Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α.

118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για
αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. 5/8/2011