De Schakel

Autorijschool
----------------------

WEST
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL
Voor praktijk
en theorie
Theoriecursus za. 15
en ma. 17 september
Tel. 06-53358672
37e jaargang no. 44
4 september 2012
In deze krant:
Pagina 6
Pagina 12
Dierenkruidenwinkel
Anined primeur
in Nederland
Team Kilian
flikt het weer !!!
Molenweg 65, 3181 AT Rozenburg, tel. 0181-213767
E-mailadres: arco@optieknouveau.nl
www.optieknouveau.nl
optometrist • contactlensspecialist
Verzekeringsoverzicht 2012
bril- en contactlensvergoedingen
Laat u niet misleiden door uw zorgverzekeraar! In de aanvullende verzekering bieden bijna
alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt soms de in-
druk gewekt dat u voor zo’n vergoeding enkel terecht kunt bij optiekketens. Niets is minder
waar. Iedere zorgverzekeraar geeft u, indien u het juiste
pakket hebt, een vergoeding op brillenglazen bij elke
opticiën, dus ook bij ons. En zo’n vergoeding kan zelfs
oplopen tot het volledige bedrag!
Misschien is het u weleens over-
komen, lopend of rijdend over
de Molenweg, je ziet daar twee
mooie villa’s, de ene is villa Ja-
coba, de ander Het Oude Jacht-
huis. Je zou er weleens binnen
willen gaan om een kijkje te
nemen. Vooral de prachtige tui-
nen die beide villa’s omringen
spreken tot de verbeelding.
Fijn dat er zoiets als Open Mo-
numentendag bestaat, nu is er de
mogelijkheid om in elk geval het
Oude Jachthuis te kunnen bewon-
deren. Wij kregen de gelegenheid,
alvast te komen kijken en de sfeer
van huis en tuin, op te snuiven. Ro-
nald Bakker, een van de bewoners,
is zo vriendelijk een rondleiding te
verzorgen. Vol ontzag kijk ik naar
de voorgevel, terwijl ik wacht tot
mijn gasheer de deur opent. Wan-
neer u tot degenen behoort die dit
Oude Jachthuis gaan bezoeken,
dan ontneem ik u niet graag het
plezier van zelf ontdekken. Een
indruk wil ik toch graag met u de-
len. De huidige bewoners hebben
het huis met eerbied voor zijn ge-
schiedenis gerestaureerd. De ka-
mers en gangen met hoog plafond
geven het een moderne, chique uit-
straling. De keuken is in landelijke
stijl ontworpen. Aan het huis een
mooie brede, overdekte veranda.
Vroeger was deze met draadglas
overdekt. Twee jaar geleden was
het glas onder een dikke sneeuw-
vracht bedolven. Bij de dooi die
daarop volgde ging de
boel glijden en 20cm
verijsde sneeuw was te
veel voor het draadglas,
het ging stuk. Door ste-
viger glas werd het ver-
vangen. Vanaf hier is er
een schitterend uitzicht
op de tuin, aangelegd
door mijn gastheer die
landschapsarchitect is.
Samen lopen wij de
kronkelpaadjes, belegd
met dennenschors en
begroeid met schattige
kleine cyclamen, onder
de hoge bomen door en
tussen bloeiende planten
waarvan ik er een groot
aantal nog nooit had ge-
zien.
Deze tuin is een lusthof
in mijn ogen. Hier schar-
relen kleine kippen, ze
richten weinig schade
aan. Genoten heb ik
ook van de twee vijvers.
De voortuin heeft een
geheimzinnige sfeer door de ma-
jestueuze rode beuk, een pracht-
exemplaar die de chalet beslist nog
meer ‘cachet’ geeft. Als de moge-
lijkheid zich voordoet, mag u mis-
schien wel even in de tuin kijken.
Het huis, gebouwd in 1889 bestond
vroeger uit één bouwlaag met kap.
De eerste bewoner, zo staat in de
notariële akte te lezen, was Klaas
Barendrecht. In 1902 kocht Carel
du Ry van Beest, woonachtig in
Den Haag het huis dat hij ging
gebruiken als zomer - en jacht-
huis. Op Rozenburg was het goed
fazanten en hazen schieten. Een
kleindochter van Carel is eens
bij de huidige bewoners langs ge-
weest. Zij vertelde dat het gezin
per koets, onder meeneming van
de theeketel, vanuit Den Haag
naar Rozenburg reisde en daar
drie maanden verbleef. Carel en
zijn vrouw Alexis kregen vier kin-
deren en met personeel en gasten
Open Monumentendag 2012 op 8 september
Het Oude Jachthuis Rozenburg
erbij werd het huis te klein. Carel
liet een woonlaag op zijn huis
zetten, waardoor het zijn uitein-
delijke chaletstijl uiterlijk kreeg.
Veel plezier beleefde Carel niet
meer aan het huis, hij overleed in
1909, het gezin kwam er niet vaak
meer. Vanaf 1914 woonde jachtop-
ziener van Alkemade in het huis.
In 1921 werd Het Oude Jachthuis
aan de weduwe van Pieter Moll
verkocht. Zij ging er met twee
dochters wonen. Jacob Moll, een
van de zoons, woonde er met zijn
gezin sinds 1939. Nadat hij was
overleden verkocht zijn zoon het
huis aan restaurateur de Winter uit
Rockanje. Daarna werden de heer
en mevrouw Lievaart eigenaars
van het pand. Zij verbouwden het
huis grondig. De erven Lievaart
verkochten het pand in 2000 aan
de huidige eigenaars.
Cornelia
Molendijk - van den Enden
SPAAR MEE VOOR
ENTREEKAARTEN
NOV
2012
ROZENBURG
Bij besteding van iedere
€10,- aan boodschappen
geen één maar twéé zegels!
Emmastraat 84-86, Rozenburg
maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
D
e
s
ig
n
:
S
fa

P
r
in
t
b
v
.
2
x
Deze week
sn
e
lle
r
sp
a
re
n
160000 160000
160000
Rommelmarkt
Immanuëlkerk
Zaterdag 29 september a.s van
08.00 tot 13.00 uur is er weer een
Rommelmarkt voor de Immanuë-
lkerk, in en om ‘de Hof’ aan de
Kerkweg te Rozenburg.
Zaterdag 29 september vanaf
klokslag 08.00 uur is er weer van
alles te koop o.a meubels, tuinstoe-
len en bedden op het plein voor de
kerk. Elektra volop keus koelkast,
tv’s, lampen, radio’s, strijkijzers
te veel om op te noemen. De kra-
men buiten met speelgoed, platen,
cd’s, potten en pannen, glaswerk,
bloempotten, schoenen en tassen,
schilderijen enz.
Zelfgemaakte kaarten ook al di-
verse kerstkaarten enz, enz en
voor degenen die later komen vin-
den trouwens ook nog genoeg van
hun gading, want de markt duurt
tot ongeveer 13.00 uur. Vergeet
vooral niet de boeken er is weer
voor elk wat wils. Terwijl u geniet
van een kopje koffie met cake kunt
u meedoen met het Rad van avon-
tuur en wie weet gaat u dan naar
huis met een van onze mooie prij-
zen. Ook is er een intekenvel met
als hoofdprijs de nieuwste Senseo,
bloemstuk enz. Voor de vele lief-
hebbers verkopen wij ook onze al
om bekende eigen gemaakte sa-
lade en erwtensoep, gelijk op te
eten of om lekker mee naar huis
te nemen. En vergeet vooral niet
om een mooi bloemstukje mee te
nemen. De opbrengst is voor het
onderhoud van de kerk. Vanaf
maandag 24 september zijn we
vanaf 09.00 uur alle dagen in De
Hof met de voorbereidingen bezig.
U kunt altijd nog iets brengen.
De Rommelmarktcommissie.
Historische wandeling
door Rozenburg
De Historische Vereniging Oud
Rozenburg organiseert op zaterdag
15 september een historische wan-
deling door Rozenburg. Vanaf de
Oudheidkamer aan de Molenweg is
er een mooie wandelroute uitgezet.
De route loopt langs diverse be-
zienswaardigheden waarover gids
Leo Boer zal vertellen. Het vertrek
is om 11.00 uur, de route duurt on-
geveer 1,5 uur. Na afloop kunt u
onder het genot van een kopje kof-
fie bijpraten in de Oudheidkamer
en de fototentoonstelling Het Vier-
kantje bezichtigen. Deelname aan
deze wandeling is gratis en geschied
op volgorde van aanmelding. Het
maximaal aantal deelnemers is 15
personen. Voor deze wandeling door
Rozenburg kunt u zich aanmelden
bij Leo Boer, tel. 0181-213958 (na
18.00 uur).
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 2
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN ALARMNUMMER .................. 1-1-2
NIET SPOEDEISEND ...0900-8844 (30 ct/min)
MELD- EN REGELKAMER
(alle luchtjes + geluidshinder) .......................
..............................................010 - 4.73.33.33
TEL. HULPDIENST .................... 0181 - 625952
S.O.S. TELEFONISCHE HULPDIENST
Tel. 0900 - 0767. Deze hulpverlening is 24
uur per dag bereikbaar voor een ieder die
behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek.
ALCOHOLPROBLEMEN
Bel A.A. voor hulp en informatie.
Tel. 0181 - 310094.
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Molenweg 20, 3181 AT, tel 0181 - 213354.
Dinsdag................................13.00 - 17.00 uur
Woensdag ............................10.00 - 17.00 uur
Vrijdag ................................ 13.00 - 20.00 uur
Zaterdag .............................. 11.00 - 13.00 uur
Algemeen maatschappelijk werk
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen 8.30
- 9.30 uur, in de Stadswinkel. U kunt u melden
bij het Wmo-loket.
Voor meer informatie kunt u bellen met
Careyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Spreekuur bouwinspecteur
Elke donderdag van 13.30 - 14.30 uur houdt
de bouw inspecteur spreekuur in de Stadswin-
kel. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Thuiszorgwinkel
P.J. Bliekstraat 4a, Spijkenisse.
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur.
Tel. 0181 - 679700.
Uitleen artikelen bestellen, Careyn komt het
aangevraagde thuis bezorgen, zoals krukken,
bedverhogers, rolstoelen, etc.
Bellen met tel. 088 - 1239988.
Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke
maandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van
Goyenstraat 2.
Voor meer informatie kunt u bellen met
Careyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
MOEDERS VOOR MOEDERS
Mevr. Tineke Bijl. Aletta Jacobskade 112,
3137 TC Vlaardingen. Tel. 010 - 4746665
PEUTERSPEELZALEN ROZENBURG
Voor inschrijfformulieren, inlichtingen en
aanmelden elke donderdagmiddag van 15.30
tot 16.30 uur. Gruttostraat 2, 3181 TC Rozen-
burg. Uw peuter mag pas opgegeven worden
met 1 jaar en 11 maanden.
CJG ROZENBURG
Jan van Goyenstraat 1, 3181 HE Rozenburg
Tel. 010 - 20 10 110
Inloopspreekuur, maandag: 13.00-14.00 uur.
STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS
Gastouderbureau Brielle, Anna Hoevestraat
4, 3232 VC Brielle, tel. 0181-414467
E-mail: gobbrielle@kov.humanitas.nl
Kinderdagverblijf Rozemarijke, Marijkeplein
13, 3181 GM Rozenburg, 0181-212512
Rayonkantoor Delta, Anna Hoevestraat 4,
3232 VC Brielle, tel. 0181-415880
E-mail:
rayonadministratieZH@kov.humanitas.nl
SPREEKUUR GASTOUDERBUREAU:
Dinsdag en donderdag van 09.00 tot
10.00 uur.
OMBUDSBUREAU GEMEENTEBELANGEN
RO ZEN BURG
Marjon McElligott, tel. 213512
DIERENAMBULANCE ............... 0181 - 659201
Stadswinkel .............................0181-488800
Meldpunt leefomgeving ...................... 14010
Jan van Goyenstraat 1
Openingstijden Stadswinkel
De stadswinkel is elke werkdag open van
8.30-12.30 uur en daarnaast op woensdag
van 13.30-15.30 uur en van 18.00-20.00 uur.
Wilt u direct geholpen worden? Bel dan voor
een afspraak bij de Stadswinkel voor de mid-
dag (maandag t/m donderdag).
INTERKERKELIJKE VLUCHTELINGEN OPVANG
ROZENBURG
Spreekuur voor vluchtelingen en asielzoe-
kers, tel. 212684.
Bij noodgevallen: 06 - 23087586.
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
in de zalen van de Ontmoetingskerk,
Konin ginnelaan 9.

VEERKAARTEN
Voor scholierenmaandkaarten kunt u on der
meer terecht bij de Stadswinkel.
GROF VUIL
Wordt op afroep bij u opgehaald na telefoni-
sche afspraak. IRADO, 010-2621000

STORINGEN
Storingen aan de Centrale Antenne Inrichting,
tel. 0900 - 1580.
BURO SOCIAAL RAADSLIEDEN
Stadswinkel Deelgemeente Rozenburg,
Jan van Goyenstraat 1
Geopend op donderdagochtend van 09.30 -
11.30 uur. Wij werken niet met afspraken.
WELFARE WERK RODE KRUIS
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
in het Dienstencentrum.
RODE KRUIS
Het Nederlandse Rode Kruis, District Voorne
Putten & Rozenburg.
Kantoor en secretariaat: St. Catharijnehof 19,
3231 XS Brielle. Tel.: 414334, fax 411159.
Openingstijden kantoor: ma., di., do., en
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Email: voorneputtenrozenburg@redcross.nl
Website: www.rodekruis.nl
FIOM ROTTERDAM
Regionale instelling voor maatschappelijke
hulp- verlening bij problemen n.a.v. zwanger-
schap en alleenstàand ouderschap. Wester-
singel 6. 3014 GM Rotterdam, tel 010 -
4366166.
Openings tij den: 09.00 - 17.30 uur.
REGIONAAL STEUNPUNT MANTELZORG
RIJNMOND ZUID
Centraal adres: Bliekstraat 4a,
3201 PL Spijkenisse, tel: 0181-679682
(ma t/m vrij: 09.00-16.00 uur)
www.steunpunt-mantelzorg.nl
Biedt ondersteuning aan mensen die zorgen
voor iemand uit hun naaste omgeving die
hulpbehoevend is door een beperking, aan-
doening of ouderdomsverschijnselen.
DE ZONNEBLOEM
Secr. Mevr. N.C. Brus, tel. 0181-216886.
ANIB BOND VAN GEHANDICAPTEN EN
ARBEIDSONGESCHIKTEN
Secretariaat afd. V.S.M. Klaas Katerstraat
128, 3119 LM Schiedam, tel. 010 - 4736303.
Telefonische informatie: woensdag 11.00 -
16.00 uur, tel.010 - 4736303. Spreekuur elke
woensdag van 11.00 - 16.00 uur.
Periode 1 april-1 oktober, iedere eerste
woensdag van de maand.
Contactadres: dhr. A. P. Slotboom,
Gruttostraat 51, 3181 TA Rozenburg,
tel. 0181 - 219302.
STICHTING GEHANDICAPTEN ROZENBURG
Het gehandicaptenplatform bestaat uit men-
sen met en zonder handicap en heeft als doel
het leven te verbeteren van mensen met (een)
beperking(en).
Secretaris Fanny Zuur, tel.: 0181-213252
(na 18.00 uur). Email: a.zuur2@chello.nl
CAREYN ZORG THUIS
Team Rozenburg Verpleging en Verzorging:
06-53429533 alle dagen tussen 7.30 uur en
17.00 uur of tel. 088-1239988.
PATIËNTEN/CONSUMENTEN PLATFORM
ZUIDHOLLANDSE EILANDEN (PCP-ZHE)
Belangenbehartiging van patiënten/consu-
menten in de gezondheidszorg, koepelorga-
nisaties voor patiëntenverenigingen.
Telefonisch bereikbaar: ma. t/m vr. van 9.00
tot 12.00 uur. Tel. 0181 - 624859, na 10-1-;95
tel. 0181 - 624859. Fax 0181 - 621157, na
10-1-’95 0181 - 621157. Adres: Zwanenhoek 2,
3201 HS Spijkenisse.
INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU
GEZONDHEIDS ZORG (IKG) RIJNMOND VAN
HET PATIËNTEN CONSUMENTEN PLATFORM
RIJNMOND
Voor vragen over de gezondheidszorg en de
maatschappelijke dienstverlening, onafhan-
kelijk advies, het melden van klachten en
voor hulp en ondersteuning bij klachten.
Postadres: Postbus 3033, 3101 EA Schiedam.
Tele.: 0181 - 626445
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.30
tot 12.00 uur.
Vrijwilligersorganisatie Unie Van Vrijwil-
ligers Rotterdam (UVV)
Voor vrijwilligerswerk in de zorg en bezoek
van kwetsbare ouderen, gehandicapten en
zieken thuis.
Oostzeedijk 60, 3063 BE Rotterdam
Tel. 010-4130877
info@uvvrotterdam.nl • www.uvvrotterdam.nl
De openingstijden van kantoor zijn:
Maandag t/m donderdag: ..... 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag: ................................. 9.00 - 15.00 uur
KRAAMZORG
Kraamzorg de Eilanden
Al meer dan 50 jaar één van de grootste aan-
bieders in de regio. Kraamzorg de Eilanden,
de eerste ISO 9002/HKZ gecertificeerde
kwaliteitskraamzorgorganisatie van Neder-
land, staat bekend om garantie van zorg en
hoge kwaliteit.
Bezoekadres: Vliet 8, Hellevoetsluis.
Telefoonnummer: 0181-391440. Fax: 0181-
325898.
Bevallingslijn: 0181-310000 (24 uur per dag
bereikbaar). www.Kraameiland.nl, info@
kraameiland.nl
KLACHTENLIJN VAN PRORAIL REGIO
Randstad Zuid 010-2824125. DCMR noteert
het alleen maar en stuurt het om de 4 weken
naar Prorail.
CZ ACTIEF IN GEZONDHEID
Voor al uw vragen, reisverzekering en indie-
nen van uw nota’s kunt u terecht bij ons mo-
biele kantoor: elke vrijdag van 15.00 tot 16.00
uur, hoek Molenweg/Jan van Goyenstraat.
OUDE BRILLEN
Oude brillen en hoorapparaten inleveren voor
De Derde Wereld bij Kruithof Optiek,
Raadhuisplein 2, Rozenburg.
Noteren
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE ROZENBURG
Immanuelkerk
Zondag 9 september
09.30 uur ds. T. Verbeek.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
ADVENTSKERK
9 september 2012
09.30 uur geen opgave ontvangen.
17.00 uur geen opgave ontvangen.
VRIJMETSELARIJ
Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle.
Inl.: tel. 0181-413911
b.g.g. 06-53485507.
KERK VAN DE NAZARENER
ROTTERDAM-ZUID
Carnissesingel 240
Wekelijkse zondagdienst:
10.00 uur.
Zondagsschool en kinderopvang
aanwezig. Info: 010-4817847 of
rotterdam@nazarene.nl.
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT)
Emmastraat 75
Zondag 9 september
09.30 uur ds. R. J. Blok, viering
HA.
16.30 uur ds. A. van Groos.
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Jan Tooropstraat 5
Zaterdag 8 september
19.00 uur H. Eucharistieviering
met samenzang.
MARANATHAKERK
Evangelische Gemeente
Maranatha
G.A. Brederolaan 49,
tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in be-
weging: ongedwongen, eigentijds,
laagdrempelig en enthousiast.
Een plek waar iedereen zich thuis
mag voelen en waar mensen van-
uit Gods liefde hoop en herstel
ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je
van harte welkom.
Voor de basisschoolkinderen
groep 1 t/m 8 is er een eigentijds
programma. Ook voor de kleintjes
onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis
13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15:00 u. Open Huis
Donderdag
14.00-15.30 u. Senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Zondag 9 september
10.00 uur dienst o.l.v Majoors van
Beijnum
U bent van harte welkom.
Inl. 010/5912715
JEHOVAH’S GETUIGEN
Koninkrijkszaal te Brielle, Cop-
pelstock-
Straat 33
Zaterdag 8 september 2012
17.30 uur: Openbare lezing
Hoe het kwade met het goede over-
winnen
18.05 uur Wachttorenstudie:
Dien de God van vrijheid
KERK VAN DE NAZARENER
VLAARDINGEN
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010- 4748419
9 september
9.30 uur ds. Ed Meenderink -Kin-
deropvang t/m groep 7 + Rock So-
lid groep 8 t/m 3e jaar VO
11.30 uur ds. Ed Meenderink
AVOND- EN WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Voor spoedeisende hulp buiten
kantooruren is bereikbaar de
huisartsenpost Ru waard, telefoon-
nummer 0181-627055
Dit geldt voor alle doordeweekse
dagen vanaf 17.00 uur, de weeken-
den en de erkende feestdagen.
De huisartsenpost bevindt zich
op het terrein van het Ruwaard
van Puttenziekenhuis, maar men
wordt dringend verzocht eerst
telefonisch contact op te nemen,
uiteraard alleen bij urgente/spoed-
eisende zaken die niet kunnen
wachten tot de eigen huisarts weer
beschikbaar is.
WEEKDIENST APOTHEEK
Openingstijden Kringapotheek
Rozenburg: maandag t/m vrijdag
08.30-18.00 uur
Zaterdag 10.30-12.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Buiten deze openingstijden kunt u
voor spoedgevallen terecht bij:
Apotheek Hof v. Putten, Do-
naulaan 2, Spijkenisse, tel. 622188.
Apotheek Blankenburg
Blankenburg 1, Rozenburg, tel.
0181-276570
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00-18.00
uur
Zaterdag 10.00-13.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Buiten onze openingstijden kunt u
voor spoedgevallen terecht bij:
Apotheek Hof van Putten, Do-
naulaan 2, Spijkenisse, tel. 0181-
622188.
WEEKENDDIENST
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Rozenburg-
Zuidland, (Rozenburg: Narcis-
senstraat 1). Tel. Rozenburg 0181-
214045.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
Mevr. C. v. Geel, tel. 0181-214646.
WEEKENDIENST
TANDARTSEN
Voor spoedgevallen, nabloedin-
gen en informatie, kunt u bellen:
0900-7773222.
Dit is het weekenddienstnummer
van de tandartsenkring Hellevoet-
sluis, Brielle, Westvoorne en Ro-
zenburg.
BEREIKBAARHEID CAREYN
Sinds januari 2011 worden uw
verpleegartikelen gratis thuisbe-
zorgd. Dit geldt voor alle AWBZ
hulpmiddelen, van krukken tot
hoog/laagbedden en postoelen. U
Kerk- en weekenddiensten
belt hiervoor naar Vitaalgroep (tel.
088 123 99 30) in Spijkenisse. Ca-
reyn Het Baken fungeert hiermee
niet langer meer als uitleenloket.

Inloopspreekuur Ouder- en Kind-
zorg, elke maandag tussen 13.00
en 14.00 uur, Jan van Goyenstraat
2.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Careyn Contact 088-1239988
(lokaal tarief).
Algemeen Maatschappelijk
Werk
Inloopspreekuur, elke donderdag
tussen 09.00-10.00 uur, in het ge-
meentehuis. U kunt u melden bij
het Wmo-loket.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Careyn Contact 088-1239988
(lokaal tarief).
Tweede Kans
bereid zich voor
op de winter
Het is druk in Tweede Kans, de
kleding winkel van voedselbank.
We krijgen steeds veel kleding bin-
nen. Ook al gaan we er van uit dat
de kleding die men afgeeft, schoon
en heel is kijken onze vrijwilligers
alle kleding na, op alle knopen en
of de rits nog werkt bijvoorbeeld.
Als de kleding schoon en heel is
wordt het in de kledingrekken ge-
hangen. Op de prijslijsten die in de
winkel hangen kunt u zien wat het
kledingstuk dat u gezien heeft en
naar uw zin is, kost. Ons aanbod
is zeer divers, Zo hebben we heel
veel dameskleding, maar ook he-
ren kostuums, overhemden, strop-
dassen, kinderkleding, schoenen,
en zelfs speelgoed zoals knuffels.
De afgelopen maand hebben we
zomerkleding nog via een leuke
actie zoveel mogelijk proberen te
verkopen . En nu is het de hoogste
tijd om de zomerkleding die in de
winkel hangt te verruilen voor de
winterkleding. Onze klanten we-
ten het inmiddels; elke maand heb-
ben we een andere actie. Tijdens
het verwisselen van de zomerkle-
ding naar de winter kleding, doen
we nu alle spijker-
kleding in een aanbieding; in de
maand september: alle spijkerkle-
ding halve prijs ! Natuurlijk kunt u
als u toch aan het zoeken bent naar
de juiste maat spijkerbroek, ook al-
vast kijken of er tussen de andere
kleding iets van uw gading bij zit.
EN……als u zin heeft in een kopje
koffie gaat u gewoon gezellig even
aan de koffietafel zitten. U kunt ons
vinden aan de Elzenlaan 14 maar
dan aan de achterkant van het ge-
bouw, via het voetpad Smalle Veer
te bereiken. Iedereen is van harte
welkom tijdens onze openinguren
op dinsdag en woensdag morgen
van 09.00 tot 12.00 uur en op vrij-
dag van 11.00 uur tot 15.00 uur.
Binnenkort hopen we ook op don-
derdagavond open te kunnen. We
houden u hierover op de hoogte.
Tijdens onze openingsuren kunt u
ook kleding inleveren. U bent van
harte welkom!
Uitnodiging

Het zijn de gunstbewijzen des
Heren, dat wij niet omgekomen
zijn, want Zijn barmhartighe-
den houden niet op Elke mor-
gen zijn zij nieuw, groot is Uw
trouw .

Klaagliederen 3:22 en 23
Dinsdagavond 11 sept. om
20,00 uur bent u weer van harte
welkom
in Het muziektheater de Ont-
moeting, Koninginnelaan 9 te
Rozenburg (zij-ingang)
Deze avond zal voor u spreken
dhr.Adri Bos.

Adri en Lies Bos een echtpaar
dat leeft vanuit en door de liefde
van Jezus , en die Zijn opdracht
handen en voeten geeft. Door
Zijn evangelie te verkondigen
in binnen- en buitenland door
woord en daad. Een evangelie
dat gepaard gaat met wonderen
en tekenen.

De toegang is vrij, wel is er een
collecte.

Inl: Hagar Groenewegen
06 40140423
Jessica ter Horst
06 41996840
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 3
FAMILIE BERICHTEN
CHARON Uitvaartverzorging
Verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie.
In alle rust. In stijl.
Uitvaartleiders: Ab en Else
Tel. 0181- 635811
E-mail: charon@chello.nl
www.charonuitvaartverzorging.nl
Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste ge legenheid
om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat
iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen,
houden de uitvaart verzorgers van Meenhuis rekening met al
uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die
u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.
U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl
Uitvaartzorg
in de
regio
Rijnmond
Kantoor H.I. Ambacht
Langeweg 5
3343 LD H.I. Ambacht
Tel. 078 – 681 96 74
Fax. 078 – 681 55 98
www.meenhuis.nl
Kantoor Rotterdam
Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73,
3078 KJ Rotterdam
Tel. 010 – 483 82 67
Fax. 010 – 479 35 25
Kantoor Rozenburg
Rouwcentrum De Uytvaert
Welgelegen 1a
3181 DV Rozenburg
Tel. 0181 – 214 424
Fax. 0181 – 219 765
*Diabetische voet
*Reumatische voet
*Praktijk begane grond
Maar nu ook gelnagels
(French pedicure)
0181-770220
Uw voeten onze zorg!
Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:


Marcus van der Stel
Zuidererf 26
3181 JE Rozenburg
Tel. 0181 - 751464 / Mob. 06 - 14670460
m.vanderstel@klussenier.nl, www.klussenier.nl
Renovatie - Onderhoud - Tegelwerk
Badkamers - Verbouwen - Timmerwerk
Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor
op bedrijventerrein ‘de Pothof’ in Rozenburg.
TE HUUR
Op 2 minuten van de A15, dus snel in uw werkgebied als dit de Botlek en/of Europoort
is, hebben wij een praktische bedrijfsruimte te huur van ca. 140 m
2
met overheaddeur
van ca. 3 x 3 meter. Meterkast en toiletruimten en trapopgang in de entree op de begane
grond. De hal zelf is ca. 120 m
2
. Op de etage is een overloop met kantoorruimte met
pantry van ca. 25 m
2
en een kamer van ca. 12 m
2
met toegang tot een bergvloer van
ca.15 m
2
. De hal zelf is ca. 7 meter hoog met lichtstraat en blower.
Het kantoor is voorzien van CV. Voor het pand is een strook van 5 meter voor eigen
parkeergelegenheid.
Oplevering vrijwel direct.
Huurprijs € 1595,- p/mnd. (excl. BTW)
Raadhuisplein 16, 3181 CG ROZENBURG 0181-219339
Meer informatie over deze woning vindt u op www.riekevastgoed.nl
16 SEPTEMBER:
GROTE
ROMMELMARKT
in de OLYMPIAHAL in
Maassluis kr.hr. v.a. €25,-
Vol=Vol - Entree €2,50
MdV evenementen 06-41010900
Dames- Herenkapsalon
Haarkleurspecialist
Molenweg 15, 3181 AT Rozenburg Telefoon: 0181-213183
Wat was je sterk en arbeidzaam,
steeds heb je voor ieder klaargestaan.
Flink was je, je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je dat ook wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet zo’n pijn.
Het verdriet is te groot om de juiste woorden te
vinden voor dit afscheid van mijn lieve man, onze
vader en opa
Frederik Karel Tholens
- Frits -
in de leeftijd van 75 jaar.
Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinneringen.
Jo
Saskia en Jaap
Mark en Kim
Erwin en Inge
Frits en Ely
Melanie en Mats
Rick
Justin
Macho U
1 september 2012
Kruisbessendreef 6
3181 PS Rozenburg
Correspondentie-adres:
S. ten Hoeve, Lijsterbeslaan 2,
3181 BM Rozenburg.
Er is een afscheidsplechtigheid op vrijdag 7 septem-
ber om 14.00 uur in uitvaartcentrum ‘De Uytvaert’,
Welgelegen 1a te Rozenburg.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
naastgelegen begraafplaats aan de Molenweg.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in voornoemd uitvaartcentrum.

Geen bloemen
Makelaardij
Hypotheken
Taxaties
Verzekeringen
Molenweg 23, Rozenburg
Telefoon (0181) 218182
E-mail: info@emmastaete.nl
Internet: www.emmastaete.nl
SCHERPE VRAAGPRIJZEN!
WIJ HEBBEN OOK DIVERSE GARAGES TE KOOP
Goudenregenstraat 11, ROZENBURG
Goed onderhouden 3/4 kamer hoekappartement.
Badkamer met ligbad en v.w. Doorgebroken
woonkamer (ca. 9,30 m * 4,00/2,90 m) met
royale keuken met apparatuur. 2 slaapkamers.
De woning is v.v. een moderne laminaatvloer.
Kunststof kozijnen met dubbel glas. Ligging op
loopafstand van het centrum. Zo te betrekken.
Vraagprijs € 112.500,- k.k.
GOUDENREGENSTRAAT 4, ROZENBURG
Ruime eengezinswoning, diepe voor- en
achtertuin. Uitbouw achterzijde, vaste trap
naar zolder met nokverhoging over de
gehele breedte. Royale woonkamer, een luxe
keuken met apparatuur. 5 slaapkamers. De
woning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen
en dubbel glas. Complete eengezinswoning met
diverse extra’s voor een zeer gunstige prijs.
Vraagprijs € 152.500,- k.k.
LEKSTRAAT 30, ROZENBURG
Royale hoekwoning met mogelijkheid voor
garage. Vernieuwd entree, L-vormige woon-
kamer, royale keuken met apparatuur en
uitbouw aan de achterzijde, 2 slaapkmrs
(voorheen 3), 2e toilet aanwezig, nette badkmr.
2e et: grote slaap-/hobbykmr met dakkapel.
Kunststof koz./dubbel glas. Rolluiken aanwezig.
Extra grote berging met mogelijkheid voor
het aanleggen van een garage. Zo te betrekken.
Vraagprijs € 169.500,- k.k.
MEER FOTO’S OP WWW.EMMASTAETE.NL
TE KOOP: 23 versnellin-
gen mountainbike (heren),
met nieuwe banden en
voorzien van nieuwe trap-
as lagers. Met o.a. bidon.
Vraagprijs: € 125,-.
Telefoon: 0181-219512/
06-27077639.
VERLOREN: bos sleutels
met sleutelhanger van Car
Net. Vermoedelijk omgeving
Rivierenlaan. Gaarne telefo-
nisch contact: 06-23148888.
TE KOOP: 4-takt scooter,
rijd prima, is geen schoon-
heid maar daar is de prijs
ook naar. Zuinig en ide-
aal voor bv. naar het werk.
Vraagprijs € 275,-. Tel.:
0181-219512/ 06-27077639.
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 4
Agenda commissie Bestuur Veiligheid en
Buitenruimte (BVB)
Datum: donderdag 13 september 2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, deelgemeentehuis Rozenburg, Jan van
Goyenstraat 1
De concept-agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Presentatie en bespreking Promotieplan Rozenburg
4. Spreekrecht publiek
Inwoners van de deelgemeente Rozenburg kunnen inspreken
over de onderwerpen die het werkterrein van de commissie
betreffen. Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich
voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier
5. Vaststelling verslag commissie BVB d.d. 7 juni 2012
6. toezeggingenlijst
7. Ingekomen stukken
8. Burgerparticipatie in Rozenburg
9. Verordening Burgerinitiatief deelgemeente Rozenburg 2012
10. Reglement van orde deelraadscommissies deelgemeente
Rozenburg
11. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werk-
zaamheden van de raad van de Deelgemeente Rozenburg
12. Stand van zaken Bestuurlijk Model Rotterdam na 2014
13. Rondvraag
De stukken liggen ter inzage in het deelgemeentehuis en
zijn ook te vinden op de website van de deelgemeente
onder het kopje Politiek en Bestuur
Agenda commissie Welzijn
Datum: dinsdag 11 september 2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, deelgemeentehuis Rozenburg, Jan van
Goyenstraat 1
De concept-agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht publiek
Inwoners van de deelgemeente Rozenburg kunnen inspreken
over de onderwerpen die het werkterrein van de commissie
betreffen. Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich
voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier
4. Vaststelling verslag d.d. 5 juni 2012
5. Toezeggingenlijst portefeuillehouders
6. Ingekomen stukken
7. Evenementenbeleid
8. Rondvraag
9. Sluiting
De stukken liggen ter inzage in het deelgemeentehuis en
zijn ook te vinden op de website van de deelgemeente
onder het kopje Politiek en Bestuur
Agenda commissie Financiën
en Economie (F&E)
Datum: dinsdag 11 september 2012
Aanvang: 21.30 uur
Locatie: raadzaal, deelgemeentehuis Rozenburg, Jan van
Goyenstraat 1
De concept-agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht publiek
Inwoners van de deelgemeente Rozenburg kunnen inspreken
over de onderwerpen die het werkterrein van de commissie
betreffen. Belangstellenden voor het spreekrecht dienen zich
voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de griffier
4. Vaststelling verslag commissie Financiën en Economie
d.d. 6 juni 2012
5. toezeggingenlijst portefeuillehouders
6. Ingekomen stukken
7. Stand van zaken Masterplan Raadhuisplein
8. Kadernota 2013 Rozenburg
9. Rondvraag
10. Sluiting
De stukken liggen ter inzage in het deelgemeentehuis en
zijn ook te vinden op de website van de deelgemeente
onder het kopje Politiek en Bestuur
Deelgemeenteberichten
week 36, 2012
WMO loket gesloten
in verband met vakantie
Het WMO loket aan de Jan van Goyenstraat in Rozen-
burg is in verband met vakantie gesloten op maandag 3
september en maandag 10 september. Op de woensda-
gen is het WMO loket wel geopend van 9.00 – 12.00 uur.
Bent u cliënt in Rozenburg? Dan kunt u ook informatie
vinden en aanvragen digitaal regelen via de website
www.rotterdam.nl/wmo.
Elke eerste woensdag van de maand
hiphopworkshop
Het Rotterdams Hiphophuis geeft elke eerste woens-
dagavond van de maand in jongerencentrum Chill Out
aan de Molenweg in Rozenburg een hiphopworkshop.
De eerste na de zomervakantie is op woensdagavond 5
september om 19.30 uur. De deelname is gratis.
Rozenburgse Uitmarkt
Op zaterdag 15 september wordt de tweede Rozenburg-
se Uitmarkt georganiseerd. Van 11.00 tot 23.00 uur kunt
u op verschillende locaties in Rozenburg genieten van
optredens, de kunstmarkt, inloop-workshops en wordt
er teruggeblikt op de succesvolle voorstelling ‘Uit je Klei
Getrokken’. Als klap op de vuurpijl trekt van 13..00 tot
15.00 uur een spectaculaire Chinese Leeuwenshow langs
de locaties.
Helikoptervluchten
Het Educatief Informatie Centrum (EIC) aan de Noord-
zeeweg 6 organiseert op zaterdag 8 september 2012 he-
likoptervluchten in het kader van de Wereldhavendagen.
Voor eventuele meldingen van overlast kunt u contact
opnemen met de DCMR via telefoonnummer 0888 - 333
555 of via het milieuklachtenformulier op de website
www.dcmr.nl.
GGD Rotterdam-Rijnmond start
grootschalig gezondheidsonderzoek
Vrijdag 7 september start de GGD Rotterdam-Rijnmond
een grootschalig gezondheidsonderzoek onder de inwo-
ners van de regio Rotterdam-Rijnmond. Ruim 76.000 per-
sonen van 17 jaar en ouder ontvangen een uitnodiging om
een vragenlijst in te vullen met vragen over gezondheid,
leefgewoonten en woonomgeving. Dit onderzoek wordt
eens in de vier jaar uitgevoerd en geeft gemeenten inzicht
in hoe het met de gezondheid van hun inwoners is gesteld.
Het onderzoek wordt niet alleen in de regio Rotterdam-
Rijnmond uitgevoerd. Ook in de rest van Nederland wordt
door GGD ‘en een gezondheidsonderzoek uitgevoerd in
opdracht van de gemeenten. Gemeenten zijn wettelijk
verplicht de gezondheid van hun inwoners in kaart te
brengen.
Deelnemers kunnen de vragenlijst digitaal of op papier
invullen. De namen en adressen van genodigden zijn
willekeurig geselecteerd uit het bevolkingsregister. De
gegevens uit het onderzoek vormen een belangrijke basis
voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid en
het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het
welzijn van inwoners te verbeteren. Het onderzoek geeft
bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: Passen de
voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond
mogelijk te leven? Zijn er veranderingen in gezondheid
of leefstijl in vergelijking met het onderzoek van vier jaar
geleden? Komen er in onze regio problemen voor die
groter zijn dan elders in het land? De resultaten worden in
2013 gepubliceerd.
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op
www.ggd.rotterdam.nl
Algemene berichten
Politiek en bestuur
Aanvragen omgevingsvergunning
Zie ook www.rotterdam.nl/bekendmakingen. Het dagelijks
bestuur van de deelgemeente Rozenburg maakt bekend dat
tot en met 30 augustus 2012 voor de navolgende percelen
aanvragen voor omgevingsvergunning zijn ingediend (art. 2.1
en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):
Bouwen:
Botterhof 16, 3181NV, omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (datum
aanvraag 23-08-2012, dossiernummer OMV.12.08.00221)
Irenestraat 14, 3181GG, omgevingsvergunning voor het
plaat sen van een nokverhogende dakkapel aan de achterzij-
de van de woning (datum aanvraag 23-08-2012, dossiernum-
mer OMV.12.08.00231)
Molenweg 159, 3181AW, omgevingsvergunning voor het bou-
wen van een nieuwe schuur en schutting. De schuur over de
hele breedte van de tuin. De schutting over de hele lengte
van de tuin tussen woonhuis en nieuwe schuur. (aanvraag-
datum 24-08-2012, dossiernummer OMV.12.08.00238)
Verlenging termijn aanvragen
omgevingsvergunning
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg maakt
bekend dat de termijn waarop op onderstaande aanvragen
omgevingsvergunning wordt besloten met zes weken is
verlengd. Binnen 14 weken na de aanvraagdatum aanvraag
zal dus worden besloten op de aanvragen.
Bouwen:
Noordzeeweg 3, Landtong, omgevingsvergunning voor
het verplaatsen van een bestaand gebouw(en) naar een
nieuwe locatie (aanvraagdatum 08-05-2012, dossiernummer
OMV.12.05.00119)
Bezwaar
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij: Servicedienst Gemeente Rotterdam, Juridische
Diensten, t.a.v. het dagelijks bestuur van de deelgemeente
Rozenburg, Postbus 1011, 3000 BA in Rotterdam. De termijn
van zes weken begint op de dag ná de datum waarop dit
besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht;
- De gronden van het bezwaar.
Verder kunt u bij onverwijlde spoed een verzoek tot een
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Post-
bus 50951, 3007 BM in Rotterdam. Een dergelijk verzoek
kunt u alleen indienen, als u ook bezwaar hebt gemaakt. U
moet bij uw verzoek aan de Rechtbank ook een afschrift van
het bezwaarschrift overleggen.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal
bij de Rechtbank in Rotterdam indienen. Dit kunt u doen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bekendmakingen
Deelgemeenteberichten

4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 5
Contactgegevens deelgemeente Rozenburg:
Jan van Goyenstraat 1, 3181 HR Rozenburg
t. 0181 - 48 88 00, e. inforozenburg@rotterdam.nl
i. www.rotterdam.nl/rozenburg
Contactgegevens stadswinkel Rozenburg:
Jan van Goyenstraat 1, bel voor een afspraak naar
t. 14010, of ga naar de website www.rotterdam/mijnloket
of kom langs bij de receptie in de stadswinkel.
Colofon
Deze deelgemeenteberichten worden wekelijks verzorgd door de deelgemeente Rozenburg.
Evenementenbeleid Rozenburg
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Rozenburg heeft
een evenementenbeleid opgesteld. Voordat het nieuwe beleid
definitief wordt vastgesteld en in werking treedt, is er een
inspraakronde.
Inwoners van Rozenburg of andere belanghebbenden kunnen
een officiële reactie (zienswijze) indienen door een e-mail te
sturen naar inforozenburg@rotterdam.nl of per post door
een brief te sturen naar: Deelgemeente Rozenburg, T.a.v. het
dagelijks bestuur, Postbus 1023, 3180 AA Rozenburg.
In uw reactie dient u te vermelden:
- dat het een reactie op het evenementenbeleid betreft
- uw naam en adres
- datum van indiening zienswijze
- uw reactie en motivering
Het concept evenementenbeleid ligt tot en met 11 september
2012 ter inzage bij de receptie in de stadswinkel en het is via
de website www.rotterdam.nl/evenementenbeleiddeelgemeen-
teRozenburg te downloaden.
Uw zienswijze dient uiterlijk 11 september door het dage-
lijks bestuur ontvangen te zijn. Op 12 september worden de
reacties geïnventariseerd en mogelijk meegenomen in het
definitieve evenementenbeleid. Het evenementenbeleid wordt
na vaststelling op de website van de deelgemeente Rozenburg
gepubliceerd.
Tentoonstelling ontwerpen
Multifunctioneel Centrum Rozenburg
Vanaf donderdag 6 tot en met donderdag 20 september
kunt u vijf ontwerpen bekijken voor het Multifunctioneel
Centrum in de hal van het deelgemeentehuis Rozenburg.
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente is benieuwd
naar uw reactie. U kunt dit op het aanwezige formulier aan-
geven en deze achterlaten in de verzamelbus. De reacties
worden meegenomen in de bespreking van de ontwerpen
door de gunningscommissie, maar zijn niet doorslaggevend
voor de uiteindelijke gunning.
Deelgemeenteberichten
Voor het nieuwe Aglow
seizoen!!! U en jij ook???
Na een zomerstop is het dan al-
weer zover, we gaanbeginnen aan
een nieuw seizoen.
We openen datop een hele bijzon-
dere manier.
Dus kom allemaal op woensdag 5
september naar deeerstemaande-
lijkse bijeenkomst, die gehouden
wordt in “De Leliehoeve”, Zand-
weg 16 te Rozenburg.
Deze ochtend zal HennyLoppe
voor ons spreken, inmiddels een
bekendein Rozenburg.
Henny is een vrouw die dicht bij
de vrouwen staat, door de vele si-
tuaties die zij meegemaakt heeft in
haar leven.
Een vrouw dus met een bewogen
hart voor God en mensen.
Wij beginnen om 9.45 en vanaf
9.15 staat de koffie/thee klaar.
De toegang is gratis, wel zal er een
collecte gehouden worden.
U /jij bent van harte uitgenodigd
voor deze ochtend.
De boodschap van aglow is geba-
seerd op Jesaja 61
Brengen van goed nieuws
Opbeuren van wie de moed ver-
loren heeft
Troosten wie verdriet heeft.
Zit u met vervoer of heeft u vragen,
bel dan even naar:
Jannie Mabelis, tel. 0181 215924.
Kijk ookeens op www.aglow.nl
Het Aglow Team
Wij staan in de startblokken
Niet alleen in het centrum
van Rotterdam, ook op
de Landtong Rozenburg
worden komend week-
end - 7, 8 en 9 september
- de Wereldhavendagen
gevierd. De havenexpo-
sitie van EIC Mainport
Rotterdam is het centrum
van de feestelijkheden
met veel muziek en dans.
Er zit muziek in de ha-
ven, zo luidt dit jaar het
thema van de Wereldha-
vendagen. Ook bezoekers
van EIC Mainport zullen
dat merken. Er is volop
live muziek: zowel van
het shantykoor Albatros
als van het kinderkoor Il
Coro. Ook de Rozenburg-
se harmonie UDI en de
harmonie De Volharding
uit Oostvoorne verzorgen
optredens. Showdance en
andere dansdemonstraties wor-
den (op zaterdag) verzorgd door
jeugdleden van EllisSport. Wie
het EIC bezoekt kan op de haven-
tentoonstelling van alles doen: een
binnenvaartschip, een patrouille-
boot of een havenkraan besturen
bijvoorbeeld. Nieuw op de expo-
sitie is een heuse mini-raffinaderij
waar je je even procesoperator
kunt voelen achter een controle-
paneel. In de spiksplinternieuwe
DCMR-bus kunnen bezoekers via
een hippe game ervaren hoe de
Rijnmondse milieudienst werkt.
In het EIC-laboratorium kunnen
jongeren zelf een energiedrankje
fabriceren en de allerkleinsten bel-
lenblaas maken (tegen een kleine
vergoeding).
Op het buitenterrein pal voor het
EIC geeft de gezamenlijke brand-
weer spectaculaire blusdemonstra-
ties en kun je (bij goed vliegweer)
een plaatsje reserveren in een heli-
kopter om de haven vanuit de lucht
te bekijken (alleen op zaterdag).
Ook is er een stoer voetbal spring-
kussen. Het terrein voor het EIC
gaat binnen afzienbare tijd op de
schop. Dit vanwege de herinrich-
ting van de Landtong Rozenburg.
Er komt een uitzichttoren, een eve-
nemententerrein, nieuwe paarden-
weides en fiets- en wandelpaden.
Een maquette op het EIC geeft een
indruk hoe het er allemaal uit komt
te zien.
Meer programma-info over het
Wereldhavenweekend is te zien
op www.eic-mainport.nl. Het EIC
ligt op de Landtong Rozenburg aan
de Noordzeeweg 6, havennummer
5325 en vanaf de veerpont Rozen-
burg-Maassluis ook bereikbaar via
het fiets-wandelpad langs de Nieu-
we Waterweg. Open op 7, 8 en 9
september van 10.00 – 17.30 uur.
Brandweerdemo’s en laboratoriumproefjes tijdens Wereldhavendagen
Volop muziek en dans op Havenexpositie EIC Mainport
Marit Klaassen
en Leo Kerklaan
geven deskundig
wijnadvies
Vandaag betreed ik de winkel van
Plus, niet voor boodschappen, maar
voor de afspraak die ik met mevrouw
Marit Klaassen heb. Zij behaalde
onlangs, samen met Leo Kerklaan,
het diploma wijnadviseurWSET le-
vel 2. Al eerder deed ze, samen met
vijf medewerkers uit de zaak, de ba-
siscursus wijn in 2010.
Marit vertelt met plezier: Bierdrin-
kers waren dat, die jongens. Toch
vonden ze de cursus erg leuk. De
vervolgopleiding, verzorgd door
Wine Business school, werd ge-
volgd door Marit en Leo. Ze kre-
gen les van niemand minder dan
Frank Smulders. Van mensen zoals
hij, zijn er maar tien wereldwijd.
Zeventig ondernemers volgden de
cursus. De eerste cursus bestond
uit zes bijeenkomsten en een oogst
wijnreisje in Frankrijk. Elke bij-
eenkomst had een proeverij, dan
werden er negen soorten geproefd,
zoals een Chardonnay uit Chili, of
en Pinot Noir uit of Frankrijk.
In de vervolgopleiding werden de
kandidaten getest: blind proeven.
Ze gingen steeds naar een andere
locatie, bijvoorbeeld een Neder-
landse wijngaard, een wijnboer-
derij, een kookstudio, om wijn met
gerechten te leren combineren.
Nederlandse wijnen verkoopt Plus
dus ook. Drie supermarkt winkels
verkopen wijngaard gemaakte jon-
ge wijn. Zó ontzettend leuk von-
den Marit en Leo het, na een pittig
examen zijn ze beiden geslaagd.
Marit en Leo hebben dus hun wijn-
certificaat, zij kunnen in de win-
kel op deskundige wijze klanten
adviseren. Vanaf drie september
zijn er drie terugkomdagen. In de
winkel staat nu een mooie display,
hierop de nieuwste wijn van Cha-
teau de ‘l Horte. Dat is een klein
Frans bedrijfje, daar worden de
druiven hand geplukt en gebotteld.
Marit heeft van de wijncursussen
de smaak te pakken gekregen, zij
gaat zich nog verder bekwamen.
Beiden van harte proficiat!
Cornelia
Molendijk - van den Enden
Ruim 215 km wandelplezier

Voorne-Putten-Rozenburg heeft
er een prachtige wandelroute bij.
Deze wandelroute is 13,5 km
lang, bewegwijzerd, grotendeels
geasfalteerd en voert langs mooie
vergezichten en cultuurhistorische
bezienswaardigheden rondom
Heenvliet. Het Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg heeft
voor de realisatie gezorgd.

Het pad ligt in het noorden op Voor-
ne-Putten en is op meerdere punten
te starten. Het algemene startpunt
is bij ruïne Ravesteyn in Heenvliet
en sluit aan op het Bernissepad en
het Voornepad. Ideaal voor de lan-
ge en korte afstandwandelaar.
Wandelroutenetwerk is klaar
Met deze laatste route is de serie
compleet. In het kader van het
project ‘Wandelplan Voorne-
Putten-Rozenburg 2003’, van het
Masterplan Recreatie & Toerisme
VPR zijn de volgende routes ge-
realiseerd: Voornepad, Bernisse-
pad, Landgoederenpad, Biertpad,
Puttenpad, Rozenburgpad, Stry-
pepad en de route rondom Polder
Heenvliet.
Wandelroutefolder
Ter kennismaking is eenmalig een
gratis folder uitgebracht met een
kaartje. Deze is vanaf 6 september
voor iedereen verkrijgbaar bij de
VVV Zuid-Hollandse eilanden.
Mensen die niet de deur uit willen
kunnen hem dan downloaden op
Nieuw wandelpad
op Voorne-Putten-Rozenburg
www.recreatiezuidholland.nl. Het
eerste exemplaar zal op 5 septem-
ber feestelijk worden uitgereikt
door de heer W.M. Kruikemeier
wethouder gemeente Bernisse
en bestuurder Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg aan
mevrouw G. Deul Vrouwen van
Nu, afdeling Heenvliet/ Geervliet.
Ook is er aandacht voor de afron-
ding van dit 215 km lange wandel-
routenetwerk.

Samenwerking en financiele
bijdragen
Naast een bijdrage van het Recre-
atieschap Voorne-Putten-Rozen-
burg is het wandelroutenetwerk
met bewegwijzering, wandelrou-
tefolders en informatiepanelen
mede mogelijk gemaakt door wan-
delvereniging TeVoet, DeltaPORT
Donatiefonds, ANWB Fonds,
Provincie Zuid-Holland, Leader+
en Projectbureau Masterplan.
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 6
colofon
Rozenburgse Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in Rozenburg.
Verschijnt iedere dinsdag in
Rozenburg
(Oplage: 7.000)
Adres:
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
E-mailcontact:
Advertenties:
rc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
rc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
rc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van adverten-
ties en nieuwsberichten:
Advertenties en nieuwsberich-
ten tot uiterlijk maandagmorgen
10 uur op bovenstaand adres te
Maassluis.
Bezorging Rozenburg:
Geen Schakel ontvangen op
dinsdagavond 21.00 uur?
U kunt dan bellen, liefst
dinsdagavond tussen 21.00
en 22.00 uur naar de heer
Stout, T 0181 216215
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weige-
ren, zonder opgave van redenen. Ook kan
geen aanspraak gemaakt worden op scha-
devergoeding naar aanleiding van foutieve
plaatsingen van advertenties en berichten
in deze krant.)
Rozenburgse Courant
Toen afgelopen zondag (2 septem-
ber) mijn kleinkinderen gewapend
met een kaars naar het graf van
opa gingen, was het windlicht ver-
dwenen.
Hoe is het mogelijk dat een zeer
eenvoudig windlicht niet veilig is
op het graf in Rozenburg.
De kleinkinderen hadden het
windlicht zelf gekocht en geplaatst
met een tekstbordje erin, ter herin-
nering aan opa.
Een zeer verdrietige ervaring.
C. Snelleman-de Zanger
Schrijvende Lezers
Complimenten aan vrijwilligers
Vaak lees ik in deze krant inge-
zonden brieven en dan is de toon
meestal lekker Hollands en dus
klagerig en vaak zeer negatief. Ik
vind het tijd voor een ander geluid.
Ik werk nu bijna 13 jaar in Rozen-
burg en ik vind dat Rozenburg echt
wat te bieden heeft voor de inwo-
ners. Niet alleen een mooie woon-
omgeving met heel veel groen en
een prachtige ligging tussen de
rivieren, maar ook veel bewoners
die zich inzetten voor diverse leu-
ke activiteiten.
Afgelopen weekend was weer zo’n
weekend. De bekende ‘kolenkit-
dag’ werd weer georganiseerd.
Ik ben zelf zaterdagochtend even
gaan kijken bij de speeltuin aan de
Laan van Nieuw Rozenburg. Vele
enthousiaste vrijwilligers waren
vanaf ’s ochtends vroeg al bezig
om alles op te bouwen. Het resul-
taat mocht er zijn; het was de hele
dag gezellig druk en iedereen ge-
noot van alle attracties.
Zondag werd de sponsorloop ge-
houden. Een evenement waar vo-
rig jaar ruim 30 deelnemers voor
waren ingeschreven. Dit jaar wa-
ren dat er ruim 150. Zoiets organi-
seer je niet even in korte tijd; daar
zijn veel mensen lang mee bezig
om alles tot in de puntjes te ver-
zorgen.
Zo zijn er nog veel meer leuke
evenementen, acties, meetings en
dergelijke die in Rozenburg wor-
den georganiseerd. Waar het mij
om gaat, is dat dit soort zaken al-
leen mogelijk is met de hulp van
vrijwilligers. Ik wil dan ook mijn
welgemeende complimenten ge-
ven aan al die vrijwilligers die
zich met hart en ziel inzetten voor
al die mooie activiteiten in Rozen-
burg en hoop dat zij dit nog lang
blijven doen.
Bart Groesz
PLUS Rozenburg
Schrijvende Lezers
Rommelmarkt
De Bewoners Commissie (Ro-
zenburg) Oost houdt op zaterdag
8 september 2012 vanaf 09.00 tot
12.30 uur een Rommelmarkt in
,De Ark’ aan de Laan van Nieuw
Blankenburg 21.
Er zal van alles te koop aangebo-
den worden, zoals Serviesgoed
-klein Meubelen.
Tegen zeer lage prijzen. Heeft u
nog kleine spullen over geef hun
een tweede kans.
Gooi ze niet gelijk weg een ander
kan daar weer veel plezier mee be-
leven.
Geef ze dan af in, De Ark’ van
maandag tot vrijdag tussen 10.00
en 16.00 uur.
Als het opgehaald moet worden
graag bellen naar 17.00 uur onder
0181-214364, en tussen 10.00 en
16.00 uur onder 06-51373707 om
een afsprak te maken.
Geen groten spullen o.a. bankstel-
len –kasten opslag is erg beperkt.
Kleding –Boeken -klein spullen
zijn altijd welkom.
De Tweede kans Kledingverkoop
is gepland op 28 en 29 september
2012 en niet wij eerder vermeld op
28/29 november meer in een van
de volgende Schakel.
Afgelopen vrijdagavond werd Die-
renkruidenwinkel Anined aan de
Emmastraat 55 officieel geopend.
De eigenaren, Anita Böllermann
en partner Dennis Robbemond,
hadden hiervoor de zoon van
Anita Michael van der Wagt en de
moeder van Dennis, Mevrouw T.
Robbemond-Van Oudheusden uit-
genodigd. Deze trokken met be-
hulp van de vriendin van Michael
en Martijn Robbemond, een neef
van Dennis die het logo ontworpen
heeft, het doek van de houten stel-
lingen. Anined is de eerste fysieke
winkel in Nederland (behoudens
webwinkels dus) waar je kruiden
kunt kopen voor knaagdieren.
Hoewel de winkel vorige week
donderdag nog niet open is, vind
ik daar toch Anita Böllermann al.
Als je de winkel binnenloopt komt
de heerlijke kruidengeur je al te-
gemoet. Het ruikt er net als op een
zonnige zomerse dag in een krui-
dentuin. Dat maakt mij wel heel
nieuwsgierig naar de bedoeling
van al die verschillende kruiden-
soorten. Veel in de natuur voorko-
mende bloemen en kruiden vind je
hier terug in zakjes. Waarvoor die-
nen al die zakjes met gedroogde
goudsbloemen, madeliefjes, zon-
nebloemen, korenbloemen, rode
klaver en dan ben ik er nog lang
niet? “Voornamelijk als aanvul-
ling op het voer van knaagdieren,
zoals cavia’s, hamsters en konij-
nen”, aldus Anita. “Als een cavia
jongen krijgt zijn peterseliesteel-
tjes heel goed voor de borstvoe-
ding”. Hieruit blijkt wel dat Anita
heel veel weet van de toepassing
van natuurlijke voeding en krui-
den bij de verzorging van knaag-
dieren. Hoe komt zij aan al die
kennis en passie voor deze dieren?
Anita fokte zelf cavia’s waarvan er
overigens wel 15 verschillende ras-
sen bestaan. Zij zit ook in het be-
stuur van de European Cavie Club,
een internationale vereniging van
caviahouders en liefhebbers. Zij
begon destijds haar cavia’s als zij
ziek waren of iets extra’s nodig
hadden speciaal voer te geven in
de vorm van kruiden. “Kruiden-
geneesmiddelen zijn er ook voor
mensen, dus waarom zouden ze
niet werken bij dieren?”, aldus
Anita. “Goudsbloembloemen on-
derdrukken schimmelinfecties en
weegbree is een natuurlijk antibio-
ticum”. Sinds vijf jaar hebben Ani-
ta en Dennis nu een webwinkel en
een groothandel in dierenkruiden.
Toen de webwinkel steeds meer
klanten trok, ook uit België en
Duitsland en zij op de Kerstmarkt
in Rozenburg merkten dat er hier
ook veel belangstelling voor is,
rees het idee om een echte winkel
te beginnen. Vorig jaar al viel hun
oog op het te huur staande pand
aan het einde van de Emmastraat
en na een lange verbouwing werd
afgelopen week hun droom werke-
lijkheid. Een eigen winkel in die-
renkruiden en voer voor knaagdie-
ren, maar waar ook voor paarden
en pony’s speciaal voer en hooi
te koop is. Er zijn zelfs verschil-
lende hooisoorten met o.a. wortel
en zonnehoedkruiden. Daarnaast
vindt u er ook gewoon knaagdie-
renvoer en natuurlijk allerlei (“al-
les”, zegt Anita) an-
dere artikelen voor
knaagdieren zoals
etensbakjes, huisjes
en hooiruifjes. Die
laatste zijn gemaakt
van berkenhout en
kunnen door de
knaagdieren in zijn
geheel worden op-
gegeten.
Dennis en Anita
hebben beiden nog
een reguliere baan,
zij als chauffeur van
een touringcar en
hij als elektricien.
Daarom zijn de
openingstijden van
Anined voorlopig:
Donderdag en
vrijdag van 10.30
- 17.30 uur en za-
terdag van 10.30 -
16.00 uur.
U kunt hen ook
bereiken via het te-
lefoonnummer 06
42808109 of via de
website www.die-
renkruiden.nl.
Anneke Boskma-
de Zoete Anita en Dennis in hun winkel voor het rek met de kruiden
Dierenkruidenwinkel Anined primeur in Nederland
Ressort Wonen en B.M. van
Houwelingen ondertekenden
afgelopen vrijdagmiddag 31
augustus een turnkey–over-
eenkomst voor de aankoop
van 20 appartementen in het
project Boulevard te Rozen-
burg. Tevredenheid alom want
deze overeenkomst is zeer
welkom voor de realisatie van
dit project op deze schitteren-
de locatie en draagt bij aan nog
meer differentiatie van de wo-
ningvoorraad in Rozenburg.
“Het is natuurlijk enorm be-
langrijk voor Rozenburg dat
dit project gerealiseerd wordt.
En dat gaat lukken en ik heb
er alle vertrouwen in dat de te
realiseren kwaliteit hoog is.
Dat er door het tussentijdse
faillissement van de in eerste
instantie beoogde bouwer ver-
traging is ontstaan is jammer
maar neem ik graag voor lief omdat
het bij vertraging is gebleven.
Ik ben er namelijk enorm trots op
dat deze overeenkomst gesloten is
omdat deze essentieel is voor de
haalbaarheid van het totale project”
zo stelt Jan Schrijver, directeur van
Ressort Wonen. Ook Jan van Hou-
welingen, directeur van B.M. van
Houwelingen, is zeer content met
de overeenkomst en stelt dat het
eigenlijk wel heel bijzonder is dat
voor dit project, zeker gezien de
moeilijke woningmarkt van dit mo-
ment, de verkoop zo succesvol is.
Het bouwproject telt 64 apparte-
menten. In een van de torens met
34 appartementen gaat Ressort
Wonen 20 appartementen verhu-
ren. De huurprijzen van deze in
grootte variërende maar allemaal
hele mooie appartementen liggen
tussen circa € 750,- tot € 1.175,-
Jan Schrijver en Jan van Houwelingen overhandigen elkaar de zojuist
ondertekende turnkey-overeenkomst.
Ressort Wonen koopt
20 appartementen in project Boulevard
p.m. De belangstelling voor
huren is al geruime tijd gele-
den gepeild en deze bleek ruim
voldoende voor het besluit om
aan te kopen. De toekomstige
huurders zijn in die fase al
gekoppeld aan de apparte-
menten. Het complete project
wordt ontwikkeld door B.M.
van Houwelingen en de ver-
wachting is dat zij binnenkort
meer bekend maken over de
startdatum en bouwtijd. Met
het sluiten van de turnkey-
overeenkomst wordt een in-
tensief en tegelijk prima ver-
lopen onderhandelingtraject
afgesloten over de gewenste
kwaliteit van de appartemen-
ten en de voorwaarden waar-
onder wordt aangekocht.
Na zoveel plannen voor deze
schitterende locatie aan de
Nieuwe Waterweg nu dan
eindelijk een plan dat echt gereali-
seerd wordt. Prima dat er gebouwd
kan gaan worden en dat hiermee
veel kopers en huurders een appar-
tement krijgen dat vanwege het uit-
zicht op water en de drukke scheep-
vaart niet zal vervelen concluderen
beide ondertekenaars.
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 7

B I J ONS EEN RUI ME KEUS VOOR I EDERE BEURS ZI E
De Schuur Dierbenodigdheden
Henry Fordstraat 42
3238 BE Zwartewaal
Tel: 0181-662623
Fax: 0181-662900
Mail: Info@Dierbenodigdheden.nl
Prijswijzigingen druk en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig t/m 15-09-2012, alleen bij afhalen. Zo lang de voorraad strekt.
Aanbiedingen niet in combinatie met spaarkaart of andere acties. Artikelen kunnen afwijken van de actiemodellen.Hooi 2½kg 2.25 p/p bij 4 pakken 1.85 p/p
Stro 2½kg 1.96 p/p bij 4 pakken 1.75 p/p
Houtvezel 4kg 2.35 p/p bij 4 pakken 2.10 p/p
V
e
t
t
e

b
u
l
k

k
o
r
t
i
n
g
e
n

Klontvormend kattengrit 20 ltr, zelfde als
Biokat’s Fresh, alleen met sinaasappelgeur
2 zakken voor maar 15.99

De echte Kattenbakhoutkorrel, met hoge absorptie
15kg/ 25ltr 2 zakken voor maar 11.50
Silica kattenbakvulling
2.3kg/ 5ltr
Nu 2 zakken voor maar 8.99
Puik schelpenzand (met anijs) 20 kg
voor maar 4.99
5 kg voor maar 1.80
Knaagdierbroodjes
Voor maar 0.35

Buffelkalfpeesjes voor
de hond
voor maar 0.40 cent

Hondenbench/ draadkooi
60 x 43 x 52 voor maar 30.95
76 x 48 x 58 voor maar 39.95
91 x 55 x 65 voor maar 48.95
106 x 69 x 70 voor maar 71.95
121 x 76 x 80 voor maar 90.95
Hondenkussen
khaki kleur van 43. 45
voor maar 20.95
Hondenkoekjes
Waanzinnig
goedkoop!!!!!
1 kg voor 1.70

Op = OP
Nu 15kg VANAF € 47.50
Croc (hondenbrokken) 10 kg voor maar 7.50

4-mix Kattenbrokjes 10kg voor maar 10.99
Beukenhoutsnippers 15kg
6, 8, en 10 mm voor maar 8.99
en de 5kg voor 4.15
Buffalo oren
met
Vlees
0.60 cent
Adult 15kg
Nu van
30.85
Voor
21.60
Adult
Senior15kg
Nu van
30.85 voor
21.60

Krabpaal
58x58x206 cm
Op = OP
Elders 157.50 Bij
ons voor maar
93.95
Kattenhuis 40x40x35
voor maar 20.95
Kattengrit 18kg/30ltr
2 zakken voor maar 10.50
AL MEER DAN 50 JAAR
www.janbazen.nl
9\qf\b
XXe_l`j
=`o\[
Gi`Z\j
X]_Xeb\c`ab
mXe[\qXXb
Gif;\f
FekjcX^6
8c`d\ekXk`\6
L`kb\i`e^6
<Z_kjZ_\`[`e^6
;\linXXi[\ij6
<ddXjkiXXk)0*(/(>:Ifq\eYli^
K\c\]ffe'(/(+,.'''
nnn%m\ijZ_ffiX[mfZXk\e%ec
ffbmffifeq\Xe[\i\m\jk`^`e^\e
Zwembad
“De Zeehond”
ZWEMLES ABC DIPLOMA
Zwembad De Zeehond
Sportieve recreatie voor groot en klein
Rivierenlaan 18 3181 DR Rozenburg (zh)
Tel: 0181-297004.
Kijk ook eens op www.dezeehond.nl e-mail: zwembad.zeehond@upcmail.nl
45 MINUTEN ZWEMLES ÉÉN MAAL PER WEEK
Zwembad De Zeehond heeft zoutelektrolyse en is hierdoor zeer
geschikt voor kinderen met longklachten of chloor allergieën.
Inschrijven gratis in september en oktober
Aanmelden per e-mail: zwembad.zeehond@upcmail.nl
DIRECT STARTEN OP DINSDAG EN WOENSDAG
ALTIJD DE LES BEKIJKEN OP EEN TV SCHERM
GRATIS WIFI
ZWEMLES A-,B- EN C DIPLOMA
(inschrijven vanaf 4 jaar)
maandag, dinsdag en donderdag
15:30 tot 16:15 uur A
16:15 tot 17:00 uur A
17:00 tot 17:45 uur B-C
woensdag
15:00 tot 15:45 uur A
15:45 tot 16:30 uur A
16:30 tot 17:15 uur B-C
TE KOOP: 3 ANWB Wegen-
wacht wandtegels. 50 jaar
lid, verschillende, Makkum
€ 25,-. Tel.: 0174-387197.
Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
betegelen. Ook voor het
stukadoren kunt u bij mij
terecht. Aanbieding voor
de winter!! Speciale prij-
zen! Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com

Lezing: Stress en hoog-
gevoeligheid door Asma-
raKlank Stempraktijk. Zater-
dag 8 september om 12.00
uur bij Cyprea in Maassluis.
Info/aanmelden:
www.asmaraklank.nl
GEVONDEN
bij oprit veerpont op
Rozenburg op 24.8.2012,
een vouwportemonnee
met inhoud.
Bel: tel.: 010-5913793.
TE KOOP: 4-takt scooter,
rijd prima, is geen schoon-
heid maar daar is de prijs
ook naar. Zuinig en ide-
aal voor bv. naar het werk.
Vraagprijs € 275,-. Tel.:
0181-219512/ 06-27077639.
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 8
Deelnemers aan de
Klankbordgroep
Air Liquide
Air Products Nederland
AVR Afvalverwerking
CABOT
DCMR Milieudienst Rijnmond
Deelgemeente Rozenburg
Ducor Petrochemicals
Emerald Kalama Chemical
Huntsman Holland
Invista
Inwoners van Rozenburg
Kemira
Koch HC Partnership
Linde Gas Benelux
Lucite International
LyondellBasell Industries
Odfjell Terminals
Tronox Pigments
Vopak Terminal Europoort
Voorzitter:
Voorzitter van
de deelgemeente Rozenburg
Aanmelden en informatie?
Deelgemeente Rozenburg
Telefoon: 0181 - 488 800
E-mail:
klankbordgroeprozenburg@rotterdam.nl
Een platform waar inwoners
van Rozenburg in gesprek
gaan en kennismaken met
bedrijven in de omgeving,
met de deelgemeente en de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
Dát is de Klankbordgroep
Rozenburg.
Als inwoner van Rozenburg heeft u behoefte aan informatie over
de industrie op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid.
Begrijpelijk, Rozenburg wordt immers omsloten door de indus-
trie van het Botlekgebied en de Europoort.
Bent u benieuwd wat de omliggende industrie én de overheid doen voor úw veiligheid?
Kom dan naar de bijeenkomst en de rondleiding bij Cabot op maandag 17 sep-
tember 2012. Wilt u zich vóór 14 september aanmelden bij de deelgemeente
Rozenburg, telefoon 0181-488800. U kunt zich ook opgeven per e-mail, mail naar
klankbordgroeprozenburg@rotterdam.nl.
De bijeenkomst start om 18.45 uur bij het deelgemeentehuis in Rozenburg (Jan
van Goyenstraat 1). Per bus zal Cabot worden bezocht. Na het bezoek wordt de
bijeenkomst afgesloten in de Raadszaal van het deelgemeentehuis.
Cabot B.V.
Cabot B.V. is een onderdeel van Cabot Corperation met het hoofdkantoor in
Boston. Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Schafhausen te Zwitserland.
De lokatie in Botlek is in 1959 opgericht en was een van de eerste fabrieken in de
Botlek. In 1980 heeft Cabot deze lokatie overgenomen.
Cabot produceert Carbon Black. Dit is een product, welke voor 99% bestaat uit
koolstof in een bepaalde structuur. In het algemeen wordt het grootste deel van
de productie van Carbon Black gebruikt in autobanden, maar deze locatie in de
Botlek maakt speciale Carbon Blacks. Deze special blacks worden gebruikt in
bijvoorbeeld elektrische toepassingen, coatings en hoge druk leidingen. Carbon
Black heeft verschillende eigenschappen, zoals versterking van materiaal, UV
bescherming, kabels en tegen gaan van slijtage.
Programma maandag 17 september 2012
18.45 uur Ontvangst in het deelgemeentehuis van Rozenburg
19.00 uur Vertrek per bus naar Cabot B.V.
19.15 uur Presentatie door Cabot B.V.
21:00 uur Terugkomst in de Raadszaal van het deelgemeentehuis
21.15 uur Beantwoording vragen bedrijfsbezoek
21.30 uur Het rondje bedrijven met aansluitend een borrel
Met de Klankbordgroep
naar Cabot B.V.
Meld u aan voor het bedrijfsbezoek
van maandag 17 september 2012
Nog kaarten beschikbaar voor
de vaartocht naar Tiengemeten
Op zaterdag 22 september aan-
staande organiseert de Histori-
sche Vereniging Oud Rozenburg
een verzorgde vaartocht naar het
eiland Tiengemeten. De vaartocht
zal worden gemaakt met het luxe
partyschip Marlina van rederij
Historische Vereniging Oud Rozenburg
Fortuna, locatie Veerweg tegen-
over de molen Nooit Gedacht, in
Spijkenisse.
Op de locatie kan gratis geparkeerd
worden. In de vaartocht is inbegre-
pen: koffie/thee, lunch (koffieta-
fel) en enkele drankjes. Inschepen
kan vanaf 8.30 uur, het vertrek
uit de haven van Spijkenisse is om
10.00 uur en de terugkomst is om
16.30 uur. De kosten bedragen €
48,- per persoon voor leden van
de historische vereniging en hun
huisgenoten. Belangstellenden die
geen lid zijn kunnen ook mee.
Voor hen bedragen de kosten
€ 58,- per persoon. U kunt zich
voor deze vaartocht opgeven bij
J.Ouwendijk, tel. 0181-213362.
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 9
OOSTVOORNE - Stationsweg 27 - tel. 0181-481329
SPIJKENISSE - Winterakker 12-14 - tel. 0181-632436
ROZENBURG - Raadhuisplein 8-10 - tel. 0181-218676
HOEK VAN HOLLAND - Pr. Hendrikstraat 225 - tel. 0174-384527
Nieuwe Babycollectie
Najaar 2012
Verkrijgbaar in de maten 62 t/m 86
Borgjasje € 29,95
Sweater € 7,95
Rokje € 14,95
Jack € 29,95
Sweater € 6,95
Spijkerbroek € 14,95
Kijk voor meer foto’s op
www.vandevenfashionshops.nl
Café ,,De Buurt”
Vrijdag 7 september een live optreden van:
2BIG4WORDS
Een Pop/Rock coverband met een heel breed repertoire, zoals bijvoorbeeld:
Toto, De Dijk, Van Halen, Stevie Wonder en nog veel meer.
Aanvang 22.30 uur
Café “De Buurt”, Emmastraat 33 • Rozenburg
www.cafedebuurt.com www.2BIG4WORDS.COM
Koop nu voordelig uw
DUBBELE BEGLAZING
vanaf € 63,- per m
2
(inclusief plaatsen)
GLAS- EN KOZIJNHANDEL +
ONDERHOUDBEDRIJF
PIET HAMERSLAG
DAG & NACHT GOEDKOOPSTE
SERVICE IN DE REGIO
BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE
TEL.: 0181-640 386
AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168
Naast alle soorten glas, zoals glas
in lood en spiegels, kunt u bij ons
ook terecht voor hardhouten kozij-
nen. Oók voor schilderwerk.

UW COMPUTERHULP AAN HUIS
Tel: 0181-480517
info@wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl
Weekaanbieding:
Alle zijdenbloemen
bijvoorbeeld rozen, zonnenbloemen.
NU MET
50%korting
Graag tot ziens bij:
Lentink Bloemen
Emmastraat 50 - Rozenburg
Nationale Vereniging De Zon-
nebloem, afdeling Rozenburg,
bestaat dit jaar 30 jaar.
Dit is op 14 juli groots gevierd in
Muziektheater De Ontmoeting.
Deelgemeente Rozenburg geeft
als kers op de taart een jubileum-
gift van 300 euro, 10 euro per jaar
dat De Zonnebloem bestaat.
Portefeuillehouder Geertje Tim-
mer overhandigde de cheque aan
voorzitter afdeling Rozenburg
Wilma Donkersloot [foto] op
maandagmiddag 27 augustus
tijdens een vergadering van ver-
eniging De Zonnebloem in de
Christelijk Gereformeerde Kerk
/ Adventskerk aan de Laan van
Nieuw Blankenburg.
Cheque voor jarige Zonnebloem
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00 tot
20.00 uur, maandag 15.00
- 20.00 di. 20.00 tot 01.00;
wo., en do. 17.00 tot 01.00
uur, vrij., en za. 15.00 tot
03.00 Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl
voor meer informatie.
Bezemschoon opleveren
van u woning? Bel de Partij
Markt, 010-5929344 / 06-
54797325..
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst ,,De
Helpende Hand’’ Hulp no-
dig bij belastingzaken, het
invullen van formulieren of
om onrecht aan te pakken?
Problemen met de baas,
verhuurder of gemeente?
Verdwaald in het woud
van regels en procedures?
Spreekuur: iedere eerste
donderdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur.
Zij-ingang van het Witte
Kerkje, Constantijn Huy-
gensstraat 1 Maassluis.
Voor informatie:
Eef Grootveld, 06-20384844.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-5922358.
www.lrombout.nl
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en af-
werken. Lak-olie-was. Ro-
tinka parket Maassluis, tel.
010-5903530.
enige uitleg. Wij logeerden in een
oud kippenhok, schoongemaakt
hoor, dat wel, op het erf van boer
Bruggeman, in Nieuw Millingen.
Onder de bezielende leiding van
Pa trokken we elke dag de bos-
sen in, vaak ook naar het Koot-
wijkse zand. Mijn vader nam zijn
fiets mee voor proviand, een grote
doos met boterhammen achterop,
voor Pa, Ma en de zeven kinderen.
Aan het stuur flessen water, een
emaille theepot, kopjes, suiker,
thee, lepeltjes en een spiritusbran-
dertje in een tas. Ook toen al ston-
den er borden: Rooken en open
vuur verboden. We klommen op
een zandduin met bomen, want
Mama ging in de schaduw zitten.
Bijzonder vonden wij het dat ze
haar kousen uittrok, dat deed ze
anders nooit, en een sjaaltje om
haar hoofd, voor de wind. Pa ver-
wisselde zijn gleufhoed voor een
zakdoek met vier knopen, en rolde
zijn broekspijpen op. Nooit deed
hij zijn stropdas af! Als iedereen
dorstig werd maakte Pa een glad
plateau in het zand, met een soort
geul eromheen waar hij water in
goot. In het midden stond na enige
tijd het water in de theepot/ketel,
Kleintje
Natuur
Op jacht
Laatst was ik een paar dagen te
gast bij mijn zus en zwager, die
op de Veluwe kampeerden. Nu
is kamperen mijn hobby niet zo,
maar ik heb er alles voor over om
weer eens in de bossen te kunnen
zijn. Die dag was het koud en re-
genachtig dus kleedden wij ons
warm aan. Want jagen zouden wij,
al kwamen daar geen wapens aan
te pas. Wild was het dat we moes-
ten zien! Stil slopen we door bos-
sen en dalen, bewonderend allerlei
moois aanschouwend, zoals een
bospaadje, geheel begroeid met
pollen mos. We liepen op een pad
dat krommingen naar links had en
bij elke bocht die in zicht kwam,
hoopten we op een hert. Plots za-
gen we in de verte iets dat er op
leek. Met mijn camera haalde ik
het dier naderbij… een
prachtig grote roestbrui-
ne steen! In de tussentijd
genoten we toch van de
heerlijke geur van het
bos en vond ik tot troost
een mooie veer van een
Vlaamse
gaai. We
lazen de
sporen van dieren in
het zand. Vooral mijn
zwager is daar goed
in, hij is vrijwilliger
bij een natuurorga-
nisatie. Verdraaid.
Daar zagen we toch
de heel verse poot-
afdruk van een ree.
Die hadden we toch
gemist. Iets van het
pad af naar beneden
was een poel. Een
kleine drinkplaats voor het wild,
de pootafdrukken waren daar niet
te tellen. Mijn zus en zwager waren
opeens verdwenen, ik hoorde hen,
ze stonden op een hoge zandheuvel
en in het zand stonden alleen afge-
broken stammen van dode bomen.
Luguber genoeg schreeuwde er in
de verte een
uil. We waren
op het Koot-
wijkse zand
aangekomen.
Overal waar
je keek zand-
heuvels met
struiken en
bomen, ver-
der rondom
dennenbos.
“Weet je nog,”
zei mijn zus,
“Pa met z ’n
theelichtje?”
Dit behoeft
te zingen. Tot onze schrik kwam
de boswachter langs. “Goedemor-
gen. Weet u niet dat open vuur
hier verboden is?” Pa, met zijn
aardigste stem: “Dit is toch geen
open vuur, boswachter? Het is vol-
komen veilig hoor. Kijk maar, een
geultje met water…Blieft u soms
een kopje thee?” Voor de thee
werd bedankt, maar Pa moest op
staande voet het spiritusbrandertje
doven. Gelukkig kookte het water
bijna. De boswachter streek bij het
zien van zóveel kroost, de hand
over zijn hart. Voor de zekerheid
koos Pa voor de volgende tocht een
perceel bos uit, daar ver vandaan,
met een andere boswachter. In zijn
tas, ketel en theelichtje…
(wordt vervolgd)
Cornelia
Molendijk van den Enden
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 10
Met meer dan 30 optredens op 3 podia,
geeft het Vlaardings UitFestival een
voorproefje van een gloednieuw
cultureel seizoen. Een bruisend festival
vol cultuur en gezelligheid voor jong en
oud in de binnenstad van Vlaardingen.
En helemaal gratis!
DÉ OPENING VAN HET VLAARDINGSE CULTURELE SEIZOEN
www.vlaardingsuitf
e
stival.nl
ZA
8
se
p
te
m
b
e
r
12.00-18.00 uur
Veerplein e.o.
Kijk voor het volledige programma op
GRATIS!
Koop theaterkaarten
met hoge korting
voor het
nieuwe seizoen!
Op Hodenpijl Rijksstraatweg 20-22, Schipluiden
www.ophodenpijl.nl - 015-380 18 40
Wo 5 sep Lezing: Germaanse tradities - Per Lundberg
Lezing over de pre-christelijke heidense tradities. Centraal staat
de geschiedenis en de invloed die dit heeft onze samenleving.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 12,50
Vrij 7 sep Start cursus: Blijf bij jezelf - Remy Mosch
Hoe kom je van een "vol hoofd" naar de mogelijkheden om je
eigen leven te leven. In 4 dagdelen leer je ontdekken dat je
meer kunt dan je denkt!
Tijd: 15.00 - 17.00 uur. Prijs: € 70 voor 4 lessen
Di 11 sep Start cursus: Kom terug in je lijf
Arts Jan Hoogers en Janny Pronk over hoe je lichaam werkt. Met
als resultaat meer energie en beter functioneren.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Prijs: € 240 voor 6 lessen
Di 11 sep Lezing: Op Hodenpijl & Vermeer - Jacques Moerman
Lezing over het verleden van Hodenpijl, de trouwlocatie van de
Delftse schilder Johannes Vermeer.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 12,50
Za 22 sep Inloopmiddag Pastorie
Maak kennis met het team van de Pastorie: Janny Pronk, Remy
Mosch, Leer je Wijs, W-aarde reizen en Aqua Universo.
Tijd: 13.00 - 15.00 uur. Vrije toegang
Vrij 28 sep Workshop 2012 - Peter Toonen & Janny Pronk
Wat en wie ben jij in 2012? Stop met zeggen dat je niet genoeg
tijd meer hebt. Vind en maak via de natuurlijke tijd je eigen tijd.
Tijd: 10.00 - 22.00 uur. Prijs: € 133,- incl. drankjes en lunch
Zon 30 sep Concert: Liefdes Liedjes - Lenny Kuhr
Met haar cd Liefdeslied en een tournee bewijst Lenny dat ze tot
de top van de Nederlandse singer-songwriters behoort.
Aanvang: 12.00 uur. Entree: € 17,50. Met lunch: € 32,50
Op Hodenpijl programma September
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 11
Het Vlietland Ziekenhuis biedt patiënten en hun familie de beste basiszorg
mét aandacht. Geen enkele patiënt is hetzelfde, en juist daarom is een
luisterend oor zeer belangrijk. Wij staan elk moment voor u klaar om
antwoord te geven op al uw vragen. Zo krijgt u altijd de juiste informatie en
de beste begeleiding. Kortom, voor medische zorg met aandacht kunt u
rekenen op het Vlietland Ziekenhuis.
Vlietland 2 | 3118 JH Schiedam | 010 893 93 93 | www.vlietlandziekenhuis.nl
Lmmastraat 8 & l0 - 3l8l GL Pozenburg
K
o
m
n
a
a
r d
e
E
m
m
a
stra
a
t!
Nazomer-aanbiedingen bij Lavida Lingerie en Secret Jewels!
6VcWdjl™C^ZjlWdjl™GZcdkVi^Z™9V``VeZaaZc
9V`gVbZc™BZihZalZg`Zc™IgVeeZc™=VgY]djiZc"
Zc`jchihid[`do^_cZc™IZ\ZalZg`™HijXlZg`
9lVghlZ\'*!(&-&=EGdoZcWjg\™I%&-&'.%&*,
;%&-&'.%&*-™:^c[d5VVccZbZghWZYg^_[lVgbZgYVb#ca
lll#VVccZbZghWZYg^_[lVgbZgYVb#ca
De R is weer in de maand en
daarom zijn we aanstaande zater-
dag 8 september 2012 weer met
onze maandelijkse postzegel- en
muntenruilbeurs in de Konings-
hof, Uiverlaan 20 te Maassluis.
De ruilbeurs is open van 12:00 –
16:00 uur. Wanneer het u voor de
zomer-vakantie niet lukte om dat
ene zegeltje te bemachtigen, dan
heeft u misschien bij de start van
dit nieuwe seizoen opnieuw de
kans om hier wel aan te komen.
Het is een van de beter bezochte
ruilbeurzen in deze omgeving.
Wat uw thema van de verzame-
ling ook is, bijvoorbeeld schepen,
fauna, flora, treinen, trams, vuur-
torens of welk onderwerp dan ook
of een bepaald land, het is er al-
lemaal. Wij nodigen iedereen uit
die nog filatelistisch verzamelt of
die er belangstelling voor heeft om
deze beurs te bezoeken. Kom eens
langs om te zien of dat er is wat u
nog mist in uw verzameling.
Ook kunt u uw verzameling laten
taxeren. Bushalte, NS-station op
loopafstand en een ruime (gratis)
parkeerplaats aanwezig. Toegang
voor leden gratis, voor niet leden
is de toegang € 1,-. Voor verdere
vragen over de ruilbeurs (of over
de vereniging) kunt u bellen naar
010 59 16 747.
Vereniging van Postzegelverzamelaars Maassluis e.o.
Postzegel- en muntenruilbeurs
op zaterdag 8 september 2012
Leuk voor kinderen
Het liep weer storm bij de Plus. Kinderen wachten tot de klant uit de
winkel komt, zij willen het nieuwste speeltje.
Zes weken lang was er een kunst-
manifestatie in de huizen aan de
Meerpaal. Vanwege een komende
verbouwing stonden ze leeg en
Ressort was zo vriendelijk ze
ter beschikking te stellen. Dat er
zoveel amateurkunstenaars op
Rozenburg zijn, had niemand ge-
dacht. Van wat ze hebben getoond,
stond werkelijk iedereen versteld.
Ook deze laatste keer was er in
vier huisjes kunst te zien en wel
van de zogenaamde “Gladiola ‘s”,
vier dames allen wonende in de
Gladiolenlaan. Blijkbaar is daar
het klimaat voor het vervaardigen
van kunst ideaal, de een doet voor
de ander niet onder. Deze dames
verkeerden in de riante positie, elk
een huisje voor zich te hebben om
hun werk te exposeren.
Bij Rini Heijdra vielen meteen op
de leuke aquarellen die ze maakte
voor kerstkaarten. Plaatjes, stuk
voor stuk. Indrukwekkende pas-
teltekeningen toonde ze, verschil-
lende aquarellen van bezoeken aan
Frankrijk en aan Peru (foto). Een
veelzijdig kunstenaar. Op naar het
huisje waar Joke Keulemans expo-
seert. Veel grafisch werk, etsen en
houtsneden. Bijzonder knap werk,
zoals het portret van een jongen,
gemaakt van een houtsnede(foto).
De houtsnede staat ernaast. We
krijgen veel uitleg, ook van Rini
Heijdra kreeg ik een rondleiding.
Aanstekelijk vertelt Joke Keule-
mans over het werken met diverse
etstechnieken. Ze geeft er zelfs
workshops in. Toch eens over na-
denken…
Bij Hennie Roobol worden we
langs schitterende landschappen
in olieverf, bloemstillevens om
van te water-
tanden geleid
(foto) en zien
van haar reizen
naar Frankrijk
romantische ta-
ferelen, zoals
oude deuren
in aquarel. Het
vierde huisje
bevat het werk
van Henny
van ’t Schip.
Schilderijen in
olieverf(foto) en
op zijde. Buiten-
gewoon geboeid
was ik door haar werk op zijde, zij
wist er met veel plezier over te ver-
tellen. Ze toonde de zijde waarop
ze schildert en vertelde me ook hoe
dat werkt. Ik vroeg haar of je op die
manier ook kleding kon schilderen
die van zijde is. Dat blijkt moge-
lijk en ze wilde het me nog leren
ook. Nog even en ik heb geen tijd
meer om te schrijven. Om drie uur
begon men met het schilderen van
een drietal muurschilderingen, om
het project af te sluiten. Er waren
kinderen die mochten meehelpen.
Jong geleerd, oud gedaan. Wij fe-
liciteren Carolien de kunstscout en
de Rozenburgse kunstenaars met
dit resultaat, een goed bezochte
expositie.
Beslist een herhaling waard.
C.M.v/d E.
Meerpaal stelt ten toon (slot)
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 12
Goede voeding is be-
langrijk voor een gezond
lichaam. Misschien een
open deur, maar de juiste
voeding zorgt ervoor dat
u zich fit en gezond voelt.
Veel mensen willen ge-
zonder gaan eten en/of
moeten een dieet volgen
vanwege een ziekte, maar
weten niet precies hoe ze
het aan moeten pakken in
de praktijk.
Bij diëtistenpraktijk
Food4life kunt u terecht
met al uw vragen over
voeding en een voedings-
advies op maat krijgen.
Ook als u om medische
redenen rekening moet
houden met wat u eet.
Omdat ieder mens anders
is, is elke behandeling
maatwerk. Of u nou ziek of gezond
bent, de diëtist van Food4life is dé
voedingsdeskundige bij uitstek.
Diëtistenpraktijk Food4life geeft
onder andere voedingsadviezen
bij:
• Overgewicht/Obesitas & On-
dervoeding
• Leefstijl- en gedragsverande-
ring
• Diabetes Mellitus type 1 en 2
• Hoge bloeddruk
• Hoog cholesterolgehalte
• Hart- en Vaatziekten
• Prikkelbaar darm syndroom,
verstopping en diarree
• Maagdarmproblematiek
• COPD
• Voedselovergevoeligheid & Al-
lergieën
• Zwangerschap(wens)
Met ingang van septem-
ber 2012 zullen Annelies
en Jeanet van Diëtisten-
praktijk Food4life zich
vestigen in Huisartsen-
praktijk Blankenburg.
Met de Rozenburgse
huisartsen bestaat al
goed overleg over de ver-
wijzingen en de inhoud
van de advisering. Ook
met de specialisten van
het Ruwaard van Putten-
ziekenhuis die werkzaam
zijn het het Woonzorg-
centrum Blankenburg is
er al een uitgebreidde sa-
menwerking vanuit hun
vestiging in Spijkenisse.

Annelies en Jeanet draai-
en spreekuur op de don-
derdagmiddag van 12.30-
17.30 uur.
Wilt u een afspraak maken, dan
kunt u Annelies of Jeanet bereiken
op telefoonnummer: 06-81147453
of neem contact op via de mail:
info@dietistenpraktijkfood4life.nl
U kunt ook onze website raadple-
gen:
www.dietistenpraktijkfood4life.nl
Diëtistenpraktijk Food4Life gevestigd in Rozenburg
Jeanet & Annelies
Dan is dit uw kans…! Het Neder-
lands Rode Kruis biedt mensen die
niet meer zelfstandig op vakantie
kunnen toch de mogelijkheid, met
complete verzorging op maat een
weekje vakantie te vieren op dit
Hotel schip. Gedurende deze week
worden de gasten volledig in de
watten gelegd.Voor wie doet een
weekje vakantie nou geen wonde-
ren?
Even de sleur van alledag doorbre-
ken, nieuwe mensen ontmoeten en
genieten van cultuur en natuur
Geniet van een vakantie te water
vanaf ons vakantieschip. Zowel
aan dek als vanuit uw hut ziet u de
prachtigste plekjes aan u voorbij
glijden.
Dit keer vertrekt het vakantie-
schip vanuit Gorinchem en vaart
de J.Henry Duant de Rijn op naar
Duitsland. Twee keer per week,
meren we aan in sfeervolle haven-
stadjes, die u dan uitgebreid kunt
bezoeken. Een vrijwilliger zal u
vergezellen.
Heeft u geen zin om eropuit te
gaan? Aan boord kunt u volop ge-
nieten van het comfort en de luxe
van een cruiseschip en even he-
lemaal niets doen is ook heerlijk.
Daar knapt een mens van op.
Nieuwe vriendschappen ontstaan
snel aan boord, zodat u zich beslist
niet eenzaam zal voelen.
Wat ons betreft, is zo’n vakantie
voor iedereen weggelegd. Ook
wanneer u bijvoorbeeld minder
mobiel bent of véél zorg nodig
hebt. Bovendien kunnen wij uw
vervoer naar en van het schip re-
gelen.
.
Elke avond verzorgen onze koks
voor u een uitgebreid diner. Eén
keer per week verwennen we u
met een extra “feestelijk” diner.
Dat krijgt een extra tintje omdat
iedereen zich er die avond speciaal
voor kleedt.
De vrijwilligers en bemanning
zorgen ervoor dat het u aan niets
ontbreekt.
In de week van 19 t/m 24 novem-
ber a.s. zijn er nog plaatsen vrij!
Wilt u meer weten…meld u aan
bij:
Coördinator Voorne Putten en Ro-
zenburg Lenie Waleboer- Versteeg
- tel: 0181 614319
Wilt u mee op vakantie
met de J. Henry Dunant?
Ondanks dat de nieuwe eigenaren
van dierenhandel Faunaland nog
maar net begonnen zijn met de
start van hun dierenwinkel waren
de kinderen van de Regenboog van
harte welkom om een bezoek aan
de winkel te komen brengen.
Na de vakantie stonden nl de eer-
ste taallessen van groep 4 in het
teken van de dierenwinkel.
De winkeleigenaren Vanessa Zee-
gers en Jenny Lich reageerden
enthousiast op de vraag om deze
groep een rondleiding te geven
door de winkel en allerlei vragen
te beantwoorden. Het was maan-
dagmiddag druk in de winkel, niet
alleen met kinderen maar ook met
klanten die hun aankopen kwamen
doen. De eigenaren bleven kalm,
hielpen de klanten terwijl de kin-
deren rondkeken en hun aankopen
uitzochten en afrekenden bij de
kassa.
Afwisselend werden de vragen
van de kinderen beantwoord, wer-
den dieren getoond en werden de
klanten geholpen. Geen stress te
bekennen bij beide dames. De kin-
Groep 4a van de Regenboog
bezoekt Faunaland
deren hebben een hele leuke leer-
zame middag gehad. Voor groep
3 werden twee goudvissen en een
vissenkom aangeschaft, andere
kinderen kochten iets voor hun
poes, kat, konijn of ander huisdier
en rekenden dit zelfstandig aan de
kassa af.
Op school is hierover nog nage-
praat en gaan de kinderen nog
door over het thema dieren, want
ook mogen de kinderen op school
iets vertellen over hun huisdier en
nemen zij deze natuurlijk mee naar
school om te laten zien. Het is een
interessante en leerzame middag
geweest. Vanaf deze plaats willen
wij Vanessa en Jenny nogmaals
bedanken voor hun inzet en gast-
vrijheid!
Vroeg, heel vroeg op zaterdagmor-
gen 25 augustus staan de leden van
Team Kilian samen met alle ande-
re deelnemers en alle supporters
aan de voet van de Alpe d’Huez
in Frankrijk voor de 4e editie van
Steppen tegen Kanker.
Gespannen zenuwachtige gezich-
ten, sommige onwetend wat hen te
wachten staat op deze berg met zijn
21 bochten en enigszins onzeker
hoe deze te bedwingen. Steppend,
stappend (hardlopend), fietsend of
alle 3 varianten tezamen op deze
prachtige zaterdagochtend in het
imposante Franse Alpengebied.
Team Kilian be-
staat uit : Kilian
Alofs (14 jaar),
Isabelle Bekker
(11 jaar), Jeroen
van Emmerik
(11 jaar), Celeste
Bosman (14 jaar),
Quincy Bekker (14
jaar), Conny van
den Heuvel, Con-
ny Pronk, Dick
Pronk, Edwin van
der Stelt, Hans
Klijn, Jan Kok,
Mark de Ridder,
Natasja van Em-
merik, Peter Tem-
pelaar, Ruud Alofs
en Trudy Quak.
Helaas kunnen Jan
en Peter om ge-
zondheidsredenen
niet mee steppen.
Even na half acht
in de ochtend is het
zover, de organisatie maant alle
deelnemers naar de startlijn. Na
een gedenkwaardige minuut stilte;
om iedereen te herdenken die aan
deze vreselijke ziekte is overleden;
wordt er door het hele peloton van
tien naar nul afgeteld en volgt het
verlossende startschot. De deelne-
Met een step de Alpe d’Huez beklimmen?
Team Kilian flikt het weer !!!
mers zijn opgelucht en gaan van
start. Het weer werkt mee, het is
droog maar de eerste drie kilome-
ters zijn benauwd en bedrukkend,
wat het extra zwaar maakt voor
de sporters. Ondanks die warmte
gaan de steppers, stappers en fiet-
sers gestaag omhoog.
Na 3 uur en drie minuten bereiken
Natasja, Jeroen, Quincy en Kilian
de finish streep boven op de Alpe
d´Huez en worden ze door de sup-
porters triomfantelijk binnenge-
haald. Kilian is ten opzichte van
zijn vorige beklimming 1 heel uur
eerder boven. Wat een overwin-
ning op zichzelf en zijn ziekte! Dit
jaar is Kilian een van de steppers
die een aantal bochten naar bene-
den afzakt om zijn overige team-
leden die het wat zwaarder hebben
bij te staan, aan te moedigen en te
steunen. Geweldig ! Mede door
die steun bereiken alle leden van
Team Kilian moe maar heel vol-
daan binnen 4 uur de eindstreep en
kan het feest beginnen.
Aan het einde van de middag wordt
het uiteindelijke resultaat van de
sponsoractie bekend gemaakt: €
174.127,--
Belangstellenden, supporters,
sporters, Team Kilian en dona-
teurs allemaal hartelijk bedankt
voor jullie steun.
Sport
4 SEPTEMBER 2012
PAGINA 13
Het verenigingsleven gaat weer
beginnen.
Ook voor het Volksdansen is het
weer tijd om te starten.
Iedereen die van Volksdansen
en fijne muziek houdt, kan op de
donderdagmorgen mee komen
dansen.
Er worden dansen geleerd uit veel
verschillende landen.
Een leuke groep dames danst met
veel plezier, onder leiding van een
deskundige leidster.
Kom gerust eens langs op de don-
derdagmorgen.
Alle leden en nieuwe leden zien we
graag op donderdag 06 september
aanstaande, in de zaal van “Thea-
ter de Ontmoeting”, Koninginnel-
aan 7.
Aanvang: 9.30 uur Eindtijd:
11.15 uur.
Verdere informatie:
Mw. J. Deelen: tel.213139;
Mw. J. Kosten: tel.212362.
Volksdansvereniging Rozenburg
Afgelopen vrijdag vond, onder
grote publieke belangstelling, voor
de 9e keer op rij de huldiging van
de Rozenburgse sportkampioenen
plaats, georganiseerd door de Ro-
zenburgse Sportraad. De sporters,
hun trainers en fans waren hier-
voor te gast in Muziektheater De
Ontmoeting.
Rozenburg kent een keur aan
sportverenigingen, waar groot
en klein, jong en oud, zich kun-
nen vermaken. Ondersteund door
vrijwilligers, trainers en coaches
en niet te vergeten de supporters
wordt er menig zweetdruppel ge-
laten. En met resultaat: wederom
een seizoen met vele kampioenen!
Niet alleen op gebied van de team-
sporten, maar ook in de individu-
ele tak van sport.
Net als andere jaren werden alle
kampioenen gehuldigd en werd er
geen verkiezing gehouden van wie
nu de sportman, -vrouw of -ploeg
van het jaar zou worden.
Namens het deelgemeentebestuur
van Rozenburg heeft Arie Mol de
sporters gehuldigd. .
Demonstratie Rolstoeldans
Het is een goed gebruik de huldi-
ging te beginnen met een demon-
stratie van een tak van sport. Dit
jaar hebben Marja en Cor van Vliet
een tweedelige demonstratie rol-
stoeldans gegeven: combi en duo.
Combi wil zeggen een danspartner
met rolstoel en bij het duo rolstoel-
dansen zitten beide danspartners
in een rolstoel. Zij presenteerden
drie dansen, de Engelse Wals, de
Cha Cha Cha en de Rumba, in bei-
de disciplines. Een warm applaus
viel hen ten deel.
Hierna werden alle Rozenburgse
kampioenen gehuldigd.
VV Rozenburg
Dit jaar drie kampioensteams:
VV Rozenburg F2, In de compe-
titie is er 3 keer verloren, 3 keer
gelijk gespeeld en werd er maar
liefst 12 keer gewonnen!
VV Rozenburg E1, Het is de 2e
keer op rij, dat dit team kampioen
werd, een zeer goede prestatie.
VV Rozenburg Veteranen 1, dat
ook de ouderen nog om het kampi-
oenschap kunnen gaan blijkt.
VE1 hun oudste speler is 67 jaar.
De jongste is 31.
CGV Excelsior
Deze vereniging heeft een bloeien-
de jongens- en meisjesselectieaf-
deling, die meerdere uren per week
trainen. Daarnaast is er de recrea-
tieafdeling. Dit seizoen hebben
de jongens en meisjes zeer goede
prestaties neergezet, wat resulteert
in een hele reeks kampioenen in de
meerkamp of toestelfinales, zowel
regionaal als provinciaal. Zoals
gezegd, niet alleen bij individuele
wedstrijden behaalden de gym-
nasten podiumplaatsen, maar ook
bij groepsspringwedstrijden.
De turners en turnsters die afgelo-
pen sportseizoen in de prijzen zijn
gevallen zijn: Ivan Haas, Dwayne
de Roos, Killian WongYaw , Alex
Tettero , Jordy Noordam, Romy
Hey, Sophie Spithoven, Michelle
Bergwerff, Daphne van Noort,
Sylvano Noordam, Glenn de Roos,
Patrick Braak, Nina Evenhuis, Isa
Dudink, Kim Ouwendijk, Christy
Govaerts en Melanie Fit.
FC Blankenburg
Het 3e team is kampioen gewor-
den in de klasse: mannen zondag
reserve 7e klasse 11
Zij zijn ongeslagen kampioen ge-
worden wat gezien de gemiddelde
leeftijd van de heren (40 jaar) best
wel als een goede prestatie gezien
mag worden.
Biljartvereniging Het Anker
Wim Mol is de algemeen kampi-
oen van de vereniging. Deze zeer
aimabele man heeft het toch maar
mooi gepresteerd om niet alleen
kampioen te worden in zijn poule
maar daar bovenop na een onder-
linge wedstrijd tussen 4 andere
poules deze andere kampioenen
allemaal te verslaan.
Zwemvereniging de Zeehond’73
De zwemploeg is een team van
hele jonge en wat oudere zwem-
mers die allemaal keihard hun best
doen om te zorgen voor snellere
tijden en vele medailles die dan
mee naar huis komen.
Het is ook een team wat met elkaar
goed kan omgaan en elkaar ook
helpen als het nodig is.
De zwemmers die afgelopen
seizoen in de prijzen zijn geval-
len zijn: Rick de Waard, Maaike
de Waard, Jeffrey Buddenberg,
Remco van Velzen, Lisanne van
Velzen, Senna Pols, Nienke Pran-
ger, Esmee Buddenberg, Amy de
Bruin, Sophie de Jonge, Otto Pran-
ger en Vincent Poldervaart.
Biljart Vereniging Rozenburg
Met bandstoten, driebanden en de
EBB Beker zijn de Rozenburgse
mannen kampioen geworden.
Alle sporters kregen, namens de
Rozenburgse Sportraad, een oor-
konde en een presentje in de vorm
van een praktische toilettas uitge-
reikt.
Onder het genot van een sapje en
een hapje en kijkend naar de beel-
den van de sportprestaties kon een
ieder de sporters nog feliciteren en
even napraten.
Zo kwam er een gezellig einde aan
de huldiging van alle genomineer-
den van het afgelopen seizoen en
werden alle sporters, begeleiders
en supporters heel veel succes ge-
wenst voor het nieuwe seizoen.
Huldiging sporters
van het seizoen 2011-2012
Dinsdag 4 september gaat de fit-
nes groep weer van start. Dat er
een grote behoefte bestaat aan
een fitnes groep als deze, blijkt
wel uit het feit dat er wekelijks
op de dinsdagavond in sporthal
de Rozet tussen de 20 en 30 per-
sonen komen sporten. De groep
bestaat uit zowel vrouwen en
mannen vanaf 18 jaar.
SPORTEN IS GOED VOOR U.
In een tijd va weinig bewegen,
stress, overdadig en te veel cho-
lesterol houdende voeding waar-
door de kans op ziekte van hart
en bloedvaten toeneemt is het
des te meer een reden om deel te
nemen aan de fitnes om zodoen-
de het lichaam in een goede con-
ditie te brengen en/of te houden.
De meeste mensen beginnen vol
enthousiasme en gaan er met-
een flink tegenaan. Fout. Wie
het langer vol wil houden, kan
de activiteiten beter geleidelijk
opvoeren, dan blijft het leuk en
gezond. Intervaltraining is een
goede manier om langzaam te
beginnen en toch binnen afzien-
bare tijd een puike conditie op te
bouwen. Bij deze methode wordt
inspanning, op het moment dat
u buiten adem dreigt te raken,
afgewisseld met minder inspan-
ningen steeds langer en de peri-
odes van rust korter. Of je al ja-
ren aan sport doet of je bent een
beginneling, bij de fitnes groep
kun je starten op je eigen niveau
en tempo. Het leuke is dat men
geen maandelijkse contributie
betaald, maar slechts 2.25 euro
per keer.
Wij hopen u te zien op dinsdag
4 september a.s. in sporthal “de
Rozet”te Rozenburg van 20.00
uur tot 21.00 uur
Fitness groep Rozenburg
weer van start
Het houdt maar niet
op bij B.V. Het Anker
Wie had gedacht dat de koek nou
wel op zou zijn, na al die succes-
sen van B.V. Het Anker in het sei-
zoen 2011-2012, had toch buiten
de waard gerekend. Want bij het
scheiden van de markt werd er nog
een mooie prijs binnengesleept.
We werden afgelopen woensdag,
29 augustus, uitgenodigd om deel
te nemen aan het nederlaagtoer-
nooi 2011-2012 bij B.V. Emma
in Vlaardingen. En nadat dit was
afgewerkt, werd Het Anker tot ie-
ders verrassing in het zonnetje ge-
zet door de voorzitter van Emma,
want ook hier had Het Anker zich
de sterkste getoond, dat wil dus
zeggen: de grootste nederlaag toe-
gebracht..
Men had dit tot het laatste moment
geheim weten te houden en dus
stond wedstrijdleider Piet Verweel
nogal raar te kijken toen hij de eer-
ste prijs en de wisselbeker in ont-
vangst mocht nemen.
Overigens is het resultaat van die
dag niet echt geweldig te noemen.
Want het was een overwinning van
91 punten, met 10 man dus niet
iets om over naar huis te schrij-
ven, tegen 87 punten voor Emma.
Maar toch had deze dag een dikke
gouden rand en dat is een impuls
voor alle mensen van Het Anker
om in het komende seizoen weer
met volle inzet aan de slag te gaan.
De woorden ‘BRAVO’ en ‘PROFI-
CIAT’ zullen dan ook weer volop
worden gebezigd, dat is een ding
dat zeker is.
Rozenburg E2- Besiktas E1 2 - 4
Rozenburg E2 kende tot op heden
een goede oefen- en bekercam-
pagne door onder andere met grote
cijfers van WFB te winnen en ge-
lijk te spelen tegen DRL. Besiktas
bleek gisteren echter van een ander
kaliber en gaf een visitekaartje af:
2-4. Voor trainers Blok en Bronder
echter geen reden om in paniek te
raken.
“De trainingen verlopen goed,
maar in deze wedstrijden moet, die
je in mijn optiek had moeten win-
nen, gaven we niet thuis,”spraken
Blok en Bronder, die met hun
team de resultaten van afgelopen
seizoen (ex F1 en F2) hoopt te
evenaren. “Dat zal nog een hele
klus worden gezien de grote te-
genstanders die we gaan treffen.
Maar we hebben een ploeg staan,
die elke wedstrijd kan winnen en
om de prijzen hoopt te gaan spelen.
Onze verwachting is dan ook dat
we vanaf het begin bovenin mee
zullen doen. Het zou ons verbazen
als we het onze tegenstanders niet
moeilijk kunnen maken”.
Maar Rozenburg had het moeilijk
tegen de balvaardige spelers van
Besiktas. Het spel van de Rozen-
burgers was in de eerste helft van
een acceptabel niveau en was er
sprake van een gelijkopgaande
strijd. Maar vlak voor rust schakel-
den de bezoekers een flink tandje
bij en werd het krachtsverschil wel
erg duidelijk. Binnen vijf minuten
lagen er twee ballen achter in het
netje bij de uitblinkende doelman
Shay. Vlak voor het rustsignaal
wist Rozenburg door een mooie
combinatie terug te komen tot 1-2,
een mooi doelpunt van Diego.
Besiktas liet ook na de pauze de
bal uitstekend gaan een was ook
in fysiek opzicht iets beter. Na tien
minuten werd doelpunt nummer
drie tegen de touwen geschoten.
Rozenburg richtte zich nog een
keer op en vanaf de aftrap werd een
mooie actie van Lars prima door
Jeremy afgerond: 2-3. Na deze
goal ging de rood-gele brigade al-
les of niets spelen. Een waar bom-
bardement volgde maar de keeper
van Besiktas hield stand, af en
toe ook geholpen door paal en lat.
Eerlijkheidshalve dient ook ver-
meld te worden dat Besiktas vele
malen eerder het duel had kunnen
beslissen maar zoals gezegd hield
doelman Shay de bal keer op keer
tegen. Maar vlak voor tijd scoorde
Besiktas de 2-4 en was het gedaan
met Rozenburg.
Van een ander kaliber
Trefzeker Besiktas is een maat te
groot voor Rozenburg
Heren 1 moest zondag aantreden
tegen ETC in Hoogvliet. Erik en
Danny uit de A jeugd zorgden er
voor dat er 3 wissels waren en we
er vol tegenaan konden gaan. ETC
opende de score, maar Indus kreeg
door doelpunten van Jeroen in de
5e en 8e minuut weer aansluiting.
Erik bracht de stand in evenwicht
en door twee mooie doelpunten
van Kay konden we zelfs op voor-
sprong komen. Helaas vond de
scheidsrechter het toen genoeg en
besloot nog meer in het voordeel
van de thuisclub te gaan fluiten.
Ook de doelpunten van Jeroen
en Kay konden niet voorkomen
dat ETC ging rusten met een
11-8 voorsprong. Na de rust was
het Bas die er voor zorgde dat we
bijna weer langszij kwamen, maar
wederom kwam de scheidsrechter
tussenbeide en zorgde dat ETC
weer uit kon lopen naar 14-10. In
de twintigste minuut werd Bas op
de break omver gelopen door de
keeper van ETC, die hiervoor uit-
eindelijk met rood werd bestraft.
Nadat Bas verbonden was, wilde
hij toch nog graag even aan de
keeper, die de wedstrijd vanaf de
kant mocht volgen, laten zien dat
hij echt wel kan scoren ondanks
een zwaar geblesseerde arm. Jam-
mer dat de scheidsrechter zoveel
dingen niet wilde zien. Was dit
eerlijker geweest dan hadden de
mannen zeker gewonnen. Eind-
stand 20-17.
Doelpuntenmakers: Bas 7x, Kay
5x, Jeroen 3x, Erik 2x.
Dames 1 speelde de eerste wed-
strijd van het veldseizoen tegen
DIOS in Den Hoorn. Indus be-
gon zonder Ashley (vakantie) en
Mariska (geblesseerd) een beetje
rommelig aan de wedstrijd. In
de derde minuut scoort DIOS het
eerste doelpunt van de wedstrijd
en weet uit te lopen naar een 4-2
voorsprong. Indus komt beter in de
wedstrijd, de aanvallen gaan be-
ter lopen en het samenspel wordt
ASV Indus handbalnieuws
Biljartuitslagen
Het Anker
27 tot en met 31 aug.
Poule A
T. v. d. Meijde 84 47 9 5. 59-N.
Vinke 59 42 6 7. 11; H. v. Willigen
84 84 18 10. 00 T. v. Melis 98 54 10
5. 51; W. de Silva 64 71 16 11. 09 T.
v. Harten 97 76 11 7. 83; P. Verweel
66 85 14 12. 87 L. v. Oudenaarden
58 67 8 11. 55;
Poule B
C. Renzen 44 60 8 13. 63 B. Faasse
45 45 6 10. 00; C. Bruin 36 26 5 7.
22 B. v. Welie 39 45 7 11. 53; K.
Denekamp 43 41 11 9. 53 C. Blok
40 39 6 9. 75; H. ’t Hart 35 26 6 7.
42 P. Boers 52 55 7 10. 57;
Poule C
J. Bosschaart 33 18 2 5. 45 R. Vonk
31 26 7 8. 38; W. Barbier 33 35 6
10. 60 P. Kattestaart 30 35 7 11.
66;D. v. Leeuwerden 31 33 5 10.
64 H. Kegge 33 25 5 7. 57; C. Dege-
ling 32 31 6 9. 68 R. Vonk 31 24 6
7. 74; C. Langsstraat 35 38 6 10. 85
A. Keizer 28 42 5 15. 00;
Poule D
L. Wessels 26 33 4 12. 69 C. Ots
21 28 4 13. 33; G. Geilman 20 15 2
7. 50 I. Slotboom 22 16 3 7. 27; T.
Kalkman 27 49 11 18. 14 J. Esbach
26 37 7 14. 23;
Bandstoten
Poule A
W. Noordhoek 39 36 8 9. 23 L. v.
Oudenaarden 39 30 5 7. 69;
Poule B
K. Denekamp 26 30 5 11. 53 C.
Hillen 23 21 5 9. 13; D. v. Leeu-
werden 21 18 4 8. 57 P. Kattestaart
21 17 3 8. 09;
Poule C
G. Geilman 18 18 4 10. 00 H. ver-
burg 18 18 2 10. 00
Schaakvereniging
De Penning
Aanstaande woensdag, 5 septem-
ber, gaat het seizoen van schaak-
vereniging de Penning weer be-
ginnen. Deze avond zal bestaan
uit de jaarlijkse ledenvergadering
en de prijsuitreiking van het vorige
seizoen, waarna er nog vrijblij-
vend kan worden geschaakt.
De Penning is een gezellige
schaakvereniging met ca. 21 le-
den. De speelsterkte van de leden
varieert tussen de ELO 1100 en
1800, dat is van huisschaker tot
sterk clubspeler. Wij spelen op
woensdagavond (vanaf 19.30 uur)
in Muziektheater “de Ontmoe-
ting”, Koninginnelaan 9 te Rozen-
burg ZH, tel: 0181-212684.
De activiteiten van de vereniging
bestaan uit een interne competi-
tie, een bekercompetitie en een
snelschaakcompetitie. Jaarlijks
wordt op een zaterdag in oktober
het Schaakkampioenschap van
Rozenburg georganiseerd; hier-
aan mogen alle leden, donateurs,
genodigden en huisschakers uit
Rozenburg meedoen. . Tenslotte
wordt in de competitie van de Rot-
terdamse Schaakbond de strijd
aangebonden met schaakvereni-
gingen uit de regio.
Het schaakseizoen loopt van sep-
tember tot half juni. Als u belang-
stelling heeft om te gaan schaken
in verenigingsverband, komt u dan
gerust geheel vrijblijvend een aan-
tal weken meeschaken om de sfeer
te proeven.
U kunt bij onze secretaris Arno
Sonneveldt alle inlichtingen ver-
krijgen over het schaken bij de
Penning, telefoonnummer 0181-
847398 of u kunt een kijkje nemen
op onze website
www.depenning.nl.
Voor de tweede keer werd de
sponsorloop Rozenburg gehou-
den en kunnen de organisaties van
de Sponsorloop en Sport4charity
terugzien op een overweldigend
succes. Aan de start meer dan
175 deelnemers en aan het einde
van de middag was er ruim 6000
euro opgehaald aan startgeld en
donaties. Sponsorloop Rozen-
burg zal dat geld overmaken naar
Sport4charity, de stichting die het
gehele jaar acties houdt voor de
Cliniclowns. De overall winnaar
werd, net als vorig jaar, Sander
Peters. Voor de start vroegen we
Peters naar zijn kansen. “Ik ben
voorzichtig, niet helemaal fit en
heb wat last van m’n knie”, vertel-
de Sander Peters een uurtje voor de
wedstrijd. Maar dat Sander Peters
niet voor een recreatief rondje naar
Rozenburg was gekomen werd vrij
snel duidelijk. Nadat om half drie
het You’ll Never Walk Alone had
geklonken konden de lopers van
start. Aangemoedigd door veel
supporters langs het pacours was
het een lang lint van lopers die
aan de wedstrijd waren begonnen.
Vooral op de Kanpanje wachtte de
lopers een mooi onthaal. De snelle
jongens hadden daar niet zoveel
oog voor. Rozenburger Robert de
Korte wilde de concurrentie wel
aan gaan met de gedoodverfde
winnaar en legde vanaf de start
een moordend tempo op. “Ik bleef
steeds wel op gepaste afstand van
de twee snelle jongens vooraan”,
vertelde Sander Peters die lid is
van Pallas in Hellevoetsluis. “Er-
gens in het natuurpark op de Land-
tong kon ik een ver-
snelling doorvoeren
en daarmee de kop-
positie overnemen.
Het bleef goed gaan
en kon op kop blijven
tot de finish. Gewel-
dig om hier twee keer
te kunnen winnen.
Vorig jaar nog klein-
schalig maar nu toch
al uitgegroeid tot een
prachtige wedstrijd.
Complimenten aan de
organisatie”, moest
de winnaar zich gaan
melden voor de prijs-
uitreiking. Initiatief-
nemer Arno Larooy
was meer dan tevre-
den na-afloop van een
prachtige middag.
“Als je hier rond kijkt
en het enthousiasme
van de mensen hier
aan de start en finish,
geweldig. Het lijkt er
op dat we Sponsor-
loop Rozenburg op de
kaart hebben gezet.
We hadden ook nog een prijs voor
de man of vrouw die naast het in-
schrijfgeld het meeste sponsorgeld
had opgehaald.
Als je dan ziet dat de nummer
twee op de vijfkilometer, Wolter
Paulusma, ook nog eens 750 euro
heeft opgehaald, fantastisch. En
niet te vergeten al die vrijwilligers
die het werk hebben verzet, geeft
dat een geweldig gevoel.
Hier wil ik zeker, namens
de gehele organisatie, ie-
dereen bedanken voor
de inzet, de deelname en
welke vorm van sponso-
ring dan ook. Al die fijne
mensen en giften heb-
ben de Sponsorloop 2012
tot een groot succes ge-
maakt. Op deze manier
kunnen we aan het einde
van het jaar een prachtig
bedrag doneren aan de
CliniClowns”. Op de vijf
kilometer was Rudi van
Dop de snelste gevolgd
op de tweede plaats door
Wolter Paulusma. De
jonge Ricardo de Borst
werd derde. De 10 km bij
de dames werd gewon-
nen door Els Moltzer
met op de tweede plaats
José van Uffelen. De
Sponsorloop Rozenburg groot succes
Huldiging SLR 10
Lopers op het parcours
Winnaar Sander Peters
aanzienlijk beter. Indus weet zelfs
op een 5-7 voorsprong te komen
en gaat met 7-8 de rust in. In de
tweede helft gaat DIOS goed van
start, komt al snel op voorsprong
en Indus lijkt een beetje in te kak-
ken. DIOS blijkt de betere ploeg
en wint uiteindelijk de wedstrijd
met 14-11. Indus laat het vandaag
vooral conditioneel een beetje af-
weten, maar daar kan aan gewerkt
worden! Doelpuntenmakers: Jes-
sica 5x, Joanne 2x, Linda 2x, Iris
1x, Marissa 1x.
Jongens A speelde voor het eerst
als team op zondag en dat is best
vreemd na jaren op de zaterdag te
hebben gespeeld. Zonder Wesley
(ziek ) werd er naar EDH in Delft
vertrokken om voor het eerst als
jongens-A te spelen. Het begin van
de wedstrijd was duidelijk voor de
thuisploeg en die kwam ook al
snel op een 3-0 voorsprong, Erik
had in het doel nog niet het juiste
antwoord op de schoten vanuit de
hoek. Het was Stef die met 2 mooie
doelpunten vanuit de hoek Indus
weer terug bracht in de wedstrijd,
maar na deze doelpunten werd het
bij Indus wel heel erg rommelig.
Veel foute loopbewegingen, bal-
len op het doel gooien zonder dat
er ook maar sprake was van een
kans en Tom miste zelfs nog een
pingel. Hier was duidelijk sprake
van een tekort aan training en aan
wedstrijd ritme. Net voor de rust
liep Tom heel ongelukkig tegen de
hand van een tegenstander aan en
kon ter observatie naar het zieken-
huis om zijn oog te laten bekijken
(gelukkig was het niets ernstigs).
Na rust probeerden de jongens het
wel, maar de echte overtuiging
was er niet en de tegenstander liep
uit naar een 12-2 voorsprong. Ra-
mon scoorde eindelijk weer een
keertje voor Indus, maar toch was
het de thuisploeg die de punten in
Delft zou houden.
Door heel goed keeperswerk van
Erik lukte het de tegenstander niet
om de twintig te halen , maar deze
wedstrijd eindigde toch wel in een
teleurstellende nederlaag van 19-
6. Doelpuntenmakers: Stef 4x,
Danny 1x, Ramon 1x.
winnares van vorig jaar, Mirjam
Bosveld, moest dit jaar genoegen
nemen met de derdeplaats en die
ook nog delen met Stefanie van
den Bos. Sander Peters werd dus
de winnaar van de SLR 2012 met
op de tweede plaats een oud inwo-
ner van Rozenburg, Inar Tveter.
Op de derde plaats eindigde Pa-
trick Kas.
h k i i
Sport
4 SEPTEMBER 2012
PAGINA 14
De Schakel
E
v
e
n
e
m
e
n
t
e
a
g
e
n
d
a
R
o
z
e
n
b
u
r
g
8 september, 10-16 Het Vierkantje, fototentoonstelling Oudheidkamer
15 september, 18.30-22 Opening Theaterseizoen De Ontmoeting
15 september, 11-23 Rozenburgse Uitmarkt De Ontmoeting/centrum
15 september, 18.30-20 Kinder-karaoke De Ontmoeting
15 september, 20-23 Karaoke-festival De Ontmoeting
22 september, 15 en 20 u Popkoor Given, A knight like this De Ontmoeting
26 september, 18-19.30 Speelgoed- en kinderkledingbeurs De Ontmoeting
29 september, 10-16 Verzamelbeurs Adventskerk
29 september, 8-13 Najaarsrommelmarkt Immanuelkerk
3 oktober, 19.30 Bingo, Rozenburgs Dameskoor De Ontmoeting
3 oktober, 14 Jeugdtheater: Groeten uit ... De Ontmoeting
12 oktober, 19.30 Lady’s Night De Ontmoeting
13 oktober, Jubileumconcert Rozenburgs Mannenkoor De Ontmoeting
21 oktober, 15 Rembrandt-klassiek concertprogramma De Ontmoeting
27 oktober, 20 Najaarsconcert Rozenburgs Dameskoor De Ontmoeting
31 oktober, 14 Jeugdtheater: een kast vol goochelgeheimen De Ontmoeting
3 november, 20 Nederdood, filmpremiere De Ontmoeting
10 november, 20 Het zit in de familie, een doldwaze klucht De Ontmoeting
17 november, 20 Of Course: Strictly Elvis De Ontmoeting
24 november, 20 Arie Vuyck, cabaret De Ontmoeting
24 november, 12 Intocht Sint Nicolaas Terrein Waterstaat
8 december, 8-14 Kerstmarkt St. Jozefkerk
9 december, 15 Operette Live De Ontmoeting
12 december 14 Jeugdtheater: De Rode Klompjes De Ontmoeting
14 december, 16-20.30 Kerstmarkt Immanuelkerk
15 december, 15 Boutmiddag De Ontmoeting
15 december, 20 40 +++, live De Ontmoeting
21 december, Kerstconcert Rozenburgs Mannenkoor De Ontmoeting
22 december, 9-21 Kerst Scratch De Ontmoeting
22 december, 20 Kerstconcert, uitvoering Kerst Scratch De Ontmoeting
Vermelding geschiedt kosteloos, uitsluitend na een officiële schriftelijke opgave bij het bureau van
De Schakel, Postbus 24, 3140 AA Maassluis (www.thuisbladen.nl) door of vanuit het
bestuur/secretariaat- of organisatie van een evenement.
Het evenement moet een openbaar karakter hebben en mag geen commerciële bedoelingen hebben.
Leer bridgen
bij Kleiburg
De zomertijd vliegt voorbij, de
winterklok nadert. En daar-
mee het bridgeseizoen.
Bridgen is een aangenaam
tijdverdrijf op de lange win-
terdagen. Bij niet-roken ver-
eniging Kleiburg kunt u zelf
kiezen, voor de middag en/of
avond.
En als u nog niet kunt bridgen,
leren wij het u in een hand-
omdraai. Ook als u nog nooit
een kaart in uw handen hebt
gehouden. We leren u brid-
gen, dat garanderen wij u. Wij
hebben er ervaring mee, we
hebben het al vele tientallen
mensen geleerd.
Onze nieuwe cursus voor be-
ginners, het zogenaamde star-
tersbridge, gaat beginnen op
maandagavond 17 september
(19.30 – 22.00 uur) en woens-
dagmiddag 19 september
(13.30 – 16.00 uur). Plaats van
handeling het Dijckhuis in
Vierpolders, het nieuwe on-
derkomen van Kleiburg.
Bridgen is vitaminen voor de
hersenen en kan uw sociale
leven verrijken. Leer bridgen,
geef u op via www.starters-
bridge.kleiburg@gmail.com
of anders bij Lydia Lesterhuis
(01 81 31 40 69). De kosten
bedragen 75 euro inclusief
lesmateriaal.
Niet aarzelen, doen !!!!!
Aan de eerste competitiewedstrijd
van dit seizoen kon Rozenburg
geen punten overhouden. Het was
eigenlijk een echte 0-0 wedstrijd
maar ook een wedstrijd van wie
het eerste doelpunt zou maken
de punten kon bijschrijven op het
eigen conto. Dat eerste en enige
doelpunt kwam van Jeffrey Duin-
stee vier minuten na de rust en
daarmee was Zuidland de winnaar
op West. Wat Rozenburg daarna
nog probeerde Zuidland doelman
Robin van Leeuwen hield zijn doel
schoon.
Rozenburg trainer Wim van der
Steene had een waslijst aan ge-
blesseerde spelers. “Of de ploeg er
zoveel ander uit had gezien, als we
alles ter beschikking hadden ge-
had weet ik niet. We hebben veel
keuze dit seizoen, het elftal wat
er nu staat is tweede klasse waar-
dig”, was de trainer voor de wed-
strijd vol vertrouwen. De eerste 20
minuten was Rozenburg de betere
ploeg maar creëerde niet of nau-
welijks kansen. Of misschien wel
minst slechte ploeg want het begin
van de wedstrijd was onrustig en
veel onnodig balverlies door beide
partijen. Zuidland had wat moge-
lijkheden en voor Rozenburg was
Nick de Bil, er in de 11e minuut,
dicht bij de openingstreffer, al was
de hoek erg lastig om het Zuidland
doelman Robin van Leeuwen erg
moeilijk te maken. Na een half
uurtje werd het gele kaarten incas-
seren voor Rozenburg. Nick de Bil,
Jordie de Groot en Randy Doest
gingen, binnen vijf minuten, in het
boekje van scheidsrechter Roo-
zenboom. De eerste helft was het
niet fraai maar wel spannend en
merkte je toch iets van een derby
sfeer in het veld. En dit keer was
Zuidland zeker niet gekomen om
te verliezen.
Na de thee kwam Zuidland vrij
snel op voorsprong. In de 49e mi-
nuut was het Carlyson Bazoer die
vanaf de achterlijn Jefrey Duijn-
stee in stelling bracht en die liet
zich zo’n kans niet ontnemen, 0-1.
De ontlading was groot bij Zuid-
land een ook de ploeg van Tom
Larssen wist dat dit doelpunt wel
eens de volle winst zou kunnen
opleveren. Rozenburg probeerde
de bakens te verzetten en ging op
zoek naar de gelijkmaker. Die ge-
lijkmaker kwam er niet ondanks
het feit dat Zuidland, zeker de laat-
ste 20 minuten nog amper over de
middenlijn kwam. Zuidland hield
stand, ten koste van vier gele kaar-
ten en zelfs een rode voor verzorg-
ster Marit van Rhijn. De verzorg-
ster mocht volgens de arbiter niet
in het veld komen voor een verzor-
ging en het veld daarna niet snel
genoeg verliet. Met het inbrengen
van Hakan Gürel en David Pieters
kwam er wel meer snelheid in de
ploeg van Wim van der Steene,
Rozenburg dus, maar veel kansen
leverde dat niet op. Naarmate de
klok richting de 90 minuten ging
werd het als maar meer opportu-
nistisch voetbal van de kant van
de Rood Gelen en was er van rust
en geduldig wachten op de kansen
geen sprake meer. Het was een
wedstrijd die misschien wel geen
winnaar verdiende maar die kwam
er wel, Zuidland.
Zuidland wint op sportpark West.......
Wat komen gaat
Zaterdag 9 september 2012 speelt
Rozenburg een uitwedstrijd te-
gen Spirit. De wedstrijd die aan de
Sportlaan in Ouderkerk aan de IJssel
wordt gespeeld, begint om 15:00 uur.
Sport
4 SEPTEMBER 2012
PAGINA 15
4 SEPTEMBER 2012 ROZENBURGSE COURANT 16
Ȋ=XLQLJVWHLQ]LMQNODVVH
Ȋ*HHQZHJHQEHODVWLQJ
Ȋ6WDQGDDUGDXWRPDDW
Brandstofverbruik (EC/692/2008) 3,5l/100 km (28,6 km/l) tot 3,7l/100 km (27,0 km/l) en CO2 79 – 85 gr/km.
* Prijs inclusief BTW, exclusief kostenrijklaar makenenverwijderingsbijdrage. Toyota Financial Services leasetarief vanaf €259,- per maando.b.v. Full Operational Lease, 60mnd
en20.000km/jaar, incl. 75%bonus/malus, excl. BTWenbrandstof (infoviazakelijk@toyotafs.nl). Afgebeeld: Yaris 1.5Full HybridAspirationincl. metallic lak enfabrieksoptie15’’
velgenlichtmetaal +mistlampenvóór. Vanaf €19.570,-. Wijzigingenvoorbehouden. Importeur: Louwman&Parqui B.V. Meer infobel gratis 0800- 0369of kijk opwww.toyota.nl
'HQLHXZH<DULV)XOO+\EULG1XLQGHVKRZURRP
Met alleen al in Nederland 100.000 exemplaren, is de
Yaris de meest verkochte Toyota van de afgelopen
10 jaar. En ook de nieuwe Yaris is een groot succes.
Een succes dat ongetwijfeld nog groter wordt nu de
nieuwe Yaris ook als Full Hybrid te verkrijgen is. De Yaris
Full Hybrid is met een verbruik van slechts 1 op 28
verreweg de zuinigste benzine-auto in zijn klasse, is
BPM- en wegenbelastingvrij en heeft een bijtelling
van slechts 14%. De standaard uitrusting is alles-
behalve zuinig met o.a. een CVT-automaat, Climate
control en LED dagrijverlichting. Er is al een Yaris Full
Hybrid vanaf € 17.990,- en u least ’m al vanaf € 259,-.
Car Net
Hellevoetsluis, Daltonweg 1, 0181-312177, www.car-net.nl
Poortugaal, Ambachtsstraat 1, 010-5015088, www.car-net.nl
489H
Computercursus
ANBO Rozenburg start in samenwerking
met DWR/Careyn
in september een computercursus
voor beginners en gevorderden.
U kunt zich weer inschrijven voor een computercursus voor beginners, vervolg
beginners of gevorderden. Er zijn 10 lessen van 2 uur, eenmaal per week. De
lessen zijn ’s middags in ons Computer Opstap Centrum in “Het Anker”, Laan
van Nieuw Blankenburg 13, 3181 DA Rozenburg.
De lessen worden gegeven door deskundige instructeurs en in kleine groep-
jes van maximaal 5 deelnemers. De start van de nieuwe cursus is eind
september. De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst.
De uiterste datum van inschrijving is 22 september 2012.
De kosten voor deze lessen zijn € 70,- voor ANBO- en DWR-leden,
voor anderen € 95,-.
Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij:
M. ’t Hooft, Brink 18, Rozenburg,
tel. 0181-28 49 44 of 06 20 84 24 98.
Ook kunt u een inschrijfformulier halen in “Het Anker”.
Ruzie met uw ex over de omgang met uw kinderen?
In conflict met uw baas of collega?
Daar wilt u natuurlijk snel en goed van af!
Kies daarom voor Modus Management als mediator bij uw
echtscheiding, arbeidsconflict, burenruzie, etc.
Kitty Schuurbiers, geregistreerd mediator, helpt u graag verder.
Grip op uw toekomst

www.modusmanagement.nl
0181 212 957
Mediation lost conflicten op
Schakeltjes
Particulieren kunnen GRATIS Schakeltjes
plaatsen in de Rozenburgse Courant De
Schakel. Bedrijven en instellingen kunnen
vanzelfsprekend ook een Schakeltje plaatsen.
Hier zijn wel kosten aan verbonden. Kosten
voor een zakelijk Schakeltje zijn
6 euro tot 20 woorden.
Hoe plaatst u uwSchakeltje?
GRATIS Schakeltjes kunnen worden opgegeven
aan de balie op ons kantoor
Dr. Kuyperkade 28, Maassluis.
Ukunt ook per post uwGRATIS Schakeltje
opgeven: Maassluise Courant B.V.,
Postbus 24, 3140 AA Maassluis of per e-mail:
rc.schakeltje@thuisbladen.nl
o.v.v. GRATIS Schakeltje.
Zakelijke Schakeltjes kunnen alleen worden
opgegeven aan de balie van de Maassluise
Courant, Dr. Kuyperkade 28, Maassluis.
Zakelijke Schakeltjes dienen contant te worden
betaald.
Spelregels
• Anonieme Schakeltjes worden niet ge-
plaatst. Vermeld altijd uwtelefoonnummer in
de advertentie. Bij opgave ook uwnaam.
• De redactie behoudt zich het recht voor
Schakeltjes, zonder opgave van redenen te
weigeren en is niet verantwoordelijk voor
eventuele foutieve weergave of fouten in de
tekst van het Schakeltje.
• Aangeboden woningen, woningruil,
vakantiehuizen, stallingen, caravans, auto’s,
fietsen en motoren, boten etc. met een ver-
koopwaarde van boven de 250,- euro worden
niet gratis geplaatst maar worden gezien als
een zakelijk Schakeltje.
• Vraag en aanbod in het GRATIS Schakeltje is
gericht op particulieren.
• Maximaal twintig woorden voor een GRATIS
Schakeltje.
• Plaatsing van het GRATIS Schakeltje kan niet
altijd in dezelfde week van opgave
gegarandeerd worden.
Doe er uwvoordeel mee en plaats een
Schakeltje in de best gelezen krant
van de omgeving!
Tegelzetter nodig? Ik ben
op zoek naar mensen die
hun keuken, badkamer,
toilet of vloer willen laten
betegelen. Ook voor het
stukadoren kunt u bij mij
terecht. Aanbieding voor
de winter!! Speciale prij-
zen! Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Auto- en Motorrijschool L.
Rombout, tel. 010-5922358.
www.lrombout.nl
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met selen,
sierpleisters aan bren gen,
keukens, plaatsen, enz. Tel.
010-5916978.
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst ,,De
Helpende Hand’’ Hulp nodig
bij belastingzaken, het invul-
len van formulieren of om on-
recht aan te pakken? Proble-
men met de baas, verhuur-
der of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur: ie-
dere eerste donderdag van
de maand van 10.00 - 12.00
uur. Zijingang van het Witte
Kerkje, Constantijn Huy-
gensstraat 1 Maassluis. Voor
informatie: Eef Grootveld,
06-20384844.
Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude ansichtkaar-
ten van voor 1960. Tel. 06-
15451873.
TE KOOP: 3 ANWB Wegen-
wacht wandtegels. 50 jaar
lid, verschillende, Makkum
€ 25,-. Tel.: 0174-387197.
Verzamelaar biedt goede
prijs voor oude ansichtkaar-
ten van voor 1960. Tel. 06-
15451873.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful