Matapelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pembelajaran Topik Subtopik Objektif pembelajaran

:

: Kemahiran Hidup. : 5 Kreatif : 30 Ogos 2012 : 9.45 pagi – 10.45 pagi

: Reka Bentuk dan Teknologi. : Ikan Hiasan : Pengurusan (makanan ikan hiasan) : Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Mengenal 2 daripada 3jenis makanan ikan hiasan 2. Menyatakan 2 daripada 3 jenis makanan yang sesuai mengikut spesies ikan hiasan

3. menyatakan kekerapan memberi makanan kepada ikan
hiasan Pengetahuan sedia ada Kemahiran Bernilai Tambah : Murid telah didedahkan mengenai akuarium yang sempurna : Kemahiran Berfikir 1. Menjana idea 2. Menyatakan idea utama dan idea sokongan 3. Menilai 4. Mencirikan 5. Mengecam maklumat 6. Mengingat kembali

Kemahiran Belajar 1. Membuat rujukan

Pengurusan Grafik Teori Kecerdasan Pelbagai 1. Kasih sayang 2. Kebersihan 5. Kerjasama 4. Bersyukur . Verbal linguistik 2.Tanggungjawab 3. Visual ruang 3. Buku teks Nilai-nilai murni : 1. Kad imbasan bergambar 2. Kad imbasan 3. Interpersonal Bahan Bantu Mengajar : 1.

.

Langkah/ masa Set Induksi (5 minit) Isi kandungan Soalan Guru: Apakah yang kamu dapat lihat dalam gambar ini? Aktiviti P&P 1) Murid diminta untuk menyatakan apa yang mereka lihat berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru 2) Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran Catatan Kemahiran berfikir 1. Guru menanyakan kembali kepada murid berdasarkan penerangan oleh guru 3.Tanggungjawab 2.Mengecam maklumat Nilai-nilai murni 1.Mencirikan 3.Mengecam maklumat Nilai-nilai murni 1. Guru memberikan peneguhan positif kepada penglibatan pelajar Kemahiran Berfikir 1. Kasih sayang 3. guru menerangkan mengenai kesan pemberian makanan yang kerap kepada ikan 1.Kasih sayang BBM 1.kad imbasan Kemahiran Berfikir 4.Bersyukur 2. Bekerjasama 2. Mengingat kembali Nilai-nilai murni 1.Murid diterangkan mengenai jenis makanan yang sesuai mengikut jenis ikan 2. 3. Guru menyoal pendapat mereka berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Murid diterangkan mengenai bagaimana untuk mengenal dan memilih makanan ikan hiasan BBM 1.Mengenal pasti 2.Kerjasama Langkah 3 Aktiviti peneguhan 1. Kad imbasan bergambar Langkah 1 (20 minit) - Mengenal dan memilih jenis makanan ikan hiasan    Makanan hidup Makanan kering Makanan rumusan  Makanan basah 1. Murid dibahagikan Kemahiran Berfikir . Guru mengaitkan dengan gambar yang dilihat oleh guru dengan pelajaran Kemahiran berfikir 1.Menilai BBM 1.Menyatakan idea utama dan idea sokongan 3.Menjana idea 2.Menjana idea 2.kad imbasan Langkah 2 (10 minit) - Jenis makanan mengikut spesies Kekerapan memberikan makanan kepada ikan hiasan 1.Menjana idea 2.