Facultatea Ştiinţa Calculatoarelor Specializarea Automatică Disciplina: Fiabilitate şi diagnoză Student: Anul de studiu IV, grupa 2241

1

De exemplu când intrăm în contact cu apa. În bucătăria oricărei locuinţe există un frigider. Frigiderul este unul din acele miracole ale lumii moderne. care ne-a schim-bat foarte mult viaţa. Înainte de apariţia sa. Cum am menţionat deja. în procesul de deteriorare a alimentelor. se evaporă la temperaturi foarte joase. ajungându-se la temperaturi de îngheţ în interiorul frigiderului. era un adevărat lux.3°C. Ideea este de a încetini activitatea bacteriilor. Lichidul folosit în cazul frigiderului. Refri-gerarea şi îngheţarea sunt cele mai folosite metode de conservare a alimentelor.7-3. iar consu-marea băuturilor reci pe timpul verii. Fără frigider. El se evaporă la o temperatură de –32°C. ar trebui să aruncăm o bună parte din alimentele pe care le-am putea folosi la o altă masă. folosite astăzi.Frigiderul Destinaţia echipamentului.Caracteristici tehnice. 2 . el ţine menţine alimentele la o temperatură scă-zută. singura metodă de a conserva alimentele era folosirea sării. Cu toate că la aproximativ 15 minute motorul său se opreşte. Motivul principal pentru care folosim un frigider este de a menţine alimentele la o tempe-ratură scăzută. Temperatura din interiorul frigiderului este de aproxmiativ 1. se absoarbe căldura. dând naştere acelei senzaţii. astfel ele păstrându-şi prospeţimea un timp mai îndelungat. Principalele părţi componente ale unui frigider sunt: • Compresorul • Tuburile de schimb de temperatură – un set de tuburi curbate aflate în afara frigiderului • Valva de expandare • Tuburile de schimb de temperatură – un set de tuburi curbate aflate în interiorul frigiderului • Refrigeratorul – lichidul ce se evaporă în interiorul frigiderului pentru a crea temperaturi scăzute Multe instalaţii industriale folosesc amoniacul pur ca refrigerator. ideea de bază este evaporarea unui lichid pentru a absoarbe căldura. conţinute de orice aliment. Principiul ce stă la baza funcţionării unui frigider este foarte simplă: folosirea evaporării unui lichid pentru a absoarbe căldura. Prin evaporare. simţim senzaţia de răcoare.

Când se răceşte. De aceea la frigiderele normale(folosite în casă) nu este utilizat amoniacul pur. Tuburile de schimb de căldură din afara frigiderului. Aici el expandează (în desen cu albastru) şi se evaporă. se lichefiază (în desen cu mov). lichidul refrigerant este trecut de la o zonă de presiune ridicată la o zonă cu presiune redusă.Mecanismul general de funcţionare este următorul: 1. Acest ciclu se repetă. scăzând temperatura în interiorul frigiderului. iar de partea cealaltă. refrigerantul. dacă frigiderul ar avea scurgeri. La trecerea prin valvă. în urma condensului. Interiorul frigiderului B. Astfel. 3. Compresorul comprimă gazul refrigerant . Tuburile din interiorul frigiderului lasă refrigerantul să absoarbă căldura. Valva de expandare 2. se scurge prin valva de expandare. Acum el absoarbe căldura. 4. Compresorul C. permit refrigerantului să disipe căldura datorate presurizării. Amoniacul pur este un gaz foarte toxic pentru oameni şi ar deveni un risc. presiunea şi temperatura gazului cresc (în desen cu portocaliu). Aceasta este un mic orificiu. A. o zonă cu presiune mică (deaorece compresorul trage gazul din această zonă). Ca înlocuitori pentru acesta se folosesc CFC (clorofluo- 3 . de o parte este o zonă cu presiune mare. scăzând temperatura. 5.

rocarbonaţi). sunt legate la comutator. Comutatorul (acţionat deobicei de pe panoul frontal al frigiderului) este elementul principal în sistemul electric al frigiderului. aşa că începând din anii ’90 toate frigiderele şi aerele condiţionate folosesc agenţi refrigeranţi mai puţin dăunători stratului de ozon. întreru-pând circuitul. Acest al doilea ventilator contribuie la procesul de dezgheţare a frigiderului. descoperit în anii ’30 de Du Pont. trecând printr-un conductor. de 220V şi 12V. În anii ’70 s-a descoperit că CFC este dăunător pentru stratul de ozon. iar 4 . El nu este toxic şi de aceea este folosit la frigiderele obişnuite. CFC-12 (diclorodifluorometanul) are aproape aceeaşi temperatură de fierbere ca şi amonia-cul. Frigiderul are un circuit electric ce funcţionează (ca orice circuit electric) ca o buclă ce începe de la o susrsă de tensiune. se mai foloseşte şi acum ca refrigerant. El separă cele două linii. amoniacul. unul din picioruşele conectorului trece direct pe elementul rezistiv de 220V. apoi printr-o rezistenţă. Unul se află în afara frigiderului pentru a răci compresorul şi a uşura circulaţia aerului prin tuburile de serpentină exterioare. întorcându-se la sursa de tensiune. La frigiderele industriale însă. însă cele mai noi au câte două ventilatoare. Majoritatea modelelor vechi de frigidere şi cele mai multe dintre frigiderele mici nu au ventilatoare (ca sistem de răcire). eventual pe o altă cale decât cea inţială. Cel de-al doilea se află în interior şi facilitează circulaţia aerului în jurul tuburilor interioare. Ambele linii. De exemplu. Comutatoarele şi termostatul controlează rezistenţa din circuit. când este selectată linia de 220V. aplicând tensiunea selectată pe termostat şi pe rezistenţă(de încălzire).

În acest moment linia de 12V este inactivă. În partea electrică a termostatului sunt o serie de contacte de închidere/deschidere. Contactele se închid/deschid în funcţie de temperatura frigiderului. iar prin el pe elementul rezistiv. curentul electric trece prin circuit. Termostatul electric este asemănător unui comutator controlat de temperatură prin tubul capilar. Când contactul este închis. sesizează temperatura din interior şi activează termostatul. În situaţia opusă este selectată lina de 12V. Tubul capilar (nu apare în figură) ce porneşte de la termostat spre interiorul frigiderului. având ca efect încălzirea elementului de răcire. iar cea de 220V este inactivă. conţinând un gaz ce expandează sau se comprimă la schimbarea temperaturii. Schema de fiabilitate este următoarea: Cordon alimentare Intrerupator Element rezistiv 220V Transformator 220V->12V Element rezistiv 12V Termostat Buton degivrare termostatic Compresor Valva expandare 5 .celălalt pe termostat. Tubul capilar este sigilat. Capătul tubului capilar este poziţionat pe un contact. în funcţie de temperatura frigiderului.

6 . Strategii de mentenanţă: . in cazul modelelor mai vechi la care aceasta acţiune nu se face automat. iar uzura componentelor creşte). pentru ca echipamentul să lucreze la parametri normali (in cazul unui spaţiu inchis.defectarea termostatului ce va avea ca urmare funcţionarea la parametri anormali (schimbarea ciclului de funcţionare).crearea unei discontinuităţi in fluxul de gaz ce circulă prin compresor şi capilare.Printre problemele ce pot apărea la funcţionarea unui frigider (modern) putem aminti: .BRP. Propuneri de îmbunătăţire: • Utilizarea unei memorii pentru reglarea unui ciclu de funcţionare a frigiderului. .la anumite perioade de timp. • Utilizarea unui afişaj electronic pe care se poate citi temperatura curentă în interiorul frigiderului. datorită unei căderi de tensiune.spargerea capilarului duce la pierderea de gaz. Ex: urmărirea duratei unui ciclu de funcţionare a frigiderului. timpul de când compresorul a început un nou ciclu.FRP – in cazul defectării (schimbarea componentei defecte sau care este pe cale de a se defecta) . fara aerisire. • Utilizarea unui afişaj ce poate arăta ce tipuri de alimente pot fi păstrate la o anumită temperatură. O alta metodă de mentenanţă este plasarea frigiderului intr-un spaţiu mai aerisit. dezgheţarea periodică a frigiderului. ce poate deveni periculoasă deoarece acesta este inflamabil. . ciclul de funcţionare al frigiderului se prelungeşte. eventual un dispozitiv ce semnalează căderea tensiunii si oprirea ciclului de funcţionare ce are ca urmare dezgheţarea frigiderului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful