V12.02.

25

s÷Zy„
z
às ™

às ™

yZÄ

yZÄ

23

12

yTÅ-Zszw

)l

24

13

yZizZÆÌZ

[^
OZ

25

14

Sub Topic 1.5

sg¬» ZB[ÂgzZK
MF
,
Å_bZ

25

14

[ Z1ZbÆ÷Ðg ±ZÆyiz

1

1

Topic No. 1.0

26

14

yZizZÆ÷

1

1

] q ˜Z

27

15

[Z1ZÐzzÅ]»wZ6
,
ÝÐ

2

1

Sub Topic 1.1

30

16

BVgzZyZizZÆ[Z1Z( 6) {gÃè

2

1

ÌZÔ äZzÔn¾Ô qçñÔp°

31

17

\z¤
/
Æ[ Z1ZÐg ±ZÆ] »w

5

3

Sub Topic 1.2

32

17

]â ´Å[Z1Z {gÃè

5

3

( x lZ)x lZ&ÅÝ

33

18

Sub Topic 1.6

7

4

t÷Ôµ÷

33

18

(xlZÒ)Ðg±ZÆszwŠZ®

8

4

F÷Ô[c÷
F

37

20

Sub Topic 1.7

9

5

w!÷Ôx¥÷

37

20

x lZ8Ðg ±ZÆszw` Z'
×

10

5

p°Åsw

44

23

x lZ8ñZ'
,
u

11

6

AszwgzZ 9szwX {szw

45

24

B™i]ÑZÎ

21

6

9ÅszwÐg±ZÆ•
wx°gzZ•
w

46

25

Topic No. 2.0

13

7

szwPáZEƒwEZ~]g „! ²

46

25

èâ ÷

14

8

Sub Topic 1.3

47

25

Sub Topic 2.1

14

8

ÃÔg]ÔæY

47

25

x¥èâ ÷

16

19

÷b á Zz“
WÐg]ÌZ

50

27

p°Å+

18

10

ÌZb á Zz“
WÐg]ÌZ

52

28

]â ´ÅVb

20

11

Sub Topic 1.4

55

29

i§»ä¯èâ ÷

20

11

yTÅ-Zszw)g fÆyiz

57

30

NCãçgzZ\

21

11

i§»% ïyiz

Š

V12.02.25

às ™

às ™

yZÄ

yZÄ

100

52

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ

61

32

3ZŠ¤
/Åx¥èâÐ[ Z1ZÆŠêO

101

53

,™yZŠ¤
/
ÅwdZsf `gŠ

62

33

Sub Topic 2.2

1 02

53 3ZŠ¤
/Åx¥qg pÐ[ Z1ZÆŠêO

62

33

x¥tèâ ÷

1 03

54

Sub Topic 3.2

65

34

w

1 04

54

x¥tqg p÷

35 3ZŠ¤
/Åx¥tèâ Ð[ Z1ZÆŠêO

106

55

NCãçgzZ\

67
68

36

Sub Topic 2.3

107

56

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ

68

36

w!èâ ÷

108

56

,™ÀF,
ñƒD™wì» qg pgzZèâ

69

36 ÷D ¯Ðx¥èâ Ãw!èâ

109

57

3ZŠ¤/Åx¥tqg pÐ[Z1ZÆŠêO

71

37

110

58

Sub Topic 3.3

74

39 3ZŠ¤
/Åw!èâ Ð[ Z1ZÆŠêO

110

58

w!qg p÷

75

40

Sub Topic 2.4

111

58

i§»ä¯w!qg p÷

75

40

w!tèâ ÷

1 13

59

N¯! ²

78

41

114

60

NCãçgzZ\

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ

79

42

wEZ »y»gzZŠ

115

60

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ

82

43 3ZŠ¤
/Åw!tèâ Ð[ Z1ZÆŠêO

11 6

61

3ZŠ¤
/Åw!qg pÐ[ Z1ZÆŠêO

83

44 w!tèâ Ôw!èâ Ôx¥tèâ Ôx¥èâ

117

62

Sub Topic 3.4

84

44

B™i]ÑZÎ

117

62

w!tqg p÷

85

45

Topic No.3.0

120

63

NCãçgzZ\

85

45

qg p÷

121

64

N¯! ²

87

46

Sub Topic 3.1

122

64 3ZŠ¤/Åw!tqg pÐ[Z1ZÆŠêO

87

46

x¥qg p÷

123

65

x¥tqg pÔx¥qg p
w!tqg pÔw!qg p

89

47

Y ¯Åx¥qg p÷

124

66

Sub Topic 3.5

92

48

! Z²ZyâÔ! Z²ZL

124

66

wEZ »y»

94

49

wÅ qg p÷

127

68

Sub Topic 3.6

97

51

yiz&Æqg p÷

127

68

~p~qg p÷

99

52

,™ãZzÃF
FgzZ[cNCãçgzZ\

V12.02.25

w

às ™

às ™

yZÄ

yZÄ

167

89

yâzxš— ¸x¥w÷
ÜyâzN @
*

129

69

168

89

yâzxš— ¸w!w÷
ÜyâzN @
*

130

69

êwÔ d

Ûw

169

90

,™i]ÑZÎ

131

70

Sub Topic 3.7

170

91

Topic No 4.0

131

70

?&qg p÷
E
b <gzZxzçE

170

91

yÒ»4z%Z÷

132

70

N@
*
yâÔšZâÔxi ZŽ szw

171

91

Sub Topic 4.1

134

71

ÜN @
*
yâÔN @
*

171

91

i§»ä¯%Z÷

135

72

~p~qg pÐzzÅÝsw

173

92

{°‡»ä¯x¥¢q%Z

136

73

Sub Topic 3.8

177

94

NCpgzZ\

136

73

180

96

N@
*
yâgzZ%Z÷

139

74 ~p~qg pÐzzÅÞsw

181

96

NCpgzZ\

142

76

182

97

3ZŠ¤/Åx¥¢q%Z÷Ð[ Z1ZÆŠêO

148

79

184

98

w!¢q%Z÷

149

79

NCãçgzZ\
3ZŠ¤
/Åx¥åC9E÷Ð[ Z1ZÆŠêO
3ZŠ¤
/Åw!åC9E÷Ð[ Z1ZÆŠêO

187

99

N¯! ²ÔNCãçgzZ\

1 50

80

3ZŠ¤/Åx¥Þ!*
Ô÷Ð[Z1ZÆŠêO

188

100 3ZŠ¤/Åw!¢q%Z÷Ð[ Z1ZÆŠêO

15 1

80

3ZŠ¤/Åw!Þ!*
Ô÷Ð[ Z1ZÆŠêO

1 90

101

( w!zx¥)1zT
$¸%Z÷

15 3

82

Sub Topic 3.9

1 92

1 02

N¯! ²ÔNCãçgzZ\

15 3

82 ÜzN @*
yâxš— ¸x¥w÷

1 93

102 3ZŠ¤/Åx¥T
$¸%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO

15 6

83 ]Zp~qg pÐzzÅyâ

1 96

1 04

157

84

Üyâ

197

104 3ZŠ¤/Åw!T
$¸%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO

15 9

85

NCãçgzZ\

200

106

Sub Topic 4.2

160

85

N¯! ²

200

106

i§»ä¯4÷

163

87

Sub Topic 3.10

204

108

NCãçgzZ\

163

87 ÜzN @*
yâxš— ¸w!w÷

205

108

N¯! ²

166

88

N¯! ²ÔNCãçgzZ\

V12.02.25

,™ÀF
,

w!zx¥Þ!*
Ôz åC9E
÷

NCãçgzZ\

às ™

às ™

yZÄ

yZÄ

237

125

Sub Topic 5.4

206

109 3ZŠ¤/Åx¥¢q4÷Ð[ Z1ZÆŠêO

237

125

søÌZ

208

110

3ZŠ¤/Åw!¢q4÷Ð[ Z1ZÆŠêO

239

1 26

{°‡»ä¯søÌZ

212

112

NCãçgzZ\

240

1 26

ì@*M 7Zg†søÌZkªsÜ Ð7Zx*‰

213

112

N¯! ²

242

127

3ZŠ¤
/ÅsøÌZÐ[ Z1ZÆŠêO

214

113

3ZŠ¤/Åx¥T
$¸4÷Ð[Z1ZÆŠêO

243

128

Sub Topic 5.5

216

1 14

3ZŠ¤/Åw!T
$¸4÷Ð[Z1ZÆŠêO

243

128

! M ÌZ

219

115

À÷

244

128

÷yiz&Æ! M ÌZ

220

116

B™i]ÑZÎ

245

129

{°‡»ä¯! M ÌZ

221

117

Topic No 5.0

248

130

3ZŠ¤
/Å! M ÌZÐ[ Z1ZÆŠêO

221

117

x lZ ÅÌZ

249

131

Sub Topic 5.6

222

117

Sub Topic 5.1

249

131

117

G
îªG4hI!ñ Z

250

131

G
E
E
$
©
{
5
i§»ä¯ ÿG ÌZ

222
223

118

252

132

NCãçgzZ\

224

118

÷_7,x lZÅÌZˆÆcÅ÷ M
G
÷b îªG4hI!ñ Z

253

225

119

Sub Topic 5.2

254

133 N¯¿ÐŠæÅp ÖZsf `gŠ
E©EG
$
{
5
133 3ZŠ¤
/ÅÿG ÌZÐ[ Z1ZÆŠêO

225

119

¶ÃÌZ

256

135

Sub Topic 5.7

227

120

i§»ä¯¶ÃÌZ

256

135

229

121

N¯! ²ÔNCãçgzZ\

257

135

230

121

3ZŠ¤
/ŶÃÌZÐ[ Z1ZÆŠêO

259

136

îE
0kI!Ú
i§»ä¯ îE
0kI!Ú

Û »îE
0kI!ÚgzZ¶ÃÌZ

231

122

Sub Topic 5.3

260

137

Sub Topic 5.8

231

122

wBÌZ

260

137

¾IÌZ

232

122

i§»ä¯wBÌZ

261

137

p°Å¾IÌZ

234

123

NCãçgzZ\ÔNÎ[Z²Z

262

138

÷¦yZizZx ÓƾI

235

124

N¯! ²

263

138 ,™wÅVâ ZŠ¤
/Å{)z%Z qg pèâ

236

124

3ZŠ¤
/ÅwBÌZÐ[ Z1ZÆŠêO

G
E
E
$
©
{
5
ÿG ÌZ

V12.02.25

às ™

às ™

yZÄ

yZÄ

273

144

]:{Å[Z1Zb

263

138

,™wÅVâ ZŠ¤
/

275

145

hö†ô–ûmø hø†ø•øwzZ[ !*
¤{

264

139

,™i]ÑZÎ

277

146

xöjøËûmø xøjøÊøxzŠ[!*
¤{

265

140

Topic 6.0

278

146

†ö’ößûmø †ø’ø Þø xÎ[!*
¤{

265

140

]:{ÔRsÜ

279

147

ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø xg X[!*
¤{

266

140

Sub Topic 6.1

281

148

göŠôvûmø gøŠôuøQ[!*
¤{

266

140

RsÜÐ[ Z1Zb

282

148

Íö†öŽûmø Íø†öø¼[!*
¤{

267

141

ØöÃô Ëûmø ØøÃøÊø wzZ[!*
i ZRsÜ

284

149

~Ãq
Z]:{Å[ Z1Zb

268

141

ØöÃøËûmø ØøÃøÊø xzŠ[!*
i ZRsÜ

285

150


,
6
[Z1Z Å]:{

269

142

ØöÃö Ëûmø ØøÃøÊø xÎ[!*
i ZRsÜ

286

150 ðÉgs§Å[ Z1Z~V1ÂŹ

270

142 ØöÃøËûmø ØøÃô Êø xg X[ !*
i ZRsÜ

287

151

,™ib§kZ]Y+

271

143

ØöÃô Ëûmø ØøÃô Êø Q[ !*
i ZRsÜ

297

15 6

Bh
+
× O[Z1Z
'

272

143

ØöÃö Ëûmø ØøÃö Êø ¼[!*
i ZRsÜ

298

15 6

B™i]ÑZÎ

273

144

Sub Topic 6.2

V12.02.25

)
ÃËgzY m
CZÔ H—Ã2Z ¸ÆxsZgzZ HC
Ù ªÃxsZ]
,
ÃäT÷c \¬vZ=°x Ó
yzæÃy.zxE±ŠgzZ£ÆnC
Ù ÞZ=G äVMHi Z
Û uÐ Y m
CZ"
$*ÃY fgzZ H_¬
~‰
Ü z Ái Z Áā÷T et Y C~¢qgzŠ÷ìg Ws$
+
}vŠˆP ]uZzz]ÑqX H
4G
&Š xEÐ j§y‚ M Ð y‚ M
yg e âā ;e ä ëc ä™ Zg7 ÃVç»yZX B™ÝqîG
0E
4G
&ŠxE¿ÑZz…Ì}~*Šā @
Xìg:xzøÐ îG
0E
*
ñYÅwEZYß (
4G
&Š ÃçO
Ô¦Z¤
/
Ô8
gÔ¹~TXì ˆÅÒÃÅä™7~i Z0
+
Z +F
,
y‚ M ÃîG
0E

H
4
&
5
E
G
Î
E
KZD¨
¤ā @
*
Hc*
Š
¯ +F
,
y‚ M ÃV1Â ÏgŠ)g fÆi¼e eg kggzZtgz¢]q ˜ZÔæ
X ÃVZ {Z
+ÃÐ{)z¦Z¤
/
gzZi¼e eg kg´Ð[ÂC
Ù ÷e Z
# Ã7ƪ
œ
KZÃ{+
E ‚Zg »/ŠgzZ®+C
Ù â Š¼äeYn kZåŒ6
,
ÃMgzZ±Šz?x »tèa
X HA
$%[ »t ñƒ n
pgÃ7Ã[|Z y‚ M gzZ: ZC
Ù â LZ ä VMHï÷
á ~ VØz»
Xì Œ6
,
V1ÂPŽì c*
ŠK
MF
,
kgʻq
Z cK~i Z0
+
Zy‚ M Ã! ²6
,
gîm{
sÑgzZ¤ā @
*
Og‚ZgÐ Y fRñƒ _7
,
ÃV1ÂyZY Cāìt ñZg ~g ø
XƒÝq’
4G
&Š Ã~ [ » { iXîS÷ yNÆeYgzZ { E
Æ îG
0E
+‚ ZÔiñ6
,
WR
,
Ûz 2zçx Óë
E
3{!>
4¨E
4G
&Š xEJ
Ń
 \¬vZā ÷Í ¬ŠgzZX ¶ yzç~ äà îG
0E
ë ` WŽ Æ èEG
! } M X ñ⠁
Û wJÃVØz»

dZ„
6
,
u

dZ=
Ý°ZP?

DäÖ†ËÆE

V12.02.25


Û *0
+
ËZe 

Àm†Ïi
E

{ëh
+
ir
# ™;Ý°Z†?**
Ññ]| ðB Zzs÷Zx â Z * f *Z! %zÀY …ÑZk Pg
Š !*
WßðsZxEeYk
,
æ
w~Š ã
CÎZ¤
/
ÅkZ cKÃy!*
i ÌËāì VÈ b§Å×zgizg |t \¬î*\!*
{g „@
*
Ãz ¶~µ%ðZ’Z¤
/Z σo¢Ä¤
/
,
6
y!*
igŠÏZ σ]g 'gŠT~ kZì B
bg
ì CYƒ W
,
Ob§~'
,
Š Z¦Zdè M @
*
Çìg @
*
ƒkC'
,
Z'
,
yvt J
[ »ñ•Z Âì CY
Xì *
@Yƒg66
,
ä™wìZ 6gzZg ZŠÍÊpy¨
KZ~^dgzZ
nÆx ¸y Ñ.âgzZ G äz wßZ Ég„i Z0
+
Z LZ LZ ä DI Z J
[ ZÐ äâ i *Š
Üñ]|Ìä#
r ™Ý°ZP?x Hð¸x(z[8ð•Z}g øG lˆbzZi6 $
G
:(
gz ZŠ»c Y CāŽ c*
ŠK
MF
,
~ 46
,
u„ Å]|Ã] ZŠ ÃZÆ ê X »'
,
Ö ZŠ 7Œ
#
Û *0
+
ËZ e 
Å
Ð.
]|gz Z 3gxŠ~ y ZykZ c „ ZpíÅY CÌä { +
E ‚ ZÆ ê › Z îGœ!Ygz Z ÷ ™ð•Z
X ‰ − „ ˜Q~46
,
uÅY
Hg (Zi Z0
+
Z q–c ä™7]!*
ā ó óÅ]â }
.~h
+
ØÅyZìuðÃ
VrZ Æó óV ZvŠ g
$ugŠh
+M&1 L L÷ Zë !*
}]
,
ZŠÆx¯! ²gzZÎZ¤
/

/ZQ
ì*
@Y3g „i Z0
+
ZÃUt~k
,
’ÌËÅÎZ¤
/
² c*
ŠÈ~ÎZ¤
/
ÌÃw ã —ä

) !*
ƺʼn
Ü zāì @
*
,
7
**
™k
,
’t ˜ÀÃ] Z|á Zz™ ] Ü6
,
$¦gz Z o½
d
ó óVƒeNŠÃ] â £{n{n
™á‰
Ü z¼ ÐMkZŠŽz!*
Æ ]5z^xWÐ XÆ {O!*
Ö Z™ä x(gŠ Z'
#
,
1
E

Ô ðB Z yÔ s÷Z yV1ÂVÐāVƒYÈV- §°Z ZÆ]Zk
,
’x ¬ [ Z~gzZ c*
Š Î6
,
V1Â
X c*
0*
)Zzï»ÃyZ cs Z@ZÆx HgzZ ¬Š[ KÑ!*
ÃïZ¶Zy
ǃ"
$U*
qœu"cV”Æx¸Ÿ»]ZC
Ù ZŽyā
Z VƒyZ6
,
~
G
(:X
wìgzZ @
*
™s Z ‹Z »VØz»dÅê »'
,
Ö ZŠ 7Œ
#
Û *0
+
ËZ e ]|x(zxz$LZ~y
M
X āƒ"
$U*
gz M g !*
vZY ÷
á yZ)@
*
] ˜ÂgzZq
’ÅXVƒ@
*

Y !ZzäZxŠ {
;Ý°Z†

V12.02.25

E

(
:G
W ]|
ê X»'
,
Ö ZŠr
#
# ™Œ· éE
5Åñ
ì ssZ:%ï»àzg
$Z ðB Zzs÷ZxâZ
gƒÑt·eYzezg&
+
ÇZgh
+
.6æeYk
]
,
æ
Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þæ å‚ÛvÞ oFÖ^Ãi ä´Û‰^e
«™ÅŽ+Š LZäkZāì x™zagzZyˆZ Z (
,
¹»wrZzf[gvZ : ‚³ Ãû ³ eø^³ ³ ³ ³ ³ ³ $³þ³ ³ ³ ³Úþ ]ø
ì ã!*
gŠ ÷
á g Zā 6ì 1Šp)f »
áøçû¿öÊô ^vøÖø äü³þøÖ^$³þÞ]ôæø †øÒû„ôùÖ] ^ø³þß³ûÖþ ˆ$ Þø àövûÞø^Þ$]ô
hIZ c#
Ö }
.ÅV‡x ÓƎ+Š LZā c*
â
Û x OZV- »«™ÅkZ~[ òZݬgzZ
îŠx Zu9
Û » ~g Z‡0*
gzZ#
Ö }
.ÅV‡x ÓÆh+Š~gzŠC
Ù Žì 1`î
) )q

*0
+
ËZe**
Ññ]|(q
ZÐ~V−ãZgâÅ®
) )ug IÏZÅhIZX Ïìg
Û
Z æ~&g3Zzfc*
*
ÑñkŠZ]|iWÑØæ7Œ
X ÷à°Ø
Ð .Å
[|Zy‚ WÐ$zçg7½Åx Z™{ E
+‚ ZzÝ°ZP?dZ=Æ ê › Z îGœ!YäVM
ì ¬Š~{ Çg !*
Åu 0*
vZì HA
$%Ði Z0
+
Z {÷} (
,
Ãb‚gÆèzsÜñƒn
pgÃ7Ã
{Š .ZÐkZÃ(¤x ÓgzZ} z⠁
Û wJ~{ Çg !*
KZÃlz»(kZÅ2zçx ÓgzZ]|{zā
}W} z⠁
Û Y «=ÂÅ
E
3š{ÅZ•Z ¬Š ` Z
ýG
Å_Œ·

V12.02.25

[^
OZ
4G
&ŠxEx Ó
ÃyZäx Z™[ZgzZY fÆ x?Z:Y m
CZV
$Zgzz1Q÷w®Ðpqg ÷
á îG
0E
x ÓKZeYZ®c*
z)YiäY …ZzY 1zZx ÓgzZ&Y xîSx «
JY xāJ
V΄e
,
Ö ZŠ ~&£Zg 3Zzfc]| îSs§ÅG™gzZY 1zZÔY fÔx Z™Y m
#
ÅM»'
CZÃ?£
Л.ŠG!
i WÑ ê Z îœ YdZ„
6
,
ugzZ ð⠁
Û ðZ ‚
Û Z,j~gñZx ÓÆeYœC
Ù äVMs§
,
Ö ZŠ7Œ
#
Xˆ¿gŠã
CÅ ZBeY6
,
öâ
Û ÅXs§Å:{IZÆ]|gzZM»'
Û *0
+
ËZe]|
Ð .Å
ÆeYgzZÝ°ZP ?dZ=gzZ ºZ¯Zg¦ ê › Z îGœ!Yñîi
+
ZgzZ+−ZzÔ { +
E ‚ Z LZgzZ
Xì @
*
™[™s§Å{ E
+‚ Zx Ó
! } M X ñ⠁
Û «x`
ZgzZ ñ⠁
Û wJÃø[ÅyZ \¬zug nvZ

V12.02.25

sg ¬» ZB[ÂgzZM
K,
FÅ_bZ
Ü1 Z
# ^ Xì·ù »x¯gzZÝy!*
i !²gzZì 'Ãg
$uz yWŒ
Û Ñ »"7
,
y!*
i !²
[«Рƒ
 Ìä ë÷ DƒŠ ã
CÅx¯Žì m1( ]ÜŠGª) Âq
Zq
Z Âì F
m1¿LgLg™hŽÃ]ÜZ^b§TQì H™fÃcÅݪŠG~s÷Zy
E

]~Tì H™fÃcÅx¯å~ ðB Zy[ ~uzŠ KZäë b§ÏZì @
*
¯x¯ªì
E
Xì H™fÃ~pÅ[Z²Z~yZgzZx lZÅ÷zÌZÔs
# ŸzÅîG
0Ò›¢z)Z
ÃcÅïZú(áZzä™spÃ[Z²Z)áZzäƒiZ0
+
ZW
,
Z6
,
÷zÌZˆÆKx¯gzZÝ
ÌŠ Z ÌŠ Z¦Z ÅkZgzZì @
*
ƒÁp ÖZ {íf k0*
ÆW¤ðZ’Zèa[ZXì H™f~ïZ¶Zy
Ætè°Z¸QXì H™fÃVß VÐp ÖZÆ9( ŠêO) °w&sÜäënkZXì Cƒ
gzZ yTÅp ÖZā @
*
ì H™f ~ g
$Š qÑ!*
Y Z`
ÑZ yÃg
$Š qZ àZz p ÖZÆ9Šê Oc Y Z`
Z
Å9ŠêOD¨
¤Z
# XƒZatØ»¿gzZ b &Z KZ)g fÆg
$Š qZB‚B‚Æ“
WŠ Z¦Z
yæ!*
ggzZBh
+
× Oë ÂñY c*
'
J7
,
Bh
+
× [ZÂì[|7
'
,
Ãg
$ŠqZ(àZz9ŠêO)gzZVßV

X ÷ñÑ~]:ÓZz[ Z1ÑZ
G
G
$
$

Ò
Ð

Ò
Ð
5
5
Å°Z ¸gzZ[ Z1Z öG ä ë Âì y‚ W −7
,
ðZ ¸gzZ[Z1Z öG cW¤[ ZˆÆ[ ÂkZ

ëZÆèzsÜW¤èaˆÆ"7
,
[ ÂtXì Hï÷
á ~s÷Z°Z ¸yÃ_bZÂx Ó
n Æ kZ  ñYW Ìwe w1 !²Ã W¤ ā÷ Te ë [Z  ì [ |7
,Ã °Z¸
H
A-#Z6
G
.F
H3E
,
gîm{gzZÔ²Z ° xæZ y
ñÑ pÖZÆ 9¬āì HíZm
,
eÐ iZ0
+
Z kZÃiàs ï
G
$

Ò
Ð
5
XìHk
,
’ÌÃpÖZ öG~ˆQgzZ÷
™ ¯ã¹]gzpq
ZЊæÅpÖZÆàsÙCāì Y™Šc*
bSZB‚Æã‚WÃpÖZyZW¤
#
-H
A
G
E
.
H
F
3
!²nÆY CЊæ ÅpÖZ ZáZz äY ñ0*
~ àsq
Z Å ï Z b§kZ ñ‹ÃŠ*Z
kZ Âì 'Ãg
$uzyWŒ
Û ÂÑÝZā H™f¬ā 6gzZÇñYƒy‚W **
™wew1gzZ**
¯¿
ÆY Z`
ZÆ]c*
Wā @
*
ì*
@Y c*
Zz™Y Z`
Z »°Z¸~è°ÜxÓ~ yWÅ!*
Y Z`
ÑZ y~y
WÆkgÃ
XƒZa™ÅˆyWŒ
Û B‚B‚
5Å!*
ógD
+
~W¤Ž ½i§tāì lgZ*Ðx Z™{E
+‚Zx H
ì@
*
™Za]g '6
,
!²óg åG

V12.02.25

#
-H
A
G
E
.
H
F
3
÷D™qzÑs÷Zyë[ZWX N¯yzçB‚B‚ÌÃiàsï ZgzZNCZgz¢
-8™ Zt·<Ñì +Š ~y
nÆJ
#
Ö ªèa x ©ZÆ x?Zz > }Z é<XE
W » *Š xsZ +Š
+Šā¶
tÕÅT Š
HH7³ÃùZgfÆyZ1Š
Hc*
Š™ãZzÃÌZ ÅÜÑx ©Z Z®÷‰ }g @
*
Z
bŠ öRÅ äCZ ._Æ ]ÑqÃb‚zgzZ *
*™³Ãœ£Ô ìg ¿.
Þ ‡n Æ J
#
Ö ªxsZ
Xì ?Š Åw)zŒÆÅzmvZ-t·<Ñ
4G
&ŠxEā 埻 »‰
ÆTñYc*
J7
,
Ãx Zú~‰
Ü zÁÐ ÁgzZy‚WÃîG
0E
Ü z~]Ñqñƒs$
+
Xì ; g Y @
*
ƒ~Š ¬»wEZÆkZ^^ì Š
HV~yC
Ù ` W,
MÚZˆ0~g6~g øwEZ»R
,
Ûn
y WŒ
Û ÃVÍßgzZ HIÃy!*
i! ²nÆx¯ ÂñYH[ æÐxŠ Wµā HêZ
# äg ÇŠgz6
,
}g ø
Š ̬»KgzZ"7
,
»›[ZÑ y‚ W»Az™]zˆÅyWŒ
Û á!F†û³ Ïö³ Öû] àø³ Úô †ø³ Š$ nøiø^³ ³ Úø]æû ðö †ø³ ³Îû^³ ³ Êøc*
ÃÝq
ZgzZì·ù»x¯gzZÝy!*
i! ²X Ù¿6
,
kZā @
*
−Ãx¯Æg ÇŠgz6
,
LZëāìt Ÿ»
¯ÝZuzŠÆ™sp
{)z ]çûeö†ø•ø(^eø†ø•øÐ hø†ø•øgzZ hø†ø•øÐ^e÷†û•ø‰Xì YYc*
E
4F
7
?-G
yZ ÅÝ÷ T e −7
,
\WŽ Dt ì @
*
Y ¹s Z çOwÃçE
*n ÏZì *
@Y ¹sÜÃ]ZpÆÝ
zz ÅVç»ñƒ s$
+
1÷ _ Y èÁÂg Ñ"6
,
sÜDX ÷ë sÜ&ì 0ÆV=p
ā@
*
K{g !*
zŠÆ™y‚ W._ÆŠ Z¦Z Åx ZúgzZ] Ñq{ŠŽñëÃckZ ÅÝā HkCäëÐ
X ñYƒy‚ Ww”»Ô²xE
àS»]bÖg Ñ" ~ ZB [ Â n kZì @
*
Y wÈ~¢] !*
Ðzz Åsz^y¨
KZ » ` W
ZÃ[ ÂKZ ä ëЊæ ÅR
,
Ûì @
*
Yƒy‚ W **
™Š c*
gzZ?6
,
Åy!*
i! ²Ð Tì Š
HHx ÈZ
4gH
& zZs Z¤
5G
ÎE
X NYƒ„
 k~‚fÆD¨
¤°Z ¸ā @
*
ì HwEZ Ì»æE
/
gzZ÷Š8
g
™] *
!ŽèYNY ñŒ]ZpÆÝñO ÅäZ IgyZŠ¤
/
¡Ã\Wāì ÅÒÃä ëwzZ
Xì CW„B‚Ɖ
Ü z]g '~y!*
i! ²%Zì *
@Yƒy‚ WÌ**
™Š c*
ÃkZì CYW
÷ïŠg ;È™g eÐV7ëÅÎZ¤
/
! ²1÷T ew”»DÐÔ²kg ZævßÒZ
gzZ ¨Y 0/Š{Š ¯gzZ y‚ Ww”» y!*
i ! ²n Æ \WÐ lz» kZ ~g øā ÷ D™yZ ë
( }W )X}Š™™n}g øÃkZ \¬vZāì ¬ŠÐ\¬vZ
V12.02.25

Slide # 1

Topic No 1.0

] q ˜Z

Slide # 2

] q ˜Z

Topic 1.0

Sub Topic No 1.1

ÌZÔ äZzn¾Ô qçñÔp°

www.tawwabeen.org

1

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.1

n¾Ô qçñÔp°

Slide # 3

] q ˜Z

] q ˜Z

Topic 1.0

Xì ~gz¢'Y»VzqP¬Ðä™qzÑÃDC
Ù
ÌZ ( 5) äZz( 4) n¾( 3) qçñ( 2) p°( 1)
Ð ß }uzŠ Ãß q
-Z )g fÆ Tì x **
» D,Z s÷Z D:p°
Üø×ô ³Âø Ð ^Û÷³×û³Âô ‰ƒx¥( i§»ä¯+ZuzŠÐ+q
-Z)i§»ä¯
Xì s÷ZDx **
»~pŠZ® ܺÖô^ÂøÐÜö×øÃû mø gzZ Üö×øÃû mø Ð Üø×ô Âø
ì CYÅcÐY ¯gzZ^ÅÝ~DkZìÝqçñ»sÜD:qçñ
NY M −7
,
,
6
gî9pÖZxÓā **
XÐtÅ+~[²x¯Ã‚fÆD¨
¤:n¾
Sub Topic 1.1

n¾Ô qçñÔp°

Slide # 4

] q ˜Z

Topic 1.0

X ÷wZ ¸ZZ~}g !*
ÆäZzÆs÷ZD:äZz
ï~zC
Ù ›0f ç]| ( 2)

'¨ÔZZ]| ( 1)

ïãi â –y¢1Z]| ( 4) ï1Zx â Z]| ( 3)
!^âøçûeö]ø çövûß$ Ö]æø Ýôçû×öÃöÖû] Ý% ]ö Íö†û’$ Ö]ø āì!k»! ²:ÌZ
ì \!*
»xEègzZì Vâ ÅxEsÜ:ÀF
,
ì@
*
ƒËÚ−Z ÂÐ V â b§Tª
÷D Yñ ¯ßgzZ\Ð sÜb§ÏZ
www.tawwabeen.org

2

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 5

] q ˜Z

Topic 1.0

] q ˜Z

Topic 1.0

Sub Topic 1.2

x lZ&ÅÝ
( x lZ )

Sub Topic 1.2

x lZ

Slide # 6

Ý

ƒŠ
Hc*
¯nÆpq
-ZŽì Â{zÝ
÷6
,
n&]ÜÆy!*
i! ²
÷ ( 2) ÌZ ( 1)
c*
0*
:: â i ðÃ~ Tñ C pxŽ ìÝ{ z ÌZgz Z ÷ ëÃx **
ÌZ : ÌZ
º Öô ^ ìø ( º‚ mû ‡ø ‰ñ Y
{)z‚
sw ( 3)

Ì: â i ðÃ~kZgzZ ñ C pxŽìÝ{z÷gzZ÷ëÃx »÷:÷
X ~: â iñƒ}g ¦
/
äŠ%q
-ZkZ ÅŠæ †ø’øÞø‰ñYc*
0*
( ÑZzäW )w( {ŠŽñ)wq ( ZƒZg ¦
/)èâ ÷&äâ i :^â
www.tawwabeen.org

3

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.2

x lZ

Slide # 7

] q ˜Z

Topic 1.0

„Å÷Ðg ±ZÆÔgzZ]mZ
t÷( 2)µ÷( 1)
ƒx¥**
ƒc*
**
™ »x »ËÐTì ÷{z:µ÷
-ZkZÅŠæ)†ø’øÞø‰
( Š%q
-Z {zÇñYc*
ì*
@Y) göaø„ûmø( äŠ%q
ƒx¥*
*™: c*
**
ƒ: »x »ËÐTì ÷{z:t÷
( äŠ%q
-ZkZ ÅŠæ7)†ø’øÞø^Úø‰
( Š%q
-Z { zÇñY7c*
*
@Y7) göaø„ûmøŸø
Sub Topic 1.2

x lZ

Slide # 8

] q ˜Z

Topic 1.0

~p~÷Ð%+
$Æï¬

ñYW~pÅ[Z²Z~Ýá ZzˆÐW
,
ZÆTì {zï¬
F÷( 2)[c÷( 1)
F
ñYw$
+
Ð%$
+
Æï¬y
W »Tì ÷{z:[c÷
Üû×øÃû mø ÜûøÖ ( Üø×øÃû m$ àûÖø ( Üö×øÃû møô ‰
á$
+
:Ð%$
+
Æï¬y
W »Tì ÷{z:F

àøÛû×øÃû mø ÜûÖø ( àøÛû×øÃû m$ àûÖø ( àøÛû×øÃû mø ‰
(¢q/
$¸¦gzZT
$¸/
$¸¦)\zŠÆqgp÷(w!c*
ƒx¥)èâ÷
X ÷F
F szwx ÓgzZx¥¢q%Z÷gzZ
www.tawwabeen.org

4

V12.02.25

www.almuallim.org

x lZ

Sub Topic 1.2

] q ˜Z

Slide # 9

Topic 1.0

x lZÅ÷Ðg ±ZƶÃ
w!÷( 2)x¥÷( 1)

ƒs§Å¶ÃÚÅkZgzZƒx¥¶Ã»Tì ÷{z :x¥÷
Xì x¥ º‚Úô ^uø¶Ã~wVkZ ( ã0*
äæq \ ) ð÷ ^Úø º‚Úô ^uø hø†ôø ‰
ƒs§ÅwBÚÅkZgzZƒ:x¥¶Ã»Tì ÷{z :w!÷
( ÅŠúˆÅŠæ) º çûÛövûÚø †ø’ôÞö ( ã0*
H\ ) ðº ^Úø hø†ôö‰
Š
akZì s§ÅwBLZÚÅ÷gzZ7gÃè¶Ã~VÓyZ
X ÷w!÷Ô †ø’ôÞö ( hø†ôö
ì@
*
ƒÌZå {zgzZ÷ëÃá Zzä™x »¶Ã:^â
x lZ

Sub Topic 1.2

] q ˜Z

Slide # 10

Topic 1.0

p°Åsw
p)ìÝ{zswgzZ÷ëÃ}g )sw
‰ñ M :™%ñ5ÆÝ}uzŠ
ÜûøÖ

áû]ø

á$ ]ô

oûÊô

oÖF]ô

àûÚô

Çñ M 7™pÆyZJ
-‰
Ü zkZÐN57ÝðÃZuzŠB‚ÆyZJ
-Z
#

èô ÊøçûÓöÖû] oÖø]ô èô ßømû ‚ôÛøÖû] àøÚô lö†ûËø‰ø‰

HM ~™pÆ oÖF]ôgzZ àûÚô [Z ( J
-†ÃÐÜæä~H^)
ó L LpÆàûÚô
ó óJ
- L LpÆoÖF]ô ó Ð
www.tawwabeen.org

5

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.2

x lZ

] q ˜Z

Slide # 11

{szw

Topic 1.0

:WÃszwZyZgzZ÷D B{szwÔszwx ÓJ
- c*
™áгZ
÷`| 7
,
ëx lZÅTì á
CÝÐä5~
( 25) Š Z®9½zw

GÒ‡‘½zw
( 3) Š Z® ï

÷TgŠŽñ~^-Z ÒZŽ ÷szw{z:9szw
DƒspñƒD ¯ÝZuzŠÐÝq
-Z ÒZŽ ÷szw{z:Aszw
cpgŠ c*
÷p ( ] ( æ {zgzZ Tg7~^-Z KZ ÒZª÷Tg
X ÷D™ ZŠ Z~~g F[²IZāŽ ÷ë pû]æø
tÝZgŠākyYÂñ M ÃuÃtZ
# pì @
*
ƒÁ‚å³ Z :^â
÷szwµ Zµ ZVâzŠtq
-Š 4
,
Ɖì {Ä
Sub Topic 1.2

x lZ

] q ˜Z

Slide # 12

Topic 1.0

9ÅszwÐg ±ZÆ
•wx°gzZ
•w
á
º ç$ ßøÚö

º ‚$ ŽøÚö
swª( szwá Zzh
+
Ÿ)
hö hû …ø Dh% …ø)uÃZuzŠÁ‚

D ºèÛ$ •øE7 ºÝçûÛö–ûÚø
áöƒö]ö:‰ szwá Zz
áô^jøÛ$ •ø

Dhº^jøÒôE7zŠ

Õº†ùô vøjøÚö

àºÒô^‰ø

D麆øŠûÒøE k
,
i …º çûŠöÓûÚø
Øôeô]ô:‰ szwá Zz
áô^iø†øŠûÒø
Dh
,
izŠ
õ ^jøÒôEk

ƒ:•
wðÃ6
,
T
~‚ûÖô^ìø‰

DºèvøjûÊøE '
,
i º|çûjöËûÚø
gøjøÒø:‰szwá Zz
áô^jøvøjûÊø
D^e÷ ^jøÒôE '
,
izŠ

ñW:~™ ñW~",
7Žì Á‚yâ{ z+à:^â
www.tawwabeen.org

6

V12.02.25

www.almuallim.org

x lZ

Sub Topic 1.2

] q ˜Z

Slide # 13

Topic 1.0

szwPá ZzäƒwEZ~]g „! ²
(c )

Ù

( ‰)

Õ

( 7¦
/
Ù )
C

àûÖø

(ā @
*
)

oûÒø

Í

( gzZ )

æ

( cn)

l

(āt)

áû]ø

( 7)

ÜûÖø


/Z )

áû]ô

(}Z)

pû]ø

(}Z)

^mø

( Ð)

àûÂø

( ~)

oûÊô

( 7)

Ÿø

( 7)

^Úø

(B‚)

h

( ï) ‚ûÎø

( c*
)

Ýû]ø

( c*
)

(J
-)

oÖF]ô

(} Z)

^mø]ø

( Ð)

àûÚô

( c‰
Ü z) „ûÚö

(āl» ) k
ø nû ³þøÖ ( G)

á$ ]ô

( G)

á$ ]ø

( ñZÎ)

]‚øÂø

(c‰
Ü z)„ûßûÚö

Ü$ $ö

( ÒZ )

( ñZÎ)

¡ø³þìø

(‰
Ü zT)áûƒø]ô (d
$k)Í
ø çû‰ø

(}Z)
(p)

^nøâø
à$ Óô³þÖF

www.tawwabeen.org

( Q)

æû]ø

( :)

h$ …ö

(ā c*
Í Eá
$ ^ø³Òþ ø ( ñZÎ) ^ø^uø ( h+÷á )

7

V12.02.25

Ø$ ÃøÖø

(Z
#)

^Û$ Öø

(6
,
) o×FÂø

(J
-VŒ)

oj# uø

www.almuallim.org

Slide # 14

] q ˜Z

Topic 1.0

] q ˜Z

Topic 1.0

Sub Topic 1.3

ÃÔg]ÔæY

Sub Topic 1.3

ÃÔg]ÔæY

Slide # 15

x lZÅÌZ
÷9&ÅÌZ
ÃÌZ ( 3) g]ÌZ ( 2)
æYÌZ ( 1)
ñYc*
¯ÝðÃÐkZ „:gzZ ¶ÐËŠp Â:Žì ÌZ {z:æYÌZ
ïº ‡ø†ûeø Ô Øönû eô^øe]ø Ô Üönû âô]†øe]ô ( Œº†øÊø‰
^Û÷×ûÂô‰Vƒ‘
WßFÐkZp¶:ÐËŠpŽì ÌZ {z:g]ÌZ
Vƒ‘
WßFÐkZgzZ ¶ÐËŠpŽì ÌZ {z:ÃÌZ
áøçûÛöÖô^Âø ( áô^ÛøÖô^Âø ( ܺÖô^Âø ‰
÷÷bgzZÌZb{z÷D™Ã,q{g !*
ÁiZ ÁÐg]ÌZ[²IZ:^â
www.tawwabeen.org

8

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.3

ÃÔg]ÔæY

Slide # 16

] q ˜Z

Topic 1.0

“Ðg]ÌZ
÷b á ZzW
4÷( 6)%Z÷( 5) Ô÷( 4) åC9E
÷( 3) qg p÷( 2)èâ ÷( 1)
ñC~}g !*
Æ: â iñƒ}g ¦
/
Žì ÷{z:èâ ÷( 1)
( äŠ%q
-ZkZ ÅŠæ) †ø’øÞø‰
ñC~}g !*
Æ: â i{ÒW c*
{ŠŽñŽì ÷{z:qg p÷( 2)
( Š%q
-Z {zÇ}™ c*
ì@
*
™Šæ) †ö’ößûmø‰
qg p÷t%ZñYŒ~èâg ïZ»x »Ë~Tì ÷{z: åC9E
÷( 3)
( äŠ%q
-ZkZÅŠæ7) †û’ößûmø ÜûÖø‰ì á
CÐäÎó ó ÜÖL Lsw6
,
Sub Topic 1.3

ÃÔg]ÔæY

Slide # 17

] q ˜Z

Topic 1.0

ñYŒ~wc*
wqÔg ïZ»x »Ë~Tì ÷{z:Ô÷ ( 4)
( Š%q
-Z {zÇ}™ c*
ì@
*
™Šæ7) †ö’ößûmøŸø‰
ñYc*
Š¬»x »Ë~Tì ÷{ z :%Z÷ ( 5)
( Š%q
-Z ™Šæ) †û’öÞû ]ö‰
ñY»zgÐx »Ë~Tì ÷{z :4÷( 6)
( Š%q
-Z ™Šæ: ) †û’ößûiø Ÿø‰
www.tawwabeen.org

9

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.3

ÃÔg]ÔæY

Slide # 18

] q ˜Z

Topic 1.0

“Ðg]ÌZ
ÌZb á ZzW
G
E
E
$
©
{
I
5 Ì
îOE
0k!Ú (6)!WÌZ(5)søÌZ(4) ÿG
Z(3)wBÌZ(2)¶ÃÌZ(1)
ì Zƒx »ÐTñC~}g !*
Æ]Z f +ZŽì ÌZ {z:¶ÃÌZ ( 1)
( ÑZz䙊æ) †º‘ô^Þø ‰
ƒµZz÷»¶Ã6
,
TñC~}g !*
Æ]Zf +ZŽì ÌZ{z:wBÌZ( 2)
( ÑZzäYHŠæ) …º çû’ößûÚø‰
G
E
E
E
$
©
{
4
&
5
G
4h E
}™C
Ù ªCŠc*
iÅÚïE
ÅVzuzŠ~]Zf ˎìÌZ{z: ÿG ÌZ(3)
( ÑZz䙊æ{Š c*
i )†ö’øÞû ]ø‰
Sub Topic 1.3

ÃÔg]ÔæY

Slide # 19

] q ˜Z

Topic 1.0

}™ãZzÃ( c*
Ü zÆäƒx »Žì ÌZ {z:søÌZ ( 4)

÷9zŠ ÅsøÌZ
yksø ( 2) yâ isø ( 1)
(‰
Ü z»ä™Šæ) †º’øßûÚø‰ñC: â i »äƒx »Žì ÌZ {z:yâ isø
((Åá
ˆ ) ‹º×ô rûÚø‰ñC(Åäƒx »Žì ÌZ {z:yksø

}™ãZzÃWZzc*
á M ÆäƒÆx »ËŽì ÌZ {z:!WÌZ ( 5)

( !W »ä™yizªzi Z F
,
) áº]ˆønû Úô ( !W »Ýzgªr Zl
) º|^fø’ûÚô ‰
Ðå Út~kZāñC0Æ]Z f +ZŽì ÌZ {z: îOE
0kI!Ú ( 6)
( ÑZzG
gå ) ĺnû Ûô‰ø‰ìŠŽñ

www.tawwabeen.org

10

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 20

] q ˜Z

Topic 1.0

Sub Topic 1.4

yTÅ-Zszw)h fÆyiz

Sub Topic 1.4

yTÅ-Zszw

Slide # 21

i§»% ïyiz

] q ˜Z

Topic 1.0

ñYÑïyiz»Tì Â{zyziñ
Ù ( Å Ô Í ÷tszw{zgzZñYÑïyiz)g fê÷ëÃV¯wyZyZö
÷ëÃ]Z
iz]»wm{gzZ^A
$%ÅszwÆÂË)gfÆyZö:yiz
»% ïyizgzZì *
@YÑïyiz)g fÆÙ ( Å Ô Í »]ÜÆy!*
i! ²
yziñ]Z
iz]»wŽ ª,™ÉÃyZö™NŠ^Åyziñāìti§
yiz
º Ãû Êö
Ø
www.tawwabeen.org

‰zŠ Î6
,
yZö„z÷6
,
yziñ
yiz
yziñ
yiz
ºÜ×ûÂô
º Ãû Êø
Ø
Ø
º‚Ãû eö
º Ãû Êô
11

V12.02.25

yziñ
xºjûÊø
www.almuallim.org

yTÅ-Zszw

Sub Topic 1.4

] q ˜Z

Slide # 22

Topic 1.0

ì HgHKãgzZyZöÃÝÙ ( Å ( ÍnÆyTÅ-ZszwäVAÜ
ǃ-Z{zñW~¨£ÆÝ Ù ( Å ( ÍswŽ

ǃÐ~]â ´c*
{Z
+Zi{zƒ:~«£ÆÝÙ ( Å ( ͎gzZ
Ø
º Âô^Êø yiz» ܺÖô^ÂøgzZ غÃû Êô yiz» ܺ×ûÂô ‰

ŽÔÐ}ÝÃÃkZƒ~«£ÆÝÃÆyZöswŽg0
+
ZÆyziñ

ƒ~«£ÆÝxÑswŽgzZÐ}ÝÐÃkZƒ~«£ÆÝÐsw
غÃû Êô yiz» Ü
º ×ûÂô ‰Ð}ÝxÑÃkZ
Ð}ÝxÑÃ XXÝL gL zZÝÐ Ã XXÙLLgzZÝÃ Ã XXÅL L~wVkZ

X Çñ YH{Š c*
i Ì~y Zösw„zǃ {Š c*
i~yziñswŽ :^ â
yTÅ-Zszw

Sub Topic 1.4

] q ˜Z

Slide # 23

Topic 1.0

yTÅ-Zszw
]â ´&{Z
+Ziszw

îG
0ÒuZszw

yiz

yziñ

B

…”á

Ø
º Ãû Êø

º†’ûÞø

]

hÅ

ºØÂô^Êø

º eô^Âø

á(æ(]

hlÕ

áøçû×öÂô^Êø

áøçûfö iô ^Òø

p

Ý…Õ

ºØnû Ãô Êø

Ü
º mû †ôÒø

]

hlÕ

ºØÂô^Êø

gºiô ^Òø

www.tawwabeen.org

12

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.4

yTÅ-Zszw

Slide # 24

] q ˜Z

Topic 1.0

yZizZÆÌZ
°wõ0*
ÌZ
wV
yiz
غ×ô ×øÃû Êø
÷º†ôÛøvûqø

°wg eÌZ
°w&ÌZ
wV
yiz
wV
yiz
ÙºˆøÖû‡ø
غ×øÃû Êø
ܺ×ûÂô
غÃû Êô
~Š Z®MyZizZÆÌZ {z´ÆkZì c*
Š™™fÃyZizZë ZgzZ ðZ’ZÆÌZ
°w õ0*
gzZ g e gzZ &yZizZÆ æY ÌZXƒ Ãc*
g] c*
æY ÌZ { Zp÷
X ÷Dƒ°wg egzZ&sÜyZizZÆÃgzZg]ÌZp÷Dƒ
÷ë ϪÃX÷._Æ{°‡gzZY ¯yZizZ‰ÆÌZ { z´ÆkZ
X ÷릁ÃX÷ñƒx¥ÐwEZÆ[²IZ‰gzZ

www.tawwabeen.org

13

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 25

] q ˜Z

Topic 1.0

Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷Ðg ±ZÆyiz

Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷

Slide # 26

yZizZÆ÷

] q ˜Z

Topic 1.0

^Åyziñªìi§»%ïyizÆÌZŽìi§„z»%ïyiz»÷
zŠÎ6
,
yZö„z÷6
,
yziñ]Z
iz]»wŽgzZz™ÉÃyZö™NŠ
yZizZÆèâ ÷
yiz
ØøÃøÊø
Ø
ø Ãö Êø

yziñ
xøjøÊø
Íø†öø

yiz
ØöÃøËûmø
ØöÃö Ëûmø

yziñ
xöjøËûmø
Íö†öŽûmø

yiz
ØøÃøÊø
ØøÃô Êø

yziñ
†ø’øÞø
ÄøÛô‰ø

yiz
ØøÃøÊø
ØøÃô Êø

yziñ
hø†ø•ø
gøŠôuø

yiz
ØöÃö Ëûmø
ØöÃøËûmø

yziñ
†ö’ößûmø
ÄöÛøŠûmø

yiz
ØöÃô Ëûmø
ØöÃô Ëûmø

yziñ
hö†ô–ûmø
göŠôvûmø

yZizZÆqg p÷

÷D Y0[Z1ZZÐä5~:WÃyZizZÆqg pgzZèâ :^â
www.tawwabeen.org

14

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷

Slide # 27

] q ˜Z

Topic 1.0

[Z1ZÐzzÅ]»wZ,
6ÝÐ

ŽÐzzÅ]»wZÅÝг7
,
Æ™ ¦Ãqg p÷gzZèâ ÷¤
/Z
X ÷ë[Z1Zb ~b ˜Z Ås÷ZDÃyZgzZ÷b {z÷ÙyZizZ
÷_7
,
s
# ŸzÅ[Z1Z ( 6)  M
ØøÃö Êø

‰ì ZƒwEZ b§&yiz»èâ
ØøÃô Êø

ØøÃøÊø

‰ì ZƒwEZ b§&Ìyiz» qg pb§ÏZ
ØöÃö Ëûmø
ØöÃô Ëûmø
ØöÃøËûmø
ì Cƒsp•
wÅÝÐsÜ~qg pgzZèâ ª
Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷

Slide # 28

] q ˜Z

Topic 1.0

ÆäƒZÝÐÂñYÑ1™5+ª» qg pgzZèâ Z
#
) !*
֑[!*
6ÃyZ÷Ù6sÜ1Âe“
W[!*
Ã) 9¯
(L
ØöÃøËûmø ØøÃøÊø ‰B‚ƍ÷yiz&Æqg pÐèâ ÷ ØøÃøÊø [Z
ØöÃö Ëûmø

ØøÃøÊø ‰B‚ÆL Ô ØöÃô Ëûmø ØøÃøÊø ‰B‚Æ{Ÿ

֑[ !*
&ÃyZ÷‘
WL
Ã3Æqg pÐèâ ÷ ØøÃøÊø Z®
3
2
1
ØöÃö Ëûmø ØøÃøÊø
ØöÃô Ëûmø ØøÃøÊø
ØöÃøËûmø ØøÃøÊø
www.tawwabeen.org

15

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷

Slide # 29

] q ˜Z

Topic 1.0

÷yiz zŠÆqg pÐèâ ÷ØøÃô Êøb§ÏZ
ØöÃô Ëûmø ØøÃô Êø‰B‚Æ{Ÿ( ØöÃøËûmø ØøÃô Êø ‰B‚ƍ
֑[!*
zŠÃyZ÷L
à 2 Æqg pÐèâ ÷ØøÃô ÊøZ®
5
4
ØöÃô Ëûmø ØøÃô Êø
ØöÃøËûmø ØøÃô Êø
ØöÃö Ëûmø ØøÃö Êø‰B‚ÆLªìyizq
-Z» qgpÐèâ÷ØøÃö Êø b§ÏZ
֑[!*
-ZÃkZì L
q
à 1 » qg pÐèâ ÷ØøÃö ÊøZ®
6
ØöÃö Ëûmø ØøÃö Êø
֑ [ *
!b ÃyZ ( ÷W
‘L
Ãb Àt)
Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷

Slide # 30

] q ˜Z

Topic 1.0

BVgzZyZizZÆ[Z1Z ( 6) {gÃè
ØöÃö Ëûmø ØøÃøÊø
†ö’ößûmø†ø’øÞø
ØöÃö Ëûmø ØøÃö Êø
Íö†öŽûmø Íø†öø

ØöÃøËûmø ØøÃøÊø ( 2)
xöjøËûmø xøjøÊø
( 6) ØöÃô Ëûmø ØøÃô Êø ( 5)
göŠôvûmø gøŠôuø

( 3)

ØöÃô Ëûmø ØøÃøÊø
hö†ô–ûmø hø†ø•ø
ØöÃøËûmø ØøÃô Êø
ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø

( 1)
( 4)

÷Ùp ÖZZ¼ÐkZ~Éc[Z1Z {gÃè:^â
ì Ù ÄößøÛûmø ÄøßøÚø(Å xöjøËûmø xøjøÊø ª
Å ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰øgzZ÷Ù gö×ö_ûmø gø×ø›øgzZ Øöìö‚ûmø Øøìøø(Å †ö’ößûmø†ø’øÞø
ì ÙÝö†öÓûmø Ýø†öÒø(Å Íö†öŽûmø Íø†öøì ÙÜö×øÃû mø Üø×ô Âø(
www.tawwabeen.org

16

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷

Slide # 31

] q ˜Z

Topic 1.0

\z/
¤Æ[Z1ZÐg ±ZÆ]»w
÷\z¤
/
&Æx¥èâ ÷


†ø’øÞø (xøjøÊø(hø†ø•ø

ÄøÛô‰ø Ô gøŠôuø

Íø†öø

÷\z¤
/
&Æx¥qg p÷

Íö†öŽûmø
†ö’ößûmø

hö†ô–ûmø
göŠôvûmø

xöjøËûmø
ÄöÛøŠûmø

å w!qg pgzZì @
*
ƒ6
,
yizÆ ØøÃô Êöåw!èâ ~[Z1Z {gÃè
{)z †ö’øßûmö ( ØöÃøËûmö gzZ †ø’ôÞö (ØøÃô Êö‰ì @
*
ƒ6
,
yizÆ ØöÃøËûmö
Sub Topic 1.5

[Z1ZbÆ÷

Slide # 32

] q ˜Z

Topic 1.0

]â ´Å[Z1Z {gÃè
7Zg†qg pgzZì 7Z b <èâ

hö†ô–ûmø hø†ø•ø

1

7Zb<ÌqgpgzZì7Zb<èâ

xöjøËûmø xøjøÊø

2

7Zx*qg pgzZì 7Z b <èâ

†ö’ößûmø †ø’øÞø

3

7Zb<qgpgzZì7Zg†èâ

ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø

4

7Zg†Ìqg pgzZì 7Zg†èâ

göŠôvûmø gøŠôuø

5

7Zx*Ìqg pgzZì 7Zx*èâ

Íö†öŽûmø Íø†öø

6

www.tawwabeen.org

17

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 33

] q ˜Z

Topic 1.0

] q ˜Z

Topic 1.0

Sub Topic 1.6

ÌZÐg ±ZÆszwŠ Z®
( x lZÒ)x lZ Å÷gzZ

Sub Topic 1.6

x lZÒ

Slide # 34

ì,
6n&ÌZÐg ±ZÆ( {Š â ) -Zszw

Ïð ( 3) ¦!*
g ( 2) O ( 1)
‚ºmû ‡ø‰Vƒ-Zsw&~Tì {z:O
†ºËøÃû qø‰Vƒ-Zswg e~Tì {z:¦!*
g
(@
*
ƒ7Ïð÷E÷†ôÛøvûqø‰Vƒ-Zswõ0*
~Tì {z:Ïð
÷9zŠzŠ Åq
-ZC
Ù Ð ~y Z
Bh
+
× O 2 ŠêO 1
'
Bh
+
× ¦!*
'
g 4 Šê¦!*
g 3
Bh
+
× Ïð 6 ŠêÏð 5
'
÷ëx lZÒÃyZá ZzsÜ
www.tawwabeen.org

18

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.6

x lZÒ

Slide # 35

BVgzZp°

] q ˜Z

Topic 1.0

غÃøÊø yiz ͺ†øÂø‰ƒ:Z
+ZiswðÃÐ-Zszw&~Tì {z:ŠêO
ƒZ
+ZiswðÃÐ-Zszw&~Tì {z:Bh
+
× O
'
÷Z
+Zi ÌÖ] gzZ åˆÛâ~kZ Ùº^ÃøÊû]ôyiz ͺ]†øÂû]ô‰
غ×øÃû Êøyiz †ºËøÃû qø‰ƒ:Z
+
ZiswðÃÐ-Zszwge~Tì{z:Šê¦!*
g
ƒZ
+ZiswðÃÐ-Zszwg e~Tì {z:Bh
+
× ¦!*
'
g
ìZ
+Zi l~kZ غ×öÃû Ëøiø yiz ºt†öuû‚øiø‰
غ×ô ×øÃû Êø yiz ÷º†ôÛøvûqø ‰ƒ:Z
+ZiswðÃÐ-Zszwõ0*
~Tì{z:ŠêÏð
ƒZ
+ZiswðÃÐ-Zszwõ0*
~Tì {z:Bh
+
× Ïð
'
ìZ
+Zi p~kZ غnû ×ô ×øÃû Êø yiz ‹ºmû …ô‚øßûìø‰
÷ë ó óx lZÒL LÃyZ6
,
gîx ¬÷9bÀt
Sub Topic 1.6

x lZÒ

Slide # 36

] q ˜Z

Topic 1.0

ì,
6nzŠ÷Ðg ±ZÆ( {Š â ) -Zszw

tø†øuûø‰¦!*
g ( 2) Üø×ô Âø‰O ( 1)
ØøÃô Êøyiz Üø×ô Âø ‰Vƒ-Zsw&~Tì {z:O
Øø×øÃû Êøyiz tø†øuûø‰Vƒ-Zswg e~Tì {z:¦!*
g
÷9zŠzŠ Åq
-ZC
Ù Ð ~y Z
Bh
+
× ¦!*
'
g ( 4)Šê¦!*
g ( 3)Bh
+
× O ( 2)ŠêO ( 1)
'
+Z iswðÃÐ -Z szw&~Tì { z :ŠêO
ØøÃøÊøyiz Íø†øÂø‰ƒ:Z
ƒZ
+ZiswðÃÐ-Zszw&~Tì {z:Bh
+
× O
'
XìZ
+Zi åˆÛâ~kZ ØøÃøÊûRyiz Íø†øÂû]ø‰
Øø×øÃû Êøyiz tø†øuûø‰ƒ:Z
+ZiswðÃÐ-Zszwg e ~Tì {z:Šê¦!*
g
ìZ
+Zi l~kZ Øø×øÃû Ëøiøyiz tø†øuû‚øiø‰ƒZ
+ZiswðÃÐ-Zszwg e~Tì {z:Bh
+'
× ¦!*
g
www.tawwabeen.org

19

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 37

] q ˜Z

Topic 1.0

] q ˜Z

Topic 1.0

Sub Topic 1.7

Ðg ±ZÆszw` Z×'
x lZ]‚Å÷gzZÌZ
( x lZ8)

Sub Topic 1.7

x lZ8

Slide # 38

x lZ]‚

ÃyZ~sÜ— ˜Z ǃ7C
Ù !*
ÐV©]‚yZÝðû÷gzZÌZ
X ֑x lZ8

Å ( 6)i|( 5)³**
3©E
µp ( 7) ýG
( 4)sŽ Z ( 3)wV( 2) 9( 1)
G
E
{
š
3
/Z :9/
ýG g$ zZ {ÄÔAswðÃ~«£ÆÝxÑgzZÐä
ØøÃøÊø yiz†ø’øÞø Ø
-ZswzŠ )
º Ãû Êø yiz†º’ûÞø‰÷ë 9ÐZÂVƒ: ( ‰q
kZ ƒAswðÃ~«£ÆÝxÑgzZÐä
/Z :³**
gzZsŽ ZÔwV/
÷x lZsf `gŠ ÅyZ÷ë³**
gzZsŽ ZÔwVÃ
www.tawwabeen.org

20

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.7

x lZ8

Slide # 39

] q ˜Z

Topic 1.0

÷ëwVÃkZ ƒc*
c*
î ZzAsw~«£ÆÝä
/Z :wV/
÷9zŠ ÅwV
ðc*
w V( 2 )

~zZzwV( 1)

ƒî ZzAsw~«£ÆÝÃÆTì {z:~zZzwV
ØøÃøÊø yiz Øø‘øæø ºØÃû Êø yiz غ‘ûæø‰

ƒ c*
Asw~«£ÆÝÃÆTì {z:ðc*
wV
ØøÃøÊø yiz †øŠømø غÃû Êø á‡æ†ºŠûmø‰

÷ësŽ ZÃkZ ƒc*
c*
î ZzAsw~«£ÆÝФ
/Z :sŽ Z /
Sub Topic 1.7

x lZ8

Slide # 40

] q ˜Z

Topic 1.0

÷9zŠ ÅsŽ Z
ðc*
sŽ Z ( 2) ~zZzsŽ Z ( 1)
ƒî ZzAsw~«£ÆÝÐ)ì { z:~zZzsŽ Z
ØøÃøÊøyizÙøçøÎø( غÃû Êø yiz ÙºçûÎø‰
ƒc*
Asw~«£ÆÝÐÆTì {z:ðc*
sŽ Z
ØøÃøÊø yizÄønøeø (ºØÃû Êø yiz ĺ nû eø ‰
÷ë³**
ÃkZ ƒc*c*
î ZzAsw~«£ÆÝxѤ
/Z :³**
/
÷9zŠ ų**
ðc*
( 2)
~zZz³**( 1)
³**
ƒî ZzAsw~«£ÆÝxÑ)ì {z:~zZz³**
ØøÃøÊø yiz çøÂøø( Ø
º Ãû Êø yiz çºÂûø‰
www.tawwabeen.org

21

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.7

x lZ8

Slide # 41

x lZ8

Slide # 42

] q ˜Z

Topic 1.0

] q ˜Z

Topic 1.0

ƒc*
Asw~«£ÆÝxÑÆTì {z:ðc*
³**
ØøÃøÊø yiz oøÚø…ø ( غÃû Êø yiz oºÚû …ø‰
ÅÃkZ ÂVƒAsw-ZswzŠ~Âˤ
Å/
3©E
3©E
÷ë ýG
/Z : ýG
Å
3©E
÷9zŠ ÅýG
Å ( 2)
Å ( 1)
3©E
3©E
yzHýG
tzGýG
Å
3©E
VƒAsw~«£ÆÝxÑgzZ Ã)ì {z:tzGýG
ØøÃøÊø yiz oøÎøæø( Ø
º Ãû Êø yizoºÎûæø ‰
Å
3©E
ÆT c*
VƒAsw~«£ÆÝxÑgzZÐÆTì {z:yzHýG
VƒAsw~«£ÆÝÐgzZ Ã
غÃû Êø yiz غmû æøÔØøÃøÊø yizpøçø›ø ( غÃû Êøyiz pºçû›ø‰
Sub Topic 1.7

÷ëi|ÃkZ ƒ{Ä~«£ÆÝxÑc*
ÐÔ Ã ¤
/Z :i|/
÷9&Åi|
x ÕäÉZi| ( 3)7Zi| ( 2) Y ÖZi|( 1)
ƒ{Ä~«£ÆÝÃÆTì {z: Y ÖZi|
Ø
ø ÃøÊø yiz†øÚø]ø ºØÃû Êø yiz †ºÚû ]ø‰
ƒ{Ä~«£ÆÝÐÆTì {z:7Zi|
øØÃøÊø yizØøòø‰ø ºØÃû Êø yiz غòû‰ø‰
ƒ{Ä~«£ÆÝxÑÆTì {z:x ÕäÉZi|
ØøÃøÊø yiz ðø†øÎø غÃû Êø yiz 𺠆ûÎø‰
www.tawwabeen.org

22

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 1.7

x lZ8

Slide # 43

] q ˜Z

Topic 1.0

÷ëµpÃkZVƒÆ½q
-Z-ZswzŠ~Âˤ
/Z :µp/
÷9zŠ ŵp
O µp( 1)

¦!*
gµp ( 2)

½q
-ZswzŠ~«£ÆÝxÑgzZÐÆTì {z:O µp
ØøÃøÊø yiz‚øÚø ( غÃû Êø yiz º‚ûÚø‰VƒÆ
ãU*
xÑgzZÐgzZ~«£ÆwÍ ZxÑgzZ ÃÆTì {z V¦!*
gµp
VƒÆ½q
-ZswzŠ~«£Æ
Øø×øÃû Êø yiz |øˆøuû‡ø ( èº ×ø×øÃû Êø yiz ºèuøˆøuû‡ø‰
Sub Topic 1.7

BV
†øfø‘ø
Øø‘øæø
†øŠømø
ÙøçøÎø
Äønøeø
çøÂøø
oøÚø…ø
oøÎøæø
pøçø›ø
†øÚø]ø
Øøòø‰ø
*]†øÎø
ø‚øÚø
ÙøˆøÖû‡ø
www.tawwabeen.org

x lZ8

Slide # 44

x lZ8ñZ,
'u
q
( ãU*
)w ( wÍ Z )w
s
h


Ù

æ

Œ
p
Ù
æ
Ñ
h
Å
p
æ
Å

p
Ý

p
Ñ
æ
p
æ
½

Ý
ð
Ù
ð
Œ
ð

Ñ


Ý


Ù
Ù
23

V12.02.25

] q ˜Z

Topic 1.0

-Zsw
9
~zZzwV
ðc*
wV
~zZzsŽ Z
ðc*
sŽ Z
~zZz³**
ðc*
³**
Å
3©E
tzGýG
E
3©Å
yzHýG
Y ÖZi|
7Zi|
x ÕäÉZi|
O µp
¦!*
gµp
www.almuallim.org

Sub Topic 1.7

x lZ8

Slide # 45

] q ˜Z

Topic 1.0

$‚d
V
$z~g ø ]]¤zY Cm
,
³:^â
s÷Zy~(www.almuallim.org)
B™i( Quiz)]ÑZÎÆ(Topic){´Æ

www.tawwabeen.org

24

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 46

Topic No 2.0

èâ ÷

Slide # 47

èâ ÷

Topic 2.0

Sub Topic No 2.1

x¥èâ ÷

www.tawwabeen.org

25

V12.02.25

www.almuallim.org

x¥èâ ÷

Sub Topic 2.1

èâ ÷

Slide # 48

x¥èâ ÷yZŠ/
¤

~äâ i¸¦
/
äŠ%q
-ZkZ H
~äâ i¸¦
/
äVzŠ%zŠyZ H
~äâ i¸¦
/
äVzŠ%ƒ
 yZ H
~äâ i¸¦
/
ä]gúq
-ZkZ H
~äâ i¸¦
/
äVÂgúzŠyZ H
~äâ i¸¦
/
äVÂgúƒ
 yZ H
~äâ i¸¦
/
äŠ%q
-Z ÂH
~äâ i¸¦
/
äVzŠ%zŠ ?H
~äâ i¸¦
/
äVzŠ%ƒ
 ?H
~äâ i¸¦
/
ä]gúq
-Z ÂH
~äâ i¸¦
/
äVÂgúzŠ ?H
~äâ i¸¦
/
äVÂgúƒ
 ?H
~äâ i¸¦
/
ä]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~H
~äâi¸¦
/
äVÂgúƒ
 ëc*
VzŠ%ƒ
 ëÔäVÂgúzŠc*
VzŠ%zŠëH
x¥èâ ÷

Sub Topic 2.1

Topic 2.0

$¸™èuZz
T
// // ½
// // ¦
$¸ /
T
$¸uZz
//
// ½
//
// ¦
¢q™èuZz
//
// ½
//
// ¦
¢q/
$¸uZz
//
// ½
//
// ¦
uœ1uZz
uœ1¦z½

èâ ÷

Slide # 49

ØøÃøÊø
¡øÃøÊø
]çû×öÃøÊø
kû×øÃøÊø
^jø×øÃøÊø
àø×ûÃøÊø
kø×ûÃøÊø
^Ûøjö×ûÃøÊø
Üûjö×ûÃøÊø
kô×ûÃøÊø
^Ûøjö×ûÃøÊø
à$ jö×ûÃøÊø
kö×ûÃøÊø
^ßø×ûÃøÊø

Topic 2.0

<g¨
1

I

kö×ûÃøÊø

WeBoth

We all

^ßø×ûÃøÊø

^ßø×ûÃøÊø

www.tawwabeen.org


/
You

kô×ûÃøÊø

You

kø×ûÃøÊø

She

kû×øÃøÊø

^Ûøjö×ûÃøÊø

Theyboth

Üûjö×ûÃøÊø

They

YouBoth

à$ jö×ûÃøÊø

You All

You All


/

™è

^Ûøjö×ûÃøÊø

YouBoth

{Š â


T

¢q

26

V12.02.25

™è

wq s

ØøÃøÊø

uZz

He

^jø×øÃøÊø

Theyboth

àø×ûÃøÊø

They

¡øÃøÊø ½

]çû×öÃøÊø

¦

www.almuallim.org

x¥èâ ÷

Sub Topic 2.1

Slide # 50

p°Å+

èâ ÷

Topic 2.0

½ÔuZzªA ^m{ŽÐg ±ZÆ]Z
iz]»wÃszwÆÝÌË
֊
3\14Ð÷C
$¸c*
**
ƒ/
$¸Ô™èc*
¦
Ù gzZì @
*
B+**
ĢqzT
$¸ 6
T

¢q 6
$¸ 3
/

™è3

$¸ 3
/

™è3

¢q/
$¸uZz

¢q™èuZz

$ ¸/
T
$¸uZz

$¸™èuZz
T

¢q/
$¸½

¢q™è½

$ ¸/
T
$¸½

$¸™è½
T

¢q/
$¸ ¦

¢q™è¦

$ ¸/
T
$¸ ¦

$¸™è¦
T

1uZz

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

÷DWuœc¦z½/
$¸z™è\2Æ
1
Slide # 51

èâ ÷

Topic 2.0

‘´ÅyZgzZyTÅVbÆèâ ÷
āì @
*
ƒx¥Ðä™g¨~Vbx ÓÆèâ
÷DYƒZa\Z}gŠÐ~p¼~T
$¸™èuZz+„q
-Z
Ðä™g¨~yZŠ¤
/
~g7Å{)z !†ø’øÞø !Üø×ô Âø! ØøÃøÊø
÷D YW~™±ŸZx Ó{ z
ñ Y 1™Š c*
b§hZÃyZ¤
/Z÷ðƒV´pŽ~T
$¸™èuZz[ Z
Ïñ Yƒx¥! l|
# ÙÅVbx Ó Â
ÏNY W™{e{eÌ‘´Åƒ
 gz Z
www.tawwabeen.org

27

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 52

]â ´ÅVb

èâ ÷

Topic 2.0

ZêC
Ù ª#
Ö ´ðÃÅ+~yZÔ ä]gúq
-ZkZ Hkû×øÃøÊø äŠ%q
-ZkZ H ØøÃøÊø
÷CB]
,
JgzZ÷k
Ž¶Ãå ]â ´sf `gŠìŠŽñ¶Ã{æ7p7ŠŽñ
Ö ´
#
ÀF
,
\ #
Ö ´
ÀF
,
\
Üûiö
äVzŠ%ƒ
 ?H
Üûjö×ûÃøÊø
]
äVzŠ%zŠyZ H ¡øÃøÊø

^Ûøiö

ä]gúq
-Z ÂH

à$ iö

äVÂgúƒ
 ?H


^Þø

kô×ûÃøÊø
^Ûøjö×ûÃøÊø

æû

äVzŠ%ƒ
 yZ H

^iø

äVÂgúzŠyZ H

à$ jö×ûÃøÊø
ä]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~H kö×ûÃøÊø
äVÂgúƒ
 ë c*
VzŠ%ƒ
 ë H ^ßø×ûÃøÊø

áø

äVÂgúƒ
 yZ H


^Ûøiö

äŠ%q
-Z ÂH

àø×ûÃøÊø
kø×ûÃøÊø

äVzŠ%zŠ ?H

^Ûøjö×ûÃøÊø

äVÂgúzŠ ?H

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 53

èâ ÷

]çû×öÃøÊø
^jø×øÃøÊø

Topic 2.0

‘´gzZyT

\

ìT
$¸™èuZz+à {ÐVá´ƒ

ØøÃøÊø

ì ¶Ã;gzZT
$¸™è½#
Ö ´ XX]ZZ~

¡øÃøÊø

ì ¶Ã;gzZT
$¸™è¦#
Ö ´ XXæZZ~

]çû×öÃøÊø

ìT
$¸ /
$¸uZz#
Ö ´/ ‚ XXlûZZ ~

kû×øÃøÊø

ìM@
*
Ö ´XXlûZZ gzZì ¶Ã;gzZ#
#
Ö ´Å½XX]ZZ~

^jø×øÃøÊø

ì ¶Ã;gzZT
$ ¸/
$¸ ¦#
Ö ´< <XXáøZZ~

àø×ûÃøÊø

ì ¶Ã;gzZ¢q™èuZz#
Ö ´< <XXløZZ~

kø×ûÃøÊø

www.tawwabeen.org

28

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 54

èâ ÷

Topic 2.0

ì ¶Ã;gzZ¢q™è½#
Ö ´ XX^ÛøiöZZ~

^Ûøjö×ûÃøÊø

ì ¶Ã;gzZ¢q™è¦#
Ö ´ XXÜûiö ZZ~

Üûjö×ûÃøÊø

ì ¶Ã;gzZ¢q/
$¸uZz#
Ö ´{g†XXlôZZ~

kô×ûÃøÊø

ì ¶Ã;gzZ¢q/
$¸½#
Ö ´ XX^ÛøiöZZ~

^Ûøjö×ûÃøÊø

ì ¶Ã;gzZ¢q/
$¸ ¦#
Ö ´ XXà$ iöZZ~

à$ jö×ûÃøÊø

ì ¶Ã;gzZ1uZz#
Ö ´)*XXlöZZ~

kö×ûÃøÊø

ì ¶Ã;gzZ1¦#
Ö ´ XX^ÞøZZ~

^ßø×ûÃøÊø

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 55

èâ ÷

Topic 2.0

i§»ä¯èâ ÷

+

LZÃsw¬Hg »Ðg]^e÷ †û•øÃhø†ø•øì @
*
ƒg »Ðg]+ª»èâ
H
Š
ƒhø†ø•øc*
Š Z¤
/
ÃÌZ#
Ö ´+àgzZ c*
Š Ãsw~y
WgzZ}uzŠX Z hg6
,
wq
H
Š
ƒ ^eø†ø•øÔ ñÑ~y
WöÃ;gzZ½#
Ö ´³ Z Hg »Ðhø†ø•øÃ

hø†ø•ø

^eø†ø•ø
LÃIâÆkZñÑ~y
WöÃ;gzZ™è¦#
Ö ´/ ‚î ZzHg»Ðhø†ø•øà ]çûeö†ø•ø
H
Š
ƒ]çûeö†ø•øÔc*
Š
H
Š
ƒkûeø†ø•øñÑ~y
WÃM@
*
Ö ´/ ‚ @
#
*
Ô Hg »Ðhø†ø•øÃ
kûeø†ø•ø
kZ Š
H
ƒÂ−7
,
Ô ñÑ~y
WöÃ;z½#
Ö ´³ZÔ Hg »Ðkûeø†ø•øà ^jøeø†ø•ø
H
Š
ƒ^jøeø†ø•ø c*
Š ÃIâƳ Z n
www.tawwabeen.org

29

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 56

èâ ÷

Topic 2.0

àøjûeø†ø•øñÑ~y

W¶Ã;z/
$¸¦#
Ö ´<<yâHg»Ðkûeø†ø•øà àøeû†ø•ø
ÚŠ
H
ƒàøeø†ø•øc*
Š™sv
.Ãq
-ZIƒ¦~÷‘´zŠ ÅM@
*
H
Š
ƒ
H
Š
ƒàøeû†ø•øc*
Š™Á‚Ãswq
-ZIƒ¦Qwg e

køeû†ø•øÃkôeû†ø•ø Ô Hg »Ðkøeû†ø•øÃÜûjöeû†ø•øgzZ^Ûøjöeû†ø•øÔÐhø†ø•øà køeû†ø•ø
Ã^ßøeû†ø•øgzZÐ hø†ø•øÃköeû†ø•øÔ Hg »Ð kôeû†ø•øÃà$ jöeû†ø•øb§ÏZÐ
X Hg »Ðköeû†ø•ø
÷‘´g e Å$
/ ¸~÷
àøeû†ø•ø‰< <yâ ( 2) kûeø†ø•ø‰/ ‚ @
*
( 1)
àønû eô†ô–ûiø‰/ ‚ c*
( 4) kôeû†ø•ø‰{g†@
*
( 3)
Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 57

èâ ÷

Topic 2.0

NCãçgzZ\
!^jø×øÃøÊø!kû×øÃøÊø!ØøÃøÊø!^Ûøjö×ûÃøÊø !]çû×öÃøÊø!à$ jö×ûÃøÊø!^ßø×ûÃøÊø!kø×ûÃøÊø!kö×ûÃøÊø!kô×ûÃøÊø

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
ä]gúq
-Z c*
äŠ%q
-Z~HX äVzŠ%ƒ
 ëH
äVÂgúƒ
 ë HX äVÂgúzŠyZ HX äŠ%q
-Z ÂH
ä]gúq
-ZkZ HX äVzŠ%zŠ ?HX äVzŠ%ƒ
 yZ H
äŠ%q
-ZkZ HX ä]gúq
-Z ÂH
www.tawwabeen.org

30

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

èâ ÷

Slide # 58

Topic 2.0

ā’ e ¢
8™t[ZˆÆh
e™Š c*
yZŠ¤
/
Åèâ ÷
ÏVƒb§ÏZ3ZŠ¤
/
ÅwdZ‰kZ}uzŠÆx¥èâ
,
6
8 »KZgzZ,™yZŠ¤
/
~g7ÐyZÔ÷D Y‘wdZP
σª
œ äö ×# Ö] ðø«ø áû]ô ~䙊 c*
ÐkZÔKB‚ÆãçgzZ\
–äkZ

gøjøÒø

2

H qÃgäkZ

ÄøÒø…ø

1

HyáäkZ

gøŠôuø

4

ÑÅäkZ

xøjøÊø

3

´{ z


ø ×øqø

6

Zƒ4ZŠ {z

Øøìøø

5

ÅŠæäkZ

†ø’øÞø

8

ZƒÑZz]³{z

Íø†öø

7

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 59

èâ ÷

Topic 2.0

NCãçgzZ\
!ÜûjöŠû×øqø!]çûŠö×øqø !^vøjøÊø !^jøføjøÒø !^ßøfû jøÒø
!]çûfö jøÒø !áø†û’øÞø!^Ûøiö†û’øÞø!^jø×øìøø!¡øìøø

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
–äVÂgúƒ
 ëc*
VzŠ%ƒ
 ëXHyáäŠ%q
-ZÂXñƒ4ZŠŠ%zŠ{z
ÑÅäVzŠ%zŠyZX –äVzŠ%ƒ
 yZ
ÆŠ%ƒ
 {zX H qÃgä]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~X ÅŠæä~
Nƒ4ZŠ'gúzŠ {z XÆŠ%ƒ
?
–ä]gúq
-Z ÂX ÅŠæäVÂgúƒ
 yZX ÅŠæäVzŠ%zŠ ?
www.tawwabeen.org

31

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.1

x¥èâ ÷

Slide # 60

{+

èâ ÷

Topic 2.0

lö†û¿øÞøæø köÃû Ûô‰ø‰ì @
*
W D æ E aÆó gó zZ L L~! ²
( ñƒ4ZŠ {zgzZ ÑÅäVrZ ) ]çû×öìøøæø]çûvöjøÊø( ¬Š ä~gzZ ‹ä~)

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ

Nƒ4ZŠ'gúƒ
 {zgzZ ÅŠæä~X ¬Š ä?gzZ –äë
¬Š äVÂgúzŠyZgzZ –äVÂgúƒ
?
¬Š äVÂgúzŠyZgzZ –äVÂgúzŠ ?
ÅŠæäVÂgúzŠyZgzZ H qÃgäVzŠ%zŠyZ
–äVrZgzZNƒ4ZŠ'gúƒ
 {z
Sub Topic 2.1

Íø†öø
^Êø†öø
]çûÊö†öø
kûÊø†öø
^jøÊø†öø
àøÊû†öø
køÊû†öø
^ÛøjöÊû†öø
ÜûjöÊû†öø
kôÊû†öø
^ÛøjöÊû†öø
à$ jöÊû†öø
köÊû†öø
^ßøÊû†öø
www.tawwabeen.org

x¥èâ ÷

gøŠôuø
^føŠôuø
]çûfö Šôuø
kûføŠôuø
^jøføŠôuø
àøfû Šôuø
køfû Šôuø
^Ûøjöfû Šôuø
Üûjöfû Šôuø
kôfû Šôuø
^Ûøjöfû Šôuø
à$ jöfû Šôuø
köfû Šôuø
^ßøfû Šôuø

èâ ÷
3ZŠ/
¤Åx¥èâ Ð[Z1ZÆŠêO
Slide # 61

ÄøÛô‰ø
^ÃøÛô‰ø
]çûÃö Ûô‰ø
kûÃøÛô‰ø
^jøÃøÛô‰ø
àøÃû Ûô‰ø
køÃû Ûô‰ø
^ÛøjöÃû Ûô‰ø
ÜûjöÃû Ûô‰ø
kôÃû Ûô‰ø
^ÛøjöÃû Ûô‰ø
à$ jöÃû Ûô‰ø
köÃû Ûô‰ø
^ßøÃû Ûô‰ø

†ø’øÞø
]†ø’øÞø
]æû†ö’øÞø
lû†ø’øÞø
^iø†ø’øÞø
áø†û’øÞø
lø†û’øÞø
^Ûøiö†û’øÞø
Üûiö†û’øÞø
lô†û’øÞø
^Ûøiö†û’øÞø
à$ iö†û’øÞø
lö†û’øÞø
^Þø†û’øÞø

32

V12.02.25

xøjøÊø
^vøjøÊø
]çûvöjøÊø
kûvøjøÊø
^jøvøjøÊø
àøvûjøÊø
køvûjøÊø
^ÛøjövûjøÊø
ÜûjövûjøÊø
kôvûjøÊø
^ÛøjövûjøÊø
à$ jövûjøÊø
kövûjøÊø
^ßøvûjøÊø

Topic 2.0

hø†ø•ø
^eø†ø•ø
]çûeö†ø•ø
kûeø†ø•ø
^jøeø†ø•ø
àøeû†ø•ø
køeû†ø•ø
^Ûøjöeû†ø•ø
Üûjöeû†ø•ø
kôeû†ø•ø
^Ûøjöeû†ø•ø
à$ jöeû†ø•ø
köeû†ø•ø
^ßøeû†ø•ø
www.almuallim.org

Slide # 62

èâ ÷

Topic 2.0

èâ ÷

Topic 2.0

Sub Topic 2.2

x¥tèâ ÷

Sub Topic 2.2

x¥tèâ ÷

Slide # 63

x¥tèâ ÷
÷Æó ó7L LpÆ XXŸZZ gzZXX^ÚZZ~! ²
x¥**
ƒ: c*
*
*™: »x »ÐkZ Â,Š J (
,XX^ÚøZZ6
,
\ËÆèâ ¤
/ZgzZ
( Å7ŠæäkZ ) †ø’øÞø^Úø ( H7äkZ ) ØøÃøÊø^Úø ‰ì @
*
ƒ
÷ëtèâ ÃÏZ ( –7äkZ ) gøjøÒø^Úø
ì CYð¯tèâ „™ Î XX^ÚøZZ6
,
èâ F
,
{Š c*
i
ÇñYc*
Š J(
,XX^ÚøZZ ¬Ð\C
Ù sÜσb§ÏZyZŠ¤
/
Åtèâ
www.tawwabeen.org

33

V12.02.25

www.almuallim.org

Topic 2.0
x¥tèâ ÷ Slide # 64
èâ ÷
x¥tèâ ÷yZŠ/
¤
~äâ i¸¦
/
äŠ%q
-ZkZ H7
$¸™èuZz
T
ØøÃøÊø^Úø
// // äVzŠ%zŠyZ H7
// // ½
¡øÃøÊø^Úø
// // äVzŠ%ƒ
 yZ H7
// // ¦
]çû×öÃøÊø^Úø
// // ä]gúq
-ZkZ H7
T ¸/
$
$¸uZz
kû×øÃøÊø^Úø
// // äVÂgúzŠyZ H7
//
// ½
^jø×øÃøÊø^Úø
// // äVÂgúƒ
 yZ H7
//
// ¦
àø×ûÃøÊø^Úø
// //
äŠ%q
-Z ÂH7
¢q™èuZz
kø×ûÃøÊø^Úø
// //
äVzŠ%zŠ ?H7
//
// ½
^Ûøjö×ûÃøÊø^Úø
// // äVzŠ%ƒ
 ?H7
//
// ¦
Üûjö×ûÃøÊø^Úø
// // ä]gúq
-Z ÂH7
¢q/
$¸uZz
kô×ûÃøÊø^Úø
// // äVÂgúzŠ ?H7
//
// ½
^Ûøjö×ûÃøÊø^Úø
// // äVÂgúƒ
 ?H7
//
// ¦
à$ jö×ûÃøÊø^Úø
// //ä]gúq
-Zc*
Š%q
-Z~H7
uœ1uZz
kö×ûÃøÊø^Úø
äVÂgúƒ
 ëc*
VzŠ%ƒ
 ëc*
äVÂgúzŠc*
VzŠ%zŠëH7
uœ1¦z½
^ßø×ûÃøÊø^Úø

Sub Topic 2.2

Sub Topic 2.2

x¥tèâ ÷

Slide # 65

èâ ÷

Topic 2.0

w
K6
,
8»KZB‚ÆãçyZŠ¤
/
~g7ÅtèâЋ
ø fôøÖ !gøjøÒø!†ø’øÞø!Øøìøø

NC+gzZ,™ÀF
,
köfû jøÒø^Úø

lö†û’øÞø^Úø

Üûjö×ûÃøÊø^Úø

^Þø†û’øÞø^Úø

]çû×öìøø^Úø

¡øìøø^Úø

^jø×øÃøÊø^Úø

^ßøfû jøÒø^Úø

kö×ûÃøÊø^Úø

lö†û’øÞø^Úø
www.tawwabeen.org

^ÛøjövûjøÊø^Úø
34

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.2

x¥tèâ ÷

Slide # 66

èâ ÷

Topic 2.0

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
‹7äVÂgúyZX –7ä~
$7'gúƒ
 ?X Å7ŠæäVÂgúƒ
 yZ
z7äVzŠ%zŠyZX **
Y7äVzŠ%ƒ
 ?XÆ7Š%ƒ
?
–7äVÂgúzŠyZX ñƒ74ZŠŠ%zŠ {z
ÑÅ7äVzŠ%ƒ
 yZX Å7ŠæäVzŠ%zŠyZ
**
Y7ä~X ÑÅ7äë
**
Y7äëX H7qÃgäVzŠ%zŠyZ
Sub Topic 2.2

Íø†öø^Úø
^Êø†öø^Úø
]çûÊö†öø^Úø
kûÊø†öø^Úø
^jøÊø†öø^Úø
àøÊû†öø^Úø
køÊû†öø^Úø
^ÛøjöÊû†öø^Úø
ÜûjöÊû†öø^Úø
kôÊû†öø^Úø
^ÛøjöÊû†öø^Úø
à$ jöÊû†öø^Úø
köÊû†öø^Úø
^ßøÊû†öø^Úø
www.tawwabeen.org

x¥tèâ ÷ Slide # 67
èâ ÷
3ZŠ/
¤Åx¥tèâ Ð[ Z1ZÆŠêO

gøŠôuø^Úø
^føŠôuø^Úø
]çûfö Šôuø^Úø
kûføŠôuø^Úø
^jøføŠôuø^Úø
àøfû Šôuø^Úø
køfû Šôuø^Úø
^Ûøjöfû Šôuø^Úø
Üûjöfû Šôuø^Úø
kôfû Šôuø^Úø
^Ûøjöfû Šôuø^Úø
à$ jöfû Šôuø^Úø
köfû Šôuø^Úø
^ßøfû Šôuø^Úø

ÄøÛô‰ø^Úø
^ÃøÛô‰ø^Úø
]çûÃö Ûô‰ø^Úø
kûÃøÛô‰ø^Úø
^jøÃøÛô‰ø^Úø
àøÃû Ûô‰ø^Úø
køÃû Ûô‰ø^Úø
^ÛøjöÃû Ûô‰ø^Úø
ÜûjöÃû Ûô‰ø^Úø
kôÃû Ûô‰ø^Úø
^ÛøjöÃû Ûô‰ø^Úø
à$ jöÃû Ûô‰ø^Úø
köÃû Ûô‰ø^Úø
^ßøÃû Ûô‰ø^Úø

†ø’øÞø^Úø
]†ø’øÞø^Úø
]æû†ö’øÞø^Úø
lû†ø’øÞø^Úø
^iø†ø’øÞø^Úø
áø†û’øÞø^Úø
lø†û’øÞø^Úø
^Ûøiö†û’øÞø^Úø
Üûiö†û’øÞø^Úø
lô†û’øÞø^Úø
^Ûøiö†û’øÞø^Úø
à$ iö†û’øÞø^Úø
lö†û’øÞø^Úø
^Þø†û’øÞø^Úø

35

V12.02.25

xøjøÊø^Úø
^vøjøÊø^Úø
]çûvöjøÊø^Úø
kûvøjøÊø^Úø
^jøvøjøÊø^Úø
àøvûjøÊø^Úø
køvûjøÊø^Úø
^ÛøjövûjøÊø^Úø
ÜûjövûjøÊø^Úø
kôvûjøÊø^Úø
^ÛøjövûjøÊø^Úø
à$ jövûjøÊø^Úø
kövûjøÊø^Úø
^ßøvûjøÊø^Úø

Topic 2.0

hø†ø•ø^Úø
^eø†ø•ø^Úø
]çûeö†ø•ø^Úø
kûeø†ø•ø^Úø
^jøeø†ø•ø^Úø
àøeû†ø•ø^Úø
køeû†ø•ø^Úø
^Ûøjöeû†ø•ø^Úø
Üûjöeû†ø•ø^Úø
kôeû†ø•ø^Úø
^Ûøjöeû†ø•ø^Úø
à$ jöeû†ø•ø^Úø
köeû†ø•ø^Úø
^ßøeû†ø•ø^Úø
www.almuallim.org

Slide # 68

èâ ÷

Topic 2.0

èâ ÷

Topic 2.0

Sub Topic 2.3

w!èâ ÷

Sub Topic 2.3

w!èâ ÷

Slide # 69

w!èâ ÷

Xƒ:x¥¶Ã»kZgzZƒs§ÅwBÚÅTì ÷{zw!÷
¶ÃT
$**ðö ^ÛøÖû]ø w!÷hø†ôö ( Š
H\ ã0*
) ðö ^ÛøÖû] hø†ôö ‰
÷ë¶ÃT
$**
ÃkZgzZŠ
Hc*
Ñ6
,
(ŶÃÃwBÔ7x¥¶Ã
÷D ¯Ðx¥èâ Ãw!èâ
hg6
,
wq LZÃsw~y
WÔzŠLÃsw¬ÆT
$¸™èuZz+Æx¥èâ
X ÇñY0T
$¸™èuZz+»w!èâ zŠ}Š {ŸÃIâÆy
M gzZzŠ
b§Åx¥èâ ˆÆkZ †ø’ôÞöÐ †ø’øÞø ( Üø×ô ÂöÐ Üø×ô Âø (†øfô‘öÐ †øfø‘ø‰
ÏñY0yZŠ¤
/
åÂî YD Α´
www.tawwabeen.org

36

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.3

w!èâ ÷

Slide # 70

w!èâ ÷yZŠ/
¤

Š%q
-Z {zŠ
HH
Š%zŠ {z‰ G
Š%ƒ
 {z‰ G
]gúq
-Z {zˆÅ
'gúzŠ {zIÅ
'gúƒ
 {zIÅ
Š%q
-Z Š
HH
Š%zŠ ?‰ G
Š%ƒ
 ?‰ G
]gúq
-Z ˆÅ
'gúzŠ ?IÅ
'gúƒ
 ?IÅ
]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~Š
HH

'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ë c*
Ô'gúzŠ c*
Š%zŠë‰ G
Sub Topic 2.3

w!èâ ÷

Slide # 71

èâ ÷

$¸™èuZz
T
// // ½
// // ¦
$ ¸/
T
$¸uZz
//
// ½
//
// ¦
¢q™èuZz
//
// ½
//
// ¦
¢q/
$¸uZz
//
// ½
//
// ¦
uœ1uZz
uœ1¦z½
èâ ÷

Topic 2.0

ØøÃô Êö
¡øÃô Êö
]çû×öÃô Êö
kû×øÃô Êö
^jø×øÃô Êö
àø×ûÃô Êö
kø×ûÃô Êö
^Ûøjö×ûÃô Êö
Üûjö×ûÃô Êö
kô×ûÃô Êö
^Ûøjö×ûÃô Êö
à$ jö×ûÃô Êö
kö×ûÃô Êö
^ßø×ûÃô Êö
Topic 2.0

w
K6
,
8»KZB‚ÆãçyZŠ¤
/
Åw!èâ ÐwdZ sf `gŠ

Z hgäkZ

Õø†øiø

5äkZ

ø Ãøeø
&

H ¦äkZ

ÄøÛøqø

**
YäkZ

Üø×ô Âø

ÑÅäkZ

xøjøÊø

HwZÎäkZ

Øøòø‰ø

c*
Î{z

‚øÎø…ø

**
TäkZ

Íø†øÂø

www.tawwabeen.org

37

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.3

w!èâ ÷

Slide # 72

èâ ÷

Topic 2.0

NCãçgzZ\
^Þø†û’ôÞö

àø%ûÃô eö

]çûÛö×ô Âö

kô%ûÃô eö

ÜûjöÛû×ô Âö

kö%ûÃô eö

köÒû†ôiö

^ÃøÛôqö

^ßø×ûòô ‰ö

^ßøvûjô Êö

^Ûø×ô Âö

]çûÛö×ô Âö

^%øÃô eö

^ÛøjöÒû†ôiö

^ÛøjöÃû Ûôqö

kø%ûÃô eö

]çû×öòô ‰ö

kûÃøÛôqö

^ßøÛû×ô Âö

¡øòô ‰ö

^ßø%ûÃô eö

à$ iö†û’ôÞö

áø†û’ôÞö

à$ jö%ûÃô eö

Sub Topic 2.3

w!èâ ÷

Slide # 73

èâ ÷

Topic 2.0

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
IÈ'gúzŠ {zX ˆÅŠæÅVzŠ%zŠyZ
I~Š hg'gúƒ
 ?X ‰i7Š%zŠ ?

H5~X ˆÅŠæÅ]gúq
-ZkZ
X ‰ ÇŠ%zŠ ?X ˆÅŠæÅVÂgúzŠyZ
‰ G ¦Š%zŠëX Š
Hc*
Š hg~
www.tawwabeen.org

38

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.3

Íø†ôö
^Êø†ôö
]çûÊö†ôö
kûÊø†ôö
^jøÊø†ôö
àøÊû†ôö
køÊû†ôö
^ÛøjöÊû†ôö
ÜûjöÊû†ôö
kôÊû†ôö
^ÛøjöÊû†ôö
à$ jöÊû†ôö
köÊû†ôö
^ßøÊû†ôö

www.tawwabeen.org

Slide # 74
w!èâ ÷
èâ ÷
3ZŠ/
¤Åw!èâ Ð[Z1ZÆŠêO

gøŠôuö
^føŠôuö
]çûfö Šôuö
kûføŠôuö
^jøføŠôuö
àøfû Šôuö
køfû Šôuö
^Ûøjöfû Šôuö
Üûjöfû Šôuö
kôfû Šôuö
^Ûøjöfû Šôuö
à$ jöfû Šôuö
köfû Šôuö
^ßøfû Šôuö

ÄøÛô‰ö
^ÃøÛô‰ö
]çûÃö Ûô‰ö
kûÃøÛô‰ö
^jøÃøÛô‰ö
àøÃû Ûô‰ö
køÃû Ûô‰ö
^ÛøjöÃû Ûô‰ö
ÜûjöÃû Ûô‰ö
kôÃû Ûô‰ö
^ÛøjöÃû Ûô‰ö
à$ jöÃû Ûô‰ö
köÃû Ûô‰ö
^ßøÃû Ûô‰ö

†ø’ôÞö
]†ø’ôÞö
]æû†ö’ôÞö
lû†ø’ôÞö
^iø†ø’ôÞö
áø†û’ôÞö
lø†û’ôÞö
^Ûøiö†û’ôÞö
Üûiö†û’ôÞö
lô†û’ôÞö
^Ûøiö†û’ôÞö
à$ iö†û’ôÞö
lö†û’ôÞö
^Þø†û’ôÞö

39

V12.02.25

xøjô Êö
^vøjô Êö
]çûvöjô Êö
kûvøjô Êö
^jøvøjô Êö
àøvûjô Êö
køvûjô Êö
^Ûøjövûjô Êö
Üûjövûjô Êö
kôvûjô Êö
^Ûøjövûjô Êö
à$ jövûjô Êö
kövûjô Êö
^ßøvûjô Êö

Topic 2.0

hø†ô•ö
^eø†ô•ö
]çûeö†ô•ö
kûeø†ô•ö
^jøeø†ô•ö
àøeû†ô•ö
køeû†ô•ö
^Ûøjöeû†ô•ö
Üûjöeû†ô•ö
kôeû†ô•ö
^Ûøjöeû†ô•ö
à$ jöeû†ô•ö
köeû†ô•ö
^øßeû†ô•ö

www.almuallim.org

Slide # 75

èâ ÷

Topic 2.0

SUB TOPIC 2.4
Ùç`rÚ oËßÚ o•^Ú ØÃÊ

Sub Topic 2.4

w!tèâ ÷

Slide # 76

èâ ÷

Topic 2.0

w!tèâ ÷
åŠ
Hc*
¯t™ Î XX^ÚøZZb§TÃx¥èâ ÷
ì@
*
Yc*
¯t™ Î XX^ÚøZZ6
,
w!èâ ÷b§ÏZ
( ˆÅ7ŠæÅkZ )†ø’ôÞö^Úø‰

H57{z) &øÃô eö^Úø
ì „g WÐWyZŠ¤
/
å
www.tawwabeen.org

40

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 77
w!tèâ ÷
èâ ÷
w!tèâ ÷yZŠ/
¤
Š%q
-Z {zŠ
HH7
$¸™èuZz
T
Š%zŠ {z‰ G 7
// // ½
Š%ƒ
 {z‰ G 7
// // ¦
]gúq
-Z {zˆÅ7
$ ¸/
T
$¸uZz
'gúzŠ {zIÅ7
//
// ½
'gúƒ
 {zIÅ7
//
// ¦
Š%q
-Z Š
HH7
¢q™èuZz
Š%zŠ ?‰ G 7
//
// ½
Š%ƒ
 ?‰ G 7
//
// ¦
]gúq
-Z ˆÅ7
¢q/
$¸uZz
'gúzŠ ?IÅ7
//
// ½
'gúƒ
 ?IÅ7
//
// ¦
]gúq
-Zc*
Š%q
-Z~Š
HH7
uœ1uZz
'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ëc*
'gúzŠc*
Š%zŠë‰G7
uœ1¦z½

Sub Topic 2.4

Sub Topic 2.4

w!tèâ ÷

Slide # 78

èâ ÷

Topic 2.0

ØøÃô Êö^Úø
¡øÃô Êö^Úø
]çû×öÃô Êö^Úø
kû×øÃô Êö^Úø
^jø×øÃô Êö^Úø
àø×ûÃô Êö^Úø
kø×ûÃô Êøö ^Úø
^Ûøjö×ûÃô Êö^Úø
Üûjö×ûÃô Êö^Úø
kô×ûÃô Êö^Úø
^Ûøjö×ûÃô Êö^Úø
à$ jö×ûÃô Êö^Úø
kö×ûÃô Êö^Úø
^ßø×ûÃô Êö^Úø
Topic 2.0

K6
,
8»KB
Z ‚ÆãçgzZN¯yZŠ¤
/
Åw!tèâÐ Øøòô ‰ö !&øÃô eö !Üø×ô Âö
N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
H57{zX ‰i77ƒ
Š
ë
IÈ7'gúƒ
 ?X ‰ } hg7Š%zŠ {z
‰ G 7ÔŠ%zŠë X ‰ Ç7Š%zŠ ?
‰ Ç7Š%ƒ
 {zX ˆÅ7ŠæÅVÂgúzŠë
www.tawwabeen.org

41

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.4

w!tèâ ÷

Slide # 79

èâ ÷

Topic 2.0

wEZ » ó óáø ^Òø gzZ ‚
ï Îø L L
Â÷D ѬÐèâ ÃÂkZ÷Æó óïÔ—" L LpÆ ‚ûÎø( 1)

H
+
h
i—" ) º‚mû ‡ø gøaøƒø‚ûÎø ‰ì CYƒZa N @
*
~pÆkZ
(ìŠ
HÌZ {z)gøaøƒø‚ûÎø ‰÷D YƒZa pÆd

Û èâ c*
÷M
hJ (
,
,
6
\C
Ù Æèâ XX‚ûÎøZZ( ì –äkZ ï) gøjøÒø ‚ûÎø
-y
J
W b§ÏZ ]çûfö jøÒø‚ûÎø ^føjøÒø‚ûÎø !gøjøÒø‚ûÎø
( åŠ
H{z)gøaøƒø áø^Òø‰Ôì @
*
W6
,
èâ Ìtó óåL L÷pÆ XXáø^ÒøZZ ( 2)
ƒ+„z»áø^Òøāì~gz¢tcäÑ6
,
èâà áø^Òø(å–äkZ) gøjøÒø áø^Òø
÷ëêèâ ÃkZ {)z ]çû fö aøƒø]çû Þö^Òø !^føaøƒø ^Þø^Òø!gøaøƒø áø^Òø‰ì »è⠎
Sub Topic 2.4

w!tèâ ÷

Slide # 80

èâ ÷

Topic 2.0

σb§kZyZŠ/
¤~g7Å XXáø ^Òø ZZ

www.tawwabeen.org

$ ¸/
T

$¸™è
T

à$ Òö!^jøÞø^Òø!kûÞø^Òø

]çûÞö^Òø!^Þø^Òø!áø^Òø

¢q/

¢q™è

à$ jößûÒö !^ÛøjößûÒö!kôßûÒö

ÜûjößûÒö !^ÛøjößûÒö!køßûÒö

1uZz

^ß$ Òö

kößûÒö
42

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 2.4

w!tèâ ÷

Slide # 81

èâ ÷

Topic 2.0

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
X **
TäÂïX åHñä~X¸‰Š%zŠ ?X Š
H{ zï
X¸ñƒ4ZŠŠ%ƒ
 ëX ¶ù]gúq
-Z Â
-Z~
X ¶ðÎ]gúq
-Z~X åc*
W:ZzŠ%q
X ¶ÅŠæä]gúq
-Z~X å**
YäÂï
Sub Topic 2.4

Íø†ôö^Úø
^Êø†ôö^Úø
]çûÊö†ôö^Úø
kûÊø†ôö^Úø
^jøÊø†ôö^Úø
àøÊû†ôö^Úø
køÊû†ôö^Úø
^ÛøjöÊû†ôö^Úø
ÜûjöÊû†ôö^Úø
kôÊû†ôö^Úø
^ÛøjöÊû†ôö^Úø
à$ jöÊû†ôö^Úø
köÊû†ôö^Úø
^ßøÊû†ôö^Úø
www.tawwabeen.org

w!tèâ ÷

èâ ÷
3ZŠ/
¤Åw!tèâ Ð[ Z1ZÆŠêO
gøŠôuö^Úø
ÄøÛô‰ö^Úø
†ø’ôÞö^Úø
xøjô Êö^Úø
^føŠôuö^Úø
^ÃøÛô‰ö^Úø
]†ø’ôÞö^Úø
^vøjô Êö^Úø
]çûfö Šôuö^Úø
]çûÃö Ûô‰ö^Úø
]æû†ö’ôÞö^Úø
]çûvöjô Êö^Úø
kûføŠôuö^Úø
kûÃøÛô‰ö^Úø
lû†ø’ôÞö^Úø
kûvøjô Êö^Úø
^jøføŠôuö^Úø
^jøÃøÛô‰ö^Úø
^iø†ø’ôÞö^Úø
^jøvøjô Êö^Úø
àøfû Šôuö^Úø
àøÃû Ûô‰ö^Úø
áø†û’ôÞö^Úø
àøvûjô Êö^Úø
køfû Šôuö^Úø
køÃû Ûô‰ö^Úø
lø†û’ôÞö^Úø
køvûjô Êö^Úø
^Ûøjöfû Šôuö^Úø
^ÛøjöÃû Ûô‰ö^Úø
^Ûøiö†û’ôÞö^Úø
^Ûøjövûjô Êö^Úø
Üûjöfû Šôuö^Úø
ÜûjöÃû Ûô‰ö^Úø
Üûiö†û’ôÞö^Úø
Üûjövûjô Êö^Úø
kôfû Šôuö^Úø
kôÃû Ûô‰ö^Úø
lô†û’ôÞö^Úø
kôvûjô Êö^Úø
^Ûøjöfû Šôuö^Úø
^ÛøjöÃû Ûô‰ö^Úø
^Ûøiö†û’ôÞö^Úø
^Ûøjövûjô Êö^Úø
à$ jöfû Šôuö^Úø
à$ jöÃû Ûô‰ö^Úø
à$ iö†û’ôÞö^Úø
à$ jövûjô Êö^Úø
köfû Šôuö^Úø
köÃû Ûô‰ö^Úø
lö†û’ôÞö^Úø
kövûjô Êö^Úø
^ßøfû Šôuö^Úø
^ßøÃû Ûô‰ö^Úø
^Þø†û’ôÞö^Úø
^ßøvûjô Êö^Úø
Slide # 82

43

V12.02.25

Topic 2.0

hø†ô•ö^Úø
^eø†ô•ö^Úø
]çûeö†ô•ö^Úø
kûeø†ô•ö^Úø
^jøeø†ô•ö^Úø
àøeû†ô•ö^Úø
køeû†ô•ö^Úø
^Ûøjöeû†ô•ö^Úø
Üûjöeû†ô•ö^Úø
kôeû†ô•ö^Úø
^Ûøjöeû†ô•ö^Úø
à$ jöeû†ô•ö^Úø
köeû†ô•ö^Úø
^ßøeû†ô•ö^Úø
www.almuallim.org

Sub Topic 2.4

w!tèâ

w!tèâ ÷

x¥tèâ

w!èâ

ØøÃô Êö
¡øÃô Êö
]çû×öÃô Êö
kû×øÃô Êö
^jø×øÃô Êö
àø×ûÃô Êö
kø×ûÃô Êö
^Ûøjö×ûÃô Êö
Üûjö×ûÃô Êö
kô×ûÃô Êö
^Ûøjö×ûÃô Êö
à$ jö×ûÃô Êö
kö×ûÃô Êö
^ßø×ûÃô Êö

ØøÃô Êö^Úø
¡øÃô Êö^Úø
]çû×öÃô Êö^Úø
kû×øÃô Êö^Úø
^jø×øÃô Êö^Úø
àø×ûÃô Êö^Úø
kø×ûÃô Êö^Úø
^Ûøjö×ûÃô Êö^Úø
Üûjö×ûÃô Êö^Úø
kô×ûÃô Êö^Úø
^Ûøjö×ûÃô Êö^Úø
à$ jö×ûÃô Êö^Úø
kö×ûÃô Êö^Úø
^ßø×ûÃô Êö^Úø
Sub Topic 2.4

w!tèâ ÷

èâ ÷

Slide # 83

x¥èâ

ØøÃøÊø
¡øÃøÊø
]çû×öÃøÊø
kû×øÃøÊø
^jø×øÃøÊø
àø×ûÃøÊø
kø×ûÃøÊø
^Ûøjö×ûÃøÊø
Üûjö×ûÃøÊø
kô×ûÃøÊø
^Ûøjö×ûÃøÊø
à$ jö×ûÃøÊø
kö×ûÃøÊø
^ßø×ûÃøÊø

ØøÃøÊø^Úø
¡øÃøÊø^Úø
]çû×öÃøÊø^Úø
kû×øÃøÊø^Úø
^jø×øÃøÊø^Úø
àø×ûÃøÊø^Úø
kø×ûÃøÊø^Úø
^Ûøjö×ûÃøÊø^Úø
Üûjö×ûÃøÊø^Úø
kô×ûÃøÊø^Úø
^Ûøjö×ûÃøÊø^Úø
à$ jö×ûÃøÊø^Úø
kö×ûÃøÊø^Úø
^ßø×ûÃøÊø^Úø
Slide # 84

Topic 2.0

èâ ÷

Topic 2.0

$‚d
V
$z~g ø ]]¤zY Cm
,
³:^â
s÷Zy~(www.almuallim.org)
B™i( Quiz)]ÑZÎÆ(Topic){´Æ

www.tawwabeen.org

44

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 85

TOPIC NO 3.0
Å…^–Ú ØÃÊ
Slide # 86

qg p÷

Topic 3.0

qg p÷
X ÷D Yñ0*
äâ i&~÷āì _ƒyÒ¬]!*
t
Xì [ƒ»yÒ»èâ X wÔwqÔèâ
ì qg p÷~! ²aÆwLZzwq: â i
ì@
*
WaÆVâzŠwzwq+„q
-Z » qg p÷
( Ç}™ c*
ì@
*
™Šæ{z) †ö’ößûmø( Ç}™ c*
ì@
*
™{z)ØöÃøËûmø‰
( Ç‘ c*
ì q{z) göjöÓûmø
Xì qg p÷{zNYŒVâzŠwL Zzwq: â iÐ÷Tā Zƒx¥
www.tawwabeen.org

45

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 87

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.1
Ýç×ÃÚ Å…^–Ú ØÃÊ

Slide # 88
Topic 3.0
x¥qg p÷
qg p÷
x¥qg p÷yZŠ/
¤
T ¸™èuZz
$
ØöÃøËûmø
Š%q
-Z {zu™ c*
ì@
*

Š%zŠ {zÐ,™ c*
÷D ™
//
//½
áô¡øÃøËûmø
Š%ƒ
 {zÐ,™ c*
÷D ™
//
//¦
áøçû×öÃøËûmø
]gúq
-Z {zÏ}™ c*
ì C™
///
$¸uZz
ØöÃøËûiø
'gúzŠ {zÏ,™ c*
÷C™
//
//½
áô¡øÃøËûiø
'gúƒ
 {zÏ,™ c*
÷C™
//
//¦
àø×ûÃøËûmø
Š%q
-Z ÂÇ}™ c*
ì@
*

¢q™èuZz
ØöÃøËûiø
Š%zŠ ?Ðz™ c*
ƒD ™
//
//½
áô¡øÃøËûiø
Š%ƒ
 ?Ðz™ c*
ƒ D™
//
//¦
áøçû×öÃøËûiø
]gúq
-Z ÂÏ}™ c*
ì C™
¢q/
$¸uZz
àønû ×ô ÃøËûiø
'gúzŠ ?Ïz™ c*
ƒC™
//
//½
áô¡øÃøËûiø
'gúƒ
 ?Ïz™ c*
ƒC™
//
//¦
àø×ûÃøËûiø
]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~ÇVz™ c*
Vƒ@
*

uœ1uZz
ØöÃøÊû]ø
'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ë c*
Ô'gúzŠ c*
Š%zŠëÐ,™ c*
÷D ™
uœ1¦z½
ØöÃøËûÞø
Sub Topic 3.1

www.tawwabeen.org

46

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

Slide # 89

qg p÷

Y ¯Åx¥qg p÷

àûnû iø]øszw~qzÑā b§kZ c*
¯Ð hø†ø•ø Ã
 yZ

Topic 3.0

+
hö†ô–ûmø

{ŸÃÝÐHÁ‚ÃÝÃc*
Îb <swq
-ZÐ~ hö†ô–ûiø hö†ô–ûiø
hö†ô–ûiø ( hö†ô–ûmø Ð hø†ø•ø Âc*
Î! Z²ZL~y
M c*
Š hö†ô–ûÞø hö†ô•û]ø
‰ 0 hö†ô–ûÞø ( hö†ô•û]ø ( hö†ô–ûiø

¶Ã;z½#
Ö ´³ Zā b§kZ c*
¯Ðhö†ô–ûmø Ã
yâQ Š
H0^eø†ô–ûmøÂñÑ~y
MB‚ƍÆIâ

áô^eø†ô–ûmø

H0áô^eø†ô–ûmøÂñÑ~y
Š
M núÆ! Z²ZL{g†
Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

Slide # 90

qg p÷

;z™è¦#
Ö ´/ ‚ î Zzā b§kZ c*
¯Ðhö†ô–ûmøÃ

Topic 3.0

áøçûeö†ô–ûmø


H0]çûeö†ô–ûmøÂñÑ~y
MB‚ÆLÆIâ ¶Ã
H0áøçûeö†ô–ûmøÂñÑ~y
Š
M núÆ! Z²ZLb <yâ

ì b§Åáô^eø†ô–ûmøY ¯Å

áô^eø†ô–ûiø

M gzZ HspÐc*
y
Ã@
*
ā b§kZ c*
¯Ðhö†ô–ûiøÃ

àøeû†ô–ûmø

H0àøeû†ô–ûmø Ðhö†ô–ûiøÂñÑB‚Æ
Š
ì b§Åáøçûeö†ô–ûmøY ¯Å

áøçûeö†ô–ûiø

yjÆIâ ¶Ã;z/
$¸ ¦#
Ö ´b <yâ~

www.tawwabeen.org

47

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

Slide # 91

qg p÷

;zM@
*
Ö ´/ ‚ c*
#
ā b§kZ c*
¯Ð hö†ô–ûiøÃ

Topic 3.0

àønû eô†ô–ûiø

H0oûeô†ô–ûiøÂñÑ~y
Š
MB‚Æ{ŸÆIâ ¶Ã
善~y
M núÆ! Z²ZLb <yâQ
H0àønû eô†ô–ûiø Ðhö†ô–ûiø
Š
(ÅkZ c*
Š Z¤
/
ÃyâgzZ c*
ā b§kZ c*
¯Ð àønû eô†ô–ûiøÃ

àøeû†ô–ûiø

ÆyjÆIâ ¶Ã;z/
$¸ ¦#
Ö ´b <yâ
H
Š
ƒàøeû†ô–ûiø Ðàønû eô†ô–ûiøÂñÑB‚
Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

Slide # 92

qg p÷

Topic 3.0

{+

ì b <yâ~VbzŠ {gÃèyZàø×ûÃøËûiøgzZàø×ûÃøËûmø ÷F
F\zŠ~qg p
ì Lg ¹!*
yâtgzZ
÷V*¶
K
zŠ Åäƒ[cgzZ ( ÷[c\x Ó¹!*
Æ qg p)
! Z²Zyâ ( 2) ! Z²ZL ( 1)
p°Å! Z²Zyâ
LñƒD ¯ÃVb¹!*
ЙèuZz+Æqg p÷Žì { z!Z²Zyâ
Xì @
*

/
~Vpq FgzZì @
*
Yc*
ÑnúÆ
www.tawwabeen.org

48

V12.02.25

www.almuallim.org

x¥qg p÷

Sub Topic 3.1

qg p÷

Slide # 93

Topic 3.0

ì ! Z²ZL~
y WÆVbõ0*
yZ

1uZz

ØöÃøËûÞø

ØöÃøÊû]ø

¢q™èuZz T
$ ¸/
$¸uZz T
$¸™èuZz
ØöÃøËûiø

ØöÃøËûiø

ØöÃøËûmø

ì ! Z²Zyâ~~
y WÆVb]‚yZ
Xìg†yâ~yZƽg e ( 4)
áô¡ø³þÃøËûiø

áô¡ø³Ãþø Ëûiø

áô¡ø³þÃøËûiø

áô¡ø³þÃøËûmø

ì b <yâ~yZ »uZzq
-Z ( 1)gzZƦzŠ ( 2)
àønû ×ô ³Ãþø Ëûiø
Sub Topic 3.1

áøçû×ö³þÃøËûiø
x¥qg p÷

Slide # 94

áøçû×ö³þÃøËûmø
qg p÷

Topic 3.0

wÅ qg p÷
,™yZŠ¤
/
Å qg pÐwdZsfzgq
KB‚Æãçz[Z²Z6
,
8 » KZ
ãçzp ÖZ

ãçzp ÖZ



( ÇáÅ c*
ì mÅ{z) xöjøËûmø

( ÇñYc*
ì@
*
Y{z) göaø„ûmø

( Ç•c*
ìù
7{z) ÄöÛøŠûmø

( Ç[c*
ì ¥{z) hö†øŽûmø

( ǃc*
ì@
*
ƒg ZÎ{z) göÒø†ûmø

( ǃc*
ì@
*
ƒnZg **
{z) gö–øÇûmø

www.tawwabeen.org

49

V12.02.25

www.almuallim.org

x¥qg p÷

Sub Topic 3.1

Slide # 95

qg p÷

Topic 3.0

,™ãZzF
FgzZ[cX NCãçgzZ\
àønû fôaø„ûiø
xöjøËûÞø

àøfû aø„ûiø
áøçûvöjøËûiø

áô^eø†øŽûmø

áøçûeö†øŽûiø

áô^ÃøÛøŠûmø

ÄöÛøŠûmø

Sub Topic 3.1

àøfû aø„ûmø

göaø„ûiø

áøçûvöjøËûmø

göaø„ûÞø

àøeû†øŽûmø

á^vøjøËûiø

hö†øŽûÞø

áøçûÃö qô†ûmø

áøçûfö –øÇûiø

x¥qg p÷

Slide # 96

hö†øû]ø
àønû fô–øÇûiø
qg p÷

Topic 3.0

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
X ÏŒ'gúƒ
 {zXƒD YŠ%ƒ
 ?XÐNYë
XÐBŃ
 ëX VƒmÅ~XÐ[Š%ƒ
 {z
X Ïkƒ
 ?Xì q
ŽÂXƒDƒnZg **
Š%zŠ ?
X ÷Cƒg ZÎ'gúzŠ {z ƒÃ

?
Xì CƒnZg **
]gúq
-Z ÂXÐ[Š%ƒ
 ëX ÏNYƒ
 {z
ƒF
gŠ%ƒ
 ?X \ äVzŠ%zŠ ?X ÷3ßë
www.tawwabeen.org

50

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

qg p÷

Slide # 97

Topic 3.0

yiz&Æqg p÷
ØöÃö Ëûmø!ØöÃô Ëûmø!ØöÃøËûmøX ÷D Wyiz&ÌÆqg pb§Åèâ
ì b <(ÝÐ)swZŠ» qg pØöÃøËûmø( 1)
hö†øŽûmø !xöjøËûmø !göâø„ûmø ‰
ìg†(ÝÐ)swZŠ» qg p ØöÃô Ëûmø( 2)
‹ö×ô rûmø ( Äöqô†ûmø ( Íö†ôÃû mø ‰

ì x*(ÝÐ)swZŠ» qg pØöÃö Ëûmø ( 3)
‚öröŠûmø ( göjöÓûmø ( †ö’ößûmø ‰
Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

Slide # 98

qg p÷

Topic 3.0

ÏVƒb§ÏZ3ZŠ¤
/
Ń
 yZ
‰Ïìg6
,
qKZ~yZŠ¤
ª
/
å•
wÅsw}ŠsÜ
îÖ]

áøçûfö aø„ûmø

áô^føaø„ûmø

göaø„ûmø

îÖ]

áøçûŠö×ô rûmø

áô^Šø×ô rûmø

‹ö×ô rûmø

îÖ]

áøæû†ö’ößûmø

áô]†ø’ößûmø

†ö’ößûmø

( ÇÆc*
ì Í{z) ‹ö×ô rûmø

( ÇäYc*
ì }Y{z) Üö×øÃû mø

~ä™yZŠ¤
/
ÔK6
,
8 »KZyZŠ¤
/
~g7Å qg pÐwdZ Ñ!*
{gÃè
X Ïìg6
,
qKZ {zÔOgw컕
ª
wÅsw}Š
www.tawwabeen.org

51

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

Slide # 99

qg p÷

Topic 3.0

,™ãZzÃF
FgzZ[c X NCãçgzZ\
áô^Šø×ô rûmø

àønû Šô×ô rûiø

‹ö×ô rûiø

áøçûŠö×ô rûmø

‹ö×ô rûmø

áøçûÛö×øÃû mø

àøÊû†ôÃû mø

Üö×øÃû mø

áô^Êø†ôÃû iø

àøÃû qô†ûmø

Üö×øÃû Þø

áøçûÊö†ôÃû iø

áô^føjöÓûiø

áô]†ø’ößûmø

áøçûfö jöÓûiø

áøæû†ö’ößûmø

†ö’ößûÞø
Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

göjöÓûÞø
Slide # 100

†ö’öÞû]ø
qg p÷

Topic 3.0

N¯!²ÅVÓsf`gŠ
ƒD™ŠæzŠ ?X ÏKƒ
 {zX ÷ä
ˆë
ÐKƒ
 {zX ÷… YŠ%zŠ {zX Ϲ'gúzŠ ?X ÷—ƒ
 {z
ì —ÂX ÏÆÂX Ç}™ŠæÂX Ï,™Šæë
Xƒ—ƒ
 ?X ÷C™ŠæzŠ {zX Ï$zŠ {zXƒ„YzŠ ?
X Ï,™Šæƒ
 {z
www.tawwabeen.org

52

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.1

x¥qg p÷

Slide # 101

qg p÷

Topic 3.0

,™yZŠ/
¤ÅwdZsf `gŠ
( Ç}™ c*
ì@
*
™¿{z) ØöÛøÃû mø ( ÇñVZ c*
ì@
*
VZ {z) ÄöÊø†ûmø!ØöÃøËûmø ( 1)
( ǃc*
ì@
*
ƒg ZÎ{z) göÒø†ûmø
( ÇÆc*
ì Í{z) ‹ö×ô rûmø ( ǃc*
ì@
*
ƒ:Zz{z) Äöqô†ûmø !ØöÃô Ëûmø( 2)
( ÇŒc*
ì &{z) ØöÏô Ãû mø
( Ç}™ c*
ì@
*
™]{z) †öÓöŽûmø ( ÇAŠ c*
ì 8 Š {z) †ö¿ößûmø !ØöÃö Ëûmø ( 3)
( ÇñÎc*
ì@
*
Î{z) ‚öÎö†ûmø
Sub Topic 3.1

Íö†öŽûmø
áô^Êø†öŽûmø
áøçûÊö†öŽûmø
Íö†öŽûiø
áô^Êø†öŽûiø
àøÊû†öŽûmø
Íö†öŽûiø
áô^Êø†öŽûiø
áøçûÊö†öŽûiø
àønû Êô †öŽûiø
áô^Êø†öŽûiø
àøÊû†öŽûiø
Íö†öû]ø
Íö†öŽûÞø
www.tawwabeen.org

x¥qg p÷

qg p÷
3ZŠ/
¤Åx¥qg pÐ[Z1ZÆŠêO
göŠôvûmø
ÄöÛøŠûmø
†ö’ößûmø
xöjøËûmø
áô^føŠôvûmø
áô^ÃøÛøŠûmø
áô]†ø’ößûmø
áô^vøjøËûmø
áøçûfö Šôvûmø
áøçûÃö ÛøŠûmø
áøæû†ö’ößûmø
áøçûvöjøËûmø
göŠôvûiø
ÄöÛøŠûiø
†ö’ößûiø
xöjøËûiø
áô^føŠôvûiø
áô^ÃøÛøŠûiø
áô]†ø’ößûiø
áô^vøjøËûiø
àøfû Šôvûmø
àøÃû ÛøŠûmø
áø†û’ößûmø
àøvûjøËûmø
göŠôvûiø
ÄöÛøŠûiø
†ö’ößûiø
xöjøËûiø
áô^føŠôvûiø
áô^ÃøÛøŠûiø
áô]†ø’ößûiø
áô^vøjøËûiø
áøçûfö Šôvûiø
áøçûÃö ÛøŠûiø
áøæû†ö’ößûiø
áøçûvöjøËûiø
àønû fôŠôvûiø
àønû Ãô ÛøŠûiø
àømû †ô’ößûiø
àønû vôjøËûiø
áô^føŠôvûiø
áô^ÃøÛøŠûiø
áô]†ø’ößûiø
áô^vøjøËûiø
àøfû Šôvûiø
àøÃû ÛøŠûiø
áø†û’ößûiø
àøvûjøËûiø
göŠôuû]ø
ÄöÛø‰û]ø
†ö’öÞû]ø
xöjøÊû]ø
ÄöÛøŠûÞø
göŠôvûÞø
†ö’ößûÞø
xöjøËûÞø
Slide # 102

53

V12.02.25

Topic 3.0

hö†ô–ûmø
áô^eø†ô–ûmø
áøçûeö†ô–ûmø
hö†ô–ûiø
áô^eø†ô–ûiø
àøeû†ô–ûmø
hö†ô–ûiø
áô^eø†ô–ûiø
áøçûeö†ô–ûiø
àønû eô†ô–ûiø
áô^eø†ô–ûiø
àøeû†ô–ûiø
hö†ô•û]ø
hö†ô–ûÞø
www.almuallim.org

Slide # 103

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.2
Ýç×ÃÚ oËßÚ Å…^–Ú ØÃÊ

Sub Topic 3.2

x¥tqg p÷ Slide # 104

qg p÷

Topic 3.0

x¥tqg p÷
{)z높øÞø^ÚøX Ø
ë ÃøÊø^Úø÷`| 7
,
\ M tèâ
ì*
@Yc*
ÎXX^ÚøZZc*
XXŸøZZ~qzÑÆkZ ÌaÆä¯tÃqg p
( Ç}™7c*
ì@
*
™7{z) ØöÃøËûmø^Úø!ØöÃøËûmøŸø‰
σb§Å„µqg pyZŠ¤
/
å
ì*
@Yc*
Î XX^ÚøZZ˜ÀaÆä™tÃèâ
ì@
*
Yc*
Î XXŸøZZ˜ÀaÆä™tÃqg p
www.tawwabeen.org

54

V12.02.25

www.almuallim.org

Topic 3.0
x¥tqg p÷ Slide # 105
qg p÷
x¥tqg p÷
Š%q
-Z {zu™7c*
ì@
*
™7
$¸™èuZz
T
ØöÃøËûmøŸø
áô¡øÃøËûmøŸø
Š%zŠ {zÐ,™7c*
÷ D™7
//
//½
Š%ƒ
 {zÐ,™7c*
÷D™7
//
//¦
áøçû×öÃøËûmøŸø
]gúq
-Z {zÏ}™7c*
ì C™7
$ ¸/
T
$¸uZz
ØöÃøËûiøŸø
áô¡øÃøËûiøŸø
'gúzŠ {zÏ,™7c*
÷C™7
//
//½
'gúƒ
 {zÏ,™7c*
÷C™7
//
//¦
àø×ûÃøËûmøŸø
Š%q
-Z ÂÇ}™7c*
ì@
*
™7
¢q™èuZz
ØöÃøËûiøŸø
áô¡øÃøËûiøŸø
Š%zŠ ?Ðz™7c*
ƒD™7
//
//½
Š%ƒ
 ?Ðz™7c*
ƒD™7
//
//¦
áøçû×öÃøËûiøŸø
]gúq
-Z ÂÏ}™7c*
ì C™7
¢q/
$¸uZz
àønû ×ô ÃøËûiøŸø
áô¡øÃøËûiøŸø
'gúzŠ ?Ïz™7c*
ƒC™7
//
//½
'gúƒ
 ?Ïz™7c*
ƒC™7
//
//¦
àø×ûÃøËûiøŸø
]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~ÇVz™7c*
Vƒ@
*
™7
uœ1uZz
ØöÃøÊû]øŸø
'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ë c*
'gúzŠ c*
Š%zŠëÐ,™7c*
÷D™7 uœ1¦z½ ØöÃøËûÞøŸø
Sub Topic 3.2

Sub Topic 3.2

x¥tqg p÷ Slide # 106

qg p÷

Topic 3.0

KB‚ÆãçyZŠ/
¤Åtqg pÐwdZsf `gŠ
Ogw컕
wÅsw}Š~yZŠ¤
/
Åqgp!‚öÎö†ûmø!†ö¿ößûmø!‹ö×ô rûmø!hö†øŽûmø

NCãçgzZ\
Üö×ô ¾û]øŸø

áøçû×öÃøËûiøŸø

àøeû†øŽûmøŸø

ØöÃøËûmøŸø

áô]†ø¿ößûiøŸø

àønû ×ô ÃøËûiøŸø

áøæû‚öÎö†ûiøŸø

†ö¿ößûiøŸø

ØöÃøËûÞøŸø

áø‚ûÎö†ûiøŸø

àø×ûÃøËûmøŸø

áô]‚øÎö†ûmøŸø

‚öÎö…û ]øŸø

áô]†ø¿ößûiøŸø

†ö¿öÞû]øŸø

áøæû†ö¿ößûmøŸø

www.tawwabeen.org

55

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.2

x¥tqg p÷ Slide # 107

qg p÷

Topic 3.0

N¯! ²ÅVÓsf `gŠ
X „T7ÂX CÎ7ƒ
 ?XÐŒ7ë
 {z
X ÏBŠ7ƒ
 {zXÐVƒ7g Z΃
X Vƒß7~X ÇV¹7~XƒB7ƒ
?
X Ïk7ƒ
 ?X ÏVƒ7:Zzƒ
 {zXÐBŠ7ë
XÐNÎ7Š%zŠ {zXƒD Î7zŠ ?
Sub Topic 3.2

x¥tqg p÷ Slide # 108

qg p÷

Topic 3.0

NCÌ\gzZ,™À,
FñƒD™wì» qg pgzZèâ
àønû fôjöÓûiø Ÿøæø køfû jøÒø

‚öÎö†ûÞø Ÿø æø l$ ‚ûÎø…ø

áøæû†ö’ößûiø Ÿø æø]çûÃö qô…ö

áøçûfö aø„ûiø Ÿø æø]çûÃö qø…ø

‚öÎö…û ]ø Ÿøæø göjöÒû]ø

áøçûfö âø„ûiø Ÿø æø lö†û’ôÞö

áøçû×öÏô Ãû mø Ÿøæø köfû jøÒø

áô^føaø„ûiø Ÿø æø^Ûøjöfû Òô…ø

†ö¿ößûiø Ÿøæø køfû –øÆø

àømû ‚ôröŠûiø Ÿø æø kôŠû×øqø

göaø„ûÞø Ÿøæø †ö’ößûiø

göaøƒû]ø Ÿø æø köÃû qø…ø

áøæû†öÓöŽûiø Ÿøæø áøæû†öËöÓûiø
www.tawwabeen.org

56

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.2

Íö†öŽûmøŸø
áô^Êø†öŽûmøŸø
áøçûÊö†öŽûmøŸø
Íö†öŽûiøŸø
áô^Êø†öŽûiøŸø
àøÊû†öŽûmøŸø
Íö†öŽûiøŸø
áô^Êø†öŽûiøŸø
áøçûÊö†öŽûiøŸø
àønû Êô †öŽûiøŸø
áô^Êø†öŽûiøŸø
àøÊû†öŽûiøŸø
Íö†öû]øŸø
Íö†öŽûÞøŸø

www.tawwabeen.org

x¥tqg p÷ Slide # 109

qg p÷
3ZŠ/
¤Åx¥tqg pÐ[Z1ZÆŠêO
göŠôvûmøŸø
ÄöÛøŠûmøŸø
†ö’ößûmøŸø
xöjøËûmøŸø
áô^føŠôvûmøŸø
áô^ÃøÛøŠûmøŸø
áô]†ø’ößûmøŸø
áô^vøjøËûmøŸø
áøçûfö ŠôvûmøŸø
áøçûÃö ÛøŠûmøŸø
áøæû†ö’ößûmøŸø
áøçûvöjøËûmøŸø
göŠôvûiøŸø
ÄöÛøŠûiøŸø
†ö’ößûiøŸø
xöjøËûiøŸø
áô^føŠôvûiøŸø
áô^ÃøÛøŠûiøŸø
áô]†ø’ößûiøŸø
áô^vøjøËûiøŸø
àøfû ŠôvûmøŸø
àøÃû ÛøŠûmøŸø
áø†û’ößûmøŸø
àøvûjøËûmøŸø
göŠôvûiøŸø
ÄöÛøŠûiøŸø
†ö’ößûiøŸø
xöjøËûiøŸø
áô^føŠôvûiøŸø
áô^ÃøÛøŠûiøŸø
áô]†ø’ößûiøŸø
áô^vøjøËûiøŸø
áøçûfö ŠôvûiøŸø
áøçûÃö ÛøŠûiøŸø
áøæû†ö’ößûiøŸø
áøçûvöjøËûiøŸø
àønû fôŠôvûiøŸø
àønû Ãô ÛøŠûiøŸø
àømû †ô’ößûiøŸø
àønû vôjøËûiøŸø
áô^føŠôvûiøŸø
áô^ÃøÛøŠûiøŸø
áô]†ø’ößûiøŸø
áô^vøjøËûiøŸø
àøfû ŠôvûiøŸø
àøÃû ÛøŠûiøŸø
áø†û’ößûiøŸø
àøvûjøËûiøŸø
göŠôuû]øŸø
ÄöÛø‰û]øŸø
†ö’öÞû]øŸø
xöjøÊû]øŸø
göŠôvûÞøŸø
ÄöÛøŠûÞøŸø
†ö’ößûÞøŸø
xöjøËûÞøŸø

57

V12.02.25

Topic 3.0

hö†ô–ûmøŸø
áô^eø†ô–ûmøŸø
áøçûeö†ô–ûmøŸø
hö†ô–ûiøŸø
áô^eø†ô–ûiøŸø
àøeû†ô–ûmøŸø
hö†ô–ûiøŸø
áô^eø†ô–ûiøŸø
áøçûeö†ô–ûiøŸø
àønû eô†ô–ûiøŸø
áô^eø†ô–ûiøŸø
àøeû†ô–ûiøŸø
hö†ô•û]øŸø
hö†ô–ûÞøŸø

www.almuallim.org

Slide # 110

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.3
Ùç`rÚ Å…^–Ú ØÃÊ

Sub Topic 3.3

w!qg p÷

Slide # 111

qg p÷

Topic 3.0

w!qg p÷
ƒs§ÅwBÚÅTì ÷{zā÷`| 7
,
¬\ Mā 6w!÷
( ÇñYÑÅ c*
ì*
@YÑÅ{ i ZzgŠ ) hö^føÖû] xöjøËmö ‰ƒ:x¥¶Ã»kZgzZ
(5YÅŠæc*
ìCYÅŠæmZ)†ö’øßûmö Іö’ößûmø (¨YH c*
ì*
@YH{z)ØöÃøËûmö Ð öØÃøËûmø

i§»ä¯w!qg p÷
¬Ð~y
M gzZ,Šg6
,
qKZÃszw¹!*
ª
,Š}ŠLÃqg p#
Ö ´
†öfø’ûmö Ð †öfô’ûmø ‰¨Y0w!qg pÂ,Š}Š'
,
i6
,
swá Zz
www.tawwabeen.org

58

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.3

w!qg p÷

Slide # 112

qg p÷

Topic 3.0

w!qg p÷yZŠ/
¤
Š%q
-Z {z¨YH c*
ì*
@Y H
$¸™èuZz
T
Š%zŠ {zîYG c*
÷D YG
//
//½
Š%ƒ
 {zîYG c*
÷D YG
//
//¦
]gúq
-Z {z5YÅ c*
ì CYÅ
T ¸/
$
$¸uZz
'gúzŠ {zÏNYÅ c*
÷CYÅ
//
//½
'gúƒ
 {zÏNYÅ c*
÷CYÅ
//
//¦
Š%q
-Z ÂÇñYH c*
ì*
@ YH
¢q™èuZz
Š%zŠ ?Ðî YG c*
ƒD YG
//
//½
Š%ƒ
 ?Ðî YG c*
ƒD YG
//
//¦
]gúq
-Z ÂÏñYÅ c*
ì CYÅ
¢q/
$¸uZz
'gúzŠ ?Ï ƒ YÅ c*
ƒCYÅ
//
//½
'gúƒ
 ?Ï ƒ YÅ c*
ƒCYÅ
//
//¦
]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~ó î YH c*
Vƒ*
@ YH
uœ1uZz
'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ëc*
'gúzŠ c*
Š%zŠëÐNYGc*
÷D YG uœ1¦z½
Sub Topic 3.3

w!qg p÷

Slide # 113

qg p÷

ØöÃøËûmö
áô¡øÃøËûmö
áøçû×öÃøËûmö
ØöÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
àø×ûÃøËûmö
ØöÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
áøçû×öÃøËûiö
àønû ×ô ÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
àø×ûÃøËûiö
ØöÃøÊû]ö
ØöÃøËûÞö

Topic 3.0

X KB‚ÆãçyZŠ¤
/
Åw!qg pÐwdZsf `gŠ
Ñö‡ö †ûmø !&öÃøfû mø!ØöòøŠûmø!†ö’ößûmø

N¯! ²
ÐNYKŠæŠ%ƒ
 {zX ÏNYÅŠæ'gúƒ
ë
Ðî YŠtigŠ%ƒ
 ?Xì *
@YHŠæÂ
ƒD YGŠæƒ
 ?XƒD Yi7Š%zŠ ?
Ðî YGŠæŠ%ƒ
?
www.tawwabeen.org

59

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.3

w!qg p÷

Slide # 114

qg p÷

Topic 3.0

NCãçgzZ\
àønû Îô ‡ø†ûiö

àø×ûòøŠûiö

àø×ûòøŠûmö

áøæû†ö’øßûiö

áøçûÎö‡ø†ûmö

&öÃøeû]ö

áô^Ãøqø†û mö

áô^Ûø×øÃû iö

ØöòøŠûÞö

†ö’øßûiö

àøÛû×øÃû mö

àø%ûÃøfû iö

&öÃøfû Þö

áøæû†ö¿øßûiö

áøæû†ö¿øßûmö

àømû †ô’øßûiö

áøçû%öÃøfû mö

áô^Êø†øÃû mö

Ñö‡ø†ûÞö

áøçûÊö†øÃû mö

Sub Topic 3.3

w!qg p÷

Slide # 115

qg p÷

Topic 3.0

N¯ ! ²ÅVÓsf `gŠ
ÏñYÈÂXÐNYGŠæëXƒD YAŠƒ
?
XÐî YbŠtigƒ
 ?XÐNYi7ë
XƒD YGŠæƒ
 ?X ÏNYh7'gúƒ
 {z
XÐî Yǃ
 ?X ÇVî Yc*
Štig~
Ðî YñN*
ߊ%ƒ
 ?X Vƒ*
@YHŠæ~
ì CYÅŠæ]gúq
-Z { z
www.tawwabeen.org

60

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.3

Íö†øŽûmö
áô^Êø†øŽûmö
áøçûÊö†øŽûmö
Íö†øŽûiö
áô^Êø†øŽûiö
àøÊû†øŽûmö
Íö†øŽûiö
áô^Êø†øŽûiö
áøçûÊö†øŽûiö
àønû Êô †øŽûiö
áô^Êø†øŽûiö
àøÊû†øŽûiö
Íö†øû]ö
Íö†øŽûÞö

www.tawwabeen.org

w!qg p÷

qg p÷
3ZŠ/
¤Åw!qg pÐ[ Z1ZÆŠêO
göŠøvûmö
ÄöÛøŠûmö
†ö’øßûmö
xöjøËûmö
áô^føŠøvûmö
áô^ÃøÛøŠûmö
áô]†ø’øßûmö
áô^vøjøËûmö
áøçûfö Šøvûmö
áøçûÃö ÛøŠûmö
áøæû†ö’øßûmö
áøçûvöjøËûmö
göŠøvûiö
ÄöÛøŠûiö
†ö’øßûiö
xöjøËûiö
áô^føŠøvûiö
áô^ÃøÛøŠûiö
áô]†ø’øßûiö
áô^vøjøËûiö
àøfû Šøvûmö
àøÃû ÛøŠûmö
áø†û’øßûmö
àøvûjøËûmö
göŠøvûiö
ÄöÛøŠûiö
†ö’øßûiö
xöjøËûiö
áô^føŠøvûiö
áô^ÃøÛøŠûiö
áô]†ø’øßûiö
áô^vøjøËûiö
áøçûfö Šøvûiö
áøçûÃö ÛøŠûiö
áøæû†ö’øßûiö
áøçûvöjøËûiö
àønû fôŠøvûiö
àønû Ãô ÛøŠûiö
àømû †ô’øßûiö
àønû vôjøËûiö
áô^føŠøvûiö
áô^ÃøÛøŠûiö
áô]†ø’øßûiö
áô^vøjøËûiö
àøfû Šøvûiö
àøÃû ÛøŠûiö
áø†û’øßûiö
àøvûjøËûiö
göŠøuû]ö
ÄöÛø‰û]ö
†ö’øÞû ]ö
xöjøÊû]ö
göŠøvûÞö
ÄöÛøŠûÞö
†ö’øßûÞö
xöjøËûÞö
Slide # 116

61

V12.02.25

Topic 3.0

hö†ø–ûmö
áô^eø†ø–ûmö
áøçûeö†ø–ûmö
hö†ø–ûiö
áô^eø†ø–ûiö
àøeû†ø–ûmö
hö†ø–ûiö
áô^eø†ø–ûiö
áøçûeö†ø–ûiö
àønû eô†ø–ûiö
áô^eø†ø–ûiö
àøeû†ø–ûiö
hö†ø•û]ö
hö†ø–ûÞö

www.almuallim.org

Slide # 117

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.4
Ùç`rÚ oËßÚ Å…^–Ú ØÃÊ

Sub Topic 3.4

w!tqg p÷ Slide # 118

qg p÷

Topic 3.0

w!tqg p÷
ì@
*
Yc*
¯t™ ÎXXŸøZZÌÃw!qg p÷
( ÇñYH7Šæc*
ì*
@YH7Šæ{z)†ö’øßûmö Ÿø‰
( ÇñY**
T7c*
ì@
*
Y**
T7{z) Íö†øÃû mö Ÿø
( ÇñYY77c*
ì@
*
YY77{z) ØöòøŠûmö Ÿø
B™d‚f b§hZÔì CYèyZŠ¤
/
å
www.tawwabeen.org

62

V12.02.25

www.almuallim.org

Topic 3.0
w!tqg p÷ Slide # 119
qg p÷
w!tqg p÷yZŠ/
¤
Š%q
-Z {zÇñYH7c*
ì*
@YH7
T ¸™èuZz
$
ØöÃøËûmö Ÿø
áô¡øÃøËûmö Ÿø
Š%zŠ {zÐNYG 7c*
÷D YG 7
//
//½
Š%ƒ
 {zÐNYG 7c*
÷D YG 7
//
//¦
áøçû×öÃøËûmö Ÿø
]gúq
-Z {zÏñYÅ7c*
ì CYÅ7
$ ¸/
T
$¸uZz ØöÃøËûiöŸø
áô¡øÃøËûiöŸø
'gúzŠ {zÏNYÅ7c*
÷CYÅ7
//
//½
'gúƒ
 {zÏNYÅ7c*
÷CYÅ7
//
//¦
àø×ûÃøËûmö Ÿø
Š%q
-Z ÂÇñYH7c*
ì*
@YH7
¢q™èuZz
ØöÃøËûiöŸø
áô¡øÃøËûiöŸø
Š%zŠ ?Ðî YG 7c*
ƒD YG 7
//
//½
Š%ƒ
 ?Ѓ YG 7c*
ƒD YG 7
//
//¦
áøçû×öÃøËûiöŸø
]gúq
-Z ÂÏñYÅ7c*
ì CYÅ7
¢q/
$¸uZz àønû ×ô ÃøËûiöŸø
áô¡øÃøËûiöŸø
'gúzŠ ?Ï î YÅ7c*
ƒCYÅ7
//
//½
'gúƒ
 ?Ï ƒ YÅ7c*
ƒCYÅ7
//
//¦
àø×ûÃøËûiöŸø
]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~ÇVî YH7c*
Vƒ*
@YH7
uœ1uZz
ØöÃøÊû]öŸø
'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ëc*
'gúzŠc*
Š%zŠëÐNYG7c*
÷DYG7 uœ1¦z½ ØöÃøËûÞöŸø

Sub Topic 3.4

Sub Topic 3.4

w!tqg p÷ Slide # 120

qg p÷

Topic 3.0

N¯w!tqg pyZŠ¤
/
Ð Üö×øÃû mø!Íö†ôÃû mø!göjöÓûmø

NCãçz\
Üö×øÂû]öŸø ( àøÊû†øÃû mö Ÿø ( áô^føjøÓûmö Ÿø
àømû †ô’øßûiöŸø ( áø†û’øßûmö Ÿø ( áøçûÊö†øÃû mö Ÿø
Üö×øÃû mö Ÿø ( Üö×øÃû ÞöŸø ( áøçûÃö qø†ûmö Ÿø
àønû fôjøÓûiöŸø ( †ö’øÞû]öŸø ( Íö†øÂû]öŸø
www.tawwabeen.org

63

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.4

w!tqg p÷ Slide # 121

qg p÷

Topic 3.0

N¯! ²
ÐNYi77ëXÐNYG 7ŠæŠ%ƒ
 {z
ƒCY~Š7tigƒ
 ?X ÏñYÅ7ŠæÂ
Ðî YŠ7tigƒ
?
ÏNYÈ7'gúƒ
 { zX ÇñY57Â
ƒCYÅ7Šæ'gúzŠ ?X ÇVî YH7Šæ~
ÇñYc*
Š7tigÍ
Sub Topic 3.4

Íö†øŽûmö Ÿø
áô^Êø†øŽûmö Ÿø
áøçûÊö†øŽûmö Ÿø
Íö†øŽûiöŸø
áô^Êø†øŽûiöŸø
àøÊû†øŽûmö Ÿø
Íö†øŽûiöŸø
áô^Êø†øŽûiöŸø
áøçûÊö†øŽûiöŸø
àønû Êô †øŽûiöŸø
áô^Êø†øŽûiöŸø
àøÊû†øŽûiöŸø
Íö†øû]öŸø
Íö†øŽûÞöŸø
www.tawwabeen.org

w!tqg p÷ Slide # 122

qg p÷
3ZŠ/
¤Åw!tqg pÐ[ Z1ZÆŠêO
göŠøvûmö Ÿø
ÄöÛøŠûmö Ÿø
†ö’øßûmö Ÿø
xöjøËûmö Ÿø
áô^føŠøvûmö Ÿø
áô^ÃøÛøŠûmö Ÿø
áô]†ø’øßûmö Ÿø
áô^vøjøËûmö Ÿø
áøçûfö Šøvûmö Ÿø
áøçûÃö ÛøŠûmö Ÿø
áøæû†ö’øßûmö Ÿø
áøçûvöjøËûmö Ÿø
göŠøvûiöŸø
ÄöÛøŠûiöŸø
†ö’øßûiöŸø
xöjøËûiöŸø
áô^føŠøvûiöŸø
áô^ÃøÛøŠûiöŸø
áô]†ø’øßûiöŸø
áô^vøjøËûiöŸø
àøfû Šøvûmö Ÿø
àøÃû ÛøŠûmö Ÿø
áø†û’øßûmö Ÿø
àøvûjøËûmö Ÿø
göŠøvûiöŸø
ÄöÛøŠûiöŸø
†ö’øßûiöŸø
xöjøËûiöŸø
áô^føŠøvûiöŸø
áô^ÃøÛøŠûiöŸø
áô]†ø’øßûiöŸø
áô^vøjøËûiöŸø
áøçûfö ŠøvûiöŸø
áøçûÃö ÛøŠûiöŸø
áøæû†ö’øßûiöŸø
áøçûvöjøËûiöŸø
àønû fôŠøvûiöŸø
àønû Ãô ÛøŠûiöŸø
àømû †ô’øßûiöŸø
àønû vôjøËûiöŸø
áô^føŠøvûiöŸø
áô^ÃøÛøŠûiöŸø
áô]†ø’øßûiöŸø
áô^vøjøËûiöŸø
àøfû ŠøvûiöŸø
àøÃû ÛøŠûiöŸø
áø†û’øßûiöŸø
àøvûjøËûiöŸø
göŠøuû]öŸø
ÄöÛø‰û]öŸø
†ö’øÞû ]öŸø
xöjøÊû ]öŸø
ÄöÛøŠûÞöŸø
göŠøvûÞöŸø
†ö’øßûÞöŸø
xöjøËûÞöŸø
64

V12.02.25

Topic 3.0

hö†ø–ûmö Ÿø
áô^eø†ø–ûmö Ÿø
áøçûeö†ø–ûmö Ÿø
hö†ø–ûiöŸø
áô^eø†ø–ûiöŸø
àøeû†ø–ûmö Ÿø
hö†ø–ûiöŸø
áô^eø†ø–ûiöŸø
áøçûeö†ø–ûiöŸø
àønû eô†ø–ûiöŸø
áô^eø†ø–ûiöŸø
àøeû†ø–ûiöŸø
hö†ø•û]öŸø
hö†ø–ûÞöŸø
www.almuallim.org

Sub Topic 3.4

w!tqg p

ØöÃøËûmö Ÿø
áô¡øÃøËûmö Ÿø
áøçû×öÃøËûmö Ÿø
ØöÃøËûiö Ÿø
áô¡øÃøËûiöŸø
àø×ûÃøËûmö Ÿø
ØöÃøËûiöŸø
áô¡øÃøËûiöŸø
áøçû×öÃøËûiöŸø
àønû ×ô ÃøËûiöŸø
áô¡øÃøËûiöŸø
àø×ûÃøËûiöŸø
ØöÃøÊû]öŸø
ØöÃøËûÞöŸø

www.tawwabeen.org

w!tqg p÷ Slide # 123

qg p÷
x¥tqg p

w!qg p

ØöÃøËûmö
áô¡øÃøËûmö
áøçû×öÃøËûmö
ØöÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
àø×ûÃøËûmö
ØöÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
áøçû×öÃøËûiö
àønû ×ô ÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
àø×ûÃøËûiö
ØöÃøÊû]ö
ØöÃøËûÞö

ØöÃøËûmøŸø
áô¡øÃøËûmøŸø
áøçû×öÃøËûmøŸø
ØöÃøËûiøŸø
áô¡øÃøËûiøŸø
àø×ûÃøËûmøŸø
ØöÃøËûiøŸø
áô¡øÃøËûiøŸø
áøçû×öÃøËûiøŸø
àønû ×ô ÃøËûiøŸø
áô¡øÃøËûiøŸø
àø×ûÃøËûiøŸø
ØöÃøÊû]øŸø
ØöÃøËûÞøŸø

65

V12.02.25

Topic 3.0

x¥qg p

ØöÃøËûmø
áô¡øÃøËûmø
áøçû×öÃøËûmø
ØöÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
àø×ûÃøËûmø
ØöÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
áøçû×öÃøËûiø
àønû ×ô ÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
àø×ûÃøËûiø
ØöÃøÊû]ø
ØöÃøËûÞø

www.almuallim.org

Slide # 124

qg p÷

SUB TOPIC

Topic 3.0

3.5

Ù^ÛÃj‰] ^Ò á^Ò

Sub Topic 3.5

wEZ »y»

Slide # 125

wEZ » áø ^Òø

qg p÷

Topic 3.0

÷t[Z%Z ÇñYƒZa p» ( „)g ZòZ ÂNÑ6
,
qg p¤
/ZÃ áø^Òø
ì*
@Y3g ~g ZòZèâ x **
eZgzZ Š
H0èâÉ ;g7qg p
( ¸D YzŠ { z) áô^føaø„ûmø ^Þø^Òø ( å@
*
Y{ z) göaø„ûmø áø^Òø‰
( ¸D Yƒ
 {z) áøçûfö aø„ûmø ]çûÞö^Òø
ì#
Ö ´Åg ZòZ {)zó ¸
ó Ô D L gLzZ ó óåÔ @
*
L L~y!*
izŠg Z
ǃwEZ+»èâ XXáø^ÒøZZ nÆä™4ZŠXXáø^ÒøZZ6
,
qg p
NCpƃ
 yZgzZ,™yZŠ/
¤™ Î áø^Òø6
,ØöÛøÃû mø!göÒø†ûmø!‚öröŠûmø
www.tawwabeen.org

66

V12.02.25

www.almuallim.org

wEZ »y»

Sub Topic 3.5

Slide # 126

,™À,
F
¿





èô ‰ø…ø‚ûÛøÖû] oÖø]ô göaø„ûmø áø^Òø

…ô^_øÏô Öû] o×øÂø áøçûfö Òø†ûiø ÜûjößûÒö 7

1

oùô ‰ô†ûÓöÖû] o×øÂø àønû Šô×ô rûiø kôßûÒö 2

8

‚ôrôŠûÛøÖû] oÖø]ô köfû aøƒø kößûÒö

3

Ýø^Ãø_$ Ö] áô¡øÒö^ûmø ^Þø^Òø 4

kônû føÖû] oÊô àø×ûÛøÃû mø à$ Òö 9
àøfø×$Ö]^ßøeû†ôø ^ß$ Òö 10

www.tawwabeen.org

Topic 3.0

¿

Üô×øÏøÖû^eô áøçûfö jöÓûmø]çûÞö^Òø 6

hø^jøÓôÖû] áô^fø×ö_ûiø^jøÞø^Òø

qg p÷

Ýøçû×ö¿ûÛøÖû]†ö’öÞû ]ø kößûÒö

67

V12.02.25

5

www.almuallim.org

Slide # 127

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.6
o×m‚fi 6nÚ Å…^–Ú ØÃÊ

Sub Topic 3.6

~p~qg p÷ Slide # 128

qg p÷

Topic 3.0

~p~qg p÷
ÆVâzŠwzwq: â i+»kZāì [ƒyÒt0Æqg p÷
Â÷e*
*™mºcwsÜÃkZ¤
/ZÔì @
*
Wa
Xì @
*
Yc*
ŠJ(
,
¬Ðqg p XXÍøçû‰øZZ c*
XXŒZZ
āt{zì t
Û ‚ Z hð~ XXÍøçû‰ø ZZgzZ XXŒZZ
ìaÆêwXXÍøçû‰øZZ gzZì @
*
WaÆd

Û w XXŒZZ
( Ç}™d
$k{z) ØöÃøËûnø‰ø Ð ØöÃøËûmø ‰
( Ç}™ˆ]æ¼ {z) ØöÃøËûmø Íøçû‰ø
www.tawwabeen.org

68

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.6

~p~qg p÷ Slide # 129

qg p÷

Topic 3.0

B™d‚f b§hZÃkZÐVß VÅsf
( ÐßyY?ˆ]æ~hð) áøçûÛö×øÃû iø Íøçû‰ø ( Çá yYd
$k{z) Üö×øÃû nø‰ø
( ÇV~ˆ]æ~hð) göjöÒû]ø Íøçû‰ø ( ÐBŠd
$kë ) †ö¿ößûßø‰ø
÷Dƒ4ZŠ Ì6
,
w!qg p÷XXÍøçû‰øZZ gzZ XXŒZZ

,™À,
F
xöjøËûÞø Íøçû‰ø!àø×ûÃøËûjö‰ø!àøfû jöÓûjø‰ø!áøçû×öòøŠûiö Íøçû‰ø!áøçû×öòøŠûjö‰ø
àønû fôaø„ûiø Íøçû‰ø !áô^føaø„ûnø‰ø !áô]†ø’ößûiø Íøçû‰ø !hö†øû^ø‰ø !Üö×øÃû nø‰ø
‚örö‰û^ø‰ø !áøçû%öÃøfû iö Íøçû‰ø
Sub Topic 3.6

~p~qg p÷ Slide # 130

qg p÷

Topic 3.0

N¯! ²
ЏŠ%zŠ?XÏñYÅŠæ~gød
$k:d

Ûw
Ðî YKŠæƒ
 ?XÐNYë
Ï•{zX Ϗƒ
 ?X ÏNY'gúzŠ {z
ÐNYGg ZΊ%zŠ {zX ÏdŠ'gúƒ
 ?ˆ]æ¼ :êw
ÐNYG :Zzƒ
 {zX ÏñY:ZzÂ
ÐzzÅszwyZā÷M
h™t\ M ÐyÒÆ XXÍøçû‰øZZ XXŒZZ
Z7
,
7W
,
Z ðÃ6
,
VbÆqg pZƒp~psÜÆqg p
www.tawwabeen.org

69

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 131

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.7
|çjËÚ …æ] ÝæˆrÚ Å…^–Ú ØÃÊ

Sub Topic 3.7

?&qgp÷ Slide # 132
E
b<gzZxzçE

qg p÷

Topic 3.0

VâzŠpgzZVbÆqgpÐzzÅäW6
,
qgpÆyā
Z ÷,Zszw‰
÷D™~p~VâzŠpgzZV/ÆqgpŽszw{zXìCƒ~p~
֮n&{z
N@
*
yâ ( 3) ( á Zz¶Š·)š**
( 2) ( á Zz¶Šxb
)xi Y( 1)
xi Y
4ñÑÔ%ZxÑ! ^Û$ Öø!ÜûÖø ! áû]ô ÷szwõ0*
t
÷ïŠxb
Ì)i YºÑñ ZgzZ÷ïŠxb

Ãqg p÷szwt
äö ×# Ö] ðø«ø áû]ôг7
,
~ïZ¶Zy†X ǃyÒ» 4ñÑÔ%ZxÑ(ÜûøÖ VŒ
?&qg p÷ÌñƒD™Y ¯Å%Z :^â
E
Xì *
@YƒxzçE
www.tawwabeen.org

70

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.7

?&qgp÷ Slide # 133
E
b<gzZxzçE

qg p÷

Topic 3.0

qg p÷

Topic 3.0

tèâ Ãqg pgzZì êŠ Z¤
/
Ã! Z²ZyâgzZì êŠxb

Ãy
WÆqg pÜûÖø
( –7äkZ ) gûjöÓûmø ÜûøÖ( H7äkZ ) ØûÃøËûmø ÜûÖø‰ì ꊙ~pÆ
X ÷ëËåC9E
÷ÃyZŠ¤
/
kZØøÃøÊø^Úø (gøjøÒø^Úø‰„, ZÇ!*
š**
,
i)
áûƒø]ô!oûÒø!àûøÖ!áû]ø ÷szwg et( szwá Zz¶Š'
÷ÃkZgzZ÷Dƒ4ZŠ6
,
qg p÷szwt
äö ×# Ö] ðø«ø áû]ôг7
,
~ïZ¶Zy†Xì @
*
YHyÒà àûøÖswsÜVŒ
pÆN @
*
ÔgzZì êŠ Z¤
/
Ã! ²ZyâgzZì êŠ ìÃy
WÆqg p à
ï Öø
ì ꊙmºB‚ÆwgzZì @
*
™ Za
( Ç‘7¦
/
Ù {z)gøjöÓûm$ àûÖø ( Ç}™7¦
C
/
Ù {z) ØøÃøËûm$ àûÖø ‰
C
Sub Topic 3.7

?&qgp÷ Slide # 134
E
b<gzZxzçE

N*
@yâ
~y
WÆqg paÆä™ Za N @
*
~pŽ ÷ëÃyâkZ
Xì *
@Yc*
ΘÀó<
ó <xÑL L~qzÑÆqg pB‚ÆkZì *
@Yc*
Î
ì »nzŠyât
ÜN @
*
y â ( 2) 

N @
*
y â ( 1)

B‚ÆpÆwÃkZ™ƒ4ZŠ~qg pÜzN @
*

( Á~ÜgzZ {Š c*
i~ )ì @
*
™ Za N @
*
~pgzZì ꊙm{
( Ç}™gz¢{z%Z ) àû×øÃøËûnøÖø ( Ç}™gz8!*
gz¢{z%Z ) à$ ×øÃøËûnøÖø ‰
www.tawwabeen.org

71

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.7

?&qgp÷ Slide # 135
E
b<gzZxzçE

qg p÷

Topic 3.0

~p~qg pÐzzÅ Üû Öø sw
ì êŠxb

ÃyZìL6
,
sw~y
WÆVbXÆqg p( 1)
ì êŠ Z¤
/
ÃkZì ! Z²Zyâ~y
WÆVb]‚X( 2)
ì Lg ¹!*
,
6
qKZ {zì;yâ~y
ª
WÆVbzŠX( 3)
ì ꊙ~pÆtèâ Ãqg p( 4)

www.tawwabeen.org

72

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 136

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.8
àÖ^e oËÞæ Ü
û ×ø eø ‚vq ØÃÊ
Ùç`rÚæ Ýç×ÃÚ

Sub Topic 3.8

ÐE
M&M 9E
Þ!*
Ôz êQ åC ÷

]ZpÐzzÅÝ
c*
Šx b

Ãy
W
( 1) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( 2) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
c*
Šx b

Ãy
W
( 3) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
슎ñ;yâ
c*
Šx b

Ãy
W
( 4) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( 5) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( 6) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( 7) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
슎ñ;yâ
c*
Šx b

Ãy
W
c*
Šx b

Ãy
W
www.tawwabeen.org

Slide # 137

qg p÷

x¥åC9E
÷yZŠ¤
/
C9
ËåE
( äŠ%q
-ZkZ H7) ØûÃøËûmø ÜûÖø
( äVzŠ%zŠyZ H7) ¡øÃøËûmø ÜûÖø
(äVzŠ%ƒ
 yZH7 )]çû×öÃøËûmø ÜûøÖ
(ä]gúq
-ZkZH7)ØûÃøËûiø ÜûÖø
( äVÂgúzŠyZ H7) ¡øÃøËûiø Ü
û Öø
(äVÂgúƒ
 yZH7)àø×ûÃøËûmø ÜûÖø
( äŠ%q
-Z ÂH7) ØûÃøËûiø ÜûÖø
( äVzŠ%zŠ ?H7) ¡øÃøËûiø ÜûÖø
(äVzŠ%ƒ
 ?H7)]çû×öÃøËûiø ÜûÖø
(ä]gúq
-ZÂH7)oû×ô ÃøËûiø ÜûøÖ
( äVÂgúzŠ ?H7) ¡øÃøËûiø ÜûÖø
(äVÂgúƒ
 ?H7)àø×ûÃøËûiø ÜûøÖ
(ä]gúq
-Zc*
Š%q
-Z~H7) ØûÃøÊû]ø ÜûÖø
( äVÂgúƒ
 ëc*
äVzŠ%ƒ
 ëH7) ØûÃøËûÞø ÜûÖø
73

V12.02.25

Topic 3.0

qg p
ØöÃøËûmø
áô¡øÃøËûmø
áøçû×öÃøËûmø
ØöÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
àø×ûÃøËûmø
ØöÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
áøçû×öÃøËûiø
àønû ×ô ÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
àø×ûÃøËûiø
ØöÃøÊû]ø
ØöÃøËûÞø
www.almuallim.org

Sub Topic 3.8

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷

Slide # 138

w!åC9E
÷yZŠ/
¤

qg p÷

Š%q
-Z {zŠ
HH7
$¸™èuZz
T
Š%zŠ {z‰ G 7
$¸™è½
T
Š%ƒ
 {z‰ G 7
$¸™è¦
T
]gúq
-Z {zˆÅ7
$¸/
T
$¸uZz
'gúzŠ {zIÅ7
$¸/
T
$¸½
'gúƒ
 {zIÅ7
$¸/
T
$¸ ¦
Š%q
-Z Š
HH7
¢q™èuZz
Š%zŠ ?‰ G 7
¢q™è½
Š%ƒ
 ?‰ G 7
¢q™è¦
]gúq
-Z ˆÅ7
¢q/
$¸uZz
'gúzŠ ?IÅ7
¢q/
$¸½
'gúƒ
 ?IÅ7
¢q/
$¸ ¦
]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~Š
HH7
uœ1uZz
'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ë c*
'gúzŠ c*
Š%zŠë‰ G 7
uœ1¦z½
ÐE
M&M 9E
Þ!*
Ôz êQ åC ÷ Slide # 139
Sub Topic 3.8
qg p÷

Topic 3.0

ØûÃøËûmö ÜûÖø
¡øÃøËûmö ÜûÖø
]çû×öÃøËûmö ÜûÖø
ØûÃøËûiö ÜûøÖ
¡øÃøËûiö Ü
û Öø
àø×ûÃøËûmö ÜûøÖ
ØûÃøËûiö ÜûÖø
¡øÃøËûiö ÜûÖø
]çû×öÃøËûiö ÜûøÖ
oû×ô ÃøËûiö ÜûÖø
¡øÃøËûiö ÜûÖø
àø×ûÃøËûiö ÜûÖø
ØûÃøÊû]ö ÜûÖø
ØûÃøËûÞö ÜûÖø
Topic 3.0

~p~qg pÐzzÅ àû Öø sw
ì êŠ ÃyZìL6
,
VbXÆqg p

( 1)

ì êŠ Z¤
/
ÃkZì ! Z²Zyâ~y
WÆVb]‚X

( 2)

( ¢q/
$¸ ¦ÔT
$ ¸/
$¸ ¦)VbzŠX

( 3)

ì Lg ¹!*
,
6
qKZ {zì;yâ~y
ª
WÆ
ì ꊙmºB‚Æw: â igzZì @
*
™ZaN @
*
Ô~p ( 4)
B™d‚f b§hZÃkZÐVâ ZŠ¤
/
sfzgq
ñY1™b§hZì *
@YHyÒyZŠ¤
/ìÐ,Ãq
-ZC
Ù Ð ~y Z
www.tawwabeen.org

74

V12.02.25

www.almuallim.org

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷ Slide # 140
qg p÷
îE
0r*
* àÖ^e x¥Ô÷yZŠ/
¤
]ZpÐzzÅÞ
äf‘^Þ àÖ^e Ô
c*
Š·Ãy
W
( Š%q
-Z {zu™7¦
/
Ù ) ØøÃøËûm$ àûøÖ
C
( 1) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( Š%zŠ {zÐ,™7¦
/
Ù ) ¡øÃøËûm$ àûøÖ
C
( 2) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
(Š%ƒ
 {zÐ,™7¦
/
Ù )]çû×öÃøËûm$ àûÖø
C
c*
Š·Ãy
W
(]gúq
-Z{zÏ}™7¦
/
Ù ) ØøÃøËûiø àûÖø
C
( 3) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( 'gúzŠ{zÏ,™7¦
/
Ù ) ¡øÃøËûiø àûÖø
C
슎ñ;yâ
('gúƒ
 {zÏ,™7¦
/
Ù )àø×ûÃøËûm$ àûÖø
C
c*
Š·Ãy
W
( Š%q
-ZÂÇ}™7¦
/
Ù ) ØøÃøËûiø àûÖø
C
( 4) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( Š%zŠ?Ðz™7¦
/
Ù ) ¡øÃøËûiø àûÖø
C
( 5) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
(Š%ƒ
 ?Ðz™7¦
/
Ù )]çû×öÃøËûiø àûÖø
C
( 6) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
(]gúq
-ZÂÏ}™7¦
/
Ù )oû×ô ÃøËûiø àûÖø
C
( 7) Š
H
/
¤
! Z²Zyâ
( 'gúzŠ?Ïz™7¦
/
Ù ) ¡øÃøËûiø àûÖø
C
슎ñ;yâ
('gúƒ
 ?Ïz™7¦
/
Ù )àø×ûÃøËûiø àûÖø
C
c*
Š·Ãy
W
(]gúq
-Zc*
Š%q
-Z~ÇVz™7¦
/
Ù )ØøÃøÊû]ø àûÖø
C
c*
Š·Ãy
W
( 'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ëÐ,™7¦
/
Ù ) ØøÃøËûÞ$ àûÖø
C
MÐE
M
Þ!*
Ôz êQ &åC9E
÷ Slide # 141
Sub Topic 3.8
qg p÷

Sub Topic 3.8

îE
0r*
* àÖ^e —ñw!Ô÷
$¸™èuZz
T
Š%q
-Z {z¨YH7¦
/
Ù
C
Š%zŠ {zÐNYG 7¦
/
Ù
C
$¸™è½
T
Š%ƒ
 {zÐNYG 7¦
/
Ù
C
$¸™è¦
T
]gúq
-Z {zÏñYÅ7¦
/
Ù
C
$¸/
T
$¸uZz
'gúzŠ {zÏNYÅ7¦
/
Ù
C
$¸ /
T
$¸½
'gúƒ
 {zÏNYÅ7¦
/
Ù
C
$¸ /
T
$¸ ¦
Š%q
-Z ¨YH7¦
/
Ù
C
¢q™èuZz
Š%zŠ ?Ѓ YG 7¦
/
Ù
C
¢q™è½
Š%ƒ
 ?Ѓ YG 7¦
/
Ù
C
¢q™è¦
]gúq
-Z ÂÏñYÅ7¦
/
Ù
C
¢q/
$¸uZz
'gúzŠ ?Ï ƒ YÅ7¦
/
Ù
C
¢q/
$¸½
'gúƒ
 ?Ï ƒ YÅ7¦
/
Ù
C
¢q/
$¸ ¦
]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~ÇVî YH7¦
/
Ù
C
uœ1uZz
'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 ë c*
'gúzŠ c*
Š%zŠëÐNYG 7¦
/
Ù
C
uœ1¦z½
www.tawwabeen.org

75

V12.02.25

Topic 3.0

qg p
ØöÃøËûmø
áô¡øÃøËûmø
áøçû×öÃøËûmø
ØöÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
àø×ûÃøËûmø
ØöÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
áøçû×öÃøËûiø
àønû ×ô ÃøËûiø
áô¡øÃøËûiø
àø×ûÃøËûiø
ØöÃøÊû]ø
ØöÃøËûÞø
Topic 3.0

ØøÃøËûm% àûÖø
¡øÃøËûm% àûÖø
]çû×öÃøËûm% àûøÖ
ØøÃøËûiö àûÖø
¡øÃøËûiö àûÖø
àø×ûÃøËûm% àûøÖ
ØøÃøËûiö àûÖø
¡øÃøËûiö àûøÖ
]çû×öÃøËûiö àûÖø
oû×ô ÃøËûiö àûÖø
¡øÃøËûiö àûÖø
àø×ûÃøËûiö àûøÖ
ØøÃøÊû]ö àûÖø
ØøÃøËûÞ% àûøÖ
www.almuallim.org

Sub Topic 3.8

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷

Slide # 142

qg p÷

Topic 3.0

,™ãZz]ZpÐzzÅ Üû Öø gzZ àû ÖøX NCãçgzZ\
oû×ô ÃøËûiø ÜûÖø

oû×ô ÃøËûiø àûÖø

ØûÃøËûiø ÜûÖø

ØûÃøÊû]ø ÜûÖø

]çû×öÃøËûmø ÜûÖø

]çû×öÃøËûiø àûÖø

¡øÃøËûmø ÜûÖø

¡øÃøËûm$ àûÖø

ØûÃøËûÞø ÜûÖø

ØøÃøËûÞ$ àûÖø

¡øÃøËûiø ÜûÖø

¡øÃøËûiø àûÖø

àø×ûÃøËûiø àûÖø

àø×ûÃøËûmø ÜûÖø

Sub Topic 3.8

ÐE
M&M 9E
Þ!*
Ôz êQ åC ÷

Slide # 143

qg p÷

Topic 3.0

N¯! ²
Ð,™7¦
/
Ù Š%ƒ
C
 ëX H7äVzŠ%zŠ ?
H7äŠ%q
-Z~X Ϗ7¦
/
Ù 'gúzŠ ?
C
H7äÂX Ç}™7¦
/
Ù Š%q
C
-Z ÂX ÏVk7¦
/
Ù ]gúq
C
-Z~
X H7äVÂgúzŠ ?X Ï}™7Šæ¦
/
Ù ]gúq
C
-Z {z
X Ï[7¦
/
Ù 'gúƒ
C
 {zX H7äVzŠ%zŠyZ
www.tawwabeen.org

76

V12.02.25

www.almuallim.org

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷

Sub Topic 3.8

Slide # 144

qg p÷

Topic 3.0

K,
68 » ãçgzZ\X ,™3ZŠ/
¤™ Î Üû Öø gzZ àû ÖøÐwdZyZ
xöjøËûmø

ÄöÛøŠûmø

hö†øŽûmø

göjöÓûmø

,™ãZzÃk Qƒðƒ~pŽ ÔNCãçgzZ\
oûÃô ÛøŠûiø ÜûÖø

àøÃû ÛøŠûiø ÜûÖø

gøjöÒû ]ø àûÖø

àøfû jöÓûm$ àûÖø

oûeô†øŽûiø ÜûÖø

^eø†øŽûiø àûÖø

^føjöÓûiø àûÖø

^føjöÓûm$ àûÖø

ÄøÛø‰û]ø àûÖø

oûÃô ÛøŠûiø ÜûÖø

àøvûjøËûiø ÜûÖø

àøÃû ÛøŠûmø ÜûÖø

^eø†øŽûiø ÜûÖø

^eø†øŽûm$ àûÖø

]çûvöjøËûm$ àûÖø

]çûvöjøËûiø ÜûÖø

Sub Topic 3.8

ÐE
M&M 9E
Þ!*
Ôz êQ åC ÷

Slide # 145

qg p÷

Topic 3.0

N¯! ²ÅVÓ
,™ãZzÃ¿Æ ÜûÖø gzZ àûÖø
–7äVzŠ%zŠ ?X ÇVk7¦
/
Ù Š%q
C
-Z~
‹7ä]gúq
-Z ÂX H7äVzŠ%ƒ
 yZ
–7äVÂgúzŠ ?X ÑÅ7äVzŠ%ƒ
?
–7äVÂgúƒ
 ?XÐŒ7¦
/
Ù {z
C
Ï‘7¦
/
Ù ]gúq
C
-Z ÂX –7ä]gúq
-Z Â
Ï•7¦
/
Ù ]gúq
C
-Z ÂX ‹7äŠ%q
-Z Â
www.tawwabeen.org

77

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.8

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷

qg p÷

Slide # 146

Topic 3.0

,™3ZŠ/
¤ñƒp
ngwì»]»w
†ö¿ößûmø

ÄöÊø†ûmø

‚öÎö†ûmø

ØöÃøËûmø

göÒø†ûmø

NCãçgzZ\Ô³,
7ñƒp
ngp Ò»]»w
à×ÃËi ÜÖ

à×ÃËm ÜÖ

gÒ†i àÖ

gÒ†m ÜÖ

p†¿ßi àÖ

oÃʆi ÜÖ

]‚Άm àÖ

]‚Άi ÜÖ

ØÃËÞ àÖ

‚Άi ÜÖ

]ç×ÃËm àÖ

]憿ßi ÜÖ

p‚Άi àÖ

]憿ßm ÜÖ

àÃʆi àÖ

àfÒ†m ÜÖ

Sub Topic 3.8

ÐE
M&M 9E
Þ!*
Ôz êQ åC ÷

qg p÷

Slide # 147

Topic 3.0

K6
,
8»\zãçÔ,™yZŠ¤
/
Åw!Üû×øeø åC9E
gzZ àû×øeøN @*
ÔÐØöòøŠûmø !†ö’ößûmø

NCãçgzZ\

www.tawwabeen.org

àø×ûòøŠûiö àûÖø

]†ø’øßûiö àûÖø

]†ø’øßûmö ÜûÖø

ØûÃøÊû ]ö ÜûÖø

ØøÃøËûÞ% àûÖø

àø×ûòøŠûmö ÜûÖø

àøÊû†øÃû m% àûÖø

àø×ûÃøËûiö ÜûÖø

oû×ô òøŠûiö ÜûÖø

¡øòøŠûiö àûÖø

]çû×öòøŠûiö ÜûÖø

]æû†ö’øßûm% àûÖø

oû×ô òøŠûiö àûÖø

àøÊû†øÃû iö àûÖø

¡øòøŠûmö ÜûÖø

78

V12.02.25

www.almuallim.org

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷ Slide # 148
qg p÷
3ZŠ/
¤Åx¥åC9E
÷Ð[ Z1ZÆŠêO
Íû†öŽûmøÜûÖø
gûŠôvûmøÜûÖø
ÄûÛøŠûmøÜûÖø
†û’ößûmøÜûÖø
xûjøËûmøÜûÖø
^Êø†öŽûmøÜûÖø
^føŠôvûmøÜûÖø
^ÃøÛøŠûmøÜûøÖ
]†ø’ößûmøÜûøÖ
^vøjøËûmøÜûøÖ
]çûÊö†öŽûmøÜûÖø
]çûfö ŠôvûmøÜûøÖ
]çûÃö ÛøŠûmøÜûÖø
]æû†ö’ößûmøÜûøÖ
]çûvöjøËûmøÜûÖø
Íû†öŽûiøÜûÖø
gûŠôvûiøÜûÖø
ÄûÛøŠûiøÜûÖø
†û’ößûiøÜûÖø
xûjøËûiøÜûÖø
^Êø†öŽûiøÜûÖø
^føŠôvûiøÜûÖø
^ÃøÛøŠûiøÜûÖø
]†ø’ößûiøÜûÖø
^vøjøËûiøÜûÖø
àøÊû†öŽûmøÜûÖø
àøfû ŠôvûmøÜûÖø
àøÃû ÛøŠûmøÜûÖø
áø†û’ößûmøÜûÖø
àøvûjøËûmøÜûÖø
Íû†öŽûiøÜûÖø
gûŠôvûiøÜûÖø
ÄûÛøŠûiøÜûÖø
†û’ößûiøÜûÖø
xûjøËûiøÜûÖø
^føŠôvûiøÜûÖø
^ÃøÛøŠûiøÜûøÖ
]†ø’ößûiøÜûøÖ
^vøjøËûiøÜûøÖ
^Êø†öŽûiøÜûøÖ
]çûfö ŠôvûiøÜûøÖ
]çûÃö ÛøŠûiøÜûÖø
]æû†ö’ößûiøÜûøÖ
]çûvöjøËûiøÜûÖø
]çûÊö†öŽûiøÜûÖø
oûÊô †öŽûiøÜûÖø
oûfôŠôvûiøÜûÖø
oûÃô ÛøŠûiøÜûÖø
pû†ô’ößûiøÜûÖø
oûvôjøËûiøÜûÖø
^føŠôvûiøÜûÖø
]†ø’ößûiøÜûÖø
^Êø†öŽûiøÜûÖø
^ÃøÛøŠûiøÜûÖø
^vøjøËûiøÜûÖø
àøfû ŠôvûiøÜûÖø
áø†û’ößûiøÜûÖø
àøÊû†öŽûiøÜûÖø
àøÃû ÛøŠûiøÜûÖø
àøvûjøËûiøÜûÖø
gûŠôuû]øÜûÖø
†û’öÞû]øÜûÖø
Íû†öû]øÜûÖø
ÄûÛø‰û]øÜûÖø
xûjøÊû]øÜûÖø
gûŠôvûÞøÜûÖø
†û’ößûÞøÜûÖø
Íû†öŽûÞøÜûøÖ
ÄûÛøŠûÞøÜûøÖ
xûjøËûÞøÜûÖø
ÐE
M&M 9E
Þ!*
Ôz êQ åC ÷ Slide # 149
Sub Topic 3.8
qg p÷
3ZŠ/
¤Åw!åC9E
÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†øŽûmö ÜûÖø
gûŠøvûmö ÜûÖø
ÄûÛøŠûmö ÜûÖø
†û’øßûmö ÜûÖø
xûjøËûmö ÜûÖø
^Êø†øŽûmö ÜûÖø
^føŠøvûmö ÜûÖø
^ÃøÛøŠûmö ÜûÖø
]†ø’øßûmö ÜûÖø
^vøjøËûmö ÜûÖø
]çûÊö†øŽûmö ÜûÖø
]çûfö Šøvûmö ÜûÖø
]çûÃö ÛøŠûmö ÜûÖø
]æû†ö’øßûmö ÜûÖø
]çûvöjøËûmö ÜûÖø
gûŠøvûiöÜûÖø
ÄûÛøŠûiöÜûÖø
†û’øßûiöÜûÖø
xûjøËûiöÜûÖø
Íû†øŽûiöÜûÖø
^Êø†øŽûiöÜûøÖ
^føŠøvûiöÜûÖø
^ÃøÛøŠûiöÜûøÖ
]†ø’øßûiöÜûøÖ
^vøjøËûiöÜûøÖ
àøÊû†øŽûmö ÜûÖø
àøfû Šøvûmö ÜûÖø
àøÃû ÛøŠûmö ÜûÖø
áø†û’øßûmö ÜûÖø
àøvûjøËûmö ÜûÖø
Íû†øŽûiöÜûÖø
gûŠøvûiöÜûÖø
ÄûÛøŠûiöÜûÖø
†û’øßûiöÜûÖø
xûjøËûiöÜûÖø
^Êø†øŽûiöÜûÖø
^føŠøvûiöÜûÖø
^ÃøÛøŠûiöÜûÖø
]†ø’øßûiöÜûÖø
^vøjøËûiöÜûÖø
]çûÊö†øŽûiöÜûÖø
]çûfö ŠøvûiöÜûÖø
]çûÃö ÛøŠûiöÜûÖø
]æû†ö’øßûiöÜûÖø
]çûvöjøËûiöÜûÖø
oûÊô †øŽûiöÜûøÖ
oûfôŠøvûiöÜûøÖ
oûÃô ÛøŠûiöÜûÖø
pû†ô’øßûiöÜûÖø
oûvôjøËûiöÜûÖø
^Êø†øŽûiöÜûøÖ
^føŠøvûiöÜûÖø
]†ø’øßûiöÜûøÖ
^ÃøÛøŠûiöÜûøÖ
^vøjøËûiöÜûøÖ
àøÊû†øŽûiöÜûÖø
àøfû ŠøvûiöÜûÖø
áø†û’øßûiöÜûÖø
àøÃû ÛøŠûiöÜûÖø
àøvûjøËûiöÜûÖø
Íû†øû]öÜûÖø
gûŠøuû]öÜûÖø
†û’øÞû]öÜûÖø
ÄûÛø‰û]öÜûÖø
xûjøÊû]öÜûÖø
Íû†øŽûÞöÜûøÖ
gûŠøvûÞöÜûÖø
†û’øßûÞöÜûÖø
ÄûÛøŠûÞöÜûÖø
xûjøËûÞöÜûÖø

Sub Topic 3.8

www.tawwabeen.org

79

V12.02.25

Topic 3.0

hû†ô–ûmøÜûÖø
^eø†ô–ûmøÜûÖø
]çûeö†ô–ûmøÜûøÖ
hû†ô–ûiøÜûÖø
^eø†ô–ûiøÜÖø
àøeû†ô–ûmøÜûÖø
hû†ô–ûiøÜûÖø
^eø†ô–ûiøÜûÖø
]çûeö†ô–ûiøÜûÖø
oûeô†ô–ûiøÜûÖø
^eø†ô–ûiøÜûÖø
àøeû†ô–ûiøÜûÖø
hû†ô•û]øÜûÖø
hû†ô–ûÞøÜûøÖ
Topic 3.0

hû†ø–ûmö ÜûÖø
^eø†ø–ûmö ÜûÖø
]çûeö†ø–ûmö ÜûÖø
hû†ø–ûiöÜûÖø
^eø†ø–ûiöÜûÖø
àøeû†ø–ûmö ÜûÖø
hû†ø–ûiöÜûÖø
^eø†ø–ûiöÜûÖø
]çûeö†ø–ûiöÜûÖø
oûeô†ø–ûiöÜûøÖ
^eø†ø–ûiöÜûÖø
àøeû†ø–ûiöÜûÖø
hû†ø•û]öÜûÖø
hû†ø–ûÞöÜûÖø
www.almuallim.org

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷ Slide # 150
qg p÷
3ZŠ/
¤Åx¥Þ*
!Ô÷Ð[ Z1ZÆŠêO
Íø†öŽûm$ àûÖø
gøŠôvûm$ àûÖø
ÄøÛøŠûm$ àûÖø
†ø’ößm$ àûÖø
xøjøËûm$ àûÖø
^Êø†öŽûm$ àûøÖ
^føŠôvûm$ àûøÖ
^ÃøÛøŠûm$ àûÖø
]†ø’ößm$ àûÖø
^vøjøËûm$ àûÖø
]çûÊö†öŽûm$ àûøÖ
]çûfö Šôvûm$ àûÖø
]çûÃö ÛøŠûm$ àûøÖ
]æû†ö’ößûm$ àûÖø
]çûvöjøËûm$ àûøÖ
gøŠôvûiø àûÖø
ÄøÛøŠûiø àûÖø
†ø’ößûiø àûÖø
xøjøËûiø àûÖø
Íø†öŽûiø àûÖø
^føŠôvûiø àûÖø
^ÃøÛøŠûiø àûÖø
]†ø’ößûiø àûÖø
^vøjøËûiø àûÖø
^Êø†öŽûiø àûÖø
àøÊû†öŽûm$ àûÖø
àøfû Šôvûm$ àûÖø
àøÃû ÛøŠûm$ àûÖø
áø†û’ößûm$ àûÖø
àøvûjøËûm$ àûÖø
Íø†öŽûiø àûÖø
gøŠôvûiø àûÖø
ÄøÛøŠûiø àûÖø
†ø’ößûiø àûÖø
xøjøËûiø àûÖø
^føŠôvûiø àûøÖ
^ÃøÛøŠûiø àûÖø
]†ø’ößûiø àûÖø
^vøjøËûiø àûÖø
^Êø†öŽûiø àûÖø
]çûfö Šôvûiø àûøÖ
]çûÃö ÛøŠûiø àûøÖ
]æû†ö’ößûiø àûøÖ
]çûvöjøËûiø àûøÖ
]çûÊö†öŽûiø àûøÖ
oûÊô †öŽûiø àûÖø
oûfôŠôvûiø àûÖø
oûÃô ÛøŠûiø àûÖø
pû†ô’ößûiø àûÖø
oûvôjøËûiø àûÖø
^føŠôvûiø àûÖø
]†ø’ößûiøû àûÖø
^Êø†öŽûiø àûÖø
^ÃøÛøŠûiø àûÖø
^vøjøËûiø àûÖø
àøfû Šôvûiø àûÖø
áø†û’ößûiø àûÖø
àøÊû†öŽûiø àûÖø
àøÃû ÛøŠûiø àûÖø
àøvûjøËûiø àûÖø
gøŠôuû]ø àûÖø
†ø’öÞû]ø àûÖø
Íø†öû]ø àûÖø
ÄøÛø‰û]ø àûÖø
xøjøÊû]ø àûÖø
gøŠôvûÞ$ àûøÖ
†ø’ößûÞ$ àûøÖ
Íø†öŽûÞ$ àûøÖ
ÄøÛøŠûÞ$ àûÖø
xøjøËûÞ$ àûøÖ
ÐE
M&M 9E
Þ!*
Ôz êQ åC ÷ Slide # 151
Sub Topic 3.8
qg p÷
3ZŠ/
¤Åw!Þ*
!Ô÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íø†øŽûm% àûÖø
gøŠøvûm% àûÖø
ÄøÛøŠûm% àûÖø
†ø’øßûm% àûÖø
xøjøËûm% àûÖø
^Êø†øŽûm% àûÖø
^føŠøvûm% àûÖø
^ÃøÛøŠûm% àûÖø
]†ø’øßûm% àûÖø
^vøjøËûm% àûÖø
]çûÊö†øŽûm% àûÖø
]çûfö Šøvûm% àûÖø
]çûÃö ÛøŠûm% àûÖø
]æû†ö’øßûm% àûÖø
]çûvöjøËûm% àûÖø
gøŠøvûiö àûÖø
ÄøÛøŠûiö àûÖø
†ø’øßûiö àûÖø
xøjøËûiö àûÖø
Íø†øŽûiö àûÖø
^Êø†øŽûiö àûÖø
^føŠøvûiö àûøÖ
^ÃøÛøŠûiö àûÖø
]†ø’øßûiö àûÖø
^vøjøËûiö àûÖø
àøÊû†øŽûm% àûÖø
àøfû Šøvûm% àûÖø
àøÃû ÛøŠûm% àûÖø
áø†û’øßûm% àûÖø
àøvûjøËûm% àûÖø
Íø†øŽûiö àûÖø
gøŠøvûiö àûÖø
ÄøÛøŠûiö àûÖø
†ø’øßûiö àûÖø
xøjøËûiö àûÖø
^Êø†øŽûiö àûÖø
^føŠøvûiö àûÖø
^ÃøÛøŠûiö àûÖø
]†ø’øßûiö àûÖø
^vøjøËûiö àûÖø
]çûÊö†øŽûiö àûÖø
]çûfö Šøvûiö àûÖø
]çûÃö ÛøŠûiö àûÖø
]æû†ö’øßûiö àûÖø
]çûvöjøËûiö àûÖø
oûÊô †øŽûiö àûøÖ
oûfôŠøvûiö àûÖø
oûÃô ÛøŠûiö àûøÖ
pû†ô’øßûiö àûøÖ
oûvôjøËûiö àûøÖ
^Êø†øŽûiö àûÖø
^føŠøvûiö àûøÖ
]†ø’øßûiö àûÖø
^ÃøÛøŠûiö àûÖø
^vøjøËûiö àûÖø
àøÊû†øŽûiö àûÖø
àøfû Šøvûiö àûÖø
áø†û’øßûiö àûÖø
àøÃû ÛøŠûiö àûÖø
àøvûjøËûiö àûÖø
Íø†øû]ö àûÖø
gøŠøuû]ö àûÖø
†ø’øÞû]ö àûÖø
ÄøÛø‰û]ö àûÖø
xøjøÊû]ö àûÖø
Íø†øŽûÞ% àûÖø
†ø’øßûÞ% àûÖø
ÄøÛøŠûÞ% àûÖø
xøjøËûÞ% àûÖø
gøŠøvûÞ% àûÖø

Sub Topic 3.8

www.tawwabeen.org

80

V12.02.25

Topic 3.0

hø†ô–ûm$ àûÖø
^eø†ô–ûm$ àûøÖ
]çûeö†ô–ûm$ àûøÖ
hø†ô–ûiø àûÖø
^eø†ô–ûiø àûÖø
àøeû†ô–ûm$ àûÖø
hø†ô–ûiø àûÖø
^eø†ô–ûiø àûøÖ
]çûeö†ô–ûiø àûøÖ
oûeô†ô–ûiø àûÖø
^eø†ô–ûiø àûÖø
àøeû†ô–ûiø àûÖø
hø†ô•û]ø àûÖø
hø†ô–ûÞ$ àûøÖ
Topic 3.0

hø†ø–ûm% àûÖø
^eø†ø–ûm% àûÖø
]çûeö†ø–ûm% àûÖø
hø†ø–ûiö àûÖø
^eø†ø–ûiö àûøÖ
àøeû†ø–ûm% àûÖø
hø†ø–ûiö àûÖø
^eø†ø–ûiö àûÖø
]çûeö†ø–ûiö àûÖø
oûeô†ø–ûiö àûÖø
^eø†ø–ûiö àûøÖ
àøeû†ø–ûiö àûÖø
hø†ø•û]ö àûÖø
hø†ø–ûÞ% àûÖø
www.almuallim.org

Sub Topic 3.8

Þ*
!w!Ô÷

ØøÃøËûm% àûÖø
¡øÃøËûm% àûÖø
]çû×öÃøËûm% àûÖø
ØøÃøËûiö àûøÖ
¡øÃøËûiö àûÖø
àø×ûÃøËûm% àûÖø
ØøÃøËûiö àûÖø
¡øÃøËûiö àûÖø
]çû×öÃøËûiö àûøÖ
oû×ô ÃøËûiö àûøÖ
¡øÃøËûiö àûÖø
àø×ûÃøËûiö àûÖø
ØøÃøÊû]ö àûÖø
ØøÃøËûÞ% àûÖø

www.tawwabeen.org

ÐM&M 9E
Þ!*
Ôz êQ E
åC ÷

Slide # 152

qg p÷

Ëw!åC9E
÷

Þ*
!x¥Ô÷

ØøÃøËûm$ àûÖø
¡øÃøËûm$ àûÖø
]çû×öÃøËûm$ àûÖø
ØøÃøËûiø àûøÖ
¡øÃøËûiø àûÖø
àø×ûÃøËûm$ àûÖø
ØøÃøËûiø àûÖø
¡øÃøËûiø àûÖø
]çû×öÃøËûiø àûøÖ
oû×ô ÃøËûiø àûÖø
¡øÃøËûiø àûÖø
àø×ûÃøËûiø àûÖø
ØøÃøÊû]ø àûÖø
ØøÃøËûÞ$ àûÖø

ØûÃøËûmö ÜûÖø
¡ø³þÃøËûmö ÜûÖø
]çû×öÃøËûmö ÜûøÖ
ØûÃøËûiö ÜûÖø
¡ø³þÃøËûiö Ü
û Öø
àø×ûÃøËûmö ÜûøÖ
ØûÃøËûiö ÜûÖø
¡ø³þÃøËûiö ÜûÖø
]çû×öÃøËûiö ÜûÖø
oû×ô ÃøËûiö ÜûÖø
¡ø³þÃøËûiö ÜûÖø
àø×ûÃøËûiö ÜûøÖ
ØûÃøÊû]ö ÜûÖø
ØûÃøËûÞö ÜûøÖ

81

V12.02.25

Topic 3.0
Ëx¥åC9E
÷

ØûÃøËûmø ÜûÖø
¡øÃøËûmø ÜûÖø
]çû×öÃøËûmø ÜûøÖ
ØûÃøËûiø ÜûøÖ
¡øÃøËûiø Ü
û Öø
àø×ûÃøËûmø ÜûÖø
ØûÃøËûiø ÜûÖø
¡øÃøËûiø ÜûÖø
]çû×öÃøËûiø ÜûøÖ
oû×ô ÃøËûiø ÜûøÖ
¡øÃøËûiø ÜûÖø
àø×ûÃøËûiø ÜûøÖ
ØûÃøÊû]ø ÜûÖø
ØûÃøËûÞø ÜûÖø

www.almuallim.org

Slide # 153

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.9
Ý¡Ö^e ‚Ò©Ú Ýç×ÃÚ ØfÏjŠÚ ØÃÊ
äËnËìæ ä×nÏ$‚nÒ^i áçÞ
Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
—¸x¥w÷ Slide # 154

qg p÷

Topic 3.0

yÒ»N *
@yâ
`| 7
,
9&ëÅyZ÷D™p~VâzŠ pgzZV/Æqg pszwŽ

N@
*
yâ ( 3)š**
( 2)xi Y( 1)
B™b§hZÃN @
*
yâX [ƒyÒ»xi Yzš**
,
qg pā÷`| 7
,
\ Mt
pÆwN @
*
Ô~kZÐäÎXXàûøÖZZ 6
( Ç}™7¦
/
Ù {z)ØøÃøËûm$ àûÖø ‰÷D YƒZa
C
™ J(
,
ó ób <xÑL L¬Ðqg pÂó óÇ}™gz¢L L{zā÷e I¤
/Z[Z
( u™gz¢{z) àû×øÃøËûnøÖø u™gz8!*
gz¢{zà$ ×øÃøËûnøÖø‰,Š ÎN @
*
yâ~y
W
www.tawwabeen.org

82

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
— ¸x¥w÷ Slide # 155

qg p÷

Topic 3.0

֑N @
*
yâxš— ¸x¥wà$ ×øÃøËûnøÖøìŠFyâ~Tì
÷ëÜN @
*
yâxš— ¸x¥wàû×øÃøËûnøÖø ìÁ‚yâ~TÃ}uzŠ
÷9zŠÅN@*
yâā Zƒx¥
à$ ×øÃøËûnøøÖ‰( ŠFyâ )yâ ( 1)
àû×øÃøËûnøÖø‰( Á‚yâ )Üyâ ( 2)
Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
—¸x¥w÷ Slide # 156

qg p÷

Topic 3.0

]Zp~qg pÐzzÅyâ

,Š ΍V;zì ! Z²ZL~y
M ÆVbõ0*
X ( 1)
,Š Z¤
/
ÐZì ! Z²Zyâ~y
M ÆVb]‚X ( 2)
ó óî ZzL LÐVbÆ¢q™è¦ÔT
$¸™è¦ ( 3)
Xì CY¤
/ó ó~ L LÐ+Æ¢q/
$¸uZzgzZ
ó óÝó Z L ˆ
L Æó;
ó yâ L L~\Æ¢q/
$¸ ¦gzZT
$ ¸/
$¸ ¦ ( 4)
: …Ð䃦(q
-ZÆyâgzZ;yâā @*
ì*
@Yc*
Ñ( ÑZzä™{e)
áôù^ßø?×ûÃøËûnøÖø‰÷D Yƒ¦yâ&B‚q
-Z~]gßkZāVYñYƒZa

à$ ×øÃøËûnøÖø ‰Çƒb<:gz áùô ^ßø?×ûÃøËûnøÖø‰Çƒg†ÂƒµZzˆÆ³Z¤
/Zyâ (5)
www.tawwabeen.org

83

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
— ¸x¥w÷ Slide # 157

qg p÷

Topic 3.0

Üyâ
ƒ: ³ Z¬Ðyâ~Xì @
*
W~VbyZsÜt ( 1)
*
@
W7+»ÜyâÐyZƒ³ Z¬Ðyâ~VbXgzZ
¢q/
$¸ ¦zT
$¸ /
$¸ ¦z½Vzg eX ÷t\{ z
ì »y⎠ǃ„z[ Z²Z »swá Zz¬ÐÜyâ ( 2)
( Á~ÜgzZ {Š c*
i~ )ì CYð0*
N@
*
~pÆVâzŠ ( 3)
Topic 3.0
x ÕäÉ!*
—¸x¥w÷ Slide # 158
qg p÷
ÜyâzyâzN *
@xš— ¸x¥w÷
Üyâ !*
x¥w 
yâ !*
x¥w
x¥qg p
+
Ç}™gz¢{z àû×øÃøËûnøÖø
Ç}™gz8!*
gz¢Š%q
-Z {z à$ ×øÃøËûnøÖø
ØöÃøËûmø T
$¸™èuZz
ì ³Z¬Ðyâèa<
8™gz8!*
gz¢Š%zŠ {z áôù¡?ÃøËûnøÖø
áô¡øÃøËûmø
//™è½
Ð,™gz¢ƒ
 { zà
ï ×öÃøËûnøøÖ
8™gz8!*
gz¢Š%ƒ
 {z à$ ×öÃøËûnøøÖ
áøçû×öÃøËûmø
//™è¦
Ï}™gz¢{z àû×øÃøËûjøøÖ
¯ ™gz8!*
gz¢]gúq
-Z {zà$ ×øÃøËûjøÖø
ØöÃøËûiø
$¸/
T
$¸uZz
ì ³Z¬Ðyâ<
Ï,™gz8!*
gz¢'gúzŠ {z áôù¡?ÃøËûjøÖø
áô¡øÃøËûiø
///
$¸½
ì ÝóZ¬Ðyâ<
Ï,™gz8!*
gz¢'gúƒ
 {z áùô ^ßø×ûÃøËûnøÖø
àø×ûÃøËûmø
///
$¸ ¦
Ç}™gz¢Âàû×øÃøËûjøÖø
Ç}™gz8!*
gz¢Š%q
-Z Âà$ ×øÃøËûjøÖø
ØöÃøËûiø
¢q™èuZz
ì ³ Z¬Ðyâ B
Ðz™gz8!*
gz¢Š%zŠ ? áùô ¡?ÃøËûjøÖø
áô¡øÃøËûiø
//™è½
Ðz™gz¢ƒ
 ? àû×öÃøËûjøÖø
Ðz™gz8!*
gz¢Š%ƒ
 ? à$ ×öÃøËûjøÖø
áøçû×öÃøËûiø
//™è¦
Ï}™gz¢Â àû×ô ÃøËûjøÖø
Ï}™gz8!*
gz¢]gúq
-Z Â à$ ×ô ÃøËûjøøÖ
àønû ×ô ÃøËûiø ¢q/
$¸uZz
ì ³Z¬Ðyâ<
Ïz™gz8!*
gz¢'gúzŠ ? áôù¡?ÃøËûjøøÖ
áô¡øÃøËûiø
///
$¸½
ì ÝóZ¬Ðyâ<
Ïz™gz8!*
gz¢'gúƒ
 ? áôù^ßø?×ûÃøËûjøÖø
àø×ûÃøËûiø
///
$¸ ¦
ÏVz™Ô Çgz¢~ àû×øÃøÊûŸøø
ÏVz™B ÇVz™gz8!*
gz¢]gúq
-Z c*
Š%q
-Z~ à$ ×øÃøÊûŸø
ØöÃøÊû]ø
uœ1uZz
Ð,™gz¢ë àû×øÃøËûßøÖø
Ð, ™gz8!*
gz¢'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 Ô'gúzŠ c*
Š%zŠëà
$ ×øÃøËûßøÖø
Ø
ö ÃøËûÞø
uœ1¦
Sub Topic 3.9

www.tawwabeen.org

84

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
— ¸x¥w÷ Slide # 159

qg p÷

Topic 3.0

÷ðƒV´pH~yZNCãçgzZ\
àû×öÃøËûnøÖø

àû×øÃøËûnøÖø

à$ ×ô ÃøËûjøÖø

à$ ×öÃøËûnøÖø

à$ ×øÃøËûjøÖø

àû×øÃøËûßøÖø

áùô ¡? øÃøËûjøÖø

áôù«ßø×ûÃøËûjøÖø

áôù«ßø×ûÃøËûnøÖø

àû×öÃøËûjøÖø

à$ ×øÃøËûßøøÖ

à$ ×øÃøÊûŸøø

à$ ×øÃøËûnøÖø

àû×øÃøËûjøøÖ

àû×øÃøÊûŸøø

Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
—¸x¥w÷ Slide # 160

qg p÷

Topic 3.0

,™yZŠ¤
/
Åx¥w÷Ð göaø„ûmø ( ØöòøŠûmø (†ö’ößûmø

N¯! ²

ì@
*
W³ Z¬Ðyâ~\TāìgŠ c*
]!*
t
X@
*
W7+»ÜyâÐkZ
Ðz™wZÎgz¢?XÐz™wZÎgz8!*
gz¢?XÐ,™Šægz8!*
gz¢{z
Ð,™yágz8!*
gz¢{zX ÇVÃzggz¢~
Ð,™wZÎgz8!*
gz¢zŠ {zX Ï,™Šægz8!*
gz¢zŠ {z
Ï,™Šægz8!*
gz¢'gúzŠ ?XÐIßgz8!*
gz¢Š%zŠ ?
Ïâ7gz8!*
gz¢'gúzŠëXÐ,™wZÎgz8!*
gz¢ƒ
ë
www.tawwabeen.org

85

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
— ¸x¥w÷ Slide # 161

qg p÷

Topic 3.0

,™yZŠ¤
/
ÅÜzyâÐ Üö×øÃû mø ( xöjøËûmø (göaø„ûmø

K\zãç
áùô ?^vøjøËûnøÖø

à$ Ûø×øÂûŸøø

à$ Ûö×øÃû jøÖø

à$ vøjøËûnøÖø

à$ vøjøËûßøÖø

à$ Ûô×øÃû jøÖø

à$ vöjøËûnøÖø

áùô «ßøvûjøËûnøÖø

áôù«ßøÛû×øÃû jøÖø

áôù«Ûø×øÃû jøÖø

à$ vøjøÊûŸøø

àûÛø×øÃû jøÖø

àûÛø×øÃû ßøÖø

àûvôjøËûjøÖø

àûvöjøËûjøÖø

Sub Topic 3.9

x ÕäÉ!*
—¸x¥w÷ Slide # 162

qg p÷

Topic 3.0

N¯! ²
Ðz™Šægz8!*
gz¢Š%ƒ
?
Ïz™Šægz8!*
gz¢'gúƒ
 ?X Ï,™Šægz8!*
gz¢'gúƒ
 {z
ÏäYgz8!*
gz¢]gúq
-ZÂXÏ3Ygz8!*
gz¢'gúzŠ{z
Ð3Ygz8!*
gz¢Š%ƒ
 ëXÐÃzggz8!*
gz¢Š%zŠ ?
Ïâ Ygz8!*
gz¢'gúƒ
 ?X Ï}™Šægz¢]gúq
-Z{z
Ðâ7gz8!*
gz¢Š%ƒ
 {z
ÇVâ Ygz8!*
gz¢Š%q
-Z~
www.tawwabeen.org

86

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 163

qg p÷

Topic 3.0

SUB TOPIC 3.10
Ý¡Ö^e ‚Ò©Ú Ùç`rÚ ØfÏjŠÚ ØÃÊ
äËnËìæ ä×nÏ$‚nÒ^i áçÞ
x ÕäÉ!*
—¸w!w÷ Slide # 164
qg p÷
ÜyâzyâzN *
@xš— ¸w!w÷
Üyâ !*
w!w 
yâ !*
w!w
ÇñYHgz¢Š%q
-Z {z àû×øÃøËûnö Öø
ÇñYHgz8!*
gz¢Š%q
-Z {z à$ ×øÃøËûnö Öø
ì ³ Z¬Ðyâèa<
ÐNYGgz8!*
gz¢Š%zŠ {záôù¡?ÃøËûnö Öø
ÐNYGgz¢Š%ƒ
 { zà
ï ×öÃøËûnö øÖ
ÐNYGgz8!*
gz¢Š%ƒ
 {z à$ ×öÃøËûnö Öø
ÏñYÅgz¢]gúq
-Z {z àû×øÃøËûjöøÖ
ÏñYÅgz8!*
gz¢]gúq
-Z {zà$ ×øÃøËûjöÖø
ì ³ Z¬Ðyâ<
ÏNYÅgz8!*
gz¢'gúzŠ {záôù¡?ÃøËûjöÖø
ì Ýó Z¬Ðyâ<
ÏNYÅgz8!*
gz¢'gúƒ
 {z áôù«ßø×ûÃøËûnö Öø
ÇñYHgz¢Š%q
-Z Âàû×øÃøËûjöÖø
ÇñYHgz8!*
gz¢Š%q
-Z Âà$ ×øÃøËûjöÖø
ì ³Z¬Ðyâ B
Ðî YGgz8!*
gz¢Š%zŠ ? áôù¡?³þÃøËûjöÖø
Ðî YGgz¢ƒ
 ? àû×öÃøËûjöÖø
Ðî YGgz8!*
gz¢Š%ƒ
 ? à$ ×öÃøËûjöÖø
ÏñYÅgz¢]gúq
-Z Â àû×ô ÃøËûjöøÖ
ÏñYÅgz8!*
gz¢]gúq
-Z Â à$ ×ô ÃøËûjöÖø
ì ³ Z¬Ðyâ<
Ï î YÅgz8!*
gz¢'gúzŠ ? áôù¡?ÃøËûjöÖø
ì Ýó Z¬Ðyâ<
Ï î YÅgz8!*
gz¢'gúƒ
 ? áôù«ßø×ûÃøËûjöÖø
ÏVî YÅÔ ÇVî YHgz¢~ àû×øÃøÊûŸö ø āîY/ ÇVîYHgz8!*
gz¢]gúq
-Zc*
Š%q
-Z~ à$ ×øÃøÊûŸö ø
ÐNYGgz¢ë àû×øÃøËûßöÖø
îYGgz 8!*
gz¢'gúƒ
 c*
Š%ƒ
 Ô'gúzŠc*
Š%zŠë à$ ×øÃøËûßöÖø
Sub Topic 3.10

www.tawwabeen.org

87

V12.02.25

Topic 3.0

w!qg p

ØöÃøËûmö
áô¡øÃøËûmö
áøçû×öÃøËûmö
ØöÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
àø×ûÃøËûmö
ØöÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
áøçû×öÃøËûiö
àønû ×ô ÃøËûiö
áô¡øÃøËûiö
àø×ûÃøËûiö
ØöÃøÊû]ö
Ø
ö ÃøËûÞö

+
$¸™èuZz
T
//™è½
//™è¦

$¸/
T
$¸uZz

///
$¸½
///
$¸¦

¢q™èuZz
//™è½
//™è¦

¢q/
$¸uZz

///
$¸½

///
$¸ ¦

uœ1uZz
uœ1¦
www.almuallim.org

Sub Topic 3.10

x ÕäÉ!*
—¸w!w÷ Slide # 165

qg p÷

Topic 3.0

( ÐÜzyâ )N¯! ²
Ðî YäTgz8!*
gz¢ƒ
 ?X ÏñYÅŠægz8!*
 yZ
gz¢ÅVÂgúƒ
ÏñYÅŠægz¢~÷X ÇñYY7gz8!*
gz¢ÐVzŠ%zŠ ?
Ï î YÅŠægz8!*
gz¢'gúzŠ ?XÐNYGg ZÎgz¢Š%ƒ
ë
ÏñYÅŠægz8!*
gz¢ÅVzŠ%zŠyZ
ÇñY5gz¢Š%q
-Z ÂX 5YÅwZÎgz¢]gúq
-Z Â
Sub Topic 3.10

x ÕäÉ!*
—¸w!w÷ Slide # 166

qg p÷

Topic 3.0

KãçgzZ\6
,
8»X ,™yZŠ¤
/
Åw!ÜzyâÐ ØöòøŠûmø!†ö’ößûmø

NCãçgzZ\

á$ †ø’øÞûŸö ø
àû×øòø‰ûŸ.ø

àû×ô òøŠûjöÖø
à$ ×öòøŠûjöÖø
à$ ×øòøŠûßöÖø áùô ¡? ø³þòøŠûjöÖø

N¯! ²

Ðî YGŠægz8!*
gz¢Š%ƒ
 ?X ÏñYÅŠægz8!*
gz¢ÅVÍßyZ
XÐNYi7gz8!*
gz¢ƒ
ë

Ï î Yh7gz8!*
gz¢'gúƒ
 ?X Ï î Yh7gz8!*
gz¢'gúzŠ ?
ÏNYh7gz8!*
gz¢'gúzŠ {z

www.tawwabeen.org

88

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 3.10

à$ Êø †öŽûnøÖø
áôù^Êø†öŽûnøøÖ
à$ Êøö †öŽûnøøÖ
à$ Êø†öŽûjøÖø
áôù^Êø†öŽûjøÖø
áùô ^ßøÊû†öŽûnøÖø
à$ Êø†öŽûjøÖø
áôù^Êø†öŽûjøøÖ
à$ Êøö †öŽûjøøÖ
à$ Êô †öŽûjøÖø
áôù^Êø†öŽûjøÖø
áùô ^ßøÊû†öŽûjøÖø
à$ Êø†öûŸøø
à$ Êø†öŽûßøøÖ
Sub Topic 3.10

à$ Êø†øŽûnö Öø
áôù^Êø†øŽûnö Öø
à$ Êøö †øŽûnö Öø
à$ Êø†øŽûjöÖø
áôù^Êø†øŽûjöøÖ
áùô ^ßøÊû†øŽûnö Öø
à$ Êø†øŽûjöÖø
áôù^Êø†øŽûjöÖø
à$ Êøö †øŽûjöÖø
à$ Êô †øŽûjöøÖ
áôù^Êø†øŽûjöøÖ
áùô ^ßøÊû†øŽûjöÖø
à$ Êø†øûŸö ø
à$ Êø†øŽûßöÖø
www.tawwabeen.org

x ÕäÉ!*
—¸w!w÷ Slide # 167
qg p÷
ÜyâzN *
@yâzxš— ¸x¥w÷
à$ føŠôvûnøÖø
à$ ÃøÛøŠûnøÖø
á$ †ø’ößûnøÖø
à$ vøjøËûnøÖø
áôù^føŠôvûnøÖø
áôù^ÃøÛøŠûnøøÖ
áôù^vøjøËûnøøÖ
áôù]†ø’ößûnøøÖ
à$ föø ŠôvûnøøÖ
à$ Ãöø ÛøŠûnøøÖ
á$ †øö ’ößûnøøÖ
à$ vöjøËûnøÖø
à$ føŠôvûjøÖø
à$ ÃøÛøŠûjøÖø
á$ †ø’ößûjøÖø
à$ vøjøËûjøÖø
áôù^føŠôvûjøÖø
áôù^ÃøÛøŠûjøÖø
áôù]†ø’ößûjøÖø
áôù^vøjøËûjøÖø
áôù^ßøfû ŠôvûnøÖø
áôù^ßøÃû ÛøŠûnøÖø
áùô ^Þø†û’ößûnøÖø
áôù^ßøvûjøËûnøÖø
à$ føŠôvûjøÖø
à$ ÃøÛøŠûjøÖø
á$ †ø’ößûjøÖø
à$ vøjøËûjøÖø
áôù^føŠôvûjøÖø
áôù^ÃøÛøŠûjøøÖ
áôù]†ø’ößûjøøÖ
áôù^vøjøËûjøøÖ
à$ föø ŠôvûjøøÖ
à$ Ãöø ÛøŠûjøøÖ
á$ †øö ’ößûjøøÖ
à$ vöjøËûjøÖø
à$ fôŠôvûjøÖø
à$ Ãô ÛøŠûjøÖø
á$ †ô’ößûjøÖø
à$ vôjøËûjøÖø
áôù^føŠôvûjøÖø
áôù^ÃøÛøŠûjøÖø
áôù]†ø’ößûjøÖø
áôù^vøjøËûjøÖø
áôù^ßøfû ŠôvûjøÖø
áôù^ßøÃû ÛøŠûjøÖø
áùô ^Þø†û’ößûjøÖø
áôù^ßøvûjøËûjøÖø
à$ føŠôuûŸøø
à$ ÃøÛø‰ûŸøø
á$ †ø’öÞûŸøø
à$ vøjøÊûŸøø
à$ø føŠôvûßøøÖ
à$ ÃøÛøŠûßøøÖ
á$ †ø’ößûßøøÖ
à$ vøjøËûßøøÖ
x ÕäÉ!*
—¸w!w÷ Slide # 168
qg p÷
ÜyâzN *
@yâzxš— ¸w!w÷
à$ føŠøvûnö Öø
à$ ÃøÛøŠûnö Öø
á$ †ø’øßûnö Öø
à$ vøjøËûnö Öø
áôù^føŠøvûnö Öø
áôù^ÃøÛøŠûnö Öø
áôù]†ø’øßûnö Öø
áôù^vøjøËûnö Öø
à$ föø Šøvûnö Öø
à$ Ãöø ÛøŠûnö Öø
á$ †øö ’øßûnö Öø
à$ vøö jøËûnö Öø
à$ føŠøvûjöÖø
à$ ÃøÛøŠûjöÖø
á$ †ø’øßûjöÖø
à$ vøjøËûjöÖø
áôù^føŠøvûjöÖø
áôù^ÃøÛøŠûjöøÖ
áôù]†ø’øßûjöøÖ
áôù^vøjøËûjöøÖ
áôù^ßøfû Šøvûnö Öø
áôù^ßøÃû ÛøŠûnö Öø
áùô ^Þø†û’øßûnö Öø
áôù^ßøvûjøËûnö Öø
à$ føŠøvûjöÖø
à$ ÃøÛøŠûjöÖø
á$ †ø’øßûjöÖø
à$ vøjøËûjöÖø
áôù^føŠøvûjöÖø
áôù^ÃøÛøŠûjöÖø
áôù]†ø’øßûjöÖø
áôù^vøjøËûjöÖø
à$ föø ŠøvûjöÖø
à$ Ãöø ÛøŠûjöÖø
á$ †øö ’øßûjöÖø
à$ vøö jøËûjöÖø
à$ fôŠøvûjöøÖ
à$ Ãô ÛøŠûjöøÖ
á$ †ô’øßûjöøÖ
à$ vôjøËûjöÖø
áôù^føŠøvûjöÖø
áôù^ÃøÛøŠûjöøÖ
áôù]†ø’øßûjöøÖ
áôù^vøjøËûjöøÖ
áôù^ßøfû ŠøvûjöÖø
áôù^ßøÃû ÛøŠûjöÖø
áùô ^Þø†û’øßûjöÖø
áôù^ßøvûjøËûjöÖø
à$ føŠøuûŸö ø
à$ ÃøÛø‰ûŸö ø
á$ †ø’øÞûŸö ø
à$ vøjøÊûŸö ø
à$ø føŠøvûßöÖø
à$ ÃøÛøŠûßöÖø
á$ †ø’øßûßöÖø
à$ vøjøËûßöÖø
89

V12.02.25

Topic 3.0

à$ eø†ô–ûnøÖø
áôù^eø†ô–ûnøÖø
à$ eö†ô–ûnøøÖ
à$ eø†ô–ûjøÖø
áôù^eø†ô–ûjøÖø
áôù^ßøeû†ô–ûnøÖø
à$ eø†ô–ûjøÖø
áôù^eø†ô–ûjøÖø
à$ eö†ô–ûjøøÖ
à$ eô†ô–ûjøÖø
áôù^eø†ô–ûjøÖø
áôù^ßøeû†ô–ûjøÖø
à$ eø†ô•ûŸøø
à$ eø†ô–ûßøÖø
Topic 3.0

à$ eø†ø–ûnö Öø
áôù^eø†ø–ûnö Öø
à$ eøö †ø–ûnö Öø
à$ eø†ø–ûjöÖø
áùô ^eø†ø–ûjöÖø
áôù^ßøeû†ø–ûnö Öø
à$ eø†ø–ûjöÖø
áùô ^eø†ø–ûjöÖø
à$ eøö †ø–ûjöÖø
à$ eô†ø–ûjöøÖ
áùô ^eø†ø–ûjöÖø
áôù^ßøeû†ø–ûjöÖø
à$ eø†ø•ûŸö ø
à$ eø†ø–ûßöÖø
www.almuallim.org

Sub Topic 3.10

x ÕäÉ!*
—¸w!w÷ Slide # 169

qg p÷

Topic 3.0

$‚d
V
$z~g ø ]]¤zY Cm
,
³:^â
s÷Zy~(www.almuallim.org)
B™i( Quiz)]ÑZÎÆ(Topic){´Æ

www.tawwabeen.org

90

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 170

TOPIC NO 4.0
á^ne ^Ò o`Þ æ †Ú] ØÃÊ

Slide # 171

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

SUB TOPIC 4.1
äÏm†› ^Ò 1Þ^ße †Ú] ØÃÊ
www.tawwabeen.org

91

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 172

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

%Z÷
ƒx¥¬»ä™Æx »ËÐ÷TbŠ¬»x »Ë÷pÆ%Z
( YÂ) gûaøƒû]ô ‰÷ë ó%
ó Z÷L Ã
L kZ
÷9zŠ Å%Z÷
$¸%Z ( 2)¢q%Z ( 1)
T
ÇñYc*
Š¬ðÃÃTāVY÷D W\bÆx¥¢q%Z
$¸ c*
/
ÐVƒ™è{zÂc*
QÔ {Š c*
iÐzŠ c*
ÔzŠ c*
ǃq
-Z Âc*
{z
ñƒ\b ÀtaÆ/
$¸&gzZaÆ™è\&Â
Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 173

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

{°‡»ä¯x¥¢q%Z
÷D ¯Ð¢q™èuZzÆqg pÃ\Æ¢q™èuZz¢q%Z÷
,Š™sv
.Ãqg p#
Ö ´Ðqg pÆèâ °w&( 1)
X ,Š ÎÝzÒÄ~qzÑgzZ
ǃx*ÌÝzÒÄÂì x*óÝ
ó ÐL L» qg p¤
/Z ( 2)
X ǃg†ÝzÒăb <c*
g† óÝ
ó ÐL ¤
/
L ZgzZ
W ( 3)
X ,Š}Šxb

à óÝ
ó xÑL Lsw~y
ìx*ÌÝzÒÄ=Zìx*Ýл qgp(™ŠæÂ)†û’öÞû ]öІö’ößûiø‰
www.tawwabeen.org

92

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 174

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

ìg†ÒÄakZì b <Ýл qg p ( YÂ) gûaøƒû]ôÐ göaø„ûiø
c*
Wg†ÝzÒÄ( ÖÂ)‹û×ô qû]ôÐ ‹ö×ô rûiø
åg†Ýл qg pāakZ
¨ Y¤
/
! Z²Z y âÐ V bg e ( 4 )
,
 q K Z;y â~+q
ª
-Zg z Z
ìF
F{zèY Çì g6
¬( 2) -z( 1)9zŠ Å{Ä:{Z

ì@
*

/
~Vpq‰-z{Ä1@
*
/
¤
7¬{Ä
äö ×# Ö] ðø«ø áû]ô г7
,
~2wCs÷Z°Z ¸y,å
Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 175

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

x¥¢q%Z÷yZŠ¤
/

Š%q
-Z ™
Š%zŠ ?z™
Š%ƒ
 ?z™
]gúq
-Z ™
'gúzŠ ?z™
'gúƒ
 ?z™

¢q™èuZz
¢q™è½
¢q™è¦
¢q/
$¸uZz
¢q/
$¸½
¢q/
$¸ ¦

ØûÃøÊû]ô
¡øÃøÊû]ô
]çû×öÃøÊû]ô
oû×ô ÃøÊû]ô
¡øÃøÊû]ô
àø×ûÃøÊû]ô

ƒg†c*
b <Ýл qg p¤
/Zā÷`| 7
,
\ Wt
Ïìg6
,
qKZ•
ª
wÅÝÐgzZÐNÑg†ÝzÒÄ
www.tawwabeen.org

93

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 176

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

ÐNÑx*ÝzÒăx*óÝ
ó ÐL L» qg p¤
/ZgzZ
Ïìg6
,
qKZ•
ª
wÅÝÐ

,™yZŠ/
¤Åx¥¢q%ZÐp ÖZsf `gŠ
( ÖÂ) ‹û×ô qû]ô Ð ‹ö×ô rûiø ( YÂ) gûaøƒû]ô Ð göaø„ûiø
( ™ŠæÂ) †û’öÞû ]öÐ †ö’ößûiø
c*
Wg†ÝzÒÄakZìg†gzZ b <Ýл qg p~‹ö×ô rûiø‰þ göaø„ûiø
X c*
Wx*ÝzÒÄakZì x*Ýл qg p~ †ö’ößûiø
i§»ä¯%Z÷

Sub Topic 4.1

Slide # 177

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

NCãçgzZ\
pû†ô’öÞû ]ö

]çû×öÃøÊû]ô

àø×ûÃøÊû]ô

àøŠû×ô qû]ô

áø†û’öÞû ]ö

]çûŠö×ô qû]ô

oûŠô×ô qû]ô

]æû†ö’öÞû ]ö

^Šø×ô qû]ô

¡øÃøÊû]ô

†û’öÞû ]ö

]†ø’öÞû ]ö

N¯! ²
¹òŠ WzŠ ?X z™ŠæòŠ Wƒ
 ?X î Y'gúƒ
?
¹Š%ƒ
 ?X z™'gúƒ
 ?XÖ]gúq
-Z ÂX z™Šæ'gúƒ
?
z™ŠæòŠ WzŠ ?X¹'gúzŠ ?X î Y'gúzŠ ?X z™Š%ƒ
?
www.tawwabeen.org

94

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 178

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

KB‚ÆVbgzZ ãç,
68 »3ZŠ/
¤~g7Åx¥¢q%Z
göjöÓûiø!Øöìö‚ûiø!ØöŠôÇûiø!göÒø†ûiø!ØöÛøÃû iø

³,
7™Ägwì»]»wÔNCãçgzZ\
à׊Æ]

o×ÃÊ]

^fjÒ]

]ç×ì]

à×ÃÊ]

]ç×ÛÂ]

o׊Æ]

ØŠÆ]

gÒ…]

¡ŠÆ]

¡ÛÂ]

]憒Þ]

]çŠ×q]

^faƒ]

]çfjÒ]

¡ÛÂ]

¡ì]

àfÒ…]

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 179

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

÷D Y‘PÐ~yZ÷ñ 7
,
wdZŽ~t òZ¸¦
/
ä\ W
/
Åx¥¢q%ZÐyZ
X ÏñYƒw[p äö ×# Ö] ðø«ø áû]ôX N¯3ZŠ¤

www.tawwabeen.org

hö†øŽûmø!xöjøËûmø!ÄöÊø†ûmø

7Z b <qg p

‹ö×ô rûmø!Äöqô†ûmø!Íö†ôÃû mø

7Zg†qg p

†öÓöŽûmø!†ö¿ößûmø!‚öfö Ãû mø

7Zx*qg p

95

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 180

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

N*
@yâgzZ%Z÷

ì@
*
WÌ6
,
%Zì @
*
WÜzyâ6
,
qg pb§T
Üyâ !*
x¥¢q%Z

( ™gz¢Â) à
ï ×øÃøÊû]ô
B
àû×öÃøÊû]ô
àû×ô ÃøÊû]ô
B
B

Sub Topic 4.1

/
x¥¢q%Z÷yZŠ¤ 
yâ !*
x¥¢q%Z

( ™gz8!*
gz¢Â) à$ ×øÃøÊû]ô
áôù ¡? ø³þÃøÊû]ô
à$ ×öÃøÊû]ô
à$ ×ô ÃøÊû]ô
áôù ¡? ø³þÃøÊû]ô
áôù«³þßø×ûÃøÊû]ô

i§»ä¯%Z÷

Slide # 181

x¥¢q%Z÷

( ™ Â) Ø
ï ÃøÊû]ô
¡øÃøÊû]ô
]çû×öÃøÊû]ô
oû×ô ÃøÊû]ô
¡ø³þÃøÊû]ô
àø×ûÃøÊû]ô

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

NCãçgzZ\
à$ Ûø×øÂû]ô ( áôù«Þø†û’öÞû ]ö ( à$ vøjøÊû]ô
à$ Ãö ßøÚû ]ô ( áû†ø’öÞû ]ö ( àûfôŠôuû]ô

N¯! ²
]gúq
-Z Âuzggz¢ÔŠ%ƒ
 ?z™Šægz8!*
gz¢
'gúƒ
 ?â Ygz8!*
gz¢ÔŠ%q
-Z Â^ßgz¢
www.tawwabeen.org

96

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 182

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åx¥¢q%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†öû]ö

gûŠôuû]ô

ÄûÛø‰û]ô

†û’öÞû ]ö

xûjøÊû]ô

hû†ô•û]ô

^Êø†öû]ö

^føŠôuû]ô

^ÃøÛø‰û]ô

]†ø’öÞû ]ö

^vøjøÊû]ô

^eø†ô•û]ô

]çûÊö†öû]ö

]çûfö Šôuû]ô

]çûÃö Ûø‰û]ô

]æû†ö’öÞû ]ö

]çûvöjøÊû]ô

]çûeö†ô•û]ô

oûÊô †öû]ö

oûfôŠôuû]ô

oûÃô Ûø‰û]ô

pû†ô’öÞû ]ö

oûvôjøÊû]ô

oûeô†ô•û]ô

^Êø†öû]ö

^føŠôuû]ô

^ÃøÛø‰û]ô

]†ø’öÞû ]ö

^vøjøÊû]ô

^eø†ô•û]ô

àøÊû†öû]ö

àøfû Šôuû]ô

àøÃû Ûø‰û]ô

áø†û’öÞû ]ö

àøvûjøÊû]ô

àøeû†ô•û]ô

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 183

yÒ»4z %Z÷

à$ Êø†öû]ö
áôù«Êø†öû]ö
à$ Êö†öû]ö
à$ Êô †öû]ö
áôù«Êø†öû]ö
áùô «ßøÊû†öû]ö

3ZŠ/
¤Åyâ *
!x¥¢q%ZÐ[Z1ZÆŠêO
à$ føŠôuû]ô
à$ ÃøÛø‰û]ô
á$ †ø’öÞû ]ö
à$ vøjøÊû]ô
áôù«føŠôuû]ô
áôù«ÃøÛø‰û]ô
áôùq†ø’öÞû ]ö
áùô «vøjøÊû]ô
à$ fö Šôuû]ô
à$ Ãö Ûø‰û]ô
á$ †ö’öÞû ]ö
à$ vöjøÊû]ô
à$ fôŠôuû]ô
à$ Ãô Ûø‰û]ô
á$ †ô’öÞû ]ö
à$ vôjøÊû]ô
áôù«føŠôuû]ô
áôù«ÃøÛø‰û]ô
áôùq†ø’öÞû ]ö
áùô «vøjøÊû]ô
áùô «ßøfû Šôuû]ô
áôù«ßøÃû Ûø‰û]ô
áôù«Þø†û’öÞû ]ö
áôù«ßøvûjøÊû]ô

àûÊø†öû]ö
àûÊö†öû]ö
àûÊô †öû]ö

3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!x¥¢q%ZÐ[ Z1ZÆŠêO
àûføŠôuû]ô
àûÃøÛø‰û]ô
áû†ø’öÞû ]ö
àûvøjøÊû]ô
àûfö Šôuû]ô
àûÃö Ûø‰û]ô
áû†ö’öÞû ]ö
àûvöjøÊû]ô
àûfôŠôuû]ô
àûÃô Ûø‰û]ô
áû†ô’öÞû ]ö
àûvôjøÊû]ô

www.tawwabeen.org

97

V12.02.25

Topic 4.0

à$ eø†ô•û]ô
áôù«eø†ô•û]ô
à$ eö†ô•û]ô
à$ eô†ô•û]ô
áôù«eø†ô•û]ô
áôù«ßøeû†ô•û]ô
àûeø†ô•û]ô
àûeö†ô•û]ô
àûeô†ô•û]ô
www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 184

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

w!¢q%Z÷
,
6
( VbbÆ¢q )w!qg paÆä¯w!¢q%Z
,Š}Šxb

Ãsw~y
WgzZ,Š Z¤
/
! Z²ZyâÔ,Š J (
,
ó%
ó ZxÑL L
( ñYÅŠæ~¾ā’ e) †û’øßûjöÖô Ð †ö’øßûiö‰
( ñYH Âā’ e ) ØûÃøËûjöÖô Ð ØöÃøËûiö
Ì6
,
w!¢q%Z b§ÏZì @
*
WÜzyâ6
,
x¥¢q%Z b§T
áû†ø’øßûjöÖô ( á$ †ø’øßûjöÖô Ð †û’øßûjöÖô‰ì @
*
WÜzyâ
Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 185

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

w!¢q%Z÷yZŠ¤
/
+

yZŠ¤
/

Š%q
-Z ÂñYHā’ e

¢q™èuZz

ØûÃøËûjöÖô

Š%zŠ ?î YGā’ e

¢q™è½

¡øÃøËûjöÖô

Š%ƒ
 ?î YGā’ e

¢q™è¦

]çû×öÃøËûjöÖô

]gúq
-Z ÂñYÅā’ e

¢q/
$¸uZz

oû×ô ÃøËûjöÖô

'gúzŠ ?î YÅā’ e

¢q/
$¸½

¡øÃøËûjöÖô

'gúƒ
 ?î YÅā’ e

¢q/
$¸ ¦

àø×ûÃøËûjöÖô

ÀF
,

www.tawwabeen.org

98

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 186

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

w!¢q%Z÷yZŠ/
¤
Üyâ !*
w!¢q%Z 

yâ !*
w!¢q%Z

w!¢q%Z

àû×øÃøËûjöÖô

à$ ×øÃøËûjöÖô

ØûÃøËûjöÖô

x

áùô ¡? øÃøËûjöÖô
à$ ×öÃøËûjöÖô
à$ ×ô ÃøËûjöÖô
áôù¡? øÃøËûjöÖô
áôù«ßø×ûÃøËûjöÖô

¡øÃøËûjöÖô
]çû×öÃøËûjöÖô
oû×ô ÃøËûjöÖô
¡øÃøËûjöÖô
àø×ûÃøËûjöÖô

gz¢ā ’eE ( Š%q
(Š%q
-ZÂñYHgz¢ā’eE (Š%q
-ZÂñYHgz8!*
-Z ÂñYHā’ eE

àû×öÃøËûjöÖô
àû×ô ÃøËûjöÖô
x
x
Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 187

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

KB‚ÆVbzã çgzZ, ™y ZŠ/
¤Åw!¢q%Z
Ñö‡ø†ûiö !ØöòøŠûiö !Íö†øÃû iö !Äöqø†ûiö

NCãçgzZ\
]çû×öòøŠûjöÖô

àøÎû‡ø†ûjöÖô

áôù«ßøÃû qø†ûjöÖô

à$ ×ô òøŠûjöÖô

]çû×öÃøËûjöÖô

àûÊø†øÃû jöÖô

Ñû‡ø†ûjöÖô

ØûòøŠûjöÖô

]†ø’øßûjöÖô

¡øÃøËûjöÖô

N¯! ²
Š%ƒ
 ?î YäTgz8!*
gz¢ā’ eÔŠ%q
-Z ÂñYHŠæā’ e
Š%ƒ
 ?î YG wZÎā’ eÔ]gúq
-Z ÂñY~Štiggz¢ā’ e
www.tawwabeen.org

99

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 188

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åw!¢q%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†øŽûjöÖô

gûŠøvûjöÖô

ÄûÛøŠûjöÖô

†û’øßûjöÖô

xûjøËûjöÖô

hû†ø–ûjöÖô

^Êø†øŽûjöÖô

^føŠøvûjöÖô

^ÃøÛøŠûjöÖô

]†ø’øßûjöÖô

^vøjøËûjöÖô

^eø†ø–ûjöÖô

]çûÊö†øŽûjöÖô

]çûfö ŠøvûjöÖô

]çûÃö ÛøŠûjöÖô

]æû†ö’øßûjöÖô

]çûvöjøËûjöÖô

]çûeö†ø–ûjöÖô

oûÊô †øŽûjöÖô

oûfôŠøvûjöÖô

oûÃô ÛøŠûjöÖô

pû†ô’øßûjöÖô

oûvôjøËûjöÖô

oûeô†ø–ûjöÖô

^Êø†øŽûjöÖô

^føŠøvûjöÖô

^ÃøÛøŠûjöÖô

]†ø’øßûjöÖô

^vøjøËûjöÖô

^eø†ø–ûjöÖô

àøÊû†øŽûjöÖô

àøfû ŠøvûjöÖô

àøÃû ÛøŠûjöÖô

áø†û’øßûjöÖô

àøvûjøËûjöÖô

àøeû†ø–ûjöÖô

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 189

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

à$ Êø†øŽûjöÖô
áôù«Êø†øŽûjöÖô
à$ Êö†øŽûjöÖô
à$ Êô †øŽûjöÖô
áùô «Êø†øŽûjöÖô
áôù«ßøÊû†øŽûjöÖô

3ZŠ/
¤Åyâ *
!w!¢q%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
à$ føŠøvûjöÖô
à$ ÃøÛøŠûjöÖô
á$ †ø’øßûjöÖô
à$ vøjøËûjöÖô
áôù«vøjøËûjöÖô
áùô «føŠøvûjöÖô
áùô «ÃøÛøŠûjöÖô
áôùq†ø’øßûjöÖô
à$ fö ŠøvûjöÖô
à$ Ãö ÛøŠûjöÖô
á$ †ö’øßûjöÖô
à$ vöjøËûjöÖô
à$ fôŠøvûjöÖô
à$ Ãô ÛøŠûjöÖô
á$ †ô’øßûjöÖô
à$ vôjøËûjöÖô
áôù«vøjøËûjöÖô
áùô «føŠøvûjöÖô
áùô «ÃøÛøŠûjöÖô
áùô q†ø’øßûjöÖô
áôù«ßøfû ŠøvûjöÖô
áôù«ßøÃû ÛøŠûjøö Öô
áùô «Þø†û’øßûjöÖô
áôù«ßøvûjøËûjöÖô

à$ eø†ø–ûjöÖô
áôù?^eø†ø–ûjöÖô
à$ eö†ø–ûjöÖô
à$ eô†ø–ûjöÖô
áôù«eø†ø–ûjöÖô
áôù^? ßøeû†ø–ûjöÖô

àûÊø†øŽûjöÖô
àûÊö†øŽûjöÖô
àûÊô †øŽûjöÖô

3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!w!¢q%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
àûføŠøvûjöÖô
àûÃøÛøŠûjöÖô
áû†ø’øßûjöÖô
àûvøjøËûjöÖô
àûfö ŠøvûjöÖô
àûÃö ÛøŠûjöÖô
áû†ö’øßûjöÖô
àûvöjøËûjöÖô
àûfôŠøvûjöÖô
àûÃô ÛøŠûjöÖô
áû†ô’øßûjöÖô
àûvôjøËûjöÖô

àûeø†ø–ûjöÖô
àûeö†ø–ûjöÖô
àûeô†ø–ûjöÖô

www.tawwabeen.org

100

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 190

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

( w!zx¥)1z$
T ¸%Z÷

ā÷D Yñ¯b§kZw!c*
ƒx¥{ Zp1zT
$¸%Z÷
,
Vb1z T
$¸Æw!zx¥qg p
X ,Š J(
,
( g†xÑ) ó%
ó RxÑL L6
, Š Îx b

,
6
y Zì ! Z²ZL~y
WÆVbXgzZ
, Šg ¹!*
;y âgzZ , Š Z¤
/
{ zì ! Z²Zy â~y
WÆVbXgzZ
( }™Šæ{zā’ e) †û’ößûnøÖô Ð †ö’ößûmø ‰
( ñYHŠæ{zā’ e)†û’øßûnö ÖôÐ †ö’øßûmö
Ì~T
$¸%Z b§ÏZì @
*
WÜzyâ6
,
x¥¢q%Z b§T
áû†ø’ößûnøÖô ( á$ †ø’ößûnøÖô Ð †û’ößûnøÖô‰ì @
*
WÜzyâ
áû†ø’øßûnö Öô ( á$ †ø’øßûnö Öô Ð †û’øßûnö Öô gzZ
Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 191

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

Üzyâ *
!x¥1z$
T ¸%Z÷
Üyâ !*
x¥T
$¸%Z 

yâ !*
x¥T
$¸%Z

x¥T
$¸%Z

(}™gz¢{zā’e) àû×øÃøËûnøÖô (}™gz8!*
gz¢{zā’e)à$ ×øÃøËûnøÖô ( }™{zā’ e) ØûÃøËûnøÖô

B
àû×öÃøËûnøÖô
àû×øÃøËûjøÖô
B
B
àû×øÃøÊûŸôø
àû×øÃøËûßøÖô
www.tawwabeen.org

áùô ¡? øÃøËûnøÖô
à$ ×öÃøËûnøÖô
à$ ×øÃøËûjøÖô
áôù¡? øÃøËûjøÖô
áùô «ßø×ûÃøËûnøÖô
à$ ×øÃøÊûŸôø
à$ ×ÃøËûßøÖô
101

V12.02.25

¡øÃøËûnøÖô
]çû×öÃøËûnøÖô
ØûÃøËûjøÖô
¡øÃøËûjøÖô
àø×ûÃøËûnøÖô
ØûÃøÊûŸôø
ØûÃøËûßøÖô
www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 192

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

N¯Üzyâ!*
x¥1zT
$¸%Z÷yZŠ¤
/
ÐÜö×øÃû mø ( Íö†ôÃû mø ( göâø„ûmø

NCãçgzZ\
àøfû aø„ûnøÖô
]†ø’ößûjøÖô
^føaø„ûnøÖô
]æû†ö’ößûnøÖô
]çûfö aø„ûnøÖô
áø†û’ößûnøÖô
†û’ößûjøÖô
†û’öÞûŸôø
]æû†ö’ößûnøÖô
]†ø’ößûnøÖô
gûaø„ûßøÖô

N¯! ²
]gúq
-Z {zÆgz8!*
gz¢ā’ eÔŠ%q
-Z {z}™Šæā’ e
Š%ƒ
 {zNYgz¢ā’ eÔŠ%zŠ { zBÅgz8!*
gz¢ā’ e
Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 193

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åx¥$
T ¸%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†öŽûnøÖô

gûŠôvûnøÖô

ÄûÛøŠûnøÖô

†û’ößûnøÖô

xûjøËûnøÖô

hû†ô–ûnøÖô

^Êø†öŽûnøÖô

^føŠôvûnøÖô

^ÃøÛøŠûnøÖô

]†ø’ößûnøÖô

^vøjøËûnøÖô

^eø†ô–ûnøÖô

]çûÊö†öŽûnøÖô

]çûfö ŠôvûnøÖô

]çûÃö ÛøŠûnøÖô

]æû†ö’ößûnøÖô

]çûvöjøËûnøÖô

]çûeö†ô–ûnøÖô

Íû†öŽûjøÖô

gûŠôvûjøÖô

ÄûÛøŠûjøÖô

†û’ößûjøÖô

xûjøËûjøÖô

hû†ô–ûjøÖô

^Êø†öŽûjøÖô

^føŠôvûjøÖô

^ÃøÛøŠûjøÖô

]†ø’ößûjøÖô

^vøjøËûjøÖô

^eø†ô–ûjøÖô

àøÊû†öŽûnøÖô

àøfû ŠôvûnøÖô

àøÃû ÛøŠûnøÖô

áø†û’ößûnøÖô

àøvûjøËûnøÖô

àøeû†ô–ûnøÖô

Íû†öûŸôø

gûŠôuûŸôø

ÄûÛø‰ûŸôø

†û’öÞûŸôø

xûjøÊûŸôø

hû†ô•ûŸôø

Íû†öŽûßøÖô

gûŠôvûßøÖô

ÄûÛøŠûßøÖô

†û’ößûßøÖô

xûjøËûßøÖô

hû†ô–ûßøÖô

www.tawwabeen.org

102

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

à$ Êø†öŽûnøÖô
áùô «Êø†öŽûnøÖô
à$ Êö†öŽûnøÖô
à$ Êø†öŽûjøÖô
áùô «Êø†öŽûjøÖô
áôù«ßøÊû†öŽûnøÖô
à$ Êø†öûŸôø
à$ Êø†öŽûßøÖô
àûÊø†öŽûnøÖô
àûÊö†öŽûnøÖô
àûÊø†öŽûjøÖô
àûÊø†öûŸôø
àûÊø†öŽûßøÖô

i§»ä¯%Z÷

yÒ»4z %Z÷
3ZŠ/
¤Åyâ *
!x¥$
T ¸%Z÷Ð[ Z1ZÆŠêO
à$ føŠôvûnøÖô
à$ ÃøÛøŠûnøÖô
á$ †ø’ößûnøÖô
à$ vøjøËûnøÖô
áôù«føŠôvûnøÖô
áôù«ÃøÛøŠûnøÖô
áùô q†ø’ößûnøÖô
áôù«vøjøËûnøÖô
à$ fö ŠôvûnøÖô
à$ Ãö ÛøŠûnøÖô
á$ †ö’ößûnøÖô
à$ vöjøËûnøÖô
à$ føŠôvûjøÖô
à$ ÃøÛøŠûjøÖô
á$ †ø’ößûjøÖô
à$ vøjøËûjøÖô
áôù«føŠôvûjøÖô
áôù«ÃøÛøŠûjøÖô
áôùq†ø’ößûjøÖô
áôù«vøjøËûjøÖô
áôù«ßøfû ŠôvûnøÖô
áôù«ßøÃû ÛøŠûnøÖô
áôù«Þø†û’ößûnøÖô
áùô «ßøvûjøËûnøÖô
à$ føŠôuûŸôø
à$ ÃøÛø‰ûŸôø
á$ †ø’öÞûŸôø
à$ vøjøÊûŸôø
à$ føŠôvûßøÖô
à$ ÃøÛøŠûßøÖô
á$ †ø’ößûßøÖô
à$ vøjøËûßøÖô
3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!x¥$
T ¸%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
àûføŠôvûnøÖô
àûÃøÛøŠûnøÖô
áû†ø’ößûnøÖô
àûvøjøËûnøÖô
àûfö ŠôvûnøÖô
àûÃö ÛøŠûnøÖô
áû†ö’ößûnøÖô
àûvöjøËûnøÖô
àûføŠôvûjøÖô
àûÃøÛøŠûjøÖô
áû†ø’ößûjøÖô
àûvøjøËûjøÖô
àûføŠôuûŸôø
àûÃøÛø‰ûŸôø
áû†ø’öÞûŸôø
àûvøjøÊûŸôø
àûføŠôvûßøÖô
àûÃøÛøŠûßøÖô
áû†ø’ößûßøÖô
àûvøjøËûßøÖô

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 194

Slide # 195

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

à$ eø†ô–ûnøÖô
áôù«eø†ô–ûnøÖô
à$ eö†ô–ûnøÖô
à$ eø†ô–ûjøÖô
áôù«eø†ô–ûjøÖô
áôù«ßøeû†ô–ûnøÖô
à$ eø†ô•ûŸôø
à$ eø†ô–ûßøÖô
àûeø†ô–ûnøÖô
àûeö†ô–ûnøÖô
àûeø†ô–ûjøÖô
àûeø†ô•ûŸôø
àûeø†ô–ûßøÖô
Topic 4.0

Üzyâ *
!w!$
T ¸%Z÷yZŠ/
¤
Üyâ !*
w!T
$¸%Z 

yâ !*
w!T
$¸%Z

w!T
$¸%Z

àû×øÃøËûnö Öô

à$ ×øÃøËûnö Öô

ØûÃøËûnö Öô

(Š%q
-Z{zñYHgz¢ā’e)

(Š%q
-Z{zñYHgz8!*
gz¢ā’e)

(Š%q
-Z{zñYHā’e)

x

áùô ¡? øÃøËûnö Öô

àû×öÃøËûnö Öô
àû×øÃøËûjöÖô

à$ ×öÃøËûnö Öô
à$ ×øÃøËûjöÖô

¡øÃøËûnö Öô
]çû×öÃøËûnö Öô

x
x

áùô ¡? øÃøËûjöÖô
áùô «ßø×ûÃøËûnö Öô

àû×øÃøÊûŸôö
àû×øÃøËûßöÖô

à$ ×øÃøÊûŸôö
à$ ×øÃøËûßöÖô

www.tawwabeen.org

103

V12.02.25

ØûÃøËûjöÖô
¡øÃøËûjöÖô
àø×ûÃøËûnö Öô
ØûÃøÊûŸôö
ØûÃøËûßöÖô
www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 196

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ¤
/
Åw!T
$¸%ZÐØöìö‚ûmø ( ÄößøÛûmø ( †ö’ößûmø

NCãçgzZ\
àû×øìø‚ûnö Öô

à$ ÃøßøÛûnö Öô

]çûÃö ßøÛûnö Öô

á$ †ö’øßûnö Öô

]æû†ö’øßûnö Öô

áû†ø’øßûjöÖô

á$ †ø’øßûßöÖô

áôù«Þø†û’øßûnö Öô

áû†ö’øßûnö Öô

áùô «ßø×ûìø‚ûnö Öô

N¯! ²
-Z {zñYHŠæā’ e
]gúq
-Z { zñYÅzggz¢ā’ eÔŠ%q
'gúƒ
 {zNYÅŠægz8!*
gz¢ā’eÔŠ%ƒ
 {zNYG4ZŠā’e
Sub Topic 4.1

i§»ä¯%Z÷

Slide # 197

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åw!$
T ¸%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†øŽûnö Öô

gûŠøvûnö Öô

ÄûÛøŠûnö Öô

†û’øßûnö Öô

xûjøËûnö Öô

hû†ø–ûnö Öô

^Êø†øŽûnö Öô

^føŠøvûnö Öô

^ÃøÛøŠûnö Öô

]†ø’øßûnö Öô

^vøjøËûnö Öô

^eø†ø–ûnö Öô

]çûÊö†øŽûnö Öô

]çûfö Šøvûnö Öô

]çûÃö ÛøŠûnö Öô

]æû†ö’øßûnö Öô

]çûvöjøËûnö Öô

]çûeö†ø–ûnö Öô

Íû†øŽûjöÖô

gûŠøvûjöÖô

ÄûÛøŠûjöÖô

†û’øßûjöÖô

xûjøËûjöÖô

hû†ø–ûjöÖô

^Êø†øŽûjöÖô

^føŠøvûjöÖô

^ÃøÛøŠûjöÖô

]†ø’øßûjöÖô

^vøjøËûjöÖô

^eø†ø–ûjöÖô

àøÊû†øŽûnö Öô

àøfû Šøvûnö Öô

àøÃû ÛøŠûnö Öô

áø†û’øßûnö Öô

àøvûjøËûnö Öô

àøeû†ø–ûnö Öô

Íû†øûŸôö

gûŠøuûŸôö

ÄûÛø‰ûŸôö

†û’øÞûŸôö

xûjøÊûŸôö

hû†ø•ûŸôö

Íû†øŽûßöÖô

gûŠøvûßöÖô

ÄûÛøŠûßöÖô

†û’øßûßöÖô

xûjøËûßöÖô

hû†ø–ûßöÖô

www.tawwabeen.org

104

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.1

à$ Êø†øŽûnö Öô
áùô «Êø†øŽûnö Öô
à$ Êö†øŽûnö Öô
à$ Êø†øŽûjöÖô
áùô «Êø†øŽûjöÖô
áôù«ßøÊû†øŽûnö Öô
à$ Êø†øûŸôö
à$ Êø†øŽûßöÖô
àûÊø†øŽûnö Öô
àûÊö†øŽûnö Öô
àûÊø†øŽûjöÖô
àûÊø†øûŸôö
àûÊø†øŽûßöÖô

i§»ä¯%Z÷

yÒ»4z %Z÷
3ZŠ/
¤Åyâ *
!w!$
T ¸%Z÷Ð[Z1ZÆŠêO
à$ føŠøvûnö Öô
à$ ÃøÛøŠûnö Öô
á$ †ø’øßûnö Öô
à$ vøjøËûnö Öô
áôù«føŠøvûnö Öô
áôù«ÃøÛøŠûnö Öô
áùô q†ø’øßûnö Öô
áôù«vøjøËûnö Öô
à$ fö Šøvûnö Öô
à$ Ãö ÛøŠûnö Öô
á$ †ö’øßûnö Öô
à$ vöjøËûnö Öô
à$ føŠøvûjöÖô
à$ ÃøÛøŠûjöÖô
á$ †ø’øßûjöÖô
à$ vøjøËûjöÖô
áôù«føŠøvûjöÖô
áôù«ÃøÛøŠûjöÖô
áôùq†ø’øßûjöÖô
áôù«vøjøËûjöÖô
áôù«ßøfû Šøvûnö Öô
áôù«ßøÃû ÛøŠûnö Öô
áôù«Þø†û’øßûnö Öô
áùô «ßøvûjøËûnö Öô
à$ føŠøuûŸôö
à$ ÃøÛø‰ûŸôö
á$ †ø’øÞûŸôö
à$ vøjøÊûŸôö
à$ føŠøvûßöÖô
à$ ÃøÛøŠûßöÖô
á$ †ø’øßûßöÖô
à$ vøjøËûßöÖô
3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!w!$
T ¸%Z÷Ð[ Z1ZÆŠêO
àûføŠøvûnö Öô
àûÃøÛøŠûnö Öô
áû†ø’øßûnö Öô
àûvøjøËûnö Öô
àûfö Šøvûnö Öô
àûÃö ÛøŠûnö Öô
áû†ö’øßûnö Öô
àûvöjøËûnö Öô
àûføŠøvûjöÖô
àûÃøÛøŠûjöÖô
áû†ø’øßûjöÖô
àûvøjøËûjöÖô
àûføŠøuûŸôö
àûÃøÛø‰ûŸôö
áû†ø’øÞûŸôö
àûvøjøÊûŸôö
àûføŠøvûßöÖô
àûÃøÛøŠûßöÖô
áû†ø’øßûßöÖô
àûvøjøËûßöÖô
Slide # 198

Topic 4.0

à$ eø†ø–ûnö Öô
áôù«eø†ø–ûnö Öô
à$ eö†ø–ûnö Öô
à$ eø†ø–ûjöÖô
áôù«eø†ø–ûjöÖô
áôù«ßøeû†ø–ûnö Öô
à$ eø†ø•ûŸôö
à$ eø†ø–ûßöÖô
àûeø†ø–ûnö Öô
àûeö†ø–ûnö Öô
àûeø†ø–ûjöÖô
àûeø†ø•ûŸôö
àûeø†ø–ûßöÖô

Topic 4.0
i§»ä¯%Z÷ Slide # 199 yÒ»4z %Z÷
Üzyâ *
!w!¢qz$
T ¸%Z÷yZŠ/
¤
Üzyâ *
!x¥¢qz$
T ¸%Z÷yZŠ/
¤
àû×øÃøËûnö Öô
à$ ×øÃøËûnö Öô
ØûÃøËûnö Öô
àû×øÃøËûnøÖô
à$ ×øÃøËûnøÖô
ØûÃøËûnøÖô
áôù¡? ø³þÃøËûnö Öô
áôù?¡ø³þÃøËûnøÖô
x
¡ø³þÃøËûnö Öô
x
¡ø³þÃøËûnøÖô
àû×öÃøËûnö Öô
à$ ×öÃøËûnö Öô
]çû×öÃøËûnö Öô
àû×öÃøËûnøÖô
à$ ×öÃøËûnøÖô
]çû×öÃøËûnøÖô
àû×øÃøËûjöÖô
à$ ×øÃøËûjöÖô
ØûÃøËûjöÖô
àû×øÃøËûjøÖô
à$ ×øÃøËûjøÖô
ØûÃøËûjøÖô
áôù¡? ø³þÃøËûjøÖô
x
áôù¡? ø³þÃøËûjöÖô
¡ø³þÃøËûjöÖô
x
¡ø³þÃøËûjøÖô
áôù«ßø×ûÃøËûnøÖô
x
áùô «ßø×ûÃøËûnö Öô
àø×ûÃøËûnö Öô
x
àø×ûÃøËûnøÖô
àû×øÃøËûjöÖô
à$ ×øÃøËûjöÖô
ØûÃøËûjöÖô
ï ×øÃøÊû]ô
à
à$ ×øÃøÊû]ô
ØûÃøÊû]ô
áôù¡? ø³þÃøËûjöÖô
x
¡øÃøËûjöÖô
x
áôù? ¡ø øÃøÊû]ô
¡ø³þÃøÊû]ô
àû×öÃøËûjöÖô
à$ ×öÃøËûjöÖô
]çû×öÃøËûjöÖô
àû×öÃøÊû]ô
à$ ×öÃøÊû]ô
]çû×öÃøÊû]ô
àû×ô ÃøËûjöÖô
à$ ×ô ÃøËûjöÖô
oû×ô ÃøËûjöÖô
àû×ô ÃøÊû]ô
à$ ×ô ÃøÊû]ô
oû×ô ÃøÊû]ô
áôù¡? ø³þÃøËûjöÖô
x
¡øÃøËûjöÖô
x
áùô ? ¡øÃøÊû]ô
¡ø³þÃøÊû]ô
áùô «ßø×ûÃøËûjöÖô
x
àø×ûÃøËûjöÖô
x
áôù«ßø×ûÃøÊû]ô
àø×ûÃøÊû]ô
àû×øÃøÊûŸôö
à$ ×øÃøÊûŸôö
ØûÃøÊûŸôö
àû×øÃøÊûŸôø
à$ ×øÃøÊûŸôø
ØûÃøÊûŸôø
àû×øÃøËûßöÖô
à$ ×øÃøËûßöÖô
ØûÃøËûßöÖô
àû×øÃøËûßøÖô
à$ ×øÃøËûßøÖô
ØûÃøËûßøÖô

Sub Topic 4.1

www.tawwabeen.org

105

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 200

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

SUB TOPIC 4.2
äÏm†› ^Ò 1Þ^ße o`Þ ØÃÊ

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 201

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

÷ë 4÷ÃkZƒx¥Æ˜Åä™Æx »ËÐ÷T
( ™Šæ#
Ö Â)†û’ößûiø Ÿø ( Y#
Ö Â) gûaø„ûiø Ÿø ‰
DŸøE4ñѬÐqg p÷āì *
@Yc*
¯b§kZÐqg p÷Ã4÷
,Š}Šxb

ÃyZìL~y
WÆVbõ0*
XgzZ,Š Î
,Šg¹!*
;yâ~VbzŠgzZ,ŠZ¤
/
!Z²ZyâÐy
WÆVb]‚gzZ
ì@
*
Yc*
¯w!4Ðw!qg p÷gzZx¥4Ðx¥qg p÷gzZ
ì@
*
WÌ~4b§Å%ZÜzyâ
www.tawwabeen.org

106

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 202

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

x¥¢q4÷yZŠ/
¤

Üyâ !*
x¥¢q4 

yâ !*
x¥¢q4

x¥¢q4÷

àû×øÃøËûiøŸø

à$ ×øÃøËûiøŸø

ØûÃøËûiøŸø

( Š%q
-Z ™: ¦
/
Ù )
C

( Š%q
-Z ™: ¦
/
Ù ¦
C
/
Ù )
C

( Š%q
-Z ™: )

x

áôù¡? ø³þÃøËûiøŸø

¡ø³þÃøËûiøŸø

àû×öÃøËûiøŸø

à$ ×öÃøËûiøŸø

]çû×öÃøËûiøŸø

àû×ô ÃøËûiøŸø

à$ ×ô ÃøËûiøŸø

oû×ô ÃøËûiøŸø

x

áôù¡? ø³þÃøËûiøŸø

¡øÃøËûiøŸø

x

áùô «ßø×ûÃøËûiøŸø

àø×ûÃøËûiøŸø

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 203

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

w!¢q4÷yZŠ/
¤

Üyâ !*
w!¢q4 

yâ !*
w!¢q4

w!¢q4÷

àû×øÃøËûiöŸø

à$ ×øÃøËûiöŸø

ØûÃøËûiöŸø

( Š%q
-Z ÂñYH: ¦
/
Ù )
C

( Š%q
-Z ÂñYH: ¦
/
Ù ¦
C
/
Ù )
C

( Š%q
-Z ÂñYH: )

x

áùô ¡? øÃøËûiöŸø

¡øÃøËûiöŸø

àû×öÃøËûiöŸø

à$ ×öÃøËûiöŸø

]çû×öÃøËûiöŸø

àû×ô ÃøËûiöŸø

à$ ×ô ÃøËûiöŸø

oû×ô ÃøËûiöŸø

x

áùô ¡? øÃøËûiöŸø

¡øÃøËûiöŸø

x

áùô «ßø×ûÃøËûiöŸø

àø×ûÃøËûiöŸø

www.tawwabeen.org

107

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 204

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

N¯yZŠ¤
/
Åw!zx¥¢q4Ð ÄößøÛûiø ( ØöòøŠûiø ( göâø„ûiø
NCãçgzZ\
à$ ×ô òøŠûiøŸø

áø†û’ößûiøŸø

]çûfö aø„ûiøŸø

^Êø†øÃû iöŸø

¡øÃøËûiøŸø

oû×ô òøŠûiöŸø

àø×ûòøŠûiöŸø

àøÃû qô†ûiøŸø

à$ Êø†øÃû iöŸø

àûÃøßøÛûiö Ÿø

ÄûßøÛûiöŸø

]çû×öòøŠûiöŸø

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 205

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

N¯! ²
]gúq
-Z ™wZÎ: ÔŠ%q
-Z ÂY:
Š%ƒ
 ?î YGŠæ: ÔŠ%zŠ ?î YÆzg:
î YG:Šæ¦
/
Ù Š%ƒ
C
 ?Ô'gúƒ
 ?â Y:
ñYH: wZΦ
/
Ù Š%q
C
-Z Â
www.tawwabeen.org

108

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 206

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åx¥¢q4÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†öŽûiøŸø

gûŠôvûiøŸø

ÄûÛøŠûiø Ÿø

†û’ößûiø Ÿø

xûjøËûiø Ÿø

hû†ô–ûiøŸø

^Êø†öŽûiøŸø

^føŠôvûiøŸø

^ÃøÛøŠûiø Ÿø

]†ø’ößûiø Ÿø

^vøjøËûiø Ÿø

^eø†ô–ûiøŸø

]çûÊö†öŽûiøŸø

]çûfö ŠôvûiøŸø

]çûÃö ÛøŠûiø Ÿø

]æû†ö’ößûiø Ÿø

]çûvöjøËûiø Ÿø

]çûeö†ô–ûiøŸø

oûÊô †öŽûiøŸø

oûfôŠôvûiøŸø

oûÃô ÛøŠûiø Ÿø

pû†ô’ößûiø Ÿø

oûvôjøËûiø Ÿø

oûeô†ô–ûiøŸø

^Êø†öŽûiøŸø

^føŠôvûiøŸø

^ÃøÛøŠûiø Ÿø

]†ø’ößûiø Ÿø

^vøjøËûiø Ÿø

^eø†ô–ûiøŸø

àøÊû†öŽûiøŸø

àøfû ŠôvûiøŸø

àøÃû ÛøŠûiø Ÿø

áø†û’ößûiø Ÿø

àøvûjøËûiø Ÿø

àøeû†ô–ûiøŸø

Sub Topic 4.2

à$ Êø†öŽûiøŸø
áùô ^Êø†öŽûiøŸø
à$ Êö†öŽûiøŸø
à$ Êôô †öŽûiøŸø
áùô ^Êø†öŽûiøŸø
áôù^ßøÊû†öŽûiøŸø
àûÊø†öŽûiøŸø
àûÊö†öŽûiøŸø
àûÊô †öŽûiøŸø
www.tawwabeen.org

i§»ä¯4÷

Slide # 207

yÒ»4z %Z÷

3ZŠ/
¤Åyâ *
! x¥¢q 4÷Ð[Z1ZÆŠêO
à$ føŠôvûiøŸø
à$ ÃøÛøŠûiø Ÿø
á$ †ø’ößûiøŸø
à$ vøjøËûiø Ÿø
áôù^føŠôvûiøŸø áôù^ÃøÛøŠûiø Ÿø áôù]†ø’ößûiøŸø
áôù^vøjøËûiø Ÿø
à$ fö ŠôvûiøŸø
à$ Ãö ÛøŠûiø Ÿø
á$ †ö’ößûiøŸø
à$ vöjøËûiø Ÿø
à$ fôŠôvûiøŸø
à$ Ãô ÛøŠûiø Ÿø
á$ †ô’ößûiøŸø
à$ vôjøËûiø Ÿø
áôù^vøjøËûiø Ÿø
áôù^føŠôvûiøŸø áôù^ÃøÛøŠûiø Ÿø áôù]†ø’ößûiøŸø
áôù^ßøfû ŠôvûiøŸø áôù^ßøÃû ÛøŠûiø Ÿø áùô ^Þø†û’ößûiøŸø áùô ^ßøvûjøËûiø Ÿø
3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!x¥¢q4÷Ð[ Z1ZÆŠêO
àûføŠôvûiøŸø
àûÃøÛøŠûiø Ÿø
áû†ø’ößûiøŸø
àûvøjøËûiø Ÿø
àûfö ŠôvûiøŸø
àûÃö ÛøŠûiø Ÿø
áû†ö’ößûiøŸø
àûvöjøËûiø Ÿø
àûfôŠôvûiøŸø
àûÃô ÛøŠûiø Ÿø
áû†ô’ößûiøŸø
àûvôjøËûiø Ÿø
109

V12.02.25

Topic 4.0

à$ eø†ô–ûiøŸø
áôù^eø†ô–ûiøŸø
à$ eö†ô–ûiøŸø
à$ eô†ô–ûiøŸø
áôù^eø†ô–ûiøŸø
áôù^ßøeû†ô–ûiøŸø
àûeø†ô–ûiøŸø
àûeö†ô–ûiøŸø
àûeô†ô–ûiøŸø
www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 208

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åw!¢q4÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†øŽûiöŸø

gûŠøvûiöŸø

ÄûÛøŠûiö Ÿø

†û’øßûiöŸø

xûjøËûiö Ÿø

hû†ø–ûiöŸø

^Êø†øŽûiöŸø

^føŠøvûiöŸø

^ÃøÛøŠûiö Ÿø

]†ø’øßûiöŸø

^vøjøËûiö Ÿø

^eø†ø–ûiöŸø

]çûÊö†øŽûiöŸø

]çûfö ŠøvûiöŸø

]çûÃö ÛøŠûiö Ÿø

]æû†ö’øßûiöŸø

]çûvöjøËûiö Ÿø

]çûeö†ø–ûiöŸø

oûÊô †øŽûiöŸø

oûfôŠøvûiöŸø

oûÃô ÛøŠûiö Ÿø

pû†ô’øßûiöŸø

oûvôjøËûiö Ÿø

oûeô†ø–ûiöŸø

^Êø†øŽûiöŸø

^føŠøvûiöŸø

^ÃøÛøŠûiö Ÿø

]†ø’øßûiöŸø

^vøjøËûiö Ÿø

^eø†ø–ûiöŸø

àøÊû†øŽûiöŸø

àøfû ŠøvûiöŸø

àøÃû ÛøŠûiö Ÿø

áø†û’øßûiöŸø

àøvûjøËûiö Ÿø

àøeû†ø–ûiöŸø

Sub Topic 4.2

à$ Êø†øŽûiöŸø
áùô ^Êø†øŽûiöŸø
à$ Êö†øŽûiöŸø
à$ Êôô †øŽûiöŸø
áùô ^Êø†øŽûiöŸø
áôù^ßøÊû†øŽûiöŸø
àûÊø†øŽûiöŸø
àûÊö†øŽûiöŸø
àûÊô †øŽûiöŸø
www.tawwabeen.org

i§»ä¯4÷

Slide # 209

yÒ»4z %Z÷

3ZŠ/
¤Åyâ *
!w!¢q4÷Ð[Z1ZÆŠêO
à$ føŠøvûiöŸø
à$ ÃøÛøŠûiö Ÿø
á$ †ø’øßûiöŸø
à$ vøjøËûiö Ÿø
áôù^føŠøvûiöŸø áôù^ÃøÛøŠûiö Ÿø áôù]†ø’øßûiöŸø
áôù^vøjøËûiö Ÿø
à$ fö ŠøvûiöŸø
à$ Ãö ÛøŠûiö Ÿø
á$ †ö’øßûiöŸø
à$ vöjøËûiö Ÿø
à$ fôŠøvûiöŸø
à$ Ãô ÛøŠûiö Ÿø
á$ †ô’øßûiöŸø
à$ vôjøËûiö Ÿø
áôù^vøjøËûiö Ÿø
áôù^føŠøvûiöŸø áôù^ÃøÛøŠûiö Ÿø áôù]†ø’øßûiöŸø
áôù^ßøfû ŠøvûiöŸø áôù^ßøÃû ÛøŠûiö Ÿø áùô ^Þø†û’øßûiöŸø áùô ^ßøvûjøËûiö Ÿø

3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!w!¢q4÷Ð[Z1ZÆŠêO
àûføŠøvûiöŸø
àûfö ŠøvûiöŸø
àûfôŠøvûiöŸø

àûÃøÛøŠûiö Ÿø
àûÃö ÛøŠûiö Ÿø
àûÃô ÛøŠûiö Ÿø

áû†ø’øßûiöŸø
áû†ö’øßûiöŸø
áû†ô’øßûiöŸø
110

V12.02.25

àûvøjøËûiö Ÿø
àûvöjøËûiö Ÿø
àûvôjøËûiöŸø

Topic 4.0

à$ eø†ø–ûiöŸø
áôù^eø†ø–ûiöŸø
à$ eö†ø–ûiöŸø
à$ eô†ø–ûiöŸø
áôù^eø†ø–ûiöŸø
áôù^ßøeû†ø–ûiöŸø
àûeø†ø–ûiöŸø
àûeö†ø–ûiöŸø
àûeô†ø–ûiöŸø
www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 210

yÒ»4z %Z÷

x¥$
T ¸4÷yZŠ/
¤

Topic 4.0

Üyâ !*
x¥T
$¸ 4 

yâ !*
x¥T
$¸ 4

x¥T
$¸4÷

àû×øÃøËûmøŸø

à$ ×øÃøËûmøŸø

ØûÃøËûmøŸø

( Š%q
-Z {z}™: ¦
/
Ù )
C

( Š%q
-Z {z}™: ¦
/
Ù ¦
C
/
Ù )
C

( Š%q
-Z {z}™: )

x

áùô ¡? øÃøËûmøŸø
à$ ×öÃøËûmøŸø
à$ ×øÃøËûiøŸø
áôù¡? øÃøËûiøŸø
áùô «ßø×ûÃøËûmøŸø
à$ ×øÃøÊû]øŸø
à$ ×øÃøËûÞøŸø

¡øÃøËûmøŸø
]çû×öÃøËûmøŸø
ØûÃøËûiøŸø
¡øÃøËûiøŸø
àø×ûÃøËûmøŸø
ØûÃøÊû]øŸø
ØûÃøËûÞøŸø

àû×öÃøËûmøŸø
àû×øÃøËûiøŸø
x
x

àû×øÃøÊû]øŸø
àû×øÃøËûÞøŸø
Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 211

yÒ»4z %Z÷

w!$
T ¸4÷yZŠ/
¤

Üyâ !*
w!T
$¸4 yâ !*
w!T
$¸ 4
àû×øÃøËûmö Ÿø

à$ ×øÃøËûmö Ÿø

Topic 4.0

w!T
$¸4÷
ØûÃøËûmö Ÿø

( Š%q
-Z {zñYH: ¦
/
Ù )
C

( Š%q
-Z {zñYH: ¦
/
Ù ¦
C
/
Ù )
C

( Š%q
-Z {zñYH: )

x

áùô ¡? øÃøËûmö Ÿø
à$ ×öÃøËûmö Ÿø
à$ ×øÃøËûiöŸø
áôù¡? øÃøËûiöŸø
áùô «ßø×ûÃøËûmö Ÿø
à$ ×øÃøÊû ]öŸø
à$ ×øÃøËûÞöŸø

¡øÃøËûmö Ÿø
]çû×öÃøËûmö Ÿø
ØûÃøËûiöŸø
¡øÃøËûiöŸø
àø×ûÃøËûmö Ÿø
ØûÃøÊû ]öŸø
ØûÃøËûÞöŸø

àû×öÃøËûmö Ÿø
àû×øÃøËûiöŸø
x
x

àû×øÃøÊû ]öŸø
àû×øÃøËûÞöŸø
www.tawwabeen.org

111

V12.02.25

www.almuallim.org

i§»ä¯4÷

Sub Topic 4.2

Slide # 212

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

,™3ZŠ¤
/
Åw!zx¥T
$¸4ÐØöòøŠûmø! göaø„ûmø!†ö’ößûmø

NCãçgzZ\
†û’öÞû ]øŸø

^Êø†øÃû mö Ÿø

¡øÃøËûiøŸø

áø†û’ößûmøŸø

àøvûjøËûmøŸø

Íû†øÃû iöŸø

gûaø„ûiøŸø

Øûòø‰û]öŸø

ØûòøŠûÞøŸø

àøÊû†ôÃû møŸø

á$ †ö’ößûmøŸø

áôù«ßøfû aø„ûmøŸø

gûaøƒû]øŸø

^Êø†ôÃû møŸø

áôù«ßø×ûòøŠûmö Ÿø

áùô q†ø’ößûiøŸø

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 213

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

N¯! ²
ñYÅ: wZΦ
/
Ù ]gúq
C
-Z {zX NY: ¦
/
Ù Š%ƒ
C
 {z
ñY**
Y: ¦
/
Ù Š%q
C
-Z {zX NYG:Šæ¦
/
Ù Š%ƒ
C
 {z
NYÅ:Šæ¦
/
Ù ¦
C
/
Ù 'gúƒ
C
 { zX ,™: wZΦ
/
Ù ¦
C
/
Ù 'gúƒ
C
 {z
NYG:Šæ¦
/
Ù Š%ƒ
C
 ëX ›ß: ¦
/
Ù ¦
C
/
Ù ë
C
www.tawwabeen.org

112

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 214

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åx¥$
T ¸4÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†öŽûmøŸø

gûŠôvûmøŸø

ÄûÛøŠûmø Ÿø

†û’ößûmøŸø

xûjøËûmø Ÿø

hû†ô–ûmøŸø

^Êø†öŽûmøŸø

^føŠôvûmøŸø

^ÃøÛøŠûmø Ÿø

]†ø’ößûmøŸø

^vøjøËûmø Ÿø

^eø†ô–ûmøŸø

]çûÊö†öŽûmøŸø

]çûfö ŠôvûmøŸø

]çûÃö ÛøŠûmø Ÿø

]æû†ö’ößûmøŸø

]çûvöjøËûmø Ÿø

]çûeö†ô–ûmøŸø

Íû†öŽûiøŸø

gûŠôvûiøŸø

ÄûÛøŠûiø Ÿø

†û’ößûiøŸø

xûjøËûiø Ÿø

hû†ô–ûiøŸø

^Êø†öŽûiøŸø

^føŠôvûiøŸø

^ÃøÛøŠûiø Ÿø

]†ø’ößûiøŸø

^vøjøËûiø Ÿø

^eø†ô–ûiøŸø

àøÊû†öŽûmøŸø

àøfû ŠôvûmøŸø

àøÃû ÛøŠûmø Ÿø

áø†û’ößûmøŸø

àøvûjøËûmø Ÿø

àøeû†ô–ûmøŸø

Íû†öû]øŸø

gûŠôuû]øŸø

ÄûÛø‰û]ø Ÿø

†û’öÞû]ø Ÿø

xûjøÊû]ø Ÿø

hû†ô•û]øŸø

Íû†öŽûÞøŸø

gûŠôvûÞøŸø

ÄûÛøŠûÞø Ÿø

†û’ößûÞøŸø

xûjøËûÞø Ÿø

hû†ô–ûÞøŸø

Sub Topic 4.2

à$ Êø†öŽûmøŸø
áôù^Êø†öŽûmøŸø
à$ Êö†öŽûmøŸø
à$ Êø†öŽûiøŸø
áôù^Êø†öŽûiøŸø
áôù^ßøÊû†öŽûmøŸø
à$ Êø†öû]øŸø
à$ Êø†öŽûÞøŸø
àûÊø†öŽûmøŸø
àûÊö†öŽûmøŸø
àûÊø†öŽûiøŸø
àûÊø†öû]øŸø
àûÊø†öŽûÞøŸø
www.tawwabeen.org

i§»ä¯4÷

Slide # 215

yÒ»4z%Z÷

3ZŠ/
¤Åyâ *
!x¥$
T ¸4÷Ð[ Z1ZÆŠêO
à$ føŠôvûmøŸø
à$ ÃøÛøŠûmø Ÿø
á$ †ø’ößûmøŸø
à$ vøjøËûmø Ÿø
áôù^føŠôvûmøŸø
áôù^ÃøÛøŠûmø Ÿø
áôù]†ø’ößûmøŸø
áùô ^vøjøËûmø Ÿø
à$ fö ŠôvûmøŸø
à$ Ãö ÛøŠûmø Ÿø
á$ †ö’ößûmøŸø
à$ vöjøËûmø Ÿø
à$ føŠôvûiøŸø
à$ ÃøÛøŠûiø Ÿø
á$ †ø’ößûiøŸø
à$ vøjøËûiø Ÿø
áùô ^ÃøÛøŠûiø Ÿø
áôù^føŠôvûiøŸø
áôù]†ø’ößûiøŸø
áôù^vøjøËûiø Ÿø
áùô ^ßøfû ŠôvûmøŸø áôù^ßøÃû ÛøŠûmø Ÿø áôù^Þø†û’ößûmøŸø
áôù^ßøvûjøËûmø Ÿø
à$ føŠôuû]øŸø
à$ ÃøÛø‰û]ø Ÿø
á$ †ø’öÞû]øŸø
à$ vøjøÊû]ø Ÿø
à$ føŠôvûÞøŸø
à$ ÃøÛøŠûÞø Ÿø
á$ †ø’ößûÞøŸø
à$ vøjøËûÞø Ÿø
3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!x¥$
T ¸4÷Ð[ Z1ZÆŠêO
àûføŠôvûmøŸø
àûÃøÛøŠûmø Ÿø
áû†ø’ößûmøŸø
àûvøjøËûmø Ÿø
àûfö ŠôvûmøŸø
àûÃö ÛøŠûmø Ÿø
áû†ö’ößûmøŸø
àûvöjøËûmø Ÿø
àûføŠôvûiøŸø
àûÃøÛøŠûiø Ÿø
áû†ø’ößûiøŸø
àûvøjøËûiø Ÿø
àûføŠôuû]øŸø
àûÃøÛø‰û]ø Ÿø
áû†ø’öÞû ]øŸø
àûvøjøÊû]ø Ÿø
àûføŠôvûÞøŸø
àûÃøÛøŠûÞø Ÿø
áû†ø’ößûÞøŸø
àûvøjøËûÞø Ÿø
113

V12.02.25

Topic 4.0

à$ eø†ô–ûmøŸø
áôù^eø†ô–ûmøŸø
à$ eö†ô–ûmøŸø
à$ eø†ô–ûiøŸø
áôù^eø†ô–ûiøŸø
áùô ^ßøeû†ô–ûmøŸø
à$ eø†ô•û]øŸø
à$ eø†ô–ûÞøŸø
àûeø†ô–ûmøŸø
àûeö†ô–ûmøŸø
àûeø†ô–ûiøŸø
àûeø†ô•û]øŸø
àûeø†ô–ûÞøŸø
www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 216

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

3ZŠ/
¤Åw!$
T ¸4÷Ð[Z1ZÆŠêO
Íû†øŽûmö Ÿø

gûŠøvûmö Ÿø

ÄûÛøŠûmö Ÿø

†û’øßûmö Ÿø

xûjøËûmö Ÿø

hû†ø–ûmö Ÿø

^Êø†øŽûmö Ÿø

^føŠøvûmö Ÿø

^ÃøÛøŠûmö Ÿø

]†ø’øßûmö Ÿø

^vøjøËûmö Ÿø

^eø†ø–ûmö Ÿø

]çûÊö†øŽûmö Ÿø

]çûfö Šøvûmö Ÿø

]çûÃö ÛøŠûmö Ÿø

]æû†ö’øßûmö Ÿø

]çûvöjøËûmö Ÿø

]çûeö†ø–ûmö Ÿø

Íû†øŽûiöŸø

gûŠøvûiöŸø

ÄûÛøŠûiö Ÿø

†û’øßûiöŸø

xûjøËûiö Ÿø

hû†ø–ûiöŸø

^Êø†øŽûiöŸø

^føŠøvûiöŸø

^ÃøÛøŠûiö Ÿø

]†ø’øßûiöŸø

^vøjøËûiö Ÿø

^eø†ø–ûiöŸø

àøÊû†øŽûmö Ÿø

àøfû Šøvûmö Ÿø

àøÃû ÛøŠûmö Ÿø

áø†û’øßûmö Ÿø

àøvûjøËûmö Ÿø

àøeû†ø–ûmö Ÿø

Íû†øû]öŸø

gûŠøuû]öŸø

ÄûÛø‰û]ö Ÿø

†û’øÞû ]öŸø

xûjøÊû ]ö Ÿø

hû†ø•û]öŸø

Íû†øŽûÞöŸø

gûŠøvûÞöŸø

ÄûÛøŠûÞö Ÿø

†û’øßûÞöŸø

xûjøËûÞö Ÿø

hû†ø–ûÞöŸø

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷ Slide # 217 yÒ»4z%Z÷
3ZŠ/
¤Åyâ *
!w!$
T ¸4÷Ð[Z1ZÆŠêO

Topic 4.0

à$ Êø †øŽûmö Ÿø
áùô ^Êø†øŽûmö Ÿø
à$ Êö†øŽûmö Ÿø
à$ Êø†øŽûiöŸø
áôù^Êø†øŽûiöŸø
áôù^ßøÊû†øŽûmö Ÿø
à$ Êø†øû]öŸø
à$ Êø†øŽûÞöŸø

à$ føŠøvûmö Ÿø
áùô ^føŠøvûmö Ÿø
à$ fö Šøvûmö Ÿø
à$ føŠøvûiöŸø
áôù^føŠøvûiöŸø
áùô ^ßøfû Šøvûmö Ÿø
à$ føŠøuû]öŸø
à$ føŠøvûÞöŸø

à$ ÃøÛøŠûmö Ÿø
áùô ^ÃøÛøŠûmö Ÿø
à$ Ãö ÛøŠûmö Ÿø
à$ ÃøÛøŠûiö Ÿø
áùô ^ÃøÛøŠûiö Ÿø
áôù^ßøÃû ÛøŠûmö Ÿø
à$ ÃøÛø‰û]ö Ÿø
à$ ÃøÛøŠûÞö Ÿø

á$ †ø’øßûmö Ÿø
áùô ]†ø’øßûmö Ÿø
á$ †ö’øßûmö Ÿø
á$ †ø’øßûiöŸø
áôù]†ø’øßûiöŸø
áôù^Þø†û’øßûmö Ÿø
á$ †ø’øÞû]öŸø
á$ †ø’øßûÞöŸø

à$ vøjøËûmö Ÿø
áùô ^vøjøËûmö Ÿø
à$ vöjøËûmö Ÿø
à$ vøjøËûiö Ÿø
áôù^vøjøËûiö Ÿø
áôù^ßøvûjøËûmö Ÿø
à$ vøjøÊû]ö Ÿø
à$ vøjøËûÞö Ÿø

à$ eø†ø–ûmö Ÿø
áùô ^eø†ø–ûmö Ÿø
à$ eö†ø–ûmö Ÿø
à$ eø†ø–ûiöŸø
áôù^eø†ø–ûiöŸø
áùô ^ßøeû†ø–ûmö Ÿø
à$ eø†ø•û]öŸø
à$ eø†ø–ûÞöŸø

àûÊø†øŽûmö Ÿø
àûÊö†øŽûmö Ÿø
àûÊø†øŽûiöŸø
àûÊø†øû]öŸø
àûÊø†øŽûÞöŸø

àûføŠøvûmö Ÿø
àûfö Šøvûmö Ÿø
àûføŠøvûiöŸø
àûføŠøuû]öŸø
àûføŠøvûÞöŸø

àûÃøÛøŠûmö Ÿø
àûÃö ÛøŠûmö Ÿø
àûÃøÛøŠûiö Ÿø
àûÃøÛø‰û]ö Ÿø
àûÃøÛøŠûÞö Ÿø

áû†ø’øßûmö Ÿø
áû†ö’øßûmö Ÿø
áû†ø’øßûiöŸø
áû†ø’øÞû]öŸø
áû†ø’øßûÞöŸø

àûvøjøËûmö Ÿø
àûvöjøËûmö Ÿø
àûvøjøËûiöŸø
àûvøjøÊû]öŸø
àûvøjøËûÞöŸø

àûeø†ø–ûmö Ÿø
àûeö†ø–ûmö Ÿø
àûeø†ø–ûiöŸø
àûeø†ø•û]öŸø
àûeø†ø–ûÞöŸø

www.tawwabeen.org

3ZŠ/
¤ÅÜyâ *
!w!$
T ¸4÷Ð[Z1ZÆŠêO

114

V12.02.25

www.almuallim.org

Topic 4.0
i§»ä¯4÷ Slide # 218 yÒ»4z %Z÷
Üzyâ *
!w!¢qz$
T ¸4÷
Üzyâ *
!x¥¢qz$
T ¸4÷

Sub Topic 4.2

à$ ×øÃøËûmö Ÿø
áùô ¡øÃøËûmö Ÿø
à$ ×öÃøËûmö Ÿø
à$ ×øÃøËûiöŸø
áùô ¡øÃøËûiöŸø
áùô ^ßø×ûÃøËûmö Ÿø
à$ ×øÃøËûiöŸø
áùô ¡øÃøËûiöŸø
à$ ×öÃøËûiöŸø
à$ ×ô ÃøËûiöŸø
áùô ¡øÃøËûiöŸø
áùô ^ßø×ûÃøËûiöŸø
à$ ×øÃøÊû]öŸø
à$ ×øÃøËûÞöŸø

àû×øÃøËûmö Ÿø
<
àû×öÃøËûmö Ÿø
àû×øÃøËûiöŸø
<
<
àû×øÃøËûiöŸø
<
àû×öÃøËûiöŸø
àû×ô ÃøËûiöŸø
<
<
àû×øÃøÊû]öŸø
àû×øÃøËûÞöŸø

Sub Topic 4.2

ØûÃøËûmö Ÿø
¡øÃøËûmö Ÿø
]çû×öÃøËûmö Ÿø
ØûÃøËûiöŸø
¡øÃøËûiöŸø
àø×ûÃøËûmö Ÿø
ØûÃøËûiöŸø
¡øÃøËûiöŸø
]çû×öÃøËûiöŸø
oû×ô ÃøËûiöŸø
¡øÃøËûiöŸø
àø×ûÃøËûiöŸø
ØÃøÊû]öŸø
ØûÃøËûÞöŸø

i§»ä¯4÷

àû×øÃøËûmøŸø
<
àû×öÃøËûmøŸø
àû×øÃøËûiøŸø
<
<
àû×øÃøËûiøŸø
<
àû×öÃøËûiøŸø
àû×ô ÃøËûiøŸø
<
<
àû×øÃøÊû]øŸø
àû×øÃøËûÞøŸø

Slide # 219

à$ ×øÃøËûmøŸø
áôù¡øÃøËûmøŸø
à$ ×öÃøËûmøŸø
à$ ×øÃøËûiøŸø
áôù¡øÃøËûiøŸø
áôù^øß×ûÃøËûmøŸø
à$ ×øÃøËûiøŸø
áôù¡øÃøËûiøŸø
à$ ×öÃøËûiøŸø
à$ ×ô ÃøËûiøŸø
áôù¡øÃøËûiøŸø
áôù^ßø×ûÃøËûiøŸø
à$ ×øÃøÊû]øŸø
à$ ×øÃøËûÞøŸø

yÒ»4z %Z÷

ØûÃøËûmøŸø
¡øÃøËûmøŸø
]çû×öÃøËûmøŸø
ØûÃøËûiøŸø
¡øÃøËûiøŸø
àø×ûÃøËûmøŸø
ØûÃøËûiøŸø
¡øÃøËûiøŸø
]çû×öÃøËûiøŸø
oû×ô ÃøËûiøŸø
¡øÃøËûiøŸø
àø×ûÃøËûiøŸø
ØûÃøÊû]øŸø
ØûÃøËûÞøŸø

Topic 4.0

À÷
ƒg ÖZ » ( āZª )À~Tì {zÀ÷

ÀF
,

+

äkZ H YZ „H

äü×øÃøÊû]ø^Úø

äkZ H YZ „ H

ä´ eô ØûÃô Êû]ø

äö ×# Ö] ðø«ø áû]ôг7
,
~s÷Z°Z ¸y,åÅkZ
www.tawwabeen.org

115

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 4.2

i§»ä¯4÷

Slide # 220

yÒ»4z %Z÷

Topic 4.0

$‚d
V
$z~g ø ]]¤zY Cm
,
³:^â
s÷Zy~(www.almuallim.org)
B™i( Quiz)]ÑZÎÆ(Topic){´Æ

www.tawwabeen.org

116

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 221

TOPIC NO 5.0
Ý^ŠÎ] oÒ Ü‰]

Slide # 222

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.1
äÏjŽÚ 1ñ^Û‰]

www.tawwabeen.org

117

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.1

G
îªG4hI!Y  Z

Slide # 223

x lZÅÌZ

Topic 5.0

÷_,
7x lZÅÌZˆÆcÅ÷ØW
ñCpLZŠpŽìÝ{zÌZāì x¥Ã\ Mt0ÆÌZ
hº^jøÒô ‰ñYc*
0*
:~kZ: â i ðÃÐ~wÔwqÔèâ gzZ
÷9&ÅÌZ
à ( 3) g]( 2)

æ Y( 1 )

÷`| 7
,
p°ÅVÐyZë~]q ˜Z
G
÷_7
,
ÃîªG4hI!ñ Zë[Z
Sub Topic 5.1

G
îªG4hI!Y  Z

Slide # 224

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

GI!
G
îª4h ñ Z
G
÷b îªG4hI!ñ Z
wBÌZ ( 2)

¶ÃÌZ ( 1)

!WÌZ ( 4)

søÌZ ( 3)
G
E
E
$
©
{
5 Ì
ÿG
Z ( 5)

îE
0kI!Ú ( 6)

www.tawwabeen.org

118

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 225

x lZÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.2
ØÂ^Ê Ü‰]

Sub Topic 5.2

¶ÃÌZ

Slide # 226

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

¶ÃÌZ
ì Zƒx »ÐTñC~}g !*
Æ]Z f +ZŽì ÌZ {z:¶ÃÌZ ( 1)
( ÑZz䙊æ) †º ‘ô^Þø‰
ì@
*
W6
,
yizÆ Ø
º Âô^Êø¶ÃÌZ ƒ°w&èâ Z
#
( ÑZzä™ ìÔÑZz%Å ) ºxiô ^ÊøÐ xøjøÊø (ÑZz䙊æ) †º ‘ô^Þø Ð †ø’øÞø ‰
www.tawwabeen.org

119

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.2

¶ÃÌZ

Slide # 227

x lZÅÌZ

Topic 5.0

i§»ä¯¶ÃÌZ


+
ºh…ô^•ø
~uzŠc*
Š ìÃÝ ó óÃL Lc*
Š Z¤
/
î
)g pswc*
X c*
¯Ðhö†ô–ûmø Ã
ñÑ+à~y
M gzZñÑŶÃÌZ#
Ö ´ó ó³ZL(
L
º …ô^•øÂ
H0 h
Š
áô^eø…ô ^•ø
ƍÆIâ½#
Ö ´³ Zā b§kZ c*
¯Ð h
º …ô^•ø Ã
\ÆuZzāŽ núÆ+àQŠ
H0^eø…ô^•øÂñÑ~y
WB‚
H0 áô^eø…ô^•øÂñÑ~y
Š
W{g†yâ¶~
÷D W\bƶÃÌZX ÷Dƒg »ÐVá´KZ KZ\¹!*
ñY1™b§hZÃkZÐyZŠ¤
/
nÆ/
$¸&gzZ nÆ™è&
Sub Topic 5.2

¶ÃÌZ

Slide # 228

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

¶ÃÌZyZŠ¤
/

/

™è

+

( ]gúq
-Z à Zzä™ ) ºè×øÂô^Êø

( Š%q
-Z ÑZzä™ ) ºØÂô^Êø

uZz

( 'gúzŠ à Zzä™ ) áô^jø×øÂô^Êø

( Š%zŠá Zzä™ ) áô¡øÂô^Êø

½

( 'gúƒ
 à Zzä™ ) l
º ¡øÂô^Êø

( Š%ƒ
 á Zzä™ ) áøçû×öÂô^Êø

¦

,™yZŠ¤
/
ŶÃÌZÐ Ùø^*‰ø!‹
ø ×øqø!Üø×ô Âø!‚øføÂø!gøâøƒø
www.tawwabeen.org

120

V12.02.25

www.almuallim.org

¶ÃÌZ

Sub Topic 5.2

x lZÅÌZ

Slide # 229

Topic 5.0

NCãçgzZ\
áøæû‚öeô^Âø

lº]‚øeô^Âø

ºèføaô]ƒø

áøçûfö aô]ƒø

áøçû×öñô ^‰ø

áô^jøÛøÖô^Âø

áô^ÛøÖô^Âø

áô^ŠøÖô^qø

áô^jøføaô]ƒø

áô^føaô]ƒø

áô^jøŠøÖô^qø

lº¡øñô ^‰ø

N¯! ²
à Zzä™]Š „'gúzŠX à Zzá
ˆ 'gúƒ
 Xá Zzä™x »Š%ƒ

à Zz+ Y]gúq
-ZXá Zz{7Š%zŠX à Zz{7'gúzŠX ÑZzá
ˆ Š%q
-Z
Sub Topic 5.2

¶ÃÌZ

Slide # 230

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

3ZŠ/
¤Å¶ÃÌZÐ[Z1ZÆŠêO
ºg‰ô^uø

ĺ Úô ^‰ø

†º ‘ô^Þø

xº iô ^Êø

º …ô^•ø
h

áô^fø‰ô^uø

áô^ÃøÚô ^‰ø

áô]†ø‘ô^Þø

áô^vøiô ^Êø

áô^eø…ô^•ø

áøçûfö ‰ô^uø

áøçûÃö Úô ^‰ø

áøæû†ö‘ô^Þø

áøçûvöiô ^Êø

áøçûeö…ô^•ø

èº fø‰ô^uø

èº ÃøÚô ^‰ø

éº †ø‘ô^Þø

èº vøiô ^Êø

ºèeø…ô^•ø

áô^jøfø‰ô^uø

áô^jøÃøÚô ^‰ø

áô^iø†ø‘ô^Þø

áô^jøvøiô ^Êø

áô^jøeø…ô^•ø

l
º ^ÃøÚô ^‰ø
l
º ]†ø‘ô^Þø
ºl^vøiô ^Êø
l
º ^eø…ô^•ø
ì ÙîE
0kI!ÚñOŶÃÌZÐØöÃö Ëûmø Ô ØøÃö Êø [!*
:^ â

ºl^fø‰ô^uø
www.tawwabeen.org

121

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 231

x lZÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.3
ÙçÃËÚ Ü‰]

Sub Topic 5.3

wBÌZ

Slide # 232

wBÌZ

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

ƒµZz÷»¶Ã6
,
TñC~}g !*
Æ]Z f +ZŽì ÌZ {z:wBÌZ
( Zƒ HŠæ) …º çû’ößûÚø ‰
ì@
*
W6
,
yizÆÙºçûÃö ËûÚøwBÌZÐèâ °w&
( ZƒÑÅ ) |ºçûjöËûÚø Ð xøjøÊø ( ZƒHŠæ) …º çû’ößûÚøÐ †ø’øÞø‰

i§»ä¯wBÌZ


+
ÌZ#
Ö ´b <ç(mZgzZ c*
Š Z¤
/
î
)g pswó óc*
L LHg »Ðhö†ø–ûmö à hºæû†ö –ûÚø
ä™t
Û Ð\ÆsøŠ
Hƒhº†ø–ûÚøñÑ+à~y
M X ñÑwB
ñYƒZa î Zzā @*
J7
,
™ éÃLªH q ³ZgzZ c*
ŠLÃÝÐc
÷Dƒg »ÐVá´KZ KZ\¹!*
H
Š
ƒ hºæû†ö–ûÚø[Z
www.tawwabeen.org

122

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.3

wBÌZ

x lZÅÌZ

Slide # 233

Topic 5.0

wBÌZyZŠ/
¤
$¸wBÌZ
/

™èwBÌZ

+

( ]gúq
-Z ðƒÅ ) èº ÖøçûÃö ËûÚø

( Š%q
-Z ZƒH ) ºÙçûÃö ËûÚø

uZz

( 'gúzŠ ðƒÅ ) áô^jøÖøçûÃö ËûÚø

( Š%zŠ ñƒG ) áôŸøçûÃö ËûÚø

½

( 'gúƒ
 ðƒÅ ) l
º ŸøçûÃö ËûÚø ( Š%ƒ
 ñƒG) áøçûÖöçûÃö ËûÚø

¦

K6
,
8»B‚ÆVbgzZãç,™yZŠ¤
/
ÅwBÌZÐÑø‡ø…ø! †ø’øÞø!Øøòø‰ø
Sub Topic 5.3

wBÌZ

Slide # 234

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

NCã çgzZ\ÔNÎ[ Z²Z
áæ…ç’ßÚ

l]…ç’ßÚ

l^Î懆Ú

á^jÖçòŠÚ

á^jÚç×ÃÚ

á^Î懆Ú

áçÖçòŠÚ

èÖçòŠÚ

l^Úç×ÃÚ

èÚç×ÃÚ

lŸçòŠÚ

áçÚç×ÃÚ

l^uçjËÚ
www.tawwabeen.org

á^uçjËÚ
123

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.3

wBÌZ

Slide # 235

x lZÅÌZ

Topic 5.0

N¯! ²
X 'gúzŠ ðƒãYX 'gúƒ
 ðƒh7XŠ%zŠ ñƒGŠæ
-Z ðƒ~ŠtigXŠ%ƒ
 ñƒi7X 'gúzŠ ðƒh7
X ]gú q
'gúƒ
 ðƒ~ŠtigX 'gúzŠ ðƒÅzg
Š%ƒ
 ñƒbŠ tig
Sub Topic 5.3

wBÌZ

Slide # 236

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

3ZŠ/
¤ÅwBÌZÐ[Z1ZÆŠêO
ºÍæû†öŽûÚø

ºhçûŠövûÚø

ºÅçûÛöŠûÚø

…º çû’ößûÚø

º|çûjöËûÚø

ºhæû†ö–ûÚø

áô^Êøæû†öŽûÚø

áô^eøçûŠövûÚø

áô^ÂøçûÛöŠûÚø

áô]…øçû’ößûÚø

áô^uøçûjöËûÚø

áô^eøæû†ö–ûÚø

áøçûÊöæû†öŽûÚø

áøçûeöçûŠövûÚø

áøçûÂöçûÛöŠûÚø áøæû…ö çû’ößûÚø áøçûuöçûjöËûÚø

áøçûeöæû†ö–ûÚø

èº Êøæû†öŽûÚø

ºèeøçûŠövûÚø

éº …øçû’ößûÚø

ºèeæû†ö–ûÚø

ºèÂøçûÛöŠûÚø

ºèuøçûjöËûÚø

áô^jøÊøæû†öŽûÚø áô^jøeøçûŠövûÚø áô^jøÂøçûÛöŠûÚø áô^iø…øçû’ößûÚø áô^jøuøçûjöËûÚø áô^jøeøæû†ö–ûÚø
ºl^Êøæû†öŽûÚø
www.tawwabeen.org

ºl^eøçûŠövûÚø

ºl^ÂçûÛöŠûÚø l
º ]…øçû’ößûÚø
124

V12.02.25

ºl^uøçûjöËûÚø

l
º ^eøæû†ö–ûÚø
www.almuallim.org

Slide # 237

x lZÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.4
͆¾ ܉]

Sub Topic 5.4

søÌZ

Slide # 238

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

søÌZ
ñC‰
Ü zc*
(Å䃵ZzÆ÷Žì ÌZ {zsøÌZ
÷yizzŠÆkZ
( ƒc*
L6
,
ÝÐÆT )Ðqg pk Q VغÃøËûÚø( 1)
(‰
Ü zc*
(Å1zg ) ºÄßøÛûÚø ( ‰
Ü zc*
(Å䙊æ) †º’øßûÚø‰
( ƒ{Ÿ6
,
ÝÐÆT)Ðqg pk Q VغÃô ËûÚø( 2)
(‰
Ü zc*
(ÅUß ) ĺqô†ûÚø
www.tawwabeen.org

125

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.4

søÌZ

Slide # 239

x lZÅÌZ

Topic 5.0

{°‡»ä¯søÌZ
Ö ´< <çÆ™ »qg p#
#
Ö ´Ð\ÆT
$¸™èuZzÆqg p÷°w&
~y
WÔzŠg6,
qKZ:gzÔzŠ™ b <ƒx*ÝÐNJ (
ª
,
~ qzÑsøÌZ
ĺÛøŠûÚøÐ ÄöÛøŠûmø!hº†ô–ûÚøÐ hö†ô–ûmø !†º’øßûÚøÐ †ö’ößûmø‰ zŠ Î+à
X ñYc*
0*
pÑZz]g ›c*
º~Tì ÌZ {z:†ÌZ
/ ‚ c*
(~Š,Š Ãsw}uzŠgzZLÃsw¬:i§»ä¯†
(( c*
Ü z‚ Z hð»ä™Šæ) †º’ônû ßøÚö Ð †º’øßûÚø‰NÎņ#

Ö ´
Sub Topic 5.4

søÌZ

Slide # 240

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

søÌZyZŠ/
¤

( c*
Ü zq

-Z »ä™
Ø
º ÃøËûÚø
uZz
Çc*
Ü zzŠÆä™

½
áô¡øÃøËûÚø
Çc*
Ü zƒ

 Æä™
¦
ØöÂô^ËøÚø
E
(~hðc*
Ü zZ hð»ä™

ç&{!uZz
Ø
º Ãô nû ËøÚö
,™yZŠ¤
/
ÅsøÌZÐ ‚øføÂø!hø†ôø!ØøÛôÂø!†ø’øÞø
ó ó7Z b <L Lqg pā 1™ä\WÐ}°‡Æä¯søÌZ
Xì @
*
W7Z b <søÌZÐó ó7Zx*L gLzZ
ì@
*
W7Zg†søÌZÐó 7
ó Zg† L LqgpgzZ
Xì @
*
W7Zg† søÌZkªs ÜÐ7Zx*‰p
www.tawwabeen.org

126

V12.02.25

www.almuallim.org

søÌZ

Sub Topic 5.4

x lZÅÌZ

Slide # 241

Topic 5.0

÷gÃèBVÅyZ
søÌZ 

ÀF
,

søÌZ 

ÀF
,

(Åå
3 [ ëW

Ѻ†ôŽûÚø

2

(Åä™]Š „

‚ºrôŠûÚø

1

(Åä¤
/

¼ºÏô ŠûÚø

ƒ[z¾[ëW
4 (Åä

hº†ôÇûÚø

3

(Łg

àºÓôŠûÚø

6

(Åu Q

kºfôßûÚø

5

ƒqƒ[ë M
(Åä

ĺ×ô _ûÚø

8

™ %fgâ Y
(Åä

…º ˆôrûÚø

7

(Åpg:

кÊô †ûÚø

10

{ Çy!*
Û
Œ

ÔºŠôßûÚø

9

Sub Topic 5.4

søÌZ

Slide # 242

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

3ZŠ/
¤ÅsøÌZÐ[Z1ZÆŠêO
ºÍ†øŽûÚø

g
º ŠôvûÚø

ºÄÛøŠûÚø

†º ’øßûÚø

ºxjøËûÚø

h
º †ô–ûÚø

áô^Êø†øŽûÚø

áô^føŠôvûÚø

áô^ÃøÛøŠûÚø

áô]†ø’øßûÚø

áô^vøjøËûÚø

áô^eø†ô–ûÚø

Íö…ô^ŽøÚø

gö‰ô^vøÚø

ÄöÚô ^ŠøÚø

†ö‘ô^ßøÚø

xöiô ^ËøÚø

hö…ô^–øÚø

Í
º †ônû ŽøÚö

ºgŠônû vøÚö

ĺ Ûônû ŠøÚö

º†’ônû ßøÚö

xº jô nû ËøÚö

º †ônû –øÚö
h

www.tawwabeen.org

127

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 243

x lZÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.5
äÖ; ܉]

Sub Topic 5.5

!WÌZ

Slide # 244

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

!WÌZ
ƒ=g f »ä™x »Ž ñCÃqkZŽì ÌZ {z
÷yiz&ÆkZ ( ñYHx »=g fÆg ZizZTª)
( ð ð^Nª!W »J
g)

www.tawwabeen.org

¼ºnøíûÚô ‰ غÃøËûÚô

( 1)

( 6ª!W »¶Š Zƒ) èº uøæø†ûÚô ‰ èº×øÃøËûÚô

( 2)

( ! eª!W »%Å )

( 3)

|º^jøËûÚô ‰ Ùº^ÃøËûÚô
128

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.5

!WÌZ

x lZÅÌZ

Slide # 245

Topic 5.0

{°‡»ä¯!WÌZ
™Z¤
/
Ãqg p#
Ö ´ā b§kZì á
CÐ\¬Æqg p÷!WÌZ ( 1)
/ZÝÐNÎ!WÌZ#
Ö ´{g†ç
~y
WgzZ,™ b <ÃkZƒ: b <¤
hº†ø–ûÚô Ð hö†ô–ûmø‰,Š Î+à6
,
sw
ÇñYƒ èºeø†ø–ûÚô Ð hº†ø–ûÚô ÂñY ~Š J (
,
XXéZZ6
,
hº†ø–ûÚô L ¤
/
L Z ( 2)
ŠJ(
,
³ ZˆÆÝФ
/Z ( 3)
¨Yƒ hº]†ø–ûÚô Ð hº†ø–ûÚô ÂñYc*
ÇñW7+»!WÌZ ƒ: °w&èâ ¤
/Z
Sub Topic 5.5

E
ç&{!uZz
ºØÃô nû ËøÚö

!WÌZ

Slide # 246

!WÌZyZŠ/
¤

¦
ØöÂô^ËøÚø

x lZ ÅÌZ

½
áô¡øÃøËûÚô

Topic 5.0

uZz
Ø
º ÃøËûÚô

»ä™!WN*
gq
-Z Æä™áWƒ
 Æä™áWzŠ »ä™!Wq
-Z
èº ×øÃô nû ËøÚö
ØöÂô^ËøÚø
áô^jø×øÃøËûÚô
èº ×øÃøËûÚô
»ä™!WN*
gq
-Z Æä™áWƒ
 Æä™áWzŠ »ä™!Wq
-Z
ºØnû Ãô nû ËøÚö
Øönû Âô^ËøÚø
áôŸø^ÃøËûÚô
Ù
º ^ÃøËûÚô
»ä™!WN*
gq
-Z Æä™áWƒ
 Æä™áWzŠ »ä™!Wq
-Z
,™yZŠ¤
/
Å!WÌZІø’øÞø!ÄøÛô‰ø !xøjøÊø
www.tawwabeen.org

129

V12.02.25

www.almuallim.org

!WÌZ

Sub Topic 5.5

x lZÅÌZ

Slide # 247

Topic 5.0

NCãçgzZ\
º†’ônû ßøÚö

º ¡øÃû Úô
Ý

…º ^’øßûÚô

áô^ÃøÛøŠûÚô

†º’øßûÚô

ĺ ÛøŠûÚô

á
º ]ˆønû Úô

|º ^jøËûÚô

N¯! ²
á Mƒ
 ÆG
gÔá M zŠÆ䙊æÔ! M q
-Z »ä™yiz
á M zŠÆ+ YÔ! M N*
gq
-Z »%Å
!WÌZ

Sub Topic 5.5

Slide # 248

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

3ZŠ/
¤Å!WÌZÐ[Z1ZÆŠêO
ºÍ†øŽûÚô

ºgŠøvûÚô

ºÄÛøŠûÚô

†º ’øßûÚô

xº jøËûÚô

ºh†ø–ûÚô

áô^Êø†øŽûÚô

áô^føŠøvûÚô

áô^ÃøÛøŠûÚô

áô]†ø’øßûÚô

áô^vøjøËûÚô

áô^eø†ø–ûÚô

Íö…ô^ŽøÚø

gö‰ô^vøÚø

ÄöÚô ^ŠøÚø

†ö‘ô^ßøÚø

xöiô ^ËøÚø

hö…ô^–øÚø

ºÍ†ônû ŽøÚö

ºgŠônû vøÚö

ºÄÛônû ŠøÚö

†º’ônû ßøÚö

xº jô nû ËøÚö

ºh†ônû –øÚö

www.tawwabeen.org

130

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 249

x lZÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.6
Øn–Ëi ܉]

Sub Topic 5.6

G
E
$
©E
{
5
G
ÿ ÌZ

G
E
E
$ Z
©
{
5
Ì
G
ÿ

Slide # 250

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

ƒC
Ù ªCŠ c*
iÅÚË~ÚËÐTì ÌZ {z
( ÑZz+ Y{Š c*
i ) Üö×øÂû]ø‰~«£ÆÚÅÚ~uzŠ EE
G
$
©
{
5 Ì
öGÃøÊû ]ø™èuZz+» ÿG
ì@
*
W6
,
yizÆ o×FÃû Êö »/
$¸uZzgzZ6
,
yizÆE
Ø
Z
E

$ Z
5{©Ì
i§»ä¯ ÿG


{Ä(mZc*
ŠZ¤
î
)gpswc*
ā b§kZc*
¯EE
Ð
hö†ô–ûmøÃ
/
G
$
5{©Ì
H
Š
ƒhö†ø•û]øÐh
öG†ô–ûmøÂ c*
ŠìÃÝÐñÑÿG
Z#
Ö ´<<
E
E
$ Z#
©
{
5
Ãc*
Š Z¤
/
Ã
Ì
Ö ´< <{Äā c*
¯b§kZÐhö†ø•û]ø Ã
G
ÿ
G
E
E
$ Z#
5{©Ì
Ö ´{g°³ Z~y
W c*
Š™Á‚ÃÝÐc*
ŠLÃÝ
ÿG
H
Š
ƒoeF†•öÐhö†ø•û]ø ñÑB‚ƍÆIâ
www.tawwabeen.org

131

V12.02.25

+
hö†ø•û]ø
oeF†•ö

www.almuallim.org

Sub Topic 5.6

G
E
E
$
©
{
5
ÿG ÌZ

Slide # 251

G
E
E
$
©
{
5
ÿG ÌZyZŠ/
¤

x lZÅÌZ

Topic 5.0

E
ç&{!uZz

ˆ¦

Ý‚¦

½

uZz

ÌZ

غÃô nû Êø ]ö

ØöÂô^Êø]ø

áøçû×öÃøÊû]ø

áô¡øÃøÊû]ø

ØöÃøÊû]ø

™è

{Šc*
i‚Zhð

ä™{Šc*
i

ä™{Šc*
i

Š%q
-ZÑZE™

Š%ƒ
 áZz

Š%ƒ
 áZz

Š%zŠáZz

Š%q
-ZÑZz

o×Fnû ÃøÊö

Ø
º ÃøÊö

l
º ^nø×øÃû Êö

áô^nø×øÃû Êö

o×FÃû Êö

ä™{Šc*
i ä™{Šc*
i ÀF
,

/

ä™{Š c*
i Z hð àZzä™{Š c*
i à ZE™{Š c*
i ä™{Š c*
i à ZE™{Š c*
i ÀF
,
]gúq
-Z à Zz

Sub Topic 5.6

'gúƒ

'gúƒ

'gúzŠ à Zz

]gúq
-Z

G
E
E
$
©
{
5 Ì
ÇñW7ÿG
ZÐkZ ƒ: °w&èâ :^â
G
E
$
©E
{
5
G
ÿ ÌZ

Slide # 252

x lZ ÅÌZ

G
E
E
$
©
{
5
K,
68 » ãçgzZ\,™yZŠ/
¤ÅÿG ÌZ

Topic 5.0

Ýø†öÒø !ÄøÛô‰ø!Üø×ô Âø!†ø’øÞø

NCãçgzZ\
!áô]†ø’øÞû]ø!p†F’ûÞö !Üö×øÂû]ø
!áô^Úø†øÒû]ø ! lº^nøÃøÛû‰ö!áô^nøÛø×ûÂö!†ö‘ô^Þø]ø
oÚF†ûÒö !†ö’øÞû]ø !l
º ^mø†ø’ûÞö !áøçûÚö †øÒû]ø
www.tawwabeen.org

132

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.6

G
E
E
$
©
{
5
ÿG ÌZ

Slide # 253

x lZÅÌZ

Topic 5.0

N¯¿ÐŠæÅp ÖZsf `gŠ
º‚mû ‡ø

Ùö^qø†ùô Ö]ø

Üömû †ôÓøÖû] áöq†ûÏöÖû ]ø

ðö «Šøßôù Ö]ø

+
h
i

Š%

*™yWŒ
Û

'gú

Xì ÑZz+ Y{Š c*
ih
+
iX ÷à Zzä™]Š „{Š c*
i'gú
Xì ÑZz¤{Š c*
i *™yWŒ
Û X ÷á ZzG
g{Š c*
iŠ%
Sub Topic 5.6

G
E
$
©E
{
5
G
ÿ ÌZ

Slide # 254

x lZ ÅÌZ

G
E
E
$
©
{
5 Ì
3ZŠ/
¤Å™è ÿG
ZÐ[Z1ZÆŠêO

Topic 5.0

Íö†øû]ø

göŠøuû]ø

ÄöÛø‰û]ø

†ö’øÞû]ø

xöjøÊû]ø

hö†ø•û]ø

áô^Êø†øû]ø

áô^føŠøuû]ø

áô^ÃøÛø‰û]ø

áô]†ø’øÞû ]ø

áô^vøjøÊû]ø

áô^eø†ø•û]ø

áøçûÊö†øû]ø

áøçûfö Šøuû]ø

áøçûÃö Ûø‰û]ø

áøæû†ö’øÞû]ø

áøçûvöjøÊû]ø

áøçûeö†ø•û]ø

Íö…ô^ø]ø

gö‰ô^uø]ø

ÄöÚô ^‰ø]ø

†ö‘ô^Þø]ø

xöiô ^Êø]ø

hö…ô^•ø]ø

º †ônû ø]ö
Í

g
º Šônû uø]ö

ºÄÛônû ‰ø]ö

†º ’ônû Þø ]ö

xº jô nû Êø ]ö

º †ônû •ø]ö
h

www.tawwabeen.org

133

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.6

G
E
E
$
©
{
5
ÿG ÌZ

Slide # 255

x lZÅÌZ

Topic 5.0

G
E
E
$
©
{
5
G
3ZŠ/
¤Å$
/¸ÿ ÌZÐ[Z1ZÆŠêO

oÊF†ûö

ofFŠûuö

oÃFÛû‰ö

p†F’ûÞö

ovFjûÊö

oeF†û•ö

áô^nøÊø†ûö

áô^nøføŠûuö

áô^nøÃøÛû‰ö

áô^mø†ø’ûÞö

áô^nøvøjûÊö

áô^nøeø†û•ö

l
º ^nøÊø†ûö

ºl^nøføŠûuö

ºl^nøÃøÛû‰ö

l
º ^mø†ø’ûÞö

ºl^nøvøjûÊö

ºl^nøeø†û•ö

Í
º †øö

ºgŠøuö

ºÄÛø‰ö

†º ’øÞö

ºxjøÊö

h
º †ø•ö

oËFmû †øö

ofFnû Šøuö

oÃFnû Ûø‰ö

p†Fnû ’øÞö

ovFnû jøÊö

ofFmû †ø•ö

www.tawwabeen.org

134

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 256

x lZÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.7
äfŽÚ kË‘

Sub Topic 5.7

îE
0kI!Ú

Slide # 257

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

îE
0OkI!Ú
슎ñÐåÚt~kZāñC0Æ]Z f +ZŽì ÌZ {z
( ÑZzG
gå ) ĺnû Ûô‰ø‰

i§»ä¯ îE
0OkI!Ú

{ŸÃÝÐÔ c*
Š ÃÝÃÔ c*
Š Z¤
/
î
)g pswc*
¯Ð Íö†öŽûmø Ã
+à6
,
sw~y
M Ô ñÑîE
0kI!Ú#
Ö ´/ ‚ c*
(~ŠÔ c*
Š
H0 ºÌmû †ôø Ð Íö†öŽûmø Â~Š J (
Š
,
www.tawwabeen.org

135

V12.02.25

+
ºÌmû †ôø

www.almuallim.org

Sub Topic 5.7

îE
0kI!Ú

Slide # 258

x lZÅÌZ

Topic 5.0

Íö †ö Žû mø Íø †ö ø i Z™è îE
0kI!ÚyZŠ/
¤
ÀF
,

+

yZŠ¤
/

Š%q
-Z ÑZzäƒvg )
,

™èuZz

ºÌmû †ôø

Š%zŠá Zzäƒvg )
,

™è½

áô^Ëømû †ôø

Š%ƒ
 á Zzäƒvg )
,

Ý ‚™è¦

áøçûËömû †ôø

]gúq
-Z à Zzäƒvg )
,

$¸uZz
/

ºèËømû †ôø

'gúzŠ à Zzäƒvg )
,

$¸½
/

áô^jøËømû †ôø

'gúƒ
 à Zzäƒvg )
,

Ý‚/
$¸ ¦

l
º ^Ëømû †ôø

Sub Topic 5.7

îE
0kI!Ú

Slide # 259

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

tہ»îE
0OkI!ÚgzZ¶ÃÌZ
Æ~gZG0*
gzZxÚ~îE
0OkI!ÚgzZì Cƒèg ¬Ú~¶ÃÌZ
ÇñY¹‰
Ü zkZÿË( ÑZzG
g) ĺÚô ^‰ø‰ì CƒB‚
ì ;gÍ{zgzZì ;gw1ðÃJ
-Z
#
ì ÚÅ\¬vZt( ÑZzG
gå) ĺnû Ûô‰øgzZ
ì ˜]Z f {zá1: c*
á1ðÃ
www.tawwabeen.org

136

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 260

x lZÅÌZ

Topic 5.0

SUB TOPIC 5.8
äÇÖ^fÚ Ü‰]

Sub Topic 5.8

¾IÌZ

Slide # 261

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

p°Å¾IÌZ
ñYð0*
CŠ c*
iÅp~g]~Tì {z¾IÌZ
( IY¹) Ùºçû`ö qø ( ÑZz+ Y¹) ݺ¡$ Âø‰
G
E
E
$
©
{
5
G
ì CYð0*
CŠ c*
iÅp~g]Ì~ ÿ ÌZp¤
/Z
CŠ c*
i~¾IÌZgzZì Cƒ~¨ £ÆË CŠ c*
i {zp
( ÑZz+ Y¹) ݺ¡$ Âø‰Cƒ7~¨ £ÆË
G
E
E
$
©
{
5
ø
ø
G
( ÑZz+ Y{Š c*
iÆh
+
iÚ/) ‚õmû ‡ø àûÚô Üö×Âû]‰ÿ ÌZgzZ
www.tawwabeen.org

137

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.8

¾IÌZ

Slide # 262

x lZÅÌZ

Topic 5.0

÷twEÑZM~X÷¦yZizZx ÓƾI

BV
( ÑZz+ Y¹) ºèÚø¡$ Âø ( ÑZzä™s ç¹) º…^Ë$ Æø
( CZ (
,

º mû ‚ôù‘ô ( Z (
,
¹) º…^f$ Òö
( ÑZzg ì‡[p ) ݺçûn% Îø
( ÑZzÚ Š¹) †ºnû ’ôeø ( u 0*
ÐÍC
Ù ) Œºæû‚% Îö

yZizZ
èº Öø^Ã$ Êø!Ùº^Ã$ Êø
ºØnû Ãôù Êô !Ùº^Ã$ Êö
ºÙçûÃ% Êø
ºØnû Ãô Êø !ÙºçûÃ% Êö

N¯ ! ²

X ÷u 0*
Ð ÍC
Ù \¬vZX ÷á Zz ä™s ç¹\¬vZ
+
i
Xì CZ (
,
–1ZXì ÑZz+ Y¹h
Sub Topic 5.8

¾IÌZ

Slide # 263

x lZ ÅÌZ

Topic 5.0

._Æ[Z1ZÆyZÐgŠ rsfzgq
,™wÅVâ ZŠ/
¤Å{)z%ZÔ qg pÔèâ
( **
™I) ÄößûÛøÖû]ø ( **
Ĭ
¸) gö×ûÇøÖû]ø( **
ðŠ ) ØöŠûÇøÖû]ø

hö†ô–ûmø (hø†ø•ø

1

( ÜÅ ) xöjûËøÖû ]ø( ´g ) Äö•ûçøÖû ]ø

xöjøËûmø (xøjøÊø

2

( **
ƒ4ZŠ ) Ùöçûìö‚% Ö]ø ( **
+
&
ðe ) gö×û_$ Ö]ø

†ö’ößûmø (†ø’øÞø

3

( ') Üö`û ËøÖû ]ø( 'Y: ) æØ`û røÖû ]ø D^ßÞ^qEÜö×ûÃô Öû ]ø

ÄöÛøŠûmø (ÄøÛô‰ø

4

( **
0*
tigÔ **
0*
x ÅZ ) èöÛøÃû ßôù Ö]ø

göŠôvûmø (gøŠôuø

5

( **
ƒ¹) éö†ø%ûÓøÖû ]ø( **
ƒgzŠ ) ‚öÃû fö Öû]ø ( **
ƒq
-Š 4
,
) hö†ûÏöÖû]ø

Ýö†öÓûmø (Ýø†öÒø

6

www.tawwabeen.org

138

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 5.8

¾IÌZ

Slide # 264

x lZÅÌZ

Topic 5.0

$‚d
V
$z~g ø ]]¤zY Cm
,
³:^â
s÷Zy~(www.almuallim.org)
B™i( Quiz)]ÑZÎÆ(Topic){´Æ

www.tawwabeen.org

139

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 265

TOPIC NO 6.0
l^n‘^ì ( †nÇ‘ ͆‘

Slide # 266

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

SUB TOPIC 6.1
†nÇ‘ ͆‘ 1‰ h]çe] >2
ì@
*
BRsÜ−7
,
ŠÃ\q
-Zq
-Z¬ÆVâ ZŠ¤
/
x ÓÅ[!*
www.tawwabeen.org

140

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.1

RsÜÐ[Z1Zb

Slide # 267

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

ì@
*
BLsÜ−7
,
Zg7Zg7ÃVbÆyZŠ¤
/
Ù gzZ
C

*
*g â Dhö †û –$ Ö]øE Øö Ãô Ëû mø Øø Ãø Êø wÍ Z[*
!i ZRsÜ
hö†ø–ûmö hø†ô•öæø hº…ô^•ø çø`ö Êø ^e÷ †û•ø hö†ô–ûmø hø†ø•ø
hû†ô•û]ô äö ßûÚô †öÚû Ÿø û ]ø hºæû†ö–ûÚø Õø]„øÊø ^e÷ †û•ø

hö†ô–ûmø hø†ø•ø

h
º †ô–ûÚø äö ßûÚô Íö†û¿$ Ö] hû†ô–ûiø Ÿø äö ßûÂø oö`û ß$ Ö]æø
hö†ø•û]ø äö ßûÚô †ôÒ$ „øÛöÖû] Øônû –ôËûj$ Ö] ØöÃøÊû]ø h
º †ø–ûÚô äö ßûÚô èöÖøŸF û]æø

yiz
ØöÃô Ëûmø ØøÃøÊø

äüeø†ø•û]ø ^Úø äö ßûÚô gôr% Ãøj$Ö] ØöÃû Êô oeF†û•ö äö ßûÚô &öÞ$ç* ÛöÖû]æø
Sub Topic 6.1

RsÜÐ[Z1Zb

Slide # 268

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

ÜÅ Dxö jû Ëø Öû ]ø EØö Ãø Ëû mø Øø Ãø Êø xzŠ[*
!i ZRsÜ
^v÷jûÊø xöjøËûmö xøjô Êöæø ºxiô ^Êø çøãö Êø ^v÷jûÊø xöjøËûmø xøjøÊø
xûjøËûiø Ÿø äö ßûÂø oö`û ß$ Ö]æø xûjøÊû]ô äö ßûÚô †öÚû Ÿø û ]ø º|çûjöËûÚø Õø]„øÊø

xöjøËûmø xøjøÊø

ºxjøËûÚô äö ßûÚô èöÖøŸF û]æø ºxjøËûÚø äö ßûÚô Íö†û¿$ Ö]ø

yiz

ovFjûÊö äö ßûÚô &öÞ$ç* ÛöÖû]æø xöjøÊû]ø äö ßûÚô †ôÒ$ „øÛöÖû] Øônû –ôËûj$ Ö] ØöÃøÊû]ø

ØöÃøËûmø ØøÃøÊø

äüvøjøÊû]ø ^Úø äö ßûÚô gôr% Ãøj$ Ö] ØöÃû Êô
www.tawwabeen.org

141

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.1

RsÜÐ[Z1Zb

Slide # 269

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

**
™ŠæD†ö ’û ß$ Ö] EØö Ãö Ëû mø Øø Ãø Êø xÎ[*
!i ZRsÜ
†ö’øßûmö †ø’ôÞöæø †º‘ô^Þøçøãö Êø ]†÷’ûÞø †ö’ößûmø †ø’øÞø
†û’öÞû ]ö äö ßûÚô †öÚû Ÿø û ]ø …º çû’ößûÚø Õø]„øÊø ]†÷’ûÞø

†ö’ößûmø †ø’øÞø

†º’øßûÚø äö ßûÚô Íö†û¿$ Ö]ø †û’ößûiø Ÿø äö ßûÂø oö`û ß$ Ö]æ

yiz

†ö’øÞû]ø äö ßûÚô †ôÒ$ „øÛöÖû] Øônû –ôËûj$ Ö] ØöÃøÊû]ø †º’øßûÚô äö ßûÚô èöÖøŸF û]æø

ØöÃö Ëûmø ØøÃøÊø

åü†ø’øÞû]ø^Úø äö ßûÚô gôr% Ãøj$ Ö] ØöÃû Êô p†F’ûÞö äö ßûÚô &öÞ$ç* ÛöÖû]æø
Sub Topic 6.1

RsÜÐ[Z1Zb

Slide # 270

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

7DÄö Ûû Š$ Ö] EØö Ãø Ëû møØø Ãô Êø xg X[*
ú
!i ZRsÜ
^Ã÷ Ûû‰ø ÄöÛøŠûmö ÄøÛô‰öæø ĺ Úô ^‰ø çø`ö Êø ^Ã÷ Ûû‰ø ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø
ÄûÛø‰û]ô äö ßûÚô †öÚû Ÿø û ]ø ºÅçûÛöŠûÚø Õø]„øÊø

ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø

ĺ ÛøŠûÚø äö ßûÚô Íö†û¿$ Ö]ø ÄûÛøŠûiø Ÿø äö ßûÂø oö`û ß$ Ö]æø

yiz

ÄöÛø‰û]ø äö ßûÚô †ôÒ$ „øÛöÖû] Øônû –ôËûj$ Ö] ØöÃøÊû]ø ĺ ÛøŠûÚô äö ßûÚô èöÖøŸF û]æø

ØöÃøËûmø ØøÃô Êø

äüÃøÛø‰û]ø ^Úø äö ßûÚô gôr% Ãøj$ Ö] ØöÃû Êô oÃFÛû‰ö äö ßûÚô &öÞ$ç* ÛöÖû]æø
www.tawwabeen.org

142

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.1

RsÜÐ[Z1Zb

Slide # 271

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

**
™yá Dáö ^fø Šû vô Öû ]øE Øö Ãô Ëû mø Øø Ãô Êø Q[*
!i ZRsÜ
gº‰ô^uøçø`ö Êø ^e÷ ^Šøuôæø ^Þ÷^føŠûuô göŠôvûmø gøŠôuø
hºçŠövûÚø Õø]„øÊø ^e÷ ^Šøuôæø ^Þ÷^føŠûuô göŠøvûmö gøŠôuöæø

göŠôvûmø gøŠôuø

gûŠôvûiø Ÿø äö ßûÂø oö`û ß$ Ö]æø gûŠôuû]ô äö ßûÚô †öÚû Ÿø û ]ø

yiz

gºŠøvûÚô äö ßûÚô èöÖøŸF û]æø g
º ŠôvûÚø äö ßûÚô Íö†û¿$ Ö]ø

ØöÃô Ëûmø ØøÃô Êø

ofFŠûuö äö ßûÚô &öÞ$ç* ÛöÖû]æø göŠøuû]ø äö ßûÚô †ôÒ$ „øÛöÖû] Øônû –ôËûj$ Ö] ØöÃøÊû]ø
äü³þføŠøuû]ø ^Úø äö ßûÚô gôr% Ãøj$ Ö] ØöÃû Êô
Sub Topic 6.1

RsÜÐ[Z1Zb

Slide # 272

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

**
ƒvg ,
)D èö Êø ]†ø Ž$ Ö]øE Øö Ãö Ëû mø Øø Ãö Êø ¼[*
!i ZRsÜ
ºÌmû †ôø çø`ö Êø è÷Êø]†øøæø ^Ê÷†ûø Íö†öŽûmø Íø†öø
Í
º æû†öŽûÚø Õø]„øÊø è÷Êø]†øøæø ^Ê÷†ûø Íö†øŽûmö Íø†ôöæø

Íö†öŽûmø Íø†öø

Íû†öŽûiø Ÿø äö ßûÂø oö`û ß$ Ö]æø Íû†öû]ö äö ßûÚô †öÚû Ÿø û ]ø

yiz

Í
º †øŽûÚô äö ßûÚô èöøÖŸF û]æø Í
º †øŽûÚø äö ßûÚô Íö†û¿$ Ö]ø

ØöÃö Ëûmø ØøÃö Êø

oÊF†ûö äö ßûÚô &öÞ$ç* ÛöÖû]æø Íö†øû]ø äö ßûÚô †ôÒ$ „øÛöÖû] Øônû –ôËûj$Ö] ØöÃøÊû ]ø
äü³þø³Êþ †øû]ø ^Úø äö ßûÚô gôr% Ãøj$ Ö] ØöÃû Êô
www.tawwabeen.org

143

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 273

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

SUB TOPIC 6.2
l^n‘^ì oÒ h]çe] >2

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 274

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

Šê O Ð äƒ sp•
wÅÝÐā÷ `| 7
,
\Wā 6Y Cm
,
³
X ÷DƒZa ãçZÐäƒZÆ[ Z1ZyZÔ÷‘
W[Z1ZbÆ
,™g¨,
6p ÖZsfzgq
ãç
p ÖZ
ãç
p ÖZ
ì Í{z
‹ö×ô rûmø
ì@
*
,
F
Z {z
Ùöˆôßûmø
ì@
*
g â {z
hö†ô–ûmø
ì@
*
h Â{z
†öŠôÓûmø
~yZ]!*
-Z1ì t
q
Û Â~ãçÝZÆyā
Z ì@*
ƒx¥Ðä™g¨6
,
pÖZyZ
kZXì CY ð0*
ws§ÅnÐ 6

,
zZ~ wdZƒ
 yZāìt {zì uœ
¤{ ðÃ: ðÃ~[!*
C
Ù ÷ë ¤{Ã]!*
uœkZgzZ÷ëoÖÕ
w
X7~gz¢**
Yc*
0*
~pÖZxÓÔìCYð0*
~pÖZÒZÆ[!*
¤{{zgzZìCƒ
www.tawwabeen.org

144

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 275

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

hö †ô –û mø hø †ø •ø wÍ Z[*
!¤ {
<g¨

ãç

p ÖZ
Ùöˆôßûmø

ì@
*
,
F
Q{z
ì Í{z

‹ö×ô rûmø

1ì t
Û Â~ãçÝZÆyZāì @
*
ƒx¥Ðä™g¨6
,
Vß VzŠyZ
ws§ÅnÐ6

,
zZ~yZāìt{zì uœ~yZ]!*
-Z
q
Xì ¤{Å[!*
kZtÔ÷ëoÖÕ
wkZÔì CYð0*
Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 276

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

<g¨
ãç
~ : Å ~i Z0
+
Z¾ B‚ }÷ ä h
+
i

HW¨
¸6
,
kZ~~i Z0
+

wV
äü³þjönû Úø†øÊø ‚
º mû ‡ø oûÞô ^Úø]…ø

ä™ Zg7 {°z~ : H{°zÐí äh
+
i
äü³þi% ‚ûÂøçøÊø ‚
º mû ‡ø oûÞô ‚øÂø]æø
HW¨
Š
¸6
,
kZ~
ì t
Û Â~ãçÝZÆyZāì @
*
ƒx¥Ðä™g¨~Vß VzŠyZ
X ÷ëcèÃkZÔ **

¸ªì uœ]!*
-Z1
q
Xì ¤{ ~uzŠ Å[!*
kZt
www.tawwabeen.org

145

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 277

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

xö jø Ëû mø xø jø Êø xzŠ[*
!¤ {
<g¨

ãç
sw3äk Q
VQ { z
3gäk Q

ãç
»zgäk Q
Hg ïZäk Q
H{z
Š

p ÖZ
îø×ø‰ø
˜
ø `øÞø
Äø•øæø

p ÖZ
ÄøßøÚø
‚øvøqø
gøaøƒø

ószw~ÝxÑc*
ÝÐ~yZāì @
*
ƒx¥Ðä™g¨~p ÖZ {gÃè
스{Å[!*
kZÔì ¤{Å[!*
kZt÷
Xì 7oÑtc {)zi|Ô³**
sŽ ZwVì c 9sÜoÑtp
Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 278

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

†ö ’ö ßû mø †ø ’ø Þø xÎ[*
!¤ {
,™g¨

wV

ãç

c*

¸6
,
k Q~} ×~H Z×Ðíäh
+
i äü³þjöÛû’øíøÊø ‚ºmû ‡ø oûßô Ûø‘ø^ìø
HW¨
Š
¸~hzŠ~:ðÎhzŠÐíäh
+
i

äü³þjöÏûføŠøÊø º‚mû ‡ø oûßô Ïøeø^‰ø

1ì t
Û Â~ãçÝZÆyZāì @
*
ƒx¥Ðä™g¨~Vß VzŠyZ
X ÷ëcèÃkZÔ **

¸ªì uœ]!*
-Z
q
Xì ¤{Å[!*
kZt
www.tawwabeen.org

146

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

]:{ÔRsÜ

Slide # 279

Topic 6.0

!i Z¤{
Äö Ûø Šû mø Äø Û‰ø xg X[*
,™g¨

ãç

p ÖZ

ãç

p ÖZ

Zƒ{fg {z

áøˆôuø

Zƒg F{z

ÜøÏô ‰ø

‹äkZ

ÄøÛô‰ø

Zƒlp{z

|ø†ôÊø

\ äkZ

hø†ôø

ZĄZz8
-gát
Ð {z

…ø‚ôÒø

zäkZ


ø fôÖø

Åp°äkZ

‚øÛôuø

yZ1ì t
Û Â~ ãçÝZÆyZāì @
*
ƒx¥Ð ä™g¨~ p ÖZ yZ
Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 280

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

({)zÙpÔôgÔ~gF)s™zZãKÐpÖZyā
Z t{zìuœ]!*
-Z~
q
pÖZyZ]!*
~uzŠì ¤{«Å[!*
kZtÔì ;gƒyÒ»wdZ ãKc*
ËW
,
Z»yZ÷ìgƒ}g7,
6¶ÃÒZwdZtāìCƒx¥tÐä™g¨6
,
Xì¤{~uzŠÅ[!*
kZt÷ëxz²ÃkZÔ;gƒ7C
Ù ª6
,
}uzŠ
Dƒ7}g7,
6¶ÃwdZ¼gzZ÷ëxiÑ÷ÃyZñYc*
0*
xz²~wdZ
÷ë ~¼÷ÃyZñYc*
0*
t®~wdZXgzZ÷ët®ÃkZ
X÷Á~¼÷xiÑpÖZÒZ~[!*
kZ hø†ôø ‚øÛôuø‰
www.tawwabeen.org

147

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

]:{ÔRsÜ

Slide # 281

Topic 6.0

gö Šô vû mø gø Šô uø Q[*
!¤ {
p ÖZ

ãç

,™g¨

ãç

p ÖZ

Z0
+
zgÐVî 0*
•Z
oø›ôæø
HyáäkZ
gøŠôuø
Zƒ_g Zz{z
'ø…ôæø
Zƒlp{z
ÜøÃô Þø
Zƒq
-Š 4
,
{z
oøÖôæø
Zƒg ÇÌ6
,
{z
Åø…ôæø
Hz½äkZ
Ðø$ô æø
ZƒyZ **
{z

ø òô mø
ÅgzZwVÔ 9p ÖZtāì @
3©E
÷Æ ýG
*
ƒx¥Ðä™g¨~p ÖZyZ
ì ¤{Å[ !*
kZtD W7wdZƳ**
gzZsŽ Z~kZ
÷Á¹p ÖZÆ[ !*
kZgzZì ŠÌ¤{t
Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 282

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

Íö †ö Žû mø Íø †ö ø ¼[*
!¤ {
,™g¨
ãç

p ÖZ

ãç

p ÖZ

Zƒ@{z

àøŠöuø

Zƒ]gß$
+
{z

xøfö Îø

ZƒÑZz]³{z

Íø†öø

Zƒvg )
,
{z

Üø¿öÂø

Zƒd

Û {z

hø†öÎø

Zƒā{z

äøÏöÊø

yZ1ì t
Û Â~ãçÝZÆyZāì @
*
ƒx¥Ðä™g¨~p ÖZyZ
www.tawwabeen.org

148

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 283

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

÷D™yÒÃÚË: Ëp ÖZtāt{zì uœ]!*
-Z~
q
ƒZaÐwgzZ/ŠÚ{zc*
àøŠöuø xøfö Îø‰ƒ›ZaÚ{z{Zp
ì ¤{«Å[!*
kZt!hø†öÎø‰ƒèg¬Ú{zc*
äøÏöÊø ‰
āì Cƒx¥tÐä™g¨6
,
p ÖZyZ]!*
~uzŠ
;gƒ7C
Ù ª6
,
}uzŠ ËW
,
Z »yZ÷ìgƒ}g7,
6¶ÃwdZt
º mû ‡ø Íø†öø ‰
÷ëxz²ÃkZ ( ZƒÑZz]³h
+
i) ‚
ì@
*
ƒòi Ñå [!*
tì ¤{ ~uzŠ Å[!*
kZt
Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 284

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

~ÃqZ]:{Å[Z1Zb
]:{

c è ( 2 ) o Ö( 1 )
(ì@
*
ƒósw(ÅÝxÑc*
Ð)Š( 1)
cè ( 1 )
wdZgzZs ™zZ ãK( 2) Á¹t®gzZ ÒZxz²( 1)
÷D Wp ÖZá Zz
E
©
3
( ÷D WÁ¹Æ9gzZp ÖZÆýGgÅ zZwVÒZ)Š( 1)
(ƒèg¬c*
ƒÝqÐ/Šc*
ƒ›Za)Ú (2)xz²(1)

www.tawwabeen.org

149

V12.02.25

[Z1Z
hö†ô–ûmø ( hø†ø•ø
xöjøËûmø ( xøjøÊø
†ö’ößûmø †ø’øÞø
ÄöÛøŠûmø ( ÄøÛô‰ø
göŠôvûmø ( gøŠôuø
Íö†öŽûmø ( Íø†öø
www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

[Z1Z
†ø’øÞø + hø†ø•ø
hø†ø•ø
Íø†öø+ÄøÛô‰ø
xøjøÊø

Slide # 285

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

6[Z1ZÅ]:{
,

gøŠôuø
ÄøÛô‰ø

]:{
cè ( 1 )
o Ö( 2 )
xz²( 3)
ósw(ÅÝxÑc*
ЪŠ( 4)
ÅgzZwVÒZŠ( 5)
3©E
÷Á¹Æ9gzZp ÖZÆýG
Át®( 7)p ÖZá ZzwdZgzZs ™zZ ãK( 6)

Íø†öø

(ƒèg¬c*
ƒÝqÐ/Šc*
ƒ›Za)Ú ( 8)

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 286

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

ðÉgs§Å[Z1Z~V1ÂŹ
~ä™yZŠ/
¤ā @
*
Ôì @
*
WÐ[!*
¾{zāì ~gz¢'Yt0Ðp ÖZÆŠêO
Xì *
@Yc*
Š™{g ÷
á Zs§Å[!*
ñƒD™yÒp~V1ÂŹakZÔƒ: t
{g ÷
á Zmº~V1ÂŹ
wV
x **
»[!*
ƒD™{g ÷
÷˜ šñ
á Zs§Å[!* Íö†ôÃû mø Íø†øÂø hö†ô–ûmø hø†ø•ø
ƒD™{g ÷
÷˜ Íñ
á Zs§Å[!* ÄößøÛûmø ÄøßøÚø
xöjøËûmø xøjøÊø
ƒD™{g ÷
÷˜ áñ
á Zs§Å[ !* gö×ö_ûmø gø×ø›ø
†ö’ößûmø †ø’øÞø

yiz



ØöÃô Ëûmø ØøÃøÊø

1

ØöÃøËûmø ØøÃøÊø 2
ØöÃö Ëûmø ØøÃøÊø 3

ƒD™{g ÷
÷˜ Œñ
á Zs§Å[!* Üö×øÃû mø Üø×ô Âø
ƒD™{g ÷
÷˜ |ñ
á Zs§Å[!* ÜöÃô ßûmø ÜøÃô Þø

ÄöÛøŠûmø ÄøÛô‰ø

ØöÃøËûmø ØøÃô Êø 4

göŠôvûmø gøŠôuø

ØöÃô Ëûmø ØøÃô Êø 5

ƒD™{g ÷
÷˜ Õñ
á Zs§Å[!* Íö†ö Žûmø Íø†ö ø

Ýö†öÓûmø Ýø†öÒø

ØöÃö Ëûmø ØøÃö Êø 6

www.tawwabeen.org

150

V12.02.25

www.almuallim.org

]:{Å[Z1Zb

Sub Topic 6.2

Slide # 287

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
( wV«)
Z xlÒ
Z
xl
x lZ
8

[!* {Š â
á

9

Ñ((”

ŠêO

ÀF
,

+

yZŠ¤
/ wV yiz p ÖZ

Ñ1sä
VrZ T
$¸™è¦ x¥èâ ]æû†ö’øÞø ]çû×öÃøÊø ]çûÎö‚ø‘ø

÷

( wV~uzŠ )
Z xlÒ
Z
xl8
x lZ

[!* {Š â
š

9

Å(t(…

ŠêO

ÀF
,

+

yZŠ¤
/ wV yiz p ÖZ

L߃
 {z $
T ¸™è¦ x¥èâ ]çûeö†ø•ø ]çû×öÃøÊø ]çûÃö qø…ø

÷

( wV~Š)
Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ

[ !* {Š â
š

9

Œ ( Ù (t

Sub Topic 6.2

ŠêO

÷

]:{Å[Z1Zb

ÀF
,

+

yZŠ¤
/ wV yiz p ÖZ

Š%q
-Z{z´ T
$¸™èuZz x¥èâ hø†ø•ø ØøÃøÊø ‹
ø ×øqø
Slide # 288

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
Üøjøìø
†öjøeû]ø
Øöíøfû mø
]çûŠöíøfû iøŸø
lö†û’öeø
‚öfö Ãû mø
]æû‡ö †øeø
|ö†øeû]øŸø

www.tawwabeen.org

151

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 289

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
Ñø†ôeø
ĺ ìô^eø
&øfö ìø
oûÃô ×øeû]ô
áøçûÖöƒø…û ]ø
à$ Ûø_ôvûmøŸø
º …ô^eø
p†FŽûeö

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 290

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
àøÃû –øíûiøŸø
áøæû†öÆô^‘ø
¼öŠöfû mø
kö`øfû iø
…º çûuö‚ûÚø
èº Žøuô^Êø
éº †øÊô ^uø
ºl^Ïø‰ô^eø

www.tawwabeen.org

152

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 291

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
Ðû×øíûmö ÜûøÖ
^ßøÂûˆôqø
]çûÃö Êø†ûiøŸø
xö’øÊû]ø
áøçûËö×ô vûmø
]çûÇö×öfû mø ÜûÖø
áøçûÚö æû†övûÚø
èº –øuô]ø

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 292

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
Àû×öÆû]ö
]çûÏö×ô vûiøŸø
Õö†öjûiø
&ûßøvûiøŸø
ºl^vøeô^‰ø
ØöÛôvûmø
º…çûfö %ûÚø
á
º çûvöŽûÚø

www.tawwabeen.org

153

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 293

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
ºçû–öíûÚø
º…çûfö %ûÚø
éº ‚øÚô ^qø
áøæû‚öÚô ^ìø
ºl^íøÚô ^ø
Ñø†ôíûiø àûÖø
gûßöqû]ö
]çûfö Æø†ûmøŸø

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 294

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
†û`øÏûiøŸø
áô^Ëø’ôíûmø
áøçû eöçû rövûÚø
]æû‚öÃô ‰ö
xöjøËûmø
èº –øÊô ^ìø
]çû_ö×øìø
¼ûeô†ûnøÖô

www.tawwabeen.org

154

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 295

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
]çûÃö qô…û ]ô
º çûÊö†ûÚø
à$ Úö †ô’ûnøÖø
ºl^ßøÊô ^‘ø
Ð
º Öô^Êø
ºl]…øçû ’öÏûÚø
áøæû†öføvûiö
èº ÏøÂô^‘ø

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 296

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

,™ib§kZ]Y+ˆÆ䙊 *
c 3ZŠ/
¤x ÓÅŠêO
[!*

{Š â

Z xlÒ
Z
xl
8
x lZ ÀF
, +

yZŠ¤
/ wV yiz

p ÖZ
áöˆøvûmøŸø
]çû–öÒö†ûiøŸø
†øÏô Þö
Üûjöuû†øqø
kûvø_ô‰ö

ö íøŽûiø
|û†øû]ô
áøçûvö×ô ³þÒF

www.tawwabeen.org

155

V12.02.25

www.almuallim.org

Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 297

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

B+
h×'O [Z1Z

G
G
÷`YKyÒ îªG4hI!ñZgzZîªG4hI!wdZÆŠêO
÷,Z‰÷wEÑZMÐ~yZÒZ÷[Z1Z ( 12)ÆBh
+
× O
'
÷(8)wEÑZMÐ~[Z1Z(12)ÆBh
+
× O X÷DƒwEZÁŽ
'
Ùû^ÃøÊû]ô ( 1)
èû×øÂø^ËøÚö ( 3)
Øûnû Ãô Ëûiø ( 2)
Ùû^Ãøjô Êû]ô ( 6)
ØûÂö^Ëøiø ( 5)
ØûÃ% Ëøiø ( 4)
Ùû^ÃøËûjô ‰û]ô ( 8)
Ùû^ÃøËô Þû]ô ( 7)
÷[Z1Z ( 4)wEÑZ¾
Ùû^Ãønû Ãô Êû]ô ( 4) Ùû]ç$ Ãô Êû]ô ( 3) Ùû¡ønû Ãô Êû]ô ( 2) Ùû¡øÃô Êû]ô ( 1)
ä×# Ö] ðø «ŽøÞû]ôXг7
,
~]:ÓZz[Z1ÑZy,Å[Z1ZyZ\W
Sub Topic 6.2

]:{Å[Z1Zb

Slide # 298

]:{ÔRsÜ

Topic 6.0

$‚d
V
$z~g ø ]]¤zY Cm
,
³:^â
s÷Zy~(www.almuallim.org)
B™i( Quiz)]ÑZÎÆ(Topic){´Æ

www.tawwabeen.org

156

V12.02.25

www.almuallim.org

Slide # 299

Slide # 300

÷…]ˆ³þ+
»tËÌQpì ÅÒÃåegŠTc\
ogŠ Å[ÂkZäë
c*
ñWÃtðä
/Zāì kùZÐ{ E
+‚ Z U
û gzZ®C
Ù â Z®ì YƒykZ
X ,Š q :Z6
,
é~ ZkZ Âì ebŠ ñZghZ ðÃ

almuallim.admn@gmail.com

www.tawwabeen.org

157

V12.02.25

www.almuallim.org

V12.02.25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful