Praktikal 2: Daya dan Gerakan Hasil Pembelajaran:1) Mengenal pasti daya-daya yang berbeza dalam konteks berlainan

. 2) Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Bahan: Aktiviti 1: Prosedur: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Satu blok kayu diletakkan di atas lantai. Tolakan kecil diberikan pada blok kayu itu dan pemerhatian anda direkodkan. Sebiji bola ping pong dibaling ke udara. Pemerhatian direkodkan. Dawai diikatkan dengan tegang di antara dua paku yang telah diketuk ke dalam blok kayu. Dawai itu disentuh. Pemerhatian direkodkan. Satu bola ping-pong diletakkan ke dalam sebuah bikar yang berisi air. Bola itu cuba ditolakkan ke dalam air. Pemerhatian direkodkan. Sebuah buku diletakkan di atas tangan anda. Pemerhatian direkodkan. Inferens-inferens dinyatakan bagi setiap pemerhatian yang dibuat. Blok kayu, bola ping pong, dawai yang diregangkan atas blok kayu, bikar dan buku Mengenal pasti daya-daya yang berbeza dalam konteks berlainan.

Langkah berjaga- jaga: 1. Pastikan permukaan lantai tidak terlalu kasar kerana akan mempengaruhi pergerakan blok kayu. 2. Perhatikan dengan teliti keadaan bola ping pong apabila berada pada ketinggian maksimum. 3. Dawai mestilah berada dalam keadaan tegang. 4. Kuantiti air mestilah sesuai bagi mengelakkan air tumpah semasa menolak bola ping pong ke dalam air. 5. Kedudukan buku perlu diletakkan dalam keadaan stabil.

.

Dawai menjadi semakin tegang apabila disentuh. akan kembali terapung ke permukaan air. diikatkan .Keputusan : Jadual 1 : Pemerhatian dan inferens kepada aktiviti yang dilakukan. sebuah bikar yang . dua paku . . Tolakan kecil . diletakkan di atas diberikan pada blok kayu itu.Buku dalam keadaan pegun dan stabil. . lantai. .Apabila sampai kepada Inferens . Sebiji pong udara.Selepas dilepaskan. awal gerakan dan semakin perlahan pada akhir gerakan.Bola ping pong itu sukar diletakkan ke dalam berisi air.Keseimbangan berlaku. .Blok kayu bergerak laju pada ketinggian maksimum.Daya apungan mengakibatkan bola ping pong terapung. Sebuah tangan.Daya tolakan lebih besar berbanding daya geseran menyebabkan blok tersebut boleh bergerak. untuk ditolak ke dalam air. .Objek mengalami daya geseran semasa bola dilambung. dawai dengan tegang di yang telah diketuk ke dalam blok kayu.Bola ping pong melambung ke di udara secara perlahan. Dawai itu disentuh. . Aktiviti Satu blok Pemerhatian kayu . Bola itu cuba ditolakkan ke dalam air. bola tersebut jatuh kembali ke Dawai antara lantai dengan cepat.Daya . . kemudian blok tersebut berhenti.Berat daya adalah daya adalah diletakkan di atas buku dengan bersih sama normal.Blok bergerak mengikut arah daya yang dikenakan. Satu bola ping-pong .Objek mengalami daya tolakan dan daya geseran.) .Daya tegangan menyebabkan dawai terasa tegang bila disentuh. bola dibaling ping .Apabila dilepaskan. (tiada gerakan yang berlaku.Objek mengalami daya graviti semasa bola ping pong jatuh. . menghasilkan getaran. Ketegangan tali menyebabkan dawai bergetar. bola buku .

bekalan kuasa.jaga: 1. Perbincangan: . Pastikan jangka masa detik dapat berfungsi dengan baik sebelum digunakan. pita detik. Prosedur: 1. Jangka masa detik dihidupkan dan pemberat dibiarkan jatuh bebas ke bawah. 3. Binakan carta pita dan tentukan pecutannya untuk setiap jisim yang digunakan.. Langkah berjaga. 3. 450 g dan 600 g dan selotape. Bahan-bahan: Jangka masa detik. pengapit. 5. Pastikan panjang pita detik sesuai untuk membuat pengukuran. 6. Aktiviti 2: Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas.sifar. 2. 2. 4. Satu pita detik dilalukan melalui jangka masa detik dan satu pemberat berjisim 300 g dilekatkan di hujungnya. Jangka masa detik diapitkan di atas bangku. Pita detik dipotong sepotong setiap 2 detik dan disusun untuk menghasikan satu carta pita. Pemberat mestilah dilepaskan apabila jangka masa detik telah dihidupkan. dawai penyambung. pemberat 300 g. Langkah 3 ulangi untuk jisim-jisim 450 g dan 600 g. Satu bangku dietakkan di atas meja.

bola ping pong naik ke atas dengan perlahan dan berhenti pada ketinggian maksimum. daya geseran dan daya tegangan. kita perlulah memahami terlebih dahulu definisi daya dan gerakan tersebut. Daya tolakan Daya geseran Seterusnya. Kemudian bola tersebut jatuh dengan cepat. blok kayu itu bergerak . Mengikut Hukum Newton kedua. Blok tersebut bergerak pada awalnya kerana daya tolakan yang dikenakan adalah lebih besar berbanding daya geseran. Daya merupakan satu kuantiti vektor.8 msˉ². Daya yang bertindak ke atas sesuatu objek akan menyebabkan objek itu mengalami pecutan atau berubah halaju. Dalam aktiviti ini kami dikehendaki menolak sebuah blok kayu. Eksperimen pertama memerlukan kami mengenal pasti daya-daya yang berbeza dalam konteks berlainan. mengubah arah dan mengurangkan kelajuan. daya adalah: dimana adalah Daya adalah Jisim adalah Pecutan Daya boleh menyebabkan berlakunya perubahan gerakan pada objek seperti menghentikan gerakan. Bola tersebut naik dengan perlahan kerana terdapat geseran ataupun rintangan udara. daya normal. daya keapungan. tetapi berhenti tidak lama kemudian. Berdasarkan pemerhatian. Terdapat beberapa jenis daya di sekeliling kita seperti daya graviti. Daya secara mudahnya adalah sesuatu tolakan atau tarikan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya geseran wujud antara dua permukaan yang bersentuhan dan arah daya geseran setentang dengan arah gerakan objek. bola ping pong dilambung ke atas. Daya tarikan graviti di permukaan Bumi adalah seragam bagi semua objek iaitu 9. Berdasarkan pemerhatian. Selepas itu bola jatuh dengan cepat kerana daya tarikan graviti yang menariknya ke pusat Bumi. Selepas itu blok tersebut berhenti kerana daya geseran adalah lebih besar daripada daya tolakan blok tersebut.Dalam topik daya dan gerakan ini. .

Hal ini berlaku kerana terdapat daya tegangan yang dikenakan ke atas dawai tersebut. Keseimbangan daya telah berlaku di mana daya normal adalah bersamaan dengan berat objek. Buku tersebut berada dalam keadaan stabil dan tidak bergerak. Daya apungan. Selain itu. sebuah buku diletakkan di atas tangan. daya bersih yang diperolehi adalah sifar. kami dikehendaki mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. kami dikehendaki menyentuh dawai yang diikat tegang antara dua paku. Formula bagi daya keapungan ialah: dimana ialah ketumpatan bendalir ialah isipadu bendalir yang terganjak oleh isipadu objek yang tenggelam ialah pecutan graviti Dalam aktiviti terakhir bagi eksperimen 1. Bola tersebut sukar untuk ditolak masuk ke dalam air dan bola kembali terapung ke permukaan air apabila dilepaskan. . Jika daya apung adalah lebih besar daripada berat. maka objek akan timbul dan sebaliknya. Daya normal Berat Dalam eksperimen kedua. Apabila disentuh. dawai tersebut turut bergetar selepas disentuh. adalah daya yang bertindak ke atas objek yang terendam dan mengarah keatas. Objek yang mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding cecair akan terapung di dalam air. Selai itu. Ketegangan dawai menyebabkan berlakunya getaran.Dalam aktiviti berikutnya. dawai terasa semakin menegang. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang berlaku di sekitar titik keseimbangan di mana kuat lemahnya dipengaruhi besar kecilnya tenaga yang diberikan. Setiap objek di sekeliling kita akan ditarik ke pusat bumi oleh satu daya yang dikenali sebagai daya tarikan graviti. Maka. Aktiviti seterusnya ialah menolak bola ping pong ke dalam air. . Daya tarikan graviti ialah suatu kuantiti vektor Daya ini akan menyebabkan objek akan jatuh ke arah Bumi apabila dilepaskan. Magnitud daya tarikan graviti bergantung kepada jisim jasad dan jarak dari pusat Bumi. Hal ini terjadi kerana daya apungan telah menolak bola tersebut ke permukaan air. bola ping pong tersebt juga mempunyai ketumpatan yang lebih rendah berbanding ketumpatan air kerana terdapat ruang udara di dalam bola ping pong tersebut.

daya geseran. Alatan yang digunakan ialah jangka masa detik dan pita detik. pecutan dan jenis gerakan.Jika objek jatuh ke bawah tanpa dipengaruhi daya-daya luar seperti rintangan udara. Nilai pecutan graviti dalam eksperimen kurang dari nilai pecutan graviti yang sebenar disebabkan faktor geseran udara. Alatan ini dapat digunakan untuk menentukan masa. dan geraran antara pita detik dan jangka masa detik.53 msˉ². Pecutan objek jatuhan bebas dikenali sebagai pecutan graviti. Jangka masa detik ialah alatan yang digunakan untuk mengkaji gerakan sesuatu objek bagi selang masa yang singkat. terdapat pelbagai jenis daya di sekeliling kita. daya tegangan. daya graviti. Hal ini kerana nilai pecutan graviti tidak dipengaruhi oleh jisim dan bentuk objek yang jatuh. Nilai pecutan graviti yang diperoleh daripada eksperimen ini ialah hampir kepada nilai pecutan graviti yang sebenar iaitu 9. . pecutan graviti bagi setiap pemberat adalah hampir sama kerana pecutan graviti tidak dipengaruhi oleh bentuk dan jisim objek. Pecutan ialah kadar perubahan halaju. objek tersebut dikatakan jatuh secara bebas. Bagi menguji nilai pecutan objek yang jatuh bebas ini. nilai pecutan gravitinya adalah 9. Selain itu. halaju purata. Objek yang mengalami gerakan jatuh bebas mempunyai pecutan yang hampir sama dengan daya graviti jika tiada daya lain yang bertindak ke atas objek. Pecutan graviti adalah pecutan yang dihasilkan oleh tindakan daya tarikan graviti ke atas jasad menuju ke pusat bumi. Bagi pemberat 300g.8 msˉ².jisim pemberat yang berlainan dengan nilai pecutan graviti Bumi. tiga pemberat berjisim 300g. 450g. Bagi eksperimen pertama . Dalam eksperimen kedua pula.69 msˉ². Objek yang jatuh bebas ini akan mengalami pecutan. dan pemberat 600g mempunyai nilai pecutan 9. daya yang bertindak ke atas objek ialah daya tolakan. Bagi pemberat 450g pula ialah 9.53 msˉ². nilai g yang diperoleh adalah hampir sama untuk jisim. sesaran. daya keapungan dan daya normal. dan 600g telah digunakan. Kesimpulan Sebagai kesimpulan.

.

Daya ini akan menyebabkan setiap objek akan jatuh ke permukaan Bumi apabila dilepaskan. Objek yang jatuh secara bebas akan memecut. maka nilai graviti objek jatuh bebas akan berkurang sedikit dari nilai yang sebenar. Oleh kerana saiznya kecil. Nilai pecutan graviti bagi objek yang jatuh bebas seharusnya sama dengan nilai pecutan graviti yang sebenar.Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? (5markah) Daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas ialah daya graviti. Nilai pecutan graviti tidak dipengaruhi bentuk dan jisim objek yang jatuh jika tiada faktor luar seperti geseran udara yang mempengaruhi kejatuhannya.daya luar seperti rintangan udara.Jika eksperimen ini di jalankan di bulan. Objek yang jatuh bebas ini seharusnya jatuh di bawah tarikan graviti tanpa pengaruh daya. . 2. Nilai pecutan graviti di bulan juga adalah lebih kecil berbanding di Bumi. Nilai pecutan graviti di bulan adalah pecutan graviti di Bumi. adakah nilai pecutan yang diperoleh dari jisim-jisim yang berbeza ini akan sama dengan nilai g? Terangkan jawapan anda. pecutan jisim adalah sama bagi semua jisim kerana tarikan graviti yang dikenakan adalah sama bagi semua jisim. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Daya tarikan graviti adalah sama bagi setiap objek. maka tarikan gravitinya juga adalah lebih kecil berbanding Bumi. (6markah) Tidak . jika terdapat geseran udara.Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1.Adakah nilai-nilai pecutan yang diperoleh dari jisim-jisim yang berbeza sama nilainya dengan g? (Pecutan akibat tarikan graviti bumi)?Terangkan. (6markah) Ya. Bulan mempunyai 1/4 garis pusat bumi bersamaan 3. Oleh itu. Objek yang jatuh bebas mempunyai nilai pecutan yang sama dengan daya graviti. nilai pecutan yang diperoleh oleh jisim yang berbeza mempunyai nilai yang hampir sama dengan nilai g. 3.476 kilometer . Nilai pecutan yang diperoleh dalam eksperimen ini adalah kurang daripada nilai g sebenar kerana terdapat geseran udara dan geseran antara pita detik dan jangka masa detik. Bagaimanapun. Hal ini kerana objek tersebut jatuh secara bebas. Saiz bulan adalah lebih kecil berbanding Bumi.

Saya juga belajar mengenal pasti daya yang bertindak terhadap setiap pergerakan yang dilakukan. Melalui aktiviti yang dijalankan. Setiap pergerakan yang kita lakukan hampir semuanya melibatkan penggunaan daya. Melalui dua aktiviti ini. saya juga dapat belajar membuat pemerhatian yang tepat dan belajar menggunakan alatan seperti jangka masa detik dan sumber kuasa . saya dapat memahami konsep jatuhan bebas.Nyatakan apa yang telah anda pelajari daripada dua aktiviti-aktiviti ini. Daya boleh menyebabkan berlakunya perubahan gerakan pada objek seperti menghentikan gerakan. Selain daripada itu. Terdapat belbagai daya yang ada di sekeliling kita tanpa kita sedari. saya lebih mengenali daya dan gerakan. mengubah arah dan mengurangkan kelajuan. Saya juga memahami nilai pecutan graviti dengan lebih mendalam melalui aktiviti ini. . Dalam aktiviti kedua . saya dapat meningkatkan lagi kemahiran saintifik dan kemahiran proses sains saya.

lain. kami juga menghadapi masalah teknikal. dan sebagainya. Kami telah membuat pertukaran jangka masa detik dan bekalan kuasa beberapa kali bagi memastikan jangka masa detik yang akan kami gunakan berfungsi dengan baik. menekan dawai. Saya juga telah membuat pembacaan dan berbincang dengan rakan kumpulan bagi mendapatkan pemahaman yang lebih jelas berkenaan konsep daya dan jenis. kami perlu membuat inferens berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Selain itu. Selain itu. jangka masa detik. setiap aktiviti ini kami ulangi dan kami merekod pemerhatian yang dibuat. Bagi aktiviti pertama. Melaui masalah yang dihadapi ini. kami dikehendaki mengenal pasti daya. Kemahiran ini penting bagi memastikan setiap eksperimen yang dijalankan berjaya.jenis daya ini. Terdapat dua aktiviti yang perlu kami jalankan dalam praktikal ini. saya dapat mempelajari satu lagi kemahiran manipulatif iaitu kemahiran menggunakan alatan. Banyak pengetahuan yang saya peroleh semasa menjalankan aktiviti ini. kami perlu mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Aktiviti pertama memerlukan kami membuat pemerhatian dengan teliti. Antara masalah yang kami hadapi semasa menjalankan aktiviti pertama ialah. saya tidak tahu perkara yang saya perlu tekankan semasa membuat pemerhatian bagi menentukan daya yang betul bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Kami juga menghadapi masalah kekurangan peralatan. kami dapat mengenal pasti daya – daya berbeza yang dikenakan ke atas objek bagi setiap aktiviti. Melalui aktiviti seperti menolak blok kayu. Akhirnya kami berjaya menghidupkan jangka masa detik tersebut. Hanya terdapat beberapa pemberat jisim sahaja di dalam membina radas dan menggunakan alatan yang jarang kami . Alatan seperti pemberat jisim tidak mencukupi. Aktiviti kedua pula memerlukan kami gunakan. melambung bola ping pong. kami membuat aktiviti berdasarkan tajuk daya dan gerakan. Kami belajar bagaimana untuk membuat inferens yang logik dan sesuai. Dalam aktiviti kedua pula. Kami menggunakan alatan seperti pemberat jisim yang mempunyai jisim berbeza. pita detik dan lain.daya yang berbeza dalam konteks berlainan. Tajuk ini memerlukan kami memahami daya dan gerakan dengan lebih mendalam.Refleksi Dalam praktikal 2 ini. Kami tidak dapat menghidupkan jangka masa detik seperti yang sepatutnya. Bagi mengatasi masalah ini.

Selain itu.makmal dan tidak mencukupi bagi setiap kumpulan mendapatkannya. Semoga segala pengetahuan yang saya perolehi akan dapat saya aplikasikan dalam proses pembelajaran saya. Kami dikehendaki mencari nilai pecutan berdasarkan titik.titik yang terdapat pada pita detik. . Sebagai penutup. Semasa membuat pengiraan. terdapat juga kumpulan yang bergabung dengan kumpulan lain bagi memudahkan kerja. Saya belajar memahami dan membuat pengiraan pecutan dengan sistematik menggunakan pita detik dan jangka detik. Bagi mengatasi masalah ini. Kemahiran meneliti dan memahami pita detik amat penting dalam aktiviti kedua. saya sangat bersyukur berpeluang menjalankan aktiviti ini kerana banyak kemahiran proses sains dan kemahiran saintifik yang saya perolehi. barulah saya faham bagaimana nilai pecutan jisim ini hampir sama dengan nilai pecutan graviti yang sebenar. kami bergilir – gilir menggunakan alatan ini dengan kumpulan lain.

Rujukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful