You are on page 1of 38

Website : http://www.exeleren.

net

Forum : http://groups-beta.google.com/group/exeleren

Kennismaking met
eXe learning

en het programma
“eXe”

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 1 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Voorwoord

Programma’s om interactief lesmateriaal op pc aan te maken vind je veelvuldig op internet .


Zowel vrije software ( “freeware” ) als stevig geprijsde commerciële pakketten .

Elk pakket heeft zijn sterke en zwakke kanten .


Sommige pakketten zijn sterk in vraaggestuurde opdrachten ( “Hot potatoes” ) maar laten weinig interactieve
multimedia toe . Dergelijke programma’s zijn wel perfect bruikbaar als ondersteuning voor taal en wiskunde .

Maar als je echt op zoek gaat naar een “totaalprogramma” , waarin je opdrachten kunt opnemen , maar ook
afbeeldingen , videoclips , webpagina’s , een leesactiviteit , een flash animatie , tekst , een toets – gedeelte …
dan moet je verder kijken dan het door iedereen gekende “Hot potatoes” .

Bovendien moeten de leerpakketten die je met zo een ontwerp – programma aanmaakt bruikbaar zijn op elke
pc en eenvoudig in het gebruik voor de leerling en de leraar . En het ontwerpen moet eenvoudig kunnen ,
zonder dat de leerkracht veel computer – voorkennis heeft .

Vandaag heb ik zo een programma leren kennen . Toevallig , op een studiedag , door even een kijkje te nemen
bij een sessie waar ik mij niet eens voor ingeschreven had . Wat ik bij dat “even een kijkje nemen” kon zien en
horen was zo boeiend , dat ik mij heb neergezet en de volledige sessie gevolgd .

Ik heb er kennis gemaakt met eXelearning en het programma eXe .


Freeware , gratis dus .
En met de ongelooflijk gevarieerde mogelijkheden van het programma .

Deze mogelijkheden wil ik met u delen .


Vandaar deze korte cursus .

december 2006 ,
willy vermaelen

http://www.exeleren.net

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 2 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Het programma

Het programma “eXe” is gratis (freeware)

Downloaden kun je op de volgende locatie : http://www.exelearning.org

Er zijn meerdere versies beschikbaar :

• Een versie om op een vaste pc te installeren


• Een “ready to run” versie om op je usb stick te plaatsen . Deze versie moet je niet installeren . Plaats
het programma gewoon op je usb stick en je kunt “exe” overal gebruiken .

Installeer na het downloaden het programma , zoals je dit altijd doet op je pc

Na de installatie start je het programma op de normale manier op .


Voor Windows gebruikers :

Î Î

De eerste keer duurt het opstarten iets langer .


Daarna gebeurt het opnieuw opstarten snel .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 3 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Deel 1 : Het werkscherm

Delen van het werkscherm en de werkomgeving :

ma
che l
ts e
He pane

t
He ces”
i
D ev eel
“ i n
pa

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 4 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Deel 1 : Het “schema” paneel

hiermee bouw je de structuur van uw werkmateriaal op.

Met en breng je de pagina’s in en geef je een naam.

Met de 4 knoppen breng je een bepaalde hiërarchie en volgorde in je pagina’s

# Even zelf doen nu :


Bouw de volgende structuur op :

Hoe doe je dit ?

► De eerste pagina heb je al bij het opstarten .


Deze pagina noemt “start”

Je hebt 7 pagina’s nodig : Start + 2 onderwerp pagina’s en 4 deelpagina’s

► Klik nog 6x op om zo de 6 pagina’s te bekomen die je nodig hebt .

Je venster ziet er nu als volgt uit :

Nu moet je eerst de pagina’s hernoemen ,


daarna de juiste structuur geven.

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 5 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
De pagina’s hernoemen :

# Even zelf doen nu :


Hernoem de eerste pagina
(“start” wordt “Naam”)

Hoe doe je dit ?

► Klik op Start :

► Klik op

► In het venster wat nu verschijnt

► typ de nieuwe naam in en druk op

► In het schema paneel verschijnt nu je eerste pagina met de nieuwe naam .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 6 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
# Even zelf doen nu :
Hernoem de overige pagina’s tot je schema paneel er als volgt uitziet

Nu moeten we de rangorde juist plaatsen .

Weet je het nog ?


De rangorde moet er als volgt uitzien :

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 7 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
De rangorde vastleggen

De rangorde van de eerste 3 pagina’s staat reeds juist

# Even zelf doen nu :


Laat pagina nu 1 rangorde stijgen .

Met andere woorden :

1 plaats naar links verschuiven zodat deze pagina


evenwaardig wordt aan

Hoe doe je dit ?

► Klik op

► Klik nu bij de hiërarchie – knoppen op

Pagina verschuift nu 1 positie naar links en wordt evenwaardig aan


( beide pagina’s staan mooi onder mekaar )

heeft nu de juiste rangorde gekregen .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 8 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
# Even zelf doen nu :
Zet nu van de overige pagina’s ook de rangorde juist .

Het “Schema” paneel moet er als volgt uitzien :

Of … als je de volledige breedte van het scherm bekijkt :

3
Proficiat !
Je hebt nu het eerste deel van dit cursusje met succes doorlopen !

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 9 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Deel 2 : Het “iDevices” paneel

Met het paneel “iDevices” selecteer je de leermodules die je op een pagina wilt gebruiken .
Een pagina kan een willekeurig aantal leermodules ( iDevices ) bevatten .

Om een iDevice toe te voegen , selecteer je de het iDevice door er op te klikken .


Het geselecteerde iDevice verschijnt nu in het grote editeervenster .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 10 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
 Voorbeeld :

een iDevice “afbeelding met tekst” toevoegen .

► Klik op

In het editeerveld verschijnt nu het iDevice “afbeelding met tekst” .


Dit iDevice kun je nu bewerken

► Klik op

► Zoek op de harde schijf een afbeelding van een versierde kerstboom ( vooraf van internet gehaald )

► Typ nu bij

Je ziet nu het resultaat als volgt :

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 11 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Schuif nu het editeerveld verder door naar beneden

► Klik nu op om deze iDevice op de pagina vast te leggen .

Op het ogenblik dat je op klikt , leg je dit iDevice vast op de pagina waarop nu nu aan het werk bent . Je
krijgt een idee hoe dit er in werkelijkheid gaat uitzien op het beeldscherm .

Ben je niet tevreden met het resultaat , dan kun je het iDevice opnieuw
gaan bewerken .

Klik daarvoor op onderaan het iDevice .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 12 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
# Even zelf doen nu :

► Verander naar

Je scherm ziet er nu als volgt uit :

merk op dat ik de naam van de pagina veranderd heb van “Start” naar “Traditie”

► Doe dit nu ook !


( Hoe je dit doet heb je in deel 1 reeds gezien )

Nu je dit principe kent , gaan we in het volgende deel enkele iDevices die je kunt gebruiken even bespreken .

Let op : wekelijks komen er nieuwe iDevices bij .

Deze kun je downloaden op de website http://www.exearning.org wanneer je


op het tabblad klikt , en daar kijkt bij

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 13 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Daar vind je de laatste “plugins” met de nieuwste iDevices

Download nu elk van deze plugins en installeer ze .

3
Einde 2de deel . Je weet nu :
Πwat een iDevice is
Πhoe je een iDevice kunt toevoegen aan een leerpakket
Πhoe je een iDevice kunt klaarzetten om te bewerken

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 14 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Deel 3 : “iDevices” bewerken

In deze korte cursus wil ik niet voor ELK iDevice de verschillende mogelijkheden uitleggen om te bewerken .
Zelf uitproberen is nog steeds de snelste manier om iets te leren .

Wel wil ik door middel van 1 pagina uit een elektronisch leerpakket aantonen hoe het principe van editeren
( bewerken ) in het editeerveld werkt .

Beginsituatie :

Thema : “feesten”
Graad : 1
Niveau : BSO
Klas : BVJ ( beroepsvoorbereidend jaar )
Vak : Godsdienst / zedenleer / geschiedenis ?
( de pagina kan bij meerdere vakken gebruikt worden )

Op het ogenblik dat dit voorbeeld wordt aangemaakt , hebben wij het thema “feesten” ,
gedurende de laatste 2 lesweken voor de Wintervakantie ( Kerstmis – Nieuwjaar ) in
onze school .

Ik wil even in deze cursus 1 pagina aanmaken , die “Kerstfeest” noemt . En in deze
pagina enkele gevarieerde iDevices brengen.

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 15 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
# Even zelf doen nu :
► Zoek vooraf een kleine afbeelding ( jpg , bmp , gif , … ) van een versierde kerstboom en bewaar die
afbeelding in de map “mijn afbeeldingen” op uw pc .

► Zoek zelf een tekst op het internet , waar onze traditie “het plaatsen van een versierde kerstboom
bij de kerststal” besproken wordt . Plaats de URL bij “Favorieten”
( deze pagina bijvoorbeeld : http://www.pav-love.be/pavlove/pagina.asp?pagkey=24824&mode=read )

► Zoek 2 grote afbeeldingen ( jpg , bmp , gif, … ) waarop feest gevierd wordt .
( afmetingen groter dan 400x350 )

► Start nu het programma

► Geef de pagina “Start” een nieuwe naam ( hernoemen ) Î “Thema feesten”

► Klik op het iDevice

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 16 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Je krijgt nu het iDevice in het editeerveld .

De zonnebloem is een standaard afbeelding die altijd verschijnt .

► Klik op
en zoek op jouw pc de 1e van de 2 grote afbeeldingen met feest .

Deze tekening is meer dan 400x350 groot .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 17 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Verander de breedte naar 415 en klik op [enter]
de hoogte past zich aan , zodat de verhouding breedte/hoogte dezelfde blijft .

De andere onderdelen van het iDevice …

… gebruiken we niet , omdat we gewoon 2 foto’s zonder tekst op deze pagina willen .

► Klik nu onderaan het iDevice op Î om dit iDevice definitief vast te


leggen op de pagina .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 18 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
En dit is het resultaat :

Opmerking :
Door onder elk iDevice op te klikken , kun je elk iDevice opnieuw

# Even zelf doen nu :


► Plaats nu zelf de 2e grote afbeeldingen met “feest” onder de 1e afbeelding

• Zelfde grootte maken .


• Geen tekst bijplaatsen .
• Maar … rechts uitlijnen deze keer ! Î

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 19 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
En dit is dan het resultaat .

Deze pagina is nu klaar .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 20 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Maak nu een nieuwe pagina Î

► Noem de pagina “Taal” Î

Het editeervenster is nu nog leeg .

De leerkracht plaatst nu de verschillende leerelementen ( iDevices ) op de pagina , om zo een volledig


elektronisch leerpakket te bekomen .

► Voeg als eerste iDevice “vrije tekst” toe om een titel te plaatsen

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 21 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Klik eerst op ( links uitlijnen )

► Daarna op ( grootte lettertype 18pt )

► En nu nog ( een vet lettertype voor een titel )

► Typ nu de titel

► Leg dit iDevice nu vast , door op te klikken .

Opmerking : Je kunt het iDevice niet plaatsen en verwijderen ook :


maar dat gaan we nu niet doen !

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 22 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Na het vastleggen van je eerste iDevice ziet het editeerveld er zo uit :

Onder de titel plaatsen we nu een grote afbeelding , waarop een traditie wordt afgebeeld .

► Klik op het iDevice “Afbeelding met tekst”

► Klik in het iDevice dat verschijnt op , om de


standaard afbeelding ( zonnebloem ) te vervangen door je eigen afbeelding .

► Plaats je afbeelding en pas de grootte aan . De originele afbeelding is groter dan 600px. We veranderen
dit zodat we 600px krijgen

Dit doe je door “640” te veranderen in de waarde 600 en dan op de enter toets
van je toetsenbord te klikken .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 23 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Nu nog het …

► … en daarna op klikken om dit iDevice vast te leggen .

Je editeerveld ziet er nu als volgt uit :

Oké . We hebben nu een mooi sfeerbeeld aan het begin van de pagina ( het oog van de student wilt ook wat )

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 24 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Nu gaan we over naar het vak “Taal”

# Even zelf doen nu :


► Opnieuw een iDevice “vrije tekst” kiezen , en daar de volgende tekst in plaatsen :

De grote tekst is 18 pt , kleine tekst 12pt

► Leg dit iDevice vast op de pagina .

Het onderste gedeelte van het editeerveld ziet er nu zo uit :

De student moet nu met het van Dale onlinewoordenboek op het internet de betekenis van het woord traditie
opzoeken .

In een “traditionele” les zou de leerling nu bij een zoekrobot ( Google , … ) moeten zoeken naar …

en bij de zoekresultaten klikken op ..

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 25 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Maar WIJ gaan de student dit niet op die manier laten doen .

We plaatsen gewoon de juiste webpagina in ons elektronisch leerpakket !

► Klik op het iDevice “Externe website”

► Vul in het editeerveld de juiste URL in .


( voor van Dale onlinewoordenboek is dat : http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek )

Laat framehoogte op staan en klik op

En kijk … daar is je webpagina !

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 26 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
De leerling gaat met de schuifbalk rechts gewoon naar benden op de getoonde pagina en kan het woord traditie
opzoeken .

Nadat hij op gedrukt heeft verschijnt de betekenis van het woord …

Dit resultaat blijft nu op het scherm staan , in het iDevice “Externe website”

De leerling kan dus altijd het resultaat opnieuw gaan bekijken .

En de leerkracht …
die gaat nu eens controleren of de betekenis van het woord “traditie” begrepen is .
_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 27 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Klik op het iDevice “Quiz”

In het editeerveld verschijnen de lege editvelden voor “Quiz”

Wij willen :
• 2 reeksen met meerkeuzevragen maken .
• Elke reeks bevat 3 alternatieven waaruit de student moet kiezen .

► Typ volgende gegevens in het editeerveld

► Klik nu op

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 28 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Klik nogmaals op

Nu heb je de 3 alternatieven van Keuzereeks 1 , waaruit de student moet kiezen .

Wanneer je dit iDevice nu vastlegt , krijg je volgend resultaat :

► Maak nu keuzereeks 2 door op te klikken .

► Onderaan klik je nu op

Bij de nieuwe vraag schrijf je nu gewoon “Keuzereeks 2”

Daarna vul je de alternatieven aan

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 29 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 30 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Het resultaat :

_________________________________________________________________________________________

Tot hier deze “cursus” eXe

In het voorbeeldbestand heb ik nog een 3e pagina aangemaakt :

# Even zelf doen nu :


Deze pagina zou je nu zelf moeten kunnen maken met wat je in deze cursus ingeoefend hebt.

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 31 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Deel 4 : Bestanden opslaan

De 3 meest gebruikte mogelijkheden :

• Als bewerkbaar bestand  naam.elp


• Als html map 
• Als zip file naam.zip

1. Als bewerkbaar bestand opslaan

► Klik op (Bestand)

► Kies (Opslaan als …)

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 32 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Kies de map waarin je het bestand wilt opslaan

► Geef het bestand een naam+extensie “.elp”


Voorbeeld : eXe_cursus.elp

► Klik nu op

Wanneer je nu via verkenner in de gekozen map gaat kijken , dan zie je dit bestand op je harde schijf staan .

He
t
w e b est
rd an
in d “
d e eX
ze e_
m a cu r
De p b su
m e w s .e l
w a ap aa p ”
ari “eX rd
.
we n he e_e
rd t d
be bes itor”
wa tan
ard d ,
.

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 33 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Wanneer je nu achteraf dit leerpakket wenst aan te passen of te bewerken , dan klik je gewoon opnieuw op

en je krijgt al de pagina’s opnieuw klaar om te bewerken in het programma

2. Als map met html – inhoud opslaan

► Maak eerst via verkenner een nieuwe map aan , waarin je de html – inhoud wilt plaatsen.
Voorbeeld : “Demo_leerpakket_html”

► Klik nu in het programma achtereenvolgens op :

Bestand Î Exporteren Î Website Î Self-contained Folder

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 34 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Kies nu de map die je hiervoor hebt aangemaakt

► Klik op

De html inhoud wordt in de map gezet .

Wanneer je in Windows verkenner de map opent , dan zie je daar jouw werk als
html – pakket klaarstaan voor gebruik in de klas .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 35 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
► Klik in de map op het bestand en jouw werk opent zich in de webbrouwser
( Internet Explorer / Netscape Navigator / Mozilla Firefox , …. )

Nu moet je de map met html – inhoud nog op de leerlingen – pc’s plaatsen .

3. Als zip – bestand opslaan


Als je een project afwerkt , dan heb je daar heel wat tijd in geïnvesteerd .

De studenten zullen je heel wat enthousiasme tonen wanneer ze via een goed elektronisch leerpakket succes
beleven . Dat is dan de beloning die de leerkracht terugkrijgt voor zijn werk .

Maar …
Hopelijk stopt het daar niet !

Deel jouw werk ook met andere leerkrachten .


Op het internet zijn heel wat leerkrachten terug te vinden die hun werk gratis ter
beschikking stellen voor collega’s .

Deze cursus heb je zo van mij gekregen .


40 werkuren .
Maar met plezier eraan gewerkt .
En met de voldoening dat ik een cursus kan aanbieden aan de collega’s .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 36 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
Aan het einde van deze cursus vind je info , waar je gratis cursussen en projecten kunt terugvinden en waar je
zelf jouw werk kunt delen met anderen .

Om een aangemaakt leerpakket in beschikbaar te stellen voor collega’s , kun je best de ganse
html - inhoud van jouw leerpakket in een zip – file plaatsen .

► Klik achtereenvolgens op

Bestand Î Exporteren Î Website Î Zip File

► Selecteer de map waarin je de zip – file wilt opslaan en geef een naam aan de zip file

► Klik op en de zip – file staat op je harde schijf .

Deze zip – file bevat nu de volledige html – inhoud van jouw project en is klaar om met
collega’s op het internet te delen . Doe het !

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 37 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be
En tot slot …

Nuttige info.

Nederlandstalige website , uitsluitend voor - gebruikers :

http://www.exeleren.net

Nederlandstalig forum waar tips , truuks en interessante weetjes uitgewisseld worden :

http://groups-beta.google.com/group/exeleren
Stuur mij een e mailtje wanneer je wilt deelnemen aan dit forum

email : wilveradsl@gmail.com

_______________________________________________________________________________________

Andere cursussen delen met collega’s :

http://www.klascement.net

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 38 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be