SEKOLAH KEBANGSAAN MUKAH, MUKAH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Tarikh : 12 Ogos 2009 Masa : 0720

-0820 Tahun : Tahun 2 Gemilang Tema : Kami Anak Malaysia Tajuk Pelajaran : Bendera Malaysia Bilangan Murid : 39 Orang Fokus Utama : 5.2 : Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) : Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Fokus Sampingan : 2.2 : Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 (i) : Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. 8.1 : Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Lagu ini juga menceritakan tentang Catatan BSPP : Speaker MP3 Audio Lagu Jalur Gemilang TKP : Interpersonal Intrapersonal Muzik Teknik : Soal jawab KB . Soal jawab a) Murid-murid pernah tak mendengar lagu ini? b) Bilakah biasanya lagu ini di nyanyikan? c) Apakah nama lagu ini? d) Lagu ini menceritakan tentang apa muridmurid? Guru mengaitkan lagu dengan tajuk pembelajaran Lagu ini biasanya dinyanyikan ketika sambutan hari kemerdekaan. menghubung kait.Aras 2 (ii) : Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat ma jmu k. Pengetahuan Sedia Ada : Murid –murid mengetahui bendera Malaysia melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah Objektif Eksplisit : : Bendera Istimewa Langkah & Masa Set Induksi ( 5 minit ) Isi Pelajaran Lagu Jalur Gemilang Merahmu bara semangat waja Putihmu bersih budi pekerti Kuning berdaulat payung negara Biru perpaduan kami semua Puncak dunia telah kau tawan Lautan luas telah kau redah Membawa semangat jiwa merdeka Semarak jaya kami warganya Empat belas melintang jalurnya Semua negeri dalam Malaysia Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru meminta murid senyap Arahan : Sila dengar lagu ini dan nyanyikan bersama-sama. Pengisian Kurikulum: PSV – Warna bendera Muzik.lagu Jalur Gemilang .

.biru. Perenggan 1 Penilaian FU : Soal jawab . Terdapat bentuk anak bulan mengikut peringkat..Berkibarlah. iaitu merah.Oleh itu tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah “Bendera Malaysia”. BCB : Membaca BCB : Bacaan Mekanis Jalur Gemilang ada empat warna. Bendera Petikan „Bendera Malaysia” Malaysia dikenal sebagai Jalur Gemilang. Teknik : Pemudah cara dan bintang berbucu empat belas pada bahagian yang berwarna biru. Perpaduan ketaatan Amalan murni rakyat Malaysia Jalur gemilang megah kami terasa Jalur gemilang kibarkanlah wawasan Merah putih biru kuning Jalur semangat kami semua Berkibarlah.Satu suara satu semangat Itu sumpah warga berdaulat Jalur gemilang dibawah naunganmu Jalur gemilang kami semua bersatu. dan kuning. Bendera Malaysia bendera Malaysia iaitu jalur Gemilang. Langkah 1 ( 20 minit ) Guru memaparkan petikan yang bertajuk “ Bendera BSPP : Malaysia” Malaysia mempunyai bendera sendiri.Berkibarlah Jalur Gemilang. Guru membimbing murid-murid membaca petikan putih.

Selain itu.biru dan Guru memilih murid secara rawak untuk kuning. sebagai agama rasmi.  Apakah nama bendera Malaysia? Cadangan Jawapan Perenggan 2 dan 3  Bendera Malaysia ialah Jalur Gemilang Guru membimbing murid-murid membaca. Bintang pula menjadi simbol perpaduan empat belas buah negeri di Malaysia.   Aktiviti FU: Berapakah warna Jalur Gemilang? Apakah bentuk yang terdapat pada Jalur Gemilang? Kaedah : PRS Teknik : Penyoalan Pengisian Kurikulum PSV : Warna Kaedah : Kumpulan FU : 5.2 Aras 1(ii)  Bintang penting kerana menjadi simbol  Berapakah bucu bintang? perpaduan14 buah negeri dalam Malaysia. Kemudian guru menggunakan teknik penyoalan untuk menguji kefahaman murid.Anak bulan merupakan lambang agama Islam Guru membimbing membaca perenggan1.  Jalur Gemilang berwarna merah.  Apakah yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi?  Kuning adalah warna diraja  Jalur pada bendera melambangkan bilangan negeri. membimbing rakan yang lain membaca. Warna kuning pada bulan dan bintang merupakan warna diraja.putih. Mengapakah bintang penting dalam negra kita? .    Terdapat bentuk anak bulan dan bintang Bintang mempunyai 14 bucu Anak bulan melambangkan agama islam sebagai agama rasmi. empat belas Jalur Gemilang Aktiviti FU melambangkan bilangan negeri di Malaysia.

bilangan. Contoh ayat : . BSPP . makanan..” Imbuhan Akhiran -an Contoh perkataan yang menerima imbuhan akhiran -an ialah pakaian.imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada bahagian belakang ataupun di akhir Kaedah : Deduktif Tatabahasa kata dasar. Rajah Pohon Guru menerangkan makna imbuhan akhiran Strategi : berpusatkan guru Teknik : Penerangan/ perbincangan “ Murid-murid .bilangan. a) Lelaki b) Perempuan Aktiviti FU:   Apakah warna diraja? Apakah yang melambangkan bilangan negeri di dalam Malaysia? Guru memaparkan rajah proses imbuhan Langkah 2 ( 15 Minit ) Imbuhan Akhiran 1) Terletak di akhir kata dasar 2) Contoh perkataan : bahagian. pakaian. Perenggan 4 Guru membimbing murid membaca Guru meminta murid membaca mengikut kumpulan. makanan.dan bahagian.

sila susun semula perkataan tadi supaya menjadi satu ayat tunggal  Jalur Gemilang ada empat warna. Cadangan jawapan BSPP: Kad Perkataan Lembaran kerja BCB : Membaca KB : Menyusun atur Pengisian Kurikulum Matematik FS : 8. Setelah murid-murid faham makna perkataan dan proses pengimbuhan akhiran ini.Jalur. b) Bilangan murid yang hadir hanya 29 orang.a) Dia telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu. guru memastikan bahawa murid faham makna semua perkataan tersebut. Guru memilih murid-murid secara rawak untuk menulis ayat tunggal dengan menggunakan perkataan yang berimbuhan akhiran –an. warna. Murid-murid faham tak makna setiap perkataan tersebut? Murid-murid. Guru memaparkan beberapa kad perkataan BCB :Membaca Guru meminta murid-murid membaca beramairamai KB: Menyusun atur / M3 1) Selesai membaca. c) Jangan makan makanan manis d) Jagalah kebersihan pakaian awak. empat.ada . Gemilang . Langkah 3 ( 15 minit ) Ayat Tunggal Murid-murid sila baca kad perkataan ini. guru akan menguji kefahaman murid –murid. 2) Guru memilih murid secara rawak untuk menyusun kad tersebut.1 Aras 2 (ii) .

Bendera itu cantik dan berwarna –warni. Akhrinya. Cikgu Lim mencadangkan kepada mereka membuat bendera daripada plastik penyedut minuman. Mereka melukis bendera pada kad tebal.Murid-murid dan guru-guru bekerjasama. Kad Perkataan a) b) c) Gemilang ada Jalur warna empat juga Malaysia bendera mempunyai Jalur dikenali Gemilang sebagai Bendera Malaysia Pengayaan : Membaca Cerita “ Bendera Istimewa” Ramudan Dani di kantin. bendera mereka siap. Mereka sedih kerana tidak dapat memberikan bendera tersebut kepada Cikgu Lim.Mereka mengumpulkan beriburibu plastik penyedut minuman. Cikgu Lim terpandang mereka.Mereka berbangga kerana memiliki bendera Malaysia yang istimewa. Mereka menggantungkan bendera yang besar itu pada tiang bendera. Mereka sedang melukis bendera Malaysia. Pemulihan : Membaca Ayat Tunggal  Jalur Gemilang ada empat warna .Mereka bersetuju.Rakan-rakan Ramu dan Daneng turut membantu. air minuman Ramu tertumpah di atas bendera.Tiba-tiba.a) Jalur Gemilang ada empat warna b) Malaysia juga mempunyai bendera c) Bendera Malaysia dikenal sebagai Jalur Gemilang 3) Murid perlu menulis nombor untuk menandakan urutan perkataan tersebut di dalam ayat tunggal.Mereka menggunakan warna. Mereka bekerjasama dalam menyediakan bahan dan menyiapkan bendera tersebut.

Penutup ( 5 minit ) 1) Murid-murid. boleh ingat apa yang kita Guru membimbing murid-murid merumus isi pelajari hari ini? pembelajaran dengan menggunakan teknik soal Hari ini kita telah belajar tentang jawab. makanan dan sebagainya. Setiap warna semula apa yang telah dipelajari. Murid-murid. akhiran –an.3) Guru merepakan nilai murni iaitu menghormati Kita juga telah belajar tentang imbuhan bendera Malaysia dan lagu patriotik seperti Jalur Gemilang dan Negaraku. Imbuhan yanghadir di akhir kata dasar. Contohnya ialah pakaian.Contohnya ialah warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan warna diraja. melambangkan sesuatu. bendera Malaysia. kita sebagai rakyat Malaysia mestilah menghormati bendera Malaysia dan lagu patriotik . Bendera Malaysia 2) Guru juga cuba melatih murid pembelajaran ialah Jalur Gemilang yang terdiri secara reflektif iaitu kemahiran mengingatkan daripada 4 warna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful