You are on page 1of 168

Čti

Taoistički metod podmlađivanja

MANTAK CIA

CHI SELF-MASSAGE The Taoist Way of Rejuvenation Copyright" 1986 Mantak and Maneevvan Chia First published in 1986. by Healing Tao Books Copyright" 2001. za Jugoslaviju: Aleksandar Veličković Sva prava ovog prevoda zadržava izdavač. Izdavač: Aleksandar Veličković Prevod i lektura: Olivera Veličković Stručna korektura i redakcija: Saša Blagojević Aleksandar Veličković Priprema za štampu knjige i korica: Aleksandar D. Simonović Dizajn korica i ilustracije: Juan Li Štampa: PI Press Tiraž: 200
2 An 1 Ko

3 Iso

Sad ržaj
Zahvalnost Upozorenje 0 Majstoru Mantak Čiu Reč autora
1 Koristi i teorija 1Jaki čulni organi mogu da pomognu da kontrolišete negativne emocije II Zdravi organi mogu da vam pomognu da promenite emocionalne i lične osobine 2 Anus je povezan sa energijom organa I Snaga perineuma II Oblast anusa je podeljena na pet delova A. Srednji deo J B. Prednji deo C. Zadnji deo D. Levi deo E. Desni deo 3 Isceljujuće ruke I Dlanovi II Perikard III Debelo crevo IV Glavne linije dlana

11 12 13 17
19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 32 35
3 6 3 6 3 6 3 8

V Prsti su u vezi sa telesnim funkcijama VI Jačanje ekstremiteta VII Masirajte šake radi povećanja protoka Čia VIII Priprema IX Vežbanje A. Dovedite Ci energiju u šake B. Masirajte šake X Prsti odgovaraju emocijama, elementima i organima (Slika 3-12) 4 Masaža glave I Glava A.Tačka temena (Slika 4-1) B.Dovedite Ci energiju u ruke i lice C.Kuckajte glavu (Slika 4-2) D.Zadržite dah da biste povećali tok Čia E. Skalp (Slika 4-3) F. Greben potiljačne kosti (Slika 4-4) II Lice (Slike 4-6, 4-8 i 4-9) A.Prirodna lepota B. Dovedite Či energiju u lice C.Čelo (Slika 4-7) D.Sredina lica E. Donji deo lica F. Ćelo lice G. Sredina čela III Slepoočnice IV Usta A. Masažom usta ulepšajte izgled VOči A. Dovedite Či energiju u šake i oči B. Masirajte očne jabučice i okolo njih

38 40 41 41 42 42 44 48 51 53 53 54 54 55 55 56 56 56 57 58 60 60 60 61 62 62 63 64 64 66

3 8 4 0 4 1 4 1 4 2 4 2 4 4 48 51 53 53 54 54 55 55 56 56 56 57 58 60 60 60 61 62 62 63 64 64 66

C. Povlačenje očnih kapaka D. Masirajte očne duplje E. Izazivanje suzenja F. Uvlačenje očnih jabučica G. Naučite da održite kontakt očima VI Nos A. Dovedite Či energiju u šake B. Nozdrve C. Koren nosa D. Sredina nosa E. Bočne strane nosa F. Donji deo nosa VII Uši A. Spoljašnje uvo B. Unutrašnje uvo (Slika 4-32) VIII Desni, jezik i zubi A. Dovedite Či energiju u šake B. Desni C. Desni i jezik D. Jezik (Slike 4-36 i 4-37) E. Stiskanje zuba F. Dovedite energiju u zube IX Vrat A. Štitasta i paraštitaste žlezde: Sedište hrabrosti i moći govora (Slika 4-41) B. Dovedite Či energiju u šake C. Opšta masaža vrata D. Srednji deo vrata E.Vežba Kornjačin vrat F. Vežba Ždralov vrat G. Masaža vrata X Ramena

67 67 68 69 72 72 73 73 74 75 75 76 76 77 79 82 82 82 82 84 85 86 88 88 89 89 89 90 90 91

92 7

5 Detoksifikacija organa i žlezda I Grudna žlezda (Timus) II Srce III Pluća IV Jetra V Želudac, slezina, gušterača (pankreas) VI Debelo i tanko crevo VII Bubrezi VIII Krsna kost (Sakrum)

95 96 97 98 98 98 100 102 103

6 Kolena i stopala 105 I Kolena su, takođe, mesta gde se talože toksini 106 A. Dovedite Ci energiju u šake B. Zadnji deo kolena C. Masirajte čašice kolena D. Pomerajte čašice E. Masir ajte kolena II Stopala, koreni tela A. Dovedite Či energiju u šake B. Masirajte stopala C. Širite prste na nogama D. Vežba za palac i drugi prst stopala E. Trljajte stopala jedno o drugo 7 Zatvor (Konstipacija) I Zatvor - glavni uzrok stresa II Zatvor izaziva suzdržavanje i nedostatak otvorenosti III Zatvor ubrzava starenje IV Abdominalna masaža - čudesna metoda lečenja 106 106 107 107 107 108 108 109 110 110 110 111 112 112 113 113

3UI3JA 3foAS 3}pSUO>(SI OUJIABJJ AX

6£ X 8£ X 8£ X 8£ X 8£ X Z£X Z£X ££X

afU3DSD BZ 0A}Sp3IS OB>[ BpOA B4SQ AIX

£XX £XX

nas
riSO>( 3^BJISBJAJ -J

.'H '3

Zl i U L IX

BJOZOJJ UIBp3g JOA4O IUJBUB J0A40 \u\od auiDpj 1 E } BIA 3}iuSa}si

xi

ox x ox x o n
60 X 80 X 80 X

ni
Z£X

(Z-8 BAopn

B^B>jnpojd niupBdio po UIBZTUBSJO a^pspo A
(g-g B>[r|;s) uioi{3uiso unfusBX)nufi
BS

aiiipc^j

JJJ

af]Sl3U3 OAIU SBA OUA3UpO>fBAS S^feABJaAOJJ J UI3[UBA3J§BZ BS ajlipod OJ^llf J BUA3UpO>|BAS 3fpB>[3J3p 3UI3JA BZ BZBSBJAJ A OA3J3 O>|UB4 3;fBJlSBJAJ '3 3ZBSBUI 3Jd 3>JBS BU

VZl V Zl

Zl i ZZ l

zo x zo x zo x
901 90X 90X I" SOL £01 £0X 00X 86 86 86 Z6 96 £6

a zi
6U 911

n i n i n i

10

A. Nađite vremena da vežbate B. Kada ste pospani dok vozite C. Za kompjuterske operatere i radnike u kancelarijama D. Dok gledate televiziju E. Čizme F. Večernje vežbe XVI Vežbe za one koji svakodnevno putuju XVII Pozicija za spavanje XVIII "O ne! Ne još jedna obaveza!"

140 140 140 141 141 141 141 143 144

in

on

Zahvalnost vanja i Felixu Morrou za njegove korisne savete i pomoć u izdavanju knjige. Felix Morrow se složio da bude izdavač "Healing Tao Books" Bez moje žene Maneewan, mog sina Maxa, knjiga bi bila suvoparna - za njihove darove, moje priznanje i ljubav.

Upozorenje

Knjiga ne daje dijagnoze ili sugestije za lečenje. Ona vam pruža načine za povećanje vaše snage i zdravlja da biste savladali neravnoteže u vašem sistemu. Ako ste bolesni morate da konsultujete lekara.

12

O Majstoru Mantak Čiu
Majstor Mantak Čia je tvorac sistema poznatog kao Tao lečenja; osnivač je i direktor centra Tao lečenja u Njujorku. Od detinjstva je proučavao Tao način života, a takođe i druge discipline. Kao rezultat Majstor Čievog temeljitog poznavanja Taoizma, a potpomognut njegovim znanjem različitih drugih sistema, nastao je njegov sistem Tao lečenja, koji se sada predaje u mnogim gradovima SAD-a, Kanade i Evrope. Majstor Čia je rođen u Tajlandu 1944.godine. Kada mu je bilo 6 godina, budistički monasi su ga naučili da "sedi i umiri um" (tj. da meditira). U srednjoj školi je naučio Tai boks i sreo Majstora Lua, koji ga je naučio Tai Chi Chuan. Ubrzo nakon toga uputio ga je u Aikido, Jogu i još Tai Chia. Kasnije, kada je kao student u Hong Kongu briljirao u atletici, stariji kolega Ceng Sue-Sue ga je upoznao sa njegovim prvim ezoterijskim učiteljem Majstorom Ji Engom, kod koga počinje svoje studije taoističkog načina života. Naučio je kako da iz svojih ruku pušta snagu vitalne sile, kako da cirkuliše energiju kroz Mikrokosmičku orbitu, kako da otvori
Šest specijalnih kanala, Fuziju pet elemenata, Prosvetljenje Kan i Li, Pečaćenje pet organa čula, Spajanje Neba i Zemlje i Ujedinjenje Čoveka i Neba.

U svojim kasnim dvadesetim, učio je kod Majstora Pan Jua, čiji je sistem kombinacija taoističkih, budističkih i zen tehnika, a zatim kod Majstora Čeng Jao-Luna, čiji sistem
13

Mantak i Manivan Čia

kombinuje Tai boks i Kung Fu. Od Majstora Pan Jua učio je o razmeni Yin i Yang energija između muškarca i žene, kao i tehniku Čelično telo, tehniku koja čuva telo od propadanja. Majstor Čeng Jao-Lun, ga je uputio u tajne Shao-Lin metode unutrašnje snage i u još veću tajnu, metodu Čelične košulje
zvanu Promena tetiva i Čišćenje koštane srži.

Zatim, da bi bolje razumeo energije lečenja, Majstor Čia je dve godine studirao medicinu i anatomiju na univerzitetu na Zapadu. I pored svih ovih aktivnosti, Majstor Čia je menadžer kompanije Geštetner za Tajland, zadužen za prodaju ofset štamparskih mašina i odlično je upoznat sa načinom rada štamparskih i mašina za kopiranje. Iskoristivši svoje znanje kompletnog sistema Taoizma kao osnovu i ugrađujući u njega ono što je naučio iz svojih ostalih studija, razvio je sistem Tao lečenja i počeo je njime da
14

obučava druge. Zatim je obučio učitelje da bi mu pomagali, a kasnije je osnovao Centar za prirodno lečenje u Tajlandu. Pet godina kasnije odlučio je da se preseli u Njujork, kako bi uveo svoj sistem na Zapad gde je 1979. otvorio centar Tao Učenja. Od tada su osnovani centri u mnogim drugim gradovima, uključujući Boston, Filadelfiju, Toronto, London i Bon, između ostalih. Majstor Čia živi povučeno sa svojom ženom Manivan i svojim mladim sinom Maksom. On je topao, prijateljski nastrojen čovek, koji pomaže drugima i sebe vidi prvenstveno kao učitelja. Kada piše svoje knjige koristi word procesor i jednako mu je bliska poslednja kompjuterska tehnologija kao i ezoterijska filozofija. Manivan drži predavanja o ishrani na osnovu taoističkih pet elemenata u Njujorškom centru. Mantak Čia sada radi na pisanju "Enciklopedije Taoističke
joge" i izdao je više knjiga: Probudite isceljujuću energiju kroz Tao, 1983.; Taoističke tajne o ljubavi - Negovanje muške seksualne energije, 1984.; Taoistički metodi transformacije stresa u vitalnost, 1985.; Či samomasaža - Taoistički metod podmlađivanja; Ci Kung Čelična košulja /; Lečenje ljubavlju kroz Tao - Negovanje ženske seksualne energije, 1986.; Nei Kung Koštane srži, 1989.; Fuzija pet elemenata /; Chi Nei Tsang - Či masaža unutrašnjih organa, 1990.; Buđenje isceljujuče svetlosti Taoa, 1993.; Unutrašnja struktura Tai Chia - Tai Chi Či Kung 1,1996. godine.

15

REC AUTORA
Na poslednjim stranicama ove knjige čitalac će pronaći opise kurseva i radionica koje nudi naš centar Tao lečenja. U stvari, ovaj materijal je razumljivi opis celokupnog taoističkog sistema. Sve moje knjige zajedno će predstavljati celinu taoističkog pogleda na svet, a svaka od njih je izlaganje jednog važnog dela tog sistema. Svaki izloženi metod isceljenja i obogaćenja života može da se proučava i praktikuje samostalno, ako čitalac tako izabere. Naravno, svaki je razumljiv sam po sebi, ali u taoističkom sistemu svaki od ovih metoda uključuje druge, i najbolje je kada se praktikuju u kombinaciji sa ostalima. Prema tome, osnova svih njih, vežba meditacije Mikrokosmičke orbite, koja je način da se cirkuliše Či energija duž celog našeg tela je uključena u sve druge vežbe. Moja knjiga koja se u osnovi bavi Mikrokosmičkom orbitom je
Probudite isceljujuću energiju kroz Tao.

Dve vežbe koje slede su meditacija Unutrašnji osmeh i Šest lekovitih zvukova. Oni se, takođe, stalno ističu. Ove vežbe su
objašnjene u mojoj knjizi Taoistički metodi transformacije stresa

u vitalnost. Ova knjiga se nastavlja na ono što je rečeno ranije, ali vi možete početi sa ovom knjigom i naučiti iz nje sve o Či samomasaži. Zaista verujem da jednom kada počnete da vežbate ovaj sistem taoističkog podmlađivanja, u vama će se probuditi želja da naučite i ostale koje sam pomenuo. Moći ćete da potpuno iskoristite moje knjige o kontroli seksualne energije. Ovo se odnosi na moje knjige koje su objavljene do sada. Sto se tiče onih koje će tek da slede ja vas još jednom upućujem na opise naših kurseva i radionica.
Mantak Čia

17

I

SAMOMASAZA

Od drevnih vremena do danas taoistički učitelji su primetno mladoliki, pojavom i aktivnostima oni deluju dvadeset godina mlađe od svojih stvarnih godina. Jedan od izvora njihove vitalnosti je to što vežbaju Taoističku samomasažu podmlađivanja koristeći unutrašnju energiju ili Či da ojačaju i podmlade organe čula (oči, uši, nos, jezik, zube, kožu) i unutrašnje organe. Ove tehnike su stare oko pet hiljada godina i do sada su čuvane kao tajne koje su jedino prenošene sa učitelja na malu grupu učenika. Pa ipak, svaki učitelj je često znao samo deo metode. Na osnovu svojih studija sa nekolicinom različitih taoističkih učitelja ja sam objedinio ćelu metodu i organizovao materijal u logični sled. Vežbajući ovu veštinu pet do deset minuta dnevno vi možete da poboljšate mnogo: vaš izgled (ten), vid, sluh, sinuse, desni, zube, jezik i snagu u celini (izdržljivost).

/ Jaki čulni organi mogu da pomognu da kontrolišete negativne emocije
Podmlađivanjem samomasažom se čiste blokade u meridijanima ili energetskim kanalima različitih čula i vitalnih organa. Ovo se radi jednostavnom taoističkom vežbom dovođenja energije, ili Cia, iz polnih organa i anusa do lica, ruku i organa čula, a potom usmeravanjem te energije u specifične oblasti. Čula su povezana sa organima, a za organe se veruje da skladište i stvaraju pozitivne i negativne emocije. Jačanjem čula potpomažemo kontrolu negativnih emocija. Čula prva primaju uticaje iz spoljašnjeg sveta, kao što su napetost, ljutnja, strah, i predaju te spoljašnje negativne uticaje organima i nervnom sistemu. Jaka čula će nam pomoći
20

Koristi i teorija

da sprečimo preopterećenost spoljašnjim uticajima koji mogu negativno da utiču na nas.

// Zdravi organi mogu da vam pomognu da promenite emocionalne i lične osobine
Za deset godina podučavanja ove jednostavne samomasaže, ja sam video da je ljudi koriste da poboljšaju svoj emocionalni, lični i socijalni život. Jedan od mojih studenata je imao jake strahove koji su lako prerastali u ljutnju. Ovo je prouzrokovalo zlovolju, iritaciju i bol u njegovom stomaku. Osoba koja se ovako oseća nije društvena, prijateljski raspoložena, a sa njom se teško komunicira. Posle nekoliko nedelja
vežbanja Unutrašnjeg osmeha, Zvuka jetre i masaže jetre i

želuca, raspoloženje mu se popravilo, zlovolja smanjila i postao je ljubazniji. On kaže da je, od kada je počeo da uči sa mnom, veliki napredak prisutan i u njegovom porodičnom životu, naročito u odnosima sa decom. Sada više ne oseča potrebu da uzima alkohol, uspeo je da otkloni bol i stresove koji su ga ranije uznemiravali. Njegov direktor i kolege su takođe zapazili promenu, a on ih je uputio da uče ovaj sistem. Imam sekretaricu koja je platila za jednu od svojih koleginica da uči sa nama želeći da njena koleginica pronađe način da bolje podnosi stres. Ta žena mi je rekla da je ovo bila najbolja investicija koju je ikad napravila, jer više nije morala da bude žrtva emocionalnih promena svojih kolega kada su radili zajedno.

21

I

Anus je povezan sa energijom organa

2

Cl SAMOMASAZA

U Tao podmlađivanju tok Čia je veoma važan. Bez dovođenja Či cirkulacije u delove koje masirate, to je samo jednostavan, normalni dodir ili masaža. Unutrašnji osmeh i meditacija Mikrokosmičke orbite su takođe veoma važni. Oni su najbolji način da se poveća životna snaga u čulima i organima.

/ Snaga perineuma
Oblast perineuma (Hui-Yiri) obuhvata anus i polne organe. Oblast anusa se deli na različite delove koji su blisko povezani sa Čiem odgovarajućih organa. Kineski termin Hui-Yin (perineum) predstavlja tačku sakupljanja svih Yin energija, ili najnižu abdominalnu tačku sakupljanja energije. Takođe je poznata kao Kapija života i smrti. Ta tačka se nalazi između dve glavne Kapije. Jednu zovemo Prednja kapija (polni organ) koja je najveći otvor životne snage. Ovde energija životne snage može lako da isteče i umanji funkcionalnu sposobnost
organa. Druga Kapija, ili Zadnja kapija, je anus. Ova Kapija

može, takođe, da lako gubi životnu snagu kada nije zapečaćena ili čvrsto zatvorena. U Tao vežbama, posebno u
Tao tajnama o ljubavi, Isceljujućoj ljubavi i Čeličnoj košulji, moć

perineuma da se stegne, zatvori i povuče životnu energiju u kičmu je veoma važna vežba. U protivnom, naša životna snaga i seksualna energija će isteći i neće moći da se povrate, kao "reka bez povratka".

24

Anus

// Oblast anusa je podeljena na pet delova
Anus je podeljen na pet delova: (A) srednji, (B) prednji, (C) zadnji, (D) levi i (E) desni. (Slika 2-1)
Karlična dijafragma

Desna noga Urogenitalna dijafragma

Leva noga

■ Delovi anusa

Slika 2-1
Anus se deli na pet delova. Anus

25

Analni sfinkter

Cl SAMOMASAZA

A. Srednji deo

Či srednjeg dela anusa je povezan sa organima kao što su: vagina - materica, aorta i vena kava, želudac, srce, štitasta i paraštitaste žlezde, hipofiza, epifiza i vrh glave (Slike 2-2 i 23).
Epifiza Hipofiza

Teme

Teme

Štitasta žlezda Srce
Želudac Aorta Vena Kava

Štitas Grudi

26
Anus

Slika 2-2
Srednji deo.

I

Anus

Želu dac

Temena tačka

Epifiza Hipofiza Jezik Štitasta žlezda Grudna žlezda Srce Vena Kava Aort Genitalije

Četvrto povlačenje

Drugo povlačenje

Treće povlačenje

Prvo povlačenje

27

Cl SAMOMASAZA

B. Prednji deo

Či prednjeg dela anusa je povezan sa sledećim organima: prostatom, bešikom, tankim crevom, želucem, timusom (grudnom žlezdom) i prednjom stranom mozga (Slika 2-4).

Jast

Tanko crevo Bešika Prostata

Povuc de(

Povucite srednji deo naviše
Povucite prema prednjem delu

C. Za Či

Mozak Nos Ust a Štitasta žlezda Grudna žlezda

njihk nihpi

28

Anus

¥

Mozak Jastuk od zada

Kičma

Krsna kost

'ovucite srednji deo naviše
2

i Srednji i

Povucite krsnoj kosti

\Zadnji/ Slika 25
'adnji deo

C. Zadnji deo Či zadnjeg dela anusa je povezan sa energijom: krsne kosti, donjih lumbalnih pršljenova, dvanaest grudnih pršljenova, sedam vratnih pršljenova i malog mozga (Slika 2-5).
29

Čl SAMOMASAŽA

D. Levi deo

Ci levog dela anusa je povezan sa energijom: levog jajnika, debelog creva, levog bubrega, nadbubrežne žlezde, slezine, levog plućnog krila i leve hemisfere mozga (Slike 2-6 i 2-7).
Srce

Leva strana mozga
Levo plućno krilo

Slezina Nadbubrežna žlezda Levi bubreg Debelo crevo

A onda povucite nagore ka levoj strani
Prvo

povucite nagore srednji deo

30

Slika 2-6 Levi
deo kod muškaraca.

Anus

og jajnika, le, slezine, ,-6 i 2-7).

i strana

Četvrto p povlačenje L

žlezde Pluća

Štitasta i paraštitaste

3 plućno

[bubrežna da bubreg
Jajnici

ina

lelo crevo

lda učite nagore svoj strani

Slika 2-7
Levi deo kod žena. 31

Cl SAMOMASAZA

E. Desni deo

CJ desnog dela anusa je povezan sa energijom sledećih organa: desnog jajnika, debelog creva, desnog bubrega, nadbubrežne žlezde, jetre, žučne kese, desnog plućnog krila i desne hemisfere mozga (Slika 2-8).

Peto

Nadbubrežna žlezda
Desni bubreg

A onda povucite ka desnoj strani
Desna strana mozga Oko Uvo Anus

Prvo povucite nagore srednji deo

Kc više povei
*Pr ponavlj na blaj nagore više m€

Slika 2-8 Desni
deo kod muškaraca.

32 Desno plućno
krilo

Jetra
Debelo crevo

Anus

i sledećih :ega, nadog krila i

Mozak Peto povlačenje . Unutrašnje uvo Štitasta i paraštitaste žlezde Pluća Srce Jetra Slezina Bubrezi Jajnici

ibrežna bubreg ovucite ■ srednji

Slika 2-9 Desni
deo kod žena.

Kontrakcijom* različitih delova anusa, možemo dovesti više Čia u organe i žlezde, čime će efekti masaže da se povećaju (Slike 2-9 i 2-10).
*Prim. stručne redak. Izrazi kao "kontrahuj anus, perineum ili genitalije" se često ponavljaju u ovoj kao i u drugim knjigama o Titoističkoj ezoterijskoj jogi, a odnose se na blagu kontrakciju naznačenog područja sa osećajem povlačenja tog područja nagore i u neku od strana (leva, desna, prednja, zadnja i sredina) što kasnije postaje više mentalni postupak manipulacije energijom nego li fizička kontrakcija. 33

Cl SAMOMASAZA

Slika 2-10 Dovedite energiju
do organa i cirkulišite je oko njih.

34

Isceljujuć e ruke

3

Cl SAMOMASAZA

Ljudi mogu napraviti sve vrste prefinjenih instrumenata zahvaljujući veličanstvenosti ruku i prstiju. Druga, viša funkcija ruku je moć isceljivanja. Poznavanje glavnih tačaka na rukama i prstima će vam omogućiti da stimulišete i održite organe u dobrom stanju.

I Dlanovi
Sve glavne energije Čia se spajaju na dlanovima. Dlan može biti mesto sa kojeg životnu energiju šaljemo da izlečimo druge ili sebe. Dlan je takođe i mesto gde energija može da se upije i uđe u kosti i glavne organe.

// Perikard
Perikard (P-8) je glavno mesto koncentracije energije. Vi možete sakupiti energiju u ovoj tački i emitovati snažnu energiju iz nje (Slika 3-1).

/// Debelo crevo
Debelo crevo (LI-4) je glavna tačka koja kontroliše sav bol u telu, posebno u čulnim organima (oči, uši, nos) i glavobolju (Slika 3-2).

36

Isceljujuće ruke
Perikard (P-9) ili Gospodar srca (HG-9) Srce (H-9)

Pluća (Lu-11)

Perikard (P-8)

Sl ik a 31
P er ik ar d. Trostruki grejač (TVV1) ili Sanjiao kanal (SJDebelo crevo (LI-1)

Tanko crevo (SI-1)

SI LI

TW / SJ

Slika 3-2
37

Cl SAMOMASAZA

r\

Cirkulatorni i sistem za izlučivanje (linija emocija)

Epifi: Hipof Nervni sistem (Linija intelekta) Možd Mali m( Parašti taste žlezde Štitasta žlezda
Dušnik dušnicc Pluća Srce

Sistem za varenje i disanje (linija života)

Slika 3-3
Tri glavne linije dlana.

IV Glavne linije dlana

Tri glavne linije dlana su: linija života, linija intelekta i linija emocija (Slika 3-3).

Dijafr Iši

V Prsti su u vezi sa telesnim funkcijama
Prsti su povezani sa meridijanima organa (Slika 3-4). Zglobovi prstiju se takođe odnose na delove organa i njihova odgovarajuća čula i emocije. 38

Prost;

Pi

Isceljujuće ruke

i i sistem ivanje nocija)

Epifiza Hipofiza Moždina Mali Paraštitaste žlezde

renje i života)

Štitasta \ žlezda
Dušnik i dušnice Pluća

Silazni deo
Srce debelog creva

kta i linija

Dijafragma Išijadični nerv Rektum Prostata/Materica

deo debelog creva

Sigmoidalni

i. Zglobovi ova odgo-

Slika 3-4 Prsti i njihova veza sa
telesnim funkcijama preko Meridijana.

39

Cl SAMOMASAZA

VI Jačanje ekstremiteta
Jačanje krajeva ekstremiteta će pomoći stimulaciji organa. Vrhovi prstiju imaju mnogo majušnih vena i arterija (Slika 35). Starenjem i nedovoljnim vežbanjem Ci se usporava i ne protiče ispravno, što remeti njegovu funkciju. Ovo može da utiče na cirkulaciju krvi, a vene i arterije će izgubiti svoju elastičnost. Kada nam je hladno, prvo mesto na kojem osećamo hladnoću su šake. Ako želite da se brzo zagrejete, prvo morate da ugrejete šake i stopala.
Debelo crevo (LI) Perikard (P) Trostruki grejač | (TW) Srce (H) i Tanko crevo (SI)

40

Slika 3Jačanje

5
krajeva

Pluća (Lu)

ekstremiteta će potpomoći stimulaciju organa.

Isceljujuće ruke

Vll Masirajte šake radi povećanja protoka Čia
Masaža šaka će pomoći da povećate tok Cia duž meridijana koji tu prolaze, a to će dovesti do harmoničnog povećanja funkcija disanja, cirkulacije i varenja.

VIII Priprema
A. Sačekajte najmanje jedan sat nakon jela. B. Pokušajte sa ovom vežbom neposredno posle vežbanja Unutrašnjegosmeha ili Šest lekovitih zvukova*. Za najbolje rezul tate, ako ste već naučili Mikrokosmičku orbitu ili meditaciju Fuzije, pokušajte ovu tehniku posle vežbanja ovih. C. Sedite udobno na sedalne kosti na ivicu stolice. Uverite se da su vam noge čvrsto na zemlji. Oslobodite se kaiša. Sklonite naočare, skinite sat i izujte cipele. D. U principu, masirajte svaku oblast 6-9 puta. Problematične oblasti masirajte više. E. Ljudi koji ne mogu da ustanu iz kreveta mogu tamo da vežbaju.

*Za potpuno objašnjenje Unutrašnjeg osmeha i Šest lekovitih zvukova pogledajte autorovu prethodnu knjigu Taoistički metodi transformacije stresa u vitalnost.

41

Čl SAMOMASAŽA

IX Vežbanje
A. Dovedite Čl energiju u šake (Slika 3-6)

Udahni te, stegnite vaginu ili testise, zadnjicu i određeni deo anusa - tj. prednji, zadnji, desni, levi, srednji ili ceo anus. U početku, možda, nećete moći da osetite pojedinačno delove anusa, ali jednog dana ćete uspeti. U principu, deo anusa koji je stegnut odgovara položaju oblasti koja se masira. Na primer, stegnite levu stranu anusa kada masirate levo plućno krilo. 2. Zadržite dah i kontrakciju, stisnite zube i pritisnite jezik o nepce, dok energično trljate šake (dlan o dlan). Ovo stimuliše dvanaest meridijana u rukama. 3. Nastavite da trljate šake dok zadržavate dah i održavate kontrakciju anusa. Osetite kako vam lice postaje toplo. Onda zamislite kako energija teče u vaše šake. 4. Dok su vam lice i ruke topli, usmerite pažnju na odgo varajuću oblast i masirajte je dok ne osetite potrebu za vazduhom. Izdahnite i dišite normalno. Nasmešite se i postanite svesni dela koji je upravo masiran. Osetićete da je ta oblast izuzetno topla i da energija protiče. 5. Ponovite ceo postupak za svaku oblast koja treba da se masira ili kadgod vam ruke postanu hladne. Vaše ruke mora ju uvek da budu veoma tople za samomasažu. Hladne ruke imaju veoma mali efekat pri masaži.
1.

42

Isceljujuće ruke

43

Treće povlačenje "

Cl SAMOMASAZA

B. Masirajte šake

Uvek počnite sa trljanjem šaka sve dok ne postanu tople. 1. Masirajte perikard (P- 8). Kružnim pokretima palca pritiskajte sredinu dlana (Slika 3-7).

Slika 3-7
Masaža perikarda - Savijte prste prema dlanu u polu-pesnicu, tačka perikarda je pri vrhu srednjeg prsta.

2. Masirajte Hegu (LI-14). Pritiskajte palcem oko tačke kružnim pokretima, i pritisnite jače na kost kažiprsta. Pronađite bolnu tačku i masirajte dok bol ne prestane (Slika 3-8). 44

Isceljujuće ruke

Tačka debelog creva (LI-14)

Slika 3-8
Masaža LM 4.

45

Cl SAMOMASAZA

3. Masirajte glavne linije dlana. Palcem masirajte duž lini ja dlana. Masirajte više prema kosti palca i uzduž nje. Kada je puno emocija sadržano unutra, pronađite tačku koja boli i masirajte je (Slika 3-9).

Slika 3-9
Masaža linija dlana.

4. Masirajte nadlanicu. Palcem pritiskajte duž kostiju nadlanice. Kada pronađete osetljivu tačku, zadržite se više radeći na njoj (Slika 3-10). Masirajte prste. Uvek trljajte ruke dok ne postanu tople. Koristite prste desne ruke da obuhvatite levi palac, a onda ga masirajte gnječenjem i popuštanjem sve do njegovog vrha. Uradite to 3-6 puta. Isto ponovite i sa ostalim prstima. Počnite 46

Isceljujuće ruke

e duž linije. Kada je koja boli i

Slika 3-10
Masaža nadlanice.

sa levom rukom i nastavite sa prstima desne ruke. Potrudite se da izmasirate sve delove prstiju. Ovo će vam dosta pomoći u kontroli emocija ( Slika 3-11). Na primer, ako ste nekad uplašeni ili bojažljivi, možete obuhvatiti prstima mali prst, i masirati ga. Uradite to prvo na levoj šaci, a onda i na desnoj. Ovo vam može pomoći u različitim situacijama kao što su govor pred grupom ljudi, intervju ili susret sa važnim ljudima.

istiju nadaše radeći mu tople, a onda ga vog vrha. a. Počnite

Slika 3-11.
Masaža prstiju

47

Cl SAMOMASAZA

Vežbanje Zvukova srca i bubrega zajedno sa obuhvatanjem prstiju može takođe da pomogne. Domali prst kontroliše ljutnju; kada osetite da ćete postati ljuti, pokušajte da ga obuhvatite (izmasirate) nekoliko puta, da vidite da li ćete još uvek biti ljuti.
Svakodnevno vežbanje Unutrašnjeg osmeha i Šest lekovitih

zvukova je najbolji način da dobijete kontrolu nad negativnim emocijama. Mnogi ljudi su ovisnici pušenja, droga ili alkohola. Otrovne supstance koje se nalaze u navedenim proizvodima talože se u organima i nervnom sistemu, stimulišu njihovu prekomernu aktivnost, i za kratko ih vreme prave "važnim". Kada efekat prođe, korisnici će početi da se osećaju iscrpljeno i postaju razdražljivi i nervozni. U takvoj prilici oni mogu da upotrebe Unutrašnji osmeh i cirkulisanje Mikrokosmičkom orbitom dok stežu i masiraju prste, posebno domali prst. Ovo će ih smiriti. Mnogi ljudi koriste ovaj jednostavni način da izbegnu uzimanje droga, cigareta i alkohola. Tao vežbe će dati vežbaču snagu i moć da ukloni otrove iz sistema, eliminišući pri tome i loše navike.

X Prsti odgovaraju emocijama, elementima i organima (Slika 3-12)
A. Palac odgovara elementu zemlji i u vezi je sa želucem. Odgovarajuća emocija je briga. B. Kažiprst odgovara elementu metalu i u vezi je sa plućima i debelim crevom. Povezan je sa emocijama tuge, žalosti i depresije. C. Srednji prst odgovara elementu vatri i u vezi je sa srcem, tankim crevom, sistemom za cirkulaciju i respirator48

Isceljujuće ruke

nim sistemom. Povezan je sa emocijama nestrpljenja i žurbe. D. Domali prst odgovara elementu koji se zove drvo i u vezi je sa jetrom, žučnom kesom i nervnim sistemom; odgo vara emociji ljutnje. E. Mali prst odgovara elementu vodi, u vezi je sa bubre zima i odgovara emociji straha.

Briga

Tuga

Nestrpljenje

Strah

Slika 3-12 Povezanost prstiju sa
emocijama, elementima i organima.

49

Cl SAMOMASAZA

Masaža glave je protiv glavobolje, nervoze i neravnoteže Ci energije u mozgu. Uzroci glavobolje i nervoze su veoma složeni. Glava je mesto u kome je smešten deo centralnog nervnog sistema odakle se kontroliše celokupni organizam. Danas možete videti mnogo mladih ljudi koji su veoma nervozni. Ta nervoza prouzrokuje nesanicu, gubitak apetita, ubrzan rad srca, teškoće u disanju, umor, lenjost itd. Izgleda da sve ovo nije simptomatično ali u velikoj meri utiče na efikasnost rada i postepeno može dovesti do mentalne bolesti. Masaža lobanje će ojačati nervni sistem. Dodirujući za vreme masaže jezikom nepce pokrećući oči levo, a onda desno, uskoro ćete osetiti, kako se Či pokreće iz leve u desni deo glave i obrnuto. Ovo

uravnotežuje levu i desnu hemi sferu mozga i doprinosi jačanju žlezda, čula i organa. Masaža glave i lobanje će pojačati cirkulaciju krvi i ishranu lobanje i kose. Imamo učenike čija je bela kosa postala crna i one kojima je kosa opadala i bila retka, a sa vežbanjem počela da se obnavlja i postala gušća. Kosa, takođe, postaje mekša. Ujutro i uveče pre spavanja, treba da četkate kosu najmanje 25-50 puta. Pronađite dobru četku i budite pažljivi sa kožom glave. Nemojte da grebete lobanju jer to može prouzrokovati glavobolju ili osećaj bola.

52

Masaža glave

/ Glava
A. Tačka temena (Slika 4-1)

Ona je smeštena u centru temena, u oblasti fontanele, gde kod odojčadi još uvek može biti malo mekano ulegnuće. Temena tačka je tačka susretanja stotine energetskih kanala kroz koje prolazi energija tela. Masirajte ovu oblast sa oba srednja prsta. Ovo će vas osloboditi vrtoglavice i glavobolja koje nastaju zbog prevelike količine energije u glavi. Takođe ćete se osloboditi visokog krvnog pritiska i stimulisati nervni sistem.

Slika 4-1.
Temena tačka je tačka susretanja stotinu energetskih kanala

53

Cl SAMOMASAZA

B. Dovedite Či energiju u ruke i lice

Udahnite, stegnite polne organe, zadnjicu i sredinu anusa. Trljajte ruke, stisnite zube, i prislonite jezik na nepce. Kada se lice, glava i ruke zagreju, dišite normalno i počnite masažu. C. Kuckajte glavu (Slika 4-2) Lagano udarajte glavu zglobovima prstiju lupkajući svuda po glavi. Lagano lupkanje glave će vam pomoći da "pročistite glavu", uklonite tvrdoglavost i izoštrite vaše mišljenje. Mnogi naši učenici koriste ovo kuckanje glave da se oslobode pritiska koji imaju od današnjeg brzog načina života, napredne tehnologije i osećanja da su uvek pod pritiskom. Ovo je naročito važno za studente koji se nalaze u stanju stresa od mnogobrojnih ispita i osećaju pritisak zbog obaveza da ih sve polože u roku. Svake godine studenti izvršavaju samoubistva

54

Slika 4-2
Kuckanje glave.

Masaža glave

Slika 4-3
Masaža skalpa.

jer se pritisci i stresovi previše nagomilavaju u njihovim glavama onemogućavajući ih da misle trezveno. Oni počinju da sve u svom društvu osećaju kao veliki pritisak, što ih dovodi do brige, straha, tuge i zbrkanih emocija. Jednostavno kuckanje glave može osloboditi pritisak i stres koji se tamo nagomilava.
D. Zadržite dah da biste povećali tok Čia

Zadržavanje daha će vam povećati tok Čia u licu. Glava ima mnogo kanala koji se spajaju u lobanji, naročito u temenu.
E. Skalp (Slika 4-3)

Pripremite ruke, glavu i skalp zagrevajući ih. Koristite obe šake kao češalj, pritiskajte jako i polako provlačite masirajući skalp, idući pravo unazad od prednje linije kose ka bazi lobanje. Dok radite ovo, mentalno usmeravajte energiju od baze lobanje ka stopalima. Ponovite ovo 6-9 puta. Masirajte više na onim mestima gde osećate bol, sve dok bol ne prođe.
55

Cl SAMOMASAZA

Greben potiljačne kosti
Fengchi (GB-20)

Slika 4-4
Greben potiljačne kosti, baza lobanje.

Slika 4-5
Idite pravo unazad od prednje ivice kose do baze lobanje.

F. Greben potiljačne kosti (Slika 4-4)

Palcima masirajte greben potiljačne kosti, u osnovi lobanje, dok osećaj bola ne iščezne (Slika 4-5). Ovo će vam pomoći da smanjite glavobolje i bolove u očima, i poboljšaće vam vid. Ovo mesto se u Tao tradiciji naziva Bazen vetra koji teži da sakupi "zli vetar", glavni uzrok svih bolova u čulnim organima.

// Lice (Slike 4-6, 4-8 i 4-9)
A. Prirodna lepota

Ci masaža vašeg lica je daleko više efikasniji tretman za lepotu od najskupljih krema i sredstava za kozmetiku (Slika 4-10). Vaša koža će se sijati i postaće manje naborana. Postoji mnogo meridijana koji prolaze kroz ili se završavaju u licu. Kada su blokirani to se odražava u smanjenju toka Či energije i cirkulacije. Lice je ono što ljudi prvo opažaju kod nas. Ci cirkulacija obezbeđuje da lice šija i bude privlačno. 56

Masaža glave

B. Dovedite Či energiju u lice

Udahnite, stegnite polne organe, zadnjicu, srednji i prednji deo anusa. Zadržite dah, trljajte ruke zajedno, stisnite zube i stavite jezik na nepce. Kada osetite toplotu u licu, zamislite kako energija teče u vaše šake. Kada vam šake postanu veoma tople, usmerite pažnju na lice i zadržite dah dok u licu ne osetite vrelinu.
Galea aponeurotica M. depressor

M. frontalis M. corrugator supercilii M. procerus. M. orbicularis ocu I i I M. depressor M. zygomaticus major M. zygomaticus minor M. levator anguli oris labii inferioris anguli oris M. mentalis

M. našališ M. levator labii superioris

M. masseter

M. risorius

Slika 4-6
Mišići lica. 57

Čl SAMOMASAŽA

Slika 4-7
Trljanje čela.

C. Čelo (Slika 4-7)

Koristeći ruke naizmenično trljajte čelo sa jedne na drugu stranu 6-9 puta.
Besi ka Debelo crevo Koleno Epifiza Hipofiza Ćelo telo i bubrezi Želudac Creva Tanko crevo Jetra Slezina

Ćelo telo
Bubrezi i nadbubrežne žlezde Creva Pluća Reproduktivni organi

Slika 4-8 Dijagram
povezanosti zona lica sa organima.

58

Masaža glave

drug u
f Vrat-gornji zadnji deo ^ \ \ Žučna kesa \v^( Lumbalni deo kičme'/ Jetra I

a
:lo crevo D crevo
la

Želudac \
■/i u •■ J \ Slezina ) Koleno- aonji deo noge /•V.fN. ~^oy

\

/
alo - nožni prsti

BeTflTa
Materica

telo
ezi i nadežne žlezde
i
L

sduktivni

Slika 4-9
Glava i lice.

59

Cl SAMOMASAZA

Slika 4-10
Vaša Ci energija je najbolja kozmetika.

D.

Sredina lica

Trljajte brišućim pokretima srednji deo lica od obrva do vrha nosa.
E. Donji deo lica

Na isti način ponovite masažu za donji deo lica (ispod nosa do brade). F. Ćelo lice Ponovite postupak dovođenja energije u vaše šake. Udahni te, pokrijte ćelo lice dlanovima i masirajte ga (Slika 4-11). Koristite pokret nagore da biste smanjili bore. Izdahnite i opustite lice. Odmorite se, smešed se u lice sve dok ne osetite peckanje i toplotu. 60

G. Sre<

Nai: sredim

Masaža glave

Masirajte ćelo lice.

(ispod

Slika 4-12
Masirajte sredinu čela.

G. Sredina čela

Naizmenično koristite drugi zglob kažiprsta za masažu sredine čela od centra ka slepoočnicama (Slika 4-12). 61

Čl SAMOMASAŽA

Slika 4-13
Masirajte slepoočnice.

/// Slepoočnice
Kažiprstima masirajte slepoočnice kružnim pokretima, najpre u smeru kretanja kazaljki na satu, a onda suprotno. Masirajte čelo i slepoočnice. Zglobovima prstiju trljajte od sredine čela do slepoočnica 10-20 puta (Slika 4-13). Ova vežba će smanjiti glavobolju u prednjem delu i slepoočnicama. Ako pronađete bolnu tačku masirajte je dok bol ne prestane.

IV Usta
Depresija čini da uglovi usana padnu. Veseo i prijatan izgled lica, privlačniji i srećniji, mnogo zavisi od očiju i položaja uglova ustiju. Kada se mišići usta olabave zbog stresa, depresije, ili tuge, uglovi usta padnu, a energetski sistem je na niskom nivou. Niko ne voli da gleda u tužno ili depresivno lice jer ga to takođe čini tužnim i depresivnim. 62

Masaža glave

Tok energije u telu i izraz lica su glavne privlačne moći jedne osobe. Masiranje mišića usta nagore će pomoći da podignete uglove usta. Unutrašnji osmeh i podizanje uglova usta su veoma važni za stvaranje energije privlačnosti.
A. Masažom usta ulepšajte izgled

Palcem i kažiprstom desne ruke dodirnite oba ugla usta i osetite kako Či iz palca i kažiprsta prelazi u uglove usta. Uglove usta polako pritisnite i gurnite ih nagore oko 2,5 cm, opustite pritisak i sve ponovite 10-20 puta svakog dana (Slika 4-14).

Izražavanje radosti i zadovoljstva

Kod negativnih emocija uglovi usana padaju

Slika 4-14
Masažom usta ulepšajte izgled.

63

Cl SAMOMASAZA

VOči
Oči su prozori duha (Slika 4-15). U Taoizmu mi smatramo oči Yang energijom; one upravljaju Či energijom tela. Oči mogu značajno uticati na vašu ličnost. Neki ljudi su rođeni sa puno belog u svojim očima - tri dela belog na jedan deo dužice - ponekad ih zovemo "lopovske oči" ili "opasne napadačke oči". Takve oči mogu prouzrokovati sumnjiv izgled nagoveštavajući neprijatne stvari. Kroz vežbe možete postepeno korigovati količinu belog u očima. Pošto su oči povezane sa čitavim nervnim sistemom one imaju poseban značaj. Oči otkrivaju zdravlje celog vašeg tela. U očima možemo videti koji organi su slabi i/ili puni otrova. Masaža očiju će otkloniti stres iz vitalnih organa. U današnje vreme ljudi mnogo više koriste svoje oči nego što su to radili u prošlosti, da čitaju, gledaju televiziju, rade na kompjuterima, električnim uređajima i mikroskopima. Ovo ih napreže u velikoj meri i čini ih otvorima gde velika količina energije ističe. U Taoizmu, smatramo oči ulazima u dušu i otvorom jetre (Slika 4-16). Kada trljate pored uglova očiju, nemojte to raditi suviše jako, jer možete učiniti da uglovi očiju padnu nadola. Nastavite trljanje uglova očiju pokretima nagore.
A. Dovedite Či energiju u šake i oči

Ponovite postupak dovođenja energije u šake udisanjem, zadržavanjem daha i kontrakcijom polnih organa, zadnjice, sredine anusa i leve i desne strane anusa. Usmerite Ci ka oba oka. Trljajte ruke, stisnite zube, stavite jezik na nepce.
64

Masaža glave

Desno oko

Levo oko

Slika 415 Oči su
prozori duha.

Talamus

Slika 4-16
Očna jabučica
Očni nerv Hipofiza

Oči su vrata duše. 65

Čl SAMOMASAŽA

Usmerite energiju ka licu a onda ka šakama. Kada vam šake postanu tople, fokusirajte se na oči dok ne osetite da su ispunjene energijom. B. Masirajte očne jabučice i okolo njih Zatvorite oči. Vrhovima prstiju nežno masirajte očne jabučice preko zatvorenih očnih kapaka 6-9 puta u smeru kretanja kazaljki na satu, a onda 6-9 puta u obrnutom smeru. Onda nežno masirajte prostor oko kapaka isti broj puta (6-9) (Slika 4-17). Postanite svesni bolnih tačaka i masirajte ih dok bol ne prestane. Posebnu pažnju obratite na unutrašnje i spoljašnje uglove očiju. Ovo su tačke meridijana žučne kese i oslobodiće vas očnih oboljenja ako ih masirate.

Slika 4-17 Vrhovima prstiju
nežno masirajte očne jabučice.

66

Masaža glave

Slika 4-18
Povlačite očne kapke.

C. Povlačenje očnih kapaka

Povlačenje očnih kapaka će povećati vlažnost očiju. Palcem i kažiprstom uhvatite (uštipajte), povucite i pustite očne kapke 6-9 puta (Slika 4-18). D. Masirajte očne duplje Koristeći drugi zglob savijenih kažiprsta trljajte gornju i donju kost očnih duplji 6-9 puta (Slika 4-19).

Slika 4-19
Masirajte očne duplje. 67

Cl SAMOMASAZA

E. Izazivanje suzenja

Držite jedan kažiprst oko 20 cm ispred očiju ili obeležite tačku na zidu 1,5-2 m udaljenu od vas. Gledajte u nju netremice dok ne osetite kao da gori vatra u vašim očima (Slika 420). Taoisti veruju da se toksini mogu sagoreti i izbaciti iz tela kroz oči. Oči tada počinju da suze. Radite ovo da biste ih ojačali. Onda, trljajte ruke dok ne postanu tople, zatvorite oči i pokrijte ih dlanovima. Osetićete kako se Či iz šaka skuplja u očima (Slika 4-21). Kolutajte očima 6-9 puta, najpre u smeru kretanja kazaljki na satu, a onda obrnuto.

Slika 4-20
Izazivanjem suzenja čistite telo.

Slika 4-21 Sakupljanje Čia u očima.

68

Masaža glave

Mozak

Suzni kanal Unutrašnje uv o

Eustahijeva truba Pljuvačne žlezde

Slušni nerv

Suzna žlezda

Kružite očima

Slika 4-22 Veza delova
očiju sa čulima i mozgom.

F. Uvlačenje očnih jabučica

Oči su podeljene u pet delova. Svaki deo je usko vezan sa organima i nervima (Slika 4-22). Postanite svesni očiju (Slika 4-23).
Slika 4-23
Budite svesni očiju.

69

Čl SAMOMASAŽA

(1) "Pritisak" na unutrašnje uvo

(2) Levo oko "pritiska" na slušni kanal. Desno oko "pritiska" na eustahijevu trubu

(3) "Pritisak" na hipofizu

(4) Desno oko "pritiska" na slušni kanal. Levo oko "pritiska" na eustahijevu trubu.

(5) "Pritisak" na eustahijevu trubu

70

Slika 4-24

Masaža glave

Uvlačenje očnih jabučica unutra če okrepiti organe čula, žlezde i mozak (Slika 4-24). Ovo je takođe najbolja vežba za očne mišiće. Oči imaju mnogo mišića koje mi ne vežbamo i zato oni postaju slabi, a to doprinosi slabom vidu. 1. Dok su vam oči još uvek zatvorene i pokrivene dlanovi ma, udahnite, stegnite anus i polne organe i povucite očne jabučice nazad u očne duplje.* 2. Stegnite sredinu anusa i sredine očnih jabučica. 3. Stegnite prednji deo anusa i vrhove očnih jabučica. 4. Stegnite zadnji deo anusa i dno jabučica. 5. Stegnite desni deo anusa i desni deo jabučica. 6. Stegnite levu stranu anusa i levu stranu očnih jabučica Ova vežba ne ojačava samo oči već i hipofizu, epifizu i unutrašnje uvo uključujući i bubnu opnu i kanale. Kada povučete očne jabučice unutra i nagore i pogledate prema temenu, vi vežbate gornje mišiće i stimulišete hipofizu i epifizu. Kada stegnete i uvučete unutra sredinu očnih jabučica, vi vežbate zadnji deo očnih mišića i unutrašnje uvo. Kada povučete unutra spoljašnje delove uglova očiju, vi ojačavate bočne očne mišiće kao i usne kanale i bubne opne. Kada povučete unutra unutrašnje delove uglova očiju, vi ojačavate unutrašnju stranu očiju, suzne kanale i nos. Kada povučete unutra donje delove očiju, vi pritiskate donji deo usnih kanala i nervni sistem.

* Prim. stučne red. Ovo se izvodi isključivo mišićima očiju što stvara osećaj uvlačenja očiju u očne duplje. Nikako nemojte da gurate očne jabučice dlanovima ka unutra.

71

Čl SAMOMASAŽA

G. Naučite da održite kontakt očima

Neki ljudi se pri kontaktu oči u oči sa drugim ljudima osećaju nervozno i uplašeno i njihovi glasovi postaju tihi i jedva čujni zbog slabih organa. Neki ljudi će gledati okolo a neće gledati u vaše oči kada im govorite. Ovo može biti uzrokovano bolešću žučne kese i bubrega. Kako biste to poboljšali, možete koristiti Unutrašnji osmeh, Šest lekovitih zvukova i Tao podmlađivanja, plus vežbe gledanja netremice. Prve nedelje gledajte lice u ogledalu 2-5 minuta svakog dana. Posle deset dana možete početi da zurite u oči gledajući svoje dužice, čime ćete povećati samopouzdanje. Postepeno ćete izgubiti strah od gledanja u oči drugih ljudi.

VI Nos
Nos ima nekoliko važnih funkcija. Kada dišemo pravilno kroz nos, a ne kroz usta, nos zadržava prljavštinu sprečavajući je da dospe u pluća. On takođe reguliše temperaturu vazduha; kada je vazduh suviše hladan, on će se u nosu zagrejati. Bez ove regulacije, ekstremne temperature mogu povrediti pluća i učiniti nas podložnim bolestima gornjih respiratornih organa i doprineti tome da se brzo prehladimo. Jedna velika prednost kod ljudi koji vežbaju Tao sistem je ta da se oni veoma retko prehlade. Kroz nos prolaze tri meridijana: debelo crevo, želudac i Upravljački ili zadnji kanal. Trljanje nosa pojačava temperaturnu regulaciju, stimuliše prethodno pomenute organe i povećava lučenje hormona. U Kini samo nekoliko iglica ubodenih u nos služe kao glavni anestetik za bilo koji deo tela koji treba da se operiše.
72

Masaža glave

Nezdrav nos štetno deluje na ličnost. Tanak, pljosnat i nezdrav izgled nosa, ili loše oblikovan nos mogu vas učiniti manje privlačnim za druge ljude. Jak nos vam može pomoći da imate dobar Či. Nos je prvo mesto u koje ulazi dah života. Slab nos će obično biti inficiran i mnogo sluzi može iscuriti u sinuse. Takođe, slab nos može štetno delovati na glas. Dobar pevač obično ima dobar nos. Trljanje i masaža nosa će povećati Či i poboljšati cirkulaciju oko nosa. A. Dovedite Či energiju u šake Ponovite postupak za dovođenje energije do vaših šaka stežući prednji deo anusa. B. Nozdrve Raširite nozdrve (Slika 4-25). Palac i kažiprst stavite u nozdrve i pomerajte ih levo - desno, gore - dole, 10-20 puta. Ovo će proširiti prolaz za vazduh koji ide u pluća. Takođe će vam pomoći ako imate probleme sa sinusima i izoštriti osećaj mirisa.

Slika 4-25
Širite nozdrve.

73

Cl SAMOMASAZA

C. Koren nosa

Palcem i kažiprstom uhvatite koren nosa i masirajte štipajući ga više puta. Dok radite ovo, udahnite polagano i zamislite da udišete čist vazduh; polako izdahnite i zamislite da izdišete prljav vazduh. Radite ovo 9-36 puta (Slika 4-26). Ovo je efikasno za zapušene sinuse.

Slika 4-26
Masirajte koren nosa.

Slika 4-27 Masirajte
sredinu nosa.

74

Masaža glave

D. Sredina nosa

Za masažu sredine nosa obuhvatite strane nosa (donji koštani deo nosa ) palcem i srednjim prstom, a kažiprst stavite na koren nosa. Udahnite i pritisnite nežno. Izdahnite i opustite se (Slika 4-27). Osetite i upijte toplotu iz prstiju u nos. Ovo može povećati vašu koncentraciju i smiriti um. E. Bočne strane nosa Kažiprstima masirajte strane vašeg nosa gore-dole, najpre polako, a onda postepeno pojačavajući, 9-36 puta (Slika 4-28). Ovo može pomoći kod zatvorenih sinusa i začepljenog nosa. U početku nemojte ovo raditi grubo jer su osetljiva tkiva veoma nežna i mogu lako da se inficiraju. Trljajte strane vašeg nosa dok ne osetite toplotu; to će vam pomoći tokom hladnih zima i ujutru nakon ustajanja.

Slika 4-28
Masirajte bočne strane nosa. 75

Cl SAMOMASAZA

F. Donji deo nosa

Masirajte ga polako i postepeno povećavajte pritisak sve dok ste sigurni da se nećete povrediti. Masirajte jako, levo i desno kažiprstom, postavljenim pod pravim uglom u odnosu na nos, neposredno ispod njega (Slika 4-29). Ovo pomaže kod zatvorenih sinusa i začepljenog nosa koji curi.

Slika 4-29
Masirajte donji kraj nosa.

VII Uši
U Kini se veruje da će osoba sa debelim dugačkim ušima imati zdrav i dug život i da će kao ličnost biti mnogo privlačnija. Sledeće vežbe mogu da spreče gubitak sluha koji se postepeno javlja sa godinama. Uši su akupunkturne mape celog tela i sadrže 120 tačaka. Mnogi akupunkturisti sada koriste jedino tačke ušiju da lece mnoga oboljenja kao i za kontrolu težine. 76

Masaža glave

A. Spoljašnje uvo

Ponovite postupak za dovođenje energije u šake, stežući levu i desnu stranu anusa. 1. Delovi ispred i iza usnih školjki: Raširite kažiprst i sred nji prst obe šake i istovremeno trljajte delove ispred i iza usnih školjki (Slika 4-30(1)). 2. Usne školjke: Trljajte usne školjke svim prstima. Ovo će stimulisati autonomni nervni sistem i ugrejati ćelo vaše telo, posebno kada je hladno vreme (Slika 4-30(2)). 3. Usne resice: Palcem i kažiprstom vucite naniže usne resice (Slika 4-30(3)).

(1) Trljajte ispred i iza ušiju

(2) Trljajte usne školjke

(3) Povlačite resice uva

Slika 4-30

77

Cl SAMOMASAZA

Slika 4-31 Vežbe za
spoljašnju stranu bubnih opni.

4. Vežbe za bubnu opnu: Za spoljašnji deo bubne opne ponovite postupak dovođenja energije u šake, stegnite levi i desni deo anusa. Udahnite a potom potpuno izdahnite. Stavite kažiprste u uši. Trebalo bi da osetite kao se stvara vakum u ušima. Ako se ovo osećanje ne pojavi - izdahnite još jednom, ali energičnije. Pomerajte kažiprste napred i nazad 69 puta u sopstvenom ritmu, dok ne osetite da se unutrašnjost slušnog kanala pomera zajedno sa prstima, a onda prste izvucite brzim pokretom (Slika 4-31). Trebalo bi da čujete zuk sličan onome kada se vadi čep iz boce i primetićete da bolje čujete i da vam je um bistriji. 78

Masaža glave

B. Unutrašnje uvo (Slika 4-32)

Ponovite postupak za dovođenje energije u šake, stegnite levu i desnu stranu anusa. Unutrašnjost unutrašnjeg uva, zbog svoje nepristupačnosti obično se ne vežba i postaje slabija sa godinama. Ove dve vežbe pomoću pritiska vazduha i vibracija jačaju unutrašnje uvo. Usni kanali, nosni kanali i usta su povezani, pa u ovoj vežbi koristimo pritisak u plućima koji se vraća u usta, a samim tim povećava pritisak i na unutrašnju stranu bubnih opni. Evo kako se izvodi vežba za unutrašnju stranu bubnih opni.

Žlezdćrkoja proizvodi usni vosak

Sluš ni nerv

Kana li puža Slušni kanal
Bubna

°Pna

Eustahijeva truba

Slika 4-32 Dijagram unutrašnjosti uva.

79

Cl SAMOMASAZA

Sluš ni Žlezda koja proizvo nerv usni vosak di

Kanali puža Eustahijeva truba

2. Ve opni lu] prema 2 prste, si ivici pc zvučati je koje 5 uva. Pi uravnol ju mast

Slika 4-33
Vežbe za unutrašnju stranu bubne opne.

1. Vežba duvanja: Udahnite, ispunite pluća i nosnu šupljinu vazduhom, zatvorite usta i stisnite nozdrve kažiprstom i palcem. Polako duvajte kao da hoćete da izdahnete kroz zatvorene nozdrve a onda progutajte vazduh. Trebalo bi da osetite pucketanje u bubnim opnama. Ponovite 2-3 puta (Slika 4-33). Ne duvajte prejako, to vas može ozlediti. Svaku vežbu morate da radite nežno da bi vam donela što više koristi. 80

Masaža glave

2. Vežbe za jačanje slušnog nerva: Stimulisanje bubnih opni lupkanjem. Pokrijte uši dlanovima usmeravajući prste prema zadnjem delu glave. Postavljajući kažiprste na srednje prste, skliznite preko njih udarajući kažiprstima po donjoj ivici potiljačne kosti (slično pucketanju prstima). Ovo će zvučati prilično jako. Lupkanje prstima o kost izaziva vibracije koje stimulišu nervni sistem, uši i mehanizam unutrašnjeg uva. Ponovite 9 ili više puta (Slika 4-34). Ova vežba uravnotežuje aktivnosti unutrašnjeg uva i poboljšava funkciju mastoidnog sinusa.

Slika 4-34
Lupkanjem stimulišite bubne opne.

81

Cl SAMOMASAZA

VIII Desni, jezik i zubi
Osnova za zdrave zube su zdrave desni. Ove vežbe će ojačati i desni i zube. Zubi sadrže u sebi višak energije kostiju, i kad zubi jačaju, tako je i sa kostima. Kada su zubi i jezik jaki, dah vam se takođe poboljšava i eliminiše se zadah. Mi smatramo pljuvačku esencijalnom formom energije koja može da podmazuje organe i digestivni sistem. Jezik je "otvor" srca i oboje su izgrađeni od sličnog tkiva. Zdrav i čist jezik će ojačati organe, posebno srce. Jezik treba da čistite dva puta dnevno četkom ili strugačem za jezik, kao i da ga masirate "pritiskačem" za jezik ili čistim prstom. Pronađite bolna mesta i masirajte ih dok bol ne prestane. A. Dovedite Či energiju u šake Ponovite postupak za dovođenje energije u šake stežući sredinu anusa.
B. Desni

Otvorite usta i razvucite usne preko zuba. Koristite vrhove tri prsta (kažiprsta, srednjeg i domalog prsta) da lupkate kožu na mestu gornjih i donjih desni. Lupkajte okolo dok ne osetite toplinu u toj oblasti (Slika 4-35).
C. Desni i jezik

Masirajte gornje i donje desni jezikom. Potom progutajte nešto pljuvačke, priljubite jezik čvrsto uz nepce. Kada jačate jezik vi jačate srce. Pritiskajte jezikom naokolo. Pritisnite jezik na nepce, zategnite vratne mišiće i progutajte pljuvačku. Ona podmazuje organe i žlezde za varenje.
82

Masaža glave

(A)

(B)

Slika 4-35
(A) Vežba lupkanja desni. (B) Koristite jezik za masirnje donjih i gornjih desni.

83

Cl SAMOMASAZA

D. Jezik (Slike 4-36 i 4-37)

U sedećem položaju stavite ruke na kolena sa dlanovima okrenutim nadole. Izdahnite i opružite ruke šireći prste i zadržavajući šake na kolenima. Otvorite usta što šire možete i gurajte jezik napolje i dole koncentrišući se na osećaj u grlu. Sa jezikom izbačenim što je moguće dalje, piljite u vrh nosa. Ćelo telo treba da bude zategnuto. Zadržite disanje onoliko dugo koliko se osećate prijatno. Opustite se udišući i regulišite disanje. Ovo će vam pomoći da ojačate grlo, jezik i moć govora. Ove vežbe će vam pomoći da otklonite neprijatan zadah i govorite jasnije.
Bubrezi

Jetra i ,' „ žučna; kesa l>

\Jetra i Želudac ; žučna / kesa

84

Slika 4-36
Dijagram delova jezika i njihova veza sa unutrašnjim organima.

Slika 4-37
Jezik.

Masaža glave

Slika 4-38
Pritisnite jezik o nepce.

Udahnite, a onda pri izdisaju gurnite jezik napolje i dole što dalje možete. Zatim povucite jezik u usta i savijte njegov vrh prema grlu. Pritisnite jezik na nepce koliko jako možete. Stegnite srednji deo anusa i jednjak da biste pomogli jeziku (Slika 4-38). Sa više vežbanja znadete kako da koristite unutrašnju snagu, snagu iz organa, kod pritiskanja jezika nagore. Iako jezik nema kosti kao osnovu za razvijanje sile, bićete u mogućnosti da dobro vežbate jezik.
E. Stiskanje zuba Opustite usne. Dok udišete i uvlačite sredinu anusa (Slika 4-39), škljocajte zubima lagano a onda ih jako stegnite (Slika 4-40). Uradite ovo 6-9 puta. Pomerajte jezik i usta da biste proizveli puno pljuvačke. Tehnika gutanja pljuvačke je da postavite jezik gore na nepce i progutate pljuvačku brzo uz snažan gutljaj (kao da gutate čvrst predmet), šaljući je kroz 85

T

Cl SAMOMASAZA

jednjak u želudac. Osetite kako pljuvačka zrači toplotu dajući je svim organima. Ovo sprečava bolesti desni i jača zube; takođe oslobađa od zubobolje.
F. Dovedite energiju u zube

Zatvorite usta i pustite da vam se zubi lagano dodiruju. Usmerite energiju u zube. Postepeno ćete tamo osetiti tok energije (kao elektricitet).

Para

86

Slika 4-39
Lagano škljocajte zubima.

Masaža glave

i dajući >ađa od

diruju.
titi tok

t
Slika 4-40
jako stisnite zube.

Dušnik

Paraštitaste žlezde Štitasta žlezda

Slika 4-41

87

Cl SAMOMASAZA

IX Vrat
A. Štitasta i paraštitaste žlezde: Sedište hrabrosti i moći govora (Slika 4-41)

B. Dov

Ura i prednj: C. Opš Raš i meniči do njej
D. Sre<

Vrat je "najprometnija saobraćajnica u telu" i sedište štitaste i paraštitastih žlezda (Slika 4-42). Kada ga masirate pojačavate metabolizam u telu. Napetost u vratu može biti prouzrokovana emocionalnom nestabilnošću. Kada smo napeti i nervozni, mi reagujemo negativnim emocijama kao što su ljutnja, strah i tuga. Vrat je sličan saobraćajnom uskom grlu. Svi impulsi, kao i emocije, moraju da prođu kroz njega. Kada smo pod stresom i emocionalnom napetošću, vrat počinje da akumulira napetost i postaje blokiran. Nesvesno vratni mišići se zategnu pokušavajući da spreče bol. Ako održavamo vrat mekim to će pomoći Čiu da stigne u više centre koji se nalaze u mozgu, što održava um i telo u harmonijiNapetost u vratu može vas učiniti plašljivijim. Kada je vrat napet to blokira našu moć izražavanja. Sa nesmetanim tokom Či energije, možemo u odgovarajućem vremenu i mestu izraziti sebe na pravi način. Vrat je prolaz mnogih meridijana, među kojima su i oni kroz koje prolazi Ci organa. U sredini je Upravljački meridijan. Sa strane su meridijan bešike, meridijan trostrukog grejača i meridijan debelog creva. Prolazeći kroz meridijane vrata emocije mogu da se tamo "zaglave" i Emocije: stvore tenziju. Ljutnja Organ/pridruženi organ: Strah jetra/žučna kesa Žalost (tuga) bešika/bubrezi Naglost (užurbanost) debelo crevo/pluća Briga srce/tanko crevo/trostruki grejač slezina/želudac/gušterača

Kor masira do osr prednj ove žlc da su ubrzat

Masaža glave

B. Dovedite 6" energiju u šake

Uradite postupak za dovođenje energije u šake i stegnite prednji deo anusa. C. Opšta masaža vrata Raširite palčeve odvojeno od drugih prstiju. Šakama naizmenično i brzo masirajte vrat, brišućim pokretima, od brade do njegove osnove, 9-36 puta (Slika 4-42) D. Srednji deo vrata Koristeći srednja tri prsta, šakama naizmenično i brzo masirajte nadole sredinu vrata brišućim pokretima od brade do osnove vrata, 9-36 puta. Stitasta i paraštitaste žlezde su u prednjoj oblasti vrata. Palcem i sa tri druga prsta masirajte ove žlezde. Pronađite bolne tačke i masirajte ih dok ne osetite da su se otvorile. Masaža ove oblasti će vam pomoći da ubrzate metabolizam i poboljšate moć govora.

Slika 4-42 Gladite vrat
od brade do njegove osnove.

89

Cl SAMOMASAZA

Slika 4-43
Vežba "Kornjačin vrat"

E.Vežba Kornjačin vrat

Povucite vrat unazad i spustite bradu nadole, onda je isturite napred i podižite je nagore (Slika 4-43). Osetite u kičmi pritisak nadole a onda istezanje kičme. Ovo će vam pomoći da opustite (razgibate) pršljenove i međupršljenske diskove vrata.
F. Vežba Ždralov vrat

Izbacite bradu napred i kružno je spustite dole, onda vucite vrat unazad podižući bradu a zatim nastavite da podižete bradu nagore pritom isturajući vrat napred (Slika 444). Osetite kako vam se kičma širi a onda sakuplja.

90

Slika 4-44
Vežba "Ždralov vrat"

Masaža glave

G. Masaža vrata

Masirajte tačke duž zadnjeg dela vrata i duž vratnih pršljenova. Počnite od ramena i idite nagore do baze lobanje (Slika 4-45). Pesnicama pažljivo udarajte duž vrata (Slika 446). Ako pronađete neke bolne tačke i napeta mesta, masirajte ih dok se ne opuste. Ovo će vam umnogome pomoći da se oslobodite napetosti u vratu i izbacite toksične naslage u predelu vrata koje prouzrokuju mnoge glavobolje.
Bešika Debelo crevo \ Trostruki grejač Žučna kesa Bešika Upravljački sud

Slika 4-45
Masirajte tačke duž vrata.

91

Li iAMOMASAZA

je taj zatežu kratko vreća, i stres kakos nestat: Op dok m

Slika 4-46 Pesnicom lako
udarajte duž vrata.

X Ramena
Mnogi ljudi koji su napeti i zabrinuti imaju zategnuta i podignuta ramena. Način na koji ćete se osloboditi napetosti 92

Masaža glave

je taj što ćete podignuti ramena da se priljube uz vrat, zatežući mišiće vrata i ramena. Zadržite se u tom položaju za kratko, a onda izdišući duboko, pustite ih da padnu, kao vreća, vučena gravitacijom (Slika 4-47). Osetite da teret, brige i stres padaju dole do stopala i idu napolje u zemlju. Osetite kako se uzemljujete. Uradite ovo 3-9 puta i napetost i briga će nestati. Opustite ramena i grudi. Izdišući, još više se opustite, sve dok ne osetite da je napetost prošla.

mta i etosti

Slika 4-47
Podizanje i puštanje ramena da padnu vam može pomoći da se oslobodite napetosti i briga. 93

s

Cl SAMOMASAZA

Lagano pljeskanje i udaranje po regionima organa i žlezda će pomoći da se oslobode toksične naslage i poveća cirkulaci ja i protok Čia u ovim oblastima. Oni koji ovo praktikuju tvrde da su sposobni da izleče sebe od mnogih hroničnih bolesti koje se veoma teško lece konvencionalnim metodama.

/ Grudna žlezda (Timus)
Grudna žlezda kontroliše imunološki sistem i utiče na dugovečnost (Slika 5-1). Normalno, grudna žlezda atrofira posle detinjstva. Na višim nivoima taoističkog vežbanja grudna žlezda može biti regenerisana, što će pomoći održavanju zdravlja, vitalnosti i većoj duhovnosti. Lupkanje po regionu grudne žlezde srednjim delovima prstiju (kada je šaka zatvorena u pesnicu) može pomoći povećanju njene aktivnosti i lučenju hormona.

Slika 5-1

Grudna žlezda

A. Dovedite energiju u šake uobičajenim postupkom, stežući prednji deo anusa i dovodeći Či u grudnu žlezdu. B. Napravite pesnicu, udahnite i lupkajte nadole sredinu gornjeg dela grudi, od ključnih kostiju do linije bradavica, 69 puta. Nemojte da pričate dok radite ovo jer se možete povredi ti. 96

Detoksifikacija

// Srce
Lagano pljeskanje regiona nekog organa stimuliše oslobađanje toksina, što organu omogućava da se regeneriše. Vežbajući ovo, prilagodite silu pljeskanja i tapkanja kako se ne biste povredili. A. Izvedite postupak dovođenja energije u šake, stežući levu stranu anusa i dovodeći Ci u srce. B. Pljeskajte predeo srca lagano dlanom 6-9 puta (Slika 52). Ne govorite.

Pluća

Pluća Jetra
v ■ \

\, ; Jetra A Subrezi _

^ Srce / — Želudac — Slezina

X^

Srce Želuda c

Slika 5-2
Pljeskajte oblast srca, pluća i jetre.

97

Cl SAMOMASAZA

/// Pluća
A. Dovedite energiju u šake, stežući desnu stranu anusa i dovodeći Či u pluća. B. Dlanom pljeskajte gore i dole desno plućno krilo, udara jući onoliko jako koliko vam je prijatno (Slika 5-2). Ne go vorite. Stegnite levu stranu anusa i pljeskajte levu stranu pluća. Ovo vam može pomoći da izbacite sluz i očistite pluća.

IVJetra
A. Dovedite energiju u šake, stežući desnu stranu anusa i dovodeći Či u jetru. B. Dlanom pljeskajte ispod grudnog koša na desnoj strani (Slika 5-2). Ne govorite. Ovo može pomoći da detoksifikujete jetru.

V Želudac, slezina, gušterača (pankreas)
A. Dovedite energiju u šake, stežući sredinu anusa. B. Stegnite levu stranu anusa i pljeskajte po regionu slezine, pankreasa i želuca. Stavite jedan dlan preko nadlanice drugog dlana i trljajte ispod grudnog koša od centra na levo, a onda sa leve strane ka centru (Slika 5-3 i 5-4).

98

Detoksifikacija

Jetra

Slika 5-3
Trljajte želudac, slezinu i gušteraču.

Slika 5-4 Trljajte levo-desno preko jetre,
želuca i slezine.

99

Čl SAMOMASAŽA

VI Debelo i tanko crevo
A. Dovedite energiju u šake stežući ceo anus. B. Tanko crevo: sa dlanovima zajedno trljajte u malom krugu oko pupka, najpre u smeru kretanja kazaljki na satu, a onda obrnuto. Tanko crevo je najduža "cev" u probavnom sistemu. Loša ishrana, previše vruća hrana ili korišćenje mnogo mlečnih proizvoda, ili pak unošenje premalo biljne hrane sa celuloznim vlaknima, dovešće do stvaranja sluzi koja će se zalepiti za zidove creva, blokirati apsorpciju hranljivih sastojaka i usporiti varenje. Jednom nakupljena sluz je poput grudve snega koja postaje sve veća i veća, konačno postajući grudva koja usporava promet kroz probavni sistem.

Slika 5-5
Masirajte abdomen.

100

Detoksif i kaci ja

Jetra

Slika 5-6

C. Debelo crevo: Stavite dlan preko nadlanice druge šake i trljajte abdomen u velikom krugu. Počnite sa desne donje strane i trljajte naviše i okolo u pravcu kretanja kazaljki na satu (Slike 5-5 i 5-6). Ovo će pokrenuti energiju u ovom crevu i osloboditi vas zatvora. Kada imate proliv (dijareu) trljajte u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. Ako imate normalnu probavu trljajte u oba smera. Ove vežbe će povećati apsorpciju i razbiti naslage koje se zadržavaju na zidovima debelog creva. 101

Cl SAMOMASAZA

VII Bubrezi
Bubrezi služe za filtriranje otpadnih materija iz krvi. Ako je previše otpada u sistemu bubrezi ne mogu sve to da isn'ltriraju. Otpad će se sakupiti u cevčicama i kanalima bubrega, ugrožavajući njihovo zdravlje. Udaranjem predela bubrega mi razbijamo štetne naslage i delujemo preventivno na funkciju bubrega.

Nadb ubrežne žlezde Jetra

Slika 57 Lupkanje bubrega će vam
pomoći da se iz njih odstrani talog. Slezina Bubrezi Debelo crevo

102

Detoksif i kacija

i. Ako a isfilbrega, brega

10 na

A. Dovedite energiju u šake stežući levu i desnu stranu anusa. B. Region bubrega možete da odredite tako što ćete da pronađete mesto ispod poslednjeg rebra na leđima sa obe strane kičme. Napravite pesnice i udarajte bubrege sa nadlanicama (između ručnog zgloba i zglobova koji vezuju prste za šaku) (Slika 5-7). Menjajući ruke udarajte samo onoliko koliko vam je prijatno. Ovo će pomoći da se rastresu i oslo bode naslage, razni kristali i mokraćna kiselina koji su se nataložili u bubrezima. Ovo će takođe ojačati bubrege i oslo boditi vas bola u leđima. C. Trljajte šake dok ih ne zagrejete. Onda trljajte dlanovi ma gore i dole preko područja bubrega dok ne osetite da su topla.

adburežne ezde
etra

VIII Krsna kost (Sakrum)
U taoističkom sistemu krsna kost se smatra veoma važnom. Ona je Pumpa koja pomaže da se dovede kičmena tečnost i energija (Ci) do mozga. To je takođe mesto spajanja polnih organa, rektuma i nogu. Bol prouzrokovan išijasom koji dovodi do oduzetosti nogu potiče iz krsne kosti, zato će vas njeno jačanje osloboditi ovog jakog bola. A. Dovedite energiju u šake stežući zadnji deo anusa prema krsnoj kosti. B. Napravite pesnice i nadlanicama (prvim zglobovima prstiju) naizmenično udarajte obe strane krsne kosti. Najpre udarajte oblast osam krsnih otvora, a onda krsni zev (hijatus), ulegnuće pri dnu krsne kosti (Slika 5-8).
103

Cl SAMOMASAZA

Krsna kost

104

Slika 5-8 Udaranje krsne kosti
će vam pomoći u jačanju išijasnih nerava.

eua| O>|

9

Čl SAMOMASAŽA

/ Kolena su, takođe, mesta gde se talože toksini
Toksini imaju tendenciju da se sakupljaju u donjim udovima zbog usporavanja cirkulacije usled gravitacije. Najčešće mesto su zadnji delovi kolena. Pljeskanje po ovim mestima će osloboditi toksine. Telo će ih onda izbaciti napolje mokrenjem, defekacijom i znojenjem.
A. Dovedite Či energiju u šake

Dovedite energiju u šake bez kontrakcija.
B. Zadnji deo kolena

Naslonite nogu na stolicu ili nizak sto tako da vam koleno bude opruženo. Onda žustro pljeskajte iza kolena 9-18 puta (Slika 6-1). Iako ovo boli, izvanredno je delotvorno za oslobađanje toksina koji su se nakupili tamo. Siguran znak

Slika 6-1 Jako pljeskanje iza kolena
pomaže da se odstrane otrovi.

106

Kolena i stopala

Pomerajte čašicu kolena gore-dole

Slika 6-2 dejstva vežbe je pojava crvenih tačaka na koži na mestu pljeskanja. Budite obazrivi sa određivanjem sile udaranja, da ne biste preterali. Ponovite vežbu na drugom kolenu. C. Masirajte čašice kolena Masirajte čašicu kolena do osećaja toplote u njoj. Čašica je vrlo ranjiva jer je u njoj veoma mali protok krvi. Ova vežba je ojačava. Masirajte i drugu čašicu. D. Pomerajte čašice Opustite čašice a onda ih pomerajte gore dole, levo i desno i u krug u smeru kretanja kazaljki na satu i suprotno (Slika 62). E. Masirajte kolena Padanje je često prouzrokovano bolesnim kolenima. Masaža kolena će poboljšati vašu stabilnost i savitljivost.

107

Čl SAMOMASAŽA
Bešika Trtična kost

Desno stopalo Sinusi

Išijasni nerv

Levo stopalo

Slika 6Hipofiza Vrat Oko Grlo, krajnici Pluća
Područje štitaste žlezde

3
Na

Uvo

Solarni pleksus Želudac Nadbubrežne žlezde Bubrezi
Poprečni deo debelog creva

Struk — Kičma — Mokraćni kana! Tanko crevo Crvuljak Oblast kuka

Silazni deo debelog creva

stopalima postoje refleksne zone unutrašnjih organa, žlezda i udova celog tela

// Stopala, koreni tela
Jaka stopala i tetive povećavaju vašu stabilnost tako što vas povezuju sa isceljujućom energijom Zemlje. Stopala su refleksiona zona svih organa tela, žlezda i udova (Slika 6-3). Ona su kao daljinski upravljači. Masaža će vam pomoći da stimulišete organe i žlezde i pojačate cirkulaciju.
A. Dovedite Čl energiju u šake

Dovedite energiju u šake, bez stezanja. 108

Kolena i stopala

Uvo

B. Masirajte stopala

Izujte cipele i čarape i masirajte gornje i donje delove svakog stopala, palčevima i prstima šaka. Posebnu pažnju obratite na to da ne zaobiđete u masaži tačku bubrega - to je osetljiva tačka koja se nalazi na sredini između jastučića stopala (Slika 6-4). Ako ste u žurbi, izmasirajte potpuno jedanput svako stopalo trljajući tabane jednog stopala snažno i pažljivo preko gornjeg dela drugog stopala, idući od pete preko svoda stopala do prstiju. Kroz tabane prolaze energetski meridijani celog tela. Kada pronađete bolne tačke dok masirate stopala, potrebno je da nastavite masažu dok bol ne prestane. Ovo će pomoći da se ukloni bilo koja blokada kanala kroz koji protiče Či.

Tačka bubrega (K-1)
1/3

2/3

Slika 6-4 Masirajte tačke bubrega (K-1).

109

Čl SAMOMASAŽA

C. Širite prste na nogama

Sirite i razdvajajte sve prste, posebno mali prst, a onda ih opustite. Ovo ponovite 6-9 puta. Ovo je naročito dobro za tetive stopala (Slika 6-5).

Slika 6-5
Razdvojite sve prste šireći ih ka spolja.

D. Vežba za palac i drugi prst stopala

Brzo i energično trljajte istovremeno palac i drugi prst stopala. Ovo je dobra vežba koja treba da se radi u slobodnim trenucima u toku dana.
E. Trljajte stopala jedno o drugo

Kako biste zagrejali stopala, dobro je da naučite da ih trljate jedno o drugo. Ova vežba će dodatno stimulisati sve organe u telu.
110

3AS

UIIU\

L

BZ OH

Čl SAMOMASAŽA

/ Zatvor - glavni uzrok stresa
Zatvor je glavni uzrok stresa. Ključ dobrog zdravlja je čisto debelo crevo. U mnogim granama zdravstva se smatra da oko 90 % bolesti nastaju zbog zatvora i nezdravog debelog creva. Moderan način života - koji živimo u betonskoj džungli, gde jedemo prerađenu hranu, manje vlaknaste hrane, više mesa, manje zeleniša, manje svežeg voća i povrća - smanjuje naš Ci. Pritisak Čia koji pokreće tečnosti i sve sisteme u telu je smanjen. Zbog toga, želudac nema dovoljno Čia da svari hranu, a tanko crevo je usporeno u apsorpciji hranjivih materija dok debelo crevo i rektum nemaju dovoljno pritiska da izbace otpadne materije. Kada ove materije ostanu u debelom crevu, telo reapsorbuje otrove iz otpadnih materija. Ovi reapsorbovani otrovi najpre štetno utiču na jetru, koja, kako postaje puna otrova, proizvodi negativne emocije, kao što su ljutnja, loše raspoloženje i uznemirenost. Sledeći uticaj je na krv, koja postaje puna štetnih materija i toksina što se dalje prenosi na druge organe umanjujući njihovu funkcionalnost i prouzrokujući stres i nervozu.

// Zatvor izaziva suzdržavanje i nedostatak otvorenosti
Ljudi koji su suzdržani su obično škrti i ne mogu da se oslobode raznih vrsta nepotrebnih stvari ("đubreta"). Ovaj tip ljudi zadržava probleme unutra i postaje emocionalno nestabilan. Ovo može biti prouzrokovano dugotrajnim zatvorom.
112

Zatvor

Način da se prevaziđe ova vrsta zatvora je da se rešavaju problemi svakog dana i da se govori ljubazno i otvoreno, tako da Ci koji je zaglavljen u organima može da teče. Mnogi ljudi danas uče kako da se izražavaju, ali to rade na način koji nije dobar. Ovo prouzrokuje više problema i jači zatvor. Ako imate miran um to če vam obezbediti da resite probleme u miru i da se izražavate otvoreno i jasno na lep način.

/// Zatvor ubrzava starenje
Svi neodstranjeni otrovi sakupljaju se u vašem telu: u vašoj koži, čineći je grubom a ne glatkom; u vratu i predelu ramena, prouzrokujući glavobolje i bolove u ramenima; i na drugim mestima. Oni će dovesti do blokiranja celog sistema. Lep osećaj čistog debelog creva će omogućiti protok Cia i pomoći da vam ceo dan bude prijatan, otvoren i srećan.

IV Abdominalna masaža - čudesna metoda tečenja
Abdominalna masaža je jedan od najboljih načina da se oslobodite zatvora. U početku, za vreme defekacije, stolica će vam možda biti crna i tamna. Ovo znači da su se dugo vremena gomilane naslage na zidovima creva konačno oslobodile. Kada osetite potrebu da idete u toalet, samo idite. Mnogi ljudi vole da se uzdrže, dok posle izvesnog vremena osećaj potrebe za pražnjenjem ne prođe. Kao rezultat, oni moraju 113

Čl SAMOMASAŽA

da to zadrže do sledeće potrebe za pražnjenjem koja može da se javi tek sledećeg dana. Trebalo bi da stvorite naviku da imate stolicu svakoga dana, najbolje ujutru. Možete da uradite abdominalnu masažu neposredno pre odlaska na spavanje i odmah nakon što ustanete. Obično, kratko nakon jutarnje masaže pojaviće se potreba za pražnjenjem. Kada se to desi, idite u toalet bez odlaganja. A. Ležite na leđa Ležite na leđa i savijte noge u kolenima a stopala postavite u širini ramena. B. Zagrejte šake pre masaže Trljajte šake dok se ne zagreju, onda trljajte područja debe log creva i rektuma, počinjući od donjeg kraja leve strane pa nagore popreko do desne strane i dole do donje desne strane (Slika 7-1). Masirajte u smeru kretanja kazaljki na satu 9-18 puta. Ako osetite bolno mesto ili otvrdlinu zadržite se više vremena masirajući je, dok ne omekša. Mislima vodite tok Čia u skladu sa pokretima toka u debelom crevu. C. Masirajte tanko crevo Za masiranje tankog creva podelite abdomen na tri dela (Slika 7-2). Masirajte od leve do desne linije. Kažiprstom i srednjim prstom masirajte kružnim pokretima naviše, naniže, pa opet naviše i pređite na sledeću liniju. Ponovite 3puta. Ako pronađete bolnu tačku ili otvrdlinu, masirajte u smeru kretanja kazaljki na satu i u obrnutom smeru dok bol ili otvrdlina ne nestanu. Budite pažljivi ako ste imali operaci trbuha; radite samo ono što možete da izdržite.

Masira d

9

ju

114

Zatvor

Slika 7-1
Masirajte počev od donjeg kraja leve strane, zatim idite naviše, popreko do desne strane, a onda nadole do donjeg dela desne strane.

Slika 7-2 Podelite
abdomen u tri dela.

115

Cl SAMOMASAZA

Ako pronađete veliku grudvu, stavite dlan preko nje i tako spavajte, ovo će je omekšati, osloboditi vas bola i pomoći vam da sledećeg dana imate stolicu mnogo lakše.

V Masaža za vreme defekacije
U pauzi nakon prvog pražnjenja, dok čekate na sledeće, možete masirati abdomen da biste pomogli odstranjivanje fekalnih materija, koje se još uvek nalaze u uzlaznom delu debelog creva, trljajući u smeru kretanja kazaljki na satu u oblasti ileocekalnog zaliska sa desne strane pored bedrene kosti. Masirajte od donjeg kraja desnog ugla naviše do početka grudnog koša (Slika 7-3).

116

Slika 7-3 Masirajte abdomen za vreme defekacije.

Zatvor

iko am

Masirajte sigmoidalni deo debelog creva na levoj strani karlice. Masiranje ovog dela će vam pomoći da izbacite zaostale fekalne materije (Slika 7-4).

;ce, nje Lelu :u u rene
2 do

Štitasta i paraštitaste žlezde Grudna ileida Pluća

Žučna kesa VizVazvrt debelog creva Slepo crevo

Slez'ina Gušterača Poprečni deo dbelog creva .Stta deo debelog creva Tanko crevo
Sigmoidalni deo debelog creva

Rektum

Slika 7-4 Masirajte
sigmoidalni deo debelog creva.

Taoisti kažu da pre defekacije prvo treba da mokrimo kako bismo se očistili, a onda da praznimo creva. Kada završite defekaciju, pokušajte da mokrite još jednom i osetićete čistoću u vašem telu. 117

Svakodnevna praksa

8

Cl SAMOMASAZA

Pre svega treba napomenuti da je prevencija najbolji odnos prema sopstvenom zdravlju. Cilj Tao učenja je da se prođe kroz život bez bolesti. Vidimo da su odlazak u bolnice, ulazak u duševne bolnice i posete lekarima i psihijatrima postale uobičajene stvari. Briga o zdravlju i lečenje nam danas odnose najveći deo budžeta. Postalo je prava retkost, da vidite zdravog, jakog, starog muškarca ili ženu koji mogu da hodaju i rade samostalno po sopstvenoj želji, bez potrebe da uzimaju pilule i koriste zdravstvenu zaštitu. Ti zdravi stari ljudi možemo biti i mi, ako znamo kako da se brinemo o sebi. Isceliteljska moć Tao vežbi je dokazana kroz mnogo hiljada godina. Tao učitelji koriste ove vežbe da održe visok nivo energije. Kada transformišete negativne emocije u pozitivne, imate moć da lečite sebe. Ukoliko želite da prevaziđete negativna stanja, svakodnevno odvojite potrebno vreme za vežbanje i učinite da to postane sastavni deo vašeg života. Ulazite u sopstveno zdravlje. Neka vam vežbe postanu rutina i potreba koju ćete upražnjavati svakodnevno baš kao što perete zube i jedete. Ne brinite o rezultatima, jednostavno vežbajte ono što mislite da je dobro za vas. Jednog dana desiće se čudo. Retko će vas hvatati nazeb i teško da ćete moći da se setite imena vašeg lekara. Vaša kutija za lekove će biti prazna. Bićete zdraviji nego ikad ranije. Postaćete emocionalno stabilniji i ostvarivaćete bolje rezultate u radu.

/ Jutro počnite sa zagrevanjem
Taoistička tradicija kaže: "Pre nego što otvorite oči, otvorite svoje srce" (Slika 8-1). Kada se probudite, ne skačite iz kreveta i ne otvarajte oči. U taoističkom sistemu verujemo da svi 120

Svakodnevna praksa

Slika 8-1
Pre nego što otvorite oči, otvorite srce.

organi imaju dušu i duh. Kada spavamo, "duše i duhovi" se takođe odmaraju. Njima je potrebno vreme da bi se probudili i ako ste suviše nagli možete ih povrediti. Znači, kao što je rečeno, kada ste suviše nagli, povređujete energiju organa. Ako se ujutru dobro zagrejete, ceo dan će vam proteći glatko. 121

Cl SAMOMASAZA

Slika 8-2 Stavite dlan na
predeo pupka.

// Proveravajte svakodnevno vaš nivo energije
Ne otvarajte oči. Stavite dlan na oblast pupka (Slika 8-2). Muškarci, stavite desni dlan na pupak a levi preko njega. Žene, stavite levi dlan na pupak a desni preko. Koncentrišite se na pupak dok ne osetite da postaje topao.

/// Počnite sa Unutrašnjim osmehom (Slika 8-3)
Ako možete, dovedite se u stanje Unutrašnjeg osmeha, osetite njegov tok i vodite ga celim putem naniže od lica do 122

Svakodnevna praksa

vrata i kroz srce, pluća, jetru, bubrege, gušteraču (pankreas), slezinu i polne organe. Druga linija osmeha je kroz probavni sistem a treća linija je nervni sistem i kičmena moždina. Smešite se u ove organe i osećajte kada osmeh prolazi kroz njih. Smešite se sve dok bol i napetost ne prođu. Ako vam jednog dana bude teško da uspostavite tok energije osmeha, to znači da je vaša fizička, emocionalna i intelektualna energija na niskom nivou. Budite veoma pažljivi tog dana jer vam je bioritam na niskom nivou, a astrološki uticaji loši. Kada vam je energija na suviše niskom nivou lako dovodite sebe u nevolje i nezgode. Uspešnim vežbanjem
Unutrašnjeg osmeha i Mikrokosmičke orbite konačno ćete nad-

vladati bioritam i astrološke uticaje. Provodite malo više vremena u vežbanju dok ne osetite da se vaša energija smešenja povećava i brže teče kroz organe. Ovo su pokazatelji da ste podigli vaš nivo energije a emocije tako mogu da budu kontrolisane. Nesreće i nevolje se tako mogu prevazići ili izbeći.

123 Slika 8-3
Počnite dan sa Unutrašnjim osmehom.

Cl SAMOMASAZA

IV Svakodnevno oslobodite blokiranu energiju
Ako se smešite kroz organe i osetite prepreke i blokade u određenim organima, zadržite se na njima više vremena. Usmerite vašu svesnost smešeći se u mesto u kome je blokada, sve dok se ne očisti. Bolesti uvek počinju blokadom energetskog toka u nekom organu ili žlezdi i glavnom kanalu. Kada postoji blokada u nekom glavnom organu ili žlezdi, oni počinju da dobijaju manje energije, krvi i hranljivih materija. Sve dok ovo traje, organi ili žlezde će raditi manje efikasno ili uopšte neće raditi. Nijedan aparat, koji od spolja proverava vaše zdravlje ne može da to uradi tako precizno kao vi, dok pratite tok sopstvenog Čia. Tako da, kada lekar utvrdi postojanje neke bolesti, funkcionalnost tog organa može već biti smanjena na samo 10%. Vežbajući Mikrokosmičku orbitu, možete svakodnevno proveravati, korigovati, čuvati i jačati sebe, a da vam to ne oduzme mnogo vremena.

V Očistite organizam od otpadnih produkata prethodnog dana
Najvažniji ključ za održavanje zdravlja se sastoji u redovnom oslobađanju od napetosti, briga i otrovnih produkata, sprečavajući ih da se talože u vašem telu (Slika 8-4). Mnogi ljudi doživljavaju jutarnje ustajanje kao najtežu stvar koju treba da urade. Oni se osećaju tromo, lošeg su raspoloženja i osećaju bolove svuda. Ovo je posledica prevelike akumulacije otrova u telu. Redovna abdominalna masaža je najbolji način da se oslo124

Svakodnevna praksa

bodite otrova. Abdominalna masaža može da pomogne da se oslobodite blokada i da razbijete štetne naslage. U početku, kada pogode bolno mesto, neki ljudi mogu osetiti kao da će povratiti. Ovo je zato što toksini počinju da se čiste, a organi se vraćaju na svoje mesto.

Slezina Gušterača

Slika 8-4
Glavni ključ održavanja dobrog zdravlja je da se svakodnevno eliminišu napetost, briga i otrovi.

125

Cl SAMOMASAZA

Slika 8-5
Masirajte područje oko pupka; osetite čvorove il i grudve; masirajte kako biste izbacili otrove.

Ljudi koji su imali operacije na želucu ili crevima treba da budu veoma pažljivi pri masaži abdomena. Ako osete bol u oblasti koja je operisana mogu je trljati dlanovima. Kada masirate oko pupka i osetite čvorove ili otvrdline koje se pomeraju (Slika 8-5), to može biti stolica koja je otvrdnula i zadržala se na zidovima creva. Ako masirate i pokrenete otrove i otpadne produkte vašeg tela oni će se pomeriti sa prethodnog mesta ka rektumu. Ljudi sa slabom energijom koji ne vežbaju abdomen nemaju dovoljno energije da potisnu stolicu gore kroz uzlazni deo debelog creva ili da je gurnu nadole do rektuma. Zatvor je prva stvar koja blokira energetski tok i dovodi do bolova u leđima, glavobolje, bolova u stomaku i raka debelog creva. Ako nemate dovoljno vremena da ovo uradite odmah ujutru, uradite masažu koliko god možete, a onda nastavite u toaletu. Takođe, uradite abdominalnu masažu pre spavanja. 126

Svakodnevna praksa

VI Poboljšajte cirkulaciju donjih udova
Kada spavamo cirkulacija se usporava, posebno u nogama koje su najudaljenije od srca, i otrovi počinju da se talože u nogama i stopalima. Masaža ovih oblasti može pomoći da se oslobodite napetosti, briga i otrova koji su se nakupili od juče. Kao što znamo, stopala predstavljaju daljinski upravljač organa i žlezda. Masirajući stopala možemo da stimulišemo organe i žlezde. Palci su krajevi i počeci dva meridijana. Na uglu nožnog palca, prema spoljašnjoj strani stopala, prolazi meridijan jetre (jetra je glavni detoksifikacioni organ). Kada je aktiviran, to će pomoći da se očiste otrovi koji se sakupljaju u udovima i zadnjem delu kolena. Na uglu, prema unutrašnjoj strani stopala, prolazi meridijan slezine koji pomaže imunološkom sistemu i varenju. Vežba: Ležeći u krevetu, trljajte palac i drugi prst stopala napred i nazad jedan o drugi, 20-30 puta i osetićete kako se cirkulacija Čia i krvi povećava (Slika 8-6). Uradite ovo na oba stopala. Ova vežba će vam pomoći da sprečite otvrdnjavanje vena i arterija.

Slika 8-6
Pomerajte palac i drugi prst napred-nazad, trljajući ih jedan o drugi.

127

Cl SAMOMASAZA

VII Aktivirajte vensku cirkulaciju (Slika 8-7)
Vene su krvni sudovi kroz koje se krv vraća ka srcu. Krv se najčešće zgrušava u venama stopala. Ovo može biti prouzrokovano nošenjem visokih potpetica, tesnih ili neodgovarajućih cipela. Vremenom, ovo će smanjiti elastičnost vena i usporiti čitavu cirkulaciju u stopalima. Vežba: 1.Muškarci: Počnite sa desnim stopalom povlačeći ga unutra prema stomaku, osećajući istezanje u oblasti pete. Zadržite za trenutak i opustite se. Ponovite to sa levim stopalom. 2. Žene: Počnite levim stopalom, onda radite desnim. Ako radeći ovu vežbu osetite grčeve, rukama vucite prste na nogama savijajući ih naviše ili naniže dok se ne oslobodite grčeva.

Slika 8-7
Aktivirajte vensku cirkulaciju.

128

Svakodnevna praksa

VIII Istegnite tetive
Zbog neaktivnosti tetiva tokom spavanja, kada ustanemo osećamo ukočenost u telu i teško nam je da se krećemo ili savijamo. Postoje hiljade vežbi istezanja; potrebno je mnogo vremena da bi se sve izvele. Ako uradite samo nekoliko navedenih u ovoj knjizi, možete istegnuti sve tetive, uštediti vreme i poštedeti sebe briga da to niste uradili jer niste imali dovoljno vremena. Stopala, prsti na nogama, ruke i prsti na rukama su krajevi ekstremiteta gde se sve tetive i ligamenti spajaju. Kada se osećamo ukočeno, ukočenost počinje iz ekstremiteta. Druga oblast koju možemo da istegnemo je kičma zajedno sa mnogobrojnim tetivama i ligamentima sa kojima je u vezi. Krajnji i glavni organ koji je u vezi sa svim tetivama i ligamentima je jezik.
Vežba:

1. Ležeći na leđima, savijte i istežite leđa slično natezanju luka i protežite ruke i prste kao da želite da dohvatite prste na istegnutim nogama. Raširite i istegnite prste na rukama i nogama što dalje možete i počnite da radite disanje Kovačkog meha *: Izdahnite i uvuci te stomak koliko god možete, dok ne postane ravan; udišite dok vam se stomak ne naduje (Slika 88). Izvedite disanje 10-15 puta, postepeno povećavajući brzinu. Kod poslednjeg izdaha, izdahnite duboko i izbacite jezik prema bradi koliko god možete (Slika 8-9). Usmerite pogled ka vrhu nosa. Ovo možete ponoviti dva do tri puta. Veoma je važan naredni period. Potpuno opustite mišiće tela i uživajte u protoku Či energije kroz ćelo telo.
* Prim. stručne red. Disanje Kovačkog meha je duboko trbušno disanje u bržem i snažnijem ritmu, slično radu kovačkog meha, po čemu je i dobilo ime.

129

Čl SAMOMASAZA

Slika 8-8

A

jana j 8-10 i poste onda isplju može koleri

Istežite ćelo telo.

2. Savijte se; palcima i kažiprstima držite palčeve oba stopala. Ovo će energizovati meridijan jetre i slezine. Zadržite prste na nogama i osetite protok energije između meridijana pluća koji prolaze kroz palčeve na šakama, meridijana debelog creva koji prolazi kroz kažiprste i meridi-

Slika 8-9
Izbacite i snažno istegnite jezik

130

Svakodnevna praksa

jana jetre i slezine koji prolaze kroz palčeve na nogama (Slika 8-10 i 8-11). Počnite sa disanjem Kovačkog meha pojačavajući ga postepeno dok ne osetite da su tetive i kičma zategnuti a onda se opustite. Kada završite, možete da protresete i ispljuskate stopala nekoliko puta da biste ih olabavili. Ako ne možete da dohvatite stopala, možete obuhvatiti zadnji deo kolena, listove ili gležnjeve. Ovo će povećati i aktivirati energiju u meridijanima bešike, pluća i debelog creva.

i oba izine. neđu ama, eridiSlika8-10
Sagnite se i uhvatite prste.

Jetra

Slezina

Slika 8-11
Vežba istezanja tetiva.

131

Cl SAMOMASAZA

Kada se više istegnete i možete da obuhvatite gležnjeve, kroz koje prolaze meridijani mokraćnog mehura, želuca, jetre i slezine, zadržite se u tom položaju i osećajte kako toplota iz vaših šaka ulazi u ove meridijane. Kada možete da se istegnete još više, dohvatite šakama prste na nogama i tačku K-l, meridijan bubrega.

IX Istegnite tetive vrata i kičme
Da biste istegli tetive vrata i kičme, izvedite prethodno objašnjenu vežbu, savijajući se da šakama obuhvatite stopala ali umesto da vaša glava dodirne kolena, gledajte naviše ka plafonu i osetite kako se ćela kičma isteže (Slika 8-13). Polako se uspravite. Kada ste spremni da ustanete, okrenite se polako na levu stranu, skupite noge i ispravite se, a onda polako ustanite i šetajte.

X Čišćenje devet otvora tela
Mi imamo mnogo otvora na telu. Taoisti kažu da imamo dvoja Vrata i sedam Prozora, kroz koje komuniciramo sa spoljašnjim svetom. Kroz ove otvore mogu da prodru od spolja različita zagađenja, ali ako su dovoljno snažni oni to neće dozvoliti.
A. Prednja Vrata - polni otvor

Polni organi se smatraju prednjim Vratima a ta vrata su vrata kreativne životne energije. Ako znamo kako da ih kontrolišemo i čvrsto zapečatimo, možemo sačuvati životnu silu. 132

Svakodnevna praksa Slika 8-12
Dijagram meridijana nogu.

133
UB-38 UB-39 UB-40 UB55

Slika 8-13
Istegnite vrat i tetive kičme.

Cl SAMOMASAZA

B. Zadnja Vrata - analni otvor Anus se smatra zadnjim Vratima koja kontrolišu ishranu. Mnogi ljudi nisu svesni šta jedu i telo ne može da apsorbuje njihovu hranu. Mnogo od hranljivih sastojaka iz hrane koju jedu, kod ovih ljudi, završava u toaletima. Zbog toga njihove toalete možemo smatrati najskupljim komadom nameštaja ili "zlatnim toaletima". C. Sedam Prozora Dva oka , dva uva, dve nozdrve i usta su sedam Prozora. Prozori su važni jer primaju i prenose informacije. Ako je "prozor" prljav i slab neće primiti informaciju dobro i neće zadžati životnu energiju unutra. Mi smatramo ove Prozore otvorima organa. Oči su otvori jetre. Uši su otvori bubrega. Nos je otvor pluća. Usta su otvor slezine. Jezik je otvor srca. Jutarnje vežbe Tao podmlađivanja su veoma važne. Ako imate vremena vežbajte više. Koristite kupatilo za vežbanje ako možete ili pronađite neku drugu prostoriju. D. Svakodnevno pražnjenje debelog creva Svakodnevno pražnjenje creva je veoma važno zbog uklanjanja nakupljenih otpadnih materija. Kada završite sa defekacijom operite se vodom. Ako je to neizvodivo, uzmite toalet papir nakvašen vodom i očistite anus. Masirajte trtičnu kost i oblast oko anusa. Oblast anusa ima mnogo arterija i vena u kojima se krv lako zgrušava i mogu se stvoriti hemoroidi. Masirajte ćelu oblast 50-100 puta. 134

Svakodnevna praksa

Ovo je velika pomoć u prevenciji ili lečenju hemoroida i pomoć detoksifikaciji donje oblasti tela. Znanje kako da ispraznimo creva je isto toliko važno kao i ishrana.

XI Očistite delove lica
A. Oči

Ako imate vremena uradite Tao podmlađivanja. Od svih vežbi čula omiljene su mi vežbe za oči. Svakodnevno održavanje je najbolja prevencija. Često ne obraćamo pažnju na osnovne, ali veoma bitne stvari kao što je umivanje očiju vodom i vazduhom. Mnogi ljudi umivaju lice, ali retko ispiraju oči. Kada radimo napolju celog dana, veoma male čestice prašine i svih vrsta vlakana dospevaju nam u oči i začepljuju suzne kanale. Nemojte da propustite masažu suznih kanala. Isperite oči hladnom, čistom ili prokuvanom vodom. Koristite činiju u kojoj možete uroniti svoje lice. Otvorite oči i kolutajte njima. Izbacite svu prljavštinu i čestice napolje (Slika 8-14). Ovo će vam takođe pomoći da otklonite pospanost.
B. Nos

Nos je mesto gde ulazi životna snaga vazduha. Jak i zdrav nos je ključ vitalnosti. Odmah nakon što očistite oči uzmite drugu činiju sa vodom. Budite sigurni da je čista i najbolje je da uzmete ohlađenu, prokuvanu vodu.
135

Čl SAMOMASAŽA

Uronite nos i lice u vodu, udahnite vodu u nozdrve onoliko koliko je dovoljno i isterajte je napolje. U početku se može desiti da ušmrknete ili udahnete preduboko što će proizvesti kašalj. Kada budete dobro uvežbani, voda će ući kroz vaš nos a izaći na usta. Ako imate teškoće da istovremeno tretirate obe nozdrve, možete koristiti prst da zatvorite desnu nozdrvu dok čistite levu, a onda da zatvorite levu dok čistite desnu. U početku se može desiti da osetite bol ili neprijatnost jer je nos kao dimnjak - ako ga nikad niste očistili od čađi, ona će se tamo nagomilati.

C. Zi

Slika 8-14
Očistite oči, nos i lice.

815] trebć desn va zi Moli 4).

D. U Č spr e U ško lj
136

Svakodnevna praksa

Slika 8-15
Masirajte zube i desni grubom solju.

Slika 8-16
Masirajte jezik čistim prstom ili strugačem za jezik

C. Zubi

Masaža zuba i desni grubom solju je veoma korisna (Slika 8-15). Dodirnite vlažnim prstom so i trljajte zube i desni. Prst treba da bude čist sa podrezanim noktima. Masirajte i trljajte desni spolja i iznutra. Bolesne desni su uzrok mnogih kvarova zuba. Ako imate vremena radite vežbe za zube i desni. Masaža jezika je, takođe, veoma važna (Slika 8-16). Molimo vas pogledajte odeljak o vežbama za jezik (Poglavlje 4).
D. Uši Čišćenje i vežbanje ušiju će vas učiniti živahnijim i sprečiće gubitak sluha. Uzmite čist, vlažan peškir, trljajte i masirajte uši, obe školjke i unutrašnjost ušiju. Vidite vežbe za uši u Poglavlju 4. 13 7

Cl SAMOMASAZA

E. Vrat

da ui
Pc tužn< u sre Ako obav

Uzmite čist, vlažan peškir i trljajte vrat dok ne osetite toplotu i tok Čia u vratu. Vrat može da otkrije vaše godine; izboran vrat vas čini da izgledate staro.
F. Masirajte glavu i češljajte kosu

Odvojite vremena da masirate glavu i pažljivo češljate kosu. Ovo mogu da budu trenuci uživanja.

XII Masirajte stopala
Uzmite peškir, trljajte i masirajte stopala. Trljajte dok ne osetite da su vam stopala topla i da Ci teče.

X IV
Pi za či pomi vašei ranje Pi poče popi skač e koja prob defel N noću

XIII Pogledajte se u ogledalo
Znamo da nam je ogledalo potrebno kada se češljamo. Žene koriste ogledalo mnogo češće zbog šminke. U Taoizmu ogledalo koristimo da zavirimo u sopstveni karakter, ličnost i budućnost. Možemo videti šta će se desiti i šta i kako ćemo raditi danas. Predviđanje budućnosti nije lako; da bi se naučilo potrebno je vreme. U ogledalu možemo videti naše fizičko i emocionalno stanje i šta nije u redu sa našim organima i čulima. Lice i organi čula odaju šta je unutra. Ako otkrijete da izgledate staro možda će vas to stimulisati
138

Svakodnevna praksa

da uradite nešto za sebe. Pogledajte se u ogledalo. Da li je vaše lice arogantno, ljuto, tužno, depresivno ili uplašeno? Pokušajte da promenite izraz u srećno, radosno, nasmejano lice. Pogledajte uglove usta. Ako su pali naniže masirajte ih naviše. Pre masaže lica obavezno zagrejte šake.

XIV Čista voda kao sredstvo za čišćenje
Pijenje vode ujutro 1-2 sata pre doručka je najbolji način za čišćenje celog sistema i prevenciju. Voda vam može pomoći da isperete prljavštinu i otrove koji su se zadržali u vašem probavnom sistemu. Jutro je najbolje vreme za ispiranje vodom. Pijte 2-4 čaše čiste vode; ako je potrebno prokuvajte je. U početku će vam možda biti teško da pijete puno vode. Kada popijete vodu potrebno je da se krećete, šetate, trčite ili skačete. Posle toga morate da uradite abdominalnu masažu koja će da pokrene vodu i omogući joj da prodre u sve delove probavnog sistema i spere otrove i sluz koji će onda putem defekacije i mokrenja biti izbačeni iz tela. Nemojte da pijete posle obroka ili pre spavanja. Ako pijete noću to će vas naterati da ustajete.

139

Cl SAMOMASAZA

XV Pravilno iskoristite svoje vreme
A. Nađite vremena da vežbate Kada naučite osnovne vežbe, za njihovo izvođenje vam neće trebati više od 10 minuta. Ako ste u žurbi, uradite neko liko vežbi, posebno češljanje glave, izazivanje suzenja, trlja nje lica i vrata, udaranje grudne žlezde i bubrega, pljeskanje iza kolena i masažu stopala. Otkrićete da možete da pronađete puno slobodnog vre mena u toku dana u kome ćete moći da vežbate Tao podmlađivanja. Možete da uradite masažu ruku i prstiju kada imate slobodnog vremena, dok stojite u redu, čekate nekog, sedite u kolima, vozite ili čitate časopis ili dnevne novine. Otkrićete da su ove taoističke vežbe velika pomoć u poboljšanju vašeg zdravlja. B. Kada ste pospani dok vozite Ako se osećate pospano dok vozite primenite vežbu kuc kanja zubima koja je veoma korisna da odagna pospanost. Podignite ramena naviše da zategnete vrat, stegnite anus kako biste vitalizovali bubrege i malim prstom držite čvrsto volan da biste povećali cirkulaciju. Sve ovo vas može učiniti mnogo budnijim dok vozite. Ove vežbe će vas sigurno održati budnim kada vozite na dugačkim relacijama.

-

C. Za kompjuterske operatere i radnike u kancelarijama Za ljude koji rade za stolovima ili na kompjuterima, vežbe očiju, vrata i bubrega su veoma važne. Nadamo se da će kompanije usvojiti sistem u kojem svim zaposlenima daju po 10 minuta da vežbaju Unutrašnji osmeh i Tao podmlađivanja. 140

Svakodnevna praksa

Videće da se rezultati na poslu povećavaju. Ako sedite i gledate u ekran suviše dugo to će vam zamoriti oči, zato na svaka dva sata zatvorite oči, masirajte očne jabučice i kružite očima dok vam ne bude dobro. Ako suviše dugo sedite, udarajte područja bubrega i krsne kosti. Ovo je odlična vežba za vas. D. Dok gledate televiziju Mnogi ljudi provode dosta vremena gledajući televiziju. Možete iskoristiti to vreme za Či masažu. Masirajte ruke i stopala.
E. Čizme

Ljudi danas češće nose čizme, a to otežava disanje stopalima. Pošto svež vazduh ne cirkuliše, pronađite malo vremena da se izujete i masirate stopala.
F. Večernje vežbe

Uveče, pre nego što legnete da spavate, nađite vremena da potopite stopala u toplu vodu pet do deset minuta a onda ih brišite dok se ne osuše. Trljajte stopala da bi ostala topla i uradite Šest lekovitih zvukova. Svaki uradite po tri puta prema rasporedu za Šest lekovitih zvukova koji je opisan u Taoističkim metodama transformacije stresa u vitalnost.

XVI Vežbe za one koji svakodnevno putuju
Sve više i više se povećava vreme koje provodimo u prevozu - automobilima, autobusima, avionima, podzemnoj 141

Cl SAMOMASAZA

železnici, vozovima, itd, kao i vreme dok čekamo na prevoz. Možete iskoristiti ovo vreme da uradite vežbe i osvežite se. A. Ako vozite budite veoma pažljivi, koristite se zdravim razumom. Nemojte da radite vežbe koje će vam ometati pogled ili skrenuti pažnju s puta. B. Vrat je obično najnapetiji i to može da prouzrokuje nervnu napetost. Radite vežbe dok vozite ili se vozite, ili kada se osećate napeto. Udahnite, podignite ramena prema vratu, pritiskajući ih uz vrat i nastavite približavajući lopatice jednu ka drugoj, zategnite kičmu i mišiće lopatica samo za nekoliko sekundi onda izdahnite i opustite ramena. C. Rukama uhvatite sedište, povucite kičmu prema sto maku i imitirajte "bokal" bradom dodirujući grudi i izvijajući sakralnu kost i karlicu. Zategnite mišiće leđa nekoliko sekun di, posebno mišiće oko bubrega i onda se opustite, osetićete cirkulaciju fine, osvežavajuće energije kako se penje leđima nagore do temena i spušta prednjim delom tela. Uvek održavajte kičmu elastičnom i opuštenom. Pustite neka Či teče slobodno. D.Sedenje na šakama, sa dlanovima okrenutim naviše, pružiće vam sveobuhvatnu revitalizaciju celog tela. Osetite kako Ci iz dlanova i prstiju prodire nagore kroz najnižu tačku vašeg trupa ka osnovi kičme. Ovaj tok Čia će vas za kratko vreme osvežiti. E. Stezanje prstiju će vam pomoći da se oslobodite nega tivnih emocija kao što su briga, strah, ljutnja itd. Molimo vas pogledajte odeljak o masaži prstiju. F. Čišćenje zuba i kuckanje zubima je od velike pomoći u "čišćenju" uma. Kada se osećate tupo, pospano ili ne možete da ispravno razmišljate, čišćenje zuba će vam pomoći. Molimo vas vidite odeljak o zubima.
142

Svakodnevna praksa

G. Stezanje i povlačenje različitih delova anusa nagore, će vam stimulisati organe. Kada osećate zamor ili iscrpljenost, stegnite levu i desnu stranu anusa, dovedite Či do bubrega i obavijte ih njime. To će pomoći bubrežnoj funkciji prečišćavanja krvi i izbacivanja otrova i daće vam više životne energije. Da biste stimulisali jetru stegnite desnu stranu anusa. Ovo će vam dati vitalnost i pomoći u lakšem donošenju odluka. Stegnite obe strane anusa, dovedite Či do pluća i obavijte ih njime.

XVII Pozicija za spavanje
A. Ako imate zatvor, radite abdominalnu masažu izvesno vreme, pre spavanja. B. Ako volite da ležite na leđima, ležite sa opruženim nogama i rukama i lagano obuhvatite palčeve ostalim prstima šaka.

Slika 8-17 143

Cl SAMOMASAZA

Slika 8-18 C. Ako spavate na boku, pokušajte da to bude na desnoj strani sa opruženom kičmom, savijenom levom nogom i opruženom desnom. Desni dlan stavite ispod glave tako da ne pokriva vaše uvo, a levi dlan stavite na pupak. D. Takođe možete da ležite na strani sa opruženom kičmom, savijenim nogama i šakama između nogu. M. Obucite komotnu odeću za spavanje. Odaberite dobar jastuk. Ima mnogo dobrih jastuka koji podupiru vrat, ne samo glavu, omogućavajući vratu da ostane u prirodnom položaju. F. Cveće u spavaćoj sobi može doprineti dobrom snu ali ono ne treba da suviše miriše jer to može prouzrokovati da mnogo sanjate.

XVIII "O ne! Ne još jedna obaveza!
Osnovni problem svakog t" samorazvojnog programa je kontinuirano vežbanje. Naravno, za ispravno i redovno izvođenje ovih vežbi potrebna je izvesna unutrašnja disci144

Svakodnevna praksa

plina. Ipak, ne zaboravite da je osnovni princip Taoizma fleksibilnost, prilagođavanje prirodnim uslovima. Zato, budite fleksibilni sa vašim programom vežbanja, prilagodite ga vašem individualnom rasporedu. Uradite onoliko vežbi za koliko imate vremena. Ako imate samo vremena za pluća i bubrežne zvukove, uradite samo njih (ali ne pre spavanja -kada se rade pojedinačno deluju jako energično, što može izazvati nesanicu). Ako imate samo dva minuta za Unutrašnji osmeh, dozvolite "vodopadu energije osmeha" da brzo prođe kroz ćelo telo (kroz sve linije). Najvažnije je da vežbe postanu sastavni deo vašeg života, smešite se nadole kad god se setite i izvedite Lekovite zvukove kada vam je potrebno da se opustite, kod pojave određenih simptoma ili pre odlaska na spavanje. Vežbajte vežbe za oči posle čitanja, pisanja ili drugih sličnih poslova. Oslobodite se glavobolje radeći vežbe za teme, masažu slepoočnica i štipkanje korena nosa. Vežbe su čudesno oruđe za relaksaciju i blagostanje, a ne još jedan tegoban zadatak koji bi vas opterećivao. Igrajte se njima i koristite vašu kreativnost da ih uklopite u lični životni stil. Učinite ih svojim. Uživajte osećajući, posmatrajući i funkcionišući kao srećnija, smirenija, vitalnija i privlačnija osoba.

145

INTERNACIONALNI SISTEM TAO LEČENJA

Cl SAMOMASAZA

CILJ TAOISTICKIH VEZBI
Tao Lečenja je praktičan sistem samorazvoja, koji pojedincu omogućava da živi u harmoniji i dovrši evoluciju fizičkog, mentalnog i spiritualnog tela, postižući duhovnu nezavisnost. Kroz seriju drevnih kineskih meditativnih vežbi i vežbi unutrašnje energije, učenik uči da poveća fizičku energiju, otkloni napetost, poboljša zdravlje, vežba samoodbranu i stiče sposobnost da leci sebe i druge. U procesu stvaranja solidne osnove zdravlja i blagostanja u fizičkom telu, takođe se stvara osnova za razvoj duhovne nezavisnosti. Dok učiš da cirkulišeš prirodne energije Sunca, Meseca i Zvezda, postiže se takav nivo svesnosti u kojem se razvija i gaji jako duhovno telo. Krajnji cilj taoističke prakse je prevazilaženje fizičkih granica kroz razvoj duše i duha unutar čoveka.

Kursevi internacionalnih Tao centara
Sada u mnogim zemljama postoje Tao centri tečenja. Oni nude obuku u različitim tehnikama uključujući Mikrokosmičku orbitu, Meditaciju Lečenje ljubavlju, Tai Chi Či Kung, Či Kung Čeličnu košulju i Meditaciju fuzije pet elemenata i td.

Meditacija Tao lečenja toplim tokom, budi, cirkuliše, usmerava i čuva vitalnu silu zvanu Či glavnih akupunkturnih meridijana tela. Posvećena praksa ovog drevnog ezoterijskog sistema eliminiše stres i nervnu napetost, masira unutrašnje organe i vraća zdravlje oštećenim tkivima. 148

Katalog

KRATKI OPIS CELOKUPNOG SISTEMA TAO LEČENJA
UVODNI NIVO I: Probudite svoju svetlost lečenja Kurs 1: (1) Otvaranje Mikrokosmičke orbite (opisano u knjigama Probudite isceljujuću energiju kroz Tao i Buđenje isceljujuće svetlosti Taoa); (2) Unutrašnji osmeh (opisan u knjizi Taoistički metodi transformacije stresa u vitalnost); (3) Šest lekovitih zvukova (opisani u prethodno navedenoj knjizi); (4) Či samomasaža -Tao podmlađivanja — (opisana u knjizi sa istim imenom).

UVODNI NIVO II: Razvoj unutrašnje snage Kurs 2: Lečenje ljubavlju: Semeni i Jajni Kung Fu (opisani u knjigama Taoističke tajne o ljubavi — Negovanje muške seksualne energije, Lečenje ljubavlju kroz Tao - Negovanje ženske seksualne energije i Multiorgazmički muškarac - Seksualne tajne koje bi svaki muškarac trebalo da zna). Kurs 3: Ci Kung Čelična košulja; osnovni principi ukorenjivanja. Vežbe Čelične košulje su podeljene u tri nivoa: Čelična košulja I, II i /// (opisane u knjigama: Čelična košulja I i Nei Kung Koštane srži). Kurs 4: Fuzija pet elemenata, čišćenje organa i otvaranje šest ekstra kanala. Vežbe Fuzije su podeljene u tri nivoa: Fuzija I, II i /// (opisane u knjigama: Fuzija pet elemenata I i Fuzija pet elemenata II, knjiga o trećoj fuziji još nije napisana). Kurs 5: Tai Chi Či Kung i osnove Tai Chi Chuana. Vežbe Tai Chia su podeljene u sedam nivoa: (1) Originalna forma od trinaest pokreta (pet pravaca, osam pokreta); (2) Brza forma sa oslobađanjem energije; (3) Duga forma (108 pokreta); (4) Tai Chi mač; (5) Tai Chi nož; (6) Tai Chi kratki i dugi štap; (7) Pri149

Čl SAMOMASAŽA

mena u samoodbrani i vežbanje u niskim pozicijama. Kurs 6: Taoistički način ishrane po principima pet elemenata; Taoističke lekovite dijete (knjiga u pripremi).

UVODNI NIVO III: Stanje blistavog zdravlja Kurs 7: Kung Fu isceljujućih ruku; Buđenje isceljujuće ruke — Kung Fu pet prstiju (Kosmički isceljujući Či Kung I i II). Kurs 8: Chi Nei Tsang; Transformišuća masaža organa Čiem. Ove vežbe su podeljene u tri nivoa: Chi Nei Tsang I, II i /// (opisano u knjizi: Chi Nei Tsang— Ci masaža unutrašnjih organa i Chi Nei Tsang //). Kurs 9: Dinamika prostora; taoistička umetnost rada sa energijama okoline — Feng Šui.

SREDNJI NIVO: Osnovne duhovne vežbe Kurs 10: Niže prosvetljenje Kan i Li: otvaranje dvanaest kanala, podizanje duše i razvoj energetskog tela. Kurs 11: Više prosvetljenje Kan i Li: podizanje duha i razvoj spiritualnog tela. Kurs 12: Najviše prosvetljenje Kan i Li: školovanje duše i duha; putovanje svemirom.

NAPREDNI NIVO: Besmrtni Tao (realnost duše i duha) Kurs 13: Pečaćenje pet organa čula. Kurs 14: Spajanje Neba i Zemlje. Kurs 15: Ponovno ujedinjenje Coveka i Neba.

150

Katalog

COSMIC BOOKS
Naša dosadašnja izdanja
Mantak Čia: TAOISTIČKI METODI TRANSFORMACIJE STRESA U VITALNOST
TAOISTIČKI METODI TRANSFORMACIJE STRESA U VITALNOST
MANTAK ĆIA

Majstor Čia nam u ovom priručniku pokazuje drevnu tajnu metodu taoista za pretvaranje stresa u vitalnost i postizanje dublje relaksacije te-la kroz kontakt sa unutrašnjim organima. Meditacijom Unutrašnji osmeh dolazimo u kontakt sa unutrašnjim organima, šaljući im energiju ljubavi što kod nas stvara sreću, zadovoljstvo i energiju visokog nivoa koja je neophodna za dalji duhovni napredak. Šest lekovitih zvukova, koji su takođe opisani u ovoj knjizi, su metode relaksacije i otklanjanja blokada i toksina iz organa kako bi Či energija slobodno cirkuli-sala kroz telo. Ovo je osnovna i nezaobilazna knjiga za one koji žele da se bave taoističkim metodama duhovnog razvoja. Obim: 110 str. Meke korice. B5
format. Mantak Čia: PROBUDITE ISCELJUJUCU ENERGIJU KROZ TAO (Taoistička tajna cirkulisanja unutrašnje moći)

Ova knjiga na lak i pristupačan način opisuje put buđenja isceljujuće energije u telu kroz otvaranje dva kanala koji čine zajedno ono što se naziva Mikrokosmička orbita. Ova knjiga sa151

Cl SAMOMASAZA

drži sve potrebne informacije o osnovnim metodama buđenja energi je Mikrokosmičke orbite, bez čijeg otvaranja je nemoguće postizanje zdravlja i bavljenje višim tehnikama taoistič-kog sistema a takođe je nemoguće po stati pravi majstor u borilačkim vešti- nama. Neprocenjiv je izvor za razvoj moćnog energetskog tela, za fizičko, duševno i duhovno zdravlje i stvaranje harmonije sa silama univerzuma. Obim: 183 str. B5 formata. Meke plastificirane kolor korice.

Mantak Čia: ČELIČNA KOŠULJA I Ovo je jedinstvena knjiga, prvi put objavljena na našem jeziku iz koje i Vi sada možete da naučite tajnu Čeličnog tela kineskih majstora Kung Fua, kojom se postiže otpornost na udarce i neverovatna snaga. Danas međutim, ova vežba nije privilegija samo Kung Fu majstora već se koristi i kao tre ning za postizanje izvanrednog zdra vlja, za podmlađivanje, a takođe postavlja temelje za viši du hovni razvoj. Ovde se uči kako da se poveća pritisak Čia u te-lu posebnim vežbama disanja, uči se kako da se Či skladisti u organe i vezivna tkiva stvarajući zaštitni omotač i kako da slo bodno cirkulise kroz telo, isto sve uz korišćenje posebnih sta vova tela. Knjiga je napisana lakim prepoznatljivim stilom vrsnog Majstora Čia. Obim: 276 str. B5 format. Meke kolor plastificirane korice.
152