You are on page 1of 1

Dystrybucja systemw Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

S t r o n a |1

Przewodowa syrena zewntrzna OS-350


OS-350 jest przewodow syren zewntrzn bez podtrzymania akumulatorowego. Sygnalizuje zdarzenia alarmowe w sposb dwikowy i optyczny. Wczona sygnalizacja optyczna na syrenie pozwala na szybsze zlokalizowanie obiektu, w ktrym uruchomiony zosta alarm. W razie potrzeby, mona tu zastosowa dodatkow syrenk piezo (ACM-OS360). Obudowa syreny zbudowana jest z plastyku odpornego na warunki atmosferyczne. Pyta gwna syreny chroniona jest przed wilgoci poprzez podwjn powok lakieru. Urzdzenie chronione jest przez dwa styki sabotaowe. W przypadku potrzeby wikszego zabezpieczenia systemw nie podpitych do agencji monitorowania zalecane jest stosowanie syreny OS-360 lub OS-365 z podtrzymaniem akumulatorowym.

Parametry techniczne
Zasilanie Pobr prdu Syrena piezo-elektryczna Wraz z syren dodatkow (ACM-OS360) Obudowa Klasa bezpieczestwa 3 (z obudow wewntrzn) Klasa bezpieczestwa 2 (bez obudowy wewntrznej) Klasa rodowiskowa IV Wymiary 10 do 17 V DC 250 mA / 12 V 112 dB /1 m 116 dB /1 m IP 34D EN 50131-1 EN 50131-1 -25 do +60C 230 x 158 x 75 mm

Jablotron Ltd. gwarantuje, i produkt OS-350 spenia wszystkie wymogi dyrektywy 73/23/EC i 89/336/EC. Kopia certyfikatu zgodnoci produktu jest zamieszczona na stronie internetowej: www.jablotron.cz .

Instalacja
Syrena powinna by zamontowana w miejscu mao dostpnym i chronionym przed deszczem (jeeli jest to moliwe). Zalecane jest jednak umieszczanie syreny w widocznym miejscu, tak by zniechci i odstraszy potencjalnego intruza (wamywacza). Nie montuj syreny blisko elementw, na ktrych moe zbiera si znaczna ilo niegu (np. Dach, okap). Zdejm j plastikow obudow (odkr dwie ruby ukryte pod zalepkami) Prze przez specjalny otwr w tylniej obudowie wszystkie przewody Zamocuj syren w wybranym miejscu przykrcajc przy pomocy doczonych wkrtw Podcz przewody od centrali do syreny (patrz rysunek 2). Przymocuj przewody przy pomocy plast kowego uchwytu zamontowanego po lewej stronie pyty Za obudow i przykr j rubami Za zalepki. Rysunek 1. Pyta syreny

Zcza:
TAMP

GND +12V

wyjcie typu NC (normalnie zamknite) wycznika anty-sabotaowego podczone do obwodu 24godz. centrali alarmu uziemienie napicie zasilajce - wejcie (+10 do 15V)
Rysunek 2. Przykad podczenia syreny z central JA-63K(R)

Dziaanie
Przy podaniu napicia na zcze wejciowe +12V, urzdzenie wcza syren dwikow i lamp byskow. W przypadku otworzenia obudowy syreny lub zdjcia syreny ze ciany zcze TAMP zostanie otwarte.
UWAGA: rezystancja na zczu TAMP gdy jest zamknite wynosi 70 poniewa rezystor 68R jest traktowany jako styk kontaktronowy.

UWAGA! Jeeli alarm zostanie wczony podczas gdy syrena nie jest podpita (patrz rys. 1 zcze syreny), urzdzenie nie zostanie zniszczone, ale na zczu pojawi si napicie. Uwaga: Pomimo tego, i produkt nie zawiera adnych substancji szkodliwych, zalecane jest nie wyrzucanie produktu po zakoczeniu uytkowania lecz zwrcenie go do dystrybutora lub bezporednio do producenta.

www.sklep-jablotron.pl