You are on page 1of 45

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

No. 15
Andrea Petrea Jensen

Andrea Petrea Jensen, ca. 1942

Forældre : nr. 30 Niels Jensen og nr. 31 Johanne Nielsen.

Børn : Johanne Kathrine Nielsen (7).

Navn : Andrea Petrea Jensen


Født : 17. juni 1902 i Skelund Kær og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Døbt : 31. august 1902 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Faddere : Barnets Moder, Vaskekone Andrea Pedersen, Husmand Niels Peter Nielsen, Niels Jørgen Nielsen
og Ungkarl Anders Johan Nielsen – alle af Skelund.
Gift : 3. maj 1923 i Veddum hos Sognefogeden med Niels Marinus Nielsen (14).
Stilling : Tjenestepige, husbestyrerinde og husmor.
Død : 26. december 1983 på plejehjemmet Skovgården, Hadsund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Begravet fra Skelund Kirke den 30. december 1983.
Dødsårsag : Alderdom, blev 81 år.

Andrea Petrea Jensen blev født den 17. juni 1902 i Skelund Kær og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt, men der er
ingen dokumenterede oplysninger om, hvor i Skelund hendes forældre husmand, daglejer og skovarbejder Niels Jensen
(30), og husmoder Johanne Nielsen (31) boede på det tidspunkt.

Der er dog ved den personlige overlevering fra Niels Marinus Nielsen (14) nævnt, at Andrea Petrea Jensen blev født på
Gl. Tulsted Gård ved Asp, Skørping, men den ligger i Thorup Sogn, Hellum Herred.

Jf. registreringen i kirkebogen, kan dette imidlertid ikke passe, men måske har hendes far eller mor, måske begge to,
arbejdet på herregården Gl. Tulsted Gård, og måske er fødslen rent faktisk foregået der, men da forældrene var boende
i Skelund, er fødslen blevet registreret der, hvem ved, med det er ikke særligt sandsynligt.

Det mest sandsynlige er nok, at der er tale om en gård, som


hedder Tulstedgård, matr.nr. 3a, Skelund.

Den ligger på Teglbakkevej 42 ved siden af det gamle mejeri


overfor Vestervang i Skelund, Skelund Sogn, Hindsted Herred,
Ålborg Amt.

Kortudsnit (1901-71) af Skelund med Tulstedgård


Fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Leif Christensen 1
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Hendes forældre havde udover Andre Petrea døtrene, Metha Kirstine Jensen, født 12. september 1895 og Laura
Karoline Jensen, født 5. februar 1900. Andrea Petrea Jensen blev døbt den 31. august 1902 i Skelund Kirke af præsten
Christian Carl Paludan Koch, der var præst i Skelund fra 1897-1905. (Kirkebog 1901-1914, fødte kvindekøn, side 82, nr. 14 for 1902,
opslag 84 Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

Skelund Kirke, privat foto

Udskrift af Andrea Petrea Jensen’s dåbsattest fra 1923– privat eje

Skelund By, hvor Andrea Petrea Jensen blev født og boede hele sit liv, er en gammel landsby med en kirke, der stammer
fra 1200-tallet. Skelund har til langt op i 1800-tallet bestået mest af gårde, både selveje og fæstegårde under
Visborggård, Havnø og Trudsholm ved Havndal.

I sidste halvdel af 1800-tallet opstod der en del håndværk, ligesom en del forretninger blev etableret. I 1888 opførtes
andelsmejeriet Vestervang. Omkring århundredeskiftet blev Als–Skelund Sognes Foderstofforretning oprettet. I
perioden fra år 1870 til 1923 eksisterede der en folkehøjskole med tilhørende realskole i byen.

Den største omvæltning i Skelunds historie var da Aalborg–Hadsund banen blev etableret i 1900, og byen fik status som
stationsby. Byens udseende skiftede karakter. En del gårde måtte flyttes til andre steder for at give plads til banen. Der
kom nye huse med forretninger og flere nye beboelseshuse blev bygget. Et par stykker i to etager. Derudover kom der
en del tilflyttere til byen. Der blev samme år bygget en ny kro. (Fra Skelund-Vedum’s hjemmeside http://skelund-vedum.dk/sider/
byerne/skelunds-historie).

I Folketællingen af 1906 ses familien boende i Skelund og bestod af husfaderen Niels Jensen (30), født den 6. juni 1870,
beskæftiget som daglejer ved agerbrug. Han var gift med husmoder Johanne Nielsen (31), født den 10. juli 1871, og de
havde børnene Metha Kirstine Jensen, født den 12. september 1896 (1895), og Laura Karoline Jensen, født 5. februar
1900, samt Andrea Petrea Jensen, født den 17. juni 1902. (Folketællingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg
Amt).

Andrea Petrea Jensen gik i skole fra sit syvende år (1909) i Skelund
Skole, der i gammel tid holdt til i flere forskellige bygninger, men
det meste af tiden gik hun i denne skolen, som ses på billedet til
venstre.

I Folketællingen af 1911 er familien fortsat registreret som boende i


Skelund, men der er ikke anført matr.nr. for deres bolig, hvilket er
tilfældet for de øvrige beboelser.

Familien bestod af skovarbejder og husfader Niels Jensen (30), født


den 5.(6.) juni 1870 i Skelund og hørende til Folkekirken, som resten
Privat foto af familien, husmoder Johanne Nielsen (31), født den 10. juli 1871 i
Terndrup, og indrejst i Skelund i 1896 fra Buderup Sogn, samt
børnene Laura Jensen, født 5. februar 1900, Andrea Jensen, født den 17. juni 1903 (1902) og Karl Jensen, født 22.
december 1907 (1906) alle i Skelund. (Folketællingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen 2
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Dagbog over Skolegangen i juli måned i 1913, hvor børnene kun var i skole i 9 dage, den 2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 26. og 30., da de på den tid
kun gik i skole ca. hver 3. dag. Andrea Petrea Jensen er nummer 15, og hun ses ikke at have forsømt nogle dage. Privat dokument

I Folketællingen af 1916 ses, at familien fortsat var registreret som boende i


Skelund, nu på matr. 2 c, og bestod af landbruger og husfader Niels Jensen, født 5.
(6.) juni 1870, husmoder Johanne Nielsen, født 10. juli 1871, og to børn, Andrea
Petrea Jensen, født 17. juni 1902 og Karl Jensen, født 22. december 1908 (1906).
Endvidere var det registreret, at Niels Jensen havde en årsindkomst på 150 kr.,
hvoraf han skulle betale 5,25 kr. i kommuneskat, men der skulle ikke betales
noget statsskat. (Folketællingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg
Amt).

Andrea Petrea Jensen gik i skole til sit fjortende år (1916), hvor hun blev
konfirmeret i Skelund Kirke den 1. oktober 1916 af sognepræsten Hans Georg
Baadsgaard, der var præst i Skelund fra 1906 til 1917. (Kirkebog 1905-1916, Konfirmerede
piger, side 44, nr. 8 for 1916, anden sidst reg. på siden, for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg
Amt).

Andrea Petrea Jensen havde selv tjent pengene til sin fine konfirmationskjole, som
ses her til højre. Hun var meget flittig og sparsommelig, blandt andet arbejdede
hun med at grave tørv, og her tjente hun blandt andet tre guld 10-kroner, som
hun gemte resten af sit liv, da det var hendes hensigt, at hendes børn eller
børnebørn skulle have disse. Andrea Petrea Jensens konfirmationsbillede
Privat foto

Her er to af de tre guld 10-kroner, som Andrea Petrea Jensen havde gemt
Privat eje

Leif Christensen 3
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Efter konfirmationen var hun hjemme indtil den 1. november 1917, hvor hun kom ud at tjene som skovarbejder på
Visborggård Herregård, der ejedes af grev Danneskiold-Samsøe.

Hun var med til at plante nye træer i skoven, formentligt var det noget hendes far havde arrangeret, da han jo også var
skovarbejder, og han arbejde formentligt samme sted med at plante ny skov. Hun har blandt andet været med til at
plante skovens træer på det sted, hvor den hvide hest – som Kong Christian den 10. red over grænsen på, da
Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920 – senere fik sin grav.

Mindesten over den hvide hests grav. Det er ikke særlig gamle træer, der er rundt om mindestenen, så det er nok ikke dem, som
Andrea Petrea Jensen har plantet. Mindestenen blev ifølge et notat i Hadsund folkeblad rejst den 5. maj 1925. Teksten på stenen er
forfattet af Greve Knud Danneskjold-Samsøe. Fra danmarkshistorien.dk og Foto: danskbyhistorie.dk

Andrea Petrea Jensen arbejde i skoven indtil den 1. november 1918, hvorefter hun fik plads hos Bager Vagn Mølle i
Skelund by, hvor hun var i 6 måneder indtil den 1. maj 1919.

Den 30. april 1919 var en trist dag for Andrea Petrea Jensen og hendes familie, da hendes søster Laura Karoline Jensen
døde kun 19 år gammel. Der er ingen oplysninger om, hvad hun døde af, men formentligt af lungebetændelse som
følge af Den spanske Syge, en ondartet influenza der huserede i hele verdenen i perioden 1918 og 19, som krævede ca.
15.000 døde i Danmark. Laura Karoline Jensen blev begravet på Skelund Kirkegård den 6. maj. 1919. (KB 1912-1928, døde
kvindekøn, side 68, nr. 5 for 1919, sidste reg. på siden, for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

Den 1. maj 1919 begyndte Andrea Petrea Jensen som tjenestepige hos Snedkermester Morten Christensen i Skelund by,
hvor hun også var i 6 måneder indtil den 1. november 1919.

Herefter var hun tjenestepige, fra den 1. november 1919, hos Dyrlæge Okholm, også i Skelund by, hvor hun var et helt
år, frem til den 1. november 1920.

Fødselsdagskort til Andrea fra hendes mor, postet den 17-06-1920


Privat eje

Da hun sluttede som tjenestepige hos dyrlæge Okholm, var hun i en kort periode hjemme hos sine forældre i 4
måneder.

Leif Christensen 4
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

I Folketællingen af 1921 boede familien i Skelund, nu på matr. 33d, og bestod af husfader og husejer Niels Jensen (30),
født den 5. (6.) juni 1870 i Skelund, husmoder Johanne Nielsen (31), født den 10. juli 1871 i Skibsted, Lyngby og indrejst i
Skelund i 1890 (lidt anden oplysninger end i tidligere folketællinger), og børnene Andrea Jensen født 17. juni 1902 i Skelund
og Karl Jensen, født 22. december 1906 i Skelund. (Folketællingen fra 1. februar 1921 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

Den 1. marts 1921 fik Andrea Petrea Jensen plads som tjenestepige på Kærholm, Under Bakken, Skelund, hos Niels
Marinus Nielsen (14) og hustruen Anna Marie Jensen, da Anna Marie og deres barn Anna Sørine var meget syge og
skulle have pleje, ligesom huset mv. skulle holdes. Anna Marie og barnet død desværre i løbet af marts måned 1921.

Andrea Petrea Jensen blev på Kærholm som husbestyrerinde, da Niels Marinus Nielsen havde lovet sin kone, Anna
Marie, at han skulle passe godt på Andrea, da hun var en lille god pige. Det løfte holdt Niels Marinus Nielsen (14), for
Andrea Petrea Jensen fortsatte som husbestyrerinde indtil 1923, hvorefter de blev gift.

De blev borgeligt viet af Sognefoged Søren Frederiksen i Veddum torsdag den 3. maj 1923, efter at sognefogeden den 8.
april 1923 havde udstedt bevis for, at der ikke var noget til hinder for ægteskabets indgåelse. Vidner til vielsen var
Boelsmand Kristen Klausen, Skelund Mark, og Niels Jensen (30) (hendes far) Husmand, Skelund By. (Ægteskabsbog nr. 1, side
nr. 3, 1923, fra Sognefoged Søren Frederiksen af Veddum).

Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14) fik sammen et barn, Johanne Kathrine Nielsen (7), der blev født den
21. maj 1925 i hjemmet Kærholm, Under Bakken, Skelund.

Dåbsbillede – Andrea med Johanne og Niels stående


Privat foto

Festen ved Johanne Kathrine Nielsen’s 1 år fødselsdag i 1926


Bagerste fra venstre: Naboer Marinus’ kone, Marinus og Selius, Niels Marinus Nielsen (14) og foran ham to ukendte piger og
efter ham fire ukendte piger, Jens Andersen Christensen, Else Kathrine Nielsen (29) (farmor), Jens Nielsen (30) og ukendt.
Forreste række fra venstre: Ukendt, Metha Kirstine Jensen (moster), Johanne Nielsen (31) (mormor) med Johanne Kathrine (7)
og Andrea Petrea Jensen (15). – Privat foto

Leif Christensen 5
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14) havde fået et lykkeligt, positivt og dejligt liv sammen med deres
datter Johanne Kathrine Pedersen.

De drev gården på forbilledlig vis og deltog aktivt i det sociale og offentlige liv i Skelund, og deres hjem var ofte
samlingssted for mange venner, hvor der altid var megen diskussion, sjov og latter – et meget rart og hyggeligt sted,
hvor folk meget gerne lige ville stikke vejen ind forbi for at få en snak, og en god kop kaffe.

Efter ægteskabet og i resten af årene i 20.erne og årene i 30.erne var gode år for Andrea Petrea Jensen og Niels
Marinus Nielsen (14), der levede et roligt og dejligt familieliv, passede deres gård, der havde stille fremgang, ligesom de
havde mange venner og deltog livligt i Skelund bys gøren og laden.

I Folketællingen af 1925 og 1930 var de registreret med de kendte data. I 1925 ses de at have en tjenestedreng, Kristen
Johannes Kristensen, 15 år, og i 1930 havde de en tjenestedreng, Anker Laursen, 16 år. I 1930 ses vielsesåret fejlagtigt
anført som 1924 (1923). Niels Marinus Nielsen (14) er registreret med en årlig indkomst på 1.500 kr. (Folketælling fra 1.
februar 1925 og 1930 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

De eneste sorte skyer i den tid var, at Andrea’s moder, Johanne Nielsen (31) døde den 28. februar 1928 og Niels
Marinus Nielsen’s (14) moder, Else Kathrine Nielsen (29) døde den 7. august 1931, begge i Skelund.

Andrea, Johanne og Niels


En glad familie på bytur i Ålborg, dato ukendt
Privat foto

Familieportrætbillede af Andrea, Johanne og Niels, ca. 1942 – Privat foto

Leif Christensen 6
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Anden Verdenskrig fra 1940 – 1945 kom selvfølgelig også til at påvirke livets gang i Skelund og fik indflydelse på families
måde at leve på i de 5 mørke år. Det var dog i nogen grad kun i form af en noget begrænset bevægelsesfrihed,
ekstraordinær forsigtighed og rationeringer af mange forskellige varer mv. Familien var ikke på anden måde involveret i
forhold omkring eller i krigen, og livet gik sin nogenlunde stille og rolige gang ude på landet i Skelund.

Glæden var dog ikke mindre i Skelund, da krigen var forbi den 4. maj 1945, hvor der for alle var en helt fantastisk
frihedsglæde, der blev fejret med familie og venner. Dog var der, på grund af situationen i hele verden med
genopbygning efter krigen og stor mangel på almindelige varer, fortsat store rationering på mange varer til helt op i
1950-erne. Så rationeringsmærker var på den tid et velkendt syn, når der skulle handles ind, særligt hos købmanden og
hos tankstationen.

De originale rationeringsmærker, som Andrea havde gemt, og som


stadig er i familiens eje.

Nogle år efter krigen døde Andrea Petrea Jensen’s far, Niels Jensen, den 23. februar 1949 i Skelund.

I årene efter krigen var der i begyndelsen stille fremgang, men


i løbet af 50.erne kunne fremgangen rigtig mærkes, og det
blev rigtig gode tider for danskerne, og selvfølgelig også i
Skelund og for Andrea Petrea Jensen og hendes familie, der
havde nogle gode og lykkelige år.

Den 27. juli 1950 blev deres datter Johanne Kathrine (7) gift
med Ove Pedersen (6), der kom fra gården Nørrevang i
Skelund.

Det første halve år efter brylluppet, boede parret hjemme hos


Andre Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14).
Fra venstre: Niels Marinus, Andrea, Johanne, Ove og hans far Karl Otto
privat foto

Billedet er taget i Kærholms have, 1950

Leif Christensen 7
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

I perioden fra 1950-58 udkom der en serie bøger med navnet Vort Sogns Historie, og en elektronisk udgave er udgivet
af Vejle bibliotek. Det var en kort beskrivelse af alle (dog mest Jyllands) gårde og husmandssteder, hvis de ønskede at
være med, hvilket kostede nogle penge. Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14), som altid var positive,
deltog selvfølgelig og fik en lille beskrivelse med i bogen om Kærholm.

Luftfoto af Kærholm, Under Bakken, Skelund, 1946 – Privat foto

Året 1961 var et dårligt og ulykkeligt år for familien på Kærholm, da Andrea Petrea Jensen’s mand Niels Marinus Nielsen
(14) desværre pådrog sig en hjerneblødning, hvilket var et stort chok for familien og venner. Alt taget i betragtning kom
han sig dog nogenlunde over hjerneblødningen, men han blev aldrig rigtig mobil igen, da han var blevet lam i venstre
arm, og havde besvær med at gå, så for Andrea Petrea Jensen betød det yderligere arbejde og pligter. Efter den tid
brugte Niels Marinus Nielsen (14) altid en stok, som nu blev hans kendetegn (senere til stor fornøjelse for børnebørnene, når
han fangede dem med stokken).

Niels Marinus Nielsen, nu med stok, i haven sammen med sin ”Drea” samt
naboens hund Molly, ukendt dato, Privat foto

Uheldet medførte imidlertid også nogle forandringer på gården, som Niels Marinus Nielsen (14) ikke længere var i stand
til at passe. Han var således tvunget til at stoppe med at være aktiv landmand.

Leif Christensen 8
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Andrea og Niels blev dog boende på Kærholm, hvorfra de bortforpagtede gårdens jord. På den måde kunne de få det til
at hænge sammen, så de med indtægten herfra samt hans invalidepensionen kunne klare sig. De var sparsommelige og
nøjsomme, så det gik udmærket, og hjemmet var fortsat meget populært og besøgt af venner og familie, der i stort tal
kom forbi til en hyggelig snak og en god kop kaffe.

Andrea i sit køkken, 1970, privat foto Andrea i sin stue, 1970, privat foto Gæster i stuen. Til venstre er det Andrea og Niels, og
til højre er det Johanne (7) for bordenden samt Ove (6)
og deres søn Karl, 1970, privat foto

Notits i forbindelse med Ikke mange respekterede, at Andrea frabad sig


Andrea’s 70 år fødselsdag, 1972 opmærksomhed, derfor takkenotitsen i avisen
Privat udklip Privat udklip

Torsdag den 3. maj 1973 kunne Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14) fejre deres guldbryllup efter 50
gode år sammen, og det blev fejret med en stor fest om lørdagen. Selve dagen blev fejret med datteren, svigersønnen
og børnebørnene.

Fra vestre er det Ove (6), Johanne (7),


Niels (14), Andrea og hendes broder
Træsko Karl – fra Guldbryllupsfesten,
privat foto

Æresporten om morgenen
den 3. maj 1973, privat foto

Privat udklip
Privat udklip

Leif Christensen 9
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14) fik imidlertid kun yderligere 3 år sammen, da Niels døde lørdag den
6. november 1976, hvor han stille sov ind i hjemmet på Kærholm. Niels Marinus Nielsen (14) blev begravet på
kirkegården den 11. november 1976 fra Skelund Kirke.

Det var en meget stor sorg for Andrea Petrea Jensen, der nu var helt alene på Kærholm.

Dødsannonce – privat udklip

Tilsigelse til Skifteretten – privat dokument

Leif Christensen 10
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Andrea Petrea Jensen syntes, at Kærholm var et alt for stort sted at bo helt alene,
så efter en del overvejelser valgte hun ca. et ½ år efter hendes mands død at
sælge gården Kærholm.

Hun havde fundet en lille lejlighed i et hus på adressen Elkærvej 1, Skelund, 9560
Hadsund, hvor hun flyttede til den 17. marts 1977, to dage efter, at hun havde
underskrevet skødet på salget af Kærholm.

Den blev solgt til Landbrugsmedhjælper Preben Jacobsen, Lauenkærgaardsvej 5,


Skelund, 9500 Hadsund. En ung mand, som var godt kendt af familien, da han
tidligere havde været tjenestekarl hos Andrea Petreas svigersøn Ove Pedersen (6).

Gården Kærholm blev solgt for 450.000 kr.

Andrea Petrea Jensen i døren til sin nye lejlighed, Elkærvej 1, Skelund, 1977, privat foto

Skødet vedr. salget af Kærholm


Privat dokument

Andrea Petrea Jensen boede dog kun kort tid på adressen Elkærvej 1, Skelund, da hun aldrig følte sig hjemme, ligesom
helbredet blev svagere og svagere efter hendes mands død. Savnet var for stort og livslysten var ikke længere så stor.

Så allerede i efteråret 1977 flyttede hun til Hadsund på De Gamles Hjem, Skovgården, Timandsvej 25, 9560 Hadsund,
hvor hun fik det bedre, da der var andre mennesker omkring hende og personale til at sørge for, at hun fik den pleje og
omsorg, som hun fortjente.

Skovgården, Hadsund Andrea på Skovgården, 1981, privat foto


fra fjordavisen.nu

Leif Christensen 11
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Andrea Petrea Jensen fyldte 80 år i 1982, men hun holdt kun en lille fest, hvor det kun var den nærmeste familie, der
deltog, da hun ikke var så mobil og frisk længere.

Andrea Petrea Jensen’s 80-års fødselsdag, her sammen med sine børnebørn:
Bagerst fra venstre er det Henny Pedersen (3) og Karl Åge Pederen
Forrest fra venstre er det Åse Pedersen, Andrea Petrea Jensen og Anni Pedersen
Privat foto

I 1983 blev hendes sidste fødselsdag fejret på De Gamles Hjem, Skovgården, Hadsund, igen var det kun med deltagelse
af den nærmeste familie.

Andrea Petrea Jensen med sine oldebørn, siddende med


Niels Jon, Thomas th. og Mette tv., Privat foto

Hun boede og levede på Skovgården indtil slutningen af 1983, hvor hun døde anden juledag, 26. december 1983 ved
stille at sove ind.

Hun blev begravet den 30. december 1983 på kirkegården fra Skelund Kirke.

Gravsten fra Skelund Kirkegård – Privat foto

Dødsannonce - Privat udklip

Leif Christensen 12
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1801-1914, fødte kvindekøn, side 82, nr. 14 for 1902, opslag 84, for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt
Andrea Petrea Jensen’s fødsels den 17. juni 1902.

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 13
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Kirkebog - konfirmation

Kirkebog 1909-1916, Konfirmerede piger, side 44, nr. 8 for året 1916, for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Andrea Petrea Jensen’s konfirmation den 1. oktober 1916

Samme kirkebog – venstre udklip

Leif Christensen 14
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Ægteskabsbog


Udskrift af Ægteskabsbog fra Sognefogeden i Veddum – Privat dokument

Leif Christensen 15
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Udklip af Folketællingslisterne fra 1906 til 1930

1906

1911


1916

1921


1925


1930

Leif Christensen 16
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Historiske begivenheder i Andrea Petrea Jensen’s liv

1902 - Andrea Petrea Jensen bliver født 17. juni 1902.


Den berømte Solvognen fra ældre bronzealder blev fundet under pløjning i Trundholm Mose ved Nykøbing Sjælland.

1903 - 17. december - Brødrene Wright gennemførte historiens første flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften

1904 - 6. december - Verdens første julemærke blev udsendt. Det skete i Danmark efter idé af postmester Einar Holbøll.

1905 - 18. november – Den danske Prins Carl blev konge af Norge under navnet Haakon 7.

1906 - 30. januar - Frederik 8. blev konge af Danmark.

1907 - 4. maj - Loven om indførelse af metersystemet i Danmark vedtages.


Spejderbevægelsen startede i England.

1908 - 8. september - Tidligere justitsminister, gehejmekonferensråd Peter Alberti meldte sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. kr.

1909 – Andrea Petrea Jensen begyndte i skolen.

1910 - 12. januar - Daells Varehus får sin første postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag.
21. maj - Danmarks første lov om biler trådte i kraft. Det er tilladt at køre bil fra en halv time før solopgang til en halv time efter. Samtidig
indførtes vægtafgift.

1912 - 15. april - Det "synkefri" Titanic forliste i Nordatlanten og tog 1503 liv med sig.
14. maj - Kong Christian den 10. blev konge af Danmark.

1914 - 28. juli erklærede Østrig-Ungarn Serbien krig, og startede dermed 1. verdenskrig.

1915 - 5. juni - Den 2. junigrundlov blev underskrivet, kvinder i Danmark fik valgret.

1916 - Andrea Petrea Jensen blev konfirmeret den 1. oktober 1916.


15. maj-30. september - Sommertid afprøves for første gang i Danmark.
14. december - Ved den første danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemte 284.000 personer for at sælge De dansk Vestindiske Øer til
USA, mens 158.000 personer stemte imod.

1917 - 31. marts - Danmark afhændte De dansk Vestindiske Øer til USA for 25 millioner dollars.

1918 - Den spanske syge, en influenza med en særligt ondartet virus, blev årsag til mellem 50 og 100 millioner dødsfald verden over, heraf ca.15.000 i
Danmark.
11. november - 1. verdenskrig afslutter.

1919 Andrea Petrea Jensen’s søster Laura Karoline Jensen døde, kun 19 år gammel, den 30. april 1919, form. som følge af Den spanske Syge.

1920 - 10. februar - Ved en folkeafstemning stemte flertallet i Nordslesvig (1. zone eller De Sønderjyske Landsdele) for en genforening med Danmark.
14. marts - Ved en folkeafstemning stemte flertallet i 2. zone (Mellemslesvig) tysk. Der blev ingen afstemning i 3. zone (ved Dannevirke).
Mellemslesvig, Sydslesvig og Holsten forbliver tyske.

1922 - 11. januar - Insulin blev anvendt for første gang på et menneske.

1923 – Andrea Petrea Jensen blev borgelig gift med Niels Marinus Nielsen den 3. maj 1923.
12. oktober - Der blev vist talefilm for første gang i Danmark.

1925 – Niels Marinus Nielsen og Andrea Petrea Jensen fik en datter, Johanne Kathrine Nielsen, den 21. maj 1925.
1. januar - Norges hovedstad Christiania skiftede navn til Oslo.
1. januar - Som start på det nye års første dag blev klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det
blev fremover en fast nytårstradition.

1926 - 1. august - Pressens Radioavis gik i luften.

1928 – Andrea Petrea Jensen’s moder, Johanne Nielsen, døde den 28. februar 1928.

1929 - 9. januar - Penicillinet blev anvendt for første gang.


24. oktober - Wall Street-krakket.

1933 - 1. juni - Nordjysk Udstilling åbnede i Aalborg. Som en del af udstillingen åbnede også Aalborg Tårnet.
3. december - Christian 10. talte i radioen, som den første danske konge.

1934 - 2. august - Adolf Hitler blev tysk Führer og blev dermed både statsoverhoved og rigskansler.

1935 - 14. maj - Den gamle Lillebæltsbro blev indviet.

1938 - 29. maj - Aalborg Lufthavn blev indviet.


22. oktober - Verdens første kopimaskine så dagens lys i Astoria.

1939 - 1. september - 2. verdenskrig begyndte med den tyske invasion af Polen.


Albert Einstein informerede præsident Franklin D. Roosevelt om muligheden for at lave en atombombe.

1940 - 9. april - Danmark og Norge blev bedst af tyske styrker under 2. verdenskrig. Den danske regering aftalte en fredspolitik med den tyske
besættelsesmagt, og skånede dermed den danske befolkning mod militært overgreb og ødelæggelser. (Fredspolitikken ophørte i 1943 med
Augustopgøret).

1941 - 1. januar - Statsminister Th. Stauning holdt en radiotransmitteret nytårstale til danskerne.
7. december - Japans angreb på Pearl Harbor fik USA til at deltage aktivt i 2. verdenskrig på De Alliredes side.

Fortsættes ……

Leif Christensen 17
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

1943 - 10. marts - Første vellykkede våbennedkastning i Jylland.


(Slutningen af august) - Danskerne var utilfredse med regeringens fredsaftaler med Tyskland, og Augustoprøret startede med demonstrationer og
strejker rundt omkring i landet.
29. august - Danmark erklæredes i undtagelsestilstand og tyskerne afsatte regeringen.
1.-2. oktober - Jagten på de danske jøder blev indledt. Størstedelen, ca. 7.000, blev varskoet om det og slap væk til Sverige, men ca. 500 blev fanget
og deporteret til Theresienstadt, hvor ca. 50 omkom.

1944 - 4. januar - Kaj Munk, blev henrettet af Gestapo.

1945 - 21. marts - RAF bombede Shellhuset i København. Ved et uheld bombedes også Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den
samt en ejendom på Sønder Boulevard.
5. maj - Danmark befries af de allierede, hvilket afsluttede 2. verdenskrig for Danmarks vedkommende. Bornholm befries dog først senere.
6. og 9. august - Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
24. oktober - Forenede Nationer (FN) grundlagt.

1946 - 5. april - Russerne forlod Bornholm, og det satte endelig punktum på krigen, for øen.

1947 - 29. november - FN besluttede at dele det britiske mandatområde i Palæstina i to ligeværdige og selvstændige stater, en beslutning, som
endnu ikke er effektueret i 2019.

1948 - 22. marts - Retskrivningsreformen blev gennemført under navnet Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen. Reformen trådte i kraft den
1. april.

1949 – Andrea Petrea Jensen’s fader, Niels Jensen, døde den 23. februar 1949 i Skelund.

1950 – Niels Marinus Nielsen’s og Andrea Petrea Jensen’s datter Johanne Kathrine Nielsen blev gift med Ove Pedersen den 27. juli 1950.
24. juni - Tropper fra Nordkorea angreb Sydkorea, starten af Koreakrigen.

1951 - 9. januar - FN’s hovedkvarter i New York, USA, blev indviet.


2. oktober - Et meteornedslag ved Aarhus fandt sted i Riis Skov.

1952 - 10. januar - Kaptajn Kurt Carlsens skæve skib, det amerikanske Flying Enterprise sank i den Engelske kanal efter at have drevet rundt i 13 døgn,
med svær slagside efter en storm.

1953 - 27. januar - Brændselsrationeringen i Danmark blev ophævet.


5. juni - Danmark fik ny grundlov.

1954 - 15. november - Den første polarflyrute åbnede med afgange fra København til Los Angeles.

1955 - 8. februar erstattede Bogstavet Å det hidtil anvendte dobbelt-A (AA).


14. maj - TV-senderne Gladsaxesenderen og Sønder Højrup-senderen (Fyn) sættes i drift.
15. december - Jens Olsens Verdensur blev sat i gang af Kong Frederik 9. og Jens Olsens yngste barnebarn Birgit.
Danmarks første IT-virksomhed Regnecentralen blev dannet.

1956 - Foråret 1956 opstod der en omfattende arbejdskamp. Arbejderne krævede arbejdstiden nedsat fra 48 til 44 timer.
23. oktober - Opstanden i Ungarn blev indledt.

1957 - Danmarks første datamat DASK kom til verden.


14. maj - Folketingsvalg i Danmark. H.C. Hansen (S) fortsatte som statsminister, men efter et mindre socialdemokratisk mandattab kom Det Radikale
Venstre og Danmarks Retsforbund nu med i regering.
4. oktober – Sovjetunionen opsendte den første kunstige satellit, Sputnik 1.

1958 - 1. januar - Rom-traktaten trådte i kraft, og dannede de Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EF).

1959 - 1. januar - Cubas præsident Fulgencio Batista styrtes af Fidel Castro.


2. januar - Verdens første vellykkede rumsonde, Luna 1, blev opsendt fra Sovjetunionen. Dagen regnes stadig for starten på rumalderen.

1960 - 15. februar - Aksel Larsen stiftede Socialistisk Folkeparti efter at være blevet ekskluderet af Danmarks Kommunistiske Parti.
21. juli - Frihandelsområdet EFTA stiftes i Stockholm af syv stater, som ikke er medlemmer af toldunionen EF. Landene er Sverige, Norge, Danmark,
Storbritannien, Schweiz, Portugal og Østrig.
30. januar - Passagerskibet M/S Hans Hedtoft forliste med alle mand om bord ved Kap Farvel, Grønlands sydspids.

1961 - 20. januar - John F. Kennedy indsættes som USA’s præsident.


12. april - Jurij Gagarin blev det første menneske i rummet i Vostok 1.
13. august - Opførelsen af Berlinmuren mellem Vestberlin og Østberlin blev påbegyndt.

1962 - 3. september - Statsminister Viggo Kampmann opgav posten efter flere hjerteanfald. Udenrigsminister Jens Otto Krag blev ny statsminister.
22. oktober - Cubakrisen. USA blokerede søvejen til Cuba.

1963 - 26. juni - Præsident John F. Kennedy holdt tale i Berlin og udtalte de berømte ord "Ich bin ein Berliner".
28. august Dr. Martin Luther King holdt sin berømte tale ”I Have a Dream” på trappen foran Lincoln Memorial i Washington D.C. for 250.000 tilhører.
23. marts - Grethe og Jørgen Ingmann vandt Eurovisionens Melodi Grand Prix i London med melodien "Dansevise".
22. november - Den amerikanske præsident John F. Kennedy blev skudt og dræbt under et besøg i Dallas, Texas.

1964 - 16. januar - Københavns Borgerrepræsentation vedtog et forbud mod rygning i hovedstadens sporvogne og busser i de tilfælde, hvor der ikke
kan skærmes af for ikke-rygere.
24. april - Den lille Havfrue fik hovedet savet af i nattens løb.
18. september - Den 18-årige prinsesse Anne-Marie blev viet i Athen til 23-årige kong Konstantin af Grækenland.

1965 - 8. marts - Vietnamkrigen optrappedes, da 3.500 amerikanske marineinfanterister ankom til Sydvietnam som de første amerikanske
kamptropper i krigen.
18. september – 4. politibetjente nedskydes på Amager af en flygtende biltyv, Palle Sørensen, der kort efter blev anholdt. Han blev idømt livsvarigt
fængsel, hvoraf han afsonede godt 33 år, inden han blev benådet. Efter nedskydningen fik det danske politi lov til at bære skydevåben.

Fortsættes….

Leif Christensen 18
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

1967 - Postnummersystemet blev indført i Danmark.


3. juni - Den socialdemokratiske regering under Jens Otto Krag indførte moms i Danmark. Momsen er på 10%.
10. juni - Kronprinsesse Margrethe 2. og Prins Henrik blev gift i Holmens Kirke.
15. juni – København By fejrede 800-års jubilæum.

1968 - 15. januar – En orkanagtig storm over Danmark kostede 9 mennesker livet.
23. januar - Ved folketingsvalget mistede regeringspartiet Socialdemokratiet 7 mandater. Statsminister Jens Otto Krags regering gik kort efter af, og
blev afløst af en regering ledet af den radikale Hilmar Baunsgaard.
4. april – Martin Luther King blev myrdet.

1969 - 6. maj - Limfjordstunnelen mellem Aalborg og Nørresundby blev åbnet for trafik. Begivenheden blev fejret med en hel festuge i de to
nordjyske købstæder.
21. juli - Neil Armstrong betrådte som det første menneske Månens overflade.

1970 - 1. januar - Kildeskatten blev indført.


1. april – Kommunalreformen reducerede antallet af kommuner i Danmark til 275, og antallet af amter til 14.
Den nye Lillebæltsbro blev indviet. Lillebæltsbroen blev bygget på fem år og banede vejen for at hovedvej 1 blev til E66(E20) og samtidig kunne
aflaste den gamle Lillebæltsbro.

1971 - 11. maj - Den første danske olie blev hentet op fra Nordsøen.
21. september Folketingsvalg i Danmark. Hilmar Baunsgaards regering mistede samlet 10 mandater, og blev kort efter afløst af en regering ledet af
Socialdemokratiets Jens Otto Krag.

1972 - 14. januar - Den danske kong Frederik 9. afgik ved døden.
15. januar - På Amalienborg udråbte statsminister Jens Otto Krag kl. 15 den 31-årige tronfølger Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid til Danmarks
dronning - Dronning Margrethe den 2.
12. august - De sidste amerikanske landtropper blev trukket ud af Sydvietnam.
5. september - Elleve israelske atleter blev skudt ved Sommer OL i München af otte medlemmer af en arabisk terrorist-gruppe; fem terrorister og en
politimand blev også slået ihjel.
2. oktober - Ved folkeafstemning stemte et flertal (63.3%) for dansk indmeldelse i EF.
3. oktober - Statsminister Jens Otto Krag meddelte overraskende fra Folketingets talerstol, at han trådte tilbage som statsminister. Regeringen
fortsatte, og socialdemokraten Anker Jørgensen overtog posten som Danmarks statsminister.

1973 – Niels Marinus Nielsen og Andrea Petrea Jensen fejrede Guldbryllup den 3. maj 1973.
1. januar - Storbritannien, Irland, og Danmark tilsluttede sig Det Europæiske Fællesskab (EF).
1. april - 1 øre og 2 øre afskaffes som mønter i Danmark.
4. december - Der blev afholdt folketingsvalg i Danmark, hvor de etablerede partier oplevede voldsom tilbagegang. Til gengæld stormede de nye
partier Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet ind i Folketinget i det, der siden er kaldt "Jordskredsvalget".
Undervisningspligten blev udvidet fra 7 til 9 år.

1974 - 10. januar - Benzinprisen i Danmark steg til "uhyrlige" 2,05 kr. pr. liter.

1976 - Andrea Petrea Jensen’s mand Niels Marinus Nielsen døde den 6. november 1976 i Skelund. Han blev 86 år gammel.

1978 - 19. september - Under en storm væltede den 16 meter høje Skarreklit i havet ud for Bulbjerg.

1979 - Efterlønnen blev indført i Danmark.


1. maj - Grønland fik hjemmestyre.

1980 – 15. juli – Dansk Sojakagefabrik på Islands Brygge, København, sprang i luften.

1982 - 8. januar - Der er kulderekord i Danmark, da der i Hørsted i Thy bliver målt det koldeste temperatur nogen sinde, med 31,2 graders kulde.

1983 – Andrea Petrea Jensen døde den 26. december 1983 på plejehjemmet Skovgården, Hadsund. Hun blev 81 år gammel.

Fra Wikipedia

Andrea’s hæklearbejde med de slidte hæklenåle, som hun brugte.


Ligeledes er der hendes kagefad, som hun altid havde småkager i
til kaffen, privat foto.

Leif Christensen 19
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Ålborg Amt, Herreder og sogne

Andrea Petrea Jensen blev født den 17. juni 1902 i Skelund Sogn,
Hindsted Herred, Ålborg Amt, og har opholdt følgende steder:

1902 – 1917 – Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.


1917 – 1918 – Visborg By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1918 – 1977 – Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1977 – 1983 – Hadsund By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

Leif Christensen 20
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Kilder: Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsen (14).


Personlig overleveringer af hans datter Johanne Kathrine Nielsen (7).
Personlig overleveringer af hans barnebarn Henny Pedersen (3).
Dataoplysninger og fotos til eftertavlen fra Hanne Jensen (Kongsted), Jette Sommer Pedersen og Jane Larsen.

Niels Marinus Nielsen’s og Andrea Petrea Jensen’s fotoalbum.


Niels Marinus Nielsen’s og Andrea Petrea Jensen’s arkivmappe.
Else Pedersen’s (datter af Karl Otto Pedersen, nr.12), fotoalbum.

Ægteskabsbog nr. 1, side nr. 3, 1923, fra Sognefoged Søren Frederiksen af Veddum.

Kirkebog 1901-1914, fødte kvindekøn, side 82, nr. 14 for 1902, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1905-1916, Konfirmerede piger, side 44, nr. 8 for 1916, anden sidst reg. på siden, for Skelund Sogn,
Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1912-1928, døde kvindekøn, side 68, nr. 5 for 1919, sidste reg. på siden, for Skelund Sogn, Hindsted
Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1921 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1925 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1930 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

Skelund-Vedum’s hjemmeside http://skelund-veddum.dk/sider/byerne/skelunds-historie.


Vort Sogns Historie 1950-58, elektroniske udgave (vortsognshistorie.dk). Udgivet af Vejle bibliotek.
Kongelige Bibliotek, Danmark set fra luften (kb.dk/danmarksetfraluften/).
Danmarkshistorien.dk
Danskbyhistorie.dk.
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (sdfekort.dk)
Dk-gravsten.dk.
Dødsannoncer.afdoede.dk.
Vangsaa Arkiv.
MyHeritage.
Facebook.
Instagram.
Linked-In.
Poulerikbech.dk.
Ålborg Stiftstidende (nordjyske-avisarkiv.dk)
Thisted Posten.
Fjordavisen.nu.

Andrea Petrea Jensen’s aner – Fra MyHeritage

Fra MyHeritage

Leif Christensen 21
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Fotografier med Andrea Petrea Jensen


(Private billeder)

Niels og Andrea i deres have, ca. 1948 Niels og Andrea med deres venner og naboer, Karl Hansen og Andrea’s 65 år fødselsdag, 1967
Lange Jens Peter, ukendt dato, privat foto fra den pæne stue på Kærholm

Andrea og Niels i deres have, Guldbryllup 03-05-1973 Niels Marinus (14), Andrea Petrea, Andrea danser med Leif (2)
Henny (3) og Karl Otto Pedersen (12) Henny’s og Leif’s bryllup 22-09-1973
ved Henny’s bryllup 22-09-1973

Andrea i haven på Kærholm, Johanne, Mette, Andrea og Henny i haven på Kærholm, Niels, Andrea og Ove, Julen i Onsild, 1975
sommeren 1975 sommeren 1975

Fire generationer Andrea og Niels hos Ove og Johanne, 1974


Foto 1, Johanne, Andrea med Mette og Henny, 1974
Foto 2, Henny med Mette, Johanne og Andrea, julen 1976

Leif Christensen 22
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Karl Otto (12), Kristine (10) Niels (14) og Andrea med Thomas,
Thomas’ barnedåb, Ellitshøjgård 1976

Fra venstre: Anni, Karen, Torsten, Aksel, Ove (6), Karl Otto (12) med Kirsten, Johanne (7), Agnes, Henny (3) med Mette,
Anne Lise, Leif (2) med Thomas, Bente, Lisbeth og Poul Henning bagved, Dorte, Åse, Andrea og Faster Else.
Nørvang sommeren 1977

Andrea sammen med Mette og Thomas, Ellitshøjgård 1979

Andrea, 1980

Leif Christensen 23
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Efterslægtstavle for forældrene

Niels Jensen (30) og hustru af 1. ægteskab Johanne Nielsen (31) og hustru af 2. ægteskab Inger Marie Bertine Sørensen

Børn

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s børn:

1) husmoder smedemester
Mette (Metha) Kirstine Jensen gift med Jens Andersen Christensen
* 12-09-1895 21-04-1926 * 21-04-1893
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Skibsted, Hellum, Ålborg
† 17-05-1984 † 21-11-1958
Lykkeshøj, Kongerslev, Hellum, Ålborg Sdr. Kongerslev, Hellum, Ålborg

Børn: ingen

Metha som ung og ukendte Marie og Anna Metha’s og Jens’ bryllupsbillede, 1926 Metha og Jens i 1954
Privat foto Privat foto Privat foto

Dødsannonce
Fra Nordjyske Stiftstidende
21-11-1958

Dødsannonce
Fra Nordjyske Stiftstidende
19-05-1984

Fra Nordjyske Stiftstidende 28-10-1980

Gravsten fra Sønder Kongerslev Kirkegård


Fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 24
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

2)
Laura Karoline Jensen ugift
* 05-02-1900
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 30-04-1919 (sygdommen Den spanske Syge)
Skelund, Hindsted, Ålborg

Laura’s konfirmationsbillede
Konfirmeret den 5. april 1914 i Visborg Kirke
Privat fotoKort fra Laura Jensen til sin søster Andrea Petrea Jensen, poststemplet den 11. november 1918,
5 ½ måned før sin død, hvor hun skrev:

”Kære Søster. (Andrea Petrea Jensen)


Du må meget undskylde, at jeg ikke har skrevet, men jer har været saa syg i sidste Uge, at jeg ikke kunne skrive. Du skal nok snart få et Brev, naar jeg
nu bliver lidt bedre, skal jeg skrive noget mere. Har du besøgt Anna Olsen i Velleren (i Skelund). Er Anna Sørensen hjemme i Vinter. Du kan hilse hjemme
naar du kommer derned. Skriv nu snart og fortæl mig noget Nyt.

En venlig hilsen
Din Søster Laura

3) skovarbejder, tjenestepige og husmoder landmand


Andrea Petrea Jensen (15) gift med Niels Marinus Nielsen (14)
* 17-06-1902 03-05-1923 * 12-05-1889
Skelund, Hindsted, Ålborg Veddum, Hindsted, Ålborg Skelund, Hindsted, Ålborg
† 26-12-1983 Borgelig vielse † 06-11-1976
Hadsund, Nordjylland Skelund, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Underbakkevej 29, Skelund, 9560 Hadsund

Børn:
1) Johanne Kathrine Nielsen (7)

Johanne foran, og i baggrunden er det fra venstre Metha, Andrea og Niels, ca. 1938
Privat foto

Leif Christensen 25
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4)
Karl Kristian Jensen gift med Valborg Andie Pedersen
* 22-12-1906 03-03-1929 * 03-01-1909
Skelund, Hindsted, Ålborg Veddum, Hindsted, Ålborg Falslev, Onsild, Randers
† 03-08-1991 Borgelig vielse † 16-01-1979
Hadsund, Nordjylland Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Maggo Erik Jensen (født før ægteskabet)
2) Laura Jensen (født før ægteskabet)
3) Hanne Jensen

Karl (til venstre) som ung og ukendt, privat foto

Valborg som ung, privat foto

Laura, Maggo Erik, og Johanne Nielsen (7)


samt lille Anna, ca. 1936
Privat foto


Karl, Valborg og Hanne, 1954
Privat foto

Leif Christensen 26
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s børn:

5) husmoder landmand
Anna Jensen gift med Sofus Haagen Nielsen
* 24-08-1934 26-12-1954 *10-07-1932
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Ove Sogn, Hindsted, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Bagergyden 4, Skelund, 9560 Hadsund

Børn:
1) Susanne Nielsen

Æresmedlem af Skelund Lokalhistorisk Forening, Fra Facebook, 2013

Fortsættes næste side

Leif Christensen 27
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Børnebørn

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s børnebørn


3)
Andrea Petrea Jensen’s og Niels Marinus Nielsen’s børn

3-1) husmoder gårdejer


Johanne Kathrine Nielsen (7) gift med Ove Pedersen (6)
* 21-05-1925 27-07-1950 * 24-02-1925
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Skelund, Hindsted, Ålborg
† 23-06-1992 † 18-07-1983
Hobro Sygehus, Nordjylland Hobro Sygehus, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Ellitshøjgård, Sønder Onsild, 9500 Hobro

Børn:
1) Henny Pedersen (3)
2) Karl Åge Pedersen
3) Åse Pedersen
4) Anni Pedersen

Fra venstre er det Åse, Johanne med Anni, Henny, Ove og Karl Åge, ca. 1960, Privat foto

Se mere fra denne streng under nr. 6 Ove Pedersen og nr. 7 Johanne Kathrine Jensen

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s børnebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børn

4-1)
Maggo Erik Jensen gift med Ellen Elisabeth Laustsen
* 14-02-1927 * 23-03-1929
Falslev, Onsild, Randers København
† 00-11-1991 †
København Ukendt
tidligere bopæl, Prags Boulevard 46, 3.th, København S
Børn:
1) Hedvig Jensen
2) Sonja Jensen
3) Lars Jensen

Leif Christensen 28
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4-2) restauratør (Café Mønten i Nyhavn) specialarbejder


Laura Jensen gift med Ib Sommer Pedersen
* 22-02-1929 12-08-1950 * 02-04-1926
Skelund, Hindsted, Ålborg Ålborg Rådhus Hadsund, Hindsted, Ålborg
† 23-09-2016 † 16-02-1992
Løjtegårdsvej Plejehjem, Kastrup, København Gentofte, København
Sidste privat bopæl, Crilles Tønnesens Alle 17, 2770 Kastrup
Børn:
1) Jette Sommer Pedersen
2) Karl Erik Sommer Pedersen

Gravsten fra Kastrup Kirkegård


Fra Facebook
Laura Jensen’s konfirmation Laura sammen med sin søn Karl Erik
28-03-1943 - privat foto Foto: Hanne Jensen, 2014

4-3) skolesekretær afdelingsleder (Joran Bor)


Hanne Jensen gift med Svend Erik Kongsted Jensen
* 24-04-1944 05-09-1964 * 17-12-1941
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Falslev, Onsild, Randers
† † 27-10-2004
Ukendt Thisted, Viborg
Bopæl, 7700 Thisted
Børn:
1) Jesper Kongsted Jensen
2) Klaus Kongsted Jensen

Hanne Jensen, 2014 Svend Erik Kongsted Jensen


Foto: Hanne Jensen

Fra Thisted Østre Skole’s Kontaktblad nr. 6 af 13-06-2009

Gravsten fra Vester Kirkegård, Thisted


Fra Vangsaa Arkiv

Leif Christensen 29
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s børnebørn


5)
Anne Jensen’s og Sofus Hagen Nielsen’s børn

5-1) advokatsekretær og ejer af Garnshoppen i Hadsund elektriker og el-montør


Susanne Nielsen gift med Werner Nyegaard
* 23-04-1958 13-09-1980 * 17-09-1955
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Ukendt
† † 14-05-2015 (lungekræft)
Ukendt bopæl, Kolonihaven 37, Skelund, 9560, Hadsund Skelund, Hadsund, Nordjylland

Børn:
1) Anette Nyegaard
2) Kim Nyegaard

Susanne Nielsen, Fra Facebook 2013

Bryllupsannonce
Fra Nordjyske Stiftstidende 30-09-1980

Kolonihaven 37, Skelund, 9560 Hadsund


Foto fra Facebook, 2013

Tre generationer – Anna, Susanne og Anette


Fra Facebook, 2014

Fra fjordavisen.nu af 25. maj 2015

Gravsten på Skelund Kirkegård Dødsannonce


Foto fra Facebook, fotograf: Jane Larsen Fra Nordjyske Stiftstidende 16-05-2015

Leif Christensen 30
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Oldebørn

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børnebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børn

4-1-1)
Hedvig Jensen gift med Erik Hansen
* 1951 *
Sundby, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Somalivej 2, 2770 Kastrup

Børn:
1) Thomas Hansen
2) Martin Hansen

Hedvig og Erik med børnebørn, 2017


Fra Instagram

4-1-2) personalekonsulent elektriker


Sonja Jensen gift med Preben Filbert
* 10-07-1952 *
Sundby, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Bryrupvej 3, 2770 Kastrup
Børn:
1) Glenn Filbert
2) Mark Filbert

Sonja og Preben 2016 – Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 31
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4-1-3) projektingeniør og ejer af ProControl regnskabsassistent


Lars Jensen gift med Berit Aagaard
* 25-11-1960 * 22-06-1959
Sundby, København Sct. Josephs hospital,
† Hellig Kors, København
Ukendt †
Ukendt
Bopæl, Bryrupvej 69, 2770 Kastrup
Børn:
1) Emil Aagaard Jensen
2) Andreas Aagaard Jensen

Lars, 2010 og Berit, 2017 – Fra Facebook

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børnebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s børn

4-2-1) Fuldmægtig
Jette Sommer Pedersen gift med Finn Fløistrup
* 10-02-1951 01-04-1972 * 08-10-1950
Skelund, Hindsted, Ålborg Kastrup Kirke Ukendt
† skilt †
Ukendt 06-06-1985 Ukendt
Bor i Sverige
Børn
1) Mette Sommer Fløistrup
2) Morten Sommer Pedersen

Finn, 2014 – Fra Facebook

afdelingsleder i Skat
2. ægteskab Bjarne Hindborg Olsen
02-06-2000 * 27-04-1948
Tårnby Rådhus Skt. Stefans, København

Ukendt
Bopæl, Ved Stationen 34, 2. th, 2770 Kastrup

Jette Sommer Pedersen og Bjarne Hindborg Olsen, 2014


Foto: Hanne Kongsted

Leif Christensen 32
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4-2-2) mekaniker og formand/teknik advokatsekretær og chefsekretær


Karl Erik Sommer Pedersen gift med Gitte Albrecht Knudsen
* 27-03-1953 23-01-1982 * 21-04-1960
Skelund, Hindsted, Ålborg Tårnby Kirke Sundby, København
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Guldblommevej 10, 2770 Kastrup

Børn:
1) Maria Albrecht Sommer Pedersen
2) Christina Albrecht Sommer Pedersen

Karl Erik og Gitte Sommer Pedersen, 2014


Fra Facebook

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børnebørn
4-3)
Hanne Jensen’s og Svend Erik Kongsted Jensen’s børn

4-3-1) direktør og aktionsmester socialrådgiver og psyotherapist


Jesper Kongsted (Jensen) gift med Marian Susanne Johansen
* 27-02-1965 12-09-1991 * 03-07-1956
Frederiksberg, København Ræhr Kirke, Thisted, Viborg Hanstholm, Thisted
† † 12-09-2015
Ukendt Thisted, Nordjylland
Bopæl, Fayes Alle 9, 7700 Thisted

Børn:
1) Benjamin Johansen (født uden for deres ægteskabet)
2) Cecilie Kongsted (adopteret)

Jesper Kongsted, 2014 Susanne Kongsted, 2007


Foto: Hanne Kongsted Foto: Nordjyske Avisarkiv

Jesper Kongsted som aktionsmester, 2017 Dødsannonce – Fra dødsannoncer.afdoede.dk


Fra Thisted Posten


Leif Christensen 33
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4-3-2) optometrist (optiker) pædagog og sekretariatsmedarbejder


Klaus Kongsted (Jensen) gift med Malene Krüger
* 24-07-1966 12-06-1999 * 06-08-1969
Frederiksberg, København Østerild Kirke, Thisted, Viborg Østerild, Hillerslev, Thisted
† †
Ukendt Ukendt
Efter ægteskabet tog de efternavnet, Kongsted Krüger
Bopæl, Jasminvej 46, 7700 Thisted

Børn:
1) Mathilde Kongsted Krüger (adopteret)
2) Frederikke Kongsted Krüger

Malene og Klaus, 2017


Fra Facebook

Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s oldebørn


5)
Anne Jensen’s og Sofus Hagen Nielsen’s børnebørn
5-1)
Susanne Nielsen’s og Werner Nyegaard’s børn

5-1-1) webdesigner/webudvikler speditør og datamatiker


Anette Nyegaard gift med Jens Christian Mariager Diget
* 15-05-2009 * 29-04-1972
Skelund, Nordjylland Skelund Kirke Skagen, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Næssundvej 133, 9220 Ålborg Ø

Børn:
1) Philip Nyegaard Diget
2) Emily Nyegaard Diget

Bryllupsmeddelelse
om bryllup lørdag den 15-05-2009
Fra Nordjyske Stiftstidende 11-05-2009

Anette og Jens, 2017 - Foto fra Facebook

Leif Christensen 34
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

5-1-2) datamatiker/kundekonsulent
Kim Nyegaard ugift
* 18-07-1985
Skelund, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, Ålborg

Kim Nyegaard, 2018 – Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 35
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Tipoldebørn

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børnebørn
4-1-1)
Hedvig Jensen’s og Erik Hansen’s børn

4-1-1-1) fysioterapeut og underviser


Thomas Hansen gift med Jeanette Ukendt
* *
Ukendt Svinninge, Holbæk, Sjælland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strandjægervej 126, 2791 Dragør

Børn:
1) Pige Hansen
2) Pige Hansen

Thomas og Jeanette sammen med pigerne, 2017


Fra Instagram

4-1-1-2) marketing manager salgsassistent


Martin Hansen forhold med Mikaela Birgitta Ingemarsson
* december 2012 * 08-12-1989
Ukendt Lidköping, Västergötland, Sverige
† †
Ukendt Ukendt
Boende, Brobergsgade 8, st. tv, 1427 København K

Børn:
1) Elliot Hansen
2) Alfred Hansen

Mikaela og Martin, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 36
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børnebørn
4-1-2)
Sonja Jensen’s og Preben Filbert’s børn

4-1-2-1) procesudvikler specialist hos PFA-pension


Glenn Filbert gift med Bettina Lindgaard Ullerup
* 09-09-2009 *
Ukendt Københavns Rådhus Køge
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Nybøl Alle 27, 2770 Kastrup
Børn:
1) Adam Lindgaard Filbert
2) Silla Lindgaard Filbert

Bettina, Adam, Glenn med Silla, 2012


Fra Facebook

4-1-2-2)
Mark Filbert yderligere data ukendt Sandra Jensen
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Jagtvej 103 A, st.tv, 2200 København N

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børnebørn
4-1-3)
Lars Jensen’s og Berit Aagaard’s børn

4-1-3-1) smed
Emil Aagaard Jensen yderligere data ukendt
* 31-01-1990
Ukendt

Ukendt

Emil, 2017 - Facebook

Leif Christensen 37
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4-1-3-2)
Andreas Aagaard Jensen yderligere data ukendt
* 31-01-1990
Ukendt

Ukendt

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s børnebørn
4-2-1)
Jette Sommer Pedersen’s og Finn Fløistrup’s børn

4-2-1-1) ejendomsmægler
Mette Sommer Fløistrup ugift
* 15-05-1974
Kastrup, København

Ukendt
Bopæl, Kastruplundgade 22, 2 k, 2770 Kastrup

Mette Sommer Fløistrup, 2018


Foto: poulerikbech.dk

4-2-1-2) politiassistent sygeplejerske


Morten Sommer Pedersen samlever med Dina Janshøj Sørensen
* 10-11-1979 * 02-12-1976
Hvidovre, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Alleen 71, 2. tv, 2770 Kastrup

Børn:
1) Frida Janshøj Sommer
2) Karla Fiona Janshøj Sommer

Morten med Karla Fiona og Frida, 2018 – fra Facebook og Dina, 2018 – fra poulerikbech.dk

Leif Christensen 38
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s børnebørn
4-2-2)
Karl Erik Sommer Pedersen’s og Gitte Knudsen’s børn

4-2-2-1) social- og sundhedsassistent tømrerformand


Maria Albrecht Sommer Pedersen gift med Thomas Guldbæk Olsen
* 14-05-1983 05-06-2013 * 22-07-1979
Rigshospitalet, København Tårnby Kirke København
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Cypres Alle 44, 2770 Kastrup

Børn:
1) Julie Guldbæk Albrecht Sommer
2) Cecilie Guldbæk Albrecht Sommer

Maria og Thomas, 2016


Fra Facebook, 2013

4-2-2-2) social- og sundhedsassistent elektriker/it-installatør


Christina Albrecht Sommer Pedersen gift med Jimmy Abadin Nielsen
* 09-06-1987 31-05-2014 * 16-01-1979
Rigshospitalet, København Kastrup Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Chia Abadin Nielsen (Jimmy’s datter)
2) Cilina Abadin Sommer

Jimmy og Christina, 2016


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 39
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-3)
Hanne Jensen’s og Svend Erik Kongsted Jensen’s børnebørn
4-3-1)
Jesper Kongsted’s og Marian Susanne Johansen’s børn

4-3-1-1) socialrådgiver, sanger, undervisere og forfatter


Benjamin Johansen (Kongsted) yderligere data ukendt
* 03-03-1979
Thisted Sygehus, Viborg

Ukendt
Bopæl, København

Benjamin Kongsted
Foto fra Facebook, 2011
4-3-1-2) sygeplejerske
Cecilie Kongsted yderligere data ukendt
* 28-07-1996
Indien

Ukendt
Bopæl, Ålborg

Cecilie, 2018
Fra Facebook

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-3)
Hanne Jensen’s og Svend Erik Kongsted Jensen’s børnebørn
4-3-2)
Klaus Kongsted Krüger’s og Malene Krüger’s børn

4-3-2-1)
Mathilde Kongsted Krüger yderligere data ukendt
* 23-07-2001
Indien

Ukendt

Mathilde Kongsted, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 40
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4-3-2-2)
Frederikke Kongsted Krüger yderligere data ukendt
* 24-09-2003
Thisted Sygehus, Viborg

Ukendt

Frederikke Kongsted
Fra Facebook, 2018

Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s tipoldebørn


5)
Anne Jensen’s og Sofus Hagen Nielsen’s oldebørn
5-1)
Susanne Nielsen’s og Werner Nyegaard’s børnebørn
5-1-1)
Anette Nyegaard’s og Jens Christian Diget’s børn

5-1-1-1)
Philip Nyegaard Diget yderligere data ukendt
* 28-01-2011
Rødovre, København

Ukendt

Philip Nyegaard Diget med forældre, 2017


Foto fra Facebook

5-1-1-2)
Emily Nyegaard Diget yderligere data ukendt
* 2018
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Anette med sin datter, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 41
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Tip2-oldebørn

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s oldebørn
4-1-1)
Hedvig Jensen’s og Erik Hansen’s børnebørn
4-1-1-1)
Thomas Hansen’s og Jeanette Ukendt’s børn

4-1-1-1-1)
Pige Hansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

4-1-1-1-2)
Pige Hansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s oldebørn
4-1-1)
Hedvig Jensen’s og Erik Hansen’s børnebørn
4-1-1-2)
Martin Hansen’s og Mikaela Ingemarsson’s børn

4-1-1-2-1)
Elliot Hansen yderligere data ukendt
*15-09-2016
Ukendt

Ukendt

Elliot, 2018
Fra Facebook

4-1-1-2-2)
Alfred Hansen yderligere data ukendt
*2018
Ukendt

Ukendt

Alfred, 2018 – Fra Facebook

Leif Christensen 42
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s oldebørn
4-1-2)
Sonja Jensen’s og Preben Filbert’s børnebørn
4-1-2-1)
Glenn Filbert’s og Bettina Lindgaard Ullerup’s børn

4-1-2-1-1)
Adam Lindgaard Filbert yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

4-1-2-1-2)
Silla Lindgaard Filbert yderligere data ukendt
* 2012
Silla og Adam, 2013 – Fra Facebook
Ukendt

Ukendt

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s oldebørn
4-2-1)
Jette Beatrice Sommer Pedersen’s og Finn Fløistrup’s børnebørn
4-2-1-2)
Morten Sommer Pedersen’s og Dina Janshøj Sørensen’s børn

4-2-1-2-1)
Frida Sommer Fløistrup yderligere data ukendt
* 06-11-2008
Glostrup hospital, København

Ukendt

Frida, 2018 – Fra Facebook

4-2-1-2-2)
Karla Fiona Janshøj Sommer yderligere data ukendt
* 31-05-2013
Hvidovre hospital, København

Ukendt

Karla Fiona, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 43
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s oldebørn
4-2-2)
Karl Erik Sommer Pedersen’s og Gitte Knudsen’s børnebørn
4-2-2-1)
Maria Albrecht Sommer Pedersen’s og Thomas Guldbæk Olsen’s børn

4-2-2-1-1)
Julie Guldbæk Albrecht Sommer yderligere data ukendt
* 26-08-2009
Glostrup hospital, København

Ukendt

Julie, 2016
Fra Facebook

4-2-2-1-2)
Cecilie Guldbæk Albrecht Sommer yderligere data ukendt
* 25-03-2014
Hvidovre hospital, København

Ukendt

Cecilie, 2018
Fra Facebook

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn


4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s oldebørn
4-2-2)
Karl Erik Sommer Pedersen’s og Gitte Knudsen’s børnebørn
4-2-2-2)
Christina Albrecht Sommer Pedersen’s og Jimmy Abadin Nielsen’s børn

4-2-2-2-1) Jimmy’s datter


Chia Abadin Nielsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Chia, 2016 - Fra Facebook

Leif Christensen 44
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

4-2-2-2-2)
Cilina Abadin Sommer yderligere data ukendt
* 07-07-2014
Hvidovre hospital, København

Ukendt

Cilina, 2016 - Fra Facebook

Slut

Leif Christensen 45
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 13-04-2019