MASYARAKAT ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH Pengenalan Kerajaan Bani Umayyah diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Sufian

pada tahun 661 M. Beliau daripada keturunan Bani Umayyah, bekas Gabenor Syam dan seorang pemimpin yang pintar dan mempunyai fikiran yang tajam. Penubuhan Kerajaan Bani Umayyah menyebabkan sistem pemerintahan demokrasi dan pemilihan Khalifah Islam berdasarkan Sistem Syura lenyap dan mewujudkan sistem pemerintahan monarki dan pemilihan Khalifah Umayyah berdasarkan sistem warisan. Kerajaan Bani Umayyah dibahagikan kepada 3 tahap iaitu tahap kelahiran (661-705 M), zaman kemajuan dan pembangunan (705-724 M) dan zaman kehancuran (724-750 M). Pada zaman ini, masyarakat Islam terbahagi kepada golongan pemerintah, kaum Mawali, golongan Zimmi dan golongan hamba. Golongan Pemerintah Golongan pemerintah diterajui oleh keluarga dari Bani Umayyah. Nama ini diambil sempena nama ketua keluarga Umayyah Bin Abd Syams Bin Abdul Manaf Bin Qusay Bin Kilab dari keturunan Quraisy. Kerajaan ini diperintah oleh dua keluarga besar iaitu keluarga Abu Sufian (23 tahun) dan keluarga Marwan (68 tahun). Terdapat 3 orang Khalifah dari keluarga Abu Sufian iaitu Muawiyah Bin Abu Sufian (661-680), Yazid Bin Muawiyah (680-683) dan Muawiyah Bin Yazid (683). Bagi keluarga Marwan, terdapat 11 orang Khalifah dimana kumpulan pertama dimulakan oleh Marwan I Bin al-Hakam (684-685) dan diakhiri oleh Hisham Bin Abdul Malik (724-743). Khalifah bagi kumpulan kedua ialah al-Walid II bin Yazid, Yazid III Bin al-Walid, Ibrahim Bin al-Walid dan Marwan Bin Muhammad. Semasa keluarga Abu Sufian, masyarakat Islam aman dan stabil. Ketika keluarga Marwan mengambilalih pemerintahan, negara Islam tidak stabil dan kucar-kacir. Keadaan ini diselamatkan oleh Abdul Malik Bin Marwan. Dengan itu, Kerajaan Bani Umayyah mulai mengalami zaman kegemilangan. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz telah menegakkan semula sebuah komuniti Islam yang teguh tetapi penggantinya tidak berhati-hati, cuai dengan tanggungjawab menyebabkan usaha Umar disia-siakan. Sebahagian besar corak kehidupan Khalifah Kerajaan Bani Umayyah terikut dengan corak pemerintahan Kerajaan Byzantine dengan dikelilingi kemewahan dan hiburan. Perpecahan masyarakat ketara. Antara gerakan penentangan yang terkenal ialah gerakan Azariqah dan Najdiyah. Golongan Mawali Terdapat dua pandangan. Pandangan pertama - negatif. Ia disokong oleh J. Wellhausen, Goldziher dan Belyaev. Mereka berpendapat bahawa Mawali tidak mempunyai tempat dalam pemerintahan dan pentadbiran. Ia disebabkan pemerintahan Bani Umayyah berlandaskan semngat Asabiyah keturunan Arab. Oleh itu, orang Arab diberi keutamaan dalam semua perkara manakala kaum Mawali tidak dapat memegang jawatan penting dan tidka bebas bergerak. Dari segi ekonomi, mereka merupakan golongan berpendapatan rendah dan

Di Afrika Utara dan Maghribi. ia terdiri daripada kaum Arab dan Mawali. membunuh dianggap kafir dan kekal dalam neraka. Selain itu. gerakan ini bekerjasama . Najaiyah Gerakan ini diasaskan oleh Najdah Bin Amir al-Hanafi. Syu'aib al-Sabi (oleh Khalifah al-Walid Bin Abdul Malik). Pada permulaannya. Dari segi ekonomi. Doktrin kaum Azariqah ialah (1) orang yang berzina. mereka hidup kaya raya seperti Fairuz Husayn. Dari segi sosial. Rabah. Pandangan kedua menghala ke positif. Contohnya Abu Mukhriq dan Khalid Bin Dayyan. Safwan dan Jubayr pula menjadi Hajib yang bertugas menyoal siasat pengunjung istana sebelum masuk bertemu dengan Khalifah. derhaka kepada ibu bapa. Hal ini membuktikan bahawa bukan semua kaum Mawali hidup dalam kemiskinan. Abu al-Muhajir Dinar dan Yazid Bin Abu Muslim menjadi Gabenor wilayah. Bani tentera pembantu. Kerja ini merupakan kerja yang sulit dan rahsia dan memerlukan orang ikhlas dan jujur serta amanah. Sebagai contoh. Isfahan dan Tabaristan. Dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Jumlah tenteranya ialah 20. Kemudiannya. Mereka telah menjadi pegawai Jabatan Kewangan (Diwan al-Kharaj).000 orang. (2) menghukum kafir ke atas orang yang tidak menyertai Azariqah. Rusydayn dan Salim. ia dimonopoli oleh orang Arab dan tiada jawatan yang diberi kepada kaum Mawali. Dari segi Agama. Pemimpin yang lain bagi gerakan ini ialah Qatari Bin Fuja'ah. golongan Mawali tidak boleh berkahwin dengan perempuan Arab. Angkatan tenteranya diketuai oleh orang Arab Syria sama ada keturunan Yaman atau Qais. Khalid. tidak didaftar dan dibayar gaji. Mereka juga berkhidmat sebagai pengawal dan penjaga istana. Amir Binal-Harith dan Qatan (oleh Khalifah Yazid Bin al-Walid). Junah (oleh Khalifah Abdul Malik). Mereka berjaya menguasai Ahwaz. mereka dikatakan memainkan peranan penting. Tentera Arab didaftar dan dibayar gaji manakala tentera Mawali berkhidmat sebagai tentera infanteri. kaum Mawali tidka boleh solat bersama-sama kaum Arab sehinggalah beberapa buah masjid dibina khusus untuk Mawali. mereka juga menjadi pegawai Jabatan Urusetia (Diwan al-Khattam) yang bertanggungjawab mengecap surat rasmi kerajaan. gerakan ini berpindah ke Ahwaz dan Kirman dan berjaya memberi tentangan hebat kepada Ibn al-Zubayr. Tangan dan kaki mereka dicop dengan nama kampung supaya dapat dikesan. Kirman. Pernah dikatakan bahawa golongan Mawali ini diperintah untuk balik ke Kufah bagi mengusahakan pertanian. Mereka juga pernah menjadi pegawai Jabatan Perhubungan Awam (Diwan alRasa'il) seperti al-Laith Abi Ruqayyah. dan (3) mengharuskan rampasan harta benda orang yang mengingkari mereka. Gerakan Penentangan Bani Umayyah Gerakan Azariqah Gerakan ini dipimpin oleh Azraq Bin Nafi. Fars. Is muncul di Basrah pada 683 M berikutan dengan penyingkiran Ubaidullah Bin Ziyad dan kematian Khalifah Yazid I.tidak menerima ganjaran atau sara hidup yang tetap dalam perkhidmatan ketenteraan. ia sama dengan Azariqah iaitu menjatuhkan Bani Umayyah dan kuasa Ibn al-Zubayr. Dari segi ketenteraan. Sebagai contoh. Mereka dikehendaki membayar jizyah (cukai perlindungan) walaupun beragama Islam. Dari segi matlamatnya. Ia muncul serentak dengan Gerakan Azariqah. Maymun Bin Mihran menjadi Pengarah Jabatan Cukai di Jazirah oleh Umar dan Ubaidullah Bin Barray menjadi Pengarah Jabatan Cukai di Iraq oleh Muawiyah. Tuganya ialah menjaga keselamatan istana dan dibayar gaji setimpal dengan kerja yang dilakukan.

(c) tindakannya tidak direstui oleh Muhammad al-Hanafiyah. mereka mesti berjuang dan berkorban bagi menentang Bani Umayyah. Perbezaan ini berlaku dimana Azariqah mengamalkan konsep isti'rad (menghalalkan darah sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka) dan Najdiyah menganggap ia terlampau. Pembunuhan Husayn di Karbala menaikkan semangat mereka untuk menentang Muawiyah. Najdiyah menubuhkan komuniti sendiri. akhirnya berpecah. Mereka terdiri daripada kaum Badwi dan lebih bergiat dalam politik dan ketenteraan berbanding dengan teologi. Al-Mukhtar telah mengambil kesempatan ini untuk memperkukuhkan kedudukannya.dengan Azariqah tetapi disebabkan perbezaan ideologi. Golongan ini berasa berdosa dan bertaubat kerana tidak mempertahankan Husayn dan bagi menebus dosa. Perjuangan Syi'ah disambung baik oleh Mukhtar. Sebelum itu. Kaum Mawali menyokong al-Mukhtar kerana perasaan tidak puas hati terhadap pemerintahan Bani Umayyah yang bersifat perkauman Arab. (b) orang pertama menonjolkan jawatan Wazir yang tidak pernah dilakukan oleh Syi'ah. . Mereka tidak mewajibkan adanya Khalifah tetapi perlu mematuhi al-Quran. wujud golongan al-Tawwabun pimpinan Sulayman Bin Surad al-Khuza'i (pengikut Khalifah Ali yang setia). Golongan Najdiyah berpendapat bahawa mereka yang tidak sokong hanya boleh dikenakan kafir apabila mereka menentang. Berikutan peristiwa karbala. Perjuangan al-Mukhtar berbeza dengan kaum Syi'ah kerana (a) orang pertama memperjuangkan hak dan kedudukan Muhamamd al-Hanafiyah. dan (d) cuba memihak kaum Mawali menyebabkan kaum Syi'ah kecewa. kaum Syi'ah memperjuangkan hak dan kedudukan Husayn. mengamalkan al-Quran mengikut tafsiran mereka. Penentangan Kaum Syi'ah Penentangan bermula sejak zaman Muawiyah Bin Abu Sufian.

Armania dan Barbar. Yunani. Begitu juga bagi orang Arab yang lain . Kerajaan mencapai kegemilangan pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmum. Kebanyakan keturunan Negro. Wazir dan pembesar bukan Islam.mulai terlibat dalam urusan pentadbiran. gundik atau hamba abdi. Khalifah pertama Kerajaan Abbasiyah ialah al-Abbas al-Saffah. Turki. Kerajaan ini mengamalkan sistem berdasarkan sistem warisan.MASYARAKAT ISLAM ZAMAN ABBASIYAH Pengenalan Kerajaan Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 M.beristeri bangsa asing melalui sistem poligami. • • • • • • • • • • • . Zaman akhir . mengetuai golongan penyair. Sistem Perhambaan Semakin meluas. Slav. Zaman berikutnya . Kebanyakan digunakan oleh Khalifah. Ramai Khalifah beristeri berketurunan Parsi dan Turki.sebab: merebaknya sistem gundik yang berlebihan serta kealpaan yang mengikut hawa nafsu dan hidup yang lebih materialistik. Ciri-ciri Masyarakat Abbasiyah Semangat Fanatik Orang Arab Makin Luntur Sebab: tampuk pemerintahan dipengaruhi oleh bangsa asing. contoh isteri Khalifah al-Mahdi. Zubaidah. Kerajaan ini diperintah oleh 37 orang Khalifah dari tahun 750-1258 M. Pusat pemerintahannya di Kota Baghdad. al-Khayzurum dan isteri Harun al-Rasyid. terlibat dalam bidang intelektual dan kesenian. Diperolehi melalui paksaan atau tawaran perang atau dibeli. Adanya yang menyertai peperangan. Kedudukan Kaum Wanita Dikawal ketat pada awalnya.kedudukan jatuh ke paras yang rendah .

bangsawan. pelukis. (b) golongan bawahan petani. Permainan lain: memanah.ada yang dilantik menjadi Wazir dan pegawai tinggi dibenarkan menghantar pengembang agama ke China dan India.• Hamba perempuan yang masih perawan dijadikan penyanyi. Permainan catur diperkenalkan semasa Khalifah Harun al-Rasyid. berlumba kuda. Orang Kristin diberi layanan baik . pengembala. melontar lembing. panglima. penari atau gundik. pemahat dan golongan pemahat yang lain. Golongan Masyarakat 2 golongan utama: (a) golongan atasan . pembesar. sasterawan. saudagar. penduduk Zimmi. sarjana. • • • • • . polo. Sukan Berkembang pesat. memburu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful