Cuvânt înainte La Mănăstirea Cernica lângă Bucureşti, îmi era drag să merg în fiecare zi în anii studenţiei.

Facultatea de Teologie din Bucureşti la care am urmat cursurile, mi-a oferit această şansă a vieţii mele , să fiu aproape de Sfântul Calinic la moaştele căruia nu zăboveam nici-o clipă să mă închin şi să-i cer ajutorul şi de Părintele Ilarion Argatu, mare duhovnic, la sfatul căruia nu mă săturam, şi la şcoala căruia mă zideam .A fost o şansă mare a vieţii mele să-l am pe Părintele Ilarion ca zidar la temelia misiunii de mai târziu. Nu mă săturam să-l ascult şi nu observam când ziua a trecut. Eram zelos, mă durea orice clipă pe care o pierdeam înafara chiliei sfinţiei sale. Părintele era un permanent izvor de învăţături duhovniceşti” plin cu lucruri noi şi lucruri vechi”. Lumea îl îmbulzea stând la rând şi câte trei zile ,pentru a fi în faţa părintelui şi a lua binecuvântare. Cînd deschidea uşa, chilia se umplea de lume. Lumea nu avea milă de el. Îl îndemnam „ Părinte mai faceţi o pauză ca să vă odihniţi şi să gustaţi ceva, că s-a făcut seară şi lumea nu are milă de dumneavoaastră!” Pe un ton blând şi plin de bunătate îmi răspundea:” Ce să fac cu ei, eu să dorm şi ei să mă aştepte să mă scol, eu să mănânc şi ei stau de zile nemâncaţi, eu sănătos şi ei plini de suferinţe ale sufletului şi plini de necazuri, de ei să-ţi fie milă , nepoate, nu de mine şi nici de tine să nu-ţi fie milă când vei fi preot. Deabia ei nu te lasă să cazi, poţi spune că ei au milă de tine”. Mă ţinea lângă el şi-mi şoptea „ stai şi ia aminte, să vezi câte necazuri sunt în lume şi cu câtă credinţă şi speranţă vin şi cât de mare trebuie să fie misiunea preotului. Ca un elev silitor, cu creionul şi caietul în mână, notam. Am fost martor la multe rezolvări. Am văzut şi auzit necazuri şi suferinţă de care nu m-am gândit vreodată că pot exista. Admiram răbdarea şi înţelepciunea părintelui. Avea multă răbdare, o răbdare de fier, răbdare de zile lungi, stătea şi asculta confesiunea fiecăruia ,şi cu multă pricepere descoperea în orice situaţie cauza şi remediul. Pentru a nu pierde comoara învăţăturilor sale şi să le am călăuză în duhovnicia pentru care mă pregăteam, am notat şi am înregistrat.După moartea sfinţiei sale, mă gândesc că aş da dovadă de egoism să nu-mi adun notiţele şi să nu scriu atât cât mă pricep, împărtăşindu-le într-o formă modestă credincioşilor care l-au iubit, s-au îmbunătăţit şi s-au folosit la sfatul sfinţiei sale. Fălticeni 2002 Autorul Despre Post (1)

Pr. Ioan: “ Ştim cã, rugãciunile pe care le faceti la cererea credincioşilor sunt însotite de post aspru pe care-l faceţi personal, recomandati şi credincioşilor care vin cu diferite trebuinte, sã posteascã şi ei.

Vã rugãm sã precizati dacã postul pe care-l recomandati pentru diferite trebuinte este o regulã stabilitã de Bisericã, sau numai o recomadare în calitate de duhovnic şi doctor sufletesc din partea dvs? Vã cer sã precizati acest lucru, deoarece am întâlnit pãreri contradictorii din partea unor persoane chiar în materie de autoritate în Bisericã care, nu acceptă şi nu înteleg ca autentice aceste recomandări, le consideră inovatii în cult şi retete personale. Pr. Ilarion : Sã fie bine de luat aminte, a nu se confunda rănduiala Sf.Biserici cu privire la post, rânduialã care stã scrisã în Sf. Traditie de Sfintii Pãrinti şi predicată de la amvon de cãtre slujitorii Sf.Altare, cu recomandãrile pe care le fac eu sau alti duhovnici. Este bine ştiut cã Biserica a rânduit cele patru posturi mari de peste an: Postul Mare (a Sf.Paşti), Postul Crãciunului, Postul Adormirii Maicii Domnului şi Postul Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Apoi posturile de o singurã zi : Miercurea şi vinerea de peste an; Înăltarea Sf. Cruci (14 Septembrie); Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul (29 august); Ajunul Crãciunului şi Ajunul Bobotezii. Înafarã de aceste posturi rânduiala Sf. Biserici mai porunceşte şi postul stabilit de chiriarhul locului în anumite momemnte din viata Bisericii pentru diferite trebuinte. Posturile sunt rânduite de Sf.Bisericã, poruncite şi obligatorii pentru fiecare creştin cu câteva exceptii sau dezlegãri de la post a: bãtrânilor neputincioşi, bolnavilor, femeilor însărcinate şi copiilor sub 7 ani. Ca formă, Sf. Bisericã stabileşte două feluri de post: ajunare (post aspru) – nu se mãnâncă nimic timp de 24 ore şi post uşor – adicã înfrânarea de la mâncãruri de frupt (lapte, brânzã, carne şi ouă). După Sfatul Sf. Scripturi postul trebuie întotdeauna însotit de: spovedanie (cãintã, întoarcerea de la pãcat), milostenie, fapte bune şi împãcarea cu aproapele. Sfânta Scripturã, recomandã postul însotit de rugãciune ca arme în luptã cu diavolii, cu bolile şi cu ispitele. Dau un exemplu în acest sens: la vindecarea copilului lunatic, Mântuitorul afirmã : „Acest soi de diavoli numai cu post şi rugãciune iese”(Mc.9,29) Nu precizează ce fel de post , de câte zile şi ce rugãciuni pot gonii pe diavoli. Dacã citim „ Vietile Sfintilor”, vom descoperi cã fiecare Sfînt Pãrinte a practicat postul şi rugãciunea în mod diferit, în lupta cu ispitele. Fiecãruia cum i-a descoperit Dumnezeu. Efectul rugãciunii şi a postului, impactul sãu in lupta cu ispitele şi încercãrile în mijlocul cãrora se aflau, a fost mãsura de apreciere pentru fiecare situatie în parte. Consider că felul şi forma postului şi a rugãciunii depinde de forma şi felul încercãrilor. Depinde de soiul şi puterea diavolului care ne aduce necazul şi împotriva cãruia trebuie să luptãm, dacã vrem sã ne eliberãm din muncirea lui. Unii diavoli sunt mai mici şi altii mai mari ca putere şi misiune, iar în multe situatii se adunã mai multi la un loc ajutânduse în lupta cu noi ca să ne poată birui. De aceea se recomandã după caz şi situatie, zile mai putine sau mai multe de post, post mai uşor sau mai aspru, rugãciuni mai multe şi mai mari (Sf.Liturghie, Sf.Maslu, Exorcisme, Acatiste, Sfeştanie, s.a.md), metanii mai putine sau mai multe, lumânãri mai putine sau mai multe, s.a.m.d. Numãrul lor este diferit dar, se cautã ca numãrul sã aibã cores-pondent şi un simbol de care vrãjmaşul să se teamã şi să asculte, aşa cum ar fi: numărul: 1 - În numele unui singur Dumnezeu;

3 - În numele Sfintei Treimi; 7 - În numele celor şapte Sf.Taine; 9 - În numele celor 9 cete cereşti pe care le ceri in ajutor în lupta cu cetele diavoleşti; 12 - În numele celor 12 Apostoli; 13 - În numele celor 12 Apostoli şi a Maicii Domnului; 40 - În numele celor 40 de zile postite de Mîntuitorul în Muntele Carantaniei respingând ispita şi pe diavol. Unii creştini, în tradiţie mai folosesc şi numărul „33” – în numele celor 33 de ani trăiţi de Măntuitorul pe pământ, sau alte numere care ar reprezenta : spinii sau rănile Mîntuitorului Hristos, ceea ce se practică mai mult la catolici. Însă, aceste numere nu au o justificată semni-ficaţie, deoarece nu se pomeneşte nicăieri în Sf. Scriptură sau în Sf.Tradiţie , cîţi spini au rănit capul Mîntuitorului, câte picături de sânge au curs, câte răni a suferit Mântuitorul în urma bătăilor pe care le-a primit. Deci, sunt nişte apocrife de care trebuie să ne ferim. Trebuie să ne ferim, deoarece, nu ştie nimeni exact numărul, şi crezând în ceva ce nu este exact şi adevărat este păcat. Si diavolul poate zădărnici rugăciunile şi postul dacă ele nu se bazează pe un adevăr. Nu ne ajută la mântuire să ştim numărul bicelor primite, numărul spinilor, numărul rănilor, numărul cuielor şi cât sânge a curs, ci încredinţarea că Mântuitorul le-a răbdat pe acestea cu multă dragoste pentru a ne răscumpăra prin ele. De multe ori se recomandă un fel de post şi rugãciuni însã rãmân fãrã efect în rezolvare, fapt ce impune duhovnicului o cercetare mai atentã a cauzei, fiind de vinã lipsa de credintã a celui în cauzã, necăinţa pentru păcatele grele sau armele cu care ne luptãm trebuiesc mai întãrite: postul şi rugăciunea. În concluzie, să nu se considere de către nimeni cã substitui rânduielile biseri-ceşti cu privire la post şi rugăciune. Pe lângă rânduielile bisericeşti pentru a spori evlavia şi râvna credinciosului care se vrea îmbănãtãtit în cele duhovniceşti fac recomandãri pe care le consider utile şi verificate în anii mei de pastoratie şi care au dat rezultate sporite în lupta cu necazurile şi încercãrile venite de la diavoli. Vreau sã precizez cã, niciodatã nu le-am scris pe hârtie şi nu am lãsat pe nimeni s-o facã. Sfaturile mele duhovnicesti sunt personale şi nu rânduieli bisericeşti. Tu, dacă mă înregistrezi acum, să fie pentru tine şi să le scrii ca sfaturi. Postul şi puterea lui Pr. Ioan : Vă rugăm să ne spuneţi din experienţa Sfinţiei voastre legat de post şi rugăciune , câteva exemple, sfaturi sau aspecte de taină a postului ca armă în luptă cu ispitele, necazurile şi diavolii, prezente în viaţa credincioşilor.

Diavolii hulesc pe omul înfrânat. 12). Dacă ar fi să vorbim despre rolul postului în viaţa credinciosului . pentru a-i fura chipul smereniei. nu am reuşi să terminăm într-o săptămână. timp în care omul acceptă lauda celor din jur . nereuşire. hoţ. Diavolilor nu le place înfrânarea ci desfrânarea. numai Dumnezeu ştie dacă postesc cu vrednicie. poate. nu este apreciat. care să-l laude şi să-i aprecieze starea morală. considerată ispita pozitivă trimiţîndu-i lăudăroşi şi linguşitori dintre casnici sau prieteni. datorită puterii postului îi vin atâtea ispite din partea vrăjmaşului. pentru el Postul este smerenie. poate. Pentru diavolii care din fire sunt mândrii . şi prin el cel ce posteşte devine mai puternic. . crezând că smerenia celui care posteşte este de suprafaţă şi fără rădăcini.a. deoarece Postul este înfrânare. va simţi în loc de durerea mândriei bucuria smereniei. făcându-l să semene cu „făţarnicii „. lapte brânză şi ouă. s. ascuţimea isteţimii şi chinul ei. lacom. cînd eu mă străduiesc atât de mult ?”. Prima ascultare la care i-a pus Dumnezeu pe oamenii Adam şi Eva . încearcă cu ispita negativă . zicând despre el că este: desfrânat. este ca un foc sau jar de cărbuni care-i ard. ceea ce pentru diavoli vor fi mai mulţi cărbuni care-i vor arde. Eu aş împărţi folosul postului în trei mari categorii şi anume: De a ne curăţi trupul şi sufletul . înverşunare şi răzbunare. mincinos. Pentru omul încercat nu este greu să aprecieze că. Diavolului îi este de ajuns numai o secundă de neatenţie din partea omului. de grăsimi şi îmbuibare.Pr. Chiar cu lauda postului caută să-l coboare din smerenie. Dacă ei mă hulesc. păcătos. adică cu batjocorirea postului .Curăţirea trupului de tot ce este animal. Îl biciuesc şi astfel omul rabdând biciul ispitelor care-i vin în post. muncă ostenitoare. b . trimiţând pe casnici şi prieteni să-l batjocorească şi să-l desconsidere ca oarecând pe Iov. şi atunci se întăreşte şi mai mult în ţinerea postului. smerenia omului postitor şi înfrânat.Curăţirea trupului de toxine. Ca să nu-l piardă. Dacă nu reuşeşte cu lauda postului. ..d. atunci când ne înfrânăm de a mânca: carne.să se înfrâneze şi să nu mănânce din ceea ce i-a oprit. atunci când ne înfrânăm de la fumat şi băuturi alcoolice. va simţi durerea mândriei din el şi va zice în inima sa „ de ce postul meu. Pentru diavoli înfrânarea omului înseamnă chinuire. nicotină. Mai cheamă alte şapte duhuri rele să-i ajute ca focul ispitelor şi a nălucirilor să răpună înfrânarea din om. îi întind curse şi-i aruncă săgeţi cu momeli de trufie. de cei din jur. fum. Ilarion : Mai întâi . ticălos. împietrit . atunci cu atât mai mult mă vor hulidiavolii dacă postul meu nu-i adevărat şi plăcut lui Dumnezeu”. şi ţipă de usturime. vreau să vă spun că orice post cât de mic dă de furcă diavlilor. Cel ce posteşte smerindu-şi trupul şi sufletul se înalţă şi deschide cale către Dumnezeu.m.. diavolii îl înconjoară. Pentru cel ce cunoaşte vicleşugul diavolului şi este cu adevărat smerit şi cu smerenie încercată. încăpăţânat.în sens de neânfrânare. Cel smerit în inima sa. a . a fost ascultarea înfrânării . Pentru perioada postului încetează omul desfrânat . şi alcool. 5. pedeapsă şi cădere din treaptă. va zice : „ au dreptate prietenii mei. necredincios. bucurie cuprinsă în cuvintele de fericiri ale Mântuitorului:„Bucurati-vă şi saltaţi că platavoastră multă este în ceruri” ( Mat. vaiet şi plâns .

Nu poţi întrerupe postul la orice oră. Cu privire la ajunare sau la postul negru.Îndeplinind toate poruncile lui Dumnezeu. Consider că nu este greşit dacă folosim şi acest termen. există aşa ceva şi ce ne puteţi spune despre el !? Pr.Biserică şi participarea la Sf. oprirea de la toată înfăţişarea răului şi practicarea zilnic a milosteniei. Dacă nu poţi duce postul toată ziua şi-l întrerupi.Curăţirea sufletului. la ora 21 . se curăţă şi sufletul. 2. Poţi lua în cursul zilei de post : o bucăţică de anaforă şi 3 înghiţituri de aghiazmă . reliefează mai accentuat sensul de ceva greu sau ceva aspru. adică nu mănânci şi nu bei nimic toată ziua într-o zi de post.c. Unii trimit la ora 15. mâncarea pe care ar fi trebuit s-o mănânci în acea zi împarte-o la săraci. Faptul că nu mănânci nimic timp de 24 de ore. trebuie de ţinut cont de acest lucru. în popor i se spune „negru”. Îndeletnicindu-ne cu rugăciunea zilnică. atunci când ne înfrânăm de a mai avea relaţii conjugale. Dacă eşti sărac.. cu mersul la Sf. . În cărţile liturgice nu ai să găseşte această denumire a postului. Ilarion :. le spovedim. spunând că ai mâncat cât pentru toată ziua în care ai postit. Diavolii pot să râdă şi să zică că ai făcut economie. pentru că vrăjitorii au anumite ore când îi trimit pe diavoli la treabă. Postul negru Pr. atunci când ne oprim de la păcate. d . sau ţii post negru nu mănânci nimic toată ziua. plângem pentru ele. Liturghie. Preoţii au preluat de la popor această denumire şi o folosesc atunci când recomandă ca cineva să ajuneze. Prin curăţirea trupului. ne căim. Aşa se spune în popor „postul negru” la postul ca ajunare. atunci nu mânca mai mult decât o singură masă şi tot de post. 3. am câteva sfaturi pentru cei ce vor să ajuneze. măcar o felie de pâine dă celui flămând.De a fi plăcuţi lui Dumnezeu . din experienţa mea şi anume : • • În ziua în care ajunezi. împlinirea faptelor bune.. • • • . vorbindu-se de „postul negru”. Dacă ai mâncat prea mult diavolii ţi-au furat postul. alţii la ora 18. Dacă ţii postul pentru izbăvire de vrăji şi descântece.-De a ne înălţa şi sfinţi. este expresiv pentru credinţa populară.Curăţirea trupească. Ioan : Am tot auzit prin popor. Postul întotdeauna trebuie însoţit de milostenie.

Ora până când duci postul.a fost dat jos de pe Cruce şi îngropat . .00.s-a aşezat piatra pe mormânt fiind pecetluită. Postul suplimentar se face ca ajunare nemâncând şi nebând nimic toată ziua. Biserică: cele 4 posturi de peste an şi zilele oprite în cursul unui an. adică mai multe zile la rând (după caz : 3.• • • la ora 24. Postul-ajunare. postul particular care este ţinut pentru diferite trebuinţe pe lângă posturile rânduite de Sf. ajutor în căsătorie. un proces greu. o pagubă sau o boală grea. pătimiri din cauza vrăjilor şi a descântecelor. sau pentru diferite trebuinţe: reuşire la examene.La ora 24.00 din ziua anterioară şi ţine până în ziua de post la ora 24. Postul particular şi cum se tine Pr. . pentru persoanele care au păcate grele şi după ce s-au spovedit la duhovnic. Cine nu poate duce până la ora 24. spor şi ajutor în afaceri şi alte trebuinţe.vasile Cel Mare). Ilarion : . Odată pe zi se pot lua 3 bucăţele de anaforă şi un pahar de aghiazmă (cu Moliftele Sf. 40 zile). un duşman înverşunat care ne prigoneşte.La ora 15 – şi-a dat Duhul pe Cruce . la ora 15. pentru persoane demonizate şi chinuite de diavoli se poate ţine postajunare timp mai îndelungat. 7.La ora 21. 9. şi anume : . . 21. găsire de servici. risipind pe diavoli şi scoţând pe cei drepţi din iad.00 s-a coborât la iad sfărâmând porţile de aramă. Trebuie să duci postul până la aceste ore ca să poţi respinge loviturile vrăjitorilor.La ora 12 – a fost răstignit . În cazuri mai grele. reprezintă momentele pătimirii Mântuitorului Iisus Hristos. 12. . se poate opri aşa cum am arătat. Ioan : V-am tot auzit vorbind despre ” postul suplimentar”.La ora 18. începe la ora 18. în următoarele zile: . ce fel de post este acesta şi ce folos aduce în viaţa credinciosului? Pr. la ora 21. numesc eu. la ora 18. se adaugă postul suplimentar. „ Post suplimentar”. Dacă apare un necaz mare şi greu.

Acel suflet este mort. Să luăm un exemplu de păcat greu. Ciprian şi Iustina”. Ioan : Dacă ar fi să grupăm situaţiile în care ar fi necesară folosirea postului suplimentar care ar fi acestea? Pr. „Acatistul Sf. Cruci”. eşti nebăutor dar te face beţiv. VINERI. se ajunează pentru: ajutor la căsătorie. Amândoi sunt la fel de responsabili în faţa lui Dumnezeu pentru săvârşirea lui : soţia l-a făcut în trupul său şi soţul a acceptat şi a fost de acord sau chiar a obligat soţia să facă avort. reuşire la proces. Adevărul nu înfricoşează.5). Greutatea acestui păcat stă pe sufletele ambilor soţi. nu va intra în Împărăţia Cerurilor”. obţinerea de bunuri materiale. care este foarte frecvent săvârşit – avortul-. Femeia care-şi ucide pruncul în pântece mai este considerată de mii de ori ucigaşă. de învinuirile celor ce te năpăstuiesc pe nedrept. vor trimite pe pământ pe îngeri să lucreze pentru tine. Ilarion : Nu am făcut o clasificare a situaţiilor dar putem să le clasificăm după importanţa şi trebuinta lui. pentru că nu l-a lăsat să se nască şi să primească Taina Sf. Te rogi la Maica Domnului să te acopere şi să te izbăvească de învinuiri nedrepte. MIERCURI .( Ioan 3. cunoaşterea ne ajută.Arhangheli Mihail şi Gavriil” cu credinţa că Sf. Avortul este păcatul uciderii. eşti harnic dar te face leneş. Botez : „Dacă nu se va naşte cineva din apă şi din duh. este mai mare decât uciderea. Dimensiunea acestui păcat este cât al iadului de mare. reuşită la examene.LUNI . Femeia care-şi omoară pruncul în pântece este de 2 ori ucigaşă : odată pentru că a ucis trupul copilului şi a doua oară pentru că a omorât sufletul copilului. Trebuinta postului Pr. Unii preoţi se feresc să vorbească prea mult de el pentru a nu speria pe credincioşi şi a nu-i înfricoşa. găsirea unui loc de muncă. se ajunează pentru alungarea duhurilor necurate şi dezlegarea vrăjilor şi a blestemelor. se ajunează pentru: a te izbăvi de năpastă. deoarece prin omorârea copilului care trebuia să se nască a ucis toată generaţia care s-ar fi putut naşte din acel copil pînă la sfărşitul omenirii. Întăreşti postul citind: „Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos” . Întăreşti postul citind Acatistul „Acoperemântul Maicii Domnului”. dimpotrivă necunoaş-terea lui. Întăreşti postul şi cu rugăciuni citind „Acatistul Sf. Mulţi nu cunosc adevărata dimensiune a acestui păcat şi tratează cu multă uşurinţă sau chiar nu-l pun la socoteală prea mult. Naşterea din apă şi din duh este botezul. însă. astfel: • Pentru curăţire de păcate Curăţirea păcatelor grele. „Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil fiind căpetenii de îngeri. Dumnezeu nu ne-a . eşti curată dar te învinuieşte că eşti desfrănată. adică : eşti cinstit dar te face hoţ.

nu poate citi Moliftele Sf. Dacă preotul este bolnav (ulcer. 21 zile. dacă s-a îmbolnăvit copilul grav. şi care au stat mulţi ani la tine nu pleacă uşor . Te ajută la căinţă şi la răscumpărarea păcatului. Vasile Cel Mare. Să ai grijă să posteşti toate cele 4 posturi mari de peste an şi să te spovedeşti în fiecare post. ţii o săptămâna post (mănânci mâncare de post) vii la preot pentru moliftă. dimpotrivă ne-a dat cunoaşterea şi S-a descoperit pentru ca omul să-L cunoască. să ai grijă să nu lipseşti de la Sf. Împărtăşanie.15. indiferent în ce zi ar cădea. . persoanele care au lucrat vrăjitorie. oprire de la Sf.Postul suplimentar pentru cei ce vor să scape de diavol. dacă ai un proces greu. Posteşte cel bolnav şi va posti şi preotul care-i citeşte de 3 ori pe zi Moliftele Sf. cu perioade de post negru neîntrerupt 3. Cruci şi Psalmii 3. diabet. însă acum nu au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor” (Ioan. ţine post negru imediat ce a apărut necazul sau primejdia.lăsat în necunoaştere sau în ignoranţă. La fiecare metanie zi rugăciunea ta de cerere: „Doamne iartă-mă de păcate pe mine păcătosul robul Tău (N) şi ajută-mă”. 7. Dacă cel bolnav nu poate posti şi nu poate rosti rugăciuni. trebuie să ţină post neîntrerupt mai multă vreme. Postul negru îl vei putea ţine uşor dacă te rogi la Maica Domnului să te ajute. 30.Părinţi şi canonul pe rânduieşte duhovnicul şi fă 100 de metanii în acea zi. fiindcă diavolii se întorc împotriva lui. 3. Pentru iertarea păcatului poţi face post suplimentar.. Pentru păcatul avortului.. Vasile Cel Mare. altfel va fi foarte greu de ţinut. dacă ai un duşman mare . 24 ). dacă ţi-a plecat copilul de acasă şi a luat-o pe drum greşit. ca să poată scăpa de diavol. Nu a lăsat pentru om locul numit „rai” sau „iad” ca locuri şi denumiri abstracte. după ce au trecut 40 de zile şi te afli înafara celor 4 posturi de peste an. Acatistul Sf. Împărtăşanie pe mai mulţi ani. atunci cineva din casă să facă în locul lui.gastrită. alegându-ţi o zi de post pe săptămână pe toată perioada cât ai fost oprită de la Sf. Liturghie în duminici şi sărbători în toţi anii opriţi. şi 142. etc. 2.Post suplimentar la vreme de primejdie de exemplu: dacă te terorizează cineva. De aceea spune acolo în rugăciunea de la Sf. Împărtăşanie cât spun canoanele Sf. Maslu „ că va amuţi guranoastră neavând ce răspunde „ sau cum spune însuşi Mântutorul Hristos „ Dacă nu aş fi venit şi nu le-aşi fi vorbit păcat nu ar avea. ci le-a descoperit omului ca adevăruri şi realităţi. te spovedeşti şi mărturiseşti păcatul şi primeşti canonul de la duhovnic. Acest post îl ţii în felul acesta pentru că diavolii cu care ai lucrat.) şi nu poate posti. Persoanele care s-au făgăduit satanei. fă 100 de metanii în acea zi aprinde 40 de lumînări şi citeşte cu toată credinţa: Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos.etc. 14. chiar ani la rând. 9. Dacă ai fost oprită de la Sf.

de indiferentism. dar este plăcut celui muncitor. trebuie să-şi ia zile de post negru însoţit de rugăciuni prin care să ceară de la Dumnezeu Har de a conduce bine. pentru a căpăta Har de la Dumnezeu . Prin post dai întâietate celui cu întâietate. dar este plăcut celui sărac. Prin post descătuşezi trupul de lăcomie. cei care conduc Biserica şi pe slujitorii ei. pictarea unei Biserici. pricepere. Prin post cunoşti pe om. 6. Postul este lungime de viaţă. Postul este armonie între trup şi suflet. b . capabil să înfrunte pe blasfemitorii de om şi Dumnezeu. mitropoliţii şi Patriarhul. stareţii. de fumat. Prin post cunoşti taina lumii. prin post cunoşti pe satana. Postul este fericire a trupului şi strălucire a sufletului. Se ţin mai multe zile post negru şi se citesc rugăciuni şi acatiste. pentru felul cum au condus. etc.Postul suplimentar rânduit de chiriarhul locului în caz de epidemie. de minciună. poporul are de suferit.. îndemânare. de batjocură.Postul suplimentar.preoţii. cu sănătate îndelungată..Postul suplimentar. De exemplu: putere. de beţie. Postul este înviorare a trupului şi înălţare a sufletului spre taine nepătrunse. secetă. episcopii. de sudalmă. La moarte vor da răspuns. dar este plăcut drumeţilor. război. de furt. Postul nu este plăcut oaspeţilor. Prin post cunoşti natura. CUGETARI SCRISE DESPRE POST • • • • • • • • • • • Postul nu este plăcut omului bogat. înţelepciune pentru a face o lucrare sfântă cum ar fi: construirea unei Biserici. păşind pe culmile cele mai îndrăzneţe faţă de muritori. pentru a respinge puterea răului. 5. de lene. Prin post sufletul se înalţă la slavă.. metanii şi lumânări aprinse. capabil de fapte mari faţă de tot omul ce este în suferinţă... capabil să facă minuni pe . de răutate. postesc şi se roagă pentru a primi Har de a conduce cu sfinţenie şi dreptate Biserica. de pizmă. prin post cunoşti pe Dumnezeu şi pe tine însuţi. etc. care se opune oricărei lucrări dumnezeieşti şi pentru ca lucrarea să se facă sub insuflarea Duhului Sfânt. Postul nu este plăcut omului leneş. pe care-l fac cei ce ocupă posturi de conducere : a . Dacă aceştia conduc greşit şi cu păcat. 4. calamităţi. pictarea unor icoane. capabil să schimbe mersul de la rău spre bine.Când preotul citeşte Moliftele să aibă grijă şi să adauge pe lângă numele celui bolnav şi numele său şi a celor din casa sa atunci duhurile alungate din cel bolnav nu vin asupra sa sau asupra celor din casa lui.Conducătorii de ţară şi toţi cei ce ocupă locuri de conducere.

iar cu acestea se învecinează lumina şi iubirea şi pe deasupra tuturor pe care le îmbrăţişează este dragostea de Dumnezeu cu toate poruncile evangheliei. Ori se crede creştinul a fi mai presus de Stăpânul lui. şi ceea ce-i spune să facă şi dacă nu face să-l mai ţie pe lângă sine? Eu cred că nu! Şi dacă nu? Atunci creştinul. tot aşa şi cel ce spune astfel de lucru. nu poate fi socotit decât ca acel om ce a desprins din funia puternică o fâşiei şi şi-a legat dobitocul socotind a fi de ajuns. când e luată. şi calea lui spre mântuire la fel. devenind un sclav al tuturor viciilor. la stricăciune şi moarte. Cine urăşte postul. el e Domn. postul şi milostenia se învecinează şi sunt surori chiar cu dreptatea şi adevărul. de ce face altfel de cum face Stăpânul său? Iisus a postit şi postul l-a împletit cu toate celelalte fâşii: mila. un cuib al satanei unde împărăţeşte nestingherit. pentru ca omul să poată fi socotit ca stăpân pe sine şi a fi şi pe calea mântuirii. • • • • • • • Postul nu este o schingiuire a trupului ci o adevărată hrană plină de viaţă. credinţă şi nume. Luat singur. Astfel este şi trupul ce este legat numai cu postul şi nu cu întregimea faptelor legate de fâşia postului. un mijloc mai bun de luptat mai uşor şi de învins pe satana? Dacă este aşa. Iisus? A găsit el o cale. precum s-a şi făcut întotdeauna şi se fac şi acum e cei ce-l respectă. nu s-ar fi întâmplat nici paguba şi nici moartea dobitocului. ca apoi ducându-se în lucernă a mâncat până a crăpat. nu are adevăr în gura sa iar faptele îi sunt murdare. iar sufletul se va putea înălţa pe culmile cele mai înaripate până la lumina cea mai apropiată a Dumnezeirii. Dar dobitocul a rupt fâşia şi a intrat în grădină. A văzut cineva vreo slugă care să nu facă ceea ce face stăpânul. Căci una pe alta se strigă. care este o slugă a lui Iisus după fiinţă. şi-n gura lui este minciună. i-a făcut mare stricăciune pe când omul dormea. De fâşia postului ştim că se învecinează şi chiar soră este cu fâşia – milostenia. cu care a legat pe satan. iar funia nu-şi mai are tăria şi nici frumuseţea chiar. . că înţeleptul îşi iubeşte viaţa şi ca atare trebuie să iubească postul. Căci precum o fâşie din funie îşi spune lipsa ei. ci pentru tot omul şi mai ales pentru cel înţelept. Cu aceste fâşii. Postul nu este pentru cei proşti. iar pe restul de funie a pus-o în cui. Şi iată şi fâşiile i se rup şi i se pierd. Aceste 7 viţe formează pentru creştin cea mai bună frânghie pentru a lega trupul de a nu cădea în vicii. lumină şi dragoste de lege şi Dumnezeu. Cine zice că vrea să facă sau că face pe toate celelalte şi numai postul nu-l poate face. adevăr. iubire. Dacă ar fi fost legat cu întreaga funie în fâşiile ei nedesprinse. Creştinul de ce ia numai o fâşie sau două din funie şi cu care crede că este de ajuns pentru a lega răul ce-i voieşte moartea sufletului. dreptate. iar de zici că n-o poate face. se urăşte pe sine! Postul singur nu este de ajuns niciodată. apoi nu face nici pe una şi nici pe alta. atunci Iisus nu-i mai poate fi stăpân. una pe alta se cheamă şi auzul celui ce le face nu va putea să rămână surd la strigarea lor şi o va face şi pe ea. Postul este o scânteie pe pământ şi cine o vede îşi va aprinde lumânarea la ea. ca prin lumina ei să poată păşi în viaţă şi să treacă din fericire în fericire.pământ.

El nu a mâncat decât peşte.9-12) RĂSPUNSURI • Părinte.Da. ca să te poti împărtăşi ? . joia. ce faci ? . dacă nu reuşeşti să te spovedeşti într-un post. câte zile trebuie să tii post. Petru şi Pavel. Preotul hotăreşte dacă iei aghiazmă mare sau împărtăşanie. • Părinte. însă după obicei înafară de miercuri şi vineri. E valabil numai în Postul Adormirii Maicii Domnului şi al Sf.Laşi pe altă dată. în săptămâna brânzei. ci de la altul şi acel altul nu poate fi pentru om. iar miercurea şi vinerea mâncăm de post. decât Dumnezeu.7 zile. în afară de Dumnezeu. martea. tii o săptămână de post şi te spovedeşti. • Părinte. o săptămână la Paşti şi două săptămâni la Crăciun.Da.Da e foarte bine cine poate. De Paşti şi de Crăciun întrerupi pentru că este prilej de bucurie mare. dar satan a căzut. când tii post în câşlegi pentru spovedanie. • Părinte. Să ne asemănăm la trup cu Mântuitorul. faci orice cu o zi de post negru. Se socoteşte că după 7 zile de post se elimină toate grăsimile din corp. După perioada aceasta.Dar astfel de domni au voit mai înainte să fie şi satan. se mănâncă de dulce. preotul ne-a spus că putem mânca peşte miercurea şi vinerea de la Paşti şi până la Înăltare. sau continui să tii post până când reuşeşti. se mănâncă peşte ? . este dezlegare la orice. după Pravila Bisericească toată săptămâna. cum şi pentru tot ce este în lume. e bine să tii post negru ? . Şi atunci cine eşti tu creştine de zici şi faci altfel decât Stăpânul tău? (C 68. valorează cât un ban de aur înaintea lui Dumnezeu şi cum aici pe pământ faci orice cu un ban de aur aşa şi acolo sus în cer. sâmbăta şi duminica şi se bea vin. dar creştinul ce crede? Nimeni nu şi-a luat fiinţa de la sine. • Părinte. la noi la tară. e păcat ? .Ap. • Părinte. se mănâncăpeşte ? .

Ap. uneori Postul Sf. 25 martie.După obicei numai în săptămâna Luminată se mănâncă miercurea şi vinerea peşte. cum se procedează ca să te poti împărtăşi ? . Dacă matale nu ai obiceiul acesta.Împărtăşanie şi vrei totuşi să te mai spovedeşti. când eşti oprit de la Sf. Dumnezeu îti ia ceea ce te împiedică de a posti. Să vă povestesc ceva de la Boroaia când eram preot acolo.Ap. sunt trecute în calendar. de aceea uliul nu se atinge de păsările ei.. începi cu 4 zile mai înainte ca până în ziua aceea să fie 7 zile de post. făceti-vă prieteni în cer. • Părinte de ce mie îmi mor porcii şi găinile de cum intrăm în post. Duminica Floriilor.Dezlegări la vin şi untdelemn : . Era foarte supărată că mereu e păgubită.. uite acum e Postul Sf. II. I. iar la vecina nu ? .Când postul tine doar 3 zile. tine trei zile. A venit la mine o femeie din parohie şi se plângea că în fiecare post vine uliul şi-i ia din păsările din curte. Duh şi Duminica Tuturor Sfinţilor. • Părinte. • Părinte. de nu iei doar aghiazmă.Paşti în acel an. DEZLEGĂRI ÎN POSTURI Postul Paştelui Lăsatul secului cade între 15 februarie şi 21 martie. iar de la vecina de care se despărtea doar de gard nu-i lua niciodată. Petru şi Pavel. însă Pravi-la Bisericească spune că se mănâncă până la Pogorârea Sf. tineti-l şi rugati-i să vă tină poarta deschisă a raiului până ce veti trece şi dumneavoastră. mai tii post ? .. să te poti împărtăşi. ea ştie când să le mănânce.Petru şi Pavel. Posturile de peste an sunt obligatorii. în raport de căderea datei Sf.Da.Dezlegări la peşte : • • • În săptămâna albă sau a brânzei *(1). Am întrebat-o dacă tine posturile de peste an şi ea mi-a răspuns că nu are obiceiul acesta. vecina matale îl are. Buna Vestire .Din cauză că nu tii posturile de peste an. tii trei zile şi apoi iei Aghiazmă Mare.

6 şi 15 august. dacă vor cade miercuri sau vineri. 9.Dezlegări la peşte : • • • S âmbetele şi duminicile. Postul Adormirii Maicii Domnului Se lasă sec pe 31 iulie. I. În celelalte zile de miercuri şi vineri se mănâncă fiertură de două ori pe zi.11. în orice zi ar cădea.Dezlegări la vin şi untdelemn : o o o o sâmbetele şi duminicile. se lasă sec pe 30 iulie. lăsatul sec. Petru şi Pavel Lăsatul secului luni după Duminica Tuturor Sfintilor. 8.. de vor cădea : luni. Ap. în orice zi ar cădea. II. 11 şi 19 iunie de vor cădea : miercuri sau vineri. În toate celelalte zile se mănâncă de două ori fiertură în zi. Joia Canonului Mare. marti. 8. 24 şi 29 iunie de vor cădea miercuri sau vineri. în săptămâna 5 Vinerea Acatistului. Sâmbetele şi duminicile din post.10. de va cădea : luni. şi joi.. dacă nu vor cădea în prima sau ultima săptămână a postului. marti şi joi din tot postul.24 februarie.Dezlegări la peşte : • • Dacă 31 iulie. În zilele de 2..o o o o o o 24 martie. 9. . în săptămâna 5 În zilele: 3. Luni. marti şi joi. Postul Sf. cade miercuri sau vineri.17. 11 şi 19 iunie. I. 9 martie şi 23 aprilie.8. 2. 26 martie. În zilele de 24 şi 29 iunie.

II.12.6.22. Dezlegări la vin şi untdelemn : o o o Sâmbetele şi duminicile. Intrarea Maicii Domnului în Biserică.. 8 septembrie.Dezlegări la peşte : • • • • • 14 noiembrie.9. 1 octombrie. Sâmbetele şi duminicile până pe 20 decembrie.7. Sf. 13 şi 15 august. *(2) 7 ianuarie. 24 iunie Naşterea Sf.Dezlegări la vin şi untdelemn : o o 6. 2 februarie.7. dacă va cadea miercuri sau vineri se lasă sec pe 13 noiembrie.13..17 şi 20 decembrie dacă vor cădea în zi de miercuri şi vineri. În zilele de : 16.5. se mai dezleagă în aceste zile şi la: icre. 4. Postul Naşterii Domnului – Crăciunului Se lasă sec pe 14 noiembrie. În celelate zile se mănâncă fiertură de două ori pe zi . dacă cor cădea : luni.12.23.25.23.17 şi 20 decembrie. Luni. 6 Decembrie . . marti şi joi din acest post. Ioan Botezătorul.6.30 noiembrie .scoici şi raci. de va cădea miercuri sau vineri. Irh.13. Nicolae. I. *(1) Miercurea şi vinerea dintre Duminica Tomei şi Duminica Tuturor Sfintilor.24.9.marti şi joi. În zilele de: 16.22. sâmbetele şi duminicile.5.25 şi 30 noiembrie. În celelate zile ale postului se mănâncă fiertură de două ori pe zi. 4. 21 Noiembrie. Dezlegări la peşte înafara posturilor mari: • • • • În săptămâna brânzei .24.

PRAVILA BISERICEASCĂ. opera citată.F.Dezlegarea este valabilă pentru toată săptămâna. ouă şi lapte.„ TIPICUL SF. . pag.Duh. pag.pag.„ÎNDRUMĂTORUL BUNULUI CREŞTIN” .şi toată săptămâna este dezlegare a mânca: peşte.ouă şi peşte.87.pag. iar pentru mireni şi la peşte” la care se mai adaugă şi săptămâna de harţi după Pog.SAVA ”. şi „ TIPICON” edi.cu binecuvântarea P. 1997.Editura”Credinţa Noastră”.Duh. . iar mirenii şi la carne până la Duminica Tuturor Sfinţilor”..Sf. BOTE Z ŞI TAINA UNGERII CU SF. EXTRAS BIBLIOGRAFIC *(1) ..tura Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. *(2) . ed. ediţie îngrijită de Petru Mihail Pruteanu: „ Trebuie să se ştie:că în lunea Săptămânii Brânzei mâncăm de 2 ori în zi: brânză.III.„ TIPICUL SF. Săptămâna Luminată (dintre Paşti şi Duminica Tomii).Patriarh Teoctist. însă miercuri şi vineri se va mânca doar odată în zi”.Dezlegări la toate miercurea şi vinerea • • • • Săptămâna după Duminica Vameşului şi a Fariseului.pag. 2002.1999.56 tip.393 „ Iar în Duminica Pogorârii Sf.46 cap. MIR . SAVA”.vol. Miercurea şi vinerea dintre Crăciun şi Ajunul Bobotezii. 2 DESPRE TAINA SF. ”dezlegarea cea peste tot anul”: „Iar în miercurile şi vinerile din toată perioada Cincezicimii se dezleagă pentru monahi la untdelemn şi vin.1.Duh.103. Săptămâna după Duminica Pogorârii Sf.

Ioan : În unele locuri este obiceiul ca preoţii să nu împărtăşească copii imediat după botez. prin Taina Sf. Sf. în cazul în care acesta ar fi în pericol şi ar muri până la data închinării lui la Biserică: „Cine nu va mânca Trupul Meu şinu va bea sângele Meu. Botez îl face vrednic pe prunc de a primi şi Sf. De ce să amâne preotul împărtăşirea pruncului când primirea Sf. sufletul acelui prunc este îmbrăcat de către îngeri cu „Cămaşa lui Hristos” sau „Haina Botezului”. După a treia afundare a pruncului în apa Botezului şi rostirea formulei de Botez de către preot. Preoţia şi Sf. ci la 40 zile când vine mama cu pruncul la moliftă şi la închinat Este foarte greşit dacă preotul nu împărtăşeşte pruncul imediat după botez „ greşeşte de moarte”. Botez. iar în Sf. Botez s-a îmbrăcat în Hristos. ca preotul să nu împărtăşească pruncul imediat după botez. De ce greşeşte de moarte?! Pentru că poate păgubi pe prunc de unirea cu trupul şi sângele Mântuitorului Iisus Hristos şi de Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan : Vă rugăm părinte. Împărtăşanie. Spovedania. Scriptură îl găsim menţionat în multe locuri. Mir) şi Sf.ci a fost îmbrăcat cu o cămaşă a sufletului albă şi strălucitoare. Deci acel suflet nu mai este gol .Taine . când mama aduce pruncul pentru închinare. Împărtăşirea copiilor la botez Pr. pruncul primeşte încă două sfinte taine: Mirunginea (ungerea cu Sf. este greşit? Pr. Botez şi despre cele şapte Sfinte Taine în general. Împărtăşanie?.Pr. Dumnezeu a dat acest număr şi Sfintelor Taine ca semn al deplinătăţii mântuirii noastre prin ele: Botezul. Euharistia. să ne vorbiţi ceva despre taina Sf. ci la 40 de zile. Adică. Mirungirea. Preotul sau episcopul care săvârşesc Sf.53). Apostol Pavel îi numeşte „iconomii Tainelor” deoarece adevăratul săvârşitor este însuşi Domnul nostru Iisus Hristos Cel care a instituit fiecare taină în parte. Ilarion : O dată cu Taina Sf. Cununia. nu va avea parte cuMine” ( Ioan 6. În unele locuri este obiceiul cel rău. Pr. după cum îi spune şi Molitfelnicul sau Aghiazmatarul la slujba Sf. Nu avem voie!. Ilarion: Numărul „şapte” este numărul pe care Dumnezeu l-a ales şi l-a sfinţit în lucrarea Sa de creaţie. Botez. Maslu Lucrarea sfinţitoare a Sfintelor Taine nu se leagă de vrednicia sau nevrednicia celui care o săvârşeşte. iar de unit cu Hristos îl oprim noi ?.Taine sunt lucrări ale lui Dumnezeu. prin care El ne transmite harul cel nevăzut al Său. ”mai albă decât zăpada şi mai strălucitoare decât . Sf.

pentru ca acel copil să aibă un protector şi un sfânt mijlocitor în viaţa lui. credem într-un singur Dumnezeu şi aşa cum spune acolo :” …un Domn. când balaurul cu câte două şi trei capete a început să lucreze sub formele pe care le vedem astăzi că lucrează în lume. Cămaşa botezului sau haina sufletului .3. şi nu vor şti care sfânt este mai aproape de inima lor. chiar dacă părinţii copilului au apucat să treacă în certificatul de naştere a copilului mai multe nume. Aceşti părinţi s-au legat fără să-şi dea seama în faţa lui Dumnezeu să-i facă pe copii lor nişte sfinţi. când valorile morale sunt răsturnate. Romanii acum 2000 de ani când au venit în Dacia. este păcat să punem la copii pe care-i botezăm mai multe nume?De ce s-a luat obiceiul de a pune câte 2-3 nume? Pr. când vor creşte şi când vor vedea că unii din colegii lor se bucură şi serbează ziua onomastică şi se laudă cu sfântul lor al cărui nume îl poartă şi ei nu. e plin calendarul de numele lor. Unii părinţi care sunt întrebaţi şi li se reproşează de ce au pus nume străine copiilor lor. după credinţa lor politeistă. Ioan : Părinte. Intr-adevăr sfinţii martiri . de aceea se cântă după afundare înconjurând de trei ori Masa :”Câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi şi îmbrăcat”(Gal.soarele”(Marcu 9. 4. o credinţă şi un botez” ( Efes. Ei se credeau îndreptăţiţi să facă astfel pentru a-i împăca pe zei. vor judeca pe părinţii lor că nu le-au pus nume de sfânt. Noi. vă sfătuiesc să botezaţi copii voştri cu un singur nume. Ilarion : Este unul din semnele că trăim veacul de pe urmă. când pustiirea urâciunii este la locul de cinste. puneau mai multe nume copiilor. Să aibă grijă preotul să rostească un singur nume la botez şi acela să fie unul creştinesc.5). credeau în mai mulţi zei. iar numele să fie cel creştinesc.3). tot aşa trebuie să fie şi un singur nume dat copiilor noştri când îi botezăm. şi atunci când vor fi în necazuri şi vor simţi nevoia să se roage unui sfânt pentru ajutor. Cu privire la numele pe care trebuie să-l dăm copiilor la botez. Numele copiilor la botez Pr. Copii care au nume străin . nume de sfânt. ales din calendar. se justifică spunând că omul sfinţeşte numele.27). Bine ar fi !. prin martiriul pe care l-au suferit pentru credinţă şi pentru Hristos au sfinţit numele lor.

stă pe haina botezului. ne spune Sf Evanghelie că ”a plânscu amar”. o împestriţează. furtul. fumatul. de culoarea şi forma păcatului. De abia atunci ne vedem cum suntem îmbrăcaţi şi cât de murdari. Şi aşa ne ducem în faţa Creatorului dacă nu ne curăţim de păcate.Spovedanie sinceră la duhovnic. face câte un semn pe haina botezului. pentru că tatăl minciunii este diavolul. Sunt păcate care întunecă deodată Haina Botezului aşa cum ar fi: mânia.8) Pr. Pentru fiecare păcat pe care l-am făcut. amuţeşte gura noastră neavând cuvânt de dezvinovăţire. se murdăreşte haina botezului cu bălăciunea curvească . curvia. Împărtăşanie pentru a se curăţa. Nechifor Mărturisitorul. Ioan Postitorul. aici se referă cuvintele Mântuitorului că: ”nimic întinat nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Efeseni 5. are culoarea roşie asemenea sângelui aproapelui tău pe care l-ai vărsat. cum ar fi: Sf.d. Sf. cearta. Judecata ne-o facem singuri pe loc. .m. Ap Petru pentru lepădarea de Hristos. cu pocăinţă şi lacrimi. vin diavoli şi-ţi afumă haina botezului.Pr. Vasile Cel Mare. Haina Botezului se curăţă prin: . de exemplu: minciuna face haina de culoare neagră asemenea diavolului. Diavolii trag dungi pe haină. preacurvia. şi recunoaşte mintea noastră orice păcat săvârşit. Sf. Ilarion : Ascultaţi ce se întâmplă cu „HainaBotezului”sau „Cămaşa sufletului” cu care ne îmbracă îngerii la Botez. beţia. Sf. furtul. să fie din nou albă şi strălucitoare? Pr. ura. diavolul care ne-a ispitit.a. curvia şipreacurvia şi orice formă de desfrânare. vrăjitoaria. Sf. trufia. acest plâns trebuie să-l avem şi noi pentru păcatele noastre.Ilarion : Păcatele murdărind urât şi greu „haina botezului” trebuie mulţi ani de penitenţă cu oprire de la Sf. avortul. cu multă părere de rău pentru păcate. Ioan : Puteţi să ne spuneţi câteva lucruri despre „Haina Botezului”cu care ne îmbracă îngerii la Botez ? Pr. s. blestemul. Teofil al Alexandriei. Timotei al Alexandriei şi alţi Sfinţi Părinţi. Ioan:Cum putem să ne curăţim Haina Botezului. Sf. lăcomia. bătaia şi alte asemenea acestora. uciderea. datorită păcatelor pe care le facem pe parcursul vieţii. De aceea. Semnul este potrivit cu păcatul şi cu gravitatea lui. haina îşi pierde din strălucire şi din starea de curăţenie. minciuna. fiecare păcat are culoarea şi forma lui. Ea nu rămâne curată. invidia. Aceste semne murdăresc haina. uciderea. Sfinţii Părinţi ai Sinoadelor Ecumenice şi Sfinţii Părinţi care au întocmit canoane potrivite pentru păcate. Se îngrozeşte sufletul nostru pentru că-şi dă seama că fiind aşa de murdar nu poate intra şi sta la locul Cel Neîntinat care este Împărăţia lui Dumnezeu. fumatul. vin diavolii şi-ţi sfârtecă haina botezului şi rup din ea aşa cum ai rupt tu munca aproapelui tău . sângele copilului avortat sau a celui pe care l-ai ucis. au socotit pentru fiecare păcat cât timp ar trebui omului să se poată curăţa de el.

Pr.5 ). -Îndreptarea răului făcut asupra aproapelui tău. casa. iar unii se sinucid. Ne împlinirea canonului este egală cu starea de nevrednicie.-Întoarcerea de la păcat şi nerepetarea lui după ce l-ai mărturisit.8 ). întoarce-i-le înapoi. Dacă moare copilul nebotezat este ca şi cum l-ar fi lepădat mama sa din pântece. diavolii îi chinuiesc începând din această viaţă pământeană fiind de vii băgaţi la chinurile iadului. moştenirea. -Împlinirea canonului dat de duhovnic la Taina Mărturisirii. Omul se simte foarte greu când haina Botezului este murdară. Cine ţine pruncul nebotezat mai mult timp. Diavolii stau pe locul murdar de pe haină. Mulţimea diavolilor îl apasă pe om. Omul devine lipsit de putere cu toate că se hrăneşte bine şi cu cât păcatele sunt mai multe şi grele trupul lui i se îmbolnăveşte şi cade la boală. Nu-i de ajuns să mărturiseşti că ai răpit munca aproapelui tău furându-l. Ilarion : Copilul la 8 zile după naştere trebuie botezat. Ioan : Vă rugăm să ne spuneţi la cât timp după naşterea copilului este bine să-l botezăm? Sunt bune obiceiurile care se practică în popor: scoaterea din mir . iar această stare îi înnebunesc şi cad în deznădejde. lipsa de căinţă . Cei care nu se întorc de la păcate şi nu-şi curăţă sufletul au o viaţă foarte chinuită şi apăsătoare. Data botezului şi obiceiurile rele Pr. Dacă i-ai răpit prin judecată nedreaptă averea. dacă l-ai repetat eşti mincinos iar gravitatea lui se dublează. Copiilor avortaţi. aşa cum a fost dus şi pruncul Iisus de către Preacurata Sa Maică la templu pentru a fi „tăiat împrejur” care. ucigaşii şi cei care fac avorturi. şi diferite obiecte ?. lipsa de smerenie. Hulitorii de Dumnezeu. nu din vina lor ci a . ci să întorci ceea ce i-ai răpit. pune în pericol mântuirea copilului. nu va vedea Împărăţia Cerurilor”(Ioan 3. hotarul. Copii avortati nu pot vedea Împărăţia lui Dumnezeu potrivit cuvintelor Mântuitorului : „Cine nu se va naşte din apă şi din Duh. este tot un botez la evrei şi când i s-a pus numele. Naşterea din apă şi din duh este primirea botezului. ca să fii iertat şi îndreptat cum a făcut Zaheu vameşul spunând Mântuitorului: „ …şi dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva întorc împătrit” ( Luca 19. punerea în apa botezului sau în apa când scaldă copilul după botez: bani. viaţa le este foarte grea şi chinuită. şi lipsa părerii de rău.

Ei nu pot vedea faţa lui Dumnezeu. creioane. nu ierta pe tata. ca să trăiască ei bine pe pământ m-au adus pe mine aici!”. multe dintre ele sunt păgâneşti. s. amână botezul copilului. În apa botezului. Creatorul Cerului şi a pământului. care aveau credinţa în forţele naturii. aceştia tăgăduiesc darurile Duhului Sfânt pe care pruncul le primeşte la Botez şi astfel . în mâna celui bolnav de plămâni (TBC).d. nu ierta pe mama. iar diavolul care nu doarme ci „răcnind în pustie. iar cele care contravin adevărurilor de credinţă să se îndepărteze. de la microbii pe care-i poartă aceste obiecte introduse în apă. Tot aşa se întâmplă şi cu copii care se nasc . dar din neglijenţa părinţilor sau din lăcomia lor de a avea naşi mari şi bogaţi la botez şi de a face nuntă în loc de botez.Obiceiurile pe care le-ai pomenit nu sunt bune. care nu se potrivesc cu credinţa în adevăratul Dumnezeu.a. în mâna celui bolnav de boli venerice. Aceştia vor fi judecaţi ca tăgăduitori şi batjocoritori a puterii lui Dumnezeu. Acei bani au fost şi în mâna cancerosului. izvorâte din evlavia poporului şi potrivite cu adevărurile de credinţă să se păstreze. Preoţii trebuie să lucreze ogorul credinţei şi să-l plivească de neghina necredinţei. este datoria preotului de a nu permite să se pună bani şi obiecte. ci preotul în timpul Sf. zahăr ca să fie dulce etc. Referitor la obiceiul numit „Scoaterea din mir” a pruncului nu o face credinciosul de rând. care umblă din mână în mână. Acestea sunt obiceiuri împrumutate de la păgâni . De acolo de la întuneric strigă către Dumnezeu cerând osândă părinţilor : „ Doamne. . le sunt osândite sufletele nevinovate la întuneric.m. şi cu lucrarea Harului Duhului Sfânt.părinţilor pentru că nu i-a lăsat să vină pe lume şi să fie botezaţi. spre a lor osândă îşi pun încrederea într-o credinţă deşartă. Copilul se poate îmbolnăvi foarte uşor de boli grele şi periculoase. Cei ce pun în apa botezului sau în scăldătoarea de după botez : bani ca pruncul să fie bogat în viaţă. cărţi.. Şi atunci. Botez atunci când şterge cu buretele locurile ce au fost unse cu Sf. în obiectele din lumea înconjurătoare. Mai ales banii. căutând pe cine să înghită” profită de păcatul părinţilor şi aduce primejdie vieţii copilului încât acesta să moară nebotezat. Mir. şi ştim că microbii se transmit prin atingere. Moliftele la botez . străine şi departe de adevărurile de credinţă. la întărirea şi fericirea copilului tău. ca să fie deştept şi să înveţe bine. Pe lângă aceasta mai pun în pericol şi sănătatea copilului. Canoanele bisericeşti poruncesc ca obiceiurile bune. pentru că putem deveni eretici nu numai prin propovăduirea cuvântului fals ci şi prin săvârşirea faptelor care vorbesc despre un adevăr fals. Şi aceştia cer osândă părinţilor care i-au păgubit de Împărăţia lui Dumnezeu. dacă ai îmbolnăvit copilul ? I-ai fost cel mai aprig duşman !. cu ce te-a ajutat acest obicei la creşterea. în mâna leprosului.

faceţi câteva referiri legate de exorcismele (sau lepădările) care se citesc înainte de botez . să fie curat trupeşte. Liturghie pe nemâncate. Despre naşi şi darea colacilor . să fie treaz şi cu mintea limpede. Pentru a fi citite. Cel ce este adus la botez se socoteşte a fi catehumen. netulburat. când a adus jertfă de curăţire 2 pui de porumbel şi a închinat pe pruncul Iisus. fiind luat de Preotul Simeon în braţe. ca pruncul să nu mai fie adus la închinare. Ilarion: Exorcismele sau lepădările care se citesc înainte de botez. citind toate rugăciunile cu luare aminte. Lehuza căreia i s-a făcut molifta înainte de 40 zile şi va intra în Biserică întinează Locaşul cel Sfânt – Biserica. Pr. Dacă faci molifta mamei la 40 zile având pruncul nebotezat s-ar putea să se întâmple. Se întâmplă să pătimească copiii din cauza citirii necorespunzătoare a rugăciunilor de exorcizare. Rânduiala Sf. de aceea botezul se face dimineaţa sau după Sf. de molifta de curăţire a lehuzei la 40 de zile şi despre închinarea pruncului. iar partea cu închinarea pruncului de multe ori se uită. Exorcismele sunt nişte rugăciuni prin care se porunceşte diavolului să se îndepărteze de cel ce vine către „ Sfânta luminare”. preotul trebuie să fie pregătit.Pr. Potrivit cu venirea la 40 zile după naştere a Maicii Domnului la Templu. nu înainte de 40 zile. ar trebui să fie şi la naşii de botez. tot aşa şi mamele trebuie să aibă grijă la 40 de zile împlinite să ia pruncul în braţe şi să vină la Biserică pentru molifta de curăţire şi pentru a închina pruncul Bisericii.Biserici porunceşte ca mama împreună cu naşii să aducă pruncul la închinare. Naşul să răspundă rostind cu putere şi foarte clar lepădarea de satana şi Lepădările să se facă în pridvorul Bisericii şi nu în Biserică. iar locul catehumenilor este pridvorul Bisericii până după mărturisirea de credinţă prin rostirea Simbolului de Credinţă (Crezul). trebuie citite cu multă luare aminte de către preot şi urmărit cuvânt cu cuvânt de către naş. odihnit şi cu putere în cuvânt. Va fi sfătuită mama să grăbească botezul copilului şi după botez să vină cu el să-l închine şi tot atunci să i se citească molifta de curăţire. Preotul trebuie să aibă grijă şi să întrebe pe mama pruncului două lucruri şi anume: dacă a împlinit 40 zile de la naştere şi dacă a fost botezat pruncul. În cazul în care pruncul încă nu a fost botezat nu poate fi închinat Bisericii fără să fie membru al Bisericii. fără de grabă. În conştiinţa oricărei femei este mai întâi grija faţă de ea de a se curăţa şi de a putea intra în Biserică. Molifta de curăţire a lehuzei se face numai după ce a împlinit 40 de zile de la naştere. cu post. Grija închinării pruncului botezat. aşa cum porunceşte rânduiala botezului. Ioan: Vă rugăm Prea Cuvioase.

m. a naşilor şi duhovnicilor de a învăţa din tainele credinţei ortodoxe în care au fost botezaţi şi au nevoie să fie învăţaţi. . este plin de patimi şi păcate: ucigaş. pentru a nu se face concubinaj prin taina Sf. învăţându-l rugăciuni. .a. lacom. despre biserică şi Sf. Să nu fie puşi să boteze copii sub 16 ani.Naşii la botez sunt martori înaintea lui Dumnezeu pentru prunc. despre mântuire. care lasă pe finul lui să se rătăcească trecând la alte credinţe şi mărturisind o credinţă străină lepădând botezul ortodox în care a fost botezat. . Taine. Părinţii să bage de seamă când aleg naşul pentru copilul lor. curvar. diavolii care-l stăpânesc pe naş cu patimile. nu este cea mai bună garanţie pentru copil. cu un caracter moral bun. Naşii cu sufletul lor se pun garanţi pentru sufletul copilului. au ajuns să se îndrăgostească naşul de fina şi să trăiască în desfrânare. Trebuie să se acorde atenţie acestui lucru pentru că este de mare importanţă. certăreţ. Este greşit obiceiul ca pe un băiat să-l boteze o femeie şi pe o fetiţă s-o boteze un bărbat. şi să strice buna rânduială care-l poate păzi pe om.Pr. aşa cum se prevede în rânduiala şi canoanele bisericeşti. Îşi va pierde şi el sufletul ca şi finul. Va fi judecat ca un părinte netrebnic. pierde plata .Naşul care nu are grijă de fin şi care nu se ocupă de creşterea duhovnicească a acestuia : vorbindu-i de credinţa ortodoxă. răpitor. Diavolul. . şi totul ce se leagă de mântuire.Naşul copilului să fie de acelaşi sex cu copilul. s. suferă şi unii nu se pot mântui. pentru că prin ele îşi permit diavolii să ispitească . i se ia demnitatea de „părinte duhovnicesc” şi va fi judecat ca pe un părinte care nu şi-a făcut datoria faţă de copii săi. Dacă sufletul naşului este un suflet rău şi necredincios. Ilarion : Cu multă chibzuinţă trebuie aleşi naşii de botez. vorbindu-i despre Dumnezeu. De aceea. bătăuş. pentru că naşul s-a pus garant cu sufletul lui împătimit pentru sufletul copilului. O sarcină atât de responsabilă de a creşte ei la rândul lor duhovniceşte un suflet pe care l-au încreştinat şi pentru care s-au pus garanţi cu sufletul lor. necredincios. dând vina pe tinereţe şi minte necoaptă şi pe părinţii care în loc să-şi ia ei sarcina de părinte au pus-o pe umerii copilului lor. . În primul rând copii sub 16 ani ei însuşi sunt la şcoala părinţilor. să se apropie. Botez. să aleagă o persoană integră. Degeaba a botezat că nu va avea plată ci osândă. S-au întâmplat cazuri când naşul fiind copil de 7 ani şi de sex opus cu finul. Aceste rânduieli nevinovate devin foarte vinovate. beţiv. chinuindu-l cu aceleaşi patimi ca şi pe naş. dă în gând omului să facă rânduieli după capul lui socotind că părerea lui nu are ce strica. Ioan : Ce ne puteţi spune despre naşii de la Botez şi despre obiceiul întoarcerii colacilor de către fini la naşi ? Pr. vor trece şi la copil. este o responsabilitate care i-ar putea depăşi mai ales dacă punem la socoteală că le trebuie şi maturitate în gândire pentru lucrurile sfinte. Sufletul lui este alterat. pentru că a garantat cu sufletul lui pentru sufletul finului. credincios şi iubitor de cele sfinte.Naşul.d. Din cauza naşilor la botez mulţi copii pătimesc.. să nu zic că trebuie să stăpânească cât-de-cât cunoştinţe din teologia mântuirii. lucrează mai mult faptele necredinţei.

Biserici vorbeşte de „naş” la modul singular şi nu de „naşi” la plural. deoarece i-a plătit-o finul întorcându-i colacii.d. Botez se stabilesc grade de rudenie între ascendenţii şi descendenţii naşului şi ai finului.m. Mai multi naşi la botez ? Pr. Deci. Numai după ce naşul şi-a luat plata de la Dumnezeu pentru încreştinarea finului. Prin Taina Sf. între copii finului şi copii naşului ş. considerându-se fraţi spirituali. ca între tată şi fiu. Între naş. cu ocazia căsătoriei finului sau cu alte ocazii. Rânduielile Sf. Şi când nunul a gustat vinul…a chemat nunul pe mire…”(Ioan 2. Ioan: În partea Bucovinei este obiceiul să se pună mai mulţi naşi la botez şi cununie. Ilarion : Este un obicei foarte păgubos la mântuire şi strică rânduielile şi predaniile sfinţilor părinţi devenind în acelaşi timp şi anticanonic. Botez. unde toţi credincioşii prezenţi la botez participă ca naşi. dându-i-se câte o lumânare şi rostind în cor crezul şi lepădările. Cel ce va zice că nu strică şi nu are ce strica să fie mai mulţi naşi. atunci când Mântuitorul se află la Nunta din Cana Galilei transformând apa din cele şase vase din piatră în vin.. tot aşa şi spiritual nu poţi avea mai mulţi părinţi care să te nască în acelaşi timp duhovniceşte prin taina Sf.Naşul. Dumnezeu nu mai răsplăteşte jertfa lui.m. De aici se poate trage următoarea concluzie: Fiind mulţi naşi. între toţi naşii şi fin se stabileşte rudenie de botez de . pierde plata . Chiar şi Sfânta Scriptură vorbeşte la singular de naş. Finul poate aduce cât de mulţi colaci pentru naşul lui numai după moartea naşului. La fel devin rude spirituale: finul şi copii naşului.8-9). Este bun obiceiul acesta şi dacă nu în ce constă răul pe care poate aduce la mântuirea credincioşilor? Pr. considerat părinte spiritual şi fin. nu este nevoie ca la botez sau cununie să fie mai mult decât un singur naş şi nu este bine să fie mai mulţi. tată şi mamă. şi nu-i mai poate nimeni răpi plata.a. după care . Atunci este dator finul să se roage pentru sufletul naşului. care pretinde sau permite finului să-i aducă colacii pentru că a botezat. Căsătoriile între aceştia sunt oprite până la gradul IV.d.a. considerat fiu spiritual al naşului se stabileşte legătură de tată şi fiu şi intră sub incidenţa sfintelor canoane. Aşa cum trupeşte nu poţi avea decât un singur părinte . ca fiind împreună părinţi spirituali şi între copii acestora s. deoarece întoarcerea colacilor la naşi înseamnă întoarcerea pomenii naşului că a botezat. aşa cum ai spus de cazul din satul Crucea de pe valea Bistriţei. vorbeşte din neştiinţă şi necunoaştere şi după părerea capului său. unde puteau fi şi 50 de persoane sau chiar mai multe. porunceşte celor prezenţi şi martori la minune : „Luaţi şi duceţi nunului. În acelaşi timp se stabileşte relaţie de rudenie spirituală între naşii care participă la botez. Devin rude spirituale naşul cu finul de gradul I.

în unele locuri pruncii care au fost avortaţi şi au murit nebotezaţi. li se administrează botezul de ziua Sf. Naşul fiind în gradul I cu fiecare dintre ei. Am observat că în Banat se ţine cont şi cu sfinţenie la statutul de naş. Pr. O înşelătorie mai mare ca aceasta nici că se poate pentru femeile ce-şi ucid pruncii în pântece. Dacă nu se ţine cont de aceasta se calcă canonul. trebuie să se desfacă. (canonul 54 Sin. VI Ecumenic). Ioan : Se pot căsători între ei . Este obiceiul ca naşul care a cununat o pereche de tineri acei naşi să fie naşii de botez şi de cununie la toţi copii finului. copii din diferite familii. Ilarion: În tradiţie se consideră că este bine ca numai naşul şi descendenţii acestuia să boteze şi să cunune în familia finului şi nu invers. Şi aşa a apărut tradiţia de a moşteni năşia din tată-n-fiu fiecare familie. este foarte dificil pentru acel copil să se căsătorească luând soţ sau soţie din sat. Să se întrebe chiriarhul locului. Ilarion : Nu se pot căsători doi tineri care au acelaşi naş de botez . dar care au acelaşi naş de botez ? Pr. Căsătoria tinerilor care au acelaşi naş Pr. finii în familia naşilor lor?. Din punctul acesta de vedere nu este bine ca finii să boteze şi să cunune în familia naşilor. şi rânduiala Bisericii şi cad sub osândă atât cei în cauză cât şi preotul care i-a cununat şi nu i-a cercetat. În această situaţie. dar sunt rudenii spirituale. IoanBotezătorul pe 7 ianuarie.gradul I şi între descendenţii şi ascendenţii acestora până la gradul IV. Este foarte greşit. Iar căsătoria devine nelegiuită. Presupun că cel puţin o jumătate de sat au devenit rude cu pruncul botezat. porunca. De ce?! . ca să nu se întoarcă facerea de bine şi ca nu cumva din fiu spiritual să devină părinte spiritual pentru descendenţii naşului. Chiar dacă nu sunt rudenii de sânge. Ioan: Este bine să boteze sau să cunune ca naşi. deoarece se consideră fraţi spirituali având acelaşi părinte spiritual. Ioan: Am auzit de un obicei că. Pr. Botezul copiilor avortati. Prin naş s-a stabilit gradul II de Rudenie între cei doi tineri. fiind rude spirituale cu majoritatea. Nu poate boteza finul Pr. Ilarion: Nu este corect. Puteţi să ne spuneţi dacă din punctul dvs. de vedere este corect? Pr. Nu este un obicei rău.

În al doilea rând. nu poţi boteza vânt sau o mână de ţărână luată din cimitir de pe mormântul aceluia care trebuia să fie botezat. Nu vreau să cred că pentru bani. cu cine faci contract. adică de sf. Botezul este o sfântă taină. Se ştie la fel de bine că acel loc nu este unul tocmai fericit pentru sufletul lui din cauză că părinţii l-au păgubit de „naşterea cea din apă şi din duh” fără de care nu se poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă cei morţi. Femeile care vin şi botează de Sf. prin încrederea falsă pe care o au că. Nu este oare o înşelătorie această practică. .. pe care în mod inconştient şi iresponsabil unii preoţi consimt la cererea unor credincioşi care şi-au pus speranţa că în modul acesta vor putea scăpa de osânda păcatului?. botezul trebuie administrat cuiva . se îmbracă în Hristos : „Câţi în Hristos v-aţi botezatîn Hristos v-aţi şi îmbrăcat”. ca să aduci sufletul acelui copil pentru a-l îmbrăca în Hristos sau în Haina Botezului?! Nu poţi face acest lucru cu nimeni !. împreună cu roadele lucrării. aşa cum i s-au cerut talanţii slugilor care au primit fiecare şi roadele ce au lucrat cu iei. Ioan copii pierduţi. după moarte nu mai pot primi nimic decât rugăciuni de iertarea păcatelor care nu se numesc taine ci ierurgii. Vreau să te întrebi unde se află sufletul aceluia pe care vrei să-l botezi în momentul botezului pe care pretinzi că-l faci?Unde poate fi? De faţă şi la locul unde faci botezul nici într-un caz. iar sufletul se îmbracă în haina botezului. Acel cineva trebuie să fie o persoană prezentă şi reală care să primească botezul. copii sunt botezaţi şi pentru ele păcatul este îndreptat. sunt în mare pericol de a trece pe lângă şansa de a se căi în viaţă şi a răscumpăra păcatul şi prin iconomia lui Dumnezeu de a primi iertare şi mântuire. făcând acest botez. sfinţitor şi mântuitor. Dincolo de mormânt nu mai poate primi .Nu cunosc de unde vine această părere şi cine a introdus astfel de obicei prin care să înşele lumea. Acest har i se împărtăşeşte omului cât este în viaţă şi cu el se duce dincolo. Este foarte periculos acest obicei şi din alt motiv. Probabil cineva care nu a gândit prea mult şi în acelaşi timp din dorinţa de a venit în ajutorul şi liniştirea femeilor care poartă greutatea acestor crime. ar fi în stare cineva să piardă atâtea suflete !. Nu este corect acest obicei şi care înşală din simplu motiv că botezul morţilor nu există. Botez. cât au fost în viaţă au primit sfintele taine le ajută la mântuire. Prin sfintele taine se transmite primitorului harul cel nevăzut a lui Dumnezeu. Se ştie bine că la locul unde l-a rânduit Dumnezeu. La fel te întreb. iar sfintele taine sunt lucrătoare pentru cei vii şi nu pentru cei morţi. În al treilea rând. ci i se cere înapoi ceea ce a primit cât a trăit. harul lucrător . la botez trupul împreună cu sufletul sunt afundate în apa botezului .

Părintele lor le-au asigurat că sufletele copiilor pe care i-au avortat se află la un loc cu îngerii de unde se roagă pentru mamele lor. Ilarion : Pe lângă faptul că sunt schismatici şi căzuţi din ascultare. sufletele copiilor sunt ca îngerii în cer. deoarece nu se poate face prohodul sau orice pomenire la mormântul celui nebotezat. au căzut şi au devenit anticanonici. pentru a nu supăra pe oameni şi în acelaşi timp să nu facă ceva ce nu este tipiconal. Ioan”. se folosesc de un compromis. este botezat copilul lor iar ei au scăpat de o răspundere în faţa lui Dumnezeu şi nu vor mai pune osteneală de a se căi pentru păcatul lor. din cauza mândriei lor că sunt ortodoxia cea adevărată şi că ei ţin canoanele şi hotărârile sfintelor Sinoade. Ioan: Ce părere aveţi despre practica preoţilor de pe stilul vechi. Nu este corectă . şi nu degeaba se spune că” iadul este pavat cu intenţiibune. după care stropesc mormântul cu vinul de la paus sau cu aghiazmă peste o pânză albă care ar simboliza crijma de la botez.” Botezul a doua oară la stilişti Pr. rămân femeile cu păcatul. pentru părinţii copilului avortat. Ioan pe 7 ianuarie. de a boteza a doua oară pe cei ce ei îi lămuresc să treacă la ei? Pr. o interzic canoanele şi rânduielile liturgice. Botez. Pomenirea celor morţi care au fost botezaţi în viaţă şi au dus viaţă de creştin adevărat. E ste păguboasă această practică. Ce răspuns va da preotul acela !? Unii preoţi. Şi uite aşa.Unele femei. de un fel de vicleşug dacă pot să-l numesc aşa. nu poate fi pomenit la mormântul unui nebotezat sau păgân. Deasemnea. ştiind bine că numele oricărui suflet se trece în cartea vieţii celei veşnice la primirea Tainei Sf. este o mare de minciună. nu i se poate pune nume copilului nebotezat şi nu poate fi pomenit la morţi cu numele de Ion şi Ioana. presărată cu curse diavoleşti. Nu este aceasta o înşelătorie?!. necăite şi ne îndreptate. se duc la mormântul copilului împreună cu părinţii acestuia şi în loc de botez fac un prohod pentru morţi pomenind pe morţii familiei respective şi pe acel copil cu numele de Ion sau Ioana. Au venit multe femei care cu multă senină-tate şi linişte mi-au spus că au şi câte 30 de avorturi şi nu le mustră conştiinţa pentru că „au botezat copii de Sf. deoarece ei vor merge de la mormânt cu convingerea că. fără vina lor stau departe de Împărăţia lui Dumnezeu şi cer osândă mamelor pentru această stare. În ziua de Sf. dacă nu au fost botezaţi. Tot ce este în afara rânduielilor bisericeşti şi a adevărurilor de credinţă. La fel. din dorinţa de a desconsidera slujirea . Într-adevăr. dacă sunt botezaţi şi se roagă pentru mamele lor. pe baza acestei posibilităţi false de a boteza copii avortaţi s-au încurajat la săvârşirea acestui păcat fără să mai aibă mustrări de conştiinţă. Si această formă nu poate fi cea corectă şi este păguboasă în acelaşi timp.

DESPRE MĂRTURISIRE (3) Iertarea păcatului mărturisit PR. Scriptură unde spune : „ Un domn . 57 Cartagina. cum prevăd canoanele 47 Ap. de ce nu le-a păzit ?!. făcându-se eretici călcând liturgic canonicitatea de a nu boteza a doua oară în numele Sf. de pe timpul Mântuitorului. Preoţia este o Cruce grea şi cu greu de purtat.4. şi dacă le-a mâncat lupul.5).o credinţă şi un botez „ (Efes. preotul este dator să-şi cerceteze credincioşii din enorie cu tot atâta responsabilitate ca şi pe proprii săi fii. Astfel au călcat Sf. . IOAN : Vă rugăm. sau mai sunt situaţii în care păcatul mărturisit nu este iertat şi are putere. De aceea. să le îngrijească.preoţească a stilului nou. 1 Sf. Pe lângă aceasta din ignoranţă şi din slaba pregă-tire teologică nu au simţit când diavolul i-a dus cu preşul mândriei făcându-i să desconsidere botezul săvârşit în numele Sfintei Treimi de către preoţii stilului nou. din mâna preotului se vor cere sufletele credincioşilor. să ne spuneţi dacă păcatele mărturisite sunt toate iertate de Dumnezeu prin mijlocirea preoţiei. îndeamnă pe credincioşii lor să nu ia anaforă sau să se împărtăşească pe stilul nou considerându-le spurcate. ILARION : Este o mare răspundere pe umerii preotului-duhovnic spovedania credincioşilor. Care sunt aceste situaţii? PR. să le curăţe de păcate şi să le ducă înaintea Creatorului albe şi curate. adică mântuite. Exact disputa dintre evreii şi samarinenii.Treimi. i-a pus în mână toate sufletele din enoria sa. Vasile Cel Mare. devenind şi anticanonici. uneori prea grea şi cu răspundere neînchipuit de mare. tot aşa i se va cere şi preotului să dea răspuns în faţa Stăpânului nostru Iisus Hristos pentru toate sufletele încredinţate: ce s-a întâmplat cu ele şi unde sunt cele care lipsesc din turma care trebuia dusă la păşunea lui Hristos. Dumnezeu. Nu există pe fata pământului o răspundere mai mare decât aceasta.. Aşa cum i se cere ciobanului să dea socoteală pentru fiecare oaie pierdută stăpânului oilor la terminarea văratului. prin taina hirotoniei.

are o mare putere tămăduitoare a sufletului şi a trupului. să renunţe la răzbunări.5-6). să se urască. la spovedanie. la tolerantă. pe alţii să nu-i lase să se certe. mereu să fie prezent în mijlocul credincioşilor şi peste tot.a. Mereu să-i înveţe şi să-i îndemne la bine şi la răbdare.d. la multă milostenie. tot aşa trebuie să facă şi un preot pentru enoriaşii săi: pe unii să-i împace. Liturghie.îl va curăţa preotul prin aceasta de păcatul său şi i se va ierta păcatul”(Lev. s.5. unde eşti? …. La judecată. după ce au căzut în păcatul neascultării şi al ne înfrânării. Nu ar trebui să uităm că. Dumnezeu îi porunceşte lui Moise să îndemne pe cei ce greşeau să mărturisească în fata preotului păcatul săvârşit.…. crezând că se apără pe sine în fata duhovnicului. este ridicată la rang de taină de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin puterea jertfei Sale de răscumpărare a păcatelor şi a harului lucrător. Sf. pe când în Noul Testament. Împărtăşanie şi să nu lipsească de la nici o Sf. iar păcatul rămâne.Nu cumva ai mâncat din pomul din . încât se identifică cu el. să se dezbine. ci ca pe ceva cunoscut şi acceptat de el. la dragoste frăţească şi la iertare grabnică. Adam şi Eva în rai. ai săvârşit păcatul mai mult din cauza altora şi nu din vina ta. să fie recunoscători unii fată de alţii. Aşa cum face un părinte pentru copii săi. dând vina pe alţii. Taină a Mărturisirii. au fost puşi în situaţia de a mărturisi şi a recunoaşte păcatul în fata lui Dumnezeu: „ Adam. această mărturisire nu are putere să cureţe păcatul. să-i îndemne la fapte bune. În Vechiul Testament. cu participare nevinovată. nu-l mai vede ca pe ceva străin. la rugăciune zilnică. ca o condiţie a curăţirii de păcat şi a iertării lui: „De se va face cineva vinovat şi îşi va mărturisi păcatul. la căinţă permanentă . la post. Numai mărturisirea sinceră şi clară are putere de a desfiinţa consecinţele şi efectele păcatului. Mărturisirea păcatelor este poruncită de Dumnezeu şi în Vechiul Testament.m. Este cea mai frecventă şi cea mai periculoasă ispită. se va descoperi fata adevărată a păcatului pe care ai încercat s-o acoperi crezând că te acoperi pe tine Tendinţa omului este de a acoperi fata hidoasă a păcatului. mâncând din ceea ce Dumnezeu i-a oprit să mănânce – dinpomul cunoştinţei binelui şi răului . Ştii de ce se întâmplă aşa?! Pentru că atât de mult l-a întinat pe om păcatul săvârşit.Această preocupare şi grijă faţă de fiecare suflet ar presupune ca preotul să nu poată sta o clipă în sânul familiei sale. dacă prezinţi faptele de care te faci vinovat cu perdea sau într-un mod voalat şi ambiguu. la smerenie . pentru cel ce vine să se mărturisească: tendinţa de a părea mai puţin vinovat în fata duhovnicului pentru păcatul pe care l-a făcut şi vrea să-l mărturisească. Să primească Sf. însă ca putere şi formă de îndreptare. Când te mărturiseşti..

fiecare dând vina unul pe celălalt: Adam a dat vina pe Eva : „Femeia pe care mi-ai dat-o. indiferent de unde ar veni ispita şi prin cine. nu a pus la lucru voinţa de a respinge orice ispită. . nu a fost pentru faptul că mărul cel oprit ar fi fost diferit de ceilalţi pomi din rai sau rezervat pentru Dumnezeu. trebuie să recunoască greşeala cu toată convingerea că. numai el este vinovat de săvârşirea păcatului.3.12). Putea să refuze păcatul dar nu a făcut-o. 3. însă toţi trebuie să mărturisească păcatul. Sirah 4. Doamne. Deci. murdărindu-ti cămaşa sufletului. păcatul este foarte greu şi are dimensiuni mari. Aşa cum Adam şi Eva n-au fost iertaţi pentru păcatul neascultării fată de porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul oprit. ci. nimeni nu va fi iertat de păcatul săvârşit.!(Fac.care ti-am poruncit să nu mănânci ? „(Fac. omul când vine la Taina Mărturisirii. a nu călca porunca şi de a se arăta virtuos prin folosirea voinţei şi în acelaşi timp de a ruşina pe diavol prin ascultarea pe care omul trebuia s-o dea lui Dumnezeu. dacă vor să fie iertaţi. Acest lucru face ca păcatul să rămână în putere şi să apese în continuare pe om. Ruşinea trebuie să fie înainte de a săvârşi păcatul.13) tot aşa nu este iertat cel ce nu-şi însuşeşte toată vina pentru păcat. este principalul vinovat. Cel ce săvârşeşte păcatul. pentru care îţi pare rău că l-ai putut săvârşi supărând pe Dumnezeu şi că ai fost în stare să te tăvăleşti prin noroiul lui. aşa cum încerca diavolul să sugereze omului justificându-şi ispita.28). de a micşora dimensiunile reale ale păcatului.. Porunca de a nu mânca dată lui Adam şi Eva. deoarece. m-a îndemnat…! (Fac. Cauza acestei tendinţe foarte periculoase. nu după ce l-ai făcut. Trebuie să recunoşti că. Bineînţeles că. Eva a dat vina pe şarpe: „Şarpele m-a amăgit.3. ¤ O altă tendinţă păguboasă a celui care vine să se mărturisească este. dând vina pe alţii. De aceea cu căinţă să recunoască şi să zică: „Eu am făcut aceasta şi sunt vinovat în fata lui Dumnezeu”. nici cel ce a săvârşit şi nici complicii săi. chiar dacă l-a îndemnat altcineva la păcat sau i-a deschis prilej de a păcătui. Nici unul dintre ei nu au recunoscut în mod precis şi direct vina.9-11). ci au încercat să arate că celălalt de lângă el este vinovat de căderea lui. dând vina numai pe ei ca participanţi la el cu voie liberă şi lipsă de raţiune. este greutatea păcatului şi ruşinea de a o recunoaşte în faţa duhovnicului. Scriptură se spune: „ Nu-ti fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului” (Is. În Sf. porunca a fost dată pentru a-l pune pe om în situaţia de a lupta.

În al doilea rând va. pentru că nu a zis aşa cum a fost !”. Dacă refuzi aceste două lucruri te trezeşti părăsit în murdăria şi amărăciunea din mijlocul noroiului. decât dulceaţa alunecării. iar păcatul apasă şi mai greu. diavolul rămâne chemând şi pe ceilalţi diavoli care plecaseră. ¤ O altă stare păguboasă pe care o are omul în fata duhovnicului la spovedanie. ca să poată conştientiza că acel „cineva” . pe care cu greu îl mai poate dărâma. este de fapt. locuieşte pe el un diavol. vin diavolii şi se laudă în fata tartarului pe câţi i-a câştigat în ziua aceea cu păcatul pe care-l are în stăpânire. . La Taina Mărturisirii.45). au mare laudă în fata iadului. nu va pleca. noroiul de acolo îţi va murdări urât îmbrăcămintea. Păcatul rămâne. omul trebuie să se vadă îmbrăcat în haine curate şi strălucitoare şi pe „cineva” care. pentru că nu a zis cum a fost şi pentru că el a făcut aşa cum l-am învăţat! Când spovedania este făcută corect şi recunoşti sincer starea ta de păcat. face ca păcatul să rămână. Pentru fiecare păcat făcut de om.12. În vremea ispitei apare ca sfătuitor bun îngerul tău păzitor. Atunci când spovedania nu este corect făcută şi ai mărturisit păcatul sub una din formele de mai sus. este: inhibarea şi jena de a vorbi tare păcatul şi mărturisirea păcatului încet şi repede. însă. iar în el nu poţi găsi nimic bun şi dulce. acesta nu ascultă. încercând raţiunea ta. dacă a reuşit să-l pună în cântar şi dacă a observat părerea de rău a penitentului. ci va spune: „Nu plec. Mărturisind încet şi repede păcatul. (Mat. nu se ştie dacă preotul l-a auzit bine. încerca voinţa ta. Prezentarea păcatului sub o formă mai uşoară. Înainte de a accepta ispita şi a săvârşi păcatul. şi vei găsi dulceaţa alunecării. stau. zicând:” Nu ies. un vrăjmaş şi să nu asculte. pe care trebuie s-o pui în luptă pentru a urma sfatul cel bun şi învoirea raţiunii. chiar dacă la prima vedere pare să te murdărească !”. iar cei ce nu au reuşit sunt pedepsiţi. tendenţios l-ar îndemna zicându-i: „ Vezi noroiul de acolo? Mergi de te tăvăleşte în el. iar diavolul care stăpâneşte păcatul şi prin păcat pe cel ce păcătuieşte. Tartarul iadului a dat ca misiune diavolilor să stăpânească fiecare câte un păcat cu care să ispitească şi să amăgească lumea. căindu-te cu lacrimi pentru păcatul făcut. Atunci când spovedania este incorectă. diavolul ascultă de înger şi la porunca lui pleacă de la tine trecând în spatele preotului. îngerul porunceşte diavolului să plece. Cei ce au câştigat suflete. îngerul tău păzitor stă în dreapta ta cu sabia scoasă şi se luptă cu diavolii care te-au stăpânit cu păcatele. sfătuindu-te să socoteşti că.Omul trebuie să vadă păcatul ca pe un noroi ce-l poate murdări şi ca pe un zid ce-l desparte de Dumnezeu. La sfârşitul zilei.

să vă arate cum se chinuiesc unii. Împărătia lui Dumnezeu în acea zi. fermecători şi ghicitori. îţi pun piedici. cum se chinuiesc în iad cei cu păcate PR. pe el îl slujeşti şi al lui eşti. că a lui voie ai împlinit. ca nu cumva găsindu-o cineva. cum sunt chinuiţi de diavol în iad ? Ştim că dumneavoastră aţi pus rugăciuni înaintea Creatorului. descântători. preotul să cântărească cu multă atenţie şi cu multă iscusinţă. dacă în ziua aceea ai făcut păcate grele şi mai multe decât faptele bune. Plânge pentru tine.10). Dumnezeu se lăuda cu Iov în ceruri ca fiind om drept. de el asculţi. Atunci când ai făcut faptele bune şi te-ai ferit de păcate. atunci când te culci seara şi adormi. . Vă rugăm spuneţi-ne şi nouă câteva din ele. să dea canonul potrivit hotărârilor Sf. deoarece. să râdă de păcatele tale.De asemenea. să stea acasă în linişte şi să treacă prin minte tot firul vieţii. lăudându-se cu păcatele tale. ti aştern pe ochi un văl şi o ceată pe memorie. ILARION : Să luăm ca exemplu pe: vrăjitori. să se ardă hârtia în foc. Sinoade Ecumenice şi ale Sf. PR. va merge înainte îngerul tău păzitor la Dumnezeu lăudându-se cu tine că ai împlinit pe pământ voia şi dreptatea lui Dumnezeu.8). descoperind păcatele pe care nu le-a mărturisit niciodată să le scrie. După mărturisire. a mai câştigat un suflet. diavolul este primul care se duce la Dumnezeu şi te pârăşte. Îngerul păzitor pe care n-ai vrut să-l asculţi şi nu ai luat în seamă sfatul lui. După cum ştim că. Ştim că vi s-a arătat acest lucru. Te laudă şi Dumnezeu în faţa sfinţilor. fiecare credincios înainte de a veni la duhovnic. pentru păcate mari nemărturisite şi nerăscumpărate. Este bine să vii la spovedanie cu păcatele scrise pe hârtie şi să nu te bazezi pe memorie. după cum spune la Scriptură: „Bucurie se face îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte” (Luca 15. şi toate cetele cereşti se bucură şi dau slavă pentru această veste mare că. pentru că prin păcatele pe care le-ai făcut te pierde şi plânge pentru el. vine în urmă plângând. Arătări. IOAN : Cei ce nu-şi mărturisesc păcatele corect şi rămân cu ele. Părinţi. încât nu-ti mai aduci aminte de păcate. Plânge atât pentru tine cât şi pentru el. După ce a ascultat mărturisirea. De aceea. vin diavolii şi ca nu cumva să te piardă prin mărturisire şi căinţă. fără prihană şi temător de Dumnezeu (Iov 1. pentru că nu a reuşit din cauza necredinţei şi încăpăţânării tale să te păzească să nu cazi şi pentru că nu a putut săşi îndeplinească misiunea primită de a te păzi.

broaştele. Am să lupt până ce reuşesc.Mă las. S-a întâmplat ca de fiecare dată să ţin predici despre vrăji şi vrăjitorie. Când să ies din Biserică mă întâmpină în pragul Bisericii şi îmi spune : . Acest lucru se explică prin faptul că la vrăji şi descântece s-au folosit de diferite animale sau păsări. vitele. Lucra cu diavoli puternici şi nu era om care să meargă la ea să nu-i rezolve dorinţa. pentru că se fac unelte şi slujitori ai diavolului. Această femeie vrăjitoare era foarte vestită pentru vrăjile şi răutăţile pe care le făcea. descântători şi ghicitori. Ea îmi spune: . La auzul cuvintelor mele era foarte bucuroasă. Am să te spovedesc şi dacă o să te lase diavolii să-ti faci canonul de căinţă şi să-l duci până la capăt. Cuvântul pe care l-a ascultat. părinte. La înmormântarea acestora se petrec lucruri necurate.. a venit în câteva rânduri la Biserica din Boroaia unde slujeam. în două rânduri v-am ascultat predica şi m-am cutremurat. din anii mei de preoţie. câtă suferinţă în multe case şi familii au adus vrăjile ei. şoarecii. Dumnezeu mă va ajuta. tot aşa şi diavolul şi-a ales slujitori prin care lucrează toată răutatea. şi vreau să mă spovedesc şi să mă las de vrăji. a început să-i lucreze conştiinţa încât şi-a pus în gând să se lase de vrăjitorie şi să se căiască pentru tot răul pe care l-a făcut. Vă dau un exemplu din experienţa mea.N.Bine ! I-am spus eu. Înainte de a muri. găinile. Si diavolul cu care au lucrat avea chipul animalelor. preoţi şi diaconi. Pe aceştia nu-i lasă diavolul să se întoarcă înaintea morţii. încât se miră lumea. fermecători. Mi se furnica pielea pe mine de grozăviile . Aceştia mor în chinuri mari şi au o moarte foarte urâtă. numai dacă diavolii pe care-i slujeşti o să te lase. groaznice. din clipa aceasta. a spus răul pe care l-a făcut şi nu a fost putină şi nici uşoară spovedania ei. i-am spus : .Gândul este bun şi bine ar fi să te poţi întoarce. nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu. mă lepăd de diavoli. Aşa cum Dumnezeu îşi are slujitori pe : episcopi. mă lepăd de vrăji. înseamnă că ai biruit şi te-ai mântuit !. Într-o duminică a stat după slujbă şi m-a aşteptat să vorbească cu mine. pentru că nu vrea moartea păcătoasei de mine!” . Pe unii îi petrec câinii. la groapă cu multă agitaţie dând o stare înfricoşată celor din jur. cu o vrăjitoare dintr-un sat vecin cu parohia unde am slujit.„Părinte. chiar dacă-i mustră conştiinţa şi vor să se căiască. vreau să mă căiesc şi să mă mântuiesc ! Vă rog ajutaţi-mă!” Ştiind cât rău a făcut la multă lume şi câtă luptă am avut cu diavolii pe care-i trimetea la credincioşi. pisicile. cât de mult au pătimit unii din cauza ei. Eu sunt vrăjitoarea . pe: vrăjitori. Cred că. S-a mărturisit.Atât ei cât şi cei ce merg la ei..

unde te vei chinui până la a DouaVenire a lui Hristosşi apoi veşnic. Vrăjitoarea zăcea într-o baltă de sânge. a omorât-o pentru a nu o pierde. pentru că al nostru eşti”. încă din viata pământească ocupă un loc în ierarhia drăcească. după capul ei. Oamenii vrăjitori. fermecători şi ghicitori din clipa când încep să lucreze li se pune pe fată şi poartă masca diavolului.I se arată o mare de foc cu vâlvătaie. trecea pe o cărare ce străbătea tarlalele C. Aşa cum chipul diavolului este ascuns de vederea omului şi mai ales a omului păcătos.A. nu pentru că nu i-ar fi slujit cu credinţă. Dacă Dumnezeu ar îngădui.pe care le-a făcut. Au observat că pe cărare trece vrăjitoarea.ului. fără margini şi i se spune: ” Poţi alege această mare de foc. au văzut că mâna cea păroasă. I se pune în fată să aleagă una din două variante: 1 . descântători. unul greu angajându-se să-l ducă până la sfârşitul vieţii. ca loc de chin. La un moment dat. Însă. diavolii primesc laude şi ranguri în ierarhia drăcească şi pentru fiecare suflet pe care-l câştigă şi apoi îl pierd primesc degradare din rang şi pedeapsă în fata iadului de la tartar. În clipa morţii. S-au atenţionat unii pe alţii zicându-şi: „ Trece vrăjitoarea ! Cu diavol cu tot !”. nu a lăsat-o diavolul să se căiască pentru păcatul vrăjitoriei. este întâmpinat de tartarul iadului batjocorindu-l. mergând spre casă. Multă lume se afla în ziua aceea la prăşit. a apucat-o pe vrăjitoare de cap şi a izbit-o cu fata in jos pe mijlocul cărării. A luat canon. sufletul lor este întâmpinat şi luat de diavoli şi dus direct în iad. Au văzut cu ochii lor cum diavolul a omorât-o izbind-o cu capul de o pietricică nu prea mare şi singura care se afla pe suprafaţa aceea. ci pentru că încă mai poartă chipul lui Dumnezeu. Foarte greu se pot întoarce de la slujirea şi răutăţile lor. însă au rămas înmărmuriţi când au observat că. pentru că li se împlineşte voia. Judecata sufletului i se face în clipa morţii. Ei sunt cei ce pun pe diavoli la treabă.. era o mână neagră şi păroasă care o însoţea. cu capul crăpat din frunte şi până după cap. . văzând ei că vrăji-toarea nu se mai ridică de jos. aşa cum sunt duse toate sufletele după moarte în intervalul celor 40 de zile. nu prea uşor. Ajuns la iad . După un oarecare timp. au lăsat sapele şi cu groază au încercat să se apropie şi de departe să vadă ce s-a întâmplat. În concluzie. Pentru fiecare suflet câştigat. ei sunt cei ce poruncesc iar diavolii se supun şi ascultă. aceste slugi ale satanei ar purta şi în chip văzut chipul diavolului.P. fermecătorii şi descântătorii. Vrăjitorii. ei îi trimit pe diavoli să chinuie pe oameni. Au rămas con-sternaţi şi nu au mai fost buni de nimic în ziua aceea. Nu mai vede fata lui Dumnezeu şi nici frumuseţea raiului. Nu mai trece pe la Creatorul. tot aşa este ascuns şi chipul acestor slugi satanice de văzul celor din jur.

ci vor fi judecaţi ca dracii şi aruncaţi în „iezerul cel de foc pregătit diavolului şi îngerilor lui” (Mat. de apa în care a fost scăldat mortul. luând chip diavolesc: cu copite. au chinuit groaznic suflete. de lumânări de la morţi. sufletul lor să fie dus în iad la ceata al cărui chip îl poartă. zodii.. tartarul iadului îi schimbă chipul în chip diavolesc. se luptă mai uşor de a scăpa din această cursă. care au stins cărbuni. neavând de ales. se îngrozeşte şi atunci se uită la marea cea de foc.!” Văzând sufletul cât de urât şi înfricoşat este chipul diavolesc. lumânări. bobi. Toţi sunt aşteptaţi. pentru că sunt cu mari datorii tartorului. cărţi de noroc.„Dacă nu vrei să fii chinuit în foc. cafea. Alţii. cei ce s-au folosit de piedica de la mort. veşminte preoţeşti.25. gramolnic. palmă. folosind rugăciunea „Tatăl nostru”.2 . cu păr. pentru aceştia este mai greu. cu coarne. din foc iese vrăjitorul care l-a învăţat şi l-a pus să facă vrăji. nu mai au parte de judecată. prescură. îi dă în mână o lopată cu jar din marea de foc a iadului şi îl trimite să-şi ardă trupul din mormânt. Iată că şi după moarte sufletul care este sub stăpânirea diavolului. este amăgit şi înşelat. de bubă rea. la dezgropămintea de 7 ani. acceptă să ia chip diavolesc. aceştia au o întoarcere şi o mântuire foarte grea. căutând să accepte focul. Vrăjitorii care şi-au schimbat chipul în chip diavolesc şi au ars trupul făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. ghioc şi în orice fel şi cei ce au mers la ei. Şi mai greu este pentru cei ce au dus în iad suflete şi prin vrăji.41). La fel şi cei ce s-au ocupat cu descânta-tul. vor fi scoase şi vor participa la Judecata Înfricoşată. care este făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. care s-au îndeletnicit mult timp şi s-au hrănit şi sau îmbogăţit din aceasta. să fie foarte siguri că din secunda când au început să zică şi să facă aceste lucruri. . tămâie. Aşa se explică faptul că. Însă. atât de grea. de pământ de pe morminte. cu coadă. Astfel. Atunci. Sufletele care au acceptat marea cea de foc şi au stat în flăcările iadului până la a Doua Venire a Mântuitorului Hristos. de icoane. asemenea greutăţii şi imposibilităţii de a se întoarce diavolii la căinţă. cei care au descântat de deochi. pentru că n-am văzut ca până acum să fi scos Hristos pe cineva de aici! Mai bine ia chipul diavolesc!. descântece şi farmece. şi-i spune: „ Nu veni aici. atunci să lepezi Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu şi să te faci după chipul şi asemănarea noastră. ca la sfârşitul vieţii. care s-au folosit de cărţi sfinte.. Tot aşa păţesc şi cei ce în viată s-au ocupat cu ghicitul în: deschiderea cărţilor sfinte. Unii. unii sunt găsiţi în mormânt cu trupul ars şi negru ca tăciunea şi funinginea. anaforă. Toţi aceştia. li s-a pus şi poartă masca ghicitorului şi a descântătorului din iad şi face parte din ceata acestora. care sunt la început şi din curiozitate au făcut aceste lucruri şi nu cu gândul de a mai repeta şi se întorc îngreţoşându-se. pentru că pe noi nu ne atinge marea aceasta de foc. de mana vitelor şi de orice fel de descântec şi cei ce au fost la ei.

Ciprian şi a Sf.Coboară! Nu-ti fie frică. Am fost luat pe sus prin peretele care dispăruse şi într-o singură clipă. care să te întărească şi să te acopere de mânia şi groaza cu care se pornesc diavolii asupra ta. am văzut cum treceam pe deasupra satelor. . pe femeia care-şi ucide pruncul în pântece – AVORTUL-. devii biruit şi păţeşti ca şi vrăjitoarea de care ti-am povestit.Nu pot ! Nu văd nimic! I-am răspuns eu. Tânărul care mă însoţea se apleacă. Atunci el a poruncit: . ¤ S ă luăm un alt exemplu. Am pus rugăciune înaintea Creatorului să-mi arate ce se întâmplă cu femeile care-şi ucid pruncii în pântece.Însă. vine un tânăr îmbrăcat în alb şi strălucitor. Mi-am zis în . pietre colţuroase şi tăioase. dacă chemi în ajutor numele şi puterea lui Dumnezeu. Era întuneric. Atunci. Se cunosc sfinţi care s-au întors de la această adâncă răutate. . prin puterea lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va porunci diavolului ca şi pentru Iov: „ dar de sufletului lui să nu te atingi”(Iov.1. Simţeam sub picioare iarba.Intră şi coboară ! Îmi porunceşte. nu poţi birui. sunt cu tine ! Am început să cobor pe trepte în jos. am coborât şi am atins pământul cu picioarele. Iustina.Ai cerut de la Creatorul să vezi cum se chinuiesc femeile ce omoară pruncii în pântece? • • Da ! I-am răspuns eu. şi cu cât coboram în adânc. . nimic nu este cu neputinţă.Să fie lumină ! Şi s-a făcut lumină şi am observat o mulţime de trepte care coborau în adâncul pământului. spre miază-noapte. vino cu mine !. Aceştia ar trebui să citească viata Sf. La un moment dat.12). prin căinţă şi viată îmbunătăţită. era tunsă şi aspră. Stând la rugăciune. forme uscate de copite de capre caremi răneau pielea şi tălpile picioarelor. văilor şi dealurilor. rugi . altfel. Fără să chemi în ajutorul tău cetele cereşti şi cetele sfinţilor mijlocitori. şi-mi spune: . cu atât mă întâmpina din ce în ce mai puternic un miros insuportabil şi o duhoare nedescris de urâtă. un alt păcat la fel de mare. prinde cu mâna de iarbă şi o ridică în sus ca pe o uşă. peretele din fata mea dispare.

Însă. tânărul porunceşte să se deschidă uşa. să vadă cum se chinuiesc femeile care-şi ucid pruncii în pântece! Ei au încuviinţat şi ne-a lăsat ca din locul acela de la intrare să privim. Ajungând în fata uneia dintre uşi. un diavol o ia în furcă şi o aruncă pe prichiciul de jar aprins. se duc şi leapădă pruncii din pântecele lor. răsuflă uşurată că a scăpat de această grozăvie. în jurul ei erau câţiva întunecaţi îmbrăcaţi în halate albe. fiind adus înapoi şi trezindu-mă la rugăciune. Cum am intrat ne întâmpină câţiva întunecaţi îmbrăcaţi în halate albe de doctor. a se strâmba. Dacă bărbatul femeii a silit-o şi din cauza lui a făcut avortul. a început să se deschidă cu o mişcare greoaie şi cu un scârţâit de uşi vechi şi neunse.A cerut de la Creatorul. mi-a poruncit să plecăm de acolo. Intră aceeaşi femeie însărcinată şi o silesc ca mai înainte. pentru a duce o viată uşoară pe pământ. cărora tânărul le-a spus: . s-au terminat şi a apărut în fata noastră un zid cu mai multe uşi de aramă. Ia şi-l mănâncă!”. iar întunecaţii îmbrăcaţi în halate albe de doctor i-au făcut avort . tot aşa se va chinui şi el. nu a trecut mult timp şi văd că uşa se deschide din nou. A trecut prin aceleaşi chinuri şi grozăvii. O loveau cu furcile şi o sileau să-şi mănânce propriu copil pe care l-a avortat . a se schimonosi. înfăţişarea începe să-i revină. Uşa. amândoi îşi vor mânca pruncii ucişi. O silesc să se urce pe masa de travaliu. si chiar dacă a fost indiferent ştiind că femeia lui vrea să facă avort şi el nu a oprit-o. Nu am numărat treptele. sau dacă a consimţit la dorinţa femeii de a face avort. Apoi. Îmi porunceşte: .Intră! Nu te teme! Am intrat într-o încăpere cu pereţi de întuneric căreia nu i se puteau delimita dimensiunile. După avort.Vezi ! Aşa se va chinui până în veac !. Din partea stângă se deschide o uşă imensă din întuneric şi intră o femeie însărcinată adusă cu forţa de doi drăcuşori. În spate spre miază-noapte era un prichici din jar aprins. ca mai înainte. După care. . dar la un moment dat. văzând că nu are nici o scăpare începe a se schimba la fată. Tânărul îmi spune: . După multe insistente ale diavolilor.sinea mea : acesta trebuie să fie mirosul iadului !. După aceasta. În mijlocul încăperii era o masă de travaliu ca la Maternitate. zicându-i: „Ia. Aşa se vor chinui femeile care. a se îngreţoşa şi deodată i se schimbă fata luând chip de lup şi apucând pruncul de picioruşe începe al mânca până-l termină. dracii o duc înapoi în încăperea de unde a intrat. să se urce pe masa de travaliu pentru a-i face avort. să se lumineze şi să se liniştească la fată.

ucide atât trupul cât şi sufletul copilului. trebuie ca la spovedanie să fie cercetaţi şi bărbaţii care se fac vinovaţi de complicitate la avortul pe care l-a făcut femeia. dar judecata mea este dreaptă” (Ioan 5.3. În al doilea rând. Botez. dacă a făcut faptele bune se poate mântui. Dacă sunt fraţi.8 copii. Naşterea din apă şi din Duh. Deoarece. Mi s-a arătat şi aceasta. Aici se potrivesc cuvintele Mântuitorului. au fost clădite pe sacrificarea sufletelor nevinovate iar în final au fost o mare înşelăciune care a venit de la diavol. Sufletele nevinovate ale copiilor avortaţi stau la întuneric şi nu pot vedea Fata lui Dumnezeu. Deci. Ce se spune acolo ? : „ Cine nu se va naşte din apă şi din Duh. Pentru părinţii care consimt la săvârşi-rea avortului.7. este de mii de ori ucigaşă.6. nu ierta pe mama. Dumnezeu va lua Împărăţia de la părinţi şi o va da pruncilor. El fiind omorât odată cu el au fost ucise şi generaţiile de suflete care aşteptau să se întrupeze din acel copil. de a fi colaborator cu El direct la actul Creaţiei omului. rânduindu-i-se acelaşi canon de pocăinţă cu ea. de suflet nu se poate atinge. ucide numai trupul. va vedea femeia ucigaşă de prunci. sufletele părintilor. pe cine şi câţi a omorât şi cui i-a închis Împărăţia lui Dumnezeu !. Cel ucis. Dumnezeu va scoate aceste suflete nevinovate şi în locul lor vor intra la osândă. este Taina Sf.4. adu-i si pe ei aici să vadă cum ne chinuim !”. . ne-au adus pe noi aici. Traiul cel bun şi bogăţia pe pământ. este ucigaşă şi de suflet. Un ucigaş de rând. nu s-a gândit nimeni ! Femeia care-şi ucide pruncul în pântece se numeşte de 2 ori ucigaşă. Acel copil nu se poate mântui. pe când femeia care face avort se atinge şi de sufletul copilului. Deoarece. nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3. Deci. Luaţi seama la ceea ce vă spun eu acum! La ceea ce vă voi spune eu acum. Aşa cade omul din măreaţa demnitate în care l-a pus Dumnezeu. acele suflete nevinovate cer judecata şi osânda părintilor. stau în cerc fată către fată. va vedea că a lucrat împotriva planului de Creaţie a lui Dumnezeu.De aceea . Botez. făcându-se vrăjmaşă Creatorului. Am văzut acest lucru !. care spune aşa: „Nu Eu judec lumea. din acel copil sar fi născut mii de generaţii până la sfârşitul lumii.30 ).5). pentru că omorând un copil. La Judecata Universală. pentru că nu a lăsat să primească acel copil Taina Sf. Atunci. ci precum aud judec. atâţi pe câţi o mamă i-a lepădat şi strigă de acolo: „Doamne. la Judecata Universală sau Înfricoşată. Ce aude Dumnezeu ?! Aude glasul acelor suflete nevinovate care cer osândă părintilor ce i-au păgubit de Împărăţia lui Dumnezeu. sufletele nevinovate ale copiilor avortaţi le cer osândă părintilor de la Creatorul. Toţi vor aştepta Judecata lui Dumnezeu – Judecata Universală pentru ca Dumnezeu să le facă Dreptate. Atunci. nu ierta pe tata. lipsa de necazuri şi libertatea de griji.5. Atunci. ei fiind nevinovaţi au pierdut Împărăţia lui Dumnezeu. ca să trăiască ei bine pe pământ. câte 2.

Ai cerut de la Creatorul. pentru a duce o viată mai uşoară. făcând avort şi omorând un suflet nevinovat?! Dimpotrivă. sunt purtaţi la şcoli şi ajung unii dintre ei oameni mari. la moarte vei fi judecat pentru copii pe care nu i-ai vrut. Constatăm că nici unul nu moare de foame. după uciderea copilului. Dacă ti-a rânduit să ai cinci copii. Dumnezeu este Cel ce schimbă timpurile şi ridică greutăţile de pe umerii omului. Mi s-a întâmplat să fiu tot la rugăciune când. 31-33). vei constata că viata cu un singur copil nu a fost mai uşoară. cu ce-i hrăneşte cel ce are 7 sau 10 copii ? Cu ce-i îmbracă? Cu ce-i poartă la şcoli?. înseamnă că ai ucis degeaba copiii pentru traiul cel bun. iar tu nu ai vrut să dai naştere decât numai la unul şi pe ceilalţi ori i-ai omorât ori te-ai ferit să-i ai. să-ti schimbi traiul pe care-l ai cu traiul cel bun. cum se chinuiesc cei ce fac păcatul CURVIEI şi al PREACURVIEI. Banul nu-ti va fi ca un servitor ci tu vei deveni robul lui. Atunci. Dumnezeu îţi va schimba traiul în care te-a pus în traiul cel greu şi apăsător. că ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie… căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi Dreptatea Sa şi toate celelalte se vor adăuga vouă” (Mat. Iar la sfârşit. mergând cu păcatele nemărturisite şi nerăscumpărate. privind în casa omului cu mulţi copii. sau numai din ceea ce câştigă zilnic muncind pe la unii şi pe la alţii. a fost la fel de grea ca şi cum ai fi avut cinci copii. încât la noi prea puţin stă grija zilei de mâine pentru copiii pe care-i avem. absolut totul. Şi dacă ai reuşit să aduni ceva şi să te îmbogăţeşti vărsând sânge nevinovat. Totul. ¤ Am pus rugăciuni pentru a-mi arăta Dumnezeu. Nu-i aşa că aici se împlinesc cuvintele de îndemn ale Mântuitorului : „Nu vă grijiţi ce veţi mânca sau cu ce vă veţi îmbrăca. conştiinţa te va roade ca un vierme neadormit. şi pe care moartea i-a surprins cu acest păcat nemărturisit. Dacă ai lăsat numai unul. Dumnezeu de la început a rânduit zilele omului şi pentru fiecare are câte un plan de mântuire. nu te bucura şi nu avea sentimentul împlinirii. a dispărut. ce mi-a spus: . să vezi cum se chinuiesc cei ce fac păcatul curviei ?! Vino ! . De crucea pe care Dumnezeu ti-a rânduit-o în viată. Ne mirăm şi ne întrebăm: dintr-un singur salariu. ci. Descoperim zilnic această grijă a lui Dumnezeu. stresul şi nesomnul vor fi pedeapsa ta. Dacă este aşa. Nu se vede clar şi limpede că acolo unde se face voia lui Dumnezeu. Mi-a apărut acelaşi tânăr luminos la fată şi îmbrăcat în alb. prin puterea ta de decizie. peretele din fată. Omul nu poate schimba nimic dacă Dumnezeu nu vrea.Dumnezeu de la început a rânduit omu-lui câţi copii să aibă fiecare. nervii. Grija. 6. toţi sunt îmbrăcaţi şi încălţaţi. cum crezi că ai putea. pentru că Dumnezeu ti-a lăsat bogăţia nu ca împlinire ci ca pedeapsă. nu s-a căit pentru el. Fiecare copil se naşte cu soarta lui cea bună pe care o primeşte de la Dumnezeu. stă în puterea şi la vrerea lui Dumnezeu. cel de la Răsărit. nu poţi scăpa. ajutorul şi Binecuvânta-rea Sa se revarsă asupra acelei case şi toate din ea sporesc ?. Bogăţia nu va însemna tihnă pentru tine ci griji disperate.

A venit sfârşitul pe neaşteptate şi nu le-a prins căite şi lepădate de păcatul curviei. care mai de care mai frumoase şi până mai sus de brâu erau în acea apă. Ţipetele şi schimonosirile fetelor deveniseră de groază şi insu-portabile. cerând ajutor. şerpii şi acele gângănii s-au retras în apă şi a început să se aştearnă liniştea şi să le revină la toate femeile chipul cel de dinainte. că rău ne chinuim! Nu te-am ascultat şi uite unde suntem Scoate-ne!. Mă miram şi mă întrebam. câteva întrebări de bază care nu ar trebuie să lipsească din chestionarul duhovnicului care pot fi puse la scaunul de mărturisire ?! PR. La un moment dat. mi-a arătat Dumnezeu. uitându-mă atent. Mărturisirea nu este un interogatoriu PR. ILARION : . să tipe şi să se petreacă aceeaşi scenă de groază. Liniştea şi frumuseţea de pe chipul lor a dispărut. au început din nou să se agite. După un oarecare timp. Cununii iar ei le-au călcat în picioare. din amânare prea multă sau din plăcerile vieţii în care se complăceau. iau cununiile de pe cap şi le pun sub picioare şi aşa se vor prezenta la Judecata lui Dumnezeu.! A venit părintele nostru ! Părinte. păcat care se numeşte preacurvie. erau foarte multe femei. mi-a zis tânărul: . În acea apă. Deodată. Acestea. au început să se bucure şi să zică: „ Uite. Din clipa în care păcătuiesc şi fac păcatul preacurviei. IOAN : Ati putea să ne spuneti. am observat că din apă ieşeau câte doi şerpi la fiecare şi gângănii negre şi urâte şi au început să le muşte: şerpii de piept iar gângă-niile de părţile ruşinoase. de când te aşteptăm să ne scoţi de aici ! Scote-ne părinte. Nu vor putea tăgădui păcatul pentru că la judecată se vor prezenta potcoviţi cu cununiile care leau fost puse pe cap la Taina Sf. din comoditate. Îşi întindeau braţele disperate spre noi. cum se vor prezenta la Judecata Înfricoşată. toate s-au schimbat la fată şi au început să devină neliniştite.. La scurt timp după aceasta. Au început să se frământe iar unele să tipe îngrozitor. care s-a deschis şi s-a făcut în fata mea o mare întinsă acoperită de întuneric cu o apă îngrozitor de murdară. Pentru aceştia. Erau unele dintre fiicele mele duhovniceşti care. nu au ascultat sfatul ce l-am dat la scaunul de spovedanie. Tânărul a lovit la o altă uşă. Aşa se întâmplă şi cu cei ce s-au căsătorit şi au avut relaţii extraconjugale. ce se întâmplă !?. să lase păcatul şi să se căiască. Unele dintre ele îmi erau cunoscute. însă. când m-au văzut.Vezi! Aşa se vor chinui cei ce au călcat porunca a 7-a şi au trăit în desfrânare !. Atunci .Am fost luat şi dus pe sus în acelaşi mod ca mai înainte şi în acelaşi loc.

.Crezi că Tatăl a făcut lumea văzută şi cea nevăzută şi El o conduce ?. pe stare şi pozitie socială. . Duhovnicul trebuie să fie un bun psiholog şi să folosească mult tact şi multă iscusintă când întreabă pe credincios de păcate. Însă sunt păcate obişnuite. ..Crezi că fiecare om va lua răsplată pentru faptele pe care le-a făcut ori bune ori rele?. Un duhovnic trebuie să tină cont de această grupare şi categorie în care se înscrie fiecare credincios care vine la mărturisit. adică ce se pot grupa ca specifice pe grupe de vârstă. Duh? .Crezi că a fost răstignit şi a murit pe Cruce şi a fost înmormântat şi a treia zi a Înviat din morti ?. De aici se face pornirea mărturisirii. Cruce ?. nu va mai avea sfârşit. ceea ce-l va ajuta pe duhovnic să-şi dea seama dacă.Crezi că a venit în lume. . nu trebuie să lipsească în primul rând întrebările legate de credintă şi stare morală . Duhovnicul nu va pune unui copil întrebările ce se pun unui adult şi nici unui bărbat. Cel vărsat pe Sf. În raport de acest lucru. Iar păcatele sunt cât nisipul pe fundul mării.Crezi că Împărătia care are să fie pentru cei drepti. păcatele au fost săvârşite din ignorantă. Un om nu le poate face pe toate. celor ce cred în El şi se împărtăşesc cu Prea Sfântul Lui Trup şi Sânge. din neştiintă sau lipsă de educatie religioasă. pe sexe.întrebări specifice ce se pun unei femei. verificând cunoştintele moral-religioase ale credinciosu-lui.Crezi că s-a Înăltat la Cer şi şade dea dreapta Tatălui până va fi sfârşitul lumii.Crezi în Dumnezeu închinat în trei fete: Tatăl.Întrebările pot fi tot atât de multe câte păcate pot exista. când iarăşi are să vină pe norii cerului ca să judece vii şi mortii ?. . nu ti-ar ajunge să ai un rezultat final. cum şi munca păcătoşilor la fel în iad ?. îl poate zidi sau îl poate pierde sufleteşte. Chiar de ai face un studiu şi ti-ai dedica întreaga viată cercetării formelor şi felurilor de păcate ce se pot înfăptui de omenire. . Fiul şi Sf. . Şi hârtia ar fi insuficientă.Pentru cei ce revin la credintă: . Nu trebuie să lipsească pentru credincioşii care vin pentru prima dată la un duhovnic următoarele întrebări şi grupate astfel: 1. pentru a da omului mântuire. Indiferent de vârstă.Crezi că Fiul este născut din Tatăl şi a luat trup omenesc din Sfânta Fecioara Maria ?. sex sau categorie socială.

Urmezi Biserica la sărbători şi o respecti când treci pe lângă ea?. . Sfântul Trup şi Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos ? . îi ispiteşte cu somn şi cu tot felul de greutăti ca să nu fie atenti la slujbă ?. este mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos ?. în Altar. . a celor ce sunt călători şi în război a celor ce sunt prigoniti pentru credintă?. . .Crezi că Biserica cea mai dreaptă în credintă. care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit ?.. .Crezi că înafară de Biserică nu se poate găsi mântuirea ?.Crezi că Sfânta Fecioara Maria.Crezi că demonii intră şi în ea de ispitesc oamenii în timpul rugăciunii şi-i scoate afară. .Crezi că El sfinteşte apele când este chemat de preot la aghiazmă ?. a săracilor. este Biserica Ortodoxă .Crezi că El alungă duhurile cele necurate şi curăteşte pe tot omul. este uşa de intrare spre mântuire a omului şi cine nu intră nu se poate mântui ? . .Ştii că în ea se găseşte pe Sfânta Masă.Crezi că El este Duhul Cel de viată făcător a toată zidirea ?. acolo unde este chemat ?.Crezi că ea vine în ajutor la tot omul care o cheamă în ajutor şi ocroteşte pe toti care sunt la necazuri ?. . tot locul.Ştii că un copil nebotezat nu se poate mântui ?. .Crezi în cele 7 Sfinte Taine ale Bisericii? .Crezi că Biserica este una şi conducă-torul ei este Mântuitorul nostru Iisus Hristos ?. numai prin care se poate găsi mântuire ? .Care sunt acelea ?. . că El de la Tatăl purcede. a văduvelor. .Crezi în Duhul Sfânt.Crezi că ea este cu trupul la Cer şi se roagă pentru tot omul care doreşte mântuirea?.Crezi că Taina Sfântului Botez. . . .Crezi că ea este mama orfanilor. pe tot dobitocul. .Crezi că Biserica este Casa lui Dumnezeu de unde ascultă glasul rugăciunii oamenilor ?.

Te închini seara şi dimineata lui Dumnezeu ? .Ştii cine are dreptul să săvârşească Sfintele Taine. iar curvia nefericire. de a face mustrare la greşeală. suspin şi plâns ?.Ştii că preotul v-a răspunde de toate sufletele care se pierd ?. .Pentru femei.Ştii că Botezul este bun.N-ai căzut în păcatul curviei ? Ştii că fecioria îti aduce fericire şi împlinire. şi de a îndrepta ?. Cele 10 Porunci ?.Pentru bărbati. . sfintele Slujbe în Biserică şi de a purta veşminte ?. crezi că greşesc şi vor avea de dat răspuns ? 2. .. . Tatăl Nostru.Pentru tineri.Duminica şi sărbătorile lipseşti de la Biserică ? Ti-e lene să te primeneşti pentru a merge la Biserică ? Sau te ocupi în timpul Sf. Fiul şi Sfântul Duh . . Dar Fericirile ?. Ştii porunca a 3-a ? Dacă nu. 3. . pentru că el este sluga lui Dumnezeu ? Iar cei ce nu-l respectă.Ştii porunca a 5 a din Decalog ? Dacă nu o ştii atunci. nu este valabil ? .Ştii că cei ce merg cu păcatul curviei în fată şi vin aşa la Taina Cununiei.Ştii Crezul ?.Ştii că ai datoria de a-l asculta şi de a face ceea ce spune şi tu şi copii tăi ?. .Eşti sârguincios la muncă ? Îi ajuti cu drag şi bucurie la muncă pe părinti sau stai tot în lene ? Lenea îti va aduce nefericirea !.Ştii că are dreptul de a fi respectat .Ştii că el are datoria de a supraveghea fiecare suflet. numai atunci când se face doar în numele Sfintei Treimi: Tatăl. . Ei nu te-au ascultat pe tine când erai în leagăn ? Te-au lăsat să mori ?.Nu înjuri cumva de lucruri sfinte ? Ştii că prin aceasta se defaimă Dumnezeu şi calci porunca a 3-a ?. învat-o?. iar dacă nu .. ..Ascultati de părinti ? Respectati pe părinti?. învat-o !. se scârbeşte Sf. . . .Liturghii cu altceva? Ştii ce zice porunca a 4 a ? Dacă nu ştii învat-o!. 4..Duh de ei atunci când trebuie să se coboare peste ei ?.

2 şi 3. mai mult decât alte păcate. .Iubeşti Biserica? Respecti preotul ?. 6.pentru cei ce au serviciu şi pentru functionari: Se pot folosi o parte din întrebările de la grupele: 1. în loc să alergi la Dumnezeu să-ti descopere ?. pudră.Nu cumva îti cauti norocul prin cărti de joc.Serviciul îl faci cu conştiinta curată? Nu cauti a profita în mod necinstit de pozitia pe care o ai? Ştii că pentru însuşirea lucrului nedrept trebuie să dai înapoi împătrit. pumnale..Nu cumva râzi de cei ce sunt în neputintă şi în suferintă. prezervative.. Liturghie în zi de duminică şi sărbătoare?. prin cafea. .Nu ai căzut cumva în desfrânare ? Ştii că desfrânarea. Unde le tii?. . . cutite. . de săraci ? . băutură.Copii tăi i-ai botezat pe toti şi mergi cu ei la Biserică în sărbători şi duminici?. . tigari. te îndepărtează cel mai mult de mântuire?.Nu cumva esti trufaş şi mândru şi-i desconsideri pe cei din jurul tău?.Nu cumva furi din casă.Nu cumva cumperi lucruri nefolositoare şi urâte lui Dumnezeu: ruj. care toate te duc la ruşine?. băutură. droguri.Eşti cununat cu sotia ta şi la Biserică?. Liturghii dormi.Cinsteşti icoanele din casa ta? Ai icoane?. pe la ghicitori. .Nu cumva calci haine în zi de duminică şi sărbători? 5. . culori pentru machiat. care este tot o desfrânare şi ucidere?. pe motiv că eşti obosit de la servici ? . care îti pot aduce necinste şi pierderea mântuirii?. . . • Nu cumva înjuri de lucruri sfinte?. de la părinti bani pentru tigări.Nu cumva te-ai oprit de a avea copii.Pentru copii (7-14 ani).Mergi la Sf. ca să fii iertat şi să ai mântuire?. droguri şi alte lucruri nefolositoare . . pe lângă care se adaugă şi următoarele: . de handicapati. . .Nu cumva în duminici şi sărbători în timpul Sf..

după ce ai căzut pe timp de ploaie. Ai citit Sf. Nu sunt opriri.Nu cumva ai unele păreri îndoielnice ascunse asupra vreunei învătături ale Bisericii?. sau le consideri simple obiceiuri ?.Crezi în puterea Sfintelor Taine că sunt mântuitoare. Altii se duc la un alt duhovnic să mărturisească păcatul cel mare pentru a nu-l mai mărturisi la duhovnicul lui şi a nu primi canon aspru.Scriptură? . de câte ori vei cădea. . ILARION: Mântuitorul nostru Iisus Hristos. . Deasa Mărturisire PR.Ai grijă de cei morti ai tăi? Faci milos-tenii şi pomeniri pentru sufletul lor?. Cum nu poti sta murdar de noroi. scoală-te şi te vei mântui „ . . Pentru Taina Mărturisirii nu sânt reguli speciale. te porti părinteşte sau foarte aspru ? Nu-i pedepseşti trăgându-le din salariu şi prin aceasta aduci lipsă în casa lor?. De câte ori simte omul nevoia se poate mărturisi. te-ai dus şi te-ai schimbat imediat.Citeşti cărti religioase ? Ce fel de cărti? Iti hrăneşti sufletul cu ele?. PR. ILARION : .. tot aşa trebuie să-ti speli sufletul de noroiul păcatului. Sunt corecte aceste practici ? PR. . îndeamnă: „.Nu cumva ai citit cărti laice sau sectare care te-au smintit în credintă şi te-au făcut să te îndoieşti de anumite adevăruri de credintă?. IOAN : Sunt credincioşi care se spovedesc la un preot şi se duc la alt preot să se dezlege.. Vânătoarea de dezlegări Şi Fuga de duhovnic PR.Cu subalternii tăi. Cât mai des este bine să te mărturiseşti şi să nu laşi întinăciunea păcatului să stea pe sufletul tău. IOAN : De câte ori putem să ne mărturisim într-un an şi când este cel mai bine?.

sau cineva care are o putere mult mai mare decât cea a preotiei. au ca rezultat căderea din har. Dacă cineva a primit canon de la duhovnicul lui. să se ducă să se dezlege la preotul care a pus legătura. Poate. nu-l poate dezlega nimeni pe acel preot. care vindecă şi îndreaptă. trebuie s-o facă numai preotul care a legat. Crezi că Dumnezeu nu te vede. Canonul poate fi considerat ca un leac vindecător. o face prin episcopul său.Nu sunt corecte. adică Episcopul locului. dar nu şi ce a legat Dumnezeu şi ce au legat Sfintii Părinti şi Soboarele Ecumenice. ¤ Canonul PR. Altfel. ti-a adus vreun folos ? Nu ! Pentru că adevăratul tău motiv este de a ascunde un păcat fată de duhovnicul tău. De aceea preotii. ILARION : Canonul nu este o pedeapsă dată de preot şi nu trebuie înteleasă aşa. IOAN : Este obligatoriu ca fiecare credincios care se mărturiseşte să primească şi canon ? Sunt unii credincioşi care uită canonul ce l-a primit. Atunci când pentru un anumit motiv episcopul leagă pe preot. decât episcopul care l-a legat. nu poate dezlega unul ce a legat altul. până ce nu împlineşte canonul care i s-a dat de duhovnicul lui. Este greşit să se creadă că preotul poate orice dezlega. De aceea şi rupturile în Biserică. Preotul este un trimis al episcopului şi tot ceea ce săvârşeşte. nu se poate dezlega mergând la alt preot. îndeamnă pe cei ce vin şi cer să fie dezlegati. Preotul nu are puterea de a se dezlega singur. . schismele şi orice răzvrătire sau neascultare. Iertarea păcatelor depinde şi de îndeplinirea canonului. Pentru a se putea dezlega canonul. Preotii având aceeaşi putere de a lega şi dezlega păcatele oamenilor. ce se poate întâmpla cu aceştia ? PR. că umbli din duhovnic în duhovnic. Deci puterea preotului este sub ascultarea fată de episcop. Episcopul are deplinătatea puterii preoteşti. rămâne legat cel ce a cautat să se dezlege la alt preot. fiind legati de un alt preot. Numai tendintele de erezie sau abaterea de la adevărurile de credintă a episcopului poate justifica neascultarea preo-tului şi putinta lui de a rămânea în har. pentru ati vâna vrednicia de a te împărtăşi ? Crezi că dacă preotul la care mergi şi poate pentru prima dată să-ti mărturisesti păcatul cel mare. pe motiv că este străin şi nu te cunoaşte .

Nu este obligatoriu ca preotul să dea canon fiecărui creştin care vine la mărturisire, depinde de păcatele fiecăruia. Dar este bine ca preotul să dea sub formă de canon fiecărui credincios ce se mărturiseşte, măcar grija de a se ruga rânduindu-i zilnic rugăciuni şi acatiste, de a se spovedi cât mai des, de a posti posturile şi mai ales miercurea şi vinerea de a face metanii, milostenie, de a veni regulat la Sf. Biserică şi de a nu pierde Sf. Liturghie. Adică, de a-l păstra pe om în har şi mereu în contact cu Dumnezeu. În acest fel, îl vei feri să cadă uşor în păcate şi ispite, şi de a-i păstra vie şi trează conştiinta de a nu mai păcătui. Pentru păcatele grele, canonul este obligatoriu şi mai ales împlinirea celor poruncite de Sfintii Părinti prin canoane. Este obligatoriu ca fiecare creştin să-şi facă canonul exact: nici mai mult şi nici mai putin, pentru că Dumnezeu priveşte la această ascultare. Diavolii pun piedici ca să nu împlineşti canonul. Dacă ai primi să faci 5 lucruri, te face să uiti 2 şi să faci numai 3. Pentru aceasta îti scoate în cale multe griji, ca să te facă să amâni împlinirea canonului şi prin multă amânare să uiti. Pentru cel ce a uitat canonul, să se roage îngerului păzitor să-i aducă aminte. Unii se duc la duhovnic ca să-l întrebe, ce canon i-a dat la mărturisire. Însă, se întâmplă ca duhovnicul să nu-şi mai aducă aminte după atâta timp şi mai ales că mărturiseşte mai multă lume într-o zi. După mărturisire creştinul intră în cercetarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl cercetea-ză şi-l încearcă pentru a vedea dacă cel ce s-a mărturisit a părăsit păcatul, l-a lepădat ca pe o cârpă şi se îngretosează de el. Îl încearcă cu aceleaşi păcate pe care le-a mărturisit, de exemplu : - Dacă ai fumat, vei fi afumat cu fum până la exasperare; - Dacă ai furat şi ai păgubit pe altii, ti se ia şi tie din toate părtile; - Dacă ai fost certăret, ai certat mult şi ai mustrat pe altii, eşti şi tu certat şi mustrat de parcă toti te vrăjmăşesc, s.a.m.d. Dacă canonul a fost prea uşor dat de către duhovnic din cauza lui că nu a cântărit bine păcatele ignorând ce spun canoanele, sau din cauza celui ce se mărturiseşte , motivând că nu-l poate împlini şi să i se dea unul mai uşor, şi din această cauză nu te-ai zidit şi repeti păcatele, atunci vin nenumărate încercări peste tine şi bătaia lui Dumnezeu nu încetează până ce nu te zideşti. PĂCATELE ŞI GREUTATEA LOR PR. IOAN: Vă rugăm să ne vorbiti despre felul cum trebuie să ne mărturisim şi care sunt păcatele mai grele pe lângă cele despre care ati vorbit mai înainte? Şi dacă se poate

, să ne faceti o prezentare a păcatelor la mărturisire, despre greutatea şi dimensiunea lor?!.

PR. ILARION : Sunt destule „îndreptare de spovedanie” ce s-au tipărit în ultima vreme, cu întrebări mai multe sau mai putine. Molitfelnicul şi Aghiazmatarul le aminteşte pe cele mai grele la mântuire, de care se poate servi preotul în timpul mărturisirii. Nici o clasificare a păcatelor după gravitatea lor nu încape, când este vorba de mântuire şi de curătenia sufletului. Dacă doriti o clasificare, o găsiti la Sfintii Părinti, în cărtile de teologie-morală, în cartea Învătătura de credintă, cititi acolo. Eu ce vă pot spune?!. Decât, că, orice păcat este greu şi piedică la mântuire. La fel de grele pot fi cele uşoare ca şi cele grele. Unii se feresc să nu facă păcatele mari şi grele, dar pe cele uşoare le fac cu duiumul. Aşa mi-a zis cândva, cineva: - Părinte, eu am grijă ca păcatele mari să nu le fac, că de cele mici nu trebuie să mă feresc prea mult, pe cele mici le iartă Dumnezeu - Ia ascultă dumneata ! Felul cum gândeşti şi pui problema, faci păcat împotriva Duhului Sfânt. Faci păcate cu convingerea că Dumnezeu este Bun şi iartă. Atunci când faci păcatul bazându-te pe prea marea încredere în bunătatea lui Dumnezeu, acel păcat este îndreptat împotriva Duhului Sfânt. Aceste păcate, fie ele cât de mici, Dumnezeu nu le iartă. În al doilea rând, vreau să te întreb ceva, dacă pui într-un sac un bolovan mare cu care ai umplut sacul, iar în alt sac torni nisip până l-ai umplut, care dintre cei doi saci cântăresc mai mult, cel cu bolovanul sau cel cu nisip ? După ce stă putin pe gânduri îmi răspunde: - Amândoi sacii, cântăresc la fel !. - Vezi! Tot aşa e şi cu păcatele, degeaba te fereşti numai de păcatele mari şi grele, dacă nu te fereşti şi de cele mici. Ele fiind multe, greutatea se adună fără să bagi de seamă, şi trage sufletul la iad. Dacă ar fi să ne gândim la păcate…! Vai…!, Vai…! Ce multe sunt ! Ca nisipul mării! Ati fost vreodată pe plaja mării ? Ati văzut cât de mult se adună de pe fundul mării şi cât de curat? Aşa sunt şi păcatele pe sufletul omului multe, mărunte şi deosebite unele de altele, iar din loc în loc şi câte un bolovan, de nu-l poti învârti nici cu buldozerul. Şi cele mari şi cele mici, toate au rădăcină în neascultarea celor 10 porunci date de Dumnezeu întregii omeniri prin Moise în Muntele Sinai. Călcarea unei singure porunci naşte o puzderie de alte păcate. Se merge din păcat în păcat. Aşa cum omul urcă pe scara virtutilor, din virtute în virtute până la desăvârşire, tot

aşa şi păcătosul coboară pe scara păcatului din păcat în păcat până la moartea sufletului, până la iad. Nu este timp să vorbim şi să facem acum un chestionar al mărturisirii. Cel mult pot să vorbesc despre câteva păcate…, deocamdată: 1. - Păcate făcute cu gura, cum ar fi: Am clevetit, am bârfit pe altii, am inventat minciuni despre ei, am stricat reputatia şi bunul nume al unora, vorbindu-i de rău. Aceste păcate sunt îndreptate împotriva aproapelui şi ti se socotesc înaintea lui Dumnezeu ca şi uciderea. Adică, l-ai ucis pe aproapele sufleteşte şi din care cauză s-a îmbolnăvit trupeşte şi chiar a şi murit de supărare. I-ai ucis demnitatea în ochii semenilor. Omul fără de demnitate în societate este ca un om mort. La baza acestor păcate a stat călcarea unei porunci dumnezeieşti: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuti”(Mat. 19,19). Ti se va judeca: lipsa de dragoste, lipsa de milă, lipsa de bunătate. 2.- Am blestemat pe cei ce mi-au făcut vrăji şi descântece, pe cei ce m-au furat şi m-au păgubit, pe cei ce m-au amărât şi mi-au creat suferintă. A blestema este un păcat foarte mare, este la fel ca păcatul de moarte. Nu degeaba se spune la Sf. Scriptură: „blestemat să fie cel ce te va blestema”(Fac.27,29). Cel ce este blestemat de tine va căuta dezvinovătire la Judecata Înfricoşată, că, din cauza ta, pentru că l-ai blestemat, nu a putut să se mântuiască, iar tu, te faci răspunzător pentru mântuirea lui. Pe cei ce i-ai blestemat: hotul, făcătorul tău de rău, vrăjitoarea şi altii, când vor muri, la judecata sufletului se vor dezvinovăti aşa: „Doamne, eu m-aş fi întors de la păcate şi m-aş fi pocăit, dar m-a legat cu blestem acest rob al tău. Din cauza lui eu nu mi-am putut mântui sufletul, el să plătească pentru mine..! „. Atunci, vei fi judecat, ca un ucigaş al sufletului lui, pentru că prin blestem legându-l i-ai luat timpul de pocăintă, l-ai legat cu legătura blestemului şi te-ai făcut vinovat fată de el şi fată de Dumnezeu fiind călcător de poruncă dumnezeiască : „ iubiti pe vrăjmaşii voştri, binecuvântati pe cei ce vă bleastămă, faceti bine celor ce vă urăsc şi rugati-vă pentru cei ce vă supără şi vă prigonesc, ca să fiti fiii Tatălui vostru celui din Ceruri; Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi plouă peste cei drepti şi peste cei nedrepti”, (Mat.5,44-45). Apoi, vei fi judecat şi ca unul ce nu ai avut răbdare în încercările şi necazurile pricinuite de aproapele. Dacă te-ai fi rugat pentru ei, în loc să-i blestemi, ca Dumnezeu să-i îndrepte şi să te izbăvească de nedreptătile lor, te-ai fi fericit şi le-ai fi câştigat sufletul. 5.- Am făcut avort. Dimensiunea acestui păcat este adâncă până la talpa iadului şi lată cât iadul de mare. Vezi că, am vorbit despre păcatul avortului, am vorbit despre păcatul în sine şi despre cum se chinuiesc cei ce fac avorturi.

Pentru că.Am îmbrăcat haine bărbăteşti.6. m-am vopsit. 7.. 10. ca să-L sfideze pe Dumnezeu-Creatorul.Am umblat dezbrăcată.22. atunci. rujul de pe buze rămâne pe lingurită. brătări şi inele. neplăcându-mi chipul cu care m-a lăsat Dumnezeu.. 9. pentru cel ce a îndemnat este „mai vai”. iar lingurita fiind introdusă din nou în Sf. Împărtăşanie.. trebuie să aibă şi acelaşi canon de pocăintă. rujul de pe ea se amestecă cu Sf..Am purtat podoabe: cercei. că nu a fost destul de iscusit şi priceput când a creat lumea. Acest păcat sminteşte foarte mult partea bărbătească şi face parte din păcatul desfrânării. Acest păcat este stăpânit de „ceata măştilor”. . este aceeaşi răspundere în fata lui Dumnezeu şi au aceeaşi pedeapsă. am umblat dezbrăcată prin fata bărbatilor. Am umblat cu capul descoperit chiar şi la rugăciune şi aşa am intrat în Biserică. femeie fiind şi chiar m-am tuns scurt. Deci. 8. Femeia care vine la Sf. cu rochii transparente şi decoltate. Împărtăşanie cu ruj pe buze.Scriptură spune aşa: „ Femeia să nu poarte veşminte bărbăteşti. se fac vinovati de cele sfinte. Ceata măştilor este un soi de diavoli care poartă mască şi umblă să ispitească mai ales pe femeile care nu se multumesc cu frumusetea cu care le-a înzestrat Dumnezeu. cât şi pentru cel ce a îndemnat să facă avort. dar mai vai de cel prin care vine sminteala”. Dacă se întâmplă acest lucru. Se canoniseşte ca păcatul trufiei. Aceşti diavoli pun mască pe fata celor ce se machiază şi le bagă la munci în ceata măştilor.. am încurajat şi chiar am ajutat cu bani. am făcut nudism pe plajă în văzul tuturor. Potir. Este urâciune înaintea lui Dumnezeu. căci tot cel ce face aceasta urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău”(Deut. spune:” Vai de cel ce se sminteşte.5). sânii i-am umplut cu silicon.Am îndemnat pe femei să facă avort. Mi-am făcut operatii estetice la fată. Prin acest păcat ispitesc diavolii pe femei. Canonul se dă ca pentru desfrânati. atât femeia care s-a împărtăşit cât şi preotul care nu a păzit sfintele. Atât pentru cel ce a făcut avortul. Mântuitorul.M-am fardat. m-am rujat şi machiat. Sf. Nici bărbatul să îmbrace haine femeieşti. trebuie mai întâi să-şi spele rujul de pe buze şi apoi să se împărtăşească. ca bărbatul să poarte haine femeieşti şi femeia să îmbrace pe cele bărbăteşti. cum se tund bărbatii.

pe când dacă ar intra îmbrăcată cu o rochie. Dacă o femeie nu-şi pune văl pe cap. ca mărturie şi cu acestea îi chinuie pe fumători în iad. Ti-a plăcut fumul de tigară cât ai trăit.11. Vezi acolo. mai este sinonim şi cu păcatul sinuciderii. sex cu animale. se acoperă. trupul va ceda şi ti se va termina firul vietii la 60 de ani şi chiar mai devreme. Cel ce fumează nu se poate împărtăşi până ce nu se lasă de fumat.. adică cu foc şi cu pucioasă. Păcatul desfrânării are mii de fete. ..Am practicat perversiuni sexuale. Pedeapsa pentru perversiuni sexuale este aceea a Sodomei şi a Gomorei.Iar pentru femeile care umblă cu capul descoperit şi se tund ca bărbatii. Păcatul fumatului. ca şi cum ar intra dezbrăcată. atunci să se şi tundă/. Prin pantaloni toate formele corpului se văd. Nu poate lua Trupul şi Sângele Mântuitorului pe sufletul afumat şi plin de fum.5-6). Împărtăşanie.Am băut.Ap. păsări şi alte orgii. Diavolii adună tot fumul şi capetele de tigări.Pavel. Liturghie..5. Sf. sunt betiv şi am vomitat. din cauza fumatului. este sminteală pentru bărbatii care ascultă Sf. Din cauză că ti-ai otrăvit trupul cu fum. de fum vei avea parte şi dincolo. 12.21). m-am prostituat. aceea ti se va oferi dincolo. tot aşa şi fumul de tigară este bineplăcută iadului şi se numeşte „ tămâia iadului”. Celor ce fumează. În Molitfelnic.lucru ruşinos este pentru o femeie să se tundă ori să se radă”(I Cor. vin diavolii şi le afumă cămaşa botezului cu tămâia iadului./. 13. În loc să trăieşti şi să te bucuri de viată lăudând pe Dumnezeu 80 de ani. Am vorbit despre acest mare păcat şi am arătat cum se chinuiesc betivii în iad. este şi cel al betiei: „…betivii nu vor vedea Împărătia lui Dumnezeu”(Gal. Se scârbeşte Duhul Sfânt de ei. Femeia care intră în Biserică îmbrăcată cu pantaloni. vei găsi pentru fiecare păcat al desfrânării cum se canoniseşte şi câti ani de oprire de la Sf. Cei ce practică sexul oral. Aşa cum tămâia este bine plăcută lui Dumnezeu şi se aduce ca dar şi jertfă pentru Dumnezeu. Printre păcatele pe care le aminteş-te Mântuitorul pentru care omul nu va putea intra în Împărătia lui Dumnezeu. celulele slăbesc şi mor şi astfel mori şi tu înainte de vreme. am făcut sex oral. Vomiturile lor se aşează pe cămaşa botezului şi se duc murdari în fata Dreptului Judecător. care mai de care mai hidoase. vezi acolo. Am vorbit despre desfrânati cum se chinuiesc în iad.Am fumat. să nu se împărtăşească până la moarte.. spune: „…orice femeie care se roagă cu capul neacoperit îşi necinsteşte capul. Cam ceea ce-ti place aici. 11.

se luptă. Nu atât organismul cât o enzimă care se află în sânge şi se hrăneşte cu nicotina ce intră în sânge în timpul fumatului. zicând că nu am unde să-i îngrop. devine foarte neliniştită şi violentă făcând război în sânge şi în tot organismul. Acest păcat nu-l poate face decât un necredincios sau un om fără de Dumnezeu. Din această cauză. fumătorilor împă-timiti le este foarte greu să se lase de fumat. Însă. să fiu incinerat. Nu ai voie să arzi cu foc şi să distrugi chipul şi asemănarea lui Dumnezeu din nici un trup. În al doilea rând te faci vrăjmaş chipului lui Dumnezeu din om prin incinerare. . mânati de teribilism. După un timp. 23. Unii. Tot aşa se întâmplă şi cu alcoolicii. iar fumătorul părăseşte pentru totdeauna tigara. aduc foc din iad şi ard în mormânt trupurile vrăjitoarelor. Atunci când omul vrea cu adevărat. adică. Vointa omului trebuie să aibă trei valori şi să fie: lucrătoare. pentru că nu au vointă lucrătoare. Este ca şi cum la aceşti ani ti-ai pune ştreangul la gât şi ti-ai lua viata. deoarece. o fac nu pentru a deveni fumători înrăiti. adică să mi se ardă în foc trupul. lupta este foarte grea.19). Este păcat împotriva firii. Nu pot. Cel care a fumat în timpul postului. ci pentru a se distra. Acest lucru numai diavolii îl fac cu trupurile vrăjitoarelor şi a descântătoarelor după moar-te. Iar pentru cei împătimiti şi obişnuiti cu fumul ca şi cu mâncarea. mai ales cei tineri. Degeaba voieşti dacă nu te străduieşti. trebuie să se lase pentru a se putea împărtăşi. La prima vedere. enzima oboseşte şi moare. nu poate să se împărtăşească pentru fum şi pentru ne înfrânare. Am incinerat pe cei ce trebuia să-i îngrop. dacă se luptă omul cu această dorintă păcătoasă de a fuma. atunci când nu este hrănită. pentru a arde chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi a lua chipul diavolului.Am cerut ca după moartea mea. a naturii omeneşti. Pe majoritatea fumătorilor îi auzi spunând că. otrăvindu-l. pentru a se linişti.. biru-ieşte şi poate. fumând azi şi mâine. dar nu pot. Dumnezeu a rânduit ca trupul omului „să se întoarcă în pământul din care a fost luat” şi nu în foc. enzima pare a fi ceva necesar şi folositor pe post de sanitar. când se apucă de fumat. au obişnuit organismul cu fumul de tigară. De fapt se linişteşte acea enzimă. De aceea unii simt o stare de nervozitate când nu au tigări şi nu fumează însotită de o dorintă arzătoare de a fuma. se adună multă nicotină în sânge. Cei ce fumează. Însă. Au încercat. a actului de Creatie şi a Creatorului. În primul rând se calcă o rânduială dumnezeiască şi porunca dată de Dumnezeu omului Adam după căderea în păcat: „căci pământ eşti şi în pământ te vei întoar-ce”(Fac. iar sângele pentru autoapărare dă naştere la această enzimă care se hrăneşte cu nicotină. singur şi conştient ti-ai cauzat boala grăbindu-ti moartea.Dacă te-ai îmbolnăvit de cancer pulmonar din cauza fumatului. Nu-şi pun vointa la lucru.3. luptătoare şi biruitoare. nu se pot lăsa de fumat.

dar hula împotriva . că este urât. nu se mai păzeşte de nimeni. ceara. Dacă vine la moliftă înainte de 40 de zile şi intră în Biserică. etc. înjură de fată cu toată lumea şi chiar unii fac o grozăvie din aceasta.. pomeniri şi milostenii. pentru ca Dumnezeu să fie hulit de către om. potrivit cuvintelor Mântuitorului: „Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor. Biserica. Nu le-am făcut după rânduiala Sf. tămâia. Cei morti nu-şi pot schimba starea în care se află. numai cei vii o pot face prin: rugăciuni. Prin acestea se duce numele lui Dumnezeu în deşert şi se calcă porunca a III-a din cele 10 porunci. Diavolul adu-ce necazul prin care îl face pe om să înjure. La acest păcat îl îndeamnă diavolii pe om cu multă insistentă şi îi strecoară în obişnuintă. în mod accidental cineva fără să vrea cade şi arde în foc. ai lipsit şi păgubit de bucuria iertării şi a mântuirii pe cei ce ti-au fost dragi în familia ta. este de a duce în spate Crucea grea a Mântui-torului şi să urce cu ea dealul Golgotei de atâtea ori de câte a înjurat. Cruce.. Sf. şi vor sta pe jumătate în foc. Chinul celor care înjură Sf. fără să-ti pară rău de ceva.Biserici pomenirile şi parastasele la împlini-rea soroacelor..Am înjurat de lucrurile cele sfinte: crucea. Prin acest păcat.Nu este acelaşi lucru ca atunci când. Paşti. Pe toti hulitorii. Si acest păcat este frecvent şi intră în obişnuintă. Atunci când omul este obişnuit cu păcatul. Numai după împlinirea a 40 de zile de la naştere se poate socoti că femeia este curată. întinează locaşul cel sfânt – Biserica. pentru că tot ceea ce dai îti apartine si sunt ale tale. Nu am crezut în folosul ce-l poate aduce pomenirile pentru morti. pe Hristos. devine a doua natură a sa. adică pe diavolul. nu au iertare. La Dumnezeu nu este împutinare. Prin această atitudine şi neglijentă. La Înviere. În loc ca omul să înjure pe cel care-i aduce necazul. fă cu toată dragostea şi inima.Am intrat în Biserică înainte de a împlini 40 de zile de la naştere şi fără moliftă. 26. pe Dumnezeu. pe când omul o face. diavolul îi va chinui spânzurându-i de limbă. 24.Nu m-am îngrijit de sufletele celor morti din familia mea. Nu mai sesizează că este păcat. Nu socoti că păgubeşti din cauza cheltuielii pe care trebuie s-o faci. pentru că nu vei pierde nimic din ceea ce cheltuieşti şi din ceea ce dai de pomană pentru sufletul mortilor. omul devine mai rău decât diavolul. Dumnezeu va porunci focu-lui să-i dea înapoi pe cei ce i-a mistuit. ca şi cum ai face pentru binele sufletului tău şi pentru tine. 25. Diavolul nu înjură pe Dumnezeu. dacă a intrat ceva necurat în ea. îl înjură pe Dumnezeu. Cartea porunceşte să se sfintească din nou acea Biserică. aşa cum va cere şi apei şi fiarelor şi pământului. Am zis că mortii nu beau şi nu mănâncă. Cei ce înjură pe Dumnezeu şi lucrurile sfinte.

Sf. Nu se trag clopotele şi nu se scot praporii. poruncesc ca nimic să nu se facă pentru acel suflet. 29. sprijină pe tatăl tău la bătrânete şi nu-l mâhni în viata lui/. Aceasta este din cauza lovirii părintilor. Se calcă porunca a V-a din cele 10 porunci. Nu mi-a fost milă de ei..R.. Am pus rugăciune înaintea Creatorului să mi se arate. Pentru a nu fi judecat de lume. care singur cu bună ştiintă s-a osândit.Duhului Sfânt nu se va ierta…. în care mâna dreaptă sau palma. chinuit şi vorbit de rău părintii.Am avut gândul necurat să mă sinucid. Sinod al B. (Isus Sirah 3. Dumnezeu îti pregăteste răzbunarea pentru păcatul împotriva părintilor chiar în copii tăi. preotii îl vor găsi în tipicul bisericesc.. Diavolul îti va da prilej şi va câuta să duci gândul necurat la îndeplinire. Mi s-a arătat că în unele cazuri şi pentru unii mai putin vinovati. 27. Nu se conduce cu preot şi nu se bagă în Biserică./pentru că milos-tenia arătată tatălui tău nu va fi uitată şi în pofida păcatelor tale se va zidi casa ta”. au căzut la pat şi la boală şi nu i-am ajutat.12şi14).12. La dezgroparea mortilor s-au întâlnit cazuri. Cei ce fac acest păcat. cu lipsa de medicamente şi de îngrijire ca să le grăbesc moartea. să se vadă acolo.3132). în anul 1949 a făcut un pogorământ foarte scurt. bătut. m-am făcut că-mi pasă dar în schimb îi pedepseam cu foamea.O.Au căzut părintii mei la neputinte de bătrânete. sau degetele sau un picior au rămas ne putrede. rugăciune şi canon. ai lovit părintii şi ai călcat porunca lui Dumnezeu. palmă sau picior care au lovit pe părinti nu vor putrezi până la judecata înfricoşată ca mărturie că. acestia mai calcă şi cele spuse de Isus Sirah: „Fiule.Am înjurat.nici în veacul acesta.. 28. se pot . vor ajunge mai rău decât părintii care şi-au bătut joc. Atunci să ştii că nu se mai poate face nimic pentru mântuirea ta. Sfintele cărti. Acea mână. Gândul cel necurat al sinuciderii îl poti curăta şi şterge prin post. dacă după un oarecare timp se pot face rugăciuni. Sinucigaşii nu au mântuire. Pe lângă porunca a 5 a din cele 10 porunci. nici în cel ce va să fie”(Mat. Nu se face slujba înmormântării şi nici pomeniri. vor ajunge să suporte şi ei de la copiii lor acelaşi tratament şi chiar mai rău. căintă.

ca să te ducă prin lipsa ta de răbdare şi prin desnădejede la actul sinuciderii şi de ati câştiga sufletul. Din acel moment. auzindu-i cum îmi spun ce mi s-a întâmplat şi ce avea să mi se întâmple în viitor. ieşeai biruitor şi Dumnezeu te încununa cu cununa biruintei. El ti-a adus chinul pentru a te munci. de farmece sau din boală. pentru că nimeni nu a scăpat de nimic. a te descuraja de viată. aleargă la descântătoare. nu trebuie să te mire de unde ştie. atunci când sunt chinuiti de diavol. pentru că mer-gând la el te-a câştigat. toti fermecătorii şi toti ghicitorii şi cei ce merg la ei. Tu nu-l auzi. . toti descântă-torii. parcă ti-a luat boala ca şi cu mâna. Faptul că ai alergat la el pentru a scăpa de toate acestea. Nu ştii că ei lucrează cu diavolul ?! El le spune tot. sotia sau anima-lele. Cei ce pătimesc în viată de la diavol din cauza răutătii oamenilor vor avea cunună de mucenic. în loc să alerge la Dumnezeu prin rugăciuni particulare şi prin rugăciunea preotilor. Va renunta la lupta cu tine. pentru că cu el lucrează şi a lui voie o face. nu ai făcut altceva decât să-l rogi pe diavolul care ti-a adus toate acestea. ci dimpotrivă. ca să scape de ursită. Diavolul îi spune. de a te slăbi în credintă. Ai uitat că „ toti vrăjitorii. chiar dacă trebuia să faci acest lucru toată viata. Dacă alergai cu credintă şi cu răbdare la Dumnezeu şi luptai prin post şi rugăciune. la strâmtorare. ti-au spus ghicitorii ceea ce ai pătimit în trecut. Venind la el ai recunoscut că şi el are putere. pentru că l-ai rugat. Am crezut în ceea ce mi-a spus. Dacă. Dar totul este o mare înşelăciune. diavolul nu te mai chinuieşte. pentru că-ti este legat auzul. îi convine cel mai mult şi de fapt acesta a fost scopul. Să vă explic ce se întâmplă de fapt…! Când te-ai dus la vrăjitoare sau la fermecătoare ca să scapi de vrăji. de a-ti face viata imposibilă. câte necazuri ti-a pricinuit ?! Ştie! Sunt pentru el o noutate ispitele şi necazurile din trecutul tău? Nu ! Doar tu te miri de unde ştie persoana care-ti ghiceşte. Cei ce aleargă la ghicitori şi cred în ceea ce le spun ei zicând că spun adevărul şi că se împlinesc vorbele lor. Nu ştie diavolul câte curse ti-a întins. însă degeaba? Diavolul nu face nimic degeaba şi fără să câştige!. atunci când li se îmbolnăvesc copiii. alergând la aceştia mai tare s-au prins în pânza de păianjen a diavolului. Ti-a câştigat sufletul pe care-l va aştepta să-l ia la sfârşitul vietii tale. la descântătoare şi la ghicitoare. Unii credincioşi când se află în necazuri. Am zis că şi ghicitorii spun lucruri adevărate. de farmece şi descântece. dar ghicitoarea îl aude. Unii aleargă la ghicitoare atunci când vor să ştie de unde vine răul şi de la cine. nu vor vedea Împărătia lui Dumnezeu” pentru că „ nu poti să slujeşti la doi domni: lui Dumnezeu şi lui mamona”. să le ia de la tine şi să nu te mai chinuiască. sunt amarnic înşelati.face după 7 ani pomeniri şi parastase. Aleargă la vrăjitoare. dar cum poti să cunoşti pe cei mai putin vinovati la Dumnezeu ?! 30. li s-a întărit credinta că ceea ce le spune vrăjitoarea li se îndeplineşte. de boli.Am fost la vrăjitoare. Unora..

bobi. Vai de cei ce aleargă la ghicitori şi vrăjitori şi cred în ei. Dacă nu crezi în ceea ce ti-a spus zicând că nici îngerii din cer nu pot şti ce se va întâmpla mâine.. cărti de joc. Dacă te-ai spălat cu ea. La Dumnezeu nu este glumă. sau peste câtva timp. cu toate că tu duci o viată curată. te-ai făcut ghicitor. 31. nu numai că ti-a adus primejdia şi suferinta. nu trebuie să te mire. cărti sfinte şi altele. N-ai ştiut că „gluma” este momeală în undita diavolului cu care te-a pescuit ca pe un peşte ?.Am fost la vrăjitori şi descântători. dar te-a făcut să nu mai crezi în puterea lui Dumnezeu. Făcând lucrul acesta. Ce poti face ca să scapi de aceasta şi să revii de unde ai căzut ?!. Astfel. ci îti spune ceea ce are de gând să-ti aducă. El lucrează cu credinta ta.Am ghicit în: cafea. La Dumnezeu nu este scuză. Vei observa pe chipul celor cu care intri în contact multă scârbă de tine. cu atât mai putin diavolul. mi-a dat apă cu care mi-a zis să mă spăl şi să beau şi aşa am făcut. şi astfel lepezi cu totul gândul că ar fi adevărat ce a spus ghicitorul. Momindu-te cu gluma îti dă gândul nevinovătiei şi uşurătatea păcatului. însă la diavol da. Dacă din glumă ai întors cana din care ai băut cafeaua şi apoi ai ghicit în ea. După ce te-a pescuit. ci să crezi în ceea ce spun ghicitorii. rob şi slujitor al diavolului. aşa cum ar vrea diavolul să crezi despre el. este apa în care a fost scăldat mortul. spunând că ai făcut în glumă. Nu-i o scuză pentru tine „gluma”. pentru ca tu să te încrezi şi mai mult în cuvintele ghicitorului. pierzi deodată primele două taine: Taina Botezului şi a Mirungerii. Pentru iertare. După aceea viata se schimbă total. Nu-ti spune pentru că ştie de dinainte şi este atotştiutor. Apa de la vrăjitoare. Dacă ai crezut în ceea ce ti-a spus. şi că numai Dumnezeu te poate apăra de tot lucrul cel rău. atunci se foloseşte de această credintă a ta şi prin ea îşi va împlini ceea ce ti-a zis. Cei ce merg la aceştia nu vor vedea Împărătia lui Dumnezeu. deşartă este credinta lor. că numai El te poate ajuta şi izbăvi din cursele vrăjmaşului. Mai mult în glumă ca să mă distrez pe mine şi să distrez pe altii. ci a fost un mare înşelător.Dacă ti-a spus ghicitoare ce ti se va întâmpla mâine sau poimâine. Făcându-te ghicitor nu te mai numeşti rob şi slujitor a lui Dumnezeu ci. . atunci diavolul nu mai poate duce la îndeplinire ce ti-a spus prin ghicitor că are de gând să-ti facă. ci îndreptare şi iertare. Atunci l-ai lăsat ca pe un mincinos ce este. Dacă ai băut din această apă pierzi şi a treia taină a Sfintei Împătăşanii începând de la botez şi până la ultima pe care ai primit-o.. eşti tratat de cei din jur ca un spurcat. trebuie multă căintă şi părere de rău pentru că l-ai părăsit pe Dumnezeu alergând la ei. ai să constati că diavolul nu a tinut la glumă. prin glumă te-a prins diavolul şi te-a înregimentat printre slujitorii lui. 32.

făcută cu Moliftele Sf. Întinarea nu are sens de murdărire ci sensul de necurătie sau de spurcăciune. dar să aibă grijă să nu murdărească Biserica. 33. atrage atentia celor spurcati şi întinati să nu se atingă de nimic sfânt şi de ceea ce este închinat lui Dumnezeu. Maslu. se bea un pahar de aghiazmă de la Sf. apar curati şi strălucitori. nici de aghiazmă. Maslu. să intre în Biserică. Femeia care a făcut avort. în pridvorul Bisericii este voie să stea femeia necurată. Or mai fi Biserici murdare din lipsa de râvnă a celor ce sunt puşi să le îngrijească dar. Cartea porunceşte ca atunci când va intra în Sf. să nu se atingă de nimic sfânt: nici de icoane. dar sunt spurcati şi necurati prin natura lor. pentru a nu-i întina. astfel: lunea. adică 30 de zile. pentru că însăşi natura sau starea de necuratie a femeii întinează Biserica.Am intrat în Biserică imediat după ce am făcut avort. iar în paharul cu aghiazmă se toarnă 9 picături de untdelemn sfintit de la Sf. sfătuiesc foarte greşit pe femei.Am intrat necurată în Biserică sau înainte de a fi curată. Femeii celei necurate. Nu se compară starea de catehumen cu starea de necurătie trupească a femeii şi nici starea de necurătie a femeii cu starea de după necurătie. i se porunceşte să stea acasă şi să se roage. Apoi se face Taina Sf.. Femeia necurată. Nu are voie să intre în pridvorul Bisericii. Sunt unii dintre mireni şi dintre preoti care. post negru timp de 10 săptămâni.În primul rând. Aceştia confundă murdărirea Bisericii cu întinarea ei. să se sfintească din nou acea Biserică. Vai de cel ce întinează Locaşul Cel Sfânt a lui Dumnezeu !. 34. Biserică ceva necurat: animale. sunt sfinte. numiti şi teologii iadului. Maslu. Cel întinat nu trebuie să se atingă de ceilalti semeni din jurul lui. pentru că şi acesta a fost sfintit de arhiereu odată cu Biserica sau mai târziu şi face corp comun cu ea. pentru că şi acesta este sfintit de arhiereu înainte de a se zidi Biserica. aducând argument că în pridvorul Bisericii stau catehumenii. greşesc amarnic. Este foarte greşit. nici de Biserică. miercurea şi vinerea. Sfânta Scriptură în nenumărate locuri. Cei ce sfătuiesc că. Nu are voie să calce pământul din curtea Bisericii. . În fiecare zi se fac 40 de metanii. este necurată timp de 40 de zile. spovedanie cu pocăintă multă.Vasile Cel Mare.. femeie necurată sau eretic. Am intrat în pridvorul Bisericii necurată spunând că acolo nu este păcat. când femeia poate intra în pridvorul Bisericii pentru a lua molifta. nici de preot. Şi diavolii cu chip de lumină şi îmbrăcati în alb.

înseamnă că ti-a furat gândul de la rugăciune. Aceste gânduri vin de la diavol ispitindu-te în timpul rugăciunii. pe când Sfânta Împărtăşanie arde sufletul celui nevrednic. sau când privesc icoanele. Pe tot timpul opririi de la Sf.Îmi vin gânduri spurcate în timp ce mă rog. Împărtăşanie. de atâtea ori faci metanii până ce reuşeşti să faci rugăciunea curată şi întreagă. Liturghie din duminici şi sărbători cu exceptia perioadei de necurătie.Va posti toate posturile de peste an. Dacă te afli în timpul Sf. Daruri sau după „Tatăl nostru” am ieşit afară şi m-am dus acasă. femeia care a ucis pruncul în pântece şi în loc să-l nască. 9. care are rolul de a spăla întinăciunea păcatului. .Nu va lipsi de la nici o Sf. După ieşirea cu Sf. La mărturisire să te învinovăţeşti numai pe tine şi nu pe diavol.Am lipsit în duminici şi sărbători de la Sf. profitând de faptul că ai început să te uiti şi să fii atent la cei din jur. ai lăsat cântarea şi rugăciunea. Dacă eşti la rugăciune şi vin astfel de gânduri te ridici în picioare şi începi a face metanii: 3. preotul îi va da Aghiazma Mare. cât de necurată sa făcut şi cât de vătămat şi bolnav este trupul ei ?! După 40 de zile. 36. 35. 40. a scos pruncul bucăti din ea. Biserică în zi de duminică sau sărbători. Mam multumit să trec numai să aprind o lumânare şi să dau un pomelnic ca preotul să se roage pentru mine. ai lăsat mintea nepăzită. Împărtăşanie să facă următoarele: . când sunt la rugă-ciune în Biserică şi la Sf. 7. atunci. vine la preot pentru a i se citi molitfa. după care începi de la capăt rugăciunea . făcând post o săptămână.Anaforă. zicând că mi-am făcut datoria. zicând la fiecare metanie: „Doamne. Cei care lipsesc de la Sf. Liturghie. 12. nu de unde ai rămas pentru că ea este deja întreruptă. necinstesc „Ziua Domnului”. pentru că atunci diavolul va pleca. Scapi de ele dacă îl pârăşti pe diavol la preot şi te mărturiseşti. mai mult de 3 ori la rând. iartă-mi păcatele şi alungă de la mine pe ispititorul şi gândul cel necurat„. iar eu m-am dus acasă. După molitfă se spovedeşte şi îndeplineşte canonul dat de Sfintii Părinti. Preotul nu va da imediat Sf... Împătăşanie pentru a feri pe credincios de furia diavolilor. când citesc din cărti sfinte. . călcând porunca a 4-a din cele 10 porunci care spune: „Adu-ti aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte pe ea”. iar naşterea este o împlinire de poruncă şi o binecuvântare a lui Dumnezeu. .Dacă lehuza care a purtat sarcina şi a născut. Când am reuşit să merg la Biserică nu am stat până ce s-a dat Sf. Liturghie. De câte ori vin aceste gânduri. Liturghii. rămâne necurată timp de 40 de zile. smerindu-te.În loc de Sf.

Liturghii se jertfeşte Mielul lui Dumnezeu.Prin această poruncă. . Cum cinsteşte un bun creştin Ziua Domnului ? Dormind? !. Aşa se explică faptul că cei ce merg şi participă la Sf. care ridică păcatele lumii. Biserică. în săvârşirea faptelor bune. acesta este Sângele Meu al legii celei noi. nu ne ajung cele şase zile şi ziua Domnului o folosim tot pentru noi şi ale noastre. care pentru voi şi pentru multi se varsă spre iertarea păcatelor”. dând slavă lui Dumnezeu şi după aceea se odihneşte. peste Sf. Să se întrebe. se pregăteşte sufleteşte şi se primeneşte trupeşte de cu seară în ajunul sărbătorii pentru a merge la Sf. Te păgubeşti lipsind de la Sf. Duh de către preot. Dumnezeu ne porunceşte să ne aducem aminte că este ziua lui Dumnezeu şi nu a noastră. de a participa la cea mai înăltătoare rugăciune care este Sf. Liturghie în duminici şi sărbători se păgubesc de Jertfa de Răscumpărare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Şase zile sunt lăsate pentru noi în care putem să ne ocupăm de tot ce este al nostru. Liturghie la coborârea Sf. Liturghii auzim rostindu-se de către preot. Liturghie de Cina Împărătiei Cerurilor la care eşti chemat. Daruri sfinţindu-le şi transformându-le în chip real şi substantial. Adevăratul creştin. Cei care lipsesc de la Sf. Duh. Cel ce vine numai să aprindă o lumânare şi să dea un pomelnic mergând acasă şi lăsând preotul să se roage pentru el. deabia aşteaptă să vină ziua duminicii pentru a merge la Biserică. Liturghie simt nevoia de a merge mereu şi de a nu lipsi. carele se frânge pentru iertarea păcatelor…Luati şi beti dintru acesta toti. în lupta cu ispitele şi cu necazurile Sufletul se hrăneşte şi se încălzeşte cu dulceata Duhului Sfânt. în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. este ziua pentru cinstirea Lui şi nu pentru noi. Sfânta Liturghie este repetarea în chip nesângeros a Jertfei de Răscumpărare a Mântuitorului. ca prin ea să te poti curăti de păcate şi să te uneşti cu El prin Sf. coborându-se în acelaşi timp şi peste toti credincioşii ce se află prezenti Cei care erau prezenti la Sf. pâinea şi vinul de pe Sf. devin mai întăriti: în rugăciune. Te păgubeşti lipsind de la Sf. Masă. în trupul şi sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Uitându-se la televizor? Ascultând aparatul de radio cum se roagă altii ? Ocupându-se de aceleaşi lucruri ca în orice zi de rând ?!. cuvintele: „Luati mâncati acesta este Trupul Meu. În mijlocul Sf. Hristos s-a adus jertfă şi pentru tine. Pe Sfânta Masă în cadrul Sf. sunt purtători de Har timp de 7 zile. Liturghie. de Cina Cea de Taină a lui Hristos. Liturghie de harul lui Dumnezeu care se coboară în timpul invocării Sf. Pentru ei degeaba s-a răstignit Hristos şi s-a adus jertfă. la care ne cheamă prin glasul clopotelor. Purtând harul lui Dumnezeu. Noi de netrebnici ce suntem. Împărtăşanie. să se întrebe singur dacă are vreun câştig!.

Să fii atent că. Adică trebuie să fii la rugăciune şi alături de preot în Sf. nici să râzi sau să critici. despre ce trebuie să ştie şi cum trebuie să se pregătească cei ce vor să se mărturisească.?! Ca rugăciunea pe care ai dat-o s-o facă preotul.Liturghii. certând. Preotul se roagă pentru tine. Liturghii: Coborârea Sf. blestemând. Mântuitorul aşa spune:”În ce te voi găsi în aceea te voi judeca”. PR. Să nu vorbeşti cu cei ce stau să intre la mărturisire şi să nu cleveteşti. . să te rogi îngerului păzi-tor seara şi dimineata ca să-ti amintească păcatele. Gândeşte-te până ce intri la mărturisire la păcatele pe care. IOAN : Vă rugăm faceti câteva precizări practice şi mai importante. Cei care pleacă după rugăciunea „Tatăl nostru „ şi înainte de a lua Sf. unde te găseşte Dumnezeu în acel moment?. Cei ce pleacă după ieşirea cu Sf. Biserică nu este voie să iasă nimeni din clipa în care s-a dat binecuvântarea pentru începe-rea Sf. Anaforă. aceştia lipsesc de la cel mai înăltător moment din cadrul Sf. îngerul ti le aminteşte în cele mai neaşteptate mo-mente. Mese ?! Cumpărând şi vânzând în piată? Tolănit în pat? În fata televizorului? Dormind? Dereticând la bucătărie şi făcând treabă în gospodărie? Poate clevetind. pentru că n-ai să reuşeşti să faci o mărturisire completă. obosit sau aglomerat. Nu-ti schimba duhovnicul pe motiv că te întreabă prea mult sau că ti-e rusine să spui păcatul cel mare. Trebuie să ştie credinciosul că din Sf. Trebuie să fii atent la aceasta şi să le scrii. Să mărturiseşti cu glas tare şi rar toate păcatele şi să te asiguri că preotul le-a auzit. Liturghie . Pentru că iertarea se dă numai acelor păcate auzite de preot. Sfaturi duhovniceşti PR. vor sta mărturie la judecata sufletului că s-a păgubit de Hristos.m. batjocorind. chiar de ar arde Biserica pe ei. Mormanele cu anaforă pe care trebuia să le ia la fiecare Sf. trebuie ca să se împletească cu rugăciunea ta în fata lui Dumnezeu. acestora îngerul păzitor le ia Sf. că altfel le uiti. şi mai ales atunci când esti ocupat cu alte treburi. să se împlinească.unde-l va găsi pe el cercetarea lui Dumnezeu când preotul va pomeni numele lui rugânduse pentru el în fata Sf. le-ai făcut ca să-ti aduci aminte de ele şi să le mărturiseşti. s. ILARION : • • • • • • • În primul rând. Să te fereşti de a sta undeva de unde se aude ce mărturisesc cei ce au intrat înaintea ta. Biserică.d. Duh şi Sfintirea sfintelor şi a credincioşilor din Biserică. Anaforă şi o duc la Creatorul pârându-i că au refuzat jertfa lui Hristos. Să eviti a te mărturisi atunci când la uşa preotului stă la rând mai multă lume. Să nu te duci la mărturisire atunci când preotul este ocupat. Daruri spunând că ei stând până la acest moment şi-au făcut datoria.a.

ce te-a întrebat preotul. Să fii atent la aceasta şi dacă nu ai auzit să ceri preotului să mai repete rugăciunea.Pr. zicând: „ pâinea . Este bine să-ti notezi canonul pe care l-ai primit de la duhovnic pentru a nu-l uita. mărturiseşte-le la prima spovedanie şi ia canon ca şi cum atunci le-ai făcut. trebuie mărturisite din nou. Ilarion: Sfânta Împărtăşanie este una din cele şapte taine ce are o mare putere de vindecare sufletească şi întărire trupească. Apostoli şi iudeilor care erau de faţă şi ascultau predica Sa. ce ai mărturisit şi ce canon ai primit. Ce înseamnă cu vrednicie!? Dacă mai înainte te-ai spovedit şi ai mărturisit toate păcatele. Împărtăşanie. Să faci pregătire înainte de a merge la mărturisit: posteşti 5 zile. vorbind clar şi pe înţeles despre taina pâinii. despre: „pâinea vieţii” (Ioan 6.50). dacă este luată cu vrednicie. iar în ziua când te mărturiseşti tii post negru. rar şi cu voce tare. Împărtăşanie.• • • • • • • • • • • • Dacă te-ai mărturisit la alt duhovnic şi ai luat canon. dacă ai ţinut post. -Pr. ÎMPĂRTĂŞANIE (4) . diavolii te împiedică să auzi cuvintele de iertare din rugăciunea de dezlegare. atunci când te apasă vreun păcat şi te mustră conştiinta. Păcatele mărturisite şi apoi repetate. trebuie să împlineşti mai întâi canonul pe care ti l-a dat acel duhovnic. Împărtăşanii este bine-cunoscută în Biserica noastră. Când mărturiseşti păcate multe şi grele. Împărtăşanii. nu te du la alt preot să te dezlege pentru că nu poate şi rămâi legat. Amin! DESPRE SF . Este foarte important pentru iertarea păcatelor tale s-o auzi şi să iei aminte. Dacă ti-ai amintit de păcate vechi şi nu au fost mărturisite. nici mai mult şi nici mai putin. ca taină. Mărturisirea să o faci ori de câte ori simti nevoia. Explicaţia cea mai plină de conţinut a Tainei Sf. 48). Canonul să-l faci exact. pentru că Dumnezeu priveşte la această ascultare. Sfinţii Părinţi au scris mult despre rolul Sf. Împărtăşanii în viaţa noastră de creştin. trebuie mărturisite din nou şi dublu canon să iei. Ioan : Vă rugăm Prea Cuvioase să ne daţi câteva sfaturi despreSf. Dacă nu ai împlinit canonul de la ultima spovedanie nu te poti împărtăşi în postul următor până nu împlineşti canonul dat. Păcatele care au fost mărturisite incomplet şi într-un mod voalat. Numai duhovnicul care ti-a dat canonul te poate dezlega de el. Importanţa Sf. dacă ai îndeplinit canonul dat de duhovnic şi dacă duhovnicul te-a dezlegat de a primi Sf. o face însăşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos atunci când le vorbeşte Sf. identificându-Se cu „pâinea care se pogoară din Cer” (v. Nu povesti la rude şi la prieteni. pentru a nu fi judecate păcatele tale sau a nu sminti pe altii.

din care s-au săturat 5. Joi înainte de pătimirea Sa la „CinaCea de Taină”. Liturghie). Liturghia de seară!? Azimă şi Artos . De atunci şi până astăzi. nu a încetat a ni se Împărtăşi nouă Hristos Mântuitorul în chip tainic. acesta este Trupul Meu. Momentul ales de Mântuitorul pentru a vorbi despre taina ”pâinii care se pogoară din Cer” şi care în mod real prin taină devenea Trupul Său. Astfel Hristos este în noi şi noi în Hristos. are viată veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6.. prin Sf. Aici Mântuitorul împărtăşeşte tainic şi în chip văzut pe Sfinţii Apostoli. Însă toată teologia mântuirii prin Sf.pe care Eu o voi da pentru viata lumii este Trupul Meu”(v. 26-28). se împărţeau şi nu se sfârşeau”. a binecuvântat-o şi frângând-o le-a dat-o lor zicând: „Luaţi. este momentul înmulţirii a 5 pâini în pustie. 54). El ni se împărtăşeşte iar noi ne împărtăşim cu El. Această cină este considerată şi prima Sf. Împărtăşanie. Botez şi prin Taina Sf. Că acesta este Sângele Meu al Legii celei noi. Hristos stă în permanentă comuniune cu noi şi noi cu El. mâncaţi. Prin Taina Sf. care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26. Împărtăşanie se cuprinde în cuvintele Mântuitorului: „ Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu. poruncindu-le ca şi ei la rândul lor să săvârşească Aceasta mai departe: „aceasta să faceţi spre pomenirea Mea”(Luca 22. şi au participat personal.19).”(Sf. Prima Împărtăşanie a săvârşit-o însuşi Mântuitorul.000 de bărbaţi. Cel ce se mănâncă pururi şi niciodată nu se sfârşeşte. şi luând paharul şi mulţu-mind. le-a dat zicând : Beţi dintru acesta toţi. De atunci. În acest moment erau toţi răscoliţi sufleteşte şi se aflau sub adânca impresie a minunii la care au fost martori.. strângându-se şi 12 coşuri de fărâmituri. Liturghie săvârşită de chiar Răscumpărătorul. luând pâinea. ¤ Prima Împărtăşanie şi prima Liturghie. afară de femei şi de copii. când cele 5 pâini : „ se sfărâmau. Împărtăşanii devenim: „purtători de Hristos” sau „hristofori”. 51). iudeii nu au putut înţelege aceste cuvinte ale Mântuito-rului. Cu toate că până a se împlini taina. Nu putea fi ales un moment mai bun ca acesta în care să vorbească despre: „ Cel ce se sfărâmă şi nu se desparte. 52). întrebându-se: „Cum poate Acesta să ne dea trupul Lui ca să-L mâncăm ?” (v.

la timpul de o oră. ora 9 la parohii. începe o nouă zi. Joi seara la Cina Cea de Taină. În practica Sf. Dacă am elimina citirea Apostolu-lui şi a Sf. Ilarion : Timpul săvârşirii Sf. Daruri. Orice ai elimina din Sf. nu se poate elimina nimic. chiar dacă ai vrea. Liturghie. curat şi pregătit. Liturghii nu poţi elimina nici un moment. care erau închişi de frica iudeilor. împărtăşindu-se deopotrivă preotul şi credincioşii. Liturghie nu stă lipsa de importanţă a momentelor Sfintei Liturghii ci lipsa noastră de credinţă. chiar cu ecteniile şi antifoanele de la început. sau seara. Deci. pentru că toate au importanta lor şi se leagă unele de altele. după Înviere. În unele Biserici. . săvârşind „frângereapâinii”. se săvârşea dimineaţa. eliminând momente importante. chiar dacă posteşti şi nu mănânci toată ziua nimic. este aproape necuviincios de a săvârşi Sf. dimineaţa. Liturghie dimineaţa. adică momentul de început al Sf. s-ar tăgădui ieşirea Mântuitorului în lume şi pregătirea omenirii pentru primirea Jertfei de Răscumpărare şi dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Biserica Catolică fiind scolastică şi mai formalistă cu administrarea celor sfinte. Dacă s-ar elimina ieşirea cu Sf. Ţine de obiceiul locului. Mântuitorul a intrat prin uşile încuiate la Sf. de râvnă şi evlavie la rugăciune. cum ar fi în Ardeal şi Bucovina. pentru că nu poţi. Liturghii. ora 10 sau chiar 11. Să se întrebe episcopul. îşi îngăduie permisiunea de a săvârşi Sf. peştera şi ieslea naşterii sau a venirii în lume. pentru că toate momentele liturghiei sunt legate de viata şi activitatea Mântuitorului. Liturghie. sau mai devreme la Mănăstiri în zilele de rând. Dacă ar fi să reducem momentul „proscomidiei”. Aşa se face că în prima Duminică. Cu atât mai mult că la baza cerinţei de a se scurta Sf. Apostoli. Evanghelii. ş. Nu cum-va pe acest fapt îşi justifică Biserica Catolică săvârşirea Sf. Apostoli. când omul este odihnit. Ioan : Aţi pomenit de prima Sf. cum mai era numită Sf. Ioan Gură de Aur. ar însemna să eliminăm taina întrupării Fiului lui Dumnezeu. am tăgădui misiunea de Învăţător.m. ocazie cu care împărtăşesc pe credincioşi ? Cum vedeţi Sfinţia Voastră justificată această practică liturgică în Biserica Catolică ? Pr.a. Apostoli săvârşită chiar de Mântuitorul înainte de patima Sa. Liturghie. Liturghie ar însemna să-L elimini pe Hristos. Liturghii este dimineaţa. Au redus ritualul Sf. Profet şi Arhiereu a Mântuitorului. Chiar după ce preotul şi credincioşii au mâncat şi au băut.Pr. Litur-ghie şi Prima Sf. Liturghii de la forma scrisă a Sf. Sf. ceea ce ne-ar împinge la o altă formalitate. să păstrezi ziua curată şi fără păcate. de a pune la momentul sfinţirii pâinea şi vinul nepregătite.3 ori pe zi de dimineaţă până seara.d. nemâncat şi când. După masă. S-ar contesta rolul didactico-moral-religios a Sf. „frângerea pâinii”. săvârşesc şi participă la Sf. Împărtăşire a Sf. Litur-ghie de 2. Corect este de a se săvârşi Sf. Din cuprinsul Sf. Liturghie începe mai târziu. Pe lângă aceasta am exclude timpul pregătirii sfintelor. Liturghii şi seara. Liturghii. pe suportul lenei şi a comodităţii din noi.

Apostoli şi nici de către Sfinţii Părinţi. o dată în an.. Scriptură în care Mântuitorul şi Sf. Apostoli ar fi mâncat ceva în acea zi. Marta şi Maria. la acelaşi Altar. pentru ca ortodoxul să ştie că sunt bune predaniile Sfinţilor Părinţi ce sunt păstrate cu sfinţenie în Biserica Ortodoxă şi ce valoare au. dar pentru că m-ai întrebat şi au făcut-o şi alţi credincioşi care stau în cumpănă şi nu ştiu unde stă adevărul şi ce să creadă. Sf. Tot la fel. În Biserica Ortodoxă nu se pot săvârşi de două ori într-o zi. să rămână nemâncaţi toată ziua. Apostoli. aducându-se jertfă. chiar dacă Biserica Catolică o face. două liturghii de către acelaşi preot. ci şi Sângele Său. Nu se poate împărtăşi nimeni după ce a mâncat. pentru că în acea zi nu au mâncat nimic. sau. Sângele Lui se varsă pentru iertarea păcatelor şi viata veşnică a întregului neam omenesc. sacrificiul se săvârşeşte prin vărsarea Sângelui. trebuie să-ti răspund şi trebuie explicat. . iar poporul care era de faţă nu a mâncat nimic. când se făcuse seară. Sacrificându-se Mielul lui Dumnezeu. Jertfa de Răscumpărare a Mântuitorului nu este numai Trupul Său. şi pentru că nu au găsit nimic Mântuitorul a blestemat smochinul încât s-a uscat în faţa lor (Marcu 11. De ce!? Pentru că Mântuitorul nu a separat şi nu a condiţionat la Cina Cea de Taină. Succesiv a rostit: „luaţi. sânge cu care era stropită Sfânta Sfintelor de către Arhiereu.. avem multe momente consemnate în Sf. nu se aminteşte nicăieri în Noul Testament că Sf. Liturghie. pentru că Dumnezeu este cel ce va judeca dacă este bine sau rău. sau. se aflau în pustie. decât o singură dată şi la inter-val de cel puţin 40 de zile. Nu poate fi adus argument. În Biserica Ortodoxă o zi liturgică cuprinde cele 7 laude. După rânduiala Sfintei noastre Biserici nu este corect de a se săvârşi Sf. Liturghie. Acest lucru este foarte greşit. când au trecut prin lanul de grâu de au smuls spice şi au mâncat. Sf.Apostoli nu mâncau nimic. În al doilea rând. străpuns fiind de cuiele bătute în mâini şi picioare şi de suliţa care a străpuns coasta Sa.13-14). mâncaţi . Când se sacrifică mielul în Vechiul Testament. credincioşii sunt împărtăşiţi numai cu Trupul Mântuitorului nu şi cu Sfântul Sânge. din două motive: În primul rând. în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În timp ce era pironit pe Cruce Şi-a vărsat Sângele. ca fiind două elemente separate şi distante. deci nu poate fi vorba de o justificare cu temei în revelaţia divină. aveau grijă să pregătească ceva de mâncare. aşa cum s-a întâmplat în ziua înmulţirii pâinilor. că a trecut ziua. ştiind că de obicei Mântuitorul şi Sf.”.a. datorită predicii captivante şi a minunilor săvârşite într-o zi. ş. În acelaşi moment se face împărtăşirea atât cu Trupul cât şi cu Sângele Mântuito-rului. Apostoli ar fi fost mâncaţi când i-a împărtăşit Mântuitorul.d. În Biserica Catolică. în altă zi când au trecut pe lângă un smochin în care nădăjduiau să fie fructe să mănânce.m. încununate de cea mai înălţătoare rugăciune. de câte ori poposeau în casa lui Lazăr surorile lui. Nimeni nu se poate împărtăşi în aceeaşi zi de două ori. că în ziua „Cinei Celei de Taină” Sf. „ şi „ beţi dintru acesta toţi. Apostoli au sesizat. Nu s-a practicat aşa ceva de către Sf. Liturghie după masă sau seara.Nu vreau să comentez şi nici să judec practica liturgică în Biserica Catolică. decât o singură Sf.

Împărtăşanie. 11. cu toate că prezenţa Sa în foişor era pentru a mânca „acest paşti” cu Sf. Pavel. Este o rămăşită rămasă a paştelui iudaic (Ieş. aşa cum ne-a chemat şi ne-a îndemnat la Cina Cea de Taină.creşte şi sporeşte. nu o facem oricum şi oricând la întâmplare. fiind vorba de paştele iudaic la care se folosea azima. Împărtăşanie pâinea dospită sau „artos”. ca om.17. Când ne împărtăşim. Această practică se bazează pe erezia lui Apolinarie care învaţă ca în persoana Mântuitorului Hristos. ca să vă curăţiţi sufletele voastre. Jertfa Cea Desăvârşită ce răscumpără întreaga omenire. nu este corect de a folosi la Sf. Cu pâinea dospită compară Mântuitorul Împărăţia lui Dumnezeu atunci când spune că : „Asemenea este Împărăţia cerurilor aluatului pe care. Ea simboliza umbra celor viitoare. Înafară de Biserica Catolică mai foloseşte azima la Sf. Corect este să ne împărtăşim cu Hristos Cel Întreg. (I Cor. La Cina Cea de Taină Mântuitorul ia pâinea şi frânge şi nu azima. exprimată direct şi deschis prin „frângerea pâinii. luându-l. că sângele acesta curăţeşte sufletul” (Lev.15).13. pentru a nu ne face vinovaţi de Trupul şi Sângele Mântuito-rului. Azima era folosită în Vechiul Testament de către evrei. Desăvârşirea o va realiza chiar Mântuitorul prin patima. Pe vremea Patriarhului Mihai Cerularie din Constantinopol (1000-1058). Împărtăşanie „ azimă” în loc de „artos”. o femeie l-a ascuns în trei măsuri de făină.33). Apostoli.29) De asemenea. Sf. Împărtăşanie azima. Împărtăşanie şi Biserica Armeană. nu există suflet ci numai trup. În Biserica Ortodoxă se foloseşte la Sf. adică cu Trupul şi Sângele Lui. numind-o „erezie latină”. Nu poţi separa Trupul de Sângele Său. Ap. Scriptură ne spune că în sânge stă viaţa pentru om şi animale şi nu avem voie să-l bem sau să-l mâncăm: „ Pentru că viaţa a tot trupul este în sânge şi pe acesta vi l-am dat pentru jertfelnic. ci trebuie mai întâi să căutăm la pregătirea şi vrednicia noastră. se aminteşte de practica Bisericii Catolice de a folosi „azima” în loc de „artos” la Sf.12.Nu-l poţi separa pe Hristos. pe când în Sângele Mântuitorului stă „viata vieţii celei veşnice” pentru tot omul.11). condiţionat să-L bem pentru a dobândi mântuire. până ce s-a dospit toată”(Mat.22. după îndemnul Sf. Pâinea dospită simbolizează: desăvârşirea Noului Testament. Catolicii folosesc la Sf. Jertfa şi Învierea Sa. iar Mântuitorul le spune Sf. adică precum aluatul care dospeşte . Apostoli că este ultimul pe care-l mai mănâncă cu ei până ce nu va fi desăvârşit în Împărăţia lui Dumnezeu (Luc. tot aşa se răspândeşte Împărăţia lui Dumnezeu în lume prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă se separă sângele de trup. înseamnă trup fără de viaţă.16).” . Azimă înseamnă pâine nedospită.

se desăvârşeşte prin „artos” sau pâine dospită în Noul Testament. Împărtăşanie. Ţin minte când eram mai mic că am venit într-o zi din târg cu o pască evreiască. pâinea dospită trebuie să se folosească la Sf. Liturghie cu preotul catolic şi se poate împărtăşi cu el ? Vă întreb pentru că am auzit pe unii preoţi spunând că în virtutea ecumenismului este permis aşa ceva. Cum vedeţi dvs. Ioan: Un preot ortodox poate sluji Sf. cu Botezul nesângeros şi desăvârşit. A desăvârşit ziua sâmbetei ca zi de odihnă. Tot aşa şi azima ca jertfă nedesăvârşită în Vechiul Testament. pe care am primit-o de la nişte băieţi. pentru iertare de păcate din Vechiul Testament. Deci. prin Sf. ca botez sângeros la evrei practicat în Vechiul Testament. care aminteşte de eliberarea omenirii de sub robia păcatelor. prin Paştele Jertfei şi Învierii Sale. după ce s-au rupt de sub ascultarea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol ? Împărtăşirea şi conliturghisirea cu catolicul. Ilarion: .Astfel a desăvârşit Mântuitorul Paştele Iudaic. De aceea se spune că este păcat ca noi ortodocşii să mâncăm din azima iudeilor sau să ne împărtăşim cu azima catolicilor şi a armenilor. pentru că am tăgădui desăvârşirea lucrării de mântuire realizată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin întreaga Sa lucrare Mesianică şi Jertfa Sa de Răscumpărare. cu „jertfa cea fără de sânge” a Mântuitorului. fiind a 7-a zi din săptămână în amintirea ieşirii din robia Egipteană. a învierii întregii omeniri din moartea păcatelor. care amintea de eliberarea poporului evreu din robia egipteană. Mişcarea Ecumenică Pr. prin ziua cea dintâi a săptămânii „Ziua Învierii”. A desăvârşit „tăierea împrejur”. Împărtăşanie. prin „naşterea din apă şi din Duh”. şi-i îndemnam pe fraţii mei să mănânce să vadă şi ei cum e. Tata m-a observat şi m-a certat spunându-mi că „ este păcat să mănânci pască de la jidani” şi m-a pus în ziua aceea la metanii Ai văzut câte au schimbat catolicii din rânduielile stabilite de Sfinţii Părinţi la Sinoadele Ecumenice. A desăvârşit jertfa de sacrificii de animale. această mişcare ecumenică? Pr.

Nu este importantă „discuţia” la aceste întruniri ecumenice.Cum văd eu mişcarea ecumenică?! În primul rând. Toţi pleacă mulţumiţi că şi-au susţinut punctul de vedere mai mult sau mai puţin justificat. Adevărul de credinţă rămâne acelaşi pe care-l are fiecare. Prin aceasta bisericile protestante au devenit importante. una seacă şi searbădă. Nimeni nu contrazice pe nimeni. dar au vorbit. datorită diferenţelor mari de dogmă. pe care să-l accepte şi să-l însuşească toate bisericile. Apoi. de a mai diminua din stigmatul de Biserică eretică. formulată de protestanţi şi rostită de toţi. Toţi capii bisericilor sunt conştienţi că o unitate între culte nu poate fi. Pentru a se putea ajunge. Nimeni nu îndrăzneşte să-i argumenteze celuilalt că alocuţiunea lui este o erezie şi să stabilească. Nu au stabilit nimic. împotriva canoanelor. de a se uni toate Bisericile pentru a fi Una ca la început. Neadevărul a rămas tot pe locul adevărului. este irealizabilă. stabilirea măcar a unui singur adevăr de credinţă. sfinţitoare şi harică ca taină ! Greu să admită ceea ce au tăgăduit până acum cu atâta înverşunare! Nu-i lasă diavolul dezbinării. prin întruniri organizate. ştiind că n-o să accepte şi n-o să recunoască nimeni că el este ereticul. Dacă mişcarea ecumenică ar urmări. se ascunde vădita intenţie a acestor Biserici de a fi recunoscute ca egale cu Adevărata Biserică. trebuie să accepte mai întâi PREOŢIA lucrătoare. Împărtăşanie ca Taină. M-ai întrebat ce părere am despre împărtăşirea şi conliturghisirea preotului ortodox cu cel catolic. faptul că ortodoxul s-a rugat în comun cu ereticul şi schismaticul. Îţi dau un exemplu: s-a dezbătut tematica Euharistică. Împărtăşanie. este o rugăciune amestecată. această mişcare este iniţiată şi susţinută de Bisericile Protestante. Sub faţada bunei intenţii. lipsită de Duh şi Har. Fiecare prezintă punctul de vedere din perspectiva lui. La aceste întruniri se dezbate câte o problemă dogmatică. de acord comun. Rugăciunea ecumenică. adevărul de credinţă revelat. ci. va trebui ca Biserica Catolică să renunţe la toate inovaţiile pe care le-a . Scopul acestei mişcări. Pentru a putea accepta Sf. Au stabilit caracterul de taină ? NU ! Dar de Jertfă? NU! Dar Sacramental ? NU! Au stabilit cadrul liturgic de prefacere a Sf. Nu prea diferită fată de ceea ce am vorbit mai înainte. Împărtăşanii? NU! A rămas în Biserica Protestantă tot un simbol şi fără obligativitate la mântuire. renunţând la erezie şi propovăduind adevărul stabilit. Fiecare va merge acasă numai cu adevărul său. a discrepanţelor dogmatice. ca preotul ortodox să slujească la ace-laşi Altar cu preotul catolic şi să se împărtăşească din acelaşi Potir. Şi atunci totul este o vorbărie goală şi în vânt. ar fi cu folos şi un pas important la unire. canonice şi liturgice. adică despre Sf. nu este cel ce pare a fi. pe picior de egalitate cu Biserica Ortodoxă şi Catolică şi recunoscute pe plan mondial.

este momentul cel mai înălţător şi cel mai sfânt din cadrul Sfintei Liturghii. cele două biserici se unesc. nu reuşim să exprimăm frumuseţea lui. pe care-L cheamă stăruitor. Ioan: Ce ne puteţi spune despre momentul prefacerii sfintelor în Trupul şi Sângele Mântui-torului nostru Iisus Hristos ? Cunoaşteţi minuni săvârşite în timpul prefacerii?. Să nu creadă nimeni. Sunt prea puţine cuvintele omeneşti pentru a descrie slava şi frumuseţea nemăr-ginită a dumnezeiescului moment. Cel mult poate să asiste ca simplu asistent şi observator. numită „epicleza”. Este momentul deosebit pe care-l oferă Dumnezeu omului. o încape Sf. Potir şi este înălţată de mâinile omeneşti cu chemarea : „Cu frică de Dumnezeu. semne şi arătări Pr. invocând coborârea Sfântului Duh. Atât . Dimpotrivă. rostită de preot. Este momentul când Dumnezeu cel nemărginit este încăput. Oricât ne-am strădui noi să îmbrăcăm cu cuvinte din cele mai înălţătoare acest moment. Timpul prefacerii. ortodoxul cade în aceiaşi osândă cu catolicul: „Cu cine te rogi cu acela vei fi judecat!”. Canonicitatea Bisericii nu dă voie preotului ortodox să participe la Liturghia ce se săvârşeşte în Biserica Catolică şi nici să se împărtăşească. Rugăciunea este rostită de preot. când cerul se micşorează şi este cuprins în mâna omului şi în Paharul Potirului. Prefacerea Sfintelor. că dacă preoţii ortodocşi vor sluji cu cei catolici. când Slava cea ne încăpută. zicând: „Doamne. Chiar dacă preoţii şi credincioşii doresc să se unească.introdus. este timpul unei rugăciuni. Este momentul când Dumnezeu se coboară la om. Cel ce ai trimis pe Prea . însoţită de ridicarea mâinilor preotului către cer. Pr. să renunţe la schismă şi la ereziile pe care le propovăduieşte ca adevăr. când divinul este atins de preotul-om şi de prezenţii credincioşi. nu vor cei mai mari. încât şi „ sfinţii îngeri doresc să privească şi să se îndulcească de dumnezeiasca şi Sfânta Liturghie”. Numai revenirea Bisericii Catolice la starea cea de dinainte de schismă şi la ascultarea de hotărârile Sinoadelor Ecumenice va face ca unirea să se înfăptuiască şi va fi posibil ca cei doi slujitori: ortodoxul şi catolicul să poată conliturghisi şi să se împărtăşească din acelaşi potir. cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”. Altfel. Ilarion: Momentul prefacerii sfintelor este cel mai dumnezeiesc moment.

Unii preoţi. Liturghii intră vrăjmaşul să ispitească pe credincioşi. Dacă transformarea s-ar petrece în chip văzut. Si fă. percepută de privirea şi înţelegerea noastră. Această rugăciune este o rugăciune de taină pe care o rosteşte preotul dar credincioşii nu o aud. taina este descoperită. Am păţi la fel cum a păţit împărăteasa Bizanţului. Apostolilor Tăi.Sfântul Tău Duh.” (Liturghier. pe Acela. cinstit Sângele Hristosului Tău. ci ni-L înnoieşte nouă. 1974. în timp ce la strană se cântă lin şi duios: „ Pre Tine Te lăudăm…”. dar care vine în sprijinul şi folosul mântuirii noastre. nu am putea s-o numim taină şi ar fi cea mai mare pagubă pentru viaţa şi mântuirea noastră. ce sunt puse înainte. În al treilea rând însuşi Dumnezeu este tainic fată de om. pentru a le răpi participarea la Jertfa lui Hristos şi a le fura Răscumpărarea. Dacă se rostesc rugăciunile de taină cu glas tare şi în auzul credincioşilor. În al doilea rând. Cinstit Trupul Hristosului Tău. fiind taină. ne-am înfricoşa. Dacă am vedea cu ochii trupeşti prefacerea în mod fizic şi ar fi la înţelegerea noastră. ne-am sfii şi nu ne-am mai putea împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Ce spune la Psalm: „Nu voi spune vrăjmaşilor Tăi Taina Ta”. Nu este bine ! Se desfiinţează prin aceasta caracterul de taină. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta. nu-L lua de la noi. pâinea aceasta. La ceea ce pot participa credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie în Sf. celor ce ne rugăm Ţie… Încă aducem Ţie această slujbă duhovnicească şi fără de sânge. credinciosul. Să nu înţeleagă cineva că ar fi credincioşii din biserică vrăjmaşi. De aceea omul. Amin. o rostesc cu voce tare. Amin. Te rugăm şi cu umilinţă la Tine cădem: Trimite Duhul Tău Cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri. Astfel. Toată lumea ştie că în Biserică şi chiar în timpul Sf. păcătoasă şi o vrăjmaşă înverşunată a Sfântului Ioan Gură de Aur. Transformarea nu are loc în chip văzut. starea de vrednicie împuţinată a unor credincioşi îi împiedică să vadă şi să audă totul. Legat de primul aspect.124-125). soţia împăratului Arcadie. câteodată. Nimeni nu trebuie să se îndoiască de realitatea acestei transformări. Sfânta Liturghie fiind moment dumnezeiesc. pe motiv de a-i face pe credincioşi să dea importantă momentului. Această împărăteasă. Eudoxia. Prefăcându-le cu Duhul Tău Cel Sfânt. şi Te chemăm. departe de mine gândul acesta!. cu auzul şi văzul. pag. nu ar mai fi taină şi în al doilea rând nu ne-am mai putea împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. are caracter de taină. Biserică. În acest moment şi în chip tainic se transformă în mod real pâinea în Trupul şi vinul în Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. ci în chip nevăzut. din timpul Sfântului Ioan Gură de Aur. taina este când ceva este ascuns de privirea ochilor noştri şi de puterea noastră de înţelegere. în ceasul al treilea. nu ar mai fi taină. din două motive: în primul rând. Al doilea aspect se leagă foarte strâns de primul aspect. Petrecându-se transformarea în mod fizic. Face parte din Taina Prefacerii. adică văzând cu ochii noştri cum se preface pâinea în carne şi vinul în sânge. Bunule. Din cauza ei a fost depus din treaptă şi . se descoperă omului numai în anumite momente şi limite. era o femeie necredincioasă. se face însemnare în Tipicul Bisericesc şi Liturghier. nu poate participa cu auzul şi văzul la toate momentele. nu este bine şi nu este voie.

aşa cum săruţi o icoană sfinţită. zicându-i: „ Nu cred. Ioan. . Însă legat de această împărăteasă. insista. Nu este idolatrie aceasta ? Este idolatrie pentru că i se atribuie un act de cult unui chip omenesc. bordelurile. însă o să te îngreţoşezi şi nu ai să te mai poţi împărtăşi până la sfârşitul vieţii tale! Fie judecata lui Dumnezeu pentru tine! „. este o mare minciună cu care amăgeşti lumea”. în fata Bisericilor. Cunosc câteva cazuri. fizic şi palpabil. cu multă înţelepciune. a venit într-o zi la Sf. îi explică în ce constă taina prefacerii pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru şi că Dumnezeu prin marea Sa iubire de oameni şi ca să-l restaureze pe omul cel căzut. Dumnezeu să-i ierte ! Însă cel mai grav este că se ridică statui şi se duc preoţii să le sfinţească. Păcat mare!. Este o înşelăciune. ca unii zeloşi să ridice statui şi să le aşeze în pieţe. i-a spus: „ Pentru că nu crezi şi vrei să-l ispiteşti pe Dumnezeu. că Sfântul n-o să-i poată demonstra. unde a murit. Ioan Gură de Aur a scris 21 de Omilii prin care a combătut cinstirea statuilor. Ioan. discotecile. pe alocuri. Datorită ei. altfel. şi o să aibă motiv să-l umilească şi să-i calce demnitatea preoţească în fata lumii şi în felul acesta o să se răzbune pe Sfânt. până ce nu văd că este real să mă conving. nu voia să accepte nici o explicaţie de la Sf. Şi astăzi se mai întâmplă. Nu le mai amintesc. Să analizăm un caz. am fi prăpădiţi mai rău decât evreii în pustie atunci când au căzut în idolatrie. o să-ti arate acest lucru. Sunt şi în ziua de astăzi printre noi astfel de oameni necredincioşi lui Dumnezeu şi care aruncă astfel de vorbe defăimătoare în obrazul preoţilor sau râd de Dumnezeu în fata prietenilor lor. crâşmele. am vrut să spun că. jocurile de noroc şi altele asemănătoare acestora. cinematografele. Văzând Sfântul încăpăţânarea ei şi că a venit pornită pentru a defăima lucrarea lui Dumnezeu. A plecat împărăteasa cu o satisfacţie diabolică. cum ar fi: statuile. această taină. în anul 404. a fost exilat în părţile Pontului. Se ştie că această împărăteasă era robită de cultul personalităţii şi a statuilor. Preoţii trebuie să se ferească de a pângări sfinţenia lui Dumnezeu şi a invoca Duhul Sfânt pentru a sfinţi mai ales cele legate de idolatrie şi de locul păcătuirii. Însă împărăteasa ca o vrăjmaşă. Este foarte greşit ! Dumnezeu să ierte pe toată lumea şi pe noi păcătoşii! Câtă idolatrie face omul în viată. Preotul are datoria să vegheze la starea poporului să-l păzească şi să-l îndrepte. Pentru a-l sfida pe Sf. se aduce de însăşi actul ridicării statuii şi alocuţiunilor şi nu de sfinţenia statuii. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur şi i-a zis: „Dacă mă împărtăşeşti cu Trupul şi Sângele lui Hristos şi nu cu pâine şi vin. mai vin să mă împărtăşesc. i se atribuie sfinţire şi cinstire. pentru că cinstirea memoriei unui om care a fost ca şi noi. nu ştie şi nu bagă de seamă ! Dacă n-ar fi Dumnezeu milostiv cu neştiutorii . Mai târziu.întemniţat când era Patriarhul Constantinopolului. Nu-i bine ca preo-tul să sfinţească orice i se cere. dar care s-a remarcat. credinciosul de rând poate s-o sărute de câte ori trece pe lângă ea. de pildă dacă se sfinţeşte o statuie. Sf. dacă nu spun lumii că este o păcăleală de a ta!” Atunci Sf. unde slujea Sf. a pus-o înaintea omului pentru ca omul să poată intra în comuniune cu Dumnezeu. împărăteasa şi-a ridicat o statuie personală şi a aşezat-o în faţa Catedralei Patriarhale din Constantinopol chiar la intrare. toţi zic că e ceva nevinovat şi că aduci cinstire memoriei celui care o reprezintă. pentru că este sfinţită. Ce este greşit în a sfinţi o statuie ? Dacă preotul a sfinţit o statuie. Ioan Gură de Aur şi crezând că-l pune pe Sfânt într-o situaţie imposibilă şi de neputinţă.

taina. orb. pentru starea de păcătoşenie în care trăim. numai că omul se face : surd. cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”. Prin taine şi mai ales prin Tai-na Sfintei Împărtăşanii. foarte rar. Prin aceasta. trufaş şi necredincios lui Dumnezeu. a ales ca lucrare cu omul. pe motiv că nu-i Trupul şi Sângele Mântuitorului şi să spună acest lucru la toată lumea.Când a venit timpul slujirii Sfântului Ioan Gură de Aur. Atunci Sfântul Ioan Gură de Aur cu asprime îi porunceşte: „ Acum ia şi mă-nâncă ! Mănâncă! Tu ai vrut să mănânci carnea lui Hristos şi să bei Sângele Lui! Acum mănâncă! Ai vrut să-l ispiteşti pe Dumnezeu şi să mă defăimezi pe mine ca slujitor al Lui! Dumnezeu ti-a dat ceea ce ai cerut! Acum Mănâncă!”. împărăteasa Eudoxia se apropie pentru a fi împărtăşită. Poate fi semn de la Dumnezeu pentru necredinţă. ca să se transforme în chip văzut pâine şi vinul la Sf. Aproape de terminarea Sf. Ilarion: Se poate întâmpla şi se întâmplă şi acum acest lucru. sau în alte forme!? Ce poate să însemne acest lucru şi ce poate face preotul în astfel de situaţii!? Pr. până la gura ei şi sub privirea ei. Astfel a ruşinat Dumnezeu în fata lumii pe împărăteasa şi a smerit mândria ei. Împărtăşanie. ca El să se apropie de noi iar noi să-l putem primi. dar. Ioan: Părinte. se mai întâmplă şi în ziua de astăzi astfel de semne. împărăteasa a venit însoţită de alaiul de la curte la Catedrala Patriarhală. trimiţând vorbă sfântului că vrea să se împărtăşească la momentul potrivit în cadrul Sfintei Liturghii. pentru defăima-rea lui Dumnezeu şi chiar pentru nevrednicia cu care săvârşim sau primim Sf. când nu cercetăm şi nu păzim Sfintele Taine şi atunci când cădem din Har. în carne şi sânge. când nu păzim Trupul Mântui-torului care ni s-a încredinţat la hirotonie. a văzut cum s-a transformat pâinea în carne vie încât tremura carnea în linguriţă şi vinul în sânge. Împărtăşanie. De atunci a fost pedeapsă pe împărăteasa că s-a îngreţoşat şi nu a mai putut să se împărtăşească până la sfârşitul vieţii. omul intră în comuniune cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur ia cu linguriţa Sfânta Împărtăşanie din Sfântul Potir. Vezi! Mari sunt tainele şi planurile lui Dumnezeu cu noi şi cu mântuirea noastră. zicând: „ Cu frică de Dumnezeu. Potir în fata Sfintelor Uşi. Datorită neputinţei şi mărginirii omului în fata nemărginirii Dumnezeieşti. . Văzând aceasta. îngreţoşându-se. Dumnezeu înfricoşător ne ceartă şi ne face Judecata. Dacă se întâmplă. când suntem vinovaţi de Trupul şi Sângele Mântuitorului. ¤ Pr. este grav. Toate cu înţelepciune le-a făcut şi le-a rânduit Dumnezeu şi cu multă pricepere îl cheamă pe om în Împărăţia Cerurilor. Împărăteasa cu o privire iscoditoare şi pizmaşă se uită cum sfântul a luat în linguriţă pâine şi vin care. împărăteasa a ţipat îngrozită şi s-a tras înapoi strigând cu groază: „Nu mă pot împărtăşi cu ce-i în linguriţă! Nu pot!”. Intenţiona să-i refuze sfântu-lui Sfânta Împărtăşanie. Liturghii când Patriarhul a ieşit cu Sf. aşa cum i-a spus Sfântul.

o facere de rău aproapelui.m. Dacă la mijloc este păcatul. Împărtăşirea bolnavilor Pr. pe care-i primeşte ca să fie participanţi împreună cu el. Cu multă curăţenie trupească şi sufletească trebuie să ne apropiem de a săvârşi cele sfinte. să meargă negreşit si să se mărturisească episcopului. o pedeapsă. în urma prefacerii.a. Însă şi pentru aceasta trebuie să-l cercetezi . Să cerceteze pentru cine şi pentru ce face cele sfinte. Să laşi totul şi să pleci. Nu poate face pentru oricine şi pentru orice Sf. Şi pentru aceasta preotul să întrebe episcopul. pe cel mort clinic. un blestem.d. Indiferent ce păcate ar fi săvârşit în viată. la hirotonie. te faci vinovat de Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos.d. pentru că episcopul. după canoanele Sf. i-a încredinţat preotului cinstitul Trup al Mântuitorului ca să aibă grijă de el. Părinţi pe cel ce este muribund şi inconştient. ……………………………………………/ Dacă i s-ar întâmpla vreunui preot această minune înfricoşătoare. În unele părţi au obiceiul. Să primească cercetare şi canon de la episcop.m. trebuie să plângem cu amar şi să ne rugăm de iertare. pe cel ce este în comă. să nu întârzii nici un minut în a te duce. Preotul trebuie să fie curat şi pregătit. Preotul trebuie să cerceteze cu amănuntul aceste dorinţe dacă sunt bune şi dacă nu cumva mai sunt şi alte dorinţe şi intenţii ascunse. trebuie să fie atent la cei din jurul său. ş. Dacă sfintele. Nu poţi împărtăşi. tu. atunci. Liturghie pentru anumite dorinţe. o viclenie. Ilarion: Atunci când eşti chemat la un om ce se află pe patul de moarte. Liturghie. sau dorinţa ascunde un scop păcătos. Ca nu cumva să-l păgubeşti de merinde pentru viata de dincolo. ş. un gând vrăjmaş. o răzbunare. chiar dacă te scuzi că n-ai ştiut. Mese. îi dai Sfintele Taine.Dacă se întâmplă acest lucru. rămân în forma cea înfricoşată şi nu pot fi consumate. să meargă la preot şi să-l roage ca în cursul săptămânii să-i săvârşească Sf. singurul loc unde se depun este în piciorul Sf. iar acesta vomită. ca cel ce săvârşeşti o astfel de Liturghie.a.. Pe lângă aceasta. credincioşii. Pentru diferite trebuinţe sunt rugăciuni speciale şi specifice. mai împărtăşim bolnavul ? Pr. Ioan: Dacă suntem chemaţi la un bolnav care este pe moarte. să moară nespovedit şi neîmpărtăşit.

Nu-i păgubeşti de Sf. Dacă este conştient. făcându-ti canonul de umilinţă. fiind mare păcat pentru necinstirea lor. pentru că apele în ziua de astăzi nu mai sunt curate. În râuri se aruncă zilnic toate reziduurile de pe la fabrici. îi împărtăşeşti. În primele două situaţii nu este corect de procedat. Altar sau în dreptul Proscomidiarului. Împărtăşanie şi Sf. în dreptul Sf. Ioan: Dacă Sf. Cum este cel mai corect şi bine? Pr. iar sfintele s-ar amesteca cu acestea. ceea ce este un păcat mare. pe care mai apoi să-l îngroape în pământ curat. Liturghii şi au rămas neconsumate. atunci singurul loc unde le poţi pune. Pe apă curgătoare nici atât. se fac recomandări cum să procedeze preotul în foarte multe situaţii. În cazul în care s-au uitat neconsumate sfintele. La piciorul Sfintei Mese este prevăzut un loc anume pentru astfel de situaţii. încât nu mai pot fi consumate. Anaforă în cazul în care s-a degradat şi nu mai poate fi consumată. în partea dinspre Răsărit. este în piciorul Sfintei Mese. Pe bolnavii ce se află pe patul de moarte şi care din cauza bolii lor vomită. să aibă pregătit un prosop curat. să nu-l îneci. M-ai întrebat dacă este corect a arunca în foc şi a arde. Ilarion: În Liturghier. să aruncăm pe o apă curgătoare şi alţii că ar fi bine să îngropăm. te faci vinovat. În foc nu le putem arunca. deoarece nu avem voie să ardem Trupul şi Sângele Mântuitorului. Singura posibilitate este de a le îngropa la temelia Bisericii. din care cauză s-au stricat şi nu pot fi consumate. rugăciunile de împărtăşire şi mărturisindu-te la duhovnic. Dacă se întâmplă să fi trecut un timp mai îndelungat. Dar dacă s-a întâmplat să laşi sfintele neconsumate şi îţi aduci aminte în cursul săptămânii. ci sunt poluate. cum este bine să procedăm? Unii sunt de părere că este bine să aruncăm în foc. să sfătuieşti pe cei ce caută de bolnav. alţii. atunci le consumi dimineaţa pe nemâncate aşa cum le găseşti. iar sfintele s-au degradat. . aşa cum erau mai demult. pentru că se ia în locul Sfintelor Taine. sau de a arunca pe o apă curgătoare sau a îngropa în pământ sfintele !. Împărtăşanie şi Sfânta Anaforă au fost uitate după terminarea Sf. Uitarea nu va fi o scuză în fata lui Dumnezeu. pentru că ai pus în primejdie Sfintele Taine.şi să te convingi. din neglijenţă. Împărtăşanie din cauza neputinţei lor. să-l împărtăşeşti. toată murdăria oraşelor şi satelor. Uitarea vine atunci când lipseşte purtarea de grijă. Anaforă nu se aruncă în foc şi nici pe apă Pr. ¤ Sf. la sfârşitul cărţii. însă cu mare grijă şi cu luare aminte. Citiţi cu luare aminte ce spune acolo. Însă. ca nu cumva bolnavul să fie conştient şi să nu poată vorbi şi mişca. La fel se procedează şi cu Sf.

Ilarion: Ţineţi minte ce vă spun acum: . . Ioan: Ce sfaturi ne daţi cu privire la pregătirea şi primirea Sf. să fie foarte atenţi şi cu luare aminte. Dacă există în vin chimicale şi chiar zahăr. Sfaturi duhovniceşti -Pr. Biserici porunceşte ca pâinea să fie dospită şi din grâu curat. În comerţ nu este vinul bun şi curat pentru Sf. aşa cum nu a vrut să privească la jertfa cea necurată a lui Cain. Împărtăşanie. te faci vinovat de Sângele Domnului pe care cu nesocotinţă îL otrăveşti iar la transformarea sfintelor sileşti şi ceea ce este străin în vin să se transforme. Ioan : Prea Cuvioase. pe care a respins-o. Astfel. Rânduiala Sf. Împărtăşanie. credincioşii care aduc la Biserică. Foarte uşor se apropie de el duhurile rele şi viclene şi-şi fac locaş în el. iar el se face casă demonilor. canonul şi rugăciunile Sf. aşa cum s-a uitat la jertfa cea curată a lui Abel pe care a primit-o şi nu se uită la necurăţirea jertfei. îl înnebunesc. Sfântul Duh se scârbeşte de vinul şi pâinea necurată. să nu aducă orice vin şi orice făină. Să aibă grijă. se păgubeşte singur de ajutorul lui Dumnezeu. pentru că Dumnezeu se uită la curăţirea jertfei lor. voinţa devine slăbănoagă. iar vinul să fie numai din struguri curaţi. Vinul să fie din struguri curaţi. i se opun tuturor dorinţelor de bine şi se îmbolnăveşte.Cel ce nu se Împărtăşeşte în cele 4 posturi de peste an şi stă departe de Sf. se poate folosi la Sf. cade uşor în păcate. cu zahăr şi cu apă. Să citeşti canonul de pocăinţă. fără să fie trataţi cu chimicale. Din cauza existenţei lor nu se transformă pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Mântuitorului şi eşti vinovat de aceasta. De aceea. Împărtăşanii? -Pr. Împărtăşanii din Ceaslov. Mulţimea demonilor îl apasă.Înainte de a veni la Sf. Liturghie. făină şi vin curat ca jertfă pentru Sf. . Împărtăşanie vinul din comerţ? Pr.¤ Vinul din comerţ !? Pr. Ilarion : Nu se poate folosi vinul din comerţ. Împărtăşanie trebuie să faci o pregătire.

Copiii după botez. . odată după prima săptămână şi a doua oară în ultima săptămână. să nu te împărtăşeşti până ce nu faci pace cu aproapele. . . Împărtăşanie cu mâncarea. . Împărtăşanie chiar dacă înainte de naştere a fost împărtăşită. În timpul împărtăşirii copiilor până la 5 ani. Hristos nu va putea să Se sălăşluiască în sufletul tău plin de ură şi lipsit de iubire. Aceasta este poziţia cea mai bună pentru mâna dreaptă a preotului cu care duce linguriţa la gura copilului. pentru a lăsa Sf. Canonul nu-i este dezlegat. (Postul Paştelui şi Postul Crăciunului). pentru întărire şi ajutor de la Dumnezeu pentru ea şi pentru pruncul pe care-l poartă. deci. .Femeia însărcinată se poate împărtăşi mai des . se feresc de a primi Sf.Copiii până la 5 ani.Când urmează să te împărtăşeşti. Împărtăşanie şi să necinsteşti Trupul lui Hristos care ţi s-a încredinţat. . îşi continuă canonul cu oprire de la Sf. pot fi împărtăşiţi cât mai des. nici anaforă şi nici aghiazmă nu poţi lua. Împărtăşanie.din 40 în 40 de zile. Împărtăşanie şi o aruncă. scot din gură Sf. .. te opreşti de la relaţiile conjugale cu soţia 7 zile înainte de împărtăşanie şi 3 zile după împărtăşire.În ziua în care te împărtăşeşti să ai grijă să nu mănânci şi să nu bei înainte. Unii copii.În posturile lungi de 6 săptămâni. In acest timp faci canon de mulţumire pentru primirea Sfintelor Taine. pentru ca nu cumva să pângăreşti Sf. Potir. rămâne în acelaşi canon.Înainte de a veni la Sf.din 40 în 40 de zile. pentru cei ce fac deasă spovedanie. Trebuie împărtăşită pentru că la naştere femeia îşi pune în pericol de moarte viaţa. se poate în fiecare duminică. Nu poţi amesteca Sf. După Sf. Împărtăşanie să lucreze. se poate împărtăşi mai des. . Împărtăşanie şi dau cu mâna lovind linguriţa sau Sf. până ce-l împlineşte. iar cel ce este în pericol de moarte i se socoteşte împărtăşania ca în ultima clipă a vieţii sale de care nu trebuie să-l păgubim fie cât de păcătos. După naştere femeia intră înapoi în canonul pe care l-a avut şi pe care trebuie să-l împlinească.Cel ce este bolnav. să fii iertat cu toată lumea. . se pot împărtăşi de două ori. întrerupându-se pentru acel timp oprirea pe care o are. . se recomandă să-l tină culcat cu capul pe mâna dreaptă. la 2 ore poţi mânca. se împărtăşesc o dată la o lună (la 30 zile). Împărtăşanie. Dacă te-ai certat cu cineva şi nu ai reuşit să-l întâlneşti şi să te ierţi cu el. trebuie împărtăşită înainte de a merge să nască. preotul să fie atent la mişcările şi intenţiile lor. pentru că unii copii de frica medicamentelor. Împărtăşanie.Femeia care are canon şi este oprită de a se împărtăşi timp mai îndelungat dar este însărcinată şi trebuie să nască.Mama care aduce pruncul în braţe la Sf.

În ziua când te-ai împărtăşit să ai mare grijă.Nu pot lua Sf. cap. pe Sf. cu multă sfială să te apropii. Să nu mănânci ceva murdar sau ceva spurcat. . să ai grijă cum te prezinţi în faţa Sf.10) . subliniază foarte precis ţinuta femeii în Biserică. Împărtăşanie nu se poate apropia femeia care pe jumătate este goală. pentru că de fiecare dată când mănâncă sau bea ceva.În ziua în care te împărtăşeşti . Ţinuta aceasta îl jigneşte pe Dumnezeu care te-a creat şi ţi-a dat frumuseţe fizică. vin îmbrăcate indecent şi machiate.Copiii sugari. Împărtăşanie.Copiii între 5-7 ani. . deci nu face un post smerit. . pe Sf. Potir. Ap. Nu este voie să fie împărtăşiţi copiii prin somn. Împărtăşanie.Copiii după 7 ani. se înfruptă. se introduce în Sf. rămâne pe linguriţa de împărtăşanie. Sf. Să nu scuipi. fiind sminteală în faţa bărbaţilor din Biserică. cu rochia scurtă. ţin post ca şi părinţii şi se spovedesc. Îmbrăcămintea să fie curată şi decentă. Ap. lăsând rujul de pe buze pe icoane.Şi ţinuta exterioară este foarte importantă. ca nu cumva să rămână pe pieptul mamei sau pe biberon Sf. Pavel în Epistola I Corinteni. Potir şi se amestecă cu Sf. pentru a arăta „bine” în faţa lumii . odată cu mâncarea ia şi rujul. Pângărirea pe care o fac femeile fardate şi cu ruj pe buze se extinde batjocorind toată Biserica. fiind această o greşeală de moarte. . . să ai grijă ce mănânci. nu poate posti curat. mama trebuie să aibă grijă ca să trezească copilul înainte de a fi în faţa preotului. să nu pierzi Sf. cu rochia decoltată şi transparentă prin care i se văd toate formele. mai ales pentru partea feminină.(I Cor.Copii care dorm în braţele mamelor şi sunt aduşi la Sf. cu conştiinţa împăcată şi împăcat cu toată lumea. pe care le sărută. care. de care tu te faci nemulţumită. . . citiţi acolo!. Cruce. Timpul acesta este necesar ca să înghită copilul toată Sf. 11. cu cutremur. făcându-te vinovat de Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos şi se scârbeşte de el Duhul Sfânt din Sf.11.. după care se împărtăşesc. să aibă grijă mamele ca timp de o jumătate de oră să nu le pună biberonul în gură sau să sugă din pieptul mamei. Femeia trebuie să aibă capul acoperit aşa cum spune Sf. se împărtăşesc la 40 zile. să ai grijă şi cât mănânci. cu canonul făcut şi cu dezlegarea duhovnicului. Împărtăşanie. ci de trufie. Împărtăşanie. Rujul fiind fabricat din grăsimi animale. Evanghelie. după ce au fost împărtăşiţi. Pavel ca „ semn de supunere faţă de îngeri”. acesta fiind din grăsimi animale cu el pângăreşte postul pe care-l face. ca nu cumva să-ţi fie rău. Este urâciune în faţa lui Dumnezeu indecenţa şi lipsa de respect faţă de lucrul cel sfânt. Împărtăşanie. fără spovedanie şi fără să mănânce ceva înainte de împărtăşanie. Faptul că se rujează în post nu este semn de smerenie. cu braţele goale.Astfel la Sf. Împărtăşanie şi să lucreze. Femeia care se rujează pe buze. . Împărtăşanie femeile cu ruj pe buze.

se spovedesc din nou dar nu mai spun păcatul şi nici că au fost opriţi. sau sunt unii care cred că „păcălesc” Sf.Pentru cei ce sunt pe patul de moarte se poate duce preotul cu Sf. Să nu dormi ca nu cumva vrăjmaşul să te ispitească în vis şi să te pângăreşti prin somn în ziua când te-ai Împărtăşit. Cruci sus de pe Catapeteasma Sf.Pr. dar ei nesocotesc porunca preotului de a nu se împărtăşi. Împărtăşanie se îmbolnăvesc sau le vin primejdii de moarte.Sf. Fur de cele sfinte -Pr. îl poate împărtăşi chiar dacă acesta a mâncat şi chiar dacă nu a împlinit canonul. Împărtăşanie. considerând că o dată mărturisit păcatul nu trebuie să-l mai spună şi în felul acesta. . ..Preotul nu poate da Sfânta Împărtăşanie credinciosului s-o ducă acasă pentru a se împărtăşi singur ulterior. aşezându-se la piciorul Sf. Preotul care face acest lucru se face vinovat de înstrăinarea Trupului şi Sângelui Mântuitorului Hristos care i s-a încredinţat la hirotonie. . pleacă din linguriţă şi se ridică. iar din pricina necredinţei lor îndrăznesc şi se împărtăşesc. Ioan: Ce se întâmplă în momentul când cineva nevrednic se împărtăşeşte? Ce înseamnă „fur de cele sfinte”? .29). Împărtăşanie la patul celui bolnav şi pentru pericolul de a nu muri fără Sf. de aceea unii după Sf. se numesc „ furide cele Sfinte”. se împărtăşesc. toţi se numesc „furi de cele sfinte”. Altar. mulţumind lui Dumnezeu pentru Sfinţenia care ţi-a dăruit-o. sau se duc la alţi preoţi să-i dezlege de oprirea pe care o au. Împărtăşanie. Apostol Pavel spune aşa: „ cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie. Împărtăşanie.În ziua când te-ai împărtăşit să stai liniştit să te rogi şi să citeşti din cărţile sfinte. primind dezlegare de a se împărtăşi. Taine. Au păcate pe care nu le mărturisesc pentru a nu fi opriţi de la Sf. îi arde Flacăra Duhului Sfânt. Ilarion: Sf. . osândă îşi mănâncă şi bea nesocotind trupul Domnului” (I Corinteni 11. M-ai întrebat ce se întâmplă în momentul când furii de cele sfinte se împărtăşesc? Îţi răspund aşa: . Flacăra Sfântului Duh. Împărtăşanie este foc pentru cei ce o primesc cu nevrednicie. sau au fost opriţi. mergând şi mărturisind păcatul greu la un preot şi apoi se duc la alt preot. Cei ce sunt nevrednici de a primi Sf.La împărtăşirea celor nevrednici.

Altar. ci dintr-un zel înşelător. Al doilea motiv. pleacă la piciorul Sf. nu este corect. din necredinţă. a răpirii. şi alte păcate de moarte. Această renunţare de a nu se împărtăşi poate veni de la diavol. Împărtăşanie. nu se duce să ia Sfintele Taine sau se duce şi ia Aghiazmă Mare. cu cel ce nu s-a spovedit şi nu s-a Împărtăşit niciodată în viată. când se apropie Sf. să nu se împărtăşească. Ioan: Unii credincioşi de frică de a nu lua cu nevrednicie Sf. din Sf. Nimeni nu trebuie să se grăbească de a se împărtăşi până ce nu devin vrednici. poate fi frica de a nu lua foc. nu pentru că ar fi fost opriţi de duhovnic. cu de la sine putere. sunt la fel. iar oprirea şi canonul la spovedanie acest rol îl are. nu pentru că ar fi avut păcate opritoare de la Sf. Aceştia au fugit de cele sfinte. vrăjitoriei. curviei. Împărtăşanie iar ei o refuză: unul ar fi păcatele nemărturisite. Duhovnicul este dator să le dea celor cu păcate grele timp de pocăinţă. Împărtăşanie. Fuga de Sf. fie din amânare şi pentru a nu avea păcat şi mai mare că s-a împărtăşit nemărturisind păcatul. cum ar fi: păcatul uciderii. Aceştia au căzut la extrema opusă celor care-i numim „furi de cele sfinte”.. Cel ce fuge de Sf. nu pentru că nu a mărturisit toate păcatele. Aceştia sunt într-un mare pericol. fie din ruşine. Este corect? Pr.Când se împărtăşesc cei cu păcate grele. Împărtăşanie Pr. Două motive îi pot determina pe cei ce au dezlegare de a luat Sf. Cruci de deasupra Sf. Împărtăşanie. iar Flacăra Sfântului Duh. cu toate că s-au spovedit şi au primit dezlegare de la duhovnic. pentru a-l tine pe om departe de unirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului şi de a cădea prin aceasta în osânda cuvintelor Mântuitorului: „ Cine nu va mânca Trupul Meu şi nu va bea Sângele Meu nu va vedea Împărăţia Cerurilor. le arde în gât. la aceştia Flacăra Sfântului Duh. Ilarion: Din proprie iniţiativă.” Am întâlnit bărbaţi şi femei care. avortului. au preferat să ia Aghiazmă Mare în loc de Sf. ghicitu-lui. că ar fi mai bine. chiar dacă duhovnicul le-a dat dezlegare. ci pentru că aşa au crezut ei de cuviinţă. socotindu-se nevrednici. adică a fost la mărturisit.Împărtăşanie. Aceştia se îmbolnăvesc. pe care le-au ascuns şi nu le-au mărturisit sau sunt opriţi de la împărtăşanie.Picioarele celor ce au alergat după Sf. nici nu intră şi nici nu iese din gât. dar un păcat nu l-a spus. nu sunt departe. diavolul suflă în linguriţă. preacurviei. nu s-au împărtăşit 20 de ani. .Când se împărtăşesc cei stăpâniţi de diavol şi patimi şi locuieşte în ei diavolul. nu se împărtăşesc din proprie iniţiativă. . . Împărtăşanie nevrednici fiind de a se Împărtăşi. Împărtăşanie. stau în foc până la genunchi. Împărtăşanie de gura lor.

iar pentru a nu te împărtăşi ai nevoie tot de dezlegarea duhovnicului. Împărtăşanie tot din necredinţă fuge.. Se socoteşte ca păcat şi neascultarea fată de duhovnic. Pe lângă aceasta. dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui. . Pentru a te împărtăşi ai nevoie de dezlegarea duhovnicului. El te-a dezlegat să te împărtăşeşti şi tu nu asculţi. . o spui duhovnicului. 6. cheile Împărăţiei Cerurilor stau în mâna preotului şi nu în mâna ta.Te întreb : lingura sau furculiţa n-o atingi cu limba şi cu buzele ? . ci cu a lui încuviinţare nu te împărtăşeşti şi nu cu a ta. nu te opreşti singur cu de la sine putere.Cel ce fuge de Sf. numai duhovnicul o poate face.Spune-mi. Altfel ti-ai închis singur uşile raiului. Împărtăşanie. Atunci când socoti că eşti nevrednic de a te împărtăşi. cu lingura sau cu furculiţa . Ambii sunt necredincioşi cuvintelor Mântuitorului: „ Adevărat.Icoana ! .Depinde…. Adevărat vă zic vouă. Nu se poate să nu atingi cu buzele lingura cu care mănânci. Ioan : În popor se spune că este păcat să săruţi sfintele icoane din Sfânta Biserică după ce te-ai împărtăşit. Ilarion : . nu veţi avea viată în voi”(Ioan.Eu te întreb ceva ! După ce te-ai împărtăşit şi te duci acasă.Cu ce mănânci din farfurie ? . Deci nu este mai bine să nu te împărtăşeşti ci este mai rău.53).Da . care-i mai sfântă : lingura sau icoana din biserică? . cum ne învăţaţi şi cum este bine!? Pr. pentru că. Pr. ¤ După Sf. Nu te dezlegi sau te legi singur în nici o situaţie.Mă aşez la masă şi mănânc ! . ti se mai socoteşte la păcat şi lipsa ta de încredere în iertarea păcatului prin Taina Sf. care este primul lucru pe care-l faci? . Spovedanii şi în puterea preotului duhovnic de a dezlega păcatele.

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu condiţia ca: episcopii. ………………………………………………. Ioan: Ce părere aveţi despre faptul că preoţii de pe stilul vechi batjocoresc Sf. Împărtăşanie ? Ar însemna ca trei zile să nu mai mănânci şi să nu bei nimic. Împărtăşanie. odată.Deci icoana care este sfinţită şi stă numai în biserică n-o săruţi. măcar ei de după el. preoţii. că preoţii noştri sunt spurcaţi. Dacă Glicherie a fost lipsit de minte. Împărtăşanie a stilului nou şi îndeamnă pe credincioşii lor să nu se împărtăşească în Bisericile noastre!? Pr. Aici se distrează un pic vrăjmaşul. Împărtăşanie pe lingura cu care mănânci. şi-au dat seama că nu Sf./ Împărtăşirea pe stilul vechi . credincioşii. I-am îndemnat să revină sub ascultarea Sf.m. încât omul să dea importanţă mai mult lucrurilor mărunte. cu braţele deschise erau primiţi. că anafora şi împărtăşania este spurcată. Paşti. de Sf. (O vedenie) Pr. ci pe proprii lor preoţi şi mai ales pe credincioşii pe care i-au înveninat şi îndoctrinat mereu. Acesta este un obicei pornit din râvna şi evlavia poporului. pentru că revenirea va fi din ce în ce mai imposibilă. ai săvârşit deja păcatul şi în acelaşi timp te câştigă şi cu fapta necredinţei de a nu recunoaşte şi cinsti sfintele icoane. că sunt deschişi să revină sub ascultarea şi îndrumarea Sf. de teamă să nu pângăreşti Sf. Sinod a Bisericii Ortodoxe Române. Dacă ar rămâne Sf.a. Împărtăşanie pe sfintele icoane. bine ştim că se foloseşte de multe ori de râvna şi evlavia credincioşilor. Mi-au zis aşa: „ Ar fi bine să facem aşa cum ne-aţisugerat. smerenie şi supunere şi a făcut dezbinare şi despărţire. Le-am propus să meargă la Mitropolitul Moldovei şi să facă o înţelegere cu el. Ilarion: Eu am fost de vreo două ori pe la Slătioara. Nu vei găsi nicăieri în cărţile sfinte scrisă această interdicţie de a nu săruta sfintele icoane după Sf. la centrul lor.. să îndrepte această greşeală. dar ce facem cu credincioşii noştri că . ieşind de sub ascultarea Bisericii. aşa cum s-a întâmplat cu Biserica de Apus sau Biserica Catolică. să nu lase timpul să sape prăpastia şi mai mare. mănăstirile şi bisericile lor să rămână aşa cum sunt astăzi şi nimic să nu se schimbe din administrarea şi organizarea pe care o au şi nu cred că nu ar fi găsit înţelegere. Sinod ar fi fost cel mai greu de convins. la Ierusalim. conducând-o la exces. cu episcopul lor Silvestru. să stau de vorbă cu cei mai mari şi chiar s-a întâmplat să călătoresc.d. dimpotrivă. care. iar de lingura care atinge nu numai buzele ci şi limba nu ţi-e teamă că poate pângări Sf. în biserică rămâne şi pe loc sfinţit şi nu e tot una cu lingura. ş. că în felul acesta ar fi fost şi ei recunoscuţi de Patriarhia Ecumenică şi de Bisericile surori şi nu ar mai fi fost puşi în situaţia umilitoare de a fi consideraţi dezidenti şi schismatici. Dacă ar fi să rămână Sf. însă. Împărtăşanie. La început s-au arătat încântaţi de părerea mea şi chiar apreciau că ar fi foarte bine.

De ce mătuşă Ileana. Am pus rugăciunea la Dumnezeu ca să-mi arate unde este sufletul mătuşii Ileana!. ştiind că familia ei toată este pe stilul vechi. simt aceasta. vreaumăcar la sfârşitul vieţii mele s-o împac pe mama. am spovedit-o şi am împărtăşit-o aşa cum a cerut. un simplu călugăr m-a primit Patriarhul Ierusalimului să slujesc. Fiind la rugăciune. Fiind cutremurat sufleteşte de încăpăţânarea mătuşii. dacă aceasta vrea. Si uite aşa diavolul schismei îi ţin pe catolici cu mândria şi pe stilişti cu frica şi cu îndărătnicia. Mama a murit cu necazul pe mine. Cu vreo 20 de ani în urmă când s-a întâmplat. aveam o creştină care venea la Biserică. Nu am reuşit oricât de mult am insistat şi oricâte argumente i-am adus că. mereu ai crezut că sunt greşiţi? . că dumneata niciodată n-ai cerut şi nu ai pomenit de stilul vechi. iar în ultima clipă a vieţii s-o pierd fără putinţă de a o salva. cu toate că mama ei ţinea stilul vechi. Am insistat să-i aducă familia un preot pe vechi. pe mine. n-a vrut să primească preotul pe vechi decât pe mine. omul în ultima clipă a vieţii se poate pierde şi poate pierde tot ce a clădit într-o viată şi că aceasta este o ispită cu care vrăjmaşul vrea s-o câştige. iar lui Silvestru i-a interzis de a sluji pe motiv că nu este recunoscut şi că nu este hirotonit canonic. Nu ai voie să slujeşti cu ei din cauza schismei şi a neascultării fată de Sf. de Sf. în urmă a murit. peretele dinspre răsărit dispare. Atunci trimite după mine să merg şi s-o împărtăşesc. Silvestru a împânzit vorba că a fost cu popa Argatu la Ierusalim de Paşti şi că Patriarhul pe el l-a primit la Slujbă şi pe mine nu. Până în cele din urmă. se împărtăşea. zicându-mi: .Ştiu. de data aceasta te rog să mă spovedeşti şi să mă împărtăşeşti pe stilul vechi. să pomeneşti la rugăciune pe sfinţii de astăzi pe stilul vechi!” . După ce am spovedit-o pe mătuşa Ileana. pentru că tot timpul am avut grijă să n-o scap la stilişti. Paşti. La Boroaia. că nu m-a putut convinge să merg la Biserica pe Stilul Vechi.ne omoară dacă aud!”. I-am făcut înmormântarea. se vedea afară şi mi se arată un tânăr îmbrăcat în alb. Într-o zi a căzut la o boală grea şi a pus-o la pat. fiind o bună şi de nădejde credincioasă. ca în avion să fie şi episcopul lor Silvestru. Când m-am întors în tară. Minciună mare. Sinod. M-am dus în grabă şi eram mirat cum de a căzut mătuşa Ileana aşa deodată la boală!. însă nici acest lucru n-a vrut. neavând ce să fac. părinte. de am mers împreună la Ierusalim.Ai cerut de la Creatorul să vezi unde este sufletul lui Ileana ? . postea toate posturile. Când am început slujba pentru spovedanie îmi spune: -„Părinte te rog de data aceasta şi pentru că este ultima dată.

cum preoţii stilului vechi sunt îmbrăcaţi în veşminte strălucitoare.Ai venit să mă scoţi de aici ! Nu te-am ascultat şi uite cum mă chinuiesc!. cei ce nu ascultă de duhovnicul lor. Atunci s-a luminat. . mi s-a arătat aceasta. canoanele. fiul lui Adam şi Eva. pădurilor. dar căzută din har şi ascultare. Deci şi Cain aducea slujbă lui Dumnezeu. aşa cum cobora fumul din jertfa lui Cain. şi se cred mai luminaţi. pământ colţuros şi cu iarbă scurtă şi aspră. Dumnezeu nu primeşte tot ce i se aduce. Tânărul care mă însoţea a prins cu mâna de iarbă şi a ridicat-o ca pe o uşă. pentru că totul era întuneric şi nu se vedea nici pământ. . Din cauza aceasta nici rugăciunile nu se urcă la cer. în fundul pământului. am coborât foarte mult în jos.Da. respectă tipicul. Aşa se chinuiesc cei despărţiţi de ascultarea Bisericii. o greşeală a celor de pe stilul vechi.Vino cu mine şi vezi ! Am fost luat pe sus şi dus înspre miază-noapte. . că nu a ascultat de mama ei să respecte stilul vechi? Vedeţi cum omul îşi poate pierde mântuirea chiar şi în ultima secundă a vieţii? Câţi nu au fost înşelaţi în felul acesta! Câţi nu zic că ce poate fi rău în stilul vechi. Aţi văzut. Dacă s-ar întoarce la ascultare ar fi altceva. . cu pereţii de culoare gri închis. în care tânărul a lovit. nici din ciment. văilor. Am răspuns eu. Avea multe uşi. nu ştiam din ce material sunt. Să se ştie că ascultarea este socotită la Dumnezeu ca jertfa cea bună. Ne-am oprit în dreptul uneia. Mântuirea vine numai prin Biserică şi ascultarea de ea. chiar dacă sunt pioşi. În mijlocul camerei pe un scaun şedea mătuşa Ileana într-o lumină puternică şi apăsătoare. Când m-a văzut s-a luminat la fată şi a zis: . Când i-a dat o falsă mustrare de conştiinţă. satelor. până ce am ajuns în fata unui zid. Într-o clipă am trecut deasupra munţilor. şi am descoperit nişte scări. nici din fier.La sfârşitul vieţii şi-a pierdut locul la Creatorul. Dacă te-ai . care nu era nici din piatră.! Deci a pierdut locul care i se pregătise pentru trăire în evlavia şi râvna pe care a avut-o toată viata. mă apasă de mă dor umerii ! Tânărul îmi face semn că este timpul să plecăm şi-mi spune: . nu ştiu din ce era. opac. Am văzut. oraşelor. pentru faptul că mereu socotea despărţirea în două a bisericii: stil nou şi stil vechi. dar cuvintele de aur li se urca până deasupra capului şi apoi coborau în jos şi se aşterneau pe pământ.Coboară! Mi-a poruncit. evlavioşi. predaniile.Să fie lumină! A poruncit tânărul. pentru că nu a adus jertfa din cele plăcute lui Dumnezeu. înconjuraţi de lumină. spini. I-am răspuns eu.. Înafara Bisericii nu este mântuire. Sa deschis uşa şi am intrat într-o cameră nu prea mare. că tot biserică ortodoxă este! Este. am coborât într-un loc întunecos plin de rugi. cum diavolul a avut răbdare şi a aşteptat-o până în ultima clipă a vieţii sale?. nici scări. Lumina aceasta este fierbinte şi grea.Nu văd nimic.

a pierdut mântuirea. ¤ CÂTEVA NORME CANONICE ŞI LITURGICE CU PRIVIRE LA SF.botezat în Biserică şi ai crescut duhovniceşte în ea şi apoi te rupi şi-ti faci separat Biserică. Vă îndemn să vă păstraţi credinţa pentru că aţi primit-o în dar de la Dumnezeu prin părinţii voştri. Deci denumi-rea de Biserică Ortodoxă s-ar traduce în Biserică Drept-Slăvitoare. Ce spune acolo la Evanghelie că vor zice unii la judecată: „Doamne nu Ti-am slujit Ţie. Dumnezeu nu este al dezbinării şi al neorânduielii. sau cu cel de la care s-a împărtăşit. atunci ai făcut o biserică schismatică. când faptele sunt ale neascultării şi dezbinării. „pravoslavnică” înseamnă „ dreptslăvitoare” sau ” ortodoxă”. se mai numeşte: Biserica Pravoslavnică Rusă.7.2223) Chiar dacă toată viaţa a considerat că cei de pe stilul vechi sunt greşiţi şi căzuţi din ascultare şi nu s-a dus la ei.. Denumirea de ortodoxă nu i s-a dat întâmplător Bisericii noastre. pentru că-ti strică mântuirea. pe care i-a dat-o diavolul de a o împăca pe mama ei. a fost judecată cu stiliştii şi a luat plata lor./ . Cuvântul de „ortodox”. este cuvânt de origine greacă compus din două cuvinte „ortos” care înseamnă „ drept” şi „doxa” care înseamnă „ slavă” sau „mărire”. uneori în exprimare şi chiar în scris.(Mat. Pentru dobândirea ei nu aţi depus nici un efort. pentru că nu s-au născut ca voi. chiar dacă zici că-i slujeşti cu râvnă şi devotament. ar dori să aibă credinţa cea adevărată. ca să ieşi de sub ascultarea ei. Pentru a o păstra. Nu este bine ca ortodoxul să considere că şi alte credinţe şi religii sunt bune şi că nu are ce să strice. nu s-a împărtăşit niciodată la preoţii pe stilul vechi. De aceea se numeşte ortodoxă. ascultaţi de Biserică şi de preoţii voştri şi fiţi lucrători în faptele credinţei. să se roage sau chiar să se împărtăşească. Deci. La judecata Înfricoşată va trece Dumnezeu prin foc orice neascultare şi orice act de păcătuire. nu în numele Tău am scos diavoli şi li se va zice acestora. Amin!. pentru faptul că la sfârşitul vieţii a cerut să fie împărtăşită pe stilul vechi pentru conştiinţa falsă. chiar la insistenţa părinţilor. ÎMPĂRTĂŞANIE ………………………………………………………. pentru că această credinţă este cea adevărată şi care preaslăveşte sau dreptmăreşte pe Dumnezeu. plecaţi de la Mine că nu vă cunosc pe voi!”. dar n-o pot dobândi decât unii sporadic prin sacrificii şi mari eforturi. Biserica Rusă este tot biserică ortodoxă. n-au avut această şansă şi acest dar. pentru că va fi judecat la un loc cu cel cu care s-a rugat. Nu este bine ca ortodoxul să se ducă şi în alte biserici de religii străine. De aceea spune cartea: „ Cu cine te rogi ca acela vei fi judecat!”. Alte popoare. Păstraţi-vă credinţa ortodoxă în care v-aţi născut şi botezat.

adică lucid.( Can.. Bucureşti.18 Cartagina) ……………………………………………/ 12 .5.( Can..Dacă femeia s-ar împreuna noaptea cu bărbatul său nu se pot împărtăşi a doua zi.) împărtăşirea lui se face dacă nu huleşte Dumnezeieştile Taine şi numai în intervale de timp când este în întregimea minţii.13 Sin...Bolnavii gravi care nu au capacitatea fizică de a se spovedi pot fi împărtăşiţi fără a fi spovediţi citind de către preot numai rugăciunile din molitfelnic. (Can. pag. p. pag.404.(Tipic Bisericesc.Bolnavii care nu au capacitatea fizică de a primi (înghiţi ) şi reţine Sfânta Împărtăşanie (vomisment.( Can. p. (Can. . Bucureşti. Can. Tipic Bisericesc. decât în caz de pericol de moarte. acela să se boteze căci este chemat de Dumnezeu. Sin.235) 5 . I Ec. 1976.9 Sf Nechifor Mărturisitorul.Timotei al Alexandriei.3. 1976.1 Sf.(Can. Bucureşti. Bucureşti./ 16 .235) …………………………………………….37 Cartagina) 18. Dionisie al Alex.2. Liturghier.235) 6 .Cei ce sunt afurisiţi este interzis de a li se da Sfânta Împărtăşanie până când nu li se ridică pedeapsa. Timotei.Să nu se dea Sfânta Împărtăşanie tru-purilor celor morţi (sau muribunzilor) căci trupurile morţilor nu pot nici lua şi nici mânca.7 a Sf.29 Cartagina) 17 . iar de se va întâmpla să supravieţuiască să continue penitenţa sa.Cel tulburat mintal (alienat. Bucureşti 1950.235) 4 .– Dacă cumva se află în penitenţă şi este în pericol de moarte să fie împărtăşit. Tipic Bisericesc.. can..Grigore de Nissa. Can. Can.5 Sf.83 sin. Can.Cel ce a fost împărtăşit din neştiinţă catehumen fiind. (Can.1976. ...) ……………………………………………….Nicolae I Ph. 4 Sf. Ioan Pustnicul. .I Ec.p.Să nu se aducă altceva pentru Sfânta Împărtăşanie decât pârga cea din struguri şi din grâu. Constantinopolului. 3 al Sf. p. epileptic etc. pag.VI Ec.4.Femeile în perioada lehuziei sau a scurgerii nu pot fi împărtăşite. pag.). pag. hemoptizii etc. Timotei Alex) 19. 1976.3.7 Cartagina.2 Sf.13. nu vor fi împărtăşiţi. (Can./ 9 . Tipic Bisericesc. Can 8 şi 9 Sf. .

.Cel ce vine la Împărtăşit trebuie să nu fi mâncat cu cel puţin 9 ore mai înainte de a primi Sfânta Împărtăşanie.Numai preoţii au voie să se împărtăşească în Sf.. 34 ..Pentru Sfânta Împărtăşanie credinciosul este dator să citească rugăciunile de împărtăşanie şi după împărtăşanie să citească mulţumirile. Timotei al Alex) 20 . (Pravila Govora 110(89)).Altar.170).110(89).. Basarab.7 Sf.. ci s-ar găsi chiar sub epitimie.Vasile cel Mare. …………………………………………. Cap.. ……………………………………………..(Can. ………………………………….VI Ec. 6 Ancira.37 Cartagina).13. 33.4 Sf. 2 şi 5 Sf. pag.163). (Pravila lui M.. 25 Sfântul Ioan Pustnicul). de va fi mâncat carne 3 ani şi 66 de metanii. 73 Sf./ 29 .„Celor bolnavi şi în primejdie de moarte este îngăduit să li se dea Sfânta Împărtăşanie” chiar după ce au gustat mâncare” (Can.Împărtăşanie de Arhiereu nu se poate Împărtăşi până ce nu primeşte dezlegare... I Ec.Femeia şi bărbatul ce s-au împreunat în ziua când trebuie să se împărtăşească să nu i se dea împărtăşanie nici anaforă să ia şi nici să se atingă de icoane. (Con. . 30 . 48 Cartagina).Femeia care se află în necurăţie lunară.Dacă cineva care a mâncat va îndrăzni a se împărtăşi se opreşte 1 an. nu se poate împărtăşi până ce nu se curăţă de necurăţia sa.29 Sin. (Can.. Timotei al Alex) ……………………………………………/ 23 . 38 .19 Laodiceia).( Can.(Can. . (Pravila lui Sachelarie.Dacă cineva va lua certare de la preot şi porunca să nu se împărtăşească iar el se va împărtăşi 3 ani să fie depărtat de Biserică şi nici jertfă la Altar să nu i-o primească. (Pravila de la Govora p.Clericul oprit de la Sf. 7 Cartagina.9 Nechifor Mărturisitorul) precum şi în cazul că unii ca aceştia nu numai că nu au obţinut dezlegare de păcate. dacă va fi mâncat brânză sau ouă se opreşte 2 ani./ 32 ./ 37 .Grigore de Nissa. (Can.

căci ei se socotesc a fi ca păgânii. Celor care sunt vrednici de Dumnezeiască Împărtăşanie să le-o dai în dar.Dacă cineva fără voia lui spălându-se prin gură a înghiţit puţină apă să se împărtăşească dacă este absolută nevoie.323). Ioan N. căci canonul este a treia parte a pocăinţei. nu da pe Fiul lui Dumnezeu în mâinile nevrednicilor. Prof. pag.”Buc. poate face canon. preotul să nu-l dezlege până nu-şi face canonul.Un preot îl întreabă pe Sfântul Paisie Cel Mare: .Ioanichie Balan ”Pateric Românesc” Buc.323) 45 . şi pe cine împărtăşeşti nu uita porunca Domnu-lui „nu daţi sfintele câinilor şi nu aruncaţi mărgăritarele înaintea porcilor(Mat VII.„ Străduieşte-te o preotule. că de moarte vei greşi şi de Dar vei fi lipsit..(Can. La o întâmplare ca aceasta porunceşte dar să mai aştepte ceilalţi rămaşi până a doua zi sau să iei din chivot Sfinte Taine pentru bolnavi şi să le pui în Sfântul Potir şi să-i împărtăşeşti.Sfântul Paisie cel Mare spune: ”Eu în toate sfintele canoane am căutat cu râvnă să găsesc oarecare epitimii fără îndepărtarea de la împărtăşirea cu Sfintele Taine. precum şi tu însuţi ai primit-o. (Arhid. 1990. preotul să dezlege pe cel ce se pocăieşte cu căinţă…fără să-i dea canon cu oprire de la Sfintele Taine sau nu poate? Răspuns : Dacă boala lui trupească este spre moarte şi nu are vreme de canon.6) vezi să nu cazi de frica oamenilor. dar n-am putut găsi.Ioanichie Balan” Pateric Românesc. Pe amândoi Biserica îi aseamănă cu Iuda vânzătorul”.. atunci chiar de ar avea el păcate mari. Vasile cel Mare.(Sf. Însă este grozav de înfricoşată şi înspăimântătoare certarea pusă asupra preoţilor care îndrăznesc să împărtăşească pe cei opriţi de Sfintele canoane. Să nu o dai celor ce nu li se permite de dumnezeieştile canoane.103). (Pr. să fii lucrător fără de ruşine. Floca. drept îndreptând cuvântul adevărului…şi nu ţine seama de faţa oamenilor… Fii vrednic îndeplinitor al Sfintelor canoane… bagă de seamă înaintea cui stai. Dr.. 1990.Poate. Dacă. Dacă vei ţine seama de acestea te vei mântui atât pe tine cât şi pe cei ce ascultă de tine”.Dacă vor fi mulţi la împărtăşit nicidecum preote să nu mai torni vin şi apă în Sfântul Potir sau pâine. . preotul să-l dezlege a se împărtăşi cu Sfintele Taine. 1991 -pag. dar se căieşte pentru ele. Canoanele BOR. 44 . la anul 375).441) ……………………………………………/ 43 . iar de nu i se va întâmpla din pricina mâncării sau a băuturii ci de vreo oarecare boală atunci să se canonisească 40 de zile şi 500 metanii. (Pr. 41 .16 Sf. (Pravila de la Govora pag... Timotei ) 40 .. pag.39 .Preotul de va sluji Sfânta Liturghie şi după aceea va mânca şi va bea din pricina căreia va vomita să se pocăiască 6 luni şi 1000 metanii..

făcătorii de orice necinste.1902 pag.392 ). (Dumnezeieştile liturghii. să înghită cumva apa şi astfel să fie împiedicat de a sluji sau a se împărtăşi. 51 . sub Sfânta Masă să se îngroape. cămătarii. fermecătorii.381 ). (Dumnezeieştile Liturghii. sau când sunt opriţi de părintele lor duhovnicesc. la timpul împărtăşirii să nu primească cinstitul trup în palma stângă ci în palma dreaptă..1902. (Dumnezeieştile Liturghii.1902 pag.pag... Şi păcătoşii vederaţi.Tot cel ce va vrea să se împărtăşească bine va face dacă de cu seara îşi va spăla gura. nicidecum Dumnezeieştile Taine să nu se învrednicească. după sfinţirea Sfintelor Daruri vreo minune. (Dumnezeieştile Liturghii. 52 . de bobi. …………………………………………………. 53 .(Dumnezeieştile liturghii.Buc pag. 46 . va trece acea minune repede să continue a săvârşi slujba fără să mai ia altă prescură. vărsăturile să le strângă în câlţi de in (ştergar curat de in) şi într-un vas curat să se pună şi să se păzească până se vor usca bine.. desfrânaţii şi desfrânatele. hulitorii. (Dumnezeieştile liturghii. Buc. sau de părinţi pentru vreo pricină. Buc. jucătorii de cărţi. ori pe cărămidă.1902.380). Iar preotul să ia altă prescură să se facă cele ale Proscomidiei. ţiitoarele.Preotul slujind.Sfânta Împărtăşanie pentru cei bolnavi din anumite pricini nu numai în joia cea Mare ci şi în alte zile pot fi sfinţite şi uscate şi păstrate dacă s-au terminat. Acestea s-a arătat pentru necredinţa sau pentru alte pricini arătate. 364). şi neorânduială.Buc. Buc. Buc. negreşit să fie depărtaţi. sodomiţii.383).1902 pag.. sau pe piatră curată să se ardă.Buc. ca nu cumva făcând aceasta a doua zi.De i se va întâmpla preotului să verse îndată după împărtăşire cu Sfintele Taine. care au asupra lor blestem la Episcop. 396 ) 47 . sau în apă curgătoare să se arunce. prea-curvarii. pag. (Dumnezeieştile Liturghii. vorbitorii de ruşine./ 50 . sau în chip de prunc şi de nu se va schimba degrab vedenia aceasta. .1902 pag.. furii de cele sfinte.De se va arăta.Iar cei nevrednici de Sfintele Taine. cei ce au ţiitoare.388 ). Iar de.1902. toţi vrăjitorii ori de ce fel. De ase-menea şi pământul pe care a căzut să fie răzăluit şi să se ardă iar cenuşa. nicidecum preotul să nu se împărtăşească. adică pâinea în chip de carne sau vinul în chip de sânge. şi cei ce sunt vrednici de hulă şi ocară şi alţi asemenea acestora până când nu se vor pocăi cu adevărat şi nu ar face rod de pocăinţă. şi atunci în apă curgătoare să se arunce.

In Vechiul Testament a poruncit Dumnezeu preoţie pentru slujire. îl învaţă şi cum să fie făcute. aşa cum spune la Apocalipsă când se vor prezenta toate neamu-rile sau toate seminţiile pământului la Judecata Universală : „…iată mulţime multă pe care nimeni nu poate s-o numere din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi limbile stând înaintea Tronului şi înaintea Mielului. sunt poruncite de către Dumnezeu.După împărtăşirea bolnavului trebuie spusă rugăciunea de mulţumire sau rosteşte: ”Trupul Tău cel sfânt. apoi. nu e nevoie să dibuim noi în nesiguranţă căci se poate să fie un nepocăit nici pe patul morţii. poporul ales. Ilarion : Este o mare deosebire dintre preoţia Vechiului Testament şi preoţia Noului Testament. Despre Preoţie 5 Pr.391 ). poporul iudeu. pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor Amin.. dar la vreme de nevoie numai 3(trei) zile sau 1(una) zi să postească. Ioan : Ce ne puteţi spune despre preoţie în general. . Preoţia Vechiului Testament era numai pentru un singur popor.1902 pag. să-l ungă pe Aaron fratele său preot şi pe toţi fiii acestuia.166) .Iar de va vrea cineva din afară de cele 4 posturi de peste an a se împărtăşi cu Sfintele Daruri. să postească mai înainte 7(şapte) zile. dar mai ales despre preoţia Vechiului Testament şi superioritatea preoţiei Noului Testament?! Pr. (Dumnezeieştile Liturghii. desăvârşind pe om şi Chipul lui Dumnezeu în el.. pe când preoţia Noului Testament este pentru toate popoarele.Pe cei căzuţi în nesimţire şi a căror situaţie duhovnicească n-o cunoaşte nu putem să le dăm Sfânta Împărtăşanie. Şi să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie. 56. şi scump Sângele Tău spre iertarea păcatelor. (Dumnezeieştile Liturghii. Buc.1902 pag. În Vechiul Testament. Pe când în Noul Testament preoţia este instituită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru slujire şi lucrarea harului. Dumnezeu îi porunceşte lui Moise să facă veşminte preoţeşti.9) . ca şi în Noul Testament de fapt tot slujire înseamnă. Însă şi una şi cealaltă au acelaşi izvor. Buc.7. (Pravila lui Sachelarie pag.69). Însă în Vechiul Testament era slujirea legii pe care Dumnezeu o dă poporului evreu prin Moise pentru îndreptare şi aducerea jertfelor de sacrificii de animale curate pentru iertarea păcatelor şi mulţumire lui Dumnezeu. îmbrăcaţi în veşminte albe…(Apoc. 55 . Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru să-mi fie mie spre viaţa de veci. spre sănătate şi spre veselie şi la înfricoşata şi a Doua Ta Venire mă învredniceşte pe mine păcătosul să stau deadreapta SlaveiTale.54 .

20.Ap. Apostoli: Timotei şi Tit.22-23 ). preoţia şi diaconia. Apostoli prin „punerea mâinilor”. prigoniri. cărora veţi ierta păcatele vor fi iertate şi cărora le veţi ţine ţinute vor fi„ (Ioan.”(Apoc. Diaconul singur fără preot sau episcop nu poate săvârşi nici o taină sau altă slujbă. când Mântuitorul după Înviere a suflat asupra lor şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt. schingiuiri. Prin aceste cuvinte Mântuitorul îi investeşte cu putere sfinţitoare şi cu puterea de a învăţa şi de a conduce turma lui Hristos către Împărăţia Cerurilor. Episcopul poate săvârşi toate Sfintele Taine. a fost aşezată în cele trei trepte de slujire: episcopia. Pe cei doisprezece patriarhi ai Vechiului Testament se sprijină Biserica Vechiului Testament iar pe cei doisprezece Apostoli se sprijină Biserica Noului Testament. care aveau misiunea de a „aşeza preoţi prin cetăţi” (Tit. ¤ . ocara lumii şi moarte. Preotul este un trmis al episcopului având puterea harică şi lucrarea sfinţitoare numai sub ascultarea episcopului.7. Primii preoţi ai Noului Testament au fost: însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sunt cei ce au renunţat la bogăţiile lumii şi la plăcerile acestei vieţi îmbrăţişând sărăcia de bună voie iar unii au luat drumul pustietăţii nevoindu-se în post şi rugăciune. Parmena şi Nicolae prozelit din Antiohia. înfruntând intemperiile vremilor.28.6. au primit batjocoră. Primii diaconi. Timon. Sunt aceia ce au îndurat încercări grele în viaţa aceasta pământeană şi le-au biruit cu multă răbdare : boală grea şi lungă. Nicanor. pentru a sluji cuvântul lui Dumnezeu şi a sluji la agapele creştine: Ştefan.1. ca preot şi arhiereu „ Tu eşti preot după rânduiala luiMelchisedec” şi Sfinţii Apostoli care au primit pe Duhul Sfânt. 18). Chiar de la început când Mântuitorul a instituit preoţia slujitoare şi sfinţitoare. Prohor. iar diaco-nul este ajutorul la slujire sub ascultarea episcopului şi a preotului. poruncindu-le: ”Mergând învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh„ (Mat. pentru păstrarea ei. Prin cuvintele: ”…Aceştia vin din strâmtorarea cea mare…” se referă la cei ce în viaţa aceasta pământeană au suferit mult pentru credinţă.14). Domnul mi-a luat. căsnicie grea şi cu multă suferinţă. Sunt cei ce pentru credinţă au îndurat lipsuri materiale. fie numele Domnului binecuvântat”.„…Aceştia vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în sângele Mielului.5). au fost aleşi şi hirotoniţi de Sf. toate ducându-le ca pe o Cruce şi dând slavă lui Dumnezeu precum Iov : „Domnul mi-a dat. pe: „şapte bărbaţi cu nume bun plini de Duh Sfânt şi înţelepciune” (Fp. aşa cum sunt martirii care şi-au dat viaţa mărturisind credinţa în Iisus Hristos. Primii episcopi sau arhierei au fost dintre ucenicii Sf. Filip.3-5). nedreptăţi. chinuri de tot felul. Episcopul are puterea deplinătăţii. setea şi foamea.

Deci. Harul nu poate fi luat de la un episcop sau preot niciodată. Apostoli. Tot la fel fac şi cei din „Oastea Domnu-lui”. Ioan:Părinte. 20). spune aşa: „ Nu se cuvine laicului să ţie cuvântare.. Mântuitorul a trimis numai pe Sfinţii Apostoli la propovăduire. dar pentru unele abateri canonice şi doctrinare harul poate fi oprit de a fi lucrător în acel preot sau episcop şi atunci el nu mai poate împărtăşi şi altcuiva harul care ar fi trebuit să lucreze în el.” nu şi pe mireni. în adunări. ……………………………………………. s-au aşezat mirenii în locul preotului. Dacă au fost hirotoniţi de un episcop caterisit sau oprit de la săvârşirea celor sfinte. De asemenea nu pot înţelege că harul lui Dumnezeu nu mai lucrează în acela care a căzut sub neascultarea aceluia care i-a împărtăşit harul prin hirotonie. Biblia nu poate fi tâlcuită sau explicată decât numai de preoţii Bisericii. sub neascultare şi răzvrătire. Stiliştii de la noi nu au continuitatea harului de la Sf. Acest lucru nu-l pot înţelege stiliştii de la noi. cumătrii şi nunţi. fiind luminaţi de acesta în cunoaşterea tainelor lui Dumnezeu. însuşinduşi prin aceasta dregătorie de învăţător…de ce te faci pe tine păstor oaie fiind. i s-a oprit şi lucrarea harului. 1. Sfântul Apostol Petru zice: „…nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia”(II Petru. Unii se mai fac pe ei însăşi preoţi şi învăţători spre a lor osândă. de ce te faci cap . oaia în locul păstorului. zicându-le: „mergând învăţaţi toate neamu-rile. pe când pe mirean îl poate încur-ca cu nepriceperea şi neascultarea faţă de păstor. Din mândria ce-i stăpâneşte că ei ar fi mai evlavioşi şi mai râv-nitori în păstrarea credinţei fac ca şi sectarii. Ilarion: De la Sfinţii Apostoli curge harul preoţiei din episcop în episcop la preot şi diacon prin punerea mâinilor până în ziua de astăzi./ Citirea de rugăciuni şi puterea preoţească . Deci. picior fiind. a Sfântului Sinod care este canonic purtător de har şi continuator al administrării lui. pentru că se fac ei între ei preoţi. se urcă mireanul la amvon şi începe să înveţe de acolo cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate face preot singur şi nu poate fi nici învăţător al Cuvântului lui Dumnezeu. de ce îndrăzneşti să conduci oaste. sau să înveţe în public. care au primit această misiune.Oastea Domnului şi preoţia la stilişti Pr. Pe preoţi îi ajută şi harul preoţiei lucrător şi sfinţitor la propovăduirea cuvântului şi a învăţăturilor de credinţă. ce părere aveţi despre validitatea hirotoniei preoţilor la stiliştii de la noi şi despre mirenii care predică în locul preotului aşa cum se întâmplă la adunările Oastea Domnului ? Pr. fiind pus între soldaţi? Şi de se va dovedi a călca cineva acest canon să se afurisească 40 de zile”. harul şi darul preoţiei devine nelucrător. Canonul 64 al Sinodului VI Ec. S-au rupt de ascultarea Bisericii.

Atunci când preotul nu este aşa. întărit cu post pentru a face faţă atacurile pe care le primeşte de la diavoli. îi apără şi-i conduce curajos. altfel nu este de folos comunităţii. pentru că atunci preotul este pregătit şi împărtăşit nu se pot vrăjmaşii apropia de el şi nici de familia lui. ai fost trimis în mijlocul lor şi investit cu puterea Duhului Sfânt pentru a le veni în ajutor şi a-i scăpa de chinuirea pe care o au. Vasile Cel Mare ? Unii le citesc. Cea mai mare greşeală pentru un preot este. Din cauza aceasta mai apare şi invidia. fug de frica lupului şi atunci „lupul răpeşte şi risipeşte oile” . preoţii pe care-i caută credincioşii sunt pizmuiţi de ceilalţi. Unii credincioşi din parohia ta pătimesc foarte greu şi cumplit de la diavol şi de la oamenii vrăjmaşi cum sunt vrăjitorii. aşa se întâmplăşi cu turma preotului fricos. atunci credincioşii se întăresc şi-l urmează pe preot. Preoţii au aceiaşi putere. Cel mai bun moment pentru citirea molitfelor este duminică la amiază după terminarea Sf. Dacă de frică nu foloseşti harul preoţiei şi predai armele cu care trebuie să lupţi atunci treci în rândul mirenilor şi lasă locul aceluia care poate lupta şi apăra turma încredinţată. Ilarion : Molitfele şi orice fel de rugăciune preotul le poate citi indiferent dacă este călugăr sau preot de mir. este bine ca preoţii de mir să citească Molitfele Sf. Pr. chinuind copii şi soţia. Nu trebuie să se teamă. Odată ce ai puterea harică. Prin preot fiecare credincios trebuie să găsească rezolvarea problemelor spirituale. Ioan : Părinte. să se arate în faţa diavolului fricos şi fără putere.Litur-ghii. Exact cum s-ar duce un lup la stână şi în loc să fie alungat de cioban şi câinii care păzesc stâna. puterea preoţiei. Din această cauză unii spun că e bine ca numai preoţii călugări să citească exorcismele ca cei ce nu au familie. Diavolii luptă pe omul pe care l-a cuprins şi se luptă cu preotul care vrea să-l scoată şi-i porunceşte să plece. poţi citi şi trebuie să citeşti orice rugăciune pentru credincioşii în mijlocul cărora ai fost pus. Am auzit pe unii preoţi în loc să meargă . descântătorii şi fermecătorii. Apostoli. De ce să se teamă preotul când glasul lui este ca un tunet şi fulger pentru orice duh necurat ?! Chiar de la începutul preoţiei este bine ca preotul să se arate curajos. Se simt în siguranţă alături de preotul lor. întărit de Duhul Sfânt şi vrednic urmaş a Mântuitorului şi a Sf. Preotul trebuie să fie pregătit. credincioşii aleargă la alţi preoţi pe care-i vede mai întăriţi în credinţă şi mai curajoşiîn lupta cu vrăjmaşii. Preotul poate să-şi păzească familia de atacurile vrăjmaşe punând la rugăciune pe toţi cei din casa sa. alţii refuză să le citească şi alţii argumentează că numai preoţii călugări au voie să citească. Când preotul învaţă pe credincioşi. Frica preoţilor de a citi moliftele sau exorcismele sau alte rugăciuni asemănătoare vine de la puţina pregătire duhovnicească şi lipsa de întărire şi încredere în puterea pe care o au în lupta pe care trebuie s-o dea cu vrăjmaşii diavoli. De multe ori diavolii se răzbună pe cei din casa preotului.Pr. In loc să se teamă diavolul de puterea preoţiei pe care o poartă preotul se teme preotul de puterea pe care o are diavolul. curat sufleteşte şi trupeşte.

Văzând că nu are pe cine lămuri m-au lăsat în pace. la Otopeni. Am crezut că sunt supăraţi pentru că le dam puţin. Ioan : Este obligatoriu ca preotul să poarte peste tot haina preoţească sau numai la slujbe? Pr. ca şi cum ai zgândări un cuib de şoareci şi-ţi fug apoi prin toată casa”. pentru că atunci ai fost biruit iar preot eşti numai cu numele. ţară comunistă. Pe astfel de sfătuitori diavolii îi numesc „ prieteni” şi în acelaşi timp le biciuiesc faţa. nu trebuie să le daţi nimic. Eram curios să văd cum arată Moscova. De exemplu pe timpul lui Ceauşescu am fost într-o excursie organizată la Moscova. trebuia să le faceţi câte o cruce de binecuvântare peste palmă şi să nu vă cheltuiţi banii”. Dacă ai început să citeşti molitfele nu ai voie să le întrerupi. De când am început să-i binecuvintez plecau bucuroşi şi-mi mulţumeau spunând: „spasiba batucika”. . Nu-ţi mai spun ce am păţit când neam dat jos şi am mers pe jos până la hotel ! Până ce mi-am dat eu seama am dat toate rublele pe care le aveam. am fost chemat într-un birou şi sfătuit să mă dezbrac de reverendă „pentru că nu ar fi fost frumos şi nici recomandat să merg aşa cu hainele călugăreşti pe mine. Nu putea să-mi spună când a văzut că dau banii?! Aşa am făcut. Am fost bine primit şi la hotel. ce fel de oameni trăiesc pe acolo şi cum de a fost cu putinţă o cădere aşa de mare din credinţă ! La aeroport. Astfel la fiecare le puneam în palmă câte-o bancnotă de o rublă sau două însă îi vedeam că plecau nemulţumiţi. pentru că aici e obiceiul celor din popor ca atunci când văd un preot pe stradă să-i ceară binecuvântare. Le-am spus că nu poate fi vorba să dau haina preoţească jos. Pentru mine a fost un vot. M-a scos din încurcă-tură. indiferent unde mă voi duce şi ce treabă am de făcut. eu nu mă ascund că sunt preot şi este foarte bine să vadă şi ruşii că în România există preoţi şi chiar îmbrăcaţi şi că nu e o ţară atee. că nu voi dezbrăca haina preoţească niciodată. După ce am terminat rublele şi nu mai aveam ce le dau. tot personalul cerea binecuvântare. să renunţi din frică sau constrâns de lupta grea cu vrăjmaşii. Cum mă vedeau cei de pe stradă veneau la mine întindeau în faţă ambele mâini cu palma dreaptă peste cea stângă şi se aplecau. pentru că toţi o să se uite ca la lup şi n-o să mi se permită să intru aşa în hotelul în care vom fi cazaţi din Moscova”. Eu nu ştiam ce să fac. am crezut că m-au văzut preot şi veneau să ceară bani de la mine.să facă unele rugăciuni spunând credincioşilor : „ să nu stârneşti pe diavolii care stau cuminţi în latura casei tale. zic către o doamnă care era în grup: „ce să mă mai fac că am terminat banii!” ea îmi zice: „Părinte. ¤ Haina îl mântuie pe preot Pr. zicându-mi „Bojîi”. Ilarion : Eu de când sunt preot nu am dezbrăcat haina preoţească decât atunci când m-am dus la culcare.

După terminarea dezlegărilor a asistat la întrebările pe care mi le puneau credincioşii la necazurile pe care mi le împărtăşeau şi la .Vasile Cel Mare şi a Sf.sunteţi acuzat că dumneavoastră citiţi rugăciuni care nu sunt scrise în cărţile dvs. ia cartea asta.Uite ce dragă. trebuie să suporţi căldura. A luat Molitfelnicul l-a răsfoit. sub duşumelele casei din Boroaia. Fiind îmbrăcat cu ea tot timpul. Acum ai înţeles că.a. podul şurii a socrilor mei. standoala casei părinteşti din Valea Glodului.m. În rest vezi ce spun canoanele despre uniforma preoţească. cum stai şi cum vorbeşti. numai prin simpla purtare în lume. Am zis că dacă eu nu am să mă pot mântui. Am zis: măcar plata aceasta s-o am de la Dumnezeu că am purtat haina preoţească cu toată greutatea ei. Prima notă de seriozitate pe care o capeţi de la credincioşi este aceasta. Pr. înăbuşeala şi zăduful zilelor fierbinţi de vară când toată lumea simte să se îmbrace cât mai subţire. trebuie să suporţi insultele şi privirile dispreţuitoare a necredincioşilor. este obligatoriu ca preotul să poarte haina preoţească şi să n-o dezbrace. Deci haina îl mântuie pe preot. ca să te convingi. Sinod pe care o au toţi preoţii. bisericeşti ci sunt nişte compoziţii ale dvs ca să atrageţi lumea!” .d. Omul te analizează dacă îţi place să porţi haina preoţească. l-am îndemnat să se uite la Molitfele Sf. Fiind îmbrăcat cu ea tot timpul. Ilarion: A venit la mine un securist şi mi-a zis : -„Părinte. trag nădejde că haina mă va mântui şi întradevăr haina preotului îl mântuieşte. Prima dată respectul preotului vine de la forma exterioară.. în stocul de strujeni şi în podul cu fân în Oniceni la socrii s.Nu am lăsat haina preoţească nici atunci când am fost prigonit şi am trăit în exil 15 ani prin podul casei părinţilor mei. dacă ţi-e dragă barba şi dacă nu umbli pe stradă ca un „fleşcău” cu capul descoperit. trebuie mereu să te verifici: unde eşti.m. Ioan:Ce ne puteţi spune despre preoţii care fac inovaţii în cult şi admit unele obiceiuri pentru a-şi face popularitate şi a fi adulaţi de oameni ? Pr. unde intri. se numeşte „Molitfelnic” şi urmăreşte dumneata cuvânt-cu-cuvânt din ea să vezi dacă tot ce citesc la lume scrie acolo. A stat tot timpul rugăciunilor în picioare lângă perete şi mi-a urmă-rit tot cuvântul pe care-l rosteam. Ioan Gură de Aur pe care urma să le citesc fiind că se apropia de ora 12. s. de asemenea să poarte barbă şi pălărie.d. ¤ Preotul şi inovaţiile în cult.a. s-a uitat insistent pe prima pagină. Fiind îmbrăcat cu ea tot timpul.00. Iar cartea asta este tipărită de Biserică cu apro-barea Sf.

Cine nu are. îmi zice: . însă eu am fost trimis aici la dumneavoastră de nişte preoţi. preotul nu are voie să suprime ceva. iar credincioşii sunt sub asculta-rea preotului. se îngrijesc să nu greşesc. Rânduielile corect făcute şi numai ce scrie în carte îl vor păzi pe preot să nu cadă şi-l vor scoate din osândă. Cam pe la ora 4 după masă. Preotul uită adesea că el este sub ascultare. Aceste rânduieli noi se numesc „inovaţii în cult”.Părinte. Toată după amiaza nu s-a dezlipit de locul unde se aşezase. a canoanelor şi a Sinoadelor Ecumenice. Preotul este sub ascultarea chiriarhului locu-lui. Preotul nu trebuie să piardă ascultarea pentru că prin ascultarea sa se supun ascultării faţă de el şi credincioşii. acei preoţi îşi agonisesc osândă. aveţi duşmani mulţi! . . a Sfinţilor Părinţi. nu am făcut rânduieli sau slujbe decât ceea ce scrie la carte. Am venit să verific şi trebuia să luăm măsuri împotriva dvs pentru înşelătorie. pentru că cele lăsate de noi sunt de la Duhul Sfânt”.Aşa este părinte. dacă a sărit peste tropare. mai mare decât evlavia. se uită Dumnezeu pentru că cea mai mare este ascultarea. La judecata Înfricoşată preotului i se va cere ca ascultare dacă a respectat şi a făcut tot ce scrie în cărţile rituale de slujbă. chiar şi dumneata ai duşmani şi oameni care te invidiază şi te urmăresc. . Evanghelie sau ectenii. Siond al Bisericii Ortodoxe Române. Aflându-se singur în faţa şi în fruntea poporului vrăjmaşul îi ia duhul ascultării şi-i dă duhul de stăpânire. canoane. Greşesc cei ce zic în inima lor că Dumnezeu nu se uită la fiecare cuvânt din carte ci se mai uită şi la evlavia preotului şi la situaţia conjuncturală de a încălzi poporul şi a-l face mai credincios. Acum m-am convins că există multă răutate şi invidie şi la preoţi nu numai la oamenii de rând. Se înşeală aceştia. să sară peste ceva şi nici să adauge ceva cu scopul de a impresiona lumea şi a-şi câşti-ga prin aceasta faima de „deosebit rugător sau slujitor”. Preoţii care strică rânduiala liturgică şi canonică şi introduc rânduieli noi. nimic mai mult şi nimic mai puţin . Va fi judecat dacă nu a făcut întreagă vreo rugăciune sau vre-o slujbă. V-au acuzat că înşelaţi lumea. Va fi judecat dacă a adăugat ceva pe lângă cele scrise şi poruncite să le săvârşească făcându-se mai iscusit decât Sfinţii Părinţi care le-au întocmit.Nu din răutate fac ei aceasta. Deci.sfaturile pe care le dădeam. ţi se pare matale. Dacă sunt stăpâniţi de duhul ascultării preotul şi credincioşii lui mersul lor este pe cale mântuirii. din prea multa lor grijă pe care mi-o poartă unii. Vreau să-ţi spun că nu am citit rugăciuni. De aceea Sfinţii Părinţi ne avertizează spunând: „Vezi preote să nu te afli mai iscusit sau mai înţelept decât noi mai micşorând sau mai adăugând ceva din cele ce am lăsat noi. a Sf. Unele aduc atingere . le-au scris şi ne-au poruncit să le respectăm. pentru că tot ceea ce s-a scris la îndemnul Duhului Sfânt şi pentru Slava lui Dumnezeu s-au scris.

grea bunelor rânduieli bisericeşti şi altele mai puţin. Însă şi unele şi altele vor fi mari şi grele la judecata preotului. Cele mai grele sunt cele pentru slava preotului – slava cea deşartă. Aceştia lasă Slava lui Dumnezeu şi o înlocuiesc cu slava lor. Această formă este foarte înşelătoare pentru că poartă faţa bunei credinţe şi a evlaviei cu care atrage lumea. Una dintre cele mai periculoase practici este ca preotul să ghicească în cărţile sfinte chiar în Sf. Biserică sau în uşa Altarului, cunosc câteva cazuri chiar pe la noi prin Moldova, dar… mai bine să nu dau nume, că Dumnezeu este cel ce-i va judeca. Aceştia sunt mai de poticneală pentru oameni decât ghicitorii din lume pentru că o fac sub autoritatea Bisericii şi a preoţiei. Credincioşii care se duc la preoţi pentru a le deschide cărţile se justifică deja în faţa lui Dumnezeu şi se vor justifica şi la judecată sufletului că: „nu am fost la ghicitoare ci la preot, la slujitorul Tău Doamne!”. Credincioşii sunt înşelaţi pentru că preotul care ghiceşte nu mai este slujitorul lui Dumnezeu ci face slujire altcuiva. E foarte grav. Aceşti preoţi nu numai că ghicesc prin deschiderea cărţilor dar şi slujesc la Sf. Altar. Am auzit că unor preoţi de pe lângă Bucureşti li se caută fel de fel de motive şi greşeli neînsemnate de ordin administrativ şi financiar căzând victime a unor conflicte de interese şi nu au voie să mai fie preoţi, fiind scoşi din preoţie sau mutaţi disciplinar, pe când cei cu păcate grele şi grave din punct de vedere canonic şi dogmatic sunt trecuţi cu vederea. E foarte grav că, preoţii oculţi sunt lăsaţi să mai slujească şi la Sf. Altar. Amestecă răul cu binele. Amestecă slujirea lui Dumnezeu cu slujirea diavolului. Ce spune Mântuitorul: „Nu slujiţi la doi domni, lui Dumnezeu şi lui mamo-na. Pentru că pe unul îl veţi urî şi pe celălalt îl veţi iubi” (Mat.6,24). La fel, şi credincioşii care aleargă la deschisul cărţilor la preoţi este mai mare păcatul că se duc la preoţi decât la ghicitorii din lume pentru că pe lângă păcatul alergării la ghicitori li se socotesc sfidarea pe care o aduc lui Dumnezeu folosindu-se de preoţi. Aceştia zic: „ai poruncit Doamne ca omul să nu alerge la ghicitori, fermecători, vrăjitori şi descântători care sunt dintre oamenii de rând, eu voi alerga la preoţi care sunt slujitorii Tăi şi-mi vor ghici”. Vai de preoţii aceştia şi de credincioşii care merg la ei! Este foarte grav şi înşelător pentru că cei ce au fost la preoţi de au ghicit nu se mai căiesc pentru acest păcat liniştind conştiinţa că nu au fost la ghicitori ci la preoţi. Alţii scurtează utrenia şi Sf. Liturghie. Suprimă bucăţi pe care le consideră că nu au prea multă însemnătate, făcându-se mai iscusiţi decât Sf. Ioan Gură de Aur sau decât Sf. Vasile Cel Mare şi Sfântul Sinod. Unii se iau după catolici şi după obiceiul din Ardeal sau după a lor socoteală şi săvârşesc Sf. Liturghie după amiază sau seara crezând că dacă Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite este unită cu vecernia se poate oficia şi seara, punând pe primul loc vecernia ca rugăciunea de seară şi în umbră însemnătatea Sf. Liturghiei. Unii rostesc în auzul credincioşilor rugăciunile de taină din cadrul Sf. Liturghii, suprimând caracterul de taină. Aceştia motivează după socoteala lor că, au un impact puternic asupra credincioşilor, rugăciunile de taină şi că i-ar întări în credinţă. În schimb şi sub aceasta se ascunde în realitate dorinţa preotu-lui de a face impresie credincioşilor cu impact asupra propriei persoane ca slujitor, chiar dacă nu recunoaşte acest lucru. Păcat!.

Unii săvârşesc Taina Sf. Maslu de unul singur ceea ce este anticanonic, antiliturgic şi antiscripturistic. Aceşti preoţi motivează că au puterea slujitoare a preoţiei de a săvârşi Sfintele Taine. Pravila spune că, dacă pe o rază de 60 de km nu se mai găseşte şi un al doilea preot cu încuviinţarea episcopului la caz de necesitate poate săvârşi şi un singur preot altfel nu, preotul cade sub neascultare. Aici, se limitează puterea preotului, canonic şi scripturistic. Într-un singur caz se limitează şi puterea episcopului când este vorba de hirotonia unui episcop, la care trebuie să participe cel puţin doi episcopi. Alţii, săvârşesc Taina Sf. Maslu după masă sau seara, pentru a avea frecvenţă care să-i aducă satisfacţii gândind pentru sine şi nu pentru folosul sufletesc al credincioşilor pe motiv că dimineaţa credincioşii sunt la serviciu şi trebuie să ne încadrăm la condiţiile de astăzi. Aceştia silesc pe Dumnezeu de a se da după lume, nu lumea după Dumnezeu şi a respecta Voinţa Lui. Aceştia desconsideră şi Sf.Tradiţie ca valoare şi izvor al Revelaţiei Divine. Unii se joacă cu Sfinţenia lui Dumnezeu şi cu sfinţenia primită la hirotonie. Aceştia desconsideră rânduiala pusă de Sfinţii Părinţi şi de Sinoadele Ecumenice răsturnând buna rânduială şi înlocuind-o cu rânduielile lor cu care obişnuiesc pe credincioşi. Preotul nu are voie să facă rânduieli, el are obligaţia să le respecte pe cele care sunt şi să le slujească cu frică şi cu cutremur aducând prin ele folos sufletesc credincioşilor. Săvârşind după amiază sau seara Taina Sf. Maslu se aduce pagubă credincioşilor pentru că pe unii îi silim să participe fiind obosiţi de grija zilei şi osteneala muncii. Preotul nu ştie că şi Sfintele Taine ca şi Sf.Liturghie se săvârşesc dimineaţa pe nemâncate? Ce spune cartea, dacă preotul este obosit nu are voie să săvârşească Sf.Liturghie? Pentru Sfintele Taine nu-i valabil?. După masa sau seara sunt obosiţi deopotrivă şi preotul şi credincioşii, iar dacă din cauza oboselii scapă şi pierde rugăciunile mai este de folos Taina Sf.Maslu? Mai are putere să lucreze fiind fragmentată? Este nepotrivit nu numai din cauza oboselii ci şi din cauză că vin credincioşii mâncaţi şi nepostiţi. Dimineaţa, oricine se poate abţine de la mâncare. Omul nemâncat se roagă mai cu putere faţă de când este mâncat. Dimineaţa toată lumea s-a odihnit în cursul nopţii şi toţi sunt cu dispoziţie de a fi atenţi la orice cuvânt al rugăciunilor. Dimineaţa are putere însutită Taina Sf.Maslu decât după masă sau seara. Preotul este dator să aibă în vedere ca rugăciunile să aibă putere şi să fie de folos credincioşilor şi să-i înveţe cu buna rânduială aşa cum este ea în cărţile de slujbă, altfel nu-i de nici un folos. La Taina Sf. Maslu unii preoţi se folosesc de cum s-a deschis Sf. Evanghelie de către cel bolnav, pe baza textului evanghelic căutând să interpreteze starea şi viitorul bolnavului făcându-se asemenea cu ghicitorii şi atunci ne întrebăm a cui slujitor s-a făcut?. Câte practici şi inovaţii n-or mai fi! Dumnezeu este cel ce le va judeca pe toate!. Tu să nu faci nimic în plus sau în minus din slujbele şi rânduielile Bisericeşti, să urmăreşti buchia cărţii, pentru ca nu cumva să nu aduci folos mântuirii credincioşilor, să calci alături şi să cazi. ¤ Respectul preotului şi părinţii săi.

Pr. Ioan: Vă rugăm Prea Cuvioase Părinte, să ne vorbiţi despre limite, respect şi relaţia dintre părinţi şi copiii lor care au devenit preoţi. Am colegi care se află în penibile situaţii faţă de credincioşii pe care-i păstoresc, pentru că soţia şi părinţii se amestecă în misiunea lor, unii au trebuit să părăsească parohia şi să plece departe. Pr.Ilarion: Este foarte important să ştie deopotrivă copii care au devenit preoţi cât şi părinţii lor, cum să se poarte unii faţă de alţii pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu şi a nu strica misiunea preoţească. Atitudinea părinţilor sau a familiei faţă de copiii care au devenit preoţi lucrurile stau altfel decât dacă ar fi rămas laici. De pildă, până la hirotonia fiului, fiul este cel ce sărută mâna părinţilor iar de sub ascultarea lor nu iese, după hirotonia în preot a fiului, adică din clipa în care fiul poartă harul preoţiei care l-a sfinţit, devenind părinte sufletesc pentru toată lumea, părinţii sunt cei ce sărută mâna fiului. Din clipa hirotoniei în preot a fiului, fiul devine părinte sufletesc chiar şi pentru părinţi, însă nu-i exclude pe părinţi ca părinţi trupeşti a preotului. Respectul faţă de Harul lui Dumnezeu din preot este mai mare decât respectul faţă de părinţii trupeşti, de aceea Mântuitorul în predica Sa spune: „Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”(Mat.10,37). Aici Mântuitorul pune pe primul loc iubirea sau respectul faţă de tot ceea este sfânt şi dumnezeiesc printre care şi preoţia şi pe locul doi iubirea şi respectul faţă de părinţi. Întotdeauna locul unu şi doi trebuie respectate într-o ierarhie şi nu excluse sau ignorate. Mântuitorul nu exclude porunca a 5 din cele zece porunci, ci vedem că o întăreşte atunci când tânărul bogat vine la Mântuitorul întrebând ce să facă ca să moştenească Împărăţia Cerurilor, spunându-i: ”Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta…”(Mat.19,19). Cu alte cuvinte, este vorba de o altfel de relaţie între părinţi şi fiii-preoţi şi altfel de cinstire care nu trebuie să treacă înaintea cinstirii faţă de Dumnezeu şi implicit a Harului lui Dumnezeu pe care-l poartă preotul-fiu. De fapt preoţia este o Sf. Taină pe care a instituit-o Mântuitorul care schimbă ordinea naturală sau firească a lucrurilor în lume cu ordinea primordială a celor spirituale sau sufleteşti. Acest lucru îl vedem şi la Taina Căsătoriei. S-ar părea că şi aici Sf. Apostol Pavel vorbeşte despre desfiinţarea poruncii a 5-a când zice: „Va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5, 31-32). Observăm că, Sf. Ap.Pavel subliniază că, această ordine dumnezeiască primează celei omeneşti şi se instaurează prin caracterul de taină, însă nu exclude sau desfiinţează porunca a 5-a, a cinstirii părinţilor, arătând că este vorba de o altfel de cinstire şi o altfel de relaţie între părinţi şi fii decât aceea până la căsătoria lor. Părinţii trebuie să înţeleagă această „Vrere” a lui Dumnezeu şi să-l lase pe El pe locul unu. Trebuie să înţeleagă şi să se obişnuiască, cu toate că la început le va veni greu fiind

aducând alunecare şi sminteală în lume. Nu au voie părinţii să se ames-tece cu nimic în misiunea preoţească a fiului. blânde şi smerite. ¤ Preotul şi predica scurtă Pr.a început să alunece şi să cadă din misiunea şi demnitatea preoţească. dar şi aici cu mustrare de conştiinţă că slăbiciunea fiului i se trage din slaba educaţie pe care a primit-o-. desconsiderare şi clevetire asupra preotului-fiu. Aceste femei trebuie să se lupte cu păcatul şi obişnuinţa de a fi mândre. Smerenia mamei şi a soţiei va fi frumuseţea misiunii preotului. Vă întrebăm deoarece multă lume este de părere de a nu plictisi. Aceste femei să nu uite că Sf. trebuie să le fie Maica Domnului. a fi cât mai scurt şi concis în predică. aproape în fiecare familie. Doar un singur motiv îl îngăduie Dumnezeu şi anume pe cel al „adulterului”. Pe aceşti părinţi îi va judeca Maica Domnului. că ordinea priorităţilor se schimbă odată cu căsătoria sau hirotonia unui copil. la despărţirea a „ceea ce a unit Dumnezeu”. iar preoţia fiului sau a soţului nu trebuie să-i aducă mândria ci dimpotrivă o smerenie adâncă şi o frumuseţe spirituală care să i se citească pe chip. La fel de multe cazuri cunosc când părinţii se amestecă în misiunea preoţească a copiilor. din orgoliu sau vanitate. unde părinţii se amestecă în viaţa copiilor şi-i influenţează încât copiii ajung să se despartă. vor s-o conducă şi să facă ordine. ameninţând cu puterea preoţiei fiului. să-i aducă aminte de îndatoririle şi educaţia pe care i-a dat-o. Cum vor răspunde părinţii aceia care au contribuit cu bună ştiinţă. de la care abdică şi să-l sfătuiască să se întoarcă pe calea către Hristos – aici pot să intervină. Fecioara Maria a fost şi este Mama lui Dumnezeu şi cu toate acestea are chipul smereniei celei mai adânci. Dumnezeu a exclus orice motiv pe care s-ar considera îndreptăţiţi părinţii să se amestece şi să despartă pe fii. adică 10 sau 20 minute. pentru că ea a fost supusă şi ascultătoare Fiului ei. Modelul mamelor de preot şi a soţiilor. Am auzit de mame de preoţi care fac ordine în Biserica fiului. Această recomandare ni s-a făcut şi în cadrul cursurilor la catedra de Omiletică şi chiar de ierarhi în câteva şedinţe.Ioan: Sunteţi de părere ca preotul să predice scurt. Atât în cazul căsătoriei cât şi a hirotoniei în preot a fiilor. Nu vom găsi în toată Scriptura vreun cuvânt al Maicii Domnului în care ea să se amestece şi să nu-L respecte pe Mântuitorul. părinţii greşesc de moarte (adică pierd mântuirea) dacă se amestecă în misiunea şi viaţa copiilor că. Sunt cazuri nenumărate. Vă rugăm să ne spuneţi dacă predica trebuie . dedându-se la patimi cum ar fi: băutura.obişnuiţi într-un fel timp de 20 de ani şi mai mult. curvia. Îi va lepăda Dumnezeu de la Faţa Sa pe acei părinţi netrebnici care au despărţit pe copiii lor. cearta şi altele. Astfel părinţiii au devenit vrăjmaşii spirituali ai copiilor lor şi vrăjmaşii lui Dumnezeu. arogând-şi dreptul că este mama părin-telui. În rest „dreptatea” pe care şi-o dau părinţii de a interveni în viaţa copiilor este înaintea lui Dumnezeu ca o „cârpă lepădată”. pe când porunca spune clar: ” să nu despartă nimeni ceea ce a unit Dumnezeu”. Atunci când vor vedea că fiul lor -preotul.

Au biserici Catedrale.goale!. În predică găsesc cârma şi direcţia pe unde trebuie să meargă ca să-L găsească pe Dumnezeu.. pacea launtrică. Slujba în Biserica Ortodoxă are timp îndeajuns şi forma potrivită pentru a-l transpune pe credincios în trăire. De ce? Pentru că în osteneala rugăciunii şi a postului găsesc uşurarea conştiinţei. s-a redus la o oră şi s-a scurtat predica. dacă nu le găseşte în Biserică atunci le caută în altă parte. Ilarion: ă ne uităm ce s-a întâmplat în Occident pentru că s-a scurtat slujba. cu toate că slujba este lungă şi trebuie să stea o jumătate de zi nemâncaţi şi în picioare. Liturghii pentru predică?. În Biserică prin participarea la slujbă şi ascultarea cuvântului lui Dumnezeu (predica) este trăirea cu Dumnezeu. Bisericile sunt pline şi credincioşii vin cu multă evlavie şi râvnă. Credinciosu . La noi. Dacă iei credinciosului rugă-ciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu (predica) pentru el nu mai are însemnătate Biserica..condiţionată de timp şi care ar fi cel mai bun moment din cadrul Sf. Credincioşii vin la Biserică pentru rugăciune. A trăi cu Dumnezeu este libertatea şi fericirea deplină. ceea ce-i mulţumeşte mai mult decât dacă ar fi fost mai scurtă şi formală slujba şi predica. Pr. nu trebuie să facem aceeaşi greşeală ca şi ei. hrana şi căldura spirituală. de mari dimensiuni dar. pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu Cel ce se Jertfeşte pentru iertarea păcatelor şi pentru a se hrăni din Cuvântul lui Dumnezeu. Au rămas Bisericile goale. Noi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful