You are on page 1of 2

Avionski transport - kada i zato...?

Globalna ekonomija pritisnuta novim nainima poslovanja iji je osnovni faktor postala brzina, transformie poslovanje i trgovinu irom sveta. U osnovi ove transformacije je uspostavljanje novih kriterijuma prema kojima su cena i kvalitet postali neophodnost. Sve vie kompanije kako iz razvijenih tako i iz regiona u razvoju zahtevaju brzu i pouzdanu dostavu proizvoda esto specifinih karakteristika. Kombinujui kvalitetan protok informacija izmeu prodavca i kupca sa fleksibilnou logistikih reenja i proizvodnje mogue je prilagoditi proizvode i diverzifkovati ih prema specifinim potrebama kupaca kreirajui dodatnu vrednost za sve. Liberalizacija trgovine, usluga, protoka kapitala i tehnologije omoguila je da se proizvodnja organizuje bez obzira na geografske granice i ogranienja. U ovakvoj globalnoj zajednici avio indstrija igra veoma vanu ulogu u organizaciji lanaca snabdevanja i globalnim transportnim i logistikim uslugama. Ova industrija belei stalni rast i oekuje se da veoma uskoro vazduni transport robe premai transport putnika po obimu i vrednosti. Vazduni transport je izgraen od veoma irokog spektra usluga i poslovnih modela. Organizatori transporta danas nude razvijene usluge od vrata do vrata sa naglaskom na brzini, pouzdanosti i prilagodljivosti. Ovo trite transporta karakteriu razliite vremenske potrebe ali je posebno zanimljivo za hitnije a manje poiljke. Za potrebe vazdunog transporta robe koriste kako putniki avioni tako i posveeni teretni avioni. Vazduni transport moe biti relativno skuplji od alternativnih vidova transporta a posebno u poreenju sa brodskim transportom. Iz ovog razloga vazduni transport je fokusiran na robe koje imaju veu vrednost i u tom smislu iako se vazdunim transportom obavi svega 5% globalnog transporta vrednost te robe premauje 40% globalne trgovine. Meutim postoji znaajan trini segment na kojem bez obzira na vrednost robe vazduni transport postaj veoma poeljan a esto i ne zamenljiv vid transporta. Konkretno, rizik gubljenja kupaca, zaustavljanja porizvodnje zbog nedostatka materijala, rezervnih delova ili gotovih proizvoda veoma esto mogu da opravdaju vie cene transporta. Slanje veoma malih poiljki na ovaj nain moe u isto vreme biti i ekonominije od alternativnih vidova transporta. Outsourcing Vazduni transport unapreuje organizaciju proizvodnje u uslovima globalizacije u kojima se poslovanje sve vie zasniva na takozvanom outsourcing-u prilikom ega su proizvoai prinueni da zalihe i sam logistiki lanac organizuju na potpuno nov nain. Brzina i stabilnost vazdunog transporta u velikoj meri pomae pojedinanim kupcima i drugim poslovnim grupama da se porizvodi distribuiraju u kraim i unapred odreenim vremenskim okvirima. Novi proizvodi Danas se globalno trite sve vie smanjuje jer ljudi poinju da putuju vie a ee ali i imaju znatno bolju komunikaciju i znanje o novim proizvodima. Moderni kupac vie ne eka na novi proizvod godinu ili dve ve zahteva da se bez obzira na geografsku lokaciju proizvodnje, proizvodi do njegove zemlje dostave u kratkom vremnskom roku. Nijedan drugi vid transporta nije u mogunosti da podmiri ove potrebe kao vazduni transport u isto vreme onemoguavajui ne ovlaeno kopiranje poeljnih proizvoda zbog kratkog vremenskog okvira u kojem novi proizvodi bivaju dostupni kupcima. Zadovoljavanje oekivanja kupaca

Potrebe i oekivanja kupaca rastu sve bre i postaju sve izraenije. Proizvoai sve vie svojih proizvoda proizvode u zemljama u razvoju za krajnje korisnike u razvijenim zemljama koji sami po sebi imaju veoma razvijena oekivanja kako po pitanju kvaliteta tako i po pitanju cene ali i dostupnosti samih proizvoda. Proizvoai koji mogu da priute malo skuplji ali pouzdaniji i bri transport sve vie se odluuju za vazduni transport kako bi u to je veoj meri ispunili oekivanja svojih kupaca.