***************************************************************************

TAJUK TUGASAN : ULASAN JURNAL PENYELIDIKAN ‘Cononary Heart Disease Risk Factors of Eastern Rim and North America Executives’
(Faktor-faktor berisiko penyakit koronori jantung dalam kalangan eksekutif lelaki dari rantau Asia Timur dan Utara Amerika)

DIKEMUKAKAN KEPADA : PUAN NORJANNAH BINTI ISMAIL JABATAN ASAS PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT KURSUS PDGS6117 – ISU DAN PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN

OLEH : SYED ZULKARNAIN BIN SYED MAHAMUD SEMESTER 1 SESI 2003 / 2004 NO. MATRIKS : PGA020022

SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN)

ABSTRAK

Pengenalan Penjelasan penulis tentang persamaan dan perbezaan ciri-ciri tertentu dalam kalangan peserta kajian seperti yang diterangkan di atas. Tujuan Kajian Penyelidikan ini dijalankan untuk mengkaji tentang perbezaan faktor risiko CHD di antara eksekutif dari Asia Timur dengan eksekutif dari Amerika Syarikat berdasarkan suatu cara penilaian yang sama. kesemuanya menghadapi faktor risiko pengidapan CHD. Ini dikaji berdasarkan latar peningkatan pembangunan ekonomi. Tegas penulis. perokok yang ramai dan kurang melakukan aktiviti fizikal. kekuatan kardiovaskular dan kandungan glukos dalam darah. 3. Peningkatan CHD di Asia Timur mungkin disebabkan oleh meniru amalan gaya pemakanan orang barat. Tumpuan kajian ini ialah terhadap aspek penghidapan CHD dalam kalangan eksekutif di Asia Timur. kombinasi peningkatan serum lipid yang tinggi dalam kalangan ramai peserta dari Asia Timur yang disebabkan oleh tabiat merokok telah menjelaskan tentang punca peningkatan jumlah penghidap CHD di Asia Timur. Karl G. Dengan berpandukan keputusan ujian setiap individu. kadar tekanan darah masa rehat. Variasi ujian yang dijalankan dalam kajian ini melibatkan aspek % kegemukan tubuh yang diukur dengan alat khusus. Hodgson dan Susan M. 2. Mereka digalakkan untuk menyertai aktiviti fizikal semasa dan selepas program. pendekatan kajian dan metodologi yang digunakan ke atas mereka. kadar kematian akibat CHD dan bahaya ancaman neoplasma. Puhl yang bertajuk ‘Cononary Heart Disease Risk Factors of Eastern Rim and North America Executives’. James L. Kaedah Kajian Program Peningkatan Kesihatan Eksekutif (Executive Health Enhancemeng Program – EHEP) merupakan suatu program pengujian bagi Program Pengurusan Eksekutif yang dikendalikan oleh Kolej Pentadbiran Perniagaan di Penn State Universiti. Kaedah pemilihan peserta kajian diterangkan dalam bahagian ‘sampel kajian’ dalam kertas pembentangan ini. Tekanan darah masa rehat para peserta kajian diambil dengan kaedah yang serupa. JURNAL REVIEW 1.Perbincangan ini adalah mengenai jurnal penyelidikan oleh Keiichiro Dohi. Terjemahan bagi tajuk kajian ini ialah ‘Faktor-faktor berisiko penyakit koronori jantung dalam kalangan eksekutif lelaki dari rantau Asia Timur dan Utara Amerika’. latihan dan nasihat perubatan tentang kesihatan dan kecerdasan telah diberikan kepada setiap peserta kajian. Kajian tajuk ini meneliti penyakit koronori jantung (coronary heart disease – CHD) dalam kalangan eksekutif lelaki yang berumur di antara 30 hingga 56 tahun dari rantau Asia Timur dan Utara Amerika yang menyertai suatu program peningkatan tahap kesihatan (Executive Health Enhancement Program EHEP). bertujuan untuk memperoleh hasil dapatan kajian yang paling rasional dan releven di antara peserta kajian dengan tujuan kajian. ‘Maximal exercise testing’ dijalankan terhadap aspek pergerakan motor tubuh bagi mengukur tahap kandungan oksigen dan fungsi paru-paru. Peserta dalam kedua-dua kumpulan kajian mempunyai banyak ciri-ciri yang hampir sama iaitu terdapat ‘serum lipid’ dalam tubuh peserta. Analisa statsitik adalah melibatkan pelbagai variasi analisa di . Stoedefalke. Program dilaksanakan selama sebulan. Pada peringkat awal program kesemua peserta diuji dan data dikumpulkan.

4 orang warga Singapura dan 2 orang warga Thailand. Analisa statistik dilakukan secara multivariasi menurut kaedah ‘Hotelling’s T² test’ telah digunakan untuk menilai tentang perbezaan risiko CHD di antara peserta kajian dari Asia Timur dengan peserta dari Utara Amerika. Kadar merokok telah diperiksa secara ‘chi-square test’. Seramai 34 orang eksekutif lelaki yang sihat dari Asia Timur dan 60 orang dari Amerika Syarikat telah dipilih sebagai peserta kajian. Aspek perbezaan yang diteliti meliputi aspek kegemukan. saiz rangka tubuh dan tahap kecerdasan ‘cardiopulmonary’. Sampel Kajian Kajian ini melibatkan peserta EHEP di Penn State Universiti. Seramai 60 orang eksekutif warga Amerika Syarikat dipilih dengan padanan persamaan umur dan tahun ujian dengan eksekutif dari negaranegara Asia tersebut. jumlah serum kolesterol. HDL. Berdasarkan keputusan ujian individu. ratio jumlah kolesterol dan kandungan glukos dalam darah.antara kesemua peserta iaitu bagi aspek tekanan darah masa rehat. rangka tubuh dan ‘cardiopulmonary fitness’. 4. 2 orang warga Hong Kong. Keadaan fizikal tubuh juga diukur iaitu bagi aspek ketinggian. Perbincangan Kajian (Nota : Pelajar mestilah memasukkan maklumat bahagian ini yang juga boleh didapati daripada isi perbincangan di dalam jurnal yang telah dibaca dengan huraian minima dalam 3 perenggan. kandungan glukos dalam darah. 9 orang warga Malaysia. kandungan serum kolesterol dan kadar merokok. panduan latihan dan nasihat perubatan diberikan kepada setiap eksekutif dengan menggalakkan mereka menyertai aktiviti fizikal semasa dan selepas program. 3 orang warga Filipina. 34 orang peserta Asia Timur adalah terdiri daripada 1 orang warga China. 5.) ANALISIS KRITIKAL . Ujian ‘t-test’ secara bebas dijalankan untuk meneliti kadar perulangan latihan yang dilaporkan dalam borang soal selidik. Peserta dari seluruh dunia yang menyertai program selama sebulan. Pada awal program kesemua peserta telah diuji dan data dikumpul. 6 orang warga Korea Selatan . tekanan darah. 7 orang warga Jepun. Borang soal selidik diedarkan dalam kalangan peserta untuk mengetahui bentuk latihan fizikal yang sering mereka lakukan. Analisa ujian berdasarkan kaedah Mann-Whitney telah dilakukan untuk meneliti aspek ketinggian.

Kaedah Kajian. Ini amat penting demi mendidik rakyat Malaysia melesterikan falsafah 'Penyelenggaraan Kesihatan Sepanjang Hayat' bagi tujuan menikmati kehidupan yang sihat dan sejahtera. sistem fizikal tubuh dan amalan gaya hidup. Ini khususnya bagi kalangan eksekutif yang mengamalkan pelbagai gaya hidup yang disesuaikan dengan kesibukan bekerja mereka. Kajian ini dapat membantu perancangan program penjagaan kesihatan dalam kalangan eksekutif.1. Ini menunjukkan tiada prejudis dalam aspek peserta kajian. Bahagian ini mestilah mengandungi huraian minima dalam 6 perenggan. berserta dengan cadangan penambahbaikan terhadap kelemahan yang telah dikemukakan.) CONTOH AYAT HURAIAN BAHAGIAN INI : Kajian sebegini amat bermanfaat bagi dijadikan panduan kajian seterusnya. Pelajar juga wajib memberikan komen tengang kelemahan kajian bagi sekurang-kurangnya satu daripada empat aspek tersebut yang mesti disokong dengan bukti dan hujah yang tepat berdasarkan rasional yang difikirkan oleh pelajar tentang isi di dalam jurnal yang telah dibaca. Peserta juga telah ditetapkan untuk mengikuti suatu program yang sama. Peserta dipilih dalam kalangan kumpulan sasaran yang paling sesuai dengan tajuk kajian dan tujuan kajian. Komen yang diberi wajiblah dapat menyatakan pandangan pelajar tentang kekuatan keempat-empat aspek tersebut yang disokong dengan bukti dan hujah yang tepat berdasarkan rasional yang difikirkan oleh pelajar tentang isi di dalam jurnal yang telah dibaca. 2. (Nota : Sila lampirkan salinan jurnal asal yang lengkap dengan senarai rujukan di dalam jurnal yang telah dibaca oleh pelajar. Bahagian ini mestilah mengandungi huraian minima dalam 3 perenggan. Dalam konteks Malaysia.) . Ini kerana jumlah penghidap CHD yang ramai dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya dalam kalangan eksekutif. Gaya hidup tertentu akan memberi kesan terhadap risiko CHD. Sampel Kajian dan Perbincangan Kajian. Perbezaan yang terlalu ketara tentunya akan memberi kesan terhadap kebolehpercayaan dapatan kajian. CADANGAN KAJIAN MASA DEPAN DAN IMPLIKASI TERHADAP PERANCANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KESIHATAN SEKSUALITI DI MALAYSIA (Nota : Bahagian ini merupakan komen oleh pelajar tentang cadangan kajian masa depan yang boleh dicadangkan oleh pelajar bagi kajian yang mirip atau hampir sama seperti tajuk serta isi kandungan di dalam jurnal yang telah dibaca dengan disokong oleh bukti dan hujah yang tepat berdasarkan rasional yang difikirkan oleh pelajar. Kekuatan / Kelemahan Kajian (Nota : Bahagian ini merupakan komen oleh pelajar tentang kekuatan dan kelemahan kajian yang merangkumi aspek Tujuan Kajian. kajian sebegini amat sesuai dilakukan bagi memahami kesan gaya hidup terhadap mutu kesihatan dalam kalangan berbagai latar penduduk yang mengamalkan budaya berbilang kaum. iaitu amat terperinci. Kelemahan kajian ini ialah pemilihan peserta kajian dari dua benua yang berbeza aspek-aspek budaya.) CONTOH AYAT HURAIAN BAHAGIAN INI : Kajian ini mempunyai kekuatan dalam aspek metodologi yang digunakan. Ini sekaligus akan merealisasikan kempen amalan gaya hidup sihat demi melestarikan penyelenggaraan kesihatan sepanjang hayat untuk kehidupan rakyat Malaysia yang sentiasa sihat dan sejahtera. Kaedah pengumpulan data dan peralatan yang digunakan adalah menepati tujuan kajian. Dapatan kajian berdasarkan penghidupan sebenar masyarakat berbilang kaum di negara ini tentunya dapat meningkatkan kualiti perancangan program kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful