PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A ISTORIE

COMPETENŢE GENERALE 1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate. 2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice. 3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice. 4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă. COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală. 2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice 2.2.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric. 3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice. 3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti. 3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice. 3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere. 3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii, pe baza surselor istorice date 3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică, într-o expunere scrisă, sau orală. 4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu. 4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric.

care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare-evaluare a istoriei. precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionale diferite. vieţii sociale • Asumarea diversităţii etnice. atitudinilor şi a comportamentelor specifice manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vedere civic. În acest context. competenţele generale şi specifice. atitudini şi comportamente: • Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune • Gândire critică şi flexibilă • Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului • Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială • Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor • Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor • Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A VALORI ŞI ATITUDINI Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor. culturii. promovează următoarele valori. . religioase si culturale. sociale.

diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală 1 1 S1 S2 Semestrul I 15 săptămâni 3. Identificarea şi clasificarea istorice.1.1. Preistoriei şi epocii antice.1. surselor . Preistoriei şi epocii antice. în • Omul şi mediul. 1 S3 S4 Test iniţial Preistoria umanităţii 1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A PROFESOR : GRECU MARIA ŞCOALA : LICEUL MATEI BASARAB CRAIOVA AN ŞCOLAR: 2012 . surselor • Marile zone de apariţie a civilizaţiei.2013 CLASA : A v-A 1H ISTORIE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂRE Introducere în studiul istoriei COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală • Apariţia. evoluţia şi răspândirea grupurilor umane 1 3. Identificarea şi clasificarea istorice. Utilizarea termenilor specifici INTRODUCERE ÎN ISTORIE cronologiei.1.0R E SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII 1.

3. 2. 1 S5 3. 3. Utilizarea termenilor specifici DE LA ORAŞELE-STATE LA cronologiei.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric. Preistoriei şi epocii antice. Codul de legi al lui Hammurabi S8 . Studiu de caz: Egiptul.literatura.3. S6 S7 Studiu de caz: Babilonul. • Regate şi imperii din Orientul 1 Antic.Utilizarea termenilor specifici cronologiei. 1.1. a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti. arta. Preistoriei şi epocii antice.Identificarea şi clasificarea surselor istorice.1.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A Civilizaţii ale antichităţii ORIENTUL ANTIC 1. pe baza surselor istorice.2. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate. 2.1. orală. pe baza surselor istorice. 1 oraş-stat.3. în IMPERII diferite situaţii de comunicare scrisă sau • Reconstituirea istoriei unui orală. Studiu de caz: Piramidele. pe baza surselor istorice. Civilizaţii ale antichităţii ORIENTUL ANTIC Civilizaţii ale antichităţii ORIENTUL ANTIC 3.2. în OMUL ŞI MEDIUL diferite situaţii de comunicare scrisă sau • Popoarelor Orientului Antic.1. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate. Stabilirea. cunoştinţele 1 ştiinţifice. Persia MOŞTENIREA CULTURALĂ A ORIENTULUI ANTIC • Şcoala. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice.

diferite situaţii de comunicare scrisă sau Grecia arhaică. într-o expunere scrisă.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A Civilizaţii ale antichităţii 3.1.Utilizarea termenilor specifici cronologiei. COLONIZAREA GREACĂ Marea colonizare greacă. cunoscute sau la prima vedere 3.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric.2. • Pericle şi epoca sa. Test de evaluare ANTIC ORIENTUL 1 S9 Civilizaţii ale antichităţii GRECIA ANTICĂ OMUL ŞI MEDIUL 1. Studiu de caz: Marathon. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate.3. RECAPITULARE SEMESTRILĂ 1 S10 Civilizaţii ale antichităţii GRECIA ANTICĂ 1 S11 Civilizaţii ale antichităţii GRECIA ANTICĂ RECAPITULARE SEMESTRILĂ 1 1 1 1 S12 S13 S14 S15 . Studiu de caz: „Iliada” şi 3. FORMAREA POLIS-ULUI ŞI A DEMOCRAŢIEI. sau orală. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate. pe baza surselor istorice.4. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice. orală. în • Creta. Preistoriei şi epocii antice. sau orală. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică. utilizând informaţii selectate din surse istorice. • Reformele lui Solon şi Clistene LUMEA GREACĂ A SECOLULUI AL V-LEA Războaiele medice. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică. pe baza surselor istorice. lumea miceniană. 3.6. 2.3. 3.1. 2. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate. într-o expunere scrisă.6. „Odiseea”.

LUMEA ELENISTICĂ • Imperiul macedonean.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. 3. Stabilirea. a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti. Sem .5. 4. LUMEA TRACO . • Descrierea unor sărbători.2.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric.II 21săptămâni 1 S16 Civilizaţii ale antichităţii CULTURA GREACĂ ŞI ELENISTICĂ • Descrierea unui templu. 4. • Educaţia.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A Civilizaţii ale antichităţii GRECIA ANTICĂ 2. Studiu de caz: Sarmigetusa. a ceramicii pictate.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric.1. statutul femeii 1 S17 GRECIA ANTICĂ Civilizaţii ale antichităţii LUMEA TRACO GETO-DACĂ Civilizaţii ale antichităţii 4.GETO-DACĂ Raporturile geto-dacilor cu lumea greacă şi cu cea romană. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric.2. a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii. pe baza surselor istorice. pe baza surselor istorice date.2. Stabilirea. Studiu de caz: Alexandru cel Mare. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu.2.2. pe baza surselor istorice. 3. 4.2. Test de evaluare GRECIA ANTICĂ LUMEA TRACO . 2. 3.GETODACĂ • 1 S18 1 S19 .

sau orală 2. 1 1 S21 S22 Civilizaţii ale antichităţii LUMEA ROMANĂ Civilizaţii ale antichităţii LUMEA ROMANĂ IMPERIUL ROMAN • Principatul.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A Civilizaţii ale antichităţii 1.1. S25 . într-o expunere scrisă. pe baza surselor istorice. REPUBLICA ROMANĂ • Roma: De la regalitate la republică. CULTURA ROMANĂ 1 1 S23 S24 Civilizaţii ale antichităţii LUMEA ROMANĂ 1 • Influenţa culturii şi civilizaţiei romane în lume.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii.2. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice. 2. • Războaiele punice. Preistoriei şi epocii antice. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică.2. 1 S20 3. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. LUMEA ROMANĂ OMUL ŞI MEDIUL • Aşezarea şi locuitorii Italiei în antichitate.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric.3. pe baza surselor istorice date 3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate. 4. 2. 3. Stabilirea.2.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric. • Întinderea şi organizarea Imperiului. 3. pe baza surselor istorice.6. a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti. în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.2. Utilizarea termenilor specifici cronologiei.1.

Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică. 3. • Imperiul Caroligian. 3. sau orală 4. • Creştinismul de la Constantin cel Mare la Theodosius I.1. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A Civilizaţii ale antichităţii LUMEA ROMANĂ 4. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. sau orală 4.6. Studiu de caz: Constantinopol. Activităţi extracurriculare şi exrtraşcolare CONSTITUIREA REGATELOR ROMANO-GERMANE • Formarea de noi popoare europene.hr . sau orală. • Primele formaţiuni politice româneşti. sau orală ŞCOALA ALTFEL Geneza lumii în mileniul Id. într-o expunere scrisă.6.2. 1 1 S26 S28 1 S27 1 S29 Geneza lumii în mileniul Id. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. LUMEA SLAVĂ • Lumea slavă în secolele VIIX. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică.2.hr 3. 3. într-o expunere scrisă. într-o expunere scrisă.6. ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ. 4. într-o expunere scrisă. Studiu de caz: Rusia Kieveană. • Menţinerea Imperiului Roman de Răsărit.2. Utilizarea surselor istorice în vederea DECLINUL IMPERIULUI ROMAN • Criza Imperiului Roman. PRIMELE FORMAŢIUNI STATALE • Etnogeneza românească.hr 1 1 1 S30 S31 S32 Geneza lumii în mileniul Id.6.

3.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu.hr Sau lecţii la propunerea profesorului 2 S35 S36 . pe baza surselor istorice.hr 3. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. într-o expunere scrisă. 4. în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală. 3. Preistoriei şi epocii antice.2.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A ilustrării unui fapt istoric. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate. 1.6. sau orală 4. 1 S33 LECŢII DE SINTEZĂ • Europa de la căderea Romei în anul 1000. Geneza lumii în mileniul Id. 4. • Civilizaţii ale antichităţii • Geneza lumii în mileniul Id. 1 S34 Evaluare finală 3.1. 4.1. într-o expunere scrisă. LUMEA ARABĂ • Formarea şi expansiunea statului arab. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică. Utilizarea termenilor specifici cronologiei.6. sau orală.2.

21 decembrie 2012 In perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012. 22 iunie 2013 .PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A Structura anului şcolar 2012 .vineri.luni. 21 iunie 2013 Vacanţa de vară . 22 aprilie 2013 . 13 ianuarie 2013 Semestrul al II-lea Cursuri . 14 ianuarie 2013 . Cursuri .5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Prima zi de şcoală va fi luni. . având un orar specific.sâmbătă. 21 aprilie 2013 Cursuri . 22 decembrie 2012 .luni.sâmbătă. clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.duminică. Vacanta de iarna .sâmbătă.2013 Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri. 10 septembrie 2012. însumând 178 de zile lucrătoare.duminică. 6 aprilie 2013 .vineri. în cadrul programului Şcoala Altfel. 5 aprilie 2013 Vacanta de primavara . 8 septembrie 2013 Săptămâna 1 .duminică.luni.vineri. 10 septembrie 2012 .

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful