You are on page 1of 38

Website : http://www.exeleren.

net

Forum : http://groups-beta.google.com/group/exeleren

Kennismaking met
eXe learning

en het programma
“eXe”

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 1 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be

Voorwoord

Programma’s om interactief lesmateriaal op pc aan te maken vind je veelvuldig op internet .
Zowel vrije software ( “freeware” ) als stevig geprijsde commerciële pakketten .

Elk pakket heeft zijn sterke en zwakke kanten .
Sommige pakketten zijn sterk in vraaggestuurde opdrachten ( “Hot potatoes” ) maar laten weinig interactieve
multimedia toe . Dergelijke programma’s zijn wel perfect bruikbaar als ondersteuning voor taal en wiskunde .

Maar als je echt op zoek gaat naar een “totaalprogramma” , waarin je opdrachten kunt opnemen , maar ook
afbeeldingen , videoclips , webpagina’s , een leesactiviteit , een flash animatie , tekst , een toets – gedeelte …
dan moet je verder kijken dan het door iedereen gekende “Hot potatoes” .

Bovendien moeten de leerpakketten die je met zo een ontwerp – programma aanmaakt bruikbaar zijn op elke
pc en eenvoudig in het gebruik voor de leerling en de leraar . En het ontwerpen moet eenvoudig kunnen ,
zonder dat de leerkracht veel computer – voorkennis heeft .

Vandaag heb ik zo een programma leren kennen . Toevallig , op een studiedag , door even een kijkje te nemen
bij een sessie waar ik mij niet eens voor ingeschreven had . Wat ik bij dat “even een kijkje nemen” kon zien en
horen was zo boeiend , dat ik mij heb neergezet en de volledige sessie gevolgd .

Ik heb er kennis gemaakt met eXelearning en het programma eXe .
Freeware , gratis dus .
En met de ongelooflijk gevarieerde mogelijkheden van het programma .

Deze mogelijkheden wil ik met u delen .
Vandaar deze korte cursus .

december 2006 ,
willy vermaelen

http://www.exeleren.net

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 2 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be

Het programma

Het programma “eXe” is gratis (freeware)

Downloaden kun je op de volgende locatie : http://www.exelearning.org

Er zijn meerdere versies beschikbaar :

• Een versie om op een vaste pc te installeren
• Een “ready to run” versie om op je usb stick te plaatsen . Deze versie moet je niet installeren . Plaats
het programma gewoon op je usb stick en je kunt “exe” overal gebruiken .

Installeer na het downloaden het programma , zoals je dit altijd doet op je pc

Na de installatie start je het programma op de normale manier op .
Voor Windows gebruikers :

Î Î

De eerste keer duurt het opstarten iets langer .
Daarna gebeurt het opnieuw opstarten snel .

_________________________________________________________________________________________
Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 3 van38
wilveradsl@gmail.com versie : december 2006
http://www.willyvermaelen.be

willyvermaelen.be .com versie : december 2006 http://www. Deel 1 : Het werkscherm Delen van het werkscherm en de werkomgeving : ma che l ts e He pane t He ces” i D ev eel “ i n pa _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 4 van38 wilveradsl@gmail.

daarna de juiste structuur geven.willyvermaelen. Deze pagina noemt “start” Je hebt 7 pagina’s nodig : Start + 2 onderwerp pagina’s en 4 deelpagina’s ► Klik nog 6x op om zo de 6 pagina’s te bekomen die je nodig hebt .com versie : december 2006 http://www.be . Met de 4 knoppen breng je een bepaalde hiërarchie en volgorde in je pagina’s # Even zelf doen nu : Bouw de volgende structuur op : Hoe doe je dit ? ► De eerste pagina heb je al bij het opstarten . Deel 1 : Het “schema” paneel hiermee bouw je de structuur van uw werkmateriaal op. _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 5 van38 wilveradsl@gmail. Met en breng je de pagina’s in en geef je een naam. Je venster ziet er nu als volgt uit : Nu moet je eerst de pagina’s hernoemen .

be . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 6 van38 wilveradsl@gmail.com versie : december 2006 http://www.De pagina’s hernoemen : # Even zelf doen nu : Hernoem de eerste pagina (“start” wordt “Naam”) Hoe doe je dit ? ► Klik op Start : ► Klik op ► In het venster wat nu verschijnt Î ► typ de nieuwe naam in en druk op ► In het schema paneel verschijnt nu je eerste pagina met de nieuwe naam .willyvermaelen.

willyvermaelen. Weet je het nog ? De rangorde moet er als volgt uitzien : _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 7 van38 wilveradsl@gmail.com versie : december 2006 http://www.be .# Even zelf doen nu : Hernoem de overige pagina’s tot je schema paneel er als volgt uitziet Nu moeten we de rangorde juist plaatsen .

com versie : december 2006 http://www.De rangorde vastleggen De rangorde van de eerste 3 pagina’s staat reeds juist # Even zelf doen nu : Laat pagina nu 1 rangorde stijgen .willyvermaelen. _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 8 van38 wilveradsl@gmail.be . Met andere woorden : 1 plaats naar links verschuiven zodat deze pagina evenwaardig wordt aan Hoe doe je dit ? ► Klik op ► Klik nu bij de hiërarchie – knoppen op Pagina verschuift nu 1 positie naar links en wordt evenwaardig aan ( beide pagina’s staan mooi onder mekaar ) heeft nu de juiste rangorde gekregen .

com versie : december 2006 http://www. Het “Schema” paneel moet er als volgt uitzien : Of … als je de volledige breedte van het scherm bekijkt : 3 Proficiat ! Je hebt nu het eerste deel van dit cursusje met succes doorlopen ! _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 9 van38 wilveradsl@gmail.be .# Even zelf doen nu : Zet nu van de overige pagina’s ook de rangorde juist .willyvermaelen.

Deel 2 : Het “iDevices” paneel Met het paneel “iDevices” selecteer je de leermodules die je op een pagina wilt gebruiken . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 10 van38 wilveradsl@gmail.willyvermaelen. Een pagina kan een willekeurig aantal leermodules ( iDevices ) bevatten . Het geselecteerde iDevice verschijnt nu in het grote editeervenster .com versie : december 2006 http://www. selecteer je de het iDevice door er op te klikken .be . Om een iDevice toe te voegen .

 Voorbeeld : een iDevice “afbeelding met tekst” toevoegen .be .willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www. Dit iDevice kun je nu bewerken ► Klik op ► Zoek op de harde schijf een afbeelding van een versierde kerstboom ( vooraf van internet gehaald ) ► Typ nu bij Je ziet nu het resultaat als volgt : _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 11 van38 wilveradsl@gmail. ► Klik op In het editeerveld verschijnt nu het iDevice “afbeelding met tekst” .

leg je dit iDevice vast op de pagina waarop nu nu aan het werk bent .willyvermaelen.be . Je krijgt een idee hoe dit er in werkelijkheid gaat uitzien op het beeldscherm . Op het ogenblik dat je op klikt .Schuif nu het editeerveld verder door naar beneden ► Klik nu op om deze iDevice op de pagina vast te leggen .com versie : december 2006 http://www. Klik daarvoor op onderaan het iDevice . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 12 van38 wilveradsl@gmail. Ben je niet tevreden met het resultaat . dan kun je het iDevice opnieuw gaan bewerken .

gaan we in het volgende deel enkele iDevices die je kunt gebruiken even bespreken .com versie : december 2006 http://www.# Even zelf doen nu : ► Verander naar Je scherm ziet er nu als volgt uit : merk op dat ik de naam van de pagina veranderd heb van “Start” naar “Traditie” ► Doe dit nu ook ! ( Hoe je dit doet heb je in deel 1 reeds gezien ) Nu je dit principe kent . Let op : wekelijks komen er nieuwe iDevices bij . Deze kun je downloaden op de website http://www.org wanneer je op het tabblad klikt .be .willyvermaelen.exearning. en daar kijkt bij _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 13 van38 wilveradsl@gmail.

Daar vind je de laatste “plugins” met de nieuwste iDevices Download nu elk van deze plugins en installeer ze . 3 Einde 2de deel .willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www. Je weet nu : Œ wat een iDevice is Œ hoe je een iDevice kunt toevoegen aan een leerpakket Œ hoe je een iDevice kunt klaarzetten om te bewerken _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 14 van38 wilveradsl@gmail.be .

Zelf uitproberen is nog steeds de snelste manier om iets te leren . gedurende de laatste 2 lesweken voor de Wintervakantie ( Kerstmis – Nieuwjaar ) in onze school . die “Kerstfeest” noemt . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 15 van38 wilveradsl@gmail.be . Wel wil ik door middel van 1 pagina uit een elektronisch leerpakket aantonen hoe het principe van editeren ( bewerken ) in het editeerveld werkt . Ik wil even in deze cursus 1 pagina aanmaken . En in deze pagina enkele gevarieerde iDevices brengen. hebben wij het thema “feesten” .willyvermaelen. Deel 3 : “iDevices” bewerken In deze korte cursus wil ik niet voor ELK iDevice de verschillende mogelijkheden uitleggen om te bewerken . Beginsituatie : Thema : “feesten” Graad : 1 Niveau : BSO Klas : BVJ ( beroepsvoorbereidend jaar ) Vak : Godsdienst / zedenleer / geschiedenis ? ( de pagina kan bij meerdere vakken gebruikt worden ) Op het ogenblik dat dit voorbeeld wordt aangemaakt .com versie : december 2006 http://www.

willyvermaelen.be .asp?pagkey=24824&mode=read ) ► Zoek 2 grote afbeeldingen ( jpg . … ) waarop feest gevierd wordt . gif. ► Zoek zelf een tekst op het internet .pav-love. Plaats de URL bij “Favorieten” ( deze pagina bijvoorbeeld : http://www.com versie : december 2006 http://www.be/pavlove/pagina. … ) van een versierde kerstboom en bewaar die afbeelding in de map “mijn afbeeldingen” op uw pc . waar onze traditie “het plaatsen van een versierde kerstboom bij de kerststal” besproken wordt .# Even zelf doen nu : ► Zoek vooraf een kleine afbeelding ( jpg . ( afmetingen groter dan 400x350 ) ► Start nu het programma ► Geef de pagina “Start” een nieuwe naam ( hernoemen ) Î “Thema feesten” ► Klik op het iDevice _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 16 van38 wilveradsl@gmail. bmp . gif . bmp .

_________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 17 van38 wilveradsl@gmail. Deze tekening is meer dan 400x350 groot . ► Klik op en zoek op jouw pc de 1e van de 2 grote afbeeldingen met feest .Je krijgt nu het iDevice in het editeerveld .willyvermaelen. De zonnebloem is een standaard afbeelding die altijd verschijnt .be .com versie : december 2006 http://www.

► Verander de breedte naar 415 en klik op [enter] de hoogte past zich aan . zodat de verhouding breedte/hoogte dezelfde blijft . n o p De andere onderdelen van het iDevice … … gebruiken we niet .be . omdat we gewoon 2 foto’s zonder tekst op deze pagina willen . ► Klik nu onderaan het iDevice op Î om dit iDevice definitief vast te leggen op de pagina . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 18 van38 wilveradsl@gmail.willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www.

com versie : december 2006 http://www. • Geen tekst bijplaatsen .En dit is het resultaat : Opmerking : Door onder elk iDevice op te klikken .willyvermaelen.be . kun je elk iDevice opnieuw # Even zelf doen nu : ► Plaats nu zelf de 2e grote afbeeldingen met “feest” onder de 1e afbeelding • Zelfde grootte maken . • Maar … rechts uitlijnen deze keer ! Î _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 19 van38 wilveradsl@gmail.

En dit is dan het resultaat .com versie : december 2006 http://www.be . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 20 van38 wilveradsl@gmail.willyvermaelen. Deze pagina is nu klaar .

willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www. ► Voeg als eerste iDevice “vrije tekst” toe om een titel te plaatsen _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 21 van38 wilveradsl@gmail.► Maak nu een nieuwe pagina Î ► Noem de pagina “Taal” Î Î Het editeervenster is nu nog leeg .be . om zo een volledig elektronisch leerpakket te bekomen . De leerkracht plaatst nu de verschillende leerelementen ( iDevices ) op de pagina .

Opmerking : Je kunt het iDevice niet plaatsen en verwijderen ook : maar dat gaan we nu niet doen ! _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 22 van38 wilveradsl@gmail. door op te klikken .willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www.► Klik eerst op ( links uitlijnen ) ► Daarna op ( grootte lettertype 18pt ) ► En nu nog ( een vet lettertype voor een titel ) ► Typ nu de titel ► Leg dit iDevice nu vast .be .

_________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 23 van38 wilveradsl@gmail. ► Klik op het iDevice “Afbeelding met tekst” ► Klik in het iDevice dat verschijnt op . om de standaard afbeelding ( zonnebloem ) te vervangen door je eigen afbeelding .willyvermaelen. We veranderen dit zodat we 600px krijgen Î Dit doe je door “640” te veranderen in de waarde 600 en dan op de enter toets van je toetsenbord te klikken .be . ► Plaats je afbeelding en pas de grootte aan . waarop een traditie wordt afgebeeld .Na het vastleggen van je eerste iDevice ziet het editeerveld er zo uit : Onder de titel plaatsen we nu een grote afbeelding . De originele afbeelding is groter dan 600px.com versie : december 2006 http://www.

We hebben nu een mooi sfeerbeeld aan het begin van de pagina ( het oog van de student wilt ook wat ) _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 24 van38 wilveradsl@gmail.► Nu nog het … ► … en daarna op klikken om dit iDevice vast te leggen .com versie : december 2006 http://www. Je editeerveld ziet er nu als volgt uit : Oké .be .willyvermaelen.

kleine tekst 12pt ► Leg dit iDevice vast op de pagina .com versie : december 2006 http://www.. … ) moeten zoeken naar … en bij de zoekresultaten klikken op . en daar de volgende tekst in plaatsen : De grote tekst is 18 pt . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 25 van38 wilveradsl@gmail.willyvermaelen. Het onderste gedeelte van het editeerveld ziet er nu zo uit : De student moet nu met het van Dale onlinewoordenboek op het internet de betekenis van het woord traditie opzoeken .Nu gaan we over naar het vak “Taal” # Even zelf doen nu : ► Opnieuw een iDevice “vrije tekst” kiezen . In een “traditionele” les zou de leerling nu bij een zoekrobot ( Google .be .

nl/opzoeken/woordenboek ) Laat framehoogte op staan en klik op En kijk … daar is je webpagina ! _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 26 van38 wilveradsl@gmail. ( voor van Dale onlinewoordenboek is dat : http://www. We plaatsen gewoon de juiste webpagina in ons elektronisch leerpakket ! ► Klik op het iDevice “Externe website” ► Vul in het editeerveld de juiste URL in .Maar WIJ gaan de student dit niet op die manier laten doen .com versie : december 2006 http://www.vandale.be .willyvermaelen.

be .willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www. Nadat hij op gedrukt heeft verschijnt de betekenis van het woord … Dit resultaat blijft nu op het scherm staan .De leerling gaat met de schuifbalk rechts gewoon naar benden op de getoonde pagina en kan het woord traditie opzoeken . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 27 van38 wilveradsl@gmail. in het iDevice “Externe website” De leerling kan dus altijd het resultaat opnieuw gaan bekijken . En de leerkracht … die gaat nu eens controleren of de betekenis van het woord “traditie” begrepen is .

► Klik op het iDevice “Quiz” In het editeerveld verschijnen de lege editvelden voor “Quiz” Wij willen : • 2 reeksen met meerkeuzevragen maken . • Elke reeks bevat 3 alternatieven waaruit de student moet kiezen .be .com versie : december 2006 http://www.willyvermaelen. ► Typ volgende gegevens in het editeerveld ► Klik nu op _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 28 van38 wilveradsl@gmail.

krijg je volgend resultaat : ► Maak nu keuzereeks 2 door op te klikken .com versie : december 2006 http://www. ► Onderaan klik je nu op Bij de nieuwe vraag schrijf je nu gewoon “Keuzereeks 2” Daarna vul je de alternatieven aan _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 29 van38 wilveradsl@gmail. Wanneer je dit iDevice nu vastlegt .be . waaruit de student moet kiezen .willyvermaelen.► Klik nogmaals op Nu heb je de 3 alternatieven van Keuzereeks 1 .

_________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 30 van38 wilveradsl@gmail.be .willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www.

be .Het resultaat : _________________________________________________________________________________________ Tot hier deze “cursus” eXe In het voorbeeldbestand heb ik nog een 3e pagina aangemaakt : # Even zelf doen nu : Deze pagina zou je nu zelf moeten kunnen maken met wat je in deze cursus ingeoefend hebt.willyvermaelen. _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 31 van38 wilveradsl@gmail.com versie : december 2006 http://www.

elp • Als html map  • Als zip file naam.be . Als bewerkbaar bestand opslaan ► Klik op (Bestand) ► Kies (Opslaan als …) _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 32 van38 wilveradsl@gmail.willyvermaelen. Deel 4 : Bestanden opslaan De 3 meest gebruikte mogelijkheden : • Als bewerkbaar bestand  naam.zip 1.com versie : december 2006 http://www.

elp” Voorbeeld : eXe_cursus. dan zie je dit bestand op je harde schijf staan . .► Kies de map waarin je het bestand wilt opslaan ► Geef het bestand een naam+extensie “. _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 33 van38 wilveradsl@gmail.e l w a ap aa p ” ari “eX rd . He t w e b est rd an in d “ d e eX ze e_ m a cu r De p b su m e w s .be .elp ► Klik nu op Wanneer je nu via verkenner in de gekozen map gaat kijken . we n he e_e rd t d be bes itor” wa tan ard d .willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www.

Wanneer je nu achteraf dit leerpakket wenst aan te passen of te bewerken . Als map met html – inhoud opslaan ► Maak eerst via verkenner een nieuwe map aan .com versie : december 2006 http://www. Voorbeeld : “Demo_leerpakket_html” ► Klik nu in het programma achtereenvolgens op : Bestand Î Exporteren Î Website Î Self-contained Folder _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 34 van38 wilveradsl@gmail.willyvermaelen.be . waarin je de html – inhoud wilt plaatsen. dan klik je gewoon opnieuw op en je krijgt al de pagina’s opnieuw klaar om te bewerken in het programma 2.

willyvermaelen.com versie : december 2006 http://www. Wanneer je in Windows verkenner de map opent . dan zie je daar jouw werk als html – pakket klaarstaan voor gebruik in de klas .be .► Kies nu de map die je hiervoor hebt aangemaakt ► Klik op De html inhoud wordt in de map gezet . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 35 van38 wilveradsl@gmail.

► Klik in de map op het bestand en jouw werk opent zich in de webbrouwser ( Internet Explorer / Netscape Navigator / Mozilla Firefox . Deze cursus heb je zo van mij gekregen . Als zip – bestand opslaan Als je een project afwerkt . 40 werkuren . De studenten zullen je heel wat enthousiasme tonen wanneer ze via een goed elektronisch leerpakket succes beleven . 3. …. dan heb je daar heel wat tijd in geïnvesteerd . En met de voldoening dat ik een cursus kan aanbieden aan de collega’s . Maar met plezier eraan gewerkt . _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 36 van38 wilveradsl@gmail. Op het internet zijn heel wat leerkrachten terug te vinden die hun werk gratis ter beschikking stellen voor collega’s . Maar … Hopelijk stopt het daar niet ! Deel jouw werk ook met andere leerkrachten .willyvermaelen. Dat is dan de beloning die de leerkracht terugkrijgt voor zijn werk .be .com versie : december 2006 http://www. ) Nu moet je de map met html – inhoud nog op de leerlingen – pc’s plaatsen .

Aan het einde van deze cursus vind je info . Deze zip – file bevat nu de volledige html – inhoud van jouw project en is klaar om met collega’s op het internet te delen . waar je gratis cursussen en projecten kunt terugvinden en waar je zelf jouw werk kunt delen met anderen . Om een aangemaakt leerpakket in beschikbaar te stellen voor collega’s .com versie : december 2006 http://www.inhoud van jouw leerpakket in een zip – file plaatsen . kun je best de ganse html .be . ► Klik achtereenvolgens op Bestand Î Exporteren Î Website Î Zip File ► Selecteer de map waarin je de zip – file wilt opslaan en geef een naam aan de zip file ► Klik op en de zip – file staat op je harde schijf .willyvermaelen. Doe het ! _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 37 van38 wilveradsl@gmail.

com/group/exeleren Stuur mij een e mailtje wanneer je wilt deelnemen aan dit forum email : wilveradsl@gmail.google.com _______________________________________________________________________________________ Andere cursussen delen met collega’s : http://www.willyvermaelen.net Nederlandstalig forum waar tips .com versie : december 2006 http://www. truuks en interessante weetjes uitgewisseld worden : http://groups-beta. uitsluitend voor .net _________________________________________________________________________________________ Auteur : willy vermaelen eXe – learning pagina 38 van38 wilveradsl@gmail.be .gebruikers : http://www.klascement. Nederlandstalige website .exeleren.En tot slot … Nuttige info.