tome okirao pripadnike medija ije su slike logora uasnule meunarodnu javnost, podsjeajui na holokaust iz Drugog svjetskog rata. Tokom unakrsnog ispitivanja optueni Karadi je pokuao prikazati pristranost svjedoka te ga je, osvrui se na izjavu o odgovornosti za ubijanja u logorima prilikom posjeta novinarima zatraio da pria o onome to je vidio, a ne uo od drugih. Kako znate da sam ja to naredio. Vi govorite ono to
SEPTEMBAR 2012

znate, a ne ono to vi tvrdite da je logino, svaao se Karadi sa Merdaniem o njegovim inkriminirajuim izjavama, nakon ega je zaradio ukor suca O Gon Kwona zbog prigovora na odgovor svjedoka o stvarima za koje ga je sam pitao. Karadi je pokuao ustvrditi kako je doktor Merdani zavrio u Trnopolju zbog toga to je bio ratni hirurg, a ne kao civilni ljekar bonjake nacionalnosti. Ostali ste u Kozarcu, stavili se na raspolaganju (Seadu) irkinu (bivem oficirom JNA i lokalnom branitelju) i postali ste njegov vojni sanitet. Jel tako?, upitao je optueni. Nije tano, to je obina la, negirao je svjedok.

feljton

Idriz Merdani
A zato se niste vratili na posao?, nastavio je s pitanjima Karadi. Iz jednostavnog razloga. Jedan je razlog - to Srbi nakon ultimatima nisu vie nikog putali iz Kozarca. A drugi je razlog neko je trebao pomoi tim jadnim ljudima i lijeiti ih u sluaju potrebe. To nema nikakve veze s irkinom, niti s bilo kojom vojnom organizacijom, odbio je svjedok nagaanja o njegovoj pripadnosti oruanim formacijama prije zatoavanja. O stvaranju Vojske RS iz JNA, prema planu SDS-a Suenje bivem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadiu nastavilo se iskazom vojnog strunjaka tuiteljstva Ewan-a Braun-a koji je napravio ekspertski izvjetaj o ulozi i djelovanju vojske i policije bosanskih Srba, kao i stvaranju Vojske Republike Srpske (VRS) iz snaga Jugoslavenske narodne armije, JNA-a u BiH Iskaz Brauna izazvao je otre prigovore Karadievog pravnog savjetnika Petera Robinsona, pogotovo jer objanjava stvaranje VRS-a prema planovima Srpske demokratske stranke, SDS-a kojoj je optueni bio na elu u sporno vrijeme.

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

23

feljton

jedna web stranica za sve vae potrebe

www.bosnianyellowpages.us
JNA je, prema izvjetaju strunjaka tuiteljstva, igrala dvostruku igru prilikom izbijanja napetosti u Bosni i Hercegovini 1992. godine istovremno naoruavajui bosanske Srbe. Kako su mjeseci protjecali, tokom 1992. godine, a naroito u martu i aprilu mjesecu, stekao sam utisak da se, s jedne strane i dalje izvjetava (u izvjetajima JNA) o meunacionalnim podjelama. Ali se s druge strane u nizu dokumenata spominje podrka i stajanje na stranu bosanskih Srba, a u nekim sluajevima se neposredno spominje SDS, opisao je dolazak do svojih zakljuaka Braun. Svjedok se prilikom svog istraivanja sluio arhivom Prvog krajikog korpusa kao i nekim drugim dokumentima - poput pronaenih ratnih dnevnika Ratka Mladia, zapovjednika Glavnog taba VRS-a. SDS-a je prema zapisniku sa sastanka s predstavnicima JNA, poput generala Blagoja Adia - jasno iznijela plan za podjelu Bosne i Hercegovine 6. maja 1992. godine. Prigovor branitelja Spomenuti sastanak Braun je okarakterizirao kao kljuan za stvaranje Vojske Republike Srpske. Pravni savjetnik Karadia Peter Robinson iznio je pri tom prigovor - da svjedoenje o politikim planovima SDS-a izlazi van ekspertize izvjetaja vojnog strunjaka. dio ekspertskog izvjetaja, no dopustili su ispitivanje Brauna o stvaranju VRS-a prema planovima SDS-a, unato opetovanim prigovorima savjetnika Robinsona da izvjetaj ulazi u kaznenu odgovornost optuenog budui da dovodi u posljedinu vezu planove optuenog sa stvaranjem VRS-a te etnikim ienjem koje je uslijedilo. Sprega vojske i policije RS u protjerivanju civila U hakom procesu protiv biveg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadia nastavljeno je opseno svjedoenje Ewana Brauna, vojnog strunjaka koji je napravio ekspertski izvjetaj o stvaranju Vojske Republike Srpske, VRS-a iz jedinica Jugoslavenske narodne armije, JNA stacioniranih u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Njegovim viesatnim glavnim iskazom tuiteljstvo je eljelo prikazati direktnu vezu izmeu odluka vlasti bosanskih Srba kojima je optueni bio na elu, s operacijama etnikog ienja stanovnitva nesrpske nacionalnosti od strane VRS-a. Brojni vojni dokumenti Prvog krajikog korpusa VRS-a koji je nastao od 5. korpusa JNA prema vojnom strunjaku Braunu potvruju direktno provoenje direktiva Srpske demokratske stranke. Svoje zakljuke Braun je potkrijepio nizom dokumenata civilnih vlasti bosanskih Srba, kriznih tabova te vojnim i policijskim arhivama o akcijama koje su u optunici oznaene kao poetak rata te etnikog ienja.

On moe govoriti o tome kako je formiran Prvi krajiki korpus (VRS), ali ne Mislim da bih rekao da je je bilo reeno da formiranje Vojske e samo policija Republike Srpske sudjelovati u tim unutar njegove operacijama, a naEwan Brown ekspertize. Sigurkon toga govori no politika razse kako e u tome matranja koja su sudjelovati i vojdovela do toga nisu unutar njegove ekspertize, prigovorio ska i policija. I na temelju dokumenata koje sam vidio moe je Robinson. se zakljuiti da je vojska sudjelovala u tome. Krajiki korpus je izvrio vie operacija razoruavanja paravojnih snaga, tako Opseg izvjetaja vojnog strunjaka Brauna izazvao je su to oni nazvali u Sanskom Mostu, Kotor Varoi, Kljuu i duu raspravu strana u postupku. drugim mjestima, naveo je svjedok. Suci su inae prije poetka svjedoenja ograniili jedan

24

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

Braun se u analizi sprege policije i vojske u protjerivanju posebno osvrtao na jedan dokument o prevoenju civila u stonim vagonima i kamionima, takoer pronaen u arhivi MUP-a RS. Uz due ispitivanje o izvravanju direktiva SDS-a od strane Vojske Republike Srpske i policije, tuiteljstvo je strunim izvjetajem pod nazivom Vojna situacija u Bosanskoj Krajini 1992. godine eljelo prikazati i kako je ve tada postojala puna svijest srpskih vojnih vlasti o zloinima koji su se dogodili tokom prinudnog iseljavanja stanovnitva. Svjedok Braun je kao primjer za to naveo incident poznat kao ubistvo na Korianskim stijenama kada je pogubljeno oko 200 bonjakih mukaraca. Pri tom je proitao dio izvjetaja Prvog krajikog korpusa VRS-a koji to potvruje. Ovo je samo saetak onog to se dogodilo: Ta je akcija izazvala indignaciju, ne samo meu graanima, ve i meu pripadnicima Prvog krajikog korpusa. Tamna mrlja koja je napravljena nije imala podrku, a sva je srea to o tome nije detaljnije saznala meunarodna javnost, proitao je izvjetaj iz spomenute formacije VRS-a objanjavajui dodatno kako je Prvi krajiki korpus brzo saznao o ubijanju, da su o tom incidentu izvijestili u svojim borbenim izvjetajima te kako je za njih bila sretna okolnost da meunarodna zajednica nije bila s tim jo upoznata. Optueni svjedoku: ne razlikujete etniko od dravnog razdvajanja Tokom unakrsnog ispitivanja optueni Karadi je elio

umanjiti vjerodostojnost svjedoka Brauna kao vojnog analitiara hakog tuiteljstva, poriui pri tom njegove zakljuke o sprezi politikog i vojnog vrha bosanskih Srba u etnikom ienju veih dijelova Bosne i Hercegovine za to ga se tereti po zapovjednoj odgovornosti. Karadi je ukazivao na nedostatke analize i izvjetaja svjedoka, tvrdei primjerice kako nisu uzete u obzir operacije bonjakih i hrvatskih snaga protiv Prvog krajikog korpusa VRS-a. Optueni je najavio kako e prikazati u utorak (kada se oekuje zavretak svjedoenja Brauna) da su zakljuci svjedoka krivi u vezi njegove direktive o eliminiranju granice na Drini i spajanju sa Srbijom. Ja sam najavio da ta granica treba biti meka, kao i druge u Europi, izjavio je Karadi. Meni su postavljeni ciljevi za vojsku znaili osvajanje Cerske i podruja oko Drine. Ako pogledate direktivu 4 tu se navodi da je cilj da stanovnitvo ode, ne da se samo vojno porazi ve da se ostvari trajna kontrola nad podrujem, odgovorio je Braun na tvrdnju optuenog, koristei pri tom Operativnu direktivu 4. Drinskog korpusa iz 1993. godine, a koju je uzeo u obzir prilikom donoenja zakljuaka. Svjedok se nije sloio s tvrdnjama optuenog kako je pomijeao direktive SDS-a koje vae u ratnim uslovima s onima koje vrijede u vrijeme mira, kad su jo nacionalne zajednice pregovarale o mirnom razgranienju, kao to je primjerice Kutiljerov plan.

feljton

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

25

feljton

Vojni analitiar: VRS je prikrivala zloine Bivi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadi nastavio je u svom hakom procesu na kojem se zastupa sam unakrsno ispitivati svjedoka tuiteljstva, vojnog strunjaka Ewana Brauna koji je za potrebe optube napravio analizu djelovanja i stvaranja Vojske Republike Srpske, VRS-a kao i njezine uloge u etnikom ienju. Zakljuci Brauna o izvravanju zloina od strane VRS-a prema planu Srpske demokratske stranke (SDS) izazvali su burne reakcije optuenog koji odgovornost za sve loe to mu se stavlja na teret i dalje prebacuje na paravojne jedinice. Prema Karadiu progon i ubijanje stanovnitva nesrpske nacionalnosti tokom 1992. godine nisu organizirani od strane SDS-a, nego je to bilo djelo paravojnih skupina nad kojima nije imao kontrolu, a koje je elio zaustaviti. Suprotno od njega analitiar Braun za progon stanovnitva, ubijanja, kao i zlostavljanja u logorima direktno dri odgovornim Vojsku Republike Srpske koja je svoje akcije sprovodila prema planu SDS-a, usput, prikrivajui zloine. U vie sluajeva navedeni su konkretni primjeri ubistava nesrba koje su poinile identificirane jedinice (Prvog) krajikog korpusa. I pazite, ovo govorim sasvim po strani od izvjetaja u kojima se uopteno govori o unitavanju imovine, iseljavanju seljana itd. Ima sasvim konkretnih primjera u koji-

da pri njihovom formiranju nije uzeo u obzir brojne stvari, nego samo ono selektivno to mu je kao djelatniku hakog tuiteljstva odgovaralo. Pri kritikama analize vojnog strunjaka, Karadi je zatraio i objanjenje zato bi se Vojsku Republike Srpske dralo odgovornom za odreene incidente - o kojima su njezini oficiri osobno izvjetavali. Svjedok Braun mu je pokuao objasniti. U svakom sluaju u predmetu Kotor Varo ja bih to klasificirao kao prikrivanje. A ako mogu dodati takoer, mogue je da je takav sluaj bio i u Manjai. Gledajui neke dokumente iz Manjae postojalo je saznanje, znali su ljudi da su uslovi tamo dosta loi te da je dolo do zlostavljanja pojedinaca. Mnogi ljudi koji su se tamo nalazili nisu tamo uopte trebali biti, naveo je svjedok zato misli da je VRS sudjelovala u prikrivanju zloina. Svjedok odgovara na vaa pitanja Kako bi dodatno prikazao zato dri VRS odgovornom za brojne zloine, primjerice zlostavljanja u logoru Manjaa Braun je spomenuo i ubistva logoraa premlaivanjem do smrti. Time je dodatno naljutio Karadia koji je pak izazvao upozorenje jednog od etiriju sudaca. Vaa elja da proirujete g. Braun dovesti e do toga da svjedoite sedmicu dana ovdje. Molim Vas da odgovarate na pitanja. Vi se ponaate pristrano!, povikao je iznervirano optuenik. Doktore Karadi, svjedok odgovara na Vae pitanja. Ali ovo nije bilo pitanje nego optuba, upozorio je sudac Howard Morrison. Karadi je ustvrdio kako su vlasti s njime na elu izmjetale stanovnitvo s prostora borbenog djelovanja, a ne etniki istile kao to to tvrdi optuba. S time se svjedok Braun nije sloio napominjui kako su se lokalni elnici SDS-a poput Miroslava Vjetice izvjetavali na sjednicama Skuptine bosanskih Srba da su stanovnici nesrpske nacionalnosti trajno napustili podruje novouspostavljenih srpskih vlasti.

Zgrada Hakog tribunala


ma su identificirani pojedinci i jedinice koji su ubijali, a nitko nije kazneno gonjen. Ja ostavljam drugima da zakljue je li se radi o prikrivanju ili neem drugom. Ja Vam samo kaem to govore dokumenti koje sam ja pregledao, objasnio je svjedok koji se u svojim analizama koristio brojnim zaplijenjenim i predatim dokumentima VRS-a u MUP-a RS. A ja kaem g. Braun da Vi o tome ne znate skoro nita, odvratio je optueni. Zakljuci Brauna uzrujali su Karadia koji ga je optuio

Prethodno je spomenuo kako ih pri tom optueni Karadi, koji je bio na elu SDS-a kao i vlasti, nije pri tom opominjao. Optueni: Civile se eljelo zatititi, ne protjerati Suenje bivem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadiu nastavljeno je tajnim svjedoenjem zatienog svjedoka koji je dao iskaz pod potpunim mjerama zatite, bez nazonosti javnosti. To je jedan od zadnjih svjedoka tuiteljstva ije se svjedoenje tie etnikog ienja provedenog od strane srpskih snaga poetkom rata 1992. godine, nakon ega e se krenuti s
SEPTEMBAR 2012

26

EUROPA

feljton
ini da je pomalo neobino da se ljudima nudi da idu bilo kuda drugdje osim svojim domovima. Osim ako nije postojala velika elja da se tim ljudima vide lea, objasnio je svoje protivljenje svjedok. Karadi je i ovom prilikom ponovio svoju tezu obrane kako se civili nesrpske nacionalnosti nisu protjerivali ve im se samo pomagalo u zatiti od osvete koju su provodile nekontrolirani elementi i grupe. Prema vojnom analitiaru Braunu srpske paravojne skupine nisu mogle same izvriti ubistva i protjerivanja na hiljada stanovnika. Za situaciju na podruju Autonomne regije Krajina, koja je dovela do odlaska nesrpskog stanovnitva, Braun direktno dri odgovornim Prvi krajiki korpus VRS-a ije su jedinice po dokumentima zapovjednitva sudjelovale u etnikom ienju. U Bosanskom Novom operacije koje su se tamo vodile bile su planirane. I kao to sam ve rekao proli tjedan, slijedile su odreeni obrazac koji se moe dokumentirati. U mnogim sluajevima napade nisu izvrile paravojne grupe ili elementi izvan kontrole. Ve se spominje 13. brigada u Prijedoru, 6. brigada u Sanskom Mostu, dio 13. divizije, zatim brigada u Kotor Varoi...to nisu bile odbjegle jedinice, izmakle kontroli, negirao je tvrdnje optuenog svjedok.

izvoenjem dokaza za masovna pogubljenja u zatienoj zoni Srebrenica 1995. godine. Nakon tajnog svjedoenja iskaz je dovravao vojni strunjak tuiteljstva Ewan Braun koji je vie dana za redom objanjavao stranama u postupku svoj ekspertski izvjetaj o nastanku Vojske Republike Srpske i njezinoj ulozi u protjerivanju stanovnitva nesrpske nacionalnosti. U zavretku unakrsnog ispitivanja vojnog strunjaka Brauna optueni Karadi je nastavio tvrditi kako su graani nesrpske nacionalnosti sami naputali bez prisile podruja za koja tuiteljstvo tvrdi da su etniki oiena prilikom preuzimanja vlasti od strane Srpske demokratske stranke 1992. godine. Tako primjerice podruje Kotor Varoi. Jeste li znali da oni nisu prisiljeni? Nego im je jednom ponuen vlak i oni su odbili i mogli su odbiti. A onda im je ponovno poslije 17 dana ponuen i onda su prihvatili. Jeste li znali?, ispitivao je Karadi tvrdei kako nije bilo prinudnih odlazaka. Vojni analitiar Braun vie je puta odbijao teze optuenog o dobrovoljnom naputanju podruja novouspostavljenih srpskih vlasti, kao i tvrdnju da su se ubijanja dogaala zbog osvete nekontroliranih paravojnih grupa, a ne organizirano i potpomognuto Vojskom Republike Srpske (VRS) kao to tvrdi tuiteljstvo. Odgovornost Prvog krajikog korpusa To mi nije bilo poznato gospodine Karadi. I meni se

(u iduem broju: Ratko Mladi nadgledao ubijanja zatvorenika u Srebrenici)


27

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

reportaa

KULINARSKE PUTEESTVIJE (8)

Mi, barbari, nabijamo ivotinje na raanj!


Moe i varvari! Istona ili zapadna varijanta, svejedno je. Samo na prostoru koji je neko, tako samozatajan mogao nazvati Zapadnim Balkanom, ivotinje se, nabijaju na kolac, pre ili peku na otvorenoj vatri.

Bosanski lonac, cicvara, popara, burek, krompirua, kljukua, tufahije.... Putovanje po trpezama se, pratei nazive ovih jela, pretvara u jo jedno putovanje uzdu i poprijeko Bosne i Hercegovine. Svaki kraj ima razliite recepte za jela pod istim nazivom, ili obrnuto - isti recepti i jela imaju razliita imena. Dosta vam je konzervi, modernih jela to miriu na celofan u koji su sastojci bili upakovani, ili lakiranih paprika iji sok na ruci ostavlja crveni trag poput laka za nokte? Zavirite u bosanski lonac, kulinarsku reportau Ljiljane Piroli.
Pie: Ljiljana Piroli ri tome puk uiva u masti koja kaplje sa zaporaka ili iskolaenih oiju jadne ivotinje. Tano je. Odakle god dolaze nai gosti, bilo da su veani, Nijemci, Francuzi, Britanci... svi kad vide raanj, kau ovo je barbarski, uasno! A kad probaju? Neki nee da probaju, a neki samo malo... i priznaju da je dobro, ali im takav nain obrade janjetine, nije blizak, kae Emir Kulo, poznati ugostitelj iz Semizovca, malog mjesta, na putu Sarajevo Tuzla. telj Sueno mu da bude kuhar i ugosti-

nove generacije su navikle na vegetu, a mi se prilagoavamo tom zahtjevu mladih ljudi, ove nae djece... Mislite, djeca vole vegetu? Je li Va otac Vama, kao dio naeg bosanskog, kulinarskog naslijea, ostavio vegetu? Nije. Samo so, biber, perun, celer, crni i bijeli luk i alevu papriku. Pa, ta radite, onda? Izdajete tradiciju? Emir me gleda svojim potenim i pametnim oima. Ne mislim da je to izdaja i ne mislim da je vegeta ba primjerena naoj tradicionalnoj kuhinji, ali, eto... predaje se. Kad je jagnjetina u pitanju, tu se dre tradicije Gledam jelovnik i primjeujem neto to je tako tipino

Dobro, hajde da se malo odmorimo od ovog prvog oka. Pitam ugostitelja: kako se upustio u ovaj zahtijevan posao i ta mu je pomoglo? Bio sam u Njemakoj prije dvadesetak godina. Radio sam osam godina u dva njemaka restorana sa tipinom njemakom kuhinjom i pokupio mnoge stvari i mnoge recepte. A onda, bila je tu i tradicija koju sam naTeletina ili jagnjetina - meso s ranja ide direktno na stol slijedio od oca. Kako je ve imao ovaj ugostiteljski objekat, mudro me uvodio za nae podneblje. Teleu koljenicu za dvije osobe sa krompiu posao i ak, upisao u Ugostiteljsko-turistiku kolu. To mi je rom, ispod saa i jagnje na ranju. Gdje god da sam krenula bilo sueno. Da budem kuvar i ugostitelj, kae Kulo. po BiH, gledaju me iskolaene oi jadnih jagnjadi na ranju. Pa, hajde, da zavrimo sa tom munom stvari. Dobro, i ta je ostalo od te tradicije koju ste naslijedili do oca? pitam. Mnogo toga. U poetku smo imali tradicionalE, tu se drimo naih starih, tradicionalnih recepata i zanu bosansku kuhinju, ali onda smo se malo modernizovali, ina. Jagnje koje ide na raanj, ne smije prei 25 kg ive vage. u skladu sa vremenom. Pa danas, recimo, imamo pilei file Kad se oguli i oisti, dobije se oko 12-15 kg istog mesa. Tako u susamu ili u indijskom sosu, kae poznati ugostitelj iz Seoieno jagnje stavi se na raanj, posoli i pee 2-3 sata, kae mizovca. I, naravno, koristite vegetu? Koristimo. Ove Emir.

28

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

Ma, nije valjda, da je sve tako jednostavno? kaem. Jeste, vrlo je jednostavno, ali ipak, ima jedan uslov. im se jagnje zakolje i oisti, mora odmah na raanj. Ako je bilo u rashladnoj komori ili nije zadralo svoju temperaturu nakon klanja, dobie koricu koja e znatno uticati na ravnomjerno peenje i prodiranje soli prilikom peenja, kae Emir. Da li se neim preliva? Vidjela sam da raanj ponekad, zalivaju pivom? Ne preliva se niim, a posebno ne pivom. Jagnje ima svoju maramicu koja se privrsti na stomak, i kako se jagnje okree, ona se topi i ta masnoa se preliva preko jagnjeta. U naoj tradicionalnoj kuhinji sve je mnogo jednostavnije nego to izgleda, kae moj domain. I u radosti i alosti jagnje na ranju Dobro, jo malo istorije o jadnom jagnjetu. Ja vam ne mogu mnogo podataka ponuditi. Ako pogledate tursku kuhinju, oni imaju mnogo jagnjetine i bravetine, ali nemaju ovu tradiciju spremanja jagnjetine na ranju. I oni se jako zaude kad vide taj na termiki nain obrade jagnjetine. Znai, nisu nam oni to ostavili! Ali, ni Evropa. Ja bih rekao da je to na autohtoni nain spremanja ovog jela i od toga se ne moe pobjei. Malo je barbarski, ali to je duboko ukorijenjeno u naoj balkanskoj tradiciji i to e ostati. Ne moe se to iskorijeniti! Pogledajte! Radost, alost, praznici, godinjice, svadbe... Od aprila do decembra - samo se vrte ranjevi! E, dobro. Da vidimo da li je telea koljenica sa krompirom, ispod saa, za dvije osobe, neto manje barbarska. Opet moramo klati, i to, tele skinuti sa sise, kae Emir Kulo. O, moj Boe, ta to znai? Uskoro emo u Evropsku uniju i to nee biti dozvoljeno, jer je za ovo jelo potrebna (zadnja) noga teleta, koja ima manje masnoe i ilica, a nije tea od 2 kg. to se tie porijekla mesa, ne smije biti tovljeno meso, nego bosansko tele, ne starije od ... Ah, ne mogu rei koliko dana! kae

moj sagovornik, ne gledajui me u oi i nastavlja: Takva koljenica se ne pere, ako je dobro obraena, i stavlja se u kovanu tepsiju zajedno sa krupno narezanim krompirom. Jedini zain je so i po elji vegeta. Sve se pokrije saom koji se u naredna 2 3 sata, koliko traje peenje, povremeno die, i sve se zaliva teleom supom od kostiju. Nakon tri sata, telea koljenica za dvije osobe je peena i, prilikom serviranja, meso se skida sa glavne kosti i servira uz prilog od krompira koji se zajedno pekao pod saem. Moe se dodati i kuvana mrkva i brokoli, kao u naem sluaju. Ima se tota nauiti od njemake kuhinje Probala sam teleu koljenicu. Ne mogu vam opisati kakvi su to slasni zalogaji bili. I jo malo o iskustvima iz njemake kuhinje. Volim njemake sosove koje prave na njihov stari nain, njihove supe, a posebno pargle na sto naina. U spremanju ovog povra su svjetski prvaci. I kolai su im strani. Mnogo toga sam, na povratku iz Njemake, zapisao i donio sa sobom. Mnogi imaju predrasude kada je njemaka kuhinja u pitanju, a ja mislim da je u Evropi odmah iza francuske, kae Emir Kulo. A kada Nijemci dou kod nas? Ja im uvijek predloim da probaju bosansku kuhinju. Sviaju im se naa predjela sa suvim mesom, utipcima i domaim kajmakom. Vole sve probati, ali kao glavno jelo uvijek izaberu klasiku: ramstek, biftek, natur niclu, a uz to dobru salatu i to je to.

reportaa

U iduem broju: Evropljani u redu za grah

Bilo da je Semizovac ili Jablanica, gdje god krenemo po BiH, gledaju nas iskolaene oi jagnjadi na ranju
SEPTEMBAR 2012 WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

29

muzika

Njenih 5 minuta: Lady Gaga u sukobu sa PETA-om

Dama od skandala
Tek joj je 26 godina, a sve to ova djevojka dotakne, pretvara se u zlato. Odnosno, u novac. Odnosno, u megapopularnu odjeu, parfem, mobitel i slino, to e svi potom morati posjedovati. Lady Gagi je u opisu posla da okira kad god stigne, i dok se javnost sprema za njenu prvu filmsku ulogu, kao i za novi album, PETA, poznato drutvo za zatitu ivotinja, pravi joj probleme zbog toga to nosi krzno
ady Gagi od samih poetaka nita nije problem: nastupiti u haljini sainjenoj od balona, ili se pojaviti u odori koju ine mesni odresci, napraviti od kose ogromnu manu, doi na dodjelu Grammyja u velikom jajetu... Lista njenih ekstravagancija je pozamana. I dok je jedno vrijeme to bilo simpatino, Lady Gaga je ozbiljnijim kritiarima kako muziki, tako i stilom, ve poela ii na ivce. Naravno, njeni fanovi, koje Gaga od milja zove Little Monsters (a sebe zove Mother Monster), o tome ne brinu. Ona je njihova ikona i jedna od najuspjenijih muziarki 21. stoljea. Najpopularnija je na Twitteru, gdje ak 28.591.255 ljudi prati ta ona pie (iza nje su Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna i Britney Spears). Na Facebooku stvari stoje slino 53.166.140 ljudi su fanovi njene stranice, na kojoj redovno fanove raduje slikama i statusima (na Facebooku je po popularnosti ipak trea ispred nje su Rihanna i Eminem). Gaga je u meuvremenu postala i nova gay ikona. Nije da je mogue Madonnu ba tako lako skloniti sa tog trona, ali je u posljednjih nekoliko godina, zalaui se za LGBT prava, Gaga pokupila dosta bodova od LGBT zajednice, a nije joj odmogao ni ekstravagantni imid. Ne proe ni mjesec dana, a da Gaga ne skonta neto novo ime e okirati javnost. Tako se nedavno, usred augusta tokom svoje evropske turneje, u Sofiji proetala u bundi, na temperaturi od 28 stepeni, zajedno sa svojim psiem Fozziejem kojeg je drala u naruju. Poznata organizacija za zatitu ivotinja PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), jo jednom ju je kritizirala zbog noenja krzna, to nije prvi put. Od momenta kada je Gaga obukla slavnu haljinu od mesa, na PETA-inoj je meti, a nedavno su

je osudili i jer je nosila vuije krzno na posteru za film Machete Kills. Zapravo, uputili su joj otvoreno pismo, u kojem potpredsjednik PETA-e, Dan Mathews, pie: Mnogi od Vaih gay fanova, a ja sam jedan od njih, su se dugo divili onome to ste rekli Ellen Degeneres: Mrzim krzno i ne nosim krzno. Navodim link, jer se zbog nedavnih fotografija na kojima nosite lisicu, zeca i le vuka zapravo ini da imate amneziju. (...) Nosei to glupo krzno tokom ljetnih vruina, od sebe pravite metu slinu praznoglavoj Kim Kardashian. Kako planiramo nau jesenju kampanju, molim Vas da nas obavijestite da li je ono to ste rekli Ellen bilo iskreno ili samo poza. Oekujemo Va odgovor. Mrtva ivotinja = umjetniko djelo Iako je poznata kao kameleonka kada su u pitanju njene brojne izjave, zbog ega se cijeli internet ve prda s njom, Lady Gaga se nije dala pomesti. Na Twitteru je prvo napisala: Za medije i sve ostale koji piu o tome da li su moja krzna prava ili ne, molim vas da ne zaboravite da spomenete i dizajnera Hermes. Hvala vam! Meutim, uslijedio je i dui odgovor: elim da svi znate da mnogo potujem vaa osjeanja i miljenja i da u uvijek podravati vae ivotne filozofije. Meutim, ne podravam nasilne, uvredljive i djetinjaste kampanje za bilo kakvu svrhu. Posebno ne za onu koju potujem prava ivotinja. Neu komentarisati da li su krzna koja kupujem lana ili prava, jer smatram da ne bi bilo pravedno zaboraviti druge stvari koje sam nosila na sebi, kao to su piton, noj, kravlja koa, lane, aligator i meso. Vi vidite truplo mrtve ivotinje, ja vidim umjetniko djelo. Ja potujem vaa miljenja, molim vas da vi potujete moja. Takoer, Kim Kardashian je divna, izjavila je Lady Gaga.

Lady Gaga u haljini od mesa


EUROPA

30

SEPTEMBAR 2012

Umjetniko djelo ili ne, o emu mnogi i raspravljaju kad su u pitanju Gagine eskapade, injenica ostaje da je ova djevojka dogurala daleko i da je danas zaista u poziciji i da nosi vrtoglavo visoke pete pokojnog Alexandera McQueena, i da potpiruje glasine da je zapravo interseks osoba, i da krade sve dobro to je ikad postojalo od pop kulture i od toga stvara svoj imid. Stefani Joanne Angelina Germanotta zaista je poela skromno roena je u New Yorku, te kratko pohaala studije umjetnosti prije nego to se fokusirala na muziku karijeru. Prvi muziar kojem je privukla panju bio je reper Akon, koji joj je, zahvaljujui vokalnim sposobnostima, ponudio ugovor za svoju izdavaku kuu Kon Live Distribution, iako se Gaga tada uglavnom bavila pisanjem pjesama. Glavni uzori bili su joj David Bowie, Michael Jackson, Madonna i Queen, i nije se libila da pokrade dosta njihove estetike i vizuelnosti kako bi kreirala svoju. Novi album na vidiku Njena slava poela je prvim albumom The Fame iz 2008, a panju je privukla veselim ljetnim hitovima Poker Face i Just Dance. Ubrzo je postalo jasno da to ba i nije bio njen inicijalni cilj. Iako je prvi album nagovjetavao da je u pitanju umjetnica koja nee biti ista kao sve ostale, ve s narednim albumom The Fame Monster (2009.) Gaga je poela od sebe praviti brand. Glavni hitovi s albuma, Bad Romance, Telephone (zajedno sa Beyonce) i Alejandro, popraeni su skupo produciranim spotovima koji svaki za sebe priaju poprilino poremeenu postmodernu priu (zainjenu reklamama za razne

proizvode), ovisno od toga ta je Gaga namatala. Meutim, njena strategija je upalila, s obzirom da je 18-mjesena turneja Monster Ball Tour kasnije postala jedna od najposjeenijih turneja na svijetu. Posljednji album, Born This Way, iz 2011, na kojem je ve razvila imid lude doljakinje iz svemira koju prati armija poklonika i koja je dola promijeniti svijet, osvojio je veinu velikih trita, dok su se singlovi Born This Way, Judas i The Edge of Glory probili na brojne meunarodne top ljestvice. Procjenjuje se da je dosad prodala 23 miliona albuma i 64 miliona singlova irom svijeta, to je ini jednom od najpopularnijih muziarki svih vremena. Osvojila je pet Grammyja i 13 nagrada MTV Video Music Award, etvrta je na listi 100 najboljih ena u muzici koju pravi VH1, redovna je na Forbesovoj listi te ju je Time magazin proglasio jednom od najutjecajnijih osoba na svijetu. Ove godine je Gaga zavrila na etvrtom mjestu Billboardove ljestvice osoba koje su najvie zaradile u 2011. godini sa cifrom od vie od 25 miliona dolara. U meuvremenu je najavila da sprema novi album koji e se zvati Artpop, a nove pjesme je poela spremati dok je poetkom godine radila sa producentom Fernandom Garibayjem. Njen menader Vincent Herbert izjavio je da je Gaga radila na novom albumu tokom turneje, te naglasio da je materijal odlian. Album se oekuje poetkom 2013. godine, a u meuvremenu e Gaga ostvariti i svoju prvu filmsku ulogu u ve spomenutom filmu zbog ijeg je postera ispatala Machete Kills u reiji Roberta Rodrigueza. Pripala joj je uloga zvana La Chameleon, a u filmu e joj se pridruiti Danny Trejo, Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Vanessa Hudgens, Sofia Vergara, Mel Gibson, Charlie Sheen i drugi.

muzika

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

31

nauka

Curiosity sletio na Mars


ASA-ino svemirsko vozilo Curiosity je sigurno sletjelo na Mars, u blizini kratera nazvanog Gale. Pria o Curiosityju je poela 2006. godine, kada je NASA potvrdila navode o misiji na Mars, koja e za cilj imati pronalazak vanzemaljskog ivota. Curiosity je lansiran 26. novembra 2011. godine iz NASA-ine stanice u Cape Canaveralu. Cijeli projekt je kotao 2,5 milijarde dolara. Nakon putovanja dugog 570 miliona kilometara, aktivirane su rakete za slijetanje, koje su Curiositiy sigurno dovele do povrine Crvene planete, gdje su najlonski konopci spustili vozilo na tlo. Curiosity je opremljen laboratorijskim instrumentima za analizu uzoraka tla i atmosfere. Zadatak mu je utvrivanje mogunosti ivota na Marsu. Vozilo je ve poelo slati visokokvalitetne snimke.

32

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

film

2 MJESECA BESPLATNO
Gledajte Kanale WorldTV-a
Prijavite se za paket Bosanski 1 i iz svog doma gledajte najbolje televizijske programe. Nazovite ve danas i primit ete kompletan set, aktivaciju i 2-mjesenu uslugu BESPLATNIH programa!

2-mj. pretplata na paket Bosanski 1


Radio Radio

Satelitski Komplet WorldTV-a

Aktivacija usluge

149.99 $

SAmo

VE DANAS NARUITE WORLDTV!


Pronaite nas na
Europa82012

1.888.238.2643 www.globecastwtv.com
: WorldTV International Television : WorldTVUSA

Ponuda i servisne usluge dostupne su samo u Sjedinjenim Amerikim Dravama. Promotivna akcija vai samo za nove pretplatnike. Neophodno je 6-mjeseno lanstvo kartice Autopay. Za otkazivanje se plaa naknada od 150$. Cijena ne ukljuuje dostavu, manipulativne trokove ni primjenjive takse. Kod ove ponude nije mogu povrat novca. Promotivna akcija vai do 31.10.2012.

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

33

kultura

LITERATURA: Pedeset nijansi sive

Knjiga koja je zaludila cijeli svijet


Pedeset nijansi sive, autorice E. L. James najprodavanija je knjiga u svijetu ove godine. Do sada je prodata u 31 milion primjeraka i trenutno je knjievni fenomen broj jedan, ruei ak i rekorde serijala o Harryju Potteru. Radi se o triologiji za koju je pravo objavljivanja otkupilo ak 37 zemalja (kod nas je zasad preveden prvi dio). Samo u Americi za etiri mjeseca je prodato vie od 20 miliona knjiga, obarajui sve rekorde, dok je u Velikoj Britaniji najprodavanija knjiga svih vremena, to je dovelo do ekspresnog otkupljivanja za filmska prava koja su plaena rekordnih pet miliona dolara. Roman je zabranjen u nekoliko zemalja to je izazvalo jo vee interesiranje, a u zemljama gdje postoje liste ekanja, na hiljade je prijavljenih itatelja. Zato su ene oduevljene Sivom?

Trilogija Pedeset nijansi sive


ve je poelo, skoro, pa sluajno. Naime, nadahnuta pisanjem Stephenie Meyer, autorke trilogije Sumrak saga, Britanka Erika Mitchell poinje da pie svoju fikciju i publikuje je na internet sajtu posveenom vampirskom fenomenu dajui Belli Swan i Edwardu Cullenu, glavnim likovima Sumrak sage, potpuno nove uloge: Bella je studentica (u Sagi zavrava srednju kolu), a Edward (vampir) postaje uspjean biznismen, milijarder (mada je i kao vampir bio ekstremno bogat), ali sa potrebom za dominacijom i sadistikim sklonostima i bez ikakve potrebe za ljubavi, za razliku od romantinog Edwarda. Ve u martu su filmske kue Universal i Focus osigurale filmska prava mada je autorica E. L. James uspjela zadrati utjecaj na krajnji filmski proizvod. Producenti filma Drutvena mrea, Michael De Luca i Dana Brunetti, i zvanino e biti producenti filma, dok se Bret Easton Ellis, autor romana Ameriki psiho javno ponudio da adaptira djelo. Angelina Jolie je izjavila da bi rado reirala ovaj film. Kao kandidat za glavnu

muku ulogu pojavljuje se Ryan Gosling, mada su i imena Iana Somerhaldera i Henrya Cavilla u igri. Kao najvjerovatniji izbor za ulogu Anastasije Steel spominje se niko drugi do Hermione Granger (glavni enski lik u serijalu o Harryju Potteru), odnosno glumica Emma Watson. No, zasad su sve ovo tek glasine. Dominacija i potinjenost Zbog injenice da je cijeli svijet poludio za ovim romanom vlasnik jednog hotela u Engleskoj dosjetio se da umjesto primjerka Biblije svojim gostima pokloni ovu knjigu. Tako Siva goste hotela oekuje na mjestu koje je obino rezervirano za primjerak Biblije u ladici nonog stolia. ime je to Pedeset nijansi sive osvojila svijet? Predstavljena je kao roman o seksualnim avanturama studentice i njezinog uspjenog i bogatog sadomazohistinog deka. Naime, nakon to je studentica knjievnosti Anastasia
SEPTEMBAR 2012

34

EUROPA

Steel intervjuisala Christiana Greya sivookog, prelijepog, monog poslovnog mukarca uvjerena je da je njihov sastanak loe proao i trudi se da ne misli vie na njega, iako je prema njemu osjetila jaku privlanost ve pri prvom susretu. No, on se ponovo pojavljuje u njenom ivotu i mada joj u jednom trenutku govori: Anastasia trebalo bi da me se kloni. Nisam ovjek za tebe, ona prati svoje srce (i iskljuuje razum to je tako karakteristino za ene) i odluuje da ue u njegov (mrani) svijet, jer od same pomisli da ga nikad vie nee vidjeti ne moe da die. On je upoznaje s pravilima BDSMa dominantna linost je on, ona treba da bude potinjena i prihvati sve od njega, od bievanja, vezanja, do koritenja naprava za poboljanje seksualnog zadovoljavanja. Nudi joj da o tome sklope ugovor u kome je precizirano kako se ona treba ponaati kao potinjena linost, to podrazumijeva da ga treba bespogovorno sluati, zatim do koje granice bola je spremna ii, na koje je sve igre spremna pristati... da bi na kraju on sam odustao od potpisivanja ugovora koji je sam sastavio. Iako na poetku opisana kao naivna i neiskusna, eprtljava, nenametljiva, bez stava i o emu (sa im se sigurno hiljadu ena moe identificirati), a ne nikako kao fatalna i sigurna ena (to ini manji postotak enske populacije), Anastasia razvojem radnje u romanu otkriva da je osoba koja vrlo dobro zna ta hoe i na ta eli pristati, a na ta ne. To dovodi do toga da i on, mada na poetku oduevljen naivnom i neiskusnom djevojkom podlonom utjecaju drugih, u jednom trenutku priznaje da voli i njeno tijelo i njena lajava usta koja mu se stalno suprotstavljaju to potinjena osoba nikako ne bi smjela raditi. Roman je predstavljen kao erotski, pa i pornografski. Na beogradskoj promociji ulo se da se manje bavi emocionalnim, a vie seksualnou i onom drugom stranom normalnosti koja se naziva seksualnom abnormalnou. Odnosno, govorilo se o tome kako Siva istrauje mranu neispitanu stranu seksualnosti. Prema Wikipediji sadizam je neprirodno ponaanje gdje se zadovoljstvo postie nanoenjem boli drugoj osobi (npr. bievanjem ili poniavanjem). Ovaj psihiki poremeaj se javlja kada je osoba mazohistiki ili sadistiki nastrojena i identificira se sa osobom koja joj nanosi bol ili iju patnju uzrokuje. Novija tumaenja ga objanjavaju kao erotski, a ne agresivni nagon. BDSM je skraenica za ropstvo/disciplinu, dominaciju/ pokoravanje, sadizam/mazohizam. To je seksualno igranje uloga u kojem uzajamno uivaju obje osobe, a koje ukljuuje ostvarivanje fantazija o dominaciji, pokoravanju, ograniavanju, nadzoru, vezivanju, kanjavanju ili seksualiziranoj boli. Ugovor o ropstvu U BDSM odnosima osobit naglasak se stavlja na sigurnost, jer ukljuuje mnoge potencijalno opasne igre. Veina ljudi koji prakticiraju BDSM koriste unaprijed dogovorenu sigurnu rije kao signal za prestanak aktivnosti. Dominacija i pokoravanje, oznaava se najee kraticom D&s, gdje veliko poetno slovo oznaava dominantnu stranu i to je niz obiaja, rituala i ponaanja vezanog uz davanje i primanje dominacije jedne osobe nad drugom u kontekstu erotskog ivotnog stila. Ponekad partneri potpisuju i ugovor o ropstvu kako bi jasno izrazili zajedniki pogled na dinamiku svog odnosa. Takvi dokumenti nisu pravno priznati, niti obvezujui, budui da su suprotni javnom moralu i zbog toga nelegalni, te
SEPTEMBAR 2012

kultura
su u nekim dravama i zabranjeni. U Europi su takvi ugovori mogue u suprotnosti sa lankom tri Europske konvencije o ljudskim pravima u kojima se zabranjuje muenje i garantira sloboda od neljudskog ili poniavajueg tretmana. To pravo se smatra apsolutnim i na njega nisu doputene nikakva ogranienja ili odstupanja. BDSM populacija broji milione lanova u cijelom svijetu. Sve ove elemente Jamesova je ugradila u svoju knjigu pri tome detaljno opisujui scene seksa izmeu Anastasie i Christiana. Dodue oni poinju vanila (obinim) seksom da bi ona na kraju (zbog ljubavi i povjerenja) ipak ula u njegovu, kako je zove Crvenu sobu bola, a on zadovoljstva. Valjda je zbog ovoga roman i oznaen kao erotski i ak ga nazivaju pornografijom za domaice jer su najvei broj itateljki sredovjene ene i domaice. Uz to, kritiari su vrlo estoki prema ovom romanu i njenoj autorici optuujui je za nedostatak stila, povrnost, itd, a ene koje itaju ovaj roman su smjerne i poslune. No, kako su pod domaicama koje najee kupuju roman ubrojane ene od 20 do 40 godina, uz sve uvaavanje strunih kritika, teko je povjerovati da je ba 30 milijuna ena poludilo za romanom koji se bavi samo pornografijom. Uostalom, svakoj od njih je jednostavnije kliknuti par dugmia na kompjuteru (a svi ga imaju u blizini i na poslu i kod kue), koji nudi hiljade pornografskih sajtova razliitih sadraja, nego stajati u redu a onda itati knjigu koja im to nudi. Pria je ipak o ljubavi Neka izvinu kritiari, ali 30 miliona ena nije toliko ni

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

35

povrno ni neobrazovano da bi se oduevilo loim stilom autorice i nedovoljno uvjerljivim scenama seksa. Jer, ene od 20 do 40 godina pripadaju modernom svijetu i teko ih se moe nazivati samo domaicama kad mnoge od njih imaju uspjean i brak i karijeru i obrazovane su. Zato su onda poludjele za Sivom? Iz prostog razloga to ovaj roman doivljavaju kao ljubavni, prepun njenih i romantinih scena. Ali, zato ba ovaj kad je trite preplavljeno sladunjavim ljubavnim knjigama za dokone domaice? Nije Christian Grey, kako ga kritiari (povrno) predstavljaju, samo savreni bogata koji Anastasiju zatrpava skupim poklonima kojima, navodno, ene ne mogu odoljeti. Prvo, za enu nisu podjednako bitni svi pokloni koje dobija, bez obzira na njihovu vrijednost. Drugo, ena koja dri do sebe, ali i mukarca koji joj je bitan, u poklonima (bez obzira koliko bili vrijedni) uiva samo iz jednog razloga: oni pokazuju koliko je ona njemu bitna, odnosno da on i kad nije pored nje razmilja o njoj, o onome to bi je moglo usreiti. Ima neeg u tome dok u mislima prati svog mukarca kako razgleda po trgovini i razgovara s prodavaicama o savrenom poklonu za tebe. A u Christianovim poklonima ima i emocija i poruka kojima teko koja ena moe odoljeti. On ne kupuje da je zadivi ve da je usrei. Automobil joj poklanja brinui za njenu sigurnost, jer njen stari automobil je dotrajao i nepouzdan, a on, eto, jednostavno moe sebi priutiti da joj kupi novi Audi, kao poklon za diplomiranje. Kad mu je rekla da nema kompjuter, dostavlja sutradan na njena vrata donosi laptop, najnoviji Appleov proizvod koji jo nije ni u prodaji. Ispostavlja se da laptop ima kljunu svrhu: razmjenu mailova izmeu njih na koje on odgovara ak i kad je na vanom poslovnom sastanku na kome pregovara o milionskim poslovima. No, laptop ima jo jednu svrhu, da Anastasia istrai Christianov mrani svijet. Kad vidi ta to sve znai ona mu (mada u ali) alje mail: Bilo je lijepo poznavati te... Po prvi put on odmah ne odgovori, ali je u rekordnom vremenu ispred njenog stana: Mislio sam da tvoj mail iziskuje odgovor uivo, priznajui joj: Mislio sam da si me odbila bez ikakvog razgovora. Pogubna kombinacija za ene Ona poinje da ga voli, ali boji se njegovog mranog svijeta, priznajui sama sebi: Ne shvatam zato plaem. Sve mi je objasnio. eli me, ali meni je potrebno vie od toga. Potrebno mi je da me eli kao ja njega, a duboko u sebi znam da je to nemogue. No, iako od poetka svjesna da on nije u stanju da je voli, niti to eli, ona nastavlja.

ene, ak i one najjae i najuspjenije teko da su u stanju kontrolirati emocije i ponekad ni same nisu svjesne dokle su spremne ii, gaziti svoje principe, stavove, uvjerenja, pomjerati granice svoga svijeta za onog koga vole dok se ne nau u takvoj situaciji koja, u pravilu poinje bezazleno po njih. Nerijetko pri tome vode teke unutranje borbe, u kojima se sukobljavaju razum i srce, no ne kae se bez razloga da veina ena ipak razmilja srcem i to je nerijetko i jedino to ne mogu kontrolirati. Anastasia se upravo tako ponaa i sigurno je to ono to je 30 milijuna ena prepoznalo u njoj, odnosno u sebi. Neke zahvaljujui vlastitom iskustvu, a veina prieljkujui da im se neto takvo desi, svjesne kako je to teko, ali Anastasia im pokazuje da nije nemogue, ak ni za obine djevojke. I sama toga svjesna Anastasia spremna je na rtve sigurna da se to dvaput u ivotu se ne deava. Iako ivimo u 21 vijeku, veina ena ne moe odoljeti dominantnim mukarcima to potvruju mnoga istraivanja i ankete. ak i one najuspjenije ele da imaju nekoga na koga se mogu osloniti, s kim e razmjenjivati SMS-ove, ne samo ljubavne ve i poruke u kome e razgovarati o svemu, u kojima e ih on savjetovati, davati im potporu, biti rame za plakanje, pa ak ponekad donositi odluke, ali ono to je najbitnije uvijek je tu. Ako je on pritom jo uspjean i lijep, e to je ve pogubna kombinacija i propast za svaku enu. I kad jo, kako Jamesova pie, taj mukarac eni prua savren seks... Od poetka tvrdi da nije za vezu, da ne moe voljeti, da ne eli nikakvu obavezu, ali opet za nju je uvijek tu, osjeti kad joj je potreban i na veoma suptilan nain ispunjava njene elje uei je kako da mu vjeruje i kako da ga zavoli. Upravo, zbog te ljubavi i povjerenja koje osjea prema njemu ona pristaje da ide u crvenu sobu iako osjea ogroman strah. On opravdava njeno povjerenje, nema povreivanja, samo vrhunski seks u kome ona doivljava vrhunac za vrhuncem. Njihov odnos postaje sloeniji, prisniji. Ali, problem je to on i dalje ima i potrebu da je povreuje (kao da i ostali mukarci nisu tome skloni samo to to najee rade psihiki, to moe biti jednako kao i najtei fiziki bol). Iskrenost na SMS-u Kad je Anastasia prvi put dobila batine (po guzi) nije znala kako da se nosi s tim. Naravno, pristala je kako bi njega usreila, ali njena savjest se buni, estoko, jer to nije neto to je u njenoj prirodi. On odlazi. Ona ostaje nesretna. Razmjenjuju mailove. On pita: Zato ti se ne sviam?, ona odgovara: Zato to nikad ne ostaje sa mnom, gasi laptop i poinje neutjeno plakati, nesretna jer se zaljubila u emotivno veoma zatvorenu osobu i jer u sebi zna da e na kraju biti povrijeena. On se vraa u njen stan i pronalazi je uplakanu.
SEPTEMBAR 2012

kultura

36

EUROPA

Na njeno pitanje: Zato si doao?, on odgovara: Rekla si da eli da ostanem i doao sam. Malo je ena koje ovakav gest nee raznjeiti i natjerati je da oprosti, sve. On je zatim uuka, legne pored nje, zagrli je i moli da razgovara sa njim: Ne smeta ti da bude iskrena sa mnom kad pie. Tvoji mailovi mi otkrivaju ta osjea. Zato to ne moe da radi i kad razgovaramo? Na kraju kae: Ako plae, plai preda mnom. Moram da znam. Nekoliko dana kasnije poklanja joj BlackBerry uz poruku: elim da uvijek mogu da stupim u vezu s tobom, a budui da je ovo oblik komunikacije u kojem si najiskrenija, zakljuio sam da ti je potreban BlackBerry. Milijuni ljudi danas su ovisnici o SMS-u i nerijetko najiskreniji u tom vidu komunikacije jer nudi privatnost, a puno je lake biti iskren kad nekoga ne gleda u oi. Razgovori telefonom i SMS-ovi ih zbliavaju. On poinje da se otvara, postaje iskreniji, to nju navodi da poinje sa njim razgovarati i dok ga gleda u oi. No, on je otvoren i iskren dok ona ne dodirne ono to je duboko zakopano u njegovoj dui. A ona ga ve toliko voli da eli da zna ta se desilo u njegovoj prolosti to je utjecalo da postane takvim kakvim ga je ona upoznala. Dobija od njega ture odgovore i uvjeravanja da nikad ni prema kome nije bio otvoreni i iskreniji, ali njoj to nije dovoljno. eli vie i to mu i govori. On pristane da pokua. Iako je i majka upozorava da ne razmilja previe ve da slijedi svoje srce, ona ne moe odustati, previe joj je stalo do njega da bi se zadovoljila samo onim povrnim odgovorima koje joj nudi.

Voljeti neuzvraeno Jednu no insistira da joj kae zato se boji njenog dodira. Odgovara joj da doivljava dodirivanje kao ona kanjavanje i dodaje da mu je prosto potrebno da je povrijedi. Ali, ne moe da joj kae zato je to tako priznajui da ne bi mogao podnijeti da je izgubi. Nadajui se da e ga izvui iz njegove tame, ali i da e napokon shvatiti, pristaje da bude povrijeena. On je vodi u crvenu sobu, uzima kai i naglaavajui da je sama pristala na to, poinje je udarati po zadnjici. Ona gui jecaje dok joj suze kaplju. Kad je zavrio plaui, pita ga: Ovo ti se stvarno svia? Da budem ovakva? Shvata da vie ne moe podnositi sve to bez obzira to ga voli kao to vie nikad nikoga nee moi voljeti. Pita se: Zato, zato sam se tako zaljubila u pedeset nijansi, jer on je najkompliciraniji ovjek koga je upoznala i iako je pokuavala da ga shvati i razumije on joj to nije dozvolio. Sebi priznaje da je sluala svoje srce i da je sad zbog toga potpuno slomljena. On je moli da ne ide. Ona mu kae da se zaljubila u njega, ali on joj sa strahom odgovara da to nije smjela uraditi jer je to pogreno jer on je nikad nee moi usreiti. Anastasia odluuje da ga napusti. Voljeti nekoga toliko da radi i na svoju tetu kako bi on bio sretan, imati u nekoga toliko povjerenje da mu bez straha otvori i srce i duu, nekoga ko je za tebe uvijek tu, a onda on to pogazi i shvata da sve gubi, boli toliko da se raspada, nema zraka da die... Tako se osjeala Bella kad ju je Edward napustio pokuavajui je zatititi od svog svijeta, tako se osjeala Anastazija dok je naputala Christianov svijet...

kultura

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

37

porodica

RECEPTI

skvita. Razreite biskvit na tri dijela. Krema: Posebno otopite instant kafu u likeru od kafe. Pomijeajte eer i vrhnje, dodajte smjesi od kafe i tucite dok ne dobijete jednolinu kremu. Kremom premaite jedan dio biskvita. Ukrasite kolutima banane. Prekrijte drugim slojem biskvita, premaite kremom i stavite banane. Prekrijte treim slojem biskvita. Na kola stavite papirne trake, pospite eerom u prahu i uklonite trake.

Torta od kafe i okolade


Sastojci:
Biskvit: 4 umanca 4 bjelanca 4 kaike brana 90g eera 35g kakaa 60gmaslaca Krema: 200ml slatkog vrhnja 2 kaike eera 1 kaika instant kafe 1 kaikica likera od kafe 2 banane eer u prahu

Priprema:
Mijeajte umanca i polovicu koliine eera dok ne dobijete pjenastu smjesu. Posebno tucite snijeg od bjelanaca postupno dodavajui eer. U smjesu umanaca dodajte 1/3 snijega. Dodajte kakao i dobro promijeajte. Dodajte omekani maslac, otopljen u rerni. Dodajte ostatak snijega i mijeajte dobro od dna prema povrini. Smjesu izlijte u lim obloen papirom za peenje. Izravnajte povrinu. Stavite u rernu zagrijanu na 200C (395F) stepeni i pecite oko 12 minuta. Peeni biskvit odvojite od papira i pokrijte plastinom folijom. Kad se malo ohladi, noem odvojite koicu s bi-

Fix Your Computer Now!


Well Repair Your Computer Through The Internet! Solutions For:

Call toll-free: 1-888-379-0138

Are You Still Paying Too Much For Your Medications?


You can save up to 90% when you fill your prescriptions at our Canadian and International Pharmacy Service.
Their Price Our Price

LipitorTM $598.98
Bottle A
Typical US brand price for 20mg x 100 Manufactured by PfizerTM

Atorvastatin* $67.00
Bottle B
Generic equivalent of LipitorTM generic price for 20mg x 100 Manufactured by Generics Manufacturers

Slow Computers E-Mail & Printer Problems Spyware & Viruses Bad Internet Connections
Affordable Rates For Home & Business
Friendly Service from U.S. Based Technicians

Compare Our Prices! Call us toll-free at 1-888-379-0138.

Call Now For Immediate Help

$
38

25

888-840-9830
Mention Code: MB

$10
EUROPA

Get An Extra

Get an extra $10 o your rst order today! .


Call the number below and save an additional $10 plus get free shipping on your rst prescription order with Canada Drug Center. Expires Dec 31, 2012. O er is valid for prescription orders only and can not be used in conjunction with any other o ers.

OFF

And FREE SHIPPING Use code 10FREE to receive this special o er.
Please note that we do not carry controlled substances and a valid prescription is required for all prescription medication orders.

Order Now! Toll-free: 1-888-379-0138

00 Off Service

Prescription price comparison above is valid as of July 23, 2012. All trade-mark (TM) rights associated with the brand name products in this ad belong to their respective owners. *Generic drugs are carefully regulated medications that have the same active ingredients as the original brand name drug, but are generally cheaper in price. Generic equivalents are equal to their "brand" counterparts in Active Ingredients, Dosage, Safety, Strength, Quality, Performance and Intended use. It may vary in colour, shape, size, cost and appearance.

SEPTEMBAR 2012

porodica
39

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

estrada
40

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

mozaik

Starleta iz BiH tvrdi da je trudna s Berlusconijem


Njemaka starleta bh. porijekla Sabina Began, prozvana Queen B zbog toga to je organizovala orgije biveg italijanskog premijera Silvija Berlusconija, izjavila je u petak u intervjuu novinama Fatto Quotidiano da je trudna s njim. Ona je na pitanje da prokomentarie glasine da bi Berlusconi mogao biti otac njene bebe odgovorila: Jednostavno je, spavala sam samo s njim. Began je porijeklom iz BiH i njeno pravo prezime je Beganovi. Berlusconi (75) nije komentarisao ovu tvrdnju, a Began (38) nije htjela da kae kakva je bila njegova reakcija, ali je dodala da je on trenutno vrlo depresivan i da jedva eka da se vrati na politiku scenu. Za njega je politika nain da napuni baterije, rekla je ona. Njeno ime se u italijanskoj tampi dovodi u vezu sa urkama koje je Berlusconi pravio u svojim rezidencijama u Sardinji i Rimu, na kojima je veliki broj mladih ena izvodio striptiz, to je on lino zvao burlesknim takmienjima, prenosi AFP. Berlusconi, koji je podnio ostavku u novembru 2011., i dalje je poslanik u parlamentu, ali mu se sudi zbog toga to je imao seks s maloljetnom prostitutkom dok je bio premijer, a onda zloupotrebio poloaj da bi to zatakao. On negira sve optube.

Pliva Ryan Lochte prihvatio ulogu u seriji 90210


Nakon to je na Olimpijskim igrama u Londonu osvojio pet medalja ameriki pliva Ryan Lochte (28) okuat e se i pred televizijskim kamerama. Za poetak je jedna od najveih amerikih sportskih zvijezda prihvatila manju ulogu u jednoj epizodi serije 90210. Radi se o novoj verziji nekad vrlo popularne tinejderske serije Beverly Hills. Kad smo saznali da e Lochte biti u gradu i da je voljan pojaviti se u jednoj epizodi, osjeali smo se kao da smo osvojili zlatnu medalju, poruile su izvrne producentice serije Patti Carr i Lara Olsen. Lochte je nedavno potvrdio da razmatra ponudu televizijske kue ABC da se pojavi u reality-emisijama Ples sa zvijezdama i The Bachelor.

Tom Cruise proao relativno jeftino


Prema pisanju TMZ-a, glumica Katie Holmes nakon brakorazvodne nagodbe sa glumcem Tomom Cruiseom nee dobiti nita osim relativno skromne alimentacije za svoju kerku Suri. Katie nee dobiti nikakav novac, kao to je to i pisalo u predbranom ugovoru, prema kojem je odmah bilo jasno da ne moe traiti nijedan dolar od Tomovog bogatstva, koje se procjenjuje na 250 miliona dolara. Katie takoer nee dobiti novac ni po osnovu izdravanja biveg branog druga. Katie e dobijati samo alimentaciju za kerku Suri, ali i ta suma je mnogo manja nego to se oekivalo. Tom mora godinje plaati 400.000 dolara. Taj iznos mora uplaivati dok Suri ne napuni 18 godina, to e biti ukupno 4,8 miliona dolara. Tom takoer mora plaati sve trokove za Suri, ukljuujui zdravstveno osiguranje, dentalno osiguranje, osnovno i srednje kolovanje, kao i eventualni fakultet. Pored toga, Tom mora plaati i sve vannastavne aktivnosti za Suri. Katie je ve ranije izjavila da od Toma ne eli nita osim razvoda. ini se da joj se elja i ispunila.

Angelinina kerka Vivienne e glumiti princezu


Izgleda da je kerka Angeline Jolie i Brada Pitta, Vivienne Jolie-Pitt, krenula stopama slavnih roditelja. U saopenju studija Walt Disney navodi se da e malena Viviene Jolie-Pitt dobiti manju ulogu u filmu Maleficient u kojemu njena majka Angelina tumai glavnu ulogu. Vivienne e glumiti malenu princezu Auroru iz bajke Uspavana ljepotica dok je princeza jo malena djevojica. Glavni cilj zle Maleficient (Angeline) je unititi ovu princezu kada odraste. Ovaj film poeo se snimati u Londonu u junu ove godine, a u kinima e biti u martu 2014. godine.

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

41

horoskop

OVAN (21.03 - 20.04)

Ljubav: Kad je ljubav u pitanju, poetak i kraj mjeseca provodite u ljubavnom raspoloenju, mada niste voljni da pretjerano ugaate. Zdravlje: Vitalni ste i borbeni, to je za vas dobitna kombinacija.

VAGA

(23.09 - 22.10)

BIK

Ljubav: Neki od vas su ljubav pronali na radnom mjestu, pa u narednoj sedmici uivaju u svakom susretu sa novim partnerom. Zdravlje: Kad je o zdravlju rije, ne treba da brinete. Sve je u najboljem redu.

(21.04 - 20.05)

Ljubav: Sredinom mjeseca, nakon zavrenih poslovnih obaveza, bit ete voljni da se posvetite onima koje volite. Partnera ste prilino zanemarili. Zdravlje: Moete oekivati povrede, upale, lomove.

KORPIJA

(23.10 - 22.11)

Ljubav: Ako je va partner morao da otputuje ili odravate vezu sa nekim ko ne ivi u vaem mjestu, ljubav dolazi u pitanje. Sumnjiavi ste. Zdravlje: Neete imati veih problema.

BLIZANCI

(21.05 - 20.06)

Ljubav: Moda je neminovno da ovaj aspekt vaeg ivota bude zanemaren zbog burnih deavanja na poslovnom planu. Kako bilo, to vas nee previe brinuti. Zdravlje: Osjeate se dobro.

STRIJELAC

(23.11 - 20.12)

Ljubav: Mjesec je povoljan za one pripadnike znaka koji su u stalnoj vezi. Sa partnerom ste blii nego ikad i pravite planove o zajednikom putovanju. Zdravlje: Imat ete manjih potekoa.

RAK

(21.06 - 20.07)

Ljubav: Imate potrebu da se dopadnete, i to ne nekome odreenom, nego svima. U pozadini ove vae potrebe krije se potreba da se dopadnete sebi. Zdravlje: Osjeate da vam neto crpi energiju.

JARAC

(21.12 - 19.01)

LAV

Ljubav: Oduevljava vas partnerova ambicioznost i elja da neto napravi u ivotu. Takvu osobu i elite kraj sebe. Zdravlje: Odlino se osjeate i to se na vama vidi.

(21.07 - 21.08)

Ljubav: Kad je o ljubavi rije, situacija nije ba najvedrija. Naprosto, jo nije vrijeme da se bacite na tu oblast. Zdravlje: Na ovom planu ete se ponaati prilino nedogovorno. Imate neuredan ivotni stil

VODOLIJA

(20.01 - 18.02)

DJEVICA (22.08 - 22.09)

Ljubav: Da li ste vi izbrisali ovu kategoriju iz vaeg ivota ili vam je zaista toliko dosadno? Kao da ste odluili da sva deavanja na ovom polju ignoriete. Zdravlje: Pretrpani ste poslom. Usporite.

Ljubav: Neke Djevice bi ljubav mogle nai tamo gdje je najmanje oekuju, meu prijateljima. Zdravlje: Sve to namjeravate uiniti da biste unaprijedili svoje zdravlje uinite u toku ove sedmice.

RIBE

(19.02 - 20.03)

Ljubav: armirate sve oko sebe na vama svojstven nain. Izgledate odlino i tako se i osjeate, pa nikakvog razloga nema da se ne upustite u nova osvajanja. Zdravlje: Zdravlje vam je dobro.

Mala riznica velikih misli


Francois - Marie Arouet de Voltaire (1694 - 1778) Velike boli su plod nae neobuzdane poude. Mea Selimovi (1910 - 1982) Ko oprosti, on je najvei. William Shakespeare (1564 - 1616) I avo moe citirati Sveto pismo za svoje potrebe. Ivan Cankar (1876 - 1916) Znate li zato je pas vjeran svome gospodaru? - Jer je navikao na njegove batine. Mahatma Gandhi (1869 - 1948) Sloboda nije vrijedna ako ne ukljuuje i slobodu da se grijei. Immanuel Kant (1724 - 1804) Mukarac je ljubomoran ako ljubi, a ena ako i ne ljubi.

42

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

zabava

A Home Is Burglarized Every 14.6 Seconds.** Dont Let Yours Be Next!


24/7 Protection
Get up to a 20% DISCOUNT on your home owners insurance! FREE wireless remote control with PANIC BUTTON!

Protect Your Home

1-888-726-0890

Call Today, Protect Tomorrow!

Mon-Fri 8am - 11pm Sat 9am - 8pm Sun 10am - 6pm EST

$99.00 Customer Installation Charge. 36-Month Monitoring Agreement required at $36.99 per month ($1,331.64). Form of payment must be by credit card or electronic charge to your checking or savings account. O er applies to homeowners only. Local permit fees may be required. Satisfactory credit history required. Certain restrictions may apply. O er valid for new ADT Authorized Dealer customers only and not on purchases from ADT LLC. Other rate plans available. Cannot be combined with any other o er. Licenses: AL-12-1104, AK-35221, AR-E08-014, AZ-ROC217517, CA-ACO6320, CT-ELC.0193944-L5, DE-07-212, FL-EC13003427, EC13003401, GA-LVA205395, HI-CT30946, IA-AC-0036, ID-39131, IL-127.001042, IN-City of Indianapolis: 80988, KY-City of Louisville: 483, LA-F1082, MA-1355C, MD-107-1626, ME-LM50017382, MI-3601205773, MN-TS01807, MO-City of St. Louis: CC354, St. Louis County: 53328, MS-15007958, MT-247, NC-25310-SP-FA/LV, NC-1622-CSA, NE-14451, NJ-34BF00021800, NM-353366, NV-68518, City of Las Vegas: B14-00075-6-121756, C11-11262-L-121756, NY-Licensed by the N.Y.S. Department of State UID#12000286451, OH-53891446, City of Cincinnati: AC86, OK-1048, OR-170997, Pennsylvania Home Improvement Contractor Registration Number: PA22999, RI-3582, SC-BAC5630, TN-C1520, TX-B13734, ACR-3492, UT-6422596-6501, VA-115120, VT-ES-2382, WA-602588694/PROTEYH934RS, WI-City of Milwaukee: 0001697, WV-042433, WY-LV-G-21499. 3750 Priority Way South Dr. Suite 200 Indianapolis, IN 46240

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

43

zabava

su | do | ku
Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadri svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika. Rjeenje ove krialjke emo objaviti u sljedeem broju. Ovo je rjeenje krialjke iz prolog broja:

PRETPLATA
Ako ste zainteresovani da Va omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kunu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i poaljite ga na adresu redakcije: Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - $48.00

NAIN PLAANJA: [ ] EK ILI MONEY ORDER [ ] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: __________________________ TELEFON: ______-______-________ ADRESA: ______________________________________________________________ GRAD, DRAVA, ZIP: ____________________________________________________ BROJ KREDITNE KARTICE: ________________________________________________ ISTIE: _____/________ POTPIS: ________________________________________

E-mail: redakcija@europamagazine.info Tel: 678.743.5731 Europa Magazine (pretplata) P.O. Box 867 Lawrenceville, GA 30046-0867
44
EUROPA SEPTEMBAR 2012

zabava

HAMLETE, KOLIKO DUGO SE MI VE ZABAVLJAMO?

TA JE ZABAVLJANJE?

ZABAVLJANJE... TO TI JE KAD SJEDIMO OVDJE ZAJEDNO!!!

TO!

ETO ZATO SVI KAU DA DJEVOJICE PRIJE SAZRIJEVAJU...

TI AK NE ZNA TA ZNAI ZABAVLJANJE!!!

Doktor savjetuje pacijenta: - Vie ne smijete jesti masnu i jako zainjenu hranu. Na cigarete i alkohol zaboravite!! - A seks dokotre? - Moe, ali samo sa svojom enom, da se ne bi previe uzbudili! Zaspao Mujo na parkingu, kad eto ti policajca, doe do njega, pa mu govori: - Ustaj Mujo, nisi ti auto da tu lei? Mujo: - E, pa nisi ni ti pauk da me die!! Na asu uiteljica kae: - Ivice, reci nam dvije zamjenice. - Ko? Ja? - zbunjeno odgovara Ivica. - Konano i od tebe taan odgovor! Prijateljstvo meu enama: Jednu no supruga nije dola kui i suprug je upitao gdje je spavala, a ona mu odgovori da je spavala kod jedne
SEPTEMBAR 2012

svoje prijateljice. Suprug je nazvao deset njenih najboljih prijateljica, ali niko od njih to nije potvrdio. Prijateljstvo meu mukarcima: Jednu no suprug nije doao kui i supruga ga je upitala gdje je spavao, a on joj odgovori da je spavao kod jednog prijatelja. Supruga je nazvala deset njegovih najboljih prijatelja, osmorica su potvrdila da je spavao kod njih, a dva da je jo uvijek tamo. - Pomo! - zauo se glasan povik u odjeljku vlaka. - Ima li ovdje neki lijenik? - odgovara jedan gospodin koji je doao iz susjednog odjeljka. - Kome treba pomoi? - Meni - mirno odgovara jedan od putnika. - Recite mi, kako se zove bolest grla koja ima est slova?

vicevi
45

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO

MALI OGLASI
Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 rijei. Popunite kupon sa ove stranice i poaljite ga na adresu: Europa Magazine (mali oglasi) P.O. Box 867 Lawrenceville, GA 30046 ili na e-mail adresu: redakcija@europamagazine.info

Prodajem kuu sa stvarima u Dvorovima povrine 56m2 sa 2 duluma okunice i vonjakom. Kua takoe ima graevinsku dozvolu za eventualnu dogradnju. Tel: 619913-7914 ili 858-558-0664 Prodajem dva stana u Sarajevu oba vlasnitvo 1/1: 65m2 (balkon 9m2) kod Socijalnog, 65.000 eura, 44m2 preko puta bolnice Koevo 50.000 eura. Tel: +387-33-644-294 Prodajem ili mijenjam kuu 9x9m, novogradnja kod mosta u Bos. Brodu za Sl. Brod ili more. Tel: 904-482-8633 E-mail: elvirgazic@hotmail.com Prodajem nedovrenu vikendicu na Vlaiu sa svim urednim papirima. Tel: 678-313-9914 Prodajem dvosoban stan u Sarajevu 54m2, II sprat, engi Vila I. Tel: +387-65-689-787 Prodajem dvosoban stan u Sarajevu, 54m2, III sprat, Dobrinja II. Tel: 425-673-1642 Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu, 65m2, II sprat, Dobrinja III. U obzir dolazi i zamjena. Tel: +387-57-447-146 ili +387-65-568-111 Prodajem/iznajmljujem dvospratnu kuu pored damije u Jezeru kod Jajca 70206, vlasnik Ana Ribi. Kontakt e-mail: ana.ribic@hotmail.com

oglasi

Prodajem 5 duluma zemlje, nedovrena vikendica, Bradina, 500 metara od puta SarajevoMostar. Tel: 904-962-1693 Prodajem stan 54m2, ZenicaCrkvice blizu bolnice, 6. kat, manji balkon. Tel: 904-899-2434 Prodajem kuu u Bugojnu, naselje Voznik VI. Tel: 404-428-0716 Prodajem dvije kue u jednom dvoritu u Bijeljini, ul. P. Koia 13, 1.150m2, podrum, prizemlje, potkrovlje sa 700m2 dvorita. Tel: +387 35 396-186 Prodajem dva placa u Bijeljini, Njiva Studenac, 1 plac 961m2 12.300KM, 1 plac 850m2 11.800KM. Tel: 616-942-1453 ili +387 (35) 396-186 Prodajem kuu u Tuzli na Korzu. Prizemlje, poslovni prostor od 65m2. Na spratu je stan od 65m2, 2 garae i 200m2 dvorita. Tel: 616-970-6504. E-mail: enkozd@yahoo.com

Prodaja
Prodajem motor Yamaha TTR110, 2009 godina, kao nov, radio samo dva sata, 3 brzine. Cijena: $1600.00. Tel: 727-393-6207 (kua) ili 727-643-0207 (cell) Prodajem stanove od 40m2 do 53m2 u Banja Luci-Novakovii, nova gradnja sa terasom, blindo vrata. Tel: 616-970-6504. E-mail: enkozd@yahoo.com Prodajem kuu u Sarajevu, Logavina, Vrbanjua 108, idealna lokacija 130m2, terasa 7,20m2, avlija 23m2 sa zidom 2m visine, parking za tri auta ispred kue. Cijena 180.000 KM. Tel: +387 (61) 167-2031 ili 804-270-0101

Razno
Povoljno i sigurno uvanje djece 7 dana u nedjelji. Tel: 404-819-3419 Trai se ena za ienje kua. Fleksibilni sati. Mogunost dobre zarade. Sve informacije na telefon: 404-547-7017

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE


DO 20 RIJEI Tekst oglasa (popunite itko tampanim slovima): _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Duina trajanja oglasa (zaokruiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - __________ Europa Magazine (mali oglasi) P.O. Box 867 Lawrenceville, GA 30046 E-mail: redakcija@europamagazine.info Tel: 678.743.5731

Impressum
Europa Magazine ISSN 1939-3423 Address: P.O. Box 867 Lawrenceville, Georgia 30046-0867 United States of America Phone: +1 (678) 743 5731 E-mail: editor@europamagazine.info

Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi Internet Presentation: Damir Setkic Web address: www.europamagazine.info Issued: monthly Editor-in-chief: Haris Delali Freelance writer from Europe: Milan Peki Community: Enes Selimovi Marketing manager: Dino Krgo

46

EUROPA

SEPTEMBAR 2012

oglasi
47

SEPTEMBAR 2012

WWW.EUROPAMAGAZINE.INFO