You are on page 1of 1

TAI CHI CHUAN YANG 24 (Namik Dizdarevi)

1.Potapanje lopte

2.Dranje ptice na dlanu

3.dral iri krila

4.Brisanje koljena

5.Svira lutnje

6.Korakom unazad

7.Zagrli loptu

8.Privuci sebi

9.Pritisni naprijed

10.Odgurni planinu

11.Jednostruka udica

12.Ruke kao oblaci

13. Zbaci loptu s lijevoga dlana

14.Podigni loptu ukrtenim rukama

15.Udari nogom

16.Dvostruka kuka

17.Zlatni pijetao stoji na jednoj nozi

18.Jednostruka udica u unju

19.Vila tka na razboju

20.Igla na dnu mora

21.Odbij tigra

22.Udari okrenutom akom

23.Zakorai i udari rukom

24.Veliki zamah