KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA JABATAN MATEMATIK KERJA KURSUS PENDEK [KKP] SEM (3) 2012

NAMA AHLI KUMPULAN

:

a)

MOHD DRAMANTI SANTRI BIN ROHANI (790505 – 04 – 5239)

b)

MD ABU FADREY BIN MD YUSOF (790615 – 11 – 5031)

c)

RAFIDAH BINTI JOHAR (791021 – 01- 5812)

PENSYARAH PROGRAM/UNIT KURSUS

: : :

PUAN ZALENA BT ABDUL RAZAK MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) JUN 2011 RESOS DALAM MATEMATIK/ MTE 3106 28 Julai 2012 1 September 2012

SUBJEK/ KOD Tarikh serah Tarikh hantar Tandatangan Ketua Jabatan:

: : :

___________________________ Cop Rasmi :

2

Kami akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya.

Nama Penulis

:

MOHD DRAMANTI SANTRI BIN ROHANI (790505 – 04 – 5239) ________________________________

MD ABU FADREY BIN MD YUSOF (790615 – 11 – 5031)

________________________________ RAFIDAH BINTI JOHAR (791021 – 01- 5812)

________________________________

Tarikh

:

1 September 2012

12 – 13 13 – 14 15 – 16 3 Rancangan pengajaran harian dengan aktiviti P&P yang lengkap Sumber Rujukan 17 – 23 4.3 KANDUNGAN BAB PERKARA Soalan Tugasan Muka hadapan Muka belakang 4 5 MUKA SURAT Penghargaan 6 Profail guru Profail Guru 1 Profail Guru 2 Profail Guru 3 7 8 9 1 Pengenalan 10 – 11 2 Resos 2a) Bagaimana resos dibina 2b) Penggunaan resos 2c) Bagaimana resos tersebut membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 24 .

4 SOALAN TUGASAN [MUKA DEPAN] .

5 SOALAN TUGASAN [MUKA BELAKANG] .

pensyarah bagi mata pelajaran ini. Hanya diisi madu seroja. Kepada semua pihak sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. terutamanya pensyarah . Hanya Allah dapat membalasnya. Terima kasih juga kepada pensyarah-pensyarah lain di Jabatan Matematik yang turut sama menyumbang sumber dan pengetahuan bagi proses menyiapkan tugasan ini. Di kesempatan ini dengan sukacitanya kami ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembikinan tugasan ini. Penghargaan juga turut diberikan kepada guru-guru PPG Unit Matematik di atas kerjasama. . terima kasih diucapkan. Banyak sungguh budi ditabur. Banyak sungguh kendi dihulur. setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat-Nya yang agung kerana dengan limpah kasih sayang dan izin-Nya jua dapatlah kami menyiapkan tugasan bagi Kerja Kursus Pendek Kumpulan ini. Kerjasama yang diberikan amat penting dan jasa anda semua tidak akan kami lupakan. sumbangan idea dan saranan-saranan membina yang diberikan dalam menjadikan tugasan ini lebih mantap.6 PENGHARGAAN Alhamdulillah.

SK AYER HITAM BATU 18 MUAR JOHOR 03 / 01/ 2007 SEHINGGA 31 / 12 / 2009 03 / 01/ 2010 SEHINGGA KINI GURU DATA 3.7382035 SENARAI SEKOLAH PERNAH BERKHIDMAT BIL 1. SK PARIT BAKAR DARAT GURU DISIPLIN .7 PROFAIL GURU 1 NAMA GRED JAWATAN TARIKH MULA BERKHIDMAT KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI KELULUSAN IKTISAS MOHD DRAMANTI SANTRI BIN ROHANI DGA 29 3 JANUARI 2005 DIPLOMA SAINS KOMPUTER [ UTM SKUDAI 2000] DIPLOMA PERGURUAN [OPSYEN MATEMATIK / BAHASA MELAYU] [MP SULTAN MIZAN.com 012 . BESUT TERENGGANU] NO KP NO FAIL PERIBADI EMAIL HP NO: 790505 – 04 – 5239 A 52189 dramanti@hotmail. NAMA SEKOLAH SK PENGKALAN RINTING JOHOR BAHRU TEMPOH 03/ 01/ 2005 SEHINGGA 31 / 12 / 2006 JAWATAN GURU PENOLONG [ ICT] 2.

. BANGI] NO KP NO FAIL PERIBADI EMAIL HP NO: 790615 – 11 – 5031 29657 mafalia2@yahoo.2009 – HINGGA KINI JAWATAN GURU PENYELARAS BESTARI 2. NAMA SEKOLAH SK BUKIT BERINGIN TEMPOH 1.1.8 PROFAIL GURU 2 NAMA GRED JAWATAN TARIKH MULA BERKHIDMAT KELULUSAN AKADEMIK MD ABU FADREY BIN MD YUSOF DGA 30 8 JULAI 2000 SPM TERTINGGI KELULUSAN IKTISAS DIPLOMA PERGURUAN [OPSYEN MATEMATIK / PENGAJIAN ISLAM] [MP PERGURUAN ISLAM.com 019-6504325 SENARAI SEKOLAH PERNAH BERKHIDMAT BIL 1. 3.

3414770 SENARAI SEKOLAH PERNAH BERKHIDMAT BIL 1. SEREMBAN. NAMA SEKOLAH SK METHODIST 2.9 PROFAIL GURU 3 NAMA GRED JAWATAN TARIKH MULA BERKHIDMAT KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI KELULUSAN IKTISAS RAFIDAH BINTI JOHAR DGA 29 11 JULAI 2001 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA [ SMK TUN SRI LANANG 1996] DIPLOMA PERGURUAN [OPSYEN MATEMATIK / PENDIDIKAN JASMANI] [MP BATU PAHAT] NO KP NO FAIL PERIBADI EMAIL HP NO: 791021 – 01 . MELAKA 2. NEGERI SEMBILAN TEMPOH 11/ 07/ 2001 SEHINGGA 15 / 01 / 2003 16 / 01/ 2003 SEHINGGA KINI SETIAUSAHA KOKURIKULUM JAWATAN KETUA PANITIA PJK . SK SIKAMAT.5812 rafidahjohar@gmail.com 013 .

Pengenalan Perkembangan penggunaan resos matematik dalam proses pembelajaran dan pengajaran telah menjadi pesat dewasa ini. malahan untuk melahirkan satu generasi baru rakyat Malaysia yang kreatif dan inovatif dalam pemikiran selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. kaedah penyampaian bidang ini harus diubahsuai daripada pendekatan tradisi kepada pendekatan penerokaan dan . Pendekatan pengajaran tradisi yang berasaskan “chalk and talk” tidak berapa menarik minat atau merangsang proses pembelajaran kerana tidak melibatkan kesemua panca indera terutama sekali dalam pembelajaran matapelajaran Matematik. 1998) menyatakan bahawa sekolah Bestari ditubuhkan bukan sahaja untuk memenuhi kehendak-kehendak Koridor Raya Multimedia (MSC). Penggunaan perisian resos matematik telah menjadi suatu pendekatan pengajaran-pembelajaran yang sangat penting dan telah terbukti keberkesananya. Anwar Ibrahim (1997) dalam pembentangan Belanjawan 1998 telah menyarankan agar setiap rakyat Malaysia perlu berkemahiran menggunakan komputer. generasi celik maklumat perlu diasuh dari sekarang selaras dengan matlamat perlaksanaan MSC. Akan tetapi jurang penggunaan resos matematik ini masih tinggi disebabkan kurangnya pengetahuan pembinaan perisian dan kos yang agak mahal untuk membeli perisian mengajar tersebut. Menurut Zoraini Wati Abas (1997). Dari bahan bantu mengajar yang bersifat maujud dan tradisional kini telah beralih kepada bentuk dan bahan yang mudah dicapai dan digunakan dengan adanya bantuan dari perisian dan sistem rangkaian yang semakin berteknologi tinggi. penguasaan ilmu dan maklumat adalah sangat penting untuk mencapai taraf negara maju seperti yang digariskan melalui Wawasan 2020. Menurut Najib Tun Razak (dalam Ee Ah Meng.10 1. Faktor masa juga memainkan peranan penting dalam pembinaan perisian kerana mengambil masa yang agak lama dan sedikit sebanyak menggangu rutin harian seorang guru untuk mengajar dengan cekap. Penggunaan perisian berhubungkait dengan matapelajaran Matematik yang mengandungi banyak topik yang sukar difahami oleh pelajar secara lisan kerana perkara yang ingin disampaikan adalah berbentuk abstrak. untuk menuju ke tahap negara maju. Ahmad Zaharudin Idrus (1997) turut memberi penekanan bahawa dalam era teknologi maklumat dan dunia yang serba kompetitif. Untuk memudahkan pemahaman pelajar.

But they remember 50% of what they see and hear. Pembinaan perisian resos matematik harus berpandukan kepada teori-teori pembelajaran supaya ia dapat menyumbang kepada kesan pembelajaran yang positif dan berkesan. pengetahuan dalam bidang grafik di samping kreativiti serta inisiatif yang tinggi untuk menghasilkan suatu perisian yang bermutu. Pembinaan perisian resos matematik adalah satu proses yang memerlukan kemahiran. diharapkan ianya dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran di sekolah maupun di institusi-institusi pendidikan yang lain. Dengan ini. maka perisian-perisian selanjutnya boleh di bangunkan berdasarkan kepada pendekatan perisian ini. 1993). kerja kursus ini bertujuan mengenalpasti cara pembelajaran menggunakan resos matematik yang berkesan dengan cuba membina resos yang mantap bagi kegunaan guru dalam menyampaikan ilmu. pembinaan perisian resos matematik juga harus mengambil kira apek umum dan tidak terhad kepada sukatan mata pelajaran tertentu sahaja. Justeru. "People retain only 20 % of what they see. Jika ia didapati sesuai digunakan. hear and do simulaneously. 30% of what they hear. . Dengan terhasilnya perisian ini. Diharap juga perisian ini boleh dijadikan sebagai rujukan kepada pembina perisian multimedia yang lain dalam membantu guru serta pelajar menempuhi dunia pendidikan yang semakin luas dan mencabar. Di samping itu. as much as 80% of what they see.11 penemuan kendiri menerusi perisian multimedia interaksi yang melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. " (Computer Technology Research. Ini adalah sesuai dengan polisi pendidikan negara yang sentiasa berkembang. perisian yang di bina tidak akan ketinggalan zaman dan boleh digunakan oleh pelbagai pihak.

tugasan serta projek.laporan-laporan aktiviti untuk aktiviti pengayaan.lain. . melukis pelan bagi taman kanak-kanak dan lain – lain.penyediaan portfolio : bercetak atau berbentuk elektronik .a) Bagaimana resos dibina Dalam pembangunan perisian multimedia ini disamping bahasa gubahan Micromedia Authoware versi 6. Pelajar boleh menggunakan pemprosesan perkataan untuk menyediakan .0 .penyediaan kontrak pembelajaran dan lain . Penilaian ini dapat dijalankan oleh pelajar pada bila-bila masa dan di mana.0‟. 3. „Macromedia Dreamweaver‟ dan „Microsoft Office‟. Perisian resos matematik yang direka telah mengoptimumkan mod penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu 1. .misalnya di rumah ). Menggunakan perisian „Java Script‟ serta „Authorware‟ untuk menyediakan penilaian-penilaian formatif di mana pelajar mendapat maklum balas serta merta tentang kemajuannya dan maklumat ini disimpan dalam pangkalan data yang dapat diakses oleh guru dengan serta merta.0‟. Macromedia Flash. hot potatoes dan banyak perisian sokongan lain telah digunakan untuk menghasilkan rekabentuk yang bersifat interaktif dan memperkayakan paparan skrin yang dapat menarik minat pengguna. 4.5 di gunakan untuk mengedit klip-klip video dan menghasilkan video. Resos 2. „Adobe Acrobat 4.mana (di luar bilik darjah .12 2. „Adobe Photoshop‟ dan „Image Ready‟. „Photo Paint Pro 5. Sebagai contohnya Ulead COOL 3D ver 3. 2. Persembahan grafik dengan menggunakan „drawing tools‟ untuk melukis : -pelan dan dongakan dengan menggunakan grid yang telah disediakan(sebagai template) atau tanpa grid. Ulead Videoa studio. Perisian lain yang diintergrasikan ialah „Sound Forge‟.

3. 3. 4. 2. 6. Laluan internet untuk mencari data . Laluan internet Pemain video dan LCD Projektor Soalan Interaktif komputer. 3. Lain-lain sistem adalah sama seperti komputer multimedia yang lain.bulan dan menyatakan masa berdasarkan waktu. Bahan – bahan video berkaitan masa. 2. dalam seminggu. . Perisian MS Word untuk digunakan oleh pelajar bagi memuat turun data – data dari internet.13 Dalam aspek pembangunan juga penyelidik menggunakan mikro komputer dengan Mikropemprosesan Intel Pentium III 833 MHz. 2.7 MB ruang storan sahaja.data berkenaan dengan topik dan menjawab soalan. 5.b) Penggunaan resos SUMBER SEDIA ADA (BUKAN TMK) SUMBER SEDIA ADA (TMK) SUMBER TMK YANG DIPERLUKAN 1. 4. Model jam analog dan jam digital. Walaupun begitu sistem ini hanya menggunakan sebanyak 65. Dianggarkan pengguna perisian ini memerlukan sekurang-kurangnya perkakasan main dengan Mikropemprosesan Pentium 100Mhz dan 64 MB RAM bagi membolehkan perisian multimedia ini berfungsi dengan baik. Video berkenaan peredaran masa dari waktu pagi sehingga malam. 7. Carta masa Gambar – gambar jenis jam dan peranti masa. 1. 4. Slaid MS Powerpoint sebagai BBM yang menerangkan masa dalam sehari. 2. 5. Perisian edit / gabung video. Bahan Bantu Mengajar dalam bentuk persembahan slaid MS Powerpoint. Pengimbas Digital Camera dari 1. Jam Tangan murid / guru. 128 MB RAM serta menggunakan sistem komputer yang mempunyai kapasiti 20GB.

teachingtime.uk/flashcard. Fail-fail video yang dipindahkan dari rakaman video ke komputer.uk/flashdigital.html 5.teachingtime.uk/tvguide.14 Topik/Sub.uk/what/2y1atod.teachingtime.co. 1. 3. Internet dan alamat laman web. http://www.co.html http://www. 1. papan kekunci dan membuka 4. Fail movie juga dipaut kepada persembahan slaid MS Power Point.teachingtime. paparan MS Word atau MS Power Point dengan bimbingan guru.co.uk/wsgames/y1game.Topik Penggunaan TMK Kemahiran TMK Sumber TMK Masa : Pengenalan kepada Masa Operasi masa 1. 2. Murid dapat pengetahuan dan pengalaman menggunakan komunikasi elektronik.uk/draggames/sthec1.html http://www. Guru menggunakan persembahan MS Power Point yang diintegrasikan dengan perisian MS Word dan internet untuk mencari data-data untuk dimuat turun ke dalam fail MS Word.teachingtime. Perisian MS Word. Murid belajar menggunakan persembahan MS Power Point bila menjalankan aktiviti menjawab soalan interaktif di dalam persembahan.uk/draggames/y1atod.html 4. http://www. Perisian MS Power 2.html http://www.co.teachingtime.teachingtime.co.co.co.uk/clockOHP.html http://www. Point.teachingtime.teachingtime. Murid belajar cara menggunakan tetikus. Slaid persembahan sebagai BBM. .html http://www.uk/clock/clockres.co. 2.html http://www.co.html http://www.

218 ). m. 3. Menolong dalam kefahaman.s.s. 4. 1987.c) Bagaimana resos tersebut dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah? Secara amnya. telah menyatakan tujuh nilai penting tentang penggunaan Bahan Bantu Mengajar : 1. Menurut Kamaruddin (1986.214). m.15 2. Dale (1963. Menawarkan pengalaman yang sebenar dan dengan demikian merangsangkan kegiatan seorang pelajar. seseorang guru itu lebih bersedia dan lebih kreatif untuk menyampaikan pelajarannya dengan baik (Kamal et.al. Bahan Bantu Mengajar merupakan segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di bilik darjah. Menyediakan pengalaman yang tidak dapat diperolehi dengan mudahnya melalui cara lain dan menolong menjadikan pembelajaran pelajar-pelajar lebih mendalam dan pelbagai. 7. Menyediakan satu dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan oleh itu mengurangkan berbagai-bagai gerak balas lisan daripada pelajarnya. pelajar merasakan bahawa pengajaran guru lebih menarik jika guru itu menggunakan Bahan Bantu Mengajar. 6. Alatan mengajar ini . m. 5. merangsang minat yang tinggi di kalangan pelajar dan minat satu faktor yang penting dalam pembelajaran mereka. 2. mendorong pelajar untuk menyiasat dan dengan demikian menambahkan bacaan sukarela. oleh itu mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. 227). Membekalkan satu dasar untuk perkembangan pembelajaran pelajar pelajar dan oleh itu menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Semua jenis pembelajaran dan pengalaman yang diperolehi adalah melalui deria. Melalui penggunaan Bahan Bantu Mengajar. Para pendidik perlu berubah daripada cara pengajaran tradisional yang masih diamalkan oleh sesetengah guru dalam aspek pengajaran pembelajaran perlu dikaji semula dan diubahsuai jika perlu.s.

mendapati penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menimbulkan kesan positif seperti. Ini diikuti dengan kajian Naim Ahmad (1989.s. Pelajar lebih berminat dengan pengajaran dan pengajar. Membantu mencapai objektif pengajaran. 1. pembinaan resos ini amat bertepatan dengan apa yang telah dibincangkan kerana ia banyak membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 2. merumuskan hasil kajiannya tentang keberkesanan media pengajaran kepada pengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.papan tulis dan gambar-gambar sahaja tetapi juga merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan sebagainya. Menjimatkan masa pengajar. 4. Justeru. e.18 ). Dapat membantu pengajar mengubah teknik dan kaedah pengajaran.s. 3. dalam Omar Drahman. b. . Hasil dari kajian Mohd Sharif Abdul Manaf (1994. Proses pengajaran menjadi lebih baik dengan penggunaan media pengajaran. Media pengajaran mendorong daya kreativiti pengajar dengan pelajar. Media pengajaran dapat membantu meningkatkan keupayaan ingatan semasa menyampaikan pelajaran. 64). d. c. f. m. Pembelajaran berkesan dalam masa yang singkat. Mempelbagaikan media pengajaran boleh menimbulkan minat yang berterusan kepada pelajar. a. Dapat menjelaskan konsep pelajaran dengan berkesan. 1997 m.16 tidak terhad kepada buku-buku teks.

minggu. murid dapat : Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian. jam. minit. jam. minit. bulan dan tahun ) Aras 3 Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian. hari.00 pagi Bilangan Murid : 30 orang Topik Kemahiran : 5. Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini.5 Penambahan masa dan waktu (saat. Rancangan pengajaran harian dengan aktiviti P&P yang lengkap Mata pelajaran : Matematik Tahun Hari Tarikh Masa : 4 Pluto : Selasa : 5 May 2005 : 9. Masa dan waktu : 5. hari.00 – 10. . Murid sudah biasa menggunakan masa dan waktu dalam kehidupan seharian mereka. 5. bulan dan tahun ) Aras 1 Menolak ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit. Murid sudah mempunyai pengetahuan berkenaan perkaitan dan hubungan antara setiap unit masa. Pengetahuan sedia ada: Murid sudah mempunyai asas dalam oprasi penambahan dan penolakan sesuatu nombor.17 3. minggu. Menolak ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.6 Penolakan masa dan waktu ( saat.

18 Kemahiran berfikir  Menjana idea :  Menghubungkait  Gambaran mental  Menterjemah  Mentafsir  Menyelesaikan masalah Penerapan nilai  Yakin  Berani  Ketepatan  Teliti  Kerjasama  Rajin : Penggabungjalinan  Bahasa Melayu  Bahasa inggeris  Pendidikan Moral : .

Persediaan TMK 2. Gambar – gambar jenis jam dan peranti masa. 5. Model jam analog dan jam digital. Melayari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan dengan masa. Membuka fail MS Excel untuk menjawab latihan interaktif berkaitan tajuk. 4. Menghantar tugasan kepada guru menggunakan emel. Set slaid MS Power Point sebagai Bahan Bantu Mengajar. 3. 5. Membuka fail MS Word untuk menaip tugasan menggunakan templat pengurusan grafik yang disediakan. Perisian MS Office dan set soalan dalam MS Word. 2.19 Persediaan Guru (BukanTMK) 1. 4. 6. Penerapan TMK TMK digunakan dalam bentuk kumpulan P&P koperatif: 1. 4. 3. Berbincang dalam ruangan forum mengunakan Yahoo Mesengger untuk berkongsi maklumat tugasn dan berkolaborasi berkaitan topik. Menempah bilik komputer dan projektor LCD. 3. 1. Membina BBM menggunakan perisian MS Office. Jam Tangan murid / guru. . Memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi. URL berkaitan dengan Masa untuk pautan pembelajaran. Carta masa 2.

Penilaian rakan sebaya dan penghantaran tugasan. Menyaksikan klip video tentang jenis-jenis jam dan persembahan MS Power Point. Menyaksikan video tentang masa (pagi. 2. 8. Memainkan lagu “ Masa Itu Emas” dengan MS PowerPoint. . 4.20 6. tengah hari. senja dan malam) dan menjawab soalan latihan pengukuhan interaktif dalam MS Excel secara lisan. Menjawab soalan latihan pengukuhan interaktif dalam MS Excel secara lisan. 3. Menyediakan templat tugasan dalam MS Word. 7. 9. petang. ID Yahoo Messenger untuk murid. Klip video tentang Masa. Menyanyikan lagu dengan bimbingan guru. E-mel guru yang masih aktif dan boleh digunakan. 6. 7. 5. Bersoal jawab mengenai tajuk pelajaran. Aktiviti Pelajaran 1.

Memperdengarkan lagu “Masa Itu Aktiviti Murid 1. Membimbing murid menyanyi lagu berkenaan. Murid menyanyi lagu bersama 2. . Pengajaran menggunakan pelayan HTML offline. Menjawab soalan pengukuhan secara lisan. 5.21 Aktiviti Guru 1. dengan guru. Melaksanakan tugasan dalam lembaran kerja dengan bimbingan 6. Menayangkan slaid MS Power tentang waktu mencari jawapan kepada soalan guru. guru. Pengajaran operasi masa. 7. Tekan F5 apabila power point telah dibuka. Menyaksikan slip video sambil 4. Point @ MS Word dan jam. Mendengar. Mengemukakan soalan berkaitan . Menyiapkan lembaran kerja yang diberi. 4. 6. memerhati dan berfikir mengenai klip video lagu yang ditayangkan. 2. perkaitannya dengan tajuk pelajaran. Contoh :Apakah jenis jam yang kamu lihat ini? Apakah waktu pada gambar yang ditunjukkan? . 5. Mengemukakan set induksi soalan dan berkaitan perkaitan set induksi dengan tajuk pelajaran. 3. Murid belajar dengan bantuan BBM Power Point untuk memahami isi pelajaran. Emas” dengan MS Power Point. 8. Menjawab soalan guru tentang 3.

Menghantar tugasan kepada guru melalui email. Menyiapkankerja rumah online berdasarkan alamat website yang diberi dibawah. 10. Bahan bercetak yang telah siap dibuat oleh murid di imbas oleh pengimbas dan dihantar ke email 8. kerja Guru untuk 11. Rumusan pelajaran. Memantau mencetak kerja lembaran murid. Menerima email tugasan murid. Demonstrasi cara akan diperkenalkan terlebih dahulu. Meminta murid menjawab soalan kuiz interaktif. Meminta murid bermain dengan kuiz masa yang dibina dari Flash. guru. 9. Lembaran 1 Lembaran 2 Lembaran 3 Lembaran 4 Lembaran 5 Lembaran 6 Lembaran 7 9.22 7. Meminta murid menjawab Latihan lembaran ofline. 9. pengukuhan kerja interaktif dalam HTML 10. . 11. diedar kepada murid.

uk/draggames/y1atod.uk/wsgames/y1game. . MS PowerPoint. 6.teachingtime.teachingtime. Digital Kamera.teachingtime. Numerasi Saat.23 14.uk/tvguide.teachingtime. 4. Buku Teks Matematik Tahun Satu. 2. bulan dan tahun.teachingtime.html 16.html http://www. Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK. LCD Projektor 5.uk/clock/clockres. 18.co. 1.html http://www. Literasi Jenis-jenis Jam.co. CD Rom Matematik Tahun Satu.teachingtime.co. minit. 3.html http://www.co. jam.teachingtime.teachingtime. Laman Web.html http://www. hari dalam seminggu dan bulan dalam setahun. Keperluan Khusus 1.html http://www. Pengimbas 7.co. hari. http://www.co.uk/flashcard.uk/what/2y1atod.co. CD berkenaan peredaran masa. 17.co.html http://www. 15.uk/clockOHP.uk/flashdigital.html http://www. Laluan Internet.uk/draggames/sthec1.teachingtime. perubahan masa dan waktu.co. minggu. Tiada berkaitan. 8.html http://www.

Gan S. Mohd Najib Tun Haji Razak (1997). Bhd. “Kurikulum bersepadu sekolah menengah pengajian kejuruteraan elektrik & elektronik tingkatan 4. Kementerian Pendidikan Malaysia (1993). Intech: 25 Jun 1996. “Melahirkan generasi celik maklumat.”Psikologi Pendidikan II (semester II). 22(2): 169-177. Lee (1996). “CIE projects-Where are we heading?”. Penerbit Fajar Bakti Sdn. et al. “Education for a smart society.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.com/flagship/school/index. “Pembinaan Periasian Pembelajaran Berbantu Komputer Multimedia dalam satu tajuk kecil mata pelajaran Teknologi Elektrik-Transistor. “Development of An Intergrated Process Skill Test II.(1985). Zoraini bt Wati Abas (1997).” Washington D.” http://www.” Shah Alam. Fletcher.html Ng Kien Kang(1998). J.D (1990) “Effectiveness and cost of interactive Video Disc Instruction in deffence training and education.” Tesis Sarjana Muda UTM (tidak diterbitkan). Okey.24 RUJUKAN Ee Ah Meng (1998).” Journal of Research In Science Teaching. J.______ .” Utusan Melayu.C institute for Defence Analysis.mdc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times