Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie

Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
1

No. 15
Andrea Petrea Jensen


Andrea Petrea Jensen , ca. 40 år.

Forældre : nr. 30 Niels Jensen og nr. 31 Johanne Nielsen.

Børn : Johanne Kathrine Nielsen (7).

Navn : Andrea Petrea Jensen
Født : 17. juni 1902 i Skelund Kær og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Døbt : 31. august 1902 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Faddere : 1. Barnets Moder, 2. Vaskekone Andrea Pedersen, 3. Husmand Niels Peter Nielsen, 4. Niels Jørgen
Nielsen, 5. Ungkarl Anders Johan Nielsen – alle af Skelund.
Gift : 3. maj 1923 i Veddum hos Sognefogeden med Niels Marinus Nielsen (14).
Stilling : Tjenestepige, husbestyrerinde og husmor.
Død : 26. december 1983 på plejehjemmet Skovgården, Hadsund, Hadsund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg
Amt.
Begravet fra Skelund Kirke den 30. december 1983.
Dødsårsag : Alderdom, blev 81 år.


Andrea Petrea Jensen blev født den 17. juni 1902 i Skelund Kær og Sogn, Hindsted
Herred, Ålborg Amt, men der er ingen oplysninger om, hvor i Skelund hendes forældre
boede på det tidspunkt.

Der er dog ved den personlige overlevering fra Niels Marinus Nielsen (14) nævnt, at
Andrea Petrea Jensen blev født på Gl. Tulsted Gård, men den ligger i Thorup Sogn,
Hellum Herred.

Jf. registreringen i kirkebogen, kan dette imidlertid ikke passe, men måske har hendes far eller mor, måske begge to,
arbejdet på herregården Gl. Tulsted Gård, og måske er fødslen rent faktisk foregået der, men da forældrene var boende
i Skelund, er fødslen blevet registreret der, hvem ved.

Hendes forældre var husmand, daglejer og skovarbejder Niels Jensen (30), og husmoder Johanne Nielsen (31), der i
forvejen havde døtrene, Metha Kirstine Jensen, født 12. september 1895 og Laura Karoline Jensen, født 5. februar
1900.

Andrea Petrea Jensen blev døbt den 31. august 1902 i Skelund Kirke af præsten Christian Carl Paludan Koch, der var
præst i Skelund fra 1897-1905. (Kirkebog 1901-1914, fødte kvindekøn, side 82, nr. 14 for 1902, opslag 84 Skelund Sogn, Hindsted Herred,
Ålborg Amt).
Skelund Kirke
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
2Andrea Petrea Jensen’s dåbsattest

Skelund By, hvor Andrea Petrea Jensen blev født og boede hele sit liv, er en gammel landsby med en kirke, der
stammer fra 1200-tallet. Skelund har til langt op i 1800-tallet bestået mest af gårde, både selveje og fæstegårde under
Visborggård, Havnø og Trudsholm ved Havndal.

I sidste halvdel af 1800-tallet opstod der en del håndværk, ligesom en del forretninger blev etableret. I 1888 opførtes
andelsmejeriet Vestervang. Omkring århundredeskiftet blev Als–Skelund Sognes Foderstofforretning oprettet. I
perioden fra år 1870 til 1923 eksisterede der en folkehøjskole med tilhørende realskole i byen.

Den største omvæltning i Skelunds historie var da Aalborg–Hadsund banen blev etableret i 1900, og byen fik status som
stationsby. Byens udseende skiftede karakter. En del gårde måtte flyttes til andre steder for at give plads til banen. Der
kom nye huse med forretninger og flere nye beboelseshuse blev bygget. Et par stykker i to etager. Derudover kom der
en del tilflyttere til byen. Der blev samme år bygget en ny kro. (Fra Skelund-Vedum’s hjemmeside http://skelund-vedum.dk/sider/
byerne/skelunds-historie).

I Folketællingen af 1906 ses familien boende i Skelund og bestod af husfaderen Niels Jensen (30), født den 6. juni 1870,
beskæftiget som daglejer ved agerbrug. Han var gift med husmoder Johanne Nielsen (31), født den 10. juli 1871, og de
havde børnene Metha Kirstine Jensen, født den 12. september 1896 (1895), og Laura Karoline Jensen, født 5. februar
1900, samt Andrea Petrea Jensen, født den 17. juni 1902. (Folketællingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg
Amt).

Andrea Petrea Jensen gik i skole fra sit syvende år (1909) i Skelund
Skole, der i gammel tid holdt til i flere forskellige bygninger, men
det meste af tiden gik hun i denne skolen, som ses på billedet til
venstre.

I Folketællingen af 1911 er familien fortsat registreret som boende i
Skelund, men der er ikke anført matr. nr. for deres bolig, hvilket er
tilfældet for de øvrige beboelser. Familien bestod af skovarbejder
og husfader Niels Jensen (30), født den 5.(6.) juni 1870 i Skelund og
hørende til Folkekirken, som resten af familien, husmoder Johanne
Nielsen (31), født den 10. juli 1871 i Terndrup, og indrejst i Skelund i
1896 fra Buderup Sogn, samt børnene Laura Jensen, født 5. februar
1900, Andrea Jensen, født den 17. juni 1903 (1902) og Karl Jensen, født 22. december 1907 (1906) alle i Skelund.
(Folketællingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
3


Dagbog over Skolegangen i juli måned i 1913, hvor de kun var i skole i 9 dage, den 2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 26. og 30., da de på den tid
kun gik i skole ca. hver 3. dag. Andrea Petrea Jensen er nummer 15, og hun ses ikke at have forsømt nogle dage.

I Folketællingen af 1916 ses, at familien fortsat var registreret som boende i
Skelund, nu på matr. 2 c, og bestod af landbruger og husfader Niels Jensen, født 5.
juni 1870, husmoder Johanne Nielsen, født 10. juli 1871, og to børn, Andrea
Petrea Jensen, født 17. juni 1902 og Karl Jensen, født 22. december 1908 (1906).
Endvidere var det registreret, at Niels Jensen’s havde en årsindkomst på 150 kr.,
hvoraf han skulle betale 5,25 kr. i kommuneskat, men der skulle ikke betales
noget statsskat. (Folketællingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg
Amt).

Andrea Petrea Jensen gik i skole til sit fjortende år (1916), hvor hun blev
konfirmeret i Skelund Kirke den 1. oktober 1916 af sognepræsten Hans Georg
Baadsgaard, der var præst i Skelund fra 1906 til 1917. (Kirkebog 1905-1916,
Konfirmerede piger, side 44, nr. 8 for 1916, anden sidst reg. på siden, for Skelund Sogn, Hindsted
Herred, Ålborg Amt).

Andrea Petrea Jensen havde selv tjent pengene til sin fine konfirmationskjole,
som ses her til højre. Hun var meget flittig og sparsommelig, blandt andet
arbejdede hun med at grave tørv, og her tjente hun blandt andet tre guld 10-
kroner, som hun gemte resten af sit liv, da det var hendes hensigt, at hendes børn
eller børnebørn skulle have disse.Her er to af de tre guld 10-kroner, som Andrea Petrea Jensen havde gemt
Er fortsat i familiens eje

Andrea Petrea Jensens konfirmationsbillede
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
4

Efter konfirmationen var hun hjemme indtil den 1. november 1917, hvor kom hun ud at tjene som skovarbejder på
Visborggård Herregård, der ejedes af grev Danneskiold-Samsøe.

Hun var med til at plante nye træer i skoven, formentligt var det noget hendes far havde arrangeret, da han jo også var
skovarbejder, og han arbejde formentligt samme sted med at plante ny skov. Hun har blandt andet været med til at
plante skovens træer på det sted, hvor den hvide hest – som Kong Christian den 10. red over grænsen på, da
Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920 – senere fik sin grav.
Mindesten over den hvide hests grav. Det er ikke særlig gamle træer, der er rundt om mindestenen, så det er nok ikke dem, som Andrea Petrea
Jensen har plantet. Mindestenen blev ifølge et notat i Hadsund folkeblad rejst den 5. maj 1925. Teksten på stenen er forfattet af Greve Knud
Danneskjold-Samsøe.


Den 30. april 1919 var en trist dag for Andrea Petrea Jensen og hendes familie, da hendes søster Laura Karoline Jensen
døde kun 19 år gammel. Der er ingen oplysninger om, hvad hun døde af, men formentligt som følge af Den spanske
Syge, en ondartet influenza der huserede i 1918 og 19, som krævede ca. 14.000 døde i Danmark. Hun blev begravet på
Skelund Kirkegård den 6. maj. 1919. (KB 1912-1928, døde kvindekøn, side 68, nr. 5 for 1919, sidste reg. på siden, for Skelund Sogn, Hindsted
Herred, Ålborg Amt).

Andrea Petrea Jensen arbejde i skoven indtil den 1. november 1918, hvorefter hun fik plads hos Bager Vagn Mølle i
Skelund by, hvor hun var i 6 måneder indtil den 1. maj 1919.

Den 1. maj 1919 begyndte hun som tjenestepige hos Snedkermester Morten Christensen i Skelund by, hvor hun også
var i 6 måneder indtil den 1. november 1919.

Herefter var hun tjenestepige, fra den 1. november 1919, hos Dyrlæge Okholm, også i Skelund by, hvor hun var et helt
år, frem til den 1. november 1920.Fødselsdagskort til Andrea fra hendes mor, postet den 17-06-1920

Da hun sluttede som tjenestepige hos dyrlæge Okholm, var hun i en kort periode hjemme hos sine forældre i 4
måneder.

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
5

I Folketællingen af 1921 boede familien i Skelund, nu på matr. 33d, og bestod af husfader og husejer Niels Jensen (30),
født den 5. juni 1870 i Skelund, husmoder Johanne Nielsen (31), født den 10. juli 1871 i Skibsted, Lyngby og indrejst i
Skelund i 1890 (lidt anden oplysninger end i tidligere folketællinger), og børnene Andrea Jensen født 17. juni 1902 i Skelund
og Karl Jensen, født 22. december 1906 i Skelund. (Folketællingen fra 1. februar 1921 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

Den 1. marts 1921 fik Andrea Petrea Jensen plads som tjenestepige på Kærholm hos Niels Marinus Nielsen (14) og
hustruen Anna Marie Jensen, da Anna Marie og deres barn Anna Sørine var meget syge og desværre døde i løbet af
marts måned 1921.

Andrea Petrea Jensen blev på Kærholm som husbestyrerinde, da Niels Marinus Nielsen havde lovet sin kone, at han
skulle passe godt på Andrea, da hun var en lille god pige. Det løfte holdt Niels Marinus Nielsen (14), for Andrea Petrea
Jensen fortsatte som husbestyrerinde indtil 1923, hvorefter de blev gift.

De blev borgeligt viet af Sognefoged Søren Frederiksen i Veddum torsdag den 3. maj 1923, efter at sognefogeden den 8.
april 1923 havde udstedt bevis for, at der ikke var noget til hindre for ægteskabets indgåelse. Vidner til vielsen var
Boelsmand Kristen Klausen, Skelund Mark, og Niels Jensen (30) (hendes far) Husmand, Skelund By. (Ægteskabsbog nr. 1, side
nr. 3, 1923, fra Sognefoged Søren Frederiksen af Veddum).

Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14) fik sammen et barn, Johanne Kathrine Nielsen (7), der blev født den
21. maj 1925 i hjemmet Kærholm i Skelund.


Dåbsbillede – Andrea med Johanne og Niels stående


Festen ved Johanne Kathrine Nielsen’s 1 år fødselsdag i 1926
Bagerste fra venstre: Naboer Marinus’ kone, Marinus og Selius, Niels Marinus Nielsen (14) og foran ham to ukendte piger og
efter ham fire ukendte piger, Jens Andersen Christensen, Else Kathrine Nielsen (29) (farmor), Jens Nielsen (30) og ukendt.
Forreste række fra venstre: Ukendt, Metha Kirstine Jensen (moster), Johanne Nielsen (31) (mormor) med Johanne Kathrine (7)
og Andrea Petrea Jensen (15).

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
6

Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14) havde fået et lykkeligt, positivt og dejligt liv sammen med deres
datter Johanne Kathrine Pedersen.

De drev gården på forbilledlig vis og deltog aktivt i det sociale og offentlige liv i Skelund, og deres hjem var ofte
samlingssted for mange venner, hvor der altid var megen diskussion, sjov og latter – et meget rart og hyggeligt sted,
hvor folk meget gerne lige ville stikke vejen ind forbi for at få en snak, og en kop kaffe.
Familieportrætbillede af Andrea, Johanne og Niels

En glad familien på bytur i Ålborg


Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
7

Efter ægteskabet i 1923 og resten af årene i 20.erne og årene i 30.erne var gode år for Andrea Petrea Jensen og Niels
Marinus Nielsen (14), der levede et roligt og dejligt familieliv, passede deres gård, der havde stille fremgang, ligesom de
havde mange venner og deltog livligt i Skelund bys gøren og laden.

I Folketællingen af 1925 og 1930 var de registreret med de kendte data. I 1925 ses de at have en tjenestedreng, Kristen
Johannes Kristensen, 15 år, og i 1930 havde de en tjenestedreng, Anker Laursen, 16 år. I 1930 ses vielsesåret fejlagtigt
anført som 1924 (1923). Niels Marinus Nielsen (14) er registreret med en årlig indkomst på 1.500 kr. (Folketælling fra 1.
februar 1925 og 1930 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt).

De eneste sorte skyer i den tid var, at Andrea’s moder, Johanne Nielsen (31) døde den 28. februar 1928 og Niels
Marinus Nielsen’s (14) moder, Else Kathrine Nielsen (29) døde den 7. august 1931, begge i Skelund.

Anden Verdenskrig fra 1940 – 1945 kom selvfølgelig også til at påvirke livets gang i Skelund og fik indflydelse på families
måde at leve på i de 5 mørke år. Det var dog i nogen grad kun i form af en noget begrænset bevægelsesfrihed,
ekstraordinær forsigtighed og rationeringer af mange varer mv. Familien var ikke på anden måde involveret i forhold
omkring og i krigen, og livet gik sin nogenlunde stille og rolige gang ude på landet i Skelund.

Glæden var dog ikke mindre i Skelund, da krigen var forbi den 4. maj 1945, hvor der for alle var en helt fantastisk
frihedsglæde, der blev fejret med familie og venner.

Pa grund af situationen i hele verden med genopbygning efter krigen og stor mangel på almindelige varer, var der dog
fortsat store rationering på mange varer til helt op i 1950-erne. Så rationeringsmærker var på den tid et velkendt syn,
når der skulle handles ind, særligt hos købmanden og hos tankstationen.


De originale rationeringsmærker, som Andrea havde gemt, og som stadig er i
familiens eje.
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
8

Kort efter krigen døde Andrea Petrea Jensen’s far, Niels
Jensen, den 23. februar 1949 i Skelund.

I årene efter krigen var der i begyndelsen stille fremgang,
men i løbet af 50.erne kunne fremgangen rigtig mærkes, og
det blev rigtig gode tider for danskerne, og selvfølgelig også
i Skelund og for Andrea Petrea Jensen og hendes familie,
der havde nogle gode og lykkelige år.

Den 27. juli 1950 blev deres datter Johanne Kathrine (7) gift
med Ove Pedersen (6), der kom fra gården Nørrevang i
Skelund. Det første halve år efter brylluppet, boede parret
hjemme hos Andre Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen
(14).

I perioden fra 1950-58 udkom der en serie bøger med
navnet Vort Sogns Historie, og en elektronisk udgave er udgivet af Vejle bibliotek. Det var en kort beskrivelse af alle (dog
mest Jyllands) gårde og husmandssteder, hvis de ønskede at være med, hvilket kostede nogle penge. Andrea og Petrea
Jensen og Niels Marinus Nielsen (14), som altid var positive, deltog selvfølgelig og fik en lille beskrivelse med i bogen om
Kærholm.

Fra venstre: Niels Marinus, Andrea, Johanne, Ove og hans far Karl Otto
Billedet er taget i Kærholms have.

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
9

Året 1961 var et dårligt og ulykkeligt år for familien på Kærholm, da Andrea Petrea Jensen’s mand Niels Marinus Nielsen
(14) desværre pådrog sig en hjerneblødning, hvilket var et stort chok for familien og venner. Alt taget i betragtning kom
han sig dog nogenlunde over hjerneblødningen, men han blev aldrig rigtig mobil igen, da han var blevet lam i venstre
arm, og havde besvær med at gå, så for Andrea Petrea Jensen betød det yderligere arbejde og pligter. Efter den tid
brugte Niels Marinus Nielsen (14) altid en stok, som nu blev hans kendetegn (senere til stor fornøjelse for børnebørnene, når
han fangede dem med stokken).


Niels Marinus Nielsen, nu med stok, i haven sammen med sin ”Drea” samt naboens hund Molly

Uheldet medførte imidlertid også nogle forandringer på gården, som Niels Marinus Nielsen (14) ikke længere var i stand
til at passe. Han var således tvunget til at stoppe med at være aktiv landmand.

Familien blev dog boende på Kærholm, hvorfra de bortforpagtede gårdens jord. På den måde kunne de få det til at
hænge sammen, så de med indtægten herfra samt hans invalidepensionen kunne klare sig. De var sparsommelige og
nøjsomme, så det gik udmærket, og hjemmet var fortsat meget populært og besøgt af venner og familie, der i stort tal
kom forbi til en hyggelig snak og en kop kaffe.
Andrea i sit køkken


Andrea i sin stue
Gæster i stuen. Til venstre er det Andrea og Niels, og til
højre er det Johanne (7) for borenden og Ove (6) og
deres søn Karl.
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
10

Torsdag den 3. maj 1973 kunne Andrea Petrea Jensen og Niels Mari-
nus Nielsen (14) fejre deres guldbryllup efter 50 gode år sammen, og
det blev fejret med en stor fest om lørdagen. Selve dagen blev fejret
med datteren og børnebørn.


Æresporten om morgenen den 3. maj 1973

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
11

Andrea Petrea Jensen og Niels Marinus Nielsen (14) fik imidlertid kun yderligere 3 år sammen, da han døde lørdag den
6. november 1976, hvor han stille sov ind i hjemmet på Kærholm, og han blev begravet på kirkegården den 11.
november 1976 fra Skelund Kirke.

Det var en meget stor sorg for Andrea Petrea Jensen, der nu var helt alene på Kærholm.
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
12

Andrea Petrea Jensen syntes, at Kærholm var et alt for stort sted at bo helt alene, så
efter en del overvejelser valgte hun ca. et ½ år efter hendes mands død at sælge
gården Kærholm.

Hun havde fundet en lille lejlighed i et hus på adressen Elkærvej 1, Skelund, 9560
Hadsund, hvor hun flyttede til den 17. marts 1977, to dage efter, at hun havde
underskrevet skødet på salget af Kærholm.

Den blev solgt til Landbrugsmedhjælper Preben Jacobsen, Lauenkærgaardsvej 5,
Skelund, 9500 Hadsund. En ung mand, som var godt kendt af familien, da han
tidligere havde været tjenestekarl hos Andrea Petreas svigersøn Ove Pedersen (6).

Gården Kærholm blev solgt for 450.000 kr.


Andrea Petrea Jensen i døren til sin nye lejlighed, Elkærvej 1, Skelund.

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
13Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
14

Andrea Petrea Jensen boede dog kun kort tid på adressen Elkærvej 1, Skelund, da hun aldrig følte sig hjemme, ligesom
helbredet blev svagere og svagere efter hendes mands død. Savnet var for stort og livslysten var ikke længere så stor.

Så allerede i efteråret 1977 flyttede hun til Hadsund på De Gamles Hjem, Skovgården, Timandsvej 25, 9560 Hadsund,
hvor hun fik det bedre, da der var andre mennesker omkring hende og personale til at sørge for, at hun fik den pleje og
omsorg, som hun fortjente.

Andrea Petrea Jensen fyldte 80 år i 1982, men holdt kun en lille fest for den nærmeste familie, da hun ikke var så mobil
og frisk længere.Andrea Petrea Jensen’s 80 års fødselsdag, her sammen med sine børnebørn
Bagerst fra venstre er det Henny Pedersen (3) og Karl Åge Pederen
Forrest fra venstre er det Åse Pedersen, Andrea Petrea Jensen og Anni Pedersen


I 1983 blev hendes sidste fødselsdag fejret på De Gamles Hjem, Skovgården, Hadsund, igen af den nærmeste familie.Andrea Petrea Jensen med sine oldebørn, siddende med Lisa Melander, Thomas og Mette


Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
15

Hun boede og levede på Skovgården indtil slutningen af 1983, hvor hun døde anden juledag, 26. december 1983 ved
stille at sove ind.

Hun blev begravet den 30. december 1983 på kirkegården fra Skelund Kirke.Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
16

Kirkebog – fødsel og dåb


Kirkebog 1801-1914, fødte kvindekøn, side 82, nr. 14 for 1902, opslag 84, for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt
Andrea Petrea Jensen’s fødsels den 17. juni 1902.


Samme kirkebog – venstre udklip


Samme kirkebog – højre udklip
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
17

Kirkebog - konfirmation
Kirkebog 1909-1916, Konfirmerede piger, side 44, nr. 8 for året 1916, for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Andrea Petrea Jensen’s konfirmation den 1. oktober 1916
Samme kirkebog – venstre udklip

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
18

ÆgteskabsbogAndrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
19

Udklip af Folketællingslisterne fra 1906 til 1930


1906

1911

1916
1921

1925

1930Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
20

Historiske begivenheder i Andrea Petrea Jensen’s liv1902 - Andrea Petrea Jensen bliver født 17. juni 1902.
Den berømte Solvognen fra ældre bronzealder bliver fundet under pløjning i Trundholm Mose ved Nykøbing Sjælland.

1903 - 17. december - Brødrene Wright gennemfører historiens første flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften

1904 - 6. december - Verdens første julemærke udsendes. Det sker i Danmark efter idé af postmester Einar Holbøll.

1905 - 18. november – Den danske Prins Carl bliver konge af Norge under navnet Haakon 7.

1906 - 30. januar - Frederik 8. bestiger den danske trone.

1907 - 4. maj - Loven om indførelse af metersystemet i Danmark vedtages.
Spejderbevægelsen starter i England.

1908 - 8. september - Tidligere justitsminister, gehejmekonferensråd Peter Alberti melder sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. kr.

1909 – Andrea Petrea Jensen begynder i skolen.

1910 - 12. januar - Daells Varehus får sin første postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag.
21. maj - Danmarks første lov om biler træder i kraft. Man må køre bil fra en halv time før solopgang til en halv time efter. Samtidig
indføres vægtafgift.

1912 - 15. april - Det "synkefri" Titanic forliser i Nordatlanten og tager 1503 liv med sig.
14. maj - Kong Christian den 10. bliver konge af Danmark.

1914 - 28. juli erklærer Østrig-Ungarn Serbien krig, og starter dermed 1. verdenskrig

1915 - 5. juni - Den 2. junigrundlov underskrives, kvinder i Danmark får valgret

1916 - Andrea Petrea Jensen bliver konfirmeret den 1. oktober 1916
15. maj-30. september - Sommertid afprøves for første gang i Danmark.
14. december - Ved den første danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemmer 284.000 for at sælge De dansk vestindiske øer til USA,
mens 158.000 stemmer imod.

1917 - 31. marts - Danmark afhænder De dansk vestindiske øer til USA for 25 millioner dollars.

1918 - Den spanske syge, en influenza med en særligt ondartet virus, bliver årsag til mellem 50 og 100 millioner dødsfald verden over, heraf 14.000 i
Danmark.
11. november - 1. verdenskrig afslutter.

1919 Andrea Petrea Jensen’s søster Laura Karoline Jensen dør, kun 19 år gammel den 30. april 1919, form. som følge af Den spanske Syge.

1920 - 10. februar - Ved en folkeafstemningen stemmer flertallet i Nordslesvig (1. zone eller De Sønderjyske Landsdele) for en genforening med
Danmark.
14. marts - Ved en folkeafstemning stemmer flertallet i 2. zone (Mellemslesvig) tysk. Der bliver ingen afstemning i 3. zone (ved Dannevirke).
Mellemslesvig, Sydslesvig og Holsten forbliver tyske.

1922 - 11. januar - Insulin blev anvendt for første gang på et menneske.

1923 – Andrea Petrea Jensen bliver borgelig gift med Niels Marinus Nielsen den 3. maj 1923.
12. oktober - Der vises talefilm for første gang i Danmark

1925 – Niels Marinus Nielsen og Andrea Petrea Jensen får en datter, Johanne Kathrine Nielsen den 21. maj 1925.
1. januar - Norges hovedstad Christiania skifter navn til Oslo.
1. januar - Som start på det nye års første dag bliver klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det
bliver fremover en fast nytårstradition.

1926 - 1. august - Pressens Radioavis går i luften

1928 – Andrea Petrea Jensen’s moder, Johanne Nielsen dør den 28. februar 1928.

1929 - 9. januar - Penicillinet blev anvendt for første gang.
24. oktober - Wall Street-krakket.

1933 - 1. juni - Nordjysk Udstilling åbner i Aalborg. Som en del af udstillingen åbner også Aalborg Tårnet.
3. december - Christian 10. taler, som den første danske konge, i radioen.

1934 - 2. august - Adolf Hitler bliver tysk Führer og bliver dermed både statsoverhoved og rigskansler

1935 - 14. maj - Den gamle Lillebæltsbro indvies.

1938 - 29. maj - Aalborg Lufthavn indvies.
22. oktober - Verdens første kopimaskine ser dagens lys i Astoria.

1939 - 1. september - 2. verdenskrig begynder med den tyske invasion af Polen.
Albert Einstein informerer præsident Franklin D. Roosevelt om muligheden af at lave en atombombe.


Fortsættes ……

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
211940 - 9. april - Danmark og Norge besættes af tyske styrker under 2. verdenskrig. Den danske regering aftaler en fredspolitik med den tyske
besættelsesmagt, og skåner derfor den danske befolkning mod militære overgreb og ødelæggelser. (Fredsforhandlingen ophørte i 1943 med
Augustoprøret)

1941 - 1. januar - Statsminister Th. Stauning holder en radiotransmitteret nytårstale til danskerne.
7. december - Japans angreb på Pearl Harbor får USA til at deltage aktivt i 2. verdenskrig på De Allieredes side.

1943 - 10. marts - Første vellykkede våbennedkastning i Jylland.
(Slutningen af august) - Danskerne er utilfredse med regeringens fredsaftaler med Tyskland, og Augustoprøret starter med demonstrationer og
strejker rundt omkring i landet.
29. august - Danmark erklæres i undtagelsestilstand og tyskerne afsætter regeringen.
1.-2. oktober - Jagten på de danske jøder indledes. Størstedelen, ca. 7.000, er blevet varskoet om det og slipper væk til Sverige, men ca. 500 bliver
fanget og deporteret til Theresienstadt, hvor ca. 50 omkommer.

1944 - 4. januar - Kaj Munk, henrettet af Gestapo.

1945 - 21. marts - RAF bomber Shellhuset i København. Ved et uheld bombes også Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den samt
en ejendom på Sønder Boulevard.
5. maj - Danmark befries af de allierede, hvilket afslutter 2. verdenskrig for Danmarks vedkommende. Bornholm befries dog først senere
6. og 9. august - Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
24. oktober - Forenede Nationer (FN) grundlagt.

1946 - 5. april - Russerne forlader Bornholm, og det sætter endelig punktum på krigen, for øen.

1947 - 29. november - FN beslutter at dele det britiske mandatområde i Palæstina i to ligeværdige og selvstændige stater, en beslutning, som endnu
ikke er effektueret i 2012.

1948 - 22. marts - Retskrivningsreformen bliver gennemført under navnet Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen. Reformen træder i kraft
den 1. april.

1949 – Andrea Petrea Jensen’s fader, Niels Jensen, dør den 23. februar 1949 i Skelund.

1950 – Niels Marinus Nielsen’s og Andrea Petrea Jensen’s datter Johanne Kathrine Nielsen blev gift med Ove Pedersen den 27. Juli 1950.
24. juni - Tropper fra Nordkorea angriber Sydkorea, starten af Koreakrigen.

1951 - 9. januar - FN’s hovedkvarter i New York, USA, bliver indviet.
2. oktober - Et meteornedslag ved Aarhus finder sted i Riis Skov.

1952 - 10. januar - Kaptajn Kurt Carlsens skæve skib, det amerikanske Flying Enterprise synker i den Engelske kanal efter at have drevet rundt i 13
døgn, med svær slagside efter en storm.

1953 - 27. januar - Brændselsrationeringen i Danmark blev ophævet.
5. juni - Danmark får ny grundlov

1954 - 15. november - Den første polarflyrute åbner med afgange fra København til Los Angeles

1955 - 8. februar erstatter Bogstavet Å det hidtil anvendte dobbelt-A (AA).
14. maj - TV-senderne Gladsaxesenderen og Sønder Højrup-senderen (Fyn) sættes i drift.
15. december - Jens Olsens Verdensur sættes i gang af Kong Frederik 9. og Jens Olsens yngste barnebarn Birgit.
Danmarks første IT-virksomhed Regnecentralen bliver dannet

1956 - Foråret 1956 opstår der en omfattende arbejdskamp. Arbejderne kræver arbejdstiden nedsat fra 48 til 44 timer
23. oktober - Opstanden i Ungarn indledes

1957 - Danmarks første datamat DASK kommer til verden
14. maj - Folketingsvalg i Danmark. H.C. Hansen (S) fortsætter som statsminister, men efter et mindre socialdemokratisk mandattab kommer Det
Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund nu med i regering.
4. oktober - Opsendelse af den første kunstige satellit, Sputnik 1, af Sovjet.

1958 - 1. januar - Rom-traktaten træder i kraft, og danner de Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EF)

1959 - 1. januar - Cubas præsident Fulgencio Batista styrtes af Fidel Castro.
2. januar - Verdens første vellykkede rumsonde, Luna 1, blev opsendt fra Sovjetunionen. Dagen regnes stadig for starten på rumalderen.

1960 - 15. februar - Aksel Larsen stifter Socialistisk Folkeparti efter at være blevet ekskluderet af Danmarks Kommunistiske Parti.
21. juli - Frihandelsområdet EFTA stiftes i Stockholm af syv stater som ikke er medlemmer af toldunionen EF. Landene er Sverige, Norge, Danmark,
Storbritannien, Schweiz, Portugal og Østrig
30. januar - Passagerskibet M/S Hans Hedtoft forliser med alle mand om bord ved Kap Farvel, Grønlands sydspids

1961 - 20. januar - John F. Kennedy indsættes som USA’s præsident.
12. april - Jurij Gagarin bliver det første menneske i rummet i Vostok 1.
13. august - Opførelsen af Berlinmuren mellem Vestberlin og Østberlin påbegyndes.

1962 - 3. september - Statsminister Viggo Kampmann opgiver posten efter flere hjerteanfald. Udenrigsminister Jens Otto Krag bliver ny statsminister.
22. oktober - Cubakrisen. USA blokerer søvejen til Cuba

1963 - 26. juni - Præsident John F. Kennedy holder tale i Berlin og udtaler de berømte ord "Ich bin ein Berliner"
28. august Dr. Martin Luther King holder sin berømte tale I Have a Dream på trappen foran Lincoln Memorial i Washington D.C. for 250.000 tilhørere
23. marts - Grethe og Jørgen Ingmann vinder eurovisionens Melodi Grand Prix i London med melodien "Dansevise"
22. november - Den amerikanske præsident John F. Kennedy skydes og dræbes under et besøg i Dallas, Texas.


Fortsættes….
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
221964 - 16. januar - Københavns Borgerrepræsentation vedtager et forbud mod rygning i hovedstadens spor-vogne og busser i de tilfælde, hvor der
ikke kan skærmes af for ikke-rygere.
24. april - Den lille havfrue får hovedet savet af i nattens løb.
18. september - Den 18-årige prinsesse Anne-Marie vies i Athen til 23-årige kong Konstantin af Grækenland

1965 - 8. marts - Vietnamkrigen optrappes, da 3.500 amerikanske marineinfanterister ankommer til Sydvietnam som de første amerikanske
kamptropper i krigen.
18. september - 4 politibetjente nedskydes på Amager af en flygtende biltyv, Palle Sørensen, der kort efter anholdes. Han idømmes livsvarigt
fængsel, hvoraf han afsoner godt 33 år, inden han benådes. Efter nedskydningen fik det danske politi lov til at bære skydevåben.

1967 - Postnummersystemet indføres i Danmark
3. juni - Den socialdemokratiske regering under Jens Otto Krag indfører moms i Danmark. Momsen er på 10%.
10. juni - Kronprinsesse Margrethe 2. og Prins Henrik giftes i Holmens Kirke.
15. juni – København By fejrer 800-års jubilæum

1968 - 15. januar – En orkanagtig storm over Danmark koster 9 mennesker livet
23. januar - Ved folketingsvalget mister regeringspartiet Socialdemokratiet 7 mandater. Statsminister Jens Otto Krags regering går kort efter af, og
afløses af en regering ledet af den radikale Hilmar Baunsgaard.
4. april – Martin Luther King myrdes

1969 - 6. maj - Limfjordstunnelen mellem Aalborg og Nørresundby åbnes for trafik. Begivenheden fejres med en hel festuge i de to nordjyske
købstæder
21. juli - Neil Armstrong betræder som det første menneske Månens overflade

1970 - 1. januar - Kildeskatten indføres
1. april – Kommunalreformen reducerer antallet af kommuner i Danmark til 275, og antallet af amter til 14
Den nye Lillebæltsbro indvies. Lillebæltsbroen blev bygget på fem år og banede vejen for at hovedvej 1 blev til E66(E20) og samtidig kunne aflaste
den gamle Lillebæltsbro.

1971 - 11. maj - Den første danske olie hentes op fra Nordsøen.
21. september Folketingsvalg i Danmark. Hilmar Baunsgaards regering mister samlet 10 mandater, og afløses kort efter af en regering ledet af
Socialdemokratiets Jens Otto Krag.

1972 - 14. januar - Den danske kong Frederik 9. afgår ved døden.
15. januar - På Amalienborg udråber statsminister Jens Otto Krag kl. 15 den 31-årige tronfølger Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid til Danmarks
dronning - Dronning Margrethe den 2.
12. august - De sidste amerikanske landtropper trækkes ud af Sydvietnam.
5. september - Elleve israelske atleter bliver skudt ved Sommer OL i München af otte medlemmer af en arabisk terrorist-gruppe; fem terrorister og
en politimand bliver også slået ihjel.
2. oktober - Ved folkeafstemning stemmer et flertal (63.3%) for dansk indmeldelse i EF.
3. oktober - Statsminister Jens Otto Krag meddeler overraskende fra Folketingets talerstol, at han træder tilbage som statsminister. Regeringen
fortsætter, og socialdemokraten Anker Jørgensen overtager posten som Danmarks statsminister.

1973 – Niels Marinus Nielsen og Andrea Petrea Jensen fejrer Guldbryllup den 3. maj 1973.
1. januar - Storbritannien, Irland, og Danmark tilslutter sig Det Europæiske Fællesskab (EF).
1. april - 1 øre og 2 øre afskaffes som mønter i Danmark.
4. december - Der afholdes folketingsvalg i Danmark, hvor de etablerede partier oplever voldsom tilbagegang. Til gengæld stormer de nye partier
Centrum-Demokraterne og Fremskridtspartiet ind i Folketinget i det, der siden er kaldt "Jordskredsvalget".
Undervisningspligten bliver udvidet fra 7 til 9 år.

1974 - 10. januar - Benzinprisen i Danmark stiger til "uhyrlige" 2,05 kr. pr. liter.

1976 - Andrea Petrea Jensen’s mand Niels Marinus Nielsen dør den 6. november 1976 i Skelund. Han blev 86 år gammel.

1978 - 19. september - Under en storm vælter den 16 meter høje Skarreklit i havet ud for Bulbjerg.

1979 - Efterlønnen indføres i Danmark.
1. maj - Grønland får hjemmestyre.

1982 - 8. januar - Der er kulderekord i Danmark, da der i Hørsted i Thy bliver målt det koldeste nogensinde, med 31,2 graders kulde.

Fra Wikipedia
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
23

Ålborg Amt, Herreder og sogne
Andrea Petrea Jensen blev født den 17. juni 1902 i Skelund Sogn,
Hindsted Herred, Ålborg Amt, og har opholdt følgende steder:

1902 – 1917 – Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1917 – 1918 – Visborg By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1918 – 1977 – Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
1977 – 1983 – Hadsund By og Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
24

Kilder: Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsen (14).
Personlig overleveringer af hans datter Johanne Kathrine Nielsen (7).
Personlig overleveringer af hans barnebarn Henny Pedersen (3).
Dataoplysninger og fotos til eftertavlen fra Hanne Jensen (Kongsted) og Jette Sommer Pedersen.

Niels Marinus Nielsen’s og Andrea Petrea Jensen’s fotoalbum.
Niels Marinus Nielsen’s og Andrea Petrea Jensen’s arkivmappe.
Else Pedersen’s (datter af Karl Otto Pedersen, nr.12), fotoalbum.

Ægteskabsbog nr. 1, side nr. 3, 1923, fra Sognefoged Søren Frederiksen af Veddum.

Kirkebog 1901-1914, fødte kvindekøn, side 82, nr. 14 for 1902, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1905-1916, Konfirmerede piger, side 44, nr. 8 for 1916, anden sidst reg. på siden, for Skelund Sogn,
Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1912-1928, døde kvindekøn, side 68, nr. 5 for 1919, sidste reg. på siden, for Skelund Sogn, Hindsted
Herred, Ålborg Amt.

Folketællingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1921 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1925 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1930 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, Ålborg Amt.

Skelund-Vedum’s hjemmeside http://skelund-veddum.dk/sider/byerne/skelunds-historie.
Vort Sogns Historie 1950-58, elektroniske udgave. Udgivet af Vejle bibliotek.
Facebook.
Fra tvmidtvest. dk


Andrea Petrea Jensen’s aner – Fra MyHeritageAndrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
25

Eftertavle for forældrene

Niels Jensen (30) og hustru af 1. ægteskab Johanne Nielsen (31) og hustru af 2. ægteskab Inger Marie Bertine Sørensen


Børn

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s børn:

1) Smedemester
Mette (Metha) Kirstine Jensen gift med Jens Andersen Christensen
* 12-09-1895 21-04-1926 * 21-04-1893
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Skibsted, Hellum, Ålborg
† mellem 1980 og 1983 † før 1980
Kongerslev, Hellum, Ålborg Ukendt

Børn: ingen


Metha som ung og ukendte Marie og Anna Metha’s og Jens’ bryllupsbillede Metha og Jens i 1954Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
26

2)
Laura Karoline Jensen ugift
* 05-02-1900
Skelund, Hindsted, Ålborg
† 30-04-1919 (sygdommen Den spanske Syge)
Skelund, Hindsted, Ålborg
Kort fra Laura Jensen til sin søster Andrea Petrea Jensen, poststemplet den 11. november 1918,
5 ½ måned før sin død, hvor hun skrev:

”Kære Søster. (Andrea Petrea Jensen)
Du må meget undskylde, at jeg ikke har skrevet, men jer har været saa syg i sidste Uge, at jeg ikke kunne skrive. Du skal nok snart få et Brev, naar jeg
nu bliver lidt bedre, skal jeg skrive noget mere. Har du besøgt Anna Olsen i Velleren (i Skelund). Er Anna Sørensen hjemme i Vinter. Du kan hilse hjemme
naar du kommer derned. Skriv nu snart og fortæl mig noget Nyt.

En venlig hilsen
Din Søster Laura

3) landmand
Andrea Petrea Jensen (15) gift med Niels Marinus Nielsen (14)
* 17-06-1902 03-05-1923 * 12-05-1889
Skelund, Hindsted, Ålborg Veddum, Hindsted, Ålborg Skelund, Hindsted, Ålborg
† 26-12-1983 Borgelig vielse † 06-11-1976
Hadsund, Nordjylland Skelund, Nordjylland

Børn:
1) Johanne Kathrine Nielsen (7)Johanne liggende, og i baggrunden er det fra venstre Metha, Andrea og Niels


Laura’s konfirmationsbillede
Konfirmeret den 5. april 1914 i Visborg Kirke

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
27

4)
Karl Kristian Jensen gift med Valborg Andie Pedersen
* 22-12-1906 03-03-1929 * 03-01-1909
Skelund, Hindsted, Ålborg Veddum, Hindsted, Ålborg Falslev, Onsild, Randers
† 03-08-1991 Borgelig vielse † 16-01-1979
Hadsund, Nordjylland Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Maggo Erik Jensen (født før ægteskabet)
2) Laura Jensen (født før ægteskabet)
3) Hanne Jensen


Karl (til venstre) som ung og en ukendt
Valborg som ung
Laura, Erik, og Johanne Nielsen (7)
samt lille Anne
Karl, Valborg og Hanne
1954
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
28

Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s børn:

5) landmand
Anna Jensen gift med Sofus Haagen Nielsen
* 24-08-1934 26-12-1954 *10-07-1932
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Ove Sogn, Hindsted, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Susanne Nielsen


Fra Facebook, 2013

Fortsættes næste sideAndrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
29

Børnebørn


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s børnebørn
3)
Andrea Petrea Jensen’s og Niels Marinus Nielsen’s børn

3-1) gårdejer
Johanne Kathrine Nielsen (7) gift med Ove Pedersen (6)
* 21-05-1925 27-07-1950 * 24-02-1925
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Skelund, Hindsted, Ålborg
† 23-06-1992 † 18-07-1983
Hobro Sygehus, Nordjylland Hobro Sygehus, Nordjylland

Børn:
1) Henny Pedersen (3)
2) Karl Åge Pedersen
3) Åse Pedersen
4) Anni PedersenFra venstre er det Åse, Johanne med Anni, Henny, Ove og Karl Åge


Se mere fra denne streng under nr. 6 Ove Pedersen og nr. 7 Johanne Kathrine JensenNiels Jensen’s og Johanne Nielsen’s børnebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børn

4-1)
Maggo Erik Jensen gift med Ellen Laustsen
* 14-02-1927 * 23-03-1929
Falslev, Onsild, Randers Ukendt
† 00-11-1991 †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Hedvig Jensen
2) Sonja Jensen
3) Lars JensenAndrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
30

4-2) restauratør (Café Mønten i Nyhavn) specialarbejder
Laura Jensen gift med Ib Sommer Pedersen
* 22-02-1929 12-08-1950 * 02-04-1926
Skelund, Hindsted, Ålborg Ålborg Rådhus Hadsund, Hindsted, Ålborg
† † 16-02-1992
Ukendt Gentofte, København

Børn:
1) Jette Sommer Pedersen
2) Karl Erik Sommer Pedersen4-3) skolesekretær afdelingsleder på Joran Bor
Hanne Jensen gift med Svend Erik Kongsted Jensen
* 24-04-1944 05-09-1964 * 17-12-1941
Skelund, Hindsted, Ålborg Skelund Kirke Falslev, Onsild, Randers
† † 27-10-2004
Ukendt Thisted, Viborg

Børn:
1) Jesper Kongsted Jensen
2) Klaus Kongsted JensenHanne Jensen, 2014 Svend Erik Kongsted Jensen
Foto: Hanne Jensen

Laura Jensen’s konfirmation
28-03-1943
Laura sammen med sin søn Karl Erik
Foto: Hanne Jensen, 2014

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
31

Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s børnebørn
5)
Anne Jensen’s og Sofus Hagen Nielsen’s børn

5-1) advokatsekretær elektriker
Susanne Nielsen gift med Werner Nyegaard
* 23-04-1958 *
Skelund, Hindsted, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt bopæl, Kolonihaven 37, Skelund, 9560, Hadsund Ukendt

Børn:
1) Anette Nyegaard
Fortsættes næste side

Susanne Nielsen, Foto fra Facebook 2013

Kolonihaven 37, Skelund, 9560 Hadsund
Foto fra Facebook, 2013
Tre generationer – Anna, Susanne og Anette
Foto fra Facebook, 2014

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
32

Oldebørn


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s oldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børnebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børn

4-1-1)
Hedvig Jensen gift med Erik Hansen
* 1951 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Martin Hansen
2) Thomas Hansen

4-1-2)
Sonja Jensen gift med Preben Filbert
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Glen Filbert
2) Mark Filbert

4-1-3)
Lars Jensen gift med Berit Aagaard
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Emil Jensen
2) Andreas Jensen


Fortsættes næste sideAndrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
33

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s oldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børnebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s børn

4-2-1) Fuldmægtig
Jette Sommer Pedersen gift med Finn Fløistrup
* 10-02-1951 01-04-1972 * 08-10-1950
Skelund, Hindsted, Ålborg Kastrup Kirke Ukendt
† Skilt †
Ukendt 06-06-1985 Ukendt
Bor i Sverige
Børn
1) Mette Sommer Fløistrup
2) Morten Sommer Pedersen

afdelingsleder i Skat
2. ægteskab Bjarne Hindborg Olsen
02-06-2000 * 27-04-1948
Tårnby Rådhus København

Ukendt


Jette Sommer Pedersen og Bjarne Hindborg Olsen, 2014
Foto: Hanne Kongsted

4-2-2) mekaniker og formand/teknik advokatsekretær
Karl Erik Sommer Pedersen gift med Gitte Albrecht Knudsen
* 27-03-1953 23-01-1982 * 21-04-1960
Skelund, Hindsted, Ålborg Tårnby Kirke København
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Maria Albrecht Sommer Pedersen
2) Christina Albrecht Sommer Pedersen


Karl Erik og Gitt Sommer Pedersen
Foto fra Facebook

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
34

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s oldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s børnebørn
4-3)
Hanne Jensen’s og Svend Erik Kongsted Jensen’s børn

4-3-1) direktør socialrådgiver
Jesper Kongsted (Jensen) gift med Marian Susanne Johansen
* 27-02-1965 12-09-1991 * 03-07-1956
Frederiksberg, København Ræhr Kirke, Thisted, Viborg Hanstholm, Thisted
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Benjamin Johansen (født uden for deres ægteskabet)
2) Cecilie Kongsted (adopteret)Jesper Kongsted, 2014 Fra tvmidtvest. dk
Foto: Hanne Kongsted

4-3-2) optometrist (optiker) pædagog
Klaus Kongsted (Jensen) gift med Malene Krüger
* 12-06-1999 * 06-08-1969
Frederiksberg, København Østerild Kirke, Thisted, Viborg Østerild, Viborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Mathilde Kongsted Krüger (adopteret)
2) Frederikke Kongsted KrügerKlaus Kongsted, 2014 Malene Krüger
Foto: Hanne Kongsted Foto fra Facebook, 2012


Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
35

Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s oldebørn
5)
Anne Jensen’s og Sofus Hagen Nielsen’s børnebørn
5-1)
Susanne Nielsen’s og Werner Nyegaard’s børn

5-1-1) webprogramør hos Egmont Magasiner A/S professionel hos Novo Nordisk
Anette Nyegaard gift med Jens Christian Diget
* *
Skelund, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Philip Nyegaard Diget


Fortsættes næste sideJens Christian og Philip – Foto fra Facebook, 2014
Anette og Philip - Foto fra Facebook, 2014
Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
36

Tipoldebørn


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børnebørn
4-1-1)
Hedvig Jensen’s og Erik Hansen’s børn


4-1-1-1)
Martin Hansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

4-1-1-2)
Thomas Hansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børnebørn
4-1-2)
Sonja Jensen’s og Preben Filbert’s børn

4-1-2-1)
Glen Filbert yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

4-1-2-2)
Mark Filbert yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-1)
Maggo Erik Jensen’s og Ellen Laustsen’s børnebørn
4-1-3)
Lars Jensen’s og Berit Aagaard’s børn

4-1-3-1)
Emil Jensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

UkendtAndrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
37

4-1-3-2)
Andreas Jensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s børnebørn
4-2-1)
Jette Sommer Pedersen’s og Finn Fløistrup’s børn

4-2-1-1) arbejder i Citi Bank
Mette Sommer Fløistrup ugift
* 15-05-1974
Kastrup, København

Ukendt


Mette Sommer Fløistrup, 2014
Foto: Hanne Kongsted

4-2-1-2) politiassistent sygeplejerske
Morten Sommer Pedersen samlever med Dina Janshøj Sørensen
* 10-11-1979 * 02-12-1976
Hvidovre, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Frida Janshøj Sommer
2) Karla Fiona Janshøj Sommer


Fortsættes næste sideAndrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
38

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s børnebørn
4-2-2)
Karl Erik Sommer Pedersen’s og Gitte Knudsen’s børn

4-2-2-1) social- og sundhedsassistent tømrerformand
Maria Albrecht Sommer Pedersen gift med Thomas Guldbæk Olsen
* 14-05-1983 05-06-2013 * 22-07-1979
Rigshospitalet, København Tårnby Kirke København
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Julie Guldbæk Albrecht Sommer
2) Cecilie Guldbæk Albrecht SommerMaria Sommer Pedersen og Thomas Guldbæk Albrecht med Julie
Fotos fra Facebook, 2013

4-2-2-2) social- og sundhedsassistent elektriker/it-installatør
Christina Albrecht Sommer Pedersen gift med Jimmy Aberden Nielsen
* 09-06-1987 31-05-2014 * 16-01-1979
Rigshospitalet, København Kastrup Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Cilina Aberden Sommer


Christina Sommer Pedersen sammen
med sin søsters barn Julie
Foto fra Facebook, 2013


Fortsættes næste side

Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
39

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-3)
Hanne Jensen’s og Ukendt Kongsted’s børnebørn
4-3-1)
Jesper Kongsted’s og Marian Susanne Johansen’s børn

4-3-1-1) studerende
Benjamin Johansen (Kongsted) yderligere data ukendt
* 03-03-1979
Thisted Sygehus, Viborg

Ukendt

Benjamin Kongsted
Foto fra Facebook, 2011
4-3-1-2) gymnasieelev
Cecilie Kongsted yderligere data ukendt
* 28-07-1996
Indien

Ukendt

Cecilie Kongsted, 2014
Foto: Hanne Kongsted

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tipoldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s oldebørn
4-3)
Hanne Jensen’s og Ukendt Kongsted’s børnebørn
4-3-2)
Klaus Kongsted Krüger’s og Malene Krüger’s børn

4-3-2-1)
Mathilde Kongsted Krüger yderligere data ukendt
* 23-07-2001
Indien

Ukendt

Mathilde Kongsted
Foto fra Facebook, 2012


Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
40

4-3-2-2)
Frederikke Kongsted Krüger yderligere data ukendt
* 24-09-2003
Thisted Sygehus, Viborg

Ukendt

Frederikke Kongsted
Foto fra Facebook, 2012


Niels Jensen’s og Inger Marie Bertine Sørensen’s tipoldebørn
5)
Anne Jensen’s og Sofus Hagen Nielsen’s oldebørn
5-1)
Susanne Nielsen’s og Werner Nyegaard’s børnebørn
5-1-1)
Anette Nyegaard’s og Jens Christian Diget’s børn

5-1-1-1)
Philip Nyegaard Diget yderligere data ukendt
*
Rødovre, København
† 2011
Ukendt
*
Ukendt


Philip Nyegaard Diget
Foto fra Facebook, 2014


Fortsættes næste side


Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
41

Tip2-oldebørn


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s oldebørn
4-2-1)
Jette Beatrice Sommer Pedersen’s og Finn Fløistrup’s børnebørn
4-2-1-2)
Morten Sommer Pedersen’s og Dina Janshøj Sørensen’s børn

4-2-1-2-1)
Frida Sommer Fløistrup yderligere data ukendt
* 06-11-2008
Glostrup hospital, København

Ukendt

4-2-1-2-2)
Karla Fiona Janshøj Sommer yderligere data ukendt
* 31-05-2013
Hvidovre hospital, København

Ukendt


Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s oldebørn
4-2-2)
Karl Erik Sommer Pedersen’s og Gitte Knudsen’s børnebørn
4-2-2-1)
Maria Albrecht Sommer Pedersen’s og Thomas Guldbæk Olsen’s børn

4-2-2-1-1)
Julie Guldbæk Albrecht Sommer yderligere data ukendt
* 26-08-2009
Glostrup hospital, København

Ukendt

Julie
Foto fra Facebook


4-2-2-1-2)
Cecilie Guldbæk Albrecht Sommer yderligere data ukendt
* 25-03-2014
Hvidovre hospital, København

Ukendt


Andrea Petrea Jensen (15) Slægtshistorie
Leif Christensen
Redigeret 09-09-2012 – opdateret 07-09-2014
42

Niels Jensen’s og Johanne Nielsen’s tip2-oldebørn
4)
Karl Kristian Jensen’s og Valborg Andie Pedersen’s tipoldebørn
4-2)
Laura Jensen’s og Ib Sommer Pedersen’s oldebørn
4-2-2)
Karl Erik Sommer Pedersen’s og Gitte Knudsen’s børnebørn
4-2-2-2)
Christina Albrecht Sommer Pedersen’s og Jimmy Aberden Nielsen’s børn

4-2-2-2-1)
Cilina Aberden Sommer yderligere data ukendt
* 07-07-2014
Hvidovre hospital, København

Ukendt


Slut

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.