You are on page 1of 3
 
171 ^wake~j Dhrc(_hlakyen Wja~c~
jyyw=((bhzjsfj+vhriwrc~~+nhl(~wake~j(177,~wake~j,dhcrhlakyen,wjra~c~(
Dhrc
1%Yc qsecrh *lsnjh%+, E dhc uhs *a dhy ( cru lsnj%+?% Yc alh *lsnjh%+, E dhc uhs *a dhy ( cru lsnj%+ „ Lhrc ~crehs~>% Crc~ le yhih+ „ Uhs arc lu ccruyjekf+9% Crc~ cd alhr ic le eia+, Uhs arc yjc dhc hb lu debc+3% Yc qsecrh nhk yhih le adla+, E dhc uhs veyj add hb lu ~hsd+2% Naia iea yc qsecrh la~+ „ Canj iau E dhc uhs lhrc+6% C~yhu ckalhraih*a% ic ye+ „ E―l ek dhc veyj uhs+:% ^hu bcde} ic nhlwaryer naia ek~yakyc ic le eia a ys daih+ „ E―l jawwu yh ~jarc canjlhlcky hb lu debc ou uhsr ~eic+5% Oc~aryc c~ nhlh cr da~ c~yrcdda~+ „ Yh `e~~ uhs e~ de`c ~ccekf ~yar~+17% Ys alhr adc la~ qsc leddhkc~ ic c~yrcdda~+ „ Uhsr dhc e~ vhryj lhrc yjak a leddehk ~yar~+11% Ys alhr lc ek~wera$ ys ycrksra lc nhklscc u ys~ oc~h~ lc ckdhqscnck+ „ Uhsr dhcek~werc~ lc$ uhsr yckicrkc~~ yhsnjc~ lc aki uhsr `e~~c~ irec lc nra}u+1?% Yaria ska jhra ck nhkhncryc u ~hdh sk iea ck ckalhrarlc+ Wcrh lc ddcará yhia ska eia whicr hdeiaryc+ „ Ey yhh` lc ak jhsr yh `khv uhs aki hkdu a iau yh badd ek dhc+ Osy ey vedd ya`clc a debcyelc yh oc aodc yh bhrfcy uhs+
_hlakyen
1% Yeckc~ khea*h%8 „ Ih uhs jac a ferdbrecki *ohubrecki%8?% Jc c~yaih wck~akih ck ye+ „ E―c occk yjek`ekf aohsy uhs+>% Weck~h ck ye yhih cd yeclwh+ „ E yjek` aohsy uhs add yjc yelc+9% ^hdh wscih wck~ar ck ye+ „ E nak hkdu yjek` hb uhs+3% ^hu lsu abhryskaih*a% ic nhkhncryc+ „ E―l cru bhryskayc yh `khv uhs+
 
171 ^wake~j Dhrc(_hlakyen Wja~c~
jyyw=((bhzjsfj+vhriwrc~~+nhl(~wake~j(177,~wake~j,dhcrhlakyen,wjra~c~(2% Crc~ lsu dekia*h%+ „ Uhs arc cru wrcyyu ( dhcdu+6% Crc~ lsu ~czu+ „ Uhs―rc cru ~czu+:% Lc fs~ya~ *lsnjh%+ „ E de`c uhs *a dhy%+5% Lc janc~ *lsnja% badya+ „ E le~~ uhs *a dhy%+17% Lc scdc~ dhnh*a%+ „ Uhs irec lc nra}u+11% C~yhu dhnh*a% whr ye+ „ E―l nra}u bhr uhs+1?% Yc aihrh+ „ E aihrc uhs+1>% Yc ic~ch+ „ E vaky ( ic~erc uhs+19% Crc~ ieeka*h%+ „ Uhs arc ieekc+13% Crc~ c~wcnyansdar+ „ Uhs arc ~wcnyansdar+12% Yeckc~ dh~ hmh~ la~ ohkeyh~ icd lskih+ „ Uhs jac yjc wrcyyec~y cuc~ ek yjc vhrdi+16% Yeckc~ ska ~hkre~a lsu jcrlh~a+ „ Uhs jac a cru ocasyebsd ( dhcdu ~ledc+1:% Crc~ da wcr~hka la~ laraeddh~a icd lskih+ „ Uhs arc yjc lh~y vhkicrbsd wcr~hk ek yjc vhrdi+15% Ys ycrksra lc cknakya+ „ E dhc uhsr yckicrkc~~ ( ~hbykc~~+?7% Naia jhra qsc wa~h nhkyefh lc warcnc sk ~cfskih+ „ Canj jhsr yjay wa~~c~ veyj uhs ~ccl~de`c a ~cnhki+?1% Ska ~hkre~a ysua lc janc eklck~alckyc bcde}+ „ A ~ledc hb uhsr~ la`c~lc ellck~cdu jawwu+??% Kh wscih c~wcrar a cryc+ „ E nak―y vaey yh ~cc uhs+?>% Lalaneya rena „ A cru wrcyyu *aki jhy% ferd?9% Wawaneyh renh „ A cru jaki~hlc *aki jhy% fsu
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505