SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PRINSIP AKAUN TINGKATAN 4 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D C D A B D D B D D 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. B A B C D D D A C C 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. D C B A A B A A D B 31. 32.

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. B B C B A C C B B B

75 = RM 393.75 (e) 8120 = RM 52560 – RM 8120 = RM 44440 (f) (¡) Akaun Diskaun Diberi / Akaun Pulangan Jualan (¡¡) Akaun Diskaun Diterima / Akaun Pulangan Belian Modal = Aset – Liabiliti (4M) = ( RM15600 + RM 16500 + RM 10200 + RM 9400 + RM 860 ) – RM (3M) (2M) Soalan 2 .50 = RM 437.50 – RM 43.50 10% x RM 437.Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 1.50 = RM43.(a) (¡) Aset = bertambah (¡¡) Aset = berkurang (b) 15% x RM5500 = RM825 RM5500 –RM825 = RM4675 (c) 10% x RM 4400 = RM440 RM4400 – RM440 = RM 3960 Dt Belian RM3960 (4M) (3M) Ekuiti Pemilik = Tiada kesan Ekuiti Pemilik = bertambah (4M) Kt Pembekal Muthu RM3960 (d) 175 x RM 2.75 RM 437.

Alatan Pejabat Baki (¡) (¡¡) (¡¡¡) (¡v) (v) (v¡) (v¡¡) 6880 +400 6480 Stok 24840 Penghut ang 7440 -3200 Bank 9450 +3200 Modal 42050 Pemiutan g 6160 +3500 -250 -400 -1800 +850 -4350 23740 +6240 11330 9600 -850 +1890 43820 +130 -250 +3500 -1930 7730 Perniagaan Sukdev Kunci Kira-kira Pada 31 Disember 2011 Alatan Pejabat Stok Penghutang Bank 24840 7440 9450 6480 Modal Pemiutang 6160 42050 (20M) Soalan 3 (a) (¡) Jurnal Belian (1M) .

60 (v) RM 6548 (v¡) Kesilapan dan ketinggalan catatan dikecualikan (1M) (2M) (2M) (2M) Soalan 3 (b) Tarikh 2009 Jun 4 Alat tulis Syarikat Lamina (membeli alat tulis bernilai RM 280 daripada Syarikat Lamina) 9 Lekapan Syarikat Coolest Air (terima invois daripada Syarikat Coolest Air berjumlah RM1120 untuk pemasangan alat penghawa dingin pejabat) 12 Alat Pejabat Syarikat Inter (membeli sebuah komputer secara kredit daripada Syarikat Inter) 15 Sarina Kenderaan 3680 3680 2350 2350 1120 1120 Butir Debit 280 280 Kredit .401 RM 6548 – RM 327.40 = RM 6220.(¡¡) Diskaun niaga – untuk menggalakkan belian secara pukal (2M) Diskaun tunai – untuk menggalakkan penghutang membayar dengan cepat (¡¡¡)Invois asal – Kedai Buah Shukor Salinan invois – Joo Ing Berhad (¡v) 5% x RM 6548 = RM 327.

( Menjual van pejabat secara kredit kepada Sarina) 18 Ambilan Belian ( ambilan bekalan makanan kegunaan keluarganya) 22 Kenderaan Modal ( van kegunaan sendiri dibawa untuk kegunaan perniagaan ) 23 Ambilan Alatan Pejabat ( sebuah komputer lama diambil dari pejabat untuk kegunaan anaknya) 28 Ambilan Sewa ( satu per empat daripada sewa yang dibayar adalah untuk sewa rumah kediaman ) 30 Derma Belian ( Satu dozen tin biskut yang berharga RM20 setin didermakan kepada Rumah Kebajikan Mawar) 240 240 400 400 730 730 untuk 11000 11000 250 250 (10M) Bahagian B Soalan 4(a) .

Urus niaga Belian barang secara kredit.Bagi setiap urusniaga berikut. niaga Dokumen Sumber Invois Nota debit Invois Invois Memo Memo Buku Catatan Pertama Jurnal Belian Jurnal belian Jurnal Am Jurnal jualan Jurnal Am Jurnal Am Bayaran tambahan dikenakan atas belian Belian komputer kegunaan pejabat Jualan barang secara kredit untuk niaga Ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri Komputer peribadi dibawa amsuk untuk kegunaan pejabat Pulangan belian Angkutan atas barang niaga Ambilan promosi barang belian untuk Nota kredit Nota debit Memo Nota kredit Jurnal pulangan belian Jrnal Am Jurnal Am Jurnal pulangan jualan Pulangan jualan (10M) Soalan 4(b) (¡) 5000 unit . nyatakan dokumen perniagaan yang digunakan dan dimana rekod pertama maklumat ini akan dibuat.

00) TOLAK diskaun niaga 5% (RM 25000 x 5% ) Harga bersih 5000 unit barang Kos seunit = RM23750 / 5000 = RM 4. Penghut Jualan Lain² .Kos belian mengikut harga senarai (5000 X RM5.75 RM 25000 RM 1250 RM 23750 (¡¡) 50000 10000 unit Kos belian mengikut harga senarai (10000 X RM5.00 (10M) RM RM 10000 RM 40000 Soalan 5(a) Tarikh Perkara Tunai Bank D.00) TOLAK diskaun niaga 20% (RM 50000 x 20% ) Harga bersih 10000 unit barang Kos seunit = RM40000 / 10000 = RM 4.

Diberi Jan 3 4 11 18 26 28 31 Jualan Kedai Rohan Faedah Jualan Kamal Komisen Pinjaman 3200 300 5000 7745 220 1700 945 100 1200 1350 450 120 ang 1200 1470 450 1700 1045 300 5000 2515 2900 5750 (10M) Soalan 5(b) Tarikh Mac 1 3 5 8 12 25 28 30 Perkara Perabot Kadar bayaran Belian Syarikat Wan Ambilan Belian Sewa Insurans Bank 500 120 1200 2500 180 1700 400 960 7560 160 2660 2900 1700 400 960 2160 (10M) 160 2660 180 1200 D. Diterima Pemiutan g Belian Lain² 500 120 Soalan 6 Jurnal Belian .

Tarikh Jan 1 Wei Fen Butir No. Invois 001 Kiraan 580 29 650 130 6790 1358 5432 520 551 Jumlah . Invois 080 Kiraan 2340 234 Jumlah Tolak : Diskaun niaga 10% 8 Raudah Tolak : Diskaun niaga 15% 11 Radha Tolak : Diskaun niaga 5% 14 Jake Tolak : Diskaun niaga 10% 18 Jaslina Tolak : Diskaun niaga 10% 005 004 003 121 2106 3680 552 1320 66 2100 210 690 69 621 1890 1254 3128 27 Jia Zhu Tolak : Diskaun niaga 10% 006 1330 133 1197 10196 31 Akaun Belian (10M) Jurnal Jualan Tarikh Jan 5 Zuriana Tolak : Diskaun niaga 5% 10 Sharul Tolak : Diskaun niaga 20% 11 Suziana Tolak : Diskaun niaga 20% 225 002 Butir No.

21 Jake Tolak : Diskaun niaga 10% 004 2100 210 1890 24 Leng Rui Tolak : Diskaun niaga 25% 282 8560 2140 6420 30 Eddy Tolak : Diskaun niaga 10% 542 4950 495 4455 21714 31 Akaun Jualan (10M) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful