Contoh rancangan pelajaran harian mengikut pendekatan induktif Tema Tajuk Subtopik Tempoh Tahun : Menyiasat Alam Bahan

: Sifat-sifat bahan : Sifat bahan : 60 minit :4

Objektif pembelajaran: Memahami sifat-sifat bahan Hasil Pembelajaran: Pada akhir P&P, para pelajar akan dapat:  Mengenalpasti bahan konduktor atau penebat elektrik.

Pendekatan/kaedah/strategi: Pendekatan – Inkuiri-penemuan Strategi – Mengeksperimen dan perbincangan Pengetahuan sedia ada: Kejutan elektrik yang berkaitan dengan pengalir dan penebat elektrik. Kemahiran Proses Sains: Komunikasi, meramal dan mengelas Nilai murni: Kerjasama Sumber: Litar lengkap dan bahan pengalir dan penebat Fasa (masa) Isi kandungan Aktiviti pembelajaran dan Catatan pengajaran Set induksi/ Mengapa terdapat Jenis aktiviti: bercerita Guru menceritakan mengenai pengalaman terkena kejutan

orientasi (5 jenis bahan dalam minit) satu alat elektrik

elektrik yang kecil apabila menggunakan

dalam satu litar Nilai murni: yang lengkap. grafit pensil. 2. Nilai murni: dan kertas. Meramal idea minit) Mengenalpasti (10 objek dan elektrik. pemadam dan rod kaca.alatan elektrik. buku. pensil kerjasama kayu. Murid mengelaskan bahan kepada 2 kumpulan konduktor iaitu dan penebat elektrik. kepada seperti murid mengelas paku. duit syiling. sudu getah plastic. jujur . pembaris berani. Bersoal tentang tersebut jawab cerita iaitu tentang jenis bahan yang menyebabkan kejutan elektrik pengalaman sedia ada murid. Murid membina litar Kemahiran lengkap. konduktor penebat 1. 1. membuat objek yang diberi pemerhatian. Murid membuat bekerjasama. 2. plastic. 3. Murid menyambungkan saintifik: mengeksperimen. Pemerhatian Mengeksperimen (25 minit) bahan yang diberi dalam litar elektrik. mengedarkan Kemahiran pelbagai jenis objek saintifik: meramal.

Murid merekodkan hasil dalam pemerhatian lembaran yang dalam yang diberi. 4. Penjelasan (15 minit) Bahan konduktor (pengalir elektrik) Bahan penebat (bukan pengalir elektrik) 1. Guru mengukuhkan hasil dan memberi takrifan dan elektrik. (aras tinggi) 3. kerja penebat elektrik disediakan) . Setiap murid kumpulan membuat kesimpulan berdasarkan eksperimen masing-masing. Guru setiap murid membentangkan hasil keputusan meminta kumpulan eksperimen. Murid peta (lembaran membuat minda. 2.pemerhatian tentang nyalaan mentol bagi setiap objek disambung litar lengkap. konduktor penebat hasil Refleksi minit) (5 Senarai konduktor bahan dan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful