Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za prvi razred, iz islamske vjeronauke, školske

2009/10. godine nastavnik: ………………………………………..

MJESEC SEPTEMBAR

P O 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

OKTOBAR

5

NOVEMBAR

4

DECEMBAR JANUAR FEBRUAR

4 1 4

MART

4

APRIL

4

MAJ JUNI

4 1

NASTAVNE JEDINICE Uvodni sat – upoznavanje Pozdrav –o, u Ramazan i ja –o Ramazan i ja –u Iftar i ja –o Iftar i ja –u Bajrami i ja –o Bajrami i ja –u Moja škola –o Moja škola –u Naša vjera –o Naša vjera –u Moja porodica –o Moja porodica –u Džamija –o Džamija –u Ilahija HASBI RABBI DŽELLALLAH –o Učimo euzu –o Učimo bismillu –o Kada se uče euza i bismilla –u Rabbi jessir –o Higijena i ja –o Moje zdravlje –o Kur′an –o Kur′an –u Priroda i ja –o Priroda i ja –u Subhaneke –o Šehadet –o Govoriti istinu –o Govoriti istinu –u Muhammed a.s. –o Dobrota i poštenje –o Dobrota i poštenje –u Završni sat

Voda – blagodat za održavanje čistoće i zdravlja – o 29. Ramazan – o 5.s. MJESEC P O SEPTEMBAR 7 OKTOBAR 9 NOVEMBAR 8 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE 1. Zašto u jesen lišće žuti – o 21. Dan šehida – o 8.Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za drugi razred.s. – o 24. – o 25. dova za nastavak druženja na vjeronauci 2. – o 26.Muslimanska nova godina – o 32. – p 28. Bajramske cipele – o 7. Pozdravljanje i poštivanje drugih – u 13. Salavati na Poslanika a. Ramazan i Bajram – p 9. godine nastavnik: ………………………………………. Osmjehnuti Poslanik a.s. Ilahija Šehadet. – o 27.s. Jesen – u 23. Ko daje tako sočne i lijepe plodove – o 22. Slijeđenje Poslanika a. Islamsko vjerovanje i propisi islama – p 20. iz islamske vjeronauke. Muhammed a. Selam – pozdrav mira i spasa – o 11. Prijateljstvo – o 15. Doživljaji s raspusta – o 3. Zimske radosti i opasnosti – o . Ilahija Kad ja pođoh u džamiju – o 14. Djetinjstvo Muhammeda a.San kao odmor Allahov je dar – o 33.š. Abdest – o 31. školske 2009/10. Uvodni sat. Moji novi prijatelji – o 4. se brine za svakog – o 17. Allah dž. Lejletul-kadr – o 6. Džemat – o 19. Razglednice moje domovine – o 10.s. Razumijevanje riječi islam – o 16. šehadet – o 18. Čistoća tijela – o 30. Svako od nas je neponovljivo Allahovo stvorenje – o 12.

Zdravlje i odnos prema bolesnom – p 39.Namaz i dova – u 42.Odnos prema drugim ljudima – p 62.Posjeta bolesnom prijatelju – o 38.Dani su dugi.Važnost uzajamnog pomaganja – o 49. a noći kratke – o 69.Odnos prema porodici i rodbini – o 59.Uređujmo svoju avliju – o 65.Bosanska avlija.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 8 APRIL 9 MAJ 8 JUNI 2 34.Zima – u 35.š.Pjesmica Zdrava djeca – o 37.s. – o 48.Proljeće – o 53.Briga o komšiji – o 60.Proljeće – p 56.. – o 40.Fatiha – o 43.Kako se ophoditi prema pripadnicima drugih vjera – o 61.Kako se odnositi prema životinjama – o 63.Proljeće i njegovi darovi – opis 54. zelenilo i ruže – o 64.Odnos prema sredini – u 67.Budimo prijatelji – o 58.Kako je lijepo biti musliman – o 51.Zašto sunce ljeti tako dugo sja – o 68.Džemat – zajedništvo muslimana – o 50.Kuranske sure – p 47.Zdarvlje je Allahov dar – o 36.Sura Ihlas – o 45.Dova – traženje pomoći od Allaha dž.Oplemenimo školsko dvorište – o 66.Ilahija Puhnuće behar – o 55.Mevlud – rođenje Muhammeda a.Odnosi muslimana – u 52.Ljeto –p 70. – o 41.Završni sat .Namaz – moja zahvalnost Allahu dž.Obradovao sam svoju sestru/brata – o 57.Tespih – o 44.š.Sura Kevser – o 46.

Sistematizacija gradiva prvog polugodišta .s. Svemoćni – o 18. U ramazanu je Allah posebno milostiv – o 4. U namazu se susrećemo sa svojim Gospodarom – o 24. Biljni i životinjski svijet djelo je Božje – o 15. Sveznajući. Allah sve vidi – o 17. Čovjek – najljepše Allahovo stvorenje – o 16. Priprema za namaz – o 25. iz islamske vjeronauke. Ka′ba – tačka orijentacije u namazu – o 28. Hud a.š. Islam i islamsko vjerovanje –p 12. Oblačenje najljepše odjeće u namazu – o 26. Amentu billahi. Kako postajemo muslimani – o 9. rodbini i komšijama 21. Ljepota selama.š. – o 33.s. Božji poslanici – učitelji svojih naroda – o 31. Pravo druženje. Ja vjerujem jednog Boga – pjesma – o 11. vjerovanje u Allaha dž. drugarstvo. Islam mi je sve – pjesma – o 3. Na Bajram – priča 22. godine nastavnik: ………………………………………. islamskog pozdrava – o 8. Priroda – svjedočanstvo Božjeg postojanja – o 14. – o 32. U svakom dijelu dana se obraćamo Allahu dž. MJESEC P O SEPTEMBAR 7 OKTOBAR 9 NOVEMBAR 8 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE 1. – o 27. Kraj Ka′be sam ja stajao – ilahija 20. Kurban – darivanje siromašnim. Nek′ mirišu avlije – pjesma – o 5. Dova za uspješan početak 2. Islamsko vjerovanje – p 19. Šta smo po vjeri – o 7. prijateljstvo – o 10. Kurban-bajram – u 23. školske 2009/10. Allah. Adem a. Bejtullahov crn ogrtač – ilahija – o 29.Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za treći razred. Ramazan – p 6.. Pripreme za namaz –p 30. – o 13.

Moja domovina –p 70.Deva u gradu prokletih – o 35. – p 36.s. – ljubav prema djeci – o 44. desna noga – o 57. – o 42.Za uspješniji dan i ljepši san – o 56.Stari most u Mostaru – o 68.s.BiH – zemlja bogatstva i različitosti – o 63.Sistematizacija gradiva .Ebu Bekr – o 47. i njegovi vjerni drugovi – p 51.s.Hasan i Husejn – trajni uzori muslimanskoj djeci – o 50.Desna ruka.Poslanik a.Alija – hrabri drug – o 49.Poslanikovi a.Salavatom se sjećamo Muhammeda a.s.Lijepe navike –p 61.Ne griješimo prema drugima 60.Allah voli čistoću.Moja domovina – BiH – o 62.Lijepo ponašanje u kući – o 58.Briga o školi i školskom dvorištu – o 59.Božji poslanici a.Muhammed a.Moj grad – Tešanj – o 69. potiče da se bavimo sportom – o 55.s.Mjesto Kur′ana u mojoj porodici – o 40.Zdrava i čista hrana – o 54. ljepotu i urednost – o 52.Muhammed a. odani prijatelji – o 46.Ettehijjatu – o 39.Sura Nas – o 37. je bio marljivo i pouzdano dijete – o 43.Sura Felek – o 38.Nišani – svjedoci postojanja i hrabrosti – o 66.Prva objava – o 45.U posjeti travničkoj čaršiji – o 67.Ponosni Bošnjak – o 65.Muhammed a.Priča o Sarajevu – o 64.s.s.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 8 APRIL 9 MAJ 8 JUNI 2 34.Kako je jedna djevojčica voljela svoga oca – o 48.Dobro dijete čuva svoje zdravlje – o 53.Sure i dove –p 41.

..s. ER-RAHIM i ELMELIK – obrada 20. Zahvala Allahu dž.š...... Muhammed a.š. potomstvo – obrada 31. sura Leheb – obrada 22.... Idris a. sura Nasr – obrada 23.... Allahova lijepa imena: ER-RAHMAN. Otac i sin – obrada 5... – prvi perom piše – obrada 24... Uzorna Muhammedova a..s..s. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta . Zahvala Allahu dž. Poslanikovo a. Meleki – nevidljiva duhovna bića – obrada 8.. Muhammedova a.. Allahovo stvaranje – ponavljanje 17... Historija islama – ponavljanje 26. Muhammedovo a.s – ponavljanje 32. Odnosi u mojoj porodici – obrada 33.. – ponavljanje 6...s rođenje i odrastanje – obrada 27... Poštivanje učenih i nauke – obrada 7. Allah dž. tajno poziva vjeri – obrada 30. Dokazi Allahovog stvaranja – voćke – obrada 15.š.. Savršenstvo Allahovog stvaranja – vjetar i kruženje vode – obrada 13. Sve je na Zemlji povezano – obrada 14.. iz islamske vjeronauke....s...š. Bio jedan Ebu Leheb. (šehadet i subhaneke) – obrada 3..s ženidba sa Hatidžom – obrada 29. Mravi – obrada 11.....Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za četvrti razred.. školske 2009/10.... gradi lađu – obrada 25. – ponavljanje 21. Orao i pčela – obrada 10.. se brine za svako svoje stvorenje – obrada 18..... mladost – obrada 28.... Kako se hrani čovjek – obrada 16. MJESEC P O SEPTEMBAR 7 OKOTOBAR 9 NOVEMBAR 8 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE 1..... Ne uzimaj tuđe (priča i pričanje na osnovu slika) – obrada 4.... Svijet oko nas – ponavljanje 12. Pozivanje u islam je uspjelo. Muhammed a...... Uvodni čas i dova za početak školske godine 2. Sve se dešava Allahovom voljom – obrada 19. godine nastavnik: . Promjene u prirodi – znak Božje mudrosti – obrada 9. Nuh a. Osobine i imena Allaha dž....s.

– obrada 52. Dnevni namazi – obrada 57. Briga o sebi – ponavljanje 46. Namaz – ponavljanje 64. Čuvanje zdravlja – ishrana – obrada 42. Moj doprinos odjeljenskoj zajednici – obrada 38. Čuvanje zdravlja – prehlada – obrada 43.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 8 APRIL 9 MAJ 8 JUNI 2 34. Ustat ću na sehur – obrada 47. Namazom izvršavamo naredbu Allaha dž. Džemat – obrada 63. rani sabah – obrada 58.š. Čuvanje zdravlja – zarazne bolesti – obrada 44. Sabah namaz. Šta bih želio/la biti kad porastem – obrada 45. Mekka – ponavljanje 50. Lebejkellah – obrada 49. Domovina se gradi ljubavlju – obrada 65. Sehur. Jezici nas ne dijele i ne rastavljaju – obrada 69. Bogatstvo jezika – utvrđivanje 70. Porodična okupljanja – obrada 35. – obrada 51. Na Bajram – obrada 48. Klanjanje namaza – obrada 60. Odnos prema drugima – ponavljanje 41. Šta si učio novo u školi – obrada 37. Bogatstvo i raznolikost jezika – obrada 68. Sastavni dijelovi namaza – obrada 56. Namazom iskazujemo zahvalu Allahu dž.š. Bajram. Ikamet – obrada 61. Namazom razvijamo osjećaj pripadnosti muslimanima svijeta – obrada 53. Tamo je ljepota. Namaz – ponavljanje 55. Šta kvari namaz – obrada 62. Dužnosti prema domovini – utvrđivanje 67. Namaz nam pomaže u tegobama i nevoljama – obrada 54. Namaz – ponavljanje 59. Njegujem prijateljstvo i pomažem svojim drugovima – obrada 39. Sistematizacija gradiva . Skromnost je vrlina – obrada 40. Porodični odnosi – ponavljanje 36. Mesdžid na Buni Ali-paša podiže – obrada 66.

Božji poslanici (ponavljanje) 32.Božji poslanici – Ibrahim a.Poziv je upućen 30. ja to mogu 9.Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima. Ilahije o ramazanu 5.Kršćani su ohrabrili i podržali muslimane 33.s.Odnos prema drugima (ponavljanje) 21. Ramazan (ponavljanje) 7.s.Ispravljanje grešaka 11.Dužnosti. Druženje o ramazanu 4. greške i ispravljanje grešaka (ponavljanje) 12. Allah nam je dao određene dužnosti 8.Istrajnost u ostvarenju cilja . Ja to želim.Otkrij ko si i budi što jesi 15. pogriješio sam 10. Pišem o ramazanu 6.MUHAMMED a.Pismo prijatelju 14.Upoznavanje sebe 16. iz islamske vjeronauke. 22.Poslušnost Bogu i roditeljima 24. za peti razred.Plemeniti. Uvodni čas.Ophođenje prema sebi i drugima (ponavljanje) 17.Saradnja sa drugima 20.Gradnja Kabe 25.Ibrahim a. školske 2009/10.Čistoća duše i tijela 23. – tumač snova 28.Jusuf a.Spreman sam surađivati 19.s. Ramazan – radost moje duše 3. upoznavanje sa NPP 2. (ponavljanje) 26.s. godine Nastavnik: ……………………………………… MJESEC P O SEPTEMBAR 7 OKTOBAR 9 NOVEMBAR 8 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE 1.Suosjećaj sa drugima 18. sin plemenitog poslanika 27.Dođi najdraži 31.Treba reći hvala 13. Žao mi je. – Najveći oslonac i podrška 29.

65. 70. 35. 50. 53. Ponavljanje Akšam – namaz Uljepšajmo se za namaz Kako ukrasiti namaz Namaz (ponavljanje) Najljepše sjećanje Namaz Ebu Hanife Sura Kafirun Kako da ostvarim planirano Ostvarenje planiranog Ponavljanje Različitosti u mom komšiluku Vjerski praznici drugih vjeroispovijesti Druge vjeroispovijesti (ponavljanje) Sistematizacija gradiva . 45.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 8 APRIL 9 MAJ 8 JUNI 2 34. 49. 38. 66. 64. 69. 41. 43. Allahovo stvaranje (ponavljanje) Prvi mujezin Sulejman a.s. 54. 47. 60. 56. 52. 36. 46. 48. 44. 67. Ponavljanje gradiva prvog polugodišta Bliže se dani radosti Od ropstva do moći Počinje nova era Milost je upotpunjena Muhammed a. 68.(ponavljanje) Vjera nas uči da druge poštujemo Allah voli da se volimo Allah želi da se pomažemo Međuljudski odnosi (ponavljanje) Dječak i njegova majka Odnos prema majci Mekteb – izvor sreće Allahu se trebamo uvijek zahvaljivati Odnos prema Allahu i drugima (ponavljanje) Biramo vrijednosti Biramo vrijednosti Allah je stvorio dan i svjetlo Tamni vilajet Ljudske vrijednosti. 39. 40. 62. 42. 55. 59. 63. 58. 37. 51. 57.s. 61.

čitaj – o 6. Svijetu se ne može ugoditi – o 10. Osobine vjernika – p 31. godine nastavnik: ………………………………………. Moje potrebe i težnje – o 3. Pišem i čitam arebicu – iz nanine sehare – o 4. Odnosi muslimana – p 17. školske 2009/10. Moć praštanja – o 27. Ejjub a. Težnja za srećom – Car i košulja – o 23. Istraj i kada ti je teško – o 32. Odnosi muslimana – p 21. Uči. Težnja za srećom – Komadić sreće – o 22. Na nepravdu pravdom odgovori – o 18. Istraj i kada ti je teško – u . – o 25. Upoznavanje s NPP 2. Drugi i ja zajedno – Nagluhi čovjek – o 11. Muhammedov emanet – o 30. Osmijeh i ljubaznost su sadaka – o 20. Izvršimo preuzete obaveze – o 29.Osnovna škola Rešad Kadić Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za šesti razred. Osmijeh i ljubaznost su sadaka – o 19. devetogodišnji.s. Strpljivost kao vrlina – o 24. Ljut/a sam. Arebica – o 8. Osobine vjernika – p 26. Rješavanje sukoba – o 16. Poštivanje i dobri odnosi – o 12. jako sam ljut/a – o 15. MJESEC P O SEPTEMBAR 7 OKTOBAR 9 NOVEMBAR 7 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE 1. čitaj – u 7. Uči. Čuje li onaj što se poziva – Trgovac i papagaj – o 14. Arebica – u 9. Moć praštanja – o 28. Ramazanska večer – o 5. iz islamske vjeronauke. Odnosi muslimana – p 13.

Stvoritelj nam se otkriva u Svojim djelima – Razborito razmišljanje – o 50. Putnik sebi konak traži – o 68. Mjesta za molitvu drugih – o 63. Moji roditelji. Mjesta molitve – p 64. Namaz – doživljaj izuzetne vrijednosti – o 59. Namaz – p 67.s. Poslanikova džamija nekad i sad – o 43. Posljedice mojih djela – o 53. – Izgradnja Poslanikove džamije – o 42. Podne – namaz – o 66.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 9 APRIL 9 MAJ 8 JUNI 2 33. Različiti oblici molitve – o 57. – p 40. – Događaj koji je prethodio hidžri 37.s.s. Allahove dž.š. Razvoj vjerovanja – o 47. Iz života Poslanika a. Poslanikova džamija nekad i sad – o 44. Iz života Poslanika a. Mjesta hvaljenja i slavljenja Stvoritelja – o 61. Osobe koje poštujem – o 48. – Međusobno pomaganje muslimana – o 41. moji uzori – o 36. Taleal bedru alejna 39. Kada sunce dostigne svoj vrhunac – Krojač Seid – o 65. Sistematizacija gradiva . Islamsko vjerovanje – p 49.s. Iz života Poslanika a.s. Islamsko vjerovanje – p 52. Poslanik a. i njegova džamija – p 45. osobine – o 51. Allah Kojeg moje srce voli – o 55. Prilike u kojima se obraćam Bogu – o 58.s. Pravednost Božja – o 54. Sistematizacija gradiva prvog polugodišta 34. Hidžretski kalendar – u 70. Islamsko vjerovanje – p 56. Namaz – molitva – p 60. Iz života Poslanika a. Vjerom do prosvijetljenosti i oplemenjenosti – o 46. Kako je nastao hidžretski kalendar – o 69. Fatima Ez-Zehra – o 35. – Hidžra – put ka uspjehu 38. Mjesta za molitvu u prirodi – o 62. Iz života Poslanika a.

zdravstveni. 30. 28. 22. 31.. 4. 27. MJESEC P O 1. 32. školske 2009/10. 25. iz islamske vjeronauke. 33. 14. 19. 21. 9. 11.Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za šesti razred. i osobito iznimnih ljudi –o Post –p Kako sam proveo Bajram –o Ramazanski običaji –o Ramazanski običaji –o Ramazan u narodnoj pjesmi –o Ramazan –p Značenje riječi islam –o Suština islama –o Načela islamskog vjerovanja –o Islam –p Cilj islama –o Iman i kufr –o Islam. 23. 13. 29. 12. 7. kufr –u Vjera. 16. 10. 3. iman. 24. 17. 18. 5. 8. 20. iznimnih. socijalni faktor –o Post –u Post običnih. 15. godine nastavnik ………………………………………. 6. osmogodišnji. SEPTEMBAR 7 OKTOBAR 9 NOVEMBAR 8 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE Upoznavanje sa NPP Post – vjerska dužnost –o Propisi posta –o Teravija-namaz –o Post i ramazan –u Sadekatul-fitr –o Itikaf –o Ramazan –u Važnost i korist posta –o Post kao moralni. 26. 2. šta to znači –o Vjera u nepoznato –o Vjera –p Musliman čuva emanet –o Briga o sudbini i postupcima –o Musliman je strpljiv u teškoćama –o Islamski bonton –p Sistematizacija gradiva prvog polugodišta .

stvaranja –o 69.Vanjska forma namaza –o 36.Sistematizacija gradiva .Muhammed a.s.Džuma-namaz –o 41.Konačnost poslanstva –o 66. stvaranja –p 70.Odnos prema komšijama –o 55.Mudrost Allahovog dž. hadisi Allahovog dž.Musliman se bogati znanjem –o 48.Musliman i muslimanka kao supružnici –o 49. stvaranja –o 68.Prva hutba Muhammeda a.Islamski bonton –p 50.š.Dženaza –u 40.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 8 APRIL 9 MAJ 8 JUNI 2 34.š. –o 58.Džuma –u 43.Odnos prema djeci –o 51.Mudrost Allahovog dž. –o 63.Osobine Muhammeda a. –o 62.Poslanstvo –o 59.Musliman je skroman i umjeren –o 47.Dženaza-namaz –o 38.š.Odnos prema rodbini –o 54.Odnosi muslimana –p 57.Revolucija dolazi –o 65.u 46.s.s. –p 64.Historija islama –p 67.s.Poslanstvo –u 60.Svrha i važnost namaza –o 44.Savjeti mudrog Lukmana. Poslanika a. –o 42.Odnos prema roditeljima –o 52.Arabija prije islama –o 61.š.s.Namaz –p 37.Postupak sa šehidom –o 39.Zašto klanjamo namaz –o 35.Odnosi muslimana –p 53.Mudrost Allahovog dž.Rođenje i život Muhammeda a.Odnos prema zajednici –o 56.Dobrovoljni namazi –o 45.Dobrovoljni namazi –o.

ahlak –p 31.Iskrenost u riječima i postupcima –o 29. Sadekatul-fitr –o 5. Mubarek noći muslimana –o 9.Hadždž – simbol jednakosti ljudi –o 23. –o 17. MJESEC P O SEPTEMBAR 7 OKTOBAR 9 NOVEMBAR 8 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE 1.Vrste dova –o 15.Dova –p 16.š. Post i zdravlje –o 4. Mubarek dani i noći –u 10.Islamsko vjerovanje –p 20. Mubarek dani muslimana –o 8.Snaga i zdravlje –o 32.Vjerovanje u meleke –o 18.Šehadet. dženaza.Kurban –o 24. Ramazanski post –o 3.Hadždž i kurban –p 25.Vjerovanje u Allaha dž.Sve je nastalo iz vode –o 11.š.Pobožne pjesme –o 27.Hadždž – pojam i značaj –o 21.Čovjek u kosmosu –o 12.Sistematizacija gradiva prvog polugodišta . Upoznavanje sa NPP 2. školske 2009/10. stvaranja –u 13.Sklad u međuljudskim odnosima –o 30.Ponos i dostojanstvo –o 33.Mudrost Allahovog dž.Dženaza –o 28. iz islamske vjeronauke. godine nastavnik ………………………………………. Lejletul-kadr –o 6.Smisao i značaj dove –o 14. pobožne pjesme.Šehadet –o 26. Post –p 7.Hadždž – šerijatski propisi –o 22.Vjerovanje i kitabe –o 19.Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za sedmi razred.

55. 58. 65.s. 40. Grijesi –o Grijesi –u Sura Tin –o Pjesma Tevbei-nesuh –o Tevba –o Sadaka –o Tevba i sadaka –p Vakuf –o Gazi Husrev-beg –o Vakuf –u Dova i propisi putovanja –o Sura el-Karia –o Trošenje imovine u dobrotvorne svrhe –o Dobročinstvo –p Ibrahim a. 69.s. 45. zapovijedi i zabrane –o Čuvanje od harama –o Adem a. 52. 49. 66. 37. 56. 70. 53.u Zekat – pojam i značaj –o Zekat – propisi zekata –o Zekat – predmet zekata i nisab –o Zekat –p Allahove dž. 62. 57. Vjerovanje u Božje poslanike –o Vjerovanje u Božje poslanike –u Sudnji dan – pojam i značaj o Sudnji dan – događaji –o Sudnji dan – predznaci –o Islamsko vjerovanje –p Abdest –o Vjerovanje u Božje određenje –o Abdest.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 8 APRIL 9 MAJ 8 JUNI 2 34. 64. –o Izbor iz Poslanikovog a. 43. 63. 46. 39. 51. hadisa –o Izbor iz Poslanikovog a. 44. 59. 42. 67. 60. 50. 36. 41. 68. 35. 61. 54. 47.s. 48. vjerovanje u određenje –u Selam –o Koliko poznajemo jedni druge –o. 38.s.š. hadisa –o Poslaničke poruke –p Sistematizacija gradiva .

Mu′džize –o 9. Muslimanske grupacije i mezhebi –o 20. Islamski ahlak –u 16. obaveze –p 6. Islamska zajednica BiH –o 28. Dan polaganja računa –o 32. Allahova dž. Kur′an – najsavršenija mu′džiza –o 10. Islam i muslimani u BiH –o 27. Islamski ahlak: islam u borbi protiv psovke –o 24. Obaveze punoljetnih muslimana –o 5.š. Objavljene knjige – p 13. MJESEC P O SEPTEMBAR 7 OKTOBAR 9 NOVEMBAR 8 DECEMBAR 9 NASTAVNE JEDINICE 1. Islamski ahlak: droga –o 17. Šerijat i izvori šerijata –o 7. Islam i suvremeni svijet –o 29. iz islamske vjeronauke. Islamski bonton –o 4. Smisao vjere. Islamski ahlak: kocka i igre na sreću –o 18. Upoznavanje sa NPP-om 2. Islamski ahlak –p 26. Islam i muslimani –p 30. Mezhebi i tesavvuf –u 22. Mu′džize –u 11. godine nastavnik: ………………………………………. Prevođenje Kur′ana –o 12. Islamski ahlak: islam u borbi protiv prostitucije –o 23. Islamski ahlak: ogovaranje i prenošenje tuđih riječi –o 25. Islamski ahlak: alkohol –o 15.Osnovna škola Rešad Kadić – Tešanj Godišnji plan nastavnog gradiva po mjesecima za osmi razred. Islamsko vjerovanje –p . bonton. Smisao i potreba vjere –o 3. Islamski ahlak: duhan –o 14. školske 2009/10. svojstva i imena –o 31. Objavljene knjige –o 8. Islamski ahlak –p 19. Tesavvuf i tarikati –o 21. Islamski ahlak: slobodno vrijeme –o 33.

Islamski ahlak: rad i halal zarada –o 49.Velikani islama.Islamski ahlak: pozitivne i negativne osobine u ponašanju –o 45.Velikani islama: Hamza i Bilal r. –o 43.Hadis –o 60.Prva četvorica halifa –p 44.Islamski ahlak: odnos prema prirodi i životnoj sredini –o 57. –o 39.Sistematizacija gradiva prvog polugodišta 35.Velikani islama: Hatidža i Fatima r. –o 51.Velikani islama.s.Velikani islama.Islamski ahlak –u 50.a.Velikani islama: Gazi Husrev-beg i Hasan Kafija Pruščak r.Islamski ahlak –p 58.JANUAR 2 FEBRUAR 8 MART 8 APRIL 9 MAJ 8 34.Islamski ahlak –p 68. –o 40.a.Islamski ahlak: pozitivne i negativne osobine u ponašanju –o 46.Velikani islama: Ebu hanife i Gazali r.a.Islamski ahlak: zakletva –o 48.a.Islamski ahlak: higijena u islamu –o 56. -u 41.–o 63.Pozitivne i negativne osobine –u 47. –o 53.Islamski ahlak: poštivanje starijih i blagost prema mlađima –o 66.a. –o 42.Ebu Bekr i Omer r.a.Ljubav prema Poslaniku a. i Ehlul-bejtu –o 59.Velikani islama – sistematizacija 64. –o 62.Islamski ahlak: prijateljstvo –o 36.Sistematizacija gradiva JUNI .a.Islamski ahlak: odnosi između muškarca i žene –o 37.Velikani islama –p 54.Velikani islama. prva četvorica halifa: Omer r.Hadis –u 61. prva četvorica halifa: Osman r. –o 52.Velikani islama: Halid i Hasan r.Islamski ahlak: ishrana u islamu –o 55.a.Islamski ahlak: poslušnost roditeljima –o 65. prva četvorica halifa: Ebu Bekr r.Islamski ahlak –u 67. prva četvorica halifa: Alija r.Islamski ahlak –p 38.a.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful