You are on page 1of 128

m a n cumhuriyeti olmay kabul ettiklerini gster mitir; yeter ki kapitalistlerin ayrcalklarn ve halk zerindeki mutlak iktidarn srdrebilsinler.

Sze gelince kadet parti, "halkn zgrlg"nden yanadr. Gerekteyse, kapitalistlerden yanadr ve bu nedenle de b t n toprak sahipleri, b t n kralclar, b t n Kara Yzler, hemen onun yann tuttu. Basn ve seimler, b u n u n tandr. Devrimden sonra b t n burjuva gazeteler ve Kara Yzler'in t m basn, kadetlerle birlikte akmaya koyuldu. Aka seimlere gir meyi gze alamayan b t n kralc partiler, Petrograd'da olduu gibi, kadet partiyi destekledi. ktidara geldikten sonra kadetler, ngiliz ve Fran sz kapitalistlerle gizli soygunculuk antlamalar im zalayan ar Nikolay II'nin balatt fetih ve soygun c u l u k savan s r d r m e k iin b t n gleriyle alt. Rus kapitalistlere bu antlamalarla, zafer du r u m u n d a hem stanbul'un, hem Galiya'nn, hem de Ermenistan'n vb. ilhak vaat ediliyordu. Halka ge lince kadetler hkmeti, kaamaklar ve bo vaatlerle halk aldatarak, iiler ve kyller bakmndan di rimsel bir nem tayan b t n b y k sorunlarn zmn, toplant tarihini bile saptamad Kurucu meclise erteliyordu. zgrlkten yararlanan halk, kendi kendine r gtlenmeye balad. i, asker ve kyl temsilcileri Sovyetleri, Rusya nfusunun engin ounluunu olu t u r a n ii ve kyllerin balca rgtleriydi. Daha ubat devriminden balayarak, bu Sovyetler kurul maya baland. Birka hafta iinde ii snf ve kyiln tm bilinli ve ileri eleri, Rusya'daki byk kentlerin ounda ve birok kasabada, Sovyetler iinde topland. Sovyetler, tam bir zgrlk iinde seilmilerdi. i ve kyl halk ynlarnn gerek rgtlerini, halkn engin ounluunun gerek rgtlerini olutu-

134