Disciplina: Comunicare în limba română Aria curriculară: Limbă şi comunicare Curriculum extins: 4 ore TC

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Nr. crt 1. Unitatea de învăţare Bun venit la şcoală ! Comp. specifice 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Conţinuturi vizate Evaluarea iniţială-probe care vizează evidenţierea achiziţiilo dobândite în grădiniţă. Determinarea raportului percepţiereprezentare; verificarea acuităţii vizuale şi auditive; determinarea volumului vocabularului, calitatea pronunţiei. Acte de vorbire, forme de salut, de prezentare. Formularea de mesaje despre sine: nume, vârstă, adresă, despre familie, colegi, despre animalul preferat, despre culoarea preferată, despre mâncarea preferată etc. - formularea de răspunsuri la întrebări formulate de colegi, pe teme de interes pentru copii - prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie discuţii privind comportamentul personajelor; evidenţierea unor modele de comportament - formularea, completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare Acte de vorbire: a identifica un obiect sau un fenomen din natură. Sunetele limbii române, elemente grafice din componenţa literelor. Nr. ore 8 Săpt. 1-2 Obs

2.

Cine sunt eu ?

1.1; 1.5; 2.2; 3.2; 4.4

12

3-5

3.

Culorile toamnei

1.1; 1.2; 2.3; 2.4; 3.2; 4.2

8

6-7

4.

Joc şi mişcare

Vacanţa 29 octombrie-4 noiembrie 1.3; 1.4; Numărarea cuvintelor din enunţuri 2.1; 2.2; Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de 3.1; 4.2; tipar: M, m, U,u, J, j. 4.3 Indicarea silabelor percepute prin diferite Semne: ridicarea unui deget, a unui obiect, prin mimică sau prin semne grafice. Jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului respirator, cu ţintă pe pronunţia corectă - exerciţii-joc de dicţie, cântece, numărători ritmate - formulare de răspunsuri la ghicitori; jocuri de tip labirint

8

8-9

1

4. Sunete. Sunetele. s. 6. 1. copil. Eu şi prietenii mei 1.1. Disciplina: Comunicare în limba română Aria curriculară: Limbă şi comunicare Curriculum extins: 4 ore TC . 1. Familia mea 1. 1. Litere mari şi mici de 2. 9.3.1.3. T. 2. Identificare unui obiect/fiinţe. Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale indicate Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imaginile potrivite – Exemplu: minge.4. Sunete. „La cumpărături”. solicitări.3.3. 2.1. Cuvinte şi silabe.2. 7. . v. dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate 8 10-11 8 12-13 4 14 8 15-16 8 17-18 8 19-20 2 . „În parc”. I. 2. Identificarea unui obiect/fiinţă. .4. Formulare de idei. sunete. Formulare de enunţuri simple. 2. utilizând instrumente diferite. „La telefon”. La ţărm de mare .4.2.1. B. 1. 2.2. Jocuri de rol „La doctor”. tipar: V.1. O.1. Prezentarea unui coleg. r. urs.2. 3.3.2 S. 4. ş.realizarea unor lucrări plastice. 2. c. î.2 Elemente gafice din componenţa literelor de mână. Î. Formulare de enunţuri scurte. .1.i. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite -jocuri de rol .1. Formularea de sarcini/ instrucţiuni adresate colegilor. Sunetele.1. mici de tipar: Ş. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva.4. 3.1. silabe.4.2. Mişcă vântul 1. E.3. 8. 3. 10.4. 1. Organizarea serbării de Crăciun. 4. b.1. 3. 1. 2.5. 1.4. Literele mari şi mici de tipar: A. 1.4.4. „Aniversări” etc. 2. e. Cuvinte. 1. Simboluri uzuale din universul apropiat. 4.repovestirea unor fragmente din poveşti audiate. n. 2.2 Elemente grafice. Exprimare de păreri. Formulare de întrebări şi răspunsuri. 3. robot.5. o. Litere mari şi mici: R.p. 1. t. . frunzele .1. Literele mari şi 3. Literele mari şi mici de tipar: N.a. 2. 1. 1.3.1. A venit iarna 1. 4.2 P. 1.3. 4. 4. decorative (folosind linia şi punctul). Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă. 2.1 Vacanţa intersemestrială Săniuţa fuge ! 1.2 Exprimarea trăirilor personale. C. 4. „O zi în familie”.

3.4.2. ţ. 4. Sunete. Litere mari şi mici de tipar: L. 4. 1.1. Elemente grafice. Cum se fabrică … ? 8 29-30 16. 4. 4. La revedere clasa pregătitoare ! 8 34-35 3 . H. 3. 1.11. 4.3.2.4. elemente grafice.1. 8 23-24 13. 4. 4.4. Planeta mea 4 33 18.1.5. Recapitulare finală. 8 21-22 12. 2. 2. 1.4. Litere mari şi mici de tipar: Y.4. 2. 2. 2.4. 3. Exprimarea scrisă.4 Formulare de idei. predicţii.2. Cererea şi oferirea de informaţii. 4. Exprimarea unor opinii. Litere mari şi mici de tipar: X. Dinozauri 8 31-32 17.1. â. 1. Sunetele. f. 1. Simboluri uzuale şi semne neconvenţionale. 1. Simboluri uzuale din mediul apropiat. h.1. Formularea unei idei personale. Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată. z. Sunete.3.3. 1.3.2. 4. Sunete.2. 1.3. Diferiţi.2 1. 1. 1. G.2. k. 1.3. 4. Literele mari şi mici de tipar: Z.4.2.2 În lumea basmelor 1. 4. 2.4 15. Â.1.2.1. Exprimarea cu ajutorul limbajelor 3. 4.5.2. 4. Cererea şi oferirea informaţiilor. Ţ.4.2. 2. 2.2.4. Simboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă. 4.3. Formulare de idei. Litere mari şi mici de tipar: D. 2. Formularea de enunţuri scurte. K. 2.2.1.2. 1.3. 3.4. Cerere şi oferire de informaţii.1. Literele mari şi mici de tipar: F. neconvenţionale.3. 2. 3. 3.4 1.3. d. Săptămâna „Şcoala altfel” Vacanţa de Paşti Prezentarea unei fiinţe. 1. ă. 2.1. Formularea de solicitări. 2.5. 1.3. l. x. 4.1. Sunetele. y.4. 2.2.2. 4. 3. g.1. dar totuşi la fel 4 25 26 8 27-28 14. 1.3.1.1.2. 1. În lumea necuvântătoarelor 1.1.4.2. 1. 4. 1. 4. 3. Sunete. Prezentarea proprie şi a unei alte persoane. Disciplina: Comunicare în limba română Aria curriculară: Limbă şi comunicare Curriculum extins: 4 ore TC În lumea florilor 1.4 1.3. exprimarea unor trăiri personale Limbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă.2.4. 3.4 1.1.litere şi semne uzuale şi neconvenţionale. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful