‫מספר סטודנט‪:‬‬

‫ציון‪:‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫זמן הבחינה – ‪ 2‬שעות )‪.(9.00-11.00‬‬
‫חומר פתוח‪.‬‬
‫יש לפתור את כל השאלות ‪.‬‬
‫בהצלחה !‬

‫שאלה ‪ 15 1‬נק'‬

‫שני החלקים בלתי תלויים‪.‬‬
‫א‪ .‬למה נועד ה‪ ? Protected mode -‬תאר בקצרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬

‫מה התפקיד של טבלת ה‪ IDTR -‬ליישום ה‪ ? Protected mode -‬תאר בקצרה‪.‬‬

‫ג‪.‬‬

‫האם ניתן למקם טבלה זו בכל מקום? נמק‪.‬‬

‫שאלה ‪ 20 2‬נק'‬

‫שני רכיבי ‪ I/O‬בלתי תלויים מחוברים אל המעבד דרך קו פסיקה ‪. Intr‬‬

‫א‪.‬צייר את החיבורים כך שניתן יהיה לממש פסיקה ללא שימוש ברכיב )‪ PIC(8259‬במעגל זה‬

‫קלט‬
‫‪1#‬‬
‫‪80X86‬‬
‫פלט‬
‫‪#2‬‬

‫ב‪ .‬ב‪ Real mode -‬נניח שרכיב פלט ‪ 2#‬מבקש פסיקה בזמן שהמעבד מבצע את התת‪-‬שגרה לטיפול‬
‫בפסיקה ‪ ISR‬של רכיב קלט ‪ .1#‬אם ברצונו של מתכנת התת‪-‬שיגרה לטיפול בפסיקה ‪ ISR -‬לאפשר‬
‫קבלת פסיקה עבור לרכיב ‪ 2#‬בזמן שהמעבד מבצע את התת‪-‬שגרה לטיפול בפסיקה ‪ ISR‬של רכיב ‪.1#‬‬
‫מה עליו לעשות?‬

‫‪1‬‬

‫‪ 25‬נק'‬
‫שאלה ‪ 15 3‬נק'‬
‫לפניך קטע תכנית‪ .‬התוכנית לא כתובה בצורה נכונה‪ .‬מה תהיה ההוראה שתבוצע אחרי הוראת‬
‫‪? ret‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪mov ah,0‬‬
‫‪mov bh,0‬‬
‫‪mov al, 0Bh‬‬
‫‪mov bl,5h‬‬
‫‪push ax‬‬
‫‪push bx‬‬
‫‪call prog1‬‬
‫‪add al,1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪prog1: pop ax‬‬
‫‪pop bx‬‬
‫‪add al,bl‬‬
‫‪ret‬‬

‫מענים‬
‫‪0005h‬‬
‫‪0007h‬‬
‫‪0009h‬‬
‫‪000Bh‬‬
‫‪000Dh‬‬
‫‪000Eh‬‬
‫‪000Fh‬‬
‫‪0012h‬‬
‫‪0018h‬‬
‫‪0019h‬‬
‫‪001Ah‬‬
‫‪001Ch‬‬

‫א‪ .‬תאר מה לא נכון‪.‬‬
‫ב‪ .‬תאר מה יקרה אם נריץ את קטע התוכנית כפי שהוא בהנחה שמען ההוראה‬
‫הראשונה במען ‪.5‬‬

‫‪2‬‬

'‫ נק‬25 3 ‫שאלה‬
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

‫הלולאה‬

. model small
. data
blockad dw 71h, 172h, 111h, 17ah, 34h, 1b5h, 1cch, 877h,
4a1h, 2ch, 0fh, 552h, 1b6h, 23h, 15h, 216h, ’$’
block1 dw 10h dup (?)
block2 dw 10h dup (?)
blockl dw 10h
. stack 100h
. code
start: mov ax, @data
mov ds, ax
xor si, si
mov di, si
mov bx, si
mov cx, blockl
beg:
mov ax, blockad [si]
cmp ax, 100h
jl one
cmp ax, 200h
jg two
next:
add si, 2
loop beg
mov ax, 4ch
int 21h
one:
mov block1 [di], ax
mov blockad [si], 0
add di, 2
jmp next
two:
mov block2 [bx], ax
mov blockad [si], 0
add bx, 2
jmp next
end

‫ בזמן ביצוע את האיטרציה הראשונות של‬AX ,BX ,CX ,SI ,DI ‫א( תאר מצב הדגלים‬
.(‫ )צייר טבלת מעקב בדף זה‬NEXT
.‫ בסוף ביצוע התוכנית‬DATA ‫תאר את תוכן הסגמנט‬. ‫א( הסבר בקצרה מה מבצעת התוכנית‬

'‫ נק‬25 3 ‫שאלה‬

3

‫כתוב תוכנית שמציירת על מסך טקסט משולש שווה שוקיים‬
‫א( עליך להגדיר את גודל הבסיס ומיקומו)מספר שורה ומספר עמודה של הקודקוד העליון השמאלי(‬
‫באמצעות קבועים‪.‬‬
‫ב( כתוב תוכנית ראשית שקולטת תו‬
‫וקוראת לפרוצדורה המציירת את המשולש עם התו זה‪.‬‬

‫‪4‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful