You are on page 1of 3

PEILING COMPUTERKENNIS LEERLINGEN LAGERE SCHOOL

STEFAAN DHONDT - ICT-coördinator Gesubs. Vrije Basisscholen regio Gavere, Kruishoutem, Maarkedal &
Zingem

Beste ouders,

Computers zijn in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken.


Om uw kind kennis te laten nemen met de vele facetten van dit medium, willen wij graag iets
meer te weten komen over de vaardigheden van uw kind.
Met behulp van deze vragenlijst krijgen wij inzage in hun mogelijkheden.
Bovendien kunnen wij via deze gegevens een passende en ervaringsgerichte lessenreeks
opbouwen.
Wij hopen aldus op uw oprechte en bereidwillige medewerking bij het tot stand komen van dit
project.

Met de meeste hoogachting,


De directie
De ICT-coördinator
Het onderwijzend personeel

NAAM VAN DE LEERLING: ………………………………… KLAS: ……………

1. ALGEMEEN

Ja Neen

o Bent u thuis in het bezit van een computer ? O O

o Hebt u thuis een internetaansluiting ? O O

o Werkt uw kind thuis met de computer ? O O

o Speelt uw kind meestal spelletjes ? O O

o Gebruikt uw kind de computer op een educatieve manier ? O O

o Heeft uw kind kennis van het programma “Windows” ? O O

o Heeft uw kind kennis van het programma “Word” ? O O

o Kan uw kind een e-mail versturen ? O O

o Zoekt uw kind soms iets op via internet ? O O

2. DE COMPUTER BEDIENEN

2.1. KAN UW KIND … Ja Neen


o de begrippen “toetsenbord, muis, beeldscherm, printer” actief gebruiken ? O O

o de startknop van de computer indrukken ? O O

o de muispijl gericht bewegen over het scherm en aanwijzen ? O O

o selectief aanklikken met de muis ? O O

o dubbelklikken ? O O

o slepen met de muis (selecteren en verplaatsen door de muisknop ingedrukt te houden) ? O O

o het numeriek blok gebruiken ? O O

o het alfanumeriek klavier hanteren ? O O

1
PEILING COMPUTERKENNIS LEERLINGEN LAGERE SCHOOL
STEFAAN DHONDT - ICT-coördinator Gesubs. Vrije Basisscholen regio Gavere, Kruishoutem, Maarkedal &
Zingem

o toetsen hanteren die gebruikt worden voor invoer van specifieke tekens (wisseltoets Shift, O O
vergrendeltoets Shift-Lock, …) ?
o de Escapetoets, de invoertoets (Enter), de terugkeertoets (Back) en de wistoets (Delete) hanteren ? O O

o de toetsen hanteren zoals Begin (Home), Eind (End), vorige pagina (Page Up), volgende pagina (Page O O
Down), pijltjestoetsen, … en andere hulpmiddelen (zoals schuifbalken) die gebruikt worden om snel te
navigeren door een document ?
o een diskette en een cd-romschijf hanteren (plaatsen en uitnemen) ? O O

o de computer reglementair afsluiten ? O O

2.2. WEET UW KIND … Ja Neen


o dat de muiscursor (Blinker) verschillende vormen kan aannemen ? O O

o dat sommige toetsen (functietoetsen, pijltjestoetsen, Tab-toets, Escapetoets, …) een verschillende O O


functie kunnen hebben naargelang de toepassing?

3. HET BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKEN (WINDOWS)

3.1. KAN UW KIND … Ja Neen


o een programma of document starten/openen door te klikken op een snelkoppeling op het bureaublad O O
(desktop) ?
o met de muis navigeren door het startmenu om een programma of document op te starten ? O O

o een venster vergroten, verkleinen, sluiten, verplaatsen, … ? O O

o het besturingssysteem correct afsluiten ? O O

4. APPLICATIESOFTWARE GEBRUIKEN

4.1. HEEFT UW KIND TIJDENS HET GEBRUIK VAN EDUCATIEVE SOFTWARE ERVARING MET … Ja Neen
o het openen, doorbladeren en sluiten van een toepassing ? O O

o het intikken en verbeteren van getallen, woorden, eenvoudige zinnen ? O O

o het positioneren van de cursor in een tekst en het selecteren van tekstgedeelten ? O O

o het hanteren van een menusysteem en van dialoogvensters ? O O

o het verplaatsen, opmaken van objecten (figuren, foto’s, …) ? O O

o het opvragen van hulp aan de computer ? O O

4.2. HEEFT UW KIND TIJDENS HET GEBRUIK VAN EDUCATIEVE SOFTWARE ONDERSTAANDE Ja Neen
BASISHANDELINGEN ONDER DE KNIE ?
o een nieuw bestand aanmaken, een bestand openen, opslaan, afdrukken ? O O

2
PEILING COMPUTERKENNIS LEERLINGEN LAGERE SCHOOL
STEFAAN DHONDT - ICT-coördinator Gesubs. Vrije Basisscholen regio Gavere, Kruishoutem, Maarkedal &
Zingem

o het bewerken van elementen uit een document (knippen, kopiëren, plakken, zoeken, vervangen, …) ? O O

o i.v.m. figuren: invoegen, selecteren, verplaatsen, vergroten, afdrukken ? O O

o i.v.m. tabellen: invoegen, navigeren (tussen de cellen), opmaken (randen, arcering, …) ? O O

o i.v.m. tekstgedeelten opmaken: vet, onderstrepen, cursief ? O O

o i.v.m. tekstgedeelten uitlijnen: links uitvullen, centreren, rechts uitvullen, ? O O

4.3. WEET UW KIND … Ja Neen


o enkele voorbeelden van pakketten op te sommen (tekstverwerkingspakketten, tekenprogramma’s, O O
bladerprogramma’s, …) ?
o het doel van deze pakketten ? O O

5. INFORMATIE ZOEKEN EN VERWERKEN

5.1. KAN UW KIND … Ja Neen


o navigeren en zoeken binnen een toepassing (bijv. een educatieve cd-romschijf) via grafische O O
elementen ?
o navigeren en zoeken via teksthyperlinks (bijv. in een informatieve cd-romschijf, in een website) ? O O

o navigeren en zoeken via een alfabetisch register ? O O

o navigeren en zoeken vanuit een tijdslijn, een kaart ? O O

o navigeren en zoeken binnen een website ? O O

o navigeren op het internet door bestaande adressen in de map “favorieten” te gebruiken ? O O

o een webadres opnemen in een persoonlijke favorietenmap ? O O

o zoeken op het internet via een zoekrobot (Google, Alta Vista, Ilse, …) ? O O

o informatie ongewijzigd overnemen en afdrukken ? O O

o informatie ordenen, rubriceren, classificeren ? O O

6. COMMUNICEREN

6.1. KAN UW KIND … Ja Neen


o een elektronische brief (e-mail) lezen ? O O

o een e-mail opstellen, versturen, beantwoorden ? O O

o een e-mail adres noteren? O O