You are on page 1of 1

netwerken, inspireren, en len, e sd

rd informeren, kennisove tiveren, mo

an h e u er n, in or: igt u vracht, kennarelten, netwitkevospireren, en motive nod isd

eren, kennisoverdra c , inform ren

ag v/h De d
t Zeezichd L nd & catie: ga , Kamperlan Lo we 3 St. Felix

Uitnodiging
Donderdag 27 september 2012: De Dag v/h Regionale Product
Een bijzondere themadag vol met presentaties, proeverijen en workshops over en met het regionale product.
De dag bestaat uit een ochtend-, een lunch- en een middagprogramma met de themas beleving, smaak, gezondheid, duurzaamheid en lokale economie.. In het ochtendgedeelte willen wij u graag laten kennismaken met innovatieve pilots van ondernemers uit Zeeland en West-Brabant. Er is aandacht voor ketenvorming en allianties rondom productie, vermarkting en logistiek. Ook komt de waarde van streekfood voor regiomarketing en de economische betekenis aan bod. Tijdens de lunch zal Pierre Wind samen met u de vele heerlijke smaken en recepten van regionale (biologische) producten proeven. In de middag hebben we veel aandacht voor de relatie van het regionale product met de zorgsector. Op een interactieve wijze willen we meer te weten komen over de knelpunten en met elkaar op zoek gaan naar oplossingen. Er zijn vele inspirerende en smaakmakende sprekers. De dag staat onder leiding van Ramona van Zweeden.

Ga naar www.dedagvanhetregionaleproduct.nl

verdracht, kenn n, informeren, kenniso i spireren, en motivere isdelen, netwerken, in kenn ht,

nale ct gio odu 12 Re Pr ber 20 septem


27

Programma
Ochtend
Innovatie en ketenvorming
- Pilot Zeeuwse Knopkaas - Project Het Zilte Hof - Pilot afzet geitenvlees
09:30 - 12:30 uur

Innovatie en economische betekenis Regiomarketing


- Pilot/onderzoek kenniscentrum kusttoerisme - Pilot het Streekkoffertje - Pilot het streekeigen ganzenarrangement Sprekers o.a.: prof. dr. Cees Veerman, Ad de Korte, drs. Elies Lemkes, Prof.dr.ir. Han Wiskerke, Wilfred van Elzakker, dr. mr. Goos Cardol en Hans Everse

Lunch
De mooie maaltijd

12:30 - 14:00 uur

- Lunch met Pierre Wind regionale (biologische) producten

Middag

14:00 - 16:30 uur

- Ervaringen over kosten en baten - Wat doet goed eten en drinken voor de zorg?

Regionale (biologische) producten in de zorg


- Ervaringen grote zorginstelling met regionale producten

Korte Keten van Land naar Klant


- Zeeuwse biologische boeren leveren aan zorgorganisatie.

Workshops / parallelsessies
1. Beleving en voeding 2. Voeding en gezondheid 3. Afstemmen vraag en aanbod Sprekers o.a.: Marco Wisse, Phyllis den Brok, Leen van Leersum, Fer de Bruin

Vanaf 16:30: Netwerkborrel


De dag v/h Regionale Product wordt u aangeboden door Lekker Regionaal Product, de Zeeuwse Milieu Federatie en IZ-Zeeland.

AANMELDEN?